SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (20)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum s. 1 (20) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:40 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Eva Elfborg Kanslichef Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Anna-Karin Davidsson och Lennart Nilsson (Ersättare: Pia Johnson) Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 20 juni 2018 kl 15:00 Sekreterare Ordförande Eva Elfborg Paragrafer Claes Hedlund Justerande Anna-Karin Davidsson Lennart Nilsson

2 Beslutande organ Sammanträdesdatum s. 2 (20) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Paragrafer Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum när anslaget tas ned Kommunhuset Katarina Bergh Assistent

3 Sammanträdesdatum s. 3 (20) Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun M Claes Hedlund ordf. Ordinarie ledamöter M Anders Berngarn M Sofia Forsgren Böhmer M Carin Hansson 28-31, M Robert Wenglén M Jerry Ahlström 28-30, M Emma Köster 28-30, M Alf Michelsen M Ola Ahlqvist M Anna Ericson M Lennart Månsson M Elisabeth Svensson Trädde In efter upprop före 28 M Bert Larsson M Anders Widesjö M Anita Fränninge M Richard Jerneborg S Lisa Bäck S Pia Johnson S Rune Netterlid S Lennart Nilsson S Conny Bäck S Karin Everlund L Gun-Britt Ohlsson L Remco Andersson L Britt Hjertqvist L Anders Olsson L Eva-Lotta Grantén KD Anna-Karin Davidsson C Martha Henriksson-Witt C Lars-Göran Svensson

4 Sammanträdesdatum s. 4 (20) Ordinarie ledamöter (forts.) MP Johan Holmqvist - Bert Selmer SD Björn Almqvist - Fredrik Törnkvist Tjänstgörande ersättare M Johan Danielsson M Attila Beck M Krister Wiman M Charlott Enocson M Tommy Nilsson M Gunnel Holmquist M Janina Pettersson 31 S Per Bengtsson S Thomas Dahlbom MP Jan Rydén Icke tjänstgörande ersättare M Attila Beck 28-30, M Janina Pettersson 28-30, L Jan Schön KD Urban Girhammar

5 Sammanträdesdatum s. 5 (20) KF 28 Dnr KS/KF 2018:7.002 Meddelanden a.) b.) c.) d.) Länsstyrelsens i Skåne län beslut enligt PBL 11 kap. 10, att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut den 19 april , att anta detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl., Lomma kommun. (Fastigheter vid Vegagatan och Strandvägen) Styrelseprotokoll från Lomma Uthyrningsfastigheter AB Protokoll från bolagsstämma Lomma Uthyrningsfastigheter AB Protokoll från bolagsstämma Lomma Servicebostäder AB Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.

6 Sammanträdesdatum s. 6 (20) KF 29 Dnr KS/KF Godkännande av avsägelse från Anders Berngarn (M) avseende uppdrag som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval i anledning härav Anders Berngarn (M) har avsagt sig uppdraget som ordförande och ledamot i kommunstyrelsen. Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige Till ny ordförande i kommunstyrelsen, efter Anders Berngarn, för tiden fr. o.m t.o.m , föreslås Robert Wenglén (M),. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, kv 4/ Kommunfullmäktige godkänner Anders Berngarns avsägelse. Till ny ordförande i kommunstyrelsen, efter Anders Berngarn, för tiden fr. o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, väljes Robert Wenglén (M), - 1:e ersättare, för Moderata Samlingspartiet Jerry Ahlström (M) uppflyttas till 2:e ledamot i kommunstyrelsen. Till ny 1:e ersättare i kommunstyrelsen, för Moderata Samlingspartiet,för tiden fr.o.m t.o.m , väljes Fredrik Axelsson (M),

7 Sammanträdesdatum s. 7 (20) KF 30 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Robert Wenglén (M) av uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt fyllnadsval i anledning härav Robert Wenglén (M) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige Till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, föreslås Jerry Ahlström (M),. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, kv 7/ Kommunfullmäktige godkänner Robert Wengléns avsägelse. Till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, väljes Jerry Ahlström (M),

8 Sammanträdesdatum s. 8 (20) KF 31 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Anders Berngarn (M) av uppdrag som ombud vid förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne samt fyllnadsval i anledning härav Anders Berngarn (M) har avsagt sig uppdraget som ombud vid förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne samt fyllnadsval i anledning härav Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige Till nytt ombud i förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, föreslås Jerry Ahlström (M), Beslutsunderlag - Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, kv 5/ Kommunfullmäktige godkänner Anders Berngarns avsägelse. Till nytt ombud i förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, väljes Jerry Ahlström (M), Jäv Med anledning av jäv har Jerry Ahlström och Emma Köster inte deltagit i ärendets handläggning.

9 Sammanträdesdatum s. 9 (20) KF 32 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Jerry Ahlström (M) av uppdrag som ersättare för ombud vid förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne samt fyllnadsval i anledning härav Jerry Ahlström (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare för ombud vid förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne. Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige Till ny ersättare för ombud i förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, föreslås Carin Hansson (M), Beslutsunderlag - Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, kv 10/ Kommunfullmäktige godkänner Jerry Ahlströms avsägelse. Till ny ersättare för ombud i förbundsmöten med Kommunförbundet Skåne, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, väljes Carin Hansson (M), Jäv Med anledning av jäv har Carin Hansson inte deltagit i ärendets handläggning.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (20) KF 33 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Robert Wenglén (M) av uppdrag som ordförande och ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval i anledning härav Robert Wenglén (M) har avsagt sig uppdraget som ordförande och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige Till ny ordförande och ledamot i barn- och utbildningsnämnden, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, föreslås Fredrik Axelsson (M), Beslutsunderlag - Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, kv 6/ Kommunfullmäktige godkänner Robert Wengléns avsägelse. Till ny ordförande och ledamot i barn- och utbildningsnämnden, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, väljes Fredrik Axelsson (M),

11 Sammanträdesdatum s. 11 (20) KF 34 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Robert Wenglén (M) av uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i valnämnden samt fyllnadsval i anledning härav Robert Wenglén (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i valnämnden. Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige Till ny 1:e vice ordförande i valnämnden, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, föreslås Lennart Månsson (M), , Tullhustorget 10, Lomma. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, kv 8/ Kommunfullmäktige godkänner Robert Wengléns avsägelse. Till ny 1:e vice ordförande i valnämnden, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, utses Lennart Månsson (M), - 2:e ledamot Sofia Forsgren-Böhmer (M) uppflyttas ett steg till 1:e ledamot i valnämnden. - 1:e ersättare Lena Forsberg (M) uppflyttas till 2:e ledamot i valnämnden. - 2:e ersättare Caroline Lindberg, 3:e ersättare Otto Persson och 4:e ersättare Annika Frelin Hansson uppflyttas ett steg till 1:e, 2:e respektive 3:e ersättare. - Till ny 4:e ersättare i valnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden till och med , utses Anita Fränninge (M),

12 Sammanträdesdatum s. 12 (20) KF 35 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Jerry Ahlström (M) av uppdrag som ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt fyllnadsval i anledning härav Jerry Ahlström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige Till ny ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, föreslås Johan Danielsson (M), Beslutsunderlag - Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning, kv 9/ Kommunfullmäktige godkänner Jerry Ahlströms avsägelse. Till ny ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, för tiden fr.o.m t.o.m , för Moderata Samlingspartiet, väljes Johan Danielsson (M),

13 Sammanträdesdatum s. 13 (20) KF 36 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Robert Wenglén (M) av uppdrag som ersättare i kommunala valberedningen samt fyllnadsval i anledning härav Robert Wenglén (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunala valberedningen. - Kommunfullmäktige godkänner Robert Wengléns avsägelse. - 2:e ersättare Christian Idström (M) uppflyttas ett steg till 1:e ersättare. - Till ny 2:e ersättare i kommunala valberedningen, för Moderata Samlingspartiet, för tiden till och med , väljes Aaron Regnéll (M),

14 Sammanträdesdatum s. 14 (20) KF 37 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Johan Danielsson (M) av uppdrag som ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval i anledning härav Johan Danielsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. - Kommunfullmäktige godkänner Johan Danielssons avsägelse. - 2:e ersättare Bert Larsson, 3:e ersättare Kristina Kinnman-Starck, 4:e ersättare Björn Haaland, 5:e ersättare Oscar Remfors och 6:e ersättare Aron Regnéll uppflyttas ett steg till 1:e, 2:e, 3:e, 4:e respektive 5:e ersättare för Moderata Samlingspartiet i socialnämnden. - Till ny 6:e ersättare i socialnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden till och med , väljes Susanne Borgelius (M),

15 Sammanträdesdatum s. 15 (20) KF 38 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Susanne Borgelius (M) av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval i anledning härav Susanne Borgelius (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. - Kommunfullmäktige godkänner Susanne Borgelius avsägelse. - 5:e ersättare Peter Brobäck och 6:e ersättare Peter Jansson uppflyttas ett steg till 4:e, respektive 5:e ersättare för Moderata Samlingspartiet i barn- och utbildningsnämnden. - Till ny 6:e ersättare i barn- och utbildningsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden till och med , väljes Miriam Ahlström (M),

16 Sammanträdesdatum s. 16 (20) KF 39 Dnr KS/KF 2018: Godkännande av avsägelse från Oscar Remfors (M) av uppdrag som ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval i anledning härav Oscar Remfors (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens sammanträde. - Kommunfullmäktige godkänner Oscar Remfors avsägelse. - 6:e ersättare Aron Regnéll uppflyttas ett steg till 5:e ersättare för Moderata Samlingspartiet i socialnämnden. - Till ny 6:e ersättare i socialnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden till och med , väljes Amy Jerneborg (M),

17 Sammanträdesdatum s. 17 (20) KF 40 Dnr KS/KF 2018: Fastställande av reviderat styrdokument för Lomma kommuns styrsystem samt kommunfullmäktiges visions- och målarbete Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem fastställdes av kommunfullmäktige Styr-och kvalitetssystemet utvecklas kontinuerligt och har sedan det antogs reviderats vid sex tillfällen. I styrdokumentet som beskriver styr-och kvalitetssystemet anges att det om behov finns ska uppdateras årligen. Överst i styr- och kvalitetssystemets målkedja återfinns en vision för Lomma 2030, följt av 21 stycken övergripande mål inom områdena kvalitet, hållbarhet, service och trygghet. Visionen och de övergripande målen är ett viktigt styrmedel för kommunfullmäktige när det gäller att visa färdriktningen för kommunen i sin helhet, och ange den gemensamma viljeinriktning som samtliga nämnder ska bidraga till. Det styrdokument som innehåller den nuvarande visionen för Lomma kommun och de övergripande målen antogs av kommunfullmäktige , 60. Detta styrdokument är giltigt till och med juni 2019 och ska revideras i samband med den nya mandatperioden. Kommunstyrelsen beslutade , 10, att uppdra till kommundirektören att se över Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem och återkomma till kommunstyrelsen med eventuellt förslag på reviderat system. Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att stödja och samordna kommunfullmäktiges arbete för att utveckla en ny vision och nya övergripande mål. Kommundirektören har gett kommunledningskontorets utvecklingsavdelning i uppdrag att leda och samordna översynen i nära samarbete med ekonomiavdelningen. Utvecklingsavdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen utarbetat ett förslag till reviderat styrdokument för Lomma kommuns styrsystem: Så här styrs Lomma kommun styrsystem för att leda, utveckla och följa upp verksamheten genom mål. Kommundirektören och utvecklingschefen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa styrdokument för Lomma kommuns styrsystem i enlighet med föreliggande förslag. Vidare föreslår kommundirektören och utvecklingschefen att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att förlänga planperioden för kommunens budget med ett fjärde år, så att budgeten omfattar ett budgetår och tre planår från och med år 2020.

18 Sammanträdesdatum s. 18 (20) KF 40 (forts) Dnr KS/KF 2018: Beslutsunderlag Skrivelse från kommundirektören och utvecklingschefen Protokoll med bilaga från kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslog under 69/18 kommunfullmäktige besluta följande: Styrdokument för Lomma kommuns styrsystem fastställs efter revidering i enlighet med av kommunstyrelsen givna direktiv. Planperioden för kommunens budget förlängs med ett fjärde år, vilket innebär att budgeten omfattar ett budgetår och tre planår från och med år Kommunfullmäktiges handläggning Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn en redogörelse. Överläggning Anders Berngarn, Lisa Bäck och Remco Andersson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. I ärendet yttrar sig jämväl Johan Holmqvist. Styrdokument för Lomma kommuns styrsystem fastställs efter revidering i enlighet med av kommunstyrelsen givna direktiv../. Bilaga Planperioden för kommunens budget förlängs med ett fjärde år, vilket innebär att budgeten omfattar ett budgetår och tre planår från och med år 2020.

19 Sammanträdesdatum s. 19 (20) KF 41 Dnr KS/KF 2015: Godkännande av tekniska nämndens slutredovisning av avslutade KFprojekt Tekniska nämnden har , 4, överlämnat en slutredovisning av ett flertal avslutade investeringsprojekt till kommunfullmäktige. Ekonomiavdelningen har gått igenom slutredovisningarna som innehåller övergripande presentation av projekten och förklaringar till avvikelser, och konstaterar att de negativa avvikelserna sammantaget är betydligt större än de positiva, vilket innebär att ett beslut om ytterligare finansiering krävs. Beslutsunderlag Skrivelse från budgetekonomen Protokoll från tekniska nämnden Protokoll från kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslog under 52/18 kommunfullmäktige besluta följande: Slutredovisningen av avslutade KF-projekt godkänns. Kvarstående medel om sammantaget 901 tkr ska återlämnas. Negativa avvikelser uppgående till tkr godkänns. Finansiering av totalt tkr görs genom att belasta rörelsekapitalet. Överläggning Tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. Slutredovisningen av avslutade KF-projekt godkänns. Kvarstående medel om sammantaget 901 tkr ska återlämnas. Negativa avvikelser uppgående till tkr godkänns. Finansiering av totalt tkr görs genom att belasta rörelsekapitalet.

20 Sammanträdesdatum s. 20 (20) KF 42 Dnr KS/KF 2017: Motion (S) angående utarbetande av handlingsplan, för att få balans mellan kommundelarna i kommunens utbud av service och aktiviteter, genom egen exploatering av Vikingavägen 2 i Bjärred Lars Carlén (S) har inkommit med en motion om kommunens närvaro i Bjärred centrum. I motionen föreslår Lars Carlén att kommunfullmäktige ska låta kommunstyrelsen arbeta fram en handlingsplan för att få balans mellan kommundelarna i kommunens utbud av service och aktiviteter genom en egen exploatering av Vikingavägen 2 i Bjärred. Motionären framför att fastigheten Vikingavägen 2 i Bjärred i dag inte ingår i planeringsarbetet för Bjärred centrum, och att befintlig byggnad där ska rivas inom kort. Vidare framför motionären att möjligheten därmed uppstår för kommunen att exploatera tomten i egen regi till gagn för allmänheten. Socialnämnden har , 4, lämnat ett yttrande. Vidare har förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i skrivelse lämnat ett yttrande. Beslutsunderlag Motion (S) angående kommunens närvaro i Bjärred centrum, daterad Skrivelse från samhällsbyggnadschefen Protokoll från socialnämnden Protokoll från kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslog under 55/18 kommunfullmäktige besluta följande: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till inkomna yttranden. Kommunfullmäktiges handläggning Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn en redogörelse. Överläggning Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet. Lisa Bäck yrkar bifall till motionen. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag till motionen, varefter kommunfullmäktige beslutar att avslå densamma, i enlighet med kommunstyrelsen förslag i ärendet. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till inkomna yttranden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00 20:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:10 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Thomas Dahlbom och Anna-Karin Davidsson (ers. Lisa Bäck)

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Thomas Dahlbom och Anna-Karin Davidsson (ers. Lisa Bäck) Sammanträdesdatum s. 1 (17) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:53 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum, Flädie Tid 2018-05-21 kl 16:00-16:08 Beslutande Claes Hedlund (M) Rune Netterlid (S) Emma Köster (M) Remco Andersson (L) Christer Philipson (KD) Britt

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:25 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Pia Johnson och Carin Hansson (Ersättare: Lisa Bäck)

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Pia Johnson och Carin Hansson (Ersättare: Lisa Bäck) Sammanträdesdatum s. 1 (18) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:31 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Alnarp Tid 2018-08-28, kl. 18:36-20:23 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Anders Widesjö (M) Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (19) Sammanträdesdatum s. 1 (19) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:16 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00 19:12 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen Tid 2019-01-09, kl. 19:00-19.21 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Lisa Bäck (S) Eva Banheden Lindblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (37) Sammanträdesdatum s. 1 (37) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 18:00-18:35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-01-31, kl. 07:58-12:26 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 13 december 2012, kl. 19.00-19.20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-05-09, kl. 08:00-11:24 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-08-29, kl. 18:30-20:33 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Anders Widesjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (17) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:40 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14) Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:55 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-03-21, kl. 08:00-13:15 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:15 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-05-30, kl. 08:00-10:48 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00-20.35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Flädie Tid 2019-01-08, kl. 18:31-19:44 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Anders Olin (M) Pia Johnson (S) Charlott Enocson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp Tid 2019-01-29, kl. 18:35-20:49 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Anders Olin (M) Pia Johnson (S) Charlott Enocson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-14 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M)

Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl. 08.00-12.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-12-05, kl. 18:31-19:05 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 08.00-13.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Remco Andersson (FP) Lisa

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl

Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Övriga deltagare Britt Hjertqvist (FP) ordförande Malin Taggu (M) tjg ersättare för Sofia Forsgren-Böhmer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (24) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:15 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lisa Bäck Kommunhuset i Lomma, Paragrafer 1-7. Sofie Helgesson. Anders Berngarn

Lisa Bäck Kommunhuset i Lomma, Paragrafer 1-7. Sofie Helgesson. Anders Berngarn Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Jerry Ahlström (M) Carin Hansson (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (17) Sammanträdesdatum s. 1 (17) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00 20:43 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-10 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 10 april 2013, kl. 08:00-11.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 7 september 2016 kl. 08.00-12.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-09-20, kl. 08:00-10:30 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-05-03, kl. 08:00-12:25 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 18.00-18.35 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Chrfistine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, omma Tid Kl. 19.00-22.00 ammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Ordinarie ledamöter e bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare e bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl. 08.00-12.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 26 augusti 2015 kl. 08.00-11.20 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 10-03 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LOMMA Plats: Kockum Fritid Dnr: 201-22208-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset, omma Tid Kl. 19:00-20:17 ammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Ordinarie ledamöter e bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare e bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Anna-Karin Davidsson och Lars Carlén (ers. Lisa Bäck)

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Anna-Karin Davidsson och Lars Carlén (ers. Lisa Bäck) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:56 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup Tid 2019-10-15, kl. 08:03-10:58 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Charlott Enocson (M) Pia Johnson (S) Christian

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie Tid. Tisdagen den 27 september 2016 kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie Tid. Tisdagen den 27 september 2016 kl Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Flädie Tid Tisdagen den 27 september 2016 kl.18.30 20.20 Beslutande Övriga deltagare Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck (S) Anders Widesjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Lomma kommunhus, Örenäs slott Tid 2018-09-18, kl. 08:55-17:00 2018-09-19, kl. 08:30-16:07 Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp Tid 2019-02-11, kl. 14:00-16:51 Sammanträdesdatum s. 1 (16) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson (M) Emma Köster (M) Rune Netterlid

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (17) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:22 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (26) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2018-09-20, kl. 08:30-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (26) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders Widesjö (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-25, kl. 08:00-08:58 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-10-02, kl. 18:31 20:57. Sammanträdesdatum s. 1 (13) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-06-20, kl. 08:00-11:31 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 18.30-20.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lena Forsberg (M)

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-04-03, kl. 18:30-20:25 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Krister

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl.17.30-20.00, ajournering kl 18.20-19.15 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2019-04-24, kl. 08:00-08:54 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Sofia Forsgren-Böhmer Sandra Pilemalm (L) Per

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (25) Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00 19:52 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl :00 ajournering 9:40 12:05

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl :00 ajournering 9:40 12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 13:00 ajournering 9:40 12:05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Martha Henriksson-Witt och Lars Carlén (ers. Lisa Bäck)

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista. Martha Henriksson-Witt och Lars Carlén (ers. Lisa Bäck) Sammanträdesdatum s. 1 (49) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19.47 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Anders Berngarn (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Anders Berngarn (M) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 20 november 2013, kl. 08.00-12.05, ajournering 10.30- Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-08-28, kl. 18:30-19:30 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Åsa Ahlström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.00-12.05 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma

Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (14) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2016-08-29 Plats Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Tid Måndagen den 29 augusti, kl. 19.00 20.40 Beslutande Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Karl-Gustav

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Lomma kommunhus, Flädie Tid 2018-04-03, kl. 18:30-20:47 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Robert Wenglén (M) Lena Wahlgren (M) Lars

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-12.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande Lena Forsberg (M),

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14.00-15.55 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2019-01-21, kl. 18:30-20:15 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson (M) Rune Netterlid (S) Emma Köster (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 16:00-19:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 11 december 2013, kl. 08.00-12.35 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-05-16, kl. 08:00-12:30 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesdatum s. 1 (21) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00 20:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Lomma kommunhus, Stora Sessionssalen Tid 2018-02-07, kl. 19:00-19:17 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund (M) Sofia Forsgren-Böhmer

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

Lisa Bäck Kommunhuset i Lomma, Paragrafer Ulrika Håkansson Ström. Anders Berngarn

Lisa Bäck Kommunhuset i Lomma, Paragrafer Ulrika Håkansson Ström. Anders Berngarn Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 30 november 2016 kl. 15.30-18.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Jerry Ahlström (M) Alf Michelsen (M) Robert Wenglén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 december 2015 kl. 08.00-12.45 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid 23 januari 2018, klockan 15.30-17.30 Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Johan Danielsson (M) Lennart Månsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 08.00-14.55 ajournering 12.15-13.15 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M)

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-06 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(19) Plats och tid Djäkneskolans aula, kl. Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Hanna Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-24, kl. 08:00-10:38 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Anders Widesjö (M) Lennart Månsson

Läs mer