Om bolån, räntor och amortering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om bolån, räntor och amortering"

Transkript

1 Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer bland personer som har bolån, inte bor hemma hos föräldrar och är i åldrarna år. Undersökningen genomfördes mellan den 20 september till och med den 22 oktober av PFM Research i Sverige AB. Sammanfattning Knappt 60 procent av svenskarna har bostadslån. 53 procent av de med bostadslån, har lån på upp till en miljon kronor och 68 procent har lån på upp till 2 miljoner kronor. Hushållets månadsinkomst och sociala situation påverkar i stor utsträckning bostadslånets storlek. Hushållen med de högre inkomsterna, och hushåll som består av sambo/gifta med hemmavarande barn, har oftare de högsta bolånen. Bland dem i åldrarna år har en större andel än andra åldrar (40 procent), lån över 1 miljon kronor. I Stockholms län och i området Göteborg och Bohuslän är andelen med stora lån störst. Störst andel med medelstora bolån, på mellan 1 och 2 miljoner kronor, finns i Stockholms län, 35 procent, och Hallands län, 30 procent. Var fjärde har rörlig ränta på hela bolånet. 32 procent av hushållen med en sammanlagd inkomst på kronor eller mer har hela sitt lån rörligt, jämfört med 26 procent i genomsnitt. Bland dem som bor i bostadsrätt är det betydligt större andel som har rörlig ränta på hela bolånet, jämfört med dem som bor i villa eller radhus. Hushåll med stora bolån över 2,1 miljon kronor, har oftare rörlig ränta på hela sitt bolån än hushåll med mindre bostadslån. 14 procent av hushållen med bolån uppger att de inte amorterar på sina lån alls. Boende i bostadsrätt uppger i större utsträckning än boende i villa/radhus att de inte amorterar på sina lån alls. I Stockholms län är det en betydligt större andel, 23 procent, som uppger att de inte amorterar och det är högst andel i landet. Även i västra Skåne och Uppsala län finns stor andel jämfört med riket i genomsnitt som säger att de inte amorterar.

2 Sida 2 (16) Den genomsnittlige bolåntagaren har 1,5 miljoner kronor i lån Knappt 60 procent av svenskarna har bostadslån De som har bostadslån har i genomsnitt lånat kronor. De allra flesta med bostadslån, 53 procent, har lån på upp till en miljon kronor och 68 procent har lån på upp till 2 miljoner kronor. 15 procent har lån på 1 2 miljoner kronor. 5 procent har bolån på mellan 2,1 och 3 miljoner kronor och 4 procent har bolån som överstiger 3,1 miljoner kronor. Graf: Bostadslånets storlek Hur mycket har du\ditt hushåll totalt i lån på bostaden? Bas: de som har bostadslån och inte bor hemma hos föräldrar 4 35% 25% 23% 1 5% 5% 4% Upp till kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Vet inte 24 procent av dem som har bolån vet inte hur stort lånet är. Andelen som inte vet hur stort bolån de har är högre bland de yngsta, i åldern år och i hushåll utan barn. Bland ensamstående utan hemmavarande barn uppger 31 procent att de inte vet hur stora bolån de har. Bland dem i åldrarna år har en större andel jämfört med andra åldrar lån över 1 miljon kronor. I den här åldersgruppen har 40 procent bolån över 1 miljon kronor, jämfört med 24 procent i genomsnitt. 25 procent har lån på mellan 1 2 miljoner kronor, 8 procent har mellan 2,1 och 3 miljoner och 7 procent har bolån på mer än 3, 1 miljon kronor.

3 Sida 3 (16) Graf: Bostadslånets storlek nedbrutet på ålder Hur mycket har du\ditt hushåll totalt i lån på bostaden? Bas: de som har bostadslån och inte bor hemma hos föräldrar år år år 53% 4 37% 27% 25% 16% 11% 1 7% 8% 7% 3% 3% 1% Upp till kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Vet inte Bostadslån kr Hushållets månadsinkomst och sociala situation påverkar i stor utsträckning bostadslånets storlek. Hushållen med de högsta inkomsterna, och hushåll som består av sambo/gifta med hemmavarande barn, har i störst utsträckning höga bolån. 42 procent av hushållen med sammanlagd inkomst över kronor i månaden har bolån över 1 miljon kronor. 25 procent har mellan 1 och 2 miljoner kronor i lån, att jämföra med 15 procent i genomsnitt. I snitt lånar denhär gruppen kronor. Bland sambo/gifta med hemmavarande barn har 20 procent lån på mellan 1 och 2 miljoner kronor. Graf: Bostadslånets storlek nedbrutet på hushållsinkomst i gruppen år Hur mycket har du\ditt hushåll totalt i lån på bostaden? Bas: de som har bostadslån och inte bor hemma hos föräldrar Upp till kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Vet inte 13% 13% 11% 2% 3% 8% 2% 4% 1% 1% 1 9% 9% 6 25% 5 32% % 46% 33% kr kr kr kr kr eller mer Hushållsinkomst

4 Sida 4 (16) Om man särskilt studerar gruppen i åldrarna år med en sammanlagd månadsinkomst på över kronor är det en ännu större andel om har stora bolån. Här har 60 procent bolån som överstiger 1 miljon kronor och 36 procent har lån på mellan 1 och 2 miljoner kronor. I snitt har den här åldersgruppen kronor i lån på sin bostad. Graf: Bostadslånets storlek nedbrutet på hushållsinkomst i gruppen år Hur mycket har du\ditt hushåll totalt i lån på bostaden? Bas: de mellan 25 och 39 år som har bostadslån och inte bor hemma hos föräldrar Upptill kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Vet inte 1 5% 6% 12% 4% 6% 6% 12% 36% 4 31% 38% 45% 27% 1 12% kr kr kr kr eller mer Hushållsinkomst Graf: Bostadslånens storlek nedbrutet på social situation Hur mycket har du\ditt hushåll totalt i lån på bostaden? Bas: de som har bostadslån och inte bor hemma hos föräldrar 45% 4 42% 41% Ensamstående utan hemmavarande barn Sambo\gift utan hemmavarande barn Ensamstående med hemmavarande barn Sambo\gift med hemmavarande barn 35% 28% 28% 28% 31% 29% 25% 16% 16% 1 5% 1 8% 6% 6% 6% 3% 3% 1% 1% 2% Upp till kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Vet inte

5 Sida 5 (16) Var fjärde har rörlig ränta på hela bolånet 26 procent uppger att de har hela bolånet med rörlig ränta medan 19 procent inte har rörlig ränta alls. En relativt stor andel, 26 procent, kan inte uppge hur stor andel av sitt lån de har med rörlig ränta, eller om de har rörlig ränta överhuvudtaget. Det finns en större okunskap bland kvinnor än män när det gäller hur stor andel bostadslånet som är rörligt. 33 procent av kvinnorna säger att de inte vet hur stor andel som är rörligt jämfört med 20 procent bland männen. Även här är de yngre osäkrare än de äldre. 58 procent bland dem mellan 16 och 24 år vet inte hur stor andel som de har med rörlig ränta Graf: Andel av lånet med rörlig ränta Hur stor andel (i procent) av dina\era bolån har du med rörlig ränta? Med rörlig ränta menar vi helt rörlig ränta eller 3 månadersränta. Bas: de som har bostadslån och inte bor hemma hos föräldrar 25% 1 5% 5% 2% % 10 Vill ej uppge Vet inte Har ej rörlig ränta Boendeform och inkomst påverkar tydligt hur stor andel rörlig ränta hushållen har på sina bolån. Bland dem som bor i bostadsrätt är det betydligt högre andel som har rörlig ränta på hela bolånet, jämfört med dem som bor i villa eller radhus, 40 procent jämfört med 24 procent. Snittlånet bland dem som bor i bostadsrätt är kronor.

6 Sida 6 (16) Graf: Andel av lånet med rörlig ränta nedbrutet på boendeform 5 45% 4 Hur stor andel (i procent) av dina\era bolån har du med rörlig ränta? Med rörlig ränta menar vi helt rörlig ränta eller 3 månadersränta. Villa\radhus Bostadsrätt Jordbruksfastighet 4 35% 25% 23% 31% 1 5% 8% 5% 5% 3% 1% 2% % 10 Vill ej uppge Vet inte Har ej rörlig ränta Andel rörliga lån Hushåll med högre inkomster, kronor eller mer i månaden i sammanlagd hushållsinkomst, har i större utsträckning rörlig ränta än hushåll med lägre inkomster. 32 procent av dem med en hushållsinkomst på kronor eller mer har hela sitt lån rörligt, jämfört med 26 procent i genomsnitt. Graf: Andel av lånet med rörlig ränta - nedbrutet på hushållsinkomst Hur stor andel (i procent) av dina\era bolån har du med rörlig ränta? Med rörlig ränta menar vi helt rörlig ränta eller 3 månadersränta % 10 Vill ej uppge Vet inte Har ej rörlig ränta % 13% 7 1% % 32% 31% 29% 9% 7% 4% 1% 11% kr kr kr kr eller mer Hushållsinkomst

7 Sida 7 (16) De hushåll som har störst bolån har oftare rörlig ränta på hela sitt bolån. Allra vanligast att ha rörlig ränta på hela bolånet är det bland dem som har över 2,1 miljoner kronor i lån. I denna grupp har 41 procent helt rörlig ränta. Bland dem som har över 3,1 miljoner kronor i lån har 40 procent rörlig ränta på hela bolånet. Graf: Hur stor del av lånet med rörlig ränta nedbrutet på storlek på lån Hur stor andel (i procent) av dina/era lån har du med rörlig ränta? % 10 Vill ej uppge Vet inte Har ej rörlig ränta 29% 1% 29% 7% 1 9% 9% 31% 11% 13% 1% 41% 13% 4 4% 1 3% 27% 4 27% Upptill kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Hur mycket har du/ditt hushåll i lån på bostaden?

8 Sida 8 (16) Högst bolån och flest med rörlig ränta i storstäderna Majoriteten av de svenska hushållen har lån på upp till 2 miljoner kronor och endast 9 procent har lån på över 2,1 miljoner kronor. I Stockholms län och i området Göteborg och Bohuslän är andelen med höga lån störst. Här har 17 respektive 13 procent av dem med bolån lån som överstiger 2,1 miljoner kronor. Störst andel med medelstora bolån, på mellan 1 och 2 miljoner kronor, finns i Stockholms län, 35 procent, och Hallands län, 30 procent. Bostadslånets storlek är i genomsnitt högst i Stockholm där stockholmaren lånar kronor i snitt. Därefter följer Hallands län där snittlånet ligger på kronor. Graf: Bostadslånets storlek - uppdelat på län del 1 Västernorrlands län Jämtlands län Norrbottens län Dalarnas län Värmlands län Kalmar län Västerbottens län Jönköpings län Gävleborgs län Östergötlands län Örebro län Blekinge län LF Skaraborg Total Hur mycket har du\ditt hushåll totalt i lån på bostaden? Bas: De som har bostadslån De som bor hemma hos föräldrar borttagna. Upp till kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Vet inte 48% 1 1%2% 46% 12% 13% 1%2% 45% 9% 1% 23% 45% 1% 2% 41% 12% 4% 3% 4 11% 2%1% 39% 16% 2% 3% 23% 39% 13% 16% 2% 2% 28% 36% 1%2% 35% 16% 4% 5% 34% 23% 1 2% 3% 29% 33% 2% 2% 33% 1%2% 28% 32% 3% 3% 25%

9 Sida 9 (16) Graf: Lån per län del 2 Kronobergs län Total Västmanlands län Gotland län LF Kristianstad LF Göinge LF Älvsborg Skåne Län Uppsala län Västra Götalands Län Södermanlands län LF Skåne Hallands län LF Göteborg & Bohuslän Stockholms län Hur mycket har du\ditt hushåll totalt i lån på bostaden? Bas: De som har bostadslån De som bor hemma hos föräldrar borttagna. Upp till kr kr 1,0 2,0 milj 2,1 3,0 milj 3,1 milj eller mer Vet inte 32% 11% 1%3% 34% 32% 3% 3% 25% 32% 16% 3% 3% 23% 23% 3% 3% 29% 4% 4% 27% 29% 1%1% 29% 27% 23% 1%2% 25% 4% 3% 28% 3% 4% 25% 4% 2% 27% 25% 2% 2% 16% 6% 4% 27% 16% 5% 5% 25% 1 3% 28% 16% 12% 35% 1 7% Andelen med rörlig ränta på hela sitt bolån är i genomsnitt 26 procent i riket. Stockholms län har högst andel som har hela sitt bolån med rörlig ränta, 39 procent. Även i området för Göteborg och Bohuslän är andelen med helt rörliga räntor hög, 36 procent. Länen med lägst andel som har helt rörlig ränta är Norrbottens län och Västernorrlands län där 19 respektive 18 procent har enbart rörlig ränta. I Kalmar, Norrbottens och Västernorrlands län finns också störst andel bolåntagare som inte alls har rörlig ränta på sina lån. Observera att detta är ett snitt baserat på alla som i undersökningen kan uppge hur stort lån de har på sin bostad.

10 Sida 10 (16) Graf: Andel med rörlig ränta på hela lånet per län Hur stor andel (i procent) av dina\era bolån har du med rörlig ränta? Med rörlig ränta menar vi helt rörlig ränta eller 3 månadersränta. Stockholms län 39% LF Göteborg & Bohuslän 36% Uppsala län Östergötlands län 29% Jönköpings län 29% LF Skåne 28% Kalmar län 28% Hallands län 28% Kronobergs län 28% Västra Götalands Län 27% Dalarnas län 27% Gotland län 27% Västerbottens län Total LF Älvsborg 25% Skåne Län LF Kristianstad 23% Värmlands län 23% Blekinge län Jämtlands län LF Skaraborg Gävleborgs län LF Göinge Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Norrbottens län Västernorrlands län 5% 1 25% 35% 4 45% 5 10 rörlig ränta Graf: Andel som inte har rörlig ränta alls uppdelat på län Hur stor andel (i procent) av dina\era bolån har du med rörlig ränta? Med rörlig ränta menar vi helt rörlig ränta eller 3 månadersränta. Kalmar län 27% Norrbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Gävleborgs län 23% Gotland län 23% LF Skaraborg Dalarnas län Värmlands län Kronobergs län LF Älvsborg Södermanlands län Total Västra Götalands Län Hallands län Blekinge län Jönköpings län Örebro län LF Kristianstad Jämtlands län LF Göinge Östergötlands län Skåne Län Uppsala län LF Skåne Västerbottens län LF Göteborg & Bohuslän Stockholms län 12% 5% 1 25% 35% 4 45% 5 Har ej rörlig ränta

11 Sida 11 (16) Amorteringar ett sparande för de flesta På frågan om man tycker att amorteringen är ett sparande eller en boendekostnad uppger 45 procent att de ser amorteringen som ett sparande. 41 procent ser amorteringen som en boendekostnad. Män ser i större utsträckning än kvinnor amorteringen som ett sparande, 50 procent jämfört med 40 procent av kvinnorna % 4 41% 1 Som ett sparande Som en boendekostnad Amorterar inte Graf: Syn på amorteringar sparande eller boendekostnad. Nedbrutet på kön. 6 Man Kvinna % % 1 Som ett sparande Som en boendekostnad Amorterar inte

12 Sida 12 (16) Personer i hushåll med de högsta inkomsterna, kronor eller mer i månaden, ser i större utsträckning än de med lägre inkomster amorteringen som ett sparande. 56 procent i den här gruppen menar att amorteringen är ett sparande, jämfört med 45 procent i genomsnitt. Graf: Syn på amorteringar sparande eller boendekostnad - hushållsinkomst Som ett sparande Som en boendekostnad Amorterar inte % 11% % % 52% 4 56% 1 42% 37% kr kr kr kr eller mer Hushållsinkomst Boendeformen påverkar också synen på amorteringar. Villa- och radhusägare ser i större utsträckning än bostadsrättsinnehavare amorteringarna som en boendekostnad, 43 procent bland villa- och radhusägarna jämfört med 30 procent bland bostadsrättsägarna. Graf: Syn på amorteringar sparande eller boendekostnad. Nedbrutet på boendeform. 6 Som ett sparande Som en boendekostnad Amorterar inte 5 45% 43% 48% 44% 47% 4 13% 1 8% Villa\radhus Bostadsrätt Jordbruksfastighet

13 Sida 13 (16) 14 procent av hushållen med bolån uppger att de inte amorterar på sina lån alls. Flest som inte amorterar finns i åldersgruppen år, bland ensamstående utan hemmavarande barn och i hushåll med inkomster under kronor i månaden. Boende i bostadsrätt uppger i större utsträckning än boende i villa/radhus att de inte amorterar på sina lån. 22 procent av bostadsrättsinnehavarna amorterar inte, jämfört med 13 procent av dem som bor i villa eller radhus. Graf: Amorterar inte. Nedbrutet på kön, ålder, social situation, boendeform och hushållsinkomst. 6 Amorterar inte % 13% 16% 13% 13% 1 Man Kvinna år år år Ensamstående EnsamståendeSambo\gift utansambo\gift med utan med hemmavarande hemmavarande hemmavarande hemmavarande barn barn barn barn 6 Amorterar inte % 1 8% Villa\radhus Bostadsrätt Jordbruksfastighet Total

14 Sida 14 (16) 6 Amorterar inte % 11% kr kr kr kr eller mer

15 Sida 15 (16) Synen på amorteringar skiljer sig mellan länen På frågan om hur de med bolån ser på sina amorteringar säger 45 procent att de ser amorteringarna på bolånet som ett sparande medan 41 procent ser amorteringen som en boendekostnad. I Jönköpings och Gotlands län är det betydligt fler än genomsnittet som ser amorteringen som ett sparande. I Norrbotten, Jämtland och Dalarna och ser bolåntagarna i större utsträckning än riksgenomsnittet amorteringarna som en boendekostnad. Undersökningen visar också att 14 procent av dem som har bolån uppger att de inte amorterar på sina bolån. I Stockholms län är det betydligt större andel, 23 procent, som inte amorterar och det är högst andel i landet. Även i västra Skåne och Uppsala län finns en stor andel, jämfört med riket i genomsnitt, som säger att de inte amorterar. Graf: Syn på amortering sparande eller boendekostnad nedbrutet på län. Del 1 Bas: De som har bostadslån. De som bor hemma hos föräldrar borttagna. Som ett sparande Som en boendekostnad Amorterar inte Jönköpings län Gotland län LF Skåne Örebro län Västmanlands län LF Skaraborg Stockholms län Kronobergs län LF Älvsborg Hallands län Västra Götalands Län LF Göteborg & Bohuslän Total 53% 38% 9% 51% 38% % % 38% 49% 42% 9% 48% 29% 23% 48% 46% 6% 48% 36% 16% 48% 39% 13% 48% 39% 46% 38% 16% 46% 42% 12%

16 Sida 16 (16) Graf: Syn på amortering sparande eller boendekostnad nedbrutet på län. Del 2 Bas: De som har bostadslån. De som bor hemma hos föräldrar borttagna. Som ett sparande Som en boendekostnad Amorterar inte Total Blekinge län Skåne Län Östergötlands län Gävleborgs län Södermanlands län Värmlands län LF Kristianstad LF Göinge Uppsala län Kalmar län Västerbottens län Västernorrlands län Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län 46% 42% 12% 46% 42% 13% 45% 41% 45% 41% 45% 42% 13% 45% 44% 11% 44% 45% 11% 44% 44% 12% 43% 47% 1 43% 38% 43% 45% 12% 42% 47% 11% 42% 5 8% 4 52% 8% 4 55% 5% 39% 54% 7%

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Andel väntande inom 60 dagar Kömiljard besök andel väntande inom 60 dagar 100 90 80 70 60 2012 2011 2010 50 40 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västmanlands län

Företagsamheten 2018 Västmanlands län Företagsamheten 2018 Västmanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västmanlands län

Företagsamheten 2018 Västmanlands län Företagsamheten 2018 Västmanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Företagsamheten 2018 Hallands län

Företagsamheten 2018 Hallands län Företagsamheten 2018 Hallands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Landshypotek Banks Boendebarometer svenskarnas drömboende. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Novus

Landshypotek Banks Boendebarometer svenskarnas drömboende. En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Novus Landshypotek Banks Boendebarometer svenskarnas drömboende En rapport från Landshypotek Bank baserad på en undersökning från Novus Inledning Bostadsfrågan omger oss varje dag i media, i den politiska debatten

Läs mer

Företagsamheten 2018 Gävleborgs län

Företagsamheten 2018 Gävleborgs län Företagsamheten 2018 Gävleborgs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västernorrlands län

Företagsamheten 2018 Västernorrlands län Företagsamheten 2018 Västernorrlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Företagsamheten 2018 Kronobergs län

Företagsamheten 2018 Kronobergs län Företagsamheten 2018 Kronobergs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Kalmar län

Företagsamheten 2018 Kalmar län Företagsamheten 2018 Kalmar län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jämtlands län

Företagsamheten 2018 Jämtlands län Företagsamheten 2018 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Gotlands län

Företagsamheten 2018 Gotlands län Företagsamheten 2018 Gotlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagsamheten 2018 Uppsala län

Företagsamheten 2018 Uppsala län Företagsamheten 2018 Uppsala län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Uppsala län

Företagsamheten 2018 Uppsala län Företagsamheten 2018 Uppsala län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Avdelningen för statistik och jämförelser Sanna Tiikkaja Herman Holm Diarienr. 44123/2014 Psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagsamheten 2018 Östergötlands län

Företagsamheten 2018 Östergötlands län Företagsamheten 2018 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Företagsamheten 2018 Östergötlands län

Företagsamheten 2018 Östergötlands län Företagsamheten 2018 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer