SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4"

Transkript

1 SLS aktuellt. NUMMER NOVEMBER ISSN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (Ipuls-nr ). SÄKER VÅRD Lärandet förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott. Nils Conradi Sidan

2

3 2011 PROGRAM 30 nov 2 dec STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR

4 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET - för patientens bästa Svenska Läkaresällskapet initierar och driver viktiga frågor för att höja kvaliteten i vården. en förbättrad hälso- och sjukvård. VETENSKAPLIG ORGANISATION Svenska Läkaresällskapet är sedan grundandet 1808 läkarkårens vetenskapliga organisation, politiskt och fackligt obunden ideell förening. Vi erbjuder en stimulerande mötesplats med fokus på aktuell debatt inom medicinsk utbildning, forskning, etik, prioriteringar och kvalitet. Genom läkares yrkesutövning vill vi förbättra hälsan i samhället och ge patienter optimal vård. Arbetet drivs genom 67 vetenskapliga sektioner från akutsjukvård till urologi. INTEGRITET OCH OBEROENDE Integritet och oberoende är fundamentet för verksamheten och förutsättningar för Sällskapets viktiga samhällsroll. SLS vetenskapliga sektioner står för en stor del av utvecklingen i svensk sjukvård. SLS har ett brett förtroende i samhället och är en betydelsefull remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och vårdpolitiska frågor. MEDLEMSKAP Genom ditt medlemskap stödjer du utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Ditt medlemskap bidrar till att stärka SLS position i samhället. Medlemskapet ger dig möjlighet till professionell och personlig utveckling. Som medlem har du fritt inträde till Medicinska riksstämman samt deltagande reducerat pris. Du inbjuds också till SLS vetenskapliga program, seminarier och Tisdagssammankomster. Du kan söka bidrag ur SLS forskningsfonder och har tillgång till lokaler och läsrum i SLS vackra hus på gångavstånd från Centralstationen och Cityterminalen. Ordinarie medlem kan du bli om du har nordisk läkarexamen eller utomnordisk examen med svensk läkarlegitimation. Studerandemedlem kan du bli om du studerar till läkare vid en svensk medicinsk fakultet. FINANSIERAR FORSKNING Svenska Läkaresällskapet finansierar medicinsk forskning och delar årligen ut runt 30 miljoner kronor i forskningsanslag, stipendier och resebidrag. UTBILDNING OCH FORTBILDNING SLS spelar en central roll i utbildningen av läkare. Varje år arrangerar vi den Medicinska riksstämman, posier, Läkardagarna i Örebro och ett brett utbud av seminarier. Tisdagssammankomster möjliggör debatt i aktuella medicinska frågor. Genom IPULS bidrar SLS till en hög kvalitet i läkarnas fort- och vidareutbildning. BLI MEDLEM OCH STÖD VÅR VERKSAMHET För mer information och medlemsansökan se eller kontakta CHRISTIAN TRÄNK e-post tfn medicinska riksstämman 2011

5 INNEHÅLL Allmänna upplysningar 11 Berzeliussymposium Dialog och debatt Filmvisning 25 Fototävling 90 Gästföreläsare Hallskiss Hälsotorget 52 Kandidatföreningen AKS Akutsjukvård 85 AL Allergiforskning 85 AM Allmänmedicin 86 AN Anestesi- och intensivvård 87 AR Arbets- och miljömedicin 87 AU Audiologi 88 BU Barn- och ungdomspsykiatri 91 BM Beroendemedicin 91 BF Bild- och funktionsmedicin 92 CA Cardiologi 92 DE Dermatologi & venereologi 92 DI Diabetologi 92 EN Endokrinologi 94 FL Flyg- och marinmedicin 94 GG Geriatrik 94 HK Handkirurgi 96 IM Idrottsmedicin 96 INF Infektionssjukdomar 98 IN Internmedicin 100 KI Kirurgi 102 KF Klinisk fysiologi 102 KM Klinisk immunologi 104 Achima Care AB 87 AFA försäkring 33 Akademiska sjukhuset (NCK) 34 Andre Pharma AB 85 AstraZeneca Omslag 2 Bristol Myers Squibb 99,101, 115 Dagens Medicin 18 Framtidens specialistläkare 7 Försäkringskassan 43 Gilead Omslag 3 Konst & Läkekonst 13 Mässkarta 10 Organisationskommittén 6 Programöversikt Scenprogram Sektionssymposier Seminarier SLS Aktuellt 57 Svensk sjuksköterskeförening KNT Klinisk nutrition 104 LM Lungmedicin 106 LFM Läkare för miljön 107 LÄ Läkemedelslära 108 MH Medicinens historia 108 MG Medicinsk genetik 108 MI Medicinsk informatik 109 MM Medicinsk mikrobiologi 109 MP Medicinsk psykologi 110 MR Medicinsk radiofysik 112 MT Medicinsk teknik och fysik 112 MU Medicinsk undervisning 112 NE Neurospecialiteter 112 NM Njurmedicin 112 NU Nuklearmedicin 113 OBS Obesitasforskning 113 OB Obstetrik och gynekologi 113 OF Oftalmologi 114 ON Onkologi 114 OR Ortopedi 116 OT Oto-rhino-larynologi, huvud- 117 och halskirurgi Göteborgs universitet 123 Hotell Borgholm 97 IPULS 28, 67 Karolinska Institutet 117 Landstinget Gävleborg 121 LEO Pharma 93 LIF 89 Lunds Universitet 119 Medicinsk access Konsten i vården 30 MCI 111 Medicinsk Röntgen 95 Svenska Läkaresällskapet 2 Symposier Symposierna indelade i sjukdomsområden 29, 31, 33 Utställningen 46 Utställarförteckning 56 Varia 53 Välkomsthälsning 5 Årets fest 12 Årets tema 8 Öppningsmöte 9 Sektionernas och föreningarnas program Annonsörer PE Pediatrik 119 PS Psykiatri 120 RF Rehabiliteringsmedicin 123 RE Reumatologi 124 RÄ Rättsmedicin 129 RP Rättspsykiatri 129 SM Smärtlindring 129 SO Socialmedicin 129 SFPM Svensk förening för palliativ 118 medicin SSF Svensk sjuksköterskeförening 130 SLF Svenska Skolläkarföreningen 131 TF Trafikmedicin 132 TR Transfusionsmedicin 132 TM Tropikmedicin och 132 internationell hälsa UR Urologi 132 Register för medverkande 133 Merck Sharp & Dohme Omslag 4 Pfizer 105, 109, 125,129 SBU 25 Svensk sjuksköterskeförening 53 Socialstyrelsen 47 Sophiahemmet 131 Vinnvård 103, 107 Vårdalstiftelsen 17 Vårdhundsskolan 65 Xtra care 127 ARRANGÖR Svenska Läkaresällskapet PLATS Stockholmsmässan, Älvsjö ANSVARIG UTGIVARE Mats Bauer, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, Stockholm, tfn E-POST ANNONSER Tord Amré på , , TRYCK Sörmlands Grafiska, Katrineholm 2011 medicinska riksstämman

6 Genom kunskap och dialog utvecklar vi varden tillsammans. STORT TACK till Medicinska riksstämmans samarbetspartners och medarrangörer medicinska riksstämman 2011

7 Välkommen till den nya Medicinska riksstämman Svenska Läkarsällskapet tar från och med i år ett helhetsansvar för att kunna utveckla den nya Riksstämman. Vi har utökat vårt samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och etablerat ett samarbete med ett flertal organisationer såsom, Vinnvård, Vårdalstiftelsen, Läkemedelsindustriföreningen och Försäkringskassan förutom de traditionellt medverkande från sjukvårdens olika organ. På så sätt försöker vi bredda basen och öka engagemanget. Många personer i sektionerna och på SLS kansli har engagerat sig i arbetet med en Riksstämma bättre anpassad till våra behov av samtal, vårt behov av lärande. Vi har varit mer aktiva i vår kommunikation om allt vad Riksstämman kan erbjuda så att fler ska kunna och vilja delta i samtal och lärande. Medicinska riksstämman är Sveriges största medicinska möte, med runt 700 programpunkter att välja bland. Det allmänna programmet består av 100 symposier och mer än 30 gästföreläsningar. Symposieprogrammet 2011 är i sin helhet IPULS-granskat. Riksstämman presenterar avgränsade ST-kurser, i år inom psykiatri, om autonomins gränser, om hypertoni och om underläkartjänstgöring i u-land. Socialstyrelsen och andra myndigheter medverkar med flera symposier. Vi fortsätter vårt arbete med att skapa mer aktivitet i den öppna utställningen, en sådan aktivitet rör hälsa och förebyggande arbete. Vi fortsätter vår strävan att göra Medicinska riksstämman till ett möte inte bara för hela teamet utan för hela vård-sverige. Vi gläder oss över ett utvidgat deltagande från Svensk sjuksköterskeförening i det vetenskapliga programmet. Min välkomsthälsning gäller alla deltagare, alla de grupper och kompetenser som behövs för att vi ska få en ännu bättre och säkrare vård imorgon. Nils Conradi Generalsekreterare Medicinska riksstämman MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAM SNART I DIN MOBIL! Vi arbetar i skrivande stund med att ta fram en mobilanpassad webbsida för Riksstämmans program. Vilket innebär att du som användare lättare kommer att kunna hitta, söka och sortera i det vetenskapliga programmet direkt i din mobil. Sidan kommer att lanseras i mitten av november. Håll utkik! ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR medicinska riksstämman

8 Organisationskommittén RIKSSTÄMMEDELEGATIONEN 2011 NILS CONRADI Riksstämmans generalsekreterare MATS BAUER VD, Svenska Läkaresällskapet EVA KENNE Riksstämmesekreterare BOEL ANDERSSON GÄRE Pediatrik CARL-JOHAN SUNDBERG Idrottsmedicin OVE TÖRRING Endokrinologi GUNNAR WAGENIUS Onkologi SOLVEIG WÅLLBERG JONSSON Reumatologi Medicinsk psykologi: Henry Jablonski Medicinsk radiofysik: Stefan Johnsson Medicinsk teknik och fysik: Per Ask Medicinsk undervisning: Torbjörn Ledin Neurokirurgi: Niklas Marklund Neurologi: Jesper Petersson Njurmedicin: Ola Samuelsson Nuklearmedicin: Per Grybäck Obstetrik och gynekologi: Matts Olovsson Oftalmologi: Fatima Pedrosa-Domellöf Onkologi: Gunnar Wagenius Ortopedi: Magnus Karlsson Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi: Mikael Karlberg Pediatrik: Catarina Almqvist Malmros Psykiatri: Simon Kyaga Rehabiliteringsmedicin: Jan Lexell Reumatologi: Carl Turesson Rättsmedicin: Ingemar Thiblin Smärtlindring: Jan Persson Socialmedicin: Maria Rosvall Trafikmedicin: Jörgen Lundälv Transfusionsmedicin: Bengt Ekermo Tropikmedicin och internationell hälsa: Gabrielle Holmgren RUNE ANDERSSON Infektionssjukdomar EVA EDIN Beroendemedicin MARGARETA HEDSTRÖM Ortopedi LOTTI HELSTRÖM Obstetrik & gynekelogi SIMON KYAGA Psykiatri MIKAEL KARLBERG Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi KLAS SJÖBERG Internmedicin KARIN JOSEFSSON Adjungerad för Svensk sjuksköterskeförening LIS ABAZI Kandidatföreningen ANSVARIGA FÖR SEKTIONERNAS PROGRAM Akutsjukvård: Ulf Ekelund Allergiforskning: Alf Tunsäter Allmänmedicin: Sara Holmberg Arbets- och miljömedicin: Katja Hagström Audiologi: Christina Hederstierna Barn- och ungdomspsykiatri: Ulf Wallin Beroendemedicin: Anders Håkansson Bild- och funktionsmedicin: Per Liss Dermatologi & venereologi: Thor Bleeker Diabetologi: Michael Alvarsson Geriatrik: Peter Nordström Handkirurgi: Mikael Wiberg Idrottsmedicin: Eva Zeisig Infektionssjukdomar: Anders Johansson Internmedicin: Leif Lapidus Klinisk fysiologi: Maria Eriksson Klinisk immunologi: Jan Holgersson Klinisk neurofysiologi: Thomas Andersson Klinisk nutrition: Lasse Ellegård Lungmedicin: Eva Lindberg Läkemedelslära: Eva Vikström-Jonsson Medicinens historia: Lars Sjöstrand Medicinsk genetik: Kristina Karrman Medicinsk informatik: Gunnar Klein Medicinsk mikrobiologi: Andreas Matussek ANSVARIGA FÖR FÖRENINGARNAS PROGRAM Flyg- och marinmedicin: Richard Söderberg Läkare för miljön: Ingrid Eckerman Svensk förening för obesitasforskning: Carl-Erik Flodmark Svensk förening för palliativ medicin: Peter Strang Svenska Skolläkarföreningen: Christina Lindgren, Josef Milerad Svensk sjuksköterskeförening: Karin Josefsson ADMINISTRATION Mats Bauer, verkställande direktör Eva Kenne, riksstämmesekreterare KOMMUNIKATION & INFORMATION Agneta Davidsson Ohlson Annie Melin Eva Kenne Eva Nordin Jaana Logren KANSLI Svenska Läkaresällskapet Box 738, Stockholm tfn e-post 6 medicinska riksstämman 2011

9 medicinska riksstämman

10 ÅRETS TEMA Säkrare vård Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott ÅRETS TEMA Årets tema är Säkrare vård. Att vården är säker borde vara en självklarhet. Människor vänder sig till vården med olika typer av behov. Och då måste det naturligtvis vara så att vi inte skapar nya behov på grund av att våra utredningar och behandlingar inte sker på ett Lärande förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. kontrollerat och förutsägbart sätt. Att undvika vårdskador kräver ett ihärdigt och systematiskt lärande: identifiera riskerna, förbättra rutinerna, följa upp resultaten och rapportera avvikelserna är några av de viktigaste momenten. Vi har mycket av lära från andra branscher som hanterar stora risker, det är så vi måste uppfatta den nya patientsäkerhetslagen. Lärande förutsätter ett ständigt pågående samtal mellan olika aktörer, inte minst mellan vårdens olika professioner och linjeorganisationen. Lärande förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. Lärande förutsätter en öppenhet för nya erfarenheter och en vilja att omvandla dessa till nya standardiserade arbetssätt. Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott. VÄLKOMMEN TILL ÅRETS ÖPPNINGSMÖTE ONSDAGEN DEN 30 NOVEMBER SAL K1/K2 Kom och lyssna på Peter Pronovost, en av pionjärerna inom vårdens säkerhetstänkande. Peter är anestesiolog och forskare vid Johns Hopkins University School of Medicine och utsedd av Times magazine till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Vi är glada och stolta över att han tackat ja till att presentera sitt arbete på Medicinska riksstämmans öppningsmöte! NILS CONRADI 8 medicinska riksstämman 2011

11 Öppningsmöte Onsdagen den 30/11 Sal K1/K2 kl Hälsningsanförande Margareta Troein Töllborn, ordförande Svenska Läkaresällskapet. 2Stipendier & forskningsanslag Ulf Gunnarsson, ordförande SLS Forskningsdelegation. AFA Försäkring Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse 3Årets yngre pristagare Tomas Gustafsson Pristagaren sammanfattar sin forskning:»dysfunctional skeletal muscle in chronic heart failure«. 4Translationella priset Maria Gustafsson Liljefors Pristagaren sammanfattar sin forskning:»utveckling av DNA vaccin mot kolorektal cancer«. 5Föreläsning Professor Peter Pronovost Moderator Peter Friberg, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet. 6Avslutning En musikalisk överraskning STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR medicinska riksstämman

12 Mässkarta Riksstämman 2011 Stockholmsmässan 10 medicinska riksstämman 2011

13 Allmänna upplysningar VAR & NÄR? Stockholmsmässan, Älvsjö, den 30 november 2 december. UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl och fredag kl Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn MEDVERKANDE I MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Enligt beslut i Sällskapets nämnd ska även deltagare som anmält föredrag eller poster till Riksstämman och som inte är medlem i Sällskapet, betala kongressavgift. Medverkande i symposier/sektionssymposier får ett tillfälligt entrékort som kan hämtas i Sällskapets reception. De behöver inte betala någon kongressavgift. KONGRESSKORT TILL DET VETENSKAPLIGA PROGRAMMET Samtliga deltagare i Riksstämman måste uppvisa kongresskort för att få tillträde till det vetenskapliga programmet. Sällskapets medlemmar har fått sin personliga 12-siffrigakod och programbok i förväg. Även de som har betalt in kongressavgiften innan har fått kongresskort samt programbok. I entrén på Stockholmsmässan läses kortet med hjälp av streckkodsläsare. Bär kongresskortet väl synligt. Kortet ska dels läsas av i entrén dels uppvisas för entrévärdarna på Stockholmsmässan. Observera att värdar och värdinnor är instruerad att endast låta personer, som kan uppvisa kongresskort, inpassera till det vetenskapliga programmet. VILL DU TESTA DIN BILDPRESENTATION? Bildtestrummet finns i rum K 6, där alla föredragshållare kan testa sina PowerPoint-presentationer. Det finns dataprojektor och en PC med PowerPoint samt möjlighet att koppla in egen dator i varje sal. Är PowerPoint-presentationen gjord i Mac ska den vara sparad i PC-format för att fungera i salarnas PC. Egna Mac-datorer som önskas användas i salarna ska ha VGA-utgång (m a o glöm ej adaptern). VETENSKAPLIG UTSTÄLLNING/ POSTERS Posterutställningen finns i A-hallen. Posterutställarna listas under respektive sektion. ABSTRAKT Alla abstrakt finns på SJUKDOMSOMRÅDEN I utställningen finns sjukdomsområdena: Barns hälsa och vård, Endokrina och metabola sjukdomar, Hjärta-, kärl- och lungsjukdomar, Hud- och könssjukdomar, Infektionssjukdomar, Inflammatoriska sjukdomar, Nervsystemets sjukdomar, Psykisk ohälsa, Reproduktiv hälsa, Rörelse och reparativ hälsa, Tumörsjukdomar samt Åldrande. De allmänna områdena är; Etik och bemötande, Individ och samhälle, Medicinska procedurer och tekniker samt Profession, organisation och lärande. PRESS Pressen har tillträde till hela det vetenskapliga programmet. Ackreditering sker i förväg eller på plats i pressrummet. BANKOMAT Bankomat finns på entrétorget. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2012 Nästa års Riksstämma äger rum den 28 november 30 november i Stockholm. Temat är "Framtidens hälsa". AKUTA SJUKDOMSFALL Vid sjukdom på mässområdet kontakta Svenska Läkaresällskapets reception. KONGRESSAVGIFTER Medlemmar i Läkaresällskapet ingen avgift Ej medlemmar ons/tor kr/dag fre kr 3 dgr kr Medicinstuderande ingen avgift Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening ons/tor kr/dag fre kr 3 dgr kr Medverkan i Riksstämman Enligt beslut i Sällskapets nämnd ska även deltagare som anmält föredrag eller poster till Medicinska riksstämman och som ej är medlem i Sällskapet, betala kongressavgift. Medverkande i symposier/sektionssymposier behöver inte betala någon kongressavgift. De får ett tillfälligt entrékort, som kan hämtas i Sällskapets reception. VIKTIGA TELEFONNUMMER Kongressekretariatet Stockholmsmässan Svenska Läkaresällskapet Taxi Stockholm Taxi Taxi Kurir RESTAURANGINFORMATION Stockholmsmässans restauranger The Garden The Parkside Restaurang Meet-Rica Hotel GILLA OSS PÅ FACEBOOK Gilla Svenska Läkaresällskapet på Face book f ör at t t a del av ny he te r, få inbjudningar till evenemang och mycket mer. medicinska riksstämman

14 Välkommen till Riksstämmefest 1/12 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS FEST Restaurang THE PARKSIDE Torsdagen den 1 dec kl STOCKHOLMSMÄSSAN ÄLVSJÖ På torsdagskvällen bjuder vi in till fest med god mat, dans och underhållning. Ett rutinerat band med fyra musiker samt två fantastiska sångerskor utlovar musik som passar alla. Kvällen bjuder på storslagen soul, jazz och en funky ABBA show. Festen är subventionerad och du betalar 600 kr/deltagare och 250 kr som läkarstudent. Boka din biljett genom att sätta in pengar på Sällskapets plusgiro senast den 14/11. Begränsat antal platser, först till kvarn... Vänligen uppge namn/-en, adress samt att det gäller festen på Restaurang The Parkside den 1 december. Biljetterna kan hämtas i Svenska Läkaresällskapets monter A03:10 senast före klockan torsdagen den 1 december. För mer information gå in på eller kontakta Eva Kenne, tfn medicinska riksstämman 2011

15 Onsdag DEN 30 NOVEMBER SAL K 1 Robert Schumann - ett komplicerat konstnärsöde och en medicinsk gåta Robert Schumann hör till de fåtal stora tonsättare som föddes i ett hem helt utan musikaliska traditioner. Hans musikaliska skolning blev därför kraftigt fördröjd. Detta till trots blev Schumann en av 1800-talets mest innovativa och inflytelserika tonsättare. Hans kreativitet var periodvis ofattbart intensiv och på högsta nivå, men under de senare årens perioder av svår psykisk ohälsa sviktade kraften i det konstnärliga skapandet. Slutligen slocknade skaparkraften helt. Detta program skildrar Schumanns liv och hans lysande och innovativa konstnärskap, men också hur den psykiska och fysiska ohälsan påverkade hans musikskapande och sociala liv. Programmet illustreras rikligt med musikaliska inslag. Medverkande: Lars Sjöstrand, Bertil Wikman, Hans Persson och sångsolist. Torsdag DEN 1 DECEMBER SAL K 1 Sjukhus från forntid till nutid Fredrik von Feilitzen är läkare, arkitekturskribent och mångårig ledamot av Stockholms skönhetsråd. Han berättar om sjukhusens historia genom alla tider och i alla former, i Sverige och i världen. Kända och okända arkitekter och läkare kommer att passera revy. Föredraget illustreras med ett rikt bildmaterial. Musik med relation till några av byggnaderna framförs av Hans Persson på flygel samt operasångaren John Sax. BILD Sjukhuskyrkan vid det psykiatriska sjukhuset am Steinhof i Wien, från Konst & Läkekonst Fredag DEN 2 DECEMBER SAL K 1 Gioacchino Rossini - ett överdåd i toner och kalorier Gioacchino Rossini - den store italienske kompositören från början av 1800-talet - var sin tids mest populära person. Det är lätt att förstå denna dyrkan då man lyssnar på Rossinis musik, som karaktäriseras av en konstfärdig musikantglädje - uttrycket i hans operor, vars ouvertyrer tillhör standardrepertoaren. Rossinis musik sprider glädje och feststämning och innehåller ett överflöd av spirituellt melodiskt material och rytmiskt pikanteri, rikt utsmyckat med virtuosa detaljer. Lika sprudlande produktiv var Rossini i köket. Denna beskrivning låter som en framgångssaga om en verklig levnadskonstnär. I själva verket fördystrades Rossinis liv av en omfattande rad sjukdomar. Det som har fascinerat eftervärlden är den frenesi med vilken Rossini komponerade sina 39 operor fram till Wilhelm Tell år 1829, då han abrupt avslutade denna del av sitt liv. En okänd läkare i Bologna rapporterade om Rossinis hälsa i en remiss: Ett känsligt nervsystem, i sin ungdom har han missbrukat Venus och ådragit sig gonorroiska infektioner. Vid 44 års ålder försvann hans intresse för kvinnor och han tappade då även tillfälligt (?) lusten för mat och dryck. Rossini säger 1854 till en vän att han utöver alla sina neuroser, svagheter, krämpor också har en hydrofobi och att han lider av alla kända kvinnosjukdomar, det enda som jag nu saknar är en livmoder... Ätbeteendet tycks ha varit en starkt bidragande orsak till Rossinis hälsoproblem. Hustrun skriver att vi mår dåligt eftersom vi äter för mycket och maestro och jag lever för att äta jag är varken stolt eller elegant, jag är en fet kvinna som sysselsätter mig från morgon till kväll med matsmältning. Ingen vet säkert varför Rossini plötsligt slutade komponera. Var han som Wagner skrev Fylld, ej längre av musik utan av mortadella Själv skrev han att han blev välbärgad och lat. Vi får aldrig veta, bara njuta av den sprudlande livsglada musiken. Stephan Rössner berättar om livsödet, Bertil Wikman om musiken och ackompanjerar sånginslagen. Medverkande: Stephan Rössner, Bertil Wikman, Solveig Wikman, sångsolist samt pianist. medicinska riksstämman

16 SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING ONSDAGEN DEN 30 NOVEMBER SYMPOSIER SAL B 2/3 Multisjuklighet hos äldre. Betydelsen av ett personcentrerat och teamorienterat arbetssätt för äldre. MODERATOR Monica Berglund. Se SY SAL A 5 Bättre metabol kontroll vid typ 1 och typ 2-diabetes. MODERATORER Stig Attervall/Janeth Leksell. Se SY SAL K 21 Sociala medier i hälso- och sjukvården - en utmaning för professionernas etiska förhållningssätt. MODERATOR Ingemar Engtsröm. Se SY 19 TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER POSTER- UTSTÄLLNING HALL A Post transplant energy deficit in patients undergoing liver transplantation. Peter Nordstedt, Katarina Holmberg, Jenny Sköld, Martin Annborn, Minna Backlund, Mette Holst, Oivind Irtun, Ann Ödlund Olin. Nutrition recording audit how well espen guidelines for energy intake are. Peter Nordstedt, Katarina Holmberg, Jenny Sköld, Martin Annborn, Minna Backlund, Ann Ödlund Olin, Oivind Irtun, Mette Holst. Nutritional care in Swedish stroke units from nurse managers perspective a national survey. Eva Carlsson, Mona Wentzel Persenius. Effekten av uppfödningsmönster 0-4 mån på kroppsmått vid sex och tolv månaders ålder. Gerd Almquist-Tangen, Josefine Roswall, Jovanna Dahlgren, Stefan Bergman, Bernt Alm. Implementering av FaR i rutinverksamhet i Landstinget Kronoberg. Gunilla Eriksson, Lena Lendahls. Higher prehospital priority of stroke improves thrombolysis frequency and time to stroke unit. The Hyper Acute STroke Alarm (HASTA) study. Annika Berglund, Leif Svensson, Lars Engerström, Tor-Björn Käll, Bo Höjeberg, Magnus von Arbin, Christina Sjöstrand, Anne Engqvist, Susanna Mjörnheim, Anita Hansson Tyrén, Mia von Euler, Nils Wahlgren. 14 medicinska riksstämman 2011

17 TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER FRIA FÖREDRAG En säkrare vård FREDAGEN DEN 2 DECEMBER SYMPOSIER SAL K 22 MODERATOR Karin Josefsson, Leg sjuksköterska, Med Dr, Vetenskaplig sekr Svensk sjuksköterskeförening. Low research use among newly graduated nurses - a threat to patient safety? Henrietta Forsman, Ann Rudman, Petter Gustavsson, Anna Ehrenberg, Lars Wallin SAL A 12 Specialiserad palliativ vård i hemmet. MODERATOR Britt-Marie Ternstedt. Se SY SAL A 11 Hemmet som vårdplats - en självklar rättighet eller exklusivt erbjudande några få utvalda? MODERATOR Inger Fridegren. Se SY 96. Stöd för användning av forskningsresultat under utbildning och självskattad förmåga att arbeta evidensbaserat: nationell kartläggning av sjuksköterskestudenter. Jan Florin, Anna Ehrenberg, Lars Wallin, Petter Gustavsson. Compliance/adherence efter njurtransplantation hos recipient, med eller utan Lääkekello (elektronisk läkemedelsdoserare). Jarmo Henriksson, Gunnar Tydén, Ingemo Sundberg Petersson, Bianca Billing Werner, Christina Bäckmark. Äldre kvinnor och mäns prehospitala upplevelser vid sin första hjärtinfarkt. Rose-Marie Isaksson, Christine Brulin, Mats Eliasson, Ulf Näslund, Karin Zingmark. Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och födoämnesbesvär. Britta Berglund. Facial expressions in paintings: A teaching learning program in student nurse education about the non-verbal language. Britt-Maj Wikström. Developing a toolkit for written information materials for patients with colorectal cancer undergoing elective surgery, a part of the PINCORE-project person-centred information and communication in colorectal cancer. Frida Smith, Eva Carlsson, Febe Friberg, Dimitrios Kokkinakis, Markus Forsberg, Matilda Öhrn, Joakim Öhlén. Students' learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: A didactic model for postgraduate degree projects. Helle Wijk, Linda Berg, Elisabeth Björk Brämberg, Åsa Engström, Lena German Millberg, Ingela Höglund, Catrine Jacobsson, Margret Lepp, Eva Lidén, Irma Lindström, Kerstin Petzäll, Siv Söderberg, Joakim Öhlén. Säker vård - att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Lena Sahlqvist, Marion Lindh. SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET "Det finns behov av konferenser där forskande sjuksköterskor kan synliggöra sig. Därför samverkar Svensk sjuksköterskeförening med Svenska Läkaresällskapet vid Medicinska riksstämman. Vi ser stämman som ett fantastisk forum för att synliggöra och diskutera forskningsresultat för en säkrare vård". Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi arbetar för att stärka professionen genom bland annat etik, kvalitet, forskning/utveckling, utbildning och hälsofrämjande arbete. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. För mer information medicinska riksstämman

18 10 skäl (av 700) att besöka Medicinska riksstämman Peter Pronovost. Årets 1 öppningstalare är forskaren och narkosläkaren vars metoder har minskat dödligheten på flera intensivvårdsavdelningar i USA med 30 procent. Time Magazine listade honom som en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Edward Kelley. Chefen för 2 WHO:s patientsäkerhetsprogram talar om patientsäkerhet ur ett globalt perspektiv. 3Kvinnohandel verklighet och myt är årets Karolina Widerström-föreläsning med Kajsa Ekis Ekman, författare och journalist. Mindfulness i vård, utbildning och 4 forskning. Seminarie om mindfulness med Marie Åsberg, Nils Joneborg, Johanna Hök och Ola Schenström. 5Hög tid att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Ett symposium med bland andra Barn- och äldreminister Maria Larsson, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och Laura Fratiglioni från Aging Research Center vid Karolinska Institutet. Moderator är Eva Nilsson Bågenholm från Socialdepartementet. Kaj Blennow är en av världens mest framgångsrika 6 alzheimersforskare och håller även årets Ingvar-föreläsning Alzheimer finns det hopp om att dimmorna lättar? 7Filmvisning: Creation. Han älskade allt i denna värld, men vad skulle han välja passionen för vetenskapen, eller kärleken till sin familj? 8Nya mötesformer. Ostämman: Ta plats och för fram ditt budskap! Boka en tid i Riksstämmans Speakers Corner. Kontaktytan: bjud in en person du gärna vill träffa eller efterlys ett samtal du vill diskutera. 9Erik Hollnagel. Hör professorn i industriell säkerhet vid École des Mines de Paris i Frankrike prata om Suicidprevention som patientsäkerhets problem. ST-kurs. Svenska Läkaresällskapets 10 delegation för medicinsk etik arrangerar Autonomins gränser och respekt för autonomin med Anders Ågård. Runt 700 programpunkter att välja bland! Fler symposier, föredrag, kurser, gästföreläsare med mera finns på riksstamman.se. ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR Medicinska Riksstämman är IPULS-certifierad! Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans. ÅRETS TEMA: SÄKRARE VÅRD STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC Arrangör Samarbetspartners Mediapartner IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (IPULS-nr ). 16 medicinska riksstämman 2011

19 . Sverige ställs inför allt viktigare och svårare avvägningar kring hälso- och sjukvårdens framtida utformning. Frågeställningar behöver belysas från olika utgångspunkter och alternativa handlingsvägar undersökas. Kanske är det dags att börja tala om ett kunskapsbaserat beslutsfattande inom politik och administration, där vägval och alternativ är underbyggda av kunskap från forskningen. medicinska riksstämman

20 18 medicinska riksstämman 2011

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING UTBILDNING VETENSKAP KVALITET DEBATT Säkerhet i vården är temat för årets Riksstämma i Stockholm! Sidan 7 Livskvalitet och hudsjukdom. Sidan 29 Sorg är ingen sjukdom men kan leda till det. Sidan 47 Vilken

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

SLS aktuellt. KVALITET UTBILDNING VETENSKAP ETIK

SLS aktuellt. KVALITET UTBILDNING VETENSKAP ETIK UTBILDNING Läkardagarna i Örebro är fortbildningsdagar för läkare i år publicerar vi abstrakten i SLS Aktuellt. Sidan 17 VETENSKAP Kan man vaccinera mot åderförfettning? Det utreds vid en av höstens Tisdagssammankomster

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Ohlsson, Björn Kirurgi A.0454-731 000 bjorn.ohlsson@ltblekinge.se Selberg, Mia Allmänmed. H. 0455-336 933. Sedvallson Barbara Psykiatri 0454-732 820

Ohlsson, Björn Kirurgi A.0454-731 000 bjorn.ohlsson@ltblekinge.se Selberg, Mia Allmänmed. H. 0455-336 933. Sedvallson Barbara Psykiatri 0454-732 820 KOLLEGIALT NÄTVERK organiseras av Läkarförbundet via lokalföreningarna. Det är till för att Du i förtroende och under sekretess skall kunna vända Dig till en kollega när Du snabbt behöver råd och stöd

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Måndag den 1 september Berguven, vån 1 F-huset, USÖ 08.30 Inledning med genomgång av veckans program och presentation av deltagarna och studierektorer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07. Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 9/07 Sammanträdesdatum: 2007-10-25 2007-10-26 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Ledamöter: Radisson SAS Arlandia Hotell Tel. 08-50684000

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 7/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 7/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 7/07 Sammanträdesdatum: 2007-08-30 2007-08-31 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Elite Palace Hotel, St. Eriksgatan 115 i Stockholm F.d.

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 8/05

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 8/05 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 8/05 Sammanträdesdatum: 2005-09-20-2005-09-21 Tid: Dag 1 09.30 17.30 Dag 2 08.30 13.00 Plats: Lastbergets Konferens, Bålsta Ordförande: Ledamöter: F.d. generaldirektören

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08. Steningevik konferens, Steninge Allé, Märsta. F.d. generaldirektören Axel Edling

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08. Steningevik konferens, Steninge Allé, Märsta. F.d. generaldirektören Axel Edling 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Föredragningslista nr 7/08 Sammanträdesdatum: 2008-08-28 2008-08-29 Tid: Dag 1: 10.15 18.00 Dag 2: 8.30 12.00 Plats: Ordförande: Ledamöter: Närvarande ersättare: Steningevik

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer