a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination"

Transkript

1 INNEHÅLL CONTENTS A VÄXTFÖRÄDLARRÄTT PLANT BREEDERS RIGHTS 2017:11 31 oktober 2017 Sida Page AI AII AIII Ansökningar om växtförädlarrätt Applications for Protection Sortbenämningar Variety Denominations (UPOV) a. Förslag till sortbenämningar Proposed Variety Denominations b. Ändring av föreslagna sortbenämningar Change of Proposed Variety Denominations c. Ändring av registrerade sortbenämningar Change of Approved Variety Denominations d. Godkända sortbenämningar (se AIV) Approved Variety Denominations (see AIV) Återtagna ansökningar om växtförädlarrätt Withdrawal of Applications for Protection AIV Beslut Decisions a. Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning (UPOV) Grant of Protection and Approval of Variety Denomination b. Avslag på ansökningar om växtförädlarrätt Rejection of Applications for Protection AV AVI Ändring av sökande, registrerad sortägare eller ombud Changes in the Person of the, of the Holder of Protection or of the Agent Avregistrerade sorter Termination of Protection

2 B BI BII SORTLISTAN NATIONAL LIST Ansökningar om intagning i sortlistan Applications for Addition to the National List Sortbenämningar Variety Denominations (UPOV) a. Förslag till sortbenämningar 4 Proposed Variety Denominations (N.B. the date for objections) b. Ändring av föreslagna sortbenämningar Change of Proposed Variety Denominations c. Ändring av godkända sortbenämningar Change of Approved Variety Denominations d. Godkända sortbenämningar (se BIV) Approved Variety Denominations (see BIV) BIII BIV a.i. Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan Withdrawal of Applications for Addition to the National List a. Sorter, ej bevarandesorter 5 b. Bevarandesorter Beslut Decisions Godkännande för intagning i sortlistan jämte sortbenämning, ej bevarande sorter Acceptance for Addition to the National List and Approval of Variety Denomination, not a.ii. Godkännande för intagning i sortlistan jämte sortbenämning, bevarande sorter Acceptance for Addition to the National List and Approval of Variety Denomination, b.i. Förnyat godkännande av sorter på sortlistan, ej bevarande sorter Renewal of Acceptance of Varieties in the National List, not b.ii. Förnyat godkännande av sorter på sortlistan, bevarande sorter Renewal of Acceptance of Varieties in the National List, b.iii. Förlängd saluföringsperiod, ej bevarandesorter Market Extension, not c.i. Avslag på ansökningar om intagning i sortlistan, ej bevarande sorter Rejection of Applications for Addition to the National List, not c.ii. Avslag på ansökningar om intagning i sortlistan, bevarande sorter Rejection of Applications for Addition to the National List, 2

3 BV Ändring av sökande, upprätthållare eller ombud Changes in the Person of the, of the Maintainer or of the Agent a. Sorter, ej bevarandesorter b. Bevarandesorter BVI Sorter avförda ur sortlistan Deletion from the National List a. Sorter, ej bevarandesorter b. Bevarandesorter RÄTTELSER CORRECTIONS ADRESSFÖRTECKNING 6 ADDRESS LIST INFORMATION 7 INFORMATION 3

4 B SORTLISTAN BII SORTBENÄMNINGAR VARIETY DENOMINATIONS Ansökningsnr Beslutsdatum Date Preliminär beteckning Breeder s reference Föreslagen sortbenämning Proposed denomination LANTBRUKSVÄXTER AGRICULTURAL SPECIES a. Förslag till sortbenämningar Proposed Variety Denominations 01. Sockerbeta Sugar beet (Beta vulgaris L.) AR Syngenta Crop Protection AG HI1475 Fortnox 16. Ängssvingel Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) AR Boreal Plant Breeding ltd Bor Eevert 25. Timotej Timothy (Phleum pratense L.) AR Boreal Plant Breeding ltd AR Boreal Plant Breeding ltd 71. Åkerböna Field bean (Vicia faba L. (partim.)) AR Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft m.b.h Bor 0301 Bor 0504 GL20W Vilhelm Hertta GL Sunrise 105. Vete Wheat (Triticum aestivum L.) AR Wiersum AR Wiersum AR Wiersum AR Saatzucht Josef Breun GmbH & Co AR Saatzucht Josef Breun GmbH & Co AR Wiersum WPB 05W58803 WPB Nigel WPB 08SW WPB 08SW Br 10101p83 Br 9702b71 WPB 09SW WPB Scotch WPB Avonmore Informer Maradona WPB Vermont 4

5 Ansökningsnr Beslutsdatum Date Preliminär beteckning Breeder s reference Föreslagen sortbenämning Proposed denomination AR Lantmännen ek för SW Kask AR Lantmännen ek för SW Kalkyl AR Lantmännen ek för SW Kron FRUKTPLANTOR FRUITPLANTS Äpple Apple (Malus Mill.) CR Sveriges Lantbruksuniversitet K:0953 K:0953 Invändning mot en föreslagen sortbenämning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 1 januari Invändning ska göras skriftligen. Objection to a proposed denomination must be in the hands of the Swedish Board of Agriculture not later than 1 January, Objection should be made by written representation. BIII ÅTERTAGNA ANSÖKNINGAR OM INTAGNING I SORTLISTAN WITHDRAWAL OF APPLICATIONS FOR ADDITION TO THE NATIONAL LIST a) Sorter, ej bevarandesorter Ansökningsnr Benämning Prel. beteckning Denomination Breeder s ref. Datum för beslut om avskrivning Date of decision on withdrawal LANTBRUKSVÄXTER AGRICULTURAL SPECIES 25. Timotej Timothy (Phleum pratense L.) AR 3691 Boreal Plant Breeding ltd 83. Raps Rape seed (Brassica napus L. (partim.)) AR Vete Wheat (Triticum aestivum L.) Bor 0402 Syngenta Nordics A/S Aval RNX 3428 AR 3690 Sejet Planteforædling I/S SJ AR 3782 Limagrain Europe SA LGWD D

6 Ansökningsnr Benämning Prel. beteckning Denomination Breeder s ref. Datum för beslut om avskrivning Date of decision on withdrawal AR 3787 Limagrain Europe SA NIC113185A AR 3783 AR 3784 Nordsaat Saatzucht GmbH Nordsaat Saatzucht GmbH Nord 11044/032 Nord 15/ ADRESSFÖRTECKNING ADDRESS LIST Boreal Plant Breeding ltd, Myllytie 10, FI31600 Jokioinen, Finland Findus Sverige AB, Sellebergavägen 13, Bjuv Lantmännen ek för, Svalöv Limagrain Europe SA, Biopole ClermontLimagne, Rue Henri Mondor, FR63360 Saint Beauzire, Frankrike MariboHilleshög Research AB, Box 302, Landskrona Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshauser str 1, DE38895 Langenstein, Tyskland Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft m.b.h, Am Tieberhof 33, AT8200 Gleisdorf, Österrike Saatzucht Josef Breun GmbH & Co, Amselweg 1, DE91076 Herzogenaurach, Tyskland Scandinavian Seed AB, Box 840, Lidköping Sejet Planteforædling I/S, Nørremarksvej 67, Sejet, DK8700 Horsens, Danmark Selectiebedrijf Kooi B.V., Heliconweg 52, NL8914 AT Leeuwarden, Nederländerna SLU, Balstad, Fjälkingevägen 459, Kristianstad Svalöf Consulting AB, Kulinggränd 1 A, Lomma Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, Box 52, Kristianstad Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, Schweiz Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, DK2300 Köpenhamn, Danmark Wiersum, Postbus 8, NL9670 AA Winschoten, Nederländerna 6

7 INFORMATION Växtsortmeddelandet ges ut ungefär varje månad. Det växtsortmeddelande som ges ut i mars (nr 3) omfattar endast den officiella svenska sortlistan för lantbruks och köksväxter. Övriga växtsortmeddelanden innehåller kungörelser i växtförädlarrätts och sortlisteärenden. Det växtsortmeddelande som ges ut i augusti (nr 8) innehåller dessutom en förteckning över de sorter som per den 1 juli respektive år var registrerade för svensk växtförädlarrätt. Växtsortmeddelandena publiceras på Jordbruksverkets webbplats, Där finns även äldre meddelanden, information och ansökningsblanketter. Formulär för att göra en preliminär sortbeskrivning (TQ) hittar du på Ärenden som rör växtförädlarrätt och sortlistan handläggs av regelenheten på Jordbruksverkets Växt och miljöavdelningen. Ansökningar, återtagande, invändningar och andra ärenden som rör sortlistan och växtförädlarrättslagstiftningen ska adresseras till Jordbruksverket, Växt och miljöavdelningen, Växtregelenheten, Jönköping. För sorter av höstsådda lantbruksväxter, vilkas provning ska påbörjas under året, ska ansökan lämnas in senast den 15 augusti. För höstraps gäller dock senast den 1 juli. För övriga växtslag, vilkas provning ska påbörjas under året ska ansökan lämnas in senast den 5 januari. Provning av en sorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet utförs av en provningsmyndighet i ett annat EUland, se CPVO:s förteckning, förutom sockerbetor som provas av Jordbruksverkets utsädesenhet i Svalöv. Odlingsvärdeprovningen för lantbruksväxter utom grönytegräs utförs av Sveriges lantbruksuniversitet. INFORMATION The Plant Varieties Gazettes are published on the website of the Swedish Board of Agriculture ( In these Gazettes, the Board of Agriculture announces information on matters concerning Plant Breeders Rights and the Swedish National List for varieties of agricultural and vegetable species. The Plant Varieties Gazette will be issued monthly with some exceptions. One Gazette published in March (No 3) only contains the Swedish National List for varieties of agricultural and vegetable species. The other Gazettes contain announcements concerning Plant Breeders Rights and the National List. The Gazette published in August (No 8) will in addition contain a list of varieties that were registered for Swedish Plant Breeders Rights on 1 July each year. Closing dates for applications to be submitted to the Swedish Board of Agriculture: Agricultural species, winter crops: 15 August. Winter rape: 11 July. Agricultural species, spring crops; vegetables and amenity grasses: 5 January. 7