RTPK-Bladet Nr 2/15. Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende. Besök i Umeås nya kulturhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RTPK-Bladet Nr 2/15. Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende. Besök i Umeås nya kulturhus"

Transkript

1 RTPK-Bladet Nr 2/15 Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende RTPK-Bladet ändrar form från och med nästa nummer, 3/15, som utkommer i juni. Ambitionen är att förenkla, förbättra och förbilliga informationen till de som inte har tillgång till dator. Formatet blir A4 och vi byter papperskvalitet. Vi kommer nu att själva stå för formgivningen, vilket innebär att tiden mellan deadline och utgivningsdag betydligt förkortas. Detta och ett enklare och snabbare tryckningsförfarande gör att bladet kan hållas aktuellare och bli billigare. Innehållet blir i stort sett detsamma som tidigare, men med den ändringen att Stockholms aktivitetsplan enbart går ut i Stockholmsområdet. Information om längre resor samt vår- och höstluncher går ut till alla. Som tidigare bygger innehållet på det goda samarbete vi har med alla regionerna och vi ser fram emot kommande artiklar och reportage. RTPK-Bladet kommer som vanligt ut med fyra nummer per år. Det läggs också ut på hemsidan. Kajsa Hedlund och Kjell Ove Andersson Besök i Umeås nya kulturhus RTPK i Umeå besökte det nya omdiskuterade kulturhuset Väven i Umeå - och guide var Staffan Ling. Sidan 4 Foto: Morgan Anderbom Radions och Televisionens Pensionärsklubb

2 N 2 En RTPK-medlem har ordet Radion fyller nittio i dagarna är man satte igång i januari 1925 så sjösattes ett märkligt socialt experiment. Radion var nämligen mediet som skulle hjälpa till att lyfta det tröga, efterblivna landet där uppe i Europas utkant. Landet skulle moderniseras, välstånd skapas och alla skulle bli delaktiga i detta nya som kom att benämnas folkhem. Vetenskap och folkbildning var ledord och signum för den svenska moderniteten och däri var den unik sändes i genomsnitt tre föredrag per dag! Folk skulle bildas och de bästa vetenskapsmännen och folkbildarna städslades för uppgiften. Genren försvann 1990, ett fattigdomsbevis, onekligen. Det var inte bara vetenskap och boklig lärdom som gällde. Folket skulle också fostras (av folk ur medelklassen). Så skulle till exempel barnen läras att skratta på ett vårdat, behärskat sätt, inte flabba, det var obildat... Och radion skulle inte syssla med buskishumor utan ge förströelse och inte bry sig så mycket om vad lyssnarna tyckte, man skulle servera program om sådant folk kanske inte kände till men som var bra för dem att lära känna. Det var en radioideologi som hämtats från BBC och dess chef, John Reith. Det uppstod genast på tjugotalet en spänning mellan regionalt producerade program och de som kom från centralt håll. Mindre dragspel och bondkomik var maningen från Stockholm till programmakarna ute i landet. I Storbritannien och i vårt land fick radion en folkbildande profil medan den i Östeuropa tidigt kom att bli ett medium för regimernas åsikter och i USA närmast ett annonsorgan för affärsvärlden, där den folkbildande funktionen överläts åt universiteten med egna radiosändningar med lokal spridning. adion var ju som skapad för rikstäckande upplysning och då var det statliga sändningsmonopolet Ren förutsättning (det var alla riksdagspartierna med på). En intressant sak är samtidigheten. För första gången i historien kunde en talare meddela sig med varje människa i landet, hur avlägset man än bodde - och det samtidigt. När Sven Jerring ropade Nu går han i mål om Mora Nisse Karlsson som Vasaloppssegrare, då kunde lyssnaren i Kiruna såväl som i Ystad höra detta på samma sekund stort och omvälvande! Och åtskilliga lyssnare som hörde de nämnda föredragen kunde känna sig lite stolta. Här talade professor den och den och tilltrodde lyssnaren med sexårig folkskola förmågan att hänga med eller att åtminstone bli intresserad. Radion blev landets största universitet, en akademi för alla. Astronomi var mycket populärt och professor Knut Lundmark (från Älvsbyn) var en av dem som blev kända och populära som rena fotbollsidoler! För att nå ut till de många människorna i moderniseringsarbetet riktade Radiotjänst (som det hette fram till 1956) in sig mot framför allt tre kategorier, barnen, kvinnorna och bönderna. Barnen fick genom skolradion lära sig dricka mjölk och äta morötter. De skulle få in goda vanor som de sedan tipsade sina föräldrar om, till exempel att man inte skulle spotta i offentliga miljöer (som i järnvägsstationernas vänthallar) eller hemma. Bönderna var en given grupp, inte minst för att jordbruket var traditionellt bedrivet och föredragen var många som undervisade bonden om de nya metoderna. vinnorna var ett stort kapitel. Radion hade unika möjligheter att nå ut till dem, som ju inte Khade samma tillgång till övrig offentlighet som männen. De hade möjlighet att lyssna på radion och ljudmediet passade till den stränga arbetsmoralen som tvingade kvinnorna till ständig sysselsättning. Man kunde ju stoppa strumpor under tiden... Kvinnor som radiojournalister kom först efter kriget. Radions program blev mycket betydelsefulla vilket framgår bland annat av ett brev från en fabriksarbeterska (som hon kallar sig, hon satt också i ABF:s styrelse) Hon skriver: För hemarbetande kvinnorna har radion blivit ett fönster ut mot världen. Synkretsen har vidgats. Vilken bildningskälla är inte radion! Det är en avsevärd skillnad på hemkvinnorna nu och för ett tiotal år sedan. Jag hade svårt att kunna prata med en del husmödrar, deras intressen var inte mina och mina inte deras. Nu är det på ett helt annat sätt och det är nog till stor del radions förtjänst. M an kan tala om ett rebelliskt rum som öppnats för de kvinnliga lyssnarna, menar idéhistorikern Karin Nordberg, vars fina, lärorika avhandling Folkhemmets röst, radion som folkbildare legat till grund för denna artikel. Det Sverige som radiomedarbetarna och experterna talar om bryter så bjärt mot de egna villkoren, menar hon, (där man kunde mata spädbarn med kaffe och socker i brist på annat), att det uppstår ett glapp som leder till reflektion. Behållningen är kanske mindre de tips och recept som förmedlas utan insikter av annat slag. Lyssnarnas brev vittnar om orättvisor och klasskillnader. Det mentala avståndet mellan de borgerliga förkunnarna och deras proletära lyssnare hade helt enkelt en frigörande funktion, sammanfattar Karin Nordberg. Och denna frigörande process fortsatte och blir en del i berättelsen om radions guldålder, efter kriget, med namn som Ingrid Samuelsson, Maud Reuterswärd och andra nu glömda. Sverige blev ett modernt land, kanske ett folkhem. I viss mening enades de skilda landsdelarna med radions hjälp. Ingen tidning hade varit rikstäckande, ingen lästes över hela landet, däremot hördes i radion många olika röster, samtidigt över vårt avlånga land, som nog blev lite rundare. Per Runesson

3 Nyheter Nya medlemmar 13/ /2-15: Lennart Akervall, Göteborg Annika Anselin, Göteborg Lars-Gunnar Bengtsson, Malmö Aina Bergvall, Stockholm Lotta Blomberg, Stockholm Hans Brunfeldt, Stockholm Inger Eiserwall, Stockholm Agneta Ericson, Stockholm Clemens Forsberg, Umeå Torbjörn Gustafsson, Stockholm Monika Hurtig, Stockholm Tommy Höglind, Stockholm Lars Jonsson, Stockholm Dag Jonzon, Sundsvall Gunnel Jönsson, Stockholm Claes-Göran Karlberg, Stockholm Bengt Korpås, Falun Ewa Lundström, Stockholm Wolfgang Matl, Stockholm Christina Mattsson, Stockholm Sverker Olofsson, Umeå Yvonne Persson, Stockholm Jan Pettersson, Stockholm Willy Rosén, Malmö Ulla Sjöstrand Nordin, Stockholm Bella Stjerne, Stockholm Roland Strömgren, Stockholm Birgitta Widell, Göteborg Dan Wikner, Sundsvall Marianne Ödegaard, Stockholm Jubilarer 1/4 30/6: Ylva Hemstad, 70 år, 4/4 Stig Petersson, 85 år, 4/4 Jan-Erik Broman, 70 år, 5/4 Ulf Rydell, 70 år, 7/4 Barbro Grandien, 75 år, 7/4 Roland Hjelte, 85 år, 8/4 Andreas Turai, 70 år, 13/4 Christoffer Barnekow, 75 år, 13/4 Annastina Bolin, 70 år 14/4 Rune Malmgren, 85 år, 17/4 Bertil Lagbo, 80 år, 18/4 Bo Hammar, 75 år, 21/4 Seth Sjömark, 75 år, 25/4 Anna Turewicz, 70 år, 26/4 Birgitta Lagnell, 70 år, 28/4 Boel Sjöblom, 80 år, 29/4 Börje Larsson, 80 år, 30/4 Olof Ekblad, 70 år, 30/4 Margareta Wileen, 75 år, 30/4 Jan-Erik Savela, 70 år, 3/5 Tore Almgren, 80 år, 7/5 Ing-Britt Stenbäck Hellqvist, 70 år, 8/5 Christer Holmquist, 70 år, 9/5 Kerstin Hagrup, 75 år, 13/5 Margaretha Mogren, 80 år, 14/5 Solveig Lindsäter, 80 år, 14/5 Astrid Perslow, 75 år, 15/5 Evert Johansson, 80 år, 16/5 Pekka Luostarinen, 70 år, 17/5 Erik Lundbeck, 70 år, 17/5 Lottie Landström, 70 år, 17/5 Christer Smedberg, 70 år, 17/5 Lars-Erik Weidenholm, 80 år, 17/5 Gunnar Norlin, 75 år, 20/5 Rolf Nygren, 70 år, 21/5 Lennart Ölund, 70 år, 21/5 Roland Eriksson, 80 år, 22/5 Anita Sandmark, 70 år, 23/5 Lars Sjögren, 70 år, 25/5 Curt Öhrlund, 80 år, 25/5 Bibban Rydén, 80 år, 26/5 Madeleine Lundevall, 70 år, 27/5 Ulf Berglund, 70 år, 28/5 Tomye Edell, 70 år, 29/5 Elisabet Schell, 70 år, 29/5 Nils Swarring, 70 år, 29/5 Britt-Louise Nybom, 70 år, 2/6 Bengt Hagelin, 70 år, 6/6 Ingvar Bengtsson, 75 år, 7/6 Ulla B Ericsson, 85 år, 12/6 Göran Mård, 80 år, 13/6 Gösta Borling, 70 år, 13/6 Bertil Stoby, 85 år, 15/6 Helga Lundin, 80 år, 15/6 Maiken Magnusson, 95 år, 17/6 Ing-Mari Olsson, 75 år, 17/6 Inger Back, 75 år, 18/6 Ulla Zetterberg, 70 år, 20/6 Kaarina Honkanen, 70 år, 21/6 Monica Adamson, 80 år, 22/6 Berit Calderon, 75 år, 26/6 Peter Fogelin, 75 år, 26/6 Christer Östberg, 75 år, 28/6 Lars Swahn, 70 år, 29/6 Göran Arremo, 70 år, 30/6 Tom Weibull, 70 år, 30/6 Monica Malmberg, 70 år, 30/6 RTPK-Bladet Adress: RTPK, KJ, SVT, Stockholm Telefon: , Hemsida: Plusgiro: Ansvarig utgivare: Sven Olof Ekholm, tel Redaktör: Kajsa Hedlund, tel , Formgivning: Marika Ireblad Glöm inte att anmäla adressändring eller om du fått ny eller bytt e-postadress. 3

4 Rapport Specialvisning av Umeås nya kulturhus 900-miljonersbygget sett från Tegssidan. Umeås nya kulturhus Väven specialvisades. Designfränt, omdiskuterat och dyrt! Det är några av omdömena som cirkulerar kring Väven, Umeås nya kulturhus. Den tidigare tv-kollegan, Staffan Ling, kunde med sina insiderkunskaper om Väven krydda visningen med flera för gemene man okända sanningar. Väven, alltså byggnaden, ägs till lika stora delar av Umeå kommun och privatpersonen Krister Olsson genom sina bolag. Kommunen fyller sina lokaler med bland annat ett gigantiskt bibliotek, kvinnohistoriskt museum, utställningslokaler, scener och biograflokaler. Fort Knox Krister Olsson, med det övergripande bolaget Fort Knox, men i folkmun mest känt som Balticgruppen, har bland annat hotell, restauranger och konferensanläggning i sina lokaliteter. Eftersom vår guide Staffan har delar av sin dagliga verksamhet nära kopplade till mr Olsson och Balticguppen var det naturligtvis inom den sfären vi fick den mest intressanta insynen. Text: Sture Karlsson Foto: Morgan Anderbom Från vänster: Venita Höglund, Henrik Burman, Inger Brånin, Katarina Lidström, Kaarina Honkanen, Anita Brännström, Clemens Forsberg, Lars-Gunnar Andersson, Lennart Johnsson, Sture Karlsson, Sven-Erik Frick, Lennart Burman, Rolf Sundström, Ingemar Nilsson, Morgan Anderbom samt guiden Staffan Ling. 4

5 Intressant ölprovning med betyg Björn Bergqvist, Jan-Erik Wieselberg, Lars Stålberg och Jan Wigren provsmakar olika sorters öl. Vinprovning har vi haft flera gånger hos RTPK- Stockholm, whiskeyprovning hos RTPK-Umeå. Det är alltid mycket populära tillställningar! Den 11 februari träffades 15 medlemmar från RTPK- Stockholm för ölprovning för första gången. Det är då mycket viktigt att man har en sakkunnig person som leder processen, och vi har inom RTPK Björn Bergqvist, som är en av medlemmarna i Ölskribenterna och ofta anlitad som provsmakare av Systembolaget. Vi fick prova fyra olika sorter, från början givetvis anonyma men noga utvalda av Björn. Provningen styrdes av ett provprotokoll som fylldes i för slutlig utvärdering. Tre egenskaper utvärderades: färg, doft och smak. Mellan varje ölsort nollställde vi våra sinnen med vatten, kex och färsk gurka. Det var ganska svårt att finna ord för att beskriva egenskaperna, men efter diskussion i gruppen fick vi efter en stund ganska klart för oss hur vi skulle uttrycka de olika upplevelserna som ölsorterna gav oss. Avslutningsvis fick vi betygsätta de fyra ölsorterna och Björn summerade det hela genom att rangera hur testgruppen bedömt de fyra märkena. Lägst betyg fick Budweiser (5,0%, internationellt märke), därefter kom, märkligt nog, alla de övriga tre på ungefär samma poäng. Dessa var Pripps Blå (5,0 %, Sverige), Weihanstephan Kristall (5,4%, Tyskland) och Pilsner Urquell (4,4%, Tjeckien). Undertecknad hade i blindtestet Weihanstephaner, en weissbier som favorit. Till min stora förvåning, jag brukar ju inte gilla weissbier? Det här gör vi gärna om. Kjell Ove Andersson Foto: Ulf Björnbäck Kallelse till Årsmöte 2015 Plats: Studio 3 i Radiohuset Tid: Torsdagen 23 april kl 11:00-12:00. Kaffe serveras från 10:30. Verksamhetsberättelsen för 2014 finns på RTPKs hemsida (www.rtpk.org), men kan också rekvireras från klubbexpeditionen, som är bemannad måndagar 10:00-12:00. Övriga tider kan beställningen ske genom att tala in ett meddelande på klubbens röstbrevlåda. Tel Välkommen! Dagordning Dagordning enligt stadgarna vid RTPKs årsmöte den 23 april 2015 kl (12.30) i studio 35, Radiohuset, Stockholm: 1 Välkomnande 2 Mötesfunktionärer; enligt stadgarna ordinarie ordförande och sekreterare 3 Val av justeringspersoner 4 Godkännande av föredragningslistan 5 Parentation över avlidna medlemmar 6 Verksamhetsberättelse för Ekonomisk redovisning 8 Revisionsberättelse 9 Fastställande av redovisningshandlingarna 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Val av ordförande 12 Val av vice ordförande 13 Val av ytterligare 7 styrelseledamöter 14 Val av två revisorer 15 Val av valnämnd 16 Fastställande av årsavgift för Firmatecknare. Firman tecknas var för sig av ordföranden och kassören 18 Ärenden som framläggs av styrelsen 19 Ärenden som i förväg anmälts av klubbens medlemmar 20 Information 21 Mötets avslutande 5

6 vår/sommar-aktiviteter Glöm inte att anteckna de aktiviteter du vill deltaga i, när och till vem anmälan ska göras och när betalning senast skall vara erlagd! Plats kan bara garanteras dem som betalat till RTPK:s plusgiro inom den tid som anges för respektive aktivitet. Detta händer i Stockholm: Datum: Aktivitet: Anmälan: Mars Tisdag 23/3 Från kl Pubkväll på Louis Jazzklubb Välkommen på pubkväll med jazz. Denna gång blir det på Restaurang Louis i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Ett trevligt ställe som har Live Jazz. Gå in på så får du veta mera. Man börjar spela kl Vid aktiviteter med begränsat antal platser gäller att 60% av platserna reserveras för medlemmar inkl medföljande som anmäler sig via e-post och 40% till telefonanmälningar. OBS! I första hand kan endast medlemmar beredas plats på aktiviteter där det finns 30 eller färre platser. E-postanmälan till: eller via telefon senast 22 mars Foto: Staffan Waerndt Tisdag 31/3 Kl : April Onsdag 8/4 kl Den vackra byggnaden. 6 Filmvisning på Filmhuset: The Gunfighter ***½ (Hämndens timme) 1950 USA s/v 84 min Regi: Henry King. Skådespelare: Gregory Peck, Karl Malden m fl. Notorisk revolverman vill förändra sitt liv. Psykologisk Västern i toppklass. En film man inte får missa. Ingen förhandsanmälan. Ta gärna med vänner. Besök på Cosmonova, Naturhistoriska Riksmuséet Filmvisning ca 40 min. Följ med på en spännande resa till Galapagosöarna en mytomspunnen ögrupp utanför Sydamerika. Vi får möta en magisk värld med några av världens mäktigaste djur jättesköldpaddor, leguaner, sjölejon och världens största fisk, valhajen. Naturfilmaren David Attenborough och hans team kunde komma djuren mycket nära under den 10 månader långa inspelningen i 3-Dformat. Efter filmvisningen kan man vandra runt i utställningen. Biografen Mauritz Pris: 50 kr Kaffe och bulle i SIDAs restaurang Karavan, Valhallavägen 199 Pris: 70 kr, medföljande i mån av plats: 105 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 30/3: Betalning senast 31/3: till plusgiro Adress: Frescativägen 40 T-bana till Universitetet, därefter promenad min. Buss 40 och 540 stannar utanför.

7 Datum: Aktivitet: Anmälan: Torsdag 23/4 Kl Studio 3 Radiohuset Kl Baren öppnar kl Årsmöte RTPK Kaffe serveras från kl Efter avslutat möte fortsätter vi med vårlunch på Solliden. Vårlunch på Solliden Förrätt: Rensteksröra på kavring, färskriven pepparrot Varmrätt: Grillad laxtournedos med potatisstomp och dillsky, smörslungade sockerärter Lättöl/vatten Kaffe och limecheesecake Vinglas 77 kr, Stöl 33 cl 55 kr, 50 cl 72 kr. Garderobsavgift ingår Se dagordningen för årsmötet på sidan 5! Pris: 240 kr, medföljande 365 kr OBS! Endast anmälan vid inbetalning senast 13/4 till pg Glöm ej ange namn på talongen! Ev. allergier anmäls till Tisdag 28/4 Kl ca Studio 3, Radiohuset Minimemoarer: Niklas Lindblad Musiklots, språkpolis, översättare, estradör, radioman. Niklas Lindblad öppnar några minnesluckor från 40 år vid Radio & TV. Kaffe serveras. Niklas Lindblad Pris: 0 kr Telefonanmälan senast 27/4: Måndagar kl Tel E-postanmälan: Foto: Eva Dahlin Maj Onsdag 6/5 kl Besök i Bergianska Trädgården Här hittar man tropiska växter från hela världen. Växthusen är uppdelade i representativa delar, som visar växtlivet i regnskog och ökenlandskap dessutom får vi se hur man odlar kaffe, te och kakao. Trädgården anlades i mitten av 1700-talet i närheten av nuvarande Vasaparken, men då denna del av Stockholm byggdes om i slutet av 1800-talet flyttades anläggningen till Brunnsviken. Adress: Gustafsborgsvägen 4 T-bana till Universitetet, promenad min. eller Roslagsbanan till Universitetet. Buss 40, 70, 540, 608, 670. Pris: 80 kr, medföljande i mån av plats:110 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 27/4: Betalning senast 28/4: till plusgiro

8 Posttidning B RTPK, SVT, KJ, Stockholm Datum: Aktivitet: Anmälan: Foto: SVT Bild Foto: SVT Bild Onsdag 13/5 Kl Rundvandring i city. Måndag - tisdag 18-19/5 Samling 18/5 vid Båtterminalen Nynäshamn kl Båten avgår kl Visby Lär känna din stad Vår guide Michael Ketzel tar oss med på en intressant vandring genom City och berättar om den genomgripande omvandling stadskärnan fick under 1950-talet och ett par årtionden framåt. Han ger oss även en historisk återblick hur Norrmalm såg ut på medeltiden samt låter oss ana hur framtidens City kommer att se ut. Samling: Kulturhuset, ingång Sergels torg Max 30 personer Vårutflykt till Visby Årets vårutflykt går till den medeltida Hansestaden Visby, som är en av de bäst bevarade medeltida städerna i Skandinavien och är sedan 1995 med i Unescos världsarvslista. Visby kallas för rosornas och ruinernas stad. Vi åker båt till Visby och kommer dit kl Då går vi till vårt hotell, Scandic och därefter blir det gemensam lunch. Kl är det stadsvandring med guide. Kl gemensam middag på hotellet. Nästa dag är det enskilda aktiviteter, då man exempelvis kan besöka Gotlands museum, som bildades 1875 eller vara på hotellets spaavdelning. Pendeltåg avgår från Stockholm C kl och är i Nynäshamn kl Återfärd med båt från Visby 19 maj kl Ankommer Nynäshamn kl Pris: 65 kr, medföljande i mån av plats:100 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 4/5: Betalning senast 5/5: till plusgiro Pris för båtresa, lunch, stadsvandring, middag och boende inklusive frukost: Dubbelrum: 750 kr, medföljande 900 kr Enkelrum: 1050 kr, medföljande 1200 kr. Bindande anmälan till: Björn Kallner Tel eller mail: senast den 15 april. Betalning: Plusgiro senast den 16 april Nästa RTPK-blad utkommer 5 juni

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juni 2013 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 39 Nr 2 2013

Läs mer

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Årsmöte Styrelsen som valdes på årsmötet Stående från vänster: Per Aspeli, Sten-Åke Bengtsson, Gunn

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014

Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Runskriften Föreningsbrev för SPF Runstenen SPF Seniororganisationen i tiden Nr 4, 2014 Innehåll Aktiviteter s.3 Utflykter s.4 Resor s.6 Aktuellt s.9 Övrigt s.11 Ordföranden har ordet 2 Vi är redan inne

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Ett vanligt par bland oss PRO:are. Lillemor och Stig Andersson har levt upp bland alla oss andra. Sid 4 5. foto: ingvar karlsson PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vi efterlyser fler cirkelledare och nya festfixare

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA:

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: HUDDINGE Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: Inte bara för medelålders!...... 3 Styrelse, funktionärer representation...... 4-5 Månadsmöten och fredagsträffar... 6-8 Då skall det bli fest!.. 9

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1

PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 Årgång 7 Nr 8 November 2004 PALTSÖNDAG REPORTAGE REFERAT PITEÅBYAFORUM HALLOWEEN PUB AVSLAPPNING Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253

Läs mer

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juli 2011. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juli 2011 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 37 Nr 2 2011

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

DIS-Bergslagen adress, lokal, funktionärer m.m.

DIS-Bergslagen adress, lokal, funktionärer m.m. Nr 1-2013 Två objekt som karaktäriserar Bergslagen/Mälardalen. Ovan bruksdammen i Gisslarbo, norr om Köping, som är en del av Gisslarboån som användes för transporter från Färna bruk. Nedströms ansluter

Läs mer

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten

Spånga VETERANEN. Medlemsblad för hösten Spånga VETERANEN Medlemsblad för hösten Årgång 14, nr 3 september 2014 I mitten av juli samlades vi traditionsenligt vid tolvtiden, nedanför Kina slott med stolar och bord och picknick-korgar. I år blev

Läs mer

KRIS 10 ÅR 10ÅRS KALAS 30 OKTOBER I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE

KRIS 10 ÅR 10ÅRS KALAS 30 OKTOBER I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE VÄGEN 3/2007 PRIS: 30KR UT - - - - - SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE - - - - - I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE KRIS NY STUDIECIRKEL

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer