ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184"

Transkript

1 Teknisk information 182 Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och 184 SuperFLO 185 Systemöversikt 186 SuperCOOL Förisolerade rörsystem 188 SuperCOOL 190 Rör & rördelar 193 Rör 194 Rördelar 194 Handventiler & armaturer 197 Kulventil 2-vägs typ VKD Industri 198 Kulventil 3-vägs typ TKD Industri 200 Vridspjällventil typ FK Industri 202 Membranventil typ VM 204 Armaturer 206 Automatventiler 207 Kulventil 208 Vridspjäll 208 Pneumatisk membran ventil typ MK 209 Pneumatisk membran ventil typ VM 210 Tillbehör pneumatiska ventiler 210 Rökdetektering 211 Detecta-Line Rörsystem för rökdetektering 212 Installationsmaterial 215 Rörupphängning 216 Rörhållare 217 Anborrningsbygel 219 Kompensator 219 Planpackningar 220 Stålförstärkta gummipackningar 221 O-ringar 222 Flänsskydd 223 Ingjutningsfläns typ ODEPDM 223 Lim 224 Rengöring 224 Penslar 224 Tape

2 Teknisk information Teknisk information Akrylnitril Butadien Styren, är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska, fysikaliska och kemiska egenskaper. GPA erbjuder ett komplett sortiment med rördelar och ventiler i. SuperFLO är ett speciellt rörsystem avsett för kylapplikationer ner till -40 C. Tryckrördelar och rör PN10 Ventiler och armaturer PN10 är ett vanligt förekommande material i applikationer för komfortkyla, exempelvis hotell, kontor och köpcentra. Materialinformation Allmänna egenskaper Styvt material med mycket god hållfasthet och mekaniska egenskaper. Lämplig för slitande medier. Mycket brett temperaturområde. Goda åldringsegenskaper. Styva rör. Känslig vid långtidsexponering av UV-ljus. Begränsad resistens mot kemikalier. Komplett system med ventiler och armaturer. Dimensionsområde d Temperatur -40 till +70 C Längdutvidgningskoefficient 0,10 mm/m C Förbindningsteknik Limning med -lim, superflo-lim Beständig mot Baser, syra, vatten, avjoniserat vatten, fett Densitet 1,04 g/cm 3 Draghållfasthet 45 N/mm 2 Färg Ljusgrå har låg värmeledningsförmåga. I vissa fall behövs ingen rörisolering. Lättarbetat system även vid komplicerade rördragningar. Sammanfogas med limning. är slagfast ner till -40ºC. 182

3 Teknisk information MateriAL egenskaper MateriaL egenskaper Klamringsavstånd för medier med densitet 1 g/cm 3 samt gaser Rör Tryckklass PN10 Klammeravstånd L i cm d mm 20 C 50 C 70 C Densitet i g/cm 2 Faktor för beräkning av klamringsavstånd 1,25 0,90 1,50 0,83 1,75 0,77 2,00 0,70 2,25 0,64 2,50 0,57 2,75 0,50 3,00 0,44 L Vid driftsdata utanför tabellen förläggs rören med kontinuerligt understöd. Detta gäller för samtliga plaster och tryckklasser. Förläggningsexempel med kontinuerligt understött rör Tryck - temperaturområde 16 Tryck i bar PN10» Besök vår nya webbplats! Hela GPAs produktsortimentet finns i en elektronisk, interaktiv katalog på vår nya webbplats,. Under fliken Produkter kan du navigera runt och se alla produkterna samt hitta mer teknisk information och dagsaktuella priser Material Säkerhetsfaktor* 2,1 Temperatur C * Säkerhetsfaktorn baseras på vatten och andra ofarliga medier vid en användningstid av 25 år, som motsvarar tryckklassen gånger en säkerhetsfaktor utan att brista. För PN10 blir det 10 bar x 2,1 = 21 bar. Den vanligast använda tryckklassen inom industrin är PN10. För ytterligare teknisk infor ma tion, kontakta säljavdelningen. Får du GPAs nyhetsbrev? GPAs nyhetsbrev innehåller produktnyheter och intressanta artiklar om spännande projekt som GPA levererat till. Som prenumerant på vårt nyhetsbrev håller du dig också uppdaterad på våra specialerbjudanden. Registrera dig på 183

4 Teknisk information Limning av PVC, C-PVC och Limning av PVC, C-PVC och Utrustning Kapverktyg Fil/fasverktyg Pensel Måttstock Markeringspenna Luddfritt papper eller duk 1. Kapa röret rakt 2. Fasa rörändan Omgivning Se till att platsen för limning tillåter torr hantering av rör och rördelar, samt att temperaturen ej understiger +5 C. Limma inte rör och delar som är fuktiga. Personligt skydd Limning bör ske på anvisad plats där god ventilation kan tillgodoses. Vid behov använd utsugsfläkt. Personligt skydd såsom andningsskydd, glasögon och handskar bör användas. 3. Mät och markera insticksdjup 5. Rör om i limmet 4. Rengör både rör och rördel 6. Lägg på lim längsgående både på rör och rördel Antal fogar i medeltal gjorda med 1 kg lim Delarnas diameter Antal fogar Pressa ihop 8. Torka av överflödigt lim 9. Låt torka. Torktid 1h/1bar vid 20 C för provtryckning med vatten. 24 h fullt driftstryck. 184

5 SuperFLO 185

6 SuperFLO Systemöversikt Systemöversikt Fördelar med indirekta luftkonditioneringssystem Bättre totalekonomi och bättre energiutnyttjande Enkelt att installera minimalt underhåll Miljövänligt använder endast en bråkdel av skadligt kylmedium Fördelar med SuperFLO Kompatibelt med en lång rad köldbärare SuperFLO har provats ut och godkänts med ett brett spektrum av konventionella köld och värmebärare, såväl som med många av den nya generationens medier som används i kommersiella kylanläggningar. SuperFLO är nästa generations rörsystem för komfortkyla. SuperFLO är det första speciellt avsedda rörsystemet konstruerat för att erbjuda en komplett lösning för kommersiell indirekt luftkonditionering. Systemet innehåller alla komponeneter så att du enkelt kan installera ett komplett rörsystem, bl.a. rör, rördelar, rörhållare och ventiler. Indirekta luftkonditioneringssystem Indirekta luftkonditioneringssystem är ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till etablerade direktexpanderande (DX) kylsystem. I motsats till DX-systemen används inte en enda kylkrets (som arbetar under högt tryck) utan istället har man två kretsar med en värmeväxlare mellan. Den första kretsen arbetar under högt tryck och löper endast fram till värmeväxlaren. Efter värmeväxlaren tar den sekundära lågtryckskylkretsen vid, där SuperFLO används för att distribuera det kylda mediet i fastigheten. Genom att använda SuperFLO tillsammans med ett godkänt kylmedium i sekundärkretsen så hålls mängden miljöfarligt kylmedium till ett minimum med stora vinster för miljön. Upp till 90 % av CFC kan elimineras från systemet och återstående 10 % i den mindre primärkretsen är på ett säkert sätt installerat i ett kylrum. Värmeväxlare Korrosionsbeständigt Den utmärkta kemiska resistensen hos superflo ger fullständigt skydd mot både yttre och inre korrosion. Smidighet ner till -40 C SuperFLO har ett brett driftstemperaturområde och behåller sina fina egenskaper så lågt ner som till -40 C och så högt som +70 C. Robust och hållbart SuperFLO har mycket goda egenskaper när det gäller slagtålighet, även vid så låg temperatur som -40 C. Jämn och slät inre yta. Den låga friktionen hos SuperFLO tillåter högre flödeshastighet än metallrörsystem. Korrosionsskyddet innebär också att inga partiklar eller flagor lossnar från rören och följer med i systemet. Resultatet blir lägre energikostnader tack vare reducerad pumpeffekt, reducerade underhållskostnader, dämpning av bullrande ljud och reducerat tryckfall. SuperFLO Sekundär kylkrets Primär högtryckskrets Billig, snabb och pålitlig sammanfogning SuperFLO-komponenterna sammanfogas snabbt och säkert genom limning. Även i besvärliga utrymmen installeras delarna enkelt och du kan förlita dig på att skarvarna är täta och homogena under hela systemets livslängd. Till skillnad mot lödning och svetsning behövs ingen brandförsäkring för installationens utförande. Installationskostnaderna reduceras tack vare den snabba och enkla skarvmetoden, samtidigt som det ger en lägre underhållskostnad. 186

7 SuperFLO Systemöversikt Låg vikt Med halva vikten jämfört med koppar och en sjättedel mot stål är SuperFLO betydligt lättare att hantera under installationen. Ännu en fördel som betydligt reducerar installationstiden och därmed kostnaderna. Kort installationstid Diagrammet här nedan visar jämförelse av installationstid mellan superflo, koppar för kyla och galvaniserat stål. Tiden för att installera en meter superflo inkluderat rörhållare SuperFLO PVC SuperFLO PVC Galvaniserat stål Vikt i kg / m PE Koppar Stål Minutter / m mm 63 mm 110 mm Dimensioner är närmast jämförliga Yd Reducerad isoleringskostnad SuperFLO har en låg värmeledningsförmåga vilket minimerar värmetillförsel/-förluster och reducerar kondensbildning. Detta medför betydande kostnadsbesparingar eftersom isoleringen kan minimeras, och i vissa fall utelämnas helt. Låga materialkostnader Diagrammet här nedan visar jämförelse av materialkostnader mellan superflo, koppar för kylinstallation och galvaniserat stål från diameter 20 mm till diameter 110 mm mm nominell diameter Dimensioner SuperFLO-systemet är tillverkat i storlekar enligt ISO 161 och ISO 727, från 20 mm till 225 mm ytterdiameter. Gängade delar uppfyller kraven enligt BS21/DIN 2999/ISO R7. Max kontinuerligt tryck Alla superflo-rördelar och ventiler är konstruerade för kontinuerlig drift vid 20 C och maximalt märkt tryck i 50 år om inget annat anges. Billund Lufthavn SuperFLO PVC Galvaniserat stål Euro / m mm nominell diameter Odense Universitets Hospital 187

8 SuperFLO SuperCOOL Förisolerade rörsystem SuperCOOL Förisolerade rörsystem GPA erbjuder ett komplett sortiment av förisolerade rör som ger dig både en optimal isolering och en effektiv och snabb installation. Den totala installationstiden reduceras betydligt med förisolerade rör och i kombination med energivinsterna från isoleringen räknas extrakostnaderna oftast snabbt hem. Systemet är naturligtvis lika användbart vare sig det installeras ovan eller under jord. Applikationsområdet bestäms av mediarröret och systemet är således användbart i såväl kyl- som processapplikationer. Kontakta GPA för en beräkning av återbetalningstiden för förisolerade rör vi tror du kommer att bli positivt överraskad. 188

9 SuperFLO SuperCOOL Förisolerade rörsystem SuperCOOL förisolerat rörsystem SuperCOOL är ett förisolerat rörsystem konstruerat för lägre installations- och driftskostnader. Systemet består av förisolerade SuperFLO-rör och Thermo-Click en snabb, effektiv och lättanvänd skarv- och rördelsisolering. Easy-Strip den enkla lösningen för avisolering av förisolerade rör PEH skyddsrör i färgerna vit, silver eller svart (svart är UV- och väderbeständig) Valfritt medierör i materialen: PVC,, superflo, PE, PP, PVDF samt SS316 Rörlängd SuperCOOL-installation Förisolerat SuperFLO SuperCOOL levereras i femmeterslängder med diametrar från d 20-d 225 och är försedda med oisolerade ändar för att förenkla limskarvning. Isoleringen är i polyuretanskum som är skyddat på utsidan av polyeten. Innovativt och enkelt demonterbar isolering När rören är kapade till rätt längd och inga fria ändar finns, kan man enkelt skära bort isoleringen. Isoleringsbiten av supercool tas bort och kvar finns en ren rörända färdig för liming. Thermo-Click Thermo-Click är ett patenterat skarvsystem som erbjuder en snabb och enkel isolering av rörskarvar och rördelar. Två skal trycks helt enkelt ihop runt rördelen och bildar ett komplett, tätt system. Effektivt och enkelt och inga heta arbeten erfordras. Rördelsskålarna är tillverkade för att passa de förisolerade rören vilket ger ett snyggt intryck av hela installationen. Lägre installationskostnader Enkelt att montera Inga heta arbeten Professionellt och enhetligt system Isoleringsfördelar Högisolerande PUR-skum Värmebeständig PE-folie EASY-STRIP är den enkla lösningen för att avlägsna isolering från förisolerade plaströr. Systemet möjliggör ett snabbt, enkelt och ekonomiskt montage av förisolerade system. Till skillnad från andra system behöver man inget specialverktyg. När man vill anpassa ett rör märker man helt enkelt upp och skär en slits i isoleringen. Därefter kan man enkelt slå av isoleringen med en hammare och kapa medieröret till önskad längd. Det förisolerade röret är uppbyggt av medierör med en värmebeständig folie lindat runt sig. Detta är sedan omgivet av högisolerande PUR-skum och till sist ett skyddsrör av UV- och väderbeständig PEHD. Thermo-Click-skal 189

10 SuperFLO SuperCOOL SuperCOOL THERMO-M Thermo click muff Längd 440 mm Tätning: standard foglim eller specialpackning L THERMO-TR Thermo click T-rör med reducerat avstick Tätning: standard foglim eller specialpackning L.... d D (ytter Ø) Artikelnr THERMO-M-032/ THERMO-M-040/ THERMO-M-050/ THERMO-M-063/ THERMO-M-090/ THERMO-M-110/ THERMO-M-160/250 THERMO-G Thermo click vinkel 90 Tätning: standard foglim eller specialpackning d D (yttre Ø) Artikelnr THERMO-G-032/ THERMO-G-040/ THERMO-G-050/ THERMO-G-063/ THERMO-G-075/ THERMO-G-090/ THERMO-G-110/ THERMO-G-140/ THERMO-G-160/ THERMO-G-225/315 D D D1 D2 d1/d1ø d2/d2ø Artikelnr 40/110 20/90 THERMO-TR /110 25/90110 THERMO-TR /125 40/ THERMO-TR /125 50/110 THERMO-TR /140 40/ THERMO-TR /140 50/ THERMO-TR /140 63/125 THERMO-TR /160 40/110 THERMO-TR /160 75/140 THERMO-TR /200 63/125 THERMO-TR /200 75/140 THERMO-TR /200 90/160 THERMO-TR /225 63/125 THERMO-TR /225 75/140 THERMO-TR /225 90/160 THERMO-TR / /200 THERMO-TR /250 75/140 THERMO-TR /250 90/160 THERMO-TR / /200 THERMO-TR /315 90/160 THERMO-TR / /200 THERMO-TR THERMO-T T-stycke Tätning: standard foglim eller specialpackning L THERMO-H Thermo click vinkel 45 Tätning: standard foglim eller specialpackning d d Artikelnr THERMO-H-040/ THERMO-H-063/ THERMO-H-090/ THERMO-H-110/ THERMO-H-140/ THERMO-H-160/250 D D1 d D (ytttre Ø) Artikelnr THERMO-T-032/ THERMO-T-040/ THERMO-T-050/ THERMO-T-063/ THERMO-T-075/ THERMO-T-090/ THERMO-T-110/ THERMO-T-140/ THERMO-T-225/315 THERMO-C Thermo click slutmuff Längd: 50mm Tätning: standard foglim eller specialpackning D2 D d d D (ytter Ø) Artikelnr THERMO-C-020/ THERMO-C-032/ THERMO-C-050/ THERMO-C-063/ THERMO-C-075/ THERMO-C-090/ THERMO-C-110/ THERMO-C-125/ THERMO-C-140/ THERMO-C-160/

11 SuperFLO SuperCOOL THERMO-R Thermo click Reducering Längd: 50mm Tätning: standard foglim eller specialpackning D d/d d/d Artikelnr 63/125 40/110 THERMO-R /200 63/125 THERMO-R-110/063 Stålsvep Stålsvep Extra skydd för fog Bredd: 70mm Tätning: Packning d Artikelnr 90 THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV

12 SuperFLO SuperCOOL 192

13 Rör & rördelar 193

14 Rör & rördelar Rör Rör SIA Rör -rör, grå 5-meters slätända PN10 Tumdimensioner mot förfrågan d t RSK Artikelnr 16 1, , , , , , , , , , , , , , , , , Rördelar GIA -vinkel 90 o Invändig lim -böj 90 o Lång radie r=2d Invändig lim MIA d L Z E RSK Artikelnr SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA110 -muff Invändig lim d E L Z Artikelnr MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA315 L d E Z L d Z L E HIA d L Z E RSK Artikelnr GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA315 -Vinkel 45 o Invändig lim Z L d E TIA -T-rör Invändig lim d L Z E Artikelnr TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA315 Z L d E d L Z E RSK Artikelnr HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA

15 Rör & rördelar Rördelar TRIA -T-rör med reducerat uttag Invändig lim AIA -slangsockel Utvändig lim H d P1 P2 L YIA d d1 L L1 Z E E1 Artikelnr TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA T-rör Invändig lim d L Z1 Z2 E Artikelnr YIA YIA YIA YIA YIA YIA063 BIA d L Z2 Z 1 Z 2 -unionkoppling Invändig lim EPDM O-ring d d G 1 E VITON O-ring mot förfrågan. L Z L d G1 H L Z E Artikelnr 16 3/ BIA BIA / BIA / BIA BIA / BIA / BIA / BIA BIA BIA110 CIA -huv Invändig lim d L H E Artikelnr CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA110 H L H E d E FCA d L H Artikelnr AIA AIA AIA AIA032 -blindfläns PN10/16 DIN d DN E a Sp f Hål Artikelnr FCA FCA FCA FCA FCA FCA FCA FCA FCA160 QRA -kraghylsa med rillor Invändig lim d DN L Z Sp E F Artikelnr QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA315 BIFVA -Unionkoppling Invändig lim Invändig gäng /Mässing EPDM O-ring d G G1 H S Artikelnr 16 3/8 3/ BIFVA 016-R / BIFVA 020-R /4 1 1/ BIFVA 025-R / BIFVA 032-R / BIFVA 040-R /2 2 1/ BIFVA 050-R / BIFVA 063-R050 Sp f a E G 195

16 Rör & rördelar Rördelar ODSV MILA PP/stålfläns svart För muffkragar Borrad /16 DIN PN 16 d20-d160 d200-d250 Varugrupp: 062 d DN D d 2 d 3 b k Antal hål Moment (Nm) Artikelnr ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODSV ODSV ODS ODS ODSV ODS250 DIA -bussning Utvändig/Invändig lim d d1 L Z Figur Artikelnr A DIA A DIA A DIA A DIA A DIA B DIA B DIA B DIA A DIA B DIA B DIA A DIA A DIA B DIA B DIA A DIA B DIA A DIA A DIA A DIA B DIA B DIA A DIA B DIA B DIA A DIA A DIA B DIA muff Från mm till tumdimension Invändig lim KIFA d d1 L Z Artikelnr 20 1/ MILA / MILA MILA / MILA / MILA MILA MILA MILA MILA160 -nippel Utvändig/Invändig lim Utvändig gäng DIMA dm df G L L1 Z K Artikelnr / KIFA 012-R / KIFA 016-R / KIFA 016-R / KIFA 020-R / KIFA 020-R / KIFA 025-R KIFA 025-R KIFA 032-R / KIFA 032-R / KIFA 040-R / KIFA 040-R / KIFA 050-R KIFA 050-R KIFA 063-R050 -muff Invändig/Utvändig lim Invändig gäng Metallförstärkt d2-d1- G K B Z1 Z2 Artikelnr / DIMA 012-R / DIMA 016-R / DIMA 020-R DIMA 025-R / DIMA 032-R / DIMA 040-R DIMA 050-R050 d m d f L Z L 1 G K RIA BIRVA -reducering Utv- och invändig lim / Invändig lim d3 d2 d1 B Z1 Artikelnr RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA unionkoppling Invändig lim Utvändig gäng /Mässing EPDM O-ring d G G1 H K Artikelnr 16 3/8 3/ BIRVA 016-R / BIRVA 020-R /4 1 1/ BIRVA 025-R / BIRVA 032-R / BIRVA 040-R /2 2 1/ BIRVA 050-R / BIRVA 063-R

17 Handventiler & armaturer 197

18 Handventiler & armaturer Kulventil 2-vägs typ VKD Industri Kulventil 2-vägs typ VKD Industri VKDUALBLOCK d den senaste tekniken inom kulventiler i termoplast VKD är en robust och kraftig industrikulventil för installation där höga krav ställs. Enkel montering och många tillbehör gör ventilen synnerligen flexibel. Dual Block har en unik patenterad konstruktion för att öka säkerheten och användarvänligheten. VKD-ventilen har imponerande prestanda och innehåller flera nytänkanden och förbättringar mot traditionella ventiler. Finns i dimensionerna d Montagefläns + adapter PowerQuick enligt ISO 5211 (option) Ergonomiskt handtag (låsbart, option) Robust kraftöverföring spindel/kula. Spindeltätning med dubbla O-ringar i EPDM- eller Viton-gummi Fasta säten, en sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck Dual Block, låsning av överfallsmuttrar, samt ögla för tag -märkning Robust ventilhus, anpassat för industriell användning, PN16 Ventilfästen syrafast eller mässing (option) 198

19 Handventiler & armaturer Kulventil 2-vägs typ VKD Industri Tekniska data VKD Max vridmoment d16-63 Nm Nm /8 1/2 3/4 1 11/4 Max vridmoment d / d G d PN VKDIA -kulventil Invändig lim EPDM/PTFE VITON/PTFE d DN L Z H E B C Artikelnr EPDM VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E-110 VITON VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V-110 Arbetstryck Bar C d Arbetstemperatur ( C) Flödeskarakteristik Kv 100-värde d DN kv Kv 100= Flöde i liter/min vatten, vid 20 C och 1 bars tryckfall över ventilen. 199

20 Handventiler & armaturer Kulventil 3-vägs typ TKD Industri Kulventil 3-vägs typ TKD Industri TKD är en 3-vägs kulventil för industriellt bruk, där erfarenhet och den senaste tekniken möts. Ventilen är utrustad med fasta säten, låsbart handtag och integrerad montagefläns, t.ex. för manöverdon. Finns i dimensionerna d20-63 Multifunktionshandtag Den integrerade formsprutade montageflänsen, placerad under handtaget, har åtta låsningslägen. De olika lägena kan enkelt justeras genom att trycka ner den röda säkerhetsspärren och vrida handtaget. I hand taget finns ett verktyg för att justera de tre sätestätningarna. Inga andra verktyg erfordras för en läckagefri justering. Handtaget är låsbart. Montagefläns Ventilkroppen har en integrerad montage fläns. Denna övre fläns är borrad enligt ISO 5211 standard (F04, F05 och F07). TK-ventiler kan därför enkelt förses med manöverdon. En adapter, PowerQuick, krävs mellan ventil och manöverdon. Ventilhus Ventilhuset till TKD är från början konstruerat så det är enkelt att demontera ventilen från ett rörsystem. Lossa helt enkelt de tre överfallsmuttrarna och lyft ut ventilhuset från rörsystemet. Tryckklass: 16 bar vid +20 C. Dual Block Låsning av överfallsmutter samt ögla för tag - märkning Låsbar sätesring. En sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck Dubbel spindeltätning Flytande kula (L- och T-borrad) PTFE sätestätningar med o-ringsstöd Stöd för spindel och kula TKD-ventilen är utrustad med fyra PTFEsäten, för självcentrering av ventilkulan. Den nya konstruktionen av ventilkulans stöd och säte minskar friktionen och reducerar därmed vridmomentet på spindeln. Den dubbel tätade spindel är maskinbearbetad med små toleranser för att säkerställa problemfri drift. Ventilhållare TKD-ventilens hus har en formsprutad och integrerad hållare för fastmontering av ventilen. 200

21 Handventiler & armaturer Kulventil 3-vägs typ TKD Industri TKDIA -kulventil Invändig lim 3-vägs, T-borrad kula, L-borrad TKDLA mot förfrågan EPDM/PTFE VITON/PTFE d DN E H H1 L Z Artikelnr EPDM TKDIA-E TKDIA-E TKDIA-E ,5 TKDIA-E TKDIA-E ,5 TKDIA-E-063 VITON TKDIA-V TKDIA-V TKDIA-V TKDIA-V , ,5 TKDIA-V TKDIA-V , ,5 TKDIA-V

22 Handventiler & armaturer Vridspjällventil typ FK Industri Vridspjällventil typ FK Industri Robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil och för reglering. Hus med anpassningsbar hålbild för inspänning mellan flänsar i både plast och metallrörsystem. Ventilhus i glasförstärkt PP resistent mot UVstrålning. Liner i EPDM eller Viton beroende på applikation. Finns i dimensionerna d För att låsa ventilen i önskat läge, för låsknappen mot handspakens centrum. d50-63 För att låsa ventilen i önskat läge, rotera locket på handspakens ovansida och för knappen över markeringen FREE. d FK LUG Med denna version av vridspjäll kan man fixera bultarna direkt i ventilen t ex vid avslutning på ett rör. Ventilen tål tryck från båda riktningarna. FK LUG tillverkas med integrerade gänginsatser i syrafast stål. Dimensionsområde d Tryckklass 10 bar vid 20 C Fördelar Ventilhus utformat att förhindra överspänning av flänstätning Låsbart ergonomiskt handtag som kan positioneras i 10 fasta graderade lägen ISO 5211 montagefläns (option) Möjlig att montera som stoppventil exempelvis på tank (luggat utförande) Utbytbar spjällblad och liner Byggmått enligt DIN 3202 UV-resistent hus FK RF Med RF-kit kan handspaken låsas i steglös position mellan Används där finreglering av flödet önskas. 202

23 Handventiler & armaturer Vridspjällventil typ FK Industri Installation av FK-vridspjäll Före åtdragning av bultar, positionera vridspjället med spjällbladet i öppet läge. Kontrollera frigång av ventilklaffen i rör eller flänsar. Bultarna åtdrages i ett stjärnmönster. Överskrid inte angivet åtdragningsmoment. Vid montering är det lämpligt att smörja linern. Använd inte mineralolja till EPDM. Frigång av spjällblad Tekniska data FK Arbetstryck Bar C d50-63 d d315 Arbetstemperatur ( C) Tryckförlust 10 bar l/min DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Flöde i l/min d DN l min ,1 0,01 0,001 Bultdimensioner och åtdragningsmoment vid installation Max vridmoment Flöde Nm d 300 DN % % Öppningsvinkel d DN L min. Moment Nm M16 x M16 x M16 x M16 x M16 x M16 x M20 x M20 x M20 x M20 x Flödeskarakteristik Kv 100-värde d DN kv Kv 100= Flöde i liter/min vatten, vid 20 C och 1 bars tryckfall över ventilen. 203

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Byt och förnya minska din energianvändning INLEDNING ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder.

Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder. Våra produkter är godkända enligt ledande internationella standarder. 208 Personal ska på ett enkelt sätt kunna överföra vätskor mellan behållare. VÄTSKEHANTERING God miljösäkerhet förutsätter rätt arbetsverktyg.

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Section G Automatiska dysor

Section G Automatiska dysor Section G Översikt Om er applikation kräver noggrann automatisk kontroll av intermittent sprutning, kommer ni att finna dussintals alternativ i denna sektion. Ni kan välja mellan tryckluftstyrda eller

Läs mer

Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se

Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se RÖRSYSTEM FÖR VVS-INSTALLATIONER Alla material och förbindningstekniker från samma källa www.sanha.se 2 FÖRETAGET Egen tillverkning säkrar kvalitetskraven 6 5 1 3 2 4 50-årig tradition SANHA grundades

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

V ä r m e k a b l a r

V ä r m e k a b l a r V ä r m e k a b l a r Tel. 0451-661 00 / Fax. 0451-661 95 / marknad@backer.se / www.backer.se Värmekablar Innehållsförteckning Sida Självreglerande värmekablar Allmän teknisk information... 3 Plast TPE-O,

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

Pooler Tillbehör Poolvård

Pooler Tillbehör Poolvård Följ med på badäventyr! 2015 Pooler Tillbehör Poolvård Leveransvillkor Alla exklusiva pooler levereras fritt till din hemadress! Gäller pooler sid 13-17. Leveransen sker till tomtgräns, i markplan, ingen

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION INTRODUKTION 2 Nya Tryckluftguiden BIAB tryckluft är idag ett expansivt företag som säljer på hela den Skandinaviska marknaden. Vårt mål att ta hand om det viktigaste vi har, nämligen kunderna. Vi på BIAB

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer