Sandviken, 64 ha. Vreten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandviken, 64 ha. Vreten"

Transkript

1 Sandviken, 64 ha Vreten 1

2 2

3 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången och den egna åkermarken. På gården finns ladugård, härbre, gammelstuga och bostadshus. Jädraån, som gränsar till åkermarken, ger möjligheter till fiske, bad och kanotturer. På skogen finns 50 ha fina och välskötta bestånd med hög kvalitet. Fastighetens 64 ha mark är samlad i ett skifte. 3

4 4

5 BOSTADSBYGGNADER BOSTADSHUSET Bostadshuset är uppfört 1935 i 1,5-plan med 6 rum, 2 kök, badrum, toalett, hallar, veranda, förrådsrum och källare i suterräng. Byggnaden har murad grund med riktig jordkällare. Reglad trästomme utvändigt klädd med stående träpanel i ljusgult med vita knutbrädor. Yttertak av plåt. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning via vattenburet värmesystem med panna installerad 1999 för olja, ved eller el. Färskvatten från källa på egen mark. Källan nyttjas också av en grannfastighet enligt servitut. Eget avlopp från 2002 till trekammarbrunn och infiltration. Byggnadsarean är ca 105 m 2 och boytan är 140 m 2 enligt fastighetstaxeringen. Byggnaden har behov av renovering och modernisering. 5

6 6

7 Bottenvåningen har en påbyggd isolerad veranda som leder in till hallen. Från hallen kommer man vidare till köket, badrummet, vardagsrummet, ett mindre rum och trappan till övervåningen. Genom köket eller vardagsrummet kommer man till ett större hörnrum och ett mindre rum med utsikt över åkrarna. Badrummet är utrustat med WC, handfat och badkar med duschmöjlighet. Köket har matplats, modern vedspis, elspis, spisfläkt, rostfri diskbänk, köksskåp med luckor i trä, kakelplattor, bänkar och ett kyl/frysskåp. Övervåningen har hall, toalett med WC och handfat, två sovrum, ett äldre kök med vedspis, bänkspis och mindre diskbänk för tidigare generationsboende, förrådsvindar samt ett mindre rum med utgång till balkong. Källaren har enkelt sommarkök med vedspis och bakugn, tvättstuga, pannrum, svalrum och jordkällare. Sommarköket har dåligt golv. Trädgård har fruktträd, vårblommor, rabatter och syrenberså vackert inramade av gårdens byggnader. ENERGIDEKLARATION Någon energideklaration har inte upprättats av säljaren. Om så önskas får köparen låta upprätta en enkel energideklaration på säljarens bekostnad inom sex månader räknat från tillträdesdagen. 7

8 GAMMELSTUGAN Charmig stuga i två plan med timmerstomme utvändigt klädd med stående träpanel målad med Falu rödfärg. Stugan är helt omodern och har renoveringsbehov. Den saknar vatten, avlopp och uppvärmning samt har gamla elledningar och enkla fönster. Vacker ytterdörr med överljusfönster och finsnickeri. Breda furuplankor i innertak och golv. Fina spegeldörrar och dörrfoder. Yttertak av plåt. Byggnadsarea ca 52 m 2. 8

9 9

10 EKONOMIBYGGNADER LADUGÅRD Äldre och välbevarad ladugård som ger gården karaktär. Byggnaden är utvändigt rödfärgad med fina detaljer i fönster och portar. Den inrymmer loge, djurstall, mjölkrum, utedass, gödselstad, häststall, snickarbod, vedbod och stor höskulle med stensatt uppfart. Djurstallen har gjutet golv. All inredning är enkel och omodern. El är indraget. Yttertak av plåt. Byggnadsarea ca 415 m 2. 10

11 VERKSTAD Verkstadsbyggnad för bilar och mindre maskiner. Byggnaden har murade väggar, gjutet golv och yttertak av plåt. Utrustad med rejäla bänkar, taktravers, hyllplan, pelarborr och luftkompressor. Uppvärmning via oljebrännare. Byggnadsarea ca 68 m 2. 11

12 HÄRBRE Genuint härbre i timmer, rödmålat med Falu rödfärg. Inrymmer två våningar och fungerar idag som förråd. Yttertak av lertegel. Byggnadsarea ca 30 m 2. VEDBOD Enkel bod med reglade träväggar och yttertak av plåt. Byggnadsarea ca 18 m 2. LADA Enkel åkerlada vid åkrarna. 12

13 13

14 SKOG OCH MARK ÅKERMARK Gårdens åkermark om ca 8 ha ligger väl samlad mellan gården och Jädraån. Åkermarken är bördig och håller hög kvalitet. För närvarande odlas vallgrödor för ensilage och hö på åkrarna. Åkermarken är utarrenderad enligt ettårigt arrendekontrakt. Arrendatorn innehar stödrätter och har sökt EU-stöd. Stödrätterna ska överlåtas till markägaren utan ersättning till arrendatorn när arrendet upphör. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 SKOGSMARK Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 50,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om m 3 sk, vilket motsvarar 168 m 3 sk/ha. Skogarna är mycket välskötta med fina timmerställningar av tall och nygallrade ungskogar. Av trädslagen dominerar tall med 75 % av virkesförrådet medan gran har 20 % och löv 5 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,1 m 3 sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 276 m 3 sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Jhonas Danrud i oktober

20 20

21 NYCKELBIOTOPER OCH NATURVÄRDEN På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen. Två områden med höga naturvärden finns registrerade. De omfattar skogsbestånd 9 och 22 och har en total areal om ca 1,9 ha. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag. 21

22 JAKT Jakträtten på fastigheten är upplåten till ett mindre jaktlag som jagar på totalt ca 250 ha. Älgjakten omfattar för närvarande endast jakt på älgkalv som får jagas från oktober till januari. I området finns också rådjur, skogsfågel och björn. Varg finns i närliggande områden. JÄDRAÅN Fastigheten har gräns mot Jädraån som här slingrar sig genom jordbrukslandskapet. Jädraåns vatten ingår i Järbo fiskevårdsområdesförening som bedriver aktiv fiskevård i Jädraån och flera andra sjöar och vattendrag i området. Inom fiskevårdsområdet hittar du bra fiske efter bl.a. harr, öring, regnbåge, gös, abborre och gädda. Jädraån erbjuder också möjligheter till fina kanotturer i lugnt strömmande vatten eller spännande kajakpaddling i virvlande forsar. Har du tur kan du få se utter. 22

23 23

24 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN FASTIGHET Järbo 13:3 i Järbo församling, Sandvikens kommun, Gävleborgs län. ÄGARE Ingrid Wåhlstedts dödsbo AREAL Fastighetens areal är uppmätt digitalt i samband med inventeringen av skogen. Total markareal enligt inventeringen är 64,9 ha som fördelas enligt följande: Produktiv skogsmark Myrimpediment Åkermark Vägar Övrig landareal 50,8 ha 4,7 ha 8,2 ha 0,4 ha 0,8 ha Enligt fastighetsregistret är fastighetens areal 62,731 ha. Ingen utredning avseende arealskillnaden är utförd. TAXERINGSVÄRDE Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet (typkod 120) och har ett fastställt taxeringsvärde avseende 2015 om totalt kr som fördelas enligt följande: Tomtmark Bostadsbyggnad Skogsmark Skogsimpediment Åkermark Ekonomibyggnad kr kr kr kr kr kr INTECKNINGAR OCH LÅN Fastigheten är obelånad och belastas inte av några uttagna pantbrev. 24

25 INSKRIVNA SERVITUT OCH NYTTJANDERÄTTER Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret av följande servitut och nyttjanderätter: - En ledningsrätt avseende starkström till förmån för Sandvikens Energiverk. - Tre officialservitut varav två avser väg till förmån för Sandviken Järbo 13:27, 12:22 och 12:38 samt ett som avser vattentäkt till förmån för Sandviken Järbo 13:27. - Två avtalsservitut avseende kraftledning till förmån för Sandviken Vreten 7:1 samt vattenledning mm till förmån för Sandviken Järbo 10:71. ÖVRIGA NYTTJANDERÄTTER Åkermarken är utarrenderad enligt skriftligt arrendekontrakt med ettårig avtalstid från 1 januari till 31 december. Arrendeavgiften är kr/år. Arrendet löper vidare i ettårsperioder med oförändrade villkor om ingen uppsägning sker. Uppsägning ska ske senast 8 månader före avtalstidens utgång. Arrendet är uppsagt men arrendatorn brukar marken under hela Jakträtten på fastigheten är upplåten tillsvidare ett år i taget. Gemensamhetsanläggningarna Sandviken Järbo GA:4 och Vreten GA:1 avseende vägar går över fastigheten. En skoterled går över fastighetens vid Starrmuren. Gästrikeleden går över fastigheten nära Vettsjön. GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, VÄGAR, SAMFÄLLIGHETER M.M. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Järbo GA:4 avseende vägar. Fastigheten har skattetal och andelar i byns samfälligheter. Över fastigheten går samfälligheten Järbo S:6 avseende samfälld väg. PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR Strandskyddsregler gäller vid Jädraån och Vettsjön. En stensättningsliknande lämning finns registrerad på fastigheten och är belägen direkt norr om gårdscentrum nära byvägen. Fler fornlämningar kan finnas på fastigheten. Kulturhistoriska lämningar finns på fastigheten i form av kolbottnar och rester av kolarkojor. FÖRVÄRVSTILLSTÅND Förvärvstillstånd krävs inte om fysisk person är köpare. Skulle juridisk person, som exempelvis aktiebolag, vara köpare krävs det förvärvstillstånd. 25

26 26

27 27

28 FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFARANDE Skriftlig intresseanmälan med bud skickas till Areals kontor i Sandviken på adressen Areal, Högbovägen 45, Sandviken. Intresseanmälan kan också skickas via e-post till Använd gärna bifogad blankett. Efter sista anmälningsdag avslutas försäljningen med en öppen budgivning mellan de intressenter som lagt de högsta buden. SISTA ANMÄLNINGSDAG Skriftlig intresseanmälan med bud skall vara Areal i Sandviken tillhanda senast tisdagen den 23 juni PRISIDÉ Fastigheten säljs med en prisidé om kr. FRI PRÖVNINGSRÄTT Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandlingen. ID-KONTROLL ID-kontroll av köparen kommer att ske före avtalets undertecknande med hänvisning till «Lag om åtgärder vid penningtvätt». BUDFÖRTECKNING En förteckning över budgivarna och samtliga lämnade bud överlämnas till köparen vid kontraktstecknandet. VILLKOR Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning, följebrev samt eventuell tilläggsinformation. 10 % av köpeskillingen betalas som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp betalas på tillträdesdagen. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick den befinner sig i. Undersökningsplikten omfattar även plan- och bygglovsbestämmelser, vindkraftsetableringar i området och liknande. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Denna beskrivning kan inte läggas till grund för talan enligt Jordabalken. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Skogsbruksplanen är enbart en uppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning m.m. och grundar sig inte på någon exakt mätmetod. Det är upp till köparen att, själv eller med sakkunnig expert, kontrollera skogstillståndet på fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det tydligt framgår att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. TILLTRÄDE Tillträde till fastigheten ska ske så snart som möjligt. STÄDNING Ingen ytterligare flyttstädning av bostadshus och ekonomibyggnader kommer att ske. Lös egendom och inventarier som tillhör dödsboet och som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen övertas av köparen om inget annat överenskommits. VISNING Visning av fastighetens byggnader sker lördagen den 13 juni klockan 14:00. Besiktning av skog och mark sker på egen hand alternativt tillsammans med ansvarig fastighetsmäklare efter överenskommelse. Vid besiktningen ska hänsyn tas till omkringboende, växande grödor och skog samt eventuell pågående jakt. 28

29 29

30 VÄGBESKRIVNING VÄGBESKRIVNING Fastigheten är belägen ca 11 km nordväst om Sandviken. Från Sandviken följ vägskyltning mot Järbo och Kungsberget. Passera Jäderfors och kör ytterligare ca 5 km fram till fastigheten. Gården är belägen norr om Järbovägen. Infarten är skyltad med Järbovägen 800. Se vår skylt och bifogade kartor. GPS-KOORDINATER För GPS är koordinaterna för gårdsplanen i SWEREF99: X = och Y = Ungefärliga avstånd är: Gävle 3 mil, Falun 7 mil, Uppsala 14 mil, Västerås 15 mil och Stockholm 20 mil. 30

31 31

32 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, Text: Peter Svensson. Foto: Peter Svensson. Layout: Marita Fagrell. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL SANDVIKEN Ansvarig mäklare PETER SVENSSON Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 32

33 33

34 KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS SKICK MED MERA UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar. SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant 34

35 eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. SÄLJARENS UTFÄSTELSE Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. AVTALSFRIHET FRISKRIVNING Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56