Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

2 EFS i Uppsala EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, Uppsala tel: , fax: Ordförande i missionsföreningen Leif Åberg, tel eller E-post: Kontakt Telefon Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm Ungdomspräst, Edward Thomas Församlingspedagog, Eva P Forslund Församlingskonsulent, Karin Löfgren Diakoniassistent, Birgitta E Andersson Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina Vaktmästare, Marcus Wallon Ledarexpedition Köket i Lötenkyrkan E-post: Lokalbokning (tel.tid: 10-12, 13-15) vxl dir EFS i Mikaelskyrkan c/o Olof Edsinger, tel: Dragarbrunnsg 67, Uppsala Ordförande i missionsföreningen Maria Stenman, tel: Djäknegatan 69, lgh 1302, Uppsala epost: EFS missionsförening i Sävja Sävja kyrka Carl von Linnés väg 2, Uppsala tel: Ordförande i missionsföreningen LarsOlov Eriksson, tel: Rörbäcksvägen 38, Uppsala epost: EFS-gruppen i Storvreta-Vattholma Kontaktperson: Ingrid Lundström tel: , epost: EFS MÅNADSBLADET ges ut av EFS i Uppsala Lötenkyrkan Heidenstamsgatan Uppsala TEL: FAX: HEMSIDA: GRAFISK FORM Anders Viklund, tel: epost: ANSVARIG UTGIVARE Hans Lindholm, tel: OMSLAG FOTO: Edward Thomas TRYCKERI Kph Trycksaksbolaget AB tel: UPPLÄSNING AV PROGRAM l: BANKUPPGIFTER Lötenkyrkan BG: Mikaelskyrkan BG: PG: Sävja kyrka PG: NÄSTA MANUSSTOPP Onsdagen den 16 januari 2013 NÄSTA NUMMER KOMMER Torsdagen den 24 januari

3 Om att lära av andra I söndags morse firade jag gudstjänst i Christ Church i Berkeley, Kalifornien. Jag är i USA för att vara med på en stor bibelforskarkonferens och passar samtidigt på att hälsa på barn och barnbarn på västkusten. Men det är om Christ Church jag vill berätta lite. Christ Church är en ganska ny församlingsplantering i universitetsstaden Berkeley. Församlingen tillhör den presbyterianska kyrkofamiljen. Den lokal man har som huvudkyrka man har ytterligare åtminstone en lokal där man firar gudstjänst är hundra år gammal och har fått nytt liv genom denna plantering. Det handlar om återanvändning, alltså precis samma fenomen som det finns många exempel på också inom den anglikanska kyrkan i Storbritannien. Gudstjänsten är både traditionell och nymodig. Här finns textläsningar, syndabekännelse med avlösning, trosbekännelse, nattvard, Herrens bön och välsignelsen. Det är lätt att känna igen sig. Sångerna/psalmerna är en blandning av gammalt och nytt. Men orgeln brukas inte; i stället består musiken av piano, gitarr, bas, fiol, trummor och synt. Vid en av sångerna är till och med en mandolin inblandad. Lekmannainslaget i gudstjänsten är stort. En lekman leder, alla textläsningar är av lekmän, förbönen beds av en lekman och så vidare. Inga liturgiska kläder används. Predikan har en stor och självklar plats. Dagens tema handlar om oro och bekymmer utifrån bibelordet: Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar (Fil 4:6). Pastorn talar om hur viktigt det är att sätta namn på vår oro och att inte låta den styra våra liv. Det hela är inkännande, 3 Ledare psykologiskt trovärdigt och bibelförankrat. Det är inte de enkla lösningarnas förkunnelse, inte självhjälpböckernas generaliseringar. Denne predikant har läst på och arbetat med predikan. Han tar sina lyssnare på allvar, och han är medveten om att bland hans åhörare finns doktorer, psykologer, teologer och andra troende och tänkande bibelläsare. Han talar till folk i en universitetsstad, och han behandlar dem med respekt. Församlingen i Christ Church betonar gemenskapen. Den består av övervägande yngre människor; en majoritet skulle jag tro är mellan 30 och 40 år. Det manliga inslaget är påfallande. I slutet av gudstjänsten kommer meddelandena. Också de är intressanta och lärorika. Visst innehåller de uppgifter om kommande möten, men mest handlar de om vad man vill med församlingen. Och det är påtagligt med vilken värme man talar om sin gemenskap. Jag åker från gudstjänsten med många frågor om mitt eget sammanhang. Vad kan jag lära av en kyrka som Christ Church? Här har man till synes lyckats kombinera tradition och förnyelse på ett fint sätt. Man har gett predikan en central plats och man talar väl om sin gemenskap. Det och mycket annat vill jag ta med mig hem. LarsOlov Eriksson EFS i Sävja

4 EXTRA! EXTRA! Rekordresultat för Lötenkyrkans höstmarknad kronor till Hälsningar från höstmarknadsgeneralen 2012: Tack alla ni som medverkade och alla ni som deltog till det fina resultatet för Barn i alla länder Martin Nilsson Tack från styrelsen: STORT TACK! till alla som var engagerade i höstmarknaden! Jättekul, underbart för magen och ett perfekt genomfört arrangemang som man inte behövde gå lottlös ifrån! Ni är värda en stor eloge för er insats genom att skänka prylar, stå vid stånden, servera, städa, ordna lotteri, göra dockteater, fixa brandbil, ordna fiskdamm, diska och mycket annat. HURRA OCH TACK! Vi kom en bit över kr även i år! Styrelsen genom Leif Åberg 4

5 Från Sävjas horisont Denna gång får min hälsning från Sävja i själva verket bli från USA. I detta nummer av Månadsbladet har jag berättat om ett besök i Christ Church i Berkeley i norra Kalifornien. Som framgår av ledaren var det en lärorik gudstjänst, där jag såg många likheter med vårt eget sammanhang. Också vi försöker ju kombinera tradition och nyheter. Frågan är bara om vi tar vara på rätt tradition och inför rätta nyheter. Det skulle vara spännande att vid tillfälle resonera vidare om det. Ett lite udda inslag i Christ Church var sättet att servera kyrkkaffet. Vi är ju alla väl medvetna om hur viktigt det är. Det udda i Berkeley var att kyrkkaffet serverades före gudstjänsten, och att många tog med sig sina kaffemuggar (med lock) in i gudstjänsten och satt och smuttade på kaffet under mötet. Det finns olika ordningar! När det så gäller Sävja vill jag först uttrycka tacksamhet för sånggudstjänsten med Sånger om himlen. Vi var närmare 90 personer på gudstjänsten, och det var ett fantastiskt möte. En annan rik gudstjänst var besöket av Tin Mörk, chef för EFS nationella arbete. Hon inte bara höll en god predikan, hon tackade också oss i Sävja för vår trohet när det gäller gåvor och kollekter till EFS arbete. För alla, inte minst dem som inte var med vid gudstjänsten, vill jag gärna föra vidare det tacket som en uppmuntran till fortsatt trohet i bön och givande. Vårens planering är så smått igång, och så snart jag återvänder från USA ska Sofia Hedman och jag sätta oss ner med gudstjänstplaneringen. Redan i förra numret nämnde jag dock om några viktiga inslag i början av året med kyrkoherdeväxlingen i församlingen. LarsOlov Eriksson

6 Årsmöte 10 mars Högmässa med söndagsskola Förstärkt kyrkkkaffe/ lättlunch Årsmöte KENISHA Om intresse finns vill vi erbjuda några fördjupningskvällar under vårvintern kring boken om Eritreas Evangeliska Kyrka under ledning av Dr Ezra Gebremedhin. Intresserad? Hör av dig till Lötenkyrkans Missionsråd, Ella WoldeSelassie eller Ruth Normark ( ) Var vänlig boka in detta redan nu! BOKA IN REDAN NU: 9-10 FEB: BARNLÄGER FÖR DIG SOM GÅR I KLASS 3-7 6

7 7

8 8

9 Ekonomisk rapport - Oktober En lite kortare rapport denna månad, siffrorna för oktober visar fortsatt på plus. Som synes av den lilla sammanställningen nedan kommer de regelbundna gåvorna och kollekterna inte upp till vad vi budgeterat. Att totala intäkterna ändå ligger på plus beror bl.a. på våra arrangemang och uthyrningar. Totala kostnader ligger på ca Det jag inte rapporterade förra månaden var insamling till EFS missionsarbete, vilket har uppgått till :- och då tillkommer höstmarknaden på drygt : -. Dessutom har vi samlat in i övriga kollekter, bl.a. Svenska kyrkans utlandsarbete. Tack för alla gåvor som bidrar till verksamhet här hemma och ut i världen. Göte Swedberg Kassör EFS Lötenkyrkan Rapport från styrelsen i Lötenkyrkan Styrelsen är numera fulltalig och vi har under hösten arbetat lite extra med några frågor. Barn- och ungdomsverksamheten är ett prioriterat område och vi har tillsammans med BUR (Barn- och ungdomsrådet) och några av de anställda haft en halvdag för samtal och visionerande. Det ledde till en del konkreta förslag och vi hoppas på goda resultat. Vi har även samtalat om hur vi kan stärka och underlätta för nya att komma med i gemenskapen i Lötenkyrkan och om gudstjänsternas utformning. Arbetet med NFU går vidare. Några glädjeämnen är att vi har ett positivt resultat i ekonomin och att den nya hemsidan är på gång. Den behöver bara fyllas med korrekt och relevant information. Efter att vi ett tag provat med att ha ett fikapris på 30 kr i samband med gudstjänsterna, har vi beslutat att priset efter årsskiftet sänks tillbaka till 20 kr (men så klart med möjligheten att ge mer). Detta tack vare att ekonomin tillåter prissänkningen och för att så många som möjligt ska kunna delta i gemenskapen vid fikaborden. Jonas Nording 9

10 Missing People fortsättning på artikeln Behöver våra Gudstjänster förnyas? - del 3 Det är utmärkt att organisationen Missing People har etablerats i Sverige, och är på gång i Uppsala. Frivilliga engageras till att söka efter saknade och försvunna människor, i samverkan med polisen. På kort tid har flera hittats, levande eller döda. Det är väl bara namnet som är lite missvisande(!) vore det inte lämpligare med Finding People? Jag tror att detta kan ha med våra gudstjänster att göra! Vi kan vara missing people på två sätt: 1. Att själv vara en människa som saknas EFS försöker gå mot trenden. Bland de flesta i Sverige har gudstjänstseden brutits. Många vill gå in i kyrkor, men helst när ingen annan är där. Ganska många kan också tänka sig att delta i gudstjänster vid speciella tillfällen. Men få har vanan att i princip gå till gudstjänster varje söndag, så där självklart som man går till arbetet utan att varje morgon tänka efter om man inte borde stanna hemma. Men i EFS väntar vi oss att folk deltar ofta och regelbundet. Naturligtvis är också tillfälliga besökare välkomna. Men vi har till och med inrättat en förening för att folk ska få möjlighet att känna delaktighet och ta ansvar. Och vi ordnar en massa former av möten och aktiviteter för att gemenskap ska byggas. Om alla som brukat gå till gudstjänst varje söndag plötsligt bara kommer varannan, halveras statistiken i ett slag. Värre är att vi blir för få som tar emot andra som kommer. Det är många som strömmat igenom Lötenkyrkan genom åren utan att få fäste här. Styrelsen arbetar för att vi ska få en öppnare och mer välkomnande atmosfär i kyrkan. När nu kyrkkaffepriset sänks hoppas vi att fler ska vilja stanna för att bilda en välkomnande miljö. Och vi hoppas att ni som bakar och serverar ska känna att en varmare gemenskap är tillräcklig belöning, även om fikaintäkterna till kyrkan 10 inte blir högre. Naturligtvis varken kan eller vill vi kommendera folk till kyrkan. Utmaningen som vi får be och arbeta för är att gudstjänsterna ska vara så attraktiva att människor vill komma tillbaka. 2. Att vara en som saknar andra människor Jag har alltid känt mig utmanad av gobelängen på väggen i Lötenkyrkans aula. Kvinnan som mött Jesus vid brunnen låter krukan stå och går mot staden för att berätta. Stadsborna strömmar mot henne. Men husen i bakgrunden har fel färg! De är inte sandgula som husen i Israel, utan mörkt tegelröda. De har alltså samma färg som husen tvärs över gatan från kyrkan. Det är till människorna där och i andra delar av Lötenområdet och Uppsala som vi är sända för att berätta om att vi har mött Messias. Har du, som jag, människor som du tänker på och ber för, människor som du varje söndag saknar om du inte möter dem? I så fall kan vi väl komma överens om att fortsätta be och söka öppningar för dem in i församlingsgemenskapen. Vad vi vet är att Jesus är angelägen att få möta både dem och oss. Hela hans liv går ut på detta: Finding People. Hans Lindholm

11 Lötenkyrkan Kalendarium LÖRDAG 1 DECEMBER ADVENTSKONSERT Kyrkans körer, Linnékvintetten, stråkensemble, Anette Sundell-Liljeroth, dans. SÖNDAG 2 DECEMBER ADVENTSGUDSTJÄNST med alla åldrar, Hans Lindholm, Lötenkören, blåsarensemble. Kollekt: Diakoni i Gamla Uppsala församling. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas: Relationships a circle of friends, Communion. TISDAG 4 DECEMBER MORGONMÄSSA ONSDAG 5 DECEMBER LÖTENLUNKEN TORSDAG 6 DECEMBER LÖTENTRÄFFEN, Bibeln i fokus. Bibelforskare Birger Olsson KVÄLLSMÄSSA, 1 Kor 4:1-5, Hans Lindholm. FREDAG 7 DECEMBER Konsert med Esters musikverksamhet SÖNDAG 9 DECEMBER 9.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén, Hans Lindholm, Cajsa Skogholt HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, tillfälle till förbön, translation into English. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika.. Liten julmarknad på kyrktorget CROSS CULTURE, service in English, Johan Lundberg, Ephesians 3: SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST TISDAG 11 DECEMBER 9.15 MORGONMÄSSA TORSDAG 13 DECEMBER LÖTENTRÄFFEN, LUCIA- OCH JULFEST, Ungdomskören,Gunnel Hällqvist KVÄLLSMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas 11

12 Kalendarium Lötenkyrkan FREDAG 14 DECEMBER AVSLUTNING FÖR ALLA UNGDOMSGRUPPER med middag. Anmälan till Edward Thomas, TRÄFFPUNKT JESUS, gudstjänst med bön och lovsång, Jacob Sernheim, julfest LÖRDAG 15 DECEMBER LUCIAHÖGTID, Gott & Blandat, Ungdomskören, därefter MUSIKCAFÉ med olika framträdanden SÖNDAG 16 DECEMBER 9.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Jonas Lindberg, LarsOlov Ericsson, Marcus Holmström leder lovsång GUDSTJÄNST, Per Edler, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika. Liten julmarknad på kyrktorget CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Pot luck TISDAG 18 DECEMBER 9.15 MORGONMÄSSA SÖNDAG 23 DECEMBER Buren av ljus, böner och tankar inför julen, Birgitta Andersson, Eva Forslund, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete CROSS CULTURE, service in English MÅNDAG 24 DECEMBER SAMLING VID KRUBBAN, Hans Lindholm m fl, Gott & Blandat. Translation into English. Kollekt: Barn i alla länder, EFS och Salt MIDNATTSMÄSSA, Hans Lindholm, kör Kollekt: Barn i alla länder, EFS BIAL ONSDAG 26 DECEMBER JULGRÖT OCH GEMENSKAP med alla åldrar. Anmälan senast den 22 december (för att beräkna matinköp) till diakon Birgitta Andersson, , VI SJUNGER JULENS SÅNGER, Lötenkören, gästsolist Donald Perry, stråkensemble m fl 12

13 Lötenkyrkan Kalendarium FREDAG 28 DEC 1 JAN: LIVSKRAFTSLÄGER SALT RIKS. (se program sid. 26) TISDAG 1 JANUARI HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. SÖNDAG 6 JANUARI HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, translation into English. Kollekt: Svenska Kyrkans internationella arbete CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Ephesians 4:1-10, Communion TISDAG 8 JANUARI MORGONMÄSSA TORSDAG 10 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Vi sjunger ut julen tillsammans med Mats Bergkvist VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas SÖNDAG 13 JANUARI FAMILJEMÄSSA, Leif Nordenstorm m fl GUDSTJÄNST, Agne Nordlander, Hans Lindholm translation into English. Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST TISDAG 15 JANUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 16 JANUARI LÖTENLUNKEN TJEJ- och KILLGRUPPERNA, ungdomsgrupp för tjejer och killar i gymnasiet och högstadiet. Startar därefter varje vecka kl TORSDAG 17 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Från Taiwan till restaurang i Uppsala. Shoiw-Lih Wo intervjuas om en livsresa SCOUTERNA startar för terminen VECKOMÄSSA, 1 Kor 4:6-13, Hans Lindholm 13

14 Kalendarium Lötenkyrkan FREDAG 18 JANUARI MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet SÖNDAG 20 JANUARI MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Rebecka Cada, Pannkakskyrkan, m fl (OBS! Tid och plats!) EKUMENISK GUDSTJÄNST, Gamla Uppsala kyrka. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Ephesians 4:1-16 TISDAG 22 JANUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 23 JANUARI LÖTENLUNKEN TORSDAG 24 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Kvinnor och väckelsen, Terese Tham-Selander VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas Efter mässan: Mat och gåvoupptäckt. Kontakta Edward Thomas för mer information. FREDAG 25 JANUARI MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet SÖNDAG 27 JANUARI MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén, James Starr FAMILJESÖNDAG: Samling för föräldrar om hur vi delar tron med våra barn. Föräldramöte om söndagsskolan Skatten, Eva Forslund Under tiden erbjuds aktiviteter för barn från 2 år och uppåt Gemensam lunch. Anmälan till senast 18 jan GUDSTJÄNST, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships TISDAG 29 JANUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 30 JANUARI LÖTENLUNKEN 14

15 Lötenkyrkan Kalendarium TORSDAG 31 JANUARI LÖTENTRÄFFEN, Pontus och en orgel. Pontus Leitz spelar kyrkomusik och annat VECKOMÄSSA, Hans Lindholm 1 Kor 4:14-16 FREDAG 1 FEBRUARI TRÄFFPUNKT JESUS, gudstjänst för alla åldrar med bön och lovsång SÖNDAG 3 FEBRUARI (OBS! Tiden!) GUDSTJÄNST med söndagsskola, Jonas Lindberg, Stefan Holmström, Hans Lindholm, translation into English Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Ephesians 4:17-24, Communion TISDAG 5 FEBRUARI MORGONMÄSSA ONSDAG 6 FEBRUARI LÖTENLUNKEN TORSDAG 7 FEBRUARI LÖTENTRÄFFEN, Volontär i Etiopien, Gustav Svedberg VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas FREDAG 8 FEBRUARI MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet LÖRDAG 9 FEBRUARI BARNLÄGER för barn i klass 3-7. SÖNDAG 10 FEBRUARI MORGONGUDSTJÄNST med stora och små, Rebecka Cada, Karin Löfgren, medverkan från barnlägret HÖGMÄSSA, Anna Lundgren, translation into English. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships 15

16 Kalendarium DECEMBER Lörd 1/ SÅNGER I ADVENT, Sävja kyrkokör, instrumentalister. Sofia Hedman. Sönd 2/12 1:a Advent 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman, LarsOlov Eriksson, FriTillAria, Bo Inge Svensson trumpet, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe. Sönd 9/12 2:a Advent 9.30 MÄSSA MED FÖRBÖN, Erik Johansson, Eva Josefson, söndagsskola. Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R). Kyrkkaffe Mässa i Taizéanda, Susanne Nordgren. Sönd 16/12 3:e Advent 9.30 FAMILJEGUDSTJÄNST, JULAVSLUTNING, Sofia Hedman, Fredrik Bråkenhielm. Kollekt till: EFS i Sävja 50% + Uppsala Stadsmission 50% (F). Kyrkkaffe. Sönd 23/12 4:e Advent 9.30 MÄSSA, LarsOlov Eriksson. Kollekt till: EFS Mission (F). Månd 24/12 Julafton SAMLING VID KRUBBAN, Sofia Hedman. Kollekt till: Den Gode Herdens skola/ Barnhem i Betlehem gm Sv Jerusalemföreningen (F) JULBÖN, LarsOlov Eriksson. Onsd 26/12 Annandag jul 9.30 HÖGMÄSSA, Sofia Hedman. Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R). Sönd 30/12 söndagen efter jul 9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman. Kollekt till: EFS Mission (F). 16

17 Kalendarium JANUARI 2013 Tisd 1/1 Nyårsdagen HÖGMÄSSA, Susanne Nordgren. Fredskollekt. Sönd 6/1 Trettondedag jul 9.30 MÄSSA MED FÖRBÖN, Fredrik Bråkenhielm, Eva Josefson. Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R). Sönd 13/1 1;a söndagen efter trettondedagen Sammanlyst till Danmarks kyrka: HÖGMÄSSA med avskedspredikan av Margareta Hemström, församlingens körer medverkar. Kyrkkaffe och avtackning i Sävja kyrkas samlingssal. Sönd 20/1 2;a söndagen efter trettondedagen 9.30 GUDSTJÄNST med stora och SMÅ, Sofia Hedman. Kyrkkaffe. Sönd 27/1 Septuagesima 9.30 GUDSTJÄNST, LarsOlov Eriksson, dop, söndagsskola. Kyrkkaffe. Kollekt till: EFS Mission (F). FEBRUARI Sönd 3/2 Kyndelsmässodagen Sammanlyst till Danmarks kyrka: HÖGMÄSSA, Susanne Nordgren installeras som kyrkoherde, Ärkebiskop Anders Wejryd, församlingens vuxenkörer. Kyrkkaffe och välkomnande i Sävja kyrkas samlingssal UNGDOMSMÄSSA Med reservation för ändringar: Läs på vår hemsida eller ring för personlig service med info.om alla kyrkor i stan. 17

18 Kalendarium December Söndag 2 december Gudstjänst Tema: Ett nådens år Söndag 9 december Nattvardsgudstjänst Tema: Guds vapenrustning Söndag 16 december Gudstjänst Tema: Löften som håller? Januari 2013 Fredag 11 januari - Söndag 13 januari Äktenskapskurs: Guds design för äktenskapet - del I (se affisch för mer information) Söndag 13 januari Gudstjänst Lördag 26 januari Upprättelsekurs: Helad för att hela - del I Söndagsgudstjänsterna drar igång som vanligt efter juluppehållet den 13 januari 18

19 19

20 -Hur tyckte ni skivan fungerade i lördags? Nu menar jag inte någon CD-skiva med musik utan den i kyrkan! Det är måndag i veckan efter Allhelgonahelgen, klockan är 19 och Lötenkören är samlad för övning i Lötenkyrkans källare, under Gunnel Hällqvists ledning. Efter en utvärdering av lördagskvällens insatser, som de flesta tycker gick bra även om man inte kan enas om förtjänsterna hos spånskivan som monterats ovanför körläktaren, är det dags att plocka fram noterna för 1:a Advent. Lötenkören har ett 50-tal medlemmar i olika åldrar En del har varit med sen starten, en del är alldeles nya i gänget. Vad betyder kören för dem? - Att sjunga i kör är ett bra sätt att träffa kompisar, säger Ebba Karlsson, en av de yngre i kören och medlem sedan ett par månader tillbaka. Ebba har en bakgrund inom Lötenkyrkans barn- och ungdomskörer, men har varit borta från stan några år och då sjungit i olika gospelkörer. Gemenskapen i kören är något som också På övning med... Susanne Johansson lyfter fram. - Och det är så roligt att få sjunga! Det är stor variation på det vi sjunger, ibland är det lite svårare saker. I början tror man inte att det ska fungera, men sen låter det riktigt bra! Susanne var runt millennieskiftet medlem i kören i Gränby Kapell, som tyvärr lades ner. Dess körledare var Ingemar Hällqvist. -Då sa Ingemar Kom med till min frus kör! Så då gjorde jag det! En som varit med redan från början är Lennart Kågedal. På 60-talet huserade EFS i en liten lokal på Övre Slottsgatan. Kören gick under namnet EFS-kören och bestod av personer. Någon professionell körledare hade man inte råd med och de kortare körresor man företog betalades ur egen ficka. När Lötenkyrkan byggdes på 70-talet anställdes den första kyrkomusikern och kören växte snabbt. Den nuvarande kyrksalen, som stod klar 1986, blev ett lyft med sin fina akustik. Lennart uppskattar kontinuiteten i körens Lötenkören i Berlin Foto: Eva Noreborg 20

21 ...Lötenkören repertoar och tycker det är roligt att kören kan delta både i större evenemang och i gudstjänstlivet båda är lika viktiga! Jesper Rydén är medlem i kören sedan ett år tillbaka, så även hans fru Elisabeth. -Vi letade efter en kör som gick att kombinera med småbarn hemma och efter provlyssning visade sig Lötenkören vara ett bra alternativ. Jesper har varit med i många olika körer, bland annat Lunds Studentsångförening och Malmö Symfoniorkesters kör. Jesper uppskattar särskilt den omväxlande repertoaren och den goda stämningen i kören. Detta är något som Gunnel Hällqvist instämmer i. - Det här är världens roligaste kör att leda! Det är alltid glada miner - alla ställer upp och hänger med på nya initiativ. Gunnel har varit körens ledare sedan Förutom Lötenkören leder Gunnel också kyrkans barn- och ungdomskörer samt spelar på, dop, bröllop, begravningar och gudstjänster, även i G:a Uppsala och Tunabergskyrkan. Min målsättning är att vi alltid ska kunna bli bättre, bättre på vår repertoarnivå. Och att alla försöker komma på alla övningar - kören ska kännas viktig! På frågan om det är något som kören har gjort som hon känner sig extra stolt över lyfter Gunnel fram Lina Sandell-programmet. Det är en konsert och samtidigt en berättelse och ett skådespel om Lina Sandells liv som kören nu framfört bortåt tio gånger, bland annat på Gotland, i Slottskyrkan i Stockholm, i Svenska Kyrkan i Berlin och nu senast i samband med EFS kongress i maj. I våras blev även en DVD-inspelning gjord. - Lina Sandell var en fantastisk människa och jag tror vi alla har lärt oss mycket nytt om henne. En som i högsta grad är inblandad i Lina Sandell-projektet är Gunnels man Ingemar, som också håller i dirigentpinnen när kören sjunger mer klassisk musik. - Det är både roligt och nyttigt för mig att få vara en del av kören ibland och det berikar att kunna dela på dirigentskapet, säger Gunnel. Vad säger du till den som är sugen på att sjunga i Lötenkören? - Det är omsättning i kören så med jämna mellanrum finns det plats. Man behöver alls inte vara EFS-medlem, bara man tycker det är OK att sjunga i kyrkan är man välkommen. Medlemmarna i kören kommer från olika håll, både geografiskt och på annat sätt och både äldre och yngre är med. Vad minns då Jesper, Lennart, Susanne och Ebba som särskilt roliga framträdanden? - Åh, vi har gjort så många olika saker, men i Visby Domkyrka var det fint vi gick i kyrkogången och sjöng något, minns inte vad. Julkonserten i Uppsala Domkyrka med Göran Fristorp och Arja Saijomaa var också speciell, säger Susanne. - Johannespassionen av Bach tillsammans med G:a Uppsala Motettkör - det var bra. Särskilt med tanke på att vi bara är glada amatörer, tycker Lennart. - Konserten vid första advent var en fin upplevelse. Det var roligt att få samarbeta med de fina musikerna som deltog, minns Jesper. Ebba ser fram emot 2012 års 1:a adventskonsert, sin första med Lötenkören. Gunnel är redo vid pianot. - Nu tar vi fram Dotter Sion och den ska ni kunna utantill egentligen! - Ja men du har inte delat ut den - Nehej, men det blir bra - då kör vi ändå! Anna Lindgren DVD-filmen med Lina Sandell-programmet kan köpas för 150 kronor i Lötenkyrkans bokdisk eller via mejl till tfn

22 Ansvarsgrupper Lötenkyrkan jan Ansvarsgrupp 20 Sammankallande: Gullan Berglund, Börje Lindholm Gullan Berglund, Birgitta Hammerström, Cecilia och Jonas Forsman, Eva och Per Forslund, Ingrid och Olle Lövheim, Gun Lindh, Börje Lindblom, Ingmarie och Thomas Lindgren, Karin och Agne Nordlander, Ulrika Persson, Siri Wedin jan Ansvarsgrupp 1 Sammankallande: Bodil Davidsson, Berith Lindberg Märta Backman, Bodil Davidsson, Hans Edlund, Madeleine Källander, Berith Lindberg, Andreas och Martina Lind, Christine och Gunnar Nygren, Aizieba Zeggai, Eva Wahlberg 27 jan-2 feb Ansvarsgrupp 2 Sammankallande: Gunborg Marklund, Ulrika Vikman Eva Johansson, Magdalena Fredriksson, Birgitta Giertz, Maria Hemström, Björn Karlsson, Kerstin Löfgren, Helene och Anders Lundgren, Erik och Gunborg Marklund, Petter och Märta Nordlander, Jakob Svensson, Ulrika och Benjamin Vikman, Karin Öjelund 3-9 feb Ansavarsgrupp 4 Sammankallande: Mats Malmqvist, Nils Rönnbäck Rune Eriksson, David och Erika Fredriksson, Anita och Eskil Jonsson, Barbro och Lennart Jonsson, Ellinor och Mats Malmqvist, Negatu Frehweit Kebede, Belay Retta, Mia och Tomas Runfors, Märta och Nils Rönnbäck, Mogues Joseph Kommande perioder Period Grupp Period Grupp feb 5 7 april 13 april feb april feb 2 mars april mars 8 28 april 4 maj mars maj mars maj mars maj 2 31 mars 6 april 13 22

23 Mitt möte med det karismatiska Mitt första möte med det karismatiska kom i samma veva som jag kom till tro på Jesus för ungefär 11 år sedan. Pingstkyrkan i Karlstad var mitt första andliga hem och det dröjde inte länge förrän jag mötte de karismatiska uttrycken. Bönetanterna längst bak i kyrkan som bad i tungor. Mannen som alltid brukade ställa sig upp och profetera Så säger Herren i slutet på gudstjänsten. Om jag tyckte det var skumt? Ja. Men eftersom jag varit en ateistisk, rationell och skeptisk varelse hela mitt liv, så var allt som hade med Gud att göra märkligt och skumt. Samtidigt hade mitt möte med Jesus öppnat ett helt nytt rike där det övernaturliga var en verklighet. Och detta var också något som fascinerade mig och var attraktivt. Jag var hungrig efter mer och sökte det man inom Pingströrelsen kallar Andens dop. Det var inte andliga kickar jag var ute efter utan mer av Guds rikes verklighet och intimitet med Jesus. Det var också i ensamheten med Jesus som jag fick tungotalets gåva, trots att jag febrilt hade bett om det på möten och på läger. Att få ett profetiskt tilltal såg jag som en fantastisk förmån. Tänk att Gud ville tala personligt till mig! Det blev ett tecken på Guds personliga omsorg och jag värderade varje tilltal som en liten skatt och skrev upp dem för att bevara dem. Men jag hade svårt att verkligen komma in i nådegåvornas funktion. Det var faktiskt när jag kom till Uppsala och EFS-sammanhangen Johannelund och EFS i Mikaelskyrkan som jag mer konkret kom in i det karismatiska livet. Det berodde kanske framförallt på att jag tog min kallelse på större allvar och mötte andra med samma längtan efter mer av den Helige Ande. Under denna period i mitt liv blev profetiska tilltal vardagsmat. Det blev naturligt att Gud talade i vardagen och jag fick lära mig att börja lyssna. Det blev också en av de stora lärdomarna under denna tid. Att bönen till stor del handlar om att lyssna till Faderns röst och vara mottaglig, mer än att jag ska prestera. Det blev också tydligt under denna tid att Gud ville ha kontrollen. Att ha Jesus som Herre blev något mer än bara en paroll. Han ville bli insläppt bakom staketet som jag byggt kring mitt liv. Under denna tid startade också flera processer i mitt liv på det inre planet. Jesus som den gode herden och läkaren blev en verklighet när han började peta på saker i mitt inre som behövde helas. Även många syndiga mönster och attityder behövde komma fram i ljuset. Sammanfattningsvis handlar mitt möte med det karismatiska om att Gud helt enkelt fått bli mer verklig och levande. Det är både härligt och skrämmande. Jag har ofta fått se min egen rädsla i vitögat när Gud visar att han menar allvar med sin kärlek till mig. Han tar mig på allvar. Att nådegåvorna ges utrymme i gudstjänstlivet leder också till att icketroende förstår att Gud är på riktigt. Det är detta Paulus skriver om i sitt brev till korintierna (1 Kor 14:24-25). Vincent Ihlberg från EFS i Mikaelskyrkan 23

24 Skidresa med Lötenkyrkans ungdomar februari 2013 Återigen har jag fått förtroende att ansvara för skidläger och gör detta då jag tror starkt på idén om kristna läger. Här ges Gud extra utrymme och gemenskapen med honom och med andra ungdomar ges möjlighet att fördjupas. Detta samtidigt som det är vansinnigt roligt att åka skidor och snowboard. Vinterns läger kommer att ske som ett samarrangemang med Sörbykyrkans EFS. Tillsammans med deras ungdomar och konfirmander kommer vi med våra ungdomar och konfirmander att förhoppningsvis få en trevlig vecka. Vi vill hålla nere priset och hoppas därför att några på olika sätt vill stödja skidlägret. Det som står allra högst upp på önskelistan är en husmor/husfar som kan åka med oss och laga mat! Det är inte en liten sak vi ber om men det skulle vara värt så mycket. Har man inte den möjligheten så går det självklart bra att baka matbröd och/eller bullar eller stödja oss ekonomiskt. Ekonomiskt stöd går till dem som inte har råd att själva bekosta sin resa. Har ni förslag på andra saker som skulle kunna ge lägret en inkomst? Kanske behöver ni några tonåringar som krattar löv? Tveka inte att höra av er till mig. /Alexander Lägerchef Tfn: Mail: Anmälan till lägret Vill du åka skidor på sportlovet? Det finns fortfarande platser kvar! Hör av dej till: Ed, eller Alexander (se kontaktuppgifter till vänster) 24

25 Denna termin har gått väldigt fort... Det fanns så mycket som jag trodde att vi skulle hinna med, men det blev mer annorlunda än jag hade tänkt från början. När vi nu ska fira Jesu inkarnation är det passande att ta upp en del av en filosofi som har präglat ungdomsarbete de senaste sju åren. Det kallas för incarnational ministry. Det är ett engelskt begrepp som betyder att Jesu inkarnation blir en modell för hur man formar ett ungdomsarbete. Detta sätt att tänka innebär att verksamheterna blir ett verktyg och inte ett mål i sig. De är relationsoch kärleksbaserade. Jesus kom till oss som en av oss. Han kom inte som en stor person utom räckhåll utan levde mitt ibland oss. Efter ett tag, innan han börjat predika, säger han: Följ mig!. Han mötte människor på olika platser, i träd, på landsvägar, vid sjöar och i deras hem. Det är det som vi försöker göra. Vi bygger relationer till ungdomar genom att möta dem där de är. Det är därför som vi har olika grupper och olika sätt att träffa dem. Ungdomarna är på olika platser under sin andliga vandring. Vi har pratat om livet och Bibeln. Vi har pratat om att ta emot Jesus som frälsare och herre. Vi har gråtit med dem som har skurit upp sina armar och skrattat när någon ha sagt nåt roligt. Vårt arbete är levande och tjänar många ungdomar. Om du vill veta mer om ungdomsarbetet eller om specifika böneämnen, ska du komma till nästa möte för föräldrar och andra intresserade vuxna om ungdomsarbetet. God Jul och Gott Nytt År! Edward Thomas Volontärer i Lötenkyrkan och Gamla Uppsala församling? Se hit! Som tack för ditt engagemang bjuder Uppsala stift dig på en retreat eller ett andrum per år. Boka det datum som passar dig bäst genom att gå in på deras hemsida: ange att du är volontär i Lötenkyrkan vid bokningen. Behöver du hjälp så kontakta någon av de anställda. OBS! Det är många som vill dit så var ute i god tid. God Jul & Gott Nytt År 25

26 Livskraft 2012/2013 Låt Ditt rike komma 28/12-1/1 Alla är välkomna till kvällsgudstjänsterna 28/12 19:15 Gudstjänst med nattvard Predikan: Michael Rastas 29/12 19:15 Gudstjänst Predikan: Mats Nyholm 31/ (OBS: Tiden!) Gudstjänst Predikan: Edward Thomas 1/1 11:00 Gudstjänst med Nattvard Predikan: Hans Lindholm 30/12 19:15 Gudstjänst med Nattvard Predikan: Lina Martinsson m. fl. Sedan maj har det planerats och funderats kring årets stora höjdpunkt: LIVSKRAFT. Som vanligt kommer det att gå av stapeln i mellandagarna och ha sin bas i Lötenkyrkan och Johannelund. För att lägret skall bli positivt och bra för det drygt 100-talet ungdomar som kommer behövs det många händer som tillsammans hjälps åt. Det vi främst behöver är: - folk som bakar - kyrktorgvärdar (kvällstid i Lötenkyrkan) - hjälp att ställa i ordning inför lägret - städhjälp under lägret - hjälp att återställa efter lägret Listor där man kan skriva upp sig sitter uppe i Lötenkyrkan, Sävja kyrkan och Mikaelskyrkan. Viktigare än all praktisk hjälp är att vi tillsammans ber för lägret, dess deltagare, ledare och för oss i planeringsgruppen. Bön kan förättas varsom helst men det är väldigt värdefullt för lägret om ni kommer och deltar i kvällsgudstjänsterna. Har ni några frågor? Kontakta Michael Rastas (lägerchef) eller Alexander Dahlquist (platsansvarig Uppsala) Varmt välkomna med alla typer av bidrag! 26

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013. Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013. Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Mars 2013 Årets tema: Andens gåvor sidan 4 En kväll med Markus sidan 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala tel: 018 430

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Juni - Juli - Augusti 2013 Temaserie om nådegåvorna Gud helar idag sidan 4 O, vilken dag sidan 9 Referat från årskonferensen sidan 19 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Sommar 2015 hör hans röst Avtackning sid 9 Sommarkväll sid 15 Sommarprogram sid 16 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala tel

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2013 Temaserie om nådegåvorna Trons nådegåva sidan 4 Vi for till dem och sedan? sidan 8 Tack och välkommen Nytt på diakonfronten i Lötenkyrkan sidan 11 EFS i Uppsala

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 Solidaritetsbön sidan 7 Intervju med Laila Andersson sidan 15 Välkommen till höstmarknad i Lötenkyrkan sidan 28 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2015 Välkommen, Margareta, Lötenkyrkans nya samarbetskyrkopräst! Tråkigt besked från styrelsen sid 5 Tack! sid 11 Bibelhelg sid 14 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2014...gräset vissnar och blommorna faller av... Kyrkstämma sid 7 Höstmarknad sid 14 Livskraft sid 18 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA Oktober 2015... som väldiga berg... Det kom ett brev... sid 8-9 Globala veckan sid 15 Drop in-dop sid 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan Heidenstamsgatan

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Mötesplats oktober 2015 - februari 2016 Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2015 När han såg folkskarorna... Internationell kväll sid 11 EFS Årskonferens sid 13 Mikaelskyrkan inbjuder sid 20 & 21 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling illustration: m rolund Det händer i Lidingö församling december 2010 1:a advent Söndag 28 november ensimmäinen adventtimessu 11.00 bodalin kirkko Tuija Hammare, pappi. Lidingön laulajat. Pauli Grekula,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 I NSIDAN av Gun Mari Lingman Livets pussel Pussel, det är något speciellt med pussel. Av någon anledning har jag alltid gillat just pussel. Tänk dig: Du öppnar

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2014

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2014 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA September 2014 Jag är vägen... Tillsammanshelg i Lötenkyrkan sid 12 Lötenkören i Rom sid 16-17 Evangelium enligt Marcus (Birro) sid 21 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS

Läs mer

Programblad för december 2008 -januari 2009

Programblad för december 2008 -januari 2009 Programblad för december 2008 -januari 2009 När mörker och kyla ligger kring vårt hus, då vill vi vänta på julen kring ett levande ljus. Vår tro är en krubba och ett nyfött barn, vårt hopp är en låga på

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo.

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo. Nr 5/2014 November-Januari B ereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM www.ansgarskyrkan.se Varmt tack! Vilken fantastisk avslutningsfest jag fick vara med om söndag 15 juni. Först med en

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Efter ungdomsgruppen... Lärjunge mitt i universitetsvärlden Vi har misslyckats och vi vet inte riktigt varför. Orden kom från en ungdomspastor

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

ETT NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER!

ETT NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER! ETT NYTT ÅR MED NYA MÖJLIGHETER! Tror Du på det? Jag befarar att vi kommer att sjunka som en sten mot bottnen. - Vad menar hon? - Varför det? För att EFS-kyrkan sjunker i medlemsantal? Nej! Visst är det

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015 Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår FÖRSAMLINGSBLADET Lidköpings församling Advent Jul Nyår Nr 4 2007 Gåvorna och gåvan Varifrån kommer julklapparna? Barnen frågar när de ser paketen under granen. Tomten var här, blir kanske svaret. Men

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår

FÖRSAMLINGSBLADET. Lidköpings församling Advent Jul Nyår FÖRSAMLINGSBLADET Lidköpings församling Advent Jul Nyår Nr 4 2008 Kaos eller frid på jorden? Finanskris och lågkonjunktur, arbetslöshet och skattediskussioner. Klimatförändringar med risk för både torka

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer