Nationell simultantävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell simultantävling"

Transkript

1 Nationell simultantävling Givsamling 31 oktober 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson

2 Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K102 ] Dkn1084 { 842 } E10 [ Ekn95 [ 863 ] 5 N ] K972 { EK976 { Dkn3 } K86 [ D74 ] E63 { 105 } } Dkn3 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 1NT 2] D 2NT Utspel: hjärtertre. Öst har ingen svårighet att hitta den rätta spelplanen. Det är bara att spela klöver i andra stick och låta Nord-yd ta sina hjärterstick. Jämn hemgång. Bricka 2. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ EK4 ] 8542 { ED } kn863 [ D105 [ kn63 ] D N ] { K9863 { 754 } EKD7 [ 9872 ] EKkn6 { kn102 } 104 } 952 Väst Nord Öst yd 1{ D 2{! 2] Utspel: ruterfyra. Kan Väst se att han ska krypa i första stick? ätter han i kungen i hopp om att Öst har dragit för damen, kan Nord faktiskt tråckla hem fyra trick. Ruteress och ruterdam följs av hjärter till esset. Damen från Väst ger en tydlig signal och på ruterknekt sakar Nord sin spaderhacka. Ess-kung i spader, hjärter till knekten och en spaderstöld ställer handens fjärde spader. Öst-Väst får ett trumfstick och två klöverstick. Kärvare blir det om Väst håller på sin ruterkung. Då är det en ruterstöld Nord får satsa på. Den och 3-3-sitsen i spader betyder en övertrick. Bricka 3. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ Kkn4 ] { K103 } K5 [ D8732 [ E5 ] K N ] kn965 { 842 { EDkn75 } [ 1096 ] ED2 { 96 } EDkn98 } 43 Väst Nord Öst yd 1} 1] 2{ 2] 2NT 3} 3] Nords invit är aningen optimistisk men alls inte osund. Utspel: klöverfyra Det är trumfbehandlingen som avgör hur Nord lyckas. Den som tar utspelet på handen och slår hjärtermasken får en trist resa. Rutervända och klöver tillbaka betyder att Nord i bästa fall kan skrapa ihop sju stick. Enda vägen till hemgång är att ta ut hjärteress först. Men varför skulle Nord göra det? Bästa chansen är ändå att trumfen sitter 3-2 så att klövern kan utnyttjas. Bricka 4. Väst giv. Alla i zonen. [ Kkn4 ] 43 { 9875 } kn1092 [ E853 [ 762 ] EKkn82 N ] D1075 { kn4 { ED62 } 75 [ D109 ] 96 { K103 } KD643 } E8 Väst Nord Öst yd 1] 1NT! 4] Utspel: klöverknekt. Det finns fyra tänkbara förlorare, så hur håller man dem nere i tre? Rutermask, javisst om den lyckas. Men annars är straffen nära nog ofrånkomlig. För att någon ska fastna på en honnör andra i spader är inte särskilt troligt. Finns någonting annat att pröva? Ja, varför inte göra det så svårt som möjligt för Nord-yd? Klöveress, två ronder trumf och klöver kan vara en bra början. Nu måste även Nord undvika att spela ruter och försvaret måste också se till att Nord vinner det tredje spadersticket. om det sitter går det alldeles utmärkt, men Nord-yd får i alla fall chansen att göra fel och rutermasken finns ju kvar. om det sitter fungerar det ju alldeles utmärkt att spela upp mot ruterknekt, men det ger ju inte bättre odds än den vanliga masken. Nästa simultantävling: 8 november Förbundet vensk Bridge 31 oktober 2011 imultantävling

3 Bricka 5. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ ED1053 ] Dkn5 { 72 } KD4 [ kn2 [ 986 ] K1042 N ] 86 { Dkn54 { E1063 } 1072 [ K74 ] E973 { K98 } kn95 } E863 Väst Nord Öst yd 1NT 3NT Den fina spaderfärgen motiverar en uppgradering av Nords hand och yd gör sig inga problem med den helt jämna handen. Utspel: rutersex. Ruterkung ger stick, direkt eller senare och Nord ställer två klöverstick för hemgången. om synes är 4 spader lika lätt, men det kräver att yd letar fram Nords femkortsfärg och då riskerar han samtidigt att ge Öst- Väst rätt mycket information. Bricka 6. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ kn52 ] E86 { E864 } Kkn2 [ 10 [ K97643 ] Dkn543 N ] K2 { D93 { kn1075 } D1076 [ ED8 ] 1097 { K2 } E8543 } 9 Väst Nord Öst yd 2[ D 3NT Med en rätt klen öppningshand och en dålig lågfärg har yd ingen brådska att agera. När Nord balanserar är det sedan inte mycket att diskutera. Utspel: hjärtertre. yd kan se att Öst måste ha en eller ett par sidohonnörer för sin 2-öppning, så hjärtern måste blockeras. paderknekt fångar sedan Västs tia och ordnar tre stick i färgen. Den ofarliga klövermasken ger därefter det nionde sticket. Bricka 7. yd giv. Alla i zonen. [ 102 ] D { K76 } 106 [ KD985 [ kn74 ] --- N ] K874 { E1052 { 984 } kn842 [ E63 ] Ekn2 { Dkn3 } ED93 } K75 Väst Nord Öst yd 1} 1[ 2[ D 4] runt Utspel: spaderfyra. pelföringen ger sig själv. Nord stjäl in sig på tredje spadern och maskar två gånger i trumf. Hjärteress och ruter godspelar det nionde sticket och klövermasken ger det tionde. Bricka 8. Väst giv. Ingen i zonen. [ E872 ] E954 { 8 } 9743 [ D93 [ K6 ] 2 N ] KD107 { EDkn954 { 1032 } EK6 } D1052 [ kn1054 ] kn863 { K76 } kn8 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 3{ 3NT Utspel: spaderfem. Eftersom yd aldrig kommer in i spelet, stannar Nord-yds utdelning vid de båda essen även om Öst missar att sätta i spadernio på utspelet. Fast, det är klart, spadernio från bordet ger ju sjätte tricken om Nord inte tar hem sitt andra ess. Bricka 9. Nord giv. Öst-Väst i zonen. [ 876 ] E9 { K965 } E972 [ kn1054 [ K9 ] K103 N ] Dkn62 { kn1073 { E84 } D8 [ ED32 ] 8754 { D2 } kn54 } K1063 Väst Nord Öst yd 1] 1[ 1NT Utspel: hjärteråtta. yd har ett motbjudande utspel. Trots att Öst-Väst bjudit båda högfärgerna är det nog en av dem som gör minst skada. Öst hade gärna sett något annat utspel och en iv hjärter tillbaka gör honom inte gladare. Efter den starten är det bäst att ge sig på spadern, och yd ar på att slå bort bordets sista hjärter. När Öst sedan får behålla spadernio, kan han ta ut sista hjärtern men måste sedan öppna endera lågfärgen. Försvaret kan därmed straffa kontraktet om Öst gör minsta misstag. Förbundet vensk Bridge 31 oktober 2011 imultantävling

4 Bricka 10. Öst giv. Alla i zonen. [ kn764 ] ED9 { EDkn83 } 7 [ K93 [ 105 ] 7653 N ] kn42 { 65 { K942 } KD98 [ ED82 ] K108 { 107 } 6432 } Ekn105 Väst Nord Öst yd 1{ 1[ 3[ 4[ Bricka 11. yd giv. Ingen i zonen. [ ED10 ] Dkn105 { D1053 } kn6 [ kn9763 [ K842 ] 3 N ] K974 { 8762 { Kkn } 1094 [ 5 ] E862 { E94 } ED732 } K85 Väst Nord Öst yd 1} 1{ D 1] 4] Bricka 12. Väst giv. Nord-yd i zonen. [ E104 ] { K6 } Dkn5 [ D7 [ 9853 ] 94 N ] D72 { ED94 { 8532 } [ Kkn62 ] EKkn { kn107 } K104 } E3 Väst Nord Öst yd 1NT 2{! 2] 3NT 4] Utspel: klöverkung. Försvarets enda chans att komma åt yd är att envisas med klöver. yd stjäl andra klövern och låter spaderknekt gå runt. Väst gör bäst i att krypa, vilket sätter yd på prov. En andra trumf till mask med damen leder nu ofelbart till straff. Öst måste ju komma in på ruterkung när bordets trumf är slut och har då en hög klöver att ta för. yd kan emellertid behålla kommandot genom att avbryta uttrumfningen. Hjärter till handen och rutertio godspelar rutern medan det finns trumf kvar på bordet. edan tar yd ut spaderess (4-1-sits blir ändå för svårt att hantera) och låter Väst ta sitt trumfstick när han vill. Kan Öst straffa spelet genom att krypa från ruterkung? Nej, inte det heller. yd tar då sin andra klöverstöld på bordet och fortsätter med ess och dam i ruter. På damen sakar yd sista klövern om inte Öst sätter i kungen. Utspel: spadertre. Det är ju inget problem att placera Öst-Västs honnörer, så yd tar spaderess och fortsätter med klöverknekt och ytterligare två klöver till stöld. Andra hjärtermasken avslöjar sedan 4-1-sitsen och läget är detta: [ D10 ] 10 { D1053 } -- [ kn976 [ K84 ] 3 N ] 97 { 8762 { Kkn } [ -- ] 86 { E94 } 73 } -- yd spelar nu ruter till bordets tia och Öst är maktlös. Med trumftian som ingång kan yd maska ut ruterkung även om den fortfarande sitter garderad. Öst får sitt trumfstick men yd har en övertrick klar. Utspel: klövernio. Fem tänkbara förlorare och ingen självklar väg att bli av med ett par av dem. Men det finns onekligen några maskar att pröva. Det verkar rimligt att försöka skydda ruterkung, så en spadermask med tian kan vara en idé. När det går bra, tar yd också ut spaderess. När damen faller, följer ess-kung i hjärter och spader med rutersak för jämn hemgång. Den som satsar på hjärtermasken lyckas förstås bättre och ruteress satt ju rätt hela tiden. ånt är livet Bricka 13. Nord giv. Alla i zonen. [ EK975 ] D84 { K8 } Kkn10 [ 862 [ kn10 ] 52 N ] EKkn10973 { { kn7 } 9872 [ D43 ] 6 { ED542 } allt om bridge - } ED Förbundet vensk Bridge 31 oktober 2011 imultantävling

5 Väst Nord Öst yd 1NT 3] D 4[ Använder man straffdubblingar i yds läge lär det inte gå att hitta utgången. Utspel: hjärteress. Nord kan ju själv ordna en hjärterstöld även med trumfutspel, så något problem med hemgången är det inte. Tredje hjärtern försvinner på ruter och ett klöverstick finns ju alltid att hämta. Bricka 14. ÖT giv. ingen i zonen. [ 5 ] { D975 } kn109 [ E [ 64 ] kn82 N ] E7 { Ekn42 { K1063 } --- [ KDkn2 ] KD3 { 8 } E8742 } KD653 Väst Nord Öst yd 1} 1[ 1NT 3[ Utspel: hjärtertio. Väst skyndar sig förstås att ordna för hjärterstölden och yd vinner andra stick. Att vända med en spaderhonnör är ingen bra idé. Västs plan är ju uppenbar, så att han går upp med esset på spadertvå är rätt givet. Väst tar sin stöld och spelar sedan trumf. 4-1-sitsen är förstås en besvikelse och när rutern inte ger full utdelning blir det en straff. Bricka 15. yd giv. Nord-yd i zonen. [ E ] 5 { 32 } 752 [ kn [ D10 ] D874 N ] kn { KD985 { 1076 } D93 [ K64 ] EK { Ekn4 } EK864 } kn10 Väst Nord Öst yd 2}! 2{! 2NT 3]! 4} 4] 4NT 5{ 5NT 6[ Med trekortsstöd och bara toppstick signalerar yd intresse för mer än utgång. Nords sjukortstrumf är tillräcklig för att reagera positivt, men att nappa på storslamsinviten är inte aktuellt mot en sang. Utspel: hjärterknekt Tolv toppstick är bara att hämta, men en omsorgsfull Nord ser till att göra en övertrick. Han sakar klöver på andra hjärtern, trumfar ut och stöldreser klövern. Bricka 16. Väst giv. Öst-Väst i zonen. [ D63 ] KDkn2 { D32 } 1093 [ [ 52 ] 764 N ] E953 { 876 { Ekn95 } E7 [ EKkn ] 108 { K104 } Dkn642 } K85 Väst Nord Öst yd 1] D 1NT Utspel: ruterfem. Öst-Väst hinner godspela sitt ruterstick innan Nord har klövern godspelad. Därmed stannar det vid en övertrick. Bricka 17. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn942 ] 109 { E } Dkn10654 [ ED7 [ K8 ] E73 N ] KDkn865 { Dkn42 { K875 } 872 [ ] 42 { } EK3 } 9 Väst Nord Öst yd 1] 2{ 3{ 4] Utspel: rutertre. En lyssnande yd satsar på att ge partnern en ruterstöld. Och med den uppenbara klövern i vända blir den planen framgångsrik. Klöverhonnör i utspel betyder lätta fem trick. Bricka 18. Öst giv. Nord-yd i zonen. [ D8652 ] 3 { 103 } kn10854 [ E74 [ 10 ] D4 N ] Kkn1065 { EKkn62 { D9854 } 963 [ Kkn93 ] E9872 { 7 } ED2 } K7 Förbundet vensk Bridge 31 oktober 2011 imultantävling

6 Väst Nord Öst yd 1] 2{ 2]! 3{ 4{ Med det sensationella trumfstödet kan Öst knappast nöja sig med mindre än en seriös utgångsinvit även om Väst förnekar tillägg på det stödvisande överbudet. Utspel: hjärtertre. Nord-yd tar raskt de fyra första sticken för en straff. Mindre glada blir de nog när de upptäcker att de har egen utgång i korten. Bricka 19. yd giv. Öst-Väst i zonen. [ E102 ] Kkn { D84 } E10864 [ KDkn5 [ 8 ] 8754 N ] D1093 { 106 { E953 } KDkn [ ] E62 { Kkn72 } 2 } 9753 Väst Nord Öst yd 1} 1[ 2[ Ofta ar man med trekortsstöd åt en ad partner, men Nords hand är så bra att en utgång inte alls är otänkbar. Utspel: hjärteråtta. yd gör inga problem av sin spelföring. Utspelet går till knekt, dam och ess. Hjärter till kungen och ruter till handen följs av hjärterstöld och ruterdam. Därmed hinner yd också bli av med den sista ruterförloraren. Öst-Väst får nöja sig med ruteress och tre trumfstick. Bricka 20. Väst giv. Alla i zonen. [ kn ] D { --- } Kkn8642 [ KD76 [ 94 ] E102 N ] K9876 { 953 { Ekn7642 } ED10 [ E ] kn543 { KD108 } 9753 } --- Väst Nord Öst yd 1NT 2[ D! 2NT 3] 4] Utspel: spaderess. Öst får inte upp det bord han hoppats på, och när rutern sitter som den gör är hemgång inte att tänka på. yd lär emellertid knappast hitta en besvärlig klöver i andra stick och Öst kommer undan med två straff. Hittar han att ta ut hjärteress innan han spelar ruter stannar det vid en. Bricka 21. Nord giv. Nord-yd i zonen. [ 10 ] D103 { KD7532 } 842 [ E753 [ K98642 ] EK9 N ] kn6 { E86 { kn104 } E65 [ Dkn ] { 9 } KD1073 } kn9 Väst Nord Öst yd 2{ D 2[ 3[ 4[ Utspel: ruternio. Mer än de tio toppsticken får Öst inte ihop. å de som lyckas landa i 3 sang har många sköna poäng att hämta. Bricka 22. Öst giv. Öst-Väst i zonen. [ 104 ] K84 { Dkn54 } EDkn4 [ Kkn [ D985 ] ED N ] kn { K8 { E1032 } 96 [ E7632 ] 65 { 976 } K73 } Väst Nord Öst yd 1] 1[ 2] Utspel: ruterdam. Utspelet ger Väst en gratischans som han naturligtvis tar. Mask med rutertio och ruteress med klöversak betyder två övertrick. Bricka 23. yd giv. Alla i zonen. [ Ekn10952 ] D864 { kn96 } --- [ K63 [ D74 ] Kkn105 N ] E9 { K42 { } EK2 [ 8 ] 732 { ED5 } Dkn9873 } Väst Nord Öst yd 1NT Utspel: spadertio. Efter spaderkung, hjärteress och hjärtermask har Väst sju stick klara. Med tre kända spader hos Nord satsar Väst förstås inte på att själv spela ruter, men det Förbundet vensk Bridge 31 oktober 2011 imultantävling

7 krävs att yd sakar helt rätt för att Väst inte ska få sitt åttonde stick. Bricka 24. Väst giv. Ingen i zonen. [ 7642 ] Ekn6 { EK862 } K [ Kkn53 [ D109 ] 108 N ] 95 { 1074 { 953 } E754 [ E8 ] KD7432 { Dkn } 1032 } Dkn986 Väst Nord Öst yd 1{ 1] 1[ 2}! 3] 4] Utspel: hjärtertio. Tolv stick är bara att inkassera med den perfekta anningen. KOMMANDE IMULTANTÄVLINGAR Hör med din klubb vilka datum den arrangerar simultantävling! HÖTEN 2011 Tisdag 8 november Onsdag 16 november Torsdag 24 november Måndag 28 november Tisdag 6 december Onsdag 14 december VÅREN 2012 Måndag 9 januari Tisdag 17 januari Onsdag 25 januari Torsdag 2 februari Måndag 6 februari FACIT- PELKORT med kommentarer Med Facit-pelkort kan ni spela hemmabridge och jämföra er med andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar. Givarna är tidigare spelade i riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund för de poäng (score) ni får. Ett paket med Facit-pelkort innehåller en kortlek med 48 givar samt tillhörande häfte med scorer. Förutom scorer redovisas i häftet även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer kring spelföringen m m. Givarna kan spelas om hur många gånger som helst och kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel. 1 N 2 Ö 3 4 V 5 N 6 Ö 7 8 V 9 N 10 Ö V 13 N 14 Ö V 17 N 18 Ö V 21 N 22 Ö V 25 N 26 Ö V 29 N 30 Ö V 33 N 34 Ö V 37 N 38 Ö V 41 N 42 Ö V 45 N 46 Ö V 1 Kortlek med 48 givar Pris: 85: 52-sidigt häfte med scorer och förslag till budgivning och spel. 1 Givsamling med kommentarer 1 HANDLA DIREKT I VÅR INTERNET-BUTIK! ÖPPEN DYGNET RUNT! pela Bridge heter Förbundet vensk Bridges nya kursserie, vilken är sprungen ur ett nordiskt samarbete. Det nordiska samarbetet började för omkring två år sedan. Tanken är, att hela Nordens nybörjare så småningom ska lära sig spela bridge på ett och samma sätt. De får då ett gemensamt bridgesystem som grund Nordisk tandard pela Bridge är ett utbildningspaket för nybörjare i bridge, innehållande kursbok, CD och kortlekar. Varje utbildningspaket innehåller: 1 st kursbok 1 st CD 2 st kortlekar Författare är Göran Petersson (pela Bridge 1 och 2), Magnus Lindkvist (pela Bridge 3 och 4) tillsammans med GeO Tislevoll (Norge) och Jacob Røn (Danmark). pela Bridge 1,2 och 3 finns att beställa hos Bridgeförlaget. pela Bridge 4 utkommer inom kort. Paketpris 300: Förbundet vensk Bridge 31 oktober 2011 imultantävling

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 20 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 februari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 november 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 85 ] E743 { 6543 } EK2 [ D [ EKkn943 ] kn N ] D82 { Dkn10987 { 2 } kn9864 [ 10762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 mars 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 april 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 september 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 75 ] KD10952 { D103 } KD [ ED9432 [ 8 ] kn8 N ] E6 { kn5 { EK842 } kn104 } 98762

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 februari 2011 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ E976 ] 742 { 54 } ED92 [ D5 [ 82 ] K6 N ] D10983 { EKkn9876 { D32 } 86 } 1043 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 9 mars 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 mars 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 maj 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 12 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 10 april 2012 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ KD86532 ] K8 { D105 } 3 [ 7 [ kn94 ] 542 N ] D10963 { K8762 { 43 } 9872 [ E10 ] Ekn7

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 8 januari 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 mars 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 25 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 15 december 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn985 ] KDkn10 { Kkn6 } 102 [ EKD64 [ 32 ] 853 N ] 4 { --- { D109852 } KD864 [

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 juni 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ kn1064 ] 1098 { Dkn8 } 952 [ D [ E98753 ] kn7542 ] 6 { 102 { E93 } EK1064 } D87 [ K2

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 5 februari 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ kn42 ] 8652 { D106 } Ekn3 [ ED53 [ 1076 ] EK107 ] D93 { Ekn8 { K9543 } 87 [ K98

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2 juni 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ 754 ] 74 { kn1096542 } K [ ED6 [ K9832 ] EK32 ] 1096 { 87 { D } Dkn43 [ kn10 ] Dkn85

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 21 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ D ] D984 { D965 } EKD4 [ kn10 [ E86432 ] 7653 ] EK2 { 743 { 108 } kn1083 [ K975

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 30 september 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ Ekn43 ] E983 { 109 } 765 [ 9852 [ K ] 1074 ] K5 { 872 { EKDkn6543 } E94 [ D1076

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 maj 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ E6 ] D83 { 954 } Kkn1042 [ D95 [ kn8 ] K1072 ] E54 { 863 { Kkn102 } E97 } D653 [ K107432

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN v03 2014 BRICKA 1 N/ingen KQ9762 A8 T84 KQJ762 753 3 AT9 JT4 KQ AT985 64 873 53 AJ962 4 KQJ52 2 Nord spärröppnar med 2. Det blir slutbud eftersom ingen har styrka att

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

KOMMENTARER TILL GIVARNA

KOMMENTARER TILL GIVARNA KOMMENTARER TILL GIVARNA BD SIMULTAN 2 2014 BRICKA 1 N/ingen A986 QT75 9532 K95 A2 AQJ74 83 85 2 T86 AQJ7 KQJ43 KJ43 K T642 T976 1 2 2 4 Nord har fina honnörer och öppnar med 11 hp. Sedan visar han 5-korts

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 17 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 19 maj 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ K73 ] Ekn10 { E82 } KD93 [ E5 [ 1094 ] D9752 ] 86 { D74 { 10963 } 1084 } Ekn65 [ Dkn862

Läs mer

Stenbergs 2NT enligt Skrot

Stenbergs 2NT enligt Skrot Stenbergs enligt Skrot Tillsammans med Staymans och Blackwoods torde Stenbergs vara de spelade konventionerna i Sverige. Utomlands är den inte lika vanlig, men en hel del par använder den. I USA kallas

Läs mer

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge?

GRUNDKURS I BRIDGE - ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA SPEL, SÅVÄL HEMMA SOM PÅ KLUBB ELLER INTERNET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - ETT AV VÄRLDE TÖRTA PEL, ÅVÄL HEMMA OM PÅ KLUBB ELLER ITERET - - Are you up for the Challenge? GRUDKUR I BRIDGE - IEHÅLLFÖRTECKIG Lektion 1 Introduktion och spelets grunder 3 Ett parspel

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Världens enklaste reläsystem

Världens enklaste reläsystem Världens enklaste reläsystem Jan Eric Larsson Hur bjuder du följande slam? s kn-3 s K-D-4 d E-3 d 8-6 c E-D-10-4 c K-kn-5-2 Det här är ett fall där det är bättre att spela med en mer jämnt fördelad färg

Läs mer

3NT bättre än 4 hjärter?

3NT bättre än 4 hjärter? 3NT bättre än 4 hjärter? BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p? 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743

Läs mer

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar!

Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! Att lära ut bridge på 3 tillfällen á 3 timmar! 3 x Micke Melander Sveriges Bridgeförbund 20013 Innehåll Förberedelser Inledning...3 Rikskonsulenter...3 Förberedelser Diskussion...4 Storleken...4 Till start...4

Läs mer

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7

och ruterstöld följs av frånslag i hjärter som... s E 10 6 5 3 10 2 c D kn 3 6 2 D c 10 8 7 S P E L T E K N I K L I T E S V Å R A R E Lite svårare... TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 50-51.

Läs mer

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER

KORTVÄRDERING PLUS- OCH MINUSFAKTORER KORTVÄRDERING Vilken hand är bäst? Med bra fördelning och täta färger -> öppna med 1 trick i färg även med "bara" 10-11 hp 12 hp Kkn8 ED32 D432 32 11 hp K2 ED10982 D1098 2 10 hp EK10982 Dkn1098 2 2 Den

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Tretton SMguld. Pass på soffan! MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK NR 2 2015 ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK PASS NR 2 2015 Pass på soffan! Brukar du och din bättre hälft bråka när ni spelar bridge? Kanske borde ni pröva parterapi... Tretton SMguld i lag! Tommy Gullberg

Läs mer

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3

Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX. Förord 3 MINIKURSER I BRIDGE Svenska Bridgeförbundet - MINIKURS INDEX Förord 3 1. RKCB - Roman KeyCard Blackwood 4 2. Spela med oddsen 8 3. Försvarsspel 11 4. Ledtrådar 14 5. Spelplan 17 6. Spärrbud 20 7. Utspel

Läs mer

Budduell för juniorer

Budduell för juniorer J U N I O R E R B U D D U E L L E N Budduell för juniorer TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje giv

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin

N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin ÖVERKURS N.B. Kopia från ursprungsmaterialet. Ej editerat för läsbarhet, ej heller justerat den mycket informella svenskan. /Ted Böklin SPÄRRÖPPNINGAR / SPÄRRINKLIV Vad med öppningsbud på tre och fyratricksnivån?

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Par 11 vinner kvällens tävling. Det

Par 11 vinner kvällens tävling. Det K L U B B E N K A L M A R B R I D G E N S H U S FLER DELTAGARE OCH MEDLEMMAR Johan Singvall har som ordförande för paraplyorganisationen Kalmar Bridge liksom föregångaren Gunnar Gyllenram betytt mycket

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

9 7 2 Q T Q 8

9 7 2 Q T Q 8 Sverige Danmark, Bricka 1 Pass (Pass) 1ru (Pass) 1sp (Pass) 3ru* (Pass) 3sp** (Pass) 4sp (All pass) *15-17, 6k ruter och 3-stöd i spader ** UK, vill inte vara spelförare i 3NT (vanligen ej 5-korts sp).

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430)

Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda konventionerna inom tävlingsbridgen Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). RKCB är en slamkonvention

Läs mer

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring.

När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet att ta en offring. B U D G I V N I N G O F F R I N G A R Offringar TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ FOTO: SWANGAMES.COM När du tror det är billigare att gå bet i ett eget kontrakt, även om motståndarna dubblar, ja då har du möjlighet

Läs mer

Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats.

Ett litet förtydligande av detta med budekonomi kan vara på sin plats. KURSMATERIAL ÅTTA ÖVERSIKT AVSNITT Budekonomi Öppning 1 NT och svarsbud Öppning starka händer BUDEKONOMI Ett litet förtydligande av detta med "budekonomi" kan vara på sin plats. Grundtanken är att vi vill

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 poäng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1. Välj

Läs mer

Budgivning för nybörjare

Budgivning för nybörjare Budgivning för nybörjare Öppningsbud: 15 17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar Sammanställning av öppningsbud för jämna händer: Se info Andra händer mellan 12-19 19 poäng ng: Bjud 1 trick i färg: Svar 1.

Läs mer

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn

1. D-kn E 2. E-kn D 3. E-D kn 4. kn E-D 5. D E-kn 6. E D-kn F R Å G A B R I D G E F Ä R G B E H A N D L I N G Fråga Bridge Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!

Läs mer

Nu blir det festival också på vintern

Nu blir det festival också på vintern F Ö R B U N D S I N F O V I N T E R F E S T I V A L Nu blir det festival också på vintern TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE I januari arrangeras den första Vinterfestivalen, där allt började i Skövde.

Läs mer

KORSORDET 5/2016. Konstruktör: Erik Olsson

KORSORDET 5/2016. Konstruktör: Erik Olsson KNEP & KNÅP KORSORDET VÅGRÄTT 1) Överhuvudtaget något påtagligt förr (13). 8) Rakt på sak (7). 9) Var våg. 21 (5). 10) Sörja (5). 11) Skifta färg (7). 13) Kan ställa till problem för syns skull (4). 15)

Läs mer

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti

Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade i SM-par! Två guld och ett silver under veckan till Mårten, världsklass! Söndagen den 4 augusti Nr 10. 27 juli - 4 augusti 2002, Skövde. RED Micke Melander, Co-RED Tommy Gullberg, Noomi Hebert, Per Jernberg och Peter Johansson. Pris 5 kr. Söndagen den 4 augusti Svante Ryman - Mårten Gustawsson segrade

Läs mer

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå.

NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN Lektion Budgivning. Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. 1 NOTERINGAR FRÅN BRIDGE-KURS HÖSTEN 2011 Lektion 1 2011-10-04 Budgivning Försök att hitta 8 korts högfärg och bjud och spela den på lämplig nivå. Öppna med 1NT med balanserad hand och 15-17 hp. Svarshanden

Läs mer

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver.

Klöver ut straffar förstås ofelbart, men vem kan begära det? Det räcker emellertid också att Väst går upp med hjärterdam och skiftar till klöver. 2 Bulletin nr 1 - Nordic Junior Team Bridge Championships 2008 Danmark J - Danmark S: Från -23 till +30 Bertil G Johnson I det danska inbördes mötet (äldre laget ÖV i slutna rummet som jag följde) small

Läs mer

Bridge när det är som lättast:

Bridge när det är som lättast: PASS Medlemstidning för BK S:t Erik Nr 1-2006 Vad gör alla superbridgeintresserade människor hela dagarna? Se sidan 6! Bridge när det är som lättast: Speedy Gonzales! Sid 2 Pass nr 1 2006 Innehåll PASS

Läs mer

Möte Budgivning - fortsättning

Möte Budgivning - fortsättning Möte 5 2017-02-20 Budgivning - fortsättning Kvällens agenda Budgivning fortsättning Teorin ikväll är rejält mer komplex än tidigare träffar. Men efter detta blir det lite enklare igen! Denna afton kommer

Läs mer