RTPK-Bladet Nr 2/15. Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende. Besök i Umeås nya kulturhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RTPK-Bladet Nr 2/15. Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende. Besök i Umeås nya kulturhus"

Transkript

1 RTPK-Bladet Nr 2/15 Nu är det dags. RTPK-Bladet byter utseende RTPK-Bladet ändrar form från och med nästa nummer, 3/15, som utkommer i juni. Ambitionen är att förenkla, förbättra och förbilliga informationen till de som inte har tillgång till dator. Formatet blir A4 och vi byter papperskvalitet. Vi kommer nu att själva stå för formgivningen, vilket innebär att tiden mellan deadline och utgivningsdag betydligt förkortas. Detta och ett enklare och snabbare tryckningsförfarande gör att bladet kan hållas aktuellare och bli billigare. Innehållet blir i stort sett detsamma som tidigare, men med den ändringen att Stockholms aktivitetsplan enbart går ut i Stockholmsområdet. Information om längre resor samt vår- och höstluncher går ut till alla. Som tidigare bygger innehållet på det goda samarbete vi har med alla regionerna och vi ser fram emot kommande artiklar och reportage. RTPK-Bladet kommer som vanligt ut med fyra nummer per år. Det läggs också ut på hemsidan. Kajsa Hedlund och Kjell Ove Andersson Besök i Umeås nya kulturhus RTPK i Umeå besökte det nya omdiskuterade kulturhuset Väven i Umeå - och guide var Staffan Ling. Sidan 4 Foto: Morgan Anderbom Radions och Televisionens Pensionärsklubb

2 N 2 En RTPK-medlem har ordet Radion fyller nittio i dagarna är man satte igång i januari 1925 så sjösattes ett märkligt socialt experiment. Radion var nämligen mediet som skulle hjälpa till att lyfta det tröga, efterblivna landet där uppe i Europas utkant. Landet skulle moderniseras, välstånd skapas och alla skulle bli delaktiga i detta nya som kom att benämnas folkhem. Vetenskap och folkbildning var ledord och signum för den svenska moderniteten och däri var den unik sändes i genomsnitt tre föredrag per dag! Folk skulle bildas och de bästa vetenskapsmännen och folkbildarna städslades för uppgiften. Genren försvann 1990, ett fattigdomsbevis, onekligen. Det var inte bara vetenskap och boklig lärdom som gällde. Folket skulle också fostras (av folk ur medelklassen). Så skulle till exempel barnen läras att skratta på ett vårdat, behärskat sätt, inte flabba, det var obildat... Och radion skulle inte syssla med buskishumor utan ge förströelse och inte bry sig så mycket om vad lyssnarna tyckte, man skulle servera program om sådant folk kanske inte kände till men som var bra för dem att lära känna. Det var en radioideologi som hämtats från BBC och dess chef, John Reith. Det uppstod genast på tjugotalet en spänning mellan regionalt producerade program och de som kom från centralt håll. Mindre dragspel och bondkomik var maningen från Stockholm till programmakarna ute i landet. I Storbritannien och i vårt land fick radion en folkbildande profil medan den i Östeuropa tidigt kom att bli ett medium för regimernas åsikter och i USA närmast ett annonsorgan för affärsvärlden, där den folkbildande funktionen överläts åt universiteten med egna radiosändningar med lokal spridning. adion var ju som skapad för rikstäckande upplysning och då var det statliga sändningsmonopolet Ren förutsättning (det var alla riksdagspartierna med på). En intressant sak är samtidigheten. För första gången i historien kunde en talare meddela sig med varje människa i landet, hur avlägset man än bodde - och det samtidigt. När Sven Jerring ropade Nu går han i mål om Mora Nisse Karlsson som Vasaloppssegrare, då kunde lyssnaren i Kiruna såväl som i Ystad höra detta på samma sekund stort och omvälvande! Och åtskilliga lyssnare som hörde de nämnda föredragen kunde känna sig lite stolta. Här talade professor den och den och tilltrodde lyssnaren med sexårig folkskola förmågan att hänga med eller att åtminstone bli intresserad. Radion blev landets största universitet, en akademi för alla. Astronomi var mycket populärt och professor Knut Lundmark (från Älvsbyn) var en av dem som blev kända och populära som rena fotbollsidoler! För att nå ut till de många människorna i moderniseringsarbetet riktade Radiotjänst (som det hette fram till 1956) in sig mot framför allt tre kategorier, barnen, kvinnorna och bönderna. Barnen fick genom skolradion lära sig dricka mjölk och äta morötter. De skulle få in goda vanor som de sedan tipsade sina föräldrar om, till exempel att man inte skulle spotta i offentliga miljöer (som i järnvägsstationernas vänthallar) eller hemma. Bönderna var en given grupp, inte minst för att jordbruket var traditionellt bedrivet och föredragen var många som undervisade bonden om de nya metoderna. vinnorna var ett stort kapitel. Radion hade unika möjligheter att nå ut till dem, som ju inte Khade samma tillgång till övrig offentlighet som männen. De hade möjlighet att lyssna på radion och ljudmediet passade till den stränga arbetsmoralen som tvingade kvinnorna till ständig sysselsättning. Man kunde ju stoppa strumpor under tiden... Kvinnor som radiojournalister kom först efter kriget. Radions program blev mycket betydelsefulla vilket framgår bland annat av ett brev från en fabriksarbeterska (som hon kallar sig, hon satt också i ABF:s styrelse) Hon skriver: För hemarbetande kvinnorna har radion blivit ett fönster ut mot världen. Synkretsen har vidgats. Vilken bildningskälla är inte radion! Det är en avsevärd skillnad på hemkvinnorna nu och för ett tiotal år sedan. Jag hade svårt att kunna prata med en del husmödrar, deras intressen var inte mina och mina inte deras. Nu är det på ett helt annat sätt och det är nog till stor del radions förtjänst. M an kan tala om ett rebelliskt rum som öppnats för de kvinnliga lyssnarna, menar idéhistorikern Karin Nordberg, vars fina, lärorika avhandling Folkhemmets röst, radion som folkbildare legat till grund för denna artikel. Det Sverige som radiomedarbetarna och experterna talar om bryter så bjärt mot de egna villkoren, menar hon, (där man kunde mata spädbarn med kaffe och socker i brist på annat), att det uppstår ett glapp som leder till reflektion. Behållningen är kanske mindre de tips och recept som förmedlas utan insikter av annat slag. Lyssnarnas brev vittnar om orättvisor och klasskillnader. Det mentala avståndet mellan de borgerliga förkunnarna och deras proletära lyssnare hade helt enkelt en frigörande funktion, sammanfattar Karin Nordberg. Och denna frigörande process fortsatte och blir en del i berättelsen om radions guldålder, efter kriget, med namn som Ingrid Samuelsson, Maud Reuterswärd och andra nu glömda. Sverige blev ett modernt land, kanske ett folkhem. I viss mening enades de skilda landsdelarna med radions hjälp. Ingen tidning hade varit rikstäckande, ingen lästes över hela landet, däremot hördes i radion många olika röster, samtidigt över vårt avlånga land, som nog blev lite rundare. Per Runesson

3 Nyheter Nya medlemmar 13/ /2-15: Lennart Akervall, Göteborg Annika Anselin, Göteborg Lars-Gunnar Bengtsson, Malmö Aina Bergvall, Stockholm Lotta Blomberg, Stockholm Hans Brunfeldt, Stockholm Inger Eiserwall, Stockholm Agneta Ericson, Stockholm Clemens Forsberg, Umeå Torbjörn Gustafsson, Stockholm Monika Hurtig, Stockholm Tommy Höglind, Stockholm Lars Jonsson, Stockholm Dag Jonzon, Sundsvall Gunnel Jönsson, Stockholm Claes-Göran Karlberg, Stockholm Bengt Korpås, Falun Ewa Lundström, Stockholm Wolfgang Matl, Stockholm Christina Mattsson, Stockholm Sverker Olofsson, Umeå Yvonne Persson, Stockholm Jan Pettersson, Stockholm Willy Rosén, Malmö Ulla Sjöstrand Nordin, Stockholm Bella Stjerne, Stockholm Roland Strömgren, Stockholm Birgitta Widell, Göteborg Dan Wikner, Sundsvall Marianne Ödegaard, Stockholm Jubilarer 1/4 30/6: Ylva Hemstad, 70 år, 4/4 Stig Petersson, 85 år, 4/4 Jan-Erik Broman, 70 år, 5/4 Ulf Rydell, 70 år, 7/4 Barbro Grandien, 75 år, 7/4 Roland Hjelte, 85 år, 8/4 Andreas Turai, 70 år, 13/4 Christoffer Barnekow, 75 år, 13/4 Annastina Bolin, 70 år 14/4 Rune Malmgren, 85 år, 17/4 Bertil Lagbo, 80 år, 18/4 Bo Hammar, 75 år, 21/4 Seth Sjömark, 75 år, 25/4 Anna Turewicz, 70 år, 26/4 Birgitta Lagnell, 70 år, 28/4 Boel Sjöblom, 80 år, 29/4 Börje Larsson, 80 år, 30/4 Olof Ekblad, 70 år, 30/4 Margareta Wileen, 75 år, 30/4 Jan-Erik Savela, 70 år, 3/5 Tore Almgren, 80 år, 7/5 Ing-Britt Stenbäck Hellqvist, 70 år, 8/5 Christer Holmquist, 70 år, 9/5 Kerstin Hagrup, 75 år, 13/5 Margaretha Mogren, 80 år, 14/5 Solveig Lindsäter, 80 år, 14/5 Astrid Perslow, 75 år, 15/5 Evert Johansson, 80 år, 16/5 Pekka Luostarinen, 70 år, 17/5 Erik Lundbeck, 70 år, 17/5 Lottie Landström, 70 år, 17/5 Christer Smedberg, 70 år, 17/5 Lars-Erik Weidenholm, 80 år, 17/5 Gunnar Norlin, 75 år, 20/5 Rolf Nygren, 70 år, 21/5 Lennart Ölund, 70 år, 21/5 Roland Eriksson, 80 år, 22/5 Anita Sandmark, 70 år, 23/5 Lars Sjögren, 70 år, 25/5 Curt Öhrlund, 80 år, 25/5 Bibban Rydén, 80 år, 26/5 Madeleine Lundevall, 70 år, 27/5 Ulf Berglund, 70 år, 28/5 Tomye Edell, 70 år, 29/5 Elisabet Schell, 70 år, 29/5 Nils Swarring, 70 år, 29/5 Britt-Louise Nybom, 70 år, 2/6 Bengt Hagelin, 70 år, 6/6 Ingvar Bengtsson, 75 år, 7/6 Ulla B Ericsson, 85 år, 12/6 Göran Mård, 80 år, 13/6 Gösta Borling, 70 år, 13/6 Bertil Stoby, 85 år, 15/6 Helga Lundin, 80 år, 15/6 Maiken Magnusson, 95 år, 17/6 Ing-Mari Olsson, 75 år, 17/6 Inger Back, 75 år, 18/6 Ulla Zetterberg, 70 år, 20/6 Kaarina Honkanen, 70 år, 21/6 Monica Adamson, 80 år, 22/6 Berit Calderon, 75 år, 26/6 Peter Fogelin, 75 år, 26/6 Christer Östberg, 75 år, 28/6 Lars Swahn, 70 år, 29/6 Göran Arremo, 70 år, 30/6 Tom Weibull, 70 år, 30/6 Monica Malmberg, 70 år, 30/6 RTPK-Bladet Adress: RTPK, KJ, SVT, Stockholm Telefon: , Hemsida: Plusgiro: Ansvarig utgivare: Sven Olof Ekholm, tel Redaktör: Kajsa Hedlund, tel , Formgivning: Marika Ireblad Glöm inte att anmäla adressändring eller om du fått ny eller bytt e-postadress. 3

4 Rapport Specialvisning av Umeås nya kulturhus 900-miljonersbygget sett från Tegssidan. Umeås nya kulturhus Väven specialvisades. Designfränt, omdiskuterat och dyrt! Det är några av omdömena som cirkulerar kring Väven, Umeås nya kulturhus. Den tidigare tv-kollegan, Staffan Ling, kunde med sina insiderkunskaper om Väven krydda visningen med flera för gemene man okända sanningar. Väven, alltså byggnaden, ägs till lika stora delar av Umeå kommun och privatpersonen Krister Olsson genom sina bolag. Kommunen fyller sina lokaler med bland annat ett gigantiskt bibliotek, kvinnohistoriskt museum, utställningslokaler, scener och biograflokaler. Fort Knox Krister Olsson, med det övergripande bolaget Fort Knox, men i folkmun mest känt som Balticgruppen, har bland annat hotell, restauranger och konferensanläggning i sina lokaliteter. Eftersom vår guide Staffan har delar av sin dagliga verksamhet nära kopplade till mr Olsson och Balticguppen var det naturligtvis inom den sfären vi fick den mest intressanta insynen. Text: Sture Karlsson Foto: Morgan Anderbom Från vänster: Venita Höglund, Henrik Burman, Inger Brånin, Katarina Lidström, Kaarina Honkanen, Anita Brännström, Clemens Forsberg, Lars-Gunnar Andersson, Lennart Johnsson, Sture Karlsson, Sven-Erik Frick, Lennart Burman, Rolf Sundström, Ingemar Nilsson, Morgan Anderbom samt guiden Staffan Ling. 4

5 Intressant ölprovning med betyg Björn Bergqvist, Jan-Erik Wieselberg, Lars Stålberg och Jan Wigren provsmakar olika sorters öl. Vinprovning har vi haft flera gånger hos RTPK- Stockholm, whiskeyprovning hos RTPK-Umeå. Det är alltid mycket populära tillställningar! Den 11 februari träffades 15 medlemmar från RTPK- Stockholm för ölprovning för första gången. Det är då mycket viktigt att man har en sakkunnig person som leder processen, och vi har inom RTPK Björn Bergqvist, som är en av medlemmarna i Ölskribenterna och ofta anlitad som provsmakare av Systembolaget. Vi fick prova fyra olika sorter, från början givetvis anonyma men noga utvalda av Björn. Provningen styrdes av ett provprotokoll som fylldes i för slutlig utvärdering. Tre egenskaper utvärderades: färg, doft och smak. Mellan varje ölsort nollställde vi våra sinnen med vatten, kex och färsk gurka. Det var ganska svårt att finna ord för att beskriva egenskaperna, men efter diskussion i gruppen fick vi efter en stund ganska klart för oss hur vi skulle uttrycka de olika upplevelserna som ölsorterna gav oss. Avslutningsvis fick vi betygsätta de fyra ölsorterna och Björn summerade det hela genom att rangera hur testgruppen bedömt de fyra märkena. Lägst betyg fick Budweiser (5,0%, internationellt märke), därefter kom, märkligt nog, alla de övriga tre på ungefär samma poäng. Dessa var Pripps Blå (5,0 %, Sverige), Weihanstephan Kristall (5,4%, Tyskland) och Pilsner Urquell (4,4%, Tjeckien). Undertecknad hade i blindtestet Weihanstephaner, en weissbier som favorit. Till min stora förvåning, jag brukar ju inte gilla weissbier? Det här gör vi gärna om. Kjell Ove Andersson Foto: Ulf Björnbäck Kallelse till Årsmöte 2015 Plats: Studio 3 i Radiohuset Tid: Torsdagen 23 april kl 11:00-12:00. Kaffe serveras från 10:30. Verksamhetsberättelsen för 2014 finns på RTPKs hemsida (www.rtpk.org), men kan också rekvireras från klubbexpeditionen, som är bemannad måndagar 10:00-12:00. Övriga tider kan beställningen ske genom att tala in ett meddelande på klubbens röstbrevlåda. Tel Välkommen! Dagordning Dagordning enligt stadgarna vid RTPKs årsmöte den 23 april 2015 kl (12.30) i studio 35, Radiohuset, Stockholm: 1 Välkomnande 2 Mötesfunktionärer; enligt stadgarna ordinarie ordförande och sekreterare 3 Val av justeringspersoner 4 Godkännande av föredragningslistan 5 Parentation över avlidna medlemmar 6 Verksamhetsberättelse för Ekonomisk redovisning 8 Revisionsberättelse 9 Fastställande av redovisningshandlingarna 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Val av ordförande 12 Val av vice ordförande 13 Val av ytterligare 7 styrelseledamöter 14 Val av två revisorer 15 Val av valnämnd 16 Fastställande av årsavgift för Firmatecknare. Firman tecknas var för sig av ordföranden och kassören 18 Ärenden som framläggs av styrelsen 19 Ärenden som i förväg anmälts av klubbens medlemmar 20 Information 21 Mötets avslutande 5

6 vår/sommar-aktiviteter Glöm inte att anteckna de aktiviteter du vill deltaga i, när och till vem anmälan ska göras och när betalning senast skall vara erlagd! Plats kan bara garanteras dem som betalat till RTPK:s plusgiro inom den tid som anges för respektive aktivitet. Detta händer i Stockholm: Datum: Aktivitet: Anmälan: Mars Tisdag 23/3 Från kl Pubkväll på Louis Jazzklubb Välkommen på pubkväll med jazz. Denna gång blir det på Restaurang Louis i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Ett trevligt ställe som har Live Jazz. Gå in på så får du veta mera. Man börjar spela kl Vid aktiviteter med begränsat antal platser gäller att 60% av platserna reserveras för medlemmar inkl medföljande som anmäler sig via e-post och 40% till telefonanmälningar. OBS! I första hand kan endast medlemmar beredas plats på aktiviteter där det finns 30 eller färre platser. E-postanmälan till: eller via telefon senast 22 mars Foto: Staffan Waerndt Tisdag 31/3 Kl : April Onsdag 8/4 kl Den vackra byggnaden. 6 Filmvisning på Filmhuset: The Gunfighter ***½ (Hämndens timme) 1950 USA s/v 84 min Regi: Henry King. Skådespelare: Gregory Peck, Karl Malden m fl. Notorisk revolverman vill förändra sitt liv. Psykologisk Västern i toppklass. En film man inte får missa. Ingen förhandsanmälan. Ta gärna med vänner. Besök på Cosmonova, Naturhistoriska Riksmuséet Filmvisning ca 40 min. Följ med på en spännande resa till Galapagosöarna en mytomspunnen ögrupp utanför Sydamerika. Vi får möta en magisk värld med några av världens mäktigaste djur jättesköldpaddor, leguaner, sjölejon och världens största fisk, valhajen. Naturfilmaren David Attenborough och hans team kunde komma djuren mycket nära under den 10 månader långa inspelningen i 3-Dformat. Efter filmvisningen kan man vandra runt i utställningen. Biografen Mauritz Pris: 50 kr Kaffe och bulle i SIDAs restaurang Karavan, Valhallavägen 199 Pris: 70 kr, medföljande i mån av plats: 105 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 30/3: Betalning senast 31/3: till plusgiro Adress: Frescativägen 40 T-bana till Universitetet, därefter promenad min. Buss 40 och 540 stannar utanför.

7 Datum: Aktivitet: Anmälan: Torsdag 23/4 Kl Studio 3 Radiohuset Kl Baren öppnar kl Årsmöte RTPK Kaffe serveras från kl Efter avslutat möte fortsätter vi med vårlunch på Solliden. Vårlunch på Solliden Förrätt: Rensteksröra på kavring, färskriven pepparrot Varmrätt: Grillad laxtournedos med potatisstomp och dillsky, smörslungade sockerärter Lättöl/vatten Kaffe och limecheesecake Vinglas 77 kr, Stöl 33 cl 55 kr, 50 cl 72 kr. Garderobsavgift ingår Se dagordningen för årsmötet på sidan 5! Pris: 240 kr, medföljande 365 kr OBS! Endast anmälan vid inbetalning senast 13/4 till pg Glöm ej ange namn på talongen! Ev. allergier anmäls till Tisdag 28/4 Kl ca Studio 3, Radiohuset Minimemoarer: Niklas Lindblad Musiklots, språkpolis, översättare, estradör, radioman. Niklas Lindblad öppnar några minnesluckor från 40 år vid Radio & TV. Kaffe serveras. Niklas Lindblad Pris: 0 kr Telefonanmälan senast 27/4: Måndagar kl Tel E-postanmälan: Foto: Eva Dahlin Maj Onsdag 6/5 kl Besök i Bergianska Trädgården Här hittar man tropiska växter från hela världen. Växthusen är uppdelade i representativa delar, som visar växtlivet i regnskog och ökenlandskap dessutom får vi se hur man odlar kaffe, te och kakao. Trädgården anlades i mitten av 1700-talet i närheten av nuvarande Vasaparken, men då denna del av Stockholm byggdes om i slutet av 1800-talet flyttades anläggningen till Brunnsviken. Adress: Gustafsborgsvägen 4 T-bana till Universitetet, promenad min. eller Roslagsbanan till Universitetet. Buss 40, 70, 540, 608, 670. Pris: 80 kr, medföljande i mån av plats:110 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 27/4: Betalning senast 28/4: till plusgiro

8 Posttidning B RTPK, SVT, KJ, Stockholm Datum: Aktivitet: Anmälan: Foto: SVT Bild Foto: SVT Bild Onsdag 13/5 Kl Rundvandring i city. Måndag - tisdag 18-19/5 Samling 18/5 vid Båtterminalen Nynäshamn kl Båten avgår kl Visby Lär känna din stad Vår guide Michael Ketzel tar oss med på en intressant vandring genom City och berättar om den genomgripande omvandling stadskärnan fick under 1950-talet och ett par årtionden framåt. Han ger oss även en historisk återblick hur Norrmalm såg ut på medeltiden samt låter oss ana hur framtidens City kommer att se ut. Samling: Kulturhuset, ingång Sergels torg Max 30 personer Vårutflykt till Visby Årets vårutflykt går till den medeltida Hansestaden Visby, som är en av de bäst bevarade medeltida städerna i Skandinavien och är sedan 1995 med i Unescos världsarvslista. Visby kallas för rosornas och ruinernas stad. Vi åker båt till Visby och kommer dit kl Då går vi till vårt hotell, Scandic och därefter blir det gemensam lunch. Kl är det stadsvandring med guide. Kl gemensam middag på hotellet. Nästa dag är det enskilda aktiviteter, då man exempelvis kan besöka Gotlands museum, som bildades 1875 eller vara på hotellets spaavdelning. Pendeltåg avgår från Stockholm C kl och är i Nynäshamn kl Återfärd med båt från Visby 19 maj kl Ankommer Nynäshamn kl Pris: 65 kr, medföljande i mån av plats:100 kr Anmälan via telefon: Måndagar kl Tel E-postanmälan: senast 4/5: Betalning senast 5/5: till plusgiro Pris för båtresa, lunch, stadsvandring, middag och boende inklusive frukost: Dubbelrum: 750 kr, medföljande 900 kr Enkelrum: 1050 kr, medföljande 1200 kr. Bindande anmälan till: Björn Kallner Tel eller mail: senast den 15 april. Betalning: Plusgiro senast den 16 april Nästa RTPK-blad utkommer 5 juni

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 18 april 2013 kl 11.00-12.00 i studio 4, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 18 april 2013 kl 11.00-12.00 i studio 4, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm Protokoll fört vid årsmötet den 18 april 2013 kl 11.00-12.00 i studio 4, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 85 närvarande medlemmarna hjärtligt

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund håller årsmöte tisdagen den 15 mars 2016 kl. 17.30 på Fotografiska,

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Att resa är att träffa gamla vänner - och nya.

Att resa är att träffa gamla vänner - och nya. Att resa är upplevelser! Att resa är att träffa gamla vänner - och nya. Vårresa 12 mars till Dalénmuseet Stenstorp. 08.00 Bussen avgår från Parkhallens parkering. Medtag kaffekorg, vi stannar på lämplig

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-10-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Karin Nilsson, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Hösten 2015 PROGRAM Våren 2016 ÅGÅRDEN Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Föreningsmöten (Se sid. 3) Möteslokal: Missionskyrkan, Lerum. Mötestid: 3:dje onsdagen i månaden

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes.

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes. Protokoll fört vid Årsmöte med Arboga GK:s Veteransektion 2012-02-24 i Bibliotekets hörsal. Närvarande: 35 medlemmar. 1. Mötets öppnande Ordf. Rolf Nordquist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

TROLL8AN SQUAREDANCERS STYRELSEMEDLEMMAR mm

TROLL8AN SQUAREDANCERS STYRELSEMEDLEMMAR mm 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Björn Westbeck Björn Westbeck Bo Andersson Bo Andersson Arwo Alfredsson Arwo Alfredsson Agneta Svensson Agneta Svensson Agneta Svensson Arwo Alfredsson Jöran Lind Jöran Lind

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Välkommen med! Onsdagar 13 januari 27 april kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100 :- per termin för

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP)

Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) Göteborgspolisens Pensionärsförening (GPP) 1 (4) Årsmötesprotokoll Tidpunkt Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 12.00-13.30 Plats Deltagare Odd Fellow, Vasagatan 9, Göteborg 65 röstberättiga medlemmar Årsmötet

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Engelholms Vandrarförening

Engelholms Vandrarförening Engelholms Vandrarförening Vandringsprogram november - mars 2017 På vår hemsida www.engelholmsvandrarforening.se kan du hitta senaste nytt, aktuella program, vandringsberättelser mm men också ändringar

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd Gunnel Andersson 5 Botkyrka

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-11-30 1 (15) Plats och tid Rådhuset, Söderhamn, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Åsa Nilsson Stefan Bäckström Tommy Ljung Ljusdals kommun Christina Embretsen

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer