ExOpens Forecastpaket 2.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ExOpens Forecastpaket 2.3"

Transkript

1 Forecastpaket 2.3

2 Användare i webb och Excel Administratör Server Ert ekonomisystem Forecast ExOpens Forecastpaket 2.3 Med ExOpens Forecastpaket 2.3 kan du jobba via både Excel och webben. Du kan skapa egna rapporter samt låsa dem för att på ett enkelt sätt styra dina medarbetare till att enbart göra det du önskar. Kommunikationen under en budgeteringsprocess kan dessutom underlättas genom en kommentarsfunktion i ExOpen Forecast. ExOpen Forecastpaket 2.3 går att koppla till alla databaser som tillåter ODBC, till exempel MS SQL, AS400, MySQL och Oracle. Under åren har vi fått stor erfarenhet mot en större mängd affärssystem, till exempel Hogia, Pyramid, 3L, ASW, Axapta och Navision. Vi har även möjlighet att bygga providers mot molntjänster som tillåter datahämtning via API-gränssnitt, till exempel Fortnox.

3 Innehållsförteckning 1 ExOpens Forecastpaket ExOpen Forecast - Produktöversikt 3-4 ExOpen Report - Produktöversikt 5 ExOpen Spreadsheet - Produktöversikt 6-10 ExOpen Web Reports - Produktöversikt

4 ExOpens Forecastpaket 2.3 Med ExOpens Forecastpaket täcker vi allt från det lilla företagets rapportbehov till den stora koncernens processer och beslutstödskrav. ExOpen Forecast ExOpen Forecast är en flexibel budgetlösning med många dimensioner och komplexa fördelningar som går att skräddarsys för att på bästa sätt anpassas till verksamheten. Forecast går att använda genom både Excel och webben, samtidigt som det har kapacitet att hantera stora datamängder parallellt. Med ExOpen Forecast förenklar och snabbar du upp budgeteringsprocessen på alla sätt. ExOpen Report ExOpen Report är grundstommen och utvecklingsplattformen i paketet. Report är helt integrerad i Excel och kan arbeta mot alla datakällor inom företaget. ExOpen Report fungerar som ett administratörsverktyg, vilket innebär att den med licens kan skapa och publicera rapporter samt dashboards som då blir dynamiskt tillgängliga för utvalda inom organisationen. Dessa rapporter och dashboards tas enkelt fram genom ExOpen Reports inbyggda steg-för-steg guide, Wizard. ExOpen Server ExOpen Server är en plattform för effektiv och uppdaterad informationsspridning samt verksamhetsstyrning i realtid. Den går att använda genom två olika sätt som följer nedan. ExOpen Spreadsheet ExOpen Spreadsheet är en Excelklient till ExOpen Server. Spreadsheet kan liknas vid en enkel variant av ExOpen Report där man loggar in på ExOpen Server och använder rapporterna som finns där. ExOpen Spreadsheet har alltså inga funktioner för att bygga rapporter utan används bara för att konsumera rapporter i Excel. ExOpen Web Reports ExOpen Web Reports är en webbklient till ExOpen Server. Web Reports är en webbaserad rapportplattform för enkel och effektiv kommunikation, internt såväl som externt. Web Reports är en behörighetsstyrd åtkomst integrerad med befintlig säkerhetslösning och har samma funktioner som ExOpen Spreadsheet. 1

5 ExOpen Forecast - Produktöversikt Användningsområde ExOpen Forecast är vår budget, prognos och forecast-produkt. Med ExOpen Forecast minimerar du det manuella arbetet i era planeringsprocesser. ExOpen Forecast förbereder, sammanställer och styr ert planeringsarbete vilket gör att ekonomifunktioner som normalt får lägga ner tid på detta arbete istället kan övervaka processen och analysera utfallet. Funktioner ExOpen Forecast använder sig av Excelmallar som man antingen kan arbeta med från Excel med ExOpen Report, ExOpen Spreadsheet eller via Webbrowsern med ExOpen Web Reports. Med ExOpen Forecast får ni ett paket med mallar och funktioner för att effektivisera det manuella arbetet i era planeringsprocesser. Med hjälp av våra klienter är mallarna alltid uppdaterade med de senaste jämförelsedata som ni vill se i era mallar. Klienterna ser också till att sifforna ni fyller in i mallarna sparas i ExOpen Forecasts databas där de skyddas och versionhanteras. Som standard i ExOpen Forecast ingår bland annat: valutor, bolag, kostnadsställen, kontoplaner, periodiseringsnycklar, personal, avräkning av upparbetning, helårsplanering, månadsplanering, rapporter. Personalplanering ExOpen Forecast innehåller en modul för personalplanering där du knappar in personal, lön, semesterrätt, tjänstgöringsgrad, förmåner etc. Personalmodulen delar sedan automatiskt upp allt på era personalkonton för lön, arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuld osv. På detta vis får ni enkelt en väldigt detaljerad och precis överblick över era personalkostnader och personalbudget. Behörighet Eftersom ExOpen Forecast använder sig av ExOpen Server så är all användarhantering och behörighetsstruktur för information och rapporter redan integrerat i systemet. Detta är framförallt viktigt när det gäller personalmodulen och dess information. System- och miljökrav ExOpen Server 2.3 eller senare. Microsoft SQL Server Express 2008 R2 eller bättre. 2

6 ExOpen Report - Produktöversikt Användningsområde ExOpen Report används för att skapa, redigera och använda/publicera rapporter via Microsoft Excel. Publicerade rapporter blir dynamiskt tillgängliga för de användare som har licens. ExOpen Report använder sig av ODBC-koppling till databaser för att läsa och skriva data till eller från databaser. ExOpen Report använder sig av scriptspråket SQL för att bygga och lagra databasfrågor från rapporterna som exekveras när användaren vill uppdatera en rapport med ny information. Säkerhet Eftersom ExOpen Report både kan användas för att läsa och skriva information till databaser kräver ExOpen att databasanvändaren för ODBC-kopplingen endast har läsrättigheter till källdatasystem så som ERP, redovisningssystem, personalsystem etc. Funktioner för att skriva information till databaser bör endast användas mot databaser som inte används för andra system än ExOpen. Systemstöd Då ExOpen Report har generell databashantering med hjälp av ODBC och stöd för DSN-kopplingar kan ExOpen Report användas till i princip alla typer av databaser. För mer information om just dina system/databaser är kompatibla med ExOpen Report kontakta ExOpen. För mer information om hur du kontaktar ExOpen hänvisas du till vår hemsida Hjälp och utbildning För hjälp om hur man bygger rapporter i ExOpen Report och använder dess steg-för-steg guide, Wizard hänvisas du till hjälpfunktionen i ExOpen Report, samt vår konsultorganisation som dagligen hjälper kunder med att bygga nya och förändra befintliga ExOpen rapporter. ExOpen erbjuder även utbildningar i ExOpen Report. För mer information hänvisas du till vår hemsida, 3

7 Licenser ExOpen Report licensieras per dator. En ExOpen Report licens kan ej användas till ExOpen Spreadsheet eller ExOpen Web Reports. Användare kan enkelt flytta en licens från en dator till en annan. För mer information om hur man flyttar en licens hänvisas till Hjälpfunktionen i ExOpen Report. Ifall man har en klustrad IT-miljö (t.ex. Citrix) licensieras användaren istället för datorn. System- och miljökrav Klientmjukvara Microsoft Excel i 32-bitars version. Klienthårdvara och nätverksmiljö Klientdator som uppfyller operativsystemets lägsta systemkrav. ODBC-anslutningsmöjligheter till källdatasystemet/en. 4

8 ExOpen Spreadsheet - Produktöversikt Användningsområde ExOpen Spreadsheet ger möjlighet att använda organisationens rapporter som finns publicerade. Spreadsheet har inga funktioner för att bygga rapporter utan används bara för att konsumera rapporter i Excel. ExOpen Spreadsheet kräver en ExOpen Server för att hantera användare och datakopplingar. Funktioner ExOpen Spreadsheet är en lätt version av ExOpen Report. Funktionerna för att bygga, redigera och publicera rapporter är bortplockade. Funktioner som återstår är att logga in mot ExOpen Server, öppna dokument från servern, uppdatera rapporter, spara ner information till servern samt Ad-Hoc-funktionen. Licenser Användarna har personliga ExOpen Server licenser som verifieras vid inloggning till servern. Samma licenser som ExOpen Web Reports och ExOpen Touch används och en användare kan använda alla klienterna på samma licens. System- och miljökrav Klientmjukvara Microsoft Excel i 32-bitars version. Klienthårdvara och nätverksmiljö Klientdator som uppfyller operativsystemets lägsta systemkrav. ODBC-anslutningsmöjligheter till källdatasystemet/en. Servermjukvara ExOpen Server 2.3 eller senare. 5

9 ExOpen Web Reports - Produktöversikt Användningsområde ExOpen Web Reports ger möjlighet att använda organisationens rapporter som finns publicerade. Web Reports har inga funktioner för att bygga rapporter utan används bara för att konsumera rapporter på webben. Detta görs med högsta säkerhet genom användar- och behörighetsstyrd åtkomst till information. ExOpen Web Reports kräver en ExOpen Server för att hantera användare och datakopplingar. Integration Integration är ledordet i alla delar av ExOpen Web Reports - installation, konfiguration, säkerhet och åtkomst till affärsinformation. Serverprogramvaran är baserad på Microsofts plattform för webbinfrastruktur som erbjuder en stabil och säker webbdrift. Installationsprogram och konfigurationsguider ger en smidig uppstart av ExOpen Web Reports. Oavsett vilket affärssystem som används är det möjligt att hämta data direkt ur databasen. ExOpen Web Reports använder standardgränssnittet ODBC för åtkomst till datakällor. Säkerhet och behörighet ExOpen Web Reports kräver minimal administration men erbjuder ändå maximal säkerhet. Det finns flera val för administration av säkerhet och användare genom möjligheten att kombinera Active Directory med en fristående hierarkisk modell. Alltid med full kontroll på säkerhet och användare. Single sign-on Välj mellan att använda befintligt Microsoft Active Directory eller en kombination av ExOpen Custom Login och ExOpen Directory Security. Behörighetsstyrd information Det är möjligt att begränsa åtkomsten till rapporter och kontrollera urvalet av data beroende på användarens behörighet. Spårbarhet Flera nivåer av loggning möjliggör visning av detaljerad information om användare, rapporter, svarstider och olika aktivitetstyper. 6

10 Prestanda ExOpen Web Reports använder trådade processer för parallell bearbetning med hög prestanda. Slutanvändarens svarstider begränsas enbart av webbserverns och databasserverns kapacitet. ExOpen Report tillhandahåller metoder för optimering av alla aspekter av rapporternas prestanda. I ExOpen Web Reports är det möjligt att mäta svarstider för att koppla upp mot datakällan, köra frågan och hämta data. Rapporter Dynamiska rapporter Rapporterna är dynamiska utan att innehålla vare sig gömda data eller länkar. Det är möjligt att uppdatera rapporten och spara den lokalt för vidare bearbetning i Excel. Dubbelriktad rapportering Med ExOpen Web Reports effektiviseras inhämtning av data genom standardiserade blanketter och formulär. Inrapporteringen kan styras med behörighetskontroll och kvalitetssäkras med felkontroller och uppföljningsrapporter. Webbklient Användaren får åtkomst till rapporter via sin webbläsare. Flertalet på marknaden förekommande webbläsare går att använda. Inloggning och autentisering av användaren kan konfigureras på ett säkert sätt, oavsett om åtkomsten sker via intranät eller extern webbåtkomst. Office-webbkomponent Beräkningar av Excel-formler och presentation av den färdiga rapporten i webbläsaren görs av Office- webbkomponenten. Denna komponent krävs på serversidan och är rekommenderad på klientsidan. Microsoft Silverlight Dashboards Rapporter kan innehålla visuellt attraktiva och effektiva dashboards. Dessa bygger på Microsofts teknik Silverlight som möjliggör avancerad dynamisk grafik direkt i webbläsaren. Det är lätt att skapa dashboards helt i enlighet med modern forskning inom informationsdesign. För systemkrav se Tekniska specifikationer. 7

11 Licenser Användarna har personliga ExOpen Server licenser som verifieras vid inloggning till servern. Samma licenser som ExOpen Spreadsheet och ExOpen Web Reports används och en användare kan använda alla klienterna på samma licens. Systemarkitektur ExOpen Web Reports består av en webbapplikation och en webbklient. Webbapplikationen översätter inkommande webbanrop från klienten till lokala anrop för databasåtkomst och returnerar rapportdata till webbklienten. Kommunikation mellan webbklienten och webbapplikationen sker via SOAP över HTTP (TCP port 80) eller krypterad HTTPS (TCP port 443) med ett servercertifikat. Tekniska specifikationer - Lägsta system- och miljökrav Klient Mjukvara Webbläsare: Microsoft Internet Explorer 8 eller senare. Cookies måste vara aktiverade. Javascript måste vara aktiverat. Hårdvara och nätverksmiljö Klientdator som uppfyller operativsystemets lägsta systemkrav. HTTP och/eller HTTPS-konnektivitet till servern. Server Mjukvara Microsoft Windows Server 2008 R2- Microsoft SQL Server 2008 Express. Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0. Microsoft.NET Framework 4.0 (Full framework). Microsoft Office Web Components (OWC); version 10 (Office XP) eller version 11 (Office 2003, 2007, 2010) installerad med en giltig Microsoft Excel- licens för respektive version. 8

12 Hårdvara och nätverksmiljö Serverdator som uppfyller operativsystemets lägsta systemkrav. Processor: Dual-core CPU med 2GHz klockfrekvens eller mer. Systemminne: 4 GB RAM eller mer (1 GB eller mer tillgängligt för ExOpen Web Reportswebbapplikationen och dess arbetarprocesser). Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer tillgängligt för ExOpen Web Reports. Eventuella övriga databaser (ex. ExOpen Forecast) ej inräknade. HTTP och/eller HTTPS-konnektivitet till servern. ODBC-konnektivitet till databaser som används. Tekniska specifikationer - Rekommenderade system- och miljökrav För miljöer med 50 eller fler användare är dessa lägstanivåkrav. Klient Mjukvara Microsoft Internet Explorer 8 eller senare (x86-version). Cookies aktiverade Javascript aktiverat Microsoft Office Web Components (OWC) version 11 (Office 2003, 2007,2010) installerad med en giltig. Microsoft Excel-licens för respektive version. Microsoft Silverlight. Används inloggningsmodellen Integrated Windows Authentication med Internet Explorer bör ExOpen Web Reports-serveradressen vara konfigurerat tillhörandes zonen Local Intranet. Hårdvara och nätverksmiljö Klientdator som uppfyller operativsystemets lägsta systemkrav. HTTP och/eller HTTPS-konnektivitet till servern. Server Mjukvara Microsoft Windows Server 2012 R2 eller senare. Microsoft SQL Server 2008 R2 eller senare. Dedikerad IIS-server för ExOpen Web Reports. Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 eller senare. Microsoft.NET Framework 4.0 (Full framework). Microsoft Office Web Components (OWC); version 10 (Office XP) eller version 11 (Office 2003, 2007, 2010) installerad med en giltig Microsoft Excel- licens för respektive version. 9

13 Hårdvara och nätverksmiljö Serverdator som uppfyller operativsystemets rekommenderade systemkrav med god marginal. Processor: Quad-core CPU med 2GHz klockfrekvens eller mer. Systemminne: 8 GB RAM eller mer. Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer tillgängligt för ExOpen Web Reports. Eventuella övriga databaser (ex. ExOpen Forecast) ej inräknade. HTTP och/eller HTTPS-konnektivitet från klienterna. ODBC-konnektivitet till databaser som används. 10

14

15

16 EXOPEN SYSTEMS AB OFFICE: ALSTRÖMERGATAN 22 SUPPORT: SE STOCKHOLM

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

Alla mediafiler Säkert på ett ställe

Alla mediafiler Säkert på ett ställe Alla mediafiler Säkert på ett ställe Total kontroll på all digital media Media Asset Management (MAM) kallas den arbetsprocess som syftar till att effektivisera och underlätta hantering av digital media

Läs mer