ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABS. Teknisk information 182. Rör & rördelar 193. Handventiler & armaturer 197 ABS. Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och ABS 184"

Transkript

1 Teknisk information 182 Material egenskaper 183 Limning av PVC, C-PVC och 184 SuperFLO 185 Systemöversikt 186 SuperCOOL Förisolerade rörsystem 188 SuperCOOL 190 Rör & rördelar 193 Rör 194 Rördelar 194 Handventiler & armaturer 197 Kulventil 2-vägs typ VKD Industri 198 Kulventil 3-vägs typ TKD Industri 200 Vridspjällventil typ FK Industri 202 Membranventil typ VM 204 Armaturer 206 Automatventiler 207 Kulventil 208 Vridspjäll 208 Pneumatisk membran ventil typ MK 209 Pneumatisk membran ventil typ VM 210 Tillbehör pneumatiska ventiler 210 Rökdetektering 211 Detecta-Line Rörsystem för rökdetektering 212 Installationsmaterial 215 Rörupphängning 216 Rörhållare 217 Anborrningsbygel 219 Kompensator 219 Planpackningar 220 Stålförstärkta gummipackningar 221 O-ringar 222 Flänsskydd 223 Ingjutningsfläns typ ODEPDM 223 Lim 224 Rengöring 224 Penslar 224 Tape

2 Teknisk information Teknisk information Akrylnitril Butadien Styren, är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska, fysikaliska och kemiska egenskaper. GPA erbjuder ett komplett sortiment med rördelar och ventiler i. SuperFLO är ett speciellt rörsystem avsett för kylapplikationer ner till -40 C. Tryckrördelar och rör PN10 Ventiler och armaturer PN10 är ett vanligt förekommande material i applikationer för komfortkyla, exempelvis hotell, kontor och köpcentra. Materialinformation Allmänna egenskaper Styvt material med mycket god hållfasthet och mekaniska egenskaper. Lämplig för slitande medier. Mycket brett temperaturområde. Goda åldringsegenskaper. Styva rör. Känslig vid långtidsexponering av UV-ljus. Begränsad resistens mot kemikalier. Komplett system med ventiler och armaturer. Dimensionsområde d Temperatur -40 till +70 C Längdutvidgningskoefficient 0,10 mm/m C Förbindningsteknik Limning med -lim, superflo-lim Beständig mot Baser, syra, vatten, avjoniserat vatten, fett Densitet 1,04 g/cm 3 Draghållfasthet 45 N/mm 2 Färg Ljusgrå har låg värmeledningsförmåga. I vissa fall behövs ingen rörisolering. Lättarbetat system även vid komplicerade rördragningar. Sammanfogas med limning. är slagfast ner till -40ºC. 182

3 Teknisk information MateriAL egenskaper MateriaL egenskaper Klamringsavstånd för medier med densitet 1 g/cm 3 samt gaser Rör Tryckklass PN10 Klammeravstånd L i cm d mm 20 C 50 C 70 C Densitet i g/cm 2 Faktor för beräkning av klamringsavstånd 1,25 0,90 1,50 0,83 1,75 0,77 2,00 0,70 2,25 0,64 2,50 0,57 2,75 0,50 3,00 0,44 L Vid driftsdata utanför tabellen förläggs rören med kontinuerligt understöd. Detta gäller för samtliga plaster och tryckklasser. Förläggningsexempel med kontinuerligt understött rör Tryck - temperaturområde 16 Tryck i bar PN10» Besök vår nya webbplats! Hela GPAs produktsortimentet finns i en elektronisk, interaktiv katalog på vår nya webbplats,. Under fliken Produkter kan du navigera runt och se alla produkterna samt hitta mer teknisk information och dagsaktuella priser Material Säkerhetsfaktor* 2,1 Temperatur C * Säkerhetsfaktorn baseras på vatten och andra ofarliga medier vid en användningstid av 25 år, som motsvarar tryckklassen gånger en säkerhetsfaktor utan att brista. För PN10 blir det 10 bar x 2,1 = 21 bar. Den vanligast använda tryckklassen inom industrin är PN10. För ytterligare teknisk infor ma tion, kontakta säljavdelningen. Får du GPAs nyhetsbrev? GPAs nyhetsbrev innehåller produktnyheter och intressanta artiklar om spännande projekt som GPA levererat till. Som prenumerant på vårt nyhetsbrev håller du dig också uppdaterad på våra specialerbjudanden. Registrera dig på 183

4 Teknisk information Limning av PVC, C-PVC och Limning av PVC, C-PVC och Utrustning Kapverktyg Fil/fasverktyg Pensel Måttstock Markeringspenna Luddfritt papper eller duk 1. Kapa röret rakt 2. Fasa rörändan Omgivning Se till att platsen för limning tillåter torr hantering av rör och rördelar, samt att temperaturen ej understiger +5 C. Limma inte rör och delar som är fuktiga. Personligt skydd Limning bör ske på anvisad plats där god ventilation kan tillgodoses. Vid behov använd utsugsfläkt. Personligt skydd såsom andningsskydd, glasögon och handskar bör användas. 3. Mät och markera insticksdjup 5. Rör om i limmet 4. Rengör både rör och rördel 6. Lägg på lim längsgående både på rör och rördel Antal fogar i medeltal gjorda med 1 kg lim Delarnas diameter Antal fogar Pressa ihop 8. Torka av överflödigt lim 9. Låt torka. Torktid 1h/1bar vid 20 C för provtryckning med vatten. 24 h fullt driftstryck. 184

5 SuperFLO 185

6 SuperFLO Systemöversikt Systemöversikt Fördelar med indirekta luftkonditioneringssystem Bättre totalekonomi och bättre energiutnyttjande Enkelt att installera minimalt underhåll Miljövänligt använder endast en bråkdel av skadligt kylmedium Fördelar med SuperFLO Kompatibelt med en lång rad köldbärare SuperFLO har provats ut och godkänts med ett brett spektrum av konventionella köld och värmebärare, såväl som med många av den nya generationens medier som används i kommersiella kylanläggningar. SuperFLO är nästa generations rörsystem för komfortkyla. SuperFLO är det första speciellt avsedda rörsystemet konstruerat för att erbjuda en komplett lösning för kommersiell indirekt luftkonditionering. Systemet innehåller alla komponeneter så att du enkelt kan installera ett komplett rörsystem, bl.a. rör, rördelar, rörhållare och ventiler. Indirekta luftkonditioneringssystem Indirekta luftkonditioneringssystem är ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ till etablerade direktexpanderande (DX) kylsystem. I motsats till DX-systemen används inte en enda kylkrets (som arbetar under högt tryck) utan istället har man två kretsar med en värmeväxlare mellan. Den första kretsen arbetar under högt tryck och löper endast fram till värmeväxlaren. Efter värmeväxlaren tar den sekundära lågtryckskylkretsen vid, där SuperFLO används för att distribuera det kylda mediet i fastigheten. Genom att använda SuperFLO tillsammans med ett godkänt kylmedium i sekundärkretsen så hålls mängden miljöfarligt kylmedium till ett minimum med stora vinster för miljön. Upp till 90 % av CFC kan elimineras från systemet och återstående 10 % i den mindre primärkretsen är på ett säkert sätt installerat i ett kylrum. Värmeväxlare Korrosionsbeständigt Den utmärkta kemiska resistensen hos superflo ger fullständigt skydd mot både yttre och inre korrosion. Smidighet ner till -40 C SuperFLO har ett brett driftstemperaturområde och behåller sina fina egenskaper så lågt ner som till -40 C och så högt som +70 C. Robust och hållbart SuperFLO har mycket goda egenskaper när det gäller slagtålighet, även vid så låg temperatur som -40 C. Jämn och slät inre yta. Den låga friktionen hos SuperFLO tillåter högre flödeshastighet än metallrörsystem. Korrosionsskyddet innebär också att inga partiklar eller flagor lossnar från rören och följer med i systemet. Resultatet blir lägre energikostnader tack vare reducerad pumpeffekt, reducerade underhållskostnader, dämpning av bullrande ljud och reducerat tryckfall. SuperFLO Sekundär kylkrets Primär högtryckskrets Billig, snabb och pålitlig sammanfogning SuperFLO-komponenterna sammanfogas snabbt och säkert genom limning. Även i besvärliga utrymmen installeras delarna enkelt och du kan förlita dig på att skarvarna är täta och homogena under hela systemets livslängd. Till skillnad mot lödning och svetsning behövs ingen brandförsäkring för installationens utförande. Installationskostnaderna reduceras tack vare den snabba och enkla skarvmetoden, samtidigt som det ger en lägre underhållskostnad. 186

7 SuperFLO Systemöversikt Låg vikt Med halva vikten jämfört med koppar och en sjättedel mot stål är SuperFLO betydligt lättare att hantera under installationen. Ännu en fördel som betydligt reducerar installationstiden och därmed kostnaderna. Kort installationstid Diagrammet här nedan visar jämförelse av installationstid mellan superflo, koppar för kyla och galvaniserat stål. Tiden för att installera en meter superflo inkluderat rörhållare SuperFLO PVC SuperFLO PVC Galvaniserat stål Vikt i kg / m PE Koppar Stål Minutter / m mm 63 mm 110 mm Dimensioner är närmast jämförliga Yd Reducerad isoleringskostnad SuperFLO har en låg värmeledningsförmåga vilket minimerar värmetillförsel/-förluster och reducerar kondensbildning. Detta medför betydande kostnadsbesparingar eftersom isoleringen kan minimeras, och i vissa fall utelämnas helt. Låga materialkostnader Diagrammet här nedan visar jämförelse av materialkostnader mellan superflo, koppar för kylinstallation och galvaniserat stål från diameter 20 mm till diameter 110 mm mm nominell diameter Dimensioner SuperFLO-systemet är tillverkat i storlekar enligt ISO 161 och ISO 727, från 20 mm till 225 mm ytterdiameter. Gängade delar uppfyller kraven enligt BS21/DIN 2999/ISO R7. Max kontinuerligt tryck Alla superflo-rördelar och ventiler är konstruerade för kontinuerlig drift vid 20 C och maximalt märkt tryck i 50 år om inget annat anges. Billund Lufthavn SuperFLO PVC Galvaniserat stål Euro / m mm nominell diameter Odense Universitets Hospital 187

8 SuperFLO SuperCOOL Förisolerade rörsystem SuperCOOL Förisolerade rörsystem GPA erbjuder ett komplett sortiment av förisolerade rör som ger dig både en optimal isolering och en effektiv och snabb installation. Den totala installationstiden reduceras betydligt med förisolerade rör och i kombination med energivinsterna från isoleringen räknas extrakostnaderna oftast snabbt hem. Systemet är naturligtvis lika användbart vare sig det installeras ovan eller under jord. Applikationsområdet bestäms av mediarröret och systemet är således användbart i såväl kyl- som processapplikationer. Kontakta GPA för en beräkning av återbetalningstiden för förisolerade rör vi tror du kommer att bli positivt överraskad. 188

9 SuperFLO SuperCOOL Förisolerade rörsystem SuperCOOL förisolerat rörsystem SuperCOOL är ett förisolerat rörsystem konstruerat för lägre installations- och driftskostnader. Systemet består av förisolerade SuperFLO-rör och Thermo-Click en snabb, effektiv och lättanvänd skarv- och rördelsisolering. Easy-Strip den enkla lösningen för avisolering av förisolerade rör PEH skyddsrör i färgerna vit, silver eller svart (svart är UV- och väderbeständig) Valfritt medierör i materialen: PVC,, superflo, PE, PP, PVDF samt SS316 Rörlängd SuperCOOL-installation Förisolerat SuperFLO SuperCOOL levereras i femmeterslängder med diametrar från d 20-d 225 och är försedda med oisolerade ändar för att förenkla limskarvning. Isoleringen är i polyuretanskum som är skyddat på utsidan av polyeten. Innovativt och enkelt demonterbar isolering När rören är kapade till rätt längd och inga fria ändar finns, kan man enkelt skära bort isoleringen. Isoleringsbiten av supercool tas bort och kvar finns en ren rörända färdig för liming. Thermo-Click Thermo-Click är ett patenterat skarvsystem som erbjuder en snabb och enkel isolering av rörskarvar och rördelar. Två skal trycks helt enkelt ihop runt rördelen och bildar ett komplett, tätt system. Effektivt och enkelt och inga heta arbeten erfordras. Rördelsskålarna är tillverkade för att passa de förisolerade rören vilket ger ett snyggt intryck av hela installationen. Lägre installationskostnader Enkelt att montera Inga heta arbeten Professionellt och enhetligt system Isoleringsfördelar Högisolerande PUR-skum Värmebeständig PE-folie EASY-STRIP är den enkla lösningen för att avlägsna isolering från förisolerade plaströr. Systemet möjliggör ett snabbt, enkelt och ekonomiskt montage av förisolerade system. Till skillnad från andra system behöver man inget specialverktyg. När man vill anpassa ett rör märker man helt enkelt upp och skär en slits i isoleringen. Därefter kan man enkelt slå av isoleringen med en hammare och kapa medieröret till önskad längd. Det förisolerade röret är uppbyggt av medierör med en värmebeständig folie lindat runt sig. Detta är sedan omgivet av högisolerande PUR-skum och till sist ett skyddsrör av UV- och väderbeständig PEHD. Thermo-Click-skal 189

10 SuperFLO SuperCOOL SuperCOOL THERMO-M Thermo click muff Längd 440 mm Tätning: standard foglim eller specialpackning L THERMO-TR Thermo click T-rör med reducerat avstick Tätning: standard foglim eller specialpackning L.... d D (ytter Ø) Artikelnr THERMO-M-032/ THERMO-M-040/ THERMO-M-050/ THERMO-M-063/ THERMO-M-090/ THERMO-M-110/ THERMO-M-160/250 THERMO-G Thermo click vinkel 90 Tätning: standard foglim eller specialpackning d D (yttre Ø) Artikelnr THERMO-G-032/ THERMO-G-040/ THERMO-G-050/ THERMO-G-063/ THERMO-G-075/ THERMO-G-090/ THERMO-G-110/ THERMO-G-140/ THERMO-G-160/ THERMO-G-225/315 D D D1 D2 d1/d1ø d2/d2ø Artikelnr 40/110 20/90 THERMO-TR /110 25/90110 THERMO-TR /125 40/ THERMO-TR /125 50/110 THERMO-TR /140 40/ THERMO-TR /140 50/ THERMO-TR /140 63/125 THERMO-TR /160 40/110 THERMO-TR /160 75/140 THERMO-TR /200 63/125 THERMO-TR /200 75/140 THERMO-TR /200 90/160 THERMO-TR /225 63/125 THERMO-TR /225 75/140 THERMO-TR /225 90/160 THERMO-TR / /200 THERMO-TR /250 75/140 THERMO-TR /250 90/160 THERMO-TR / /200 THERMO-TR /315 90/160 THERMO-TR / /200 THERMO-TR THERMO-T T-stycke Tätning: standard foglim eller specialpackning L THERMO-H Thermo click vinkel 45 Tätning: standard foglim eller specialpackning d d Artikelnr THERMO-H-040/ THERMO-H-063/ THERMO-H-090/ THERMO-H-110/ THERMO-H-140/ THERMO-H-160/250 D D1 d D (ytttre Ø) Artikelnr THERMO-T-032/ THERMO-T-040/ THERMO-T-050/ THERMO-T-063/ THERMO-T-075/ THERMO-T-090/ THERMO-T-110/ THERMO-T-140/ THERMO-T-225/315 THERMO-C Thermo click slutmuff Längd: 50mm Tätning: standard foglim eller specialpackning D2 D d d D (ytter Ø) Artikelnr THERMO-C-020/ THERMO-C-032/ THERMO-C-050/ THERMO-C-063/ THERMO-C-075/ THERMO-C-090/ THERMO-C-110/ THERMO-C-125/ THERMO-C-140/ THERMO-C-160/

11 SuperFLO SuperCOOL THERMO-R Thermo click Reducering Längd: 50mm Tätning: standard foglim eller specialpackning D d/d d/d Artikelnr 63/125 40/110 THERMO-R /200 63/125 THERMO-R-110/063 Stålsvep Stålsvep Extra skydd för fog Bredd: 70mm Tätning: Packning d Artikelnr 90 THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV THERMO-SV

12 SuperFLO SuperCOOL 192

13 Rör & rördelar 193

14 Rör & rördelar Rör Rör SIA Rör -rör, grå 5-meters slätända PN10 Tumdimensioner mot förfrågan d t RSK Artikelnr 16 1, , , , , , , , , , , , , , , , , Rördelar GIA -vinkel 90 o Invändig lim -böj 90 o Lång radie r=2d Invändig lim MIA d L Z E RSK Artikelnr SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA SIA110 -muff Invändig lim d E L Z Artikelnr MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA315 L d E Z L d Z L E HIA d L Z E RSK Artikelnr GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA GIA315 -Vinkel 45 o Invändig lim Z L d E TIA -T-rör Invändig lim d L Z E Artikelnr TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA TIA315 Z L d E d L Z E RSK Artikelnr HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA HIA

15 Rör & rördelar Rördelar TRIA -T-rör med reducerat uttag Invändig lim AIA -slangsockel Utvändig lim H d P1 P2 L YIA d d1 L L1 Z E E1 Artikelnr TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA TRIA T-rör Invändig lim d L Z1 Z2 E Artikelnr YIA YIA YIA YIA YIA YIA063 BIA d L Z2 Z 1 Z 2 -unionkoppling Invändig lim EPDM O-ring d d G 1 E VITON O-ring mot förfrågan. L Z L d G1 H L Z E Artikelnr 16 3/ BIA BIA / BIA / BIA BIA / BIA / BIA / BIA BIA BIA110 CIA -huv Invändig lim d L H E Artikelnr CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA CIA110 H L H E d E FCA d L H Artikelnr AIA AIA AIA AIA032 -blindfläns PN10/16 DIN d DN E a Sp f Hål Artikelnr FCA FCA FCA FCA FCA FCA FCA FCA FCA160 QRA -kraghylsa med rillor Invändig lim d DN L Z Sp E F Artikelnr QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA QRA315 BIFVA -Unionkoppling Invändig lim Invändig gäng /Mässing EPDM O-ring d G G1 H S Artikelnr 16 3/8 3/ BIFVA 016-R / BIFVA 020-R /4 1 1/ BIFVA 025-R / BIFVA 032-R / BIFVA 040-R /2 2 1/ BIFVA 050-R / BIFVA 063-R050 Sp f a E G 195

16 Rör & rördelar Rördelar ODSV MILA PP/stålfläns svart För muffkragar Borrad /16 DIN PN 16 d20-d160 d200-d250 Varugrupp: 062 d DN D d 2 d 3 b k Antal hål Moment (Nm) Artikelnr ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODSV ODSV ODS ODS ODSV ODS250 DIA -bussning Utvändig/Invändig lim d d1 L Z Figur Artikelnr A DIA A DIA A DIA A DIA A DIA B DIA B DIA B DIA A DIA B DIA B DIA A DIA A DIA B DIA B DIA A DIA B DIA A DIA A DIA A DIA B DIA B DIA A DIA B DIA B DIA A DIA A DIA B DIA muff Från mm till tumdimension Invändig lim KIFA d d1 L Z Artikelnr 20 1/ MILA / MILA MILA / MILA / MILA MILA MILA MILA MILA160 -nippel Utvändig/Invändig lim Utvändig gäng DIMA dm df G L L1 Z K Artikelnr / KIFA 012-R / KIFA 016-R / KIFA 016-R / KIFA 020-R / KIFA 020-R / KIFA 025-R KIFA 025-R KIFA 032-R / KIFA 032-R / KIFA 040-R / KIFA 040-R / KIFA 050-R KIFA 050-R KIFA 063-R050 -muff Invändig/Utvändig lim Invändig gäng Metallförstärkt d2-d1- G K B Z1 Z2 Artikelnr / DIMA 012-R / DIMA 016-R / DIMA 020-R DIMA 025-R / DIMA 032-R / DIMA 040-R DIMA 050-R050 d m d f L Z L 1 G K RIA BIRVA -reducering Utv- och invändig lim / Invändig lim d3 d2 d1 B Z1 Artikelnr RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA RIA unionkoppling Invändig lim Utvändig gäng /Mässing EPDM O-ring d G G1 H K Artikelnr 16 3/8 3/ BIRVA 016-R / BIRVA 020-R /4 1 1/ BIRVA 025-R / BIRVA 032-R / BIRVA 040-R /2 2 1/ BIRVA 050-R / BIRVA 063-R

17 Handventiler & armaturer 197

18 Handventiler & armaturer Kulventil 2-vägs typ VKD Industri Kulventil 2-vägs typ VKD Industri VKDUALBLOCK d den senaste tekniken inom kulventiler i termoplast VKD är en robust och kraftig industrikulventil för installation där höga krav ställs. Enkel montering och många tillbehör gör ventilen synnerligen flexibel. Dual Block har en unik patenterad konstruktion för att öka säkerheten och användarvänligheten. VKD-ventilen har imponerande prestanda och innehåller flera nytänkanden och förbättringar mot traditionella ventiler. Finns i dimensionerna d Montagefläns + adapter PowerQuick enligt ISO 5211 (option) Ergonomiskt handtag (låsbart, option) Robust kraftöverföring spindel/kula. Spindeltätning med dubbla O-ringar i EPDM- eller Viton-gummi Fasta säten, en sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck Dual Block, låsning av överfallsmuttrar, samt ögla för tag -märkning Robust ventilhus, anpassat för industriell användning, PN16 Ventilfästen syrafast eller mässing (option) 198

19 Handventiler & armaturer Kulventil 2-vägs typ VKD Industri Tekniska data VKD Max vridmoment d16-63 Nm Nm /8 1/2 3/4 1 11/4 Max vridmoment d / d G d PN VKDIA -kulventil Invändig lim EPDM/PTFE VITON/PTFE d DN L Z H E B C Artikelnr EPDM VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E VKDIA-E-110 VITON VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V VKDIA-V-110 Arbetstryck Bar C d Arbetstemperatur ( C) Flödeskarakteristik Kv 100-värde d DN kv Kv 100= Flöde i liter/min vatten, vid 20 C och 1 bars tryckfall över ventilen. 199

20 Handventiler & armaturer Kulventil 3-vägs typ TKD Industri Kulventil 3-vägs typ TKD Industri TKD är en 3-vägs kulventil för industriellt bruk, där erfarenhet och den senaste tekniken möts. Ventilen är utrustad med fasta säten, låsbart handtag och integrerad montagefläns, t.ex. för manöverdon. Finns i dimensionerna d20-63 Multifunktionshandtag Den integrerade formsprutade montageflänsen, placerad under handtaget, har åtta låsningslägen. De olika lägena kan enkelt justeras genom att trycka ner den röda säkerhetsspärren och vrida handtaget. I hand taget finns ett verktyg för att justera de tre sätestätningarna. Inga andra verktyg erfordras för en läckagefri justering. Handtaget är låsbart. Montagefläns Ventilkroppen har en integrerad montage fläns. Denna övre fläns är borrad enligt ISO 5211 standard (F04, F05 och F07). TK-ventiler kan därför enkelt förses med manöverdon. En adapter, PowerQuick, krävs mellan ventil och manöverdon. Ventilhus Ventilhuset till TKD är från början konstruerat så det är enkelt att demontera ventilen från ett rörsystem. Lossa helt enkelt de tre överfallsmuttrarna och lyft ut ventilhuset från rörsystemet. Tryckklass: 16 bar vid +20 C. Dual Block Låsning av överfallsmutter samt ögla för tag - märkning Låsbar sätesring. En sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck Dubbel spindeltätning Flytande kula (L- och T-borrad) PTFE sätestätningar med o-ringsstöd Stöd för spindel och kula TKD-ventilen är utrustad med fyra PTFEsäten, för självcentrering av ventilkulan. Den nya konstruktionen av ventilkulans stöd och säte minskar friktionen och reducerar därmed vridmomentet på spindeln. Den dubbel tätade spindel är maskinbearbetad med små toleranser för att säkerställa problemfri drift. Ventilhållare TKD-ventilens hus har en formsprutad och integrerad hållare för fastmontering av ventilen. 200

21 Handventiler & armaturer Kulventil 3-vägs typ TKD Industri TKDIA -kulventil Invändig lim 3-vägs, T-borrad kula, L-borrad TKDLA mot förfrågan EPDM/PTFE VITON/PTFE d DN E H H1 L Z Artikelnr EPDM TKDIA-E TKDIA-E TKDIA-E ,5 TKDIA-E TKDIA-E ,5 TKDIA-E-063 VITON TKDIA-V TKDIA-V TKDIA-V TKDIA-V , ,5 TKDIA-V TKDIA-V , ,5 TKDIA-V

22 Handventiler & armaturer Vridspjällventil typ FK Industri Vridspjällventil typ FK Industri Robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil och för reglering. Hus med anpassningsbar hålbild för inspänning mellan flänsar i både plast och metallrörsystem. Ventilhus i glasförstärkt PP resistent mot UVstrålning. Liner i EPDM eller Viton beroende på applikation. Finns i dimensionerna d För att låsa ventilen i önskat läge, för låsknappen mot handspakens centrum. d50-63 För att låsa ventilen i önskat läge, rotera locket på handspakens ovansida och för knappen över markeringen FREE. d FK LUG Med denna version av vridspjäll kan man fixera bultarna direkt i ventilen t ex vid avslutning på ett rör. Ventilen tål tryck från båda riktningarna. FK LUG tillverkas med integrerade gänginsatser i syrafast stål. Dimensionsområde d Tryckklass 10 bar vid 20 C Fördelar Ventilhus utformat att förhindra överspänning av flänstätning Låsbart ergonomiskt handtag som kan positioneras i 10 fasta graderade lägen ISO 5211 montagefläns (option) Möjlig att montera som stoppventil exempelvis på tank (luggat utförande) Utbytbar spjällblad och liner Byggmått enligt DIN 3202 UV-resistent hus FK RF Med RF-kit kan handspaken låsas i steglös position mellan Används där finreglering av flödet önskas. 202

23 Handventiler & armaturer Vridspjällventil typ FK Industri Installation av FK-vridspjäll Före åtdragning av bultar, positionera vridspjället med spjällbladet i öppet läge. Kontrollera frigång av ventilklaffen i rör eller flänsar. Bultarna åtdrages i ett stjärnmönster. Överskrid inte angivet åtdragningsmoment. Vid montering är det lämpligt att smörja linern. Använd inte mineralolja till EPDM. Frigång av spjällblad Tekniska data FK Arbetstryck Bar C d50-63 d d315 Arbetstemperatur ( C) Tryckförlust 10 bar l/min DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Flöde i l/min d DN l min ,1 0,01 0,001 Bultdimensioner och åtdragningsmoment vid installation Max vridmoment Flöde Nm d 300 DN % % Öppningsvinkel d DN L min. Moment Nm M16 x M16 x M16 x M16 x M16 x M16 x M20 x M20 x M20 x M20 x Flödeskarakteristik Kv 100-värde d DN kv Kv 100= Flöde i liter/min vatten, vid 20 C och 1 bars tryckfall över ventilen. 203

PVC tryckrör (kemirör)

PVC tryckrör (kemirör) PVC tryckrör (kemirör) Beskrivning: PVC-U, tryckrör enligt. DIN 8061/8062. Färg: Grå, RAL 7011 Längder: 10-63 mm : 5 mtr. 50-315 mm : 6 mtr. Tryckklasser: PN6, PN10, PN16 & PN25 PN6 & PN10 med limmuff,

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM

LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM PROBLEM: DET FINNS FLERA FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL NÄR DU SKALL VÄLJA VENTILER I ETT RÖRSYSTEM LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM UTGÅVA 2 Solutions for heating and cooling

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

TEKNISK INFORMATION 294 RÖR 303 RÖRDELAR 307 HAND VENTILER 321 ARMATURER 339 AUTOMATVENTILER 343 SJÄLV REGLERANDE VENTILER 355

TEKNISK INFORMATION 294 RÖR 303 RÖRDELAR 307 HAND VENTILER 321 ARMATURER 339 AUTOMATVENTILER 343 SJÄLV REGLERANDE VENTILER 355 TEKNISK INFORMATION 294 Materialegenskaper 295 S-el 295 Allmänna egenskaper 296 Muffsvetsning 297 Stumsvetsning 297 Trådsvetsning 298 Extrudersvetsning 298 Elektromuffsvetsning 299 -NA 300 -HP 301 RÖR

Läs mer

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK RÖR OCH RÖRDELAR

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK RÖR OCH RÖRDELAR LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK RÖR OCH RÖRDELAR PLASTILON Rörsystem av GAP plast PLASTIL N Lyma har, med våra leverantörer Plastilon och Plasticon, ett komplett program av glasfiberarmerad

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

Tillgänglighet och trygghet. Ventim AB. Konsultation och utbildning. Produkter. Kvalitet och miljö. Organisation. Egen verkstad

Tillgänglighet och trygghet. Ventim AB. Konsultation och utbildning. Produkter. Kvalitet och miljö. Organisation. Egen verkstad VVS- KATALOG Ventim AB Ventim AB marknadsför ventiler, kopplingar och en mängd andra komponenter samt instrument till användare inom VA, HVAC, OEM, industri och energi. Hög kvalitet, brett tekniskt kunnande,

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Ett säkrare rörsystem för tappvatten och värme. Vattenskadesäkert från början till slut

Ett säkrare rörsystem för tappvatten och värme. Vattenskadesäkert från början till slut Ett säkrare rörsystem för tappvatten och värme Vattenskadesäkert från början till slut rörsystemet med högsta kvalitet och unika kopplingar. Med Sanipex rörsystem följer en rad fördelar som uppskattas

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Instruktioner, produktinfo, drift och skötsel Skåform är en serie badrumsskåp, som är specialtillverkade för lång hållbarhet i fuktiga miljöer. Skåpen är

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

GPA Euronord Ventiler. Ventiler

GPA Euronord Ventiler. Ventiler » Ventiler Komplett system i PE! Nu kan du få en komplett PE avstängningsventil (Bolita) med garnityr och betäckning. För mer information kontakta Euronord. Varför blanda? Använd PE-ventil där du använder

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! DuoSolar

DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! DuoSolar NYHET: MIKROCELL STRUKTUR DuoSolar DuoSolar ANSLUTER DEN RENA ENERGIN! ARMAFLEX DUOSOLAR det lättinstallerade, förisolerade rörsystemet för professionell anslutning av solvärmeanläggningar reducerar energiförlusterna

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info:

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info: INFLOOR - KONVEKTOR Teknisk info: Modell: WIK Galler: Alu, rostfritt, massivt ädelträ Lådan: Svartlackerad galvaniserad stållåda. Värmeväxlare: Kopparspiral Bredd: 196(222) eller 246(272)mm Höjd: 89 mm

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Slang system. Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Slang system. Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Systembeskrivning Slang system Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Utgåva 2:1999 Vid reparationer får endast

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Nordens ledande tillverkare av excenterskruvpumpar sedan 1994 SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Precisionssmidda excenterskruvpumpar tillverkade i Sverige En kvalitetspump du verkligen kan lita på i alla lägen!

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning Metallslang Metallslang Denna broschyr innehåller metallslang, som täcker de vanligaste användningsområdena. Vid krav utöver det vi presenterar här, t ex andra material, extrema tryckegenskaper eller klassningsgodkända

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Sorteringsbehållare. Med våra behållare, sorteringsvagnar och dekaler blir det lättare att få rätt sak på rätt plats.

Sorteringsbehållare. Med våra behållare, sorteringsvagnar och dekaler blir det lättare att få rätt sak på rätt plats. Sorteringsbehållare En avgörande del i arbetet med att minimera avfall är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren. För att underlätta för dig som, i din

Läs mer

Signal- och manöverapparater

Signal- och manöverapparater Signal- och manöverapparater Sortimentguide med register för beställning Modulserien typ M Compactserien typ C Signalpelare Modulserien typ M Modulserien typ M är välkänd för sin gedigenhet och flexibilitet.

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

ReTherm Armaturjonsson kompetens och ett stort produktsortiment

ReTherm Armaturjonsson kompetens och ett stort produktsortiment alpex F50 PROFI / alpexplus Fränkische kompositrör (Made in Germany) VALFRIHET! Smart presskoppling eller snabb instickskoppling! Du bestämmer. kompetens och ett stort produktsortiment presenterar ett

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1 Innehåll 1001 Tryckmätare 2 Tryckmätare 617 2 Tryckmätare 101-A 2 Difftryckmätarsats 2 1010 Termometrar 2 Termometer rak, lång 2 Termometer rak, kort 3 Termometer vinkel, lång 3 Dykrör 3 Instickstermometer,

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Ett busenkelt sätt att bygga!

Ett busenkelt sätt att bygga! VUXENMEKANO Ett busenkelt sätt att bygga! Det enda du behöver tillsätta är: Skruvdragare, vinkelslip och en gnutta fantasi. Låt oss presentera vår byggsats! Från början utvecklades detaljerna för upphängning

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare 2009-01 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -15 / TDI -15... 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av

Läs mer

Pollare av rostfritt stål

Pollare av rostfritt stål Pollare av rostfritt stål (fasta, demonterbara samt säkerhetspollare) Sid 1 av totalt 10 Gjutjärn 1109 2 ROSTFRIA POLLARE Zenith är en grupp som ingår i Furnitubes imponerande sortiment av rostfria pollare.

Läs mer

Ventiler. Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment.

Ventiler. Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment. Ventiler Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment. 32 Ventiler FT Ventiler Benämning Symbol Typ Sida Nålventiler FT 257/1 FT 257/2 FT 258/1 FT 258/2 FT

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

2015-2016. Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Jordningsmaterial. Jordningsmateriel

2015-2016. Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Jordningsmaterial. Jordningsmateriel Jordningsmateriel Jordspett, anslutnings- och förbindningsklämmor, Kontaktplattor Fär Jordningsmateriel Jordningsmaterial 2015-2016 E-nummersatta artiklar är normalt lagervara, icke E-nummer satta är beställningsvara

Läs mer

Tryckmätare MGS18 DN160

Tryckmätare MGS18 DN160 Sida 1 av 10 Tryckmätare MGS18 DN160 - Hus i rostfritt stål - Diameter DN160 - i syrafast stål - Mätnoggrannhet 1,0 - Fylld eller ofylld Benämning Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Ofylld alterntivt

Läs mer