Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012"

Transkript

1 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för

2 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom eller andra autismliknande tillstånd. Det gör vi genom att: sprida kunskap om funktionsnedsättningen verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning skapa kontakt mellan personer med egen funktionsnedsättning, närstående och personal delta i det internationella arbetet följa och ge uppslag till forskning inom området Som medlem får du: tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera möjlighet till rådgivning från kansliet om diagnos, lagliga rättigheter, hur man överklagar beslut, upplysningar om olika verksamheter med mera medlemstidningen Ögonblick (4 nummer per år). Förbundet har 24 distrikt med egna styrelser som ordnar aktiviteter för medlemmarna i distriktet. Förbundets styrelse består av tolv ledamöter. På kansliet i Stockholm arbetar 8 personer med information, rådgivning och påverkansarbete. Vi säljer böcker och filmer och varje år ordnas en stor konferens kring ett speciellt tema. Utbildningscenter Autism AB är ett helägt bolag som drivs utan vinstintresse. Utbildningscenter bedriver utbildning om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd till professionella, närstående och personer med egen funktionsnedsättning. Stiftelsen Autisms ändamål är att främja goda levnadsvillkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd i alla åldrar. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom 2

3 att ge bidrag till forskning och utveckling samt till verksamheter och projekt som främjar stiftelsens ändamål. Vad hände 2012? 2012 var ett intensivt år med aktiviteter på många fronter då förbundet fortsatte att växa. Här är ett axplock av det som hände: Förbundet storsatsade på Almedalsveckan och genomförde tre seminarier, hade tält på Donners plats och träffade politiker och andra beslutsfattare Förbundet anslöt sig ll UNIK försäkring som erbjuder förmånliga försäkringar till förbundets medlemmar Fyra lägerveckor för familjer där en eller flera personer har en funkonsnedsä ning genomfördes under sommaren Drygt 320 personer deltog i förbundets rikskonferens med temat Ung med ausm eller Aspergers syndrom att rusta för livet Boken "Sinnesintryck och omvärldsuppfa ning" gavs ut Fem kor ilmer med temat Det är lä a göra rä togs fram Fem remissvar lämnades på viktiga statliga utredningar Världsausmdagen uppmärksammades genom annonser och andra akviteter Rådgivning gavs av ombudsmän och jurister på kansliet i Stockholm En förbundsblogg startades och akviteten i förbundets facebookgrupper ökade markant Antalet medlemmar fortsa e att öka och var vid årets slut ca Vill du läsa mer om vad som hände 2012? Bläddra vidare i verksamhetsberättelsen! 3

4 ALLMÄN VERKSAMHET RIKSMÖTET Årets riks- och representantskapsmöte hölls den april på Quality hotel Park i Södertälje. Riksmötet fastställde styrelsens budgetförslag och beslutade att medlemsavgiften till Autism- och Aspergerförbundet för 2012 skulle vara oförändrad, det vill säga 130 kronor för enskild medlem och 200 kronor för institution. Prenumerationsavgiften för Ögonblick är 250 kronor. Sju motioner behandlades. Representantskapsmötet ägnades dels åt en redogörelse för det pinfärska resultatet av förbundets LSS-enkät, dels en föredragning kring aktuella frågor av Anders Printz från Socialstyrelsen. FÖRBUNDSRÅDET Årets förbundsråd ägde rum i Tällberg den 8-9 september. Förbundsrådet ägnades åt diskussion och information kring bl a LSS och föreningsdemokrati. Deltagarna fick också en presentation av den undersökning som Utbildningscenter Autism låtit göra bland kursdeltagare och inköpare av utbildningar i tre kommuner. NÄTVERK Sedan några år finns ett nätverk kring skolfrågor. Skolombuden är på olika sätt aktiva inom det distrikt/län där de bor. Skolombuden håller sig generellt orienterade om hur skolsituationen ser ut för elever med autism eller Aspergers syndrom i det egna distriktet. De rapporterar till sina distriktsstyrelser i frågor som rör skolan och är även en länk mellan distrikten och förbundet i utbildnings- och skolfrågor. Arbetet bedrivs till stor del via och telefon. Det finns också ett nätverk för LSS-frågor. LSS-ombuden bevakar och håller sig orienterade om hur tillämpningen av LSS ser ut inom kommunerna i det egna distriktet. LSS-ombuden rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i fråga om de prioriterade aspekterna av LSS och är även en länk mellan distrikten och förbundet i denna fråga. Arbetet bedrivs till stor del via och telefon. FACEBOOKGRUPPER Förbundet har en officiell sida på Fackebook och tre slutna FB-grupper, en allmän med ca medlemmar, en för skolfrågor med drygt 1000 medlemmar och en grupp för distriktens LSS-ombud med 14 medlemmar. 4

5 HEMSIDA Förbundets hemsida har under året lockat betydligt fler läsare. Antalet unika besökare ökar och framför allt tillbringar de längre tid på hemsidan. Antalet sidvisningar var ca , en mindre ökning jämfört med Vid årets slut använde 21 av förbundets 24 distrikt den mall som finns inom hemsidan. ÅRETS PUSSELBIT Föreningens utmärkelse Årets Pusselbit delades ut i samband med rikskonferensen i Linköping. Mottagare var pedagogen och föreläsaren Helene Tranquist och Ann Ask, arrangör av Autism- och Aspergerförbundets sommarläger sedan många år. ÖGONBLICK OCH ANNAT INFORMATIONSMATERIAL Tidningen Ögonblick kom ut med totalt fyra nummer, två på våren och två på hösten. Tidningen har ambitionen att över året genom reportage och artiklar spegla frågor som är aktuella för olika medlemsgrupper. Under året har dessutom följande informationsmaterial producerats: Omtryck av foldrar, Autism, vad är det? Aspergers syndrom, vad är det? Presentationsbroschyr Stiftelsen Autism Bok: Olga Bogdashina: Sinnesintryck och omvärldsuppfattning, svensk översättning Film: fem korta filmer med temat Det är lätt att göra rätt för förbundets LSS-satsning Ballonger för distrikten att beställa utan kostnad Annonser: i dn.se (Världsautismdagen), tidningen Specialpedagogik, tidningen Föräldrakraft, tidningen Medicinsk Vetenskap, i tidningsbilagan Hjärnan och nervsystemet(svenska Dagbladet), tidningsbilagan Ideellt engagemang(svenska Dagbladet) samt en banner på sajten Familjeliv. Tackkort att skicka ut till dem som i olika sammanhang ger gåvor till förbundet. BLOGG Under 2012 startade förbundet en blogg, till en början på försök. Skriver gör personer från förbundets styrelse och kansli samt inbjudna gästbloggare. 5

6 BOKBORD Under året har förbundet haft bokbord med informationsmaterial och böcker på följande konferenser: Särskolekonferensen mars Barnneuropsykiatriska sektionens utbildningsdagar mars Fokus på Autism april Specialpedagogik, aktuell forskning och praktiska metoder 3-4 maj Barn i behov av särskilt stöd i förskolan november Ungdomsstyrelsens rikskonferens november LSS-SATSNING För att få ett bra underlag till det intressepolitiska arbetet med LSS genomfördes en enkät bland förbundets medlemmar kring LSS-insatser: får man de LSS-insatser man behöver, har neddragningar skett, är man nöjd med insatserna? Enkäten låg med som en lös bilaga i Ögonblick nr 1. Samtidigt genomförde Riksförbundet FUB en i stort sett likalydande enkät i sin medlemstidning. Drygt 500 medlemmar svarade på enkäten som bearbetades av undersökningsföretaget Exquiro. Enkätsvaren bekräftade den bild som förbundet haft av LSS: lagen fungerar inte som det var tänkt. Två av resultaten var att hälften får det stöd som man behöver och att 60 procent är nöjda med det stöd som ges. Enkäten användes sedan vid förbundets seminarium i Almedalen, och vid träffar med riksdagspolitiker. Ett mediautskick kring resultatet gjordes och enkäten uppmärksammades bl a av tidningen Föräldrakraft och av Svenska Dagbladet. Fem korta filmer kring LSS med det gemensamma temat Det är lätt att göra rätt togs fram och spreds via förbundets hemsida och förbundets facebookgrupper. Ett av förbundets tre seminarier under Almedalsveckan handlade om LSS och hade rubriken LSS- lagen som sällan fungerar. LSS-gruppen tog fram ett positionspapper kring förbundets hållning när det gäller LSS. LSS var ett av temana på höstens förbundsråd där man bland annat diskuterade hur distrikten kan arbeta lokalt med frågan. Under hösten togs en debattartikel fram med syfte att försöka få den publicerad i någon av de stora dagstidningarna. UNIK FÖRSÄKRING Förbundet slöt under 2012 ett samarbetsavtal med Unik försäkring och är därmed en av sex anslutna organisationer som genom Unik erbjuder sina medlemmar förmånliga försäkringar för hem, bil, båt m m. Unik har också en specifik produkt för gruppbostad, HemExtra. 6

7 ALMEDALSVECKAN Sommaren 2012 deltog Autism- och Aspergerförbundet i Almedalsveckan för sjätte gången, den här gången med en större satsning än tidigare. Tre välbesökta seminarier genomfördes med rubrikerna Diagnos hjälp eller stjälp, LSS- lagen som sällan fungerar samt Hur fungerar skolan för elever med autism eller Aspergers syndrom. I tre dagar hade förbundet ett tält på Donners plats som bemannades av representanter från Stockholms- och Gotlandsföreningarna samt riksstyrelse och kansli. Många besökare hittade fram till tältet där det fanns informationsmaterial av olika slag samt information om förbundets seminarier. Enskilda möten genomfördes med riksdagspolitiker samt med Anders Nordin, biträdande generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inför Almedalsveckan producerades, förutom de ovan nämnda filmerna, även informationsblad och flyers kring våra aktiviteter under veckan. RIKSKONFERENSEN Årets rikskonferens hade temat Ung med autism eller Aspergers syndrom att rusta för livet och ägde rum 6-7 november i Linköping. Konferensen samlade ca 320 deltagare, såväl professionellt verksamma personer som närstående och personer med egen funktionsnedsättning. Utvärderingarna visade överlag positiva omdömen om konferensen som också lockade ett stort antal utställare. FAMILJELÄGER Förbundet anordnade sina traditionella familjeläger tre veckor under juni och juli på Mossbylunds gård i södra Skåne. Totalt deltog 46 familjer, totalt 168 personer. En lägervecka var avsedd för barn med autism under 12 år, en vecka var för barn och ungdomar med autism mellan 12 och 20 år medan den tredje lägerveckan var avsedd för barn och ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism som är 17 år och yngre. Lägren finansieras med deltagaravgifter samt generösa bidrag från flera fonder. Under lägerveckorna finns personal som ordnar utflykter och aktiviteter, såsom mamma- och pappakvällar, särskilda aktiviteter för syskon, prova-på-golf och yoga. Utvärderingarna från lägerveckorna var som vanligt mycket positiva. Sommaren 2012 anordnades även en extra lägervecka med hälsotema på Mossbylund som till största delen finansierades av förbundet. Denna vecka var riktad till vuxna från 18 år med autism och deras anhöriga. Under veckan deltog totalt 47 personer, varav 17 personer med funktionsnedsättning. Även på denna vecka hade vi ledare anställda för att arrangera utflykter och aktiviteter. Detta läger var också mycket uppskattat. Med administrativt stöd från kansliet i Stockholm ordnade tre distrikt Norrlägret under en sommarvecka. Det var distrikten i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten som var arrangörer. Lägret var ett må-bra-läger för vuxna med Aspergers syndrom/högfungerande autism där varje deltagare inbjöds att ta med en person som fick dem att må bra. 7

8 REMISSVAR, SKRIVELSER OCH ÖVERLÄGGNINGAR Autism- och Aspergerförbundet har under året remissvarat på: Allmänna råd kring åtgärdsprogram (dnr :160) Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan (U2012/3838/S) Utökad undervisningstid i matematik (U2012/3839/S) FunkA-utredningens betänkande (SOU 2012:31) Förbundet har under året lämnat skrivelse till: Socialdepartementet angående Högsta domstolens dom angående ledsagarservice Socialdepartementet angående SBU-rapporten Om psykiatrisk diagnos och behandling Socialstyrelsen angående Högsta domstolens dom angående ledsagarservice Socialstyrelsen angående granskning av kvalitén i HVB-hem Allmänna Arvsfonden angående klarläggande av arvsfondens målgrupper Förbundet har under året deltagit i överläggningar inom Socialstyrelsen angående allmänna råd om kompetens hos personal i LSS-verksamheter, Socialstyrelsen angående LSS-statistik, och med Socialstyrelsens Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, UPP. REPRESENTATION Mats Jansson och Nicklas Mårtensson var våra representanter i HSO:s socialförsäkringsnätverk Mats Jansson var vår representant i försäkringskassans handikappdelegation Mats Jansson och Nicklas Mårtensson var tillsammans med juristerna Elisabeth Langran(vik) och Hanna Jarvad våra representanter i HSO:s arbetsmarknadsnätverk. 8

9 Sven-Olof Johansson är förbundets representant i HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet Sven- Olof Johansson är förbundets representant i referensgruppen för Attityduppdraget (H)järnkoll Marjo Manell är HSO:s representant i en referensgrupp till RAR, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering Nicklas Mårtensson är vår representant i HSO:s rådgivande organ gentemot SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nicklas Mårtensson är vår representant i styrgruppen för projektet Teknikstöd i skolan. Maria Sandberg är vår representant i SPSM:s regionala intresseråd norr. Anne Lönnermark är vår representant i styrgruppen för projektet Ökad delaktighet för social integrering av elever med autism/aspergers syndrom i den lokala grundskolan. Anne Lönnermark är vår representant i DATE, ett projekt inom Handikappförbunden med syfte att öka delaktigheten, förändra attityder och förbättra tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning. Anna Calissendorff ingick i styrgruppen för projektet Uppföljning av tidig diagnos och tidiga insatser Anna Calissendorff är förbundets representant i Socialstyrelsens referensgrupp Anhörigstöd Anna Calissendorff är förbundets representant i Socialstyrelsens referensgrupp Öppna jämförelser Anna Calissendorff är förbundets representant i styrelsen för Unik försäkring Hanna Jarvad är förbundets representant i prövningsnämnden för Unik försäkring Marjo Manell var ordinarie ledamot i styrelsen för Föreningen Nationella Hjälplinjen och deltog under året i två avslutande möten sedan Inera tagit över Nationella hjälplinjens verksamhet i början av Eva Nordin-Olson är HSO:s representant i regeringens handikappdelegation. Eva Nordin-Olson är förbundets representant på de dialogseminarier som Socialstyrelsens UPPcentrum genomför Eva Nordin-Olson och Mats Jansson ingick i referensgruppen för Bättre vård-mindre tvång, SKL:s projekt för utveckling av den psykiatriska heldygnsvården Eva Nordin-Olson är vår representant i Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor. Eva Nordin-Olson och Anna Calissendorff var förbundets representanter i Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering,SBU:s referensgrupp i projektet Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd. 9

10 SAMARBETE Inom Handikappförbunden samarbetar vi med övriga handikappförbund. Vårt ombud till HSO:s årsmöte och ordförandekonferens är Eva Nordin-Olson. Eva Nordin-Olson deltar på HSO:s ordförandemöten. Med FUB, förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna samarbetar vi i gemensamma frågor, framför allt LSS där vi under 2012 bl a genomförde likalydande enkäter i våra medlemstidningar. Med Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar vi framförallt lokalt men även centralt. Vi samarbetar med en rad förbund inom HSO i det som kallas 12-gruppen. I 12-gruppen representeras vi av Anna Calissendorff och ytterligare en person beroende på fråga. Med Riksförbundet Attention samarbetar vi företrädesvis i skolfrågor. Vi är sedan 1999 medlemmar i Shia/Myright. Shia bytte under 2012 namn till MyRight och är en ideell förening med 28 medlemmar bestående av svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete. MyRights största finansiär är SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Medlemskapet gör det möjligt för oss att driva internationella biståndsprojekt, där vi endast behöver stå för en mindre del av kostnaderna. Vår representant är Carina Pettersson. Vi är medlemmar i SSR Konsumentråd, och genom det engagerade i SIS standardiseringsarbete med att ta fram bildsymboler för offentliga miljöer. Jenny Ström är förbundets representant i arbetet. EXTERNA FÖRELÄSNINGAR Nicklas Mårtensson föreläste på Folkhögskolornas Nätverksträff, på ABF-huset i Stockholm, för Örebroföreningen, Skåneföreningen och Kalmarföreningen. Hanna Danmo föreläste på Kognus baskurs i psykiatri, på en konferens i Danmark, på Hallsbergs Folkets Hus och tillsammans med Mats Jansson på Kista särgymnasium och Silverdals utbildning vid tre tillfällen under året. Mats Jansson föreläste på Kista Special, på Saltängens skola, på Solfagraskolan, Järna Kompetens, hos Örebroföreningen, hos Särnmark Assistans, på Carpe 2 och för Försvaret. MEDIAMEDVERKAN Eva Nordin-Olson har under året medverkat i bl a Dagens Eko, Skolministeriet, Aftonbladet(TV), Svenska Dagbladet, Smålandsnytt och ett flertal andra lokaltidningar. Nicklas Mårtensson har under året medverkat i TV 4 och på Skolinspektionens webinarium 10

11 Anna Calissendorff medverkade tillsammans med barnpsykiatern Harald Sturm i två separata tvprogram för Öppna kanalen på somaliska. EXPERTVITTNE Eva Nordin-Olson och Mats Jansson har under året medverkat som expertvittnen i tre mål. Ett av dem rörde det uppmärksammade fallet om en lokförare med Aspergers syndrom. INTERNATIONELLA OCH NORDISKA KONTAKTER Vi håller kontakt med europeiska och andra organisationer genom att utbyta tidskrifter och informationsmaterial, delta i varandras konferenser med mera. Vi är medlemmar i den europeiska samarbetsorganisationen International Association Autism- Europe, IAAE. Ordförande Eva Nordin-Olson är sedan maj 2012 ledamot av Autism Europes Council of Administration. Vi deltar varje år i ett Nordiskt möte. Årets möte ägde rum i oktober i Tartu i Estland där de nordiska länderna samt representanter för organisationerna i Estland och Lettland deltog. Studiebesök gjordes på två olika skolor och ett boende för vuxna. Under året initierades ett eventuellt biståndsprojekt i Nepal som är ett av MyRights och SIDAs programländer. Eva Nordin-Olson och Anna Calissendorff åkte i november på en rekognosceringsresa till Nepal för att träffa och diskutera ett framtida projekt med organisationen Autism Care Nepal och MyRights landssamordnare i Nepal. INSAMLING Swedbank Robur Humanfond Autism- och Aspergerförbundet är anslutet till Swedbank Robur Humanfond som är en aktiefond med etisk inriktning. Två procent av fondens förmögenhet går varje år till anslutna organisationer. Utdelningen till förbundet för 2012 uppgick till 139 tkr. I slutet av året var det 183 sparare som valt att stödja vårt förbund. 90-konto Autism- och Aspergerförbundet är sedan 2009 innehavare av 90-konton för bank- och plusgiro. Syftet är att samla in pengar till arbetet med att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd genom informationsspridning. Insamling till 90-konton står under översyn av Svensk Insamlingskontroll. De insamlade medlen uppgick under 2012 till 103 tkr. 11

12 Folkspel Autism- och Aspergerförbundet är medlemmar i Folkspel, en ideell förening, som bland annat administrerar Bingolotto. Autism- och Aspergerförbundet samt dess distrikt får därigenom möjlighet att sälja bl.a. prenumerationer på Bingolotter. Det är f.n. endast ett fåtal distrikt som använder sig av denna möjlighet. En del prenumerationer administreras direkt via förbundet. Samarbetet med Folkspel ger även möjlighet för distrikten att sälja andra lotter, t.ex. Sverigelotten. PLACERINGSPOLICY Förbundet har antagit en policy för förvaltning av föreningens placeringsbara medel. Huvuddelen av placeringarna ska vara i räntebärande papper medan en mindre del kan placeras i aktier. Placeringarna ska göras med högt ställda etiska krav. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om Mänskliga Rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner, där stor hänsyn tas bland annat till arbetsvillkor och miljö. BIDRAG Autism- och Aspergerförbundet har under 2012 tacksamt tagit emot följande gåvor och bidrag: Åke Wibergs stiftelse Åhlén-stiftelsen Jerringfonden Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen S:t Erik Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias Fond Stiftelsen Ulf Lundahls minnesfond Byggmästare Axel Alms Stiftelse Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Ingeborg och Hans Colbergs samt Helen Marciapiedis Stiftelse Helge Ax:son Johnsons Stiftelse Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Kungliga Patriotiska Sällskapet, Understödsfonden Kungaparets Bröllopsfond C.F. Lundströms Stiftelse Hjälpmedelsinstitutet SSR Konsumentråd Nordens Välfärdscenter Vi vill även tacka alla de privatpersoner som skänkt gåvor till förbundet. 12

13 STIFTELSEN AUTISM Stiftelsen Autism verkar för sitt ändamål genom att ge bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete som främjar goda levnadsvillkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd i alla åldrar. Man prioriterar projekt som kan inspirera och bli goda förebilder för andra verksamheter. Det är Autism- och Aspergerförbundets styrelse som utser styrelseledamöter och suppleanter till stiftelsen. Stiftelsens styrelse består av Lena Andersson (sammankallande), Gunilla Gerland och Anna Calissendorff. Anna Sjölund är suppleant. Stiftelsen Autism avger en egen årsredovisning. UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Utbildningscenter Autism AB bildades 1999 och är helägt av Autism- och Aspergerförbundet. Bolaget drivs utan vinstintresse. Grunden i verksamheten är de teoretisk/praktiska veckolånga utbildningarna om Ett pedagogiskt arbetssätt på Bergskog kursgård i Sunne, men Utbildningscenter har även andra kurser och föreläsningar, däribland uppdragsutbildningar inledde Utbildningscenters styrelse tillsammans med förbundets arbetsutskott en strategidiskussion om Utbildningscenters framtid. Styrelsen består av Lena Rydenstam, ordförande, samt ledamöterna Anna Calissendorff, Take Knol, Kerstin Lamberg och Sven-Olof Dahlgren. Bolaget avger en egen årsredovisning. Se även Autism- och Aspergerförbundets koncernredovisning där Utbildningscenter Autism AB ingår. PROJEKT Förbättrad hälsa genom ökad delaktighet för elever med autism/aspergers syndrom i den lokala grundskolan Projektet var treårigt och avslutades Det bedrevs i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Syftet med projektet var att jämföra effekten av undervisning om funktionsnedsättningen med undervisning om värdegrundsfrågor i relation till upplevd och observerad delaktighet för elever med 13

14 autismspektrumtillstånd i grundskolan. Interventionen bestod av undervisning riktad till klasskamrater till elever med autismspektrumtillstånd. Två typer av undervisning prövades och utvärderades: 1. ett material baserat på Det sjätte sinnet som är en arbetsplan för att ge elever specifik kunskap om autismspektrumtillstånd. Syftet med materialet är att skapa förståelse för ett annorlunda beteende och tillhandahålla strategier för socialt samspel mellan elever med autismspektrumtillstånd och övriga barn i gruppen. Informationen kompletterades med praktiska övningar som syftade till att ge underlag för diskussioner. 2. ett diskussionsmaterial som utformats med inspiration från materialet Livsviktigt, ett värdegrundsmaterial utarbetat för alla årskurser från F 9 med syfte att ge eleverna social och emotionell träning. Undervisningen innebär att man aktivt arbetar med dialoger och diskussioner kring olika frågeställningar/dilemman som eleverna får ta ställning till och därefter diskutera egna och andras ställningstaganden. Deltagare rekryterades från 21 olika skolor och omfattade 22 elever med AST (16, 73% pojkar) i åldrarna 9-14 år, 382 av deras klasskamrater valde också att besvara delaktighetsenkäten (188, 49% pojkar) samt 35 lärare/skolpersonal över hela landet. Slutsatser Baserat på de reaktioner som projektledaren inhämtade efter interventionernas genomförande blir en preliminär slutsats efter projekttidens slut att interventionen baserat på Det Sjätte Sinnet gjorde ett starkare intryck på såväl elever som lärare, och verkar vara den intervention som har mest potential att positivt påverka klasskamraters attityder gentemot elever med AST. Ett tydligt inryck är att praktiska övningar där elever själva upplever att vara funktionsnedsatta ger en god grund för att utveckla förståelse för andra i liknande situationer. Denna förståelse verkar också generaliseras till en uppfattning om att personer med funktionsnedsättningar inte alltid kan hållas ansvariga för annorlunda beteende och/eller reaktioner. Flera lärare uppgav att de ansåg att diskussionsstrategin som användes i värdegrunds-interventionen var ett användbart sätt att föra diskussioner i helklass eftersom den gav alla elever möjlighet att delta aktivt. Det var dock bara Det Sjätte Sinnet - interventionen som lärare berättade att de anknutit till i samtal med elever vid senare tillfällen. Lärarna kommenterade att efter Det sjätte sinnet - interventionen fanns en annan medvetenhet om att alla har olika förutsättningar hos klasskamraterna, dock hade denna medvetenhet, enligt lärarna, en tendens att klinga av efter en tid. Det tyder troligen på att interventioner som syftar till att förändra klasskamraters attityder och påverka delaktigheten för elever med AST bör vara mer regelbundet återkommande i undervisningen än vad som kunde genomföras inom ramen för detta projekt. Projektledare: Marita Falkmer 14

15 Teknikstöd i skolan Autism- och Aspergerförbundet sitter tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet och bland andra FUB och Dyslexiförbundet med i styrgruppen för projektet Teknikstöd i skolan. Det är ett treårigt Arvsfondsprojekt som ska bidra till att stärka elever med kognitiva funktionsnedsättningar genom att öka teknikanvändningen i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Försöksverksamheter bedrivs av Kalmarsunds gymnasieförbund, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad kommun och gymnasieförvaltningen i Växjö kommun. Projektledare: Anita Boman DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever Projektet DATE är ett treårigt projekt ( ) som finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av handikappförbunden i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Handisam. Projektets syfte är att uppnå god delaktighet och bemötande i skolan för elever med funktionsnedsättning. Projektet ska arbeta fram ett material och en metod som inkluderar elever med och utan funktionsnedsättning. Projektet vill genom ett modellarbete pröva en metod som sedan ska spridas till skolor som undervisar elever i årskurs 4-7. Projektledare: Peter Westerdahl Aspie 2.0 och ASD-Resurs Projekten är treåriga Finsamprojekt som drivs med stöd av Europeiska Socialfonden. Aspie 2.0 syftar till att utveckla nya metoder och modeller som anpassas individuellt för personer med diagnosen Aspergers syndrom. Modellen bygger på helhetsprincipen om att stödja individen i hela processen för ett bättre vardagsfungerande, skapa delaktighet i samhället, ett självständigt liv och inträde på arbetsmarknaden. Modellen ska utvecklas, prövas och implementeras på Gotland och minst 5 andra platser under projekttiden. Projektet ASD Resurs (Att Se Dold resurs) syftar till att kompetensutveckla personal i offentliga myndigheter och det privata näringslivet. Att öka kunskapen i att möta och bemöta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och därmed få tillgång till outnyttjade resurser. Projektledare: Stina Hansson 15

16 Information och stöd till föräldrar till barn med autism från Somalia Projektet var från början ettårigt och drivs av föreningen Somali-Swedish Relief and Development Association med säte i Rissne i Stockholm i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet och Autismcenter för barn och ungdom i Stockholm. Projektet har nu fått förlängt med ytterligare ett år. Projektet syftar till att hjälpa somaliska föräldrar som har barn med autism med vägledning, bland annat om hur man kontaktar rätt myndighet och hur man bäst stödjer och hjälper ett barn med autism. Vidare är målet att under förstudien etablera viktiga kontakter och att inhämta kunskaper och synpunkter från instanser och myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med somaliska föräldrar som har barn med autism. Förbundet har medverkat vid sammanlagt fyra möten med pappor respektive mammor i Rissne. Anna Calissendorff har tillsammans med barnpsykiatern Harald Sturm medverkat vid två tvinspelningar för Öppna kanalen på somaliska. De bägge programmen repriserades 6 gånger var. Förbundet har dessutom tillhandahållit lättlästa texter kring funktionsnedsättningarna, LSS med mera för översättning till somaliska. Projektledare Abdikarim Ali Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete är ett treårigt projekt ( ) som drivs av Handikappförbunden och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektets syfte är att sprida fungerande metoder för hur personer med funktionsnedsättning i daglig verksamhet kan övergå till någon form av anställning. Projektet fokuserar på framgångsrika metoder som stärker och involverar arbetstagaren. Tillsammans med fem modellkommuner vill projektet verka för ökad delaktighet i kommunala arbetsmarknadsinsatser och sedan sprida de metoder som fungerar. I de fem modellkommunerna (Hudiksvall, Kristinehamn, Partille, Skellefteå och Tyresö) försöker projektet identifiera gemensamma nämnare och utifrån dessa lyfta fram en modell för hur kommuner kan arbeta för att stödja personer med funktionsnedsättning att nå, få och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Målgrupper för projektet är personer med funktionsnedsättning, Handikappförbundens medlemsorganisationer, anställda i kommuner som arbetar med stöd som ska leda till arbete samt arbetsgivare. Projektet kommer att sammanställa aktuell kunskap och relevant forskning inom området samt producera material riktade till de olika målgrupperna. Projektledare: Anne Sjöberg och Emil Erdtman 16

17 Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning Projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning är ett fyraårigt projekt ( ) som finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Brottsofferjourernas riksförbund i nära samverkan med Handikappförbunden och med Studieförbundet Vuxenskolan som part. Projektets syfte är att öka kunskaperna om våld och övergrepp mot personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar genom utbildning och utvecklad samverkan. Målet är att det ska kunna erbjudas bättre stöd till brottsutsatta kvinnor och män med funktionsnedsättning. Projektet fokuserar på samverkan, utveckling av studiematerial, utbildning av brottsofferjourernas medarbetare och kunskapsspridning. Projektledare: Karin Andersson 17

18 ORGANISATION S T Y R E L S E Enligt förbundets stadgar består styrelsen av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden är ett år för ordförande, valberedning och revisorer. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år, halva antalet vid varje riksmöte. Valda till och med riksmötet: Ordförande: Eva Nordin-Olson, Mora 2013 V ordförande: Anne Lönnermark, Borås, 2013 Övriga ledamöter: Pia Johansson, Säter, 2014 Sven-Olof Johansson, Lund 2013 Take Knol, Linköping 2013 Marjo Manell, Stockholm 2013 Oli Stephensen, Lund 2014 Eva Zryd, Västervik, 2014 Kristofer Erlandson, Stockholm, 2013 Suppleanter: Maria Sandberg, Umeå, 2014 Kerstin Nilsson, Östhammar, 2013 Christer Nygren, Västerås, 2013 Revisorer: Ordinarie: Ove Olsson, Stockholm (aukt) 2013 Mats Lundgren, Katrineholm 2013 Suppleanter: BDO Stockholm AB 2013 Leif Tallskog, Uppsala 2013 Valberedning: Birgitta Joelsson, Stockholm, 2013 (sammankallande) Mia Larsdotter, Lund, 2013 Anna Janse, Höllviken, 2013 Maria Ljungberg, Borlänge, 2013 Ombud till Handikappförbundens samarbetsorgans, HSO, årsmöte och ordförandekonferenser: Eva Nordin-Olson, Mora,

19 Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden varav två i samband med arbetshelger. Styrelsen har ett arbetsutskott (AU) bestående av Eva Nordin-Olson, Anne Lönnermark, Pia Johansson och Marjo Manell. AU har haft sex sammanträden under året. Hedersledamöter Lena Andersson, Gunilla Bergström, Gunilla Wigren Dahlin, Kerstin Ehrensvärd, Gunilla Gerland, Christopher Gillberg, Olle Mächs och Lena Rydenstam är, tack vare förtjänstfulla insatser, förbundets hedersledamöter. D I S T R I K T E N Distriktsföreningar Våra 24 distrikt är självständiga och gör sina egna verksamhetsberättelser. De arbetar liksom Autismoch Aspergerförbundet samhällspåverkande företrädesvis gentemot sina kommuner och landsting. Utöver traditionell föreningsverksamhet bedriver de studiecirklar och utbildningar, har föräldragrupper, träffgrupper för vuxna med autism/aspergers syndrom, håller konferenser och studiedagar, gör studieresor, ordnar läger och familjearrangemang av olika slag. Distrikten är grundorganisationen - där medlemmarna finns - och genom distrikten är medlemmarna indirekt anslutna till förbundet. Varje distrikt fastställer sin medlemsavgift, och under året har av den 130 kr per enskild medlem och 200 kronor per institution tillfallit förbundet. Prenumeration på tidningen Ögonblick har kostat 250 kronor. Lokalföreningar Det fanns vid årsskiftet fem lokalföreningar inom förbundet. Skåne har en lokalförening (Lund), Västra Götaland Distrikt Söder en (Borås), Västernorrland har en (Härnösand), Södermanland en (Eskilstuna) och i Norrbotten finns det en lokalförening (Boden). Den 31 december 2012 hade förbundet medlemmar, en ökning med ca 700 jämfört med året innan. Så gott som samtliga distrikt ökade sitt medlemsantal under Nedan ses fördelningen per distrikt med 2011 års siffror inom parentes. Vid årsslutet fanns 518 prenumeranter på tidningen Ögonblick. 19

20 Distrikt Blekinge 233(222) Dalarna 440(387) Distrikt Göteborg (1.426) Gotland 85(76) Gävleborg 285(275) Halland 195(182) Jämtlands län 268(259) Jönköpings län 310(248) Kalmar län 216(193) Kronobergs län 215(206) Norrbotten 267(239) Skåne 1.284(1.101) Stockholms län 2.961(2.908) Södermanland 355(355) Uppsala län 530(491) VG Fyrbodal 342(328 ) VG Skaraborg 473(458) VG Söder 329(324) Värmland 638(670) Västerbotten 270(237) Västernorrland 225(205) Västmanland 418(415) Örebro län 575(553) Östergötland 648(571) Totalt (12.329) P E R S O N A L Kansliet är styrelsens verkställande organ. Under 2012 har nedanstående personer varit anställda på kansliet: Anna Calissendorff är förbundssekreterare. Hon leder kansliets arbete och håller kontakt med myndigheter och andra handikappförbund, deltar i konferenser och olika arrangemang. Hon bevakar forskning och litteratur och är chefredaktör för tidningen Ögonblick. Hanna Danmo är redaktör på Ögonblick och föreläser om Aspergers syndrom och förbundet. 20

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer