C 327 officiella tidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C 327 officiella tidning"

Transkript

1 Europeiska unionens C 327 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 17 september 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN Europeiska kommissionen 2018/C 327/01 Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7000 Liberty Global/Ziggo) ( 1 ) /C 327/02 Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9042 Keolis/ Amey/W&B Rail Franchise) ( 1 ) /C 327/03 Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8435 FMC/DuPont Divestment Business) ( 1 )... 2 IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN Europeiska kommissionen 2018/C 327/04 Eurons växelkurs /C 327/05 Kommissionens genomförandebeslut av den 12 september 2018 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av ansökan om registrering av ett namn enligt artikel 49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 Istra (SUB)... 4 SV ( 1 ) Text av betydelse för EES.

2 2018/C 327/06 Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur /C 327/07 Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur /C 327/08 Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur /C 327/09 Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för de 28 medlemsstaterna från och med den 1 oktober 2018 (Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 [EUT L 140, , s. 1]) V Yttranden FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN Europeiska kommissionen 2018/C 327/10 Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9081 Cinven/Generali Lebensversicherung) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 ) /C 327/11 Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9019 Mars/AniCura) ( 1 ) ( 1 ) Text av betydelse för EES.

3 SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7000 Liberty Global/Ziggo) (Text av betydelse för EES) (2018/C 327/01) Kommissionen beslutade den 30 maj 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b jämförd med artikel 6.2i rådets förordning (EG) nr 139/2004 ( 1 ). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens ( mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer, i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex ( under Celexnummer 32018M7000. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet. ( 1 ) EUT L 24, , s. 1. Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9042 Keolis/Amey/W&B Rail Franchise) (Text av betydelse för EES) (2018/C 327/02) Kommissionen beslutade den 7 september 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 ( 1 ). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens ( mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer, i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex ( under Celexnummer 32018M9042. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet. ( 1 ) EUT L 24, , s. 1.

4 C 327/2 SV Europeiska unionens officiella tidning Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8435 FMC/DuPont Divestment Business) (Text av betydelse för EES) (2018/C 327/03) Kommissionen beslutade den 27 juli 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b jämförd med artikel 6.2i rådets förordning (EG) nr 139/2004 ( 1 ). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens ( mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer, i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex ( under Celexnummer 32017M8435. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet. ( 1 ) EUT L 24, , s. 1.

5 SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/3 IV (Upplysningar) UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Eurons växelkurs ( 1 ) 14 september 2018 (2018/C 327/04) 1 euro = Valuta Kurs USD US-dollar 1,1689 JPY japansk yen 130,75 DKK dansk krona 7,4596 GBP pund sterling 0,89228 SEK svensk krona 10,5460 CHF schweizisk franc 1,1274 ISK isländsk krona 128,60 NOK norsk krona 9,6245 BGN bulgarisk lev 1,9558 CZK tjeckisk koruna 25,473 HUF ungersk forint 323,63 PLN polsk zloty 4,3049 RON rumänsk leu 4,6467 TRY turkisk lira 7,1474 AUD australisk dollar 1,6260 Valuta Kurs CAD kanadensisk dollar 1,5206 HKD Hongkongdollar 9,1725 NZD nyzeeländsk dollar 1,7778 SGD singaporiansk dollar 1,6012 KRW sydkoreansk won 1 307,93 ZAR sydafrikansk rand 17,3338 CNY kinesisk yuan renminbi 8,0120 HRK kroatisk kuna 7,4333 IDR indonesisk rupiah ,56 MYR malaysisk ringgit 4,8375 PHP filippinsk peso 63,179 RUB rysk rubel 79,2016 THB thailändsk baht 38,071 BRL brasiliansk real 4,8921 MXN mexikansk peso 21,9805 INR indisk rupie 83,9460 ( 1 ) Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.

6 C 327/4 SV Europeiska unionens officiella tidning KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12 september 2018 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av ansökan om registrering av ett namn enligt artikel 49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 Istra (SUB) (2018/C 327/05) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel ( 1 ), särskilt artikel 50.2 a, och av följande skäl: (1) I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 offentliggjordes Kroatiens ansökan om registrering av namnet Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje som skyddad ursprungsbeteckning i Europeiska unionens officiella tidning ( 2 ). (2) Genom ett meddelande om invändning av den 22 juni 2016 och en motiverad invändning av den 22 augusti 2016 invände Slovenien mot registreringen i enlighet med artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1151/2012. (3) Invändningen ansågs möjlig att ta upp till prövning. Kroatien och Slovenien genomförde lämpliga samråd och nådde en överenskommelse som innebar väsentliga ändringar av det sammanfattande dokumentet. (4) I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 översände Kroatien till kommissionen de handlingar och den information som var relevant för överenskommelsen som nåtts med Slovenien under invändningsförfarandet rörande ansökan om registrering av namnet Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje som skyddad ursprungsbeteckning, inbegripet det väsentligen ändrade sammanfattande dokumentet där den huvudsakliga ändringen gällde namnet som skulle registreras som skyddad ursprungsbeteckning ( Istra ). (5) I enlighet med artikel 50 och artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1151/2012 har kommissionen granskat ansökan och anser att den uppfyller villkoren i den förordningen. (6) För att göra det möjligt att lämna in meddelanden om invändning i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 bör det sammanfattande dokument och den hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen som avses i artikel 50.2 a i den förordningen för namnet Istra offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Enda artikel Det sammanfattande dokument och den hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen som avses i artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 för namnet Istra (SUB) återfinns i bilagan till det här beslutet. I enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 tillgodoses genom detta offentliggörande rätten att göra invändningar mot registrering av det namn som anges i första stycket i denna artikel inom tre månader från det att detta beslut har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i Bryssel den 12 september På kommissionens vägnar Phil HOGAN Ledamot av kommissionen ( 1 ) EUT L 343, , s. 1. ( 2 ) EUT C 108, , s. 18.

7 SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/5 BILAGA 1. Namn Istra SAMMANFATTANDE DOKUMENT ISTRA EU-nr: HR-PDO SUB ( X ) SGB ( ) 2. Medlemsstat eller tredjeland Kroatien Slovenien 3. Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet 3.1 Produkttyp Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.) 3.2 Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt Istra är extra jungfruolja som utvinns direkt ur olivträdets (Olea europaea, L.) frukter enbart på mekanisk väg. När produkten släpps ut på marknaden måste den ha följande fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper: Halt fria fettsyror, uttryckt som oljesyra: 0,4 % Peroxidtal: 12 mekv O 2 /k K232 2,25 K270 0,20 Delta-K: 0,01 Doft: Måttligt till kraftigt uttalad doft av färska oliver, frukt, grönsaker eller annan grön växtlighet såsom gröna blad, grönt gräs, m.m. (median för fruktigheten på en kontinuerlig linjär skala > 3,0). Smak: Friska och färska oliver, med en beska och skärpa enligt följande värden: Beska: Milt, måttligt eller kraftigt uttalad (median på en kontinuerlig linjär skala 2,0). Skärpa: Milt, måttligt eller kraftigt uttalad (median på en kontinuerlig linjär skala 2,0). 3.3 Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter) Följande olivsorter kan användas för att producera Istra olivolja: Buga (synonym: črna), buža, črnica, drobnica, istarska belica (synonymer: istrska belica, istarska bjelica, bianchera), karbonaca, mata, plominka, puntoža, rošinjola, štorta, žižolera, frantoio, leccino, maurino, moraiolo, pendolino och picholine. I en given kvantitet Istra måste minst 80 % av oljan komma från en eller flera av de ovanstående sorterna. I s.k. monovarietal olja måste minst 80 % av oljan komma från en enda olivsort. 3.4 Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området Alla led i produktionen av Istra, från odlingen till bearbetningen av oliverna, måste äga rum inom det geografiska område som definieras i punkt 4.

8 C 327/6 SV Europeiska unionens officiella tidning Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning, etc. av den produkt som det registrerade namnet avser Oljan måste förpackas inom det geografiska område som definieras i punkt 4 för att bevara sina särdrag och sin kvalitet. Förpackningen av oljan inom produktionsområdet minimerar risken för att kvaliteten på produkten blir nedsatt genom transport och flera dekanteringar, som gör att oljan kan bli utsatt för variationer i temperatur, syre och ljus. Att begränsa förpackningen till produktionsområdet gör det även möjligt för tillsynsmyndigheterna i fråga att genomföra kontroller av att kraven är uppfyllda i närvaro av de berörda producenterna, som traditionsenligt själva buteljerar oljan. Certifiering av överensstämmelse och rätten att använda en ursprungsbeteckning stärker konsumenternas förtroende, utgör en konkurrensfördel och leder i slutändan till högre vinster, och är därmed av största vikt för dessa producenter. Förpackning av oljan inom produktionsområdet underlättar spårbarheten och kvalitetskontrollen betydligt, vilka annars skulle vara svåra att genomföra utanför produktionsområdet. 3.6 Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser Det är tillåtet att använda namn på jordbruksföretag eller olivlundar belägna intill Istra SUB endast om produkten framställs uteslutande av oliver som odlats i det berörda jordbruksföretagets olivlundar, dvs. i den olivlund som anges på etiketten. Kombinationen av olivsorter i oljan kan också anges, men endast om dessa kan bestyrkas skriftligen. I monovarietal olja får de officiella sortnamn som förtecknas under punkt 3.3 användas. När produkten släpps ut på marknaden måste namnet Istra tydligt kunna urskiljas från alla andra påskrifter genom bokstävernas storlek, stil och färg (typografi), oavsett förpackning. Skördeåret ska också anges på etiketten. När produkten släpps ut på marknaden ska varje förpackning vara försedd med ett självhäftande märke med den gemensamma symbolen och det unika förpackningsnumret. Samtliga användare av beteckningen Istra SUB som släpper ut produkten på marknaden i enlighet med specifikationen har rätt att använda märket på lika villkor. Den gemensamma symbolen finns i två varianter, en kroatisk och en slovensk. Den består av en upprättstående stiliserad oliv i en mörk cirkel. En droppe olja rinner från mitten på frukten. Under oljedroppen är ordet ISTRA skrivet med versaler. Ovanför bokstaven A i ISTRA har den kroatiska versionen bokstäverna ZOI medan den slovenska versionen har bokstäverna ZOP. I båda fallen är de skrivna med ett mindre typsnitt. 4. Kort beskrivning av det geografiska området Produktionsområdet för Istra ligger på den istriska halvön. Det geografiska produktionsområdet börjar vid Port Preluk, strax norr om Preluks campingplats, på gränsen mellan Rijeka stad och Opatija. Avgränsningen går längs gränsen mellan Rijeka och Opatija, runt campingplatsen och till punkten där Opatija, Matulji och Kastav möts i norr. Den skär genom Baredi upp till järnvägslinjen där Matulji, Kastav och Rijeka möts. Därefter följer den järnvägslinjen mot Rijeka längs gränsen mellan Kastav och Rijeka. Öster om rastplatsanläggningen Vrata Jadrana viker gränslinjen av norrut genom byarna Bačići och Murini, och strax

9 SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/7 öster om Tuhtani, till punkten där Rijeka, Viškovo och Kastav möts. Den fortsätter längs gränsen mellan Viškovo och Kastav genom Duževo (triangelpunkt 281) tills den når vägen mellan Kastav och Viškovo under Ranjevac, där den följer vägen till Viškovo ett kort stycke innan den viker av norrut för att passera mellan byarna Jardasi och Kosi innan den når punkten där Viškovo, Kastav och Klana möts öster om Sohi (triangelpunkt 452). Därefter viker den av västerut och sedan åt sydväst, korsar Sohi, löper mellan Prkačine och Plas och når Majevihöjden (411 m) där Kastav, Matulji och Klana möts. Avgränsningen fortsätter norrut längs Matuljis kommungräns upp till foten av Stanićhöjden (465 m), där den viker av något åt väster innan den går norrut igen, passerar öster om byn Mučići, genom Kapužnjak, öster om byn Ružići och höjden Vela Rebra (446 m), vidare tvärs över Pišćevati Breg, Turinski Dol, Raspravica, Popenac, över toppen på 738 m och genom Liskovac innan den når Visočhöjden (756 m). Vid höjden Visoč viker avgränsningen av västerut, passerar norr om Klanac, över triangelpunkt 547, höjdpunkten på 657 m, förbi staden Rupa i norr, genom Lešćina upp till triangelpunkt 447 där den viker norrut. Sedan löper den väster om höjden Gradina (562 m), längs järnvägslinjen upp till triangelpunkt 519 vid Velika Reber, varefter den först går västerut och sedan söderut, genom Barišča, Kališča (triangelpunkt 602), ner till Buričine. Vid höjden Buričine viker avgränsningen västerut och korsar höjden Kovnica (901 m), passerar mellan höjderna Jankovac och Osik, över Surinova Glavica och Strahovica (771 m). Sedan löper den söder om Ravni Kot över Ribnikberget (1 023 m) och triangelpunkt 1 028,5, där den viker av åt nordväst, korsar Vinćarija och når Glavičorka i söder (triangelpunkt 1083). Därefter viker den av västerut ett kort stycke och sedan nordväst igen upp till Lipica, fortsätter sydväst om triangelpunkterna 979 (Lipica) och 953 (Mala Plešivica) vidare nordväst till Mala Vrata (triangelpunkt 695). Vid Mala Vrata går avgränsningen västerut till Jelovščina, förbi höjden Mali Grižan (triangelpunkt 851) mot sydväst, viker sedan av i sydöstlig riktning, passerar nordväst om höjden Blažinov, där den vänder västerut för att fortsätta norr om Stružnjak (781 m) och Gnojina (776 m) och sedan sydväst upp till vägen mellan Jelovica och Podgorje. Sedan följer den vägen åt nordväst genom byarna Podgorje, Praproče och Črnotiče fram till en punkt strax söder om höjden Gaber (447 m). Därifrån fortsätter avgränsningen norrut via byn Kastelec till staden Socerb, över triangelpunkt 447 tills den når gränsen mellan Slovenien och Italien. Slutligen löper den längs den internationella gränsen västerut ända till San Bartolomeo och följer sedan kusten åt sydöst och tillbaka till startpunkten vid Port Preluk. 5. Samband med det geografiska området Specifika uppgifter om området När det gäller geologiska, topografiska och, i viss mån, klimatiska kännetecken, består den istriska regionen av fyra separata delar: den lilla bergiga kanten i norr och nordost om halvön, den nordvästra kuststräckan som består av karbonatflysch, den kuperade centrala delen med flyschavlagringar, och kalkstensplatån längs södra och västra kusten. De nordvästra, västra, södra och centrala delarna, som har ett medelhavsklimat, är de viktigaste när det gäller olivodling. Även om den istriska halvön ligger i utkanten av den breddgrad som är lämplig för olivodling har den ett mildare klimat jämfört med andra områden på samma breddgrad på grund av dess form och läge. I södra Istrien har klimatet typiska inslag av medelhavsklimat med en stark påverkan från havet, en utpräglat torr sommarsäsong, en genomsnittlig årstemperatur på runt 16 C och en total årsnederbörd på omkring 820 mm. Områdena i väster och nordväst kännetecknas av ett typiskt submediterrant klimat där sommaren inte är så utpräglat torr, den genomsnittliga årstemperaturen ligger på omkring 14 C och den totala årsnederbörden inte överstiger runt mm. Att jorden och klimatet i Istrien är gynnsamma för olivodling visste man redan under romartiden. Oliver och olivolja har därför inte endast varit en viktig ekonomisk faktor under tvåtusen år eller mer, utan även Istriens varumärke. En del av de amforor som fortfarande upptäcks har inskrifterna Olei Histrici (olja från Istrien) och Olei flos (olja från första pressningen), ett tecken på att särskild märkning av högkvalitativa oljor förekom redan vid denna tid. Olivolja från Istrien transporterades via handelsvägarna till norra Italien, Noricum och Pannonien. Under andra halvan av 1900-talet började olivodlingen i Istrien att utvecklas i snabbare takt. Med hjälp av vetenskapliga institutioner och fackinstitutioner planterades nya olivlundar, en del av sortimentet utökades och nya produktions- och bearbetningsmetoder för oliver infördes. Den urgamla traditionen med olivodling och utvecklingen av nya trender ledde gradvis till en ökande specialisering bland de istriska olivodlarna och olivförädlarna. Drivna av sin gränslösa nyfikenhet, benägenhet att införa nyheter och konkurrenskraft, drog de snart fördel av de nya möjligheterna att finslipa de kunskaper och färdigheter som förts vidare genom generationer.

10 C 327/8 SV Europeiska unionens officiella tidning Specifika uppgifter om produkten Istra uppskattas för och utmärker sig genom sin höga kvalitet och sina organoleptiska kännetecken, som kommer av ett antal olika faktorer. Oljan har en måttlig till intensiv doft av färska oliver, som ofta överlappar med toner av frukt, grönsaker eller grön växtlighet (t.ex. gröna blad, grönt gräs, etc.) av olika intensitet. Smaken är harmonisk, påminner om fräscha, färska oliver och är vanligtvis måttligt besk och skarp. Istra är rik på de flyktiga C6- och C5-ämnen som är kopplade till dess gröna dofter, dess beska och skärpa. Beskan och skärpan i Istra står inte endast i samband med de höga halterna flyktiga ämnen, men också med den höga andelen fenoliska ämnen, som, förutom att förbättra oljans organoleptiska egenskaper, också påverkar dess näringsmässiga egenskaper och stabilitet i positiv riktning, vilket gör den oxidationsbeständig. Dessutom har många års forskning på Istriens extra jungfruoljor vetenskapligt bevisat deras näringsvärde och bekräftat att de har en hög oljesyrehalt, förutom att de är rika på fenoliska ämnen. I genomsnitt har Istra en hög oljesyrehalt (oftast över 74 %), medan andelen linolensyra ligger på under 10 %. Den särskilda kemiska sammansättningen hos Istra, dvs. den stora andelen olje- och linolensyror (> 7) i kombination med en hög fenolhalt, förbättrar dess oxidationsstabilitet. En annan utmärkande egenskap hos Istra är dess mycket låga halt av fria fettsyror och dess låga peroxidtal. Orsakssambandet mellan området och produkten Eftersom den istriska halvön ligger på den norra gränsen av den region där man kan odla oliver kan det tyckas att förutsättningarna där inte borde vara lämpliga för olivodling. Istrien har dock erkänts som en idealisk plats för produktion av oliver och högkvalitativ olivolja ända sedan romartiden. Det direkta beviset på detta är den mängd olika olivsorter som odlas där. Att Istra alltid uppfyller de organoleptiska och kemiska kriterier som anges i punkt 3.2, oavsett kombinationen av olivsorter, tyder på att mark- och klimatförhållandena på den istriska halvön i hög grad bidrar till kvaliteten och egenskaperna hos de oliver som odlas där och till oljans kemiska och organoleptiska egenskaper. Den viktigaste följden av de särskilda klimatförhållandena i Istrien är den höga andelen enkelomättade oljesyror bland alla fettsyror i Istra. Detta beror på att olivträd anpassar sig till kallare klimat genom att producera mer oljesyra (Pannelli m.fl., 1993, i O. Koprivnjak, I. Vrhovnik, T. Hladnik, Ž. Prgomet, B. Hlevnjak och V. Majetić Germek: Obilježja prehrambene vrijednosti djevičanskih maslinovih ulja sorti Buža, Istarska bjelica, Leccino i Rosulja i Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam nr 7 (2012), s. 174). Den rika kemiska sammansättningen av flyktiga ämnen i Istra, som påverkar de gröna dofterna vissa är till och med orsaken till beskan och skärpan beror inte bara på blandningen och klimatförhållandena, men också på de produktionsprocesser som används av olivodlarna, dvs. att plocka oliverna när de precis har mognat och att använda bra metoder för förvaring och bearbetning av frukten och för lagring av oljan. Den expertis och kompetens inom olivodling, oljeproduktion och lagring som inhämtats och fulländats av lokala olivodlare och olivförädlare över generationerna spelar därför en viktig roll för att garantera produktens kvalitet. Den tidiga skörden, som äger rum när frukterna fortfarande är gröna eller fläckiga och fasta, har stor inverkan på oljans egenskaper. Denna produktionsmetod har blivit en nyckelmetod för de istriska olivodlarna. Förutom att bidra till att undvika låga temperaturer, som kan leda till att frukten fryser, förhindrar en tidig skörd angrepp av andra och tredje generationerna av olivfruktflugan, som kan ha allvarliga följder för oljans kvalitet. Dessutom vet man att en tidig skörd direkt förbättrar de kemiska kvalitetsindikatorerna och de särskilda smak- och doftegenskaperna hos Istra : den leder till låga halter av fria fettsyror, ett lågt peroxidtal och låga K-nummer, samt högintensiva positiva organoleptiska egenskaper vad gäller smak och arom (se K. Brkić Bubola, O. Koprivnjak, B. Sladonja, D. Škevin, I. Belobrajić: Chemical and sensorial changes of Croatian monovarietal olive oils during ripening i European Journal of Lipid Science and Technology, vol. 114 (2012), s. 1400).

11 SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/9 Samverkan mellan de olika lokala miljömässiga och mänskliga faktorer som nämns ovan ger produkten som bär den skyddade ursprungsbeteckningen Istra dess särpräglade egenskaper, dvs. en harmonisk smak och balans mellan olivfruktens skärpa, beska och fruktighet. Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen (artikel 6.1 andra stycket i denna förordning) ZOI_Istra_2017.pdf

12 C 327/10 SV Europeiska unionens officiella tidning Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2018/C 327/06) I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ( 1 ) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens ( 2 ) kombinerade nomenklatur på följande sätt: På sidan 97 i den förklarande anmärkningen till nummer 2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 ska följande text läggas till: Alkoholfria drycker enligt detta nummer är vätskor som är direkt lämpliga och avsedda för mänsklig konsumtion som dryck, oavsett intagen mängd eller för vilka särskilda ändamål olika typer av vätskor konsumeras, såvida de inte faller under något annat, mer specifikt nummer. Rent subjektiva, variabla faktorer, t.ex. sättet på vilket sådana drycker intas eller ändamålet för vilket de konsumeras, t.ex. att släcka törsten eller att förbättra hälsan, är inte relevanta för deras klassificering (se EU-domstolens dom i mål 114/80). Detta nummer omfattar bland annat flytande, drickfärdig näring för spädbarn. ( 1 ) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, , s. 1). ( 2 ) EUT C 76, , s. 1.

13 SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/11 Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2018/C 327/07) I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ( 1 ) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur ( 2 ) på följande sätt: På sidan 116, i den förklarande anmärkningen till Anmärkning 2, ska den befintliga texten betecknas punkt 1 och följande text ska läggas till: 2. Uttrycket liknande oljor omfattar bland annat följande blandningar av kolväten: Syntetiska paraffiniska dieselbränslen, särskilt hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) och GTL-bränslen (Gas to Liquid Fuels). Produkter från förnybara energikällor som härrör från följande processer: biomassa till flytande bränslen eller biogas till flytande bränslen. Produkter från samtidig bearbetning av förnybara råmaterial och råoljor i raffinaderier med råoljesatsning. Följande definitioner för produktion av liknande oljor gäller: vätgasbehandling : termokemisk omvandling av triglycerider med vätgas för att producera alkaner; begreppet avser bearbetning av bränslen. Källor för triglycerider är i allmänhet fetter och oljor, lämpligt avfall, rester av fettfraktioner och fett från alger. GTL-bränslen (Gas to Liquid Fuels), BTL-bränslen (Biomass to liquid Fuels, Biogas to Liquid Fuels): omvandling av gas till flytande bränslen genom Fischer-Tropsch-processen eller motsvarande processer. När det gäller BTL-bränslen baserade på biomassa (Biomass to Liquid Fuels) finns ett föregående steg, nämligen omvandling av biomassa till gas. ( 1 ) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, , s. 1). ( 2 ) EUT C 76, , s. 1.

14 C 327/12 SV Europeiska unionens officiella tidning Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2018/C 327/08) I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ( 1 ) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur ( 2 ) på följande sätt: På sidan 185 i den förklarande anmärkningen till KN-undernummer Andra ska första meningen ersättas med följande text: Detta undernummer omfattar poly(akrylnitril) och polyakryliska elastomerer (ACM) i obearbetad form (ovulkaniserade). ( 1 ) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, , s. 1). ( 2 ) EUT C 76, , s. 1.

15 Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för de 28 medlemsstaterna från och med den 1 oktober 2018 (Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 [EUT L 140, , s. 1]) (2018/C 327/09) Basräntor beräknade i enlighet med meddelandet från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (EUT C 14, , s. 6). Referensräntan ska, beroende på hur den används, beräknas genom att till basräntan addera de marginaler som fastställs i detta meddelande. Det innebär att diskonteringsräntan ska beräknas genom att en marginal på 100 räntepunkter adderas till basräntan. I kommissionens förordning (EG) nr 271/2008 av den 30 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 föreskrivs att också återkravsräntan beräknas genom att 100 räntepunkter adderas till basräntan, om inte annat anges i ett särskilt beslut. Ändrade räntor anges i fetstil. Föregående tabell offentliggjordes i EUT C 286, , s. 2. Från Till AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK ,18-0,18 0,54-0,18 1,41-0,18 0,02-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,30 0,49-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,68-0,33-0,18-0,18 1, ,18-0,18 0,54-0,18 1,12-0,18 0,03-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,30 0,37-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,68-0,33-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,54-0,18 1,12-0,18 0,04-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,30 0,21-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,68-0,33-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,54-0,18 1,12-0,18 0,04-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,30 0,13-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,68-0,33-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,65-0,18 1,12-0,18 0,04-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,30 0,09-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,21-0,33-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,65-0,18 0,95-0,18 0,03-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,40 0,09-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,21-0,33-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,65-0,18 0,95-0,18 0,03-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,40 0,09-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,21-0,42-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,65-0,18 0,95-0,18 0,02-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,54 0,09-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,21-0,42-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,65-0,18 0,75-0,18 0,02-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,54 0,09-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 2,21-0,42-0,18-0,18 0, ,18-0,18 0,65-0,18 0,75-0,18 0,02-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 0,54 0,13-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18 1,85-0,18 1,89-0,42-0,18-0,18 0, SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/13

16 C 327/14 SV Europeiska unionens officiella tidning V (Yttranden) FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9081 Cinven/Generali Lebensversicherung) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) (2018/C 327/10) 1. Europeiska kommissionen mottog den 7 september 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 ( 1 ). Denna anmälan berör följande företag: Cinven (Förenade kungariket). Viridium Holding AG (Tyskland), kontrollerat av Cinven. Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft (Generali Lebensversicherung, Tyskland). Cinven förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela Generali Lebensversicherung. Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier. 2. De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet: Cinven är ett riskkapitalföretag som tillhandahåller tjänster för portföljförvaltning och investeringsrådgivning till ett antal investeringsfonder. Viridium tillhandahåller livförsäkringsprodukter, nästan uteslutande i Tyskland. Generali Lebensversicherung är ett försäkringsbolag med tillstånd att tillhandahålla livförsäkringsprodukter i Tyskland och främst verksamt inom detta område. 3. Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 ( 2 ). 4. Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen. Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges: M.9081 Cinven/Generali Lebensversicherung ( 1 ) EUT L 24, , s. 1 (koncentrationsförordningen). ( 2 ) EUT C 366, , s. 5.

17 SV Europeiska unionens officiella tidning C 327/15 Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter: E-post: Fax Adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för företagskoncentrationer 1049 Bryssel BELGIEN

18 C 327/16 SV Europeiska unionens officiella tidning Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9019 Mars/AniCura) (Text av betydelse för EES) (2018/C 327/11) 1. Europeiska kommissionen mottog den 10 september 2018 en anmälan om en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 ( 1 ). Denna anmälan berör följande företag: Mars, Incorporated (USA) (nedan kallat Mars). AniCura TC AB (Sverige) (nedan kallat AniCura). Mars förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, ensam kontroll över hela AniCura. Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier. 2. De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet: Mars är ett globalt företag med huvudkontor i USA som bedriver verksamhet inom flera olika områden, bl.a. skötsel och vård av sällskapsdjur. Mars produktområde skötsel och vård av sällskapsdjur har sitt huvudkontor i Belgien och tillhandahåller foder för sällskapsdjur och veterinärvård. Mars är verksamt i EES som tillverkare och tillhandahållare av foder för sällskapsdjur. AniCura tillhandahåller veterinärvård för sällskapsdjur (främst hundar och katter). AniCura är baserat i Stockholm, Sverige, och driver djursjukhus och kliniker i flera länder i nom EES-området (Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland, Nederländerna och Italien). AniCura är även verksamt inom försäljning av tillhörande produkter, bland annat foder för sällskapsdjur, via sina djursjukhus och kliniker. 3. Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. 4. Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen. Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges: M.9019 Mars/AniCura Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter: E-post: Fax Adress: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Registreringsenheten för företagskoncentrationer 1049 Bryssel BELGIEN ( 1 ) EUT L 24, , s. 1 (koncentrationsförordningen).

19

20 ISSN (elektronisk utgåva) ISSN (pappersutgåva) SV

C 289 officiella tidning

C 289 officiella tidning Europeiska unionens C 289 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 27 augusti 2019 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 296 officiella tidning

C 296 officiella tidning Europeiska unionens C 296 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 22 augusti 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 128 officiella tidning

C 128 officiella tidning Europeiska unionens C 128 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 11 april 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 310 officiella tidning

C 310 officiella tidning Europeiska unionens C 310 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 3 september 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 312 officiella tidning

C 312 officiella tidning Europeiska unionens C 312 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 4 september 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 248 officiella tidning

C 248 officiella tidning Europeiska unionens C 248 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 16 juli 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 297 officiella tidning

C 297 officiella tidning Europeiska unionens C 297 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 23 augusti 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 300 officiella tidning

C 300 officiella tidning Europeiska unionens C 300 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 27 augusti 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 286 officiella tidning

C 286 officiella tidning Europeiska unionens C 286 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 14 augusti 2018 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

C 373 officiella tidning

C 373 officiella tidning Europeiska unionens C 373 officiella tidning sextionde årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 4 november 2017 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 244 officiella tidning

C 244 officiella tidning Europeiska unionens C 244 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 12 juli 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 295 officiella tidning

C 295 officiella tidning Europeiska unionens C 295 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 21 augusti 2018 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

C 288 officiella tidning

C 288 officiella tidning Europeiska unionens C 288 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 16 augusti 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 270 officiella tidning

C 270 officiella tidning Europeiska unionens C 270 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 1 augusti 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 239 officiella tidning

C 239 officiella tidning Europeiska unionens C 239 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 9 juli 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 318 officiella tidning

C 318 officiella tidning Europeiska unionens C 318 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 10 september 2018 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

C 278 officiella tidning

C 278 officiella tidning Europeiska unionens C 278 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 8 augusti 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 108 officiella tidning

C 108 officiella tidning Europeiska unionens C 108 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 22 mars 2019 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 321 officiella tidning

C 321 officiella tidning Europeiska unionens C 321 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 11 september 2018 Innehållsförteckning I Resolutioner, rekommendationer och yttranden YTTRANDEN

Läs mer

C 245 officiella tidning

C 245 officiella tidning Europeiska unionens C 245 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 13 juli 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 355 officiella tidning

C 355 officiella tidning Europeiska unionens C 355 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 4 oktober 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 375 officiella tidning

C 375 officiella tidning Europeiska unionens C 375 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 17 oktober 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 143 officiella tidning

C 143 officiella tidning Europeiska unionens C 143 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 24 april 2019 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 122 officiella tidning

C 122 officiella tidning Europeiska unionens C 122 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 9 april 2018 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 250 officiella tidning

C 250 officiella tidning Europeiska unionens C 250 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 17 juli 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 21 officiella tidning

C 21 officiella tidning Europeiska unionens C 21 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 20 januari 2018 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 31 officiella tidning

C 31 officiella tidning Europeiska unionens C 31 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 25 januari 2019 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 420 officiella tidning

C 420 officiella tidning Europeiska unionens C 420 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 20 november 2018 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

C 111 officiella tidning

C 111 officiella tidning Europeiska unionens C 111 officiella tidning femtioåttonde årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 1 april 2015 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 384 officiella tidning

C 384 officiella tidning Europeiska unionens C 384 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 24 oktober 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 291 officiella tidning

C 291 officiella tidning Europeiska unionens C 291 officiella tidning femtiosjunde årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 30 augusti 2014 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 9 officiella tidning

C 9 officiella tidning Europeiska unionens C 9 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 10 januari 2019 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

officiella tidning Meddelanden och upplysningar

officiella tidning Meddelanden och upplysningar Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1725-2504 C5 Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar femtiosjätte årgången 10 januari 2013 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida IV Upplysningar UPPLYSNINGAR

Läs mer

C 425 officiella tidning

C 425 officiella tidning Europeiska unionens C 425 officiella tidning femtiosjunde årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 27 november 2014 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 199 officiella tidning

C 199 officiella tidning Europeiska unionens C 199 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 14 juni 2019 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 147 officiella tidning

C 147 officiella tidning Europeiska unionens C 147 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 29 april 2019 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 258 officiella tidning

C 258 officiella tidning Europeiska unionens C 258 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 23 juli 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 23 officiella tidning

C 23 officiella tidning Europeiska unionens C 23 officiella tidning sextionde årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 24 januari 2017 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om det europeiska medborgarinitiativet. {SWD(2017) 294 final}

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om det europeiska medborgarinitiativet. {SWD(2017) 294 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet {SWD(2017) 294

Läs mer

BILAGA I. Namn SUB/SGB-XX-XXXX Datum för ansökan: XX-XX-XXXX

BILAGA I. Namn SUB/SGB-XX-XXXX Datum för ansökan: XX-XX-XXXX SV BILAGA I SAMMANFATTANDE DOKUMENT Namn SUB/SGB-XX-XXXX Datum för ansökan: XX-XX-XXXX 1. NAMN SOM SKA REGISTRERAS 2. TREDJELAND TILL VILKET DET AVGRÄNSADE OMRÅDET HÖR 3. TYP AV GEOGRAFISK BETECKNING 4.

Läs mer

L 165 I officiella tidning

L 165 I officiella tidning Europeiska unionens L 165 I officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 2 juli 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter BESLUT Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D042509/03 Ärende: Rådets

Läs mer

Ramverk för ECB:s referensväxelkurser för euron

Ramverk för ECB:s referensväxelkurser för euron Ramverk för ECB:s referensväxelkurser för euron Europeiska centralbankens referensväxelkurser för euron (även kallade ECB:s referenskurser), ECB i dess egenskap som administratör och de övriga deltagarna

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 77/6 20.3.2018 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/456 av den 19 mars 2018 om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 28/31

Europeiska unionens officiella tidning L 28/31 1.2.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 28/31 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 171/2005 av den 31 januari 2005 om ändring och avbrytande av tillämpningen av förordning (EG) nr 2193/2003 om införande

Läs mer

C 203 officiella tidning

C 203 officiella tidning Europeiska unionens C 203 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 17 juni 2019 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 juli 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 juli 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FÖLJENOT från: inkom den: 11 juli 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR 23.7.2018 SV L 185/9 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1032 av den 20 juli 2018 om godkännande av en utvidgning av användningsområdet för olja från mikroalgen Schizochytrium sp.

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 22 juli 2003 (OR. en) 2001/0277 (COD) LEX 460 ENV 383 CODEC 955 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/65/EG OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 86/609/EEG

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 18.7.2015 SV L 192/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1176 av den 17 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet pepinomosaikvirus stam CH2 isolat

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 2.10.2015 SV L 257/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1759 av den 28 september 2015 om av glutaraldehyd som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92. REGTSTRERINGSANSÖKAN: artikel 5 ( ), artikel 17 (X) ANSÖKNINGSNUMMER I MEDLEMSSTATEN: 82

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92. REGTSTRERINGSANSÖKAN: artikel 5 ( ), artikel 17 (X) ANSÖKNINGSNUMMER I MEDLEMSSTATEN: 82 RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92 SV/06/96/72680100.W00 (IT) REGTSTRERINGSANSÖKAN: artikel 5 ( ), artikel 17 (X) SUB(X) SGB() ANSÖKNINGSNUMMER I MEDLEMSSTATEN: 82 BEHÖRIG MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN: Namn:

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.2.2019 L 51 I/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 160/8 Europeiska unionens officiella tidning 21.6.2012 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 523/2012 av den 20 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009

Läs mer

C 386 officiella tidning

C 386 officiella tidning Europeiska unionens C 386 officiella tidning sextionde årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 16 november 2017 Innehållsförteckning IV Upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 6186/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 16 januari 2017 till: CH 24 AELE 24 AGRI 69 MI 118 UD 27 FL 4 WTO 31 IND 33 GAF 8 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR HUR SÖKANDE SKA FYLLA I DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET

ANVISNINGAR FÖR HUR SÖKANDE SKA FYLLA I DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET ANVISNINGAR FÖR HUR SÖKANDE SKA FYLLA I DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET Var särskilt noga när det gäller anvisningar markerade med VIKTIGT. Anmärkning: Syftet med de här anvisningarna är att hjälpa sökande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT från: mottagen den: 4 mars 2013 till: Komm. dok. nr: D025460/01 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2017 C(2017) 8395 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.12.2017 om villkoren för förflyttning, lagring och bearbetning av vissa frukter och hybrider

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 120 slutlig Utkast till BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ändring av tabell I, tabell II, tabell IV c och tillägget

Läs mer

C 388 officiella tidning

C 388 officiella tidning Europeiska unionens C 388 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 26 oktober 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2017 C(2017) 5635 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.8.2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller avsättning av

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2002D0864 SV 01.06.2003 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B BESLUT nr 184 av den 10 december 2001 om de standardblanketter

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR L 156/2 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/949 av den 19 juni 2015 om godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2019 C(2019) 1280 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) / av den 25.2.2019 om fastställande av specifikationerna för kvalitet, upplösning och användning av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 23.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 343/65 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15 december 2011 om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

C 151 officiella tidning

C 151 officiella tidning Europeiska unionens C 151 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 3 maj 2019 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR

DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR DET EUROPEISKA FISKET I SIFFROR I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2014 (tabell 1), sysselsättningssituationen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 7 juni 2017 (OR. en) 2015/0134 (COD) PE-CONS 20/17 VISA 154 COMIX 316 CODEC 719 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/886 av den 20 juni 2018 om vissa handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater och om ändring

Läs mer

C 251 officiella tidning

C 251 officiella tidning Europeiska unionens C 251 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 18 juli 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 november 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 november 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 12 november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 29 oktober 2015 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 6 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 6 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.7.2015 COM(2015) 351 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 6 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA MEDEL UNIONENS FÖRVALTNINGSFONDER FÖR EXTERNA ÅTGÄRDER BYRÅN FÖR ORGANET

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 juli 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 juli 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FÖLJENOT från: inkom den: 2 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D033633/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 126/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 440/2010 av den 21 maj 2010 om de avgifter som ska betalas till Europeiska

Läs mer

C 314 officiella tidning

C 314 officiella tidning Europeiska unionens C 314 officiella tidning Sextioandra årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 18 september 2019 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

C 314 officiella tidning

C 314 officiella tidning Europeiska unionens C 314 officiella tidning sextioförsta årgången Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar 6 september 2018 Innehållsförteckning II Meddelanden MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER,

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 190/8 SV KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1061 av den 26 juli 2018 om förnyelse av t av det verksamma ämnet karfentrazonetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.05.2015 C(2015) 3104 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.7.2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller handelsnormer

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en) 8782/17 DENLEG 37 AGRI 242 SAN 178 FÖLJENOT från: inkom den: 2 maj 2017 till: Komm. dok. nr: D050365/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juli 2013 (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FÖLJENOT från: mottagen den: 11 juli 2013 till: Komm. dok. nr: D027805/03 Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 31.12.2003 L 346/19 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 2014-2019 Konsoliderat lagstiftningsdokument 1.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0134 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 1 juni 2017 inför antagandet av

Läs mer

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ BILAGA I BG ES CS DA DE EN ET EL FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ MEDDELELSE

Läs mer