Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012"

Transkript

1 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för

2 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom eller andra autismliknande tillstånd. Det gör vi genom att: sprida kunskap om funktionsnedsättningen verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning skapa kontakt mellan personer med egen funktionsnedsättning, närstående och personal delta i det internationella arbetet följa och ge uppslag till forskning inom området Som medlem får du: tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera möjlighet till rådgivning från kansliet om diagnos, lagliga rättigheter, hur man överklagar beslut, upplysningar om olika verksamheter med mera medlemstidningen Ögonblick (4 nummer per år). Förbundet har 24 distrikt med egna styrelser som ordnar aktiviteter för medlemmarna i distriktet. Förbundets styrelse består av tolv ledamöter. På kansliet i Stockholm arbetar 8 personer med information, rådgivning och påverkansarbete. Vi säljer böcker och filmer och varje år ordnas en stor konferens kring ett speciellt tema. Utbildningscenter Autism AB är ett helägt bolag som drivs utan vinstintresse. Utbildningscenter bedriver utbildning om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd till professionella, närstående och personer med egen funktionsnedsättning. Stiftelsen Autisms ändamål är att främja goda levnadsvillkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd i alla åldrar. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom 2

3 att ge bidrag till forskning och utveckling samt till verksamheter och projekt som främjar stiftelsens ändamål. Vad hände 2012? 2012 var ett intensivt år med aktiviteter på många fronter då förbundet fortsatte att växa. Här är ett axplock av det som hände: Förbundet storsatsade på Almedalsveckan och genomförde tre seminarier, hade tält på Donners plats och träffade politiker och andra beslutsfattare Förbundet anslöt sig ll UNIK försäkring som erbjuder förmånliga försäkringar till förbundets medlemmar Fyra lägerveckor för familjer där en eller flera personer har en funkonsnedsä ning genomfördes under sommaren Drygt 320 personer deltog i förbundets rikskonferens med temat Ung med ausm eller Aspergers syndrom att rusta för livet Boken "Sinnesintryck och omvärldsuppfa ning" gavs ut Fem kor ilmer med temat Det är lä a göra rä togs fram Fem remissvar lämnades på viktiga statliga utredningar Världsausmdagen uppmärksammades genom annonser och andra akviteter Rådgivning gavs av ombudsmän och jurister på kansliet i Stockholm En förbundsblogg startades och akviteten i förbundets facebookgrupper ökade markant Antalet medlemmar fortsa e att öka och var vid årets slut ca Vill du läsa mer om vad som hände 2012? Bläddra vidare i verksamhetsberättelsen! 3

4 ALLMÄN VERKSAMHET RIKSMÖTET Årets riks- och representantskapsmöte hölls den april på Quality hotel Park i Södertälje. Riksmötet fastställde styrelsens budgetförslag och beslutade att medlemsavgiften till Autism- och Aspergerförbundet för 2012 skulle vara oförändrad, det vill säga 130 kronor för enskild medlem och 200 kronor för institution. Prenumerationsavgiften för Ögonblick är 250 kronor. Sju motioner behandlades. Representantskapsmötet ägnades dels åt en redogörelse för det pinfärska resultatet av förbundets LSS-enkät, dels en föredragning kring aktuella frågor av Anders Printz från Socialstyrelsen. FÖRBUNDSRÅDET Årets förbundsråd ägde rum i Tällberg den 8-9 september. Förbundsrådet ägnades åt diskussion och information kring bl a LSS och föreningsdemokrati. Deltagarna fick också en presentation av den undersökning som Utbildningscenter Autism låtit göra bland kursdeltagare och inköpare av utbildningar i tre kommuner. NÄTVERK Sedan några år finns ett nätverk kring skolfrågor. Skolombuden är på olika sätt aktiva inom det distrikt/län där de bor. Skolombuden håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen ser ut för elever med autism eller Aspergers syndrom i det egna distriktet. De rapporterar till sina distriktsstyrelser i frågor som rör skolan och är även en länk mellan distrikten och förbundet i utbildnings- och skolfrågor. Arbetet bedrivs till stor del via och telefon. Det finns också ett nätverk för LSS-frågor. LSS-ombuden bevakar och håller sig orienterade om hur tillämpningen av LSS ser ut inom kommunerna i det egna distriktet. LSS-ombuden rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i fråga om de prioriterade aspekterna av LSS och är även en länk mellan distrikten och förbundet i denna fråga. Arbetet bedrivs till stor del via och telefon. FACEBOOKGRUPPER Förbundet har en officiell sida på Fackebook och tre slutna FB-grupper, en allmän med ca medlemmar, en för skolfrågor med drygt 1000 medlemmar och en grupp för distriktens LSS-ombud med 14 medlemmar. 4

5 HEMSIDA Förbundets hemsida har under året lockat betydligt fler läsare. Antalet unika besökare ökar och framför allt tillbringar de längre tid på hemsidan. Antalet sidvisningar var ca , en mindre ökning jämfört med Vid årets slut använde 21 av förbundets 24 distrikt den mall som finns inom hemsidan. ÅRETS PUSSELBIT Föreningens utmärkelse Årets Pusselbit delades ut i samband med rikskonferensen i Linköping. Mottagare var pedagogen och föreläsaren Helene Tranquist och Ann Ask, arrangör av Autism- och Aspergerförbundets sommarläger sedan många år. ÖGONBLICK OCH ANNAT INFORMATIONSMATERIAL Tidningen Ögonblick kom ut med totalt fyra nummer, två på våren och två på hösten. Tidningen har ambitionen att över året genom reportage och artiklar spegla frågor som är aktuella för olika medlemsgrupper. Under året har dessutom följande informationsmaterial producerats: Omtryck av foldrar, Autism, vad är det? Aspergers syndrom, vad är det? Presentationsbroschyr Stiftelsen Autism Bok: Olga Bogdashina: Sinnesintryck och omvärldsuppfattning, svensk översättning Film: fem korta filmer med temat Det är lätt att göra rätt för förbundets LSS-satsning Ballonger för distrikten att beställa utan kostnad Annonser: i dn.se (Världsautismdagen), tidningen Specialpedagogik, tidningen Föräldrakraft, tidningen Medicinsk Vetenskap, i tidningsbilagan Hjärnan och nervsystemet(svenska Dagbladet), tidningsbilagan Ideellt engagemang(svenska Dagbladet) samt en banner på sajten Familjeliv. Tackkort att skicka ut till dem som i olika sammanhang ger gåvor till förbundet. BLOGG Under 2012 startade förbundet en blogg, till en början på försök. Skriver gör personer från förbundets styrelse och kansli samt inbjudna gästbloggare. 5

6 BOKBORD Under året har förbundet haft bokbord med informationsmaterial och böcker på följande konferenser: Särskolekonferensen mars Barnneuropsykiatriska sektionens utbildningsdagar mars Fokus på Autism april Specialpedagogik, aktuell forskning och praktiska metoder 3-4 maj Barn i behov av särskilt stöd i förskolan november Ungdomsstyrelsens rikskonferens november LSS-SATSNING För att få ett bra underlag till det intressepolitiska arbetet med LSS genomfördes en enkät bland förbundets medlemmar kring LSS-insatser: får man de LSS-insatser man behöver, har neddragningar skett, är man nöjd med insatserna? Enkäten låg med som en lös bilaga i Ögonblick nr 1. Samtidigt genomförde Riksförbundet FUB en i stort sett likalydande enkät i sin medlemstidning. Drygt 500 medlemmar svarade på enkäten som bearbetades av undersökningsföretaget Exquiro. Enkätsvaren bekräftade den bild som förbundet haft av LSS: lagen fungerar inte som det var tänkt. Två av resultaten var att hälften får det stöd som man behöver och att 60 procent är nöjda med det stöd som ges. Enkäten användes sedan vid förbundets seminarium i Almedalen, och vid träffar med riksdagspolitiker. Ett mediautskick kring resultatet gjordes och enkäten uppmärksammades bl a av tidningen Föräldrakraft och av Svenska Dagbladet. Fem korta filmer kring LSS med det gemensamma temat Det är lätt att göra rätt togs fram och spreds via förbundets hemsida och förbundets facebookgrupper. Ett av förbundets tre seminarier under Almedalsveckan handlade om LSS och hade rubriken LSS- lagen som sällan fungerar. LSS-gruppen tog fram ett positionspapper kring förbundets hållning när det gäller LSS. LSS var ett av temana på höstens förbundsråd där man bland annat diskuterade hur distrikten kan arbeta lokalt med frågan. Under hösten togs en debattartikel fram med syfte att försöka få den publicerad i någon av de stora dagstidningarna. UNIK FÖRSÄKRING Förbundet slöt under 2012 ett samarbetsavtal med Unik försäkring och är därmed en av sex anslutna organisationer som genom Unik erbjuder sina medlemmar förmånliga försäkringar för hem, bil, båt m m. Unik har också en specifik produkt för gruppbostad, HemExtra. 6

7 ALMEDALSVECKAN Sommaren 2012 deltog Autism- och Aspergerförbundet i Almedalsveckan för sjätte gången, den här gången med en större satsning än tidigare. Tre välbesökta seminarier genomfördes med rubrikerna Diagnos hjälp eller stjälp, LSS- lagen som sällan fungerar samt Hur fungerar skolan för elever med autism eller Aspergers syndrom. I tre dagar hade förbundet ett tält på Donners plats som bemannades av representanter från Stockholms- och Gotlandsföreningarna samt riksstyrelse och kansli. Många besökare hittade fram till tältet där det fanns informationsmaterial av olika slag samt information om förbundets seminarier. Enskilda möten genomfördes med riksdagspolitiker samt med Anders Nordin, biträdande generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inför Almedalsveckan producerades, förutom de ovan nämnda filmerna, även informationsblad och flyers kring våra aktiviteter under veckan. RIKSKONFERENSEN Årets rikskonferens hade temat Ung med autism eller Aspergers syndrom att rusta för livet och ägde rum 6-7 november i Linköping. Konferensen samlade ca 320 deltagare, såväl professionellt verksamma personer som närstående och personer med egen funktionsnedsättning. Utvärderingarna visade överlag positiva omdömen om konferensen som också lockade ett stort antal utställare. FAMILJELÄGER Förbundet anordnade sina traditionella familjeläger tre veckor under juni och juli på Mossbylunds gård i södra Skåne. Totalt deltog 46 familjer, totalt 168 personer. En lägervecka var avsedd för barn med autism under 12 år, en vecka var för barn och ungdomar med autism mellan 12 och 20 år medan den tredje lägerveckan var avsedd för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism som är 17 år och yngre. Lägren finansieras med deltagaravgifter samt generösa bidrag från flera fonder. Under lägerveckorna finns personal som ordnar utflykter och aktiviteter, såsom mamma- och pappakvällar, särskilda aktiviteter för syskon, prova-på-golf och yoga. Utvärderingarna från lägerveckorna var som vanligt mycket positiva. Sommaren 2012 anordnades även en extra lägervecka med hälsotema på Mossbylund som till största delen finansierades av förbundet. Denna vecka var riktad till vuxna från 18 år med autism och deras anhöriga. Under veckan deltog totalt 47 personer, varav 17 personer med funktionsnedsättning. Även på denna vecka hade vi ledare anställda för att arrangera utflykter och aktiviteter. Detta läger var också mycket uppskattat. Med administrativt stöd från kansliet i Stockholm ordnade tre distrikt Norrlägret under en sommarvecka. Det var distrikten i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten som var arrangörer. Lägret var ett må-bra-läger för vuxna med Aspergers syndrom/högfungerande autism där varje deltagare inbjöds att ta med en person som fick dem att må bra. 7

8 REMISSVAR, SKRIVELSER OCH ÖVERLÄGGNINGAR Autism- och Aspergerförbundet har under året remissvarat på: Allmänna råd kring åtgärdsprogram (dnr :160) Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan (U2012/3838/S) Utökad undervisningstid i matematik (U2012/3839/S) FunkA-utredningens betänkande (SOU 2012:31) Förbundet har under året lämnat skrivelse till: Socialdepartementet angående Högsta domstolens dom angående ledsagarservice Socialdepartementet angående SBU-rapporten Om psykiatrisk diagnos och behandling Socialstyrelsen angående Högsta domstolens dom angående ledsagarservice Socialstyrelsen angående granskning av kvalitén i HVB-hem Allmänna Arvsfonden angående klarläggande av arvsfondens målgrupper Förbundet har under året deltagit i överläggningar inom Socialstyrelsen angående allmänna råd om kompetens hos personal i LSS-verksamheter, Socialstyrelsen angående LSS-statistik, och med Socialstyrelsens Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, UPP. REPRESENTATION Mats Jansson och Nicklas Mårtensson var våra representanter i HSO:s socialförsäkringsnätverk Mats Jansson var vår representant i försäkringskassans handikappdelegation Mats Jansson och Nicklas Mårtensson var tillsammans med juristerna Elisabeth Langran(vik) och Hanna Jarvad våra representanter i HSO:s arbetsmarknadsnätverk. 8

9 Sven-Olof Johansson är förbundets representant i HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet Sven- Olof Johansson är förbundets representant i referensgruppen för Attityduppdraget (H)järnkoll Marjo Manell är HSO:s representant i en referensgrupp till RAR, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering Nicklas Mårtensson är vår representant i HSO:s rådgivande organ gentemot SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nicklas Mårtensson är vår representant i styrgruppen för projektet Teknikstöd i skolan. Maria Sandberg är vår representant i SPSM:s regionala intresseråd norr. Anne Lönnermark är vår representant i styrgruppen för projektet Ökad delaktighet för social integrering av elever med autism/aspergers syndrom i den lokala grundskolan. Anne Lönnermark är vår representant i DATE, ett projekt inom Handikappförbunden med syfte att öka delaktigheten, förändra attityder och förbättra tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning. Anna Calissendorff ingick i styrgruppen för projektet Uppföljning av tidig diagnos och tidiga insatser Anna Calissendorff är förbundets representant i Socialstyrelsens referensgrupp Anhörigstöd Anna Calissendorff är förbundets representant i Socialstyrelsens referensgrupp Öppna jämförelser Anna Calissendorff är förbundets representant i styrelsen för Unik försäkring Hanna Jarvad är förbundets representant i prövningsnämnden för Unik försäkring Marjo Manell var ordinarie ledamot i styrelsen för Föreningen Nationella Hjälplinjen och deltog under året i två avslutande möten sedan Inera tagit över Nationella hjälplinjens verksamhet i början av Eva Nordin-Olson är HSO:s representant i regeringens handikappdelegation. Eva Nordin-Olson är förbundets representant på de dialogseminarier som Socialstyrelsens UPPcentrum genomför Eva Nordin-Olson och Mats Jansson ingick i referensgruppen för Bättre vård-mindre tvång, SKL:s projekt för utveckling av den psykiatriska heldygnsvården Eva Nordin-Olson är vår representant i Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor. Eva Nordin-Olson och Anna Calissendorff var förbundets representanter i Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering,SBU:s referensgrupp i projektet Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd. 9

10 SAMARBETE Inom Handikappförbunden samarbetar vi med övriga handikappförbund. Vårt ombud till HSO:s årsmöte och ordförandekonferens är Eva Nordin-Olson. Eva Nordin-Olson deltar på HSO:s ordförandemöten. Med FUB, förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna samarbetar vi i gemensamma frågor, framför allt LSS där vi under 2012 bl a genomförde likalydande enkäter i våra medlemstidningar. Med Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar vi framförallt lokalt men även centralt. Vi samarbetar med en rad förbund inom HSO i det som kallas 12-gruppen. I 12-gruppen representeras vi av Anna Calissendorff och ytterligare en person beroende på fråga. Med Riksförbundet Attention samarbetar vi företrädesvis i skolfrågor. Vi är sedan 1999 medlemmar i Shia/Myright. Shia bytte under 2012 namn till MyRight och är en ideell förening med 28 medlemmar bestående av svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete. MyRights största finansiär är SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Medlemskapet gör det möjligt för oss att driva internationella biståndsprojekt, där vi endast behöver stå för en mindre del av kostnaderna. Vår representant är Carina Pettersson. Vi är medlemmar i SSR Konsumentråd, och genom det engagerade i SIS standardiseringsarbete med att ta fram bildsymboler för offentliga miljöer. Jenny Ström är förbundets representant i arbetet. EXTERNA FÖRELÄSNINGAR Nicklas Mårtensson föreläste på Folkhögskolornas Nätverksträff, på ABF-huset i Stockholm, för Örebroföreningen, Skåneföreningen och Kalmarföreningen. Hanna Danmo föreläste på Kognus baskurs i psykiatri, på en konferens i Danmark, på Hallsbergs Folkets Hus och tillsammans med Mats Jansson på Kista särgymnasium och Silverdals utbildning vid tre tillfällen under året. Mats Jansson föreläste på Kista Special, på Saltängens skola, på Solfagraskolan, Järna Kompetens, hos Örebroföreningen, hos Särnmark Assistans, på Carpe 2 och för Försvaret. MEDIAMEDVERKAN Eva Nordin-Olson har under året medverkat i bl a Dagens Eko, Skolministeriet, Aftonbladet(TV), Svenska Dagbladet, Smålandsnytt och ett flertal andra lokaltidningar. Nicklas Mårtensson har under året medverkat i TV 4 och på Skolinspektionens webinarium 10

11 Anna Calissendorff medverkade tillsammans med barnpsykiatern Harald Sturm i två separata tvprogram för Öppna kanalen på somaliska. EXPERTVITTNE Eva Nordin-Olson och Mats Jansson har under året medverkat som expertvittnen i tre mål. Ett av dem rörde det uppmärksammade fallet om en lokförare med Aspergers syndrom. INTERNATIONELLA OCH NORDISKA KONTAKTER Vi håller kontakt med europeiska och andra organisationer genom att utbyta tidskrifter och informationsmaterial, delta i varandras konferenser med mera. Vi är medlemmar i den europeiska samarbetsorganisationen International Association Autism- Europe, IAAE. Ordförande Eva Nordin-Olson är sedan maj 2012 ledamot av Autism Europes Council of Administration. Vi deltar varje år i ett Nordiskt möte. Årets möte ägde rum i oktober i Tartu i Estland där de nordiska länderna samt representanter för organisationerna i Estland och Lettland deltog. Studiebesök gjordes på två olika skolor och ett boende för vuxna. Under året initierades ett eventuellt biståndsprojekt i Nepal som är ett av MyRights och SIDAs programländer. Eva Nordin-Olson och Anna Calissendorff åkte i november på en rekognosceringsresa till Nepal för att träffa och diskutera ett framtida projekt med organisationen Autism Care Nepal och MyRights landssamordnare i Nepal. INSAMLING Swedbank Robur Humanfond Autism- och Aspergerförbundet är anslutet till Swedbank Robur Humanfond som är en aktiefond med etisk inriktning. Två procent av fondens förmögenhet går varje år till anslutna organisationer. Utdelningen till förbundet för 2012 uppgick till 139 tkr. I slutet av året var det 183 sparare som valt att stödja vårt förbund. 90-konto Autism- och Aspergerförbundet är sedan 2009 innehavare av 90-konton för bank- och plusgiro. Syftet är att samla in pengar till arbetet med att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd genom informationsspridning. Insamling till 90-konton står under översyn av Svensk Insamlingskontroll. De insamlade medlen uppgick under 2012 till 103 tkr. 11

12 Folkspel Autism- och Aspergerförbundet är medlemmar i Folkspel, en ideell förening, som bland annat administrerar Bingolotto. Autism- och Aspergerförbundet samt dess distrikt får därigenom möjlighet att sälja bl.a. prenumerationer på Bingolotter. Det är f.n. endast ett fåtal distrikt som använder sig av denna möjlighet. En del prenumerationer administreras direkt via förbundet. Samarbetet med Folkspel ger även möjlighet för distrikten att sälja andra lotter, t.ex. Sverigelotten. PLACERINGSPOLICY Förbundet har antagit en policy för förvaltning av föreningens placeringsbara medel. Huvuddelen av placeringarna ska vara i räntebärande papper medan en mindre del kan placeras i aktier. Placeringarna ska göras med högt ställda etiska krav. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om Mänskliga Rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner, där stor hänsyn tas bland annat till arbetsvillkor och miljö. BIDRAG Autism- och Aspergerförbundet har under 2012 tacksamt tagit emot följande gåvor och bidrag: Åke Wibergs stiftelse Åhlén-stiftelsen Jerringfonden Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen S:t Erik Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias Fond Stiftelsen Ulf Lundahls minnesfond Byggmästare Axel Alms Stiftelse Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Ingeborg och Hans Colbergs samt Helen Marciapiedis Stiftelse Helge Ax:son Johnsons Stiftelse Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Kungliga Patriotiska Sällskapet, Understödsfonden Kungaparets Bröllopsfond C.F. Lundströms Stiftelse Hjälpmedelsinstitutet SSR Konsumentråd Nordens Välfärdscenter Vi vill även tacka alla de privatpersoner som skänkt gåvor till förbundet. 12

13 STIFTELSEN AUTISM Stiftelsen Autism verkar för sitt ändamål genom att ge bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete som främjar goda levnadsvillkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd i alla åldrar. Man prioriterar projekt som kan inspirera och bli goda förebilder för andra verksamheter. Det är Autism- och Aspergerförbundets styrelse som utser styrelseledamöter och suppleanter till stiftelsen. Stiftelsens styrelse består av Lena Andersson (sammankallande), Gunilla Gerland och Anna Calissendorff. Anna Sjölund är suppleant. Stiftelsen Autism avger en egen årsredovisning. UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Utbildningscenter Autism AB bildades 1999 och är helägt av Autism- och Aspergerförbundet. Bolaget drivs utan vinstintresse. Grunden i verksamheten är de teoretisk/praktiska veckolånga utbildningarna om Ett pedagogiskt arbetssätt på Bergskog kursgård i Sunne, men Utbildningscenter har även andra kurser och föreläsningar, däribland uppdragsutbildningar inledde Utbildningscenters styrelse tillsammans med förbundets arbetsutskott en strategidiskussion om Utbildningscenters framtid. Styrelsen består av Lena Rydenstam, ordförande, samt ledamöterna Anna Calissendorff, Take Knol, Kerstin Lamberg och Sven-Olof Dahlgren. Bolaget avger en egen årsredovisning. Se även Autism- och Aspergerförbundets koncernredovisning där Utbildningscenter Autism AB ingår. PROJEKT Förbättrad hälsa genom ökad delaktighet för elever med autism/aspergers syndrom i den lokala grundskolan Projektet var treårigt och avslutades Det bedrevs i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Syftet med projektet var att jämföra effekten av undervisning om funktionsnedsättningen med undervisning om värdegrundsfrågor i relation till upplevd och observerad delaktighet för elever med 13

14 autismspektrumtillstånd i grundskolan. Interventionen bestod av undervisning riktad till klasskamrater till elever med autismspektrumtillstånd. Två typer av undervisning prövades och utvärderades: 1. ett material baserat på Det sjätte sinnet som är en arbetsplan för att ge elever specifik kunskap om autismspektrumtillstånd. Syftet med materialet är att skapa förståelse för ett annorlunda beteende och tillhandahålla strategier för socialt samspel mellan elever med autismspektrumtillstånd och övriga barn i gruppen. Informationen kompletterades med praktiska övningar som syftade till att ge underlag för diskussioner. 2. ett diskussionsmaterial som utformats med inspiration från materialet Livsviktigt, ett värdegrundsmaterial utarbetat för alla årskurser från F 9 med syfte att ge eleverna social och emotionell träning. Undervisningen innebär att man aktivt arbetar med dialoger och diskussioner kring olika frågeställningar/dilemman som eleverna får ta ställning till och därefter diskutera egna och andras ställningstaganden. Deltagare rekryterades från 21 olika skolor och omfattade 22 elever med AST (16, 73% pojkar) i åldrarna 9-14 år, 382 av deras klasskamrater valde också att besvara delaktighetsenkäten (188, 49% pojkar) samt 35 lärare/skolpersonal över hela landet. Slutsatser Baserat på de reaktioner som projektledaren inhämtade efter interventionernas genomförande blir en preliminär slutsats efter projekttidens slut att interventionen baserat på Det Sjätte Sinnet gjorde ett starkare intryck på såväl elever som lärare, och verkar vara den intervention som har mest potential att positivt påverka klasskamraters attityder gentemot elever med AST. Ett tydligt inryck är att praktiska övningar där elever själva upplever att vara funktionsnedsatta ger en god grund för att utveckla förståelse för andra i liknande situationer. Denna förståelse verkar också generaliseras till en uppfattning om att personer med funktionsnedsättningar inte alltid kan hållas ansvariga för annorlunda beteende och/eller reaktioner. Flera lärare uppgav att de ansåg att diskussionsstrategin som användes i värdegrunds-interventionen var ett användbart sätt att föra diskussioner i helklass eftersom den gav alla elever möjlighet att delta aktivt. Det var dock bara Det Sjätte Sinnet - interventionen som lärare berättade att de anknutit till i samtal med elever vid senare tillfällen. Lärarna kommenterade att efter Det sjätte sinnet - interventionen fanns en annan medvetenhet om att alla har olika förutsättningar hos klasskamraterna, dock hade denna medvetenhet, enligt lärarna, en tendens att klinga av efter en tid. Det tyder troligen på att interventioner som syftar till att förändra klasskamraters attityder och påverka delaktigheten för elever med AST bör vara mer regelbundet återkommande i undervisningen än vad som kunde genomföras inom ramen för detta projekt. Projektledare: Marita Falkmer 14

15 Teknikstöd i skolan Autism- och Aspergerförbundet sitter tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet och bland andra FUB och Dyslexiförbundet med i styrgruppen för projektet Teknikstöd i skolan. Det är ett treårigt Arvsfondsprojekt som ska bidra till att stärka elever med kognitiva funktionsnedsättningar genom att öka teknikanvändningen i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Försöksverksamheter bedrivs av Kalmarsunds gymnasieförbund, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad kommun och gymnasieförvaltningen i Växjö kommun. Projektledare: Anita Boman DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever Projektet DATE är ett treårigt projekt ( ) som finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av handikappförbunden i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Handisam. Projektets syfte är att uppnå god delaktighet och bemötande i skolan för elever med funktionsnedsättning. Projektet ska arbeta fram ett material och en metod som inkluderar elever med och utan funktionsnedsättning. Projektet vill genom ett modellarbete pröva en metod som sedan ska spridas till skolor som undervisar elever i årskurs 4-7. Projektledare: Peter Westerdahl Aspie 2.0 och ASD-Resurs Projekten är treåriga Finsamprojekt som drivs med stöd av Europeiska Socialfonden. Aspie 2.0 syftar till att utveckla nya metoder och modeller som anpassas individuellt för personer med diagnosen Aspergers syndrom. Modellen bygger på helhetsprincipen om att stödja individen i hela processen för ett bättre vardagsfungerande, skapa delaktighet i samhället, ett självständigt liv och inträde på arbetsmarknaden. Modellen ska utvecklas, prövas och implementeras på Gotland och minst 5 andra platser under projekttiden. Projektet ASD Resurs (Att Se Dold resurs) syftar till att kompetensutveckla personal i offentliga myndigheter och det privata näringslivet. Att öka kunskapen i att möta och bemöta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och därmed få tillgång till outnyttjade resurser. Projektledare: Stina Hansson 15

16 Information och stöd till föräldrar till barn med autism från Somalia Projektet var från början ettårigt och drivs av föreningen Somali-Swedish Relief and Development Association med säte i Rissne i Stockholm i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet och Autismcenter för barn och ungdom i Stockholm. Projektet har nu fått förlängt med ytterligare ett år. Projektet syftar till att hjälpa somaliska föräldrar som har barn med autism med vägledning, bland annat om hur man kontaktar rätt myndighet och hur man bäst stödjer och hjälper ett barn med autism. Vidare är målet att under förstudien etablera viktiga kontakter och att inhämta kunskaper och synpunkter från instanser och myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med somaliska föräldrar som har barn med autism. Förbundet har medverkat vid sammanlagt fyra möten med pappor respektive mammor i Rissne. Anna Calissendorff har tillsammans med barnpsykiatern Harald Sturm medverkat vid två tvinspelningar för Öppna kanalen på somaliska. De bägge programmen repriserades 6 gånger var. Förbundet har dessutom tillhandahållit lättlästa texter kring funktionsnedsättningarna, LSS med mera för översättning till somaliska. Projektledare Abdikarim Ali Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete är ett treårigt projekt ( ) som drivs av Handikappförbunden och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektets syfte är att sprida fungerande metoder för hur personer med funktionsnedsättning i daglig verksamhet kan övergå till någon form av anställning. Projektet fokuserar på framgångsrika metoder som stärker och involverar arbetstagaren. Tillsammans med fem modellkommuner vill projektet verka för ökad delaktighet i kommunala arbetsmarknadsinsatser och sedan sprida de metoder som fungerar. I de fem modellkommunerna (Hudiksvall, Kristinehamn, Partille, Skellefteå och Tyresö) försöker projektet identifiera gemensamma nämnare och utifrån dessa lyfta fram en modell för hur kommuner kan arbeta för att stödja personer med funktionsnedsättning att nå, få och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Målgrupper för projektet är personer med funktionsnedsättning, Handikappförbundens medlemsorganisationer, anställda i kommuner som arbetar med stöd som ska leda till arbete samt arbetsgivare. Projektet kommer att sammanställa aktuell kunskap och relevant forskning inom området samt producera material riktade till de olika målgrupperna. Projektledare: Anne Sjöberg och Emil Erdtman 16

17 Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning är ett fyraårigt projekt ( ) som finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Brottsofferjourernas riksförbund i nära samverkan med Handikappförbunden och med Studieförbundet Vuxenskolan som part. Projektets syfte är att öka kunskaperna om våld och övergrepp mot personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar genom utbildning och utvecklad samverkan. Målet är att det ska kunna erbjudas bättre stöd till brottsutsatta kvinnor och män med funktionsnedsättning. Projektet fokuserar på samverkan, utveckling av studiematerial, utbildning av brottsofferjourernas medarbetare och kunskapsspridning. Projektledare: Karin Andersson 17

18 ORGANISATION S T Y R E L S E Enligt förbundets stadgar består styrelsen av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden är ett år för ordförande, valberedning och revisorer. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år, halva antalet vid varje riksmöte. Valda till och med riksmötet: Ordförande: Eva Nordin-Olson, Mora 2013 V ordförande: Anne Lönnermark, Borås, 2013 Övriga ledamöter: Pia Johansson, Säter, 2014 Sven-Olof Johansson, Lund 2013 Take Knol, Linköping 2013 Marjo Manell, Stockholm 2013 Oli Stephensen, Lund 2014 Eva Zryd, Västervik, 2014 Kristofer Erlandson, Stockholm, 2013 Suppleanter: Maria Sandberg, Umeå, 2014 Kerstin Nilsson, Östhammar, 2013 Christer Nygren, Västerås, 2013 Revisorer: Ordinarie: Ove Olsson, Stockholm (aukt) 2013 Mats Lundgren, Katrineholm 2013 Suppleanter: BDO Stockholm AB 2013 Leif Tallskog, Uppsala 2013 Valberedning: Birgitta Joelsson, Stockholm, 2013 (sammankallande) Mia Larsdotter, Lund, 2013 Anna Janse, Höllviken, 2013 Maria Ljungberg, Borlänge, 2013 Ombud till Handikappförbundens samarbetsorgans, HSO, årsmöte och ordförandekonferenser: Eva Nordin-Olson, Mora,

19 Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden varav två i samband med arbetshelger. Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) bestående av Eva Nordin-Olson, Anne Lönnermark, Pia Johansson och Marjo Manell. AU har haft sex sammanträden under året. Hedersledamöter Lena Andersson, Gunilla Bergström, Gunilla Wigren Dahlin, Kerstin Ehrensvärd, Gunilla Gerland, Christopher Gillberg, Olle Mächs och Lena Rydenstam är, tack vare förtjänstfulla insatser, förbundets hedersledamöter. D I S T R I K T E N Distriktsföreningar Våra 24 distrikt är självständiga och gör sina egna verksamhetsberättelser. De arbetar liksom Autismoch Aspergerförbundet samhällspåverkande företrädesvis gentemot sina kommuner och landsting. Utöver traditionell föreningsverksamhet bedriver de studiecirklar och utbildningar, har föräldragrupper, träffgrupper för vuxna med autism/aspergers syndrom, håller konferenser och studiedagar, gör studieresor, ordnar läger och familjearrangemang av olika slag. Distrikten är grundorganisationen - där medlemmarna finns - och genom distrikten är medlemmarna indirekt anslutna till förbundet. Varje distrikt fastställer sin medlemsavgift, och under året har av den 130 kr per enskild medlem och 200 kronor per institution tillfallit förbundet. Prenumeration på tidningen Ögonblick har kostat 250 kronor. Lokalföreningar Det fanns vid årsskiftet fem lokalföreningar inom förbundet. Skåne har en lokalförening (Lund), Västra Götaland Distrikt Söder en (Borås), Västernorrland har en (Härnösand), Södermanland en (Eskilstuna) och i Norrbotten finns det en lokalförening (Boden). Den 31 december 2012 hade förbundet medlemmar, en ökning med ca 700 jämfört med året innan. Så gott som samtliga distrikt ökade sitt medlemsantal under Nedan ses fördelningen per distrikt med 2011 års siffror inom parentes. Vid årsslutet fanns 518 prenumeranter på tidningen Ögonblick. 19

20 Distrikt Blekinge 233(222) Dalarna 440(387) Distrikt Göteborg (1.426) Gotland 85(76) Gävleborg 285(275) Halland 195(182) Jämtlands län 268(259) Jönköpings län 310(248) Kalmar län 216(193) Kronobergs län 215(206) Norrbotten 267(239) Skåne 1.284(1.101) Stockholms län 2.961(2.908) Södermanland 355(355) Uppsala län 530(491) VG Fyrbodal 342(328 ) VG Skaraborg 473(458) VG Söder 329(324) Värmland 638(670) Västerbotten 270(237) Västernorrland 225(205) Västmanland 418(415) Örebro län 575(553) Östergötland 648(571) Totalt (12.329) P E R S O N A L Kansliet är styrelsens verkställande organ. Under 2012 har nedanstående personer varit anställda på kansliet: Anna Calissendorff är förbundssekreterare. Hon leder kansliets arbete och håller kontakt med myndigheter och andra handikappförbund, deltar i konferenser och olika arrangemang. Hon bevakar forskning och litteratur och är chefredaktör för tidningen Ögonblick. Hanna Danmo är redaktör på Ögonblick och föreläser om Aspergers syndrom och förbundet. 20

KONCERNÅRSREDOVISNING FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Org.nr. 802008-1348

KONCERNÅRSREDOVISNING FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Org.nr. 802008-1348 KONCERNÅRSREDOVISNING FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Styrelsen för Autism- och Aspergerförbundet avger härmed årsredovisning och koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundets effektrapport för 2013

Autism- och Aspergerförbundets effektrapport för 2013 Autism- och Aspergerförbundets effektrapport för 2013 Vad vill er organisation uppnå? Våra långsiktiga mål är: att kunskapen om autism i samhället ökar så att personer med autismspektrumtillstånd och deras

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Org.nr. 802008-1348

ÅRSREDOVISNING FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Org.nr. 802008-1348 ÅRSREDOVISNING FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Styrelsen för Autism- och Aspergerförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2013 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer