Företagsledning. Innehåll. Styrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsledning. Innehåll. Styrelse"

Transkript

1 Input Consulting Verksamheten 2000

2 Innehåll Viktiga händelser VD-kommentar 2 Styrelseordförande 4 Våra medarbetare 6 Detta är Input Consulting 6 Våra tjänster 8 Våra kunder 9 Vårt nätverk 9 Därför Input Consulting 10 SEB Finans 12 NeoNet 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Allmänna upplysningar 19 Revisionsberättelse 20 Företagsledning Beaumont "Bobo" Montgomerie Neilson, VD Britt-Marie Olofsson, ekonomichef Jan Blomqvist, konsult och kompetensansvarig Henrik Thunborg, konsult och teknikansvarig Styrelse Magnus Ehrenstråhle (född 1948), ordförande Beaumont "Bobo" Montgomerie Neilson (född 1953) Britt-Marie Olofsson (född 1945) Björn Rundlöf (född 1959) Charlotte Bramstedt (född 1962) Karin Ribbenstedt (född 1963), suppleant

3 Viktiga händelser 2000 Fritidsresor blev ny ramavtalskund från 1 januari Under våren 1999 sjösattes första versionen av Inputs Intranät. Via den kan våra konsulter få aktuell information och genomföra rapportering oavsett geografisk placering av det pågående uppdragret. I augusti 2000 flyttade Input sitt huvud kontor från Kungsgatan 60 till nyrenoverade lokaler på Kungsgatan 62. Flytten genom fördes under augusti och firades i september med en bejublad inflyttningsfest där ca 150 kunder och anställda deltog. Under hösten 2000 levererades Inputs hittills största totalåtagande. Siemens-Elema beställde ett nyckelfärdigt Utbildnings- och Certifieringssystem, avsett för sina produktsäljare. Systemet är Webbbaserat och kan användas över hela världen och på många olika språk. Under året utfördes taxeringsrevision för inkomståret Revisionen medförde inga ändringar av tidigare taxerad inkomst. Omsättning, Mkr Resultat, Mkr Vinstmarginal, % Omsättning/anställd, Tkr Förädlingsvärde/anställd, Tkr Soliditet, %

4 VD-kommentar Kunden är en helig ko. Man mjölkar inte en helig ko. Man dyrkar den Citat: John Fraser-Robertson En självklarhet. Alla vet det. Alla säger det. Men hur många företag är egentligen trogna den urgamla och självklara kundreligionen? Att kunderna inte finns här för oss, utan att vi finns här för dem. Att hela vår existens hänger på kundernas behov och på hur väl vi kan tillfredställa dessa. Kunden är som ett nyfött barn som behöver näring, omsorg och hundraprocentig uppmärksamhet. På vårkanten 2001 befinner vi oss mitt i ett bakrus en rejäl IT-baksmälla. Samtidigt håller konjunkturläget på att mattas av. För bara lite drygt ett år sedan pekade alla kurvor uppåt. IT-företagen hade nått kulmen på sin glansperiod. Många IT-profeter förutsåg en exponentiell tillväxt inom branschen, e-handel och IT-användningen i stort. Ingen kunde väl tro att fallet för IT-företagen på börsen skulle bli så djupt och så hårt. Idag, med facit på hand, är det lätt att säga vad var det jag sa, men det är inte min ambition att peka ut eller att svartmåla andra. Vi har alla en del i utvecklingen och händelsen förtjänar en stunds reflektion. I eftertankens kranka blekhet står vi alla nakna inför sanningen och den som inte då och då tittar i backspegeln lär sig ingenting. IT-baksmällan ger oss möjlighet att bli bättre och att fokusera på rätt saker. Kunden framförallt. Klipp-ekonomin skadar kunden Det enorma intresset IT-företagen åtnjöt på finansmarknaden före börsraset skapade många intressanta effekter i IT-branschen. På många IT-företag, därav många konsultföretag, förflyttades affärsfokus från kundnytta till expansion och löneavtal blev optionsavtal. Rörligheten i branschen ökade också kraftigt eftersom det alltid fanns en arbetsgivare som var beredd att betala högre lön eller som vågade utlova ekonomiskt oberoende i form av framtida aktievinster. Medarbetarnas lojalitet inskränkte sig sålunda till löften om framtida klipp. De stora klippen uteblev dock för de allra flesta löntagarna i IT-branschen. Idag är deras optionsavtal värdelösa och de företag som varit beroende av riskkapital har svårt att stå på egna ben. Det är tråkigt för alla dem som drabbats inte minst kunderna. I företag som växer ohämmat skjuts kompetensutveckling samt effektivisering av arbetsrutiner och affärsprocesser på framtiden. Följden blir sämre kvalitet på tjänster och produkter. Kundens behov faller mellan stolarna och hägringen av de stora aktievinsterna tränger undan allt annat. Kunden blir lätt en inventarie i balansräkningen som man tar för givet och regelbundet mjölkar. Jakten på nya kunder och högre försäljning får högsta prioritet. Allt för att driva på den egna börskursen. När företaget inte klarar balansgången längre och de bästa medarbetarna lämnar skeppet hamnar kunderna återigen i kläm. Värdefull kunskap som konsulterna byggt upp tillsammans med kunden försvinner ut genom dörren och kundens utvecklingsprojekt tappar fart. Obruten positiv utveckling sedan start Input Consulting valde redan vid företagets bildande 1997 en strategi som motverkar fartblindhet och möjligheten att göra snabba aktievinster. Vårt fokus är kvalitet. Kvalitetstänkandet genomsyrar hela verksamheten och omfattar inte bara våra tjänster utan även relationer med kunder, partners och medarbetare. För att kunna leverera bästa tänkbara kvalitet och skapa starka relationer med vår yttre och inre omgivning krävs det vissa prioriteringar. Bland annat att lönsamhet går före expansion, att vi kan attrahera branschens bästa konsulter och att vi gör vårt bästa för att behålla dem. Nöjda medarbetare leder som bekant till nöjda kunder. Vi har lyckats väl med vår strategi och haft en obruten positiv utveckling sedan Omsättningen har ökat med mellan 30 och 40 procent årligen med en vinstmarginal på mellan 12,5 och 15 procent. Under år 2000 sjönk vinstmarginalen till 12,5 procent (15 procent 1999) till följd av något högre intäkter från underkonsulter jämfört med tidigare. Våra kunder stannar kvar hos oss år efter år och flera kunder har tecknat samarbets- och ramavtal. Den mycket låga personalomsättningen på knappt fem procent vittnar också om att vi har lyckats bra med vår strategi för personal- och kompetensutveckling. Liten och stor på samma gång En av förklaringarna till att våra medarbetare trivs och stannar länge på företaget är dess storlek. Vi är idag omkring 35 personer och har en väl balanserad tillväxt på cirka 15 procent årligen. 2

5 Litenheten i kombination med en platt organisation skapar öppenhet, delaktighet och engagemang hos alla. För kreativa människor, som våra medarbetare, är det viktigt att kunna påverka och delta aktivt i företagets utveckling. Det binder oss närmare varandra och gör arbetet mer intressant. Det leder också till att varje konsult tar ett stort personligt ansvar för kundrelationen. Input Consulting är dock bara litet i den innersta kärnan. Genom vårt starka partnernätverk kan vi åta oss mycket stora uppdrag. På marknaden är vi därför både små och stora beroende på vad kunden har för behov. Detta leder till att vi får mycket intressanta kunder och uppdrag. Spetskonsulter är alltid en bristvara oavsett konjunkturen Att konjunkturen har dämpats efter en lång period av hög tillväxt råder det ingen tvekan om. Däremot tvistar prognosmakarna om hur djup och lång svackan blir. Den bygger trots allt bara på förväntningar. Det finns inga stora bakomliggande strukturella ekonomiska problem. Problemet med konjunkturprognoser är att de är självuppfyllande eftersom de får alla att bromsa och när alla bromsar så är lågkonjunkturen här. Om fler istället vågade lita på sina egna prognoser och egen intuition skulle de ekonomiska svängarna inte bli så kraftiga. På Input Consulting väljer vi att ha en positiv förväntan på marknadens utveckling och vi har goda skäl till det. Vår orderstock ser mycket bra ut och vi ser många intressanta trender och kundbehov på marknaden. Bland annat är behovet av att integrera interna processer och affärskritiska system med Internet stort. Trenden går också mot en ökad integration av samtliga affärsprocesser inom och utanför företagen. Exempelvis genom att med hjälp av Extranetlösningar knyta leverantörer, distributörer och kunder närmare företaget för att skapa effektivare transaktioner och flöden av produkter och tjänster. Vi ser också att behovet av specialistkompetens inom avancerad systemutveckling och systemintegration ökar hela tiden. Det passar vår nuvarande konsultprofil väldigt bra. Med andra ord är vi fortfarande en bristvara på marknaden. Stockholm i april 2001 Beaumont Montgomerie Neilson, VD Affärsmål Tre nya kunder per år. Resultat efter finansnetto på minst 10 procent av omsättningen per år, för att påvisa en kontinuerlig lönsamhet. Personalomsättning på max 10 procent. 80 procent av konsulterna skall själva anse att deras uppdrag är utvecklande och i linje med deras egna önskemål. 90 procent av konsulterna skall ha använt minst 100 timmar för kompetenshöjande åtgärder under verksamhetsåret. Ett utvecklingssamtal per år där konsultens kompetensutveckling planeras och följs upp. Input Consulting skall ha en kontrollerad tillväxttakt med en nettotillväxt om cirka fem konsulter per år. Minst två projekt per år i form av helhetslösningar där Input Consulting tar ansvar för ledning och bemanning.

6 Styrelseordförande Entreprenör som vet hur starka företag ska byggas Vid bolagstämman i mars månad 2001 valdes Magnus Ehrenstråhle till ny styrelseordförande för Input Consulting. Magnus ser utnämningen som en ny spännande utmaning i en bransch fylld av intressanta affärsmöjligheter. Magnus Ehrenstråhle är sedan den 1 mars 2001 VD för Svensk Bilprovning. Dessförinnan arbetade han i tre år som vice VD och som Venture Manager på Industrifonden. Magnus har en mycket blandad bakgrund med en juristexamen i botten. I början på 80-talet var Magnus finanschef i Esselte-koncernen. Senare blev han VD för Esselte Online och var bland annat med om att lansera Videotex-tjänsten startade Magnus tryckerikoncernen Graphium som idag är noterat på O-listan. Under 1997 och 1998 var han delaktig i tidningen Metros expansion ut i Europa. Idag sitter Magnus som styrelseledamot i två andra företag, förutom Input Consulting. Han är styrelseordförande i Söderhamn Invest och i PON Media AB där han också är delägare. I sin roll som Venture Manager på Industrifonden var Magnus med om att bygga upp flera företag och regionala riskkapitalbolag från grunden. Han har också suttit med i dessa företags styrelser, men dessa uppdrag avvecklas nu i samband med att han lämnat Industrifonden. Bred kompetens med känsla för bra idéer När Input Consulting var på jakt efter en ny styrelseordförande skedde det med framförallt tre kriterier som utgångspunkt. Den nya styrelseordföranden skulle inte komma från IT-konsultbranschen, ha erfarenhet från andra branscher och vara intresserad av IT och av de möjligheter IT erbjuder. När Magnus Ehrenstråhle visade sitt intresse föll alla bitar på plats. Magnus har en mycket värdefull och bred erfarenhetsbank att ösa ur. Hans erfarenheter från andra branscher och av att bygga företag kompletterar styrelsens befintliga kompetens på ett mycket bra sätt, säger Beaumont Bobo Montgomerie Neilson, VD för Input Consulting. Bobo berättar att han själv och styrelsen blev väldigt glada över att Magnus tackade ja till erbjudandet. Det har efterlysts någon som kan titta på företaget utifrån, utan den hemmablindhet som annars lätt infinner sig. Magnus ger oss möjlighet att bilda en mer objektiv bild av Input och utifrån denna dra upp strategierna för framtiden. Han har också en förmåga att tidigt avgöra vilka idéer som kommer att bära och vilka som kommer att brista. Den kunskapen har han bland annat skaffat sig i rollen som riskkapitalist och utifrån egna erfarenheter som företagsgrundare och VD, säger Bobo. Entreprenör med företagsbyggande som passion Magnus favoritsysselsättning är att bygga och vidareutveckla företag. Han ser sig själv som en entreprenör med en outtröttlig nyfikenhet och lust att pröva nya idéer. Magnus tror framförallt att han kan bidra med nya idéer om arbetssätt och strategier till styrelsearbetet. Företagsbyggande är min passion och även om Input redan är ett väl fungerande och lönsamt företag så finns det alltid saker att vidareutveckla och att förbättra. Jag tror att jag kan tillföra nya intressanta infallsvinklar och idéer på hur verksamheten kan bedrivas i framtiden. Detta eftersom jag kan se på företaget med helt nya ögon. Jag har också ett stort kontaktnät med förgreningar i många olika branscher vilket kan vara till nytta för Input, säger Magnus Ehrenstråhle. Sunda ideal Magnus berättar att han blev mycket glad över erbjudandet att bli styrelseordförande för Input Consulting. Han tycker att företaget har en spännande verksamhet och att det lyckats väl med sin strategi och kompetenssammansättning. Input är ett intressant företag med sunda ideal. Det är ett förståndigt företag som sätter kunden i fokus och lönsamhet före tillväxt. Input tar också hand om sin personal på ett ovanligt bra sätt. Jag har länge varit imponerad av företaget och blev där- 4

7 för smickrad av att bli tillfrågad om styrelseuppdraget, säger Magnus Ehrenstråhle. Enligt Magnus skulle ett annat IT-konsultföretag i Input Consultings storlek, kompetens och resultaträkning hoppat på börskarusellen för något år sedan. Han ger företaget en eloge för att detta inte skedde. Andra IT-företag har mycket att lära av Input. Här sätter företagsledning lönsamhet, bra löner, personlig utveckling och trivsel före expansion och aktieklipp. Därför stannar konsulterna länge på företaget. Det är visserligen inget fel med att vilja växa. Det är en naturlig och ofta nödvändig målsättning, men under de senaste åren har expansion varit en målsättning i sig för flertalet IT-konsultföretag. Det får vi nu se följdverkningarna av, säger Magnus Ehrenstråhle. Bra kunder Input Consulting arbetar med kunder i många olika branscher och inom en bred flora av teknik- och applikationsområden. Magnus tycker att Input Consultings kundportfölj avspeglar en hög kompetensnivå och en väl genomtänkt affärsplan. Det är mycket intressanta kunder som Input arbetar med vilket också tyder på en hög kompetensnivå i företaget. Input har även lyckats skapa en välbalanserad mix av kunduppdrag över flera branscher. Detta leder till god stabilitet i företaget genom en bra riskspridning, säger Magnus Ehrenstråhle. IT-konsulternas framtid är ljus Trots det senaste årets börsras och konkurser inom IT-branschen menar Magnus att IT-konsulternas framtidsutsikter ser mycket bra ut. Vi har precis tagit steget in i det post-industriella samhället, eller informationssamhället, och det innebär att behovet av avancerad IT-kompetens bara kommer att öka. Ingen klarar sig utan IT-konsulterna. Framförallt de konsulter som har djup teknisk och systemvetenskaplig kunskap. Att IT-bubblan har spruckit betyder inte att behovet av IT-konsulter har minskat. Det är bara på aktiemarknaden som luften gått ur dessa företag. Det finns massor att göra på företag i alla branscher. Trenden nu är bland annat att knyta ihop affärskritiska interna system med Internet för att ytterligare effektivisera och öka kundservicen. Inputs konsulter är som klippta och skurna för den typen av uppdrag, säger Magnus Ehrenstråhle. 5

8 Våra medarbetare Bobo Montgomerie IT-strategier, projektledning Björn Jönsson Systemutveckling Carina Thunborg Administration Detta är Input Consulting Input Consulting är ett Stockholmsbaserat och personalägt IT-konsultföretag med fokus på kvalificerade konsulttjänster inom Arkitektur och metodik, Projektledning och Utveckling av avancerade system. Vi arbetar inom de flesta IT-miljöer, allt från moderna webbmiljöer, flerskiktade client/server lösningar till rena stordatortillämpningar. Några av de mest utmärkande egenskaperna är vår kunskap och erfarenhet av att skapa integrerade lösningar mellan olika tekniker och applikationer i heterogena miljöer. Vi har bland annat stor erfarenhet av att knyta ihop bakomliggande affärskritiska system med Internet. Input Consultings kompetens och erfarenhet spänner över de flesta branscher. Våra kunder finns främst inom bank, finans och försäkring, transport, kommunikation och industriföretag. Verksamheten är indelad i följande affärsområden: Arkitektur och metodik Projektledning Utveckling Långsiktighet Vi ser långsiktigt på kundrelationen och vill bli uppfattade som partner. Flera av våra kunder har ingått strategiska samarbets- och ramavtal med oss. I vissa fall är dessa avtal dubbelriktade vilket innebär att även kunden är ramavtalsleverantör för oss. De flesta av våra uppdrag löper på mellan sex och tolv månader. Långsiktigheten ger oss möjlighet att tillsammans med kunden utveckla kunskap, lösningar och arbetsrutiner med en högre målsättning än vad som krävs av det aktuella uppdraget. Det skapar synergieffekter och ökat mervärde. Bland annat i form av effektivare kunskapsöverföring och kortare startsträckor i framtida projekt. Partnerskapet bygger på ömsesidigt förtroende där båda parter investerar kunskap och tid för att uppnå högre effektivitet och kvalitet i samarbetet. Robert Celmins Projektledning, systemutveckling Britt-Marie Olofsson Ekonomi Henrik Thunborg Teknisk projektledning, IT-arkitekt Eva Sandberg Testledning, utredning 6

9 Björn Rundlöf IT-arkitekt Anja Helms Systemutveckling Martin Assarsson Systemutveckling Fredrik Appelberg Systemutveckling Kvalitet, kompetens och förtroende Vår affärsidé är att skapa mervärde åt våra kunder genom att erbjuda professionella IT-tjänster och branschkunskap inom de branscher där IT är en kritisk framgångsfaktor. Affärsidén kräver hög kvalitet och kompetens samt förtroende i allt vi gör. Dessa egenskaper hänger intimt samman. Utan hög kompetens kan inte kvalitet levereras och klarar vi inte kvalitetsmålen får vi inte kundens och marknadens förtroende. Vi är bara så bra som vårt senaste projekt kan föra i bevis. Därför är vi noga med att dokumentera, följa upp och utvärdera projekten tillsammans med kunderna. För att uppnå optimal kvalitet väljer vi våra medarbetare med omsorg och tar väl hand om dem. Våra konsulter har alla lång erfarenhet av konsultarbete och systemutveckling. Ett krav för anställning är att man ska ha arbetat som IT-konsult i minst tre år. Majoriteten har dock mer än tio års erfarenhet. Personal För att kunna ligga i framkanten av den tekniska utvecklingen och erbjuda kvalificerade konsulttjänster måste vi ständigt utveckla vår kompetens. Varje konsult har en egen utvecklingsplan som regelbundet följs upp och revideras. Kompetensutvecklingen består både av informell intern kunskapsöverföring och olika typer av kurser. Målsättningen är att konsulterna ska använda minst hundra timmar för kompetenshöjande aktiviteter varje år. Input Consulting är en platt organisation som karakteriseras av medarbetarnas djupa delaktighet och engagemang. Varje medarbetare förväntas delta aktivt i företagets utveckling. Efter ett års anställning erbjuds personalen möjlighet att bli delägare i företaget. Den platta organisationen och medarbetarnas delaktighet skapar ett starkt och stabilt företag med hög trivselfaktor. Detta märks inte minst av den låga personalomsättningen på knappt fem procent. Jan Blomqvist Projektledning, affärsutveckling Björn Nordenström Affärsutveckling Tuula Aho Systemutveckling Björn Hagqvist Projektledning, utredning 7

10 Stephan Dorsch Systemutveckling Michael Palzynski Systemutveckling Ulrika Näslund Projektledning, utredning Dan Löfquist Teknisk projektledning, IT-arkitekt Våra tjänster Input Consulting arbetar med hela ITutvecklingsprocessen från idé och förstudie, via analys och design, till programmering, test, driftsättning och förvaltning. Vi arbetar bland annat med nyutveckling av system, modifiering och anpassning av befintliga system, integration mellan system, teknisk arkitektur, projektledning, testledning samt affärsutveckling. Vår arbetsmetodik syftar till att skapa kostnadseffektiva, flexibla och framtidsorienterade lösningar. Detta uppnås genom användandet av standardiserade tekniker och metoder. Systemen blir därmed öppna och de blir lättare att vidareutveckla och underhålla. Arkitektur och metodik Inom affärsområdet Arkitektur och metodik erbjuds tjänster som metodstöd, hjälp vid upprättande av driftsmiljöer, etablering av förvaltning, mentorskap och utbildning, teknisk arkitektur och kommunikation. Vi specialiserar oss på standardiserade metoder och tekniker, exempelvis RUP, UML och IAD. Projektledning Inom affärsområdet Projektledning erbjuds tjänster i form av utredning, rådgivning, projektledning, affärsutveckling och testledning/testning. Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med administrativ och teknisk projektledning, affärsutveckling, testledning och av att arbeta som IT-chefer i olika typer av IT-projekt och verksamheter. Normalt arbetar vi efter kundernas projektmodeller, till exempel Projekt Direkt eller PROPS. Som projektledningsverktyg används normalt MS Project, Excel och MS Word. Utveckling Affärsområdet Utveckling, innehåller tjänster för nyutveckling och underhåll av lösningar i client/server miljö, webbmiljö och stordatormiljö. Tjänsterna omfattar förstudie, arkitektur, modellering, system- och databasdesign, programmering och databasoptimering. Charlotte Branstedt Systemutveckling Leif Lundquist Teknisk projektledning Jan Malmgren Systemutveckling Mikael Andersson Systemutveckling 8

11 Våra kunder Input Consultings kunder finns i flera olika branscher med varierande storlek och verksamheter. Variationen gör vårt arbete ännu mera intressant och ger oss också möjlighet att jämföra branschspecifika lösningar och skapa synergier mellan olika projekt. Kunskapsöverföringen hjälper oss att bli effektivare och att skapa mer innovativa lösningar. Lars Wellner Teknisk integration Stefan Sjögren Systemutveckling, utredning Bank, finans och försäkring Bland våra kunder inom bank, finans och försäkring finns Ackuratess, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar WASA, NeoNet, OM Gruppen, Postnet, SEB och Skandia. Inom affärsområdet erbjuder vi även tjänster som integrerar befintliga system i stordator, minidator eller PC-miljö med nya system utvecklade på andra plattformar. Integrationen kan vara rent systemmässig vilket innebär utveckling av metoder för kommunikation mellan systemen och överföring av information mellan dessa. Det kan också vara utveckling av nya, moderna användargränssnitt mot befintliga system. Användargränssnitten kan utvecklas i webbmiljö eller med client/server teknik. För webb- och client/server-system används bland annat Visual Studio, C/C++, ASP, XML och Java. Databaser som används är framför allt SQL-Server och Oracle. På Stordatorsidan har vi god erfarenhet av MVS, IMS, CICS, DB2 och Cobol. Fokusområden Ämnen som spänner över samtliga affärsområden, och som vi tycker är speciellt viktiga att vidareutveckla, kallar vi för fokusområden. Fokusområden för 2000/2001 är kundhanteringssystem (CRM), datavaruhus och beslutstöd samt verktyg och metoder. Inom dessa områden genomförs kompetenshöjande utbildningar och internprojekt så att Inputs konsulter kan fortsätta ligga i teknikens framkant. Industri Inom industrin arbetar vi bland annat med AGA, ADTranz, Emerson, Ericsson, Henkel Norden, Siemens-Elema och Vattenfall. Tjänsteföretag Bland tjänsteföretagen finns Industriteknik, Läkartidningen, Recepta, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Stockholms Stad och Svenska Spel. Transport och kommunikation Bland våra kunder inom transport och kommunikation finns Fritidsresor, SMART och Telia. Vårt nätverk Input Consulting har under årens lopp knutit samman ett omfattande nätverk med duktiga partners inom IT-konsultbranschen. Nätverket ger oss möjlighet att komplettera våra resurser och vår egen kompetens med specialistkunskap. Detta innebär också att vi kan erbjuda helhetslösningar och genomföra större projekt. Bland våra partners finns Arjano Data, Atello, Contactor, Ementor, Eskadern Företagsutveckling AB, Inter IT-Konsult, Kentor, Om Lindström Marknadskonsult, QTema och Pro4u. Anders Blomberg Systemutveckling Håkan Boman Systemutveckling 9

12 Därför Input Consulting Stolt och trygg Jag känner mig stolt över företagets samlade kompetens. Den breda blandningen på spetskunskap och erfarenhet gagnar både kunder och oss som arbetar på Input. Det känns tryggt och stimulerar min personliga utveckling, säger Håkan Boman, IT-konsult på Input Consulting. Input Consulting startades av åtta erfarna konsulter som kände varandra väl och som drevs av samma målsättning att arbeta i ett konsultföretag som satte kvalitet i första rummet. Vägen dit var att skapa en platt organisation med hög kompetens, delaktighet och trivsel. Idag, fyra år senare, är Input Consulting ett starkt företag med goda kundrelationer och nöjda medarbetare. I syfte att ta pulsen på företagets konsulter och se om grundarnas visioner fortfarande gäller ger konsulterna Håkan Boman och Anja Helms här sin bild av företaget. De har arbetat i knappt ett år på Input Consulting och är bland de senast anställda. Fritt och flexibelt Det finns mycket som lockar hos Input Consulting. Bland annat att det är ett mindre företag och att arbetet upplevs som fritt och flexibelt med mycket eget ansvar. Många av företagets konsulter har tidigare drivit egen konsultrörelse eller övervägt att starta eget. Att de arbetar på Input Consulting beror på att det är ett starkt alternativ till att driva eget företag. Att arbeta på Input är nästan som att köra eget företag, men med den fördelen att jag slipper de besvärliga bitarna som administration och försäljning. Organisationen är platt och man råder över sig själv, säger Håkan Boman. Det bästa med Input för mig är friheten och den flexibla inställningen hos företagsledningen. Jag kan själv vara med och påverka hur mycket jag vill arbeta och under vilka tider. Det minskar stress och gör det mycket enklare att kombinera familj och fritid med en intressant karriär, säger Anja Helms. Högt i tak Input Consulting genomsyras av ett öppet och socialt klimat där alla känner sig delaktiga och ges möjlighet att styra och påverka företagets inriktning och utveckling. Efter ett år på företaget erbjuds konsulterna möjlighet att bli delägare. Input Consulting ägs till hundra procent av personalen. På Input är det högt i tak, vilket gör det lätt att ge uttryck för sina åsikter och önskemål 10

13 Det är högt i tak här vilket gör det lätt att ge uttryck för sina åsikter och önskemål. Jag tror att alla känner att de har möjlighet att påverka och att de därför tar ett stort ansvar för företagets framtid. Det öppna klimatet och att Input ägs av personalen skapar en bra gemenskap och ett starkt företag, säger Anja Helms. Litenheten viktig Håkan Boman berättar att konsultföretaget som han arbetade tidigare på drabbades, liksom många andra IT-företag under 1999, av börsfeber vilket fick ledningen att gasa på för hårt. Företaget växte för fort vilket innebar att mysigheten och gemenskapen försvann liksom den platta organisationen. Plötsligt var jag bara en bricka i spelet utan insyn eller kontroll över företagets verksamhet. Det blev rörigt med många nya ansikten som man inte kunde placera och allt för stor vikt lades på försäljningen, vilket trängde undan allt annat. Jag tyckte ledningen tappade fokus och själv förlorade jag intresset för företaget, säger Håkan Boman. Det som lockade Håkan till Input Consulting var bland annat litenheten och den lugna expansionstakten. Det som bland annat gör Input trivsamt är att det är ett relativt litet företag där alla känner varandra och där alla får sin röst hörd. Dessutom tycker jag att ledningen har valt en lagom expansionstakt, säger Håkan Boman. Erfarenhet är hett idag Jämfört med andra IT-konsultföretag har Input Consulting en något högre medelålder. Detta är också ett av skälen till varför kvalificerade konsulter dras till företaget. Erfarna konsulter vill arbeta med andra erfarna konsulter. Lika barn leka bäst som man säger och marknaden skriker efter konsulter med lång erfarenhet och avancerad teknisk kompetens. Majoriteten som arbetar på Input har mer än tio års erfarenhet. Det är stimulerande att ha så mycket kunskap runt omkring sig och det skapar trygghet och stabilitet i företaget. Dels på grund av att erfarenhet är väldigt attraktivt på marknaden idag. Dels för att de som arbetar på Input har lärt sig hantera svårigheter och vet hur man vänder motgångar till möjligheter, säger Anja Helms. Det bästa med Input för mig är friheten och den flexibla inställningen hos företagsledningen. Jag kan själv vara med och påverka hur mycket jag vill arbeta och under vilka tider 11

14 SEB Finans Affärskunskap minst lika viktigt som teknisk kompetens Det starkaste skälet till att vi anlitar Input Consulting är för att de intresserar sig för, och förstår, vår verksamhet. Dessutom har Inputs konsulter hög teknisk kompetens med djup kunskap om vår plattform och tekniska infrastruktur, säger Kjell Lindqvist, IT-chef på SEB Finans. SEB Finans har sedan 1997 tagit hjälp av Input Consulting för att utveckla och förvalta sina system. Inputs konsulter arbetar inom flera projekt med olika system för bland annat leasing och factoring. SEB Finans har även lagt ut en del system för förvaltning på Input Consulting. Marknadsledande i Norden SEB Finans bildades 1998 efter ett samgående mellan Finans-Skandic och Trygg Finans. Företaget erbjuder både nationella och internationella finansieringsprodukter som leasing av bland annat maskiner, produktionsanläggningar och fordon, som bussar och tåg, samt factoring (fakturabelåning). SEB Finans är marknadsledande i Norden med en total utlåningsvolym, inklusive leasingobjekt, på cirka 20 miljarder kronor. Företaget är också en av Nordens största inköpare av maskiner och inventarier för företag. SEB Finans vänder sig till stora industriella och börsnoterade företag samt till små och medelstora företag i Norden. Företaget finns även representerat på olika platser i Europa och kan på så sätt erbjuda sina nordiska kunder finansieringsstöd i deras europeiska verksamheter. SEB Finans erbjuder också billeasing till privatpersoner och företag. Stort fokus ligger på att skapa effektiva Internetbaserade tjänster för att erbjuda hög kundservice dygnet runt. En stor del av privatkunderna och företagskunderna sköter sin leasing och finansiering via Internet. Samarbetet en investering för framtiden Enligt Kjell Lindqvist erbjuder Input Consulting en unik kompetens för finansbranschen. Han menar att det är svårt att få tag på konsulter som både kan tekniken och den verksamhet som SEB Finans bedriver. För mig är Input både strategisk partner och resurspool. Det är svårt att hitta folk med rätt kompetens och som kan branschen. Inputs tekniska kunskaper och erfarenheter För mig är Input både strategisk partner och resurspool. Det är svårt att hitta folk med rätt kompetens och som kan branschen. Inputs tekniska kunskaper och erfarenheter inom finansbranschen gör dem unika 12

15 inom finansbranschen gör dem unika. Därför ser jag samarbetet som en viktig investering för framtiden, säger Kjell Lindqvist. Mindre konsulter bryr sig mer Kjell Lindqvist tycker att Input Consulting visar stort intresse och tar sig tid att sätta sig in i företagets verksamhet och behov. Kommunikationen är öppen och konsulterna gör alltid sitt bästa för att leverera på tid och med hög kvalitet. Den goda relationen beror, enligt Kjell Lindqvist, till viss del på att Input Consulting är ett förhållandevis litet konsultföretag. Jag tror att det är en fördel att Input inte är ett stort konsultföretag eftersom mindre kunder som oss annars lätt hamnar i skuggan av de stora konsultköparna. Detta är vanligt hos större konsultföretag. Med Input har vi ett nära samarbete och de visar alltid stor lyhördhet för våra problem och önskemål, säger Kjell Lindqvist. Kjell Lindqvist berättar också att han tycker att mindre konsulter som Input Consulting anstränger sig mer för att förstå verksamheten och affärsprocesserna. Ökad lönsamhet genom nytt säljstöd Input Consulting har hjälpt SEB Finans att utveckla flera nya system. Bland annat två system som kallas för Bravo och Vendor. Bravo är ett processtöd för sälj- och kredithantering. Systemet är utvecklat genom en integrering av många olika separata system. Genom den enhetlighet som uppnåtts med det nya systemet har SEB Finans kunnat effektivisera sina affärsprocesser betydligt vilket hjälpt dem att öka lönsamheten. Med Bravo har vi fått bättre styrning och kontroll över alla pågående affärer. Det har hjälpt oss att arbeta effektivare och att fokusera på rätt saker vilket resulterat i bättre lönsamhet. Input har varit och är ett mycket starkt stöd i utvecklingen av Bravo, säger Kjell Lindqvist. Vendor är ett extranät utvecklat för att ge SEB Finans partners möjlighet att erbjuda sina kunder SEB:s finansieringslösningar på ett effektivt sätt i eget finansbolag. Med Vendor får våra partners kontroll över hela affärsprocessen med alla funktioner som behövs för att driva ett finansbolag. Säkerheten är hög och bygger på avancerad behörighetskontroll via bland annat digipass. Systemet är mycket uppskattat hos leverantörerna och partners, säger Kjell Lindqvist. Webbaserat system på rekordtid Kjell Lindqvist berättar om ett spännande utvecklingsprojekt som genomfördes med rekordfart under hösten år SEB Finans kunder ville få information om sina leasingkontrakt via Internet. Med Input Consultings hjälp lanserades den webbaserade lösningen bara tre månader senare. Tillsammans med Inputs konsulter lyckades vi knyta ihop våra befintliga leasingsystem med Internet på mycket kort tid och med små resurser. Personligen tycker jag att det var ett riktigt succé-projekt, säger Kjell Lindqvist. 13

16 NeoNet Inputs konsulter stimulerar vår egen kompetensutveckling Input Consulting anlitas av NeoNet som en av deras noga utvalda konsultleverantörer för att vidareutveckla och underhålla företagets handelssystem för global aktiehandel. IT-chefen Pia Hofstedt anser att Input Consulting inte bara hjälper dem med avancerad systemutveckling utan även bidrar till deras interna kompetensutveckling. Ett fönster mot världens ledande börser NeoNet är en svensk fondkommissionär som erbjuder sina kunder möjlighet att själva handla i realtid på aktiemarknader över hela världen via företagets virtuella börs. Systemet är idag knutet till börserna i London, Frankfurt, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Under 2001 planerar NeoNet att ansluta systemet till Euronext (börserna i Paris, Amsterdam och Bryssel). Därmed kommer kunderna att nå cirka åttio procent av det totala marknadsvärdet på Europas samtliga börser via NeoNets system och globala nätverk. NeoNets affärskoncept är att erbjuda enkel och kostnadseffektiv tillgång till världens ledande börser. Företaget har inga kringtjänster som rådgivning och analys och ingen handel i eget lager. Fokus ligger helt och hållet på själva transaktionen. Detta ger dem möjlighet att erbjuda marknadsledande transaktionstjänster till konkurrenskraftiga priser. NeoNet erbjuder också manuell mäklartjänst, vilket innebär att kunderna kan ringa in sina köp- och säljorder. Under 2000 omsatte företaget 161 miljoner kronor. Integration skapar transparens NeoNet vänder sig till stora institutionella investerare och mäklarhus i Norden, Europa och USA. Kunderna kopplas upp till NeoNets system på två sätt. Antingen via NeoNet-applikationen eller genom integration mellan kundens befintliga handelssystem och NeoNets system och nätverk. Integrationen sker med hjälp av systemprotokollet FIX (Financial Information exchange protocol). Inputs ödmjuka och nyfikna förhållningssätt till oss och våra kunders behov borgar för ett långt och gott samarbete Behov av bred kompetensmix För att kunna ligga i frontlinjen vad gäller både teknik och tjänster på den finansiella marknaden behöver NeoNet en bred kompetensmix med personer som har lång erfarenhet av aktiehandel. NeoNet skaffar sig rätt mix genom att bland annat anlita externa IT-konsulter för att komplettera den egna personalens kompetens. Eftersom vi hanterar hela systemet själva med utveckling, underhåll, övervak- 14

17 ning och drift måste vi ha en mycket bred blandning av kompetenser på IT-avdelningen. Vi behöver allt från systemintegratörer som vet hur man knyter ihop affärs- och handelssystem på olika plattformar till applikationskonsulter som hjälper våra kunder att arbeta effektivt. Det är bland annat därför som vi valt Input Consulting som en av våra leverantörer eftersom de kan erbjuda oss både bred och djup kompetens, säger Pia Hofstedt. Effektivitet kräver enkelhet Anders Blomberg är en av Inputs konsulter som hjälper NeoNet. Han har ansvar för vidareutveckling och underhåll av klientapplikationen i NeoNets handelssystem. Det innefattar bland annat design- och databasutveckling i Windowsmiljö. En av de viktigaste kraven på Anders insats är att han skapar så hög effektivitet för användarna som möjligt. Ett av de starkaste skälen till att kunderna väljer NeoNet och deras system är att de vill kunna köpa och sälja aktier på internationella börser effektivt. Detta förutsätter att systemet är enkelt för användarna. Min viktigaste uppgift som applikations- och designutvecklare är därför att skapa ett så enkelt användargränssnitt som möjligt. Det ska gå snabbt att hitta information och att genomföra en order i klientapplikationen. För detta krävs ett lättnavigerat system med intuitiva funktioner, säger Anders Blomberg. Kvalitet och lyhördhet Pia Hofstedt hade god kunskap om Input Consulting innan hon anlitade företaget första gången. Hon kände bland annat till vilken typ av kompetens företaget kunde erbjuda och att det hade gott rykte på marknaden. Input levererar genomgående hög kvalitet och är bra på att fånga upp våra behov och önskemål samt att lösa akuta problem. Deras ödmjuka och nyfikna förhållningssätt till oss och våra kunders behov borgar för ett långt och gott samarbete, säger Pia Hofstedt. Kunskapsinjektion Pia Hofstedt berättar att hon anlitar externa IT-konsulter av flera skäl. Det är inte bara för att komplettera den egna personalen med extra resurser för att till exempel hinna bli klar med olika projekt i tid. Till stor del handlar det också om att hålla den interna kompetensutvecklingen på en hög nivå genom externa kunskapsinjektioner. Det är viktigt, och en avgörande faktor, att de externa konsulterna kan föra in ny kunskap i organisationen och på så sätt bidra till kompetensutvecklingen. Naturligtvis sker vår kompetensutveckling genom kurser och dylikt men erfarenhetsutbytet mellan medarbetarna är en minst lika viktig pusselbit. Inputs konsulter förstår detta och bidrar på ett bra sätt till att höja och vidareutveckla vår interna kompetens, säger Pia Hofstedt. Hela världen står för dörren NeoNet går nu in i en ny utvecklingsfas för att ansluta handelssystemet till fler börser i Europa, bland annat Euronext. Dessutom ses systemets arkitektur över för att ytterligare förbättra och effektivisera transaktionshanteringen. NeoNet har för avsikt att före utgången av 2003 kunna erbjuda sina kunder direktaccess till cirka åttio procent av världens samlade börsvärde via det egna handelssystemet. Detta borgar för ett intressant och utvecklande fortsatt samarbete mellan Input Consulting och NeoNet. 15

18 Förvaltningsberättelse Verksamheten Input Consulting Stockholm AB är ett IT-konsultföretag inriktat på utveckling av affärskritiska system med hjälp av modern teknologi och marknadens standards. Våra kunder är stora och medelstora företag, där vi erbjuder tjänster inom projektledning, kvalitetssäkring, systemintegration samt systemutveckling i såväl stordator, klient/server som internet-miljöer. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst ,21 Årets vinst ,79 Summa ,00 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts 2 000,00 att i ny räkning överföres ,00 Summa ,00 Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt därtill hörande upplysningar och noter. 16

19 Resultaträkning Belopp i Kr Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar: Inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets resultat

20 Balansräkning Belopp i Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar: Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar: Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 4 kr) Överkursfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 8 Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer