Enkät i gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät i gymnasieskolan"

Transkript

1 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Realgymnasiet Stockholm, Hotell- och turismprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor

2 Om undersökningen På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner och Håbo har Gymnasieantagningen Storsthlm, och genomfört den årliga totalundersökningen för eleverna i årskurs på gymnasiet. Undersökningen genomfördes under vecka - 1 år och både kommunalt och enskilt drivna skolor erbjöds att delta. Syftet med undersökningen är att bland annat att följa upp kommunernas mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv och Helhetsomdöme. Resultaten redovisas i så kallade temperaturdiagram med olika färger för de olika skalstegen i en -gradig instämmandeskala. 1- är negativt/instämmer inte och - är positivt/instämmer, värdet 3 är neutralt. en positiva svar anges för respektive fråga. Inga resultat visas i grupper med mindre än svarande eller där resultaten riskerar respondenternas anonymitet. Tips vid analys av resultaten Titta på diagrammen och se var ni har era styrkor respektive utvecklingsområden. Analysera era styrkor och diskutera hur ni ska göra för att fortsätta behålla dessa resultat. Ta därefter fram 1-3 prioriterade områden som ni vill arbeta vidare med. Diskutera dessa områden och ta fram en plan för hur ni kan arbeta med dessa. Utse ansvarig och sätt en tidplan för när det ska vara klart. Tänk på att resultaten alltid ska tolkas i sitt sammanhang. Har nyligen stora förändringar skett inom skolan, t ex lärarbyten, omorganisation kan det påverka resultatet. Samtidigt är det bra att dra lärdomar av detta framåt. Har skolan mycket bra resultat kan diskussionen fokusera på hur de goda resultaten ska bibehållas och vilka hot som kan äventyra de goda resultaten och hur man kan förebygga dessa.

3 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Rekommendera program Rekommendera skola Nöjd med skolan Trygg i skolan Positiv stämning på skolan Nöjd med skolans arbete mot mobbning Arbetsro på lektioner Synpunkter tas tillvara 3 Utvecklingssamtalet känns meningsfullt Påverka arbetssätt 1 Undervisningen motiverar till att vilja lära mera Påverka innehållet Lärare samarbetar kring lärandet Lärare hjälper att förstå hur studieresultat förbättras Får info om hur jag ligger till Lärare informerar om betyg Lärarna bemöter mig positivt Lärare kunniga i ämnena Får extra hjälp om jag behöver Variation på arbetssätt under lektioner, Hotell- och turismprogrammet åk,,, Alla 3

4 Hotell- och turismprogrammet åk Rekommendera skola Nöjd med skolan Trygg i skolan Positiv stämning på skolan Nöjd med skolans arbete mot mobbning Rekommendera program 3 Arbetsro på lektioner Synpunkter tas tillvara 1 Utvecklingssamtalet känns meningsfullt Påverka arbetssätt Undervisningen motiverar till att vilja lära mera Påverka innehållet Lärare samarbetar kring lärandet Lärare hjälper att förstå hur studieresultat förbättras Får info om hur jag ligger till Lärare informerar om betyg Lärarna bemöter mig positivt Lärare kunniga i ämnena Får extra hjälp om jag behöver Variation på arbetssätt under lektioner

5 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Trygghet och trivsel Jag känner mig trygg på min skola Det är en positiv stämning på min skola Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

6 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Trygghet och trivsel Det är arbetsro på mina lektioner Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat 6

7 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Upplever du att du under detta läsår har blivit illa behandlad (kränkt/trakasserad) på din skola? Med det menas att du har blivit utfryst, hotad, slagen eller illa behandlad på annat sätt Ja Nej Vet ej/vill ej svara 1) Inget resultat

8 Hotell- och turismprogrammet åk Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad? 1 3 Flera gånger i veckan Fler gånger per termin Några enstaka gånger per termin 1) Har blivit kränkt ) För få svar 8

9 Hotell- och turismprogrammet åk Av vem upplever du dig illa behandlad? Elev i min klass Annan elev på skolan Min lärare Annan vuxen på skolan 1 3 1) Har blivit kränkt ) För få svar 9

10 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Frågor om lärandet Utvecklingssamtalet med min mentor/handledare känns meningsfullt Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera Mina lärare samarbetar kring mitt lärande Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat 1

11 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Frågor om lärandet Det är variation på arbetssätten under mina lektioner Jag får extra hjälp om jag behöver Mina lärare är kunniga i sina ämnen Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

12 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Frågor om lärandet Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat 1

13 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Frågor om lärandet Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

14 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat 1

15 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv Jag får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat 1

16 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Övriga frågor Jag använder ofta digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smartboard, smartphone, m.m. i mitt skolarbete Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

17 Hotell- och turismprogrammet åk ( svar, 9%) Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever Jag kan rekommendera min skola till andra elever Jag är nöjd med min skola Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

18 Målområdessammanställning Anger andelen positiva per målområde

19 Målområdessammanställning Trygghet och trivsel 3 Frågor om lärandet 8 Inflytande Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv 6 Helhetsomdöme 3 1

20 Redovisning per kön

21 Hotell- och turismprogrammet åk Trygghet och trivsel Jag känner mig trygg på min skola Det är en positiv stämning på min skola Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning Det är arbetsro på mina lektioner Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) För få svar 1

22 Hotell- och turismprogrammet åk Upplever du att du under detta läsår har blivit illa behandlad (kränkt/trakasserad) på din skola? Med det menas att du har blivit utfryst, hotad, slagen eller illa behandlad på annat sätt Ja Nej Vet ej/vill ej svara 1) För få svar

23 Hotell- och turismprogrammet åk Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad? 1 3 Flera gånger i veckan Fler gånger per termin Några enstaka gånger per termin 1) Har blivit kränkt ) För få svar 3

24 Hotell- och turismprogrammet åk Av vem upplever du dig illa behandlad? Elev i min klass Annan elev på skolan Min lärare Annan vuxen på skolan 1 3 1) Har blivit kränkt ) För få svar

25 Hotell- och turismprogrammet åk Frågor om lärandet Utvecklingssamtalet med min mentor/handledare känns meningsfullt Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera Mina lärare samarbetar kring mitt lärande Det är variation på arbetssätten under mina lektioner Jag får extra hjälp om jag behöver Mina lärare är kunniga i sina ämnen Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) För få svar

26 Hotell- och turismprogrammet åk Frågor om lärandet Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen Mina lärare informerar mig under kursens gång, om hur jag ligger till 1 1 Mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra mina studieresultat Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) För få svar 6

27 Hotell- och turismprogrammet åk Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) För få svar

28 Hotell- och turismprogrammet åk Frågor om utbildningsval - framtida arbetsliv Jag får information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) För få svar 8

29 Hotell- och turismprogrammet åk Övriga frågor Jag använder ofta digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smartboard, smartphone, m.m. i mitt skolarbete Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) För få svar 9

30 Powered by TCPDF ( Hotell- och turismprogrammet åk Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever Jag kan rekommendera min skola till andra elever Jag är nöjd med min skola Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) För få svar 3

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Praktiska Liljeholmen, Hotell- och turismprogrammet åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Praktiska Liljeholmen, Hotell- och turismprogrammet åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Praktiska Liljeholmen, Hotell- och turismprogrammet åk 2 Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholms stad, Praktiska Liljeholmen

Resultat för: Stockholms län, Stockholms stad, Praktiska Liljeholmen Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, Stockholms stad, Skolrapport: Samtliga elevers resultat jämförs mot Stockholms stad samt, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen På uppdrag av

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,,, Restaurang- och livsmedelsprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen Om

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för: län,,, Bygg- och anläggningsprogrammet åk 2 Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,,, Samhällsvetenskapsprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Yrkesgymnasiet Stockholm, Bygg- och anläggningsprogrammet åk 2 Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Globala gymnasiet, Estetiska programmet åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Globala gymnasiet, Estetiska programmet åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,,, Estetiska programmet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, Stockholm stad, Midsommarkransens gymnasium, Barn- och fritidsprogrammet åk 2 Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i Stockholm stad, inkluderar

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Praktiska Bromma, VVS- och fastighetsprogrammet åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Praktiska Bromma, VVS- och fastighetsprogrammet åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, Stockholm stad, Praktiska Bromma, VVS- och fastighetsprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i Stockholm stad, inkluderar fristående

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Jensen Gymnasium Internationella, Ekonomiprogrammet åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Jensen Gymnasium Internationella, Ekonomiprogrammet åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Jensen Gymnasium, Ekonomiprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen Om

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,,, Samhällsvetenskapsprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen Om undersökningen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Estetiska programmet åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Estetiska programmet åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Engelska gymnasiet Södermalm, Estetiska programmet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Engelska gymnasiet Södermalm, Naturvetenskapsprogrammet åk 2 Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Ekonomiprogrammet åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Ekonomiprogrammet åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Engelska gymnasiet Södermalm, Ekonomiprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Kungliga Svenska balettskolan, Yrkesdansarutbildningen åk 2

Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, Kungliga Svenska balettskolan, Yrkesdansarutbildningen åk 2 Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Kungliga Svenska balettskolan, Yrkesdansarutbildningen åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Design & Construction, Teknikprogrammet åk Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Thoren Innovation, El- och energiprogrammet åk 2 Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Hotell- och turismprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Hotell- och turismprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Hotell- och turismprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Magelungens Gymnasium Danvikstull

Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Magelungens Gymnasium Danvikstull Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Skolrapport: Samtliga elevers resultat jämförs mot samt, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner

Läs mer

Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm

Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Skolrapport: Samtliga elevers resultat jämförs mot samt, inkluderar fristående och kommunala skolor Om undersökningen På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner

Läs mer

Totalresultat för årskurs 2 i Nynäshamn, Nynäshamn gymnasieskolor

Totalresultat för årskurs 2 i Nynäshamn, Nynäshamn gymnasieskolor Enkät i gymnasieskolan Totalresultat för årskurs i, gymnasieskolor Kommunrapport för kommunala skolor i jämfört med kommunens samtliga skolor och Stockholms län, inkluderar fristående och kommunala skolor

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stad, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sthlm Transp&Fordon

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sthlm Transp&Fordon Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms Stad, Sthlm Transp&Fordon Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Ekonomiprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, Ekonomiprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,,, Ekonomiprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Påhlmans gymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Påhlmans gymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,,, Samhällsvetenskapsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Bromma, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Bromma, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Bromma, VVS- och fastighetsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Bromma, VVS- och fastighetsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för:,, VVS- och fastighetsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Plusgymnasiet Stockholm, Estetiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Plusgymnasiet Stockholm, Estetiska programmet Enkät i gymnasieskolan 8 Resultat för:, Plusgymnasiet Stockholm, Estetiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Rytmus Stockholm Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Liljeholmen, Hantverksprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Praktiska Liljeholmen, Hantverksprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, Praktiska Liljeholmen, Hantverksprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Midsommarkransens gymnasium, Barn- och fritidsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Midsommarkransens gymnasium, Barn- och fritidsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 2 Resultat för: Stockholms stad,,, Barn- och fritidsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sjölins gymnasium Södermalm

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Sjölins gymnasium Södermalm Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms Stad, Sjölins gymnasium Södermalm Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Yrkesgymnasiet Stockholm, Handels- och administrationsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Yrkesgymnasiet Stockholm, Handels- och administrationsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 2 Resultat för:, Yrkesgymnasiet Stockholm, Handels- och administrationsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Södra Latins gymnasium, Humanistiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Södra Latins gymnasium, Humanistiska programmet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Södra Latins gymnasium, Humanistiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, & restaurangskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Yrkesgymnasiet Stockholm, Bygg- och anläggningsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Yrkesgymnasiet Stockholm, Bygg- och anläggningsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för:, Yrkesgymnasiet Stockholm, Bygg- och anläggningsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Kungsholmens Västra Gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Kungsholmens Västra Gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Kungsholmens Västra Gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Stockholm Science and Innovation School, Teknikprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Stockholm Science and Innovation School, Teknikprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Stockholm Science and, Teknikprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, International Baccalaureate

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Engelska gymnasiet Södermalm, International Baccalaureate Enkät i gymnasieskolan 1 Resultat för: Stockholms stad,, Engelska gymnasiet Södermalm, International Baccalaureate Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Lilla Akademiens Musikgymn., Estetiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms stad, Stockholm stad, Lilla Akademiens Musikgymn., Estetiska programmet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms stad,, Lilla Akademiens Musikgymn., Estetiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Didaktus Liljeholmen, Barn- och fritidsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholm stad, Didaktus Liljeholmen, Barn- och fritidsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 2 Resultat för:, Didaktus Liljeholmen, Barn- och fritidsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade efter de

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, REFIS Rörentr. friskola Sthlm - 16T, VVS- och fastighetsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Stockholm stad, REFIS Rörentr. friskola Sthlm - 16T, VVS- och fastighetsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för:, Stockholm stad, REFIS Rörentr. friskola Sthlm -, VVS- och fastighetsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din klass. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, Teknikprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, Teknikprogrammet Enkät i gymnasieskolan 21 Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, Teknikprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, El- och energiprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, El- och energiprogrammet Enkät i gymnasieskolan 2 Resultat för: Stockholms län, Huddinge kommun, Östra gymnasiet, El- och energiprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Botkyrka, S:t Botvids gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Botkyrka, S:t Botvids gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för: Stockholms län, Botkyrka, S:t Botvids gymnasium, Naturvetenskapsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Haninge kommun, Fredrika Bremergymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Haninge kommun, Fredrika Bremergymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län, Haninge kommun, Fredrika Bremergymnasiet, Barn- och fritidsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan.

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sundbyberg, Sankt Martins gymnasium, Hantverksprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sundbyberg, Sankt Martins gymnasium, Hantverksprogrammet Enkät i gymnasieskolan 18 Resultat för: Stockholms län, Sundbyberg, Sankt Martins gymnasium, Hantverksprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Vård- och omsorgsprogrammet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Vård- och omsorgsprogrammet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun,, Vård- och omsorgsprogrammet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Estetiska programmet

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Estetiska programmet Enkät i gymnasieskolan 218 Resultat för: Stockholms län, Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet, Estetiska programmet Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Nacka gymnasium

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Nacka gymnasium Enkät i gymnasieskolan Resultat för:,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Sjölins gymnasium Nacka

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms län, Nacka kommun, Sjölins gymnasium Nacka Enkät i gymnasieskolan Resultat för: Stockholms län,, Om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för din skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Språkintroduktion

Enkät i gymnasieskolan. Resultat för: Stockholms Stad, Stockholms hotell- & restaurangskola, Språkintroduktion Enkät i gymnasieskolan 2 Resultat för: Stockholms Stad,, Språkintroduktion Om undersökningen Fakta om undersökningen Rapporten innehåller resultaten för ditt program på skolan. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Gymnasieskolan Futurum / Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Gymnasieskolan Futurum / Handels- och administrationsprogrammet (HA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Gymnasieskolan Futurum / Handels- och administrationsprogrammet Rapporten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Rapporten

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Resultat för: län, Stockholm stad,, Språkintroduktion åk 1- Programrapport: Resultaten jämförs mot aktuellt program i Stockholm stad, inkluderar fristående och kommunala skolor Om

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Totalresultat för gymnasiet i årskurs 2 i Stockholms stad, kommunala och fristående gymnasieskolor

Enkät i gymnasieskolan. Totalresultat för gymnasiet i årskurs 2 i Stockholms stad, kommunala och fristående gymnasieskolor Enkät i gymnasieskolan 0 Totalresultat för gymnasiet i årskurs i Stockholms stad, kommunala och fristående gymnasieskolor Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av länets kommuner har Gymnasieantagningen

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Elektrikergymnasiet / El- och energiprogrammet (EE) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan 2019 Resultat för: Stockholms län, Stockholms stad, Skolrapport: Samtliga elevers resultat jämförs mot Stockholms stad samt Stockholms län, inkluderar fristående och kommunala skolor

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms hotelloch restaurangskola / Yrkesintroduktion (väljs enbart för

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Täby / Kommunal / Åva Gymnasium / Barnoch fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Täby / Kommunal / Åva Gymnasium / Barnoch fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Täby / Kommunal / Åva Gymnasium / Barnoch fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Stockholms RH-gy Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Sollentuna / Fristående / Consensum Gymnasium / Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Resultat för: Stockholms län / Sollentuna / Fristående / Consensum Gymnasium / Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Sollentuna / Fristående / Consensum Gymnasium / Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, SP, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, ES, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungsholmens gymnasium - Sthlms musikgymnasium Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Rapporten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan, kommunen och Stockholms län som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan, kommunen och Stockholms län som helhet inom respektive årskurs. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2014 i åk 2 Stockholms län Cybergymnasiet Odenplan Estetiska programmet (ES) Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan. Totalresultat för årskurs 2 i gymnasiet i Vallentuna kommun, kommunala och fristående gymnasieskolor

Enkät i gymnasieskolan. Totalresultat för årskurs 2 i gymnasiet i Vallentuna kommun, kommunala och fristående gymnasieskolor Enkät i gymnasieskolan Totalresultat för årskurs i gymnasiet i Vallentuna kommun, kommunala och fristående gymnasieskolor Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av länets kommuner har Gymnasieantagningen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / gymnasíeskolan futurum

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / gymnasíeskolan futurum Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för årskurs 2 i gymnasiet för Stockholms län och Håbo kommun för kommunala och fristående gymnasieskolor // SIDAN 1 Fakta om undersökningen På

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för åk i Stockholms stad för både kommunala och fristående skolor /1/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner

Läs mer

Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2017

Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2017 Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2017 Rapporten innehåller resultaten för skolan. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för åk 2 i Stockholm /2/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

Enkät i gymnasieskolan

Enkät i gymnasieskolan Enkät i gymnasieskolan Rapporten innehåller totalresultatet för åk i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun. // SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren.

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2, 5 och 8 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet och trivsel,

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2, 5 och 8 Stockholm Sjuling 4 Björnbodaskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer