I Grundsunda församling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Grundsunda församling"

Transkript

1 op et D I Grundsunda församling

2 I GRUNDSUNDA VILL VI GÖRA... DOET TILL EN HÖGTIDSDAG I Grundsunda församling erbjuder kyrkan dig och ditt/dina barn dop i flera olika sammanhang. Dopet är en högtidsdag både för familjen och vår församling då en människa tas upp i Guds stora världsvida kyrka. Helst av allt vill vi att Du låter döpa ditt barn i Grundsunda kyrka eller i något av våra fina kapell. VI DÖER ÄVEN DIG SOM ÄR VUXEN! Dopet en högtidsdag En fin möjlighet som kyrkan erbjuder är att lägga dopet i samband med någon av de gudstjänster som vi regelbundet firar på olika ställen i församlingen. Det blir oftast en mycket minnesvärd högtid. Det går också bra att bjuda in släkt och de närmaste vännerna till kyrkan och låta dopet ske på en tid som Du och någon av församlingens präster kommit överens om. Möjlighet att låta döpa ditt barn i hemmet finns också om så önskas. Vi vill göra allt för att dopet ska bli en fin högtid! Låna församlingshemmet gratis Vid kyrkan ligger vårt vackra församlingshem som Du gratis får använda i samband med dopet. Dopkaffe / middagen kan anordnas för den lilla gruppen i Sörbygdensalen eller för den större gruppen i Grundsundasalen. Miljön är både gemytlig och vacker. Dessutom har Du tillgång till vårt väl utrustade kök. Grundsunda församling har två dopklänningar till utlåning i samband med dopet. Genom att tala med någon av prästerna får Du hjälp med att välja den Du gillar. å vår hemida kan du läsa mer om dopet och se bilder från olika dop! Du som är vuxen och inte är döpt har också möjlighet att låta döpa Dig här i Grundsunda församling. Av olika anledningar blev det aldrig så att du döptes som barn. Nu känner Du dock att du vill tillhöra kyrkan och leva i dess gemenskap. Då vill vi uppmana dig att ta kontakt med någon av församlingens präster och boka in en tid för ditt dop. Du är varmt välkommen. Är Du inte döpt och känner att något saknas i ditt liv bör Du låta döpa dig för dopet ger mening och innehåll i våra liv. Vi har i vår församling döpt flera vuxna. Dopet är Guds ja till Dig och i vuxen ålder kan Du säga ja till Gud i dopet. Ta gärna kontakt med kh Sten Bylin, km Håkan Udd eller km Margit orssén så får Du veta mer. 2

3 DOET GER TRYGGHET! Att leva i sitt dop är något som vi i kyrkan ofta talar om. Vad menas med detta? Gud kommer till oss i dopet Dopet är inte något som hände för länge sedan när jag var liten, utan något som jag har glädje och trygghet av livet igenom. Dopet ger gemenskap med Gud och tillhörighet i kyrkans gemenskap. I dopet kommer Gud till oss med sin Helige Ande och ger oss syndernas förlåtelse, oberoende av hur gammal man är. Därför kallas dopet ett nådemedel (nåd = gratis) i Svenska Kyrkan. När en människa döps sås ett frö inom henne och för att det fröet skall växa behöver det näring. Dopet - ger trygghet Att leva i sitt dop är att leva i tro och lydnad inför Jesus Kristus vår Herre dagligen och på så sätt växa till som kristen så som Jesus har ämnat oss till. Detta kallar vi för helgelsen. Det kan ske på många olika sätt. Till exempel genom att söka sig till Grundsunda kyrka och gudstjänsten, läsa i Bibeln, be mm. Varje förälder har ett stort och viktigt ansvar, att ge sitt barn, som man döpt en kristen fostran. Dopet är en livsvandring tillsammans med himmelens och jordens skapare där människan få lära känna vem Gud är och upptäcka nya dimensioner i tillvaron. Dopet kan liknas vid ett husbygge. ör att huset skall stå stabilt behöver det en stadig och riktig grund. Alla människor behöver en stadig grund i livet och kyrkan lär att denna grund är dopet. Vi döps i aderns, Sonens och den heliga An- Vilken trygghet att bära med sig i livet! Dopets tecken suddas aldrig ut, men vi behöver komma nära Jesus, i församlingens gemenskap, för att upptäcka mer av vad dopet kan ge. Gud vill att vi ska tro på honom. Det är dopet och tron på Jesus Kristus som är det viktiga och ger mening Komminister Håkan Udd: - Därför ska du låta döpa ditt barn Vi vill tro att Du som förälder vill ge ditt barn det bästa på alla olika områden i livet. Låt därför ditt barn redan från början i späd ålder få möta Gud Jesus Kristus. Att låta döpa sitt barn, det är att låta sitt barn få en god start på sitt liv - Ett liv i gemenskap med Gud redan från början. Jesus vill gemenskap med barnen och barnet inom oss som vuxna också. I dopet förenas vi med Gud till livslång gemenskap, där vi ofta glömmer Gud men Gud glömmer inte oss människor. Just därför skall du låta döpa ditt barn. Bilder från dopet på vår hemida 3

4 BARNEN BEHÖVER EN KRISTEN OSTRAN Men hur kan vi som vuxna ge den till barnen? Barnen har en central plats i Guds rike, Jesus säger att om man inte vänder om och blir som ett barn kan man inte få del av Guds rike. Han säger också att himmelriket tillhör sådana som barnen. Spontanitet Det verkar som om barnen äger egenskaper som vi vuxna med åren tappat bort, till exempel förmågan till en omedelbar spontanitet. En annan egenskap som barnen har är öppenhet och tillit, en tillit som ett barn visar gentemot sina föräldrar. Det är just dessa egenskaper som bör få vara stommen i vårt förhål- Barnen behöver hjälp och goda förebilder för att växa i den kristna gemenskapen. Vi måste ta oss tid med barnens existentiella frågor och ta dessa på allvar samt lyssna på barnen. Kristen fostran Kyrkan i Grundsunda socken vill vara ett stöd i ditt barns fostran. Därför inbjuder vi alla barn i församlingen som ett led i dopundervisningen att delta i våra barn- och ungdomsgrupper. Där får de upptäcka vad den kristna tron handlar om. Vi önskar också att alla föräldrar som låter döpa sina barn förmedlar kärlek och värme på kristen grund. Det gör man genom att be aftonbön tillsammans med sina barn varje kväll och delta i församlingens verksamhet och örsamlingsassisten Maria Borgehammar välkomnar dina barn barn till... Vuxnas ansvar Vi tror att det är viktigt att vi som vuxna lär barnen att rikta sin spontanitet och förtröstan till Gud. I dopet har Gud sagt sitt ja till den som döpts, men det är inte någon fribiljett till himmelen. Vårda dopets gåva När barnet blir äldre tar det själv ställning till Gud. Då är det viktigt att man är döpt eftersom det bekräftar min tillhörighet till Gud. Att vara döpt handlar om att vårda gåvan att leva ett liv i gemenskap med Jesus Kristus. 4 gudstjänstliv. Alla som låter döpa sina barn har fått i uppdrag att hjälpa sitt/sina barn in i en gemenskap i den kristna församlingen. Det är viktigt att man följer sitt barn till kyrkan så att de får lära sig att fira gudstjänst. Vi som arbetar i församlingen vill stödja er. Barnen är kyrkans framtid. De kristna värderingarna och den kristna tron är viktiga i vårt samhälle som på många sätt har blivit hårt och kallt. Tillsammans kan vi Småbarnscafé Barn upp till 5 år med föräldrar i Kyrkans Hus måndagar kl samt torsdagar Barntimmar (3-5år) Kyrkans Hus måndagar kl och i Skede kapell på torsdagar

5 SÅ HÄR GÅR DET TILL VID DOET! Här presenteras ordningen för dopgudstjänsten med korta kommentarer och ett litet doplexikon som ett stöd för dig/er inför dopet. salm Inledningsord och tackbön (Om någon av föräldrarna ber bönen väljs den första bönen, an- andra.) nars den I aderns, Sonens och den heliga Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom. Detta gör han nu med det barn, som ska döpas. Låt oss bedja: Gud vi tackar dig för vårt barn. Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp oss att ge din kärlek vidare till det barn vi fått ansvar för. I Jesu namn Gud vi tackar dig för detta barn. Välsigna dem som bär ansvar för barnet. (föräldrar, faddrar och vänner) yll dem med din kärlek, så att de kan ge ömhet och trygghet. Hjälp oss alla att leva så med varandra att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva. Evangeliet om Jesus och barnen () Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen olk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de. Sannerli gen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark 10:13-16) rästen kan säga dessa eller liknande ord: Så vill vi göra med detta barn, som vi nämner vid namn. Befrielsebön Vilket namn har ni gett ert barn? En av föräldrarna svarar... rästen och om möjligt anhöriga och faddrar kan lägga handen på barnets huvud. Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria - NN - från mörkrets makt, skriv hans/hennes namn i Livets bok och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid. rästen kan under korstecknadet säga: (Om endast ett korstecken används utesluts raderna (inom parentes)). Tag emot korsets tecken (på din + panna, på din + mun och på ditt + hjärta) Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Gemenskap är oändligt viktigt för oss människor att ha. Vi behöver höra ihop med andra. Genom dopet hör en människa ihop med Gud och är med i de heligas samfund. All vår tacksamhet för livets gåva och alla våra önskningar att rätt kunna stödja barnet bär vi nu fram till Gud. Barn är välkomna in i gemenskapen kring Jesus. Det är viktigt att veta att alla människor - oavsett förståndsnivå får höra ihop med Jesus. Det som ges i dopet är alldeles för stort för att man ska skjuta upp det: Dopet är nödvändigt för att bli kristen, inget att vänta med tills man är vuxen (för är det säkert att vuxna begriper det här med Jesus så mycket bättre?). Dessutom är dopet något som Gud ger och gör. En gåva som vi får utan att någonsin förtjäna den med egna meriter. Under bönen kan präst och om möjligt anhöriga och faddrar lägga handen på barnets huvud. Vi lever i en värld där ondskan är en realitet, där hat och lidande finns. Vi hör alla till denna värld som så att säga är bortvänd från Gud. Genom dopet sätts vi in på Guds sida i kampen mellan ont och gott, hat och kärlek. Korset som vi kan teckna på barnet är ett segertecken. Du tillhör som döpt den som segrade på korset, eftersom hans kärlek var starkare än döden. Detta bör prägla både det vi tänker, säger, känner och vill. Doplexikon: Henrik Martling Barndop De flesta kristna kyrkor tillämpar dop av barn, viket vanligen förrättas några veckor eller månader efter födelsen. Genom barndopet markeras framförallt dopets sakramentala karaktär, alltså som Guds egen handling genom den nåd som kommer före alla människors egna förtjänster och meriter. Dop av barn förutsätter en efterföljande fostran, för vilket föräldrarna och församlingen bär ansvar. Babtisterium Doprum, oftast en fristående byggnad med dopgrav. I äldre tider belägen utanför kyrkans nordvästra hörn Barnevangeliumet Berättelsen om hur Jesus välsignar barnen (Mark 10:13-14) brukar kallas barnevangeliet. Texten behandlar visserligen inte dopet men läses i samband med dopet då den uttrycker den relation mellan Jesus och barnen som upprättas i dopet. Dopbefallning Matt 28:18-20 där Jesus befaller sina lärjungar att missionera och att döpa i aderns, Sonens och den Helige Andens namn, kallas både dopbefallningen och missionsbefallningen. Där anges det nära sambandet mellan mission och dop: Det är genom dopet som en människa upptas i den kristna kyrkan. Dopdräkt Dopdräkten, dopklänningen, är alltid vit. ärgen symboliserar den rättfärdighet som människan ikläds genom dopet. Den talar alltså inte om barnets egna oskuld utan om att den döpte blir iklädd Kristus. Att dopklänningen alltid är för lång är en medveten symbol för tanken att dopet är något som den kristne skall växa till i. Dopdräkten har funnits sedan kyrkans äldsta tid. Samma symboliska betydelse har konfirmationskåpan, mässkjortan och svepningen. 5

6 Bibelläsning () 2 () 3 () () 5 () Doptal salm Dopbön Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron: Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i aderns, Sonens och den heliga Andes namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20) rästen eller medhjälparen kan fortsätta med någon av följande texter eller annan doptext. etrus talade med folket och sade: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga Anden som gåva. (Apg 2:38) Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när aulus lade sina händer på dem, kom den heliga Anden över dem. (Apg 19:5) Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom aderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. (Rom 6:4-5) Är ni döpta in i Kristus, Har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. (Gal 3:27-28) När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss inte därför vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför han är barmhärtig och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga Anden. (Tit 3:4-5) Låt oss bedja Kan utelämnas, Kan utelämnas Vattnet hälls i dopfunten, om detta inte har skett tidigare. Gud, vår ader, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din Ande så att den som nu skall döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. öd honom/henne till ett nytt liv i Kristus och förena honom/henne med ditt folk. ör vår Herres Jesu Kristi skull. Himmelske ader, du som skapar genom vatten och Ande ett folk, som är förenat med dig i Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa och ger den som här skall döpas del i din sons segerrika död och uppståndelse, för vår Herres Jesu Kristi skull. Text nummer ett i bibelläsningen kallas dopets instiftelseord. å dessa ord grundas dopet. Orden är uttalade av Jesus efter han död och uppståndelse, till sina lärjungar. De gäller för alla tider och ska ses som ett stort löfte vi får hålla oss till. Text nummer fyra (rom 6:4-5) säger att Kristus gick genom död till liv. Det är ett mönster som vi också sätts in i. När vi växer upp får vi leva i det mönstret, gång på gång begrava våra synder i nådens hav och uppstå till ett nytt liv med Kristus. Vattnet är det synliga tecknet. Vatten hör ju ihop med själva livsprocessen; utan vatten, inget liv. Det är ju till och med så att vårt jordiska liv började i ett vatten - ostervattnet. Jesus talar om dopvattnet som en födelse. Han kallar det att Bli född av vatten och Ande och utan det kan man inte komma in i Guds rike (Joh 3:5). När världen skapades var Guds Ande Över vattnet (1 Mos 1:21). Samma Ande ber vi om att vara med i dopets vatten när det nya kristen-livet börjar. Dopfunt Dopet förättades först utomhus i rinnande vatten, sedan i dopgravar som stundom fanns i särskilda baptisterier. Sedan barndopet blivit vanligt kom dopfuntarna. Ordet unt kommer av det latinska ordet fons som betyder källa. Dopfunten är alltså en dopkälla; jämför med fontän. De äldsta dopfuntarna är stora därför att barnet sänktes eller sattes i funten. Detta är fortfarande sed i den ortodoxa kyrkan. Dopgrav Dopgraven hade i äldsta tid ofta formen av ett kors. Dopkandidaten steg ner från väster, varigenom markerades att han lämnade ondskans sammanhang (väster var ondskans väderstreck). Han steg upp mot öster och avlade trosbekännelsen (öster var Kristusriktningen, saligheternas väderstreck). Därför är också kyrkorna så orienterade i öster - väster. Dopljus Medan man ännu firade Jesu födelse, Epifania - trettondagen, blev det vanligt att knyta ljussymboliken till dopet, som ofta förrättades just vid denna högtid. Stjärnan från Betlehem och julljusen är alltså besläktade med dopljuset. Seden att använda dopljus togs bort ur kyrkohandboken 1614 men har på senare tid snabbt återupplivats. Dopljusen påminner om att vi är döpta till Kristus, som är världens ljus, och som sade till sina lärjungar att de är världens ljus. Dopljuset tänds på barnets dopdag och på anndra högtidsdagar i barnets liv. Dopsätt I den kristna traditionen fanns fyra olika sätt att utföra dopet. Det kan ske genom att hela kroppen nedsänks (submersio) eller att huvudet nedsänks (immersio) eller att kroppen övergjutes med vatten (affusio) eller att huvudet begjutes - bestänks - med vatten (aspersio). Doptermin Tidigare förlades dopet ofta till bestämda tider på kyrkoåret, så kallade dopterminer. Därigenom anknöts dopet till bestämda händelser i Jesu liv. Sådana dopterminer var påsken (dopet till Kristi död och uppståndelse), pingsten (dopet om Andemeddelelsen, och julen (Epifania). Numera tillämpas inga särskilda dopterminer men den gamla symboliken kvarstår. 6

7 * Trosbekännelsen Låt oss tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka Vi tror på Gud ader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under ontius ilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på Gud aders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Kan man vara med och läsa trosbekännelsen även om man inte kan stå för allt i den? Trosbekännelsen är en klassisk sammanfattning av huvuddragen i den kristna tron, som vi tillsammans får upprepa och påminnas om. Att tillsammans bekänna är att tillsammans med andra få ge uttryck föratt vi får höra ihop med Honom som allt handlar om. Det bör vi kunna göra även om inte allt är klart för oss. rågan som följer vill ge tillfälle för oss att uttala vår vilja att låta barnet växa upp i den tro som sammanfattas i trosbekännelsen. Ordet betyder utdrivande av djävulen och demoner och används i olika sammanhang just i denna betydelse. Eftersom en ny födelse innebar en övergång från ondskans sammanhang till ljusets rike, innehöll dopritualen också en sådan exorcism och ett avsvärjande av djävulen (abrenuntiatio). Exorcism avskaffades 1811 och i handboken 1986 ersattes den av befrielsebönen: Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria NN från mörkrets makt. Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? öräldrarna svarar: Ja. adder * Dophandlingen Ordet fadder kommer av latinets compater som betyder medfader. addrar med särskilt ansvar för barnets andliga fostran är kända sedan andra århundradet. Såsom framgår av namnet innebar fadderskapet under medeltiden ett andligt släktskap, som bland annat betraktades som äktenskapshinder. Denna tanke kan iakttas i begreppen gudmor och gudfar. Med skolans framväxt på 1800-talet och socialvårdens på 1900-talet har faddrarnas tidigare andliga och materiella ansvar förändrats. Även den allmänna sekulariseringen har bidragit till att man numera knappt gör någon skillnad mellan faddrar och dopvittnen. Skillnaden finns dock. En fadder måste vara döpt och bör se sitt uppdrag som ett andligt ansvar. Dophandlingen med vattenösningen och bön utföres i en följd för varje barn. rästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger: NN, jag döper dig i aderns, Sonens och den heliga Andens namn. rästen lägger handen på barnets huvud och fortsätter: Livets Gud, uppfyll..nn.. med din heliga Ande, hjälp honom/henne att dag för dag leva i sitt dop. Välkomnande (och överlämnandet av dopljus) Handpåläggning Vid tre tillfällen förekommer handpåläggning som liturgisk symbol för ande-meddelelsen. Detta är vid dop, konfirmation och prästvigning. Konfirmationens handpåläggning är en påminnelse och en upprepning av handpå-läggelsen i dopet. Då handpåläggningen förekommer i andra sammanhang är den en välsignelsehandling. Medhjälpare eller präst säger följande eller liknande ord: NN, vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan. () rästen kan lyfta upp barnet inför församlingen och säga: Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig. () Dopet skall ske i rent vatten. Detta sammanhänger med att vattnet är en symbol för rening och samtidigt ett grundläggande livsmedel. Dopvattnet symboliserar traditionellt urvattnet, ur vilken Gud lät skapelsen stiga fram. Röda havets vatten, genom vilket Israels folk räddades till löftets land, och fostervattnet, ur vilket liv föddes fram. Exorcism Vi tror ock på den heliga Ande, en helig allmännellig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. rästen kan frågabarnets föräldrar Dopvatten Dopljus kan tändas här eller vid dop handlingen. Vid överlämnandet kan medhjälpare eller präst säga följande eller liknande ord: Tag emot detta ljus. Det är en påminnelse om Jesus som sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte Korstecken Här överlämnas ofta ett dopljus. Det får vi ta med oss hem. Låt det få vara ett aftonbönsljus, eller tänd det på dopdagens datum varje år. Vi kan också tända övriga familjemedlemmars dopljus denna dag för att påminna oss om våra dop! rån äldsta tid till 1811 var korstecknet föreskriven vid dop i Svenska kyrkans ordning. Då det inte längre var påbjudet kom det ur bruk i Sverige men bibehölls i de övriga nordiska länderna. Nu är det åter igen vanligt i Sverige. Korstecknet i dopet har ingen magisk innebörd utan är en from symbol som anger att den döpte genom sitt dop till Kristi död och uppståndelse blivit en lem i Kristi kropp. I 1986 års handbok har korstecknet återinförts. 7

8 örbön () () Ande. rästen kan tillfoga några egna ord eller följande: Kära kristna. Genom dopet har ert barn blivit upptaget i Kristi kyrka. Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar) att vara förebilder och förebedjare för honom/henne och tillsammans med församlingen leda honom/henne på trons väg genom livet. Låt oss bedja. räst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön eller ber någon av följande böner: Barmhärtige Gud och ader, Barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje. Därför ber vi till dig för detta barn. Låt det få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra. Ge det den inre styrka som bär i livets svåra stunder. Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop prägla hela livet, så att vi alla växer till och mognar i vår tro och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Vi ber dig för detta barn, som du har tagit emot i dopet. Hjälp oss att i glädje och förtröstan, ge det trygghet och närhet. Bevara det med din Ande från att gå vilse i en farlig värld. Låt det upptäcka alltmer av ditt rikes hemlig heter och skydda det som dina barn i liv och död och evighet. Herrens Bön ader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder. Såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Välsignelsen Vår ader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I aderns, Sonens och den heliga Andes namn. Vi kan inte skydda våra barn för allt som är svårt och farligt, men vi ber Gud om hjälp och beskydd, och att barnen även i de svåraste svårigheter som de kan få möta i framtiden ska få styrka att ta sig igenom. Vi är alla sårbara och dödliga, men bönen siktar ända fram mot den fullständiga gemenskapen en gång i den himmelska glädjen. Detta är den utförliga ordningen för dopgudstjänst. När dopet ingår som en del i en annan gudstjänst sker de avslutande bönerna och välsignelsen i samband med att gudstjänsten avslutas. Kyrkdop Var dopet förättas har ingen betydelse för dess innebörd och giltighet. örr förättades dopet oftast i hemmet eller i prästgården och under en period också ofta på BB. Numera förättas dopet i stor utsträckning i kyrkan i samband med högmässa eller annan gudstjänst. Därigenom markeras särskilt att dopet är ett upptagande i kyrkan och i den lokala församlingens gemenskap. Den nya kyrkohandboken ger ordningar för integrering av dop i huvudgudstjänst-erna. Namngivning Dopet uppfattas ofta populärt som en namngivningsceremoni. Dopets uppgift är dock en annan, även de odöpta måste få ett namn som i vederbörlig tid skall anmälas. Ändå finns ett samband mellan namnet och dopet. Ingen döps till sitt namn, alla döps till den kristna tron. Men namnet är knuten till individen och dopet gäller just individen. Därför nämns namnet vid dopet. Det namn som barnet redan fått blir ett kristet namn. Nyfödelse Dopet kallas ett bad som återföder och förnyar (Tit 3:5). ånyttfödelse, den nya födelsen till ett nytt liv, är, enligt luthersk syn förlagt till dopet, vars sakramentala karaktär av gudshandling därigenom markeras. Enligt den pietistiska syn, som började bli vanlig på 1700-talet förläggs pånyttfödelsen till omvändelsen och människans inre förvandling i samband därmed. Detta ger två motsatta tolkningar såväl av dopet som av pånyttfödelsen. Nöddop Med nöddop menas att sådant dop som vid överhängande fara för barnets liv förättas av icke prästvigd person. I handboken finns ritual för dop i krissituation, omfattande dophandlingen, ader vår, och välsignelsen. Nöddop får förättas av var och en som själv är döpt och konfirmerad och det är ett giltigt dop. Nöddopet skall anmälas till församlingsprästen. Omdop Med omdop menas ett andra dop som förättas därför att det första dopet inte godkänns som ett rätt kristet dop. Omdop förekommer oftast inom de baptistiska samfunden som inte erkänner barndopet och är en svår ekumenisk komplikation. Den lutherska kyrkan praktiserar inte omdop. Det är oförenligt med dess syn på dopet som en sakramental gudshandling som inte kan upprepas eller göras om. 8 salm Sändningsord (momentet kan uteslutas) Gå i frid och tjäna Herren med glädje. ÄR DU INTE DÖT SOM BARN KAN DU LÅTA DÖA DIG SOM VUXEN! Vuxendop Enligt luthersk syn är dopet detsamma vare sig det förättas som barndop eller vuxendop. Svenska kyrkan praktiserar därför även dop av vuxna under förutsättningen att vederbörande inte redan är döpt i en annan kristen ordning. ör dop av unga eller vuxna finns särskild ritual.

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

3 Upptagande i kyrkans gemenskap

3 Upptagande i kyrkans gemenskap 3 Upptagande i kyrkans gemenskap 93 En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

C. Bekräftelse av nöddop

C. Bekräftelse av nöddop C. Bekräftelse av nöddop Vid bekräftelse av nöddop av ett barn tillämpas anvisningarna om barndop. När det gäller bekräftelse av nöddop av en vuxen tillämpas motsvarande moment i formuläret för dop av

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kyrkogångsbok för konfirmander

Kyrkogångsbok för konfirmander Kyrkogångsbok för konfirmander 2008-2009 Datum: Det är vi kyrkobesökare som är kyrkan, byggnaden. Det är vi som är Guds familj. Hälsa på någon kyrkobesökare som du inte känner! Låt gudstjänstens präst

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan

Till minne av Linus dop. tack för din medverkan Till minne av Linus dop tack för din medverkan Den 14:e december 1997 döptes Linus i Grödinge kyrka. Med honom i kyrkan var mamma Maria, pappa Tobias, prästen Bo, faddrarna Ilia och Christian och ett femtiotal

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

D. Dop av ungdomar och av vuxna

D. Dop av ungdomar och av vuxna D. Dop av ungdomar och av vuxna Ungdomar och vuxna som inte är rätt döpta upptas i kyrkans gemenskap sålunda, att de efter behövlig undervisning undfår dopet (KO 1:3,1,3p). Den som fyllt femton år kan

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Gudstjänst GUDSTJÄNST

Gudstjänst GUDSTJÄNST Gudstjänst Detta är formuläret för predikogudstjänst (fi. sanajumalanpalvelus). Det kan användas vid huvudgudstjänst på sön- och helgdagar, vid veckogudstjänst och vid särskilda tillfällen (t.ex. vid ungdomsgudstjänster,

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

I KASUALHANDLINGAR 7

I KASUALHANDLINGAR 7 I KASUALHANDLINGAR 7 8 1. Dop 9 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15). Om endast barnets far är medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan, kan

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera...

Dopet. Allt om dopet. - en början på något nytt. Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Dopet - en början på något nytt Allt om dopet Dopgudsjänst Faddrar Vanliga frågor Vad ska vi sjunga med mera... Välkommen till dop Utgiven av Svenska kyrkan i Kalmar Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar E-post:

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare Högmässa i fastan Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare I Inledning Inledande musik (preludium

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 199 Detta formulär följs helt eller till centrala delar beroende på den sjukas tillstånd. Vid sjukkommunionen kan också övriga närvarande ta emot nattvarden. Nattvardselementen

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Dopet. från mörker till ljus

Dopet. från mörker till ljus Dopet från mörker till ljus Ett hjärta fullt av liv Alla borde få njuta av livet och uppleva tillfredsställelse, glädje och frid på insidan. Vårt inre söker ihärdigt efter dessa livskvalitéer och de goda

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i Mikael C. Svensson Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av kontorlokaler. 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467,470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. 2. Inledning Inledande välsignelse Den inledande välsignelse

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer