Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 Tema Miljö: Att tänka miljömässigt är en samhällstrend och i takt med att samhällets miljömedvetenhet ökar ställer det också högre krav på att företagen tänker och agerar miljömässigt. Det har lett till att miljöfrågor och miljöarbete idag har blivit en affärsstrategisk fråga för många företag. Den internationella trenden förespråkar mer än att bara ta hand om det avfall man producerar. Det handlar om visa att man arbetar förebyggande och förutseende med miljöfrågorna, med målet att minska sitt företags totala miljöpåverkan. Svårigheten för många organisationer är inte att bestämma sig för att arbeta miljömässigt utan består i att man ofta saknar kunskap för att genomföra sin målsättning och sina idéer. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO utvecklade i början på 90-talet det internationella miljöledningssystemet och standarden ISO för att sporra, hjälpa och förenkla för företag att bedriva ett seriöst och systematiskt miljöarbete i sin organisation. Förutom den miljömässiga vinsten och den goodwill miljöarbetet i sig medför finns också företagsekonomiska vinster att hämta. Sidan 4 Små steg för en bättre miljö Även om man inte har för avsikt eller har möjlighet att miljöcertifiera hela sin verksamhet och organisation finns det ändå mycket varje enskilt företag kan göra för att minska sin miljöbelastning. Vi har frågat några av de stora leverantörerna av energi, kontorsprodukter, miljömärkning och återvinning vilka förändringar i kontorsoch inköpsrutiner som företag kan göra för att bli mer miljövänliga. Sidan 6 Vi tar pulsen på förvaltarna Mycket har hänt på lokalmarknaden det senaste året. Förvaltarnas vakansgrad har ökat och hyresnivåerna sjunkit. Hyresgästens marknad råder. Frågan är hur det har påverkat hyresgästernas och förvaltarnas beteende. Vi har gjort en rundringning till några av Stockholms största förvaltare för att pejla av läget på lokalmarknaden anno 2003 och ta pulsen på hur trenderna ser ut framöver. Sidan 8 Liljeholmen blir Innerstadsholmen ANNONS I framtiden kommer innerstaden breda ut sig över tullgränserna. Den stadsbild som Stockholms innerstad erbjuder kommer även framöver ha en stor attraktionskraft på stockholmarna. Ur detta perspektiv har man på Stockholms stadsbyggnadskontor länge närt en vision om att flytta tullsnittet utåt, att på lämpliga platser utanför tullarna bygga vidare på innerstadens täta kvartersstruktur som man återfinner på malmarna. Liljeholmen är det senaste exemplet på nytänkandet i stadsplaneringen där man vill erbjuda de boende attraktiv innerstadsmiljö och närheten till grönområden och natur. Sidan 13 Medföljer som bilaga i Dagens Industri, januari 2003

2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS INNEHÅLL: Tema miljö: miljöcertifiera ditt företag sid 4 Gör kontoret mer miljövänligt sid 6 Vi ställer förvaltarna mot väggen sid 8 Notiser sid 10 Checklista vid flyttning sid 11 Helentreprenören anpassar din kontorslokal sid 11 Stadsplanering: så blir Liljeholmen Inneholmen sid 12 Välj rätt anslutning sid 14 Välkommen till ett nytt spännande år med Fastighetsmarknaden! Redaktionen på Fastighetsmarknaden är mer laddad än någonsin för att göra tidningen ännu bättre än Vi har på kort tid blivit en viktig partner för många aktörer inom branschen och vår målsättning är att fortsätta förvalta ert förtroende för vår tidning. Vårt mål är enkelt: att guida blivande hyresgäster till sina nya hyresvärdar samtidigt som vi fortsätter ha ett specifikt tema för varje nummer, granskar intressanta byggprojekt i Stockholm, känner av de senaste trenderna för fastighets- och lokalmarknaden med mera. Nytt för i år är bland annat att Fastighetsmarknaden har inlett samarbete med sökmotorn Objektvision. Vårt mål är att dom attraktivaste objekten ska presenteras med bild och text. Det nya året till ära inviger vi med att behandla ämnet miljö och företag. Miljöarbete står idag högt på den allmänna dagordningen i samhället och därmed ökar också företagens miljöansvar i takt med att miljömedvetenheten i världen växer. Det är inte längre en fråga om man väljer att utforma ett miljötänkande för sitt företag, utan hur. Givetvis skiljer sig förutsättningarna mellan företag och branscher för hur omfattande eller vilken typ av miljöarbete som är aktuellt. Men gemensamt för alla verksamheter är att kraven, från den egna organisationen, kunder och konsumenter samt allmänheten, att varje företag ser över sin verksamhets miljöbelastning i syfte att minska den, ökar. För vissa företag är det en självklarhet att driva miljötänkandet så långt man rimligen kan i sin organisation. För andra företag är ett visst mått av källsortering kanske ett stort steg och en stor förbättring. Nyckeln är att hela tiden förbättra sin miljöprestanda; att, när man uppnått sina miljömål (oavsett hur obetydliga de kan te sig), ta steget vidare och successivt höja sin egen ambitionsnivå. Det handlar om att hitta ett verktyg för företagen att utveckla hållbart miljötänkande i sin organisation och en miljöpolicy för sin verksamhet för att minimera den egna belastningen på miljön. Vår ambition med miljötemat i detta nummer är att presentera olika möjligheter för företag inom framför allt tjänstesektorn hur man går tillväga om man vill introducera ett mer miljövänligt tänkande i sitt företags organisation. För den som har en hög målsättning för sitt företags miljöarbete rekommenderas artikeln om ISO standarden på sidan 6. Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, har utvecklat en internationell standard ISO för att sporra, hjälpa och förenkla för de företag som har som ambition att bedriva ett seriöst miljöarbete i sin organisation. Alla företag kanske inte kan eller har eller har som mål att uppfylla kraven för ISO certifiering. Men det innebär inte att man inte behöver anstränga sig och det finns mycket varje verksamhet och företag kan göra för att minska sin miljöbelastning även i det lilla formatet. Läs mer på sidan 8. Återigen, välkommen till ett spännande 2003 med Fastighetsmarknaden! Trevlig läsning Petter Renhuldt MediaPlanet Lägre fart för paradgata sid 15 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus FASTIGHETSMARKNADEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Annonsförsäljning: Andreas Hall, MediaPlanet Redaktör: Petter Renhuldt tel: Grafisk form: Pontén&Engwall tel: Repro: Ordbild. Tryck: STC. För info. om bilagor i dags och kvällspress: MediaPlanet, tel: Distribueras med Dagens Industri januari Missa inte chansen att nå läsarna i nästa nummer av Fastighetsmarknaden som utkommer vecka 11. För Annonsering kontakta Andreas Hall tel: Fastighetsägare! Om ni visste hur mycket pengar ni kan tjäna på era fasader skulle ni ringa oss direkt! Fasadpartner är ett kunskapsföretag som omvandlar tomma husväggar till reda pengar eller Ledigt just nu! Besök vår hemsida

3 Söker du lokal i St. Petersburg? Låt oss presentera ett urval från St. Petersburg ObjektVision är den självklara marknadsplatsen för lokaler och fastigheter i Sverige. Nu breddar vi utbudet och presenterar objekt även i andra länder i Europa. Söker du nya lokaler till din verksamhet är Objekt- Vision rätt plats att leta på. Här finns ett stort utbud av lediga lokaler för olika ändamål. Här finns dessutom fastigheter och företag till salu, samt en fastighetsförteckning för dig som arbetar på det analytiska planet. Gränslös överblick på ett ögonblick! Söker ni bra transportläge? Härföraren 1 i Nykvarn är en logistikanläggning på ca 7500 m 2. Fastigheten ligger ca 2 km från Nykvarns centrum, ca 10 km från Södertälje, 45 km från Stockholm och bara ett stenkast från E20. Arean är fördelad på ca 400 m 2 kontor samt omklädningsrum, övernattningsrum med pentry och en stor matsal om ca 600 m 2. Varmlager med inomhuskaj och vädertätning om ca 6500 m 2 med ett 50-tal industriportar. Sammanträdesrum finns på plan 2 med tillgång till hiss. Byggnaden har hög teknisk standard och är i gott skick. Takhöjd 6,5 m. Stora vändytor runt anläggningen för långtradartransporter och container-uppställning. Separat grindstuga om ca 40 m 2. Byggrätter finns! Området är detaljplanerat av kommunen. För visning och information kontakta: Rolf Carlsson eller Jan Bäckström Moskovskij pr., 60/129, 11260m nr Chernyshevskogo str. 1, 11813m nr Malaya Konuyshennaya 1/3 A, 211m nr Finlandsky avenue 4, m nr Tel: , M&I, Kalmar Aberdeen Property Investors Nordic AB ingår i Aberdeen Property Investors, API, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna. Genom vår tillhörighet i API är vi också en del i den internationella koncernen Aberdeen Asset Management PLC. Aberdeen Property Investors verksamhet omfattar affärsområdena Fastighetskapitalförvaltning, Fastighetsförvaltning och Shopping. Att hyra Kontor Inom tull 258 kvm David Bagares gata kvm Döbelnsgatan kvm Grev Turegatan kvm Hälsingegatan kvm Kungsgatan kvm Kungsgatan kvm Saltmätargatan kvm Strandvägen 5 A 251 kvm Stureplan 6 59 kvm Stureparken 2 b 158 kvm Stureparken kvm Sturegatan kvm Torstenssonsgatan 3 Sundbyberg kvm Landsvägen kvm Esplanaden Solna kvm Anderstorpsv (Huvudsta) kvm i ett plan Englundavägen kvm Englundavägen kvm Dalvägen kvm Dalvägen 28 Norra Kista/Akalla kvm Kottbygatan 5 och 7 Sköndal 400 kvm Vinthundsvägen kvm Vinthundsvägen Lidingö Från 500 kvm Agavägen

4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Miljöcertifiering för företag en bra affär för alla Företagens miljöansvar ökar i takt med att debatten om miljön och miljömedvetenheten i världen växer. Idag ställs större krav från omvärlden på att företagen utvecklar ett miljötänkande i sin organisation och en miljöpolicy för sin verksamhet för att minimera den egna belastningen på miljön. Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, har utvecklat den internationella standarden ISO för att sporra, hjälpa och förenkla för företag att bedriva ett seriöst miljöarbete i sin organisation. Förutom den miljömässiga vinsten och goodwill för företaget som miljöcertifieringen i sig medför skapas också förutsättningar för företagsekonomiska vinster genom att hela verksamheten på sikt rationaliseras. Miljötänkande av affärsstrategisk betydelse Att tänka på miljön och agera miljömässigt i alla möjliga sammanhang har blivit allt viktigare. Vi får lära oss att välja miljövänliga produkter, tänka på att minimera vårt sopberg och att sortera våra sopor. I takt med samhällets miljömedvetenhet har ökat ställer det även större krav på företagens miljötänkande vilket har lett till att miljöarbetet idag har blivit en affärsstrategisk fråga. Den internationella trenden förespråkar alltså mycket mer än att bara ta hand om det avfall man producerar. I praktiken handlar det om ett förutseende och förebyggande arbete; att visa att man arbetar seriöst med miljöfrågorna genom att ta egna initiativ i miljöarbetet och integrera frågorna i företagets hela organisation. ISO internationell standard för miljöarbete i företag och organisationer Det stora problemet för många företag är dock inte att bestämma sig för införandet av en övergripande miljöpolicy i sin organisation, utan hur den praktiskt skall genomföras. Viljan finns ofta men kunskapen om hur man ska ta sig an problemet kanske saknas. På internationellt plan har bristen på, och behovet av, ett verktyg eller en standard för hur ett företag ska kunna bedriva ett systematiskt och strukturerat miljöarbete uppmärksammats sedan länge. Det ledde till att ISO i början av 90-talet påbörjade arbetet med att utveckla internationella standarder för system och verktyg för företags miljöarbete, den så kallade ISO serien. Resultatet blev bland annat miljöledningssystemet ISO 14001, ett system för att leda och systematisera ett hållbart miljöarbete på företag och organisationer. Det handlar inte bara om att ha ambitionen att bli mer miljömedveten och att jobba mer miljömässigt i sin verksamhet. Det handlar om att ta steget och faktiskt bygga upp rutiner och verktyg för att praktiskt kunna genomföra sin ambition om ett långsiktigt miljöarbete, förklarar Britt Lindner Norberg på SIS (Swedish Standard Institute) Forum AB. Miljöutredning, målsättning, dokumentation Hon menar att en standard/system för miljöarbete i sig bidrar till att skapa en kontinuitet i ett företags ambitioner för att agera mer miljövänligt, ambitioner som annars ofta skulle tendera att bli mer av engångsföreteelser. Att implementera miljöarbete i enlighet med ISO-standarden handlar i grunden om att först identifiera de faktorer och miljöaspekter som är relevanta för företagets tänkta miljöförbättringsarbete, för att sedan kunna sätta upp en målsättning som i nästa steg dokumenteras och slutligen följs upp i en intern och om så önskas extern revision. Det kanske låter invecklat och komplicerat men det är inga konstigheter och inte speciellt svårt att förstå systemets uppbyggnad om man har någon med vana att läsa dylika dokument. ISO handlar om att sätta upp mål för sin verksamhet och att framför allt dokumentera det arbete man utför. Då får man ett bra underlag för både utvärdering och möjlighet ett långsiktigt miljöarbete, säger Britt Lindner-Norberg. Intern och extern uppföljning Uppföljningen av arbetet kallas revision och sker i första hand internt av företagets personal som utbildats för uppgiften. Man behöver alltså inte nå en certifiering för att få arbeta enligt ISO men vill man få arbetet certifierat sker uppföljningen av ett certifieringsorgan som gör regelbundna revisioner och kollar att arbetet sker enligt kraven i ISO och enligt miljölagstiftningen. Men det måste betonas att det är det interna uppföljningsarbetet är det viktigaste. Det är ju man själv som satt upp målen och den egna revisionen ska ge underlag för att man tar ytterligare steg för att förbättra miljöarbetet, säger Britt Lindner-Norberg. Minskad energi - och materialförbrukning Men miljöarbetet skiljer sig också mycket beroende på bransch. För industrin är det främst faktorer som produktionen och tillverkningen som dikterar miljöarbetet. För tjänsteföretagen är det exempelvis faktorer som energiförbrukning, materialförbrukning, källsortering, sophantering, resevanor med mera som är föremål för miljöarbetets målsättning. En bonus i sammanhanget är att hela verksamheten på sikt rationaliseras och därmed finns möjligheterna till företagsekonomiska vinster. Enligt Britt Lindner-Norberg är detta bara en trevlig bieffekt av det egentliga syftet med standarden som i första hand gäller industrin men även tjänsteföretag kan få ekonomiska vinster beroende på vilka förändringar man gör. Det övergripande målet är ju att få företagen att minska sin totala miljöpåverkan och standarden är utformad så att företagen själva får sätta sina mål allt efter de egna verksamheternas förutsättningar. ISO har i sin uppbyggnad på ett bra sätt överbryggat svårigheterna med att skapa en standard som kan appliceras på vitt skilda verksamheter världen över, avslutar hon. Petter Renhuldt Ledigt just nu! Besök vår hemsida Fakta om ISO International Organization for Standardization är en internationell sammanslutning av nationella standardiseringsorganisationer från drygt 130 länder. ISO är en organisation grundad 1947 och dess syfte är att främja utvecklingen av standardisering och liknande aktiviteter i världen för att underlätta det internationella utbytet av varor och tjänster, samt att utveckla samarbete inom intellektuella, vetenskapliga, teknologiska och ekonomiska områden. ISOs arbete resulterar i internationella överenskommelser vilka utfärdas som internationella standarder. Fakta om ISO ISO riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och inriktning. Det viktigaste vid utvecklingen av verksamhetens miljöledningssystem är att utgå från sin egen verksamhet och dess förutsättningar. Sedan behöver verksamheten se till att uppfylla kraven i standarden. Med den ordningen kan störst effektivitet uppnås för den egna verksamheten med de förutsättningar som finns just där. Det är sedan upp till verksamheten att välja om man nöjer sig med sitt miljöledningssystem eller om man även vill bli certifierad enligt kravstandarden i ISO Certifieringen underlättar ofta den externa kommunikationen. Statistik ISO Ökningen av antalet ISO certifierade företag i Sverige har ökat markant de senaste fem åren. I mitten av 1998 fanns knappt 300 certifierade företag. I december 2002 var siffran nästan företag. Sverige är idag det land som per capita har flest certifieringar. I totalt antal certifieringar ligger Sverige bara efter länder som Japan, Tyskland och Storbritannien. 4

5 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även bank, post, butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Rissne Ytor: Flera separata ytor om kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i mycket gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex med grannar kända inom telekom, bygg- och IT-branschen (Canon, ABV Rock Group m fl). Nära till T-bana och bussar. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken", uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Exklusivt inredd vindsyta, alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Pampig entré med utställningsmöjligheter. Hela fastigheten finns tillgänglig! Nytillkomna lokaler Butik Yta Område (2x500) kvm Hallonbergen/Sundbypark 505 kvm Centrala Sundbyberg 225 kvm Centrala Sundbyberg Kontor Yta Område 140 kvm Rissne 193 kvm Centrala Sundbyberg 310 kvm Rissne 788 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Centrala Sundbyberg Kontor/ Personallokal Yta Område 289 kvm Hallonbergen/Sundbypark Lager Yta Område kvm Hallonbergen/Sundbypark 265 kvm Storskogen/Sundbyberg Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du mer information om våra lediga objekt.

6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Små steg för hur ditt företag kan bidra till en bättre miljö För många företag kanske inte en miljöcertifiering enligt ISO standarden är ett rimligt mål men det finns ändå en rad små förbättringar inom flera områden man kan göra för att minska sin påverkan och belastning på miljön. Vi har frågat några av de stora aktörerna på marknaden för kontorsprodukter, energi, miljömärkning och återvinning vad just ditt företag kan göra för att bli mer miljövänligt. Energiförbrukning: En av de största miljömässiga insatserna man kan åstadkomma som företag är att minska sin energiförbrukning och därför är det viktigt att dels ha ett energisnålt beteende i sin organisation men också att ha energisnål utrustning på arbetsplatsen. Dessutom är det viktigt att välja energi och el som är miljövänligt producerad (vindkraft, vattenkraft), så kallad miljömärkt el, och andra miljövänliga energiprodukter, som fjärrvärme istället för egen värmepanna samt fjärrkyla och gas. Fjärrkyla förbrukar inte bara mindre el än vanliga kylmaskiner, även utsläppen av köldmedier minskar kraftigt vilket minskar bidraget till växthuseffekten. Genom att välja gas få du ett energislag med låga drifts- och underhållskostnader och dessutom väger de miljömässiga argumenten för gas tungt; inga tungmetall- eller svavel utsläpp och begränsat med kväveoxider. Kontorsprodukter: Varje år förbrukar svenska företag enorma mängder kontorsmaterial och i slutändan ska det kasserade materialet ut i kretsloppet på något sätt. Här finns stora miljövinster att göra och enligt Michael Andersson på Svanströms är kontorsproduktsleverantörens viktigaste uppgift att skapa förutsättningar för dessa val och det gäller att informera kunden om vad som är miljömärkta produkter och bra miljöval. Det handlar om att minska sin totala miljöbelastning genom att företagen gör medvetna val och väljer miljöanpassade kontorsprodukter samtidigt som man ser över sitt inköpsbeteende och försöker minska antalet leveranser av kontorsmaterial. Michael Andersson tar papper som ett exempel på irrationellt köpbeteende hos många kunder. Många företag köper alldeles för små mängder papper åt gången vilket innebär onödigt många leveranser. Att istället göra få, större beställningar är en ren winwin-situation för alla parter eftersom det minskar antalet leveranser vilket är bättre ur miljösynpunkt och sparar kostnader för leverantören som i sin tur kan hålla ett lägre pris på produkten. Ett starkt stöd för fastighetsägare! Tel PC-produkter: Bildskärmar och andra datorprodukter innehåller vissa miljöfarliga substanser och komponenter samtidigt som de kan avge viss strålning och förbrukar el. Inom dessa områden finns sedan något decennium en kvalitetsoch miljöstandard, satt av TCO Development, ett företag ägt av TCO (Tjänstemännens Centralorganisation), som numera är internationell. TCO har satt upp stränga krav för sin kvalitets- och miljömärkningsstandard inom fyra väsentliga områden för att dessa produkter ska få märkas enligt TCOnormen: ekologi, emissioner, energi och ergonomi. Syftet är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö på kontorsarbetsplatser samt att minska belastningen på den yttre miljön. TCO köper löpande in och kontrollerar TCOmärkta produkter för att se att de uppfyller kraven. I det fortlöpande standardiseringsarbetet uppdateras och skärps kraven med jämna mellanrum i nya generationer av TCOstandarden (nu senast TCO 03 för bildskärmar). Närmare 50 procent av de bildskärmsmodeller som tillverkas idag är TCO-märkta. Kopiatorer och skrivare: När det gäller tyngre kontorsutrustning som kopiatorer och skrivare finns det enligt Canons miljöchef Christer Persson några grundläggande saker att tänka på för att minska sitt företags miljöbelastning: Sänka sin energiförbrukning genom att välja energisnåla alternativ. Fråga efter IT-företagens Miljödeklaration för att få information om produktens energiförbrukning och ämnen samt material som finns i företagets produkter. Välj ett kopieringspapper som producerats på ett för miljön skonsamt sätt. Dom flesta DnB väljer Skandias lokaler Den löpande förvaltningsverksamheten inom Skandia Kapitalförvaltning som Skandia under stor uppmärksamhet sålde till Den norske Bank (DnB) för snart ett år sedan, ser ut att stanna hos Skandia - i Skandias huvudkontor alltså. Parterna diskuterar just nu hyra och villkor. I januari sålde Skandia den löpande kapitalförvaltningsverksamheten, som till största delen huserar i Skandias huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. DnB har under en tid utvärderat olika nya lokaler för den verksamheten. Men enligt vad DI erfar överväger DnB att sitta kvar i Skandias lokaler. Skandia och DnB förhandlar just nu om ett nytt hyresavtal för de cirka 3000 kvadratmeter som DnB behöver. Håkan Lennersand, ordförande i Skandia Fastighet, som ägs av Skandia Liv, vill inte kommentera frågan eftersom en förhandling pågår. Glädjande besked Att DnB sitter kvar är en glädjande nyhet för Skandia som hyr hela byggnaden och har ett större papperstillverkarna ger ut miljödeklarationer med information om innehåll i pappersprodukten och tillverkningsprocessen. Sopor/återvinning: Listan för hur och på vilket sätt man ska källsortera och hantera olika typer av avfall som företaget producerar kan göras oändligt lång men Ulrik Alexandersson på SITA Sverige AB ger oss ändå några generella förhållningsregler: - För sophanteringen av kontorets köks- och hushållsavfall ska man skaffa ett så kallat hushållsabonnemang. Även hämtning av komposterbart avfall ska ombesörjas. Förpackningar av hårdplast, metall, glas och papper ska också sorteras separat för återvinning. Utöver detta tillkommer kontorspapper och wellpapp, förklarar han och fortsätter: - farligt avfall som kemikalier, färg och lysrör och lampor ska också sorteras liksom frigolit, mjukplast osv. Listan kan göras mycket längre. Andra vanliga kontorsprodukter som bör sorteras och tas omhand är CD-skivor, disketter, batterier, bläckpatroner med mera. Sedan 2001 ska man enligt lag också samla in och separat sortera uttjänta elartiklar som PC, TV och telefon. - Hämtning av sorterat avfall kan man beställa genom en leverantör, antingen genom ett hämtningsabonnemang eller vid behov, säger Ulrik Alexandersson. Petter Renhuldt Källor: Svanströms, SITA Sverige AB, Canon, TCO Development, Sydkraft, Fortum tioårigt hyresavtal med fastighetsägaren Skandia Liv. Alternativet - att försöka hyra ut tomställda ytor i andra hand i ett hus som i övrigt är anpassat för och domineras av en enda hyresgäst - är ingen drömsituation, särskilt inte i dag när utbudet av lokaler i Stockholm är mycket stort. Vakansgraden för kontorsfastigheter i Stockholms innerstad närmar sig 10 procent. Hyr av hyresgästen Skandia Liv och Skandia slöt ett nytt tioårigt hyresavtal för huvudkontorsfastigheten så sent som för två år sedan. Skandia betalar en hyra på cirka kronor per kvadratmeter och år i det runt kvadratmeter stora huset. Varje verksamhet inom koncernen betalar internhyra till Skandia efter sin andel av antalet kvadratmeter i fastigheten. Det innebär alltså att även Skandia Liv hyr sina ytor i huset av sin egen hyresgäst Skandia. DI 6

7 Rum för 2500 kontor på sydligare breddgrader. Ett projekt från Drott och Atrium Fastigheter signerat Gert Wingårdh. Ibland känns det som om Södermalm ligger i en alldeles egen klimatzon. Attityden är lite mer avspänd, restaurangerna lite trevligare och leendena lite bredare. I den trivsamma atmosfären vid Medborgarplatsen pågår arbetet med att bygga Fatburen; 50000m 2 moderna, funkisinspirerade kontorslokaler ritade av arkitekten Gert Wingårdh. Av denna yta är m 2 fortfarande tillgängliga att hyra. Fatburen kommer stå färdigt för inflyttning 2004 och erbjuder då flexibla kontorslösningar på mellan 2500 och m 2. För mer information ring eller gör ett besök på Välkommen till ett bättre affärsklimat.

8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Förvaltarna ger svar om dagens trender på lokalmarknaden Sedan vår rundringning till fyra stora förvaltare i Stockholm i Fastighetsmarknaden nr.1/02, där de svarade på frågor om trender och hyresgästernas krav, har mycket har hänt på lokalmarknaden. Förvaltarnas vakansgrad har överlag ökat och hyresnivåerna sjunkit. Hyresgästernas krav på lokalerna har också de ändrats och frågan är hur denna utveckling påverkar förvaltarna i olika avseenden och hur hyresgästernas krav skiljer sig med de förändrade förutsättningarna? Därför har vi på det nya året gjort en uppföljning av enkäten för att pejla av läget och trender på dagens lokalmarknad i Stockholm. Fyra förvaltare tillfrågades även denna gång och här nedan kan du se hur de har svarat. 1. Vad bör en hyresgäst kräva av sin förvaltare? 2. Vad prioriterar hyresgästerna idag och vad efterfrågar hyresgästen jämfört med några år sedan? 3. Hur ser nivån för kontorshyran för lokaler i Stockholm ut idag? 4. Varför ska en potentiell hyresgäst välja er som förvaltare? Robert Kull, marknadschef på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg Robert Kull, marknadschef på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg 1. De krav man som hyresgäst bör ställa är först och främst lyhördhet från förvaltarens sida. En förvaltare måste vara synnerligen noga med att ha en bra dialog med sina kunder och hyresgäster för att kunna vårda sina relationer på bästa möjliga sätt. En annat krav är att förvaltaren ska ha attraktiva lokaler i bra läge. 2. I dagsläget väljer man just framför allt effektiva lokaler i bra lägen. Borta är företagskulturen á la Spray med biljardrum, kuddrum med mera. Idag anser man, till skillnad mot tidigare, att medarbetarna ska arbeta på kontorstid och sedan gå hem, inte jobba kvällar och helger och försaka privatlivet. Idag ser vi en tillbakagång med mer tidlösa och stramare kontor. Dessutom har det skett en utflytt från citylägena till bästa läge i närförort med bra kommunikationer. Det har vi känt av. Man söker helt enkelt bättre lokaler till lägre kostnad och vi har i viss mån kunnat dra nytta av denna svacka. 3. För vår del har hyrorna sjunkit med mellan 10 och 20 procent men har stabiliserats den senaste tiden i och med inflyttningen till våra fastigheter i Sundbyberg. Idag har vi en relativt låg vakansgrad på 5-6 procent. Hyresnivån ligger i vårt bestånd på mellan kronor kvadraten. 4. Vi prioriterar långsiktiga kundrealtioner genom att vara lyhörda, vi kan leverera bra lokaler i bra lägen. Sundbyberg är landets bästa etableringsort enligt Kairos Futere. Vi är en stabil fastighetsägare med ett stor samlat bestånd och kan därför nästan alltid svara upp mot våra kunders förändrade behov. Markus Pfister, förvaltare på AMF Pension Fastigheter 1. Alla de kvaliteter som främjar en god kundrelation: tillgänglighet, lyhördhet, flexibilitet. Många av mina hyresgäster efterfrågar också kontinuerligt mer allmängiltig fastighetsinformation. 2. Man har i stort sett frångått att efterfråga gamla, traditionella kontorslösningar. Idag efterfrågas moderna lokaler med bra tekniska lösningar. Flexibla kontor med exempelvis inbyggd värme och kyla har mer eller mindre blivit ett krav numera mot att tidigare varit mer av ett önskemål. 3. Hyresnivån har slutat sjunka och har planat ut till vår glädje. Det nya året har vi inte kunnat känna av än men förra året var mycket instabilt vilket skapade en slags icke-seriositet på lokalmarknaden men efter sommaren såg vi ett allt mer seriöst förfrågningsförfarande från intresserade företag. Vårt bestånd är både varierat och spritt över hela Stockholm. Bara inom vårt bestånd som ligger inom tullarna kan hyresnivåerna skilja markant men generellt ligger hyresnivån betydligt lägre i förorterna, cirka hälften. 4. Vi är ett stort, seriöst företag och vi ser oss som en långsiktig fastighetsägare och samarbetspartner. Vi har märkt på senare tid att folk och företag söker sig till stabila, större företag, att storleken i sig innebär en viss trygghet. Dessutom har vi ett bestånd med starka, moderna fastigheter med bra adresser och med bra läge. Stefan Holmlund, marknadschef på NCC Development 1. Att man får en problemfri vardag. Att förvaltaren är fokuserad och tillgänglig och erbjuder kundanpassade och flexibla lösningar. Hyresgästen idag måste fokusera på kärnverksamheten för att vara konkurrenskraftig. Förvaltaren blir en servicestation som håller öppet dygnet runt. 2. Många flyttar på grund av besparingskrav vilket gör att en så kallad yteffektiv lösning till och med kan vara viktigare än lokalens läge. Dock vet man att det kommer godare tider så expansionsmöjligheter är också viktigt. 3. Hyresnivån har bottnat och efterfrågan på lokaler känns betydligt starkare idag än för bara för ett halvår sedan. 4. NCC Property Development är en fastighetsutvecklare som erbjuder moderna lokaler med full servicesupport från dotterföretaget Consess med verksamhet inom facilty services. Vi har tänkt i genom hela projekten så att miljön tillgodoses och att de tekniska lösningarna är flexibla på hyresgästens villkor. Per Berggren, marknadschef på Drott 1. Att förvaltaren har en proffsig hantering av exempelvis service och support till hyresgästerna. Flexibilitet i sin relation till kunden. 2. Idag är kunden ute efter mer än bara yta och en lokal. Man prioriterar en fungerande arbetsplats inklusive kontorets alla kringtjänster som växel, kafferum, städning mm. Man söker helt enkelt en lokallösning, vilket vi har tagit fasta på. Vi har tagit fram Drott Service, en funktion som tar hand om kundens upphandling av kringtjänster och där vi genom stora upphandlingar av till exempel städning minskar kundens kostnader för kringtjänster med upp till 20 procent. Dessutom har vi startat Drott Support som tar emot och behandlar synpunkter och klagomål från Drott Kontors hyresgäster. 3. I snitt ligger vakansgraden i Stockholmsregionen på cirka tio procent. Drotts ytvakans och lokalvakans ligger ungefär på samma nivå. Hyrorna har stabiliserats som det verkar. Andrahandsuthyrningen har minskat på bekostnad av den synliga vakansen. Många avtal har gått ut och företag har gått i konkurs vilket innebär att antalet synliga vakanser har gått upp till 9-10 procent i Stockholm. 4. Drott Service! Det är vi helt unika om och visar att vi månar om våra kunder. Ett övergripande mål är att höja vår NKI (Nöjd Kund Index). Förra året höjde vi oss en bit över branschsnittet och målet är att ligga bland de absolut främsta. Drott Kontor har flexibla och välbelägna lokaler i hela Stockholmsregionen som vi förvaltar med egen personal. Stefan Holmlund, marknadschef på NCC Development Per Berggren, marknadschef på Drott Ett starkt stöd för fastighetsägare! Tel

9 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Stjärnadvokater efter Icon i femte Hötorgsskrapan Diskreta jurister ersätter kaxiga it-konsulter i det femte hötorgshuset i Stockholm. Advokatbyrån Lindahl flyttar in i Icon Medialabs gamla lokaler i de fyra översta våningarna i fastigheten vid Sergels torg. - Det känns tryggt med Lindahl. Det här visar att det finns en efterfrågan på attraktiva kontorslokaler i Stockholm, säger Tom Jensen, fastighetschef på AMF Pension som äger fastigheten. På de översta våningarna i den femte Hötorgsskrapan huserade tidigare den ökända internetkonsulten Icon Medialab. I maj förra året var äventyret över för Icons Stockholmskontor och konkursförvaltaren flyttade in i lokalerna. - Jag kände inte så stor oro vid konkursen. Fastigheten har ju ett bra läge. Konkursförvaltaren lämnade lokalerna ifrån sig i september förra året, säger Tom Jensen Lindahl hyr fyra och ett halvt våningsplan, totalt kvadratmeter, med option på att ta ytterligare ytor i anspråk. I samband med flytten lämnar den topprankade advokatbyrån sina nuvarande lokaler på Strandvägen. - Det är kul att kunna hitta lokaler med ett läge som sticker ut. Vi ville ha moderna och rationella lokaler, säger Lindahls VD Staffan Eklöw. Inga it-hyror AMF Pension och Lindahl vill inte avslöja hyresnivån, men enligt Tom Jensen ligger hyrorna i fastigheten på runt kronor per kvadratmeter och år. När it-yran rasade för ett par år sedan fick AMF ut kronor per kvadratmeter. - Vi är nöjda med hyresnivån, säger Tom Jensen. AMF ska nu renovera och anpassa lokalerna efter Lindahls behov. Advokatbyrån flyttar därefter in den 1 oktober i år. Lindahl finns i sex städer i Sverige och har cirka 180 anställda, varav 80 ska sitta i Hötorgsskrapan. Dagens Industri Kändisarnas Celtica avvecklas Det lilla men kändisspäckade fastighetsbolaget Celtica skriver ned tillgångarna med 95 Mkr. Företaget är ett misslyckande och ska avvecklas. Ägarlistan vimlar av finanskändisar, Johan Björkman, Ulf G Linden, Dag Tigerschiöld och Peter Edwall, bland andra. - Då marknaden vänder nedåt så får man kalkylera med detta, tyvärr, säger stjärnförvaltaren Peter Edwall, som är en av de Celticaägare som gått på pumpen. Celticas enda tillgång är en fordran på cirka 1 miljard kronor på ett tyskt kommanditbolag som äger en enda kontorsfastighet i Munchen. Utöver det har Celtica en option att köpa fastigheten. Men den dåliga tyska ekonomin och mängden outhyrda lokaler har gjort att marknadsvärdet på fastigheten fallit så mycket att optionen blivit värdelös. Bildades Som den tyska fastighetsmarknaden utvecklats så känns det angeläget för Celtica att hitta ett sätt att avveckla engagemanget, säger Celticas VD Ulf Holmlund. Lösningen blev att fordran skrivs ned med 95 Mkr och att Celtica får tillbaka återstoden av pengarna, drygt 900 Mkr, i början av Ambitionen är att så snart som möjligt avveckla bolaget. Nu kommer Celtica i huvudsak att vara en kassa, säger Ulf Holmlund. Efter affären har Celtica en substans på cirka 60 kronor per aktie. Celtica har dock till köparen av fastigheten lämnat en hyresgaranti på fastighetens tomma lokaler. Enligt Ulf Holmlund kommer garantin att kosta Celtica max 15 Mkr eller 5 kronor per aktie. Celtica bildades på spekulation 1989 under fastighetsbubblans gladaste dagar. Stora ägare var börsnoterade Ljungberggruppen, Carnegie och Erik Pensers vapendragare Göran Adielsson. Doktor Adielsson fick dock ekonomiska bekymmer och tvingades lämna ifrån sig sina Celticaaktier till finansbolaget Gamlestaden som sedermera gjorde bankrutt. Därefter hamnade huvudägarskapet i Celtica hos Securum. Svenska Staten och Ljungberggruppen är alltjämt största ägare. Längre ned på ägarlistan vimlar det av välkända namn med Björkman/Tigerschiöld-sfären som tungt inslag. Skanditek är tredje största ägare. Dagens Industri Ännu kärvare marknad inom bygg Den svenska byggbranschen går ett bleksiktigt 2003 till mötes. Kommande rapporter från de noterade byggbolagen kan bli en dyster läsning. Svenska Dagbladet Båstad Båstad, Centrum, Köpmansgatan 29 Hotell, restauranger. Ett hotell med unik profil och atmosfär, ritat av den kände ark.karl Guttler.16 rum 3 resturanger, nattklubb, konferensrum. Flen Flen, Taljavägen 4, Box 14, 4395 m 2 Industrifastighet. Modern fastighet på m m 2 tomt med m 2 byggrätt i Flen. Pendlingsavst. till Sthlm. TILLFÄLLE. Helsingborg Långeberga, Knut Påls Väg 5, 3770 m 2 Lagerlokal m 2 Högklassiga lager-/terminalytor med kyla, 5 lastportar med bryggor och 1 stor lastkaj. 600 m 2 kontor i två plan med personalutrymmen. Mäklaren T. Darpö Thomas Darpö, tel: fax: , Bo Lundvall & Son Sören Carpman, tel: fax: , Fastighets AB Ackumulatorn Bengt Söderlind, tel: Sveriges största marknadsplats på Internet för lokaler och kommersiella fastigheter I ObjektVisions databas på Internet söker Du snabbt och enkelt efter Hyreshus, kontors-, butiks-,industri och lagerlokaler. Du kan söka efter objekt som är till salu eller hyreslediga lokaler. Du kan annonsera både lokaler för uthyrning och kommersiella fastigheter till salu. Dessa redovisas var för sig i ObjektVision, så att det blir enkelt för besökaren att hitta rätt. Objekten är uppdelade på kategorierna hyresfastigheter, kontor, butik, industri, lager och övrigt. Nyhet. Nu kan du som använder ObjektVision enkelt annonsera dina objekt i Fastighetsmarknaden. Kontakta ObjektVision för mer information. Tel Sidan är producerad i samarbete med marknadsplatsen för kommersiella fastigheter och lokaler.

10 Kallt på jobbet? Den hittills kylslagna och stundtals bitande kalla vintern i hela landet har orsakat diverse problem med värmeförsörjningen och inomhustemperaturen både i hemmet och på arbetsplatsen. Men vilka temperaturer ska man tåla på jobbet egentligen? Så här säger lagen: Arbetsmiljölagstiftningen bygger på arbetsgivarens skyldighet att bedöma risker och vidta åtgärder så att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa i arbetet. För inomhusarbete gäller att det bör vara grader varmt i lokaler där det utförs stillasittande arbete. Någon temperaturgräns för utomhusarbete finns inte. Däremot finns föreskrifter om skyddande klädsel och uppvärmda pausutrymmen när arbetet utförs i extrem temperatur. Arbete kan avbrytas vid stark kyla, men det görs då med stöd i avtal eller särskild praxis. Dagens Nyheter Ericsson flyttar sitt huvudkontor till Kista Ericssons huvudkontor flyttas från Telefonplan till Kista. Flytten görs för att spara pengar och öka effektiviteten. Men hur mycket som sparas vill Ericsson inte berätta gick flytten från Tulegatan i Stockholm till Telefonplan. 62 år senare flyttar Ericsson återigen huvudkontoret den här gången till Kista. Totalt kommer 500 personer i koncernen att beröras av flytten som sker i etapper nästa år. - Vi gör det här för att det är effektivt och för att det sparar pengar. Men hur mycket pengar kvantifierar vi inte, säger Pia Gideon, informationschef på Ericsson. Hon konstaterar att med åren har Kistas betydelse för Ericsson ökat, här finns bland annat ledningen för den viktiga systemverksamheten och forsknings- och utvecklingsavdelningen. - Nu när vi har blivit färre och vi har gjort omflyttningar blir det möjligt att utnyttja utrymmet i Kista för koncernen. Ericsson försvinner inte från Telefonplan. Här kommer fortfarande säljbolaget för Norden och Baltikum att finnas kvar, liksom Ericsson Sverige AB och Ericsson Business Innovation. De lokaler som Ericsson flyttar in i hyrs redan av Ericsson och man kommer inte göra sig av med några lokaler i Telefonplan. Vad består då besparingen av? - Totalt räknar vi med besparingar på hyreskostnaderna. En del i det här blir att vi förhandlar om hyresavtalen, säger Pia Gideon. Hon tror att det nu blir lättare att ha sammanträden och konstaterar att Kista ligger närmare Arlanda än Telefonplan. Det nya kontoret kommer enligt planerna att ligga på Torshamnsgatan 23 och hyresvärd är Drott. Innan flytten återstår dock MBL-förhandlingar med facket. Dagens Nyheter Kraftigt ras för kontorshyrorna Konjunkturen drar nu med sig kontorhyrorna ned. I huvudstaden har hyrorna fallit med 20 procent på ett och ett halvt år. Inte sedan 1994 har kontoren gapat så tomma. Vakanserna på kontor i Stockholm har ökat kraftigt. Sämst utveckling har Stockholm innanför tullarna haft. Inte sedan 1994 har andelen tomma kontorslokaler varit så hög, skriver Stockholms näringslivskontor i en färsk rapport. Det har medfört att hyrorna i kontorsbeståndet minskat med 20 procent på ett och ett halvt år, och bara sedan i våras har de sjunkit med 10 procent. Enligt rapporten från Stockholms näringslivskontor har vakanserna på kontor inom tullarna nästan fördubblats sedan i våras och ligger nu på 9,8 procent. Det är högre än den tidigare högsta siffran från våren 1994, då näringslivskontoret startade sina mätningar. För regionen som helhet är vakanserna aningen lägre 9,7 procent. Norr värst drabbat Värst är det att vara ägare av kontor i de norra kommunerna, bland annat korridoren ut mot Arlanda. Också söderförort har höga vakanser. Totalt sett för alla lokaltyper i alla regioner är andelen tomma lokaler i stort sett oförändrad med en ökning på 0,7 procent. Uppdelat efter lokaltyp och geografiskt läge blir dock bilden som sagt annorlunda. 5,5 procent av alla lokaler innanför tullarna står nu tomma, medan läget i Söderort är sämre drygt 7 procent, vilket också är det högsta värdet för denna parameter i höstens mätning. Slänger in en brasklapp Näringslivskontoret slänger dock in en brasklapp i det att fler bolag lämnat uppgifter vilket till en del gett högre värden. Förhoppningsvis ger detta dock också mer korrekt statistik. Något förvånande är kontorsvakanserna minst i det som definieras som de norra förorterna (Stockholms västra förorter samt Solna och Sundbyberg) dit Kista hör. Det talar emot ödestalet om Kista som en klusterruin och förväntade höga vakanser i Solna/Sundbyberg. De tomma kontoren på Stockholmsmarknaden har, som det också rapporterats om tidigare, fått hyrorna att sjunka kraftigt. Värst, eller bäst beroende på sida av förhandlingsbordet, har hyressänkningen varit i Stockholms city där begärd genomsnittshyra för ett och ett halvt år sedan låg på kronor per kvadratmeter och år. I dag är hyran knappt kronor vilket motsvarar en nedgång på 20 procent. Senaste halvåret har hyresnivån i city sjunkit med 300 kronor eller 10 cirka procent. Köparens marknad gäller alltså. Finans&Vision Med 60 år i branschen har vi samlat på oss en hel del erfarenhet och kunskap om fastigheter och förvaltning. Grundat 1943 Hästholmsvägen 28 DanvikCenter Box Stockholm Telefon Fax e-post: Från Årstafält till Årsta Park. Årsta Park ligger nära stan, men ändå så till att du snabbt och bekvämt kommer ut på E4/E20 både mot norr och söder. Läget är perfekt för dig som har en verksamhet där ni reser i arbetet. Du tar dig smidigt dit och hem även med kommunala färdmedel. Här kan vi erbjuda dig såväl lagerlokaler som ljusa trevliga kontorslokaler med flexibla planlösningar som vi anpassar efter dina behov. Du får nära till Globen City med stort köpcentrum och möjlighet till trevliga kundevenemang. På andra sidan vägen ligger Årstafältet där stora förändringar är planerade. Södra Länken är snart klar och efter det börjar Årstafältet sin förvandling. Välkommen till Årsta Park! Årsta Park: Byängsgränd kvm Byängsgränd kvm Ostmästargränd kvm Ostmästargränd kvm Årstaberg: Upplagsvägen 1 Ring eller besök oss på kvm Värd att lita på 10

11 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från MediaPlanet ANNONS Checklista vid flyttning Att flytta verksamheten till nya lokaler kräver planering och en gedigen kom-ihåglista. Här följer några övergripande frågeställningar som ska tas upp i samband med en planerad flytt. Lokal En naturlig utgångspunkt är att identifiera dina/era lokalbehov för att sökandet efter lokalalternativ blir så effektivt som möjligt. När man funnit en lämplig lokal och funderat på hur man vill anpassa den efter ens egna behov (se nedanstående punkter) och gjort en besiktning är det dags att förhandla hyreskontraktets innehåll och utformning. Utformningen och anpassningen av de nya lokalerna sker på många plan. Dels ska alla utrymmen och sektioner och avdelningar ha sin bestämda yta, dels ska varje specifik yta utformas på ett funktionellt och ergonomiskt sätt. Det gäller såväl kontorsrum, reception och konferensrum som vaktmästeri och köksutrymme. Helentreprenören anpassar din kontorslokal Att hitta och anpassa en lokal för sin affärsverksamhet kräver tid, planering och skissande. Dels behövs en bra ritning på hur man vill ha den och dels någon eller några firmor som utför själva ombyggnaden. Att lägga ut ombyggnationen på helentreprenad kan vara en bra lösning för den som vill lämna från sig ansvaret för ombyggnaden till en aktör. En uppstickare på marknaden, som domineras av de stora byggföretagen, är NE Nordisk Entreprenad AB; ett företag som med ny målsättning och nytt namn breddat verksamheten till att erbjuda helentreprenad av bland annat kontorslokaler. UTRYMMEN Arbetsrum/arbetsplats Först och främst är det är viktigt att inte glömma alla funktioner som ska kopplas till verksamheten och individen för att skapa en så harmonisk arbetsmiljö som möjligt som till exempel: Ergonomin, utformningen av bord, stolar och annan utrustning som hör det dagliga arbetet är en viktig arbetsmiljöfråga Bra belysning och ventilation är andra förutsättningar för en dräglig arbetstillvaro. Inredningsstil och val av textilier påverkar också hur arbetsplatsen upplevs och därmed arbetsinsatsen Förvaringsmöjligheter, möjligheterna att ta emot besök, WC, bibliotek, uteplatser, vilrum med mera Reception/entré Se till att samma användarvänliga och ergonomiska tänkande som tillämpas för övriga kontoret även sträcker sig till utformningen av reception, kapprum samt toaletter. Vill man utsmycka sina lokaler, ska det exempelvis finnas med någon slags utställning i anslutning till entrén osv.? Konferensrum/Mötesrum Här gäller samma punkter som för arbetsrummen med ett tillägg för AV-utrustning och möjligheterna till mörkläggning vid presentationer, föredrag och dylikt Paus, kök/pentry I köksutrymmena bör man tänka på logistiken för all utrustning som hör ett kök och pausavdelning till, var man till exempel skall placera utrustning som kaffemaskiner och spis, hur mycket porslin och annan utrustning som behövs, en lösning på rökningsfrågan, belysning samt annan trivsel med mera Vaktmästeri Planera arbets- och avlastningsytor för post- och pakethantering, ytor för anslagstavlor, sop- och återvinning m m KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN Nätverk och utrustning Kan man flytta nuvarande data- och telesystem till de nya lokalerna eller kräver dessa att nya system införskaffas? Begär offerter på alternativen Hur ser det ut med utrymmen för data- och telefoniutrustningen? Se till att placeringen av utrustningen, från skrivare och dokumentförstörare till datautrustning blir funktionell och samtidigt säker, både för individen och företaget Säkerhet Hur ser det ut med planeringen av datasäkerheten i de nya lokalerna? Motsvaras kraven från den egna verksamheten även de krav som ställs av försäkringsbolag och myndigheter Har man tänkt på hur man ska förhindra att man drabbas av inbrott, stöld och brand och vet man hur man drabbas om olyckan skulle vara framme ändå? Flytten Alla avtal i nuvarande system, flytta dem eller teckna nya Gör en flyttbesiktning och alla adressändringar, även på brevpapper och dylikt Kom ihåg flyttinformationen, både internt och externt Och sist men inte minst: Glöm inte att göra en ordentlig tidsplanering för flytten Ett starkt stöd för fastighetsägare! Tel Stockholm Parkett AB, som företaget ursprungligen hette, är ett sant familjeföretag i det att vd:n, John Håkansson är barnbarn till mannen som en gång grundade företaget Företaget har under åren specialiserat sig på oljning och slipning av parkett och trägolv med mera. Efter att ha diskuterat utvecklingsmöjligheter av den nuvarande verksamheten beslöt sig John Håkansson för två år sedan att utöka sin verksamhet till att omfatta helentreprenad. - Med det kontaktnät man successivt utvecklar i den här branschen, både yrkesmässigt och privat, hamnade jag i en sits där jag förmedlade så mycket jobb och fick så många förfrågningar om jobb av sån typ som egentligen låg utanför vårt område att det verkligen var dags att ställa sig frågan om inte vi kunde ta steget att utvecklas till att hantera större och mer omfattande byggnadsuppdrag, berättar John Håkansson. Företaget införlivades som dotterbolag i ett nytt bolag, NE Nordisk Entreprenad AB, med inriktning på helentreprenad, fortfarande med John Håkansson i spetsen. Kärnverksamheten kvar Golvverksamheten har fortsatt parallellt med den nya verksamheten och har idag blivit tillräckligt stor för att man ska kunna vara med och räkna på större kontrakt från stora byggherrar som Huvudstaden, Skanska, JM, NCC med flera. Bland annat har man slutit ramavtal värt 10 miljoner kronor med Svenska Bostäder. Men som helentreprenör är man relativt liten än De flesta uppdragen har främst dykt upp genom företagets och John Håkanssons stora kontaktnät. Främst har uppdragen handlat om mindre jobb, som att bygga om som kontorslokaler men också privatbostäder. Tillvägagångssättet för firman är ett nära samarbete med mindre firmor som kan stå för de delar av byggnationen som man själv inte behärskar. - Byggbranschen idag är en otroligt fragmenterad marknad med ett fåtal stora byggherrar och en myriad av små enskild hantverksfirmor, ofta enmansföretag. Det finns alltså relativt få företag på mellannivå som kan erbjuda helentreprenad och de som finns köps i många fall upp av de större bolagen. Vi försöker nischa och etablera oss som ett medelstort helentreprenadföretag i Stockholm med omnejd, förklarar John Håkansson. Inriktning på små och medelstora kontorslokaler Målsättningen vill man uppnå dels genom utnyttja sitt nätverk av kontakter för samarbeten inom de områden man själva saknar kunskap om, dels att titta på och på sikt köpa upp intressanta företag inom respektive område. Till en början är helentreprenaduppdragen inriktade på mindre uppdrag som privata hus och bostäder samt kontorslokaler upp till några tusen kvadratmeter. - Vi tar det mödosamma jobbet från kunden med att hålla reda på sju olika firmor som skall koordinera sina respektive tidsplaner och arbetsinsatser. Vi tar oss an alla moment, från planlösningar till toalett och dusch. Ska vi exempelvis bygga om en kontorslokal utarbetar vi om kunden så önskar en planlösning eller sätter kunden i kontakt med en arkitekt. Oftast har dock kunden redan en klar bild över, eller till och med färdiga ritningar på hur man tänkt sig sitt kontor. Skulle däremot ett specifikt önskemål av något slag uppstå går det, tack vare vårt kontaktnät, alltid att hitta bra lösningar på alla frågor som kan uppstå vid en ombyggnad, avslutar John Håkansson. Petter Renhuldt

12 Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet Liljeholmen blir Inneholmen när tullen flyttar ut Flygfoto över dagens Liljeholmen samt detaljkarta över det aktuella planområdet. Längs Liljeholmskajen syns bland annat de industrifastigheter som försvinner och kommer ersättas av tät innerstadsbebyggelse. Om man får tro stadsplanerarna kommer Stockholms innerstad i framtiden att växa utanför tullarna. På Stadsbyggnadskontoret har man under flera år närt en vision om att på lämpliga platser utanför tullarna bygga vidare på den attraktiva, täta stadsbebyggelse som finns på malmarna. Området kring Liljeholmen strax söder om Hornstull är det senaste exemplet på detta nytänkande i stadsplaneringen. Här byggs en ny stadsdel enligt klassiskt stadskvartersmönster och tanken är att de boende ska erbjudas det bästa av två världar: attraktiv innerstadsmiljö nära natur och grönområden. Idag är Liljeholmen ett område man knappast besöker för dess skönhet. Bortsett från öar av bostadsfastigheter domineras Liljeholmen av kontor och gamla industritomter. Känslan förstärks av Liljeholmstorget som är sydöstra Stockholms största kollektiva knutpunkt. Här finns stationer och terminaler för både buss, T-bana och den nya tvärspårvägen. Här tar även den hårt trafikerade Södertäljevägen sin början som delar stadsdelen mitt itu och lite längre bort slingrar sig Essingeleden. Det är svårt att tro att detta område inom ett decennium ska fungera som en representant för innerstadens utbredning över tullgränserna. Innerstaden breder ut sig Men det är just faktorer som den väl utbyggda infrastrukturen och områdets centrala läge som gör just Liljeholmen så lämpad för den utvidgning av innerstaden som stadsbyggnadskontoret tänkt sig. Entusiasmen hos planarkitekt Ulla-Britt Wickström, projektansvarig för Liljeholmen, över den programplan som ska förvandla stora delar av Liljeholmens industribebyggelse till modern stadsmiljö går inte att ta miste på. Att bygga tät innerstadsmiljö utanför tullarna är i sig unikt och innebär ju på många sätt ett nytänkande som nu får tillfälle att prövas i verkligheten. Och Liljeholmen har ju många naturliga förutsättningar och kvaliteter för att denna vision ska kunna lyckas. Förutom läget och de utmärkta förbindelserna finns ju också närheten till naturen och grönområden vilket i sig är en viktig förutsättning för mångas boendesituation. Parat med den attraktion som den tänkta innerstadsmiljön utgör är förhoppningen att denna vision ska falla i god jord när projektet är färdigställt och kunna fungera i andra geografiska lägen runtom i Stockholm, förklarar Ulla-Britt Wickström. Vin&Sprits nedläggning startskottet för planeringen Efter att Vin&Sprit lade ner sin verksamhet i sin stora anläggning vid Liljeholmskajen sålde staten 1998 marken till byggföretaget Designförslag för Liljeholmskajens utseende med höghus och promenadstråk längs kajkanten och Årstabron i bakgrunden. JM, en av de stora markägarna i området. Försäljningsbeslutet öppnade upp möjligheten att exploatera området till något helt annat än den industri som funnits där tidigare. Vin&Sprits verksamhet innebar mycket tung trafik i området och gjorde det omöjligt att utveckla området för något annat ändamål men i och med statens försäljning av tomten föll många andra planeringsbitar på plats, säger Ulla-Britt Wickström. Man tog fram en programplan för Liljeholmen med huvudmål att flytta tullsnittet och låta innerstaden växa utanför tullarna. Eftersom man eftersträvade den blandning av bostäder och kontor som är så typisk för Stockholms innerstad och stadskärna planerade man i huvudsak för bostadskvarter eftersom det redan fanns mycket kontor i området. I första hand är det områdena kring Liljeholmstorget, Marievik, Liljeholmskajen, Årstadal och Årstaberg som berörs av den aktuella programplanen. Första byggetappen har påbörjats; två av de planerade bostadskvarteren i Årstadal byggs redan med första inflyttning i år och omdaningen av Liljeholmstorget är i full gång. Tät kvartersstruktur för en blandad befolkning Själva bostadsområdet i Årstadal/Liljeholmskajen får en tydlig innerstadsprägel 12

13 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Ytterligare förslag på arkitektur och bebyggelse längs Liljeholmskajen sett från Årstaviken. Nynäsvägen med genomgående körfält och lokalgator. Med Södertäljevägen ombyggd förväntas Liljeholmstorget bli den största knutpunkten i stadsdelen och områdets stora kommersiella centrum. Man planerar och bygger för totalt 450 lägenheter, utbyggd serviceverksamhet och ett detaljhandelscentrum. Bussterminalen hamnar under markplan som tillsammans med t-bana och tvärspårväg ska fungera som den största mötesplatsen i området. En andra planerad knutpunkt med viss form av service blir i Årstaberg där en ny pendeltågstation ska byggas. med den täta kvartersstruktur och varierade arkitektur man återfinner på malmarna, med bland annat höghusbebyggelse längs kajen. Höghus kan vara kontroversiellt men i detta läge passar de väl in. Vi vill ju att Liljeholmen ska kunna erbjuda både innerstadsoch ytterstadsfördelar på samma plats och vårt mål är att uppnå den attraktiva miljö för en blandad befolkning man återfinner i stadskärnorna. Det innebär bland annat tät kvartersbebyggelse för många människor, en varierad arkitektur och lägenhetstyper för olika grupper och plånböcker. Förhoppningsvis leder detta till att bostadsområdet kommer utgöra en naturlig mötesplats med sitt fina läge och verksamheter som enligt innerstadsmönster planeras in i bostadsfastigheternas bottenplan, förklarar Ulla-Britt Wickström. Men även kontor kommer byggas i viss utsträckning. Sammanlagt handlar det om mer än femtusen arbetsplatser runt om i befintliga kontorsbyggnader i områdena Marievik, Årstadal och Sjöviksbacken samt längs Södertäljevägen som byggs om för ändamålet. Marievik är idag ett kontorstätt område som förvaltas av Drott och som förmodligen kommer kompletteras av ströbebyggelse framöver. Södertäljevägen och Liljeholmstorget byggs om Ytterligare en förutsättning för att hela Liljeholmsprojektet skulle kunna genomföras enligt planerna var att den hårt trafikerade Södertäljevägen behövde förändras. Idén är att bygga om Södertäljevägen från sitt nuvarande utseende till en mer gästvänlig gatustandard med trafik- och cirkulationsplatser enligt samma struktur som Ytterligare utvecklingsmöjligheter i framtiden När programplanen presenterades beräknades byggstarten till år 2000 och sammanlagt handlar det om nya lägenheter (en ökning av antalet boende med 200%) och nya arbetsplatser (en fördubbling) i Liljeholmens stadsdel som ska stå färdiga inom en tioårsperiod räknat från byggstarten. I dagsläget ser tidsplanen ut att hålla enligt Stadsbyggnadskontoret. I framtiden ser man möjligheten att i etapper utveckla Liljeholmen ytterligare. Ledigt just nu! Besök vår hemsida Ännu finns inga konkreta planer men man tittar bland annat på möjligheten att i ett längre perspektiv utveckla de industriområden som ligger mot Gröndal på båda sidor längs Lövholmsvägen mellan Liljeholmsviken och sjön Trekanten. Men det är en helt annan historia. Sammantaget ser Stadsbyggnadskontoret Liljeholmen som en idealisk plats för en utbyggnad av innerstaden. Det geografiska läget är utmärkt, de infrastrukturella förutsättningarna finns och när områdets nya ansikte börjar ta form hoppas man att även den nya stadsdelens kvartersstruktur och arkitektur ska gå hem hos bostadstörstande stockholmare. Petter Renhuldt Ditt nya kontor kan ligga i Marievik. Marievik har vuxit till ett modernt och trivsamt kontorsområde för tjänsteföretag. Det ligger nära city bara 12 minuter med tunnelbanan. Idag är det ett centrum för mode, IT, service- och konsultföretag. Det finns flera kontorshus i området, alla med egen profil. Vi inviger snart Aurorahuset som blir huvudkontor för Teleca och Vin & Sprit. Ett annat intressant hus är Vita Huset som vi har byggt om, byggt till och renoverat. I området kan du hyra moderna och ljusa kontorslokaler, från arbetplatser med vacker utsikt över en av Stockholms största vattenspeglar. Som granne får du Stockholm Modecenter. Här samlas olika företag inom modebranschen under ett tak. Även om du inte arbetar med mode och trender så kan du få koll på vad som gäller. Kommunikationerna är utmärkta. Du tar dig snabbt till och från Essingeleden och reser du kollektivt finns det tunnelbana, tvärbana och snart även pendeltåg. Eller varför inte ta sjötaxi? I Marievik har du flera restauranger att välja mellan för lunch och en bra närservice med butiker och banker, m m. Vill du röra på dig finns det gym och en fin kaj för promenader. För oss på Drott är det viktigt att vara en professionell partner på lång sikt. Därför har vi till exempel egen lokal förvaltning med engagerade fastighetsskötare som snabbt och effektivt står till din tjänst när du behöver. Men du kan få ännu mer som vår hyresgäst om du vill. Vi kan sänka dina kringkostnader med upp till 20%. Det krävs en hel del kringtjänster för att arbetsplatsen ska vara trivsam och effektiv. Du vill ha det rent och snyggt. Någon ska svara i telefonen. Förmodligen vill du ha gröna växter, kanske en fruktskål, drycker och gott kaffe. Det ska finnas kontorsvaror och vaktmästeri. Det här kräver många kontakter med olika leverantörer. Kostnaderna för alla dessa kringtjänster motsvarar ofta mer än 50 procent av hyreskostnaden. Vi kan spara upp till 20 procent på kringkostnaderna åt dig och göra livet lite lättare för dig. Som hyresgäst kan du nämligen anlita Drott Service. Vi tar hand om alla kontakter och ser till att du får rätt leverantör, rätt pris och rätt kvalitet. Vi vill att dina arbetsdagar ska vara fria från besvär och vi hoppas att du blir så nöjd att du stannar länge hos oss som hyresgäst. Ring eller besök oss på Värd att lita på

14 Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet Rätt anslutning för rätt behov Begreppet bredband är ett av de mest misshandlade och missförstådda i det svenska språket för närvarande. Det används som en specifik företeelse men är egentligen ett samlingsnamn på en rad mer eller mindre snabba uppkopplingar mot Internet. Förutom hastigheten skiljer de sig dessutom i både pris och användning. Det finns två principer för uppkopplingar, fast eller uppringd. Håller man fast vid så kallad uppringd anslutning måste man genomföra en uppkopplingsprocedur varje gång man vill ansluta sig till Internet. Med en fast uppkoppling är du uppkopplad så fort du slår på datorn. Hastigheten varierar mellan uppkopplingstypen och mäts i enheterna kilobit (kbit), tusen bitar eller megabit (Mbit), tusen kilobit. Enligt regeringen måste en bredbandsuppkoppling ha en överföringshastighet på fem megabit/sekund för att få kallas bredband men i verkligheten finns ingen uppkoppling som kan garantera en sådan hög överföringshastighet. Vilka typer av uppkopplingar finns då? Modem 56 kbit/s Utnyttjar teleledningarna och kräver ett modem som finns i de flesta datorer. Hastigheten är låg och uppkopplingen räknas som vanligt telefonsamtal, ju längre desto dyrare. Nackdel: telefonlinjen blockeras under uppkopplingstiden. ISDN kbit/s Liknar modemuppkopplingar och utnyttjar det befintliga telenätet, men snabbare överföring. Gammal teknik men vanliga telelinjen är ledig. Installationskostnad cirka 1500 kr med en månadskostnad av mellan 225 kr plus att man betalar minutkostnad. ADSL 0,5 Mbit/s Utnyttjar liksom ISDN det befintliga telenätet men uppgradering av telestationerna måste göras. Hastigheten ökar i takt med utvecklingen. Kräver särskilt modem som följer med startavgiften på 1500 kr. Fast månadsavgift på kr. Kabel-tv 0,5-1 Mbit/s Påminner om ADSL i hastighet och pris. Installationsavgift inklusive modem cirka 1500 kr. Fast uppkoppling. Månadsavgift kr. Ethernet 1-2 Mbit/s Annat namn för kontorsnätverk. Höga hastigheter i fastig-heten, teoretiskt upp till 100 Mbit/s för hela huset och upp till 10 Mbit/s per användare. I verkligheten är själva anslutningen till Internet sällan så snabb. Dessutom beror hastigheten på antalet användare i fastigheten. Startkostnad cirka 2000 kr. Månadsavgift cirka 250 kr. Petter Renhuldt It-säkerhet som tjänst på nätet It-säkerhet är nästa område för outsourcing. Det kan tyckas som just säkerhet lämpar sig osedvanligt illa för fjärrstyrning, speciellt som publika nätverk är den vanligaste vägen för hackare att ta sig in i företagens it-system. Ändå dyker nya företag som sysslar med just detta upp hela tiden, och etablerade säkerhetsföretag som Symantec har kompletterat sitt utbud med outsourcing. Den vanligaste tjänsten att lägga ut är kontinuerlig övervakning av it-systemen. Det lilla företaget Secode har tillsammans med Falck security en lösning som man liknar vid en digital vakttjänst. Medan vaktbolaget går omkring i lokalerna fysiskt gör säkerhetsföretagen samma sak i den digitala världen. Enligt analysföretaget IDC växer marknaden för den här typen av säkerhetstjänster med över 20 procent per år. Fram till 2006 väntas marknaden mer än trefaldigas jämfört med i år. Dagens Industri Ingen rökning på tåget, flyget och i skolan SJ: Rökförbud på alla tåg sedan augusti På Centralstationen i Stockholm är det rökförbud. Men varje kafe eller restaurang i stationsbyggnaden får själva bestämma om de ska tillåta rökning eller ej. Det är därför tillåtet att röka på ett par kafeer. SAS: Rökförbud på alla flygningar in- och utrikes. Försvaret: Rökning förbjuden i alla försvarets byggnader, ut till minsta förband. Rökning får ske ute på bestämda platser. Skolor: Totalt förbud i lokaler avsedda för barnomsorg och skolverksamet, även skolgård och motsvarande områden utomhus. Polisen: Polisen har inga generella rökregler. Om det är rökfritt eller ej kan således variera mellan olika polisstationer. Riksdagen: Ej rökfritt. I Riksdagshuset får man röka på flera olika ställen. Det finns ett stort antal rökrum och dessutom är det tillåtet att röka i en tredjedel av Restaurang Strömmen. Stockholms universitet: Totalt förbud sedan Särskilda rökrum som godkänts av ledningen undantas. Svenska Dagbladet Ericsson flyttar sitt huvudkontor till Kista Ericssons huvudkontor flyttas från Telefonplan till Kista. Flytten görs för att spara pengar och öka effektiviteten. Men hur mycket som sparas vill Ericsson inte berätta gick flytten från Tulegatan i Stockholm till Telefonplan. 62 år senare flyttar Ericsson återigen huvudkontoret den här gången till Kista. Totalt kommer 500 personer i koncernen att beröras av flytten som sker i etapper nästa år. - Vi gör det här för att det är effektivt och för att det sparar pengar. Men hur mycket pengar kvantifierar vi inte, säger Pia Gideon, informationschef på Ericsson. Hon säger att med åren har Kistas betydelse för Ericsson ökat, här finns bland annat ledningen för den viktiga systemverksamheten och forsknings- och utvecklingsavdelningen. - Nu när vi har blivit färre och vi har gjort omflyttningar blir det möjligt att utnyttja utrymmet i Kista för koncernen. Ericsson försvinner inte från Telefonplan. Här kommer fortfarande säljbolaget för Norden och Baltikum att finnas kvar, liksom Ericsson Sverige AB och Ericsson Business Innovation. De lokaler som Ericsson flyttar in i hyrs redan av Ericsson och man kommer inte göra sig av med några lokaler i Telefonplan. Vad består då besparingen av? - Totalt räknar vi med besparingar på hyreskostnaderna. En del i det här blir att vi förhandlar om hyresavtalen, säger Pia Gideon. Hon tror att det nu blir lättare att ha sammanträden och konstaterar att Kista ligger närmare Arlanda än Telefonplan. Det nya kontoret kommer enligt planerna att ligga på Torshamnsgatan 23 och hyresvärd är Drott. Innan flytten återstår dock MBL-förhandlingar med facket. Dagens Nyheter JM: Kontor i Bergshamra bör vara uthyrda om ett år Fastighetskonsulten Jones Lang Lasalle bedömer att JM:s nybyggda kontorslokaler i Bergshamra kan vara uthyrda om ungefär ett år. Jones Lang Lasalle uppgav på onsdagen att man tecknat ett uthyrningsavtal med JM för kvarteret Skogskarlen 1, totalt kvadratmeter kontorsyta i Bergshamra i Stockholm. Hade vi fått börja för ett år sedan hade det kanske varit uthyrt och klart tills kommande årsskifte. Nu kommer vi in något senare så jag räknar med kanske ett år från nu tills någon är på plats i lokalerna, säger Hansi Danroth, uthyrningsansvarig för Jones Lang Lasalle i Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt. Slutbesiktning av fastigheten är i januari och därefter återstår att slutanpassa lokalerna till den hyresgäst, alternativt de hyresgäster, som blir aktuella. Enligt Hansi Danroth är det begärda priset kronor per kvadratmeter och år. Vi är förhoppningsfulla och vi har en dialog med ett stort antal intressenter som för såväl hela som delar av byggnaden, säger Hansi Danroth. Han vill inte redogöra exakt för hur avtalet med JM ser ut, men uppger som indikation att en standardersättningbrukar vara 10 procents provision på första årets hyra. Nyhetsbyrån Direkt 14

15 WENNER- GREN CENTER Lägre fart för paradgata Omvandlingen av nordvästra Kungsholmen fortsätter. Stockholms ambition att göra den centrala gatan i området, Lindhagensgatan, till paradgata med representativa kontor har delvis infriats. Men konjunkturavmattningen och minskat intresse för nya kontorslokaler gör att det inte längre hastar att få alla pusselbitarpå plats. - Målet är förstås fortfarande att skapa en levande stadsdel av denna del av Stockholm, lite i utkanten av innerstaden. Trots sämre konjunktur har nordvästra Kungsholmen ett så bra läge att förändringsarbetet inte avstannat, säger Patrik Lindqvist på Skanska Fastigheter som äger flera fastigheter i området. Lindhagensgatan kantas bland annat av Pharmacias svenska huvudkontor. Pharmaciaavknoppningen Biovitrum har dessutom lagt beslag på det gamla huvudkontoret lite längre ned på gatan. I grannskapet finns även Electrolux huvudkontor. Men stadsdelen ska förutom arbetsplatser även bestå av bostäder, parker och butiker. Förutom Skanska är de flesta stora byggbolag representerade med fastigheter i området. Skanskas intresse är framför allt det som bolaget kallar Lindhagensterrassen och som bland annat består av Electrolux samt de båda fastigheter där Pharmacia finns. - Vi siktar på att vår del av förnyelsen ska vara klar till 2006, säger Patrik Lindqvist. Den kontorsfastighet som Skanska senast färdigställde var det hus som bolaget specialbyggde åt Ericsson Sverige. Det stod färdigt i mitten av Men telekomkrisen förändrade drastiskt hyresgästbilden och i stället flyttade Pharmacia in i komplexet som rymmer cirka kvadratmeter. I det något äldre Skanskahuset, från 2000, bredvid nybygget, fanns tidigare just Ericsson. Även här kom Pharmacia in som en räddande ängel och tog över kontraktet och de cirka kvm som fastigheten rymmer. Enligt Patrik Lindqvist har Pharmacia lång tid kvar på kontrakten för båda fastigheterna. Skanska behöver därför inte skynda på med att hitta en ny hyresgäst om Pfizer, som är på väg att köpa Pharmacia, väljer att lämna husen. Pfizer har ännu inte bestämt sig för var bolagets svenska marknadskontor ska ligga men bolagets hus på Kungsholmen är ett av två alternativ, enligt uppgifter till SvD Näringsliv. Skanska förbereder dessutom bygget av tre ytterligare kontorshus, ett bredvid "Pharmaciahusen" och två mellan Electrolux och Pharmacias hus. För ett av husen påbörjades markarbeten i augusti förra året. Konjunkturavmattningen behöver inte bara vara av ondo, enligt Skanska. Det innebär också att lokalhyresgäster ser sig om efter mer yteffektiva och moderna lokaler. - De senaste två årens negativa utveckling på lokalmarknaden ser nu ut att ha planat ut. Dessutom tror vi att nya, fräscha lokaler kan gynnas på bekostnad av det äldre beståndet. Nya lokaler utformas ju också i regel mer ändamålsenligt och är mer flexibla i sinplanlösning, säger Patrik Lindqvist. Skanska planerar också att bygga bostäder i området. Vid Lindhagensgatan innanför kontorshusen och i skydd från gatutrafiken ska till exempel tre punkthus byggas som tillsammans rymmer cirka 150 lägenheter i varierande storlek. Dessutom planeras ett antal studentlägenheter som ska byggas ovanpå ett kontorshus. Källa: Svenska Dagbladet Wenner-Gren Center eller 5:e Hötorgsskrapan? Vi kan erbjuda kontor i vardera ände på Sveavägen. För närvarande har vi lokaler från ca kvm i två av Stockholms landmärken för uthyrning. För mer information eller visning kontakta Markus Pfister AMF Pension telefon , mobil , Mer inormation finns på < SVEAVÄGENS TVÅ HÖJDPUNKTER > 5:E HÖTORGS- SKRAPAN

16 Vem blir inte lockad av former som är lika sköna för ögat som för kroppen? Titta gärna in i Kinnarps monter på möbelmässan och låt dig inspireras av trivsamma arbetsmiljöer och ergonomiska kontorslösningar. Vi finns i monter C11:51 på Stockholm Furniture Fair i Älvsjö mellan 5-9 februari. Välkommen! Kinnarps AB Kinnarp tel fax

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 712 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal i bottenplan

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10

Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Ditt nästa kontor? Järnvägsgatan 10 Plan 4, 417 kvm, Sundbyberg Järnvägsgatan 10 Sundbyberg Ledig yta: 417 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 35 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 602 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär.

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 602 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och industrikaraktär. Yta: 602 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Fd industrilokal högst upp i huset

Läs mer

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 387 1230 kvm, Inre Hamnen Jörgen Kocksgatan 9 Inre Hamnen Ledig yta: 387 1230 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 70 Tillträde: Enligt överenskommelse Konferens

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Yta: 499 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Planlösning Från Sveavägen 159, på 4

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A

Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A Ditt nästa kontor? Östra Varvsgatan 13 A 400 2 800 kvm, Västra Hamnen Östra Varvsgatan 13 A Västra Hamnen Ledig yta: 400 2 800 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 200 Miljömärkning: BREEAM Excellent

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 710 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 710 kvm Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd om ca 4 meter och bra inlastning från gården. Yta: 710 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Fd industrilokal

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Ynglingagatan 14, City 330 kvm. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Ynglingagatan 14, City 330 kvm. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken. Ljus och fin lokal med närhet till Hagaparken och Brunnsviken. Yta: 330 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Rumsindelad

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Högst upp i fastigheten med egen terrass.lokal med många möjligheter, beläget mitt i Solna Yta: 272 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (6) Om lokalen Denna fina lokal ligger

Läs mer

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm Esplanaden 3C Kontor, Sundbyberg 937-4 563 kvm Välkommen till Esplanaden 3C Lokalens utformning Ljusa lokaler med öppna och flexibla ytor kombinerat med kontors- och konferensrum. Gott om fönster samt

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Yta: 761 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (5) Om lokalen Här finns nu möjlighet att hyra kontor i ett

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 137 Entréplan, 1 266 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 137 Alviks Strand Ledig yta: 1266 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 Tillträde: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Bibliotekstan Atmosfären när man stiger ut i området är unik för Bibliotekstan, där klassiskt möter modernt. Bakom sekelskiftesfasaderna

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 212 kvm. Trevlig lokal med magnifik utsikt!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 212 kvm. Trevlig lokal med magnifik utsikt! Trevlig lokal med magnifik utsikt! Yta: 212 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevlig lokal med blandad planlösning och framförallt en magnisfik utsikt

Läs mer

Esplanaden 3D. Kontor, Sundbyberg. 1314 kvm

Esplanaden 3D. Kontor, Sundbyberg. 1314 kvm Esplanaden 3D Kontor, Sundbyberg 1314 kvm Välkommen till Esplanaden 3D Lokalens utformning Hörnlokal högst upp i fastigheten. Fönster i fyra väderstreck. -partier och kaffestationer på flera ställen. Två

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Ditt nästa kontor? Kista Science Tower 450 kvm, Plan 19, Färögatan 33 Kista Science Tower, plan 19 Färögatan 33 Ledig yta: 450 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 34 Miljömärkning: LEED Guld (2014)

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 7000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 7000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 7000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 7 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 670 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 29-31, Hammarby Sjöstad 670 kvm Möjlighet att hyra en unik kontorslokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 670 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal högt

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Vån 2, 1031 kvm, Centrum S:t Eriksgatan 3, vån 2 Centrum Ledig yta: 1031 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 65 Tillträde: Omgående Terrass Utsikt Historia Takterrass

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm Ett modernt kontorshus med unik industrikänsla! Välkommen till http:// trikafabriken9.se/! Yta: 1 200-7 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Planlösning Ert nya

Läs mer

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Linnégatan 89C, plan 5, 366 kvm LOKALEN Planlösning med rum Kontorsyta 366 kvm Antal arbetsplatser 14-20 Adress Linnégatan 89C Här väntar en fin lokal med rum och

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 2015-09-29 SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Solnavägen 31-51, Solna/Solna Business Park 6 000 kvm En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Yta: 6 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Lagern

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Adress Sveavägen 166. Odenplan ligger även Vasaparken med dess caféer, nybyggda lekplats och fotbollsplan/skridskobana.

Adress Sveavägen 166. Odenplan ligger även Vasaparken med dess caféer, nybyggda lekplats och fotbollsplan/skridskobana. Trevlig lokal på tolfte våningsplanet! Typ Kontor Storlek 137 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Planlösning Välkommen till en trevlig arbetsplats på 12e våningen! Öppet landskap, konferensrum och

Läs mer

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm Esplanaden 3C Kontor, Sundbyberg 937-4 563 kvm Välkommen till Esplanaden 3C Lokalens utformning Ljusa lokaler med öppna och flexibla ytor kombinerat med kontors- och konferensrum. Gott om fönster samt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Plan 4, 77 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, plan 4 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 77 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 2 6 Tillträde: 2016-10-01 I hjärtat

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14

Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14 Ditt nästa kontor? Davidshallsgatan 14 Vån 4, 256 kvm, Centrum Davidshallsgatan 14 Centrum Ledig yta: 256 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 16 18 Miljömärkning: LEED Guld (2015) Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 89, City kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 89, City kvm Passa på att vara med och påverka din egen lokal i detta fantastiska hus. Här finns reception, konferensanläggning och ett brett utbud av fm-tjänster. Yta: 1 220 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Entré

Ditt nästa kontor? Kista Entré Ditt nästa kontor? Kista Entré 443 kvm, plan 3, Knarrarnäsgatan 7 Kista Entré, plan 3 Knarrarnäsgatan 7 Ledig yta: 443 m 2 Typ: Kontor, Övrigt Antal arbetsplatser: 10 40 Miljömärkning: LEED Guld (2012)

Läs mer

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm Esplanaden 3A Kontor, Sundbyberg 1 732 kvm Välkommen till Esplanaden 3A Lokalens utformning Trevligt kontor i markplan med öppen planlösning och mötesrum i olika storlekar. Fint ytskikt och många fönster.

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15

Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15 Ditt nästa kontor? Fjärde Bassängvägen 15 Plan 3, 950 3 575 kvm, Gärdet Värtan Fjärde Bassängvägen 15, plan 3 Gärdet Värtan Ledig yta: 950 3 575 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 105 300 Miljömärkning:

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor

Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6C Yta: 739 kvm Våning: 3 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö

Amiralsgatan 17. Malmö Amiralsgatan 17 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i våra

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Nyrenoverat modernt kontor mitt i Solna Business Park Yta: 415 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (7) Om lokalen Fantastiskt trevlig lokal som idag är anpassad för 24 arbetsplatser

Läs mer

Ölandsgatan 42. 300 kvm

Ölandsgatan 42. 300 kvm Ölandsgatan 42 300 kvm Modern och ljus lokal med toppenläge i både fastigheten som i området Södermalm. Goda kommunikationer &stort serviceutbud i bland annat Ringen gallerian. Öppet landskap Öppet landskap

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK 206-09-28 Svetsarvägen 5, Solna/Solna Business Park 2 906 kvm Trevliga lokaler mitt i Solna Business Park. Här kan ni vara med och skapa ett modernt, trivsamt kontor. Yta: 2 906 kvm Typ av lokal: Kontor

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kanalgatan 3

Ditt nästa kontor? Kanalgatan 3 Ditt nästa kontor? Kanalgatan 3 56 kvm, Centrum Kanalgatan 3 Centrum Ledig yta: 56 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 4 6 Tillträde: Enligt överenskommelse Restaurang Yteffektivitet Buss 200 m Litet

Läs mer

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Kungsgatan 57, pl 5, 4 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Kungsgatan, med närhet

Läs mer

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 962 kvm

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 962 kvm Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 962 kvm Välkommen till Ringvägen 100, pl 10 Fastigheten Mer centralt blir det inte på Södermalm. Här på anrika Ringvägen 100 (korsningen Götgatan/Ringvägen), erbjuds en

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Adress Sveavägen 159. på Stallmästargården eller Haga Forum. Kommunikationer

Adress Sveavägen 159. på Stallmästargården eller Haga Forum. Kommunikationer Nyrenoverad inflyttningsklar lokal i expansiva Hagastaden! Typ Kontor Storlek 221 kvm Adress Sveavägen 159 Område Vasastan Planlösning på Stallmästargården eller Haga Forum. Kontakt Inflyttningsklar lokal

Läs mer

Ditt nästa kontor? Neptuniplan 7 9

Ditt nästa kontor? Neptuniplan 7 9 Ditt nästa kontor? Neptuniplan 7 9 327 kvm, Universitetsholmen Neptuniplan 7 9 Universitetsholmen Ledig yta: 327 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 25 Miljömärkning: LEED Platinum Tillträde: Enligt

Läs mer

Adress Lästmakargatan 14

Adress Lästmakargatan 14 Typ Butik Storlek 145 kvm Adress Lästmakargatan 14 Område City Lokalbeskrivning Fin lokal med direktentré från gatan, dock ingen matlagning eller caféverksamhet miniatyrskyskrapa som ligger mitt bland

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 1 708 kvm, Solna Solna Strandväg 96 Solna Ledig yta: 1708 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 90 200 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående Restaurang

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsbrostrand 29, City 57 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsbrostrand 29, City 57 kvm Fantastisk fin liten lokal ett stenkast från Centralstationen! En sekelskiftesfastighet med mycket charm och närhet till Klara sjö. Yta: 57 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Drabanten 3 Sidan

Läs mer

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166 En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Typ Kontor Storlek 210 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Planlösning Trevligt kontor med hög standard på

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower

Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Ditt nästa kontor? Kista Science Tower Färögatan 33 Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista Låst cykelförråd Takterrass Park Dusch/ Omklädningsrum Gym Konferensanläggning Restaurang Café Tunnelbana Kemtvätt

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 055 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsgatan 7, City 227 kvm. Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Yta: 227 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 39 Sidan 1 (6) Om lokalen Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 141 2 tr, 500 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 141 Alviks Strand Ledig yta: 500 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 36 Tillträde: Omgående Konferens Reception

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30

Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Ditt nästa kontor? Telefonvägen 30 Plan 2, 1 300 2 600 kvm, Telefonplan Telefonvägen 30 Telefonplan Ledig yta: 1 300 2 600 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 100 228 Miljömärkning: LEED Guld (2015) Tillträde:

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Ynglingagatan 14-16, Vasastan 275 kvm. Yta: 275 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Ynglingagatan 14-16, Vasastan 275 kvm. Yta: 275 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Yta: 275 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (6) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Kommunikationer Buss 2, 40, 59, 70, 73, 515, 526, 561, 565 och 595 går strax

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Ditt nästa kontor? Sveavägen 9

Ditt nästa kontor? Sveavägen 9 Ditt nästa kontor? Sveavägen 9 14 tr, 545 kvm, City Sveavägen 9, 14 tr City Rymd och ljusinsläpp Ledig yta: 545 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 45 Tillträde: Omgående Utsikt Konferens Reception

Läs mer