Energiseminarier Almedalsveckan 2015:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiseminarier Almedalsveckan 2015:"

Transkript

1 Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på att vara fullständiga. Titta gärna på Gotlands kommuns kalendarium efter akutell information då tid och plats kan ändras

2 Repeterande aktiviteter Det framtida kärnbränsleförvaret säkert i år? Arrangör: Svensk Kärnbränslehantering AB Dag och tid: 28/6 3/7, söndag-fredag,10:00-17:00 Plats: Sigrid, fartyg, Visby hamn Kort beskrivning: I år ska det planerade Kärnbränsleförvaret skydda människor och miljö från det farliga kärnbränslet. Hur ska det gå till egentligen? Möt våra experter, var 30:e minut guidar de i utställningen om ett av vår tids viktigaste miljöskyddsprojekt. Varför är det viktigt med ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat? Arrangör: Svensk Ventilation Dag och tid: 29/6 2/7 2015, måndag-torsdag, 08:45-16:00 Plats: Holmen, H617, Svensk Ventilations trailer Kort beskrivning: Vad betyder luftkvaliteten för folkhälsan? Hur energieffektiviserar vi våra byggnader? Kan bättre luft i skolan förbättra inlärningen? Passa på att också lära dig mer om luftkvalitet i vårt mobila luftlaboratorium. Skrota kärnkraften satsa på förnybart Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Värmland mot Kärnkraft, Nätverket Kärnkraftfritt Bottenviken Dag och tid: måndag-fredag 29/ :00-18:00 30/ :00-15:00 1/ :00-18:00 2/ :00-18:00 3/ :00-18:00 Plats: Strandvägen, H538 Kort beskrivning: Vi berättar varför kärnkraften ska skrotas för miljöns och klimatets skull måste vi satsa på förnybart. Information om Sveriges slutförvar, kärnkraftens energikapacitet och framväxten av en förnybar energimarknad. Framtidens boende Arrangör: HSB, Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park Dag och tid: 29/6 2/7 2015, måndag-torsdag, 10:00-18:00 Plats: Strandvägen, H509 Kort beskrivning: Hur kommer vi att bo om 20 år? Och vilka nya lösningar kan hjälpa oss att spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta och hur skapar vi en hållbarhet som passar vårt klimat idag och imorgon? Hur kan en arena för forskning och samarbete hjälpa till? 1.

3 Söndag 28 juni Low-carbon investments in cities the way to build a sustainable future Arrangör: Stockholm Environment Institute Dag och tid: 28/ :30-14:30 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Kort beskrivning: Cities generate around 80% of global economic output, and around 70% of global energy use and energy-related GHG emissions. How cities develop will be critical to the future path of the global economy and climate thus this is a great opportunity. What are the barriers to get the investments right? Medverkande: Johan L Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute. Sóley Tómasdottir, President of Council Reykjavik. Jakob Granit, Center Director and Deputy Director, Stockholm Environment Institute. Mats A Andersson, CEO, 4th Pension Fund. Thore Vestby, Mayor Frogn, municipality in Norway. Rikedomar vid rinnande vatten om det ekonomiska värdet av en miljöanpassad vattenkraft Arrangör: Naturskyddsföreningen, WWF, Sportfiskarna, Älvräddarna Dag och tid: 28/ :30-14:30 Plats: Donners Brunn, restaurang, Donners plats 3 Kort beskrivning: Det finns stora ekonomiska och sociala värden av en förändrad lagstiftning som säkerställer en miljöanpassad vattenkraft i våra rinnande vatten. En ny rapport presenterar beräkningar på arbetstillfällen i glesbygd i form av byggarbeten samt service for utökad turism och sportfiske. Medverkande: Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S). Gunnar Caperius, politisk sakkunnig (C). Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot (M). Sylvia Nylin, vice gd Svenska Turistföreningen. Björn Sjöberg, avdelningschef Havs- och Vattenmyndigheten. Joakim Ollèn, ordförande Sportfiskarna. Nina Lundström, riksdagsledamot (FP). Anette Björlin, sakkunnig WWF. Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. Per Eckerström, vice ordförande Älvräddarna. Industrins miljöomställning bara piskor eller även morötter? Arrangör: Energigas Sverige Dag och tid: 28/ :00-16:30 Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Gillet Kort beskrivning: Vilka verktyg finns för att minska industrins utsläpp? Enbart piskor i form av höjda skatter eller även morötter som stimulerar omställningen? Skiljer sig synen mellan storindustrin och den lilla industrin? Vad säger facket om utvecklingen och verktygen och vilket svar har politikerna? Medverkande: Lennart Albertsson, managing director Kemira Kemi AB. Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S), Riksdagen. Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige. Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat Svenskt Näringsliv. Anders Ferbe, ordförande IF Metall. Marcus Carlsson Reich, enhetschef Naturvårdsverket. 2.

4 Måndag 29 juni Sänkt elskatt en förutsättning för tillväxt i den digitala basindustrin Arrangör: Luleå kommun, Bodens kommun, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, The Node Pole Dag och tid: 29/ :00-10:00 Plats: Trädgården, S:t Hansgatan 41 Kort beskrivning: Var byggs nästa megadatacenter? Om den nya digitala basindustri som växer fram med gigantiska serverhallar som en förutsättning för utvecklingen av nya produkter och tjänster. Medverkande: Erik Lundström, vd The Node Pole. Anne Graf, The Node Pole. Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv. Anna Felländer, chefsekonom Swedbank. Fredrik Lind, vd Boston consulting group. Niklas Nordström, kommunlalråd, Luleå kommun. Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord. Fredrik Olovsson, ordförande Finansutskottet, riksdagsledamot (S). Moderator: Helena Stålnert. Vilken politik behöver Sverige för mer förnybar energi och effektivare energianvändning? Arrangör: SERO Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, Europahuset Dag och tid: 29/ :15-09:30 Plats: Strandvägen, H526, Europahusets paviljong Kort beskrivning: Vilken politik skulle kunna främja mer förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser och effektivare energianvändning? Vad kan vi ändra i nuvarande politik för bästa effekt? Vad kan vi påverka i Energiunionen och Energikommissionen? Medverkande: Sven Bernesson, ansvarig SERO. Ann-Kristine Johansson (M), SERO. Johan Wullt, välkomsttalare, EU-kommissionen. Jytte Guteland, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna. Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Rickard Nordin, riksdagsledamot (C). Lise Nordin, riksdagsledamot (MP). Gustav Melin, vd Svebio. Isadora Wronski, Greenpeace/SERO. Mats Weinesson, SVIF/LRF/SERO. Carlos Andersson, Passivhuscentrum Västra Götaland. Vilka är de viktigaste frågorna för Sveriges 30 största elbolag? Arrangör: Accenture, Nyhetsbrevet Energimarknaden Dag och tid: 29/ :30-09:30 Plats: Mellangatan 7 Kort beskrivning: Vi är på väg mot en europeisk energimarknad. De svenska elhandelsbolagen står inför en rad stora utmaningar både när det gäller nya lagar och regler och krav på förändrade affärsmodeller. Vilka är de viktigaste frågorna och största utmaningarna för Sveriges 30 största elhandelsbolag? Medverkande: Per Langer, vd Fortum. Anne Vadasz Nilsson, gd Energimarknadsinspektionen. Karin Jarl Månsson, vd E.ON Försäljning. Oskar Ahnfelt, chef Public & Regulatory Affairs Norden Vattenfall. Henrik Tegnér, managing director Utilities Nordic, Accenture. Moderator: Magnus Stattin, redaktör Nyhetsbrevet Energimarknaden. Hur länge kommer dagens kärnkraft finnas kvar? Arrangör: Vattenfall AB Dag och tid: 29/ :45-09:45 Plats: Mellangatan 9, Vattenfall Energihuset, hörnet Volters gränd Kort beskrivning: Den svenska kärnkraften byggdes upp i en tid av kraftigt ökande oljepriser och med en ökande miljömedvetenhet. Det är nu cirka 40 år sen. Planeringen pekar på 50 eller 60 års drift av Vattenfalls kärnkraft. Om dagens kärnkraft och dess förutsättningar och utmaningar. Medverkande: Torbjörn Wahlborg, chef Produktion Vattenfall. Eva Halldén, vd Ringhals och Forsmark. Maria Weimer (FP), riksdagsledamot. Jana Nilsson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande, Varbergs kommun. Moderator: Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi. 3.

5 Måndag 29 juni Vilka energieffektiviseringar är lönsamma i en fastighet? Arrangör: Svensk Ventilation Dag och tid: 29/ :00-09:30 Plats: Holmen, H617, Svensk Ventilations trailer Kort beskrivning: Energieffektivisering är inte lönsamt, anser många. Det stämmer, eftersom man satsar på fel åtgärder. Vilka åtgärder är rätt att göra? Hur påverkar energitaxorna val av åtgärder? Få svar eller en tankeställare. Medverkande: Roland Jonsson, energichef HSB. Hur kan vi göra miljonprogramslägenheterna attraktiva med bättre inomhusmiljö? Arrangör: Svensk Ventilation Dag och tid: 29/ :30-09:45 Plats: Holmen, H617, Svensk Ventilations trailer Kort beskrivning: Energirenovering kan bli ett lyft för folkhälsan. Lägenheter som ska renoveras har oftast bara frånluftsventilation. För att husen ska bli energieffektiva måste man uppgradera ventilationen med värmeåtervinning. Detta öppnar för lösningar som ger bättre inomhusluft. Medverkande: Erik Österlund, teknik- och miljöchef Svensk Ventilation. Cirkulär ekonomi ett win-win koncept? Arrangör: EU-kommissionen Dag och tid: 29/ :00-10:45 Plats: Strandvägen, H526, Europahusets paviljong Kort beskrivning: En ekonomi som från börjar är designad så att sopor är resurser och energi inte går förlorad, är det en utopi eller kan det bli verklighet? Medverkande: Olle Ludvigsson, europaparlamentariker (S), Europaparlamentet. Niklas Gustavsson, hållbarhetsdirektör Volvo. Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA. Moderator: Johan Wullt, EU-kommissionen. Elanvändning så påverkar politiken Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Dag och tid: 29/ :00-11:15 Plats: Hästgatan 2 Kort beskrivning: Hur kan politiken påverka elanvändningen mot effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser? Och hur påverkas politiken? Medverkande: Bo Normark, senior advisor Power circle. Peter Nygårds, senior advisor Swedbank. Maria Sunér Fleming, direktör Svenskt Näringsliv. Björn O Nilsson, vd IVA. Bo Diczfalusy, kanslichef Energikommissionen. Cecilie Tenfjord-Toftby, Ingemar Nilsson, Pernilla Gunther och Rickard Nordin, riksdagsledamöter Energikommissionen. Innovativa lösningar för växande städer hur kan Sverige bli världsledande? Arrangör: VINNOVA Dag och tid: 29/ :30-11:45 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 Kort beskrivning: Städer spelar en nyckelroll för omställningen mot hållbar tillväxt. Hur kan Sverige bli ett föregångsland? Mer än hälften av världens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Städer spelar därför en nyckelroll för omställningen mot hållbar tillväxt. Det är avgörande att få fram nya lösningar inom sådant som transporter, energianvändning, vattenförsörjning och avfallshantering. Hur ser vi till att denna samhällsutmaning, som kräver branschöverskridande lösningar, blir en stark drivkraft för innovation? Medverkande: Maria Wetterstrand, leder regeringens analysgrupp för grön omställning. Peter Örn, föreläsare inom hållbar stadsutveckling. Åse Togerö, grön utvecklingschef Skanska. Milan Obradovic, kommunalråd med ansvar för teknik och miljö, Malmö. Niklas Gustavsson, direktör för miljö och samhällsfrågor Volvo AB. Torbjörn Lundahl, leder forsknings- och industrisamverkansprogram inom 5G, Ericsson. Maja Fjaestad, statssekreterare Statsrådsberedningen. Charlotte Brogren, gd VINNOVA. Moderator: Lydia Capolicchio. 4.

6 Måndag 29 juni Framtidens energisystem en geopolitisk försäkring för Nordeuropa? Arrangör: 100% Förnybart Dag och tid: 29/ :00-11:50 Plats: Strandgatan 18, Sjöbergs bakgård Kort beskrivning: Energisäkerhet och försörjningstrygghet är vid sidan av klimatomställning, de viktigaste ledmotiven i den Energy Union EU lanserade i år. Hur geopolitiskt sårbar är Nordeuropas energiförsörjning idag? Hur kan det energisystem vi bygger för framtiden öka vårt oberoende? Vilken roll kan Sverige spela? Medverkande: Erik Brandsma, gd Energimyndigheten. Hanna Smith, forskare och rysslandexpert Aleksanteri Institute Helsingfors. Johan Sandberg, sverigechef DNV GL. Åsa Westlund, ledamot Energikommissionen (S). Maria Weimer, ledamot Energikommissionen (FP). Moderator: Tomas Kåberger, professor Energipolicy Chalmers. Solenergi en olönsam investering, eller? Arrangör: Rexel Energy Solutions, Rexel Sverige AB Dag och tid: 29/ :00-11:30 Plats: Skeppsbron, H103 Kort beskrivning: Det pratas mycket om solenergi, men är det lönsamt att investera? Hur fungerar stödsystem och skatter? Kan man säkerställa sitt elpris. Frågorna är många. Vi reder vi ut begreppen och belyser vad det är viktigt att tänka på. Medverkande: Niclas Gross Martinsson, systemprojektör Rexel/Rexel Energy Solutions. Hur kan värmeproduktion bli en central byggsten i en samverkande värme- och elmarknad? Arrangör: Siemens AB Dag och tid: 29/ :00-12:00 Plats: Teaterskeppet, fartyg, Kajplats 10, Stora matsalen Kort beskrivning: För att bemöta morgondagens värme- och elbehov måste värmeproduktion bli en central byggsten i vårt lands energisystem. Detta även för att kunna åstadkomma ett hållbart energisystem som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vilka utmaningar och möjligheter finns? Medverkande: Nils Vikmång, statssekreterare (S), Regeringskansliet. Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme. Anders Egelrud, vd, AB Fortum Värme. Per Jonasson, vd Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen. John Johnsson, projektledare Värmemarknad Sverige, Profu. Elin Löfblad, divisionschef Power and Gas, Siemens. Moderator: Mia Odabas. Revolution på energimarknaden i Europa Arrangör: Fortum Dag och tid: 29/ :45-12:45 Plats: Blue Charm, fartyg Kort beskrivning: Det pågår en omfattande strukturomvandling på den europeiska energimarknaden. Vi belyser aktörerna och drivkrafterna bakom detta. Hur är synen på förändringen och politiska insatser för att styra utvecklingen? Medverkande: Per Langer, vd Fortum Sverige. Simon-Erik Ollus, chefsekonom Fortum. Bo Diczfalusy, kanslichef energikommissionen. Katarina Areskoug, chef Europeiska kommissionens representation i Sverige. Bosse Andersson, vice vd Svensk Energi. Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Rickard Nordin, riksdagsledamot (C). Lise Nordin, riksdagsledamot (MP). Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot. Moderaterna. Thomas Gür. 5.

7 Måndag 29 juni Unga entreprenörer och innovatörers lösningar på framtidens utmaningar Arrangör: Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Swedbank, Teknikföretagen och Svensk Energi Dag och tid: 29/ :00-13:15 Plats: Strandgatan 35, Innergården Kort beskrivning: Sverige behöver fler hållbara, entreprenöriella och innovativa initiativ från unga människor. Hur kan vi stimulera unga människors intresse och nyfikenhet för att lösa framtidens utmaningar? För fjärde året i rad delas Framtidspriset ut till en ung entreprenör eller innovatör som hittat lösningar på framtidens utmaningar. Medverkande: Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet. Jessica Stark, vd SUP46. Jonas Abrahamsson, vd E.ON. Johan Sterte, rektor Luleå Tekniska Universitet. Lars-Eric Aaro, vd LKAB. Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi. Sofie Allert, vd Swedish Algea Factory. Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik. Svante Axelsson, gd Naturskyddsföreningen. Sylvia Schwaag Serger, direktör internationella strategier Vinnova. Kraftkvinnor genom glastaket hur jämställd är energibranschen? Arrangör: Kraftkvinnorna Dag och tid: 29/ :15-13:00 Plats: Strandgatan 18, Sjöbergs bakgård Kort beskrivning: Kraftsektorn har länge betraktats som männens domän. I Sverige når dock alltfler kvinnor toppositionerna i energibranschen, så är glastaket äntligen krossat? Vad vet vi om läget idag, hur ser branschen på jämställdhetsfrågor och hur prioriterade är de i bolagsledningen? Medverkande: Maria Westrin, enhetschef Analysavdelningen Energimyndigheten. Sofie Mannerstråle, chef advisory Power&Utilities, EY. Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme. Magnus Hall, vd Vattenfall AB. Charlotte Bergqvist, vd Trinda Energy AB. Amanda Lundeteg, vd AllBright. Moderator: Viktoria Raft, Kraftkvinnorna. Är avgasfria städer önskvärt och möjligt? Arrangör: Vattenfall AB Dag och tid: 29/ :30-13:30 Plats: Vattenfall Energihuset, hörnet Volters Gränd Kort beskrivning: Eldrivna fordon växer fram på bred front som ett reellt alternativ. Nu finns förutsättningarna för att skapa tysta och rena städer. Vad krävs för att gå från ord till handling? Medverkande: Jakop Dalunde (MP), riksdagsledamot ledamot i trafikutskottet. Mattias Tingvall, chef affärsutveckling Vattenfall. Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd. Ulf Gustafsson, direktör public affairs Volvo Bussar. Belan Bahram, styrelseledamot Taxi Stockholm. Jarkko Ahlbom, strategichef ZEV (zero emission vehicles) Nissan Nordic Europe OY. Susanna Hurtig (inledande presentation), affärsutvecklare eldrivna transporter Vattenfall. Moderator: Mattias Goldmann, vd Tankesmedjan Fores med 2030-sekreteriatet. Nya ägare på en elnätsmarknad under förändring vad innebär det för kunderna och elnätet? Arrangör: Fortum Distribution Dag och tid: 29/ :00-14:00 Plats: H10, Hästgatan 10A Kort beskrivning: Vad innebär nya ägare av elnätsinfrastrukturen för de kommande årens utmaningar som elnätsbolagen står inför stora med åldrande nät, nya marknadsreformer och förväntningar på att ansluta mer förnyelsebar elproduktion? Medverkande: Ralph Berg, Executive Vice President & Senior Managing Director, Borealis Infrastructure Europa and Australien. Erik Thedéen, vd KPA Pension. Ossian Ekdahl, chef Kommunikation och garstyrning, Första AP-fonden. Kerim Kaskal, Chief Investment Officer, Tredje Ap-fonden. Ingemar Nilsson, energitalesperson (S). Cecilie Ternfjord-Toftby, energitalesperson (M). Bosse Andersson, vice vd Svensk Energi. Johan Lindehag, vd Fortum Distribution. 6.

8 Måndag 29 juni Energimarknaden nästa stora systemskifte? Arrangör: SABO, Stångstaden, ÖrebroBostäder Dag och tid: 29/ :15-14:00 Plats: Hästgatan 1, innergården, Allmännyttans arena Kort beskrivning: Hur kan ett bostadsföretag möta kraven på förnybar energi och hur kan framtidens energisystem komma att se ut? Bostadsföretag och energibranschen om energimarknaden som nästa potentiella stora systemskifte. Medverkande: Karin Jarl-Månsson, vd E.ON Försäljning Sverige AB. Louise Trygg, biträdande professor Linköpings Universitet. Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. Ulf Rohlén, vd Örebrobostäder. Varför energieffektiviserar inte fler kommuner sitt fastighetsbestånd? Arrangör: Siemens AB Dag och tid: 29/ :30-14:30 Plats: Teaterskeppet, fartyg, Kajplats 10, Stora matsalen Kort beskrivning: Åtgärder för energieffektivisering i bebyggelsen är en angelägen och uppmärksammad fråga. Det finns stor potential av lönsam energieffektivisering i den svenska bebyggelsen. Hindren för att realisera potentialen är dock många. Vilka är det? Vad kan göras bättre? Varför görs inte mer? Medverkande: Anders Larsson, vd Vellingebostäder. Eva Nypelius, regionråd (C) styrelseledamot SKL, Region Gotland. Staffan Haglind, Green Building Officer, Skanska AB. Anita Aspegren, avdelningschef avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten. Mathias Ribenmo, Europaansvarig Building Performance, Siemens AB. Moderator: Mia Odabas. Vad är nära-noll energibyggnader? Arrangör: Svensk Ventilation, Byggmaterialindustrierna, Swedisol Dag och tid: 29/ :00-14:55 Plats: Holmen, H617, Svensk Ventilations trailer Kort beskrivning: Om drygt tre år ska alla offentliga byggnader vara nära-nollenergibyggnader och efter ytterligare två år ska alla byggnader ha denna höga energiprestanda. Byggnader står för en mycket stor del av vår totala energianvändning. Om förslaget till definition av nära-nollenergibyggnader. Medverkande: Conny Pettersson, ordförande i Energiutskottet, Byggmaterialindustrierna. Roland Jonsson, energichef HSB. Randall Bowie, Rockwool. Anders Sjelvgren, Boverket. Ola Johansson, riksdagsledamot (C). Emma Hult, riksdagsledamot (M). Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot (M). Hållbar stad för stärkt konkurrenskraft Arrangör: Energigas Sverige, Svenskt Vatten, Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige Dag och tid: 29/ :15-15:30 Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Gillet Kort beskrivning: Runt om i Sveriges städer pågår framgångsrika samarbeten som ökar städernas energieffektivitet och samtidigt stärker svenska företags konkurrenskraft. Industriers värmeöverskott ger fjärrvärme, avfall nyttjas för biogasproduktion, energikombinat öppnar för nya samarbeten och rent vatten ger bra livsmedelsproduktion. Exemplen på samarbeten och synergier är otaliga. Linköping och Helsingborg är två exempel på städer där företag och kommunala bolag har arbetat medvetet och långsiktigt för att hitta synergierna på hemmaplan som även ökat konkurrenskraften på den internationella arenan. Välkommen till ett seminarium om framgångarna, möjligheterna och utmaningarna i kommunalt och privat samarbete. Medverkande: Åsa Westlund, riksdagsledamot (S). Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot (S), Moderaterna. Lennart Albertsson, vd Kemira kemi. Anders Östlund, vd Öresundskraft. Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken. Moderator: Jörgen Rundgren, Rundgrens Utbildning & Konsult AB. 7.

9 Måndag 29 juni What lessons can Sweden learn from Germany's energy policy, Energiewende? Arrangör: IKEM Innovations- och kemiindustrierna, IF Metall Dag och tid: 29/ :00-16:00 Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd. Industriområdet Kort beskrivning: Germany's energy policy, Energiewende, includes objectives on energy efficiency, reduced carbon emissions, phasing out nuclear power, an increased share of renewable electricity production, as well as a system to subsidize renewable electricity generation. Will this be implemented and at what cost? Medverkande: Michael Vassiliadis, chairman IG BCE - IG Bergbau Chemie Energie. Norbert Theihs, head of Berlin-office VCI - Verband der Chemischen Industrie. Anna Holmberg, energy policy director SKGS. Anders Ferbe, chairman, IF Metall. Magnus Hall, CEO, Vattenfall. Moderator: Mikael Möller, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna. Det nya energilandskapet bra för klimatet, kunderna och Sverige? Arrangör: Chalmers tekniska högskola, Västsvenska arenan Dag och tid: 29/ :00-16:00 Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E35 Kort beskrivning: Vi står på tröskeln till ett nytt energilandskap. Företag som Eon strukturerar om hela sin verksamhet, Vattenfall vill stänga kärnkraftsreaktorer i förtid och nya aktörer träder fram. Samtidigt lägger EU-kommissionen fram tankar om en energiunion och svenska regeringen har tillsatt en blocköverskridande kommission för att staka ut Sveriges energiframtid. Vilka sanningar råder i det nya energilandskapet? Vi rör oss från ett centralistiskt, bränslebaserat energisystem till ett mer väderberoende, decentraliserat system med mycket förnybara råvaror. I övergången finns många blindskär och svåra utmaningar. Hur styr vi säkert mot målet? Är övergången till mer förnybar energi uteslutande bra för klimatet? Får slutkunderna mer inflytande och lägre priser? Hur står sig svensk konkurrenskraft? Ska vi kompromissa om teknikval eller satsa på specifika tekniker? Seminariet inleds med slutsatser från det stora forskningsprojektet European Energy Pathways. Medverkande: Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem Chalmers. Lise Nordin, energipolitisk talesperson (M). Jonas Abrahamsson, vd E.ON Sverige. Maria Sunér Fleming, energi- och klimatansvarig Svenskt Näringsliv. Anders Ådahl, ledare för Chalmers styrkeområde Energi, Chalmers. Hur kan ny energieffektiv belysning bli helt gratis? Arrangör: Rexel Energy Solutions, Rexel Sverige AB Dag och tid: 29/ :00-15:30 Plats: Skeppsbron, H103 Kort beskrivning: Sverige är fullt av gammal energislukande belysning. I fastigheter av alla slag finns enorma besparingar att göra, både avseende miljö och ekonomi, genom att byta ut gammal belysning mot ny energieffektiv. Och, det kan faktiskt bli helt gratis att göra det. Medverkande: Björn Jonasson, försäljningschef Rexel/Rexel Energy Solutions. Har vi råd att ha en bra eldistribution på landsbygden? Arrangör: Vattenfall AB Dag och tid: 29/ :00-16:00 Plats: Mellangatan 9, Vattenfall Energihuset, hörnet Volters Gränd Kort beskrivning: Vad är rimligt och vad är rättvist för kunderna? En väl fungerade infrastruktur är en förutsättning för tillväxt på landsbygden. Är det skillnad på att distribuera el i mer tätbefolkade områden än på landsbygden? Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, gd Energimarknadsinspektionen. Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S), Annika Viklund, chef Distribution, Vattenfall. Helena Lindahl, riksdagsledamot (C). Moderator: Jenny Larsson, vd Gotlands Energi AB. 8.

10 Måndag 29 juni Kallt och mörkt efter kärnkraften? Om utmaningarna i ett kraftsystem med mer förnybar kraft Arrangör: Pöyry Dag och tid: 29/ :15-16:45 Plats: Hästgatan 13, Innergården Kort beskrivning: Vilka är utmaningarna i ett kraftsystem med en större andel förnybar kraft? Vilken typ av balans- och reglerkraft kommer behövas? Här presenteras scenarier för att illustrera problemsituationer som kan uppstå under sommar- och vintertid i Sveriges framtida elnät. Medverkande: Mats Wang-Hansen, head of Section System Studies, Pöyry. Viktor Weidenmo, consultant Pöyry. David Carlsson, consultant, Pöyry. Charlotte Bergqvist, styrelseordförande Power Circle. Erik Ek, driftchef, Svenska Kraftnät. Maria Malmkvist, avdelningschef ansvarig för gasol- och naturgasfrågor Energigas Sverige. Gustav Melin, vd Svebio. Så klarar Sverige målet Fossilbränsleoberoende Fordonsflotta 2030 Arrangör: 2030-sekretariatet, Fores Dag och tid: 29/ :00-22:05 Plats: Strandgatan 18, Sjöbergs Bakgård Kort beskrivning: På finns detaljerade, innovativa och lättbegripliga indikatorer för Sveriges omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Dessa visar år för år, inom huvudområdena Bilen, Bränslet & Beteendet, och med över 30 underindikatorer, om vi når målet att 2030 ha minskat användningen av fossila drivmedel med 80%. Nu samlas vi för att bedöma hur arbetet går så här långt är vi i fas med var vi behöver vara? Är det lätt i början på grund av lågt hängande frukt - eller blir det tvärtom lättare längre fram, på grund av ketchupeffekten? Vi hör nyckelpersoner från de branscher berörda av omställningen göra prognoser för framtiden och utmana politiken att ger verktygen för måluppfyllelse. Inspelen är korta, rappa och konkreta, och varvas med tillfällen för mingel, erfarenhetsutbyte och nya utmaningar! Evenemanget följs upp nästa år, då ser vi vem som tippade bäst. Bland deltagarna finns experter från Lantmännen Energi, E.ON, ST1, Preem, Gröna Bilister. 9.

11 Tisdag 30 juni För framtiden vad vill partierna på miljöområdet? Arrangör: Naturskyddsföreningen Dag och tid: 30/ :00-09:00 Plats: Donners Brunn, restaurang, Donners plats 3 Kort beskrivning: Flera riksdagspartier har processer i gång för att utveckla sin politik, även på miljöområdet. Hur vill partierna utveckla sin miljöpolitik? Miljötalespersoner diskuterar kring partiernas miljöstrategier. Medverkande: Mikael Karlsson, senior advisor, Mårten Wallberg, vice ordförande Naturskyddsföreningen. Rickard Nordin, riksdagsledamot energipolitisk talesperson (C). Maria Weimer, riksdagsledamot energipolitisk talesperson (FP). Konkurrenskraft i fokus för energipolitik 3.0 Arrangör: Skogsindustrierna, Jernkontoret, IKEM Innovations- och kemiindustrierna, Svensk Energi, EFA, SweMin, Teknikföretagen Dag och tid: 30/ :00-09:15 Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, Industriområdet Kort beskrivning: Energikommissionen ska lägga grunden för en överenskommelse om en energipolitik med fokus på helhetstänk och systemperspektiv och där hänsyn tas till svenskt näringslivs konkurrenskraft. Representanter för regering, riksdag och näringsliv om vad detta innebär, rent praktiskt. Medverkande: Lars Hjälmred (M). Ingemar Nilsson (S). Tom Erixon vd och koncernchef, Ovako. Kerstin Konradsson, affärsområdeschef Smältverk Boliden. Per Eckemark, divisionschef Power Systems ABB Sverige. Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi. Marie Nilsson, vice förbundsordförande IF Metall. Bo Diczfalusy, kanslichef Energikommissionen. Moderator: Pernilla Ström. Vem ska betala för havsbaserad vindkraft? Arrangör: Pöyry Dag och tid: 30/ :30-09:30 Plats: Hästgatan 13, Innergården Kort beskrivning: Om utmaningar och konsekvenser av valet mellan land- och havsbaserad vindkraft, samt olika typer av finansieringslösningar för den vindkraft, som av många anses vara en viktig del av lösningen på utmaningarna med framtidens energisystem. Medverkande: Anna Moritz, senior consultant, Pöyry. Michel Martin, principal Pöyry. Fredrik von Malmborg, kansliråd Energi, Miljö- och energidepartementet. Lars Andersson, chef Vindenheten Energimyndigheten. Gunnar Fredriksson, senior advisor Förnybar el, Svensk Energi. Tomas Hallberg, projektledare Svensk Vindenergi. Behöver staten och kapitalet forska ihop? Arrangör: Energiforsk AB Dag och tid: 30/ :30-09:45 Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F14 Kort beskrivning: Hur samverkar staten och industrin i forskningsprogram och projekt till nytta för energiföretagen, deras kunder och samhället i stort? Hur kan forskningssamverkan mellan staten och näringslivet utvecklas och stärkas? 10.

12 Tisdag 30 juni Vita certifikat nytt styrmedel för energieffektivisering är det något för Sverige? Arrangör: EnergiEffektiviseringsFöretagen, Svensk Ventilation Dag och tid: 30/ :45-09:30 Plats: Holmen, H617, Svensk Ventilations trailer Kort beskrivning: Vita certifikat innebär att energiföretagen åläggs energibesparingar med en metod liknar den som gäller för gröna certifikat. Företagen skulle på så sätt rikta sitt intresse på nyttan (ljus, kraft, värme) kunden får av sin energileverans och inte bara på energiförsäljningen (kilowattimmarna). Kan Vita certifikat få igång fler energieffektiviseringsprojekt? Hur skulle ett svenskt system kunna se ut? Finns det några nackdelar? Vem vinner på ett införande? Vi samtalar om för- och nackdelar med systemet. Medverkande: Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen. Svante Axelsson, gd Naturskyddsföreningen. Åsa Westlund, riksdagsledamot (S). Klas Gustafsson, vice vd Tekniska Verken i Linköping. Pär Johansson, vice ordförande Svensk Ventilation. Anita Aspegren, avdelningschef Energimyndigheten. Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund. Aron Modig, riksdagsledamot (KD). Ett Sverigepris för alla elnätsbolag Arrangör: Fortum Distribution Dag och tid: 30/ :00-10:00 Plats: H10, Hästgatan 10A Kort beskrivning: Idag har flera elnätsbolag olika prisområden med olika prisnivåer beroende på bland annat hur befolkningstäthet (meter ledning per kund), vilken typ av geografi samt hur mycket investeringar som görs i området. Är det rimligt att slumpen där man bor ska avgöra kostnaden för elräkningen? Medverkande: Rickard Nordin, energitalesperson (C). Tony Rosten, vice gd Energimarknadsinspektionen. Bosse Andersson, vice vd Svensk Energi. Bengt Johansson, strategichef Fortum Distribution. Hög tid att ställa om men hur? Internationellt perspektiv på energiutmaningarna Arrangör: Swedegas, 2030-sekretariatet Dag och tid: 30/ :00-10:15 Plats: Hästgatan 1, innergården Kort beskrivning: Ett smart energisystem skapar förutsättningar för jobb, tillväxt och en omställning till förnybara energikällor. Hur når vi dit? Utifrån ett internationellt perspektiv på energi och klimat diskuterar vi hur det som sker globalt påverkar och inspirerar den svenska omställningen. Medverkande: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionens representation Sverige. Isadora Wronski, klimat och energifrågor Greenpeace Sverige. Håkan Feuk, stabschef E.ON Sverige. Jakob Granit, chef Stockholmskontoret, Stockholm Environment Institute. Cecilie Tenfjord Toftby, ledamot i energikommissionen (M). Lars Gustafsson, vd Swedegas. Moderator: Mattias Goldmann, vd Fores/2030-sekretariatet. Elcertifikatsystemet ett långsiktigt hållbart stödsystem? Arrangör: Vattenfall AB Dag och tid: 30/ :30-10:30 Plats: Mellangatan 9, Vattenfall Energihuset, hörnet Volters Gränd Kort beskrivning: Dagens investerare i vindkraft pekar på ett flertal brister i systemet, som på sikt kan minska aptiten för investeringar och därmed potentiellt motverka en storskalig utbyggnad av vindkraft. Är certifikatsystemet rätt system för Sverige på lång sikt? Medverkande: Mats Weinesson, ansvarig vindkraft LRF. Peter Tornberg, utvecklingschef vindkraft Vattenfall. Frank Krönert, seniorkonsult Sweco. Lars Blomfeldt, chef M&A ansvarig finansieringfrågor Norden, Ernst&Young. Matilda Afzelius, utvecklingsdirektör Nordisk Vindkraft. Moderator: Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi. 11.

13 Tisdag 30 juni Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik en väg mot att nå de globala energimålen? Arrangör: Halmstads Fastighets AB Dag och tid: 30/ :00-10:30 Plats: Holmen, H619, HFAB-bussen Kort beskrivning: I oktober 2014 stod Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik färdigt, ett hus som producerar mer energi än det förbrukar. Kan detta vara en del av lösningen för att nå uppsatta globala energimål? Medverkande: Marie Dellhag, fastighetsutvecklingschef Halmstads Fastighets AB. Kommer Sverige halka efter i väntan på energikommissionen? Arrangör: E.ON Dag och tid: 30/ :00-11:00 Plats: S:t Hansgatan 21 Kort beskrivning: Energikommissionen ska se över förutsättningarna på lång sikt efter Men vad händer före 2025? Är vi på väg att tappa vårt försprång och vår internationellt starka ställning inom utveckling av hållbar energiproduktion och miljöeffektiv teknik? Och vilka politiska besked behövs? Medverkande: Tomas Eneroth, riksdagsledamot (S). Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M). Maria Sunér Fleming, ansvarig energifrågor Svenskt Näringsliv. Karl Petter Thorwaldsson, ordförande LO. Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef E.ON Sverige Moderator: Jan Wifstrand, vd Rapidus. Raka svar om kärnkraft och förnybar energi Arrangör: Expressen Dag och tid: 30/ :15-10:30 Plats: Donners plats, H411, Expressens valstuga Kort beskrivning: Heta stolen: Energiminister Ibrahim Baylan frågas ut om kärnkraft, förnybar energi och Vattenfalls framtid. Medverkande: Ibrahim Baylan, energiminister (S). Är kärnkraften död? Kommer alla pengar gå till förnybar el nu? Arrangör: Naturskyddsföreningen Dag och tid: 30/ :15-11:00 Plats: Donners Brunn, restaurang, Donners plats 3 Kort beskrivning: Vattenfall har stoppat planerna på att bygga ny kärnkraft i Sverige. Hur ska Sveriges energiframtid se ut? Och vilka energislag ska den bestå av? Vad krävs för ett hållbart samhälle? Medverkande: Tomas Kåberger, professor och styrelseledamot Vattenfall. Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef E.ON Sverige. Svante Axelsson, gd Naturskyddsföreningen. Är kunden lösningen för en framtida fungerande elmarknad? Arrangör: Energimarknadsinspektionen Dag och tid: 30/ :30-12:00 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lojsta 2 Kort beskrivning: Många frågor ligger på bordet när Europas energimarknader står inför en renovering. Hur ska flera elmarknader knytas samman för att nå de mål som finns och hur kan man få kunden att vara med och spela en aktiv roll i omställningen? Medverkande: Nils Nygren, chairman Nord Pool Spot ASA, Nord Pool Spot. Runar Brännlund, professor Umeå universitet. Cajsa Bartusch, forskare Uppsala universitet. Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi. Karin Widegren, expert Energimarknadsinspektionen. Moderator: Therése Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen. 12.

14 Tisdag 30 juni Be inte om ursäkt för vattenkraften Arrangör: Fortum Dag och tid: 30/ :00-12:00 Plats: Blue Charm, fartyg Kort beskrivning: Vattenkraften är ryggraden i både dagens och morgondagens elproduktion. Vi belyser faktamässigt de mest centrala påståendena om vattenkraftens roll i ljuset av ramvattendirektivet och vattenverksamhetsutredningen. Hur hålls balansen mellan att värna vattenkraften och andra samhällsintressen? Medverkande: Per Langer, vd Fortum Sverige. Toni Kekkinen, direktör Fortum Vattenkraft. Niclas Damsgaard, direktör Sweco. Björn Sjöberg, avdelningschef HaV. Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M). Maria Weimer, riksdagsledamot (FP). Moderator: Thomas Gür. Finns det tillräcklig energi i energipolitiken? Om energikommissionens arbete Arrangör: Swedegas, Sustainable Innovation Dag och tid: 30/ :00-12:15 Plats: Hästgatan 1, innergården Kort beskrivning: Hur ser våra politiker på energipolitikens mål? Vilka energislag ska ingå i den framtida svenska energimixen? Riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner om mål och förutsättningar för energikommissionens arbete. Medverkande: Maria Strömkvist, riksdagsledamot (S). Lise Nordin, riksdagsledamot (MP), Rickard Nordin, riksdagsledamot (C). Jörgen Warborn, riksdagsledamot (M). Mattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot (SD). Maria Weimer, riksdagsledamot (FP). Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD). Moderator: Ola Alterå, Sustainable Innovation. Förnyelsebar energiförsörjning i Östersjöregionen genom havsbaserad vind Arrangör: Östersjöveckan, Västra Götalandsregionen Dag och tid: 30/ :00-12:30 Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22 Kort beskrivning: Havsbaserad vind har unika möjligheter att bli en del av lösningen för Östersjöregionens framtida behov av förnybar energi. Experter från näringsliv, forskning och myndigheter diskuterar omställningsbehov inom energisektorn samt industriella och ekonomiska förutsättningar för vindkraft i Östersjön. Medverkande: Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen. Fredrik von Malmborg, Miljö- och energidepartementet. Johan Sandberg, DNVGL. Thomas Andersson, Havs- och vattenmyndigheten. Stefan Karlsson. Moderator: Matthias Rapp, Västra Götalandsregionen. Går din fastighet på tomgång? Skapa energismart funktionalitet med modern teknik Arrangör: Rexel Building Automation, Rexel Sverige AB Dag och tid: 30/ :00-11:30 Plats: Skeppsbron, H103 Kort beskrivning: Mängder av fastigheter i Sverige går på tomgång när ingen vistas i dem. Modern teknik kan bidra till att skapa funktion, kvalitet och bra inomhusmiljö och samtidigt bidra till reducerad energiförbrukning. Vi ger en inblick i möjligheter för dig som fastighetsägare. Medverkande: Anders Holmén, byggnadsautomation, Rexel/Rexel Building Automation. 13.

15 Tisdag 30 juni Vilka möjligheter och utmaningar finns i ett förnybart energisystem? Arrangör: Vattenfall AB Dag och tid: 30/ :30-13:00 Plats: Mellangatan 9, Vattenfall Energihuset, hörnet Volters Gränd Kort beskrivning: I den pågående energikommissionen har scenariot 100% förnybart diskuterats. För att vara förberedd på ett eventuellt sådant utfall har Vattenfall studerat hur man skulle gå tillväga för att lösa de utmaningar som man i så fall möter. Medverkande: Magnus Hall, vd Vattenfall. Ibrahim Baylan, energiminister (S). Mikael Odenberg, gd Svenska Kraftnät. Maria Sunér Fleming, ansvarig energi & klimat Svenskt Näringsliv. Johan Söderström, vd ABB Sverige. Andreas Regnell (inledande presentation), strategichef Vattenfall. Moderator: Willy Silberstein. Hur vill du förbättra EU:s klimat- och energipolitik? Arrangör: Socialdemokraterna i Europaparlamentet Dag och tid: 30/ :00-13:15 Plats: S:t Hansgatan 18 Kort beskrivning: Hur vill du förbättra EU:s klimat och energipolitik? Energiunionen är EU:s nya flaggskeppsprojekt. Vad betyder energiunionen: fler gasledningar eller minskade klimatutsläppt? Jytte Guteland är EU-parlamentariker och arbetar med det nya flaggskeppsprojektet Energiunionen i Europaparlamentets miljöutskott. Tillsammans med publiken diskuterar Jytte Guteland och en kunnig panel inriktningen på EU:s klimat och energipolitik. Medverkande: Jytte Guteland, europaparlamentariker (S). Pierre Schellekens, EU-kommissionen. Anna Holmberg, Skogsindustrierna. Magnus Nilsson, miljödebattör. Göteborg omvandlas vad händer på vägen? Smart teknik i människans tjänst Arrangör: Göteborgs Stad, Västsvenska Arenan Dag och tid: 30/ :00-13:00 Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Sal E31 Kort beskrivning: Göteborg har lång erfarenhet av att i full skala utveckla hållbara innovationer i samverkan med akademi och näringsliv. Staden är idag en testarena för bl.a. ElectriCity, eldriven kollektivtrafik; DriveMe, självstyrande fordon; och HSB Living Lag, där de boende är med och utvecklar framtidens boende. Detta och stadens ambitiösa klimatmål bidrog till att Göteborg utsågs till Sveriges Klimatstad Smart teknik ska underlätta våra liv. Men tekniken är verkligt smart bara om den utgår från människan och möter en definierad och prioriterad utmaning för framtidens hållbara städer. Det tekniskt möjliga är inte alltid önskvärt. Vad händer med städernas och medborgarnas behov om teknikintresset får driva innovationsprocessen? Hur påverkas målet om ökad social och ekologisk hållbarhet? Är det konfliktfritt att testa ofärdig teknik i människors vardagsmiljöer? Vem har ansvaret efter testperioden? Och vad tjänar tekniken till ifall människor inte förstår syftet? Medverkande: Stefan Eglinger, trafikdirektör Göteborgs Stad. Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park. Niklas Gustavsson, ansvarig för hållbarhetsfrågor AB Volvo. Kerstin Elias, SP. Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad. Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborgs Stad. Moderator: Lars Mogensen. Cirkulär ekonomi på riktigt Arrangör: Regional Energi Dag och tid: 30/ :00-14:00 Plats: Släggan, Volters gränd 8 Kort beskrivning: Cirkulär ekonomi på riktigt. Vi har länge levt i en värld av linjär ekonomi. En råvara har bearbetats till en produkt som brukats och slutligen hamnat på soptippen. På senare år har intresset ökat kraftigt kring cirkulära affärsmodeller, där värdeflödet inte har en början och ett slut. En industriell symbios där ett företags avfall är ett annat företags råvara. Medverkande: Mats Eklund, prof industriell miljöteknik, Linköpings Universitet. Cecilie Tenfjord-Toftby, energitalesperson (M). Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken. Moderator: Susanne Spicar, Solberg. 14.

16 Tisdag 30 juni Vad kan ett mer aktivt skogsbruk ge i framtidens förnybara samhälle? Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet Dag och tid: 30/ :00-15:00 Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F14 Kort beskrivning: Sverige är ett skogrikt land där mer är 70% av skogen brukas. Redan idag bidrar skogen och skogsbruket med stora mängder förnybar råvara som gör att Sveriges nettoutsläpp av koldioxid är mycket lägre än vad de annars skulle vara. Om politiken, marknaden och skogsägarna vill, kan skogens tillväxt ökas så att all användning av fossila råvaror och energiintensiva material kan fasas ut och ersättas med förnybar råvara. På så sätt skulle Sverige kunna bli ett land utan nettoutsläpp av koldioxid redan Seminariet kommer att behandla skogsbrukets potential att öka tillväxten, hur klimatnyttan uppstår och vad som krävs från marknad och politik för att detta ska ske. Medverkande: Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU. Tomas Lundmark, professor SLU. Camilla Sandström, docent Umeå universitet. Annika Nordin, professor SLU. En ambitiös klimatpolitik behöver vi lägga ner Sveriges näringsliv? Arrangör: Hagainitiativet Dag och tid: 30/ :00-14:45 Plats: Teaterskeppet, fartyg, Kajplats 10, teatersalongen Kort beskrivning: Med dagens utsläppstrend krävs en global tvärnit till noll inom 30 år om klimatmålet ska klaras. Vilka krav ställer det på de mest utvecklade länderna? Hur skapas goda exempel som katalyserar den omställning som behövs? Vi antar utmaningen att samhället ska nå utsläpp nära noll till Medverkande: Åsa Westlund, riksdagsledamot (S). Johan Hultberg, riksdagsledamot (M). Johan Kuylenstierna, executive director SEI. Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. Jens Henriksson, vd Folksam. Anders Egelrud, vd Fortum Värme. Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood. Pierre Decroix, vd Coca-Cola Enterprises Sverige. Lars Appelqvist, vd Löfbergs. Staffan Persson, vd Stena Recycling. Carl Von Schantz, chef division energy Lantmännen. Jan Kilström, vd Green Cargo. Per-Olof Wedin, vd Sveaskog. Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet. Kraftvärme, mer än kraft och värme Kan vi? Vill vi? Törs vi? Arrangör: Pöyry Dag och tid: 30/ :00-14:30 Plats: Hästgatan 13, Innergården Kort beskrivning: Kraftvärmeverken står inför en verklighet med låga elpriser och i många fall stagnerande eller sjunkande värmeunderlag och förlorade elcertifikat. Kan kraftvärmeindustrin vidga sin verksamhet? Om tekniska möjligheter, drivkrafter och hinder för en utveckling av kraftvärmebranschen. Medverkande: Christer Gustavsson, senior consultant Pöyry. Jessica Alenius, samhällspolitisk chef, Bil Sweden. Lena Bruce, affärsutvecklare Strategisk analys Sveaskog. Andreas Rydbo, strategidirektör Göteborg Energi. Per Östborn, styrelseledamot Gröna Bilister. Den globala energikartan ritas om vem klarar omställningen bäst? N Arrangör: E.ON Dag och tid: 30/ :15-14:00 Plats: S:t Hansgatan 21 Kort beskrivning: Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Vi måste förändra vårt sätt att producera och använda energi. Vi måste även tänka nytt och annorlunda. Omställningsarbetet ställer höga krav på mod, samverkan och innovation. Har vi rätt förutsättningar för att skapa de innovationer som krävs? Medverkande: Jonas Abrahamsson, vd E.ON Sverige. Nils Vikmång, statssekreterare Miljö- och energidepartementet. Charlotta Sund, president region Northern Europe & Central Asia, Ericsson. Johan Söderström, sverigechef ABB. Moderator: Jan Wifstrand, vd Rapidus. 15.

17 Tisdag 30 juni Förnybart och trygg försörjning vad ska ersätta kärnkraften? Arrangör: Swedegas, Svenskt Näringsliv Dag och tid: 30/ :30-14:45 Plats: Hästgatan 1, innergården Kort beskrivning: Säker, trygg och hållbar energiförsörjning är avgörande för svensk industri. Det är nödvändigt för tillväxt och jobbskapande. Vilka krav ställs på ett energisystem med allt mer förnybar energiproduktion? Vad ska ersätta kärnkraften som ny baskraft? Medverkande: Lars-Eric Aaro, vd LKAB. Erik Brandsma, gd Energimyndigheten. Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S). Jan Nordling, projektledare Vägval El, IVA. Lars Gustafsson, vd Swedegas. Moderator: Maria Sunér Fleming, energi- och klimatansvarig Svenskt Näringsliv. Omvandlingen av Sverige Arrangör: Global Utmaning Dag och tid: 30/ :00-15:00 Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen Kort beskrivning: Vad driver omvandlingen av Sverige? Vilka konflikter genererar omvandlingen? Vad betyder digitalisering, energiskifte, urbanisering, kulturell mångfald, förändrade livsstilar och förändrade ekologiska villkor för det framtida Sverige? Medverkande: Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund. Alexander Crawford, processledare Global Utmaning. Catharina Nystedt-Ringborg, vice ordförande och energianalytiker Global Utmaning. Yvonne Borg, kommunikationsdirektör E.ON. Maja Fjaestad, statssekreterare Statsrådsberedningen. Hur tar energikommissionen hänsyn i sitt arbete till Sveriges näringsliv och dess energibehov? Arrangör: Mittuniversitetet med samarbetspartners i Västernorrland och Jämtland Dag och tid: 30/ :00-14:45 Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, D-huset, Kaserngatan 1, Sal D24 Kort beskrivning: Västernorrland är på grund av basindustrin Sveriges mest energiintensiva län. Regionen konsumerar 7,3 TWh el. Energikommissionens uppdrag handlar om att finna en bred energiöverenskommelse för tiden efter Vilken industri kommer vi att ha och vill ha 2025? Medverkande: Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige. Håkan Feuk, stabschef E.ON Sverige. Mikael Aamisepp, projektledare Big Green Data. Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, ledamot i Energikommissionen (C). Maria Strömkvist, riksdagsledamot, ledamot i Energikommissionen (S). Lina Palm, SCA. Vilka effekter får samhället av en upprustning av bostäder och boendemiljöer? Arrangör: Svensk Ventilation, Byggmaterialindustrierna, Swedisol Dag och tid: 30/ :00-14:55 Plats: Holmen, H617, Svensk Ventilations trailer Kort beskrivning: Sveriges regering inlämnade i april 2014 ett strategiförslag för byggnads-renovering till EU. Den nationella strategin ska revideras vart 3 år. Boverket och Energimyndigheten har nu regeringens uppdrag att se över strategin och även se över effekter av styrmedel som ökar renoveringstakten. Det krävs ett samlat grepp för hur en ökad renovering och samtidig effektivisering kan komma till stånd. Detta inte bara ur ett perspektiv av minskad energianvändning som spelar en viktig roll för en minskad klimatpåverkan och en tryggad energiförsörjning. Sammantaget finns stora sociala och samhällsekonomiska vinster vid renovering. Medverkande: Conny Pettersson, ordförande i Energiutskottet, Byggmaterialindustrierna. Fredrik Bele, regionchef-bostadsbyggande Skanska. Yougesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna. Jonas Högset, SABO. Paula Hallonsten, enhetschef Boverket. Leif Nysmed, riksdagsledamot (S). Moderaterna. 16.

18 Tisdag 30 juni Framtidens Infrastruktur Arrangör: Regional Energi Dag och tid: 30/ :15-15:15 Plats: Släggan, Volters gränd 8 Kort beskrivning: Framtiden kräver smartare elnät för mer decentraliserad elproduktion och ställer samtidigt stora krav på säker elförsörjning. Mycket av detta kan i många fall inte bli verklighet utan bredbandsuppkoppling med realtidskommunikation. Medverkande: Mikael Dahlgren, forskningschef ABB Sverige. Torbjörn Lundahl, program manager Swedish National 5G Research Program, Ericsson. Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen. Magnus Hemmingsson, vd Mälarenergi. Moderator: Susanne Spicar, Solberg. Nordic energy market A showcase for the EU energy union? Arrangör: Europa kommissionen Dag och tid: 30/ :30-15:30 Plats: Strandvägen, H526, Europahusets paviljong Kort beskrivning: The EU Energy Union proposal is trying to unite 28 energy market. The aim is secure, sustainable, competitive, affordable energy for every European. How can the Nordic energy market play a role in realising the EU energy market? Medverkande: Maroš ŠefČoviČ, vice president, European Commission. Ibrahim Baylan, minister for Energy, Swedish Government. Pernilla Winnhed, CEO, Svensk Energi. Magnus Hall, CEO, Vattenfall. Mikael Odenberg, CEO, Svenska Kraftnät. Mikael Karlsson, president European Environmental Bureau. Moderator: Katarina Areskoug Mascarenas, European Commission. Vindkraft älskad i Riksdagen men ifrågasatt där den byggs? Arrangör: Statkraft Dag och tid: 30/ :00-16:20 Plats: Gutekällaren, Lilla Torggränd 3 Kort beskrivning: Riksdagspartierna vill se en utbyggnad och av ren energi som vindkraft. Men vindkraft påverkar närmiljön för boende, natur och djurliv runt om i Sverige. Om svenskarnas attityd till vindkraft och nationella mål i förhållande till lokal kritik mot utbyggnaden. Medverkande: Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap SOM-institutet. Haakon Alfstad, direktör landbaserad vindkraft Statkraft. Elisabet Lassen, kommunalråd (S), Sollefteå kommun. Jakob Norström, vd Statkraft SCA Vind AB. Svante Axelsson, gd Naturskyddsföreningen. Maria Wetterstrand, debattör fd språkrör (MP). Mattias Goldmann, vd Fores. Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M), Energikommissionen. Visionen om framtidens energisystem tekniken som gör det möjligt Arrangör: Power Circle, Teknikföretagen Dag och tid: 30/ :00-17:00 Plats: Sigrid, fartyg Kort beskrivning: Visionerna om energisystemet 2050 möter visionerna och optimismen kring tekniken. Vilka visioner har elnätsföretaget, staden och kunskapsorganisationen för energisystemet 2050? Hur ser akademin och viktiga teknikföretag inom framtidens energibransch på teknikens bidrag för att nå visionerna? Medverkande: Eva Vitell, Vattenfall Eldistribution. Per-Arne Nilsson, Malmö Stad. Hans Tormod Hansen, DNV GL. Peter Klevnäs, Stockholm Environment Institute. Marie Fossum Strannegård, Ericsson. Per Eckemark, ABB. 17.

19 Tisdag 30 juni Maria Strömkvist (S). Bästa boten mot klimatångest bruka skogen Arrangör: Skogsindustrierna Dag och tid: 30/ :00-15:45 Plats: Vinotek1, restaurang, Strandgatan 20 Kort beskrivning: Forsningen visar att vi har 15 år på oss att vända utsläppskurvan om vi ska klara 2-procentsmålet. Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta energikrävande byggmaterial som betong och aluminium, fossila produkter och energi gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med ett halvt ton koldioxid. Medverkande: Tomas Lundmark, professor, SLU. Lina Palm, public affairs director, SCA. Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, & sakkunnig i Miljömålsberedningen. Magnus Oscarsson (KD). Åsa Westlund (S). Moderator: Lydia Capolicchio. Hållbart boende i framtidens energisystem en utmaning eller lätt som en plätt? Arrangör: Johanneberg Science Park, Västsvenska arenan Dag och tid: 30/ :00-16:00 Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35 Kort beskrivning: Hur passar energismart bebyggelse med småskalig produktion i den egna byggnaden ihop med stadens storskaliga energisystem? Idag är det en självklarhet för de boende att ha lagom varmt och ljust hela tiden, kommer någon att bry sig om det är tack vare spillvärme eller solceller på taket? Medverkande: Eva Gillander, utvecklingschef Göteborg Energi. Sanna Edling, hållbarhetsansvarig och projektledare för HSB Living Lab, HSB. Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Riksbyggen. Anders Ådahl, styrkeområdesledare Energi, Chalmers. Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP). Rickard Nordin, energipolitisk talesperson (C) Moderator: Ulf Östermark, director Open Arena Energy, Johanneberg Science Park. Elbilen är på frammarsch men hur laddar man? Arrangör: Rexel Energy Solutions, Rexel Sverige AB Dag och tid: 30/ :00-15:30 Plats: Skeppsbron, H103 Kort beskrivning: Vad kommer först, elbilen eller laddstationen? Hur ska fastighetsägare, bostadsbolag, butiksinnehavare etc. veta vilken lösning man ska välja? Vad är det för skillnad på hemmaladdare, publik laddstation eller semipublika laddare? Vi reder ut begreppen och vad som är viktigt att tänka på. Medverkande: Reine Lönn, systemprojektör Rexel Energy Solutions/Garo. Olikheter berikar därför är mångfald viktigt Arrangör: Vattenfall AB Dag och tid: 30/ :00-16:00 Plats: Mellangatan 9, Vattenfall Energihuset, hörnet Volters Gränd Kort beskrivning: Mångfald är en förutsättning för konkurrenskraft och hållbart företagande. Vad har statliga företag att vinna på att vara inkluderande? Har vi ett särskilt ansvar? Vilka är framgångsfaktorerna för ökad mångfald och öppenhet? Medverkande: Annika Viklund, chef distribution Vattenfall. Ann Carlsson, vd Apoteket. Helena Hagberg, senior analytiker hållbart företagande Näringsdepartementet. Sasja Beslik, chef ansvarsfulla investeringar Nordea. 18.

20 Tisdag 30 juni Moderator: Tina Männik Almqvist, ansvarig mångfald & employer branding Vattenfall. Drivkrafter för framtidens drivmedel Arrangör: Skellefteå kommun, BioFuel Region AB, EU TEN-T Projektet BioGaC, Energigas Sverige Dag och tid: 30/ :00-17:00 Plats: Novgorodgränd 1, Region Västerbotten Kort beskrivning: EU-projektet BioGaC arbetar för fler tankställen utmed Norrlandskusten. Den första delen av seminariet kommer att bestå av några korta föredrag om alternativa drivmedel med fokus på biogas, följt av frågor/diskussion med publiken. Aspekter som kommer att täckas av dessa är bland annat: * Biogasens roll för klimatet * Incitament för produktion och användning av biogas som fordonsbränsle * Infrastruktur för gas och tankstationer * Skattefrågor, bl.a CO2-skattedispensen * EU:s strategier och policies för alternativa bränslen Den andra delen min, kommer det att vara en paneldebatt kring ett antal frågeställningar med anknytning till aspekterna ovan. Medverkande: Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige. David Bladfält, logistikchef BDX AB. Monica Widman Lundmark, vice kommunstyrelseordförande Skellefteå kommun. Carina Aschan, projektledare TEN-T projektet BioGaC, BioFuel Region AB. Jakob Lagercrantz, projektledare 2030-sekretariatet och fd ordförande Gröna Bilister. Tina Helin, vd E.ON Gas Sverige AB. Maria Wetterstrand, samhällsdebattör, ordförande regeringens analysgrupp Grön omställning. Moderator: Sverker Olofsson, klimatambassadör för Västerbotten. Vattenkraftens roll i framtidens samhälle Arrangör: Regional Energi Dag och tid: 30/ :30-16:30 Plats: Släggan, Volters gränd 8 Kort beskrivning: Vilken roll vattenkraften har i framtidens samhälle beror på hur vi förhåller oss till de nya krav som kunder och andra intressenter ställer. Vi vill naturligtvis behålla vattenkraftens produktionskapacitet, men samtidigt möta förväntningarna vad gäller biologisk mångfald och levande sjöar. Medverkande: Ingemar Nilsson, energitalesperson (S). Erik Brandsma, gd Energimyndigheten. Mikael Odenberg, gd Svenska Kraftnät. N N, stab Havs och Vattenmyndigheten. Ellen Bruno, talesperson Naturskyddsföreningen. Henrik Wingfors, EU-chef Svensk Energi. Gun Åhrling-Rundström, sakkunnig vattenkraft, Svensk Energi. Joakim Ollén, ordförande Sportfiskarna. Johan Söderström, koncernchef ABB. Pär Forsberg, enhetschef Vattenkraft, Skellefteå Kraft. Anette Björlin, sakkunnig sötvatten WWF. Du, som vill, Ur publiken. Moderator: Susanne Spicar, Solberg. Går internationell konkurrenskraft ihop med en effektiv energi- och klimatpolitik? Arrangör: Swedegas Dag och tid: 30/ :30-16:45 Plats: Hästgatan 1, innergården Kort beskrivning: Hur skapar vi en resurseffektiv och internationellt konkurrenskraftig ekonomi, utan att kompromissa bort klimatkrav? Vad krävs av politiken för att påskynda omställningen till ett energisystem med låga utsläpp? Och vad innebär det i praktiken för vår industri, sjöfart och fordonssektor? Medverkande: Lars Hjälmered (M), vice ordf Näringsutskottet, Riksdagen. Anders Fröberg, vd Borealis/ordf IKEM. Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall. Mattias Goldmann, vd Fores/2030-sekretariatet. Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart. 19.

Hur ser Svenskt Näringsliv på energifrågan och utvecklingen fram till 2020? Maria Sunér Fleming

Hur ser Svenskt Näringsliv på energifrågan och utvecklingen fram till 2020? Maria Sunér Fleming Hur ser Svenskt Näringsliv på energifrågan och utvecklingen fram till 2020? Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag 50 bransch-

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Så ser blocköverskridande energipolitik ut eller Förtröstan i juletid

Så ser blocköverskridande energipolitik ut eller Förtröstan i juletid Sverige efter 18 mars Så ser blocköverskridande energipolitik ut eller Förtröstan i juletid Ola Alterå 11 December 2014 En ocean mellan Köpenhamn och Lim Nya fossila resurser påverkar globala priser, konkurrenskraft,

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Europaforum norra Sverige välkomnar den nya

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Hallå där Pierre Decroix, ny vd Coca-Cola Sverige Du är ny vd på Coca-Cola Enterprises Sverige och ni är också medlemmar i Hagainitiativet.

Hallå där Pierre Decroix, ny vd Coca-Cola Sverige Du är ny vd på Coca-Cola Enterprises Sverige och ni är också medlemmar i Hagainitiativet. Hagainitiativets nyhetsbrev oktober 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Finansmarknaden har en avgörande roll Hur hanterar

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Framtiden underlag, trendspaning Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll EU:s mål Framtidsbilder för svensk industri Utvecklingsplattform för energiintensiv industri Energimyndighetens

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remissser-energi@regeringskansliet.se Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Swedbank i Almedalen 2015

Swedbank i Almedalen 2015 2015.06.23 Swedbank i Almedalen 2015 Måndag 29 juni Tid 12.00 13.10 Arrangörer Unga entreprenörer och innovatörers lösningar på framtidens utmaningar Swedbank, Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Svensk

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Kent Nyström Lars Dahlgren

Kent Nyström Lars Dahlgren Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015.

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Jury BRANISLAV SLAVIC VICE PRESIDENT OF COMMODITIES NORDIC Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Remisskonferens 20 april 2012

Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Remisskonferens 20 april 2012 Remiss Nytt program för energi och klimat i Örebro län Remisskonferens 20 april 2012 Förmiddagens program Bakgrund, syfte och struktur Vision 2050 Övergripande mål Insatsområden - Bostäder och lokaler

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG:s 10-års jubileum 18 maj 2011 på Näringslivets hus Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG har noggrant följt trenderna i vår omvärld vad gäller energiförsörjning

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Grattis till nya jobbet Göran Holm, vd HKScan. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Grattis till nya jobbet Göran Holm, vd HKScan. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev december 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera God jul och gott nytt år önskar Hagainitiativet!

Läs mer

Vision och verklighet

Vision och verklighet Vision och verklighet Falköping 2010-02-19 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö Energis

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet

En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet 2009-02-05 En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet Partiledarna i Allians för Sverige har idag slutit en överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015.

Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. Svenska ınstıtutets program under Almedalsveckan 2015. 29 juni 2 juli 2015 Måndag 29/6: 10:00 10:45 Seminarium, del 1: Ryssland kan vi samarbeta? 11.00 11.45 Seminarium, del 2: Ryssland hur kan vi samarbeta?

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Sveriges handlingsplan för förnybar energi

Sveriges handlingsplan för förnybar energi Sveriges handlingsplan för förnybar energi Eva Centeno López Energienheten/Näringsdepartementet SEROs Energidag 2010-05-07 Remissförfarande I Underlag från Energimyndigheten (STEM) inkom den 1 februari

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till Välkommen till Unionen i Almedalen Välkommen! Unionen närvarar under Almedalsveckan 2015 för att lyfta fram frågor som är viktiga för Unionens mer än 600 000 medlemmar, med särskilt fokus på avtalsrörelsen

Läs mer

Klimat, miljö och energi för en hållbar och konkurrenskraftig Region Norrland. www.norrstyrelsen.se

Klimat, miljö och energi för en hållbar och konkurrenskraftig Region Norrland. www.norrstyrelsen.se Klimat, miljö och energi för en hållbar och konkurrenskraftig Region Norrland. Norrstyrelsens styrgrupp för miljö och energi 2009, Dan Olsson BILD 1 Styrgrupp för klimat, miljö och energi Dan Olsson, Örnsköldsvik,

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer