Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel: , fax: Ordförande i missionsföreningen Leif Åberg, tel eller E-post: Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva P Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakoniassistent, Birgitta E Andersson Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan E-post: Lokalbokning (tel.tid: 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Olof Edsinger, tel: Dragarbrunnsg 67, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Maria Stenman, tel: Djäknegatan 69, lgh 1302, Uppsala epost: EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel: Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel: Rörbäcksvägen 38, Uppsala epost: EFS-gruppen i Storvreta-Vattholma Kontaktperson: Ingrid Lundström tel: , epost: EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala TEL: FAX: HEMSIDA: GRAFISK FORM Anders Viklund, tel: epost: ANSVARIG UTGIVARE Hans Lindholm, tel: OMSLAG FOTO: Edward Thomas TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel: UPPLÄSNING AV PROGRAM l: BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan BG: Mikaelskyrkan BG: PG: Sävja kyrka PG: NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 16 januari 2013 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 24 januari

3 Om att lära av andra I söndags morse firade jag gudstjänst i Christ Church i Berkeley, Kalifornien. Jag är i USA för att vara med på en stor bibelforskarkonferens och passar samtidigt på att hälsa på barn och barnbarn på västkusten. Men det är om Christ Church jag vill berätta lite. Christ Church är en ganska ny församlingsplantering i universitetsstaden Berkeley. Församlingen tillhör den presbyterianska kyrkofamiljen. Den lokal man har som huvudkyrka man har ytterligare åtminstone en lokal där man firar gudstjänst är hundra år gammal och har fått nytt liv genom denna plantering. Det handlar om återanvändning, alltså precis samma fenomen som det finns många exempel på också inom den anglikanska kyrkan i Storbritannien. Gudstjänsten är både traditionell och nymodig. Här finns textläsningar, syndabekännelse med avlösning, trosbekännelse, nattvard, Herrens bön och välsignelsen. Det är lätt att känna igen sig. Sångerna/psalmerna är en blandning av gammalt och nytt. Men orgeln brukas inte; i stället består musiken av piano, gitarr, bas, fiol, trummor och synt. Vid en av sångerna är till och med en mandolin inblandad. Lekmannainslaget i gudstjänsten är stort. En lekman leder, alla textläsningar är av lekmän, förbönen beds av en lekman och så vidare. Inga liturgiska kläder används. Predikan har en stor och självklar plats. Dagens tema handlar om oro och bekymmer utifrån bibelordet: Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar (Fil 4:6). Pastorn talar om hur viktigt det är att sätta namn på vår oro och att inte låta den styra våra liv. Det hela är inkännande, 3 Ledare psykologiskt trovärdigt och bibelförankrat. Det är inte de enkla lösningarnas förkunnelse, inte självhjälpböckernas generaliseringar. Denne predikant har läst på och arbetat med predikan. Han tar sina lyssnare på allvar, och han är medveten om att bland hans åhörare finns doktorer, psykologer, teologer och andra troende och tänkande bibelläsare. Han talar till folk i en universitetsstad, och han behandlar dem med respekt. Församlingen i Christ Church betonar gemenskapen. Den består av övervägande yngre människor; en majoritet skulle jag tro är mellan 30 och 40 år. Det manliga inslaget är påfallande. I slutet av gudstjänsten kommer meddelandena. Också de är intressanta och lärorika. Visst innehåller de uppgifter om kommande möten, men mest handlar de om vad man vill med församlingen. Och det är påtagligt med vilken värme man talar om sin gemenskap. Jag åker från gudstjänsten med många frågor om mitt eget sammanhang. Vad kan jag lära av en kyrka som Christ Church? Här har man till synes lyckats kombinera tradition och förnyelse på ett fint sätt. Man har gett predikan en central plats och man talar väl om sin gemenskap. Det och mycket annat vill jag ta med mig hem. LarsOlov Eriksson EFS i Sävja

4 EXTRA! EXTRA! Rekordresultat för Lötenkyrkans höstmarknad kronor till Hälsningar från höstmarknadsgeneralen 2012: Tack alla ni som medverkade och alla ni som deltog till det fina resultatet för Barn i alla länder Martin Nilsson Tack från styrelsen: STORT TACK! till alla som var engagerade i höstmarknaden! Jättekul, underbart för magen och ett perfekt genomfört arrangemang som man inte behövde gå lottlös ifrån! Ni är värda en stor eloge för er insats genom att skänka prylar, stå vid stånden, servera, städa, ordna lotteri, göra dockteater, fixa brandbil, ordna fiskdamm, diska och mycket annat. HURRA OCH TACK! Vi kom en bit över kr även i år! Styrelsen genom Leif Åberg 4

5 Från Sävjas horisont Denna gång får min hälsning från Sävja i själva verket bli från USA. I detta nummer av Månadsbladet har jag berättat om ett besök i Christ Church i Berkeley i norra Kalifornien. Som framgår av ledaren var det en lärorik gudstjänst, där jag såg många likheter med vårt eget sammanhang. Också vi försöker ju kombinera tradition och nyheter. Frågan är bara om vi tar vara på rätt tradition och inför rätta nyheter. Det skulle vara spännande att vid tillfälle resonera vidare om det. Ett lite udda inslag i Christ Church var sättet att servera kyrkkaffet. Vi är ju alla väl medvetna om hur viktigt det är. Det udda i Berkeley var att kyrkkaffet serverades före gudstjänsten, och att många tog med sig sina kaffemuggar (med lock) in i gudstjänsten och satt och smuttade på kaffet under mötet. Det finns olika ordningar! När det så gäller Sävja vill jag först uttrycka tacksamhet för sånggudstjänsten med Sånger om himlen. Vi var närmare 90 personer på gudstjänsten, och det var ett fantastiskt möte. En annan rik gudstjänst var besöket av Tin Mörk, chef för EFS nationella arbete. Hon inte bara höll en god predikan, hon tackade också oss i Sävja för vår trohet när det gäller gåvor och kollekter till EFS arbete. För alla, inte minst dem som inte var med vid gudstjänsten, vill jag gärna föra vidare det tacket som en uppmuntran till fortsatt trohet i bön och givande. Vårens planering är så smått igång, och så snart jag återvänder från USA ska Sofia Hedman och jag sätta oss ner med gudstjänstplaneringen. Redan i förra numret nämnde jag dock om några viktiga inslag i början av året med kyrkoherdeväxlingen i församlingen. LarsOlov Eriksson

6 Årsmöte 10 mars Högmässa med söndagsskola Förstärkt kyrkkkaffe/ lättlunch Årsmöte KENISHA Om intresse finns vill vi erbjuda några fördjupningskvällar under vårvintern kring boken om Eritreas Evangeliska Kyrka under ledning av Dr Ezra Gebremedhin. Intresserad? Hör av dig till Lötenkyrkans Missionsråd, Ella WoldeSelassie eller Ruth Normark ( ) Var vänlig boka in detta redan nu! BOKA IN REDAN NU: 9-10 FEB: BARNLÄGER FÖR DIG SOM GÅR I KLASS 3-7 6

7 7

8 8

9 Ekonomisk rapport - Oktober En lite kortare rapport denna månad, siffrorna för oktober visar fortsatt på plus. Som synes av den lilla sammanställningen nedan kommer de regelbundna gåvorna och kollekterna inte upp till vad vi budgeterat. Att totala intäkterna ändå ligger på plus beror bl.a. på våra arrangemang och uthyrningar. Totala kostnader ligger på ca Det jag inte rapporterade förra månaden var insamling till EFS missionsarbete, vilket har uppgått till :- och då tillkommer höstmarknaden på drygt : -. Dessutom har vi samlat in i övriga kollekter, bl.a. Svenska kyrkans utlandsarbete. Tack för alla gåvor som bidrar till verksamhet här hemma och ut i världen. Göte Swedberg Kassör EFS Lötenkyrkan Rapport från styrelsen i Lötenkyrkan Styrelsen är numera fulltalig och vi har under hösten arbetat lite extra med några frågor. Barn- och ungdomsverksamheten är ett prioriterat område och vi har tillsammans med BUR (Barn- och ungdomsrådet) och några av de anställda haft en halvdag för samtal och visionerande. Det ledde till en del konkreta förslag och vi hoppas på goda resultat. Vi har även samtalat om hur vi kan stärka och underlätta för nya att komma med i gemenskapen i Lötenkyrkan och om gudstjänsternas utformning. Arbetet med NFU går vidare. Några glädjeämnen är att vi har ett positivt resultat i ekonomin och att den nya hemsidan är på gång. Den behöver bara fyllas med korrekt och relevant information. Efter att vi ett tag provat med att ha ett fikapris på 30 kr i samband med gudstjänsterna, har vi beslutat att priset efter årsskiftet sänks tillbaka till 20 kr (men så klart med möjligheten att ge mer). Detta tack vare att ekonomin tillåter prissänkningen och för att så många som möjligt ska kunna delta i gemenskapen vid fikaborden. Jonas Nording 9

10 Missing People fortsättning på artikeln Behöver våra Gudstjänster förnyas? - del 3 Det är utmärkt att organisationen Missing People har etablerats i Sverige, och är på gång i Uppsala. Frivilliga engageras till att söka efter saknade och försvunna människor, i samverkan med polisen. På kort tid har flera hittats, levande eller döda. Det är väl bara namnet som är lite missvisande(!) vore det inte lämpligare med Finding People? Jag tror att detta kan ha med våra gudstjänster att göra! Vi kan vara missing people på två sätt: 1. Att själv vara en människa som saknas EFS försöker gå mot trenden. Bland de flesta i Sverige har gudstjänstseden brutits. Många vill gå in i kyrkor, men helst när ingen annan är där. Ganska många kan också tänka sig att delta i gudstjänster vid speciella tillfällen. Men få har vanan att i princip gå till gudstjänster varje söndag, så där självklart som man går till arbetet utan att varje morgon tänka efter om man inte borde stanna hemma. Men i EFS väntar vi oss att folk deltar ofta och regelbundet. Naturligtvis är också tillfälliga besökare välkomna. Men vi har till och med inrättat en förening för att folk ska få möjlighet att känna delaktighet och ta ansvar. Och vi ordnar en massa former av möten och aktiviteter för att gemenskap ska byggas. Om alla som brukat gå till gudstjänst varje söndag plötsligt bara kommer varannan, halveras statistiken i ett slag. Värre är att vi blir för få som tar emot andra som kommer. Det är många som strömmat igenom Lötenkyrkan genom åren utan att få fäste här. Styrelsen arbetar för att vi ska få en öppnare och mer välkomnande atmosfär i kyrkan. När nu kyrkkaffepriset sänks hoppas vi att fler ska vilja stanna för att bilda en välkomnande miljö. Och vi hoppas att ni som bakar och serverar ska känna att en varmare gemenskap är tillräcklig belöning, även om fikaintäkterna till kyrkan 10 inte blir högre. Naturligtvis varken kan eller vill vi kommendera folk till kyrkan. Utmaningen som vi får be och arbeta för är att gudstjänsterna ska vara så attraktiva att människor vill komma tillbaka. 2. Att vara en som saknar andra människor Jag har alltid känt mig utmanad av gobelängen på väggen i Lötenkyrkans aula. Kvinnan som mött Jesus vid brunnen låter krukan stå och går mot staden för att berätta. Stadsborna strömmar mot henne. Men husen i bakgrunden har fel färg! De är inte sandgula som husen i Israel, utan mörkt tegelröda. De har alltså samma färg som husen tvärs över gatan från kyrkan. Det är till människorna där och i andra delar av Lötenområdet och Uppsala som vi är sända för att berätta om att vi har mött Messias. Har du, som jag, människor som du tänker på och ber för, människor som du varje söndag saknar om du inte möter dem? I så fall kan vi väl komma överens om att fortsätta be och söka öppningar för dem in i församlingsgemenskapen. Vad vi vet är att Jesus är angelägen att få möta både dem och oss. Hela hans liv går ut på detta: Finding People. Hans Lindholm

11 Lötenkyrkan Kalendarium LÖRDAG 1 DECEMBER ADVENTSKONSERT Kyrkans körer, Linnékvintetten, stråkensemble, Anette Sundell-Liljeroth, dans. SÖNDAG 2 DECEMBER ADVENTSGUDSTJÄNST med alla åldrar, Hans Lindholm, Lötenkören, blåsarensemble. Kollekt: Diakoni i Gamla Uppsala församling. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas: Relationships a circle of friends, Communion. TISDAG 4 DECEMBER MORGONMÄSSA ONSDAG 5 DECEMBER LÖTENLUNKEN TORSDAG 6 DECEMBER LÖTENTRÄFFEN, Bibeln i fokus. Bibelforskare Birger Olsson KVÄLLSMÄSSA, 1 Kor 4:1-5, Hans Lindholm. FREDAG 7 DECEMBER Konsert med Esters musikverksamhet SÖNDAG 9 DECEMBER 9.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén, Hans Lindholm, Cajsa Skogholt HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, tillfälle till förbön, translation into English. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika.. Liten julmarknad på kyrktorget CROSS CULTURE, service in English, Johan Lundberg, Ephesians 3: SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST TISDAG 11 DECEMBER 9.15 MORGONMÄSSA TORSDAG 13 DECEMBER LÖTENTRÄFFEN, LUCIA- OCH JULFEST, Ungdomskören,Gunnel Hällqvist KVÄLLSMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas 11

12 Kalendarium Lötenkyrkan FREDAG 14 DECEMBER AVSLUTNING FÖR ALLA UNGDOMSGRUPPER med middag. Anmälan till Edward Thomas, TRÄFFPUNKT JESUS, gudstjänst med bön och lovsång, Jacob Sernheim, julfest LÖRDAG 15 DECEMBER LUCIAHÖGTID, Gott & Blandat, Ungdomskören, därefter MUSIKCAFÉ med olika framträdanden SÖNDAG 16 DECEMBER 9.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Jonas Lindberg, LarsOlov Ericsson, Marcus Holmström leder lovsång GUDSTJÄNST, Per Edler, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika. Liten julmarknad på kyrktorget CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Pot luck TISDAG 18 DECEMBER 9.15 MORGONMÄSSA SÖNDAG 23 DECEMBER Buren av ljus, böner och tankar inför julen, Birgitta Andersson, Eva Forslund, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete CROSS CULTURE, service in English MÅNDAG 24 DECEMBER SAMLING VID KRUBBAN, Hans Lindholm m fl, Gott & Blandat. Translation into English. Kollekt: Barn i alla länder, EFS och Salt MIDNATTSMÄSSA, Hans Lindholm, kör Kollekt: Barn i alla länder, EFS BIAL ONSDAG 26 DECEMBER JULGRÖT OCH GEMENSKAP med alla åldrar. Anmälan senast den 22 december (för att beräkna matinköp) till diakon Birgitta Andersson, , VI SJUNGER JULENS SÅNGER, Lötenkören, gästsolist Donald Perry, stråkensemble m fl 12

13 Lötenkyrkan Kalendarium FREDAG 28 DEC 1 JAN: LIVSKRAFTSLÄGER SALT RIKS. (se program sid. 26) TISDAG 1 JANUARI HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. SÖNDAG 6 JANUARI HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, translation into English. Kollekt: Svenska Kyrkans internationella arbete CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Ephesians 4:1-10, Communion TISDAG 8 JANUARI MORGONMÄSSA TORSDAG 10 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Vi sjunger ut julen tillsammans med Mats Bergkvist VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas SÖNDAG 13 JANUARI FAMILJEMÄSSA, Leif Nordenstorm m fl GUDSTJÄNST, Agne Nordlander, Hans Lindholm translation into English. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST TISDAG 15 JANUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 16 JANUARI LÖTENLUNKEN TJEJ- och KILLGRUPPERNA, ungdomsgrupp för tjejer och killar i gymnasiet och högstadiet. Startar därefter varje vecka kl TORSDAG 17 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Från Taiwan till restaurang i Uppsala. Shoiw-Lih Wo intervjuas om en livsresa SCOUTERNA startar för terminen VECKOMÄSSA, 1 Kor 4:6-13, Hans Lindholm 13

14 Kalendarium Lötenkyrkan FREDAG 18 JANUARI MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet SÖNDAG 20 JANUARI MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Rebecka Cada, Pannkakskyrkan, m fl (OBS! Tid och plats!) EKUMENISK GUDSTJÄNST, Gamla Uppsala kyrka. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Ephesians 4:1-16 TISDAG 22 JANUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 23 JANUARI LÖTENLUNKEN TORSDAG 24 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Kvinnor och väckelsen, Terese Tham-Selander VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas Efter mässan: Mat och gåvoupptäckt. Kontakta Edward Thomas för mer information. FREDAG 25 JANUARI MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet SÖNDAG 27 JANUARI MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén, James Starr FAMILJESÖNDAG: Samling för föräldrar om hur vi delar tron med våra barn. Föräldramöte om söndagsskolan Skatten, Eva Forslund Under tiden erbjuds aktiviteter för barn från 2 år och uppåt Gemensam lunch. Anmälan till senast 18 jan GUDSTJÄNST, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships TISDAG 29 JANUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 30 JANUARI LÖTENLUNKEN 14

15 Lötenkyrkan Kalendarium TORSDAG 31 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Pontus och en orgel. Pontus Leitz spelar kyrkomusik och annat VECKOMÄSSA, Hans Lindholm 1 Kor 4:14-16 FREDAG 1 FEBRUARI TRÄFFPUNKT JESUS, gudstjänst för alla åldrar med bön och lovsång SÖNDAG 3 FEBRUARI (OBS! Tiden!) GUDSTJÄNST med söndagsskola, Jonas Lindberg, Stefan Holmström, Hans Lindholm, translation into English Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Ephesians 4:17-24, Communion TISDAG 5 FEBRUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 6 FEBRUARI LÖTENLUNKEN TORSDAG 7 FEBRUARI LÖTENTRÄFFEN, Volontär i Etiopien, Gustav Svedberg VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas FREDAG 8 FEBRUARI MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet LÖRDAG 9 FEBRUARI BARNLÄGER för barn i klass 3-7. SÖNDAG 10 FEBRUARI MORGONGUDSTJÄNST med stora och små, Rebecka Cada, Karin Löfgren, medverkan från barnlägret HÖGMÄSSA, Anna Lundgren, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships 15

16 Kalendarium DECEMBER Lörd 1/ SÅNGER I ADVENT, Sävja kyrkokör, instrumentalister. Sofia Hedman. Sönd 2/12 1:a Advent 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman, LarsOlov Eriksson, FriTillAria, Bo Inge Svensson trumpet, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe. Sönd 9/12 2:a Advent 9.30 MÄSSA MED FÖRBÖN, Erik Johansson, Eva Josefson, söndagsskola. Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Susanne Nordgren. Sönd 16/12 3:e Advent 9.30 FAMILJEGUDSTJÄNST, JULAVSLUTNING, Sofia Hedman, Fredrik Bråkenhielm. Kollekt till: EFS i Sävja 50% + Uppsala Stadsmission 50% (F). Kyrkkaffe. Sönd 23/12 4:e Advent 9.30 MÄSSA, LarsOlov Eriksson. Kollekt till: EFS Mission (F). Månd 24/12 Julafton SAMLING VID KRUBBAN, Sofia Hedman. Kollekt till: Den Gode Herdens skola/ Barnhem i Betlehem gm Sv Jerusalemföreningen (F) JULBÖN, LarsOlov Eriksson. Onsd 26/12 Annandag jul 9.30 HÖGMÄSSA, Sofia Hedman. Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R). Sönd 30/12 söndagen efter jul 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman. Kollekt till: EFS Mission (F). 16

17 Kalendarium JANUARI 2013 Tisd 1/1 Nyårsdagen HÖGMÄSSA, Susanne Nordgren. Fredskollekt. Sönd 6/1 Trettondedag jul 9.30 MÄSSA MED FÖRBÖN, Fredrik Bråkenhielm, Eva Josefson. Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R). Sönd 13/1 1;a söndagen efter trettondedagen Sammanlyst till Danmarks kyrka: HÖGMÄSSA med avskedspredikan av Margareta Hemström, församlingens körer medverkar. Kyrkkaffe och avtackning i Sävja kyrkas samlingssal. Sönd 20/1 2;a söndagen efter trettondedagen 9.30 GUDSTJÄNST med stora och SMÅ, Sofia Hedman. Kyrkkaffe. Sönd 27/1 Septuagesima 9.30 GUDSTJÄNST, LarsOlov Eriksson, dop, söndagsskola. Kyrkkaffe. Kollekt till: EFS Mission (F). FEBRUARI Sönd 3/2 Kyndelsmässodagen Sammanlyst till Danmarks kyrka: HÖGMÄSSA, Susanne Nordgren installeras som kyrkoherde, Ärkebiskop Anders Wejryd, församlingens vuxenkörer. Kyrkkaffe och välkomnande i Sävja kyrkas samlingssal UNGDOMSMÄSSA Med reservation för ändringar: Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info.om alla kyrkor i stan. 17

18 Kalendarium December Söndag 2 december Gudstjänst Tema: Ett nådens år Söndag 9 december Nattvardsgudstjänst Tema: Guds vapenrustning Söndag 16 december Gudstjänst Tema: Löften som håller? Januari 2013 Fredag 11 januari - Söndag 13 januari Äktenskapskurs: Guds design för äktenskapet - del I (se affisch för mer information) Söndag 13 januari Gudstjänst Lördag 26 januari Upprättelsekurs: Helad för att hela - del I Söndagsgudstjänsterna drar igång som vanligt efter juluppehållet den 13 januari 18

19 19

20 -Hur tyckte ni skivan fungerade i lördags? Nu menar jag inte någon CD-skiva med musik utan den i kyrkan! Det är måndag i veckan efter Allhelgonahelgen, klockan är 19 och Lötenkören är samlad för övning i Lötenkyrkans källare, under Gunnel Hällqvists ledning. Efter en utvärdering av lördagskvällens insatser, som de flesta tycker gick bra även om man inte kan enas om förtjänsterna hos spånskivan som monterats ovanför körläktaren, är det dags att plocka fram noterna för 1:a Advent. Lötenkören har ett 50-tal medlemmar i olika åldrar En del har varit med sen starten, en del är alldeles nya i gänget. Vad betyder kören för dem? - Att sjunga i kör är ett bra sätt att träffa kompisar, säger Ebba Karlsson, en av de yngre i kören och medlem sedan ett par månader tillbaka. Ebba har en bakgrund inom Lötenkyrkans barn- och ungdomskörer, men har varit borta från stan några år och då sjungit i olika gospelkörer. Gemenskapen i kören är något som också På övning med... Susanne Johansson lyfter fram. - Och det är så roligt att få sjunga! Det är stor variation på det vi sjunger, ibland är det lite svårare saker. I början tror man inte att det ska fungera, men sen låter det riktigt bra! Susanne var runt millennieskiftet medlem i kören i Gränby Kapell, som tyvärr lades ner. Dess körledare var Ingemar Hällqvist. -Då sa Ingemar Kom med till min frus kör! Så då gjorde jag det! En som varit med redan från början är Lennart Kågedal. På 60-talet huserade EFS i en liten lokal på Övre Slottsgatan. Kören gick under namnet EFS-kören och bestod av personer. Någon professionell körledare hade man inte råd med och de kortare körresor man företog betalades ur egen ficka. När Lötenkyrkan byggdes på 70-talet anställdes den första kyrkomusikern och kören växte snabbt. Den nuvarande kyrksalen, som stod klar 1986, blev ett lyft med sin fina akustik. Lennart uppskattar kontinuiteten i körens Lötenkören i Berlin Foto: Eva Noreborg 20

21 ...Lötenkören repertoar och tycker det är roligt att kören kan delta både i större evenemang och i gudstjänstlivet båda är lika viktiga! Jesper Rydén är medlem i kören sedan ett år tillbaka, så även hans fru Elisabeth. -Vi letade efter en kör som gick att kombinera med småbarn hemma och efter provlyssning visade sig Lötenkören vara ett bra alternativ. Jesper har varit med i många olika körer, bland annat Lunds Studentsångförening och Malmö Symfoniorkesters kör. Jesper uppskattar särskilt den omväxlande repertoaren och den goda stämningen i kören. Detta är något som Gunnel Hällqvist instämmer i. - Det här är världens roligaste kör att leda! Det är alltid glada miner - alla ställer upp och hänger med på nya initiativ. Gunnel har varit körens ledare sedan Förutom Lötenkören leder Gunnel också kyrkans barn- och ungdomskörer samt spelar på, dop, bröllop, begravningar och gudstjänster, även i G:a Uppsala och Tunabergskyrkan. Min målsättning är att vi alltid ska kunna bli bättre, bättre på vår repertoarnivå. Och att alla försöker komma på alla övningar - kören ska kännas viktig! På frågan om det är något som kören har gjort som hon känner sig extra stolt över lyfter Gunnel fram Lina Sandell-programmet. Det är en konsert och samtidigt en berättelse och ett skådespel om Lina Sandells liv som kören nu framfört bortåt tio gånger, bland annat på Gotland, i Slottskyrkan i Stockholm, i Svenska Kyrkan i Berlin och nu senast i samband med EFS kongress i maj. I våras blev även en DVD-inspelning gjord. - Lina Sandell var en fantastisk människa och jag tror vi alla har lärt oss mycket nytt om henne. En som i högsta grad är inblandad i Lina Sandell-projektet är Gunnels man Ingemar, som också håller i dirigentpinnen när kören sjunger mer klassisk musik. - Det är både roligt och nyttigt för mig att få vara en del av kören ibland och det berikar att kunna dela på dirigentskapet, säger Gunnel. Vad säger du till den som är sugen på att sjunga i Lötenkören? - Det är omsättning i kören så med jämna mellanrum finns det plats. Man behöver alls inte vara EFS-medlem, bara man tycker det är OK att sjunga i kyrkan är man välkommen. Medlemmarna i kören kommer från olika håll, både geografiskt och på annat sätt och både äldre och yngre är med. Vad minns då Jesper, Lennart, Susanne och Ebba som särskilt roliga framträdanden? - Åh, vi har gjort så många olika saker, men i Visby Domkyrka var det fint vi gick i kyrkogången och sjöng något, minns inte vad. Julkonserten i Uppsala Domkyrka med Göran Fristorp och Arja Saijomaa var också speciell, säger Susanne. - Johannespassionen av Bach tillsammans med G:a Uppsala Motettkör - det var bra. Särskilt med tanke på att vi bara är glada amatörer, tycker Lennart. - Konserten vid första advent var en fin upplevelse. Det var roligt att få samarbeta med de fina musikerna som deltog, minns Jesper. Ebba ser fram emot 2012 års 1:a adventskonsert, sin första med Lötenkören. Gunnel är redo vid pianot. - Nu tar vi fram Dotter Sion och den ska ni kunna utantill egentligen! - Ja men du har inte delat ut den - Nehej, men det blir bra - då kör vi ändå! Anna Lindgren DVD-filmen med Lina Sandell-programmet kan köpas för 150 kronor i Lötenkyrkans bokdisk eller via mejl till tfn

22 Ansvarsgrupper Lötenkyrkan jan Ansvarsgrupp 20 Sammankallande: Gullan Berglund, Börje Lindholm Gullan Berglund, Birgitta Hammerström, Cecilia och Jonas Forsman, Eva och Per Forslund, Ingrid och Olle Lövheim, Gun Lindh, Börje Lindblom, Ingmarie och Thomas Lindgren, Karin och Agne Nordlander, Ulrika Persson, Siri Wedin jan Ansvarsgrupp 1 Sammankallande: Bodil Davidsson, Berith Lindberg Märta Backman, Bodil Davidsson, Hans Edlund, Madeleine Källander, Berith Lindberg, Andreas och Martina Lind, Christine och Gunnar Nygren, Aizieba Zeggai, Eva Wahlberg 27 jan-2 feb Ansvarsgrupp 2 Sammankallande: Gunborg Marklund, Ulrika Vikman Eva Johansson, Magdalena Fredriksson, Birgitta Giertz, Maria Hemström, Björn Karlsson, Kerstin Löfgren, Helene och Anders Lundgren, Erik och Gunborg Marklund, Petter och Märta Nordlander, Jakob Svensson, Ulrika och Benjamin Vikman, Karin Öjelund 3-9 feb Ansavarsgrupp 4 Sammankallande: Mats Malmqvist, Nils Rönnbäck Rune Eriksson, David och Erika Fredriksson, Anita och Eskil Jonsson, Barbro och Lennart Jonsson, Ellinor och Mats Malmqvist, Negatu Frehweit Kebede, Belay Retta, Mia och Tomas Runfors, Märta och Nils Rönnbäck, Mogues Joseph Kommande perioder Period Grupp Period Grupp feb 5 7 april 13 april feb april feb 2 mars april mars 8 28 april 4 maj mars maj mars maj mars maj 2 31 mars 6 april 13 22

23 Mitt möte med det karismatiska Mitt första möte med det karismatiska kom i samma veva som jag kom till tro på Jesus för ungefär 11 år sedan. Pingstkyrkan i Karlstad var mitt första andliga hem och det dröjde inte länge förrän jag mötte de karismatiska uttrycken. Bönetanterna längst bak i kyrkan som bad i tungor. Mannen som alltid brukade ställa sig upp och profetera Så säger Herren i slutet på gudstjänsten. Om jag tyckte det var skumt? Ja. Men eftersom jag varit en ateistisk, rationell och skeptisk varelse hela mitt liv, så var allt som hade med Gud att göra märkligt och skumt. Samtidigt hade mitt möte med Jesus öppnat ett helt nytt rike där det övernaturliga var en verklighet. Och detta var också något som fascinerade mig och var attraktivt. Jag var hungrig efter mer och sökte det man inom Pingströrelsen kallar Andens dop. Det var inte andliga kickar jag var ute efter utan mer av Guds rikes verklighet och intimitet med Jesus. Det var också i ensamheten med Jesus som jag fick tungotalets gåva, trots att jag febrilt hade bett om det på möten och på läger. Att få ett profetiskt tilltal såg jag som en fantastisk förmån. Tänk att Gud ville tala personligt till mig! Det blev ett tecken på Guds personliga omsorg och jag värderade varje tilltal som en liten skatt och skrev upp dem för att bevara dem. Men jag hade svårt att verkligen komma in i nådegåvornas funktion. Det var faktiskt när jag kom till Uppsala och EFS-sammanhangen Johannelund och EFS i Mikaelskyrkan som jag mer konkret kom in i det karismatiska livet. Det berodde kanske framförallt på att jag tog min kallelse på större allvar och mötte andra med samma längtan efter mer av den Helige Ande. Under denna period i mitt liv blev profetiska tilltal vardagsmat. Det blev naturligt att Gud talade i vardagen och jag fick lära mig att börja lyssna. Det blev också en av de stora lärdomarna under denna tid. Att bönen till stor del handlar om att lyssna till Faderns röst och vara mottaglig, mer än att jag ska prestera. Det blev också tydligt under denna tid att Gud ville ha kontrollen. Att ha Jesus som Herre blev något mer än bara en paroll. Han ville bli insläppt bakom staketet som jag byggt kring mitt liv. Under denna tid startade också flera processer i mitt liv på det inre planet. Jesus som den gode herden och läkaren blev en verklighet när han började peta på saker i mitt inre som behövde helas. Även många syndiga mönster och attityder behövde komma fram i ljuset. Sammanfattningsvis handlar mitt möte med det karismatiska om att Gud helt enkelt fått bli mer verklig och levande. Det är både härligt och skrämmande. Jag har ofta fått se min egen rädsla i vitögat när Gud visar att han menar allvar med sin kärlek till mig. Han tar mig på allvar. Att nådegåvorna ges utrymme i gudstjänstlivet leder också till att icketroende förstår att Gud är på riktigt. Det är detta Paulus skriver om i sitt brev till korintierna (1 Kor 14:24-25). Vincent Ihlberg från EFS i Mikaelskyrkan 23

24 Skidresa med Lötenkyrkans ungdomar februari 2013 Återigen har jag fått förtroende att ansvara för skidläger och gör detta då jag tror starkt på idén om kristna läger. Här ges Gud extra utrymme och gemenskapen med honom och med andra ungdomar ges möjlighet att fördjupas. Detta samtidigt som det är vansinnigt roligt att åka skidor och snowboard. Vinterns läger kommer att ske som ett samarrangemang med Sörbykyrkans EFS. Tillsammans med deras ungdomar och konfirmander kommer vi med våra ungdomar och konfirmander att förhoppningsvis få en trevlig vecka. Vi vill hålla nere priset och hoppas därför att några på olika sätt vill stödja skidlägret. Det som står allra högst upp på önskelistan är en husmor/husfar som kan åka med oss och laga mat! Det är inte en liten sak vi ber om men det skulle vara värt så mycket. Har man inte den möjligheten så går det självklart bra att baka matbröd och/eller bullar eller stödja oss ekonomiskt. Ekonomiskt stöd går till dem som inte har råd att själva bekosta sin resa. Har ni förslag på andra saker som skulle kunna ge lägret en inkomst? Kanske behöver ni några tonåringar som krattar löv? Tveka inte att höra av er till mig. /Alexander Lägerchef Tfn: Mail: Anmälan till lägret Vill du åka skidor på sportlovet? Det finns fortfarande platser kvar! Hör av dej till: Ed, eller Alexander (se kontaktuppgifter till vänster) 24

25 Denna termin har gått väldigt fort... Det fanns så mycket som jag trodde att vi skulle hinna med, men det blev mer annorlunda än jag hade tänkt från början. När vi nu ska fira Jesu inkarnation är det passande att ta upp en del av en filosofi som har präglat ungdomsarbete de senaste sju åren. Det kallas för incarnational ministry. Det är ett engelskt begrepp som betyder att Jesu inkarnation blir en modell för hur man formar ett ungdomsarbete. Detta sätt att tänka innebär att verksamheterna blir ett verktyg och inte ett mål i sig. De är relationsoch kärleksbaserade. Jesus kom till oss som en av oss. Han kom inte som en stor person utom räckhåll utan levde mitt ibland oss. Efter ett tag, innan han börjat predika, säger han: Följ mig!. Han mötte människor på olika platser, i träd, på landsvägar, vid sjöar och i deras hem. Det är det som vi försöker göra. Vi bygger relationer till ungdomar genom att möta dem där de är. Det är därför som vi har olika grupper och olika sätt att träffa dem. Ungdomarna är på olika platser under sin andliga vandring. Vi har pratat om livet och Bibeln. Vi har pratat om att ta emot Jesus som frälsare och herre. Vi har gråtit med dem som har skurit upp sina armar och skrattat när någon ha sagt nåt roligt. Vårt arbete är levande och tjänar många ungdomar. Om du vill veta mer om ungdomsarbetet eller om specifika böneämnen, ska du komma till nästa möte för föräldrar och andra intresserade vuxna om ungdomsarbetet. God Jul och Gott Nytt År! Edward Thomas Volontärer i Lötenkyrkan och Gamla Uppsala församling? Se hit! Som tack för ditt engagemang bjuder Uppsala stift dig på en retreat eller ett andrum per år. Boka det datum som passar dig bäst genom att gå in på deras hemsida: ange att du är volontär i Lötenkyrkan vid bokningen. Behöver du hjälp så kontakta någon av de anställda. OBS! Det är många som vill dit så var ute i god tid. God Jul & Gott Nytt År 25

26 Livskraft 2012/2013 Låt Ditt rike komma 28/12-1/1 Alla är välkomna till kvällsgudstjänsterna 28/12 19:15 Gudstjänst med nattvard Predikan: Michael Rastas 29/12 19:15 Gudstjänst Predikan: Mats Nyholm 31/ (OBS: Tiden!) Gudstjänst Predikan: Edward Thomas 1/1 11:00 Gudstjänst med Nattvard Predikan: Hans Lindholm 30/12 19:15 Gudstjänst med Nattvard Predikan: Lina Martinsson m. fl. Sedan maj har det planerats och funderats kring årets stora höjdpunkt: LIVSKRAFT. Som vanligt kommer det att gå av stapeln i mellandagarna och ha sin bas i Lötenkyrkan och Johannelund. För att lägret skall bli positivt och bra för det drygt 100-talet ungdomar som kommer behövs det många händer som tillsammans hjälps åt. Det vi främst behöver är: - folk som bakar - kyrktorgvärdar (kvällstid i Lötenkyrkan) - hjälp att ställa i ordning inför lägret - städhjälp under lägret - hjälp att återställa efter lägret Listor där man kan skriva upp sig sitter uppe i Lötenkyrkan, Sävja kyrkan och Mikaelskyrkan. Viktigare än all praktisk hjälp är att vi tillsammans ber för lägret, dess deltagare, ledare och för oss i planeringsgruppen. Bön kan förättas varsom helst men det är väldigt värdefullt för lägret om ni kommer och deltar i kvällsgudstjänsterna. Har ni några frågor? Kontakta Michael Rastas (lägerchef) eller Alexander Dahlquist (platsansvarig Uppsala) Varmt välkomna med alla typer av bidrag! 26

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Församlingsblad Nr 1 2015 Årgång 78 dec 2014 - feb 2015 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Samtal med Aarno Lindroos Tänd ett ljus och låt det brinna! Rapport från Regionfesten Julen i S:t Eskilskyrkan

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

FIKA MED KYRKKORV OCH KAFFE SMÅKAKOR OCH MIKROLÅN SWEDISH FIKA ON TOUR DANDERYDS HEMBAKADE JUL ROY FARES SÖTA VÄRLD

FIKA MED KYRKKORV OCH KAFFE SMÅKAKOR OCH MIKROLÅN SWEDISH FIKA ON TOUR DANDERYDS HEMBAKADE JUL ROY FARES SÖTA VÄRLD FIKA MED KYRKKORV OCH KAFFE SMÅKAKOR OCH MIKROLÅN SWEDISH FIKA ON TOUR DANDERYDS HEMBAKADE JUL ROY FARES SÖTA VÄRLD Livet i Danderyds församling nr 4/2012 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013

Församlingsbladet. Korsets tecken. Breaking News! Bibeläventyret fortsätter. Örby-Skene församling N r 1 2013 Församlingsbladet Örby-Skene församling N r 1 2013 Korsets tecken Breaking News! Bibeläventyret fortsätter 1 Lite av varje... Välkommen till vårens församlingsblad för din församling. Här har vi försökt

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 V e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2 0 0 9 Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året bestått av 5 ledamöter: Gustav Nilsson ordf. Sven-Olof Jonsson

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

KyrkTorget 3. Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden

KyrkTorget 3. Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden KyrkTorget 3 2012 Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden Gemensam framtid med barnen i centrum För något år sedan skulle förskolegruppen, där min

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer