Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 20 november 2006, kl , Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gunnel Kask (s) Linda Axäng (fp) Tid och plats för justering Stadshuset, kansliavdelningen Torsdag den 23 november 2006, klocka Sekreterare Sara Klerestam Ordförande..... Carl-Gustav Thunström 111 Sölve Persson Justerare Gunnel Kask Linda Axäng Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift... Lars Claesson

2 2 Kf 111 Val av kommunfullmäktiges presidium och valutskott för mandatperioden november 2006 till oktober 2010 Ärendebeskrivning Valutskottets förslag Kommunfullmäktiges valutskott har avgivit förslag till val av kommunfullmäktiges presidium och valutskott för mandatperioden november 2006 oktober Presidium Ordförande: Sölve Persson (s) Vice ordförande: Annica Eriksson (s) Andre vice ordförande: Raymonda Kourie (kd) Valutskott Ledamöter Marianne Arvidsson (s) Sten Persson (s) Sven-Inge Carlsson (s) Katarina Öberg (s) Sölve Persson (s) Carl-Gustav Thunström (s) Annica Eriksson (s) Katarina Hansson (s) Maria Rönnbäck (c) Hiba Esisse (mp) Per Holm (kd) Herje Fahlén (fp) Maria Haglund (m) Mats Hellgren (m) Ordförande: Marianne Arvidsson (s) Vice ordförande: Sven-Inge Carlsson (s) Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles. Expediering Resp. vald Lars Claesson Nils-Arne Björk

3 3 Kf 112 Inkomna skrivelser och rapporter Dnr 305/ Dnr 304/ Dnr 353/ Dnr 217/ Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte gällande granskning av kommunens delårsrapport. Kumla kommuns revisorer har översänt rapport från Deloitte gällande effektivitetsrevision av kommunens rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna. Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Till kommunfullmäktige skall rapporteras statistik över antalet ej verkställda beslut. Rapporteringen skall göras en gång per kvartal. Socialnämnden har i skrivelse från den 12 oktober 2006 lämnat sådan rapport. Föräldrar med barn på Kumlasjöns förskola har till bland annat kommunfullmäktige överlämnat upprop om för stora barngrupper.

4 4 Kf 113 Meddelande om vilka som valts till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för perioden november 2006 oktober 2010 Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har efter slutlig sammanräkning fastställt utgången av 2006 års val till kommunfullmäktige där följande ledamöter och ersättare blivit utsedda: Ledamöter Arbetarepartiet - Socialdemokraterna Dan-Åke Moberg Annica Eriksson Björn Eriksson Katarina Hansson Lennart Eriksson Gunnel Kask Carl-Gustav Thunström Gun-Britt Andersson Sölve Persson Lisbet Björklund Stefan Svensson Anna Kajsa Gullberg Bert Eriksson Eva Wilhelmsson Christer Thörner Katarina Öberg Thomas Andersson Marianne Arvidsson Sten Persson Kristina Davidsson Sven-Inge Carlsson Gun-Britt Ahlin Roger Arvidsson Britt Gelin Thomas Bäck Ing-Marie Andersson Sven-Ove Cederstrand Vanja Björsson Håkan Trygg Helen Persson Leif Ahlander Kersti Sandberg Mohammed Hassan Lotta Lidström Carl Gitye forts.

5 5 Kf, 113 forts Ledamöter Vänsterpartiet Åsa Häggström Elisabeth Berglund Denis Nilsson Mårten Franzson Miljöpartiet de gröna Mats Gunnarsson Mattias Berggren Hiba Esisse Sverigedemokraterna Anci Karlsson Sandra Stenånger Moderata Samlingspartiet Göran Arveståhl Mats Hellgren Maria Haglund Awat Mohammad Berry Keller Elisabet Ekestubbe Centerpartiet Torbjörn Ahlin Jan Engman Maria Rönnbäck Marguerite Landin Elisabet Centervärn Margareta Engman Clas Risberg Per-Arne Mårstad Anette Friman forts.

6 6 Kf, 113 forts Ledamöter Folkpartiet liberalerna Linda Axäng Tony Larsson-Malmberg Katrin Tensmyr Kristdemokraterna Per Holm Liselott Schöllin Sven-Arne Karlsson Raymonda Kourie Herje Fahlén Kerstin Cederström Dan Schöllin Anki Andersson

7 7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 114 Ks 115 Au 327 Dnr 310/ Förslag till nytt reglemente för revisorerna i Kumla kommun Ärendebeskrivning Arbetsutskottet Förslag Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Fullmäktiges beslut I samband med att förändringar i kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2007 finns behov av att justera gällande reglemente för revisorerna i Kumla kommun. Kommunens revisorer har den 2 oktober 2006, 4, beslutat föreslå fullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för revisorerna i Kumla kommun, att gälla från och med den 1 januari Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunen skall ha sju revisorer istället för de fem som anges i förslaget. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för revisorerna i Kumla kommun med Mobergs ändringsförslag. Enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för revisorerna i Kumla kommun med Mobergs ändringsförslag. Expedition Lars Claesson Revisionen

8 8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 115 Ks 117 Au 345 Dnr 330/ Revidering av förbundsordning Sydnärkes Utbildningsförbund Ärendebeskrivning Sydnärkes Utbildningsförbund beslutade den 19 oktober 2006, 81, att föreslå medlemskommunerna att anta förslag till reviderad förbundsordning. Sydnärkes Utbildningsförbund har den 30 oktober 2006 inkommit med förslag till reviderad förbundsordning. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning. Enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning. Expediering Sydnärkes utbildningsförbund

9 9 Kf 116 Val av revisorer för mandatperioden januari 2007 december 2010 Ärendebeskrivning Valutskottets förslag Kommunfullmäktiges valutskott har avgivit förslag till val av revisorer för mandatperioden januari 2007 december Revisorer Anders Johansson (s) Kerstin Bergström (s) Sture Edin (s) Andras Hajdu-Rafis (s) Anders Svärd (c) Martin Östlund (m) Boris Bergström (fp) Fullmäktiges beslut Ordförande: Anders Svärd (c) Vice ordförande: Anders Johansson (s) Förslaget bifalles Expediering Resp vald Lars Claesson Nils-Arne Björk Revisionen

10 10 Kf 117 Förslag till nämnder och övriga kommunala uppdrag för mandatperioden januari 2007 december 2010 Ärendebeskrivning Valutskottets förslag Kommunfullmäktiges valutskott har avgivit förslag till val av nämnder m m för mandatperioden januari 2007 december Kommunfullmäktige har att i anslutning till val av kommunstyrelse och nämnder besluta i vilken ordning ersättare skall inkallas. Kommunstyrelse Ledamöter Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s) Annica Eriksson (s) Stefan Svensson (s) Lennart Eriksson (s) Christer Thörner (s) Katarina Hansson (s) Ulla Engkvist Gullberg (s) Björn Eriksson (s) Eva Wilhelmsson (s) Carl-Gustav Thunström (s) Sten Persson (s) Sölve Persson (s) Bert Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Elisabeth Berglund (v) Torbjörn Ahlin (c) Jan Engman (c) Per Holm (kd) Lise-Lott Schöllin (kd) Linda Axäng (fp) Tony Larsson-Malmberg (fp) Maria Haglund (m) Mats Hellgren (m) Göran Arveståhl (m) Mats Gunnarsson (mp) Ordförande: Dan-Åke Moberg (s) Vice ordförande: Annica Eriksson (s) Kommunalråd Dan-Åke Moberg (s), 1,0 Annica Eriksson (s), 1,0 Katarina Hansson (s), 0,5 Oppositionsråd Torbjörn Ahlin (c), 1,0 Maria Haglund (m), 0,5 forts.

11 11 Kf 117, forts Miljö- och byggnadsnämnd Ledamöter Carl-Gustav Thunström (s) Sven-Inge Carlsson (s) Bert Eriksson (s) Ingmari Andersson (s) Ulla Engkvist Gullberg (s) Carl Gitye (s) Roger Arvidsson (s) Britt Gelin (s) Sten Persson (s) Gun-Britt Ahlin (s) Carina Bäck (s) Sven-Håkan Trygg (s) Marguerite Landin (c) Bengt Friman (c) Dan Schöllin (kd) Johan Larsson (kd) Maria Haglund (m) Elisabet Ekestubbe (m) Tony Larsson-Malmberg (fp) Gerth Thorstensson (fp) Mattias Berggren (mp) Hiba Esisse (mp) Ordförande: Carl-Gustav Thunström (s) Vice ordförande: Bert Eriksson (s) Gruppledare: Maria Haglund (m) Kultur- och fritidsnämnd Ledamöter Björn Eriksson (s) Hassan Mohammed Bahran (s) Annica Eriksson (s) Jeanette Widström (s) Eva Wilhelmsson (s) Thomas Andersson (s) Jan Norgren (s) Amira Hasanbegovic (s) Lisbet Björklund (s) Kersti Sandberg (s) Mikael Collin (s) Denis Nilsson (v) Anna Adolfsson (c) Syla Racaj (c) Lise-Lott Schöllin (kd) Sven-Arne Karlsson (kd) Herje Fahlén (fp) Ann-Marie Andersson (fp) Mats Hellgren (m) Ouro Nimini Esso (fp) Elisabet Centervärn (m) Margareta Engman (m) Ordförande: Björn Eriksson (s) Vice ordförande: Annica Eriksson (s) Gruppledare: Mats Hellgren (m) forts.

12 12 Kf 117, forts Barn- och utbildningsnämnd Ledamöter Katarina Hansson (s) Marie Lind (s) Stefan Svensson (s) Leif Ahlander (s) Christer Thörner (s) Barbro Halling (s) Anna-Cajsa Gullberg (s) Mikael Magnusson (s) Kristina Davidsson (s) Eva Palmqvist (s) Tomas Bäck (s) Elisabeth Berglund (v) Per Holm (kd) Leissa Ayeva (kd) Per-Arne Mårstad (c) Eva Hultberg (c) Kerstin Cederström (fp) Christina Örnebjär (fp) Awat Mohammad (m) Robert Axäng (fp) Berry Keller (m) Jan Nilsson (mp) Ordförande: Katarina Hansson (s) Vice ordförande: Stefan Svensson (s) Gruppledare: Per Holm (kd) Socialnämd Ledamöter Lennart Eriksson (s) Katarina Öberg (s) Gunnel Kask (s) Lise-Lott Lidström (s) Sölve Persson (s) Mikael Johansson (s) Gun-Britt Andersson (s) Marianne Arvidssson (s) Mats Gullberg (s) Hans Sjöqvist (s) Anneli Roos (s) Åsa Häggström (v) Anette Friman (c) Jan Engman (c) Raymonda Kourie (kd) Anki Andersson (kd) Linda Axäng (fp) Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp) Claes Risberg (m) Mats Hellgren (m) Carina Riberg (mp) Awat Mohammad (m) Ordförande: Lennart Eriksson (s) Vice ordförande: Gunnel Kask (s) Gruppledare: Linda Axäng (fp) forts.

13 13 Kf 117, forts Lönesystemsnämnd Ledamöter Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Maria Haglund (m) Valnämnd Ledamöter Thomas Andersson (s) Lennart Eriksson (s) Eva Wilhelmsson (s) Hjördis Levin (s) Gun-Britt Andersson (s) Dan-Åke Moberg (s) Maria Rönnbäck (c) Sven-Arne Karlsson (kd) Kerstin Cederström (fp) Elisabet Ekestubbe (m) Ordförande: Thomas Andersson (s) Vice ordförande: Maria Rönnbäck (c) Gode män enligt fastighetsbildningslagen Jordbrukssakkunniga Sven-Inge Carlsson (s) Sven-Olof Lannhard (c) Ingrid Lagerfelt (m) Tätortssakkunniga Anders Johansson (s) Rikard Svärd (c) Nämndemän Eva Lena Arneback (s) Karl Lindgren (s) Agneta Eriksson (s) Hans Sjöqvist (s) Sven-Håkan Trygg (s) Berry Keller (m) Gudrun Persson (c) Bernt Sköld (kd) Katrin Tensmyr (fp) forts.

14 14 Kf 117, forts Överförmyndare Ordinarie Carl-Gustav Thunström (s) Sydnärkegruppen Ledamöter Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Sydnärkes Utbildningsförbund Ledamot i direktionen Björn Eriksson (s) Katarina Hansson (s) Per Holm (kd) Marianne Arvidsson (s) Annica Eriksson (s) Maria Haglund (m) Christer Thörner (s) Annica Eriksson (s) Per-Arne Mårstad (c) Revisorer Anders Johansson (s) Sven-Inge Carlsson (s) Martin Östlund (m) Föreningen Kumlahälsan Ombud till årsmöte Dan-Åke Moberg (s) Föreningen Kumla Folkets Hus Ledamot i styrelsen Georg Lado (fp) Ekeby Bygdegårdsförening Revisor Gudrun Persson (c) Torbjörn Ahlin (c) Torbjörn Ahlin (c) Revisorsersättare Sven-Gunnar Persson (kd) Kumla Barnensdagsförening Revisor Roger Arvidsson (s) Revisorsersättare Anders Svärd (c) forts.

15 15 Vu 117, forts Stiftelsen Svenska skoindustriumuseet Ledamot i styrelsen Dan-Åke Moberg (s) Nils-Erik Nerentoft (fp) Revisor Anders Johansson (s) Revisorsersättare Anders Svärd (c) Stiftelsen Nygårdshemmet Ledamot i styrelsen Sven-Olov Jonsson (c) Revisor Anders Svärd (c) Gunnel Kask (s) Revisorsersättare Anders Johansson (s) Regionförbundet Örebro län Ledamöter i fullmäktige Annica Eriksson (s) Björn Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) Katarina Hansson (s) Carl-Gustav Thunström (s) Elisabet Ekestubbe (m) Nerikes Brandkår Ledamot i direktionen Björn Eriksson (s) Georg Lado (fp) Revisor Anders Johansson (s) Kommuninvest ekonomisk förening Ombud till stämma Björn Eriksson (s) Länstrafiken i Örebro län Ombud till bolagsstämma Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Katarina Hansson (s) forts.

16 16 Kf 117, forts Örebro läns trafiksäkerhetsförbund Ombud till årsmöte Carl-Gustav Thunström (s) Bert Eriksson (s) Stiftelsen länsteatern i Örebro län Ombud till årsmöte Annica Eriksson (s) Stiftelsen musik i Örebro län Ombud till årsmöte Björn Eriksson (s) Örebro läns hembygdsförbund Ombud till årsmöte Annica Eriksson (s) Mälardalsrådet Representanter vid årsmöte Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin Örebro läns luftvårdsförbund Ombud till årsmöte Carl-Gustav Thunström (s) Kumla Bostäder AB Ombud till bolagsstämma Bert Eriksson (s) Kumla Fastighets AB Ombud till bolagsstämma Sten Persson (s) Stadsnät i Kumla AB Ombud till bolagsstämma Thomas Andersson (s) Björn Eriksson (s) Annica Eriksson (s) Björn Eriksson (s) Bert Eriksson (s) Thomas Andersson (s) Bert Eriksson (s) Sten Persson (s) forts.

17 17 Kf 117, forts Kumla Bostäder AB Ledamöter i styrelsen Dan-Åke Moberg (s) Eva Wilhelmsson (s) Thomas Andersson (s) Lennart Eriksson (s) Annica Eriksson (s) Hiba Esisse (mp) Carl-Gustav Thunström (s) Sven-Arne Karlsson (kd) Linda Axäng (fp) Ingver Olofsson (c) Mats Hellgren (m) Ordförande: Dan-Åke Moberg (s) Vice ordförande: Thomas Andersson (s) Andre vice ordförande: Linda Axäng (fp) Lekmannarevisorer Anders Johansson (s) Andras Hajdu-Rafis (s) Anders Svärd (c) Martin Östlund (m) Kumla Fastighets AB Ledamöter i styrelsen Dan-Åke Moberg (s) Christer Thörner (s) Annica Eriksson (s) Björn Eriksson (s) Maria Haglund (m) Mats Gunnarsson (mp) Per Holm (kd) Gunnel Kask (s) Katarina Hansson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) Torbjörn Ahlin (c) Ordförande: Dan-Åke Moberg (s) Vice ordförande: Christer Thörner (s) Andre vice ordförande: Per Holm (kd) Lekmannarevisorer Anders Johansson (s) Anders Svärd (c) forts.

18 18 Kf 117, forts Stadsnät i Kumla AB Ledamöter i styrelsen Dan-Åke Moberg (s) Björn Eriksson (s) Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin Maria Haglund (m) Lekmannarevisorer Anders Johansson (s) Anders Svärd (c) Andras Hajdu-Rafis (s) Martin Östlund (m) Ordning för inkallande av ersättare i nämnderna I första hand kallas den ersättare som vid valet till nämnden/styrelsen har samma ordningstal som den frånvarande ledamoten. I andra hand kallas den ersättare som tillhör samma parti som ledamoten. I tredje hand kallas - för ledamot som tillhör socialdemokraterna någon ersättare från vänsterpartiet - för ledamot som tillhör vänsterpartiet någon ersättare från socialdemokraterna - för ledamot som tillhör moderata samlingspartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet liberalerna eller miljöpartiet någon ersättare från dessa partier. Fullmäktiges beslut Förslaget bifalles Expediering Resp. vald Resp. organ Lars Claesson Nils-Arne Björk

19 19 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 118 Ks 112 Au 326 Dnr 75/ Förslag till budget 2007 och flerårsbudget Ärendebeskrivning Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen Förslag Kommunstyrelsens förslag Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 2007 och flerårsbudget för år Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för år 2007 och flerårsbudget för år Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter. Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. Utdebiteringen för år 2007 fastställes till kronor 20:42 per skattekrona. Låneramen för rörelsekrediter fastställes till kronor. Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till inlämnat gemensamt budgetförslag från centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet. Margareta Hultman-Brikell (v) yrkar bifall till det av vänsterpartiet inlämnade budgetförslaget. Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag. Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för år 2007 och flerårsbudget för år Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter. Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. Utdebiteringen för år 2007 fastställes till kronor 20:42 per skattekrona. Låneramen för rörelsekrediter fastställes till kronor. forts.

20 20 Kommunstyrelsen Reservationer Kommunfullmäktige Förslag Kf 118, forts Ks 112, forts Torbjörn Ahlin (c), Jan Engman (c), Kerstin Cederström (fp), Berry Keller (m) och Elisabet Centervärn (m) reserverar sig till förmån för Ahlins förslag. Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig till förmån för sitt förslag. Dan-Åke Moberg (s), Annica Eriksson (s), Katarina Hansson (s), Lennart Eriksson (s), Björn Eriksson (s) och Carl-Gustav Thunström (s) föreslår att kommunstyrelsen förslag bifalles. Maria Haglund (m), Torbjörn Ahlin (c), Per Holm (kd), Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp) och Göran Arveståhl (m) föreslår att inlämnat gemensamt budgetförslag från centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet antages. Elisabeth Berglund (v) och Åsa Häggström (v) föreslår att det av vänsterpartiet inlämnade budgetförslaget antages. Dan-Åke Moberg (s) och Annica Eriksson (s) föreslår att samtliga alternativa budgetförslag avslås. Dan-Åke Moberg (s) avger följande tilläggsförslag: budget för 2007 till 2009 antas med reservation för regeringens beslut gällande sänkt a-kassa och sänkt sjukersättning, beslut om framtida arbetsmarknadspolitik, beslut om framtida barnomsorgspeng samt beslut gällande Vuxenutbildningen. Göran Arveståhl (m) föreslår att tilläggsförslaget avslås. Ordningsfråga Göran Arveståhl (m) föreslår att fullmäktige inför fri replikrätt vid budgetdebatten. Sölve Persson (s) föreslår att de av fullmäktige antagna regler för replikrätt skall gälla. Fullmäktige finner att de av fullmäktige antagna regler för replikrätt skall gälla.

21 21 Kf 118, forts Ajournering Sammanträdet ajuornerades kl Propositionsordning Fullmäktiges beslut Förhandlingarna återupptogs kl Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag utom i de delar där motförslag finnes ställs mot avslag. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag om samtliga alternativa budgetförslag mot varandra. Slutligen ställs Dan-Åke Mobergs tilläggsförslag mot avslag. Kommunfullmäktige antar budgetberedningens förslag till budget för år 2007 och flerårsbudget för år Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter. Respektive nämnd får i uppdrag att om så erfordras revidera sina effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. Utdebiteringen för år 2007 fastställes till kronor 20:42 per skattekrona. Låneramen för rörelsekrediter fastställes till kronor. Dan-Åke Mobergs (s) tilläggsförslag bifalles. Reservationer Samtliga ledamöter tillhörande centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för sitt gemensamma alternativa budgetförslag. Samtliga ledamöter tillhörande vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt alternativa budgetförslag Samtliga ledamöter tillhörande centerpartiet, moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot Dan-Åke Mobergs (s) tilläggsförslag. Expediering Ekonomiavdelningen Kommunens nämnder

22 22 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 119 Ks 113 Au 320 Dnr 318/ Köp av fastigheten Kumla Humlan 1, Sleipnergatan 5 Ärendebeskrivning Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Fullmäktiges beslut Köpekontrakt från den 8 september 2006, har upprättats där Kumla kommun av XX köper fastigheten Kumla Humlan 1, med adress Sleipnergatan 5. Köpesumma kronor. Fastigheten är belägen intill den planerade bebyggelsen i kvarteret Myggan m fl och ingår i kommunens framtida exploateringsområde i nordvästra Kumla. Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av fullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. Enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet. Expediering Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

23 23 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 120 Ks 114 Au 343 Dnr 348/ Fastighetsreglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 12:3 och Kumla Södra Via 2:18 Ärendebeskrivning Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Fullmäktiges beslut Överenskommelse om fastighetsreglering har träffats mellan Kumla kommun och Kumla Fastighets AB, där Kumla kommun säljer del av fastigheten Kumla Kumla 12:3 (7910 m). Ersättningen för markområdet uppgår till kr. Kumla Fastighets AB skall använda utökningen av tomten till att bygga varmförråd till befintlig hyresgäst på fastigheten Kumla Södra Via 2:18. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna överenskommelsen gällande fastighetsreglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 12:3 och Kumla Södra Via 2:18. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen gällande fastighetsreglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 12:3 och Kumla Södra Via 2:18. Enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen gällande fastighetsreglering rörande del av fastigheterna Kumla Kumla 12:3 och Kumla Södra Via 2:18. Expediering Tekniska kontoret

24 24 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 121 Ks 116 Au 344 Dnr 327/ Revidering av förbundsordning Regionförbundet Örebro län Ärendebeskrivning Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens förslag Fullmäktiges beslut Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län beslutade den 12 oktober 2006, 49, om en reviderad förbundsordning. För att den skall gälla måste samtliga fullmäktige i medlemsorganisationerna fastställa förbundsordningen. Regionförbundet Örebro län begär i skrivelse inkommen den 26 oktober 2006, en sådan fastställelse. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad förbundsordning. Enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad förbundsordning. Expediering Regionförbundet Örebro län Lars Claeson

25 25 Kf 122 Dnr 319/ Förslag till sammanträdesordning för år 2007 och januari 2008 samt sättet för kungörelse och kallelse Ärendebeskrivning Fullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträden under 2007 hålles den 23 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december och under 2008 den 22 januari. Presidiet föreslår också att sammanträdena hålles i Folkets Hus, Teatern, klockan 18.30, förutom sammanträdena i november och december som hålles klockan och att presidiet får uppdraget att fastställa plats för sammanträdet i juni. Presidiet föreslår även att kungörelse om tid och plats för sammanträdena förutom att anslås på kommunens anslagstavla införs i tidningarna Nerikes Allehanda och Länsposten, samt publiceras på kommunens hemsida. Presidiets samtliga förslag bifalles. Expediering Lars Claesson

26 26 Kumla kommunfullmäktiges protokoll den Bilaga 1 Beslutande Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Sölve Persson Göran Arveståhl Dan-Åke Moberg Mats Hellgren Annica Eriksson Maria Haglund Björn Eriksson Awat Mohammad Katarina Hansson Berry Keller Lennart Eriksson Elisabet Ekestubbe Gunnel Kask Carl-Gustav Thunström Centerpartiet Gun-Britt Andersson Torbjörn Ahlin Lisbet Björklund Jan Engman Stefan Svensson Maria Rönnbäck Anna Kajsa Gullberg Marguerite Landin Bert Eriksson Eva Wilhelmsson Folkpartiet liberalerna Christer Thörner Linda Axäng Britt Gelin, tjg ers Herje Fahlén, tjg ers Thomas Bäck, tjg ers Katrin Tensmyr Marianne Arvidsson Sten Persson Kristdemokraterna Kristina Davidsson Per Holm Sven-Inge Carlsson Dan Schöllin, tjg ers Gun-Britt Ahlin Sven-Arne Karlsson Roger Arvidsson Raymonda Kourie Vänsterpartiet Åsa Häggström Elisabeth Berglund Sverige Demokraterna Miljöpartiet Mats Gunnarsson t om Mattias Berggren (mp) tjg ers fr om kl Ej tjänstgörande ersättare Carl Gitye (s) Kerstin Cederstöm (fp) Håkan Trygg (s) Sven-Ove Cederstrand (s) Mattias Berggren (mp) t om kl Anmälda förhinder Katarina Öberg (s) Tony Larsson Malmberg (fp) Thomas Andersson (s) Liselott Schöllin (kd) Övriga närvarande Sara Klerestam, sekr Ronny Salomonsson, ek chef

27 27

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 november kl 17.00-2015 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 april 2003 kl 18.30-20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 maj 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis

Sammanträdesprotokoll. Stadshuset, kansliavdelningen torsdag den 24 augusti kl Sara Klerestam. Sölve Persson. Anslag/Bevis Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 21 augusti 2006, kl 18.30-18.45 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sven-Inge Carlsson (s) Maria Rönnbäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 november 2007, kl 17.00 18.45, 19.15-20.35 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Kristina Davidsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 18 september 2006 18.30 18.50. Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina Öberg Jan Engman Tid och plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid måndagen den 21 maj 2007, kl 18.30-21.15. Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Tisdagen den 25 januari 2005 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina Öberg (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 23 april 2007, kl 18.30-20.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Anki Andersson (kd) Tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 18 december 2006, kl 17.00 18.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Votering Se bilaga 2 Utses att justera protokollet Thomas Bäck (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 oktober 2007, kl 18.30 19.40 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson (s) Elisabet Centervärn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 april kl 18.30 21.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 november 2004, klockan 17.00 17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Liselott Schöllin (kd), tjg ers Björn Eriksson

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-10-18, klockan 18:30-18:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 18 november 2002 kl. 17.00 20.35 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marwan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 september 2005 kl 18.30-20.20 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Christer Thörner (s) Per Holm (kd) Tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Åbytorp, Betaniakyrkan Tid Måndagen den 14 juni 2004 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Trudi Hellqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 26 april 2004 kl 18.30 21.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Eva Wilhelmsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Teatern, Kumla Folkets hus, måndagen den 25 februari 2002 klockan 18.30-20.45 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson (s), Siv Arvebrink (s) Sven-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 november 2001 kl 17.00 17.45 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Gun-Britt Andersson (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 september 2006, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 april 2006, klockan 17.00 18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s), tjg ers Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-10-18 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-10-18, klockan 18:30 19:15 Beslutande Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Annica Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Ing-Marie Andersson (S) Maria Haglund

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 februari 2003 kl 18.30 19.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson (s) Berry Keller (m) Tid

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-12-12 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-12-12, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Sten Persson (S) Lennart Eriksson (S) Britt Gelin (S) Katarina Hansson (S) Anna Adolfsson (C)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2012-11-19 Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2012-11-19, kl. 17:00-18:15, 18:50-21:35 Beslutande Lennart Eriksson (S) Margareta Engman (M) Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Gunnel Kask (S) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 20 mars 2000, klockan 18.30-19.15. Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Yvonne Hagström Irene Östlund Göran Arveståhl Irene Welander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 september 2005, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 19 mars 2007, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Protokoll 2010-12-14

Protokoll 2010-12-14 2010-12-14 Kommunfullmäktige Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2010-12-14, klockan 17:00 17:50 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 maj 2006, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Bert Eriksson (s), tjg ers 71 Annica Eriksson (s) 59-70, 72-74 Torbjörn Ahlin (c) Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 maj 2004, klockan 17.00 17.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2012-06-18 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2012-06-18, klockan 17:30-20:50 Beslutande Mårten Blomqvist (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Moberg (S) Lisa Claeson (V) Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 21 april 2008, kl 18.30 21.05 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 28 februari 2000, klockan 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Liselott Rehnman Sofia Lindstrand Jan Rohlén Kent Sundström

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, tisdagen den 5 oktober 2004, klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 april 2001 kl. 17.15 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2014-01-21 Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2014-01-21, klockan 18:30-19:55. Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Marianne Arvidsson (S) Margareta

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-11-14 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Teatern, 2011-11-14, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Roger Arvidsson (S) Denis Nilsson (V) Lennart Eriksson (S) Margareta

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2009-12-02 Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2009-12-02, klockan 17:00-17:15 Beslutande Lennart Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Katarina Hansson (S) Linda Axäng (FP) Björn Eriksson (S) Maria Haglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 20 mars 2006, klockan 18.30 20.15 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt Ahlin Rolf Östman Tid och

Läs mer

Protokoll 2010-09-20

Protokoll 2010-09-20 2010-09-20 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-09-20, klockan 18:30-18:55 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Kristina Davidsson (S) Annica Eriksson (S) Sven-Inge Carlsson (S) Britt Gelin (S) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus måndagen den 23 september 1996, kl 18.30-19.25 Beslutande Tjg ersättare Ej tjg ersättare Övriga Samtliga ledamöter utom Marianne Arvidsson (s) Berndt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 december 2001 klockan 17.00 18.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 15 september 2008, kl 18.30 19.45. Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Lisbet Björklund (s) Per Holm (kd)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-01-22 Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2013-01-22, klockan 18:30 21:15 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Barbro Janzén (M) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Kenneth Svärd (S) Karl-Gunnar Johnson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 september 2007, kl 18.30-21.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marianne Arvidsson (s) Mats Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 oktober 1999, kl 17.00-18.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Elisabeth Ekestubbe, tjg ers Marianne

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-02-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-02-03, klockan 17:00-17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Linda Axäng (FP) Annica Ericsson (S) Maria Haglund (M) Katarina Hansson (S)

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: KUMLA Plats: Länshuset Örebro Dnr: 201-04946-2010 Rösträkningen och fördelningen av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Skogstorpsskolan, Matsalen Tid Måndagen den 18 juni 2007, kl 18.30-18.45, 19.15-21.00, 21.10-22.05 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 14 januari 2004, klockan 17.00 18.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter

Läs mer

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl

Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-12-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Karolinen måndagen den 18 december 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 7 mars 2007, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Jan Engman (c), tjg ers Lennart Eriksson (s) Tony

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Ekeby bygdegård, måndagen den 19 juni 2000, klockan 18.30-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Gun-Britt Andersson Yvonne Hagström Kjell Hellberg Sofia Lindstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 26 januari 1998 klockan 18.30-19.35 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Sven-Ove Cederstrand (s) Tony Blom (s) Eva Blomqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 september 2003, klockan 17.00 17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 10 januari 2007, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) Lennart Eriksson (s) Per

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 januari 2001 klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Göran Arveståhl Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 mars 2004 kl 18.30 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Marwan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 november 2002, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Inge Carlsson (s),

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-11-25 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-11-25, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-01-20 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-01-20, klockan 17.45-18.30 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-11-15 Kommunfullmäktige 2010-11-15 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-11-15, klockan 17:00-22:25 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Denis Nilsson (V) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.00 ande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Kerstin Lundqvist Eriksson (fp) Liselott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjg ersättare Kumla Folkets hus, Husaren, måndagen den 29 januari 1996 kl 18.30-19.15 Samtliga ledamöter utom Håkan Håkansson (s) Gulli Wallgren (s) Göran Arveståhl (m) Ola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2006, klockan 17.00 18.15. Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Peter Agerhäll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 23 november 1998, klockan 16.00-21.15 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Petra Bäckström Gun-Britt Ahlin Sofia Lindstrand Roger Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 13 februari 2008, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 september 2002, klockan 17.00 18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Rikard Svärd (c) tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 mars 2000, klockan 17.00-17.50. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Kent Sundström Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.15 ande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) tom 32 Anette Friman (c) Lisbet Björklund

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-03-15 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-03-15, klockan 18:30 20:40 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Mats Hellgren (M) Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 oktober 2007, klockan 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) Lennart Eriksson (s) Raymonda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 16.30-19.12 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Anneli Roos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 februari 2004, klockan 17.00 19.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lisbet Björklund (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-11-05 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2008-11-05, klockan 17:00 17:35 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Åsa Häggström (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C) Lennart Eriksson (S) Raymonda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 december 2006 Klockan 15.00 18.20 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Björn Eriksson (s) Kerstin Cederström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer