VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG"

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

2 Korta fakta om Konsum Gävleborg medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk i norra Uppland till Hassela i Hälsingland sträcker sig föreningens verksamhetsområde. Under årens lopp har stora förändringar skett i samhällsstrukturen och vi har såväl små butiker i mindre orter och bostadsområden till stora trafikorienterade butiker. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 6 Coop Extra 1 Prix 1 Coop Forum / Coop Bygg 1 Kosmetikbutik som tillsammans omsätter miljoner kronor. Dotterbolag: Valbo Köpcentrum samt 4 mindre fastighetsbolag. Verksamhet i 12 kommuner Norra Uppland, Gästrikland & Hälsingland. Medlemskort som ger tillgång till alla medlemsförmåner och dessutom ger premiepoäng vid varje köptillfälle. MedMera VISA som kan användas överallt där VISA gäller och ger poäng på alla inköp. Kravcertifierade butiker. Samarbetar med bl a Bondenära för fler ekologiska och lokalt odlade/producerade produkter. Medlem i Kooperation Utan Gränser och bidrar till en rättvisare värld genom bl a Biståndsknappen och Bistånd på Köpet samt Fair Trade Rättvisemärkta varor. Egna varumärken Xtra (lågpris) Coop (kvalité) och Änglamark (miljö/ekologi) samt ett antal inom specialvarusortimentet. Coop Konsum står för matglädje, kvalitet och service. Här finner du ett brett sortiment av dagligvaror med betoning på färskvaror frukt, grönt, kött, chark, fisk och bröd. Coop Nära är den tillgängliga matbutiken som med kunnig och engagerad personal svarar för den lokala servicen och sparar tid åt kunderna. Coop Extra har som mål att vara ortens bästa matbutik. Här ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment och till mycket bra priser. Coop Forum i Valbo Köpcentrum är vår stormarknad med ett brett sortiment ca artiklar inom dagligvaror, kläder & skor, vitvaror, byggvaror, hemelektronik, media och trädgård m.m. 2

3 Vår särart är vår styrka Verksamhetsidé Konsum Gävleborgs uppdrag är att vi på effektivaste sätt genom samverkan skall skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en samt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Vision Konsum Gävleborg skall vara det attraktivaste valet. Strategi Våra butiker skall vara lönsamma och konkurrenskraftiga och ge tydliga förmåner för medlemmarna. En organisation med tydliga mål och kända värderingar. Konsum Gävleborg skall vara aktivt och ledande inom området hållbar utveckling genom försäljning av produkter inom dagligvaruhandeln som är ekologiskt och socialt hållbara och hälsosamma. Våra värderingar Grundtanken för all kooperativ verksamhet är att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig samverkan. Konsum Gävleborg arbetar enligt de värderingar som finns formulerade i det för den svenska konsumentkooperationen gemensamma styrdokumentet Kompassen med bl a följande fyra nyckelvärderingar: * Inflytande i KF och konsumentföreningarna skall medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog med omvärlden medverka till att forma verksamheten. * Omtanke vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. * Ärlighet vi håller vad vi lovar. Konsumenterna skall känna sig trygga när de handlar hos oss och ha förtroende för att de får information om varorna och verksamheten av betydelse för deras val. * Nytänkande vi drar nytta av ny kunskap och teknik och driver utvecklingen i överensstämmelse med konsumenternas intressen. Årets stämmopresent 5000 poäng Innehållsförteckning Korta fakta om Konsum Gävleborg 2 Vårt verksamhetsområde 2 Vår särart är vår styrka 3 Hållbar utveckling 45 Butiker 67 Medarbetare 89 Medlemmar Medlemsnytta 1011 Förvaltningsberättelse 12 Affärsledning Organisation 13 Styrelse 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 1516 Kassaflödesanalys 17 Tilläggsupplysningar 1822 Revisionsberättelse 22 Distriktsstämmor 2010 Dagordning 23 Kallelse till föreningsstämma 23 Kooperation Utan Gränser 24 3

4 Hållbarhetsarbetet en del av den dagliga verksamheten Hållbarhetsfrågorna är en del av konsumentkooperationens verksamhetsidé och en del av den dagliga verksamheten. Vår hållbara historia är lång. Vi har i över hundra år arbetat för att skapa ekonomisk nytta åt medlemmarna och i över femtio år har vi arbetat med bistånd och vi har drivit utvecklingen av ekologisk försäljning under de senaste tjugofem åren. Efterfrågan på ekologiska produkter har aldrig varit större Att handla ekologiskt har många dimensioner. Många ser det som en möjlighet att i praktiken engagera sig i miljöfrågorna. Andra väljer ekologiskt som en lösning på problemet att hitta varor som de känner sig trygga med hälsomässigt och ytterligare andra tycker att det handlar om smaken, att det ekologiska alternativet är godare. Efterfrågan på ekologiska produkter har heller aldrig varit större, vilket medfört att vårt samarbete med lokala odlare och producenter ytterligare har intensifierats och vi kan stolt säga att vi har Sveriges bredaste sortiment av ekologiska och miljömärkta varor. KRAVcertifierade butiker Alla Coops butiker är nu KRAVcertifierade. Att vara KRAVcertifierad innebär att butikerna har ett brett sortiment av KRAVmärkta produkter och att personalen har goda kunskaper om KRAV och ekologisk produktion. Miljövänliga bärkassar Vår bärkasse kan komposteras. Kassen innehåller 40 procent förnyelsebara råvaror, med majsstärkelse som viktigaste ingrediens och minskar därmed användningen av ändliga resurser som olja. För att få en hållbar bärkasse blandas majsstärkelsen med nedbrytbar och komposterbar polyester. Miljökassen kan på sikt helt ersätta de konventionella plastkassarna i våra butiker. För kunder som tar med sig en egen kasse har Coop lanserat en tygkasse i ekologisk och rättvisemärkt bomull. Kassen tillverkas av ett kooperativ i Indien. Avfallshantering en viktig del i vårt miljöarbete Redan i mitten av 90talet började vi samarbeta med Ekmaco ReAgro ett företag som arbetar med kretsloppsanpassade lösningar. Deras modell innebär att avfallet sorteras i 14 fraktioner och målet är att så mycket som möjligt går till återvinning och så lite som möjligt bränns eller går till deponi. De konkreta målen är att 85 procent eller mer av avfallet ska gå till återanvändning eller materialåtervinning. Genom att uppfylla det målet spar vi resurser i enlighet med de regler och krav som regering och riksdag har satt upp. När lantbrukarna, som samarbetar med Ekmaco ReAgro, tar hand om allt komposterbart och omvandlar det till jordförbättringsmedel så minskar samtidigt behovet av import av mineralgödsel. Idag kan vi säga att vi vet vad som händer med varorna. Och när vi vet vad vi slänger så kan vi minska andelen avfall genom att hela tiden optimera våra inköpsvolymer. Detta gör att vi också kan spara in på onödiga kostnader, något som kommer medlemmar och kunder till nytta. Vi minskar koldioxidutsläpp Genom ett samarbete med Green Cargo kommer en stor del av varutransporterna inom Sverige att flyttas från lastbil till järnväg. Framförallt transporter som går inom Sverige från leverantörerna till Coops terminaler. Under 2009 började Cooptåg som kör lastbilstrailers att rulla på sträckorna HelsingborgStockholmUmeå. Resultatet blir 120 färre lastbilar på vägen varje arbetsdag, vilket minskar utsläppet av koldioxid med ca ton per år. Allergi och matöverkänslighet Många av våra kunder är allergiska och överkänsliga mot vissa livsmedel. För att underlätta för dem har Coop anpassat cirka 350 av recepten i receptbanken på coop.se. I recepten anges hur man lätt kan byta ut ingredienser för att helt undvika ägg, gluten, mjölk eller minska laktoshalten. De varor som finns som ekologiska alternativ är märkta med en treklöver. Coop Änglamarks Sensibel omfattar 26 produkter märkta med Astma och Allergiförbundets symbol. Mer att läsa om vårt miljöarbete finns på samt på Konsum Gävleborgs hemsida Den energisnåla sexplanskyldisken med dörrar för frukt och grönsaker. Klimatet är en annan prioriterad fråga Energisparåtgärder har i första hand inriktats mot livsmedelskylan. Där vi under en treårsperiod sparat ca 1200 Mwh, genom att trimma våra anläggningar, men även installerat lock på våra frysdiskar och dörrar på våra sexplanskyldiskar. Vi kommer givetvis att fortsätta försöka spara energi på kylanläggningar och under 2010 kommer vi lägga ännu mera kraft på energispar på våra värme och ventilationssystem. Vi kommer även se över drifttider på ytter och skyltbelysning. Vi kommer också att samarbeta med KF Fastigheter när det gäller energispar och grön el berättar Lars Cedermar, föreningens fastighetschef. 4

5 Mat från regionen är den svenska konsumentkooperationens samlingsnamn för regionalt producerade varor. Hos oss hittar du varor från Gästrikland, Hälsingland och Dalarna under märket Mat från regionen. Mat från regionen ska i samverkan med LRF och andra lokala/regionala organisationer, hitta fler lokala/regionala odlare och producenter samt se till att deras varor på ett enkelt, säkert och smidigt sätt kommer fram till landets Coopbutiker. Kraven som ställs för att få ingå under samlingsnamnet Mat från regionen är: 100 % av rena råvaror ska komma från regionen sammansatta produkter (t ex charkvaror) ska bestå av minst 80 % av svenska råvaror och primärt regionala måltider ska bestå till minst 80 % av råvaror som odlats eller producerats i Sverige och då primärt inom regionen. Tio skäl att välja ekologiskt 1. Ekologisk mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel 2. Ekologisk mat odlas utan GMO 3. Ekologisk mat och hälsa hör ihop 4. Ekologisk mat är naturlig för den innehåller få syntetiska tillsatser 5. Ekologiska grisar får gå ute och böka 6. Ekologiska hönor får sprätta och får frisk luft 7. Ekologiska kalvar får alltid dricka riktig mjölk 8. Fodret till djuren är ekologiskt odlat och till stor del odlat på den egna gården 9. Väljer du ekologisk mat ökar du samtidigt mångfalden i naturen 10. Ekologisk mat minskar klimatpåverkan. Rena och oförfalskade varor var krav som ställdes när kooperationen under andra hälften av 1800talet startade i Sverige. Ärlighet är ett nyckelord, begrepp och ledstjärna i vårt arbete ett arbete som bl a resulterat i vårt eget varumärke Änglamark som idag erbjuder ett brett sortiment av ekologiska, rättvisemärkta eller miljö och allergianpassade varor. Idag finns över 200 produkter i Coop Änglamarks sortiment. Alla våra odlade Änglamarksprodukter får växa utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det finns inga märkliga tillsatser och du kan vara helt trygg med att det du väljer kommer från naturligt goda smaker. Inget annat. Som ett svar på efterfrågan från våra medlemmar har vi nu också ett brett sortiment av Kravmärkt kött i våra butiker. 5

6 Attraktiva och effektiva affärer För att vara det attraktivaste valet för kunderna på en marknad som hela tiden förändras krävs både lyhördhet och flexibilitet. Under 2009 har vi därför lagt stor energi på två projekt Bättre affärer och Fokus, det senare ett projekt som vi startade redan 2004 med omfattande och återkommande medlemsundersökningar som legat till grund för det arbete som pågått sedan dess, både centralt och på butiksnivå. Under rubriken Bättre affärer har vi tillsammans med chefer, gruppansvariga, inköpare och leverantörer, arbetat med att öka affärsmannaskapet och därmed lönsamheten i föreningen. Vi tog också ett steg till i vår omfattande medlemsundersökning Fokus som startade redan Projektet syftar till att vi ska bli bättre på att svara upp mot kundernas förväntningar. Med kundenkäter och intervjuer som underlag har seminarier och butiksträffar genomförts i syfte att bibehålla de positiva kundattityder vi belönades med vid tidigare gjorda Fokusundersökningar. Automatorder Vårt nya affärssystem som infördes för ett par år sedan har gett oss möjlighet att effektivisera verksamheten, både i administrationen och på butiksnivå. Under året har vi påbörjat införandet av automatorder på flera av våra butiker vilket innebär en tryggare varutillförsel och färre hål i hyllorna. Coop Extra Fjällbacken Snart är Prixkonceptet ett minne blott. I februari invigdes Coop Extra Fjällbacken, tidigare Prix Seglet, efter en stor och omfattande om och tillbyggnad. Nytt i butiken är bl a den manuella delikatessdisken, ett butiksbageri och en avdelning med Världens mat. Stora satsningar har också gjorts på energisparande åtgärder för att främja klimatet och miljön. Att butiken inrymmer en hel del kringservice har också ökat dess attraktivitet och konkurrenskraft. Sista Prixbutiken omprofileras Under hösten påbörjades omställningen av föreningens sista Prixbutik i Hofors. Butiken som kommer att totalrenoveras, få en ny entré och flera parkeringsplatser nyöppnas under våren 2010 som Coop Extra. Nybyggd Coop Konsum i Kilafors I Kilafors öppnade i april en helt ny Coop Konsum. Butiken ligger trafikorienterat längs med väg 83, numera av en del kallad Konsumvägen till fjällen. Även i Kilafors har investeringarna gjorts med fokus på att spara energi. Coop Konsum Triangeln I Coop Konsum Triangeln slutfördes under våren en genomgripande ombyggnad som bland annat resulterat i ett uppskattat butiksbageri. Förstärkt färskvaruprofil i Coop Konsum Nian Butiken har under året ytterligare förstärkt sin färskvaruprofil med nya manuella avdelningar för fisk och ost samt öppnat en salladsdisk där kunderna själva kan plocka ihop sin sallad. Större och bredare sortiment Sortimentet i våra butiker förändras ständigt för att anpassas till de behov som finns. Ibland sker förändringar utifrån politiska beslut som nu är fallet när Apoteksbolaget ska upphöra och handeln ska i ett första steg sälja receptfria läkemedel. För föreningen innebär det att vi nu erbjuder ett sortiment inom områdena värk/feber, förkylning, mage/tarm och allergi. Antalet artiklar kommer att vara begränsat i början för att sedan utökas successivt. Andra områden som förändrats är utökningen av ekologiskt och närproducerat, All Världens Mat och Rättvisemärkta produkter. Gunilla och Laila i Coop Extra Fjällbacken har värvat många Coop MedMerakunder under året. Kampanj för Coop MedMera I alla våra butiker har en medlemsvärvningskampanj pågått under året. Drygt nya medlemmar har föreningen fått, vilket är ca fler än året innan. Butikskök i Coop Extra Hudiksvall För att stärka butikens matprofil öppnade Coop Extra Hudiksvall under hösten föreningens första butikskök. I butiksköket kan kunderna hitta allt från makaroner och korv till oxfilé. Genom butiksköket har också efterfrågan på smörgåstårtor och catering ökat. Förutom att butiksköket är en konkurrensfaktor ger det också ekonomiska fördelar. Idag prissänks inte färskvarorna i samma utsträckning som tidigare nu tar butiksköket hand om varorna. Något som stämmer väl överens med vårt miljö och hållbarhetstänkande. På bilden Susanne Boman som tillsammans med Kristina Jonsson arbetar i butiksköket i Coop Extra Hudiksvall. 6

7 Butikschefen Håkan Elander gratulerades till en lyckad omprofilering av Prix Seglet till Coop Extra Fjällbacken av styrelseledamoten Maria Rudolphi och VD Anders Stake. T v butikens nya entré som även leder in till en Thairestaurang, Nordea m fl. Mikael Johansson i Coop Konsum Triangelns butiksbageri som öppnade under T v Coop Konsum Nians nya salladsdisk där kunderna själva kan blanda sin sallad samt den manuella ostdisken. Vid öppningen av nya Coop Konsum i Kilafors hälsade butikschefen Kjell Nyberg välkommen med en ros. Tv butikens frukt& grönsaksavdelning. Kommunalrådet Olle Nilsson Sträng och VD Anders Stake fanns på plats vid invigningen för att önska lycka till med den nya butiken. 7

8 Utveckling & utbildning ger engagerade medarbetare För att leva upp till vår vision att vara det attraktivaste valet för våra kunder och medlemmar måste vi också vara en attraktiv arbetsgivare, som utvecklar och utbildar medarbetarna så de känner stolthet för arbetet och företaget, har rätt kompetens, förstår verksamheten och har förmågan att samarbeta, vara delaktig och öppen för förändringar men sist men inte minst viktigt att alla arbetar mot vårt gemensamma mål. Utveckling och utbildning Under 2009 har Konsum Gävleborg satsat ca timmar på utbildning inom föreningen. Dessa utbildningstimmar är fördelade på bl a: Bättre Affärer, Färskvaror, Ergonomi, Arbetsmiljö, Spel, MedMera,TilTid och Fokus (nöjd kund). Ledarutveckling Under 2009 examinerades tredje kullen av chefer i HLU (högre ledarutveckling) och vi startade upp en ny omgång. Det blir nu fjärde året vi jobbar med vår ledarutvecklingstrappa där alla ledare med personalansvar och ansvarsbefattningar inom föreningen, startar med kommunikativt ledarskap för att förstå sin egen ledarprofil. Därefter nomineras medarbetaren till nästa steg inom HLU, där olika metodiker för ledarskap, coachingmodeller och situationsanpassat ledarskap är en del i verktygslådan. Grupputveckling Flera butiker har arbetat med grupputvecklingsprogrammet, där upplägget bygger på hur viktig min insats som medarbetare är. Alla diskussioner har utgått från arbetsplatsens värdegrunder mot visionen det attraktivaste valet, i ett kundperspektiv och mot företagets mål och resultat. Planen är att genomföra programmet i två till tre butiker per år. Chefskonferens Som vanligt på hösten samlades samtliga chefer för den årliga chefskonferensen för att fortsätta vårt strategiska arbete med mål och resultat. Till stöd för den processen har samtliga chefer en affärsplan att arbeta efter. Fortsatt effektivisering via tidrapporteringssystem Vi fortsätter utveckla och utbilda i vårt tidredovisningssystem TilTid. Under året har chefer och administrativt ansvariga genomgått en fördjupningsut 8 bildning när det gäller budgetering och personalplanering av timmar i systemet och hur de enkelt kan följa timförbrukning och personalkostnader. Miljömässig och effektivare lönehantering Vi har i slutet av året bytt löneutbetalande bank och har då beslutat att införa elektroniska lönespecifikationer till samtliga medarbetare, vilket innebär en mer effektiv och säker hantering av lönespecifikationer men också miljömässiga aspekter när det gäller distributionen. Fortsatt arbete med frisknärvaro och friskvård Fokus på frisknärvaron ger resultat och vi har mer än halverat vår sjukfrånvaro under fem år. Viktigt är att ge förutsättningar för att få tillbaka medarbetare i arbete så snart som möjligt. Friskvårdsarbetet är också viktigt för att förebygga ohälsa och ge förutsättningar för våra medarbetare att vara aktiva nådde vi målet att slå föregående års deltagarantal på Vårruset. Vi var 175 tjejer som deltog och som vanligt ställde grabbarna upp och servade efter målgång. Friskvårdsgruppen har under 2009 erbjudit de anställda rabatt på SATS och på ett gym i Hudiksvall. Utlottning av hockey respektive bandybiljetter har varit mycket uppskattat och i december hade vi utlottning på vår stegtävling, som pågått under året, där vinsten var biljetter till Melodifestivalen. Från 2010 kommer en personalklubb att startas och då kommer friskvården att integreras i denna. Årets 25åringar fr v Maria Eklund, Edsbyn, Birgitta Forsberg, Kilafors, Inga Åstrand, Hagaström, Marita Jönsegård, Edsbyn och Eva Stagwall, Edsbyn. Gunilla Karlsson, Gävle saknas på bilden. Vi syns alltså finns vi Även 2009 deltog vi i Kontaktiamässan på Högskolan i Gävle. Vi presenterade företaget och vårt utbud av ekologiska respektive bondenära produkter. Att vår monter var intressant talar antalet nya medlemmar som värvades under dagen totalt 105 st. 25 år inom Konsum Gävleborg I juni var det återigen dags för att tacka medarbetare som nått upp till de ärofyllda 25 års anställning i föreningen. De firades med god middag på Furuviks brygga och medarbetarna förärades med klocka och blommor av föreningens styrelseordförande Leif Nordmark, VD Anders Stake och personalchef Susanne Lindqvist. På resande fot via personalresa I juni var det dags för personalresa och denna gång styrde vi kosan västerut, mot Norge och det vackra Bergen. Med ett spännande och intressant program visade sig Bergen med kringområden från sin absolut bästa sida. Studiebesök hos detaljhandelsföretag gav nya idéer och inspiration med hem i det dagliga arbetet. Jämställdhetsarbetet I vår plan för jämställdhet i företaget arbetar vi med att ha lika möjligheter, villkor och fördelar för alla våra medarbetare. Vi har satt mål att motivera och rekrytera fler kvinnliga chefer i företaget, vilket under 2009 visade på en ökning från 15 till 18 kvinnor i ledande befattningar. Ett annat mål att arbeta vidare med är att öka andelen manlig personal i butik.

9 Elva chefer som under året slutfört sin Högre Ledarutveckling sittande fr v i soffan: Christer Sundqvist, Hofors, Stefan Persson, Storvik, Dan Eklund, Valbo, Renathe Wallén, Valbo, Per Palage, utbildningsledare, Björn Brattfeldt, HK, Christer Lundberg, Skutskär, Marie Fagerhov, Edsbyn, AnnSofie Weiler Wesslén, Valbo, Marie Wahlman, Sandviken, Birgitta Fagerlund, Gävle och Ulf Svensson, Norrsundet. Björn Brattfeldt, butiksgruppchef, Anne Johansson från Bondenära och Susanne Rönnberger, Personal fanns i vår monter på Kontaktiamässan. Drygt hälften, vilket är 175 av föreningens kvinnliga anställda, deltog i Vårruset. Vid målgången fanns grabbarna som serverade en picnic till deltagarna års studieresa gick till ett soligt och varmt Bergen i Norge. På bilden t h är hela gruppen samlad inför avresan. Infällda bilden på studiebesök hos norska kooperationen. 9

10 Medlemsdemokratiskt inflytande Konsumentföreningen Gävleborg är ett medlemsägt företag som startades av 34 medlemmar för drygt 110 år sedan. Vid årsskiftet uppgick medlemsantalet till , vilket är en ökning med drygt medlemmar under Medlemmarna har på olika sätt möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Ägarinflytande sker i demokratiska former såsom stämmor, förtroendeuppdrag och genom att skriva motioner. Distriktsstämma Under våren genomfördes 27 distriktsstämmor. Där fick medlemmarna information om den egna butikens verksamhet och om föreningen i stort, men också möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vid stämmorna valdes butiksråd samt ombud till föreningsstämman. Butiksråd Butiksråden är basen för ett aktivt medlemsliv. Genom butiksråden har medlemmarna inflytande lokalt i butikerna. Rådens uppgift är att vara medlemmarnas förlängda arm, följa butikens verksamhet samt delta och genomföra medlemsträffar och distriktsstämmor. Varje råd består av förtroendevalda, butikschef och en anställd. Butiksrådskonferenser under året håller butiksråden uppdaterade om föreningens verksamhet och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Alla butiksråd fick dessutom varje månad Tillsammans, föreningens information till anställda och förtroendevalda. En introduktionsdag för de nyvalda butiksråden genomfördes under hösten. Föreningsstämma Föreningsstämman är Konsum Gävleborgs högsta beslutande organ. Den består av förtroendevalda ombud som valts vid distriktsstämmorna. Varje år hålls normalt en föreningsstämma på våren där man behandlar föreningens årsredovisning, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och VD, ärenden som styrelsen förelagt stämman och av medlemmarna väckta motioner. Dessutom väljs ledamöter till föreningens styrelse. Under 2009 genomfördes även en extra föreningsstämma då ett förslag till ändrade stadgar fanns framtaget. De viktigaste förändringarna i stadgarna är: att styrelsens ledamöter utses för en tid av två år istället för 3 år att föreningsstämman väljer styrelsens ordförande att Centrala valberedningens ledamöter minskas till tre att de förtroendevalda revisorerna utses för en tid av ett år Konsum Gävleborg är en i grunden demokratisk organisation. Den stora medlemskåren, våra distrikt och buriksråd är basen för hela den demokratiska organisationen. Bilden visar vår demokratiska uppbyggnad. att antal ombud till föreningsstämman ändras till 71 ombud. xxxx FÖRTROENDEVALDA Vid ordinarie föreningsstämma i april antogs de nya stadgarna. Förutom sedvanliga ärenden fick ombuden lyssna till KFs ordförande Nina Jarlbäck som gästade stämman. I sitt anförande tog Nina Jarlbäck upp den kooperativa verksamhetsidén affärsnytta/medlemsnytta/samhällsnytta samt kooperationens arbete för en hållbar utveckling. Styrelse s styrelse består av sju valda personer. Förutom dessa sju ledamöter är VD och en personalrepresentant med i styrelsen. Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens förvaltning, avgöra ärenden av principiell art och större ekonomisk betydelse. Styrelsen utser VD för den löpande förvaltningen. Under 2009 har styrelsen haft tio sammanträden samt besökt butikerna i föreningens norra verksamhetsområde. Vid föreningsstämman utsågs Årets butiksråd. Utmärkelsen gick denna gång till butiksråden vid Coop Konsum Hallen och Coop Extra Skutskär bilden t v. Butiksråden belönades med en studieresa till Stockholm där man bl a besökte Cajsa Warg matbutiken för matentusiaster, bilderna t h. 10

11 Medlemsnytta T v KFs styrelseordförande Nina Jarlbäck och föreningens styrelseordförande Leif Nordmark vid årets föreningsstämma. Coop Extra i Ljusdal bjöd på exotiska frukter när de hade en medlemskväll i mars. Förutom investeringar i butiker, nytt affärssystem, utökat samarbete med lokala producenter för att möta medlemmarnas efterfrågan på ekologiska produkter och aktivt stöd för en rättvisare värld genom Kooperation Utan Gränser och Viskogen har medlemmarna under 2009 haft tillgång till följande förmåner och tjänster. Coop MedMera medlemskort Med Coop MedMera medlemskort har medlemmarna tillgång till alla medlemsförmåner och får premiepoäng vid varje inköpstillfälle poäng ger en premiecheck värd minst 50 kronor. Premiecheckarna inlöses förutom av Coops butiker även hos våra samarbetspartners Akademibokhandeln, Bokus, Expert, KappAhl, Apollo, Löplabbet, Swebus Express och Hertz. Totalt har Konsum Gävleborg löst in premiecheckar under 2009 till ett värde av :. Värdefulla erbjudanden Erbjudandena till medlemmarna ökar hela tiden. Varje vecka får medlemmarna erbjudanden och under 2009 hade vi flera aktiviteter under rubriken Halva priset. Medlemmarna fick vid olika tillfällen köpa t ex frukt & grönt, bröd och tacos till halva priset. Andra värdefulla erbjudanden Hotellchecken ger en bra rabatt vid mer än 500 treoch fyrstjärniga hotell i Norden och övriga Europa. Tidningen Mersmak Aktiva medlemmar får utan kostnad tidningen Mersmak hemskickad tillsammans med månadens kontobesked. Mersmak ger bra information samt goda och nyttiga matrecept. KF Sparkassa KF Sparkassa ger medlemmarna bra ränta på såväl kort som långsiktigt sparande. Konsumentinformation Värdefull konsumentinformation får medlemmarna genom broschyrserien Bra att veta samt på hemsidan Egna varumärken Coops egna varumärken ger medlemmarna ekonomiska fördelar. De egna varorna utvecklas och köps in av Coop Trading som ägs gemensamt av kooperationen i Norden. De stora volymerna ger lägre inköpspriser som kommer kunderna till del i form av lägre priser på varorna. Tillsammans Genom att samarbeta med KF, Coop Sverige och andra konsumentföreningar med t ex gemensamma inköp, samordnade transporter och teknisk utveckling kan vi sänka våra omkostnader och i många fall erbjuda lägre priser som gagnar våra medlemmars hushållsekonomi. 11

12 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Gävleborg, organisationsnummer , får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret Försäljning och marknad Konsum Gävleborg ägs idag av drygt medlemmar i Gävleborgs län samt delar av Norduppland. Verksamhetsområdet sträcker sig från Karlholm i söder till Hassela i norr, samt till Edsbyn i väst. Verksamhetsområdet omfattar inte Söderhamn och Iggesund som ingår i Coop Sverige. Verksamheten består av 4 Coop Nära, 15 Coop Konsum, 6 Coop Extra, 1 Prix, 1 Coop Forum med Coop Bygg samt en kosmetikbutik. Konsum Gävleborg hade under 2009 en försäljningsökning på 1,7 procent. s omsättning blev totalt miljoner kronor, vilket är en ökning med 30 miljoner kronor jämfört med Omsättningsökningen för dagligvaror blev 44 miljoner kronor jämfört med Resultat och ekonomi Under året har Konsum Gävleborgs medlemmar erhållit utdelning i form av premiecheckar motsvarande ett värde av kronor. s resultat efter finansiella poster uppgår till 18 miljoner kronor (3). Årets resultat har påverkats positivt av framförallt en högre bruttomarginal som främst beror på det förbättrade samarbetet som sker inom Coop med samordnade inköpsförhandlingar. består av moderföretaget Konsum Gävleborg och Fastighets AB Valbo Köpcentrum, samt fyra mindre fastighetsbolag. Soliditeten har ökat under året från 33,8 procent till 34,3 procent för koncernen. Investeringar Under året investerade Konsum Gävleborg för 62 miljoner kronor (49) i inventarier och fastigheter. I Kilafors öppnades en helt ny Coop Konsum efter riksväg 83. Prix Seglet har genomgått en omfattande ombyggnad och omprofilerats till Coop Extra Fjällbacken. Coop Konsum Triangeln har genomgått en ombyggnad som bland annat resulterat i ett butiksbageri och utökad kyl och frysyta. Under hösten påbörjades ombyggnaden av Prix Hofors som till våren 2010 kommer att omprofileras till Coop Extra. Coop Konsum Nian har förstärkt sin färskvaruprofil med manuella diskar för fisk, ost och sallad. Medlemsutveckling Ökningen av medlemmar har fortsatt även under Under året har medlemmar tillkommit, en nettoökning på Antalet medlemmar uppgår nu till Av de nya medlemmarna är ca 60 procent under 40 år, mot 17 procent av de befintliga medlemmarna. Framtiden Under 2010 kommer dagligvarumarknaden att fortsätta förändras genom att både gamla och nya aktörer försöker att etablera sig samtidigt som butiker kommer att avvecklas. Inför framtiden behöver Konsum Gävleborg fokusera på lönsamhet samt effektivisera och investera i butiksstrukturen. Detta leder till nödvändiga strukturförändringar både i administration och i övrig verksamhet. Det är styrelsens målsättning att trots ökad konkurrens de närmaste åren kunna fortsätta inriktningen på medlemsförmåner och att skapa mervärde för medlemmarna. Vi tackar föreningens medlemmar för visat intresse, föreningens anställda och förtroendevalda för ett väl utfört arbete. Siffrorna inom parantes avser föregående år. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att disponibla medel, :22 exkl. fri dispositionsfond disponeras enligt följande: Avsättning till reservfonden : Avsättning till dispositionsfond :22 : :22 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 12

13 Affärsmässig organisation Affärsledning Konsum Gävleborgs affärsledning består av tre ledamöter: Anders Stake, VD och ansvarig för Coop Forum NilsEric Haglöw, chef Försäljnings & driftavdelning Susanne Lindqvist, chef Personalavdelningen Styrelse Konsum Gävleborgs styrelse består av nio ledamöter, inklusive VD och personalrepresentant. Leif Nordmark Gävle, Ordförande Maria Rudolphi Söderhamn, Vice ordf. Marknadsområdeschef Folksam LarsArne Eriksson Sandviken, Metallarbetare Sandvik Britta Genberg Krüger Ljusdal, Dipl. mentor/coach Ulf Karlsson Gävle, Rådgivare CoompanionKooperativ utveckling Gävleborg Erik Kvarnström Gävle MajBritt Norlander Hudiksvall, Arbetsförmedlare Anders Stake VD Linda Eriksson Sandviken, Personalrepresentant för Handels 13

14 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI 31 DECEMBER Not nr År 2009 År 2008 Not nr År 2009 År 2008 INTÄKTER Nettoomsättning... Fastighetsintäkter... Kostnad sålda varor... Fastighetskostnader Bruttoresultat KOSTNADER Försäljningskostnader... Administrationskostnader... Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter... Övriga rörelsekostnader... Rörelseresultat , , Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar... Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter... Räntekostnader och liknande resultatposter resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner... Skatt på årets resultat Årets vinst OMSÄTTNING KONCERNENS RESULTAT EFTER FINANSNETTO Tkr

15 BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER TILLGÅNGAR Not nr År 2009 År 2008 Not nr År 2009 År 2008 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark... Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag... Fordringar hos koncernföretag... Insatser i KF... Förlagsinsatser KF... Andelar intresseföretag... Fordringar intresseföretag... Andra långfristiga värdepappersinnehav... Uppskjuten skattefordran finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar... Fordringar hos koncernföretag... Aktuella skattefordringar... Övriga kortfristiga fordringar... Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank omsättningstillgångar tillgångar

16 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Not nr År 2009 År 2008 Not nr År 2009 År 2008 Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser... Bundna reserver... Reservfond bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver... Balanserad vinst eller förlust... Årets vinst fritt eget kapital eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt... Övriga avsättningar avsättningar Långfristiga skulder Skulder övriga till kreditinstitut... Skulder till koncernföretag... Skulder till intresseföretag... Medlemsinlåning långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut... Skulder till koncernföretag... Leverantörsskulder... Skatteskulder... Övriga skulder... Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kortfristiga skulder eget kapital, avsättningar & skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser KONCERNENS SOLIDITET %

17 KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster... Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Not nr År År Not nr År År Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändringar av varulager... Förändringar av rörelsefordringar... Förändringar av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övr. finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av insatser Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde... Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Under 2009 fick Konsum Gävleborg nya medlemmar Antal medlemmar den 1 januari Nytillkomna under Avgångna under Antal medlemmar den 31 december MEDLEMSUTVECKLINGEN

18 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 Redovisnings och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag förutom redovisning av kassaflöden, där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Interna vinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där föreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I föreningens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar företaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomst redovisas till nominellt värde när ersättning erhålls direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. s försäljning utgörs i huvudsak av kontantförsäljning. Intäktsredovisning sammanfaller då tidsmässigt med leverans av varorna. Dotterbolagens intäkter utgörs i huvudsak av hyresintäkter. Dessa intäktsförs i den period de hänför sig till. Inkomstskatter och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmännaråd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor och koncernresultaträkningens post fastighetskostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader... Nedlagda kostnader annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer och 50 år 20 år 57 år Varulager Varulagret värderas i enlighet med BFNAR 2000:3. Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärdet, med tillämpning av förstin förstutprincipen, och nettoförsäljningsvärdet på balandsdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i resultaträkningen. Koncernuppgifter Konsumentföreningen Gävleborg är moder i koncern där helägda dotterbolag enligt not 13 ingår. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser mindre än 1 % av inköpen och försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. NOT 2 Övriga rörelseintäkter Provisioner... Sålda tjänster... Övrigt Provisioner... Sålda tjänster... Övrigt NOT 3 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar Avskrivningar enl. plan fördelade per tillgång Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet 177 Inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader Fastighetskostnader Administrationskostnader Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet 177 Inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader Fastighetskostnader... Administrationskostnader

19 NOT 4 Personal Medeltalet anställda Kvinnor... Män Totalt Medelantalet anställda är omräknat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktören Varav tanteim Löner och ersättningar till övriga anställda Varav tanteim Totalt Sociala avgifter enligt lag och avtal... Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören... Nuvarande VDs pensionsålder är 62 år Pensionskostnader för övriga anställda Totalt NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter intresseföretag... Ränteintäkter, övriga Ränteintäkter intresseföretag... Ränteintäkter, övriga NOT 7 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan... Koncernbidrag NOT 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året... Aktuell skatt hänförlig till tidigare år... Uppskjuten skatt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor... Män Totalt Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro långtidssjukfrånvaro* sjukfrånvaro män sjukfrånvaro kvinnor anställda 29 år anställda år anställda ,6 21,7 1,5 5,5 2,6 4,7 5,9 4,0 46,0 2,0 4,0 3,0 3,0 5, ,6 21,7 1,5 5,5 2,6 4,7 5,9 *Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 4,0 46,0 2,0 4,0 3,0 3,0 5,0 Aktuell skatt för året... Aktuell skatt hänförlig till tidigare år... Uppskjuten skatt NOT 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden... Inköp... Försäljningar och utrangeringar... Genom förvärv av dotterföretag... Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Insatsränta från KF... Ränteintäkter, övriga Insatsränta från KF... Ränteintäkter, övriga Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Ingående anskaffningsvärden... Inköp... Försäljningar och utrangeringar... Genom förvärv av dotterföretag... Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

20 NOT 10 Nedlagda kostnader på annans fastighet och föreningen Ingående anskaffningsvärden... Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 11 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Ingående anskaffningsvärden... Inköp... Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumul. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar... Försäljningar och utrangeringar... Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar och föreningen Ingående nedlagda kostnader... Under året nedlagda kostnader... Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader forts not.13 Ingående anskaffningsvärden... Inköp av andelar... Försäljningar av andelar/justering av köpeskilling Omklassificeringar Redovisat värde vid periodens slut NOT 14 Andelar i intresseföretag och föreningen Direkt ägda Valbo volymhandel AB , Gävle Bondenära AB , Gävle Indirekt ägda Valbo Projektutveckling AB NOT 15 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Kapitalandel % och föreningen Ingående anskaffningsvärden... Tillkommande värdepapper... Avgående värdepapper Utgående ackumul. anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt NOT 16 Uppskjuten skatt Byggnader och mark (skuld)... Inventarier (skuld)... Periodiseringsfonder (skuld) Byggnader och mark (fordran)... Övrigt uppskjuten skatteskuld Rösträttsandel % Redovisat värde Redov. värde i koncernen NOT 13 NOT 17 Andelar i koncernföretag Dotterföretag /Org.nr /Säte Fastighets AB Valbo Köpcentrum, ,Gävle Valboön Fastigheten KB, , Gävle Fastighetsblaget Ekfab AB , Gävle Fastighetsbolaget Kryfab AB , Gävle Fastighetsbolaget Segfab AB , Gävle Bollnäs Norr Fastighets AB , Gävle Andel i % Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde Förubetalda kostnader och upplupna intäkter Intjänad bonus... Övriga poster Intjänad bonus... Övriga poster

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Årsredovisning 2009 Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Freja Husdjur Box 154, 532 22 Skara Telefon växel: 0511-77 11 00 Telefax: 0511-77

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer