Självmord i Europa och världen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självmord i Europa och världen"

Transkript

1 Självmord i Europa och världen Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:21 På uppdrag av Stockholms läns landsting

2 Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa gick över till Karolinska Institutet (KI). KFA bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete på regional och nationell nivå. En grundtanke är att praktik och teori ska stimulera varandra och ge synergieffekter, till nytta för vården och befolkningen. KFA ska vara en plattform för utveckling av metoder och redskap samt för en bred implementering av åtgärder för att förbättra befolkningens hälsa. Målet är att vara ett regionalt, nationellt och internationellt kunskapsnav som förstärker de folkhälsovetenskapliga inslagen i medicinsk utbildning och forskning samt i det strategiska och praktiska folkhälsoarbetet. Visionen är att ha en sådan ämnesmässig bredd och kvalitet att KFA räknas till en av de främsta School of Public Health i världen. KFA:s långsiktiga arbete leds av styrelse och en föreståndare som samordnar, stimulerar och utvecklar folkhälsovetenskapen vid KI, i samverkan med KI:s övriga beslutande organ. Stockholms läns landsting beställer stora delar av sitt folkhälsoarbete från Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Författare: Birgitta Floderus, Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman, NASP Redigering och formgivning: Cecilia Johansson ISBN: Stockholm 2009 Karolinska Institutets folkhälsoakademi Stockholm E-post: Telefon: Rapporten kan beställas/laddas ner från Folkhälsoguiden,

3 Innehåll sida SJÄLVMORD I EUROPA 2 Självmord i länder i Europa 3 Självmord bland unga i länder i Europa 7 Utvecklingen av självmord i EU:s medlemsstater 8 Utvecklingen av självmord bland tonåringar i EU:s medlemsstater 11 Självmordsprevention i Europa 13 SJÄLVMORD I VÄRLDEN 15

4 Självmord i Europa Den allmänna trenden i EU är att självmordstalen sjunker, speciellt bland länder med hög självmordsincidens. Den nedåtgående trenden är tydligare för män än för kvinnor. Självmordsutvecklingen i Europa kan följas genom att studera den information som finns tillgänglig i databasen European Detailed Mortality Database, som drivs av WHO:s regionala kontor i Europa ( Den aktuella rapporten syftar till att ge en översikt av förekomsten av självmord i Europa och en bild av utvecklingen under perioden Fokus har även riktats mot yngre åldersgrupper. För dessa syften har informationen från den europeiska databasen bearbetats vidare vid NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet. Rapporten tar även upp arbetet med självmordsprevention i Europa, vilket summeras utifrån en enkät som administrerats av NASP under Statistiken över självmord i Europa bygger som regel på endast säkra självmord, självmord med klart uppsåt, vilket motsvarar kod X60-X84 enligt ICD10-klassifikationen (10:e revisionen av the International Classification of Diseases. Osäkra självmord ingår alltså inte, vilket är viktigt att ha i minnet vid jämförelser med statistik där även osäkra fall ingår. Erfarenheter från Sverige har visat att en majoritet av osäkra fall med stor sannolikhet är självmord, viket gör att de självmordstal som redovisas här för Sverige och troligtvis även för flera andra länder är underskattningar av de sanna självmordstalen. 2

5 Självmord i länder i Europa Beskrivningen av självmord i Europa, utgår från de uppgifter som fanns tillgängliga i European Detailed Mortality Database i oktober Självmordstalen motsvaras av antalet självmord per 10 5 personer och år, och är åldersstandardiserade. Året för senast tillgängliga uppgifter varierar stort mellan länderna, för Sveriges del hänför sig data till Stora skillnader framkommer mellan länderna, med självmordstal mellan 25 och upp emot 30 för dem som ligger allra högst jämfört med ca 2-4 självmord per 10 5 invånare för dem som ligger lägst. Till de länder som visar höga självmordstal hör östeuropeiska länder, men även några västeuropeiska länder som Belgien, Frankrike, Schweiz. Jämfört med andra europeiska länder ligger Sverige något över mitten. (Figur 1) För män ligger självmordstalen generellt högre än för kvinnor, med mellan 40 till strax över 50 självmord per 10 5 män i de länder som har de högsta talen, jämfört med värden mellan 1-5 för de länder som ligger lägst. Män i Sverige placerar sig något under mitten, på 27 plats med ca 20 självmord per 10 5 män år 2006 (Figur 2) Variationen mellan länder är inte lika stor bland kvinnor som bland män. De länder som visar de högsta självmordstalen har mellan 8-9 självmord per 10 5 kvinnor, medan länderna med de lägsta talen ligger mellan 0-1 fall per Svenska kvinnor har här ett självmordstal på ca 10, vilket motsvarar en 11 plats. (Figur 3) 3

6 Vitryssland (2003 Litauen (2007) Ryska federationen (2006) Kazakstan (2007) Ungern (2005) Ukraina (2005) Estland (2005) Slovenien (2007) Lettland (2007) Finland (2007) Belgien (1999) Moldavien (2007) Kroatien (2006) Frankrike (2006) Serbien (2007) Schweiz (2006) Bulgarien (2002) Polen (2006) Österrike (2007) Sverige (2006) Slovakien (2005) Tjeckien (2007) Island (2007) Norge (2006) Danmark (2006) Rumänien (2007) Irland (2007) Luxemburg (2005) Tyskland (2006) Kirgizistan (2006) Portugal (2003) Nederländerna (2007) TFYR Makedonien (2000) Spanien (2005) Israel (2005) Storbritannien (2007) Malta (2007) Uzbekistan (2005) Italien (2006) Albanien (2001) San Marino (2000) Armenien (2006) Cypern (2006) Georgien (2001) Azerbajdzjan (2007) Antal självmord per Figur 1. Åldersstandardiserade självmordstal för 49 länder i Europa. (Senast tillgängliga data) Datakälla: European Detailed Mortality Database, WHO Regional Office for Europe ( okt. 2009). 4

7 Vitryssland (2003 Litauen (2007) Ryska federationen (2006) Kazakstan (2007) Ungern (2005) Ukraina (2005) Estland (2005) Lettland (2007) Slovenien (2007) Moldavien (2007) Finland (2007) Belgien (1999) Polen (2006) Kroatien (2006) Frankrike (2006) Serbien (2007) Bulgarien (2002) Slovakien (2005) Österrike (2007) Schweiz (2006) Tjeckien (2007) Island (2007) Rumänien (2007) Luxemburg (2005) Irland (2007) Sverige (2006) Norge (2006) Danmark (2006) Kirgizistan (2006) Portugal (2003) Tyskland (2006) Malta (2007) Nederländerna (2007) TFYR Makedonien (2000) Spanien (2005) Storbritannien (2007) Israel (2005) Uzbekistan (2005) Italien (2006) San Marino (2000) Albanien (2001) Armenien (2006) Georgien (2001) Cypern (2006) Azerbajdzjan (2007) Antal självmord per Figur 2. Åldersstandardiserade självmordstal för MÄN i 49 länder i Europa. (Senast tillgängliga data) Datakälla: Detailed European Mortality Database, WHO Regional Office for Europe (okt. 2009). 5

8 Schweiz (2006) Ungern (2005) Vitryssland (2003) Belgien (1999) Finland (2007) Kazakstan (2007) Frankrike (2006) Ryska federationen (2006) Litauen (2007) Slovenien (2007) Serbien (2007) Sverige (2006) Kroatien (2006) Bulgarien (2002) Norge (2006) Lettland (2007) Österrike (2007) Ukraina (2005) Estland (2005) Danmark (2006) Tyskland (2006) TFYR Makedonien (2000) Nederländerna (2007) Island (2007) Moldavien (2007) Portugal (2003) Luxemburg (2005) Kirgizistan (2006) Polen (2006) Irland (2007) Tjeckien (2007) Rumänien (2007) Israel (2005) Slovakien (2005) Spanien (2005) Storbritannien (2007) Albanien (2001) Italien (2006) Uzbekistan (2005) Cypern (2006) Armenien (2006) Georgien (2001) Malta (2007) Azerbajdzjan (2007) San Marino (2000) Antal självmord per Figur 3. Åldersstandardiserade självmordstal för KVINNOR i 49 länder i Europa. (Senast tillgängliga data) Datakälla: European Detailed Mortality Database, WHO Regional Office for Europe ( okt. 2009). 6

9 Självmord bland unga i länder i Europa Här redovisas senast tillgängliga data över hur självmordstalen ser ut bland unga, år, i europeiska länder. Som framgår varierar talen stort mellan länderna. De högsta självmordstalen finns i Ryska Federationen, Kazakstan och Litauen för pojkar/män, i Kazakstan, Finland och Sverige för flickor/kvinnor. (Tabell 1) Tabell 1. Självmordstal bland unga i Europa. Åldersgruppen år. Datakälla: European Detailed Mortality Database, WHO Regional Office for Europe (okt. 2009) Land År Män Kvinnor Totalt Albanien Armenien Österrike Azerbajdzjan Vitryssland Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Georgien Tyskland Ungern Island Irland Israel Italien Kazakstan Kyrgyzstan Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Norge Polen Portugal Moldavien Rumänien Ryssland San Marino Serbien Slovakien Slovenien Spanien

10 Sverige Schweiz Makedonien Ukraina Storbritannien Uzbekistan Utvecklingen av självmord i EU:s medlemsstater Beskrivningen av utvecklingen av självmord i Europa har begränsats till de 27 medlemsstaterna i EU. Även här har den europeiska databasen legat till grund för bearbetningen. För samtliga EU länder, med få undantag, ses fallande självmordstal eller en stabil trend. Den största nedgången framkommer för länder som startat från en hög nivå, exempelvis Estland, Ungern, Lettland och Slovenien. Det framgår även klart att de fallande trenderna är starkare för män än för kvinnor. I Figur 4-5 visas självmordstalens utveckling under perioden , för män och kvinnor separat. Den betydande skillnaden mellan skalorna i figurerna bör observeras. Den svagaste nedgången av självmordsincidensen ses för män i Frankrike, Sverige, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Slovakien och Polen. För Malta finns tecken på stigande självmordstal bland män. (Figur 4) Bland kvinnor i Frankrike, Malta, Rumänien, Polen, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Sverige finns inget eller endast svagt stöd för sjunkande självmordstal. För kvinnor i Sverige finns en marginellt uppåtgående trend. (Figur 5) 8

11 Självmord i EU:s medlemsländer. Män år 120 Österrike Belgien Bulgarien 100 Cypern Tjeckien Danmark Estland Antal självmord per invånare Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal 20 Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige 0 Storbritannien Figur 4. Åldersstandardiserade självmordstal för EU:s medlemsländer. Män 15 år och äldre. Datakälla: European Detailed Mortality Database, WHO Regional Office for Europe ( okt. 2009). 9

12 Självmord i EU:s medlemsländer. Kvinnor år 25 Österrike Belgien Bulgarien Cypern 20 Tjeckien Danmark Estland Antal självmord per invånare Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen 5 Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Storbritannien Figur 5. Åldersstandardiserade självmordstal för EU:s medlemsländer. Kvinnor 15 år och äldre. Datakälla: European Detailed Mortality Database, WHO Regional Office for Europe ( okt. 2009). 10

13 Utvecklingen av självmord bland tonåringar i EU:s medlemsstater I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. Hur ser det ut i andra EU-länder? Bearbetningen nedan visar länder inom EU med indikationer på stigande självmordstal bland tonåringar, år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige. Bland flickor var det endast tre andra länder Finland, Ungern, Rumänien (Figur 6), och bland pojkar endast ett land Luxemburg (där variationen över åren är betydande beroende på litet befolkningsunderlag) (Figur 7). Resultaten grundar sig på få fall per år i många länder, och måste tolkas med försiktighet. Man kan dock dra slutsatsen att det inte finns någon allmän trend i EU mot ökande självmordstal bland tonåringar. Utvecklingen i Sverige beträffande självmord bland unga skiljer sig alltså från de flesta andra EU-länder, och förtjänar speciell uppmärksamhet. 9 8 Självmord bland flickor år. EU-länder med tecken på stigande trend i gruppen, grundat på minst 6 år. Antal självmord per flickor Rumänien Ungern Finland Sverige Figur 6. Åldersstandardiserade självmordstal bland flickor år, inom EU-länder med tendens till stigande självmordstal i åldersgruppen. Datakälla: European Detailed Mortality Database, WHO Regional Office for Europe ( okt. 2009). 11

14 Självmord bland pojkar år. EU-länder med tecken på stigande trend i gruppen, grundat på minst 6 år. Antal självmord per pojkar Sweden Luxembourg Figur 6. Åldersstandardiserade självmordstal bland pojkar år, inom EU-länder med tendens till stigande självmordstal i åldersgruppen. Datakälla: European Detailed Mortality Database, WHO Regional Office for Europe ( okt. 2009). För mer detaljerad information om utvecklingen av självmord i EU:s medlemsländer hänvisas till: NASPs hemsida: Development of suicide in EU member states, NASP 2009, ISBN:

15 Självmordsprevention i Europa Under 2009 gjordes en enkätundersökning vid NASP där berörda organisationer och myndigheter i 53 europeiska länder kontaktades, med frågor om självmordspreventiva program inom landet. I 12 av de 27 medlemsstaterna pågår nationella program för suicidprevention, och i tre av länderna Litauen, Nederländerna och Sverige har preventionsprogrammet antagits av respektive regering. I sex länder finns preventionsprogram på lokal eller regional nivå. Till länder inom EU som saknar utvecklade självmordspreventiva program hör Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slovakien och Slovenien. Nationella program för suicidprevention i EU:s 27 medlemsländer Nationellt program finns 12/27 Österrike Litauen Bulgarien Nederländerna Frankrike Spanien Tyskland Storbritannien Irland Sverige Danmark Finland Antaget av regering Litauen Nederländerna Sverige 3/27 Inget nationellt program 15/27 Belgien Luxemburg Cypern Malta Tjeckien Polen Estland Portugal Grekland Rumänien Ungern Slovakien Italien Slovenien Lettland Regionala eller lokala program finns i : Belgien, Ungern, Italien, Lettland, Polen, Portugal Figur 7. Nationella program för självmordsprevention i EU:s 27 medlemsländer. NASP- data. 13

16 Om perspektivet vidgas till att även omfatta de 26 länder utanför EU, men som räknas till Europa enligt WHO:s definition, framkommer att nationella program finns i ytterligare fyra länder, och i ett av dessa Norge, har programmet antagits av regeringen. I 23 av de 26 länderna finns inget nationellt preventionsprogram. Nationella program för suicidprevention, länder i Europa utanför EU Nationellt program finns 4/26 Kroatien Norge Israel Uzbekistan Antaget av regering Norge 1/26 Inget nationellt program 23/26 Albanien Makedonien Andorra Moldova Armenien Ryssland Azerbajdzjan San Marino Vitryssland Schweiz Bosnien-Herzegovina Taijkistan Georgien f.d. Jugoslavien Island Turkiet Kazakstan Turkmenistan Kyrgystan Ukraina Monaco Figur 8. Nationella program för självmordsprevention i europeiska länder utanför EU. NASP- data. 14

17 Självmord i Världen Självmord erkänns som ett stort folkhälsoproblem i många länder. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det årligen upp emot en miljon människor som tar sitt liv. Den globala epidemiologiska bevakningen genomförs av WHO. Även om varje medlemsland ska rapportera uppgifter om dödsorsaker för varje år, är informationen bristfällig för många länder, det gäller särskilt regioner i Asien och Afrika. Förekomsten av självmord för WHOländer samlas i WHO:s databas som kan nås via Senaste år med tillgängliga data för ett land varierar idag (nov. 2009) mellan 1978 och För Sveriges del hänför sig statistiken till 2006 (Tabell 2). Tabell 2. Antalet självmord per invånare i olika länder i världen. Datakälla (nov. 2009) Land År Män Kvinnor ALBANIEN ,7 3,3 AMERIKAS FÖRENTA STATER ,7 4,5 ANTIGUA OCH BARBUDA ARABREPUBLIKEN SYRIEN ,2 0 ARGENTINA ,7 3,4 ARMENIEN ,9 1 AUSTRALIEN ,7 4,4 AZERBAJDZJAN ,3 BAHAMAS ,9 0 BAHRAIN ,9 0,5 BARBADOS ,4 0 BELGIEN ,2 9,5 BELIZE ,4 1,6 BOSNIEN OCH HERCEGOVINA ,3 3,3 BRASILIEN ,3 1,9 BULGARIEN ,7 6,7 CHILE ,4 3,4 COLOMBIA ,8 2,1 COSTA RICA ,2 2,5 CYPERN ,2 1,8 DANMARK ,5 6,4 15

18 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN ,6 0,6 ECUADOR ,1 4,5 EGYPTEN ,1 0 EL SALVADOR ,2 3,7 ESTLAND ,5 7,3 FILIPPINERNA ,5 1,7 FINLAND ,9 9 FRANKRIKE ,5 9 GEORGIEN ,4 1,1 GREKLAND ,9 1,2 GRENADA ,8 1,9 GUATEMALA ,6 1,1 GUYANA ,8 11,6 HAITI HONDURAS INDIEN ,2 9,1 IRAN ,3 0,1 IRLAND ,4 3,8 ISLAND ,9 4,6 ISRAEL ,7 3,3 ITALIEN ,9 2,8 JAMAICA ,3 0 JAPAN ,8 13,7 JORDANIEN KANADA ,3 5,4 KAZAKSTAN ,2 9 Kina (Hong Kong SAR) ,3 11,5 KINA (landsbygd och stadsområden) ,8 KIRGIZISTAN ,4 3,7 KROATIEN ,9 9,7 KUBA ,6 4,9 KUWAIT ,5 1,4 LETTLAND ,1 7,7 LITAUEN ,9 9,8 LUXEMBURG ,7 4,3 MALDIVERNA ,7 0 MALTA ,3 0,5 MAURITIUS ,8 MEXIKO ,8 1,3 MOLDOVA ,3 NEDERLÄNDERNA ,6 5 NICARAGUA ,1 3,3 16

19 NORGE ,8 6 NYA ZEELAND ,9 6,3 ÖSTERRIKE ,8 7,4 PANAMA ,4 0,8 PARAGUAY ,5 2,7 PERU ,1 0,6 POLEN ,8 4,4 PORTUGAL ,9 5,5 PUERTO RICO ,2 2 RUMÄNIEN ,9 4 RYSSLAND ,9 9,5 S: T KITTS OCH NEVIS S: T LUCIA ,4 5 SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA ,3 0 SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE ,8 SCHWEIZ ,5 11,7 SERBIEN ,4 11,1 SEYCHELLERNA ,1 0 SINGAPORE ,9 7,7 SLOVAKIEN ,3 3,4 SLOVENIEN ,7 9,7 SPANIEN ,8 SRI LANKA ,6 16,8 STORBRITANNIEN ,1 2,8 SURINAM ,9 4,8 SVERIGE ,1 8,3 SYDKOREA ,6 14,1 TADZJIKISTAN ,9 2,3 TFYR MAKEDONIEN ,5 4 THAILAND ,8 TJECKIEN ,7 4,3 TRINIDAD OCH TOBAGO ,4 4 TURKMENISTAN ,8 3,5 TYSKLAND ,9 6 UKRAINA ,9 7 UNGERN ,3 11,2 URUGUAY ,3 UZBEKISTAN ,3 VENEZUELA ,1 1,4 VITRYSSLAND ,3 10,3 ZIMBABWE ,6 5,2 17

20 De 15 länder som visar de högsta självmordstalen bland män respektive kvinnor har selekterats (Figur 9-10). För män är det framför allt länder från Östeuropa som finns med bland högriskländer Vitryssland, Litauen, Ryssland, men även asiatiska länder som Japan, Kina och Sydkorea har höga självmordstal. Sri Lankas senaste rapport går tillbaka till 1991, och kan ha ändrats betydligt. VITRYSSLAND (2003) LITAUEN (2007) RYSSLAND (2006) SRI LANKA (1991) UNGERN (2005) JAPAN (2007) GUYANA (2005) SLOVENIEN (2007) SYDKOREA (2006) SERBIEN (2006) BELGIEN (1999) KROATIEN (2006) SCHWEIZ (2006) KINA (Hong Kong SAR) (2006) KINA (urval landsbygd och stadsområden) (1999) Antal självmord per invånare Figur 9. Länder med de högsta självmordstalen i världen bland MÄN. (Senast tillgängliga data, nov. 2007). Datakälla: 18

21 Bland kvinnor ligger asiatiska länder högst Kina, Sydkorea, Japan. Det höga talet för Sri Lanka är 18 år gammalt och bör tolkas mot den bakgrunden. Även bland kvinnor är självmordstalet högt för flera östeuropeiska länder, men även Västeuropa är representerat genom Schweiz och Belgien. SRI LANKA (1991) KINA (urval landsbygd och stadsområden) (1999) SYDKOREA (2006) JAPAN (2007) SCHWEIZ (2006) GUYANA (2005) KINA (Hong Kong SAR) (2006) UNGERN (2005) SERBIEN (2006) VITRYSSLAND (2003) LITAUEN (2007) SLOVENIEN (2007) KROATIEN (2006) RYSSLAND (2006) BELGIEN (1999) Antal självmord per invånare Figur 10. Länder med de högsta självmordstalen i världen bland KVINNOR. (Senast tillgängliga data, nov. 2007). Datakälla: 19

22 ISBN: På uppdrag av Stockholms läns landsting

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. Karolinska Institutets folkhälsoakademi På uppdrag av Stockholms läns landsting

Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar. Karolinska Institutets folkhälsoakademi På uppdrag av Stockholms läns landsting Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen

Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen Att Förebygga Självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Vid årets revidering har vi utgått ifrån förra årets belopp som vi anser har kvalitetssäkrats så långt som möjligt.

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Självmord i Stockholms län och Sverige

Självmord i Stockholms län och Sverige Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2007 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:22 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Nr 375 2873 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV

Nr 375 2873 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV Nr 375 2873 BILAGA 1 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV Rött kött och malet kött samt köttberedningar därav får importeras i enlighet med tabellen nedan. Teckenförklaringar: X = import

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer