Urkund kategori: komponenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urkund kategori: komponenter"

Transkript

1 årets db-leverantör Urkund kategori: komponenter schwihag AG, tägerwilen (schweiz) Företaget Schwihag ag tilldelas detta pris för sina innovativa rälmonteringssystem och växelkomponenter. Produkterna utmärks av tillförlighet, lång livslängd och kvalitet. Schwihag är världsledande inom monteringssystem för Stödräl och farräl Samt Komponenter för SmörjningSfria växlar. :::::::::::::::::::::::::::::: innovativ Spår- och växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2 Produkter ::::::: Innehåll ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: Schwihag-komponenter för växlar och spår ::::::::: Sida Växelteknik Spårteknik Engineering Service och konsulting Referenser Schwihag Kompetent inom överbyggnad sedan 1971 Våra innovativa och problemlösningsorienterade produkter används av nöjda kunder över hela världen för såväl järnvägar med höghastighetstrafik som för tung och skrymmande trafik, för tunnelbanor, metrosystem och spårvägar. Schwihag-produkter kännetecknas av hög pålitlighet, lång livslängd och excellent kvalitet. Med hjälp av dessa produkter kan våra kunder uppfylla de ständigt stigande kraven på en modern infrastruktur. Nyckelkomponenterna från SCHWIHAG innebär inte endast permanent reducerade underhållskostnader för järnvägsinfrastrukturen, utan höjer även samtidigt dess tillgänglighet. Våra produkter är enkla att installera, är dessutom inspektionsvänliga, underhållsfria och sist men inte minst miljövänliga. Vi lägger stor vikt vid en hållbar utveckling. 02

3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 03

4 01 Växelteknik ::::::::::::::::::::::::::::: IBAV-glIdplATTOr Och IfAV-mOTrälplATTOr fö ibav-tunginspänningsplatta med spännbygel SSb 4 och 6 mm ändmellanlägg ifav-moträlplatta MPL 50 för räl SJ 50 med spännbygel SSb 2 och 5 mm ändmellanlägg glidplattorna från Schwihag är utrustade med ett inre spänndon för stödräl (ibav). För detta ändamål används Schwihag-spännbyglarna SSb2, SSb3 och SSb4 beroende på ibav-glidplattans position i tunganordningen. För montering på utsidan av stödrälen kan ett valfritt rälmonteringssystem (t ex SKL, Pandrol, Nabla) som valts av kunden användas. Samma spännsystem som finns på insidan används för farräl (ifav) vid korsningens moträl. ibav-glidplatta PNc och spännbygel SSb 2 för växlar Uic 60 från RENFE med 6 mm ändmellanlägg 04

5 r för VäxlAr ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: UNder mer än 20 års TId har IBAV- Och IfAV-sysTem från schwihag VIsAT sin lämplighet för NOrmAl, TUNg samt höghastighetstrafik på järnväg I fler än 40 länder över hela VärldeN. Samtliga ibav-glidplattor kan förses med en glidvaxförseglad korrosions- och smörjningsfri molybdenbeläggning eller med glidinsatser av smörjningsfri och slitstark cusn8 F66-brons med eller utan grafitrondeller. Dessa beläggningar eller glidinsatser ska betraktas som en komplettering vid tunganordningens rot i kombination med Schwihag-tungrullanordningen. här reduceras startkraften för växeltungan vilket höjer slitstyrkan i glidytorna. De smörjningsfria Mobeläggningarna eller glidinsatserna i kombination med Schwihag-tungrullanordningarna garanterar permanent låga omläggningskrafter. ibav-glidplattor och ifav-moträlplattor tillverkas av gjutjärn med sfärografit och är färdigbearbetade för montering. För mindre serier och specialkonstruktioner finns passande sänksmidda glidplattor och mothåll för tillverkning av svetsade plattor för alla typer av räl- och tungprofiler. 05

6 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag-plattor för olika slags jä Network Rail IBAV-glidplatta för en kapslad SCHWIHAGsliper med växellås Network Rail Plattor för kapslad sliper SB7 Mk4 RENFE/ADIF Glidbocksplatta, IBAV-glidplatta och IBAV-rullplatta för växel UIC 60 SB 4 DB-växel S 54-KS med DKW-IBAV-trångsektionsplatta, IFAV-moträlplatta, IBAV-rullplatta, IBAV-glidplatta IBAV-lagerjärnsplatta IBAV-rullplatta med lagerjärn SRg 15 SRp 15 SRg 95 ZRV MRTC, Lantau Airport Railway, Hongkong/Kina IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor PNC 60-2 PNC 60-1 PNC 60-1R Network Rail Växel UIC 54 med höga tungor BPV 4 BPV 3 BPV 2 SPVR BPV 1 SB3-1 SSB5 SNCB-växel UIC 60 med tunginspänningsplatta, IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor BCR 604 IBAV-plattprogram för växlar UIC 54, Metro Madrid och RENFE/Spanien PNC PNC R PNC SRg 6 BPV 1 BGL... PNC SRg 6 SP 2 BPV 1 BGL 606 PNC SRg 7 SP 1 BVP BGL 603 PNC SRg 102 ZRV SP 1 R SPVR BGL 603 R PNC R 06

7 s järnvägsdrifter (exempel) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Network-Rail IBAV-glidplattor för kapslad SCHWIHAG-sliper i växel UIC 60 DB-växel S 54 Förstärkt IBAV-glidplatta med 6 st hål för växlar på träsliper med hög påkänning Network-Rail IBAV-glidplattor och IBAV-rullplatta för växel UIC 60 med låga tungor SB 2 SB 6 SB 7 DB-växel UIC 60-KS med IFAV-moträlplattor, glidbocksplatta, IBAV-rullplatta och IBAV-glidplattor SRg 6 V SRg 7 V Network-Rail IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor för växel UIC 54 med låga tungor SB 1 SB 1 R IBAV-plattprogram för växlar UIC 60, Banverket/ Sverige URp 215 med SSb2 UGp 1 URg 41 ZRV SCHWIHAG-monteringsplattor för DB-växel UIC 60-W med stödbock för moträl, glidbocksplatta, IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor RPSV 2 RPSV 1 Toronto-Transit- Commission TTC IBAV-rullplattor och IBAV-glidplattor RPSV 1 R GPL 60-6 URg 13 GPL 60-1 URg 13 UStp 11 RPSV 1 SSP 1 R URg 13 RPSV 1 SSP-S1 med switch stop GPL 60-9 URg 13 Ugp 5 w RPSV 1 SSP-G med guard support GPL 60-4 T URg 13 KAS URg 57 RPVSP1- växellås SSP 1 med SSb4 GPL 60-1 R URg 13 KAS ZRV URg 58 ZRV RPSV 1 R SSP 1 R 07

8 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: horisontal inställbarhet av rullpaketet 2:a rullaxeln 1:a rullaxeln Rullarna ställs in i höjdled genom att excenterbultarna vrids runt enligt schemat som hör till tunganordningen. :: Tungan kan rulla utan motstånd tack vare en inviduell, steglös höjdinställning av rullarna, dvs. -0,5 till +6,0 mm efter att monteringsbultarna har lossats. :: Rullarna kan ställas in på max. 6,0 mm höjd. Därmed kan stora avstånd uppnås mellan sliprarna med rullplattorna. :: Tack vare placeringen av de kombinerade ibav-rullplattorna på slipern kan spårriktningen utföras utan begränsningar. :: inom tunganordningens övriga områden rekommenderar vi glidplattor med korrosions- och smörjningsfria glidinsatser eller molybdenbeläggningar med glidvaxförsegling. :: Kan levereras för samtliga räl- och tungprofiler. 08

9 :::::::::::: Tungrullanordning ZRV-system Schwihag :::::::::::::::::::: Smörjningsfri växel :: Optimal lösning med Schwihag-tungrullanordningar ZRV Schwihag-tungrullanordning ZRV :: Varje rulle kan ställas in separat i höjdled :: Enkel att montera :: Avsedd för nya växlar samt komplettering De stora fördelarna :: Montering på slipern :: Integrerad i glidplattan :: Friktionsfria tungrörelser :: Reducerade omläggningskrafter :: Underhållsfritt och inspektionsvänligt :: miljövänligt och kostnadsreducerande eftersom ingen smörjning krävs Tungrullanordningen ZRV-system från Schwihag inkl. skyddsplåt, integrerad i IBAV-glidplattan, innan växeln har lagts in i ballast. Uppmätning av omläggningskrafter i Geislingen an der Steige, växel 112, med och utan rullagersystem från Schwihag 5 Diagram över dragbelastning 5 Diagram över tryckbelastning kn 4 kn mm 240 med rullanordning utan rullanordning mm 240 med rullanordning utan rullanordning 09

10 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::: kapslad schwihag-sliper svs med INTegrerAd sc kapslad schwihag-sliper svs Den kapslade sliperns vikt och yttre mått är desamma som för konventionella växelsliprar av betong. Såväl drag- och kontrollstången som drivmotorn kan integreras i denna sliper. Därigenom kan växelomläggningsanordningen placeras komplett under ballast och samtliga sliprar vid växeltungan spårriktas maskinellt. Eftersom denna ihåliga sliper har tillverkats av gjutjärn med sfärografit uppvisar den en högre motståndskraft mot förskjutningar än konventionella betongsliprar. Den högre lägesstabiliteten i den kompletta växeln leder till en avsevärd reducering av axelstörningarna, vilket i sin tur höjer tillgängligheten för järnvägsinfrastrukturen. De kapslade sliprarna kan vid önskemål förses med molybdenbeläggning samt utrustas med smörjningsfria ibav-glidplattor och tungrullanordningar. Drag- och kontrollstängerna samt växelsystemet kan placeras skyddat i den kapslade slipern som kan värmas upp och förses med ett extra lock. Därmed kan ett optimalt skydd mot väderlek och nedsmutsning garanteras. Under det lätt avtagbara locket är utrustningen lättåtkomlig vilket innebär att den kapslade slipern är mycket inspektionsvänlig. SVS-slipern kan även levereras för kundanpassade kapslade slipersystem. den högre lägesstabiliteten I den kompletta VäxelN leder TIll en AVseVärd reducering AV AxelsTörNINgArNA, VIlkeT I sin TUr höjer TIllgäNglIgheTeN för järnvägsinfrastrukturen. schwihag-hakspärr skv Schwihag-hakspärren SKV i den kapslade Schwihagslipern är avsedd för såväl tungor som för den rörliga korsningsspetsen. Med spärren kan tungan expandera på längden, i relation till stödrälen, med upp till +/- 30 mm vid temperaturvariationer. SKV-spärren kan även levereras utan kapslad sliper. 10

11 d schwihag-hakspärr skv :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Den integrerade växelomläggningsanordningen finns med elektrisk-mekanisk eller elektrisk-hydraulisk utrustning. Drag- och kvarhållningskrafter kan anpassas allt efter behov. 11

12 01 Växelteknik/spårteknik :::::::::::::::::::::::: Den skruvlösa moträlen bcr ::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag har utvecklat en skruvlös befästning av moträl. Med hjälp av den enkla klämanordningen kan farräl och moträl monteras effektivare vilket ger avsevärda tidsbesparingar. Den skruvlösa moträlen (BCR) :: Inga borrhål i moträlprofilen :: avvikelser i längdriktningen, mellan moträl och sliper resp. moträlplatta, kan tolereras utan problem :: Förkortad monteringstid tack vare enklare hantering :: Moträlen resp. farrälen kan bytas ut snabbare och säkrare :: Inga lösa komponenter på byggarbetsplatsen :: Perfekt för farräl i kurvor :: Med Schwihag-spännbygeln kan farrälen demonteras utan att moträlen först behöver tas bort :: Tillgänglig för alla rälprofiler och rälmonteringar 12

13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 13

14 02 Spårteknik ::::::::::::::::::: Rälmonteringssystem :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: De rälmonteringssystem som tillhandahålls av Schwihag baserar sig på system som är väl beprövade sedan flera decennier tillbaka. Schwihag har optimerat dessa system både i tekniskt och ekonomiskt avseende. Schwihag erbjuder rådgivning, utveckling, konstruktion, tillverkning, leverans och service för rälmontering och följande användningar: :: standardbanor (22,5 t axellast - 30 t axellast) :: höghastighetsbanor (max. 22,5 t axellast) :: banor för tung trafik (över 30 t till 50 t axellast) :: tunnelbanor (12 t - 13 t axellast) :: pendeltåg (16 t axellast) :: spårväg (6 t - 10 t axellast) :: industrispår (22,5 t - 50 t axellast) Spännklämma Skl 1 på betongsliprar samt i följande utföranden: :: överbyggnad av ballast med betongsliprar :: överbyggnad av ballast med träsliprar :: överbyggnad av ballast med stålsliprar :: ballastfritt spår :: brobalkar (balkar på stålbroar) oberoende av: Spännklämma Skl 12 på ballastfritt spår :: rälprofil och rällutning :: slipergeometri :: banprofil (t ex små radier, branta stigningar) Spännklämma Skl 12 på träsliprar 14

15 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: schwihag rälmonteringssystem är: :: väl beprövade standardsystem (standard KS-överbyggnad eller w-överbyggnad) :: nyutvecklingar enligt kundernas krav :: anpassningar med optimerade komponenter, t ex nya spännklämmor för befintliga sliprar för komplettering eller ombyggnad :: specialkonstruktioner för komplicerade monteringssituationer :: system med särskilt ytskydd för SBS-komponenter enligt kundernas krav för stränga miljökrav :: system med mycket effektivt bullerskydd (stomljud/vibrationer) :: system för övergångszoner, t ex vid tunnlar/broar med stora relativa rörelser mellan räl och bärlager :: levereras i separat skick Spännklämma Skl 1 i förmonterat skick Spännklämma Skl 1 fastspänd 15

16 02 spårteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: fördelar :: Tillverkas i ett stycke av gjutjärn med sfärografit :: Sliperns undersida har vassa kanter och fördjupningar för bättre stabilitet i ballasten :: Kan öppnas komplett uppåt :: Samma vikt som en betongsliper :: Dubbel isolering :: Kan levereras för samtliga rälprofiler och spårvidder 16

17 :::::::::::::::::::::::: sliper med kabelkanal ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: slipern med kabelkanal har TIllVerkATs AV gjutjärn med sfärografit Och UppVIsAr en VIkT som är jämförbar med sliprar AV BeTONg. på UNdersIdAN har slipern VAssA kanter samt fördjupningar för BäTTre sta- BIlITeT I BAllAsTeN. sliper med kabelkanal Med de integrerade kabelskyddsrören i denna sliper kan kablarna korsas säkert i växlarna, även vid underhålls- och riktningsarbeten som genomförs maskinellt. Dessutom är kabelrören elastiskt lägesfixerade med vibrationsdämpande gummilager vid sliperns öppningar på kortsidan. För att uppnå maximal säkerhet har elektriska isoleringar monterats mellan rälunderlagsplattan och slipern. Eftersom sliperns ovansida har bearbetats komplett, är den korrekta placeringen av rälens fot exakt definierad med rälunderlagsplattan. Locket som lätt kan tas av garanterar ett optimalt skydd mot väderlek och nedsmutsning. Slipern kan därmed utan vidare inspekteras uppifrån och från sidan. Tack vare denna höga grad av åtkomlighet kan befintliga kabelkorsningar alltid utökas i efterhand. Slipern kan utan vidare läggas i ballastbädden. Det är inte nödvändigt att bryta kabelföringen. 17

18 03 engineering ::::::::::::::::::: engineering ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag ser sig själv som en samarbetspartner för järnvägsoperatörer och järnvägsindustrin inom räloch växelteknik. forskning och utveckling Målinriktad forskning och produktutveckling har hög prioritet inom Schwihag. Olika krav på framtidsorienterade överbyggnader bestäms i nära samarbete med järnvägsingenjörer från järnvägsbolagen. 3D cad-systemet Pro Engineer används för att utveckla nya produkter, eller anpassa och optimera redan väl beprövade produkter. På grundval av dessa cad-data kan erforderliga FU-analyser därefter genomföras. Prototyper undersöks i vårt eget laboratorium med avseende på allmänna tekniska egenskaper samt användningsduglighet för användning inom järnvägsmiljön. i detta sammanhang kan kontinuerliga belastningstester genomföras enligt internationella standarder eller specifikationer som utgetts av olika järnvägsbolag. inom ramen av ett godkännande genomgår komponenterna och systemen ännu ett test i ett oberoende testinstitut efter att de har provats i Schwihag-laboratoriet. här samarbetar Schwihag intensivt med välrenommerade provningsorgan och forskningsinstitut, t ex Tekniska Universitetet i München eller TU Dresden. målinriktad forskning Och produktutveckling har hög prioritet INOm schwihag. 18

19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: produktion, kvalitetssäkring och logistik Vi garanterar våra kunder att Schwihag-produkterna tillverkas enligt följande villkor: :: noggrant valda material som tål hög belastning :: optimala tillverkningsmetoder med tanke på produktkvalitet, flexibilitet och resursinsats (manpower, material, energiförbrukning) :: löpande övervakning av tillverkningsprocesser och produktdata med material- och måttprov enligt nationella, internationella samt av våra kunder fastlagda standarder schwihag har INförT ett kvalitetssäkringssystem som är certifierat enligt IsO företaget är sedan flera år TIllBAkA leverantör AV kategori Q1 åt deutsche BAhN Ag. Schwihag har infört ett kvalitetssäkringssystem som är certifierat enligt iso Företaget är sedan flera år tillbaka leverantör av kategori Q1 åt Deutsche Bahn ag. Med SchwihagS tillverkningskonceptet i kombination med företagets logistikkoncept är det möjligt att med kort varsel reagera på särskilda önskemål från kundernas sida. Dessutom kan standardprodukter och även specialtillverkningar utan vidare levereras i tid över hela världen. 19

20 04 Service och konsulting :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Våra kunder profiterar på vår världstäckande erfarenhet med komponenter och system för räl och växlar som inte kräver något större underhåll. Tägerwilen site / CH Leipzig site / DE 20

21 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: service Och konsulting ::::::::::::::: Vi garanterar att våra produkter för räl- och växelteknik uppvisar tillräckligt hög: :: kvalitet :: livslängd :: tillförlitlighet för att kunna uppfylla de allt högre ställda kraven inom järnvägstrafik, dvs :: stigande hastigheter :: högre axellaster :: bättre åkkomfort :: bättre miljöskydd, t ex med buller- och vibrationsskydd i så stor omfattning som möjligt. Våra kunder profiterar på vår världstäckande erfarenhet med komponenter och system för räl och växlar som inte kräver något större underhåll. Dessa förekommer inom: :: banor för fjärr- och regionaltrafik :: höghastighetsbanor :: banor för tung trafik :: industrispår :: stadssystem, t ex högbana eller tunnelbana :: spårvägar Förutom en omfattande rådgivning innan våra produkter introduceras, erbjuder vi givetvis även följande tjänster: :: kurser för montering och inspektion :: teknisk rådgivning för ombyggnationer :: rådgivning och tillhandahållning av lösningskoncept för individuella problem :: aktuell information kring nya produkter eller produktanpassning Dessutom står Schwihag-experter gärna till våra kunders tjänst för personlig och detaljerad teknisk rådgivning vid de viktigaste fackmässorna för överbyggnadsteknik, t ex innotrans Berlin / DE iaf Münster / DE Rail-Tech Utrecht / NL sifer Lille / FR Nordic Rail Jönköping / SE Expo Ferroviaria Turin / it BcN Rail Barcelona / ES infrarail Manchester / gb Railtex London / gb Rail Solution asia Bangkok / Th Trako Danzig / PL arema chicago / US Exporail New Delhi / in 21

22 05 Referenser ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag-produkter över hela vä Representanter i utlandet USA Thomas R. Schultz PO Box 717 Shingle Springs, California Telefon: +1 (530) Telefax: +1 (530) Mobil: +1 (530) E-post: Storbritannien / Asien Fa. PWMM Limited / Schwihag UK 10 Harewood Road Holymoorside Chesterfield, GB-S42 7HT Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Nederländerna Heatpoint B.V. Denemarkenweg 17 NL-2411 RK Bodegraven Telefon: Telefax: E-post: Spanien Miguel Pascual Fideli Sabino Arana, 56 / 5-2 E-0802 Barcelona Telefon: Telefax: E-post: Tyskland Schwihag GmbH Handelsvertretung Carsten Scholz Wasserbank 9 D Witten Telefon: Telefax: E-post: Italien Rappresentanza generale per l Italia Schwihag AG Daniela Seidel Via Nomentana 13 I Roma Telefon: Telefax: Mobil: E-post: 22

23 världen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Japan Sumitomo Corporation EKKRZ Section 8-11 Harumi 1-Chome Chuo Ku Tokyo 4 Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Korea NAMYANG MACHINERY CO. LTD. Mr. Jin-Woo Nam 38 B - 5 L, NAM DONG GONG DAN NAM CHON DONG NAM DONG-KU Incheon Telefon: Telefax: Taiwan Jeff Chen / VP Giant Motors International Co. Ltd. Telefon: Telefax: Mobil: Australien Queensland Rail, Queensland Railcorp, New South Wales Fortescue Metals Group Ltd., Perth Thomson, Kelly & Lewis Pty. Ltd. ERICO Products Australia Pty. Ltd 2 Argentina Metrovías, Buenos Aires 3 Belgien Belgische Staatsbahn, S N C B 4 Kina Mass Transit Railway Corporation, MTRC, Hong Kong KCRC, Hong Kong Light Rail, Hong Kong China Railway Shanhaiguan Bridge Group China Railway Turnout & Bridge Inc. Baoji China Railway Track Systems Group Zhuzhou 5 Danmark D S B (Banestyrelsen) Metro Kopenhagen Sportek/Kontek Horsens 6 Tyskland Deutsche Bahn AG, DB AG Deutsche Bahn (DB) Berlin Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) Häfen und Güterverkehr Köln AG Kölner Verkehrsbetriebe KVB VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) Duisburger Hafen AG Duisburger Verkehrsgesselschaft AG (DVG) Duisburger Verkehrsbetriebe Eisenbahn und Häfen GmbH Duisburg EVAG, Essen Frankfurter Verkehrsbetriebe Hamburger Hochbahn Krefelder Eisenbahn Laubag AG, Schwarze Pumpe Münchner U-Bahn Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG. Neuss Neusser Eisenbahn Neuss Rheinbraun AG, Köln RWE Power AG Grevenbroich S-Bahn Berlin GmbH Schwellenwerk Stewing GmbH, Langelsheim SHW, Wasseralfingen Stadtwerke Frankfurt Stuttgarter Strassenbahn SWK Mobil GmbH (SWK) Vattenfall Europe Mining Railway Cottbus Verkehrs Gesellschaft Frankfurt am Main (VGF) Walter Spannbeton GmbH, Güsen Rail.One GmbH, Langen Rail.One GmbH, Coswig Rail.One GmbH, Brandenburg Durtrack GmbH, Möllenhagen DW Schwellen GmbH, Güsen DW Schwellen GmbH, Neuss Leonhard Moll Fertigteilwerke GmbH & Co. KG, Laussig Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Brandenburg Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Butzbach Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Gotha Künstler Bergbautechnik GmbH, Holzwickede Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Bochum Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Essen Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Rosslau Weichenbau Laeis GmbH, Trier Schreck-Mieves GmbH, Dortmund Schreck-Mieves GmbH, Braunschweig 7 Finland V R Metro Helsinki Vossloh Cogifer Finland Oy Teijo 8 Frankrike S N C F Vossloh Cogifer SA Reichshoffen, Paris 9 Grekland Athens Metro Hellenic Railways Organisation (OSE) Artemi Kiakidis, Thessaloniki 10 Storbritannien Network Rail (ehem. British Railways BR) London Underground, London Metronet Rail BCV Limited London Tube Lines Ltd London Tramway Croydon, Croydon Jarvis Rail York Amey Colas London Amey Rail Ltd., Surrey Amey Railways Ltd., Wiltshire Babcock Rail (Previously First Engineering Limited) Blantyre Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Sandiacre, Nottingham Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Beeston, Nottingham Balfour Beatty Rail Infrastructure Services London VAE Baileyfield, Edinburgh Corus Cogifer, Scunthorpe 11 Indonesien Indonesian Railway Public Corporation (Permuka) 12 Irak Iraqi Republic Railways 13 Irland I R, Dublin 14 Italien Ferrovie dello Stato Sp.A. FS, Rom 15 Japan EJR Tekki 16 Kanada Canadian National CN Calgary Transit Metro Vancouver Safetran Canada Inc. Winnipeg MB The city of Edmonton TTC, Toronto Transit Commission 17 Colombia Metro de Medellín 18 Korea Korea High Speed Rail Construction (KHRC) Teagu Subway Agency Kangwon Railtech Co. Ltd., Seoul 19 Kroatien Proreg Proizvodnja Regeneracija d.o.o. Zagreb 20 Luxemburg C F L KIHN, S.A. Rumelange ARBED, Differdange Soluxtrafer, Rodange 21 Malaysia Express Rail Link Kuala Lumpur 22 Mexiko Ferrocarril Mexicano 23 Nederländerna Amsterdam GVB N S Kloos Kinderdijk, Kinderdijk Wissel Bouw Bedrijf B.V. 24 Norge N S B Oslo Sporveier, Oslo 25 Österrike VAE AG, Zeltweg Linz AG, Linz 26 Portugal C P, Lissabon Metro Lissabon, ML Futrifer SA, Abrantes 27 Rumänien SNCFR, Bukarest 28 Sverige Bankverket, S J Stockholmer Tunnelbahn SL, Stockholm Vossloh Nordic Switch Systems AB Ystad Vossloh Nordic Switch Systems AB, Örebro 29 Schweiz Appenzeller Bahnen Basler Verkehrsbetriebe Berner Oberlandbahnen, Interlaken B L S Bern Chemin de Fer LEB, Echallens Rhätische Bahn AG, Chur Schweizerische Bundesbahn SBB Bern Städtische Verkehrsbetriebe Bern 30 Singapore Metro Singapore, SMRT 31 Spanien ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Madrid RENFE Metro Madrid 32 Taiwan Taipei Rapid Transit Corporation TRTC 33 Thailand China Railway Construction Co. Ltd., CRCC, Bangkok 34 Turkiet Metro Istanbul TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari 35 USA Metro Baltimore Metro Los Angeles LA Metro North. New York New Jersey Transit Port Authority Trans-Hudson Corporation, PATH Union Pacific Railroad, Omaha Burlington Northern BNSF, Texas Amtrack Sacramento Regional Transit Progress Rail Services VAE-Nortrack 23

24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Växelteknik och rälmontering från Schwihag används även till höghastighetsbanor, tunnelbanor och industrispår för tung trafik över hela världen. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag AG Spår- och växelteknik Lebernstrasse 3, CH-8274 Tägerwilen Telefon ++41(0) Telefax ++41(0)

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6.

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6. PRESSINFORMATION Pris och prestanda-index (HPLI-Hotel-Preis-Leistungs-Index) 2008 överraskar: - hotel.info-gäster världen över placerar hotell i Tokyo på första plats - Storstäder som London, Moskva och

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Tyska cykelturister. Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl

Tyska cykelturister. Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl Tyska cykelturister Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl - Tyskland har ca 7590 mil turistiska cykelleder Lite statistik - 5,6 miljoner tyskarna hade cykelsemester

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Europe By Satellite Installationsanvisningar. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18

Europe By Satellite Installationsanvisningar. Europe by Satellite. SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18 Europe by Satellite Installationsanvisningar SES ASTRA Europe By Satellite Sida 1 av 18 Innehåll 1 Inledning...3 2 Banpositioner...3 2.1 Tjänst på Ku bandet från 4,8 E...3 2.2 Tjänst på C bandet från 319,5

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Sid 1 (6) Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel Gerhardt Braun RaumSysteme Innehållsförteckning Våra svar på era utmaningar Smådelslager Bietigheim-Bissingen 4-5 Parkering Zug 6-7 Serverförvaringar Frankfurt am Main 8-9 Serverrum Rheinstetten 10-11

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass EV VA L åssystem säkerhet i särklass Varför... Evvasalto Access AB är en ledande aktör inom säkerhet. Genom vårt samarbete med EVVA kan vi erbjuda de bästa lösningarna inom säkerhetssystem. EVVA är ett

Läs mer

Godkända Investeringstillgångar, Sverige

Godkända Investeringstillgångar, Sverige Uppdaterad 130628Uppdaterad 12 Godkända Investeringstillgångar Godkända Investeringstillgångar, Sverige Nedan angivna värdepapper som är upptagna till handel vid någon av följande reglerade marknader eller

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012 ir France KLM Royal Dutch irlines - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt.

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation Vi tänker grönt Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Vi tar på oss detta ansvar Med sikte på framtiden Som familjeföretag är vi på Hörmann

Läs mer

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail. Res fritt och bekvämt i hela Europa. InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2014 Äventyr, bekvämlighet, valfrihet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00 Tillsammans räddar vi liv Dignita Vi är ett kompetent teknikföretag med lång erfarenhet inom motorbranschen, trafiksäkerhet och designutveckling. Vårt mål är att utveckla högkvalitativa och prisvärda produkter

Läs mer

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite NVF/Finska avdelningen Utskott 33 - asfaltbeläggningar FÖRBUNDSUTSKOTTSMÖTET 17. JUNI 22 PÅ NÅDENDAL SPA Jari Pihlajamäki Den eviga asfaltbeläggningen mot utmattningen? - erfarenheter från testsektioner

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Walraven Group. walraven.com

Walraven Group. walraven.com Walraven Group walraven.com Om Walraven Walraven Group Walraven är ett internationellt företag med egna produktions- och försäljningsfaciliteter i flera länder. Walraven Group har över 800 medarbetare.

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fredrik Cygnaeus Relationship Director Världen idag Decoupling? BNP Tillväxt % 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 2005 2006 2007 2008 2009P 2010P

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf.

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. Utomlands med 3. Storstadssemester i Europa eller sol och bad i Florida oavsett hur du vill använda din mobil under semestern, har vi en lösning för dig. Nyhet. 3Utland. Paketpris på surf, samtal och SMS

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

100% e-faktura Basware Scan and Capture

100% e-faktura Basware Scan and Capture A Basware Presentation 100% e-faktura Basware Scan and Capture Presentatör: Johan Kruse 2011-10-06 Användardagarna 2011 Innehåll Agenda 100% e-faktura Vad är Scan and Capture? Scan and Capture Status Varför

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008 Nr 161 407 YRORTSKLASSRNA ÖR UTRIKSRPRSNTATIONNS STATION- RINGSORTR OH KOIINTRNA 1.4.2008 Stationeringsort Koefficient Oslo 1,400 Moskva 1,350 Köpenhamn 1,300 Reykjavik Söul Tokyo 1,250 Abuja 1,200 ern

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer