Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23"

Transkript

1 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson. Frånvarande: Marie Ohlson och Inger Karlsson. 1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Katarina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Då sekreteraren var frånvarande beslutades att Gun Eriksson för protokoll. 2 Val av justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Anna Tingstedt Carlfors. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutade att fastställa framlagd dagordning. 4 Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll. 5 Inkomna skrivelser Nyhetsbrev från huvudstyrelsen om att protokoll ska läggas på sektionens hemsida. Brev från klubbstyrelsens utbildningsansvarig beträffande certifiering av jaktinstruktörer. 6 Utgående skrivelser Styrelsen har skrivit brev till medlem med anledning av skada på hund i samband med sektionskamp Kassören har erhållit svar via mail, i vilket de berörd tackade för sektionens agerande. Styrelsen har ännu inte fått något svar från Västmanlandssektionen i ärendet. 7 Rapport från ordförande Inget att rapportera. 8 Rapport från sekreterare Närvarande inte. 9 Rapport från kassör Kassören hade tillskickat styrelsen resultat- och balansräkning per samt tillhörande förklaringar. Styrelsen konstaterade att ekonomin är mycket god. Styrelsen beslutade att återbetala det av Golden retrieverklubben erhållna medlemsbidraget på kr, vilket sektionen mottagit från Golden retrieverklubben, i Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 1

2 enlighet med tidigare beslut av Golden retrieverklubbens årsmöte. Medlemsbidraget baserades på sektionens medlemsantal vid årsskiftet 2008/2009. Sektionsstyrelsen anser att medlemsbidraget till sektionerna är en mycket viktig grundplåt för klubbens sektioner. Då vår sektion i dagsläget har en väldigt god ekonomi, vilket vi av årets ekonomiska rapport på fullmäktige informerats om inte är fallet för klubbstyrelsen, vill sektionsstyrelsen i år på detta sätt bidra till att förbättra klubbstyrelsens ekonomi i rådande ekonomiska läge. Vår förhoppning är att klubbstyrelsen under året ska komma tillrätta med orsakerna till det sviktande ekonomiska läget och därmed fortsättningsvis kunna bibehålla det kvalitativa arbete som styrelsen utför. Styrelsen uppdrog åt ordföranden att tillskriva klubbstyrelsen. Vidare konstaterades att protokollförda beslut ska fattas av styrelsen inför köp av inventarier (varaktighet mer än 5 år). Inventarielista ska föras som även anger var inventarier förvaras. Denna lista förvaras av sektionens kassör. Noterades att styrelsen via e-post har godkänt jaktansvariges inköp av 25 st dummies. 10 Rapport från sekreterare/informationsansvarig Närvarade inte. Styrelsen konstaterade att manusstopp till Golden Nytt är den 28 april. Styrelsen beslutade att följande annonser ska införas i Golden Nytt: Goldendag, Open Show och Workingtest. Till sektionsspalten ska följande med: Lista aktuella utbildningsaktiviteter till hösten, såsom Ringsekreterarkurs samt Exteriör II. Styrelsen beslutade att de ansvariga för sina områden tänker igenom och mailar Katarina Swahn, som sammanställer och kontaktar Golden Nytt. 11 Rapport från utbildningsansvarig Utbildningsansvarig meddelade att många aktiviteter pågår. Slyngelkurs pågår 6 st var anmälda, 4 st är kvar som slutför kursen. Viltspårskurs. Första kurstillfället är till helgen, 5 st anmälda. Valpkurs, 1 st anmäld Trim- och handlerkurs. Fulltecknad. Utbildningsansvarig meddelade vidare att intresset för kurser från medlemmarna är lågt. Det ekonomiska läget påverkar även sektionens aktiviteter. Utbildningsansvarig har kontakt med labrador- och flatklubben för ev. samkörning av kurser. Uppkom förslag på ny kurs: Rallylydnad. Styrelsen beslutade att försöka får till prova på Rallylydnad i samband med Goldendagen och att till hösten följa upp med en grundkurs i rallylydnad. 12 Rapport från utställningsansvarig Utställningsansvarig meddelade att 100 st hundar anmälda till Open Show den 9 maj. Det brukar vara ca st hundar. Konstaterades att det är antal anmälda valpar som minskat. Styrelsen beslutade att ändra klassindelningen från valpklassindelning till Open Showindelning pga det låga valpantalet. Det är viktigt att detta meddelas i PM:et. Domarna är kontaktade. Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 2

3 Meddelades att det kommer att närvara en domaraspirant. Nr 6/2009 Noterades att styrelsen har tagit underhandsbeslut via mail att betala för 2 x 2 nätter på hotell för domarna. 13 Rapport från jaktansvarig Jaktansvarig meddelade att inbjudan till Sektionskampen har gått ut till berörda sektioner, med angivet krav på minimum tre sektioners deltagande för att Sektionskampen ska arrangeras. Vid anmälningstiden slut var två lag anmälda. Styrelsen beslutade att ställa in Sektionskampen pga. att för få lag har anmält sig. Styrelsen uppdrog till Annika Sahl- Kadar att meddelar aktuella sektioner, lag samt funktionärer. Vidare meddelades att två officiella jaktprov genomförs den maj. Hittills är sju golden, sex flattar och en labrador anmälda. Planeringen inför Workingtestet den 3 oktober löper på. Styrelsen ombads boka in denna dag då det behövs funktionärer. 14 Rapport från mentalitets- och funktionsansvarig Gun Eriksson redogjorde för ansträngningarna att få till stånd MH-beskrivning till hösten. Fick tips från styrelsen att kolla med Upplandssektionen, Tollarklubben, SBK-Bro Bålsta mm. Konstaterades att det råder stor brist på figuranter inom Golden retrieverklubben. Gun Eriksson meddelade vidare att ingen ansträngning gjorts för att få till stånd någon funktionsbeskrivning då hon först vill komma igång med MH-beskrivning. 15 Rapport från webansvarig Meddelades att Anna Tingstedt Carlfors och Katarina Swahn ska lära sig att uppdatera hemsidan. Cissi Mårtenson kommer att instruera. Konstaterades att sektionens styrelseprotokoll ska ligga på hemsidan. 16 Golden Retrieverklubbens sektionsdagar 2009 Lotta Vig redogjorde från teamworkseminariet. De deltagande från styrelsen listade punkter som togs upp på sektionsdagarna. 17 Golden retrieverklubbens Fullmäktige 2009 Ordföranden meddelade att rapport från fullmäktige skickats ut till styrelsen samt lagts ut på sektionens hemsida. Det framgick av mötet att beslut redan var taget, vid SSRK:s fullmäktige 2008, om ett medlemskap. Fullmäktige konstaterade att denna information inte kommunicerats tillräckligt tydligt till sektionerna! 18 Övriga frågor Effektivare årsmöte 2010 Styrelsen diskuterade hur vi ska göra med fullmäktigeförberedelserna inför nästa år och sektionens årsmöte? Styrelsen beslutade att förslag på hur nästa årsmöte kan effektiviseras ska diskuteras på nästkommande styrelsemöte. Medlemsvärvning Styrelsen diskuterade hur vi ska få nya medlemmar i Golden retrieverklubben samt minska medlemstappet: Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 3

4 Framtagning av kort info-blad om sektionen och dess aktiviteter Nr 6/2009 Via uppfödarna (ansåg styrelsen viktigast). Styrelsen uppdrog åt Katarina att kontakta SKK för uppfödarlistor inom Stockholms län o Kort info-blad om vilka aktiviteter sektionen har att lämnas ut via uppfödarna. o Tävling bland uppfödarna att rekrytera nya medlemmar (att mätas i % av uppfödda valpar) Via medlemslistorna o Vilka medlemmar har sektionen? o Nyhetsbrev till alla medlemmar som lämnat mailadress Överex av Golden Nytt att lägga på veterinärkliniker. Styrelsen uppdrog åt Annika att kontakta Anita Olsson för överex av Golden Nytt Annonser i hundtidningar Ta fram argument och beskrivningar varför ska man vara medlem 19 Bevakningslista/pågående uppdrag Styrelsen beslutade att som första punkt vid nästa styrelsemöte ta upp frågan Hur får vi nya medlemmar och hur får vi medlemmar att stanna i klubben? Styrelsen beslutade att utlysa en tävling för sektionens medlemmar om förslag på ny logga för det nya sektionsnamnet. Styrelsen beslutade vidare att ett pris värt kr kommer att utdelas till ev. förslag på logga som leder till beslut om ny logga för sektionen. 20 Nästa möte Styrelsen beslutade att flytta nästa sammanträde till den 8 juni, hos Annika. Styrelsen beslutade vidare att flytta sammanträdet i augusti till den 30 augusti, hos Inger. 21 Mötet avslutades Katarina tackade de närvarande och avslutade mötet. Justeras: Katarina Swahn Anna Tingstedt Carlfors Gun Eriksson Ordförande Justerare Vid protokollet Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 4

5 Bilaga 1 (vilken inte läggs ut på hemsidan) 6 Skrivelse till Sara Runesdotter och hennes dotter Vanja. Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 5

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Protokoll GRK:s styrelsemöte per telefon den 1/7 2012

Protokoll GRK:s styrelsemöte per telefon den 1/7 2012 Protokoll GRK:s styrelsemöte per telefon den 1/7 2012 Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson Ingrid Grundström Annika Andersson Janet Johansson Eva Arnell Ek Suppleanter: Lena Ohlsson

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007. Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 2 juni 2007 Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Beslutande: Lotta Fornås Ingela Stake Inger Karlsson Anita Ohlsson Li-Maria Carlson Tomas Ellström

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson. Protokoll styrelsemöte 23-24 april 2016, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Lena Ohlsson Kristina Nieminen Ingrid Andersson Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-09-30 --10-01, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-09-30 --10-01, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-09-30 --10-01, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström Inger Karlsson - fr.o.m. 165 Pia Andersson Ingela Stake - t. o.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2011-01-29-30 Närvarande: Anders Berggren, Helene Björkman, Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Monika Jansson och Annelie Karlsson. Bert Johansson

Läs mer

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna.

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna. Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 07 02-03, Scandic hotell, Upplands Väsby Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Lena Flodfält Helena Hellström Lars Johnsson ( 114-132)

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte för Golden retrieverklubben, , Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid konstituerande möte för Golden retrieverklubben, , Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid konstituerande möte för Golden retrieverklubben, 2004 03 07, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Annika Thunfors Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Lars Johnsson Marie

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 1 juni Plats: Nova Park Hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 1 juni Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 1 juni 2007 Plats: Nova Park Hotell, Knivsta Beslutande: Owe Rindstrand Lotta Fornås Inger Karlsson Ingela Stake Li-Maria Carlson Anita Ohlson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping 2008-11-8/9 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 10.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson, Barbro Collin, Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl Frånvaro:

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande:

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande: Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2006-05-06--07, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Sigvard Eriksson Tomas Ellström Inger Karlsson Owe Rindstrand Pia Andersson Ingela

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

50 Mötet öppnas Mötets ordföranden Malin Andersson öppnade mötet kl och hälsade alla välkomna.

50 Mötet öppnas Mötets ordföranden Malin Andersson öppnade mötet kl och hälsade alla välkomna. Plats: Telefon 50-76 Beslutande: Malin Andersson Marie Carlsson Annelie Karlsson Karjalainen Jessica Svensson Anna-Lena Wendt Linda Vågberg Suppleanter: Meddelat förhinder: Susanna Hagman Monika Pfeiffer

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 29 april 2017, Scandic hotell Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 29 april 2017, Scandic hotell Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 29 april 2017, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Lena Ohlsson Janet Johansson Kristina Nieminen Kerstin Persson Annika Andersson Ingrid Andersson Anmält

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner December 2018 2019 års aktiviteter Sektionsdagarna 23-24 mars Goldenlägret 3-7 juli, Herrfallet Club Show 7 juli, Sunne Värmland KM 20-21 juli, Hjo Goldenspecialen

Läs mer

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 7-8 maj 2011 Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Janet Johansson från 29 Ingrid Grundström Annika Andersson

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Kjell Svensson Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Annika Hjälm Terese

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

64 VAL AV JUSTERARE Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson

64 VAL AV JUSTERARE Att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Anita Ohlson Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 21-22 augusti 2010, Scandic hotell Upplands-Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Ingrid Grundström Björn Ekedahl Janet Johansson Eva

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Datum: 17 september 2007

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Datum: 17 september 2007 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Datum: 17 september 2007 Närvaro: Tina Kauppinen, Olle Carlsson, Barbro Collin, Johan Eriksson, Mikael Eriksson, adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Chesapeake Bay retrieverklubben den 2 maj 2018 via Telefonmötet Punkt 73 till 90

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Chesapeake Bay retrieverklubben den 2 maj 2018 via Telefonmötet Punkt 73 till 90 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Chesapeake Bay retrieverklubben den 2 maj 2018 via Telefonmötet Punkt 73 till 90 Punkt/ärende Typ av ärende Beslut/Åtgärd/Handlinga r Deltagare:, Rebecca, Sonja,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137

Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Labrador Retrieverklubben 7/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-05 Plats: Broby Gård, Märsta 106-137 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin,

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2003 11 15-16, Nova Park, Knivsta Beslutande: Susanne Björkman Helena Hellström Helena Jansson (tom annonspriser) Agnetha Hammarstedt Annika Thunfors

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Arkiv. Sidan 1 av 7. Protokoll till Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 18 april 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby

Arkiv. Sidan 1 av 7. Protokoll till Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 18 april 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sidan 1 av 7 Protokoll till Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 18 april 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Eva Sjölinder-Hansson Annika Andersson Janet Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 17.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-09-01 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Hans-Gunnar Leytman,

Läs mer

APRIL 2010 MEDLEMSVÄRVNING. Hej! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen.

APRIL 2010 MEDLEMSVÄRVNING. Hej! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. APRIL 2010 Hej! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. SEKTIONSDAGARNA Stort tack för trevliga och givande sektionsdagar. Som bilaga till detta nyhetsbrev finns en sammanställning från grupparbetena.

Läs mer

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner Augusti 2016 Club Show 2019 Ingen sektion har visat intresse för att arrangera Club Show 2019. Vi efterlyser därför en arrangör. Det kan vara en sektion

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5)

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5) Plats: Telefonmöte 233-253 Beslutande: Camilla Boquist Elin Eklund Karin Karkiainen Anna-Lena Wendt Lars Söderström Marie Carlsson Britt-Marie Nordgren 236-253 Suppleanter: Lena Karlsson Meddelat förhinder:

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor:

Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2003 10 10 Nova park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Susanne Björkman Agnetha Hammarstedt Helena Jansson Helena Hellström Lena Essedahl

Läs mer

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5)

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5) Plats: Telefonmöte 179-203 Beslutande: Camilla Boquist Elin Eklund Karin Karkiainen Lars Söderström Marie Carlsson 179-193 och 195 Britt-Marie Nordgren Anna-Lena Wendt Suppleanter: Lena Karlsson Ingela

Läs mer

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU FRÅNVARANDE:

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, , (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, , (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-07-14, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN

Läs mer

77 Mötet öppnas Mötets ordföranden Malin Andersson öppnade mötet kl och hälsade alla välkomna.

77 Mötet öppnas Mötets ordföranden Malin Andersson öppnade mötet kl och hälsade alla välkomna. Plats: Scandic Hotell Upplands Väsby 77-100 Beslutande: Malin Andersson Marie Carlsson Annelie Karlsson Karjalainen Susanna Hagman Linda Vågberg Suppleanter: Meddelat förhinder: Anna-Lena Wendt Jessica

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/5 SKK/UK nr 2-2015 20-38 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) tisdagen den 12 maj 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande:

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande: Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 05 25-26, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Susanne Björkman Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Helena Jansson

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 3 augusti 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 3 augusti 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 6-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 3 augusti 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Uppdrag från Fullmäktige. PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-04-18--19 på Scandic Hotel, Upplands Väsby.

Uppdrag från Fullmäktige. PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-04-18--19 på Scandic Hotel, Upplands Väsby. PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-04-18--19 på Scandic Hotel, Upplands Väsby Sida 1 av 9 Närvarande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Björn Ekedahl Lotta Fornås Jeanet Johansson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JOSEFINE PETTERSSON FÖRHINDER:

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 04 19-20, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Susanne Björkman Cilla Hamfelt ( 70 91) Agnetha Hammarstedt (fr.o.m. 79) Helena

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll från styrelsens möte i Upplands Väsby

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll från styrelsens möte i Upplands Väsby Sidan 1 av 6 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll från styrelsens möte i Upplands Väsby 20171028-29 107 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 108 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03

Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03 Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03 Sundsvall Närvarande: Carina Östberg, Anders Flodin, Agneta Östlund, Åsa Åberg. Närvarande fr sektion: Agneta Östlund - Sundsvall Örnsköldsvik Närvarande:

Läs mer

33.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Klas valdes att jämte ordförande justera protokollet.

33.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Klas valdes att jämte ordförande justera protokollet. Närvaro: Frånvaro: Allan Grimling, Barbro Collin, Karin Wigstrand, Birgitta Pettersson, Peter Lanning, Klas Åkervall Kerstin Johansson (deltog delvis via telefon) Marica Teir, AnnMarie Skansen 33.1 Mötets

Läs mer

Fastställande av dagordningen Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: Brev från Ingemar Borelius

Fastställande av dagordningen Beslutades att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: Brev från Ingemar Borelius Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 08 17-18, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Susanne Björkman Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Helena Jansson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer