INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA

2 Viktigt! bservera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-2 för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASI AD-2. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Detta märke gäller enbart i EU-länder. CASI Europe GmbH Bornbarch 0, Norderstedt, Germany 403A-SW-002A

3 Innehåll Allmän översikt... SW-2 Fastsättning av nothäftesställningen... SW-2 Avspelning av inbyggda demonstrationslåtar... SW-3 Företags- och produktnamn som omnämns i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande respektive företag. Strömförsörjning... SW-4 Användning av nättillsatsen... SW-4 Anslutningar... SW-5 Anslutning av hörlurar... SW-5 Anslutning till uttagen DAMPER PEDAL... SW-5 Att spela med olika toner... SW-6 Val och spelning av en ton... SW-6 Användning av toneffekter... SW-6 Lagring av två toner... SW-7 Övriga inställningar... SW-8 Ändring av anslagskänslighet... SW-8 Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument... SW-8 Ändring av pianots stämning... SW-8 Användning av MIDI... SW-9 Felsökning... SW-0 Tekniska data...sw- Driftsföreskrifter... SW-2 Placering av enheten... SW-2 Enhetens skötsel... SW-2 MIDI Implementation Chart 403A-SW-003A SW-

4 Allmän översikt Baksida Fastsättning av nothäftesställningen För in nothäftesställningen i därför avsedd skåra på klaviaturens ovansida såsom visas på bilden. Vänster sida A ANM. Varje kapitel i detta instruktionshäfte inleds med en illustration över pianots konsol som visar de knappar och övriga reglage som ska användas. FUNCTIN REVERB CHRUS SW-2 403A-SW-004A

5 Allmän översikt Uttag för dämpningspedal (DAMPER PEDAL) 2 Strömbrytare (PWER) 3 Likströmsingång (DC 2V) 4 MIDI-uttag (MIDI UT/IN) 5 Hörlursuttag (PHNES) 6 Volymreglage (VLUME) 7 Styrknapp (FUNCTIN) 8 Spel/stoppknapp, Demonstrationsknapp (PLAY/STP, DEM) 9 Sångvalsknappar (SNG SELECT) 0 Tonknappar (TNE) A Efterklang körknapp (REVERB CHRUS) ANM. Namn på knappar, tangenter och andra reglage anges i fetstil i detta instruktionshäfte. Avspelning av inbyggda demonstrationslåtar Detta digitala piano är försett med 5 inbyggda demonstrationslåtar som var och en presenterar en av de inbyggda tonerna. Att spela de inbyggda låtarna i ordningsföljd Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på PLAY/STP. Detta startar avspelning av de inbyggda låtarna i ordningsföljd. Det går att spela med till de inbyggda låtarna om så önskas. Tonen som används för tangentbordet är den som är förinställd för den inbyggda låten som nu spelas. Det går även att kretsa genom tillgängliga låtar genom att hålla knappen FUNCTIN intryckt och samtidigt trycka på knappen SNG SELECT [ ] eller [ ]. 2 Tryck åter på PLAY/STP för att stoppa avspelning. Låt Titel Kompositör Speltid GRAND PIAN GRAND PIAN 2 ELEC PIAN HARPSICHRD STRINGS Étude p.25-9 NorwegischeTänze 2 riginal Gavotte [Französische Suite 5] Intermezzo Sinfonico [Cavalleria Rusticana] F.F.Chopin E.Grieg J.S.Bach P.Mascagni 0:56 :45 :49 0:43 :49 403A-SW-005A SW-3

6 Allmän översikt Att spela en specifik inbyggd låt 2 3 Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck samtidigt på SNG SELECT [ ] eller [ ] för att kretsa genom låtarna. Tryck på knappen PLAY/STP. Detta startar avspelning av den valda låten i en ändlös slinga. Tryck åter på PLAY/STP för att stoppa avspelning. Strömförsörjning Detta digitala piano kan drivas genom att ansluta det till ett vanligt vägguttag. Slå alltid av strömmen och koppla bort nätkabeln från vägguttaget när det digitala pianot inte används. Användning av nättillsatsen Använd endast den nättillsats som specifikt anges för detta digitala piano. Specificerad nättillsats: AD-2 [Vänster sida] Nättillsats AD-2 Uttag DC 2V bservera noga följande föreskrifter för att undvika skador på nätkabeln. Under användning Undvik att rycka alltför häftigt i kabeln. Undvik att dra i kabeln gång på gång. Undvik att tvinna kabeln vid basen av kontakten eller uttaget. Nätkabeln bör inte sträckas alltför hårt när den används. Vid flyttning Var noga med att koppla bort nätkabeln från vägguttaget innan klaviaturen flyttas. Vid förvaring Linda och bunta ihop nätkabeln, men vira den inte runt själva nättillsatsen. VIKTIGT! Kontrollera att produkten är avslagen före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Vägguttag SW-4 403A-SW-006A

7 Anslutningar VIKTIGT! Före anslutning av yttre utrustning ska du ställa reglaget VLUME på det digitala pianot och volymreglaget på den yttre utrustningen på en relativt låg nivå. Justera sedan volymnivån efter avslutad anslutning. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljer den yttre utrustningen för närmare detaljer om anslutning av denna. Anslutning till uttagen DAMPER PEDAL Anslut pedalens kabel till uttaget DAMPER PEDAL på det digitala pianot. Ett tryck på pedalen gör att noterna återkastas och uthålls längre. Anslutning av hörlurar Anslut separat införskaffade hörlurar till uttaget PHNES på det digitala pianot. Detta skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan öva sent på kvällen utan att störa omgivningen. Ställ inte in en alltför hög volymnivå vid användning av hörlurar då detta kan orsaka hörselskador. [Baksida] Uttag för dämpningspedal (DAMPER PEDAL) [Vänster sida] Uttag PHNES Hörlurar SP-3 Tillbehör och extra utrustning Använd endast de tillbehör och extra utrustning som specifikt anges för detta digitala piano. Användning av olämplig utrustning skapar risk för brand, elstötar och personskador. 403A-SW-007A SW-5

8 Att spela med olika toner Val och spelning av en ton Pianot är försett med 5 inbyggda toner. Tryck på strömbrytaren PWER. Strömbrytare PWER Användning av toneffekter Reverb (Efterklang): Gör att noterna genljuder Chorus (Kör): Gör noterna fylligare Tryck på knappen REVERB CHRUS för att kretsa genom de effektinställningar som anges nedan. Du kan kontrollera nuvarande inställning av efterklang/kör genom att titta på indikatorlamporna REVERB och CHRUS Använd reglaget VLUME för att justera volymnivån. Det kan vara lämpligt att ställa in en relativt låg volymnivå innan du börjar spela. Tryck på knappen TNE för tonen du vill använda. Börja spela på tangenterna. Båda på Båda av Efterklang på Kör på Tonnamn GRAND PIAN GRAND PIAN 2 ELEC PIAN HARPSICHRD STRINGS Maximal polyfoni Val av en effekt Det går att välja mellan fyra efterklangseffekter och fyra köreffekter genom att trycka på tangenterna som visas nedan. Tangenter för efterklangseffekter Room 2 Hall 2 Room Hall C C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 Tangenter för köreffekter Chorus 2 Chorus 4 Chorus Chorus 3 VLUME FUNCTIN TNE REVERB CHRUS SW-6 403A-SW-008A

9 Att spela med olika toner Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på en av tangenterna ovan. Justering av volymen för lagrade toner Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att justera volymen för de lagrade tonerna. + C C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 +:Höjer volymen :Sänker volymen Lagring av två toner Gör på följande sätt för att lagra två toner, d.v.s. få dem att ljuda samtidigt. Tryck samtidigt på knapparna TNE för de två toner du vill lagra. Exempel: Tryck på knappen GRAND PIAN 2 och knappen STRINGS samtidigt. GRAND PIAN 2 STRINGS Tonerna är nu lagrade. 2 Tryck efter avslutad spelning på en av de två knapparna TNE för att upphäva lagringen. 403A-SW-009A SW-7

10 Övriga inställningar Ändring av anslagskänslighet Denna inställning påverkar ljudvolymen berorende på hur hårt du trycker på tangenterna. Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument 2 Använd denna inställning för att höja eller sänka pianots samlade tonhöjd. Inställningsomfånget är plus eller minus 50 cent (00 cent = halvton) från standardtonhöjden på A4 = 440,0 Hz. Ändring av pianots stämning 3 Använd denna inställning för att ändra pianots samlade stämning i steg om halvtoner. Håll knappen FUNCTIN intryckt och använd tangenterna som visas nedan för att välja önskad inställning. Ändring av anslagskänslighet Av Svag Normal Kraftig (Ett kraftigt ljud framställs även vid ett relativt lätt tryck på tangenterna.) (Ett normalt ljud framställs även vid ett relativt kraftigt tryck på tangenterna.) 2 Anpasssning av pianots tonhöjd till ett annat instrument +:Höja :Sänka * Vart tryck på en tangent ändrar nuvarande inställning med cirka cent (/00 halvton). ANM. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på tangenterna och + samtidigt för att återställa stämningen till grundinställningen A4 = 440,0 Hz. 3 Ändring av pianots stämning Högre (C till F) Normal (C) Lägre (F till B) Av Normal Svag Kraftig C C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 + : Höja 3 Lägre Högre : Sänka C2 : Normal FUNCTIN SW-8 403A-SW-00A

11 Övriga inställningar Användning av MIDI Vad är MIDI? Förkortningen MIDI står för Musical Instrument Digital Interface, vilken är en världsomspännande norm för digitala signaler och kontaktdon som medger utbyte av musikdata mellan musikinstrument och datorer (maskiner) tillverkade av olika företag. MIDI anslutningar Sändning MIDI-kabel: MK-5 MIDI inställningar Send Channel (Sändarkanal) Använd denna inställning för att utse en av MIDIkanalerna ( t.o.m. 6) till sändarkanal för sändning av MIDI-meddelanden till en yttre anordning. 2 Local Control (Lokalkontroll) Denna inställning reglerar om strömmen ska slås av internt från pianots tangentbord och ljudkälla. Avslag av lokalkontroll innebär att strömmen till tangentbordet och ljudkällan slås av, d.v.s. att pianot ej framställer något ljud när du spelar. Denna funktion är praktisk när du vill slå av tangentbordet och använda pianots autokompfunktion för att ackompanjera en yttre sekventierare eller annan anordning. Håll knappen FUNCTIN intryckt och tryck på en av de tangenter som visas nedan för att välja önskad inställning. Sändare UT IN Mottagare MIDI musikinstrument MIDI ljudmodul MIDI sekventierare Annan MIDI-anordning + 2 n (På) Mottagning ff (Av) MIDI-kabel: MK-5 C C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Mottagare IN UT Sändare MIDI musikinstrument MIDI sekventierare Annan MIDI-anordning Send Channel (Sändarkanal) :Sänka värdet +:Höja värdet 2 Local Control (Lokalkontroll) ff (Av) n (På) Programändring Tonnamn GRAND PIAN GRAND PIAN 2 ELEC PIAN HARPSICHRD STRINGS Programändring Bankval MSB A-SW-0A SW-9

12 Felsökning Problem Tänkbar orsak Åtgärd Referens Inget ljud framställs vid tryck på tangenterna.. Reglaget VLUME står i läget MIN. 2. Hörlurar är anslutna till pianot. 3. Lokalkontroll är avslagen.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA. 2. Koppla bort hörlurarna från pianot. 3. Slå på lokalkontroll. Sidan SW-6 Sidan SW-5 Sidan SW-9 Pianot låter ostämt.. Pianots stämning står i ett läge utöver C. 2. Fel tonhöjdsinställning på pianot.. Ställ pianots stämning på C, eller slå pianot av och sedan på igen. 2. Justera tonhöjdsinställningen, eller slå pianot av och sedan på igen. Sidan SW-8 Sidan SW-8 Inget ljud framställs vid demonstrationsspelning.. Reglaget VLUME står i läget MIN. 2. Hörlurar är anslutna till pianot.. Vrid reglaget VLUME mot läget MA. 2. Koppla bort hörlurarna från pianot. Sidan SW-6 Sidan SW-5 Inget ljud framställs av den anslutna MIDI-ljudkällan när du trycker på tangenterna på pianot.. Sändarkanalen på pianot skiljer sig från sändarkanalen på den yttre MIDI-ljudkällan. 2. Volymnivån eller uttrycksinställningen på den yttre ljudkällan står på 0.. Ändra sändarkanal så att den är densamma på båda enheterna. 2. Ställ in lämplig volymnivå eller uttrycksinställning på den yttre ljudkällan. Sidan SW-9 Anlita dokumentationen som medföljer den yttre ljudkällan ifråga. SW-0 403A-SW-02A

13 Tekniska data Modell: Tangentbord: Polyfoni: Toner: Digitala effekter: Inbyggda låtar: 5 Pedal: Övriga funktioner: MIDI: In/utgångar: CDP pianotangenter (med anslagskänslighet) Maximalt 32 noter 5; med lagring Efterklang (4 typer), kör (4 typer) Dämpning Anslagskänslighet: 3 typer, avslagen Transponering: oktav (F till C till F) Stämning: A4 = 440,0 Hz 50 cent (justeringsbar) 6 multitimbre-mottagning Hörlurar: Stereominiuttag Utimpedans: 70 Ω Utspänning: MA 4,8 V (RMS) Pedal: Standarduttag Nätintag: 2V DC MIDI (UT) (IN) Högtalare: (2 cm 6 cm) 2 (uteffekt: 8,0 W + 8,0 W) Strömförsörjning: Nättillsats: AD-2 Strömförbrukning: 2 V 8 W Mått (B H D): Vikt: 32,3 27,8 3,2 cm Cirka,2 kg Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande. 403A-SW-03A SW-

14 Driftsföreskrifter Placering av enheten Undvik placering på följande ställen. Ställen som utsätts för solsken och hög luftfuktighet Ställen som utsätts för låga temperaturer Nära en radio, TV, videobandspelare eller tuner (enheten kan orsaka störningar på ljud- eller bildsignaler) Enhetens skötsel Använd aldrig bensol, sprit, thinner eller andra kemikalier för att rengöra utsidan. Torka av enheten med en mjuk trasa som fuktats i en svag lösning av vatten och ett milt rengöringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt före rengöring. Det går att märka vissa linjer i ytbehandlingen på produktens hölje. Dessa uppstod vid gjutningsprocessen för att forma plasten i höljet. De antyder inte sprickor i plasten och utgör ingen anledning till oro. ANM. tillåten reproduktion av detta instruktionshäfte i dess helhet eller delvis är uttryckligen förbjuden. Eftertryck förbjudes. CASI CMPUTER C., LTD. åtar sig inget ansvar för skador, förluster eller krav från tredje man som uppkommer vid användning av denna produkt eller detta instruktionshäfte. Rätten till ändring av innehållet i detta instruktionshäfte förbehålles utan föregående meddelande. SW-2 403A-SW-04A

15 Model CDP-00 MIDI Implementation Chart Version:.0 Function... Transmitted Recognized Remarks Basic Channel Default Changed Mode Default Messages Altered Mode 3 Mode 3 Note Number True voice Velocity Note N Note FF 9nH V = -27 8nH V = 64 9nH V = -27 9nH V = 0,8nH V = ** **: inget samband After Touch Key s Ch s Pitch Bender 0, 32 6, Control 64 Change , * * Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold Sostenuto Soft pedal Reverb send Chorus send RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller Program Change :True # System Exclusive *2 *2 System Common : Song Pos : Song Sel : Tune System Real Time : Clock : Commands Aux Messages : Local N/FF : All notes FF : Active Sense : Reset Remarks * Sändning/mottagning av finstämning och grovstämning och mottagning av RPN noll och tonhöjdsböjning * 2 Efterklangstyp [F0][7F][7F][04][05][0][0][0][0][0][00][vv][F7] vv=00: Room, 0: Room2, 04: Hall, 03: Hall2 Körtyp [F0][7F][7F][04][05][0][0][0][0][02][00][vv][F7] vv=00: Chorus, 0: Chorus2, 02: Chorus3, 03: Chorus4 Mode : MNI N, PLY Mode 2 : MNI N, MN : Yes Mode 3 : MNI FF, PLY Mode 4 : MNI FF, MN : No 403A-SW-05A

16 Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi -chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan P MA0506-A Printed in China CDP00SWA

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

Instruktionshäfte. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Instruktionshäfte CASI CMPUTER C.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan P MA0406-A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P700SWB Viktigt! bservera

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P0SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund)

INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) SV INSTRUKTIONSHÄFTE (Grund) Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga avsnittet Säkerhetsföreskrifter i detta instruktionshäfte innan denna produkt tas i bruk. För det

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P3SWB Viktigt! bservera noga

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP200SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P720/720CSW1A Viktigt! bservera

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK710SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE TK710SW1 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen D-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning

KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning KS-25/49/61A USB MIDI keyboard/controllers Svensk bruksanvisning Vi tackar dig för att du valt en JJlabs USB controller! Börja med att kontrollera innehållet i kartongen Följande artiklar skall ligga med:

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SP-151. Högtalarkudde. Bruksanvisning. Art nr

SP-151. Högtalarkudde. Bruksanvisning. Art nr SP-151 Högtalarkudde Bruksanvisning Art nr 110151 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Att ansluta kudden till en ljudkälla...4 Avlägsna eller sätta i högtalarna i kudden...4 Avlägsna högtalarna...4

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE

SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE SVENSK MANUAL KETRON SD4 SNABBGUIDE FÖR DRAGSPELARE 1 SD4 kan användas på flera sätt. Här kommer bara användningen med MIDI-dragspel att behandlas. För säkerhetsanvisningar, avancerad användning och anslutning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. Sw Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland. INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Var noga med att läsa

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Bruksanvisning till Musiksäng

Bruksanvisning till Musiksäng Bruksanvisning till Musiksäng Artikelnummer: 100334 och 100335 Bruksanvisning Musiksäng Version 1.0 Sidan 1 av 9 Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, 1 Innehåll 1 INNEHÅLL...2 2 INTRODUKTION...2

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning Kan även användas för CLP-115

Bruksanvisning Kan även användas för CLP-115 Bruksanvisning Kan även användas för CLP-115 Innan Du använder Clavinova, se till att läsa Försiktighetsåtgärder på sid 6-7. VIKTIGT Kontrollera nätspänningen Försäkra Dig om att den nätspänning Du tänker

Läs mer

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-150 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-150 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P150-SW-1A Viktigt!

Läs mer

BeoLink Passive. Installationsguide

BeoLink Passive. Installationsguide BeoLink Passive Installationsguide Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-250 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-250 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP250-SW-1A Viktigt!

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Din manual YAMAHA YDP-135 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4060394

Din manual YAMAHA YDP-135 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4060394 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för YAMAHA YDP-135. Du hittar svar på alla dina frågor i YAMAHA YDP-135 instruktionsbok

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

CELVIANO AP-38. Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1

CELVIANO AP-38. Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1 SW CELVIANO AP-38 Instruktionshäfte AP38-SW-1 AP38-ES-1 Innehåll Innehåll..................SW-2 Inledning.................SW-3 Läs mera!................sw-3 Spela olika ljud............sw-4 Välja normalljud

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA7220. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA7220. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SPA7220 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs mer