Urkund kategori: komponenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urkund kategori: komponenter"

Transkript

1 årets db-leverantör Urkund kategori: komponenter schwihag AG, tägerwilen (schweiz) Företaget Schwihag ag tilldelas detta pris för sina innovativa rälmonteringssystem och växelkomponenter. Produkterna utmärks av tillförlighet, lång livslängd och kvalitet. Schwihag är världsledande inom monteringssystem för Stödräl och farräl Samt Komponenter för SmörjningSfria växlar. :::::::::::::::::::::::::::::: innovativ Spår- och växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2 Produkter ::::::: Innehåll ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: Schwihag-komponenter för växlar och spår ::::::::: Sida Växelteknik Spårteknik Engineering Service och konsulting Referenser Schwihag Kompetent inom överbyggnad sedan 1971 Våra innovativa och problemlösningsorienterade produkter används av nöjda kunder över hela världen för såväl järnvägar med höghastighetstrafik som för tung och skrymmande trafik, för tunnelbanor, metrosystem och spårvägar. Schwihag-produkter kännetecknas av hög pålitlighet, lång livslängd och excellent kvalitet. Med hjälp av dessa produkter kan våra kunder uppfylla de ständigt stigande kraven på en modern infrastruktur. Nyckelkomponenterna från SCHWIHAG innebär inte endast permanent reducerade underhållskostnader för järnvägsinfrastrukturen, utan höjer även samtidigt dess tillgänglighet. Våra produkter är enkla att installera, är dessutom inspektionsvänliga, underhållsfria och sist men inte minst miljövänliga. Vi lägger stor vikt vid en hållbar utveckling. 02

3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 03

4 01 Växelteknik ::::::::::::::::::::::::::::: IBAV-glIdplATTOr Och IfAV-mOTrälplATTOr fö ibav-tunginspänningsplatta med spännbygel SSb 4 och 6 mm ändmellanlägg ifav-moträlplatta MPL 50 för räl SJ 50 med spännbygel SSb 2 och 5 mm ändmellanlägg glidplattorna från Schwihag är utrustade med ett inre spänndon för stödräl (ibav). För detta ändamål används Schwihag-spännbyglarna SSb2, SSb3 och SSb4 beroende på ibav-glidplattans position i tunganordningen. För montering på utsidan av stödrälen kan ett valfritt rälmonteringssystem (t ex SKL, Pandrol, Nabla) som valts av kunden användas. Samma spännsystem som finns på insidan används för farräl (ifav) vid korsningens moträl. ibav-glidplatta PNc och spännbygel SSb 2 för växlar Uic 60 från RENFE med 6 mm ändmellanlägg 04

5 r för VäxlAr ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: UNder mer än 20 års TId har IBAV- Och IfAV-sysTem från schwihag VIsAT sin lämplighet för NOrmAl, TUNg samt höghastighetstrafik på järnväg I fler än 40 länder över hela VärldeN. Samtliga ibav-glidplattor kan förses med en glidvaxförseglad korrosions- och smörjningsfri molybdenbeläggning eller med glidinsatser av smörjningsfri och slitstark cusn8 F66-brons med eller utan grafitrondeller. Dessa beläggningar eller glidinsatser ska betraktas som en komplettering vid tunganordningens rot i kombination med Schwihag-tungrullanordningen. här reduceras startkraften för växeltungan vilket höjer slitstyrkan i glidytorna. De smörjningsfria Mobeläggningarna eller glidinsatserna i kombination med Schwihag-tungrullanordningarna garanterar permanent låga omläggningskrafter. ibav-glidplattor och ifav-moträlplattor tillverkas av gjutjärn med sfärografit och är färdigbearbetade för montering. För mindre serier och specialkonstruktioner finns passande sänksmidda glidplattor och mothåll för tillverkning av svetsade plattor för alla typer av räl- och tungprofiler. 05

6 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag-plattor för olika slags jä Network Rail IBAV-glidplatta för en kapslad SCHWIHAGsliper med växellås Network Rail Plattor för kapslad sliper SB7 Mk4 RENFE/ADIF Glidbocksplatta, IBAV-glidplatta och IBAV-rullplatta för växel UIC 60 SB 4 DB-växel S 54-KS med DKW-IBAV-trångsektionsplatta, IFAV-moträlplatta, IBAV-rullplatta, IBAV-glidplatta IBAV-lagerjärnsplatta IBAV-rullplatta med lagerjärn SRg 15 SRp 15 SRg 95 ZRV MRTC, Lantau Airport Railway, Hongkong/Kina IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor PNC 60-2 PNC 60-1 PNC 60-1R Network Rail Växel UIC 54 med höga tungor BPV 4 BPV 3 BPV 2 SPVR BPV 1 SB3-1 SSB5 SNCB-växel UIC 60 med tunginspänningsplatta, IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor BCR 604 IBAV-plattprogram för växlar UIC 54, Metro Madrid och RENFE/Spanien PNC PNC R PNC SRg 6 BPV 1 BGL... PNC SRg 6 SP 2 BPV 1 BGL 606 PNC SRg 7 SP 1 BVP BGL 603 PNC SRg 102 ZRV SP 1 R SPVR BGL 603 R PNC R 06

7 s järnvägsdrifter (exempel) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Network-Rail IBAV-glidplattor för kapslad SCHWIHAG-sliper i växel UIC 60 DB-växel S 54 Förstärkt IBAV-glidplatta med 6 st hål för växlar på träsliper med hög påkänning Network-Rail IBAV-glidplattor och IBAV-rullplatta för växel UIC 60 med låga tungor SB 2 SB 6 SB 7 DB-växel UIC 60-KS med IFAV-moträlplattor, glidbocksplatta, IBAV-rullplatta och IBAV-glidplattor SRg 6 V SRg 7 V Network-Rail IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor för växel UIC 54 med låga tungor SB 1 SB 1 R IBAV-plattprogram för växlar UIC 60, Banverket/ Sverige URp 215 med SSb2 UGp 1 URg 41 ZRV SCHWIHAG-monteringsplattor för DB-växel UIC 60-W med stödbock för moträl, glidbocksplatta, IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor RPSV 2 RPSV 1 Toronto-Transit- Commission TTC IBAV-rullplattor och IBAV-glidplattor RPSV 1 R GPL 60-6 URg 13 GPL 60-1 URg 13 UStp 11 RPSV 1 SSP 1 R URg 13 RPSV 1 SSP-S1 med switch stop GPL 60-9 URg 13 Ugp 5 w RPSV 1 SSP-G med guard support GPL 60-4 T URg 13 KAS URg 57 RPVSP1- växellås SSP 1 med SSb4 GPL 60-1 R URg 13 KAS ZRV URg 58 ZRV RPSV 1 R SSP 1 R 07

8 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: horisontal inställbarhet av rullpaketet 2:a rullaxeln 1:a rullaxeln Rullarna ställs in i höjdled genom att excenterbultarna vrids runt enligt schemat som hör till tunganordningen. :: Tungan kan rulla utan motstånd tack vare en inviduell, steglös höjdinställning av rullarna, dvs. -0,5 till +6,0 mm efter att monteringsbultarna har lossats. :: Rullarna kan ställas in på max. 6,0 mm höjd. Därmed kan stora avstånd uppnås mellan sliprarna med rullplattorna. :: Tack vare placeringen av de kombinerade ibav-rullplattorna på slipern kan spårriktningen utföras utan begränsningar. :: inom tunganordningens övriga områden rekommenderar vi glidplattor med korrosions- och smörjningsfria glidinsatser eller molybdenbeläggningar med glidvaxförsegling. :: Kan levereras för samtliga räl- och tungprofiler. 08

9 :::::::::::: Tungrullanordning ZRV-system Schwihag :::::::::::::::::::: Smörjningsfri växel :: Optimal lösning med Schwihag-tungrullanordningar ZRV Schwihag-tungrullanordning ZRV :: Varje rulle kan ställas in separat i höjdled :: Enkel att montera :: Avsedd för nya växlar samt komplettering De stora fördelarna :: Montering på slipern :: Integrerad i glidplattan :: Friktionsfria tungrörelser :: Reducerade omläggningskrafter :: Underhållsfritt och inspektionsvänligt :: miljövänligt och kostnadsreducerande eftersom ingen smörjning krävs Tungrullanordningen ZRV-system från Schwihag inkl. skyddsplåt, integrerad i IBAV-glidplattan, innan växeln har lagts in i ballast. Uppmätning av omläggningskrafter i Geislingen an der Steige, växel 112, med och utan rullagersystem från Schwihag 5 Diagram över dragbelastning 5 Diagram över tryckbelastning kn 4 kn mm 240 med rullanordning utan rullanordning mm 240 med rullanordning utan rullanordning 09

10 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::: kapslad schwihag-sliper svs med INTegrerAd sc kapslad schwihag-sliper svs Den kapslade sliperns vikt och yttre mått är desamma som för konventionella växelsliprar av betong. Såväl drag- och kontrollstången som drivmotorn kan integreras i denna sliper. Därigenom kan växelomläggningsanordningen placeras komplett under ballast och samtliga sliprar vid växeltungan spårriktas maskinellt. Eftersom denna ihåliga sliper har tillverkats av gjutjärn med sfärografit uppvisar den en högre motståndskraft mot förskjutningar än konventionella betongsliprar. Den högre lägesstabiliteten i den kompletta växeln leder till en avsevärd reducering av axelstörningarna, vilket i sin tur höjer tillgängligheten för järnvägsinfrastrukturen. De kapslade sliprarna kan vid önskemål förses med molybdenbeläggning samt utrustas med smörjningsfria ibav-glidplattor och tungrullanordningar. Drag- och kontrollstängerna samt växelsystemet kan placeras skyddat i den kapslade slipern som kan värmas upp och förses med ett extra lock. Därmed kan ett optimalt skydd mot väderlek och nedsmutsning garanteras. Under det lätt avtagbara locket är utrustningen lättåtkomlig vilket innebär att den kapslade slipern är mycket inspektionsvänlig. SVS-slipern kan även levereras för kundanpassade kapslade slipersystem. den högre lägesstabiliteten I den kompletta VäxelN leder TIll en AVseVärd reducering AV AxelsTörNINgArNA, VIlkeT I sin TUr höjer TIllgäNglIgheTeN för järnvägsinfrastrukturen. schwihag-hakspärr skv Schwihag-hakspärren SKV i den kapslade Schwihagslipern är avsedd för såväl tungor som för den rörliga korsningsspetsen. Med spärren kan tungan expandera på längden, i relation till stödrälen, med upp till +/- 30 mm vid temperaturvariationer. SKV-spärren kan även levereras utan kapslad sliper. 10

11 d schwihag-hakspärr skv :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Den integrerade växelomläggningsanordningen finns med elektrisk-mekanisk eller elektrisk-hydraulisk utrustning. Drag- och kvarhållningskrafter kan anpassas allt efter behov. 11

12 01 Växelteknik/spårteknik :::::::::::::::::::::::: Den skruvlösa moträlen bcr ::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag har utvecklat en skruvlös befästning av moträl. Med hjälp av den enkla klämanordningen kan farräl och moträl monteras effektivare vilket ger avsevärda tidsbesparingar. Den skruvlösa moträlen (BCR) :: Inga borrhål i moträlprofilen :: avvikelser i längdriktningen, mellan moträl och sliper resp. moträlplatta, kan tolereras utan problem :: Förkortad monteringstid tack vare enklare hantering :: Moträlen resp. farrälen kan bytas ut snabbare och säkrare :: Inga lösa komponenter på byggarbetsplatsen :: Perfekt för farräl i kurvor :: Med Schwihag-spännbygeln kan farrälen demonteras utan att moträlen först behöver tas bort :: Tillgänglig för alla rälprofiler och rälmonteringar 12

13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 13

14 02 Spårteknik ::::::::::::::::::: Rälmonteringssystem :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: De rälmonteringssystem som tillhandahålls av Schwihag baserar sig på system som är väl beprövade sedan flera decennier tillbaka. Schwihag har optimerat dessa system både i tekniskt och ekonomiskt avseende. Schwihag erbjuder rådgivning, utveckling, konstruktion, tillverkning, leverans och service för rälmontering och följande användningar: :: standardbanor (22,5 t axellast - 30 t axellast) :: höghastighetsbanor (max. 22,5 t axellast) :: banor för tung trafik (över 30 t till 50 t axellast) :: tunnelbanor (12 t - 13 t axellast) :: pendeltåg (16 t axellast) :: spårväg (6 t - 10 t axellast) :: industrispår (22,5 t - 50 t axellast) Spännklämma Skl 1 på betongsliprar samt i följande utföranden: :: överbyggnad av ballast med betongsliprar :: överbyggnad av ballast med träsliprar :: överbyggnad av ballast med stålsliprar :: ballastfritt spår :: brobalkar (balkar på stålbroar) oberoende av: Spännklämma Skl 12 på ballastfritt spår :: rälprofil och rällutning :: slipergeometri :: banprofil (t ex små radier, branta stigningar) Spännklämma Skl 12 på träsliprar 14

15 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: schwihag rälmonteringssystem är: :: väl beprövade standardsystem (standard KS-överbyggnad eller w-överbyggnad) :: nyutvecklingar enligt kundernas krav :: anpassningar med optimerade komponenter, t ex nya spännklämmor för befintliga sliprar för komplettering eller ombyggnad :: specialkonstruktioner för komplicerade monteringssituationer :: system med särskilt ytskydd för SBS-komponenter enligt kundernas krav för stränga miljökrav :: system med mycket effektivt bullerskydd (stomljud/vibrationer) :: system för övergångszoner, t ex vid tunnlar/broar med stora relativa rörelser mellan räl och bärlager :: levereras i separat skick Spännklämma Skl 1 i förmonterat skick Spännklämma Skl 1 fastspänd 15

16 02 spårteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: fördelar :: Tillverkas i ett stycke av gjutjärn med sfärografit :: Sliperns undersida har vassa kanter och fördjupningar för bättre stabilitet i ballasten :: Kan öppnas komplett uppåt :: Samma vikt som en betongsliper :: Dubbel isolering :: Kan levereras för samtliga rälprofiler och spårvidder 16

17 :::::::::::::::::::::::: sliper med kabelkanal ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: slipern med kabelkanal har TIllVerkATs AV gjutjärn med sfärografit Och UppVIsAr en VIkT som är jämförbar med sliprar AV BeTONg. på UNdersIdAN har slipern VAssA kanter samt fördjupningar för BäTTre sta- BIlITeT I BAllAsTeN. sliper med kabelkanal Med de integrerade kabelskyddsrören i denna sliper kan kablarna korsas säkert i växlarna, även vid underhålls- och riktningsarbeten som genomförs maskinellt. Dessutom är kabelrören elastiskt lägesfixerade med vibrationsdämpande gummilager vid sliperns öppningar på kortsidan. För att uppnå maximal säkerhet har elektriska isoleringar monterats mellan rälunderlagsplattan och slipern. Eftersom sliperns ovansida har bearbetats komplett, är den korrekta placeringen av rälens fot exakt definierad med rälunderlagsplattan. Locket som lätt kan tas av garanterar ett optimalt skydd mot väderlek och nedsmutsning. Slipern kan därmed utan vidare inspekteras uppifrån och från sidan. Tack vare denna höga grad av åtkomlighet kan befintliga kabelkorsningar alltid utökas i efterhand. Slipern kan utan vidare läggas i ballastbädden. Det är inte nödvändigt att bryta kabelföringen. 17

18 03 engineering ::::::::::::::::::: engineering ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag ser sig själv som en samarbetspartner för järnvägsoperatörer och järnvägsindustrin inom räloch växelteknik. forskning och utveckling Målinriktad forskning och produktutveckling har hög prioritet inom Schwihag. Olika krav på framtidsorienterade överbyggnader bestäms i nära samarbete med järnvägsingenjörer från järnvägsbolagen. 3D cad-systemet Pro Engineer används för att utveckla nya produkter, eller anpassa och optimera redan väl beprövade produkter. På grundval av dessa cad-data kan erforderliga FU-analyser därefter genomföras. Prototyper undersöks i vårt eget laboratorium med avseende på allmänna tekniska egenskaper samt användningsduglighet för användning inom järnvägsmiljön. i detta sammanhang kan kontinuerliga belastningstester genomföras enligt internationella standarder eller specifikationer som utgetts av olika järnvägsbolag. inom ramen av ett godkännande genomgår komponenterna och systemen ännu ett test i ett oberoende testinstitut efter att de har provats i Schwihag-laboratoriet. här samarbetar Schwihag intensivt med välrenommerade provningsorgan och forskningsinstitut, t ex Tekniska Universitetet i München eller TU Dresden. målinriktad forskning Och produktutveckling har hög prioritet INOm schwihag. 18

19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: produktion, kvalitetssäkring och logistik Vi garanterar våra kunder att Schwihag-produkterna tillverkas enligt följande villkor: :: noggrant valda material som tål hög belastning :: optimala tillverkningsmetoder med tanke på produktkvalitet, flexibilitet och resursinsats (manpower, material, energiförbrukning) :: löpande övervakning av tillverkningsprocesser och produktdata med material- och måttprov enligt nationella, internationella samt av våra kunder fastlagda standarder schwihag har INförT ett kvalitetssäkringssystem som är certifierat enligt IsO företaget är sedan flera år TIllBAkA leverantör AV kategori Q1 åt deutsche BAhN Ag. Schwihag har infört ett kvalitetssäkringssystem som är certifierat enligt iso Företaget är sedan flera år tillbaka leverantör av kategori Q1 åt Deutsche Bahn ag. Med SchwihagS tillverkningskonceptet i kombination med företagets logistikkoncept är det möjligt att med kort varsel reagera på särskilda önskemål från kundernas sida. Dessutom kan standardprodukter och även specialtillverkningar utan vidare levereras i tid över hela världen. 19

20 04 Service och konsulting :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Våra kunder profiterar på vår världstäckande erfarenhet med komponenter och system för räl och växlar som inte kräver något större underhåll. Tägerwilen site / CH Leipzig site / DE 20

21 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: service Och konsulting ::::::::::::::: Vi garanterar att våra produkter för räl- och växelteknik uppvisar tillräckligt hög: :: kvalitet :: livslängd :: tillförlitlighet för att kunna uppfylla de allt högre ställda kraven inom järnvägstrafik, dvs :: stigande hastigheter :: högre axellaster :: bättre åkkomfort :: bättre miljöskydd, t ex med buller- och vibrationsskydd i så stor omfattning som möjligt. Våra kunder profiterar på vår världstäckande erfarenhet med komponenter och system för räl och växlar som inte kräver något större underhåll. Dessa förekommer inom: :: banor för fjärr- och regionaltrafik :: höghastighetsbanor :: banor för tung trafik :: industrispår :: stadssystem, t ex högbana eller tunnelbana :: spårvägar Förutom en omfattande rådgivning innan våra produkter introduceras, erbjuder vi givetvis även följande tjänster: :: kurser för montering och inspektion :: teknisk rådgivning för ombyggnationer :: rådgivning och tillhandahållning av lösningskoncept för individuella problem :: aktuell information kring nya produkter eller produktanpassning Dessutom står Schwihag-experter gärna till våra kunders tjänst för personlig och detaljerad teknisk rådgivning vid de viktigaste fackmässorna för överbyggnadsteknik, t ex innotrans Berlin / DE iaf Münster / DE Rail-Tech Utrecht / NL sifer Lille / FR Nordic Rail Jönköping / SE Expo Ferroviaria Turin / it BcN Rail Barcelona / ES infrarail Manchester / gb Railtex London / gb Rail Solution asia Bangkok / Th Trako Danzig / PL arema chicago / US Exporail New Delhi / in 21

22 05 Referenser ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag-produkter över hela vä Representanter i utlandet USA Thomas R. Schultz PO Box 717 Shingle Springs, California Telefon: +1 (530) Telefax: +1 (530) Mobil: +1 (530) E-post: Storbritannien / Asien Fa. PWMM Limited / Schwihag UK 10 Harewood Road Holymoorside Chesterfield, GB-S42 7HT Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Nederländerna Heatpoint B.V. Denemarkenweg 17 NL-2411 RK Bodegraven Telefon: Telefax: E-post: Spanien Miguel Pascual Fideli Sabino Arana, 56 / 5-2 E-0802 Barcelona Telefon: Telefax: E-post: Tyskland Schwihag GmbH Handelsvertretung Carsten Scholz Wasserbank 9 D Witten Telefon: Telefax: E-post: Italien Rappresentanza generale per l Italia Schwihag AG Daniela Seidel Via Nomentana 13 I Roma Telefon: Telefax: Mobil: E-post: 22

23 världen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Japan Sumitomo Corporation EKKRZ Section 8-11 Harumi 1-Chome Chuo Ku Tokyo 4 Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Korea NAMYANG MACHINERY CO. LTD. Mr. Jin-Woo Nam 38 B - 5 L, NAM DONG GONG DAN NAM CHON DONG NAM DONG-KU Incheon Telefon: Telefax: Taiwan Jeff Chen / VP Giant Motors International Co. Ltd. Telefon: Telefax: Mobil: Australien Queensland Rail, Queensland Railcorp, New South Wales Fortescue Metals Group Ltd., Perth Thomson, Kelly & Lewis Pty. Ltd. ERICO Products Australia Pty. Ltd 2 Argentina Metrovías, Buenos Aires 3 Belgien Belgische Staatsbahn, S N C B 4 Kina Mass Transit Railway Corporation, MTRC, Hong Kong KCRC, Hong Kong Light Rail, Hong Kong China Railway Shanhaiguan Bridge Group China Railway Turnout & Bridge Inc. Baoji China Railway Track Systems Group Zhuzhou 5 Danmark D S B (Banestyrelsen) Metro Kopenhagen Sportek/Kontek Horsens 6 Tyskland Deutsche Bahn AG, DB AG Deutsche Bahn (DB) Berlin Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) Häfen und Güterverkehr Köln AG Kölner Verkehrsbetriebe KVB VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) Duisburger Hafen AG Duisburger Verkehrsgesselschaft AG (DVG) Duisburger Verkehrsbetriebe Eisenbahn und Häfen GmbH Duisburg EVAG, Essen Frankfurter Verkehrsbetriebe Hamburger Hochbahn Krefelder Eisenbahn Laubag AG, Schwarze Pumpe Münchner U-Bahn Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG. Neuss Neusser Eisenbahn Neuss Rheinbraun AG, Köln RWE Power AG Grevenbroich S-Bahn Berlin GmbH Schwellenwerk Stewing GmbH, Langelsheim SHW, Wasseralfingen Stadtwerke Frankfurt Stuttgarter Strassenbahn SWK Mobil GmbH (SWK) Vattenfall Europe Mining Railway Cottbus Verkehrs Gesellschaft Frankfurt am Main (VGF) Walter Spannbeton GmbH, Güsen Rail.One GmbH, Langen Rail.One GmbH, Coswig Rail.One GmbH, Brandenburg Durtrack GmbH, Möllenhagen DW Schwellen GmbH, Güsen DW Schwellen GmbH, Neuss Leonhard Moll Fertigteilwerke GmbH & Co. KG, Laussig Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Brandenburg Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Butzbach Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Gotha Künstler Bergbautechnik GmbH, Holzwickede Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Bochum Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Essen Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Rosslau Weichenbau Laeis GmbH, Trier Schreck-Mieves GmbH, Dortmund Schreck-Mieves GmbH, Braunschweig 7 Finland V R Metro Helsinki Vossloh Cogifer Finland Oy Teijo 8 Frankrike S N C F Vossloh Cogifer SA Reichshoffen, Paris 9 Grekland Athens Metro Hellenic Railways Organisation (OSE) Artemi Kiakidis, Thessaloniki 10 Storbritannien Network Rail (ehem. British Railways BR) London Underground, London Metronet Rail BCV Limited London Tube Lines Ltd London Tramway Croydon, Croydon Jarvis Rail York Amey Colas London Amey Rail Ltd., Surrey Amey Railways Ltd., Wiltshire Babcock Rail (Previously First Engineering Limited) Blantyre Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Sandiacre, Nottingham Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Beeston, Nottingham Balfour Beatty Rail Infrastructure Services London VAE Baileyfield, Edinburgh Corus Cogifer, Scunthorpe 11 Indonesien Indonesian Railway Public Corporation (Permuka) 12 Irak Iraqi Republic Railways 13 Irland I R, Dublin 14 Italien Ferrovie dello Stato Sp.A. FS, Rom 15 Japan EJR Tekki 16 Kanada Canadian National CN Calgary Transit Metro Vancouver Safetran Canada Inc. Winnipeg MB The city of Edmonton TTC, Toronto Transit Commission 17 Colombia Metro de Medellín 18 Korea Korea High Speed Rail Construction (KHRC) Teagu Subway Agency Kangwon Railtech Co. Ltd., Seoul 19 Kroatien Proreg Proizvodnja Regeneracija d.o.o. Zagreb 20 Luxemburg C F L KIHN, S.A. Rumelange ARBED, Differdange Soluxtrafer, Rodange 21 Malaysia Express Rail Link Kuala Lumpur 22 Mexiko Ferrocarril Mexicano 23 Nederländerna Amsterdam GVB N S Kloos Kinderdijk, Kinderdijk Wissel Bouw Bedrijf B.V. 24 Norge N S B Oslo Sporveier, Oslo 25 Österrike VAE AG, Zeltweg Linz AG, Linz 26 Portugal C P, Lissabon Metro Lissabon, ML Futrifer SA, Abrantes 27 Rumänien SNCFR, Bukarest 28 Sverige Bankverket, S J Stockholmer Tunnelbahn SL, Stockholm Vossloh Nordic Switch Systems AB Ystad Vossloh Nordic Switch Systems AB, Örebro 29 Schweiz Appenzeller Bahnen Basler Verkehrsbetriebe Berner Oberlandbahnen, Interlaken B L S Bern Chemin de Fer LEB, Echallens Rhätische Bahn AG, Chur Schweizerische Bundesbahn SBB Bern Städtische Verkehrsbetriebe Bern 30 Singapore Metro Singapore, SMRT 31 Spanien ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Madrid RENFE Metro Madrid 32 Taiwan Taipei Rapid Transit Corporation TRTC 33 Thailand China Railway Construction Co. Ltd., CRCC, Bangkok 34 Turkiet Metro Istanbul TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari 35 USA Metro Baltimore Metro Los Angeles LA Metro North. New York New Jersey Transit Port Authority Trans-Hudson Corporation, PATH Union Pacific Railroad, Omaha Burlington Northern BNSF, Texas Amtrack Sacramento Regional Transit Progress Rail Services VAE-Nortrack 23

24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Växelteknik och rälmontering från Schwihag används även till höghastighetsbanor, tunnelbanor och industrispår för tung trafik över hela världen. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag AG Spår- och växelteknik Lebernstrasse 3, CH-8274 Tägerwilen Telefon ++41(0) Telefax ++41(0)

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

Nr. 22/2010. In practice

Nr. 22/2010. In practice Nr. 22/2010 In practice Innehållsförteckning 04 SFS-pionjären Hans Huber ser tillbaka på 50 års tillverkning. 14 Möbelvaruhuset IKEA har just avslutat den första etappen av ett av dess största logistikcentra

Läs mer

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen!

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen! Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 3 2007 Future Transport Kombitrafiken ökar i Sverige Så ska Stockholms flaskhals byggas bort Komplett mässkatalog i tidningen!

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

snabboversattare.se Förtroende Kvalitet Kunskap Effektiv kommunikation Bra resultat Utveckling Service Erfarenhet Kunden i centrum

snabboversattare.se Förtroende Kvalitet Kunskap Effektiv kommunikation Bra resultat Utveckling Service Erfarenhet Kunden i centrum snabboversattare.se Förtroende Kvalitet Kunskap Bra resultat Utveckling Service Erfarenhet Kunden i centrum Effektiv kommunikation Innehållsförteckning 3 Management Summary 4 Stark ekonomisk grund Bakgrundsinformation

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken

Ljusfabriken 80% 100% LED Genombrottet för LEDtekniken E Ljusfabriken tune the light : Möjligheterna att gestalta arkitektur med hjälp av ljus är oändliga. ERCO utvecklar metoder och verktyg för att skapa och styra ljus. Så blir ljuset arkitekturens fjärde

Läs mer

HTC Professional Floor Systems Produktkatalog

HTC Professional Floor Systems Produktkatalog HTC Professional Floor Systems Produktkatalog 2009-2010 SE You don t have to be macho to manoeuvre this machine. But you ll probably feel like it. Innehållsförteckning Introduktion Introduktion 3 HTC Sweden

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY17-8505/SE April 2007

Riktningsventil VO40 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum. Katalog HY17-8505/SE April 2007 Proportionell ventil med öppet eller stängt centrum Katalog HY17-8505/SE April 2007 ! VARNING Fel i och felaktigt val och felaktig användning av de produkter och/eller system som beskrivs häri samt tillhörande

Läs mer

EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO

EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #2 2013 Hovleverantör i Storbritannien 3 Snabb installation gav bättre butiksövervakning 12 Toppmodern sjukhussäkerhet 15 Tema GUNNEBO TAR ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor

Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor Trafik & logistik Bus Rapid Transit i Sverige? - kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor PER-GUNNAR ANDERSSON, TRIVECTOR MALIN GIBRAND, TRIVECTOR KARL KOTTENHOFF, KTH Rapport Stockholm,

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Trendspaning kollektivtrafik

Trendspaning kollektivtrafik PM: 2014:77/Version:1.0 Trendspaning kollektivtrafik Dokumentinformation Titel: Trendspaning kollektivtrafik Serie nr: 2014:77 Projektnr: 14121 Författare: Kristoffer Levin Per Gunnar Andersson Stefan

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

FOKUS: Kundvärde Gästbidrag från ENERCONS grundare Aloys Wobben Ett nätverk gör allt RFID-Sändare i Automatisk Produktion

FOKUS: Kundvärde Gästbidrag från ENERCONS grundare Aloys Wobben Ett nätverk gör allt RFID-Sändare i Automatisk Produktion 14 H A R T I N G S T e k n i s k a N y h e t s b r e v FOKUS: Kundvärde Vindenergi Gästbidrag från ENERCONS grundare Aloys Wobben Automation IT Ett nätverk gör allt Microteknologi RFID-Sändare i Automatisk

Läs mer

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd High Precision by KMT Lidköping slipning med extrem precision UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning Därför har KMTs maskiner lång livslängd ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY The whole world of industrial

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Gardiner för sol- och bländskydd

Gardiner för sol- och bländskydd REFERENSER TYSKLAND AOK, Berlin Arcor, Stuttgart Ausländerbehörde, Hamburg Bayerischer Rundfunk, München Bayerisches Rotes Kreuz, Augsburg Berliner Congress Center, Berlin Berufsgenossenschaft Metall Nord

Läs mer

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #3 2013 Färre händer hanterar kontanterna 11 Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 Skräddarsydd säker förvaring 16 Tema GLOBAL NÄRVARO LOKAL

Läs mer

Maskinerier för garageportar och infartsgrindar

Maskinerier för garageportar och infartsgrindar NYHET Fjärrkontroll med greppvänlig yta Maskinerier för garageportar och infartsgrindar Kompatibla maskinerilösningar från Europas ledande tillverkare 2 Hörmann märkeskvalitet 4 Hörmann fjärrsystem BiSecur

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

VACKERT VÄDER VARJE DAG MED UBIX

VACKERT VÄDER VARJE DAG MED UBIX UBIX Väderskyddstak är unikt VACKERT VÄDER VARJE DAG MED UBIX Var lugn med Combisafe får du vad du räknat med VACKERT VÄDER VAR TORRT LÄTTVIKTIGT FLEXIBELT SNABBMONTERAT MÅNGSID När du behöver ett tillfälligt

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer