Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro"

Transkript

1 Skolundersökning,,,, Upplands Bro

2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat

3 Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika inloggningsuppgifter till varje elev sorterades klassvis och skickades till en kontaktperson per skola som ansvarade för vidare distribution till eleverna. Till föräldrar skickades ett brev med information, länk samt unika inloggningsuppgifter. i fick även möjlighet att besvara enkäten postalt via en pappersenkät. Urvalet tillhandahölls av respektive kommun. Genomförandeperiod vecka -*,. Leverantör: Markör Marknad & Kommunikation AB *Vecka - för kommun.

4 Svarsfrekvenser kommun kommun kommun stad kommun Antal svar Svarsfrekvens (%) Antal svar Svarsfrekvens (%) Antal svar Svarsfrekvens (%) Antal svar Svarsfrekvens (%) Antal svar Svarfrekvens (%) Antal svar Svarsfrekvens (%) Elever Åk Elever Åk Elever Åk Elever Grundskola totalt Elever Gymnasieskola Åk Åk Åk Grundskola Familjedaghem Förskola Grundsärskola

5 Förklaring av diagram Bilderna på kommande sidor visar resultatet för varje kommun jämfört med kommunerna totalt. Frågorna har besvarats på en skala från -. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara vet ej. Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej).

6 Behandling av vet ej svar Förklaring av diagram Graferna visar andelen av de som svarat som avgivit ett visst betyg. Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget,, och (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar till (avrundningar kan förekomma). Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej i graferna så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej, vilket omöjliggör en korrekt jämförelse.

7 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) Elever grundskolan NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en -gradig skala:. Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd I allra högsta grad nöjd. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades - Bättre än jag hoppades. Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats -.

8 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) familjedaghem NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en -gradig skala:. Om du tänker på ditt barns familjedaghem i sin helhet - hur nöjd är du då med det? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd. Hur väl uppfyller familjedaghemmet och dess verksamhet de förväntningar du haft? Skala: Inte alls - I allra högsta grad. Tänk dig ett perfekt familjedaghem. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns familjedaghem kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats -.

9 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) förskolan NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en -gradig skala:. Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd. Hur väl uppfyller förskolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Skala: Inte alls - I allra högsta grad. Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats -.

10 Förklaring av NöjdKundIndex (NKI) grundskolan NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NKI baseras på tre frågor som besvarats på en -gradig skala:. Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd. Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft? Skala: Inte alls - I allra högsta grad. Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (-) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats -.

11 Resultat Elever årskurs

12 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Årskurs totalt Elever,,,,,, Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,,,, Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.,,,,,, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

13 På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande. Årskurs totalt Elever,,,,,, Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.,,,,,, Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena.,,,,,, Jag känner mig trygg i skolan,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

14 Jag blir bra bemött av vuxna i skolan. Årskurs totalt Elever,,,,,, Jag blir bra bemött av andra elever i skolan.,,,,,, Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.,,,,,, De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

15 Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Årskurs totalt Elever,,,,,, Jag tar ansvar för mitt skolarbete.,,,,,, Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.,,,,,, Jag tycker jag går i en bra skola.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

16 Årskurs totalt Elever,, Jag kan rekommendera min skola till en kompis.,,,,, Jag känner mig trygg på fritidshemmet.,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

17 Årskurs totalt Elever NöjdKundIndex (NKI)

18 Årskurs totalt Elever,,, Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

19 Årskurs totalt Elever,, Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

20 Årskurs totalt Elever,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

21 Resultat Elever årskurs

22 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Årskurs totalt Elever,,,,,, Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,,,, Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.,,,,,, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

23 På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande. Årskurs totalt Elever,,,,,, Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.,,,,,, Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena.,,,,,, Jag känner mig trygg i skolan,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

24 Jag blir bra bemött av vuxna i skolan. Årskurs totalt Elever,,,,,, Jag blir bra bemött av andra elever i skolan.,,,,,, Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.,,,,,, De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

25 Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Jag tar ansvar för mitt skolarbete. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Jag tycker jag går i en bra skola. Årskurs totalt Elever,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Jag kan rekommendera min skola till en kompis.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

26 Årskurs totalt Elever NöjdKundIndex (NKI)

27 Årskurs totalt Elever,,, Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

28 Årskurs totalt Elever,, Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

29 Årskurs totalt Elever,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

30 Resultat Elever årskurs

31 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Årskurs totalt Elever,,,,,, Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,,,, Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.,,,,,, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

32 På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande. Årskurs totalt Elever,,,,,, Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.,,,,,, Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena.,,,,,, Jag känner mig trygg i skolan,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

33 Jag blir bra bemött av vuxna i skolan. Årskurs totalt Elever,,,,,, Jag blir bra bemött av andra elever i skolan.,,,,,, Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.,,,,,, De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

34 Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Jag tar ansvar för mitt skolarbete. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Jag tycker jag går i en bra skola. Årskurs totalt Elever,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Jag kan rekommendera min skola till en kompis.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

35 Årskurs totalt Elever NöjdKundIndex (NKI)

36 Årskurs totalt Elever,,, Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

37 Årskurs totalt Elever,, Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

38 Årskurs totalt Elever,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

39 Resultat Elever grundskolan totalt

40 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Grundskolan totalt Elever,,,,,, Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,,,, Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.,,,,,, Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

41 På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen för min kunskapsutveckling och mitt lärande. Grundskolan totalt Elever,,,,,, Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.,,,,,, Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena.,,,,,, Jag känner mig trygg i skolan,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

42 Jag blir bra bemött av vuxna i skolan. Grundskolan totalt Elever,,,,,, Jag blir bra bemött av andra elever i skolan.,,,,,, Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.,,,,,, De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

43 Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan. Grundskolan totalt Elever,,,,,, Jag tar ansvar för mitt skolarbete.,,,,,, Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.,,,,,, Jag tycker jag går i en bra skola.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

44 Grundskolan totalt Elever,, Jag kan rekommendera min skola till en kompis.,,,,, Jag känner mig trygg på fritidshemmet. (Endast åk ),, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

45 Grundskolan totalt Elever NöjdKundIndex (NKI)

46 Grundskolan totalt Elever,,, Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

47 Grundskolan totalt Elever,, Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

48 Grundskolan totalt Elever,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

49 Resultat familjedaghem

50 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Familjedaghem totalt,,,,, Mitt barns tankar och idéer tas till vara.,,,,, Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp.,,,,, På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns utveckling och lärande.,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

51 Mitt barn känner sig trygg i familjedaghemmet. Familjedaghem totalt,,,,, Jag känner mig trygg när mitt barn är i familjedaghemmet.,,,,, Dagbarnvårdaren är en god förebild för mitt barn.,,,,, Dagbarnvårdaren bemöter mitt barns behov och önskemål med respekt.,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

52 Jag upplever att familjedaghemmet ger pojkar och flickor samma förutsättningar. Familjedaghem totalt,,,,, Dagbarnvårdaren motverkar aktivt att något barn behandlas illa.,,,,, Jag känner till familjedaghemmets arbete med att motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering (likabehandling).,,,,, Informationen om verksamhetens innehåll är bra.,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

53 Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med familjedaghemmet. Familjedaghem totalt,,,,, Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten.,,,,, Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns familjedaghem.,,,,, Jag kan rekommendera mitt barns familjedaghem.,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

54 Familjedaghem totalt NöjdKundIndex (NKI)

55 Familjedaghem totalt,, Om du tänker på ditt barns familjedaghem i sin helhet - hur nöjd är du då med det?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

56 Familjedaghem totalt,, Hur väl uppfyller familjedaghemmet och dess verksamhet de förväntningar du haft?,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

57 Familjedaghem totalt,, Tänk dig ett perfekt familjedaghem. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns familjedaghem kommer?,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

58 Resultat förskolan

59 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan totalt,,,,,, Mitt barns tankar och idéer tas till vara.,,,,,, Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp.,,,,,, På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns utveckling och lärande.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

60 Mitt barn känner sig trygg i förskolan. Förskolan totalt,,,,,, Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan.,,,,,, Personalen är goda förebilder för mitt barn.,,,,,, Personalen bemöter mitt barns behov och önskemål med respekt.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

61 Jag upplever att förskolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar. Förskolan totalt,,,,,, Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa.,,,,,, Jag känner till förskolans arbete med att motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering (likabehandling).,,,,,, Informationen om verksamhetens innehåll är bra.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

62 Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med förskolan. Förskolan totalt,,,,,, Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten.,,,,,, Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola.,,,,,, Jag kan rekommendera mitt barns förskola.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

63 Förskolan totalt NöjdKundIndex (NKI)

64 Förskolan totalt,,, Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

65 Förskolan totalt,, Hur väl uppfyller förskolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

66 Förskolan totalt,, Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns förskola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

67 Resultat årskurs

68 Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. Årskurs totalt,,,,,, Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs.,,,,,, Skolan har tydliga mål om vad mitt barn ska kunna i de olika ämnena.,,,,,, På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns utveckling och färdigheter.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

69 I samband med utvecklingssamtalen får jag ett skriftligt omdöme om mitt barns kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Årskurs totalt,,,,,, På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen av mitt barns kunskapsutveckling och lärande.,,,,,, Mitt barn känner sig trygg i skolan.,,,,,, Personalen är goda förebilder för mitt barn.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

70 Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt. Årskurs totalt,,,,,, Jag upplever att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.,,,,,, Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa.,,,,,, Jag känner till skolans arbete med att motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering (likabehandling).,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

71 Informationen om verksamhetens innehåll är bra. Årskurs totalt,,,,,, Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med skolan.,,,,,, Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten.,,,,,, Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns skola.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

72 Årskurs totalt,, Jag kan rekommendera mitt barns skola.,,,,, Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet.,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

73 Årskurs totalt NöjdKundIndex (NKI)

74 Årskurs totalt,,, Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

75 Årskurs totalt,, Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

76 Årskurs totalt,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

77 Resultat årskurs

78 Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. Årskurs totalt,,,,,, Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs.,,,,,, Skolan har tydliga mål om vad mitt barn ska kunna i de olika ämnena.,,,,,, På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns utveckling och färdigheter.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

79 I samband med utvecklingssamtalen får jag ett skriftligt omdöme om mitt barns kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Årskurs totalt,,,,,, På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen av mitt barns kunskapsutveckling och lärande.,,,,,, Mitt barn känner sig trygg i skolan.,,,,,, Personalen är goda förebilder för mitt barn.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

80 Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt. Årskurs totalt,,,,,, Jag upplever att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.,,,,,, Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa.,,,,,, Jag känner till skolans arbete med att motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering (likabehandling).,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

81 Informationen om verksamhetens innehåll är bra. Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med skolan. Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten. Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns skola. Jag kan rekommendera mitt barns skola. Årskurs totalt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

82 Årskurs totalt NöjdKundIndex (NKI)

83 Årskurs totalt,,, Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

84 Årskurs totalt,, Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

85 Årskurs totalt,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

86 Resultat årskurs

87 Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. Årskurs totalt,,,,,, Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs.,,,,,, Skolan har tydliga mål om vad mitt barn ska kunna i de olika ämnena.,,,,,, På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns utveckling och färdigheter.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

88 I samband med utvecklingssamtalen får jag ett skriftligt omdöme om mitt barns kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Årskurs totalt,,,,,, På utvecklingssamtalen deltar jag i planeringen av mitt barns kunskapsutveckling och lärande.,,,,,, Mitt barn känner sig trygg i skolan.,,,,,, Personalen är goda förebilder för mitt barn.,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

89 Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt. Årskurs totalt,,,,,, Jag upplever att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.,,,,,, Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa.,,,,,, Jag känner till skolans arbete med att motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering (likabehandling).,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

90 Informationen om verksamhetens innehåll är bra. Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med skolan. Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten. Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns skola. Jag kan rekommendera mitt barns skola.,,,,,,,,,,,,,,,,,, Årskurs totalt,,,,,, ) Instämmer inte alls ) ) ) Instämmer helt

91 Årskurs totalt NöjdKundIndex (NKI)

92 Årskurs totalt,,, Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?,,, ) Inte alls nöjd ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad nöjd

93 Årskurs totalt,, Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?,,,, ) Inte alls ) ) ) ) ) ) ) ) ) I allra högsta grad

94 Årskurs totalt,, Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer?,,,, ) Långt ifrån ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mycket nära

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever grundskola St Pers skola årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 20 Elever grundskola Norrbackaskolan Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 0 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: % 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever grundskola Sta Gertruds skola årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: 8 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Elever grundskola Väringaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 27 Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 3 Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 01 Föräldrar grundskola Råsundaskolan Antal svar för aktuell skola: 10 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 36 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 3 % Presentation Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar grundskola Ekensbergsskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 28 Svarsfrekvens: 48 % Antal svar för aktuell skola: 43 Svarsfrekvens: 39 % Antal svar

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Bergshamraskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 17 Svarsfrekvens: 34 % Antal svar för aktuell skola: 37 Svarsfrekvens: 28 % Antal svar för

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 96 % Svarsfrekvens: 59

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Sta Gertruds skola årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 23 Svarsfrekvens: 2 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 2 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Graniten förskola Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 55 % Svarsfrekvens: 54 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Väringaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 5 % Antal svar för aktuell skola: 39 Svarsfrekvens: 2 % Antal svar för alla

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Kalvhagens förskola Antal svar för aktuell förskola: 5 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: 8 % Svarsfrekvens: % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Josefinaskolan årskurs 8 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: 39 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Väringaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 66 % Antal svar för aktuell skola: 39 Svarsfrekvens: 62 % Antal svar för alla

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Väringaskolan åk 3

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Väringaskolan åk 3 Sigtuna kommun Skolundersökning 15 Elever Grundskola Väringaskolan åk 3 Antal svar: 31 (svarsfrekvens: 97 %) Antal svar Sigtuna åk 3 totalt: 3 (svarsfrekvens: 79 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever Grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: 9 %) Antal svar Sigtuna totalt: 19 (svarsfrekvens: 9 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Elever grundskola Kymlingeskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Elever grundskola Kymlingeskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 21 Elever grundskola Kymlingeskolan åk 3 Antal svar Kymlingeskolan åk 3: 21 (1 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk 3: 334 (92 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ekillaskolan åk 8

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ekillaskolan åk 8 Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Föräldrar grundskola Ekillaskolan åk 8 Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna åk 8 totalt: 1 (svarsfrekvens: 8 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Elever grundskola Norrbackaskolan årskurs 5

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Elever grundskola Norrbackaskolan årskurs 5 Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever grundskola Norrbackaskolan årskurs Antal svar: (svarsfrekvens: 1 %) Antal svar Sigtuna årskurs totalt: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Elever grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Elever grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Antal svar: 19 (svarsfrekvens: 86 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Elever grundskola Kymlingeskolan

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Elever grundskola Kymlingeskolan Sundbyberg stad Skolundersökning 21 Kymlingeskolan Antal svar Kymlingeskolan: 21 (1 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 721 (2 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat -

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar: 22 (svarsfrekvens: 1 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Ängskolan 7-9 åk 8

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Ängskolan 7-9 åk 8 Sundbyberg stad Skolundersökning 1 Föräldrar grundskola Ängskolan - åk 8 Antal svar Ängskolan - åk 8: 4 (4 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk 8: (4 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:t Pers skola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:t Pers skola Sigtuna kommun Skolundersökning 6 Föräldrar grundskola S:t Pers skola Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: 68 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Örskolan åk 5

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Örskolan åk 5 Sundbyberg stad Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Örskolan åk 5 Antal svar Örskolan åk 5: 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk 5: 159 (58 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Duvboskolan åk 5

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Duvboskolan åk 5 Sundbyberg stad Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Duvboskolan åk Antal svar Duvboskolan åk : 1 ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 1 (8 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Kymlingeskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Kymlingeskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Kymlingeskolan åk Antal svar Kymlingeskolan åk : 1 ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 2 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 5

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 5 Sigtuna kommun Skolundersökning 16 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna årskurs totalt: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:ta Gertruds skola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola S:ta Gertruds skola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola S:ta Gertruds skola Antal svar: (svarsfrekvens: 3 %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: 6 (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs Antal svar: 21 (svarsfrekvens: 44 %) Antal svar Sigtuna årskurs totalt: 2 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning 16 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: 9 %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: 68 (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Kymlingeskolan

Sundbyberg stad Skolundersökning 2016 Föräldrar grundskola Kymlingeskolan Sundbyberg stad Skolundersökning 21 Kymlingeskolan Antal svar Kymlingeskolan: 1 ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 45 (58 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per

Läs mer

Sigtuna kommun Tils förskolor - Föräldrar Förskola. Sigtuna Skolundersökning svar, 67%

Sigtuna kommun Tils förskolor - Föräldrar Förskola. Sigtuna Skolundersökning svar, 67% - Föräldrar Förskola Sigtuna Skolundersökning svar, 67% Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av webblänk

Läs mer

Sundbybergs stad Kommunala - Föräldrar per elevers kön. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kommunala - Föräldrar per elevers kön. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Föräldrar per elevers kön Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Kommunala - Elever per kön. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kommunala - Elever per kön. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Kommunala - Sundbyberg Skolundersökning 0 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av

Läs mer

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning 7 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av

Läs mer

Sundbybergs stad Ursvikskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Ursvikskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av

Läs mer

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Elever åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Elever åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Elever åk 5 Sundbyberg Skolundersökning 7 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp

Läs mer

Sundbybergs stad Ängskolan Elever åk 8. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Ängskolan Elever åk 8. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning 0 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av

Läs mer

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Föräldrar åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Föräldrar åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Föräldrar åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp

Läs mer

Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Samtliga föräldrar grundskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lilla Alby skola - Samtliga föräldrar grundskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Samtliga föräldrar grundskola Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Örskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Örskolan - Elever åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Örskolan - Elever åk Sundbyberg Skolundersökning 7 Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med

Läs mer

Sundbybergs stad Ängskolan F-6 - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Ängskolan F-6 - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Föräldrar åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp

Läs mer

Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Föräldrar åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Föräldrar åk 3. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Grönkullaskolan - Föräldrar åk Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Kymlingeskolan - Föräldrar åk 5. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad - Föräldrar åk 5 Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes med hjälp

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar dagbarnvårdare Dagbarnvårdare. Antal svar Dagbarnvårdare: 26 (60 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar dagbarnvårdare Dagbarnvårdare. Antal svar Dagbarnvårdare: 26 (60 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 216 Föräldrar dagbarnvårdare Dagbarnvårdare Antal svar Dagbarnvårdare: 26 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Sundbybergs stad Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Antal svar Milots förskola, finska: 12 (67 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 1656 (72 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Opalens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Opalens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Opalens förskola Antal svar Opalens förskola: ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 2 (4 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vitsippans förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vitsippans förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Vitsippans förskola Antal svar Vitsippans förskola: 5 (52 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt Antal svar samtliga fristående förskolor: 391 (69 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt Antal svar samtliga fristående förskolor: 391 (69 %) Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Antal svar samtliga fristående förskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex (NKI) Frågorna

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pjäsbackens förskolor

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pjäsbackens förskolor Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Pjäsbackens förskolor Antal svar Pjäsbackens förskolor: 6 (61 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: (9 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 1 (72 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer