Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 Tema Miljö: Att tänka miljömässigt är en samhällstrend och i takt med att samhällets miljömedvetenhet ökar ställer det också högre krav på att företagen tänker och agerar miljömässigt. Det har lett till att miljöfrågor och miljöarbete idag har blivit en affärsstrategisk fråga för många företag. Den internationella trenden förespråkar mer än att bara ta hand om det avfall man producerar. Det handlar om visa att man arbetar förebyggande och förutseende med miljöfrågorna, med målet att minska sitt företags totala miljöpåverkan. Svårigheten för många organisationer är inte att bestämma sig för att arbeta miljömässigt utan består i att man ofta saknar kunskap för att genomföra sin målsättning och sina idéer. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO utvecklade i början på 90-talet det internationella miljöledningssystemet och standarden ISO för att sporra, hjälpa och förenkla för företag att bedriva ett seriöst och systematiskt miljöarbete i sin organisation. Förutom den miljömässiga vinsten och den goodwill miljöarbetet i sig medför finns också företagsekonomiska vinster att hämta. Sidan 4 Små steg för en bättre miljö Även om man inte har för avsikt eller har möjlighet att miljöcertifiera hela sin verksamhet och organisation finns det ändå mycket varje enskilt företag kan göra för att minska sin miljöbelastning. Vi har frågat några av de stora leverantörerna av energi, kontorsprodukter, miljömärkning och återvinning vilka förändringar i kontorsoch inköpsrutiner som företag kan göra för att bli mer miljövänliga. Sidan 6 Vi tar pulsen på förvaltarna Mycket har hänt på lokalmarknaden det senaste året. Förvaltarnas vakansgrad har ökat och hyresnivåerna sjunkit. Hyresgästens marknad råder. Frågan är hur det har påverkat hyresgästernas och förvaltarnas beteende. Vi har gjort en rundringning till några av Stockholms största förvaltare för att pejla av läget på lokalmarknaden anno 2003 och ta pulsen på hur trenderna ser ut framöver. Sidan 8 Liljeholmen blir Innerstadsholmen ANNONS I framtiden kommer innerstaden breda ut sig över tullgränserna. Den stadsbild som Stockholms innerstad erbjuder kommer även framöver ha en stor attraktionskraft på stockholmarna. Ur detta perspektiv har man på Stockholms stadsbyggnadskontor länge närt en vision om att flytta tullsnittet utåt, att på lämpliga platser utanför tullarna bygga vidare på innerstadens täta kvartersstruktur som man återfinner på malmarna. Liljeholmen är det senaste exemplet på nytänkandet i stadsplaneringen där man vill erbjuda de boende attraktiv innerstadsmiljö och närheten till grönområden och natur. Sidan 13 Medföljer som bilaga i Dagens Industri, januari 2003

2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS INNEHÅLL: Tema miljö: miljöcertifiera ditt företag sid 4 Gör kontoret mer miljövänligt sid 6 Vi ställer förvaltarna mot väggen sid 8 Notiser sid 10 Checklista vid flyttning sid 11 Helentreprenören anpassar din kontorslokal sid 11 Stadsplanering: så blir Liljeholmen Inneholmen sid 12 Välj rätt anslutning sid 14 Välkommen till ett nytt spännande år med Fastighetsmarknaden! Redaktionen på Fastighetsmarknaden är mer laddad än någonsin för att göra tidningen ännu bättre än Vi har på kort tid blivit en viktig partner för många aktörer inom branschen och vår målsättning är att fortsätta förvalta ert förtroende för vår tidning. Vårt mål är enkelt: att guida blivande hyresgäster till sina nya hyresvärdar samtidigt som vi fortsätter ha ett specifikt tema för varje nummer, granskar intressanta byggprojekt i Stockholm, känner av de senaste trenderna för fastighets- och lokalmarknaden med mera. Nytt för i år är bland annat att Fastighetsmarknaden har inlett samarbete med sökmotorn Objektvision. Vårt mål är att dom attraktivaste objekten ska presenteras med bild och text. Det nya året till ära inviger vi med att behandla ämnet miljö och företag. Miljöarbete står idag högt på den allmänna dagordningen i samhället och därmed ökar också företagens miljöansvar i takt med att miljömedvetenheten i världen växer. Det är inte längre en fråga om man väljer att utforma ett miljötänkande för sitt företag, utan hur. Givetvis skiljer sig förutsättningarna mellan företag och branscher för hur omfattande eller vilken typ av miljöarbete som är aktuellt. Men gemensamt för alla verksamheter är att kraven, från den egna organisationen, kunder och konsumenter samt allmänheten, att varje företag ser över sin verksamhets miljöbelastning i syfte att minska den, ökar. För vissa företag är det en självklarhet att driva miljötänkandet så långt man rimligen kan i sin organisation. För andra företag är ett visst mått av källsortering kanske ett stort steg och en stor förbättring. Nyckeln är att hela tiden förbättra sin miljöprestanda; att, när man uppnått sina miljömål (oavsett hur obetydliga de kan te sig), ta steget vidare och successivt höja sin egen ambitionsnivå. Det handlar om att hitta ett verktyg för företagen att utveckla hållbart miljötänkande i sin organisation och en miljöpolicy för sin verksamhet för att minimera den egna belastningen på miljön. Vår ambition med miljötemat i detta nummer är att presentera olika möjligheter för företag inom framför allt tjänstesektorn hur man går tillväga om man vill introducera ett mer miljövänligt tänkande i sitt företags organisation. För den som har en hög målsättning för sitt företags miljöarbete rekommenderas artikeln om ISO standarden på sidan 6. Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, har utvecklat en internationell standard ISO för att sporra, hjälpa och förenkla för de företag som har som ambition att bedriva ett seriöst miljöarbete i sin organisation. Alla företag kanske inte kan eller har eller har som mål att uppfylla kraven för ISO certifiering. Men det innebär inte att man inte behöver anstränga sig och det finns mycket varje verksamhet och företag kan göra för att minska sin miljöbelastning även i det lilla formatet. Läs mer på sidan 8. Återigen, välkommen till ett spännande 2003 med Fastighetsmarknaden! Trevlig läsning Petter Renhuldt MediaPlanet Lägre fart för paradgata sid 15 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus FASTIGHETSMARKNADEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Annonsförsäljning: Andreas Hall, MediaPlanet Redaktör: Petter Renhuldt tel: Grafisk form: Pontén&Engwall tel: Repro: Ordbild. Tryck: STC. För info. om bilagor i dags och kvällspress: MediaPlanet, tel: Distribueras med Dagens Industri januari Missa inte chansen att nå läsarna i nästa nummer av Fastighetsmarknaden som utkommer vecka 11. För Annonsering kontakta Andreas Hall tel: Fastighetsägare! Om ni visste hur mycket pengar ni kan tjäna på era fasader skulle ni ringa oss direkt! Fasadpartner är ett kunskapsföretag som omvandlar tomma husväggar till reda pengar eller Ledigt just nu! Besök vår hemsida

3 Söker du lokal i St. Petersburg? Låt oss presentera ett urval från St. Petersburg ObjektVision är den självklara marknadsplatsen för lokaler och fastigheter i Sverige. Nu breddar vi utbudet och presenterar objekt även i andra länder i Europa. Söker du nya lokaler till din verksamhet är Objekt- Vision rätt plats att leta på. Här finns ett stort utbud av lediga lokaler för olika ändamål. Här finns dessutom fastigheter och företag till salu, samt en fastighetsförteckning för dig som arbetar på det analytiska planet. Gränslös överblick på ett ögonblick! Söker ni bra transportläge? Härföraren 1 i Nykvarn är en logistikanläggning på ca 7500 m 2. Fastigheten ligger ca 2 km från Nykvarns centrum, ca 10 km från Södertälje, 45 km från Stockholm och bara ett stenkast från E20. Arean är fördelad på ca 400 m 2 kontor samt omklädningsrum, övernattningsrum med pentry och en stor matsal om ca 600 m 2. Varmlager med inomhuskaj och vädertätning om ca 6500 m 2 med ett 50-tal industriportar. Sammanträdesrum finns på plan 2 med tillgång till hiss. Byggnaden har hög teknisk standard och är i gott skick. Takhöjd 6,5 m. Stora vändytor runt anläggningen för långtradartransporter och container-uppställning. Separat grindstuga om ca 40 m 2. Byggrätter finns! Området är detaljplanerat av kommunen. För visning och information kontakta: Rolf Carlsson eller Jan Bäckström Moskovskij pr., 60/129, 11260m nr Chernyshevskogo str. 1, 11813m nr Malaya Konuyshennaya 1/3 A, 211m nr Finlandsky avenue 4, m nr Tel: , M&I, Kalmar Aberdeen Property Investors Nordic AB ingår i Aberdeen Property Investors, API, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna. Genom vår tillhörighet i API är vi också en del i den internationella koncernen Aberdeen Asset Management PLC. Aberdeen Property Investors verksamhet omfattar affärsområdena Fastighetskapitalförvaltning, Fastighetsförvaltning och Shopping. Att hyra Kontor Inom tull 258 kvm David Bagares gata kvm Döbelnsgatan kvm Grev Turegatan kvm Hälsingegatan kvm Kungsgatan kvm Kungsgatan kvm Saltmätargatan kvm Strandvägen 5 A 251 kvm Stureplan 6 59 kvm Stureparken 2 b 158 kvm Stureparken kvm Sturegatan kvm Torstenssonsgatan 3 Sundbyberg kvm Landsvägen kvm Esplanaden Solna kvm Anderstorpsv (Huvudsta) kvm i ett plan Englundavägen kvm Englundavägen kvm Dalvägen kvm Dalvägen 28 Norra Kista/Akalla kvm Kottbygatan 5 och 7 Sköndal 400 kvm Vinthundsvägen kvm Vinthundsvägen Lidingö Från 500 kvm Agavägen

4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Miljöcertifiering för företag en bra affär för alla Företagens miljöansvar ökar i takt med att debatten om miljön och miljömedvetenheten i världen växer. Idag ställs större krav från omvärlden på att företagen utvecklar ett miljötänkande i sin organisation och en miljöpolicy för sin verksamhet för att minimera den egna belastningen på miljön. Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, har utvecklat den internationella standarden ISO för att sporra, hjälpa och förenkla för företag att bedriva ett seriöst miljöarbete i sin organisation. Förutom den miljömässiga vinsten och goodwill för företaget som miljöcertifieringen i sig medför skapas också förutsättningar för företagsekonomiska vinster genom att hela verksamheten på sikt rationaliseras. Miljötänkande av affärsstrategisk betydelse Att tänka på miljön och agera miljömässigt i alla möjliga sammanhang har blivit allt viktigare. Vi får lära oss att välja miljövänliga produkter, tänka på att minimera vårt sopberg och att sortera våra sopor. I takt med samhällets miljömedvetenhet har ökat ställer det även större krav på företagens miljötänkande vilket har lett till att miljöarbetet idag har blivit en affärsstrategisk fråga. Den internationella trenden förespråkar alltså mycket mer än att bara ta hand om det avfall man producerar. I praktiken handlar det om ett förutseende och förebyggande arbete; att visa att man arbetar seriöst med miljöfrågorna genom att ta egna initiativ i miljöarbetet och integrera frågorna i företagets hela organisation. ISO internationell standard för miljöarbete i företag och organisationer Det stora problemet för många företag är dock inte att bestämma sig för införandet av en övergripande miljöpolicy i sin organisation, utan hur den praktiskt skall genomföras. Viljan finns ofta men kunskapen om hur man ska ta sig an problemet kanske saknas. På internationellt plan har bristen på, och behovet av, ett verktyg eller en standard för hur ett företag ska kunna bedriva ett systematiskt och strukturerat miljöarbete uppmärksammats sedan länge. Det ledde till att ISO i början av 90-talet påbörjade arbetet med att utveckla internationella standarder för system och verktyg för företags miljöarbete, den så kallade ISO serien. Resultatet blev bland annat miljöledningssystemet ISO 14001, ett system för att leda och systematisera ett hållbart miljöarbete på företag och organisationer. Det handlar inte bara om att ha ambitionen att bli mer miljömedveten och att jobba mer miljömässigt i sin verksamhet. Det handlar om att ta steget och faktiskt bygga upp rutiner och verktyg för att praktiskt kunna genomföra sin ambition om ett långsiktigt miljöarbete, förklarar Britt Lindner Norberg på SIS (Swedish Standard Institute) Forum AB. Miljöutredning, målsättning, dokumentation Hon menar att en standard/system för miljöarbete i sig bidrar till att skapa en kontinuitet i ett företags ambitioner för att agera mer miljövänligt, ambitioner som annars ofta skulle tendera att bli mer av engångsföreteelser. Att implementera miljöarbete i enlighet med ISO-standarden handlar i grunden om att först identifiera de faktorer och miljöaspekter som är relevanta för företagets tänkta miljöförbättringsarbete, för att sedan kunna sätta upp en målsättning som i nästa steg dokumenteras och slutligen följs upp i en intern och om så önskas extern revision. Det kanske låter invecklat och komplicerat men det är inga konstigheter och inte speciellt svårt att förstå systemets uppbyggnad om man har någon med vana att läsa dylika dokument. ISO handlar om att sätta upp mål för sin verksamhet och att framför allt dokumentera det arbete man utför. Då får man ett bra underlag för både utvärdering och möjlighet ett långsiktigt miljöarbete, säger Britt Lindner-Norberg. Intern och extern uppföljning Uppföljningen av arbetet kallas revision och sker i första hand internt av företagets personal som utbildats för uppgiften. Man behöver alltså inte nå en certifiering för att få arbeta enligt ISO men vill man få arbetet certifierat sker uppföljningen av ett certifieringsorgan som gör regelbundna revisioner och kollar att arbetet sker enligt kraven i ISO och enligt miljölagstiftningen. Men det måste betonas att det är det interna uppföljningsarbetet är det viktigaste. Det är ju man själv som satt upp målen och den egna revisionen ska ge underlag för att man tar ytterligare steg för att förbättra miljöarbetet, säger Britt Lindner-Norberg. Minskad energi - och materialförbrukning Men miljöarbetet skiljer sig också mycket beroende på bransch. För industrin är det främst faktorer som produktionen och tillverkningen som dikterar miljöarbetet. För tjänsteföretagen är det exempelvis faktorer som energiförbrukning, materialförbrukning, källsortering, sophantering, resevanor med mera som är föremål för miljöarbetets målsättning. En bonus i sammanhanget är att hela verksamheten på sikt rationaliseras och därmed finns möjligheterna till företagsekonomiska vinster. Enligt Britt Lindner-Norberg är detta bara en trevlig bieffekt av det egentliga syftet med standarden som i första hand gäller industrin men även tjänsteföretag kan få ekonomiska vinster beroende på vilka förändringar man gör. Det övergripande målet är ju att få företagen att minska sin totala miljöpåverkan och standarden är utformad så att företagen själva får sätta sina mål allt efter de egna verksamheternas förutsättningar. ISO har i sin uppbyggnad på ett bra sätt överbryggat svårigheterna med att skapa en standard som kan appliceras på vitt skilda verksamheter världen över, avslutar hon. Petter Renhuldt Ledigt just nu! Besök vår hemsida Fakta om ISO International Organization for Standardization är en internationell sammanslutning av nationella standardiseringsorganisationer från drygt 130 länder. ISO är en organisation grundad 1947 och dess syfte är att främja utvecklingen av standardisering och liknande aktiviteter i världen för att underlätta det internationella utbytet av varor och tjänster, samt att utveckla samarbete inom intellektuella, vetenskapliga, teknologiska och ekonomiska områden. ISOs arbete resulterar i internationella överenskommelser vilka utfärdas som internationella standarder. Fakta om ISO ISO riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och inriktning. Det viktigaste vid utvecklingen av verksamhetens miljöledningssystem är att utgå från sin egen verksamhet och dess förutsättningar. Sedan behöver verksamheten se till att uppfylla kraven i standarden. Med den ordningen kan störst effektivitet uppnås för den egna verksamheten med de förutsättningar som finns just där. Det är sedan upp till verksamheten att välja om man nöjer sig med sitt miljöledningssystem eller om man även vill bli certifierad enligt kravstandarden i ISO Certifieringen underlättar ofta den externa kommunikationen. Statistik ISO Ökningen av antalet ISO certifierade företag i Sverige har ökat markant de senaste fem åren. I mitten av 1998 fanns knappt 300 certifierade företag. I december 2002 var siffran nästan företag. Sverige är idag det land som per capita har flest certifieringar. I totalt antal certifieringar ligger Sverige bara efter länder som Japan, Tyskland och Storbritannien. 4

5 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även bank, post, butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Rissne Ytor: Flera separata ytor om kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i mycket gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex med grannar kända inom telekom, bygg- och IT-branschen (Canon, ABV Rock Group m fl). Nära till T-bana och bussar. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken", uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Exklusivt inredd vindsyta, alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Pampig entré med utställningsmöjligheter. Hela fastigheten finns tillgänglig! Nytillkomna lokaler Butik Yta Område (2x500) kvm Hallonbergen/Sundbypark 505 kvm Centrala Sundbyberg 225 kvm Centrala Sundbyberg Kontor Yta Område 140 kvm Rissne 193 kvm Centrala Sundbyberg 310 kvm Rissne 788 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Centrala Sundbyberg Kontor/ Personallokal Yta Område 289 kvm Hallonbergen/Sundbypark Lager Yta Område kvm Hallonbergen/Sundbypark 265 kvm Storskogen/Sundbyberg Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du mer information om våra lediga objekt.

6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Små steg för hur ditt företag kan bidra till en bättre miljö För många företag kanske inte en miljöcertifiering enligt ISO standarden är ett rimligt mål men det finns ändå en rad små förbättringar inom flera områden man kan göra för att minska sin påverkan och belastning på miljön. Vi har frågat några av de stora aktörerna på marknaden för kontorsprodukter, energi, miljömärkning och återvinning vad just ditt företag kan göra för att bli mer miljövänligt. Energiförbrukning: En av de största miljömässiga insatserna man kan åstadkomma som företag är att minska sin energiförbrukning och därför är det viktigt att dels ha ett energisnålt beteende i sin organisation men också att ha energisnål utrustning på arbetsplatsen. Dessutom är det viktigt att välja energi och el som är miljövänligt producerad (vindkraft, vattenkraft), så kallad miljömärkt el, och andra miljövänliga energiprodukter, som fjärrvärme istället för egen värmepanna samt fjärrkyla och gas. Fjärrkyla förbrukar inte bara mindre el än vanliga kylmaskiner, även utsläppen av köldmedier minskar kraftigt vilket minskar bidraget till växthuseffekten. Genom att välja gas få du ett energislag med låga drifts- och underhållskostnader och dessutom väger de miljömässiga argumenten för gas tungt; inga tungmetall- eller svavel utsläpp och begränsat med kväveoxider. Kontorsprodukter: Varje år förbrukar svenska företag enorma mängder kontorsmaterial och i slutändan ska det kasserade materialet ut i kretsloppet på något sätt. Här finns stora miljövinster att göra och enligt Michael Andersson på Svanströms är kontorsproduktsleverantörens viktigaste uppgift att skapa förutsättningar för dessa val och det gäller att informera kunden om vad som är miljömärkta produkter och bra miljöval. Det handlar om att minska sin totala miljöbelastning genom att företagen gör medvetna val och väljer miljöanpassade kontorsprodukter samtidigt som man ser över sitt inköpsbeteende och försöker minska antalet leveranser av kontorsmaterial. Michael Andersson tar papper som ett exempel på irrationellt köpbeteende hos många kunder. Många företag köper alldeles för små mängder papper åt gången vilket innebär onödigt många leveranser. Att istället göra få, större beställningar är en ren winwin-situation för alla parter eftersom det minskar antalet leveranser vilket är bättre ur miljösynpunkt och sparar kostnader för leverantören som i sin tur kan hålla ett lägre pris på produkten. Ett starkt stöd för fastighetsägare! Tel PC-produkter: Bildskärmar och andra datorprodukter innehåller vissa miljöfarliga substanser och komponenter samtidigt som de kan avge viss strålning och förbrukar el. Inom dessa områden finns sedan något decennium en kvalitetsoch miljöstandard, satt av TCO Development, ett företag ägt av TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), som numera är internationell. TCO har satt upp stränga krav för sin kvalitets- och miljömärkningsstandard inom fyra väsentliga områden för att dessa produkter ska få märkas enligt TCOnormen: ekologi, emissioner, energi och ergonomi. Syftet är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö på kontorsarbetsplatser samt att minska belastningen på den yttre miljön. TCO köper löpande in och kontrollerar TCOmärkta produkter för att se att de uppfyller kraven. I det fortlöpande standardiseringsarbetet uppdateras och skärps kraven med jämna mellanrum i nya generationer av TCOstandarden (nu senast TCO 03 för bildskärmar). Närmare 50 procent av de bildskärmsmodeller som tillverkas idag är TCO-märkta. Kopiatorer och skrivare: När det gäller tyngre kontorsutrustning som kopiatorer och skrivare finns det enligt Canons miljöchef Christer Persson några grundläggande saker att tänka på för att minska sitt företags miljöbelastning: Sänka sin energiförbrukning genom att välja energisnåla alternativ. Fråga efter IT-företagens Miljödeklaration för att få information om produktens energiförbrukning och ämnen samt material som finns i företagets produkter. Välj ett kopieringspapper som producerats på ett för miljön skonsamt sätt. Dom flesta DnB väljer Skandias lokaler Den löpande förvaltningsverksamheten inom Skandia Kapitalförvaltning som Skandia under stor uppmärksamhet sålde till Den norske Bank (DnB) för snart ett år sedan, ser ut att stanna hos Skandia - i Skandias huvudkontor alltså. Parterna diskuterar just nu hyra och villkor. I januari sålde Skandia den löpande kapitalförvaltningsverksamheten, som till största delen huserar i Skandias huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. DnB har under en tid utvärderat olika nya lokaler för den verksamheten. Men enligt vad DI erfar överväger DnB att sitta kvar i Skandias lokaler. Skandia och DnB förhandlar just nu om ett nytt hyresavtal för de cirka 3000 kvadratmeter som DnB behöver. Håkan Lennersand, ordförande i Skandia Fastighet, som ägs av Skandia Liv, vill inte kommentera frågan eftersom en förhandling pågår. Glädjande besked Att DnB sitter kvar är en glädjande nyhet för Skandia som hyr hela byggnaden och har ett större papperstillverkarna ger ut miljödeklarationer med information om innehåll i pappersprodukten och tillverkningsprocessen. Sopor/återvinning: Listan för hur och på vilket sätt man ska källsortera och hantera olika typer av avfall som företaget producerar kan göras oändligt lång men Ulrik Alexandersson på SITA Sverige AB ger oss ändå några generella förhållningsregler: - För sophanteringen av kontorets köks- och hushållsavfall ska man skaffa ett så kallat hushållsabonnemang. Även hämtning av komposterbart avfall ska ombesörjas. Förpackningar av hårdplast, metall, glas och papper ska också sorteras separat för återvinning. Utöver detta tillkommer kontorspapper och wellpapp, förklarar han och fortsätter: - farligt avfall som kemikalier, färg och lysrör och lampor ska också sorteras liksom frigolit, mjukplast osv. Listan kan göras mycket längre. Andra vanliga kontorsprodukter som bör sorteras och tas omhand är CD-skivor, disketter, batterier, bläckpatroner med mera. Sedan 2001 ska man enligt lag också samla in och separat sortera uttjänta elartiklar som PC, TV och telefon. - Hämtning av sorterat avfall kan man beställa genom en leverantör, antingen genom ett hämtningsabonnemang eller vid behov, säger Ulrik Alexandersson. Petter Renhuldt Källor: Svanströms, SITA Sverige AB, Canon, TCO Development, Sydkraft, Fortum tioårigt hyresavtal med fastighetsägaren Skandia Liv. Alternativet - att försöka hyra ut tomställda ytor i andra hand i ett hus som i övrigt är anpassat för och domineras av en enda hyresgäst - är ingen drömsituation, särskilt inte i dag när utbudet av lokaler i Stockholm är mycket stort. Vakansgraden för kontorsfastigheter i Stockholms innerstad närmar sig 10 procent. Hyr av hyresgästen Skandia Liv och Skandia slöt ett nytt tioårigt hyresavtal för huvudkontorsfastigheten så sent som för två år sedan. Skandia betalar en hyra på cirka kronor per kvadratmeter och år i det runt kvadratmeter stora huset. Varje verksamhet inom koncernen betalar internhyra till Skandia efter sin andel av antalet kvadratmeter i fastigheten. Det innebär alltså att även Skandia Liv hyr sina ytor i huset av sin egen hyresgäst Skandia. DI 6

7 Rum för 2500 kontor på sydligare breddgrader. Ett projekt från Drott och Atrium Fastigheter signerat Gert Wingårdh. Ibland känns det som om Södermalm ligger i en alldeles egen klimatzon. Attityden är lite mer avspänd, restaurangerna lite trevligare och leendena lite bredare. I den trivsamma atmosfären vid Medborgarplatsen pågår arbetet med att bygga Fatburen; 50000m 2 moderna, funkisinspirerade kontorslokaler ritade av arkitekten Gert Wingårdh. Av denna yta är m 2 fortfarande tillgängliga att hyra. Fatburen kommer stå färdigt för inflyttning 2004 och erbjuder då flexibla kontorslösningar på mellan 2500 och m 2. För mer information ring eller gör ett besök på Välkommen till ett bättre affärsklimat.

8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Förvaltarna ger svar om dagens trender på lokalmarknaden Sedan vår rundringning till fyra stora förvaltare i Stockholm i Fastighetsmarknaden nr.1/02, där de svarade på frågor om trender och hyresgästernas krav, har mycket har hänt på lokalmarknaden. Förvaltarnas vakansgrad har överlag ökat och hyresnivåerna sjunkit. Hyresgästernas krav på lokalerna har också de ändrats och frågan är hur denna utveckling påverkar förvaltarna i olika avseenden och hur hyresgästernas krav skiljer sig med de förändrade förutsättningarna? Därför har vi på det nya året gjort en uppföljning av enkäten för att pejla av läget och trender på dagens lokalmarknad i Stockholm. Fyra förvaltare tillfrågades även denna gång och här nedan kan du se hur de har svarat. 1. Vad bör en hyresgäst kräva av sin förvaltare? 2. Vad prioriterar hyresgästerna idag och vad efterfrågar hyresgästen jämfört med några år sedan? 3. Hur ser nivån för kontorshyran för lokaler i Stockholm ut idag? 4. Varför ska en potentiell hyresgäst välja er som förvaltare? Robert Kull, marknadschef på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg Robert Kull, marknadschef på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg 1. De krav man som hyresgäst bör ställa är först och främst lyhördhet från förvaltarens sida. En förvaltare måste vara synnerligen noga med att ha en bra dialog med sina kunder och hyresgäster för att kunna vårda sina relationer på bästa möjliga sätt. En annat krav är att förvaltaren ska ha attraktiva lokaler i bra läge. 2. I dagsläget väljer man just framför allt effektiva lokaler i bra lägen. Borta är företagskulturen á la Spray med biljardrum, kuddrum med mera. Idag anser man, till skillnad mot tidigare, att medarbetarna ska arbeta på kontorstid och sedan gå hem, inte jobba kvällar och helger och försaka privatlivet. Idag ser vi en tillbakagång med mer tidlösa och stramare kontor. Dessutom har det skett en utflytt från citylägena till bästa läge i närförort med bra kommunikationer. Det har vi känt av. Man söker helt enkelt bättre lokaler till lägre kostnad och vi har i viss mån kunnat dra nytta av denna svacka. 3. För vår del har hyrorna sjunkit med mellan 10 och 20 procent men har stabiliserats den senaste tiden i och med inflyttningen till våra fastigheter i Sundbyberg. Idag har vi en relativt låg vakansgrad på 5-6 procent. Hyresnivån ligger i vårt bestånd på mellan kronor kvadraten. 4. Vi prioriterar långsiktiga kundrealtioner genom att vara lyhörda, vi kan leverera bra lokaler i bra lägen. Sundbyberg är landets bästa etableringsort enligt Kairos Futere. Vi är en stabil fastighetsägare med ett stor samlat bestånd och kan därför nästan alltid svara upp mot våra kunders förändrade behov. Markus Pfister, förvaltare på AMF Pension Fastigheter 1. Alla de kvaliteter som främjar en god kundrelation: tillgänglighet, lyhördhet, flexibilitet. Många av mina hyresgäster efterfrågar också kontinuerligt mer allmängiltig fastighetsinformation. 2. Man har i stort sett frångått att efterfråga gamla, traditionella kontorslösningar. Idag efterfrågas moderna lokaler med bra tekniska lösningar. Flexibla kontor med exempelvis inbyggd värme och kyla har mer eller mindre blivit ett krav numera mot att tidigare varit mer av ett önskemål. 3. Hyresnivån har slutat sjunka och har planat ut till vår glädje. Det nya året har vi inte kunnat känna av än men förra året var mycket instabilt vilket skapade en slags icke-seriositet på lokalmarknaden men efter sommaren såg vi ett allt mer seriöst förfrågningsförfarande från intresserade företag. Vårt bestånd är både varierat och spritt över hela Stockholm. Bara inom vårt bestånd som ligger inom tullarna kan hyresnivåerna skilja markant men generellt ligger hyresnivån betydligt lägre i förorterna, cirka hälften. 4. Vi är ett stort, seriöst företag och vi ser oss som en långsiktig fastighetsägare och samarbetspartner. Vi har märkt på senare tid att folk och företag söker sig till stabila, större företag, att storleken i sig innebär en viss trygghet. Dessutom har vi ett bestånd med starka, moderna fastigheter med bra adresser och med bra läge. Stefan Holmlund, marknadschef på NCC Development 1. Att man får en problemfri vardag. Att förvaltaren är fokuserad och tillgänglig och erbjuder kundanpassade och flexibla lösningar. Hyresgästen idag måste fokusera på kärnverksamheten för att vara konkurrenskraftig. Förvaltaren blir en servicestation som håller öppet dygnet runt. 2. Många flyttar på grund av besparingskrav vilket gör att en så kallad yteffektiv lösning till och med kan vara viktigare än lokalens läge. Dock vet man att det kommer godare tider så expansionsmöjligheter är också viktigt. 3. Hyresnivån har bottnat och efterfrågan på lokaler känns betydligt starkare idag än för bara för ett halvår sedan. 4. NCC Property Development är en fastighetsutvecklare som erbjuder moderna lokaler med full servicesupport från dotterföretaget Consess med verksamhet inom facilty services. Vi har tänkt i genom hela projekten så att miljön tillgodoses och att de tekniska lösningarna är flexibla på hyresgästens villkor. Per Berggren, marknadschef på Drott 1. Att förvaltaren har en proffsig hantering av exempelvis service och support till hyresgästerna. Flexibilitet i sin relation till kunden. 2. Idag är kunden ute efter mer än bara yta och en lokal. Man prioriterar en fungerande arbetsplats inklusive kontorets alla kringtjänster som växel, kafferum, städning mm. Man söker helt enkelt en lokallösning, vilket vi har tagit fasta på. Vi har tagit fram Drott Service, en funktion som tar hand om kundens upphandling av kringtjänster och där vi genom stora upphandlingar av till exempel städning minskar kundens kostnader för kringtjänster med upp till 20 procent. Dessutom har vi startat Drott Support som tar emot och behandlar synpunkter och klagomål från Drott Kontors hyresgäster. 3. I snitt ligger vakansgraden i Stockholmsregionen på cirka tio procent. Drotts ytvakans och lokalvakans ligger ungefär på samma nivå. Hyrorna har stabiliserats som det verkar. Andrahandsuthyrningen har minskat på bekostnad av den synliga vakansen. Många avtal har gått ut och företag har gått i konkurs vilket innebär att antalet synliga vakanser har gått upp till 9-10 procent i Stockholm. 4. Drott Service! Det är vi helt unika om och visar att vi månar om våra kunder. Ett övergripande mål är att höja vår NKI (Nöjd Kund Index). Förra året höjde vi oss en bit över branschsnittet och målet är att ligga bland de absolut främsta. Drott Kontor har flexibla och välbelägna lokaler i hela Stockholmsregionen som vi förvaltar med egen personal. Stefan Holmlund, marknadschef på NCC Development Per Berggren, marknadschef på Drott Ett starkt stöd för fastighetsägare! Tel

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 Rena byggexplosionen öster om söder Strax utanför

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden sidan 4 FASTIGHETSNYTT Transaktionsvolymen Q2, 2009 sidan 6 NYHET Form, färg & struktur

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS Rena tjänster Distribueras i DI mars 2007 Intervjun: Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 Alla vinnare när seriösa företag anlitas Framtidens

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Bostadsrättsföreningens

Bostadsrättsföreningens ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Bostadsrättsförvaltning 10 steg mot ombildning Rekordmånga av allmännyttans hyreshus ombildas nu till bostadsrätter, men

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

LOKALGUIDEN. Västsveriges. största lokalbank

LOKALGUIDEN. Västsveriges. största lokalbank LOKALGUIDEN Västsverige Tidningen för dig som söker lokal no 5 2004 Årgång 10 pris: 49 kr FASTIGHET/BYGGNATION Månadens flytt snabba ryck REPORTAGE Nyckeln till en stark företagsprofilering Communitys

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj 2015 Pris: 60 kronor TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen UNGA SKAPAR SITT NYA KIRUNA SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat

Läs mer