RTPK-Bladet Nr 2/15. Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende. Besök i Umeås nya kulturhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RTPK-Bladet Nr 2/15. Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende. Besök i Umeås nya kulturhus"

Transkript

1 RTPK-Bladet Nr 2/15 Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende RTPK-Bladet ändrar form från och med nästa nummer, 3/15, som utkommer i juni. Ambitionen är att förenkla, förbättra och förbilliga informationen till de som inte har tillgång till dator. Formatet blir A4 och vi byter papperskvalitet. Vi kommer nu att själva stå för formgivningen, vilket innebär att tiden mellan deadline och utgivningsdag betydligt förkortas. Detta och ett enklare och snabbare tryckningsförfarande gör att bladet kan hållas aktuellare och bli billigare. Innehållet blir i stort sett detsamma som tidigare, men med den ändringen att Stockholms aktivitetsplan enbart går ut i Stockholmsområdet. Information om längre resor samt vår- och höstluncher går ut till alla. Som tidigare bygger innehållet på det goda samarbete vi har med alla regionerna och vi ser fram emot kommande artiklar och reportage. RTPK-Bladet kommer som vanligt ut med fyra nummer per år. Det läggs också ut på hemsidan. Kajsa Hedlund och Kjell Ove Andersson Besök i Umeås nya kulturhus RTPK i Umeå besökte det nya omdiskuterade kulturhuset Väven i Umeå - och guide var Staffan Ling. Sidan 4 Foto: Morgan Anderbom Radions och Televisionens Pensionärsklubb

2 N 2 En RTPK-medlem har ordet Radion fyller nittio i dagarna är man satte igång i januari 1925 så sjösattes ett märkligt socialt experiment. Radion var nämligen mediet som skulle hjälpa till att lyfta det tröga, efterblivna landet där uppe i Europas utkant. Landet skulle moderniseras, välstånd skapas och alla skulle bli delaktiga i detta nya som kom att benämnas folkhem. Vetenskap och folkbildning var ledord och signum för den svenska moderniteten och däri var den unik sändes i genomsnitt tre föredrag per dag! Folk skulle bildas och de bästa vetenskapsmännen och folkbildarna städslades för uppgiften. Genren försvann 1990, ett fattigdomsbevis, onekligen. Det var inte bara vetenskap och boklig lärdom som gällde. Folket skulle också fostras (av folk ur medelklassen). Så skulle till exempel barnen läras att skratta på ett vårdat, behärskat sätt, inte flabba, det var obildat... Och radion skulle inte syssla med buskishumor utan ge förströelse och inte bry sig så mycket om vad lyssnarna tyckte, man skulle servera program om sådant folk kanske inte kände till men som var bra för dem att lära känna. Det var en radioideologi som hämtats från BBC och dess chef, John Reith. Det uppstod genast på tjugotalet en spänning mellan regionalt producerade program och de som kom från centralt håll. Mindre dragspel och bondkomik var maningen från Stockholm till programmakarna ute i landet. I Storbritannien och i vårt land fick radion en folkbildande profil medan den i Östeuropa tidigt kom att bli ett medium för regimernas åsikter och i USA närmast ett annonsorgan för affärsvärlden, där den folkbildande funktionen överläts åt universiteten med egna radiosändningar med lokal spridning. adion var ju som skapad för rikstäckande upplysning och då var det statliga sändningsmonopolet Ren förutsättning (det var alla riksdagspartierna med på). En intressant sak är samtidigheten. För första gången i historien kunde en talare meddela sig med varje människa i landet, hur avlägset man än bodde - och det samtidigt. När Sven Jerring ropade Nu går han i mål om Mora Nisse Karlsson som Vasaloppssegrare, då kunde lyssnaren i Kiruna såväl som i Ystad höra detta på samma sekund stort och omvälvande! Och åtskilliga lyssnare som hörde de nämnda föredragen kunde känna sig lite stolta. Här talade professor den och den och tilltrodde lyssnaren med sexårig folkskola förmågan att hänga med eller att åtminstone bli intresserad. Radion blev landets största universitet, en akademi för alla. Astronomi var mycket populärt och professor Knut Lundmark (från Älvsbyn) var en av dem som blev kända och populära som rena fotbollsidoler! För att nå ut till de många människorna i moderniseringsarbetet riktade Radiotjänst (som det hette fram till 1956) in sig mot framför allt tre kategorier, barnen, kvinnorna och bönderna. Barnen fick genom skolradion lära sig dricka mjölk och äta morötter. De skulle få in goda vanor som de sedan tipsade sina föräldrar om, till exempel att man inte skulle spotta i offentliga miljöer (som i järnvägsstationernas vänthallar) eller hemma. Bönderna var en given grupp, inte minst för att jordbruket var traditionellt bedrivet och föredragen var många som undervisade bonden om de nya metoderna. vinnorna var ett stort kapitel. Radion hade unika möjligheter att nå ut till dem, som ju inte Khade samma tillgång till övrig offentlighet som männen. De hade möjlighet att lyssna på radion och ljudmediet passade till den stränga arbetsmoralen som tvingade kvinnorna till ständig sysselsättning. Man kunde ju stoppa strumpor under tiden... Kvinnor som radiojournalister kom först efter kriget. Radions program blev mycket betydelsefulla vilket framgår bland annat av ett brev från en fabriksarbeterska (som hon kallar sig, hon satt också i ABF:s styrelse) Hon skriver: För hemarbetande kvinnorna har radion blivit ett fönster ut mot världen. Synkretsen har vidgats. Vilken bildningskälla är inte radion! Det är en avsevärd skillnad på hemkvinnorna nu och för ett tiotal år sedan. Jag hade svårt att kunna prata med en del husmödrar, deras intressen var inte mina och mina inte deras. Nu är det på ett helt annat sätt och det är nog till stor del radions förtjänst. M an kan tala om ett rebelliskt rum som öppnats för de kvinnliga lyssnarna, menar idéhistorikern Karin Nordberg, vars fina, lärorika avhandling Folkhemmets röst, radion som folkbildare legat till grund för denna artikel. Det Sverige som radiomedarbetarna och experterna talar om bryter så bjärt mot de egna villkoren, menar hon, (där man kunde mata spädbarn med kaffe och socker i brist på annat), att det uppstår ett glapp som leder till reflektion. Behållningen är kanske mindre de tips och recept som förmedlas utan insikter av annat slag. Lyssnarnas brev vittnar om orättvisor och klasskillnader. Det mentala avståndet mellan de borgerliga förkunnarna och deras proletära lyssnare hade helt enkelt en frigörande funktion, sammanfattar Karin Nordberg. Och denna frigörande process fortsatte och blir en del i berättelsen om radions guldålder, efter kriget, med namn som Ingrid Samuelsson, Maud Reuterswärd och andra nu glömda. Sverige blev ett modernt land, kanske ett folkhem. I viss mening enades de skilda landsdelarna med radions hjälp. Ingen tidning hade varit rikstäckande, ingen lästes över hela landet, däremot hördes i radion många olika röster, samtidigt över vårt avlånga land, som nog blev lite rundare. Per Runesson

3 Nyheter Nya medlemmar 13/ /2-15: Lennart Akervall, Göteborg Annika Anselin, Göteborg Lars-Gunnar Bengtsson, Malmö Aina Bergvall, Stockholm Lotta Blomberg, Stockholm Hans Brunfeldt, Stockholm Inger Eiserwall, Stockholm Agneta Ericson, Stockholm Clemens Forsberg, Umeå Torbjörn Gustafsson, Stockholm Monika Hurtig, Stockholm Tommy Höglind, Stockholm Lars Jonsson, Stockholm Dag Jonzon, Sundsvall Gunnel Jönsson, Stockholm Claes-Göran Karlberg, Stockholm Bengt Korpås, Falun Ewa Lundström, Stockholm Wolfgang Matl, Stockholm Christina Mattsson, Stockholm Sverker Olofsson, Umeå Yvonne Persson, Stockholm Jan Pettersson, Stockholm Willy Rosén, Malmö Ulla Sjöstrand Nordin, Stockholm Bella Stjerne, Stockholm Roland Strömgren, Stockholm Birgitta Widell, Göteborg Dan Wikner, Sundsvall Marianne Ödegaard, Stockholm Jubilarer 1/4 30/6: Ylva Hemstad, 70 år, 4/4 Stig Petersson, 85 år, 4/4 Jan-Erik Broman, 70 år, 5/4 Ulf Rydell, 70 år, 7/4 Barbro Grandien, 75 år, 7/4 Roland Hjelte, 85 år, 8/4 Andreas Turai, 70 år, 13/4 Christoffer Barnekow, 75 år, 13/4 Annastina Bolin, 70 år 14/4 Rune Malmgren, 85 år, 17/4 Bertil Lagbo, 80 år, 18/4 Bo Hammar, 75 år, 21/4 Seth Sjömark, 75 år, 25/4 Anna Turewicz, 70 år, 26/4 Birgitta Lagnell, 70 år, 28/4 Boel Sjöblom, 80 år, 29/4 Börje Larsson, 80 år, 30/4 Olof Ekblad, 70 år, 30/4 Margareta Wileen, 75 år, 30/4 Jan-Erik Savela, 70 år, 3/5 Tore Almgren, 80 år, 7/5 Ing-Britt Stenbäck Hellqvist, 70 år, 8/5 Christer Holmquist, 70 år, 9/5 Kerstin Hagrup, 75 år, 13/5 Margaretha Mogren, 80 år, 14/5 Solveig Lindsäter, 80 år, 14/5 Astrid Perslow, 75 år, 15/5 Evert Johansson, 80 år, 16/5 Pekka Luostarinen, 70 år, 17/5 Erik Lundbeck, 70 år, 17/5 Lottie Landström, 70 år, 17/5 Christer Smedberg, 70 år, 17/5 Lars-Erik Weidenholm, 80 år, 17/5 Gunnar Norlin, 75 år, 20/5 Rolf Nygren, 70 år, 21/5 Lennart Ölund, 70 år, 21/5 Roland Eriksson, 80 år, 22/5 Anita Sandmark, 70 år, 23/5 Lars Sjögren, 70 år, 25/5 Curt Öhrlund, 80 år, 25/5 Bibban Rydén, 80 år, 26/5 Madeleine Lundevall, 70 år, 27/5 Ulf Berglund, 70 år, 28/5 Tomye Edell, 70 år, 29/5 Elisabet Schell, 70 år, 29/5 Nils Swarring, 70 år, 29/5 Britt-Louise Nybom, 70 år, 2/6 Bengt Hagelin, 70 år, 6/6 Ingvar Bengtsson, 75 år, 7/6 Ulla B Ericsson, 85 år, 12/6 Göran Mård, 80 år, 13/6 Gösta Borling, 70 år, 13/6 Bertil Stoby, 85 år, 15/6 Helga Lundin, 80 år, 15/6 Maiken Magnusson, 95 år, 17/6 Ing-Mari Olsson, 75 år, 17/6 Inger Back, 75 år, 18/6 Ulla Zetterberg, 70 år, 20/6 Kaarina Honkanen, 70 år, 21/6 Monica Adamson, 80 år, 22/6 Berit Calderon, 75 år, 26/6 Peter Fogelin, 75 år, 26/6 Christer Östberg, 75 år, 28/6 Lars Swahn, 70 år, 29/6 Göran Arremo, 70 år, 30/6 Tom Weibull, 70 år, 30/6 Monica Malmberg, 70 år, 30/6 RTPK-Bladet Adress: RTPK, KJ, SVT, Stockholm Telefon: , Hemsida: Plusgiro: Ansvarig utgivare: Sven Olof Ekholm, tel Redaktör: Kajsa Hedlund, tel , Formgivning: Marika Ireblad Glöm inte att anmäla adressändring eller om du fått ny eller bytt e-postadress. 3

4 Rapport Specialvisning av Umeås nya kulturhus 900-miljonersbygget sett från Tegssidan. Umeås nya kulturhus Väven specialvisades. Designfränt, omdiskuterat och dyrt! Det är några av omdömena som cirkulerar kring Väven, Umeås nya kulturhus. Den tidigare tv-kollegan, Staffan Ling, kunde med sina insiderkunskaper om Väven krydda visningen med flera för gemene man okända sanningar. Väven, alltså byggnaden, ägs till lika stora delar av Umeå kommun och privatpersonen Krister Olsson genom sina bolag. Kommunen fyller sina lokaler med bland annat ett gigantiskt bibliotek, kvinnohistoriskt museum, utställningslokaler, scener och biograflokaler. Fort Knox Krister Olsson, med det övergripande bolaget Fort Knox, men i folkmun mest känt som Balticgruppen, har bland annat hotell, restauranger och konferensanläggning i sina lokaliteter. Eftersom vår guide Staffan har delar av sin dagliga verksamhet nära kopplade till mr Olsson och Balticguppen var det naturligtvis inom den sfären vi fick den mest intressanta insynen. Text: Sture Karlsson Foto: Morgan Anderbom Från vänster: Venita Höglund, Henrik Burman, Inger Brånin, Katarina Lidström, Kaarina Honkanen, Anita Brännström, Clemens Forsberg, Lars-Gunnar Andersson, Lennart Johnsson, Sture Karlsson, Sven-Erik Frick, Lennart Burman, Rolf Sundström, Ingemar Nilsson, Morgan Anderbom samt guiden Staffan Ling. 4

5 Intressant ölprovning med betyg Björn Bergqvist, Jan-Erik Wieselberg, Lars Stålberg och Jan Wigren provsmakar olika sorters öl. Vinprovning har vi haft flera gånger hos RTPK- Stockholm, whiskeyprovning hos RTPK-Umeå. Det är alltid mycket populära tillställningar! Den 11 februari träffades 15 medlemmar från RTPK- Stockholm för ölprovning för första gången. Det är då mycket viktigt att man har en sakkunnig person som leder processen, och vi har inom RTPK Björn Bergqvist, som är en av medlemmarna i Ölskribenterna och ofta anlitad som provsmakare av Systembolaget. Vi fick prova fyra olika sorter, från början givetvis anonyma men noga utvalda av Björn. Provningen styrdes av ett provprotokoll som fylldes i för slutlig utvärdering. Tre egenskaper utvärderades: färg, doft och smak. Mellan varje ölsort nollställde vi våra sinnen med vatten, kex och färsk gurka. Det var ganska svårt att finna ord för att beskriva egenskaperna, men efter diskussion i gruppen fick vi efter en stund ganska klart för oss hur vi skulle uttrycka de olika upplevelserna som ölsorterna gav oss. Avslutningsvis fick vi betygsätta de fyra ölsorterna och Björn summerade det hela genom att rangera hur testgruppen bedömt de fyra märkena. Lägst betyg fick Budweiser (5,0%, internationellt märke), därefter kom, märkligt nog, alla de övriga tre på ungefär samma poäng. Dessa var Pripps Blå (5,0 %, Sverige), Weihanstephan Kristall (5,4%, Tyskland) och Pilsner Urquell (4,4%, Tjeckien). Undertecknad hade i blindtestet Weihanstephaner, en weissbier som favorit. Till min stora förvåning, jag brukar ju inte gilla weissbier? Det här gör vi gärna om. Kjell Ove Andersson Foto: Ulf Björnbäck Kallelse till Årsmöte 2015 Plats: Studio 3 i Radiohuset Tid: Torsdagen 23 april kl 11:00-12:00. Kaffe serveras från 10:30. Verksamhetsberättelsen för 2014 finns på RTPKs hemsida (www.rtpk.org), men kan också rekvireras från klubbexpeditionen, som är bemannad måndagar 10:00-12:00. Övriga tider kan beställningen ske genom att tala in ett meddelande på klubbens röstbrevlåda. Tel Välkommen! Dagordning Dagordning enligt stadgarna vid RTPKs årsmöte den 23 april 2015 kl (12.30) i studio 35, Radiohuset, Stockholm: 1 Välkomnande 2 Mötesfunktionärer; enligt stadgarna ordinarie ordförande och sekreterare 3 Val av justeringspersoner 4 Godkännande av föredragningslistan 5 Parentation över avlidna medlemmar 6 Verksamhetsberättelse för Ekonomisk redovisning 8 Revisionsberättelse 9 Fastställande av redovisningshandlingarna 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Val av ordförande 12 Val av vice ordförande 13 Val av ytterligare 7 styrelseledamöter 14 Val av två revisorer 15 Val av valnämnd 16 Fastställande av årsavgift för Firmatecknare. Firman tecknas var för sig av ordföranden och kassören 18 Ärenden som framläggs av styrelsen 19 Ärenden som i förväg anmälts av klubbens medlemmar 20 Information 21 Mötets avslutande 5

6 vår/sommar-aktiviteter Glöm inte att anteckna de aktiviteter du vill deltaga i, när och till vem anmälan ska göras och när betalning senast skall vara erlagd! Plats kan bara garanteras dem som betalat till RTPK:s plusgiro inom den tid som anges för respektive aktivitet. Detta händer i Stockholm: Datum: Aktivitet: Anmälan: Mars Tisdag 23/3 Från kl Pubkväll på Louis Jazzklubb Välkommen på pubkväll med jazz. Denna gång blir det på Restaurang Louis i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Ett trevligt ställe som har Live Jazz. Gå in på så får du veta mera. Man börjar spela kl Vid aktiviteter med begränsat antal platser gäller att 60% av platserna reserveras för medlemmar inkl medföljande som anmäler sig via e-post och 40% till telefonanmälningar. OBS! I första hand kan endast medlemmar beredas plats på aktiviteter där det finns 30 eller färre platser. E-postanmälan till: eller via telefon senast 22 mars Foto: Staffan Waerndt Tisdag 31/3 Kl : April Onsdag 8/4 kl Den vackra byggnaden. 6 Filmvisning på Filmhuset: The Gunfighter ***½ (Hämndens timme) 1950 USA s/v 84 min Regi: Henry King. Skådespelare: Gregory Peck, Karl Malden m fl. Notorisk revolverman vill förändra sitt liv. Psykologisk Västern i toppklass. En film man inte får missa. Ingen förhandsanmälan. Ta gärna med vänner. Besök på Cosmonova, Naturhistoriska Riksmuséet Filmvisning ca 40 min. Följ med på en spännande resa till Galapagosöarna en mytomspunnen ögrupp utanför Sydamerika. Vi får möta en magisk värld med några av världens mäktigaste djur jättesköldpaddor, leguaner, sjölejon och världens största fisk, valhajen. Naturfilmaren David Attenborough och hans team kunde komma djuren mycket nära under den 10 månader långa inspelningen i 3-Dformat. Efter filmvisningen kan man vandra runt i utställningen. Biografen Mauritz Pris: 50 kr Kaffe och bulle i SIDAs restaurang Karavan, Valhallavägen 199 Pris: 70 kr, medföljande i mån av plats: 105 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 30/3: Betalning senast 31/3: till plusgiro Adress: Frescativägen 40 T-bana till Universitetet, därefter promenad min. Buss 40 och 540 stannar utanför.

7 Datum: Aktivitet: Anmälan: Torsdag 23/4 Kl Studio 3 Radiohuset Kl Baren öppnar kl Årsmöte RTPK Kaffe serveras från kl Efter avslutat möte fortsätter vi med vårlunch på Solliden. Vårlunch på Solliden Förrätt: Rensteksröra på kavring, färskriven pepparrot Varmrätt: Grillad laxtournedos med potatisstomp och dillsky, smörslungade sockerärter Lättöl/vatten Kaffe och limecheesecake Vinglas 77 kr, Stöl 33 cl 55 kr, 50 cl 72 kr. Garderobsavgift ingår Se dagordningen för årsmötet på sidan 5! Pris: 240 kr, medföljande 365 kr OBS! Endast anmälan vid inbetalning senast 13/4 till pg Glöm ej ange namn på talongen! Ev. allergier anmäls till Tisdag 28/4 Kl ca Studio 3, Radiohuset Minimemoarer: Niklas Lindblad Musiklots, språkpolis, översättare, estradör, radioman. Niklas Lindblad öppnar några minnesluckor från 40 år vid Radio & TV. Kaffe serveras. Niklas Lindblad Pris: 0 kr Telefonanmälan senast 27/4: Måndagar kl Tel E-postanmälan: Foto: Eva Dahlin Maj Onsdag 6/5 kl Besök i Bergianska Trädgården Här hittar man tropiska växter från hela världen. Växthusen är uppdelade i representativa delar, som visar växtlivet i regnskog och ökenlandskap dessutom får vi se hur man odlar kaffe, te och kakao. Trädgården anlades i mitten av 1700-talet i närheten av nuvarande Vasaparken, men då denna del av Stockholm byggdes om i slutet av 1800-talet flyttades anläggningen till Brunnsviken. Adress: Gustafsborgsvägen 4 T-bana till Universitetet, promenad min. eller Roslagsbanan till Universitetet. Buss 40, 70, 540, 608, 670. Pris: 80 kr, medföljande i mån av plats:110 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 27/4: Betalning senast 28/4: till plusgiro

8 Posttidning B RTPK, SVT, KJ, Stockholm Datum: Aktivitet: Anmälan: Foto: SVT Bild Foto: SVT Bild Onsdag 13/5 Kl Rundvandring i city. Måndag - tisdag 18-19/5 Samling 18/5 vid Båtterminalen Nynäshamn kl Båten avgår kl Visby Lär känna din stad Vår guide Michael Ketzel tar oss med på en intressant vandring genom City och berättar om den genomgripande omvandling stadskärnan fick under 1950-talet och ett par årtionden framåt. Han ger oss även en historisk återblick hur Norrmalm såg ut på medeltiden samt låter oss ana hur framtidens City kommer att se ut. Samling: Kulturhuset, ingång Sergels torg Max 30 personer Vårutflykt till Visby Årets vårutflykt går till den medeltida Hansestaden Visby, som är en av de bäst bevarade medeltida städerna i Skandinavien och är sedan 1995 med i Unescos världsarvslista. Visby kallas för rosornas och ruinernas stad. Vi åker båt till Visby och kommer dit kl Då går vi till vårt hotell, Scandic och därefter blir det gemensam lunch. Kl är det stadsvandring med guide. Kl gemensam middag på hotellet. Nästa dag är det enskilda aktiviteter, då man exempelvis kan besöka Gotlands museum, som bildades 1875 eller vara på hotellets spaavdelning. Pendeltåg avgår från Stockholm C kl och är i Nynäshamn kl Återfärd med båt från Visby 19 maj kl Ankommer Nynäshamn kl Pris: 65 kr, medföljande i mån av plats:100 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 4/5: Betalning senast 5/5: till plusgiro Pris för båtresa, lunch, stadsvandring, middag och boende inklusive frukost: Dubbelrum: 750 kr, medföljande 900 kr Enkelrum: 1050 kr, medföljande 1200 kr. Bindande anmälan till: Björn Kallner Tel eller mail: senast den 15 april. Betalning: Plusgiro senast den 16 april Nästa RTPK-blad utkommer 5 juni

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22 2014-05-22 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer