Åboda byn och bygden II. Omgivningen Åboda och Grönabergs rotar, Hultet. av Börje Fransson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åboda byn och bygden II. Omgivningen Åboda och Grönabergs rotar, Hultet. av Börje Fransson"

Transkript

1 Åboda byn och bygden II Omgivningen Åboda och Grönabergs rotar, Hultet av Börje Fransson 1

2 2

3 Innehållsförteckning 5 Åboda rote 85 Söder om Åboda 137 Grönabergs rote 169 Skog, grannbyn 6 Gyslätt 94 ATA-Timber 138 Gamleboda 169 Rothässle 10 Väseboda 148 Pingstmöten 173 Grönaberg 18 Hökaboda 102 Hultet 153 Skolan, Hembygdsgården 191 Soldattorpet 36 Bredahorva 109 Slätthögs BoIF 159 Häradsallmänningen 194 Broaskog 42 Österhult 119 Höjdläge vyer 160 Ideberg 197 Jordbrukare 55 Hässleberg 165 Lilla Ideberg 204 Littelhult 167 Björkeshult 210 Bråten 6 Gyslätt 6 1:4 (1:2) 8 1:3 9 Äldre boställen 10 Väseboda 11 1:2, 1:5 13 1:3 14 1:20, Väseboda Park 14 1:7 16 1:6 18 Hökaboda 20 1:5 21 1:8 22 Dalen 24 1:4 24 1:11 25 Stickefälle 28 Djupadal 29 Fläshult 31 Hökaslätt 32 Äldre boställen 32 Fällan 32 Berget 34 Lilla Hökaslätt 34 Fållen 34 Slätten 34 Nedre Fläshult 35 Förebergsskogen Fastigheter 36 Bredahorva 36 1:8 38 1:9 39 1:19 40 Långstorp 42 Österhult 42 1:6 43 1:7 44 1: :14 46 f.d. Bygdegården 48 1:18 48 f.d. Missionshuset 50 Äldre boställen 50 Höjden 52 Höjden II (Kallgården) 52 Mosshult 53 Måsen 53 Sjöfällan 54 Lunden 54 Erlandshult 55 Hässleberg 57 Hässlemo 59 1:16 59 Bokelund 63 1: : : : :6, 1: :8 70 1:7 71 1:5 73 1: : : :9 75 1:13 Pettersburg 77 Ljungsboda 79 Äldre boställen 79 Bökhult 79 Bokelid 79 Trehörningsudde 80 Hässlelund 80 Lilla Hässlelund 80 Furulund 81 Värpeshult 82 Granslund 82 Fröjden 82 Hörnet 82 Nybygget 83 Backen 84 Fällan 84 Lilla Nybygget 84 Soldattorpet 3

4 85 Söder om Åboda 97 Gamlebodakvarn 100 Strömsberg 85 Äldre boställen 85 Gamleboda soldattorp 89 Rotatorpet 90 Fåborg 91 Liden 92 Lugnet 93 Israels 102 Hultet 103 Bergshult 122 Norrhult 123 Gustavsberg (Pangs) 124 Christinelund 128 Högahult 128 Palmehult 129 3: : Södra Hult 132 3:20 Hytschenhult 134 Sällshult 104 Äldre boställen 104 Bengtsgårds torp 105 Backstuga I Norrhult 106 Norrahult bst I 107 Norrhult bst II 107 Bst Lilla Norrhult 123 Gustafsberg 126 Vaktstugan 126 Björkelund 138 Gamleboda 139 1: : : : : :8 160 Ideberg 161 1: :5 163 Norratorp 164 1: : Äldre boställe 165 Petteras 167 Björkeshult 168 1:2 169 Rothässle 169 1:1 171 Lövsjöudden 172 Ryttartorpet 173 Grönaberg 174 1: : :4, 1:5 179 Alebäck 181 Helleberg 183 Högadal 184 Ekeberg 186 Grönalund 190 Äldre boställen 190 Hacket 190 Östra Torp 191 Grönabergs Soldattorp 194 Broaskog 195 1: : : :3 203 Bråten 1:6 204 Littelhult 204 1: : :4, 1: : : :8 209 Äldre boställen 209 Klämman 209 Björkelund 210 Bråten 210 1: : : : :4 4

5 Åboda rote I något äldre kyrkligt dokument omtalas Hässlebergs rote men Åboda fick tidigt ge sitt namn åt roten, i vilken ingår även följande byar: i öster Gyslätt och Väseboda, i väster Hökaboda och i norr Bredahorva med Österhult samt Hässleberg. Strukturen i de omkringliggande byarna var ungefär likvärdig, typiska bondbyar med små gårdar. I slutet på 1500-talet är samtliga omnämnda med vardera en brukare och en odlad areal som, varierade mellan 1,5 och 2,5 tunnland. 5

6 Öster Gyslätt Äldre boställen 1 Järphyltan (Garphyltan 2 Löningen (Lönelid, Grönelid) Gyslätt, som har en ursprunglig areal av 129 ha, var ännu i början av 1600-talet ett krono-nybygge men blev 1628 skatteköpt och satt i 1/4 mantal, och senare fördelades byns mark på två gårdar. 1:4 1:2 (1/8 mantal) Fastighetens ursprungliga bet. var 1:2. Vid förvärv av Ideberg 1: blev den gemensamma beteckningen just Ideberg 1:5. År 2006 gjordes en delning varvid nuvarande beteckning tillkom och därutöver gjordes två avstyckningar av skogs- och markområden: 1:5 och 1:6 Anders Nilsson dec. Skruva sept. Kajsa Johannesdotter jan. Ormesberga 30 dec I deras äktenskap föddes sju barn, bl.a. sonen Nils Andersson, född 2 okt. 1856, död i Moheda Han utflyttade till Rydaholm 1886 men kom senare till Moheda och etablerade sig där som affärsman. År 1906 hade S M Nyman och Alfred Andersson byggt ett sågverk i Moheda, vilket förvärvades 1918 av Nils Andersson som överlät det till sin son, Ernst Hallrup ( ). Han vidareutvecklade företaget, som senare övertogs av hans tre barn med sonen Torsten som disponent. År 1973 avyttrades det till ATA Timber Åboda. En av delägarna var då Stig Erlandsson, ägare till denna gård i Gyslätt, vilken även var födelseplatsen för nyssnämnde Nils Andersson! Anders Nilsson omkom genom olyckshändelse men tre år dessförinnan hade han anställt en dräng från Öhr, Karl Magnus Johannesson, (9/ /5 1932). Den 2 februari 1873 ingick denne äktenskap med Anders Nilssons änka och de fick tillsammans en son som både föddes och avled nyssnämnda år. I november 1913 flyttade makarna till Moheda, där Kajsa avled redan påföljande år. 6

7 I Gyslätt inflyttade en ny familj, från Sötåsa i Gällaryd. Frans Nilsson, född 1862 i Grunnahemmet, hade 1890 ingått äktenskap med Anna-Sofia Carlsdotter Flathalla och bosatt sig i Gölsebo, Gällaryds sn. Frans blev änkeman 1894 och de två barn som fötts avled i unga år. Han ingick ett nytt äktenskap den 10 maj 1895 med Hilda Andersdotter och i slutet av 1890-talet flyttade familjen till Sötåsa i Gällaryd och därifrån till Gyslätt Frans Nilsson april nov., gift 10 maj 1895 med Hilda Andersdotter feb. Långshult, Rydaholms sn nov. d Elsa juni Gölsebo. Flyttade till Hässleberg 1:10 i samband med giftermål. s Anders maj Sötåsa nov. Ingick äktenskap med Amanda från Hökaboda och etablerade sig som lanthandlare i Bredhult, Bergs sn. d Tea jan. Sötåsa dec. Bosatte sig i Vitteryd 1937 och gifte sig med Reinhold Johansson (3/ /5 1969), som hade en skoindustri där. Av deras tre söner har Börje och Inge etablerat toffelindustrier i Torpsbruk resp. Moheda medan Malte hade tjänst som polis i Växjö. s Johan Walfrid sept. Sötåsa juni. d Linnéa sept. Sötåsa. Se nedan. d Vivi juli sept. Gift med Lennart Nyqvist (13/ /1 1994) och var bosatt från 1947 i Uråsa, Kvenneberga. Linnéa kvarstannade i Gyslätt och övertog gården tillsammans med sin make. Gustav Erlandsson, juli Vångsnäs, Moheda sn dec. gift 7 aug med Linnéa sept nov. Hon flyttade till Moheda Charles sept. Charles, som flyttade till Göteborg 1961, var tidigt i FN-tjänst i Gaza men efter hemkomsten blev han polis i Göteborg. Efter familjebildning har en egen villa uppförts där men även en på fädernegården, primärt för fritidsvistelse. Charles Erlandsson ingick äktenskap den 29 juni 1963 med Anna-Maria, f Johansson den 25 sept i Sexdrega. Deras barn, Peter, f 30 nov. 1963, Pia f 10 mars 1966 och Pernilla f 17 aug. 1971, bor med sina familjer i Göteborg. Roland nov. Flyttade till Alvesta 1961 och blev senare sambo med Barbro Karlsson och är bosatt i Rottne. Han byggde ett fritidshus på föräldragården, vilket senare avyttrats. Stig sept. I samband med att han ingick äktenskap uppförde familjen en villa i Åboda 1972 men sedan föräldragården förvärvats flyttade familjen dit Familjen har under en lång rad år varit mycket engagerad i SBoIF. 7

8 Stig Erlandsson sept okt., gift 11 sept med Gunnel f Håkansson mars i Virestad. s Fredrik feb. Bosatt i Åboda, fastigheten 1:25 s Rickard mars. Flyttade till Moheda 1997 men kom senare till Åby där han är bosatt med sin familj. d Sophie sept. Hon flyttade till Växjö 1998 men bodde tillsammans med sin blivande make Marko Pantsar på Långstorp, Bredahorva , innan de etablerade sig i Moheda. 1:5 Fastighet motsvarande 1/32 mtl, som sedan 2004 ägs av Rickard Erlandsson. 1:6 Fastighet motsvarande 1/32 mtl, som sedan 2004 ägs av Fredrik Erlandsson. Övriga avstyckningar från 1:2 är gjorda efter införlivningen av Idebergsfastigheten 1:5: Ideberg 1:7 Gyslätt 4 Fritidshus ägt av Charles Erlandsson. Ideberg 1:8 Gyslätt 5 Fritidshus ägt av Tom Christensen. 1:3 (1/8 mantal) Gårdens loge var åren utnyttjad till logdans, arrangerad av Slätthögs BoIF. Anders Nilsson juni Rösås säteri Berg aug., gift 23 mars 1851 med Elisabeth Andersdotter juni maj Makarna bodde de första åren i Sandvik Lillegård, Bergs sn, där de två äldsta av de nio barnen föddes, innan familjen bosatte sig på makans föräldrahem i Gyslätt. Släktgården fortlevde och i nästa generation tryggades ordningen genom att den yngste i barnaskaran tog över. Robert Andersson april sept., gift 23 mars 1910 med Gerda feb. Rösås Bergs, sn juli s Sture juli mars. Sture ingick äktenskap den 23 juni 1944 med Gully från Hökalunden, Hjälmseryd (10/ /5 2012). Makarna bosatte sig samma år i Lammhult, där Sture var byggmästare. I familjen föddes tre döttrar av vilka den yngsta, Karin, tryggade släktgårdens fortlevnad genom att med sin familj flytta till Gyslätt. Se nästa sida II. s Sten okt. Se nedan I d Barbro aug juli. Hon ingick äktenskap 15 maj 1948 med Bruno Axelsson (27/ / ) och bodde med sin familj i Gemla, dit hon flyttade

9 Boende Tekla Sofia Nord sept. Arvidsjaur. dec i Säffle. d Gun mars Skellefteå. Senare bosatt i Stockholm. d Ruth feb. Burträsk juli i Hagfors. De kom från Skellefteå i juli Gun fortsatte till Aneboda sn i nov medan Tekla och Ruth 1949 flyttade till Medelhult och därifrån samma år till Asa. Fastigheten har anpassats till den nya tiden men i sin miljö fått bevara framträdande inslag av den gamla kulturen. I Sten Andersson okt dec., gift den 27 juli 1963 med Margaretha nov. Stuber Wohlau Tyskland sept. Margareta inflyttade från Aneboda till Gyslätt jan Hon flyttade som änka till Moheda Med till Gyslätt var även hennes dotter: Barbara Blache juli Braunschweig. Till Braunschweig, Tyskland II Inflyttade från Lammhult 1991: Anders Karlsson, f okt. i Sävsjö Karin f jan. s Fredrik f dec. Flyttade till Umeå 1994 men blev senare med familjen bosatt i Falun. s Mattias f aug. Flyttade till Växjö 1998 och senare till Stockholm. s Joakim f mars. Till Alvesta Äldre boställen Inom byn har det endast funnits två boenden på ofri grund. År 1757 grundades Garphyltan och där bodde totalt tre generationer innan den siste lämnade torpet Pionjär var Sven Jönsson och när han, 57 år gammal, blivit änkeman 1787 ingick han påföljande år ett nytt äktenskap på självaste Thomasmäss, den 23 december. Det blev dessvärre rekordkort, då Jönsson avled samma dag! Det andra bostället, Lönelid, som även benämndes Löningen, tillkom i början av 1770-talet och lämnades åt sitt öde

10 Väseboda Väseboda är en av socknens mindre byar med en ursprungsyta av 132 hektar, skattat i 1/2 mantal. Under lång tid fanns det två brukningsenheter, vilket kom att regleras på 1850-talet med en gård och en familj i central position. I motsats till byarna i Slätthög har det i Väseboda inte funnits något äldre känt boställe i form av backstuga eller torp. Gården 1:2, 1:5 innehades av Felle Carlsson och senare av sonen, Daniel Fellesson, och hans hustru, Lisbet Andersdotter. I familjen föddes sju barn: Anders 1802, Johan 1804, Jon 1806, Nils Petter 1808, Christoffer 1810, Anna Sara 1813 och Lisa Catrina Några av sönerna kom framöver att etablera sig som brukare på olika gårdar i socknens mellersta delar. Den äldste sonen, Anders ägde Rothässle. Johan förvärvade 3/16 mantal i Skog, Moheda sn men klyvde fastigheten så att 1/16 flyttades längst i norr och gavs namnet Holmen medan 1/8 flyttades längst söderut. Den senare gården, som fortfarande är kvar i släktens ägo, såldes så småningom till hans lillasyster, Lisa Catrina, som levde till 1924 och blev 101 år gammal. Christoffer sökte sig tidigt till Grönaberg och ingick äktenskap i april 1841 med Cajsa Lisa Andersdotter i Norra Grönaberg (nuv. 1:14). Hon var syster till Jon, förr lokalt välkänd, bl.a. för att han ägde en tunna guld. När Daniel Fellesson gått ur tiden återvände Christoffer med sin familj och arrenderade föräldrahemmet till 1842, då han förvärvade gården 1:4 i Littelhult. Den avyttrades 1849 men redan 1846 hade familjen flyttat till Bredahorva 1:9 som arrendatorer och slutligen slogs bopålarna ner i Hässleberg. Gården 1:3 innehades av Johan Jonsson men när sonen Anders bildade familj fick denne ta över medan föräldrarna flyttade till 1:2, där ingen av de talrika ättlingarna till Daniel Fellesson stannat kvar. Barn till Johan Jonsson blev ägare till 1:7. Johan Jonsson var född på gården Väseboda den 16 sept död sept. - och han kom att ingå två äktenskap: 1) med Cajsa Månsdotter sept. Moheda jan. 2) gift 6 april 1834 med Maja Svensdotter april Åboda 1: nov. d Britta Stina maj s Anders mars Övertog Väseboda 1:3 s Jon dec. d Maria aug. s Jonas Magnus april Grundade 1:7 s Sven Johan sept. Bosatte sig på Åboda 1:7. s Salomon okt. Brukade födelsegården tills han emigrerade s Daniel mars d Sara Lena jan. 10

11 d Christina feb. s Gustav juli d Anna Lisa april Övertog 1:7 efter brodern Jonas Magnus Sonen Sven Johan gifte sig den 20 maj 1864 och flyttade till makans fädernegård i Åboda. Redan ett år dessförinnan rustade han sig för den kommande tillvaron genom att vid en auktion i hembyn göra omfattande inköp. vara riksd.skill. vara riksd.skill. 1 skrådlåda kar 16 1 järnvigge 36 1 kista liste 32 1 kärra 15 Lövknivar m.m. 1 1 vagn skärkniv 24 1 ärjekrok yxa skovel 36 2 yxor par stutar röjkniv ko 62 1 stinnkakejärn ko vävstol 10 1 kviga järnstång kapprock 13 1 sele 25 3 par gardiner spannar 38 1 bord 27 1 kar 1 4 blandhalm skäppa m.m. 26 havrehalm 15 1 repa 37 3 stolar degtråg 1 3 stolar 32 1 stumpaboja 26 2 säckar örk liar 20 1 kar 2 Totalt betingade inropen ett pris av 417 riksdaler 35 skilling 1:2, 1:5 (1/8 mantal) År 1828 tog grenadjären Petter Elm avsked från sin militära tjänst och flyttade från ryttartorpet i Rothässle till nordligaste delen av Grönaberg och byggde upp torpet Alebäck. Sonen Johan övertog 1850 torpet men 1869 förvärvade han av bröderna Salomon och Daniel Johansson stamfastigheten i Väseboda och flyttade dit. Johan Pettersson Elm juli jan., gift 21 mars 1863 med Sara Lena Johansdotter jan sept. 11

12 s Frans dec. Se nedan. s Anders Peter sept. Han blev volontär, flyttade till Stockholm och tog namnet Elmros. d Kristina juni. Gift och bosatt 1895 i Moheboda Södregård. d Ida Maria mars. Till USA s Gustaf Adolf juli jan. Han flyttade till Moheboda Norregård i samband med giftermål 15 april 1905 med Jenny, f Johansdotter (21/ / ). Makarna fick en son 1913, Göte, som övertog gården i Moheboda och dessförinnan tre döttrar av vilka Dagmar bodde på Åboda 1: Frans Elm dec feb., gift 7 juli 1894 med Augusta Karlsdotter feb. Hässleberg 1: maj. d Lilly juni feb. Bodde på Lövsjöudden, Rothässle. s Hugo sept maj. Övertog gården i Väseboda. s Yngve aug jan. Till Växjö 1930 och sedan bosatt i Lammhult. Gift 4 juni 1927 med Margit Linnea (4/ Västra Skräflinge, Skåne - 13/ ). s Albert nov maj. Till Karlsborg 1930 sedan bosatt i Åkersberga. Gift 27/ med Tyra Viola (26/ Gusav Vasa Sthlm- 12/4 1944). d Gerda feb mars. Bodde i Växjö och Helsingborg. Gift 3 okt med John Herman Löndahl (2/ Almundsryd-29/ ). d Hildur jan maj. Till Åkhult, Moheda sn 1937, sedan bosatt i Lammhult. Gift 28 aug med Nils Gunnar Johansson (30/ /4 1969). s Holger april dec. Till Helsingborg 1930, sedan bosatt i Jönköping. Gift 19 nov med Anna-Lisa (30/ Källna, Skåne 17/6 1997). s Walter april aug. Flyttade till Lekaryd 1927, senare till Växjö. Gift 5 jan med Margit (31/ Landskrona 29/3 1993). s Harry dec april. Till Växjö Gift 5 april 1935 med Allis f Erlandsson (6/ Vångsnäs, Moheda sn 2/3 1993). 12

13 Sonen Hugo övertog och brukade fastigheten. Boende där några år var även Gunvor Andersson, f 22 juli 1923 Växjö. Hon kom från Berg 1933 och flyttade till Moheda 1940 men blev senare bosatt i Karlskoga och den 20 april 1946 gift med Anders Linderborg (14/ Bergvik 19/4 1997). Lillys dotter Märta och hennes familj övertog fastigheten och inflyttade från Bergunda Knut Blomqvist juli Bergunda 25/1 2013, gift den 19 maj 1956 med Märta juli. Född på Lövsjöudden Rothässle. s Henric maj. Inflyttad från Alvesta den 26/4 2013, tidigare bosatt bl.a. i Växjö. Väseboda 1:3 (1/16 mantal) Fastigheten har på senare år genomgått en delning varvid bostadsdelen bildat en ny fastighet medan näringsdelen tillades en gård i Bredahorva, då en egen enhet. Näringsdelen lagd till dåvarande Bredahorva 1:7. Bostadsenhet: bet. Bredahorva 1:20 Anders Johansson mars mars, gift 31 dec med Lisa Olofsdotter juni Kopparås maj. s Nils Johan april. Till Hässleberg 1878 d Stina Cajsa mars. Till Skövelåkra 1874 s Anders Daniel nov. Till Hjälmseryd s Carl Gustaf aug jan. s Frans aug. Se nedan. d Wendela Sophia maj. Till Stockaryd 1894 Gården ägdes i senare delen av 1800-talet av Anders Johansson och hans maka Lisa Frans August Andersson maj maj, gift 1) 28 sept med Elisabet Johansdotter aug. Moheboda feb. gift II) den 28 april 1906 med Matilda Nilsdotter aug. Gamleboda 1: dec. d Alice juli feb. Till Rothässle 1: s Anders Reinhold okt juni d Ellen Fredrika dec dec. s Edvin jan sept. I USA s Fridolf okt feb. s Artur maj. Se nästa sida. 13

14 Gården övertogs av yngste sonen Artur Fransson maj -, juni, gift 7 nov med Dagny, f Petersson juni Åboda 1: juli. d Evy juni. Var verksam i morföräldrahemmet i Åboda , kom till Värnamo 1946 och gifte sig till Åkhult, Moheda sn 11 juni 1949 med Lennart Karlsson (19/ /6 1994). d Irene dec. Gift 15 nov, 1947 med Folke Axelsson Hässleberg 1:10 (16/ / ). Deras son Jean Harald föddes i Väseboda 27/ Familjen kom till Malmbäck 1950 och blev senare bosatt i Jönköping. d Marianne mars. Gift 26 juli 1958 med Arne Einarsson, f 16/ i Moheboda Södregård (vars farmor var född på granngården i Väseboda). Makarna var först bosatta i Karlskoga och på gården i Väseboda. Därifrån flyttade de sistnämnda år till Moheda för att senare bosätta sig i Växjö. d Ulla-Britt nov sept. Gift 31 dec med Birger Karlsson Udden Lammhult (f 30/3 1934) och bosatt där Gården delades senare varvid merparten av näringsmarken lades till Bredahorva medan byggnader och inägor blev en egen enhet med bet. Bredahorva 1:20 - som först ägdes och nyttjades som fritidsbostad av plåtslagare Ragnarsson Alvesta, innan den blev fast bostad för ett par. Bredahorva 1:20 (Väseboda park) Avstyckning från Bredahorva 1:8 men i grunden från Väseboda 1:3. Ove Eriksson 2 nov Stockholm 25/ Växjö Gunvor Eriksson 23 aug Växjö Makarna inflyttade från Växjö 1993 och återvände dit 2005, varefter fastigheten förvärvades till fritidsbostad av Bosse Christine, Danmark 1:7 (1/32 mantal) Denna fastighet fick sin start genom Jonas Magnus Johansson, när han flyttade dit 1851 och ingick äktenskap i januari Hustrun Anna Kristina gick ur tiden 1881 och samma år avled ett av barnen och ytterligare ett gick hädan Åren emigrerade tre barn till USA och kvar fanns endast Jonas Magnus och hans yngste son Axel Otto. År 1885 inflyttade systern Kristina med sin familj från Fläshult Hökaboda. Nils Daniel Danielsson sept. Moen Flishult dec., gift 15 sept med Kristina Johansdotter feb. Väseboda juni. s Frans sept. Se nästa sida. d Vendla maj okt. Till Vångsnäs, Moheda sn 1890, gift 1 mars samma år med Johan Magnus Andersson (24/ /1 1912). Av makarnas 12 barn blev dottern Jenny bosatt på Hässleberg 1:

15 s Karl Gustaf sept nov. Till Moheda Gift 12 sept med Ida f Lindblad (7/ /3 1967). Ida var dotter till soldaten Salomon Lindblad, som var bosatt i Vångsnäs. Makarna bodde först på fastigheten i Vångsnäs och därefter en tid på soldattorpet i Grönaberg, innan de 1906 bosatte sig på Lilla Boda, och därefter i Brantåsa, båda i Moheda socken. d Mathilda mars. Se Åboda. d Jenny mars sept. Kvarbodde på gården livet ut. d Ida Maria dec aug. Bosatt i Hökagård, Boatorp, Moheda sn. Gift den 10 maj 1913 med Gustaf Svensson (hans andra äktenskap), (1/ /7 1919). s Salomon Otto nov. Till USA Sonen Frans hade ingått äktenskap och bott några år i Stockaryd men återvände till hemmet med familjen 1892 och flyttade vidare till Lilla Ideberg påföljande år. I hemmet i Väseboda bodde hos Jenny ett par av hennes syskonbarn: nyssnämnde Frans son Bertil Nilsson, aug jan. Bosatt i Jönköping. Gården förvärvades av Mathildas son Edvin Sand juni aug., gift 30 mars 1929 med Anny aug. Hökaboda dec. (På bilden nedan firade hon sin 90-årsdag). d Maj-Britt, f dec. Hon bosatte sig i Fällorna i samband med att hon den 28 juni 1958 ingick äktenskap med Åke Karlsson (19/ Hjälmseryd 16/9 1994). Edvin var en av de sista i socknen som använde kor som dragdjur. Hustrun Anny var verksam som koksa i bygden och de kalas hon tillagat kan räknas i stort antal. Hon ystade även ostar och tillverkade textila alster, t.ex. trasmattor, för avsalu. Fastigheten övergick senare till Maj-Britts son, som med sambo inflyttade från Moheda Christer Åkesson, f jan. i Fällorna Annelie Karlsson april. Till Moheda d Malin f april 15

16 I den del av Väseboda som i dagligt tal kallades Ängarna skymtar Lövsjön fram. De två jordbruksfastigheterna där grundlades sent men i modern tid framträder det gamla landskapet genom en förstklassig hävd av genuin miljö och brukningsmark. 1:6 (1/32 mtl) I samband med strukturomvandlingen på 1850-talet tillkom även denna gård, vilken blev den enda i byn som ej haft ägare ur den dåvarande släktkretsen. Istället förvärvades fastigheten av en brukare från Moheboda. Johan Johannesson jan. Moheboda Sara Johannesdotter maj. d Elisabet jan. Hon ingick 1893 äktenskap med Per Johan Hallström från Berg och de bodde i Väseboda en kort tid och under tiden föddes sonen Johan. Familjen flyttade sedan till Sandvik Lillegård i Berg och 1898 flyttade även föräldrarna dit. I gengäld kom från Berg även efterträdarna. Gustaf Johannesson aug. Mössjöås Asa feb , gift 17 mars 1897 med Sara Maria Danielsdotter okt. Hässleberg okt. Makarna flyttade till Dalen, Hökaboda s Johan Gunnar maj feb. Buskeröd, Väsby, Skåne. s Edvin feb nov. Höganäs. d Signe jan. Se nedan. d Göta dec maj. Till Nöbbele, Vederslövs sn s Arvid jan jan. Landskrona. s Anders dec feb. Landskrona. s Henning nov juni Ängelholm. s Per Otto aug jan. s Ragnar okt april, Till Väsby Höganäs 1931, sedan till Helsingborg. Åren bodde på gården äldsta dottern Signe med familj. De kom från Söraby och flyttade 1938 vidare till Asa men bosatte sig senare i Alvesta. 16

17 Gustaf Artur okt. Asa mars, gift 27 sept med Signe feb mars. s Johan jan. Asa. s Lars nov. Hjälmseryd. Familjen utflyttade 1938 till Hångeryd Asa. Till Väseboda kom samma år nya ägare. De inflyttade från Grimslöv Kronogård i Skatelöv, där deras äldsta dotter avlidit. (Inga Elsa Viola dec. Kvenneberga juli). Knut Ljungdahl okt. Linneryd juli. gift, 7 nov , med Elsa f Lundén okt. Bräkentorp Kvenneberga april. Till Alvesta 1960, senare bosatt i Lammhult. s Ingvar feb. Äger gården. Utflyttade 1966 till Gölsjöskruv men är sedan 1969 bosatt i Älmhult. Gift 6 feb med Lilian, (f i Tolg 22 /3 1945). d Inga-Britt jan. Bosatt i Lammhult sedan 1970 och gift med Sven-Ivar Petersson (f 1943) från Tolg. s Leif aug. Bosatt i Lidnäs, Moheda sn år 1978 och gift med Inga-Lill (f Persson 12/3 1949) från Gemla. Inneboende 1946 var även Elsas mor, Ida Lundén, som var född på Djupadal, Hökaboda men hade bosatt sig i Kvenneberga och blivit änka 26/ Ägaren till gården i modern tid, Ingvar Ljungdahl, har fortsatt brukningen. Han tillhör 40-talisterna, vilket innebär att körkort förvärvades i början av 1960-talet och att en bil inköptes. Som så många andra vid den tiden valde han en Volkswagen. 17

18 Väster Hökaboda Torp, som upphöjts till mantalssatta fastigheter 1 Djupadal 2 Stickefälle (Stenhyllan) 3 Hökaslätt 4 Fläshult Övriga boställen 5 Nedre Fläshult 6 Slätten 7 Lilla Hökaslätt 8 Brittas 9 Berget 10 Dalen (Befintligt) Byn har bl.a. blivit känd för sin gamla offerkälla, belägen söder om byvägen vid Hökaboda gärde. När den tömdes 1917 hittades 263 mynt, av vilka några var äldre men merparten (169 st) från Karl XIV Johans tid. Folk döpte i denna källa (ända in på 1930-talet) barn till skydd mot engelska sjukan och flertalet dop ägde rum vid midsommartid. Det var heller inte ovanligt att folk i källan hämtade vatten men det skulle göras i ny eller nedan. När barnen hade döpts hängdes deras kläder på tork i ett nära vägen stående träd och det har ansetts som ett trollträd. De som försökt sig på att tämja det har drabbats av olyckor och respekten för detta träd finns ännu i dag kvar. Hökaboda har haft ett granitbrott, som exploa-terades så sent som i slutet på 1950-talet. I byn uppbyggde Tage Andersson sin första såg, där utövade Emil Lindén några år sitt skomakaryrke och där startade Amandus Pettersson sin bana som lanthandlare. I sjön, som sänktes 1860, fanns det en tid en fiskodling, som drevs av ett företag i Aneboda, som här odlade karp och sutare. Senare bedrev Lunds universitet ett forskningsprojekt där. 18

19 Farleden väster ut passerar Hökaboda gärde (förr kallat Hökagärde ) där den gamla offerkällan är belägen t.v. om vägen, dold av lövskogsdungen, medan det omtalade trädet framträder omedelbart t.h. om vägen. Hökaboda har en äldre historia med ägaranknytning till frälset i Strömhult. Bykärnan är belägen på krönet av gärdet. I byggnaden t.h., fastigheten Dalen, startade 1892 Amandus Pettersson den affär han 1898 flyttade till Åboda. 19

20 1:5 (15/128 mantal). Fastigheten delad: Näringsenhet med ny bet. Åboda 1:29. Bostadsenhet: 1:5 I samband med att gården förvärvades flyttade från Hässleberg, 1/32 mtl, Daniel Jönsson år 1870 hit. Daniel Jönsson jan april, gift 4 maj 1859 med Kristina Olofsdotter juni Klasentorp sept. d Helena Sofia juni. Till Berg Gift 21 nov med Josef Hjertberg, soldat för nr 119 Berg (f 20/ Moheda). Från Berg till Hössjö Södregård 1900 och därifrån till Kexås, Mistelås sn d Emma Kristina mars. I Moheda , till Lädja Berg Gift 15 april 1894 med Karl Gustaf Joensson (f 25/ ). s Johan jan. Se nedan. s Carl Erland mars. Till USA d Sara Maria okt. Till Berg s Frans Gustaf nov. Till Öhr s Axel mars. Till Moheda 1893, till Lekaryd s Olof Otto juli. Till Bråt, Bergs sn Gården övertogs av sonen Johan sedan denne först haft drängplatser, 1891 i Klasentorp Rustmästargård och på Bergs gård. Johan Danielsson jan sept. Gift I den 23 nov med Blenda Kristina juli Agnaryd Mistelås mars d Helga sept sept. Bosatte sig i Agnaryd och gifte sig den 31 dec med Erik Jonasson ( ), Makarna fick 2 döttrar och 9 söner och en av de senare Ruben - är bosatt i Åboda f.d. affär. s Fabian jan. Övertog föräldrahemmet, se nedan d Elsa feb mars. Till Hångeryd, Asa 1930, gift 27 sept. samma år med Artur Johansson (10/ /3 1979). Senare bosatt i Alvesta. Gift II den 27 juni 1903 med Lisa Svensson maj Hjälmseryd mars. Johan fick som sin efterträdare på gården sonen Fabian. Den senares yngste son, Elvin, förvärvade senare fastigheten. Fabian Andersson jan juni, gift 20 april 1928 med h Ellis nov. Gammalstorp Mistelås jan. s Tage mars. Se Åboda s Elvin maj. Se Åboda Boende: Stenarbetaren Karl Fredriksson sept. Kyrkhult okt. Han inflyttade 1959 från Olofström och flyttade 1960 till födelsesocknen. 20

21 Tage Andersson är född på gården i 1920-talets slutskede. Här startade han även sitt företag 1945, 16 år gammal, med att förvärva sågbänken från den avvecklade sågen i Banke och bygga upp en cirkelsåg på föräldragården. År 1959 flyttades verksamheten från gården till sin nuvarande plats i Gamleboda, vilket var starten för sedermera ATA-Timber. Redan 1956 hade han själv flyttat dit i samband med familjebildning men snart slogs bopålarna ner i Åboda. Hyresgäster Ulf Widroth mars Från Moheda 1989 Cecilia Andersson mars. Från Berg 1989 d Ellinor Andersson aug. Familjen flyttade till Lädja, Bergs sn Björn Olander juli Infl Skriven på församlingen 1992, till Kvillinge Charlotte Wiberg sept. Infl Till Lammhult Ann-Sofi Bäckvall maj. d Louise Bäckvall mars Från Moheda 1992, till Moheda Morgan Lang juli. Från Tolestorp 1996, gift 26 juli 1999 med Maria Pettersson nov. Från Lekaryd s Hampus dec. Till Kulla Robert Karlsson juni Erika Jergefelt juli. Från Torpsbruk 1998, till Torpsbruk :5 Niclas Olsson okt. Madeleine Eriksson juni Inflyttade 2001 från Växjö Wolfgang Grill feb. Från Rydaholm juni 2010, utflyttad till Växjö den 26/ :8 (1/8 mtal). Gården en gång bildad genom delning från 1:3 Hit inflyttade från Kvenneberga 1880 ett nygift par. Emanuel Andersson april Kexås Mistelås juli, gift 17 april 1880 med Helena Petersdotter mars Älganäs, Hjortsberga maj. s Anders Peter dec okt. s Karl jan. Se nedan s Axel Fabian april april 21

22 s Axel Fabian sept okt. d Amanda okt okt. s Johan August Algot jan okt. s Adolf Hugo okt feb. d Amanda jan okt. Ingick 21 okt äktenskap med Anders Nilsson från Gyslätt och de kom under många år att inneha lanthandeln i Bredhult, Bergs sn. Gården övertogs av sonen Karl Valfrid Jonasson jan nov., gift den 7 feb. med Adina Karlsson juni Skog, Moheda sn aug. d Kerstin mars juli s Stig april. Se nedan d Ingrid april dec. d Märta f maj. Till Borås Gift 2 dec Dottern Anita, f 8/ Flyttade till Mjölby 1945 och senare bosatte familjen sig i Växjö. s Anders mars aug. Bodde i Mjölby och Linköping. s Arne juni jan. Syskonskaran i yngre år. Fr.v. Märta, Ingrid, Arne, Kerstin, Anders och Stig. Stig Karlsson april mars, gift 23 sept med Märta f Arvidsson dec. Hökaslätt Gården övertogs av sonen Stig varvid makarna och hemmavarande barn flyttade till den närliggande fastigheten Dalen. s Alf-Gunnar dec dec. Gift 25 jan och var bosatt i Moheda. d Kerstin nov. Till Växjö 1971, gift och bosatt i Öjaby. d Irene nov. Till Lammhult 1973, gift och bosatt där. d Gunilla juni. Till Växjö 1980, gift och bosatt där. s Kjell juni. Till Växjö 1980, gift och bosatt i Rydaholm, ägare till gården. Dalen (10) Fastigheten avsöndrad från 1:8 Denna bostad uppfördes 1880 som undantag för ägarna till gården. Jonas Johansson jan. Berg maj, gift 20 aug med h Anna Stina Pettersdotter maj Sandvik Mistelås april adoptivsonen Amandus Pettersson dec. Björnhult Gällaryd. 22

23 Jonas och Maria förvärvade /8 mtl i Hökaboda men sålde fastigheten till Emanuel Andersson från Mistelås och Helena Petersdotter, född i Hjortsberga, och uppförde då undantagsstugan Dalen. De adopterade den i Gällaryd födde Amandus Pettersson 1892 och samma år, när han endast var 17 år gammal, fick han handelsrättigheter och öppnade affär i stugan. Rörelsen utvecklades snabbt och överflyttades 1898 till Åboda i en nyuppförd fastighet, som inrymde en modern butik och bostad. Jonas Johansson var född på Björka Södregård i Bergs sn som äldste son till Jaen Persson och Cajsa Månsdotter. Han hade fyra yngre syskon: Johan f 1835, Johannes f 1838, Sara f 1840 och Peter f Den sistnämnde flyttade till Björnhult Gällaryd 1873 och ingick äktenskap med Lisa Kristoffersdotter. Hon var änka efter Jöns Peter Karlsson sedan 1871 och hade med honom sönerna Johan Gustaf, f 1857 och Karl Alfred, f Lisa hade ingått detta äktenskap den 24 maj 1851 och var själv född i Källevik i Strömhult och dotter till Kristoffer Isaksson och Kajsa Andersdotter. Hon hade f.ö. en syster, Martha, född 1835, som gifte sig med Anders Sjölander Sjöaryd Aneboda. Denna familj bosatte sig 1871 i Hälleberg Grönaberg. Ett par av sönerna deltog 1882 i uppförandet av Österhults skola innan de emigrerade till USA medan den yngste sonen, Axel Sjölander, stannade i Grönaberg och blev målarmästare. I Björnhult gifte änkan Lisa Isaksdotter om sig med Jonas Johansson och den 7 dec föddes sonen Amandus. Han adopterades av sin farbror och faster i Hökaboda och flyttade dit När Anna Stina avlidit kom det nya hyresgäster från Malmö, en målarmästare med familj. John Axel Hjalmar Granqvist juli Ystad feb. gift I 21 nov med Anny, f Jonasson ( okt. i Skruva dec). gift II 10 nov. 1945, med Gerda, f Lejon (3/ Gryt 25/ ). d Margit Linnea oktober Västra Skrävlinge okt. Till Lammhult Gift 4 juni 1927 med Yngve Elm Väseboda (2 feb (11/1 1959). Makarna och deras son flyttade till Lammhult från Skruva Familjen flyttade 1918 till Ideberg, 1925 till makans föräldrahem i Skruva och 1943 till Lammhult. I Dalen Hökaboda inflyttade skomakaren Emil Lindén med familj från Åboda och då användes den tidigare affärslokalen till skomakarverkstad. Familjen återvände till den fastighet i Åboda varifrån den kom (Se vidareåboda 1:17). Emil Johansson Lindén nov. Berget Hökaboda, gift 26 okt Emma Sofia Johansdotter april Madebråten. s Martin mars. Till Åboda d Hildur nov. Till Åboda d Greta mars. Till Bollebygd s Albert jan. Till Åboda d Vivi maj. Till Bollebygd d Elise (Lisa) dec. Till Bollebygd s Sune dec. Till Åboda 1936 d Evy okt. Till Åboda s Åke juli. Till Åboda Hyresgäster blev ett pensionerat par, som brukat gården Väseboda 1:6. Jonas Gustav Johannesson aug. Asa 9 feb. 1959, gift 17 mars 1897 med Sara Maria Johansson Väseboda okt okt. Makarna flyttade 3 okt till ålderdomshemmet på Kronobergshed. In flyttade då från gården makarna Adina och Karl Jonasson med en dotter och en son. 23

24 Karl Valfrid Jonasson jan nov., gift 7 feb med Adina Karlsson juni Skog, Moheda sn aug. d Ingrid april dec. Gift 30/ / Bosatt i Härlatorp , i Osbro, Strömhult , innan hon återvände hit. s Arne juni jan. Fastigheten används nu som fritidsbostad och ägs av Viktoria Stigsson 1:4 (7/64 mantal) Fastigheten delad i en näringsenhet och en bostadsenhet 1:11 Hit kom Gabriel och hans hustru från Stickefälle och här gick de även ur tiden, Gabriel den 18 juni 1869 och Stina Caisa den 14 maj De yngre barnen var med vid flyttningen liksom näst äldste sonen Johannes, som efter föräldrarnas frånfälle övertog gården. Johannes Gabrielsson 15 feb okt. 1920, gift 11 maj 1867 h Stina Caisa 14 dec Holma, Berg 22 mars 1924 Deras första barn dog kort efter födseln, i januari Hon hette Augusta Kristina och samma namn gavs även till deras nästa flicka, som föddes den 25 mars Dessförinnan hade makarna fått en son, Frans, som senare övertog gården. Frans Johannesson apr april, gift 7 juni 1902 med Justina juni Madebråten april d Anny aug dec. Bodde i Väseboda. s Arvid sept. Se nedan d Astrid okt nov. Var bosatt i Alvesta. Astrids son: Rune, f 9 mars Till Hemmesjö 1948 för att senare bosätta sig i Almundsryd. d Alma nov maj. Var bosatt i Osbro, Strömhult från 1960 och senare i Moheda. d Adina sept mars. Till Borås 1936 men sedermera bosatt i Växjö. s Nils Gustav Albin nov. s Albert feb mars. Till Borås När Frans var kommen till hög ålder besökte han en granngård i vars ladugård det just vid tillfället installerades en höhiss. Höet hissades ur häcken bundet med två kättingar och när lasset var på rätt plats utlöste man det genom att rycka i ett rep. Frans hade kommit strax innan man skulle provhissa men olyckligtvis fastnade repet i en stolpe med följd att det utlöstes för tidigt och föll tillbaka i häcken. Frans tittade förvånat och frågade sedan: - Skulle det inte längre? Arvid Fransson sept jan., gift 23 juni 1944 med Olivia f Hjertberg Mistelås mars maj. Hennes dotter: Gun-Britt 4 okt juli Till Moheda Lars-Erik nov. Familjen flyttade till Moheda 1966 och sonen övertog som ägare gården i Hökaboda men är med sin familj bosatt i Moheda. Han ingick äktenskap med Helén (f 17/ i Bålarna Aneboda sn) och de har sönerna Lars Jonas (f 1975) och Anders Daniel (f 1978). 1:11 Fritidsbostad, som först avstyckades till Lars-Erik Fransson men som han senare överlåtit till Tage Andersson. 24

25 1:12 Stickefälle (Stenhyllan) (1/64 mantal) (2) Denna fastighet, som 1825 överfördes från Hässleberg till Hökaboda, har avstyckats från gården 1:4. Stället tillkom under 1700-talets sista år, när Jonas Gabrielsson, från Bökhult i Hässleberg, bildade familj. Han var f.ö. son till Gabriel Bärtilsson i Havelt. Stickefälle har på senare år blivit känt genom en bok, som skildrar en familjs liv och leverne i senare delen av 1800-talet. Jonas Gabrielssons son Gabriel efterträdde fadern som ägare. Gabriel Jonasson april Bökhult, Hässleberg juni, gift 27 dec med Stina Cajsa Johansdotter okt. Värnamo maj. d Britta aug. se Fällan d Lena Stina feb. s Johan Magnus juli. Se Berget s Johannes feb. se 1:4 d Sara Lisa nov. s Jaen Peter sept. d Eva Kristina okt. Det var Gabriel som enligt egen uppgift skaffade draghjälp när han harvade sin åker. Han gick ner till Hökasjö och tog med sig Näcken och fick därigenom dubbla dragare. Dock var Näcken så mycket tempostarkare än hästen att Gabriel tvangs koppla från hästen och låta Näcken ensam vara dragare. Efter fullbordat arbete skulle Gabriel återställa Näcken till sjön men han ville inte ha honom i Hökasjö utan ledde honom till Norra Älten men när han släppte honom där förvandlades Näcken till en liten gubbe med röd mössa! Innan den vägfarande når Stickefälle passeras utflödet från Hökasjö, vilket fördjupades betydligt, när sjön sänktes på 1800-talet. Mera säker är en uppgift om att Gabriel år 1825 avlägsnade två stenrös från sina åkrar och dessutom uppodlade 0,6 hektar åkermark! År 1869 förvärvades fastigheten av smeden Johannes Andersson. Han var född på Klinten, Klövabackarna under Strömhult och flyttade med familjen via Klövadal och Norratorp till Ulfsnäs, samt boställen i Rickelsboda. Åren hade han haft tjänst vid artilleriet i Stockholm som smed och detta yrke kom han att bedriva på Stickefälle, främst med inriktning på klensmide med tillverkning av saxar, knivar och liknande föremål. Johannes Andersson feb nov. gift 15 juni 1860 med Ingrid Jönsdotter jan dec. s Magnus nov jan. Magnus ingick i Fällorna äktenskap den 16 maj 1885 med Matilda Jonasdotter (15/ Hjälmseryd 26/ Sedan han blivit änkeman gifte han sig en andra gång 1 nov. 1924, nu med Augusta Pettersson och flyttade till hennes hem Fridhem, Strömhult. 25

26 År 1873 flyttade familjen från Stickefälle vidare till Soldattorpet i Hässleberg, innan den 1875 kom till Ängalund, Fällorna, där Johannes byggde en smedja och fortsatte att utöva sitt yrke. Efter två år som änkeman ingick Johannes den 21 juni 1901 ett nytt äktenskap med Inga-Stina Danielsdotter ( dec. Sjöfällan Flishult jan.). Johannes var 77 år när han blev änkeman andra gången. Inte desto mindre kom han att inhysa en tredje kvinna: Anna Karlsson dec. Vederslöv juli. I denna gemenskap föddes två barn: s Anders okt sept., gift 19/ med Margit, f Berggren Hässleberg ( sept aug.). d Gerda okt. Se Fläshult. När dottern föddes var smeden drygt 82 år gammal och ålderdomssvagheten började allmänt göra sig påmind. Han beviljades en mindre pension de sista åren, innan han gick ur tiden i november 1917 men ännu besvärligare blev det för Anna, som hade två barn att ta hand om. Sonen Magnus hade 1885 gift sig med Matilda Jonasdotter från Hjälmseryd ( ). När smeden avlidit ingrep ansvariga inom Slätthögs kommun, vilket resulterade i att syskonen blev bortauktionerade, varvid båda återkom till Åboda rote. Anders auktionerades ut för 250 kr till Karl-Johan Andersson Bredahorva men han flyttade efter ett år vidare till granngården, till Johan Gustav Nilsson, där han blev han kvar till Året efter sitt giftermål bosatte sig makarna i Åryd och via olika bostadsorter kom de till Alvesta och där levde Anders till sept Sannolikt var han en av ytterst få som sista levnadsåret kunde konstatera att hans biologiske far var född 175 år tidigare! Dottern Gerda utauktionerades för 200 kr, till Fläshult, Hökaboda. Smeden lämnade Stickefälle 1873 och påföljande år inflyttade från Kulla ett nygift par. Karl Johan hade sin härkomst från Hökaslätt (se denna gård) medan hustrun kom från Bästerna som det näst äldsta av nio barn till Johan Peter Andersson, f 1824 i Kvenneberga, och Maria Jonasdotter. Föräldrarna antog namnet Ahnström, vilket blev känt i frikyrkliga kretsar. Makarna och några av barnen flyttade till Enslöv i Halland Karl Johan Andersson jan. Kulla juli, gift 21 mars 1874 med Vendla jan. Bästerna Södregård feb. s Göran april. Flyttade till Närke, blev lantbrukare men avled vid sekelskiftet. s Oskar okt juni. s Algot Wilhelm feb. 10 april. s Karl August feb. 27 feb. s Natanael feb april. Bosatt i Lidingö, gift 5 juli 1915 med Ellen, f Hörberg från Höö ( ). s Algot sept sept. Bosatt i Åmål. d Emi okt juni. Bosatt i Härlöv. Stickefälle blev särskilt känt 2001 när en ättling, Torbjörn Stålmark, utgav boken Vägen från Stickefälle. När denna familj skingrats åt olika håll inflyttade, via Hässleberg, 1902 från Hjälmseryd familjen Anders Daniel Johannesson, vilken 1909 fortsatte till Sjöanäs i Åboda. Hit flyttade 1921 från Strömsborg, Rickelsboda Mauritz och hans hustru Ingrid Lisa men då hade deras barn redan lämnat hemmet. Mauritz Kristoffersson jan i Vångsnäs, Moheda sn mars., gift 22 juli 1893 med Ingrid Lisa Svensdotter mars Strömsborg, Rickelsboda dec. Ingrid Lisa medförde sin son Karl Henrik Alfred Berglund, f 11/ Till Stockholm d Hanna Emilia aug juni. Flyttade till Tingsås 1919, senare bosatt i Växjö. s Klas feb dec. Flyttade till Alvesta 1922, gift 14 okt med Hanna f Johansson (1/ / ). Hon var född i Sjuhult, Mistelås men bodde vid tidpunkten för giftermålet i Växjö. Sonen Gösta, född i Alvesta 1926, bosatt i Rydaholm. 26

27 d Selma mars. Flyttade till Lilla Hult Strömhult. Se nedan. När brodern Klas gjorde sin värnplikt på Kronobergshed kom han på idén att försöka skaffa sig kontakt med det motsatta könet genom att sätta in en bekantskapsannons men givetvis med en anonym signatur i tidningen. Det hade spritt sig bland de andra militära kamraterna och givetvis var man nyfikna på hur stort intresset i from av svar skulle bli. Det blev emellertid begränsat då det bara anlände ett enda svarsbrev och när Klas öppnade det blev sannolikt besvikelsen än större och förvåningen betydande för det visade nämligen sig att detta enda gensvar var avsänt av en flicka som hette Selma och som visade sig vara hans egen syster. Selma fick emellertid en annan och bättre utdelning senare, då hon ingick äktenskap med Robert Svensson från Vångsnäs och makarna fick två döttrar och en son. Makarna bodde först på Lilla Hult men flyttade därifrån till Stickefälle Robert Svensson juli Vångsnäs juni, gift 23 juni 1917 med Selma mars april. s Verner juli jan. Till Alvesta d Svea juli 1 aug d Valborg feb till Fritsla, Västergötland. Gift 16/ med Gösta Ingvar Gustafsson Fritsla (3/ /1 1997). d Gun juni. Till Växjö Gift med Börje Liljegren (f 15/ Linneryd). Verner och Selma bärgade hö med beprövade metoder. Här bodde även även Roberts yngre bror Axel Edvin Svensson, f 9 juni 1897 Vångsnäs, Moheda sn. Han kom från Lidköping och flyttade till Malmö. Verner, förblev hemmet trogen och trädde senare till som ägare och han blev den siste heltidsboende på denna fastighet. Verner var konstnärligt lagd och ett uttryck för det var att han täljde träskulpturer, gubbe, gumma och en präst i huvudsak och de fick god avsättning i olika hem. Verner var ofta och handlade i Åboda och som regel skedde det på lördagseftermiddagarna. Han var lågmäld till sin framtoning och även hans liv torde i huvudsak ha varit befriat från dramatiska inslag. Han flyttade 1993 till Alvesta och tillbringade sina sista levnadsår där. 27

28 1:7 Djupadal (5/128 mantal) (1) Fastigheten delad: Näringsdel 1:7 Bostadsdel 1:13 Djupadal är sannolikt Hökabodas äldsta torp, grundat under 1700-talets andra halva och 1783 benämnt som Samuels kvarn. Torpet, som till 1825 tillhörde Hässleberg, blev mantalssatt, när det utstyckades från stamfastigheten 1:2. Per Gummesson med familj bodde här under senare delen av 1700-talet och det kom att stanna i släktens ägo i 6 generationer, sedan det gått i arv på mödernet. Gummessons dotterdotterdotterdotter, Maria, ingick äktenskap 1886 med Johan Gustav Danielsson Sand, vilken 1881, 18 år gammal, tillträtt en knekttjänst och bosatt sig på Vegbys soldattorp Kvarnafällan. Redan fem år senare flyttade han till Djupadal i samband med nyssnämnda giftermål och två av deras barn kom att förvärva fastigheten. Johan Gustav Danielsson Sand nov mars, gift 8 april 1886 med Maria Kristina Nilsdotter jan jan. s Algot dec. Maskinist i Banke och senare smed i Åboda. d Ida mars april. Till Bräkentorp, Kvenneberga 1909, gift 17 juli samma år med Karl Gustaf Lundén (2/ /6 1916). Hon bodde hos dottern Elsa i Väseboda och hos sonen Yngve i Åboda och på Björkeshult och från sistnämnda år i Alvesta. s Emil dec mars. Se nästa sida. d Augusta okt jan. Se nästa sida. d Helga feb sept. Till Misterhult 1918, senare bosatt i Agnaryd. Gift 5 sept med Johan August Andersson (7/ /1 1951). d Alma Vilhelmina dec april. Bodde i Göteborg. Gift 23 juni 1921 med Karl Gustaf Wejbrand (28/ Virestad 28/9 1964). d Anna Karolina okt april. Bosatt i Ljungby, gift 11 maj d Edla april juli. Till Ljungby 1923, gift 23 juni 1923 med Oskar Albert Henry Rydberg (17/ Berga 9/7 1991). d Rut Elsa Linnéa sept nov. Till Ljungby 1931, senare till Stockholm. Gift med Gösta Erik Johan Wennqvist (5/ /8 1979). 28

29 Algot ingick äktenskap med Matilda Danielsdotter Väseboda och de bodde på Djupadal till okt. 1916, då de flyttade till Banke, där ytterligare en son föddes Algot Sandh dec., gift 7 mars 1914 med Matilda Danielsdotter mars s Edvin juni. s Gustaf maj 18 juni. s Erik maj. s Nils dec jan. Sonen Emil och dottern Augusta förblev ogifta och de stannade kvar och tog över föräldrahemmet. Emil var till synes alltid glad och strödde olika skämt omkring sig. En vinterdag när det rådde ihärdig snöstorm konstaterade han att I dag vore det inte roligt att byta skjorta på Hökabo gärde. Han livnärde sig på sitt lilla småbruk nära Norra Ältens strand och den fastigheten torde ha varit en av socknens mest stenbundna. Trots att många bumlingar avlägsnats från åkern invid stugan var det kvar så många stenar att man lätt kunde ta sig över tegen genom att hoppa från sten till sten utan att vidröra åkerjorden. Emil Sandh dec mars Augusta Sand okt jan. 1:13 Djupadal (Djupadal) Fritidshus ägt av Hetmar Gorm. 1:10 Fläshult (1/32 mantal) (4) Efter upphöjning till mantalssatt fastighet på 1860-talet avsöndrades den från 1:5 och 1:6. Fläshult är ett gammalt f.d. torpställe, tillkommet under andra hälften av 1700-talet med Mats Jonsson och hans familj som första kända boende. Härefter följde ytterligare sju familjer, bl.a. Gustav Pangs, innan en familj från Härlatorp inflyttade Anders Johan Jonasson dec. Agnaryd, Mistelås sn, gift den 5 nov med Sara Lisa Johansdotter dec. Broaskog. s Karl Johan Edvard aug. s Gustav juni. s Erik Algot nov aug. Familjen flyttade 1893 till Sällshult och samma år anlände ett ungt par till Fläshult. Johan Magnus Andersson dec mars, gift 22 mars 1890 med Tilda juni Nybygget, Hässleberg dec. Bosatt i Hässleberg och från 1945 i Solhem, Gölsjöskruv hos sonen Oskar. d Sally jan april. s Oskar feb nov. Gift och bosatt i Solhem Gölsjöskruv. s Karl april. Se nästa sida. Johan Magnus, var dotterson till Bästernasoldaten Jonas Ruter och född i Oxhagen, Bästerna.. Modern Anna Sofia (f 1823) nedkom med Johan Magnus året innan hon gifte sig med jordtorparen Anders Johansson Hässleberg. Makarna bosatte sig efter vigseln den 20 mars 1859 i hans hem på Bokelid, Hässleberg. Här föddes systrarna Ingrid Lena 20/ och 29

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gård Född Föd.ort Död Infl Från Utfl Till

Gård Född Föd.ort Död Infl Från Utfl Till Gård Född Föd.ort Död Infl Från Utfl Till Norr M Johnny Fritsson 1764-04-01 Holmarp 1801 Krokstorp Norr H Stina 1763 Boared 1801 Krokstorp Norr D Brita 1792 1794 Norr S Sven 1794 1801 Krokstorp Norr S

Läs mer

Utvandrare Mörlunda socken R

Utvandrare Mörlunda socken R Utvandrare Mörlunda socken 857.04.22-934..6 R Utresedatum Titel Förnamn Efternamn Född Adress Män Kvinnor 9280720 INGRID DORIS ANGELIN GUNNARSSON 95 ROSENBERG 8820428 ARBETAREN NILS ERIK JÖNSON ROSENBERG

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 Kolstad Mellangård Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 August Andersson (1869-1949) Ogift Anders Andersson (1874-1962) Hemmansbrukare gm Matilda Kristina Karlsson (1879-1959) f. i Ö Vingåker

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Namn Yrke Född år Socken Henrik Fredriksson Molin Hemäg. 50 Js. h. Eva Märta Nilsdotter 52 Js. d. Regina 83 Js. Henrik Jakob Molin Hemäg. 53 Js.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö.

Kallmossen 1. Efter kom Nordströms hit ifrån Gäddsjö. Kallmossen 1 1. 1869 kom bysmeden Anders Hällström f 1840, hit ifrån Österfärnebo, med hustru Johanna Öbrink f 1842, fick sonen Axel och dotter Katarina. 1872 kom smeddrängen Per Lundberg hit ifrån Torsåker.

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet Ola Lönnqvist Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet UPPDRAG Vid en sammankomst med Stefan Bielkhammar påtog jag mig av egen vilja uppdraget att försöka ta reda på vilka personer

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN

SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN Av Erik Kuoksu 2003-2004 Familj 1 Per (Bröms). Han omnämns inte samtida källor, men bör ha tillhört någon av de smedsläkter som bar namnet Bröms. Gift med Marit

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

SLÅFÄLLAN Torp under Ulfsnäs, FoF

SLÅFÄLLAN Torp under Ulfsnäs, FoF SLÅFÄLLAN Torp under Ulfsnäs, FoF Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20180930. Slåfällan under Ulfsnäs Torpet låg 400 meter söder om Ulfsnäs, vid sjön Rusken. Byggdes 1815

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001

Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001 Hebenius, Bror, Ryr. Skålleruds socken, 2001 Obs: Alla son namn är inte med. Namn med gammalstavning har oftast normaliserats. Barn får sökas under sina föräldrar eftersom bara föräldrarna är registrerade.

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

S0_046 Gustaf Lö fgren

S0_046 Gustaf Lö fgren Gustaf Adolf Löfgren Gustaf Adolf föddes i Horred lördagen den 8 maj 1886 som första barn till Britta Elemina Abrahamsdotter och August Löfgren. Horred födelsebok C:4 sidan 102 Redan året efter han föddes,

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

med gårdsnamnet "Mårs".(Mårsch)

med gårdsnamnet Mårs.(Mårsch) 1 Bensbyn no 4:9 Bomärke: med gårdsnamnet "Mårs".(Mårsch) Det här är en av gårdarna som finns med i 1645 års Jordabok, ett hus fanns i alla fall på samma tomt som det hus som finns där idag. Ägarna har

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Soldattorp 130 u Granby (Fredriksberg)

Soldattorp 130 u Granby (Fredriksberg) Soldattorp 130 u Granby (Fredriksberg) Lifkompaniet Östgöta regemente Livrenadjärregementet År Namn födelsetid födelseort dödsdag anm 1676 Hans Persson soldat för Bjerkestad, Granby och Bogetorp, osäker

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

NYNÄS Backstuga under Moboda, FoF

NYNÄS Backstuga under Moboda, FoF NYNÄS Backstuga under Moboda, FoF Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20180930. Nyanäs under Moboda Torpet låg på Norra Mobodas mark, längst bort i norra delen av Moboda, på

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Söndagsskolan i Senneby

Söndagsskolan i Senneby 1 Söndagsskolan i Senneby Sammanställt av Thure Herbertsson febr. 2013 I samarbete med syster Maj (numera Birgitta Andersson) Inom kristendomen i Europa startades den första söndagsskolan i England på

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

KORPARYDET Torp under Moboda, FoF

KORPARYDET Torp under Moboda, FoF KORPARYDET Torp under Moboda, FoF Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20170910. Korparydet, norra under Moboda Låg 850 meter söder om Björkelund, 1500 meter väster om Fägerhult.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling

Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling Omfattande åren 1900, 1910 och 1920 och då enbart uppgift om familjesituationen, yrken och födelseår

Läs mer

1 HUMPEN TORP UNDER ÖRBERGSHULT

1 HUMPEN TORP UNDER ÖRBERGSHULT 1 HUMPEN TORP UNDER ÖRBERGSHULT Läge: X 645927, Y 146281. (RT 90) N 645715, E 51008. (SWEREF 99 TM) N 58,25539 o, E 15,17186 o. (WGS84 dec) N 58 o 15 19,4, E 15 o 10 19,9 (WGS84 g/m/s) Ur Fastighetskartor

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Gustav Magnus Bäckström (1840- ), Kristina Charlotta Johannesdotter (1838- ). Flyttar 1868 till Anderstorp, Köpstad.

Gustav Magnus Bäckström (1840- ), Kristina Charlotta Johannesdotter (1838- ). Flyttar 1868 till Anderstorp, Köpstad. Maddebo Oxhagen Köpstad Östergård 5 Sida 188 Torp under Köpstad Östergård. Sista inv. Axel Albin Johansson och Gustaf Johansson, f. 1881 resp. 1882. De flyttade från Maddebo år 1900. Gustaf bodde senare

Läs mer

Karlsberg. År Boende 1910 Emma Lovisa Albertina Svensson Carlström ( -1928). Flyttade 1927 till Hatten.

Karlsberg. År Boende 1910 Emma Lovisa Albertina Svensson Carlström ( -1928). Flyttade 1927 till Hatten. Karlsberg Bjällebo 46 Sida 120 Backstuga under Bjällebo. Emma Lovisa Albertina Svensson Carlström var den sista som bodde här. Hon flyttade in 1910 och lämnade stugan 1927. Hon flyttade då till Hatten,

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

Gunnar (Gunne) Storm Stamtavla till Anna Löf (en av A-flickorna i Slättfållen)

Gunnar (Gunne) Storm Stamtavla till Anna Löf (en av A-flickorna i Slättfållen) Gunnar (Gunne) Storm Stamtavla till Anna Löf (en av A-flickorna i Slättfållen) Tabell 1 Gunnar (fk Jonsson) Storm (1:168). soldat i Kårabo. Född 24 sep 1807 i Berga (G). Död före 1861 i Lilla Kårabo, Tånnö

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Batsmanstorp Fordubblingstorp pa Skogsby Nr 66 i torpparmen

Batsmanstorp Fordubblingstorp pa Skogsby Nr 66 i torpparmen Batsmanstorp Fordubblingstorp pa Skogsby Nr 66 i torpparmen 1739 Rosenbom, bstsman, hustru gammai 1740 1741 1747 Rosenbom, bstsman, avskedad Torpet ode 1768-1777 BStsman Anders Blysa Maria Persson Catharin

Läs mer

Nystrand kom arb. Manne Larsson och Hanna Karlsson hit. Efter dom sonen Erik Larsson med hustru Anna-Lisa. Idag fritidsstuga.

Nystrand kom arb. Manne Larsson och Hanna Karlsson hit. Efter dom sonen Erik Larsson med hustru Anna-Lisa. Idag fritidsstuga. Nystrand 2. Stuga bebodd av arb. Lars Petter Berggren f 1861 och Brita Olsdotter f 1853, dom flyttade till Öster Färnebo 1900. Dom hade en son och en dotter. 1901 byggdes stugan om, arb. Johan Larsson

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

Barn berättar om relationer

Barn berättar om relationer Barn berättar om relationer 300 Min kollega Hemrik Elmer från Stockholm har en kompis som samlar på barns tankar och jag tyckte de var så tänkvärda att de bör få få en större allmänhet. Frågorna rör relationer

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Låg under Hamra Knutsgård. Fanns med redan det året som prästerna började skriva ned husförhörslängderna.

Låg under Hamra Knutsgård. Fanns med redan det året som prästerna började skriva ned husförhörslängderna. Torpet Klippan Torpskylt finns: Koordinater: N / Ö. Ligger på fastighet: Låg under Hamra Knutsgård. Fanns med redan det året som prästerna började skriva ned husförhörslängderna. 1757-59: Soldattorpet

Läs mer

Katrineberg, torp under Stav

Katrineberg, torp under Stav Katrineberg, torp under Stav Lilla Katrineberg och källarstugan på 60-talet. Foto Göte Ekström. Torpet har i äldre tider kallats Katrinelund. Katrineberg finns som torp i HFL 1826-95 och hette från början

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

Båtsmanstorpet Broängshage nr 97, Hamra-Roten, Botkyrka.

Båtsmanstorpet Broängshage nr 97, Hamra-Roten, Botkyrka. Sida 1 Båtsmanstorpet Broängshage nr 97, Hamra-Roten, Botkyrka. Den först kända båtsmannen på Båtsmanstorp nr 97, bodde i Skrävsta båtsmanstorp, detta raserades omkring 1800. Omkring 1801 nämns Broängshagen

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52 Syskonen Carlsson Fogeryd 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22 Roten Roten ingick i Västerås kompani och hette från början Gammalby. Roten var frälse och bestod av landbönder under Wirsbo och Seglingsbergs Bruk. 1864

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 377 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 378 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 533

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 377 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 378 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 533 Sommarro Nr 4 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 377 Eges af Murare J.A.V. Johansson o L. Halvarsson Johansson, Joh. August Vilhelm, Eg. Murare f 1866 6/4 Ernst Vilhelm, b.son. f. äkt. f 1892 27/8 Jakobsson, Johan

Läs mer

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn

Utvandrare från Vist. Register över barn utan efternamn Utvandrare från Vist Register över barn utan efternamn 126 Adele Fader: Eric Gustaf Ericsson f 1852 i Vist Utfl: 1857 fr. Hållingstorp Alfred Fader: Sven Fredric Andersson/Lindgren f 1850 i Skärkind Utfl:

Läs mer

DALA RYTTARTORP Dalgrens Govas FoF

DALA RYTTARTORP Dalgrens Govas FoF DALA RYTTARTORP Dalgrens Govas FoF Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20170910. Dahlgrens eller Govas grenadjärstorp under Dala Dala ryttartorp uppfördes vid indelningsverkets

Läs mer

Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel.

Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel. Följande gravar på Asarums kyrkogård kommer att återgår till pastoratet genom beslut 2017 i enighet med begravningslagens 7:e kapitel. Pastoratet saknar relevanta uppgifter om gravrättsinnehavare och har

Läs mer

Ättlingar Gustaf EMIL Gustafsson

Ättlingar Gustaf EMIL Gustafsson Ättlingar Gustaf EMIL Gustafsson Gustaf EMIL Gustafsson. Född 1878-08-14 Risnäs, Sorsele (AC). Död 1954-04-24 Risnäs, Sorsele (AC). Familj med SARA Albertina Lundberg (Född 1880-06-12 Grannäs, Sorsele

Läs mer

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening

Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Historien om Askvik, 1 mtl fortsättningen Copyright 2008 Gålö Gärsar Hembygdsförening Askvik västra, ½ mtl Den tidigaste absolut säkra noteringen från Askvik västra finner jag i födelse/dop-boken 1736.

Läs mer

<tonnquist.se> - sidan 1-2010-02-13

<tonnquist.se> - sidan 1-2010-02-13 32 Från TOVIK till EKELSJÖ Nordväst om Tovik byggde Fredrik Lindberg Lindsbo för sig och sina syskon. Unnesläkten... 2 Tovik... - 3 - Gunilla Unnesdotter... - 3 - Måns Isberg... - 3 - Jonas Månsson...

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Anfäder Ebba Viktoria Malm

Anfäder Ebba Viktoria Malm Anfäder Ebba Viktoria Malm Ebba Viktoria Malm. Född 1895-03-20 Haga. Död 1968-12-23 Hisings Backa. Far: I:1 August Andersson Malm. Mor: I:2 Karolina Johansdotter. Ebba Viktoria Malm blev 73 år. Äktenskap

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer