Företagsledning. Innehåll. Styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsledning. Innehåll. Styrelse"

Transkript

1 Input Consulting Verksamheten 2000

2 Innehåll Viktiga händelser VD-kommentar 2 Styrelseordförande 4 Våra medarbetare 6 Detta är Input Consulting 6 Våra tjänster 8 Våra kunder 9 Vårt nätverk 9 Därför Input Consulting 10 SEB Finans 12 NeoNet 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Allmänna upplysningar 19 Revisionsberättelse 20 Företagsledning Beaumont "Bobo" Montgomerie Neilson, VD Britt-Marie Olofsson, ekonomichef Jan Blomqvist, konsult och kompetensansvarig Henrik Thunborg, konsult och teknikansvarig Styrelse Magnus Ehrenstråhle (född 1948), ordförande Beaumont "Bobo" Montgomerie Neilson (född 1953) Britt-Marie Olofsson (född 1945) Björn Rundlöf (född 1959) Charlotte Bramstedt (född 1962) Karin Ribbenstedt (född 1963), suppleant

3 Viktiga händelser 2000 Fritidsresor blev ny ramavtalskund från 1 januari Under våren 1999 sjösattes första versionen av Inputs Intranät. Via den kan våra konsulter få aktuell information och genomföra rapportering oavsett geografisk placering av det pågående uppdragret. I augusti 2000 flyttade Input sitt huvud kontor från Kungsgatan 60 till nyrenoverade lokaler på Kungsgatan 62. Flytten genom fördes under augusti och firades i september med en bejublad inflyttningsfest där ca 150 kunder och anställda deltog. Under hösten 2000 levererades Inputs hittills största totalåtagande. Siemens-Elema beställde ett nyckelfärdigt Utbildnings- och Certifieringssystem, avsett för sina produktsäljare. Systemet är Webbbaserat och kan användas över hela världen och på många olika språk. Under året utfördes taxeringsrevision för inkomståret Revisionen medförde inga ändringar av tidigare taxerad inkomst. Omsättning, Mkr Resultat, Mkr Vinstmarginal, % Omsättning/anställd, Tkr Förädlingsvärde/anställd, Tkr Soliditet, %

4 VD-kommentar Kunden är en helig ko. Man mjölkar inte en helig ko. Man dyrkar den Citat: John Fraser-Robertson En självklarhet. Alla vet det. Alla säger det. Men hur många företag är egentligen trogna den urgamla och självklara kundreligionen? Att kunderna inte finns här för oss, utan att vi finns här för dem. Att hela vår existens hänger på kundernas behov och på hur väl vi kan tillfredställa dessa. Kunden är som ett nyfött barn som behöver näring, omsorg och hundraprocentig uppmärksamhet. På vårkanten 2001 befinner vi oss mitt i ett bakrus en rejäl IT-baksmälla. Samtidigt håller konjunkturläget på att mattas av. För bara lite drygt ett år sedan pekade alla kurvor uppåt. IT-företagen hade nått kulmen på sin glansperiod. Många IT-profeter förutsåg en exponentiell tillväxt inom branschen, e-handel och IT-användningen i stort. Ingen kunde väl tro att fallet för IT-företagen på börsen skulle bli så djupt och så hårt. Idag, med facit på hand, är det lätt att säga vad var det jag sa, men det är inte min ambition att peka ut eller att svartmåla andra. Vi har alla en del i utvecklingen och händelsen förtjänar en stunds reflektion. I eftertankens kranka blekhet står vi alla nakna inför sanningen och den som inte då och då tittar i backspegeln lär sig ingenting. IT-baksmällan ger oss möjlighet att bli bättre och att fokusera på rätt saker. Kunden framförallt. Klipp-ekonomin skadar kunden Det enorma intresset IT-företagen åtnjöt på finansmarknaden före börsraset skapade många intressanta effekter i IT-branschen. På många IT-företag, därav många konsultföretag, förflyttades affärsfokus från kundnytta till expansion och löneavtal blev optionsavtal. Rörligheten i branschen ökade också kraftigt eftersom det alltid fanns en arbetsgivare som var beredd att betala högre lön eller som vågade utlova ekonomiskt oberoende i form av framtida aktievinster. Medarbetarnas lojalitet inskränkte sig sålunda till löften om framtida klipp. De stora klippen uteblev dock för de allra flesta löntagarna i IT-branschen. Idag är deras optionsavtal värdelösa och de företag som varit beroende av riskkapital har svårt att stå på egna ben. Det är tråkigt för alla dem som drabbats inte minst kunderna. I företag som växer ohämmat skjuts kompetensutveckling samt effektivisering av arbetsrutiner och affärsprocesser på framtiden. Följden blir sämre kvalitet på tjänster och produkter. Kundens behov faller mellan stolarna och hägringen av de stora aktievinsterna tränger undan allt annat. Kunden blir lätt en inventarie i balansräkningen som man tar för givet och regelbundet mjölkar. Jakten på nya kunder och högre försäljning får högsta prioritet. Allt för att driva på den egna börskursen. När företaget inte klarar balansgången längre och de bästa medarbetarna lämnar skeppet hamnar kunderna återigen i kläm. Värdefull kunskap som konsulterna byggt upp tillsammans med kunden försvinner ut genom dörren och kundens utvecklingsprojekt tappar fart. Obruten positiv utveckling sedan start Input Consulting valde redan vid företagets bildande 1997 en strategi som motverkar fartblindhet och möjligheten att göra snabba aktievinster. Vårt fokus är kvalitet. Kvalitetstänkandet genomsyrar hela verksamheten och omfattar inte bara våra tjänster utan även relationer med kunder, partners och medarbetare. För att kunna leverera bästa tänkbara kvalitet och skapa starka relationer med vår yttre och inre omgivning krävs det vissa prioriteringar. Bland annat att lönsamhet går före expansion, att vi kan attrahera branschens bästa konsulter och att vi gör vårt bästa för att behålla dem. Nöjda medarbetare leder som bekant till nöjda kunder. Vi har lyckats väl med vår strategi och haft en obruten positiv utveckling sedan Omsättningen har ökat med mellan 30 och 40 procent årligen med en vinstmarginal på mellan 12,5 och 15 procent. Under år 2000 sjönk vinstmarginalen till 12,5 procent (15 procent 1999) till följd av något högre intäkter från underkonsulter jämfört med tidigare. Våra kunder stannar kvar hos oss år efter år och flera kunder har tecknat samarbets- och ramavtal. Den mycket låga personalomsättningen på knappt fem procent vittnar också om att vi har lyckats bra med vår strategi för personal- och kompetensutveckling. Liten och stor på samma gång En av förklaringarna till att våra medarbetare trivs och stannar länge på företaget är dess storlek. Vi är idag omkring 35 personer och har en väl balanserad tillväxt på cirka 15 procent årligen. 2

5 Litenheten i kombination med en platt organisation skapar öppenhet, delaktighet och engagemang hos alla. För kreativa människor, som våra medarbetare, är det viktigt att kunna påverka och delta aktivt i företagets utveckling. Det binder oss närmare varandra och gör arbetet mer intressant. Det leder också till att varje konsult tar ett stort personligt ansvar för kundrelationen. Input Consulting är dock bara litet i den innersta kärnan. Genom vårt starka partnernätverk kan vi åta oss mycket stora uppdrag. På marknaden är vi därför både små och stora beroende på vad kunden har för behov. Detta leder till att vi får mycket intressanta kunder och uppdrag. Spetskonsulter är alltid en bristvara oavsett konjunkturen Att konjunkturen har dämpats efter en lång period av hög tillväxt råder det ingen tvekan om. Däremot tvistar prognosmakarna om hur djup och lång svackan blir. Den bygger trots allt bara på förväntningar. Det finns inga stora bakomliggande strukturella ekonomiska problem. Problemet med konjunkturprognoser är att de är självuppfyllande eftersom de får alla att bromsa och när alla bromsar så är lågkonjunkturen här. Om fler istället vågade lita på sina egna prognoser och egen intuition skulle de ekonomiska svängarna inte bli så kraftiga. På Input Consulting väljer vi att ha en positiv förväntan på marknadens utveckling och vi har goda skäl till det. Vår orderstock ser mycket bra ut och vi ser många intressanta trender och kundbehov på marknaden. Bland annat är behovet av att integrera interna processer och affärskritiska system med Internet stort. Trenden går också mot en ökad integration av samtliga affärsprocesser inom och utanför företagen. Exempelvis genom att med hjälp av Extranetlösningar knyta leverantörer, distributörer och kunder närmare företaget för att skapa effektivare transaktioner och flöden av produkter och tjänster. Vi ser också att behovet av specialistkompetens inom avancerad systemutveckling och systemintegration ökar hela tiden. Det passar vår nuvarande konsultprofil väldigt bra. Med andra ord är vi fortfarande en bristvara på marknaden. Stockholm i april 2001 Beaumont Montgomerie Neilson, VD Affärsmål Tre nya kunder per år. Resultat efter finansnetto på minst 10 procent av omsättningen per år, för att påvisa en kontinuerlig lönsamhet. Personalomsättning på max 10 procent. 80 procent av konsulterna skall själva anse att deras uppdrag är utvecklande och i linje med deras egna önskemål. 90 procent av konsulterna skall ha använt minst 100 timmar för kompetenshöjande åtgärder under verksamhetsåret. Ett utvecklingssamtal per år där konsultens kompetensutveckling planeras och följs upp. Input Consulting skall ha en kontrollerad tillväxttakt med en nettotillväxt om cirka fem konsulter per år. Minst två projekt per år i form av helhetslösningar där Input Consulting tar ansvar för ledning och bemanning.

6 Styrelseordförande Entreprenör som vet hur starka företag ska byggas Vid bolagstämman i mars månad 2001 valdes Magnus Ehrenstråhle till ny styrelseordförande för Input Consulting. Magnus ser utnämningen som en ny spännande utmaning i en bransch fylld av intressanta affärsmöjligheter. Magnus Ehrenstråhle är sedan den 1 mars 2001 VD för Svensk Bilprovning. Dessförinnan arbetade han i tre år som vice VD och som Venture Manager på Industrifonden. Magnus har en mycket blandad bakgrund med en juristexamen i botten. I början på 80-talet var Magnus finanschef i Esselte-koncernen. Senare blev han VD för Esselte Online och var bland annat med om att lansera Videotex-tjänsten startade Magnus tryckerikoncernen Graphium som idag är noterat på O-listan. Under 1997 och 1998 var han delaktig i tidningen Metros expansion ut i Europa. Idag sitter Magnus som styrelseledamot i två andra företag, förutom Input Consulting. Han är styrelseordförande i Söderhamn Invest och i PON Media AB där han också är delägare. I sin roll som Venture Manager på Industrifonden var Magnus med om att bygga upp flera företag och regionala riskkapitalbolag från grunden. Han har också suttit med i dessa företags styrelser, men dessa uppdrag avvecklas nu i samband med att han lämnat Industrifonden. Bred kompetens med känsla för bra idéer När Input Consulting var på jakt efter en ny styrelseordförande skedde det med framförallt tre kriterier som utgångspunkt. Den nya styrelseordföranden skulle inte komma från IT-konsultbranschen, ha erfarenhet från andra branscher och vara intresserad av IT och av de möjligheter IT erbjuder. När Magnus Ehrenstråhle visade sitt intresse föll alla bitar på plats. Magnus har en mycket värdefull och bred erfarenhetsbank att ösa ur. Hans erfarenheter från andra branscher och av att bygga företag kompletterar styrelsens befintliga kompetens på ett mycket bra sätt, säger Beaumont Bobo Montgomerie Neilson, VD för Input Consulting. Bobo berättar att han själv och styrelsen blev väldigt glada över att Magnus tackade ja till erbjudandet. Det har efterlysts någon som kan titta på företaget utifrån, utan den hemmablindhet som annars lätt infinner sig. Magnus ger oss möjlighet att bilda en mer objektiv bild av Input och utifrån denna dra upp strategierna för framtiden. Han har också en förmåga att tidigt avgöra vilka idéer som kommer att bära och vilka som kommer att brista. Den kunskapen har han bland annat skaffat sig i rollen som riskkapitalist och utifrån egna erfarenheter som företagsgrundare och VD, säger Bobo. Entreprenör med företagsbyggande som passion Magnus favoritsysselsättning är att bygga och vidareutveckla företag. Han ser sig själv som en entreprenör med en outtröttlig nyfikenhet och lust att pröva nya idéer. Magnus tror framförallt att han kan bidra med nya idéer om arbetssätt och strategier till styrelsearbetet. Företagsbyggande är min passion och även om Input redan är ett väl fungerande och lönsamt företag så finns det alltid saker att vidareutveckla och att förbättra. Jag tror att jag kan tillföra nya intressanta infallsvinklar och idéer på hur verksamheten kan bedrivas i framtiden. Detta eftersom jag kan se på företaget med helt nya ögon. Jag har också ett stort kontaktnät med förgreningar i många olika branscher vilket kan vara till nytta för Input, säger Magnus Ehrenstråhle. Sunda ideal Magnus berättar att han blev mycket glad över erbjudandet att bli styrelseordförande för Input Consulting. Han tycker att företaget har en spännande verksamhet och att det lyckats väl med sin strategi och kompetenssammansättning. Input är ett intressant företag med sunda ideal. Det är ett förståndigt företag som sätter kunden i fokus och lönsamhet före tillväxt. Input tar också hand om sin personal på ett ovanligt bra sätt. Jag har länge varit imponerad av företaget och blev där- 4

7 för smickrad av att bli tillfrågad om styrelseuppdraget, säger Magnus Ehrenstråhle. Enligt Magnus skulle ett annat IT-konsultföretag i Input Consultings storlek, kompetens och resultaträkning hoppat på börskarusellen för något år sedan. Han ger företaget en eloge för att detta inte skedde. Andra IT-företag har mycket att lära av Input. Här sätter företagsledning lönsamhet, bra löner, personlig utveckling och trivsel före expansion och aktieklipp. Därför stannar konsulterna länge på företaget. Det är visserligen inget fel med att vilja växa. Det är en naturlig och ofta nödvändig målsättning, men under de senaste åren har expansion varit en målsättning i sig för flertalet IT-konsultföretag. Det får vi nu se följdverkningarna av, säger Magnus Ehrenstråhle. Bra kunder Input Consulting arbetar med kunder i många olika branscher och inom en bred flora av teknik- och applikationsområden. Magnus tycker att Input Consultings kundportfölj avspeglar en hög kompetensnivå och en väl genomtänkt affärsplan. Det är mycket intressanta kunder som Input arbetar med vilket också tyder på en hög kompetensnivå i företaget. Input har även lyckats skapa en välbalanserad mix av kunduppdrag över flera branscher. Detta leder till god stabilitet i företaget genom en bra riskspridning, säger Magnus Ehrenstråhle. IT-konsulternas framtid är ljus Trots det senaste årets börsras och konkurser inom IT-branschen menar Magnus att IT-konsulternas framtidsutsikter ser mycket bra ut. Vi har precis tagit steget in i det post-industriella samhället, eller informationssamhället, och det innebär att behovet av avancerad IT-kompetens bara kommer att öka. Ingen klarar sig utan IT-konsulterna. Framförallt de konsulter som har djup teknisk och systemvetenskaplig kunskap. Att IT-bubblan har spruckit betyder inte att behovet av IT-konsulter har minskat. Det är bara på aktiemarknaden som luften gått ur dessa företag. Det finns massor att göra på företag i alla branscher. Trenden nu är bland annat att knyta ihop affärskritiska interna system med Internet för att ytterligare effektivisera och öka kundservicen. Inputs konsulter är som klippta och skurna för den typen av uppdrag, säger Magnus Ehrenstråhle. 5

8 Våra medarbetare Bobo Montgomerie IT-strategier, projektledning Björn Jönsson Systemutveckling Carina Thunborg Administration Detta är Input Consulting Input Consulting är ett Stockholmsbaserat och personalägt IT-konsultföretag med fokus på kvalificerade konsulttjänster inom Arkitektur och metodik, Projektledning och Utveckling av avancerade system. Vi arbetar inom de flesta IT-miljöer, allt från moderna webbmiljöer, flerskiktade client/server lösningar till rena stordatortillämpningar. Några av de mest utmärkande egenskaperna är vår kunskap och erfarenhet av att skapa integrerade lösningar mellan olika tekniker och applikationer i heterogena miljöer. Vi har bland annat stor erfarenhet av att knyta ihop bakomliggande affärskritiska system med Internet. Input Consultings kompetens och erfarenhet spänner över de flesta branscher. Våra kunder finns främst inom bank, finans och försäkring, transport, kommunikation och industriföretag. Verksamheten är indelad i följande affärsområden: Arkitektur och metodik Projektledning Utveckling Långsiktighet Vi ser långsiktigt på kundrelationen och vill bli uppfattade som partner. Flera av våra kunder har ingått strategiska samarbets- och ramavtal med oss. I vissa fall är dessa avtal dubbelriktade vilket innebär att även kunden är ramavtalsleverantör för oss. De flesta av våra uppdrag löper på mellan sex och tolv månader. Långsiktigheten ger oss möjlighet att tillsammans med kunden utveckla kunskap, lösningar och arbetsrutiner med en högre målsättning än vad som krävs av det aktuella uppdraget. Det skapar synergieffekter och ökat mervärde. Bland annat i form av effektivare kunskapsöverföring och kortare startsträckor i framtida projekt. Partnerskapet bygger på ömsesidigt förtroende där båda parter investerar kunskap och tid för att uppnå högre effektivitet och kvalitet i samarbetet. Robert Celmins Projektledning, systemutveckling Britt-Marie Olofsson Ekonomi Henrik Thunborg Teknisk projektledning, IT-arkitekt Eva Sandberg Testledning, utredning 6

9 Björn Rundlöf IT-arkitekt Anja Helms Systemutveckling Martin Assarsson Systemutveckling Fredrik Appelberg Systemutveckling Kvalitet, kompetens och förtroende Vår affärsidé är att skapa mervärde åt våra kunder genom att erbjuda professionella IT-tjänster och branschkunskap inom de branscher där IT är en kritisk framgångsfaktor. Affärsidén kräver hög kvalitet och kompetens samt förtroende i allt vi gör. Dessa egenskaper hänger intimt samman. Utan hög kompetens kan inte kvalitet levereras och klarar vi inte kvalitetsmålen får vi inte kundens och marknadens förtroende. Vi är bara så bra som vårt senaste projekt kan föra i bevis. Därför är vi noga med att dokumentera, följa upp och utvärdera projekten tillsammans med kunderna. För att uppnå optimal kvalitet väljer vi våra medarbetare med omsorg och tar väl hand om dem. Våra konsulter har alla lång erfarenhet av konsultarbete och systemutveckling. Ett krav för anställning är att man ska ha arbetat som IT-konsult i minst tre år. Majoriteten har dock mer än tio års erfarenhet. Personal För att kunna ligga i framkanten av den tekniska utvecklingen och erbjuda kvalificerade konsulttjänster måste vi ständigt utveckla vår kompetens. Varje konsult har en egen utvecklingsplan som regelbundet följs upp och revideras. Kompetensutvecklingen består både av informell intern kunskapsöverföring och olika typer av kurser. Målsättningen är att konsulterna ska använda minst hundra timmar för kompetenshöjande aktiviteter varje år. Input Consulting är en platt organisation som karakteriseras av medarbetarnas djupa delaktighet och engagemang. Varje medarbetare förväntas delta aktivt i företagets utveckling. Efter ett års anställning erbjuds personalen möjlighet att bli delägare i företaget. Den platta organisationen och medarbetarnas delaktighet skapar ett starkt och stabilt företag med hög trivselfaktor. Detta märks inte minst av den låga personalomsättningen på knappt fem procent. Jan Blomqvist Projektledning, affärsutveckling Björn Nordenström Affärsutveckling Tuula Aho Systemutveckling Björn Hagqvist Projektledning, utredning 7

10 Stephan Dorsch Systemutveckling Michael Palzynski Systemutveckling Ulrika Näslund Projektledning, utredning Dan Löfquist Teknisk projektledning, IT-arkitekt Våra tjänster Input Consulting arbetar med hela ITutvecklingsprocessen från idé och förstudie, via analys och design, till programmering, test, driftsättning och förvaltning. Vi arbetar bland annat med nyutveckling av system, modifiering och anpassning av befintliga system, integration mellan system, teknisk arkitektur, projektledning, testledning samt affärsutveckling. Vår arbetsmetodik syftar till att skapa kostnadseffektiva, flexibla och framtidsorienterade lösningar. Detta uppnås genom användandet av standardiserade tekniker och metoder. Systemen blir därmed öppna och de blir lättare att vidareutveckla och underhålla. Arkitektur och metodik Inom affärsområdet Arkitektur och metodik erbjuds tjänster som metodstöd, hjälp vid upprättande av driftsmiljöer, etablering av förvaltning, mentorskap och utbildning, teknisk arkitektur och kommunikation. Vi specialiserar oss på standardiserade metoder och tekniker, exempelvis RUP, UML och IAD. Projektledning Inom affärsområdet Projektledning erbjuds tjänster i form av utredning, rådgivning, projektledning, affärsutveckling och testledning/testning. Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med administrativ och teknisk projektledning, affärsutveckling, testledning och av att arbeta som IT-chefer i olika typer av IT-projekt och verksamheter. Normalt arbetar vi efter kundernas projektmodeller, till exempel Projekt Direkt eller PROPS. Som projektledningsverktyg används normalt MS Project, Excel och MS Word. Utveckling Affärsområdet Utveckling, innehåller tjänster för nyutveckling och underhåll av lösningar i client/server miljö, webbmiljö och stordatormiljö. Tjänsterna omfattar förstudie, arkitektur, modellering, system- och databasdesign, programmering och databasoptimering. Charlotte Branstedt Systemutveckling Leif Lundquist Teknisk projektledning Jan Malmgren Systemutveckling Mikael Andersson Systemutveckling 8

11 Våra kunder Input Consultings kunder finns i flera olika branscher med varierande storlek och verksamheter. Variationen gör vårt arbete ännu mera intressant och ger oss också möjlighet att jämföra branschspecifika lösningar och skapa synergier mellan olika projekt. Kunskapsöverföringen hjälper oss att bli effektivare och att skapa mer innovativa lösningar. Lars Wellner Teknisk integration Stefan Sjögren Systemutveckling, utredning Bank, finans och försäkring Bland våra kunder inom bank, finans och försäkring finns Ackuratess, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar WASA, NeoNet, OM Gruppen, Postnet, SEB och Skandia. Inom affärsområdet erbjuder vi även tjänster som integrerar befintliga system i stordator, minidator eller PC-miljö med nya system utvecklade på andra plattformar. Integrationen kan vara rent systemmässig vilket innebär utveckling av metoder för kommunikation mellan systemen och överföring av information mellan dessa. Det kan också vara utveckling av nya, moderna användargränssnitt mot befintliga system. Användargränssnitten kan utvecklas i webbmiljö eller med client/server teknik. För webb- och client/server-system används bland annat Visual Studio, C/C++, ASP, XML och Java. Databaser som används är framför allt SQL-Server och Oracle. På Stordatorsidan har vi god erfarenhet av MVS, IMS, CICS, DB2 och Cobol. Fokusområden Ämnen som spänner över samtliga affärsområden, och som vi tycker är speciellt viktiga att vidareutveckla, kallar vi för fokusområden. Fokusområden för 2000/2001 är kundhanteringssystem (CRM), datavaruhus och beslutstöd samt verktyg och metoder. Inom dessa områden genomförs kompetenshöjande utbildningar och internprojekt så att Inputs konsulter kan fortsätta ligga i teknikens framkant. Industri Inom industrin arbetar vi bland annat med AGA, ADTranz, Emerson, Ericsson, Henkel Norden, Siemens-Elema och Vattenfall. Tjänsteföretag Bland tjänsteföretagen finns Industriteknik, Läkartidningen, Recepta, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Stockholms Stad och Svenska Spel. Transport och kommunikation Bland våra kunder inom transport och kommunikation finns Fritidsresor, SMART och Telia. Vårt nätverk Input Consulting har under årens lopp knutit samman ett omfattande nätverk med duktiga partners inom IT-konsultbranschen. Nätverket ger oss möjlighet att komplettera våra resurser och vår egen kompetens med specialistkunskap. Detta innebär också att vi kan erbjuda helhetslösningar och genomföra större projekt. Bland våra partners finns Arjano Data, Atello, Contactor, Ementor, Eskadern Företagsutveckling AB, Inter IT-Konsult, Kentor, Om Lindström Marknadskonsult, QTema och Pro4u. Anders Blomberg Systemutveckling Håkan Boman Systemutveckling 9

12 Därför Input Consulting Stolt och trygg Jag känner mig stolt över företagets samlade kompetens. Den breda blandningen på spetskunskap och erfarenhet gagnar både kunder och oss som arbetar på Input. Det känns tryggt och stimulerar min personliga utveckling, säger Håkan Boman, IT-konsult på Input Consulting. Input Consulting startades av åtta erfarna konsulter som kände varandra väl och som drevs av samma målsättning att arbeta i ett konsultföretag som satte kvalitet i första rummet. Vägen dit var att skapa en platt organisation med hög kompetens, delaktighet och trivsel. Idag, fyra år senare, är Input Consulting ett starkt företag med goda kundrelationer och nöjda medarbetare. I syfte att ta pulsen på företagets konsulter och se om grundarnas visioner fortfarande gäller ger konsulterna Håkan Boman och Anja Helms här sin bild av företaget. De har arbetat i knappt ett år på Input Consulting och är bland de senast anställda. Fritt och flexibelt Det finns mycket som lockar hos Input Consulting. Bland annat att det är ett mindre företag och att arbetet upplevs som fritt och flexibelt med mycket eget ansvar. Många av företagets konsulter har tidigare drivit egen konsultrörelse eller övervägt att starta eget. Att de arbetar på Input Consulting beror på att det är ett starkt alternativ till att driva eget företag. Att arbeta på Input är nästan som att köra eget företag, men med den fördelen att jag slipper de besvärliga bitarna som administration och försäljning. Organisationen är platt och man råder över sig själv, säger Håkan Boman. Det bästa med Input för mig är friheten och den flexibla inställningen hos företagsledningen. Jag kan själv vara med och påverka hur mycket jag vill arbeta och under vilka tider. Det minskar stress och gör det mycket enklare att kombinera familj och fritid med en intressant karriär, säger Anja Helms. Högt i tak Input Consulting genomsyras av ett öppet och socialt klimat där alla känner sig delaktiga och ges möjlighet att styra och påverka företagets inriktning och utveckling. Efter ett år på företaget erbjuds konsulterna möjlighet att bli delägare. Input Consulting ägs till hundra procent av personalen. På Input är det högt i tak, vilket gör det lätt att ge uttryck för sina åsikter och önskemål 10

13 Det är högt i tak här vilket gör det lätt att ge uttryck för sina åsikter och önskemål. Jag tror att alla känner att de har möjlighet att påverka och att de därför tar ett stort ansvar för företagets framtid. Det öppna klimatet och att Input ägs av personalen skapar en bra gemenskap och ett starkt företag, säger Anja Helms. Litenheten viktig Håkan Boman berättar att konsultföretaget som han arbetade tidigare på drabbades, liksom många andra IT-företag under 1999, av börsfeber vilket fick ledningen att gasa på för hårt. Företaget växte för fort vilket innebar att mysigheten och gemenskapen försvann liksom den platta organisationen. Plötsligt var jag bara en bricka i spelet utan insyn eller kontroll över företagets verksamhet. Det blev rörigt med många nya ansikten som man inte kunde placera och allt för stor vikt lades på försäljningen, vilket trängde undan allt annat. Jag tyckte ledningen tappade fokus och själv förlorade jag intresset för företaget, säger Håkan Boman. Det som lockade Håkan till Input Consulting var bland annat litenheten och den lugna expansionstakten. Det som bland annat gör Input trivsamt är att det är ett relativt litet företag där alla känner varandra och där alla får sin röst hörd. Dessutom tycker jag att ledningen har valt en lagom expansionstakt, säger Håkan Boman. Erfarenhet är hett idag Jämfört med andra IT-konsultföretag har Input Consulting en något högre medelålder. Detta är också ett av skälen till varför kvalificerade konsulter dras till företaget. Erfarna konsulter vill arbeta med andra erfarna konsulter. Lika barn leka bäst som man säger och marknaden skriker efter konsulter med lång erfarenhet och avancerad teknisk kompetens. Majoriteten som arbetar på Input har mer än tio års erfarenhet. Det är stimulerande att ha så mycket kunskap runt omkring sig och det skapar trygghet och stabilitet i företaget. Dels på grund av att erfarenhet är väldigt attraktivt på marknaden idag. Dels för att de som arbetar på Input har lärt sig hantera svårigheter och vet hur man vänder motgångar till möjligheter, säger Anja Helms. Det bästa med Input för mig är friheten och den flexibla inställningen hos företagsledningen. Jag kan själv vara med och påverka hur mycket jag vill arbeta och under vilka tider 11

14 SEB Finans Affärskunskap minst lika viktigt som teknisk kompetens Det starkaste skälet till att vi anlitar Input Consulting är för att de intresserar sig för, och förstår, vår verksamhet. Dessutom har Inputs konsulter hög teknisk kompetens med djup kunskap om vår plattform och tekniska infrastruktur, säger Kjell Lindqvist, IT-chef på SEB Finans. SEB Finans har sedan 1997 tagit hjälp av Input Consulting för att utveckla och förvalta sina system. Inputs konsulter arbetar inom flera projekt med olika system för bland annat leasing och factoring. SEB Finans har även lagt ut en del system för förvaltning på Input Consulting. Marknadsledande i Norden SEB Finans bildades 1998 efter ett samgående mellan Finans-Skandic och Trygg Finans. Företaget erbjuder både nationella och internationella finansieringsprodukter som leasing av bland annat maskiner, produktionsanläggningar och fordon, som bussar och tåg, samt factoring (fakturabelåning). SEB Finans är marknadsledande i Norden med en total utlåningsvolym, inklusive leasingobjekt, på cirka 20 miljarder kronor. Företaget är också en av Nordens största inköpare av maskiner och inventarier för företag. SEB Finans vänder sig till stora industriella och börsnoterade företag samt till små och medelstora företag i Norden. Företaget finns även representerat på olika platser i Europa och kan på så sätt erbjuda sina nordiska kunder finansieringsstöd i deras europeiska verksamheter. SEB Finans erbjuder också billeasing till privatpersoner och företag. Stort fokus ligger på att skapa effektiva Internetbaserade tjänster för att erbjuda hög kundservice dygnet runt. En stor del av privatkunderna och företagskunderna sköter sin leasing och finansiering via Internet. Samarbetet en investering för framtiden Enligt Kjell Lindqvist erbjuder Input Consulting en unik kompetens för finansbranschen. Han menar att det är svårt att få tag på konsulter som både kan tekniken och den verksamhet som SEB Finans bedriver. För mig är Input både strategisk partner och resurspool. Det är svårt att hitta folk med rätt kompetens och som kan branschen. Inputs tekniska kunskaper och erfarenheter För mig är Input både strategisk partner och resurspool. Det är svårt att hitta folk med rätt kompetens och som kan branschen. Inputs tekniska kunskaper och erfarenheter inom finansbranschen gör dem unika 12

15 inom finansbranschen gör dem unika. Därför ser jag samarbetet som en viktig investering för framtiden, säger Kjell Lindqvist. Mindre konsulter bryr sig mer Kjell Lindqvist tycker att Input Consulting visar stort intresse och tar sig tid att sätta sig in i företagets verksamhet och behov. Kommunikationen är öppen och konsulterna gör alltid sitt bästa för att leverera på tid och med hög kvalitet. Den goda relationen beror, enligt Kjell Lindqvist, till viss del på att Input Consulting är ett förhållandevis litet konsultföretag. Jag tror att det är en fördel att Input inte är ett stort konsultföretag eftersom mindre kunder som oss annars lätt hamnar i skuggan av de stora konsultköparna. Detta är vanligt hos större konsultföretag. Med Input har vi ett nära samarbete och de visar alltid stor lyhördhet för våra problem och önskemål, säger Kjell Lindqvist. Kjell Lindqvist berättar också att han tycker att mindre konsulter som Input Consulting anstränger sig mer för att förstå verksamheten och affärsprocesserna. Ökad lönsamhet genom nytt säljstöd Input Consulting har hjälpt SEB Finans att utveckla flera nya system. Bland annat två system som kallas för Bravo och Vendor. Bravo är ett processtöd för sälj- och kredithantering. Systemet är utvecklat genom en integrering av många olika separata system. Genom den enhetlighet som uppnåtts med det nya systemet har SEB Finans kunnat effektivisera sina affärsprocesser betydligt vilket hjälpt dem att öka lönsamheten. Med Bravo har vi fått bättre styrning och kontroll över alla pågående affärer. Det har hjälpt oss att arbeta effektivare och att fokusera på rätt saker vilket resulterat i bättre lönsamhet. Input har varit och är ett mycket starkt stöd i utvecklingen av Bravo, säger Kjell Lindqvist. Vendor är ett extranät utvecklat för att ge SEB Finans partners möjlighet att erbjuda sina kunder SEB:s finansieringslösningar på ett effektivt sätt i eget finansbolag. Med Vendor får våra partners kontroll över hela affärsprocessen med alla funktioner som behövs för att driva ett finansbolag. Säkerheten är hög och bygger på avancerad behörighetskontroll via bland annat digipass. Systemet är mycket uppskattat hos leverantörerna och partners, säger Kjell Lindqvist. Webbaserat system på rekordtid Kjell Lindqvist berättar om ett spännande utvecklingsprojekt som genomfördes med rekordfart under hösten år SEB Finans kunder ville få information om sina leasingkontrakt via Internet. Med Input Consultings hjälp lanserades den webbaserade lösningen bara tre månader senare. Tillsammans med Inputs konsulter lyckades vi knyta ihop våra befintliga leasingsystem med Internet på mycket kort tid och med små resurser. Personligen tycker jag att det var ett riktigt succé-projekt, säger Kjell Lindqvist. 13

16 NeoNet Inputs konsulter stimulerar vår egen kompetensutveckling Input Consulting anlitas av NeoNet som en av deras noga utvalda konsultleverantörer för att vidareutveckla och underhålla företagets handelssystem för global aktiehandel. IT-chefen Pia Hofstedt anser att Input Consulting inte bara hjälper dem med avancerad systemutveckling utan även bidrar till deras interna kompetensutveckling. Ett fönster mot världens ledande börser NeoNet är en svensk fondkommissionär som erbjuder sina kunder möjlighet att själva handla i realtid på aktiemarknader över hela världen via företagets virtuella börs. Systemet är idag knutet till börserna i London, Frankfurt, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Under 2001 planerar NeoNet att ansluta systemet till Euronext (börserna i Paris, Amsterdam och Bryssel). Därmed kommer kunderna att nå cirka åttio procent av det totala marknadsvärdet på Europas samtliga börser via NeoNets system och globala nätverk. NeoNets affärskoncept är att erbjuda enkel och kostnadseffektiv tillgång till världens ledande börser. Företaget har inga kringtjänster som rådgivning och analys och ingen handel i eget lager. Fokus ligger helt och hållet på själva transaktionen. Detta ger dem möjlighet att erbjuda marknadsledande transaktionstjänster till konkurrenskraftiga priser. NeoNet erbjuder också manuell mäklartjänst, vilket innebär att kunderna kan ringa in sina köp- och säljorder. Under 2000 omsatte företaget 161 miljoner kronor. Integration skapar transparens NeoNet vänder sig till stora institutionella investerare och mäklarhus i Norden, Europa och USA. Kunderna kopplas upp till NeoNets system på två sätt. Antingen via NeoNet-applikationen eller genom integration mellan kundens befintliga handelssystem och NeoNets system och nätverk. Integrationen sker med hjälp av systemprotokollet FIX (Financial Information exchange protocol). Inputs ödmjuka och nyfikna förhållningssätt till oss och våra kunders behov borgar för ett långt och gott samarbete Behov av bred kompetensmix För att kunna ligga i frontlinjen vad gäller både teknik och tjänster på den finansiella marknaden behöver NeoNet en bred kompetensmix med personer som har lång erfarenhet av aktiehandel. NeoNet skaffar sig rätt mix genom att bland annat anlita externa IT-konsulter för att komplettera den egna personalens kompetens. Eftersom vi hanterar hela systemet själva med utveckling, underhåll, övervak- 14

17 ning och drift måste vi ha en mycket bred blandning av kompetenser på IT-avdelningen. Vi behöver allt från systemintegratörer som vet hur man knyter ihop affärs- och handelssystem på olika plattformar till applikationskonsulter som hjälper våra kunder att arbeta effektivt. Det är bland annat därför som vi valt Input Consulting som en av våra leverantörer eftersom de kan erbjuda oss både bred och djup kompetens, säger Pia Hofstedt. Effektivitet kräver enkelhet Anders Blomberg är en av Inputs konsulter som hjälper NeoNet. Han har ansvar för vidareutveckling och underhåll av klientapplikationen i NeoNets handelssystem. Det innefattar bland annat design- och databasutveckling i Windowsmiljö. En av de viktigaste kraven på Anders insats är att han skapar så hög effektivitet för användarna som möjligt. Ett av de starkaste skälen till att kunderna väljer NeoNet och deras system är att de vill kunna köpa och sälja aktier på internationella börser effektivt. Detta förutsätter att systemet är enkelt för användarna. Min viktigaste uppgift som applikations- och designutvecklare är därför att skapa ett så enkelt användargränssnitt som möjligt. Det ska gå snabbt att hitta information och att genomföra en order i klientapplikationen. För detta krävs ett lättnavigerat system med intuitiva funktioner, säger Anders Blomberg. Kvalitet och lyhördhet Pia Hofstedt hade god kunskap om Input Consulting innan hon anlitade företaget första gången. Hon kände bland annat till vilken typ av kompetens företaget kunde erbjuda och att det hade gott rykte på marknaden. Input levererar genomgående hög kvalitet och är bra på att fånga upp våra behov och önskemål samt att lösa akuta problem. Deras ödmjuka och nyfikna förhållningssätt till oss och våra kunders behov borgar för ett långt och gott samarbete, säger Pia Hofstedt. Kunskapsinjektion Pia Hofstedt berättar att hon anlitar externa IT-konsulter av flera skäl. Det är inte bara för att komplettera den egna personalen med extra resurser för att till exempel hinna bli klar med olika projekt i tid. Till stor del handlar det också om att hålla den interna kompetensutvecklingen på en hög nivå genom externa kunskapsinjektioner. Det är viktigt, och en avgörande faktor, att de externa konsulterna kan föra in ny kunskap i organisationen och på så sätt bidra till kompetensutvecklingen. Naturligtvis sker vår kompetensutveckling genom kurser och dylikt men erfarenhetsutbytet mellan medarbetarna är en minst lika viktig pusselbit. Inputs konsulter förstår detta och bidrar på ett bra sätt till att höja och vidareutveckla vår interna kompetens, säger Pia Hofstedt. Hela världen står för dörren NeoNet går nu in i en ny utvecklingsfas för att ansluta handelssystemet till fler börser i Europa, bland annat Euronext. Dessutom ses systemets arkitektur över för att ytterligare förbättra och effektivisera transaktionshanteringen. NeoNet har för avsikt att före utgången av 2003 kunna erbjuda sina kunder direktaccess till cirka åttio procent av världens samlade börsvärde via det egna handelssystemet. Detta borgar för ett intressant och utvecklande fortsatt samarbete mellan Input Consulting och NeoNet. 15

18 Förvaltningsberättelse Verksamheten Input Consulting Stockholm AB är ett IT-konsultföretag inriktat på utveckling av affärskritiska system med hjälp av modern teknologi och marknadens standards. Våra kunder är stora och medelstora företag, där vi erbjuder tjänster inom projektledning, kvalitetssäkring, systemintegration samt systemutveckling i såväl stordator, klient/server som internet-miljöer. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst ,21 Årets vinst ,79 Summa ,00 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts 2 000,00 att i ny räkning överföres ,00 Summa ,00 Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt därtill hörande upplysningar och noter. 16

19 Resultaträkning Belopp i Kr Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar: Inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets resultat

20 Balansräkning Belopp i Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar: Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar: Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 4 kr) Överkursfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 8 Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll

Nyckeltal Input Consulting. Innehåll Input Consulting Verksamheten 2007 Innehåll Viktiga händelser 2007 2 Input i sammandrag 3 Input Holding 4 Input Stockholm 5 Kunder och medarbetare 6 AFA 10 Returpack 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer