Växtskyddsmedel 2019 frukt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtskyddsmedel 2019 frukt."

Transkript

1 Växtskyddsmedel 209 frukt

2 Februari 209 Sammanställt av: Sanja Manduric och Axel Benediktsson Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp Box Alnarp mobil mobil Läs eller beställ Växtskyddsmedel frukt på: Omslagsbild: Körsbär i blom. Foto: Sanja Manduric

3 Innehåll Förord 5 Preparat- och vätskemängder för fläktsprutor 6 Kontaktuppgifter 7 ÄPPLE OCH PÄRON 8 Svampmedel 8 Äpple insektsmedel 0 Päron insektsmedel 3 Tillväxtreglering 6 PLOMMON 7 Svampmedel 7 Insektsmedel 8 KÖRSBÄR 9 Svampmedel 9 Insektsmedel 20 SAMTLIGA FRUKTSLAG 2 Kvalstermedel 2 Medel mot sniglar och medel mot vilt 22 Ogräsmedel 23 Allmänkemikalier frukt 25 Äpple preparatalternativ Päron preparatalternativ Sammanfattande tabell - medel mot skorv och mjöldagg 30 Plommon preparatalternativ Körsbär preparatalternativ Resistens mot växtskyddsmedel i frukt 33 Bifarliga preparat i fruktodling 35 Regler för växtskyddsmedel som består av nyttodjur 36 Växtskadegörare i fruktodling 37 Registreringsinnehavare eller ombud samt verkningssätt för växtskyddsmedel 38 3

4 Behovsanpassa dina växtskyddsåtgärder med hjälp av prognoser för äppleskorv, mjöldagg, äppelstekel, äppelvecklare och rönnbärsmal samt annan nyttig information på vår hemsida: skorvochskadedjursprognos Du kan även prenumera på vårt nyhetsbrev om skadegörare i fruktodling. Anmäl dig på: LÄS ETIKETTEN! Läs alltid bruksanvisningen innan du sprutar för att kontrollera preparatets dosering, användbarhet och skyddsföreskrifter. Ring gärna till din säljare eller rådgivare. ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER Förgiftningar: Larmcentralen tfn: 2 (akut) Giftinformationscentralen tfn: Övriga frågor: Kemikalieinspektionen tfn: e-post:

5 Förord Växtskyddsmedel ingår i ett integrerat växtskyddskoncept som grundas på övervakning i fält, tunnel eller växthus, samt på förebyggande och odlingstekniska åtgärder. Integrerat växtskydd (IPM) ska tillämpas av alla yrkesodlare som använder växtskyddsmedel. Följ IPM-principerna för att minska risker för miljön och hälsan genom att: förebygga problem med skadegörare, ogräs och annat som kan motivera en insats av växtskyddsmedel, genom att bland annat ha en god växtföljd, odla motståndskraftiga sorter samt anpassa odlingstekniken bevaka växtskyddsläget genom att följa utvecklingen av skadegörare och ogräs behovsanpassa insatserna genom att i första hand använda icke-kemiska metoder, välja de mest specifika och miljövänliga produkterna där det är möjligt, anpassa dosen efter den aktuella situationen och tänka på resistensrisken vidta skyddsåtgärder och anpassa arbetsrutiner enligt aktuella förutsättningar följa upp resultatet av växtskyddsåtgärderna. På följande sidor finns en förteckning med växtskydds medel som är godkända av Kemikalieinspektionen (KemI) för fruktodling. Även växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre använd ningsområden (UPMA) finns med. UPMA innebär att preparat, som tidigare är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. All användning sker på odlarens egen risk. UPMA gäller så länge preparatet är godkänt med samma registreringsnummer. Förutom de speciella villkor som anges för UPMA, gäller även de för produkten generella villkoren, t.ex beträffande skydds avstånd och applicering. Ett antal ämnen har godkäns av EU-kommisisionen som allmänkemikalier som får användas i bekämpningssyfte. För dessa ämnen krävs ingen nationell registrering. En sammanställning med ämnen aktuella för användning i fruktodling finns på sidorna Uppgifterna om användning och doser baseras på registreringsinnehavarnas rekommendationer. I kolumnen Dos anges rekommenderad dos i kg/ha eller l/ha om inte annat anges. Maxdosen får inte överskridas. Använd Hjälpreda för vind anpassat skyddsavstånd som går att beställa och ladda ner från Där finns också en app som går att ladda ner gratis. Observera att kommersiella standarder som berör certifierad produktion, till exempel Svenskt Sigill, kan ha ytterligare regler för vilka växtskyddsmedel som får användas, samt hur de får användas. Medel som är godkända för ekologisk produktion har markerats under noteringar. För vissa medel kan KRAV ha ytterligare regler. För mer information kontakta ditt certifieringsorgan. Uppgifterna i häftet bygger på information som fanns tillgänglig för Jordbruksverket i februari 209. Några produkter ska omregisteras under odlingssäsongen och de är markerade med * i tabellerna. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalie inspektionens webbplats, Information om villkors ändringar, dispenser och UPMA kommer även att publiceras på Jordbruksverkets hemsida. För växtskyddsmedel baserade på samma aktiva substans, som exempelvis Diqua, Quad-Glob 200 SL och Reglone, eller samma preparat med olika registreringsnummer, ska dosering och antal behandlingar så långt det är möjligt inte överskrida de villkor som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel. Tabellerna är uppdelade efter typ av medel och omfattar svamp-, insekts-, kvalster-, ogräs- och snigelmedel, medel mot vilt samt tillväxtreglering. I kolumnen Firma finner du de firmor som svarar för produkternas rådgivning och information. Länkar:

6 Preparat- och vätskemängder för fläktsprutor De preparatmängder som anges i häftet är rekommenderade doser. I de flesta fall är dessa doser även maxdosen som får spridas. Maxdosen får aldrig överskridas. I de fall som maxdosen avviker från rekommenderade doser är dessa angivna. Angivelser gäller planteringssystem av något äldre typ (i tabell kallad Spindelträd ) med trädavstånd på cirka,5 2,5 meter, radavstånd från 3,5 4,5 meter och trädhöjd cirka 2,25 meter. Beroende av trädvolymen i odlingen skiljer sig åtgången av preparat och sprutvätska. Doserna justeras enligt tabellen nedan vid annan trädhöjd och i modern odling med trädavstånd under,5 meter och radavstånd upp till 3,5 meter (i tabellen kallad Slank spindel ) eller odling med mycket stora träd (i tabellen kallad Kronträd ). Justeringen görs genom att multiplicera mängden preparat/ha i preparatlistan med omräkningsfaktorn för aktuell planteringstyp och trädhöjd. Justering uppåt får endast ske om maxdosen medger detta. Tabell. Omräkning av preparatmängd efter trädhöjd och trädtyp, samt lämplig vätskemängd Trädhöjd Slank spindel Spindelträd Kronträd Faktor Vätska Faktor Vätska Faktor Vätska (l/ha) (l/ha) (l/ha) 3,75 400, ,25 0,9 350,3 520, ,75 0,8 320, 460, ,25 0,7 300,0 400,3 50,75 0, , ,9 360,25 0, , ,6 240 Exempel: Preparat: Delan WG Dos: 0,6 kg/ha Plantering: Slank spindel Trädhöjd: 2,75 m 0,6 x 0,8 = 0,48 kg/ha Delan och 320 l sprutvätska/ha. Kontrollera täckningsgraden med vattenkänsligt papper och justera fördelning och vätskemängd. Ju större radavstånd desto mindre sprutvätska fordras. Mer exakta värden kan beräknas med hjälp av formlerna nedan. Siffrorna i tabellen baseras på TRV-metoden. TRV är odlingens trädvolym. Utifrån denna bestäms sedan lämplig vätskevolym och preparatmängd. Kronbredden i formeln mäts på halva kronhöjden. TRV (m 3 /ha) = Preparat (kg eller l) = kronhöjd (m) x kronbredd (m) x Radavstånd (m) Preparatdos (kg eller l/ha) x vätskemängd (l/ha) 400 Vätskemängd (l/ha) = (TRV x 0,02) (Basdoseringen bygger på normalvätskemängd, 600 l/ha eller 400 l/ha vid 4 gånger koncentration och ett TRV-värde på m 3 /ha) Vädret under sprutningen inverkar väldigt kraftigt på hur bra täckningen blir Vid helt stilla luft minskar vindavdriften och täckningen förbättras. Liten vindavdrift och hög luftfuktighet är två faktorer som gör att vätskemängden kan minskas. Genom den förbättrade täckningen kan du även dra ner på preparatmängden. Justering av sprutvätskemängd i förhållande till bladareal och trädens täthet Värdena i tabellen och formlerna kan användas som riktlinjer, men det kan vara stor skillnad på olika odlingars växtkraft och odlares beskärningsmetoder, vilket ger olika täta träd. Under vår och försommar ökar bladarealen och når sitt maximum under sommaren. Med liten bladyta att täcka kan vätskemängden på våren reduceras, förslagsvis till 75 procent av normalförbrukningen. Mängden preparat som ska hällas i sprutan då doseringen anges i kg/ha eller l/ha beräknas enligt följande: Vätskemängd i sprutan (l) x dos (kg/ha eller l/ha) Vätskemängd (l/ha) Använd Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd för fläktspruta i fruktodling. Den finns att ladda ner som app. Hjälpredan kan även beställas som broschyr från Säkert växtskydd ( 6

7 Kontaktuppgifter Firma Telefon Kontaktperson E-post, webbadress ADA Adama Northern Europe B.V. BAS BASF AB BAY Bayer BIN Binab Bio-Innovation AB BIO Biobasiq i Sverige AB BNM Bionema AB COR Corteva Agriscience FMC FMC Agricultural Solutions GYL Gyllebo Gödning AB GUL Gullviks AB LAN Lantmännen LIN Lindesro AB LRF Lantbrukarnas Riksförbund/ LRF Trädgård MC MiljöCenter i Malmö AB NA Nordisk Alkali AB NUF NuFarm ORG Organox SWH SW Horto SHA Sharda Cropchem Ltd. SYN Syngenta Crop Protection AS VER Verdera OY Rikard Larsson Sören Pagh Lisa Rydenheim Thomas Ricard Sven Göransson Linda-Marie Rännbäck Susanne Jonsson Darko Kosoderc Michael Petersen Rose Anders Svensson Katharina Bacharach-Persson Per Juhlin Filip Nilsson Örjan Slånberg Lena Slånberg Agneta Sundgren Kerstin Finnman Gunilla Persson Andreas Johansson Agneta Färlin Magnus Andersson Carl-Henrik Ljung Richard Ivarsson

8 Äpple och päron 209 SVAMPMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Binab Frukt* Trichoderma atroviride/ T. polysporum BIN 0,75 kg/ha - - Pensling efter beskärning. Upprepad sprutning förebyggande under säsongen. Sårskyddande mot fruktträdskräfta, silverglans och rötsvampar som bägarröta. Sprutas eller penslas 2 g/l. Rovsvamp. Sprutning Max. 0 behandlingar med 3-4 dagars intervall. Pensling max. 2 behandlingar. Förvaras fryst. Datummärkt. Bevuxen körgång krävs. Bör blandas. Max. tre behandlingar med 7-4 dagars intervall. Candit kresoximmetyl BAS 0,2 kg/ha 28 2 L 53 8 t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). BAS Max. 2,5 L/ha 35 2 L 53-8 t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). BAS Max. 0,75 kg/ha 2 2 L 0 79 Fr.o.m. musöron t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek. Förebyggande mot mjöldagg och skorv. Sidoeffekt mot lagringssjukdomar. Delan Pro 2 ditianon + kaliumfosfonater Förebyggande mot skorv. (Venturia inaequalis, Venturia pirina.) Max. sex behandlingar med 8 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 90 % krävs närmare än 00 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. 8 Delan WG 2 reg. nr. 428 ditianon Förebyggande mot skorv. Utfasning! Användning t.o.m Max. 2 behandlingar. Använd ej på ljusskaliga äpplesorter senare än 6 7 veckor efter blomning. Max. tre behandlingar med 7 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 90 % krävs närmare än 00 m till från sjöar, vattendrag eller öppna diken. Produkten får inte spridas med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning. Max. fem behandlingar med 0-4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 50 % krävs. Svavelkänsliga sorter, t.ex. Cox Orange bör inte behandlas. Sämre effekt vid kallt väder. Delan WG 2 reg. nr ditianon BAS Max. 0,50 kg/ha 35 2 L t.om. 90 % av slutlig fruktstorlek. Förebyggande mot skorv. (Venturia inaequalis, Venturia pirina.) DF svavel BAS LRF 7,5 kg/ha (0,3 0,7 %) Fr.o.m. grön spets t.o.m. begynnande mognad. Mot mjöldagg från musöronstadiet. Mot skorv och fruktmögel efter blom. Prestop mix Gliocladium catenulatum Scala* pyrimetanil VER BIO LIN 0 g/bikupa eller humlebo - - Under blom. Mot svampangrepp. Två bikupor, alternativt två trippel humlebon/ha. Tillsätts max. 25 gånger. BAS, l/ha 56 2 L t.om. 70 % av slutlig fruktstorlek. Mot skorv. Mot fruktmögel i blom. Lokalsystemisk med kurativ verkan som varar i 2 3 dagar efter infektion. Max. fem behandlingar med 7-0 dagars intervall. Utvidgat produktgodkännande innehas av LRF för i päron och Verdera OY (Lindesro) för Prestop mix och GRO för Signum i äpple och päron. 2 För växtskyddsmedel baserade på samma aktiva substans, som Delan Pro och Delan WG, ska dosering och antal behandlingar, så långt det är möjligt, inte överskrida de villkor som gäller enskilt för ett av dessa växtskyddsmedel. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Resistensrisken är hög vid upprepad behandling för Candit, Scala, Signum och Topas 00 EC.

9 Äpple och päron 209 SVAMPMEDEL forts. Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Signum* boskalid + pyraklostrobin Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde BAS 0,75 kg/ha 7 2 L Från blom. Förebyggande mot lagringssjukdomar, GRO gråmögel och fruktmögel. Noteringar Max. tre behandlingar med 7-4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 25 % krävs. Skyddsavstånden bestäms i hjälpreda för fruktodling som om utrustningen inte används. Syllit 544 SC dodin NA,25 l/ha 60 2 L 0 89 Från svällande knopp till skörd. Förebyggande och kurativt mot skorv. Bäst effekt vid tidiga behandlingar. Max. två behandlingar med 7 dagars intervall. Teldor WG 50* fenhexamid BAY,5 kg/ha - 2 L LRF Under blom. Mot svampangrepp. Mot bägarröta. Max. två behandlingar med 0 dagars intervall. Topas 00 EC reg. nr penkonazol SYN 0,25 0,5 l/ha 2 2 L Under säsongen. Kurativ effekt mot mjöldagg och skorv. Effekt även mot fruktmögel, rost och lagringssjukdomar. Utfasning! Användning t.o.m Max. tre behandlingar med 0-4 dagars intervall. 9 Topas 00 EC reg. nr penkonazol SYN 0,5 l/ha 4 2 L 7 89 Fr.o.m. kartstorlek 0 mm till skörd. Mot mjöldagg. Max. två behandlingar med 0-4 dagars intervall. Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält. Topsin WG tiofanatmetyl NA 0,9 kg/ha - L LRF Efter skörd vid bladfall. Mot fruktträdskräfta. Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 75 % krävs. VitiSan Kaliumvätekarbonat NA 2,5 kg/ha per m kronhöjd. Maxdos: 7,5 kg/ha. - 2 L 0-85 Från musöron till färgad frukt. Mot skorv. Max. sex behandlingar med 3 dagars intervall. Utvidgat produktgodkännande innehas av LRF för både Teldor i äpple och päron och för Topsin i äpple och päron. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Resistensrisken är hög vid upprepad behandling för Candit, Scala, Signum och Topas 00 EC.

10 Äpple 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin ADA NUF 0, 5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. Mot insektsangrepp. Utfasning! Försäljning t.o.m Användning t.o.m Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin NUF 0, 5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. Mot insektsangrepp. Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. 0 Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Fibro paraffinolja Madex* Cydia pomonella granulovirus (CpGV) NA 20,0-30,0 l/ha - 2 L t.o.m. rosa ballong. BIO Max. 0, l/ ha och m kronhöjd Mot fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi). Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. Vänta tre dygn efter behandlingen med. - - Vid äggkläckning enligt prognos. Mot äpplevecklarlarver. Viruspreparat. Max. 7 behandlingar med 0 dagars intervall. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter inklusive pollinerare. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad!

11 Äpple 209 INSEKTSMEDEL forts. Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Mospilan SG acetamiprid NA 0,25 kg/ha 4 2 L Från tät klunga till färgad frukt. Mot bladlöss, ullus, minerarmal, äpplestekel. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Ej temperaturkänsligt. Movento SC 00 spirotetramat BAY 2,25 l/ha 2 2 L 69 8 Efter blomning till begynnande mognad. Mot bladlöss, blodlus, kommasköldlus och äppelbladgallmygga. Max. två behandlingar med 2 dagars intervall. Långtidsverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. NeemAzal-T/S azadiraktin NA 3,0 l/ha t.o.m. avslutad blom. Mot skadeinsekter, bl. a. fjärilslarver och bladlöss. Max. en behandling. Nemasys C Steinernema carpocapsae Nemasys G Heterorhabditis bacteriophora BAS BIO BNM LIN SWH,5 miljard/ha 0,5 miljon/kvm - - September oktober. Jordtemperatur över 2 C. Mot äppelvecklare. Mot öronvivel och trädgårdsborre. Genomvattna träd och jord. Vattenmängd 500 l/ha. Fuktig jord. Skölj ned med vatten efter behandling. Nemasys L Steinernema kraussei Jordtemperatur över 5 o C i två veckor. Mot öronvivel. Alla nematodbaserade preparat är tillåtna i ekologisk odling. RAK3+4 E, E-8, 0-Dodekadien--ol, (Z)--tetradecen--yl acetat och tetradekylacetat BAS 500 ampuller/ha - 2 L April maj. Ampullerna bör sättas ut senast ca en vecka innan förväntad flygning av vecklarna. Mot vecklare (Cydia pomonella, Archips rosana, Adoxophyes orana, Archips podana, Pandemis heparana). Lagring max. 2 månader i -8 C. Raptol reg. nr rapsolja + pyretriner NA 2,3 5,0 l/m kronhöjd/ha - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot diverse insekter, exempelvis bladlöss, larver och äppelblomvivel. Utfasning! Användning t.o.m Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner NA 5,0 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot diverse insekter, exempelvis bladlöss, larver och äppelblomvivel. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Max. två behandlingar med minst 7 dagars behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 m till från sjöar, vattendrag eller öppna diken.

12 Äpple 209 INSEKTSMEDEL forts. Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 2 Preparat Aktiv substans Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb TEPPEKI flonikamid Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai Firma Dos Karenstid (dagar) FMC FMC g/ha Se noteringar g/ha Se noteringar Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. NA 0,4 kg/ha 2 2 L 5 59 och 7 75 Fr.o.m. svällande blomknoppar t.o.m. ballong och fr.o.m. kartstorlek 0 mm t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Användningsområde Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Mot bladlöss. Mot unga och aktiva fjärilslarver. Noteringar De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Systemiskt medel. Max. tre behandlingar/ år med minst 2 dagars intervall. Ej temperaturkänsligt. Bakteriepreparat. Datummärkt. Max. tre behandlingar med 7 dagars intervall.

13 Päron 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL 3 Preparat Aktiv substans Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin Beta-Baythroid SC 025 Reg. nr betacyflutrin Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid Firma Dos Karenstid (dagar) ADA NUF Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala 0,5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. NUF 0,5 l/ha 4 2 L >69 Efter avslutad blom. BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Användningsområde Noteringar Mot insektsangrepp. Utfasning! Försäljning t.o.m Användning t.o.m Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. Mot insektsangrepp. Pyretroid. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. OBS! Skyddsavstånd till omgivande miljö 0 meter, till vatten 30 meter. Medlet är bred- och långtidsverkande. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Mot bladlöss, vid begynnande angrepp. Mot äpplestekel/vecklare före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Fibro paraffinolja Mospilan SG acetamiprid NA 20,0-30,0 l/ha - 2 L t.o.m. tät klunga.. NA 0,25-0,50 kg/ha 4 2 L Från tät klunga till färgad frukt. Mot fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi) och päronbladloppa (Cacopsylla pyri). Max. en behandling av fruktträdsspinnkvalster och två behandlingar av päronbladloppa med 2-3 dagars intervall. Max 40 l/ha per år. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. Vänta tre dygn efter behandlingen med. Mot bladlöss och pärongallmygga. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 20 dagars intervall. Tillsätt vätmedel. Ej temperaturkänsligt. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning.

14 Päron 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL forts. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar 4 Movento SC 00 spirotetramat NeemAzal-T/S azadiraktin RAK3+4 E, E-8, 0-Dodekadien--ol, (Z)--tetradecen--yl acetat och tetradekylacetat Raptol reg. nr rapsolja+ pyretriner Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb BAY 2,25 l/ha 2 2 L 69 8 Efter blomning till begynnande mognad. NA 3,0 l/ha t.o.m. avslutad blom. BAS 500 ampuller/ha NA 2,3 5,0 l/m kronhöjd/ha - 2 L April maj. Ampullerna bör sättas ut ca en vecka innan förväntad flygning av vecklarna. - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). NA 5,0 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). FMC g/ha Se noteringar 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. Mot bladlöss, kommasköldlus, päronbladloppa och pärongallmygga. Mot skadeinsekter, bl. a. fjärilslarver och bladlöss. Mot vecklare (Cydia pomonella, Archips rosana, Adoxophyes orana, Archips podana, Pandemis heparana). Mot insektsangrepp. Mot insektsangrepp. Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Max. två behandlingar med 2 dagars intervall. Långtidverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. Max. en behandling. Vissa sorter kan vara extremt känsliga (t.ex. Conference och Comice.) Lagring max. 2 månader i -8 C. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Utfasning! Användning t.o.m Max. 8 behandlingar med 3 7 dagars intervall. Max. två behandlingar med minst 7 dagas behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha.

15 Päron 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. INSEKTSMEDEL forts. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar 5 Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb TEPPEKI flonikamid Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai FMC g/ha Se noteringar 7 2 L >40 Använd fångstfällor för optimering av bekämpningstid. Bäst effekt vid begynnande äggkläckning. NA 0,4 kg/ha 2 2 L 5-59 och 7 75 Fr.o.m. svällande blomknopp t.o.m. ballong och fr.o.m. kartstorlek 0 mm t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Mot vecklare (olika arter), sälgfly, frostfjäril. Mot bladlöss. Mot unga och aktiva fjärilslarver. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Systemiskt medel. Max. tre behandlingar/ år med minst 2 dagars intervall. Ej temperaturkänsligt. Bakteriepreparat. Datummärkt. Max. tre behandlingar med minst 7 dagars intervall.

16 Päron och Äpple 209 TILLVÄXTREGLERING Preparat Firma Dos Klass Användningsområde Noteringar Aktiv substans Cerone BAY 0,4 l/ha 2 L Päron & Äpple kartgallring: max 2 behandlingar per år med 7 dagars intervall. BBCH etefon LRF 57-72, från ballongstadium till karten är max 20 mm i diameter. Äpple färgförbättring: max behandling per år med 0 dagars karens. BBCH 78-85, när 80 % slutlig storlek nåtts tills mognad. Regalis plus BAS,5-2,5 kg/ha 2 L Total dos varierar beroende på strategi. prohexadionkalcium Vid behandling mellan BBCH 60-69: maximala dosen inte överskrida 2,5 kg/ha och odlingsäsong. Vid behandling mellan BBCH 7-75: maximala dosen inte överskrida,5 kg/ha och odlingsäsong. Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden UPMA Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Max l/ha per år. UPMA 2 : Äpple, päron och prydnadsväxter i växthus. Mot kartfall och tillväxt av skott. Totala maximala dosen får inte överskrida 3,0 kg produkt/ha och odlingssäsong. Bör ej användas i stressade kulturer eller i starkt solsken. 6

17 Plommon 209 SVAMPMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 7 Preparat Aktiv substans Binab Frukt* Trichoderma atroviride/ T. polysporum DF svavel Prestop mix Gliocladium catenulatum Signum* boskalid +pyraklostrobin Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala BIN 0,75 kg/ha - - Pensling efter beskärning. Upprepad sprutning förebyggande under säsongen. Användningsområde Sårskyddande mot fruktträdskräfta, silverglans och rötsvampar. Sprutas eller penslas 2 g/l. BAS 5,25 kg/ha - 3 Direkt efter blom. Mot svampangrepp, främst fruktmögel LRF och bladfläcksjuka. VER BAS LIN 0 kg/ bikupa eller humlebo Noteringar Rovsvamp. Max. 0 sprutbehandlingar med 3 4 dagars intervall. Pensling max. 2 behandlingar. Förvaras fryst. Datummärkt. Max. två behandlingar med 4-28 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. - - Under blom. Mot svampangrepp. Två bikupor, alternativt två trippel humlebon/ha. Tillsätts max. 25 gånger. BAS 0,75 kg/ha 3 2 L 60 8 Fr.o.m. att första blommor öppnas t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). Mot svampangrepp. Max. tre behandlingar med 7 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 25 % krävs. Teldor WG 50* fenhexamid BAY,5 kg/ha 7 2 L Fr.o.m. tät klunga t.o.m. fruktmognad (karakteristisk fruktfärg). Behandla vid tät klunga till begynnande blom mot blomoch grentorka. Behandla strax före skörd mot fruktmögel och gråmögel. Utvidgat produktgodkännande för DF innehas av LRF. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Mot blom- och grentorka, fruktmögel och gråmögel. Max. två behandlingar med minst 0-4 dagars intervall.

18 Plommon 209 INSEKTSMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot bladlöss vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Movento SC 00 spirotetramat BAY,225 l/ha 4 2 L 69 8 Efter avslutad blom till begynnande mognad. Mot bladlöss. Max. två behandlingar med 4 dagars intervall. Långtidsverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. 8 Raptol reg. nr rapsolja och pyretriner NA 3,5 l/m kronhöjd/ha - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. 8 behandlingar med 3 7 dagars intervall. Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner NA 3,5 l/m kronhöjd/ha max: 2,25 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Max. två behandlingar med minst 7 dagas behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb FMC g/ha Se noteringar 7 2 L Före blomning och/eller BBCH (avslutad blom till kartstorlek 20 mm). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Mot unga och aktiva fjärilslarver. Bakteriepreparat. OBS! Datummärkt. Max. tre behandlingar med minst 7 dagars intervall. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad!

19 Körsbär 209 SVAMPMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 9 Preparat Aktiv substans Binab Frukt* Trichoderma atroviride/ T. polysporum Delan WG reg. nr. 428 ditianon Delan WG reg. nr ditianon DF svavel Prestop mix Gliocladium catenulatum Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala BIN 0,75 kg/ha - - Pensling efter beskärning. Upprepad sprutning förebyggande under säsongen. Användningsområde Sårskyddande mot fruktträdskräfta, silverglans och rötsvampar. Sprutas eller penslas 2 g/l.. BAS,40 kg/ha 2 2 L Under odlingssäsongen. Förebyggande mot körsbärsskorv, körsbärsbladfläck- och hagelskottsjuka (Blumeriella jaapii, Venturia cerasi). BAS 0,50 kg/ha 2 L t.o.m. att frukten fått karakteristisk färg. Förebyggande mot körsbärsskorv, körsbärsbladfläck- och hagelskottsjuka. Noteringar Rovsvamp. Max. 0 sprutbehandlingar med 3-4 dagars intervall. Pensling max. två behandlingar. Förvaras fryst. Datummärkt. Utfasning! Användning t.o.m Max. 6 behandlingar. Max. tre behandlingar med 7 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 90 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Produkten får inte spridas med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning. BAS LRF 5,25 kg/ha - 3 Direkt efter blom. Mot svampsangrepp, främst fruktmögel. Max. två behandlingar med 4-28 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 50 % krävs. VER BAS LIN 0 kg/ bikupa eller humlebo - - Under blom. Mot svampangrepp. Två bikupor, alternativt två trippel humlebon/ha. Tillsätts max. 25 gånger. Signum* boskalid +pyraklostrobin Syllit 544 SC dodin Teldor WG 50* fenhexamid BAS 0,75 kg/ha 3 2 L 60 8 Fr.o.m. att första blommor öppnats t.o.m. begynnande mognad (början av fruktfärgning). NA,25 l/ha 4 2 L Fr.o.m. att första blommor öppnats t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek. BAY,5 kg/ha 7 2 L Fr.o.m. tät klunga t.o.m. fruktmognad. Behandla vid tät klunga till begynnande blom mot blom- och grentorka. Behandla strax före skörd mot fruktmögel och gråmögel. Utvidgat produktgodkännande för DF innehas av LRF. * Produkten ska omregistreras under odlingssäsongen 209. Håll dig uppdaterad! Mot svampsjukdomar. Mot bladfläcksjuka. Mot blom- och grentorka, fruktmögel och gråmögel. Max. tre behandlingar med 7 4 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 25 % krävs. Max. två behandlingar med 7 dagars intervall. Max. två behandlingar med minst 0-4 dagars intervall.

20 Körsbär 209 INSEKTSMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Noteringar Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 2 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot körsbärsbladlus vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Utfasning! Användning t.o.m Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Calypso SC 480 Reg. nr tiakloprid BAY 0, 0,3 l/ha 4 L t.o.m. 50 % av slutlig fruktstorlek. Mot körsbärsbladlus vid begynnande angrepp. Mot fjärilslarver före max. äggkläckning. Systemiskt medel. Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 75 % krävs. Mospilan SG acetamiprid NA 0,25-0,375 kg/ ha 4 2 L Fr.o.m. tät klunga t.o.m färgad frukt. Mot bladlöss och körsbärsfluga. 0,25 kg/ha mot körsbärsbladlus. 0,375 kg/ha mot körsbärsfluga. Systemiskt medel. Max. en behandling. Tillsätt vätmedel. Ej temperaturkänsligt. 20 Movento SC 00 spirotetramat BAY,225 l/ha 4 2 L 69 8 Från avslutad blom till begynnande mognad. Mot bladlöss. Max. två behandlingar med 4 dagars intervall. Långtidverkan. Effekten syns först efter 5 0 dagar. Raptol reg. nr rapsolja och pyretriner NA 3,5 l/ha och m kronhöjd. - 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. 8 behandlingar med 3 7 dagars intervall. Raptol reg. nr. 535 rapsolja + pyretriner NA 3,5 l/m kronhöjd/ha max: 2,25 l/ha 3 2 L Före och efter blom. Bäst effekt vid varmt och mulet väder (inte i solsken). Mot insektsangrepp. Max. två behandlingar med minst 7 dagars behandlingsintervall. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 99 % krävs närmare än 00 meter till sjöar, vattendrag eller öppna diken. Steward 30 WG 2 Reg. nr indoxacarb FMC g/ha Se noteringar 7 2 L Före blomning och/eller BBCH (avslutad blom till kartstorlek 20 mm). Mot insektsangrepp. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar med minst 2 dagars intervall. Max. 340 g/ha. en behandling på 230 g/ha eller två behandlingar på 70 g/ha. Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai NA,5 2,0 kg/ha fram till skörd. Helst kvällstid eller vid mulet väder vid temperaturer >2 C. Mot unga och aktiva fjärilslarver. Bakteriepreparat. Datummärkt. Max. tre behandlingar med minst 7 dagars intervall. De flesta insektsmedel är skadliga för nyttoinsekter. En del får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. 2 Steward 30 WG har specifika användningsvillkor för skydd av nyttoinsekter. Läs alltid etikett och bruksanvisning.

21 Samtliga fruktslag 209 KVALSTERMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Preparat Aktiv substans Firma Dos Karenstid (dagar) Klass Tidpunkt för användning Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Användningsområde Vinterägg Sommarägg Larver Fullbildade Noteringar 2 Andersoni-Rovmide Amblyseius andersoni Danitron 5 SC fenpyroximat Fibro paraffinolja Nissorun SC hexytiazox Spical Neoseiulus californicus BIO st/m Under odlingssäsongen (när frostrisken är över). NA,0 2,0 l/ha (högst 0,75 l/ha och meter trädhöjd) 2 2 L 5 85 Fr.o.m. svällande blomknopp t.o.m. fruktmognad. NA l/ha - 2 L t.o.m. ballong. NA 0,40 l/ha 28 L Före blomning till mognad. Behandla efter att minst 80 % av vinteräggen kläckts. LIN st/träd i hotspots x x x x Friland. Rovkvalster. Upprepad behandling. OBS! Färskvara. X X Endast äpple och päron. Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande sprututrustning min. 99 % ska användas. En markanpassad skyddszon om minst 0 meter mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd minst år före behandlingen. X Max. en behandling. Vindavdriftsreducerande utrustning min. 50 % krävs. God täckning viktig. Vänta tre dygn efter behandling med. X X X Blir sterila Endast i äpple och päron. Max. en behandling. God täckning viktig. - - Efter att frostrisken är över. X X X X Rovkvalster. Upprepad behandling.

22 Samtliga fruktslag 209 Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. MEDEL MOT SNIGLAR OCH MEDEL MOT VILT Preparat Aktiv substans Gyllebo Plantskydd Pulver Gyllebo Plantskydd Flytande blodmjöl Järn(III)fosfat-preparat TRICO Garden fårtalg Firma Dos Klass Användningsområde Noteringar GYL 5 ml/planta. Max 20 l/ha. -2 g/planta. Flera preparat. För enskilda preparat se: Mot klövvilt och hardjur. Mot sniglar. Max. en behandling och preparat. Sprutas eller strös ut. Avskräckande blodlukt. Varaktighet 2 6 månader. Kort hållbarhet för öppnad förpackning. Tillåtna i ekologisk odling. Tillåtna i ekologisk odling. ORG 0 20 l/ha 3 Mot rådjur, hjort och älg. Max. fyra behandlingar med minst dagars intervall. Repellerande. Ej på ätliga växtdelar. 22

23 Samtliga fruktslag 209 OGRÄSMEDEL Dessa uppgifter gäller i februari 209 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. 23 Preparat Aktiv substans Agil00 EC propakizafop Diqua dikvat dibromidsalt Quad-Glob 200 SL dikvat dibromidsalt Reglone dikvat dibromidsalt Finalsan Ogräs Effekt Proffs pelargonsyra Focus Ultra Reg. nr cykloxidim Gallery Reg. nr isoxaben Firma Dos Klass Karenstid (dagar) Verkningssätt Användningsområde Tidpunkt för användning 2 Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala ADA 0,6-,5 l/ha 2 L 30 Bladherbicid. Mot gräsogräs (kvickrot, ettåriga gräsartade ogräsarter, flyghavre, spillsäd i nyplanterad). SHA 2,0 l/ha L - Bladherbicid. Mot ett- och fleråriga ogräs i unga och etablerade odlingar. Svag effekt mot gräsogräs. NA 2,0 l/ha Diqua även mot rotskott. SYN 2,0 2,5 l/ha MC Se etikett 2 L - Bladherbicid. Ogräs i trädgårdar och på allmänna platser. BAS 2,0 l/ha 2 L 28 Bladherbicid med systemisk verkan. COR 0,5,0 l/ha Nyplantering 0,3 0,5 l/ha Alla jordherbicider kräver bra markfuktighet för god effekt. 2 Inga preparat bör användas under blom och skörd. 3 ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public * Produkten ska omregistreras under 209. Håll dig uppdaterad! Mot gräsogräs. Bra effekt mot kvickrot. Dålig effekt mot vitgröe. April september. <56 Före tät klunga. <59 Före ballong Fr.o.m. avslutad blom t.o.m. början av fruktfärgning. Se etikett. April juli. 2 L 20 Jordherbicid. Mot fröogräs. Dålig effekt på gräsogräs. Vår/höst före ogräsens uppkomst. Noteringar Endast äpple och päron! Delad behandling med 4 dagars intervall. Max:,5 l/ha/år. Utfasning! Sista användningsdatum enligt EU:s pesticiddatabas 3 är För utfasningsvillkor i Sverige, se Max. en behandling. Avskärmad behandling på torrt bladverk. Får inte appliceras med utrustning som levererar låg vätskemängd (under 50 l/ ha). Brännande effekt på unga stammar. Bäst på kvällen långsam upptorkning. Minst 5 C och torr väderlek 6 timmar efter behandlingen krävs för god effekt. Endast äpple och päron! Max. en behandling. För bekämpning av kvickrot ska tillsatsmedlet DASH tillsättas. Utfasning! Användning t.o.m Max. två behandlingar. Totalt max.,0 l/ha/säsong. Vid behandling ska jorden vara fuktig eller bavattnas med mm inom 3 dagar.

24 Samtliga fruktslag 209 OGRÄSMEDEL forts. 24 Preparat Aktiv substans Glyfosatpreparat glyfosat Kerb Flo 400 propyzamid MaisTer* foramsulfuron + jodsulfuronmetyl-natrium Ogräsättika ättiksyra Firma Dos Klass Karenstid (dagar) Flera preparat. För enskilda preparat se: Verkningssätt Användningsområde Tidpunkt för användning 2 Siffror avser utvecklingsstadier enl. BBCH-skala Bladherbicider med systemisk verkan. Flerårigt ogräs, speciellt kvickrot. COR 0,75 l/ha 2 L 50 Jordherbicid. Mycket god effekt mot gräsogräs. God effekt mot våttarv. Dålig effekt mot maskros. BAY LRF 3 0,5 kg/ha 2 L 90 Bladherbicid. Ogräset börjar visna efter 0 5 dagar. Flera preparat. För enskilda preparat se: Alla jordherbicider kräver bra markfuktighet för god effekt. 2 Inga preparat bör användas under blom och skörd. 3 Utvidgat produktgodkännande för MaisTer innehas av LRF. * Produkten ska omregistreras under 209. Håll dig uppdaterad! Bladherbicider. Bredverkande mot både örtogräs och gräsogräs inklusive kvickrot. Blanda alltid med MaisOil som är specialolja för MaisTer. För enskilda preparat: Höst före tjäle (oktober november). Tidigast efter säsong. Innan blom. Effekt beroende av preparatets koncentration. Se etikett. Noteringar Även punktbehandling. Stor risk för skador efter juli p.g.a. upptag via rotskott. Max. en behandling. Bandsprutning på max. 50 % av arealen, dos på behandlad yta max.,5 l/ha. Max. två behandlingar med minst 0 4 dagars behandlingsintervall. Totala maximala dosen får inte överskrida 0,5 kg produkt/ha och odlingssäsong. Etableringsåret: kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärmningsutrustning. Skördeår: ska produkten användas med en avskärmningsutrustning, så att inte sprutvätskan hamnar på trädet före knoppsprickning.

25 Allmänkemikalier frukt, februari 209 I nuläget har tjugo allmänkemikalier ett icke-tidsbegränsat godkännande av EU-kommissionen, varav tolv är aktuella för användning i fruktodling. Allmänkemikalier marknadsförs inte som växtskyddsmedel. För att bli godkända som allmänkemikalier får ämnena inte ha några farliga egenskaper eller medföra skadliga effekter för användare eller miljö. Användare ska inte behöva använda särskild skyddsutrustning, men försiktighet kan vara på sin plats vid hantering av till exempel natriumbikarbonat och kalciumhydroxid. De flesta av allmänkemikalierna har inte ingått i försök eller blivit effektivitetsutvärderade, vilket betyder att deras effekt är oklar. Alla allmänkemikalier är inte tillåtna enligt ekoförordningen, vilka som är det framgår i kommentarsfältet. Listan kommer att uppdateras årligen, medan information om nya tillåtna allmänkemikalier kommer att finnas på Jordbruksverkets webbplats. Läs mer om allmänkemikalier på Jordbruksverkets webbplats. Allmänkemikalier med EU-godkännande för användning i fruktodling 25 Preparat Användningsområde Rekommenderad behandlingstidpunkt (BBCH anger internationell utvecklingsskala) Behandlingsintervall (dygn) Antal behandlingar /år Dos Vatten (l/ha) Karens (dagar) Kommentar Diammoniumfosfat Mot körsbärsfluga veckor - 40,0 g/l - - Massfångst i fällor upp till 00 fällor/ha. Enkla fällor kan du tillverka av 2 liters plastflaskor. Borra 4 6 hål vid flaskhalsen med diameter ca 5 mm. Fyll fällan till ¾ med diammoniumsulfatlösningen. Häng fällan på den skuggiga sidan av trädet. Equisetum arvense L. (åkerfräken) Mot skorv och mjöldagg i äpple och mot krussjuka i persika. BBCH Från blomknoppsprickning t.o.m. avslutad blomning Max l färdig lösning förberedd enl. recept under Kommentarer per hektar (se dos) - Växtextrakt gör du på följande sätt: Blötlägg 200 g torkade åkerfräkenstjälkar (använd vanlig åkerfräken och inte kärrfräken Equisetum palustris L.) i 0 l vatten i 30 minuter och koka sedan i 45 minuter. Justera ph-värdet i kokvattnet till 6,5. När dekokten har svalnat, sila den genom ett fint såll och späd med vatten till 00 liter. Lösningen har då en ungefärlig koncentration på 2 g/l (200 g i 00 liter). Använd inom 24 h för att undvika mikrobiell tillväxt. Mot mjöldagg, rost och andra sjukdomar i prydnadsprunus ,0 kg torkad åkerfräken till 00 kg mulch/ha Inblandad i marktäckningsmaterial: Blanda 9,0 kg torkad åkerfräken med 00 kg marktäckningsmaterial och lägg under plantorna. Maxdos per hektar vid en behandling. Behandla aldrig hela ytan. Fruktos Mot äpplevecklare. BBCH 6 65 Från knoppsprickning t.o.m. full blom g/ha Spruta tidigt på morgonen.