Urkund kategori: komponenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urkund kategori: komponenter"

Transkript

1 årets db-leverantör Urkund kategori: komponenter schwihag AG, tägerwilen (schweiz) Företaget Schwihag ag tilldelas detta pris för sina innovativa rälmonteringssystem och växelkomponenter. Produkterna utmärks av tillförlighet, lång livslängd och kvalitet. Schwihag är världsledande inom monteringssystem för Stödräl och farräl Samt Komponenter för SmörjningSfria växlar. :::::::::::::::::::::::::::::: innovativ Spår- och växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2 Produkter ::::::: Innehåll ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: Schwihag-komponenter för växlar och spår ::::::::: Sida Växelteknik Spårteknik Engineering Service och konsulting Referenser Schwihag Kompetent inom överbyggnad sedan 1971 Våra innovativa och problemlösningsorienterade produkter används av nöjda kunder över hela världen för såväl järnvägar med höghastighetstrafik som för tung och skrymmande trafik, för tunnelbanor, metrosystem och spårvägar. Schwihag-produkter kännetecknas av hög pålitlighet, lång livslängd och excellent kvalitet. Med hjälp av dessa produkter kan våra kunder uppfylla de ständigt stigande kraven på en modern infrastruktur. Nyckelkomponenterna från SCHWIHAG innebär inte endast permanent reducerade underhållskostnader för järnvägsinfrastrukturen, utan höjer även samtidigt dess tillgänglighet. Våra produkter är enkla att installera, är dessutom inspektionsvänliga, underhållsfria och sist men inte minst miljövänliga. Vi lägger stor vikt vid en hållbar utveckling. 02

3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 03

4 01 Växelteknik ::::::::::::::::::::::::::::: IBAV-glIdplATTOr Och IfAV-mOTrälplATTOr fö ibav-tunginspänningsplatta med spännbygel SSb 4 och 6 mm ändmellanlägg ifav-moträlplatta MPL 50 för räl SJ 50 med spännbygel SSb 2 och 5 mm ändmellanlägg glidplattorna från Schwihag är utrustade med ett inre spänndon för stödräl (ibav). För detta ändamål används Schwihag-spännbyglarna SSb2, SSb3 och SSb4 beroende på ibav-glidplattans position i tunganordningen. För montering på utsidan av stödrälen kan ett valfritt rälmonteringssystem (t ex SKL, Pandrol, Nabla) som valts av kunden användas. Samma spännsystem som finns på insidan används för farräl (ifav) vid korsningens moträl. ibav-glidplatta PNc och spännbygel SSb 2 för växlar Uic 60 från RENFE med 6 mm ändmellanlägg 04

5 r för VäxlAr ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: UNder mer än 20 års TId har IBAV- Och IfAV-sysTem från schwihag VIsAT sin lämplighet för NOrmAl, TUNg samt höghastighetstrafik på järnväg I fler än 40 länder över hela VärldeN. Samtliga ibav-glidplattor kan förses med en glidvaxförseglad korrosions- och smörjningsfri molybdenbeläggning eller med glidinsatser av smörjningsfri och slitstark cusn8 F66-brons med eller utan grafitrondeller. Dessa beläggningar eller glidinsatser ska betraktas som en komplettering vid tunganordningens rot i kombination med Schwihag-tungrullanordningen. här reduceras startkraften för växeltungan vilket höjer slitstyrkan i glidytorna. De smörjningsfria Mobeläggningarna eller glidinsatserna i kombination med Schwihag-tungrullanordningarna garanterar permanent låga omläggningskrafter. ibav-glidplattor och ifav-moträlplattor tillverkas av gjutjärn med sfärografit och är färdigbearbetade för montering. För mindre serier och specialkonstruktioner finns passande sänksmidda glidplattor och mothåll för tillverkning av svetsade plattor för alla typer av räl- och tungprofiler. 05

6 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag-plattor för olika slags jä Network Rail IBAV-glidplatta för en kapslad SCHWIHAGsliper med växellås Network Rail Plattor för kapslad sliper SB7 Mk4 RENFE/ADIF Glidbocksplatta, IBAV-glidplatta och IBAV-rullplatta för växel UIC 60 SB 4 DB-växel S 54-KS med DKW-IBAV-trångsektionsplatta, IFAV-moträlplatta, IBAV-rullplatta, IBAV-glidplatta IBAV-lagerjärnsplatta IBAV-rullplatta med lagerjärn SRg 15 SRp 15 SRg 95 ZRV MRTC, Lantau Airport Railway, Hongkong/Kina IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor PNC 60-2 PNC 60-1 PNC 60-1R Network Rail Växel UIC 54 med höga tungor BPV 4 BPV 3 BPV 2 SPVR BPV 1 SB3-1 SSB5 SNCB-växel UIC 60 med tunginspänningsplatta, IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor BCR 604 IBAV-plattprogram för växlar UIC 54, Metro Madrid och RENFE/Spanien PNC PNC R PNC SRg 6 BPV 1 BGL... PNC SRg 6 SP 2 BPV 1 BGL 606 PNC SRg 7 SP 1 BVP BGL 603 PNC SRg 102 ZRV SP 1 R SPVR BGL 603 R PNC R 06

7 s järnvägsdrifter (exempel) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Network-Rail IBAV-glidplattor för kapslad SCHWIHAG-sliper i växel UIC 60 DB-växel S 54 Förstärkt IBAV-glidplatta med 6 st hål för växlar på träsliper med hög påkänning Network-Rail IBAV-glidplattor och IBAV-rullplatta för växel UIC 60 med låga tungor SB 2 SB 6 SB 7 DB-växel UIC 60-KS med IFAV-moträlplattor, glidbocksplatta, IBAV-rullplatta och IBAV-glidplattor SRg 6 V SRg 7 V Network-Rail IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor för växel UIC 54 med låga tungor SB 1 SB 1 R IBAV-plattprogram för växlar UIC 60, Banverket/ Sverige URp 215 med SSb2 UGp 1 URg 41 ZRV SCHWIHAG-monteringsplattor för DB-växel UIC 60-W med stödbock för moträl, glidbocksplatta, IBAV-glidplattor och IBAV-rullplattor RPSV 2 RPSV 1 Toronto-Transit- Commission TTC IBAV-rullplattor och IBAV-glidplattor RPSV 1 R GPL 60-6 URg 13 GPL 60-1 URg 13 UStp 11 RPSV 1 SSP 1 R URg 13 RPSV 1 SSP-S1 med switch stop GPL 60-9 URg 13 Ugp 5 w RPSV 1 SSP-G med guard support GPL 60-4 T URg 13 KAS URg 57 RPVSP1- växellås SSP 1 med SSb4 GPL 60-1 R URg 13 KAS ZRV URg 58 ZRV RPSV 1 R SSP 1 R 07

8 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: horisontal inställbarhet av rullpaketet 2:a rullaxeln 1:a rullaxeln Rullarna ställs in i höjdled genom att excenterbultarna vrids runt enligt schemat som hör till tunganordningen. :: Tungan kan rulla utan motstånd tack vare en inviduell, steglös höjdinställning av rullarna, dvs. -0,5 till +6,0 mm efter att monteringsbultarna har lossats. :: Rullarna kan ställas in på max. 6,0 mm höjd. Därmed kan stora avstånd uppnås mellan sliprarna med rullplattorna. :: Tack vare placeringen av de kombinerade ibav-rullplattorna på slipern kan spårriktningen utföras utan begränsningar. :: inom tunganordningens övriga områden rekommenderar vi glidplattor med korrosions- och smörjningsfria glidinsatser eller molybdenbeläggningar med glidvaxförsegling. :: Kan levereras för samtliga räl- och tungprofiler. 08

9 :::::::::::: Tungrullanordning ZRV-system Schwihag :::::::::::::::::::: Smörjningsfri växel :: Optimal lösning med Schwihag-tungrullanordningar ZRV Schwihag-tungrullanordning ZRV :: Varje rulle kan ställas in separat i höjdled :: Enkel att montera :: Avsedd för nya växlar samt komplettering De stora fördelarna :: Montering på slipern :: Integrerad i glidplattan :: Friktionsfria tungrörelser :: Reducerade omläggningskrafter :: Underhållsfritt och inspektionsvänligt :: miljövänligt och kostnadsreducerande eftersom ingen smörjning krävs Tungrullanordningen ZRV-system från Schwihag inkl. skyddsplåt, integrerad i IBAV-glidplattan, innan växeln har lagts in i ballast. Uppmätning av omläggningskrafter i Geislingen an der Steige, växel 112, med och utan rullagersystem från Schwihag 5 Diagram över dragbelastning 5 Diagram över tryckbelastning kn 4 kn mm 240 med rullanordning utan rullanordning mm 240 med rullanordning utan rullanordning 09

10 01 Växelteknik :::::::::::::::::::::::: kapslad schwihag-sliper svs med INTegrerAd sc kapslad schwihag-sliper svs Den kapslade sliperns vikt och yttre mått är desamma som för konventionella växelsliprar av betong. Såväl drag- och kontrollstången som drivmotorn kan integreras i denna sliper. Därigenom kan växelomläggningsanordningen placeras komplett under ballast och samtliga sliprar vid växeltungan spårriktas maskinellt. Eftersom denna ihåliga sliper har tillverkats av gjutjärn med sfärografit uppvisar den en högre motståndskraft mot förskjutningar än konventionella betongsliprar. Den högre lägesstabiliteten i den kompletta växeln leder till en avsevärd reducering av axelstörningarna, vilket i sin tur höjer tillgängligheten för järnvägsinfrastrukturen. De kapslade sliprarna kan vid önskemål förses med molybdenbeläggning samt utrustas med smörjningsfria ibav-glidplattor och tungrullanordningar. Drag- och kontrollstängerna samt växelsystemet kan placeras skyddat i den kapslade slipern som kan värmas upp och förses med ett extra lock. Därmed kan ett optimalt skydd mot väderlek och nedsmutsning garanteras. Under det lätt avtagbara locket är utrustningen lättåtkomlig vilket innebär att den kapslade slipern är mycket inspektionsvänlig. SVS-slipern kan även levereras för kundanpassade kapslade slipersystem. den högre lägesstabiliteten I den kompletta VäxelN leder TIll en AVseVärd reducering AV AxelsTörNINgArNA, VIlkeT I sin TUr höjer TIllgäNglIgheTeN för järnvägsinfrastrukturen. schwihag-hakspärr skv Schwihag-hakspärren SKV i den kapslade Schwihagslipern är avsedd för såväl tungor som för den rörliga korsningsspetsen. Med spärren kan tungan expandera på längden, i relation till stödrälen, med upp till +/- 30 mm vid temperaturvariationer. SKV-spärren kan även levereras utan kapslad sliper. 10

11 d schwihag-hakspärr skv :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Den integrerade växelomläggningsanordningen finns med elektrisk-mekanisk eller elektrisk-hydraulisk utrustning. Drag- och kvarhållningskrafter kan anpassas allt efter behov. 11

12 01 Växelteknik/spårteknik :::::::::::::::::::::::: Den skruvlösa moträlen bcr ::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag har utvecklat en skruvlös befästning av moträl. Med hjälp av den enkla klämanordningen kan farräl och moträl monteras effektivare vilket ger avsevärda tidsbesparingar. Den skruvlösa moträlen (BCR) :: Inga borrhål i moträlprofilen :: avvikelser i längdriktningen, mellan moträl och sliper resp. moträlplatta, kan tolereras utan problem :: Förkortad monteringstid tack vare enklare hantering :: Moträlen resp. farrälen kan bytas ut snabbare och säkrare :: Inga lösa komponenter på byggarbetsplatsen :: Perfekt för farräl i kurvor :: Med Schwihag-spännbygeln kan farrälen demonteras utan att moträlen först behöver tas bort :: Tillgänglig för alla rälprofiler och rälmonteringar 12

13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 13

14 02 Spårteknik ::::::::::::::::::: Rälmonteringssystem :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: De rälmonteringssystem som tillhandahålls av Schwihag baserar sig på system som är väl beprövade sedan flera decennier tillbaka. Schwihag har optimerat dessa system både i tekniskt och ekonomiskt avseende. Schwihag erbjuder rådgivning, utveckling, konstruktion, tillverkning, leverans och service för rälmontering och följande användningar: :: standardbanor (22,5 t axellast - 30 t axellast) :: höghastighetsbanor (max. 22,5 t axellast) :: banor för tung trafik (över 30 t till 50 t axellast) :: tunnelbanor (12 t - 13 t axellast) :: pendeltåg (16 t axellast) :: spårväg (6 t - 10 t axellast) :: industrispår (22,5 t - 50 t axellast) Spännklämma Skl 1 på betongsliprar samt i följande utföranden: :: överbyggnad av ballast med betongsliprar :: överbyggnad av ballast med träsliprar :: överbyggnad av ballast med stålsliprar :: ballastfritt spår :: brobalkar (balkar på stålbroar) oberoende av: Spännklämma Skl 12 på ballastfritt spår :: rälprofil och rällutning :: slipergeometri :: banprofil (t ex små radier, branta stigningar) Spännklämma Skl 12 på träsliprar 14

15 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: schwihag rälmonteringssystem är: :: väl beprövade standardsystem (standard KS-överbyggnad eller w-överbyggnad) :: nyutvecklingar enligt kundernas krav :: anpassningar med optimerade komponenter, t ex nya spännklämmor för befintliga sliprar för komplettering eller ombyggnad :: specialkonstruktioner för komplicerade monteringssituationer :: system med särskilt ytskydd för SBS-komponenter enligt kundernas krav för stränga miljökrav :: system med mycket effektivt bullerskydd (stomljud/vibrationer) :: system för övergångszoner, t ex vid tunnlar/broar med stora relativa rörelser mellan räl och bärlager :: levereras i separat skick Spännklämma Skl 1 i förmonterat skick Spännklämma Skl 1 fastspänd 15

16 02 spårteknik :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: fördelar :: Tillverkas i ett stycke av gjutjärn med sfärografit :: Sliperns undersida har vassa kanter och fördjupningar för bättre stabilitet i ballasten :: Kan öppnas komplett uppåt :: Samma vikt som en betongsliper :: Dubbel isolering :: Kan levereras för samtliga rälprofiler och spårvidder 16

17 :::::::::::::::::::::::: sliper med kabelkanal ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: slipern med kabelkanal har TIllVerkATs AV gjutjärn med sfärografit Och UppVIsAr en VIkT som är jämförbar med sliprar AV BeTONg. på UNdersIdAN har slipern VAssA kanter samt fördjupningar för BäTTre sta- BIlITeT I BAllAsTeN. sliper med kabelkanal Med de integrerade kabelskyddsrören i denna sliper kan kablarna korsas säkert i växlarna, även vid underhålls- och riktningsarbeten som genomförs maskinellt. Dessutom är kabelrören elastiskt lägesfixerade med vibrationsdämpande gummilager vid sliperns öppningar på kortsidan. För att uppnå maximal säkerhet har elektriska isoleringar monterats mellan rälunderlagsplattan och slipern. Eftersom sliperns ovansida har bearbetats komplett, är den korrekta placeringen av rälens fot exakt definierad med rälunderlagsplattan. Locket som lätt kan tas av garanterar ett optimalt skydd mot väderlek och nedsmutsning. Slipern kan därmed utan vidare inspekteras uppifrån och från sidan. Tack vare denna höga grad av åtkomlighet kan befintliga kabelkorsningar alltid utökas i efterhand. Slipern kan utan vidare läggas i ballastbädden. Det är inte nödvändigt att bryta kabelföringen. 17

18 03 engineering ::::::::::::::::::: engineering ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag ser sig själv som en samarbetspartner för järnvägsoperatörer och järnvägsindustrin inom räloch växelteknik. forskning och utveckling Målinriktad forskning och produktutveckling har hög prioritet inom Schwihag. Olika krav på framtidsorienterade överbyggnader bestäms i nära samarbete med järnvägsingenjörer från järnvägsbolagen. 3D cad-systemet Pro Engineer används för att utveckla nya produkter, eller anpassa och optimera redan väl beprövade produkter. På grundval av dessa cad-data kan erforderliga FU-analyser därefter genomföras. Prototyper undersöks i vårt eget laboratorium med avseende på allmänna tekniska egenskaper samt användningsduglighet för användning inom järnvägsmiljön. i detta sammanhang kan kontinuerliga belastningstester genomföras enligt internationella standarder eller specifikationer som utgetts av olika järnvägsbolag. inom ramen av ett godkännande genomgår komponenterna och systemen ännu ett test i ett oberoende testinstitut efter att de har provats i Schwihag-laboratoriet. här samarbetar Schwihag intensivt med välrenommerade provningsorgan och forskningsinstitut, t ex Tekniska Universitetet i München eller TU Dresden. målinriktad forskning Och produktutveckling har hög prioritet INOm schwihag. 18

19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: produktion, kvalitetssäkring och logistik Vi garanterar våra kunder att Schwihag-produkterna tillverkas enligt följande villkor: :: noggrant valda material som tål hög belastning :: optimala tillverkningsmetoder med tanke på produktkvalitet, flexibilitet och resursinsats (manpower, material, energiförbrukning) :: löpande övervakning av tillverkningsprocesser och produktdata med material- och måttprov enligt nationella, internationella samt av våra kunder fastlagda standarder schwihag har INförT ett kvalitetssäkringssystem som är certifierat enligt IsO företaget är sedan flera år TIllBAkA leverantör AV kategori Q1 åt deutsche BAhN Ag. Schwihag har infört ett kvalitetssäkringssystem som är certifierat enligt iso Företaget är sedan flera år tillbaka leverantör av kategori Q1 åt Deutsche Bahn ag. Med SchwihagS tillverkningskonceptet i kombination med företagets logistikkoncept är det möjligt att med kort varsel reagera på särskilda önskemål från kundernas sida. Dessutom kan standardprodukter och även specialtillverkningar utan vidare levereras i tid över hela världen. 19

20 04 Service och konsulting :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Våra kunder profiterar på vår världstäckande erfarenhet med komponenter och system för räl och växlar som inte kräver något större underhåll. Tägerwilen site / CH Leipzig site / DE 20

21 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: service Och konsulting ::::::::::::::: Vi garanterar att våra produkter för räl- och växelteknik uppvisar tillräckligt hög: :: kvalitet :: livslängd :: tillförlitlighet för att kunna uppfylla de allt högre ställda kraven inom järnvägstrafik, dvs :: stigande hastigheter :: högre axellaster :: bättre åkkomfort :: bättre miljöskydd, t ex med buller- och vibrationsskydd i så stor omfattning som möjligt. Våra kunder profiterar på vår världstäckande erfarenhet med komponenter och system för räl och växlar som inte kräver något större underhåll. Dessa förekommer inom: :: banor för fjärr- och regionaltrafik :: höghastighetsbanor :: banor för tung trafik :: industrispår :: stadssystem, t ex högbana eller tunnelbana :: spårvägar Förutom en omfattande rådgivning innan våra produkter introduceras, erbjuder vi givetvis även följande tjänster: :: kurser för montering och inspektion :: teknisk rådgivning för ombyggnationer :: rådgivning och tillhandahållning av lösningskoncept för individuella problem :: aktuell information kring nya produkter eller produktanpassning Dessutom står Schwihag-experter gärna till våra kunders tjänst för personlig och detaljerad teknisk rådgivning vid de viktigaste fackmässorna för överbyggnadsteknik, t ex innotrans Berlin / DE iaf Münster / DE Rail-Tech Utrecht / NL sifer Lille / FR Nordic Rail Jönköping / SE Expo Ferroviaria Turin / it BcN Rail Barcelona / ES infrarail Manchester / gb Railtex London / gb Rail Solution asia Bangkok / Th Trako Danzig / PL arema chicago / US Exporail New Delhi / in 21

22 05 Referenser ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag-produkter över hela vä Representanter i utlandet USA Thomas R. Schultz PO Box 717 Shingle Springs, California Telefon: +1 (530) Telefax: +1 (530) Mobil: +1 (530) E-post: Storbritannien / Asien Fa. PWMM Limited / Schwihag UK 10 Harewood Road Holymoorside Chesterfield, GB-S42 7HT Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Nederländerna Heatpoint B.V. Denemarkenweg 17 NL-2411 RK Bodegraven Telefon: Telefax: E-post: Spanien Miguel Pascual Fideli Sabino Arana, 56 / 5-2 E-0802 Barcelona Telefon: Telefax: E-post: Tyskland Schwihag GmbH Handelsvertretung Carsten Scholz Wasserbank 9 D Witten Telefon: Telefax: E-post: Italien Rappresentanza generale per l Italia Schwihag AG Daniela Seidel Via Nomentana 13 I Roma Telefon: Telefax: Mobil: E-post: 22

23 världen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Japan Sumitomo Corporation EKKRZ Section 8-11 Harumi 1-Chome Chuo Ku Tokyo 4 Telefon: Telefax: Mobil: E-post: Korea NAMYANG MACHINERY CO. LTD. Mr. Jin-Woo Nam 38 B - 5 L, NAM DONG GONG DAN NAM CHON DONG NAM DONG-KU Incheon Telefon: Telefax: Taiwan Jeff Chen / VP Giant Motors International Co. Ltd. Telefon: Telefax: Mobil: Australien Queensland Rail, Queensland Railcorp, New South Wales Fortescue Metals Group Ltd., Perth Thomson, Kelly & Lewis Pty. Ltd. ERICO Products Australia Pty. Ltd 2 Argentina Metrovías, Buenos Aires 3 Belgien Belgische Staatsbahn, S N C B 4 Kina Mass Transit Railway Corporation, MTRC, Hong Kong KCRC, Hong Kong Light Rail, Hong Kong China Railway Shanhaiguan Bridge Group China Railway Turnout & Bridge Inc. Baoji China Railway Track Systems Group Zhuzhou 5 Danmark D S B (Banestyrelsen) Metro Kopenhagen Sportek/Kontek Horsens 6 Tyskland Deutsche Bahn AG, DB AG Deutsche Bahn (DB) Berlin Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) Häfen und Güterverkehr Köln AG Kölner Verkehrsbetriebe KVB VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) Duisburger Hafen AG Duisburger Verkehrsgesselschaft AG (DVG) Duisburger Verkehrsbetriebe Eisenbahn und Häfen GmbH Duisburg EVAG, Essen Frankfurter Verkehrsbetriebe Hamburger Hochbahn Krefelder Eisenbahn Laubag AG, Schwarze Pumpe Münchner U-Bahn Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG. Neuss Neusser Eisenbahn Neuss Rheinbraun AG, Köln RWE Power AG Grevenbroich S-Bahn Berlin GmbH Schwellenwerk Stewing GmbH, Langelsheim SHW, Wasseralfingen Stadtwerke Frankfurt Stuttgarter Strassenbahn SWK Mobil GmbH (SWK) Vattenfall Europe Mining Railway Cottbus Verkehrs Gesellschaft Frankfurt am Main (VGF) Walter Spannbeton GmbH, Güsen Rail.One GmbH, Langen Rail.One GmbH, Coswig Rail.One GmbH, Brandenburg Durtrack GmbH, Möllenhagen DW Schwellen GmbH, Güsen DW Schwellen GmbH, Neuss Leonhard Moll Fertigteilwerke GmbH & Co. KG, Laussig Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Brandenburg Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Butzbach Voestalpine BWG GmbH & Co KG, Gotha Künstler Bergbautechnik GmbH, Holzwickede Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Bochum Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Essen Thyssen Krupp Weichenbau GmbH, Rosslau Weichenbau Laeis GmbH, Trier Schreck-Mieves GmbH, Dortmund Schreck-Mieves GmbH, Braunschweig 7 Finland V R Metro Helsinki Vossloh Cogifer Finland Oy Teijo 8 Frankrike S N C F Vossloh Cogifer SA Reichshoffen, Paris 9 Grekland Athens Metro Hellenic Railways Organisation (OSE) Artemi Kiakidis, Thessaloniki 10 Storbritannien Network Rail (ehem. British Railways BR) London Underground, London Metronet Rail BCV Limited London Tube Lines Ltd London Tramway Croydon, Croydon Jarvis Rail York Amey Colas London Amey Rail Ltd., Surrey Amey Railways Ltd., Wiltshire Babcock Rail (Previously First Engineering Limited) Blantyre Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Sandiacre, Nottingham Balfour Beatty Rail Track Systems Ltd., BBRS, Beeston, Nottingham Balfour Beatty Rail Infrastructure Services London VAE Baileyfield, Edinburgh Corus Cogifer, Scunthorpe 11 Indonesien Indonesian Railway Public Corporation (Permuka) 12 Irak Iraqi Republic Railways 13 Irland I R, Dublin 14 Italien Ferrovie dello Stato Sp.A. FS, Rom 15 Japan EJR Tekki 16 Kanada Canadian National CN Calgary Transit Metro Vancouver Safetran Canada Inc. Winnipeg MB The city of Edmonton TTC, Toronto Transit Commission 17 Colombia Metro de Medellín 18 Korea Korea High Speed Rail Construction (KHRC) Teagu Subway Agency Kangwon Railtech Co. Ltd., Seoul 19 Kroatien Proreg Proizvodnja Regeneracija d.o.o. Zagreb 20 Luxemburg C F L KIHN, S.A. Rumelange ARBED, Differdange Soluxtrafer, Rodange 21 Malaysia Express Rail Link Kuala Lumpur 22 Mexiko Ferrocarril Mexicano 23 Nederländerna Amsterdam GVB N S Kloos Kinderdijk, Kinderdijk Wissel Bouw Bedrijf B.V. 24 Norge N S B Oslo Sporveier, Oslo 25 Österrike VAE AG, Zeltweg Linz AG, Linz 26 Portugal C P, Lissabon Metro Lissabon, ML Futrifer SA, Abrantes 27 Rumänien SNCFR, Bukarest 28 Sverige Bankverket, S J Stockholmer Tunnelbahn SL, Stockholm Vossloh Nordic Switch Systems AB Ystad Vossloh Nordic Switch Systems AB, Örebro 29 Schweiz Appenzeller Bahnen Basler Verkehrsbetriebe Berner Oberlandbahnen, Interlaken B L S Bern Chemin de Fer LEB, Echallens Rhätische Bahn AG, Chur Schweizerische Bundesbahn SBB Bern Städtische Verkehrsbetriebe Bern 30 Singapore Metro Singapore, SMRT 31 Spanien ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Madrid RENFE Metro Madrid 32 Taiwan Taipei Rapid Transit Corporation TRTC 33 Thailand China Railway Construction Co. Ltd., CRCC, Bangkok 34 Turkiet Metro Istanbul TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari 35 USA Metro Baltimore Metro Los Angeles LA Metro North. New York New Jersey Transit Port Authority Trans-Hudson Corporation, PATH Union Pacific Railroad, Omaha Burlington Northern BNSF, Texas Amtrack Sacramento Regional Transit Progress Rail Services VAE-Nortrack 23

24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Växelteknik och rälmontering från Schwihag används även till höghastighetsbanor, tunnelbanor och industrispår för tung trafik över hela världen. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Schwihag AG Spår- och växelteknik Lebernstrasse 3, CH-8274 Tägerwilen Telefon ++41(0) Telefax ++41(0)

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Light Rail. Spårsystem för spårvägar och tunnelbanor

Light Rail. Spårsystem för spårvägar och tunnelbanor Light Rail Spårsystem för spårvägar och tunnelbanor Light Rail Att kollektivtrafiken kommer att utvecklas i en sällan skådad takt sedan början på 1900-talet är vi på Vossloh Nordic Switch Systems helt

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se PRISLISTA 2011/2012 031-742 11 80 www.dawadack.se 1 Du som jobbat med oss på Dawadäck ett tag vet att vår däckfilosofi står för ett brett sortiment med hög kvalitet. Sedan 1998 har vi levererat Kumhos

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5 SPRÅKKURSER MED CD-SKIVOR BERLITZ Engelska för nybörjare 9789174252958 190 25% Franska för nybörjare 9789174252965 190 25% Italienska för nybörjare 9789174252972 190 25% Spanska för nybörjare 9789174252989

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Vad är utbytesstudier?

Vad är utbytesstudier? 1 Vad är utbytesstudier? Man byter ut en del av sin studietid på KTH mot studier vid ett universitet utomlands De kurser man läser ska kunna tillgodoräknas in i sin civilingenjörsexamen Utbytesstudier

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Svenska 1 ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Denna guide ger riktlinjer för desinfektion och sterilisering när HumidAire

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 2017-03-08 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2017 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Namn skola/förening Antal behöriga elever Beviljat statsbidrag Svenska skolföreningen

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

KRS03 KRD02 KLA11 KLT03. Prislista Lastvagnar 2012:1

KRS03 KRD02 KLA11 KLT03. Prislista Lastvagnar 2012:1 KRS03 KRD02 KLA11 KLT03 Prislista Lastvagnar 2012:1 KRS03 KRD02 1655713 8.5 R17.5 12 L 121/120 M 2274 1692813 205/75 R17.5 10 L 124/122 M 2411 1614613 215/75 R17.5 12 L 126/124 M 2581 1647713 225/75 R17.5

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016 1 (5) Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning år 2016 Skolverket har beslutat om statsbidrag enligt nedan Förening/Svensk utlandsskola Antal behöriga elever 15 okt 2015 Beviljat statsbidrag

Läs mer

KLICK OCH SCHNAPP. Fysisk avskiljning mellan människan och faran Fast avspärrning Den högsta säkerhetsnivån efter totalavstängning SÄKERHET

KLICK OCH SCHNAPP. Fysisk avskiljning mellan människan och faran Fast avspärrning Den högsta säkerhetsnivån efter totalavstängning SÄKERHET SÄKERHET vid trafikerade spår KLICK OCH SCHNAPP Fysisk avskiljning mellan människan och faran Fast avspärrning Den högsta säkerhetsnivån efter totalavstängning Staketsystemet med den - kortaste monteringstiden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Din verksamhet är vår affärsidé!

Din verksamhet är vår affärsidé! SE Din verksamhet är vår affärsidé! Ammeraal Beltech:» förstår din process» för alla dina transportbandbehov» just-in-time leveranser www.ammeraalbeltech.com Förstå din produktionsprocess Specialist i

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Den perfekta partnern för effektiv CPAP behandling Så tyst att både patient och partner kan sova gott om natten Effektiv försegling minskar oönskat luftflöde och störande

Läs mer

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6.

Källa: hotel.info-topp 20 globalt (huvudstäder): 1. Tokyo 7,84. 2. Lissabon 7,71. 3. Prag 7,66. 4. Berlin 7,60. 5. Peking 7,35. 6. PRESSINFORMATION Pris och prestanda-index (HPLI-Hotel-Preis-Leistungs-Index) 2008 överraskar: - hotel.info-gäster världen över placerar hotell i Tokyo på första plats - Storstäder som London, Moskva och

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Tomal AB. Teddy Eriksson. Bol Vessigebro, Tel +46 (0) Precision+Reliability

Tomal AB. Teddy Eriksson. Bol Vessigebro, Tel +46 (0) Precision+Reliability Tomal AB Teddy Eriksson Tomal AB Bol 110 311 65 Vessigebro, Tel +46 (0)346-71 31 00 Tomal från ovan Historik 1950 1963 1977 1992 Tomas Alwerud grundade Tomal Första dubbelskruvdoseraren tillverkades Tomal

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Snabbguide. till utsug av kvartsoch. Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö

Snabbguide. till utsug av kvartsoch. Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö Snabbguide till utsug av kvartsoch stendamm Produkter och lösningar mot kvarts- och stendamm i din arbetsmiljö Vakuum system 218E portabel stoftavskiljare Den perfekta torrstoftavskiljaren för uppsamling

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

svensk kongressrapport

svensk kongressrapport swedish network of convention bureaus swedish network of convention bureaus 20 16 svensk kongressrapport svensk kongressrapport ordförande har ordet Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

Operatörspaneler speciellt för drivsystem

Operatörspaneler speciellt för drivsystem Operatörspaneler speciellt för drivsystem Products with a vision HMI lösningar för era maskiner TS8000-serien består av ett brett urval av operatörspaneler, speciellt konstruerade för applikationer med

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Boon Edam Sweden AB Box 2034 S-183 02 Täby T (+46) 8-753 60 30 F (+46) 8-753 61 30. E info@boonedam.se I www.boonedam.se

Boon Edam Sweden AB Box 2034 S-183 02 Täby T (+46) 8-753 60 30 F (+46) 8-753 61 30. E info@boonedam.se I www.boonedam.se Boon Edam Sweden AB Box 2034 S-183 02 Täby T (+46) 8-753 60 30 F (+46) 8-753 61 30 E info@boonedam.se I www.boonedam.se Vi levererar ett brett utbud av innovativa och högkvalitativa entréprodukter och

Läs mer

TRE KRONORS OFFICIELLA LANDSKAMPER FRÅN 1920. Endast VM, EM och OS räknas som officiella landskamper.

TRE KRONORS OFFICIELLA LANDSKAMPER FRÅN 1920. Endast VM, EM och OS räknas som officiella landskamper. TRE KRONORS OFFICIELLA LANDSKAMPER FRÅN 1920 Endast VM, EM och OS räknas som officiella landskamper. BELGIEN 1920 23/4 Antwerpen VM 8-0 1923 11/3 Antwerpen EM 9-1 1947 16/2 Prag VM 24-1 DANMARK 2003 3/5

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Vossloh Nordic Switch Systems AB

Vossloh Nordic Switch Systems AB Vossloh Nordic Switch Systems AB Vossloh Nordic Switch Systems Nordens ledande leverantör inom spårteknik Vossloh är ett av världens ledande företag inom spårväxlar och spårteknik. Vi erbjuder heltäckande

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Meddelandeguide och formulär för certifikat av medicinsk nödvändighet 3 februari 2015 ENDAST FÖR KUNDER UTANFÖR USA Innehåll 1. Översikt... 3 2. Begränsade produkter... 4 3.

Läs mer

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år

Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Stena Line Bilsemester 2014 TOTAL Kön Ålder Total Kvinna Man 18 30 år 31 40 år 41 50 år 51 65 år Q4 Har du någon gång varit på bilsemester? Base: Alla respondenter n=1063 n=531 n=532 n=279 n=211 n=260

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2012 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 14 2646 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 69 7902 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 27 3855 Stockholm/Bromma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer