SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4"

Transkript

1 SLS aktuellt. NUMMER NOVEMBER ISSN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (Ipuls-nr ). SÄKER VÅRD Lärandet förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott. Nils Conradi Sidan

2

3 2011 PROGRAM 30 nov 2 dec STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR

4 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET - för patientens bästa Svenska Läkaresällskapet initierar och driver viktiga frågor för att höja kvaliteten i vården. en förbättrad hälso- och sjukvård. VETENSKAPLIG ORGANISATION Svenska Läkaresällskapet är sedan grundandet 1808 läkarkårens vetenskapliga organisation, politiskt och fackligt obunden ideell förening. Vi erbjuder en stimulerande mötesplats med fokus på aktuell debatt inom medicinsk utbildning, forskning, etik, prioriteringar och kvalitet. Genom läkares yrkesutövning vill vi förbättra hälsan i samhället och ge patienter optimal vård. Arbetet drivs genom 67 vetenskapliga sektioner från akutsjukvård till urologi. INTEGRITET OCH OBEROENDE Integritet och oberoende är fundamentet för verksamheten och förutsättningar för Sällskapets viktiga samhällsroll. SLS vetenskapliga sektioner står för en stor del av utvecklingen i svensk sjukvård. SLS har ett brett förtroende i samhället och är en betydelsefull remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och vårdpolitiska frågor. MEDLEMSKAP Genom ditt medlemskap stödjer du utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Ditt medlemskap bidrar till att stärka SLS position i samhället. Medlemskapet ger dig möjlighet till professionell och personlig utveckling. Som medlem har du fritt inträde till Medicinska riksstämman samt deltagande reducerat pris. Du inbjuds också till SLS vetenskapliga program, seminarier och Tisdagssammankomster. Du kan söka bidrag ur SLS forskningsfonder och har tillgång till lokaler och läsrum i SLS vackra hus på gångavstånd från Centralstationen och Cityterminalen. Ordinarie medlem kan du bli om du har nordisk läkarexamen eller utomnordisk examen med svensk läkarlegitimation. Studerandemedlem kan du bli om du studerar till läkare vid en svensk medicinsk fakultet. FINANSIERAR FORSKNING Svenska Läkaresällskapet finansierar medicinsk forskning och delar årligen ut runt 30 miljoner kronor i forskningsanslag, stipendier och resebidrag. UTBILDNING OCH FORTBILDNING SLS spelar en central roll i utbildningen av läkare. Varje år arrangerar vi den Medicinska riksstämman, posier, Läkardagarna i Örebro och ett brett utbud av seminarier. Tisdagssammankomster möjliggör debatt i aktuella medicinska frågor. Genom IPULS bidrar SLS till en hög kvalitet i läkarnas fort- och vidareutbildning. BLI MEDLEM OCH STÖD VÅR VERKSAMHET För mer information och medlemsansökan se eller kontakta CHRISTIAN TRÄNK e-post tfn medicinska riksstämman 2011

5 INNEHÅLL Allmänna upplysningar 11 Berzeliussymposium Dialog och debatt Filmvisning 25 Fototävling 90 Gästföreläsare Hallskiss Hälsotorget 52 Kandidatföreningen AKS Akutsjukvård 85 AL Allergiforskning 85 AM Allmänmedicin 86 AN Anestesi- och intensivvård 87 AR Arbets- och miljömedicin 87 AU Audiologi 88 BU Barn- och ungdomspsykiatri 91 BM Beroendemedicin 91 BF Bild- och funktionsmedicin 92 CA Cardiologi 92 DE Dermatologi & venereologi 92 DI Diabetologi 92 EN Endokrinologi 94 FL Flyg- och marinmedicin 94 GG Geriatrik 94 HK Handkirurgi 96 IM Idrottsmedicin 96 INF Infektionssjukdomar 98 IN Internmedicin 100 KI Kirurgi 102 KF Klinisk fysiologi 102 KM Klinisk immunologi 104 Achima Care AB 87 AFA försäkring 33 Akademiska sjukhuset (NCK) 34 Andre Pharma AB 85 AstraZeneca Omslag 2 Bristol Myers Squibb 99,101, 115 Dagens Medicin 18 Framtidens specialistläkare 7 Försäkringskassan 43 Gilead Omslag 3 Konst & Läkekonst 13 Mässkarta 10 Organisationskommittén 6 Programöversikt Scenprogram Sektionssymposier Seminarier SLS Aktuellt 57 Svensk sjuksköterskeförening KNT Klinisk nutrition 104 LM Lungmedicin 106 LFM Läkare för miljön 107 LÄ Läkemedelslära 108 MH Medicinens historia 108 MG Medicinsk genetik 108 MI Medicinsk informatik 109 MM Medicinsk mikrobiologi 109 MP Medicinsk psykologi 110 MR Medicinsk radiofysik 112 MT Medicinsk teknik och fysik 112 MU Medicinsk undervisning 112 NE Neurospecialiteter 112 NM Njurmedicin 112 NU Nuklearmedicin 113 OBS Obesitasforskning 113 OB Obstetrik och gynekologi 113 OF Oftalmologi 114 ON Onkologi 114 OR Ortopedi 116 OT Oto-rhino-larynologi, huvud- 117 och halskirurgi Göteborgs universitet 123 Hotell Borgholm 97 IPULS 28, 67 Karolinska Institutet 117 Landstinget Gävleborg 121 LEO Pharma 93 LIF 89 Lunds Universitet 119 Medicinsk access Konsten i vården 30 MCI 111 Medicinsk Röntgen 95 Svenska Läkaresällskapet 2 Symposier Symposierna indelade i sjukdomsområden 29, 31, 33 Utställningen 46 Utställarförteckning 56 Varia 53 Välkomsthälsning 5 Årets fest 12 Årets tema 8 Öppningsmöte 9 Sektionernas och föreningarnas program Annonsörer PE Pediatrik 119 PS Psykiatri 120 RF Rehabiliteringsmedicin 123 RE Reumatologi 124 RÄ Rättsmedicin 129 RP Rättspsykiatri 129 SM Smärtlindring 129 SO Socialmedicin 129 SFPM Svensk förening för palliativ 118 medicin SSF Svensk sjuksköterskeförening 130 SLF Svenska Skolläkarföreningen 131 TF Trafikmedicin 132 TR Transfusionsmedicin 132 TM Tropikmedicin och 132 internationell hälsa UR Urologi 132 Register för medverkande 133 Merck Sharp & Dohme Omslag 4 Pfizer 105, 109, 125,129 SBU 25 Svensk sjuksköterskeförening 53 Socialstyrelsen 47 Sophiahemmet 131 Vinnvård 103, 107 Vårdalstiftelsen 17 Vårdhundsskolan 65 Xtra care 127 ARRANGÖR Svenska Läkaresällskapet PLATS Stockholmsmässan, Älvsjö ANSVARIG UTGIVARE Mats Bauer, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, Stockholm, tfn E-POST ANNONSER Tord Amré på , , TRYCK Sörmlands Grafiska, Katrineholm 2011 medicinska riksstämman

6 Genom kunskap och dialog utvecklar vi varden tillsammans. STORT TACK till Medicinska riksstämmans samarbetspartners och medarrangörer medicinska riksstämman 2011

7 Välkommen till den nya Medicinska riksstämman Svenska Läkarsällskapet tar från och med i år ett helhetsansvar för att kunna utveckla den nya Riksstämman. Vi har utökat vårt samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och etablerat ett samarbete med ett flertal organisationer såsom, Vinnvård, Vårdalstiftelsen, Läkemedelsindustriföreningen och Försäkringskassan förutom de traditionellt medverkande från sjukvårdens olika organ. På så sätt försöker vi bredda basen och öka engagemanget. Många personer i sektionerna och på SLS kansli har engagerat sig i arbetet med en Riksstämma bättre anpassad till våra behov av samtal, vårt behov av lärande. Vi har varit mer aktiva i vår kommunikation om allt vad Riksstämman kan erbjuda så att fler ska kunna och vilja delta i samtal och lärande. Medicinska riksstämman är Sveriges största medicinska möte, med runt 700 programpunkter att välja bland. Det allmänna programmet består av 100 symposier och mer än 30 gästföreläsningar. Symposieprogrammet 2011 är i sin helhet IPULS-granskat. Riksstämman presenterar avgränsade ST-kurser, i år inom psykiatri, om autonomins gränser, om hypertoni och om underläkartjänstgöring i u-land. Socialstyrelsen och andra myndigheter medverkar med flera symposier. Vi fortsätter vårt arbete med att skapa mer aktivitet i den öppna utställningen, en sådan aktivitet rör hälsa och förebyggande arbete. Vi fortsätter vår strävan att göra Medicinska riksstämman till ett möte inte bara för hela teamet utan för hela vård-sverige. Vi gläder oss över ett utvidgat deltagande från Svensk sjuksköterskeförening i det vetenskapliga programmet. Min välkomsthälsning gäller alla deltagare, alla de grupper och kompetenser som behövs för att vi ska få en ännu bättre och säkrare vård imorgon. Nils Conradi Generalsekreterare Medicinska riksstämman MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAM SNART I DIN MOBIL! Vi arbetar i skrivande stund med att ta fram en mobilanpassad webbsida för Riksstämmans program. Vilket innebär att du som användare lättare kommer att kunna hitta, söka och sortera i det vetenskapliga programmet direkt i din mobil. Sidan kommer att lanseras i mitten av november. Håll utkik! ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR medicinska riksstämman

8 Organisationskommittén RIKSSTÄMMEDELEGATIONEN 2011 NILS CONRADI Riksstämmans generalsekreterare MATS BAUER VD, Svenska Läkaresällskapet EVA KENNE Riksstämmesekreterare BOEL ANDERSSON GÄRE Pediatrik CARL-JOHAN SUNDBERG Idrottsmedicin OVE TÖRRING Endokrinologi GUNNAR WAGENIUS Onkologi SOLVEIG WÅLLBERG JONSSON Reumatologi Medicinsk psykologi: Henry Jablonski Medicinsk radiofysik: Stefan Johnsson Medicinsk teknik och fysik: Per Ask Medicinsk undervisning: Torbjörn Ledin Neurokirurgi: Niklas Marklund Neurologi: Jesper Petersson Njurmedicin: Ola Samuelsson Nuklearmedicin: Per Grybäck Obstetrik och gynekologi: Matts Olovsson Oftalmologi: Fatima Pedrosa-Domellöf Onkologi: Gunnar Wagenius Ortopedi: Magnus Karlsson Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi: Mikael Karlberg Pediatrik: Catarina Almqvist Malmros Psykiatri: Simon Kyaga Rehabiliteringsmedicin: Jan Lexell Reumatologi: Carl Turesson Rättsmedicin: Ingemar Thiblin Smärtlindring: Jan Persson Socialmedicin: Maria Rosvall Trafikmedicin: Jörgen Lundälv Transfusionsmedicin: Bengt Ekermo Tropikmedicin och internationell hälsa: Gabrielle Holmgren RUNE ANDERSSON Infektionssjukdomar EVA EDIN Beroendemedicin MARGARETA HEDSTRÖM Ortopedi LOTTI HELSTRÖM Obstetrik & gynekelogi SIMON KYAGA Psykiatri MIKAEL KARLBERG Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi KLAS SJÖBERG Internmedicin KARIN JOSEFSSON Adjungerad för Svensk sjuksköterskeförening LIS ABAZI Kandidatföreningen ANSVARIGA FÖR SEKTIONERNAS PROGRAM Akutsjukvård: Ulf Ekelund Allergiforskning: Alf Tunsäter Allmänmedicin: Sara Holmberg Arbets- och miljömedicin: Katja Hagström Audiologi: Christina Hederstierna Barn- och ungdomspsykiatri: Ulf Wallin Beroendemedicin: Anders Håkansson Bild- och funktionsmedicin: Per Liss Dermatologi & venereologi: Thor Bleeker Diabetologi: Michael Alvarsson Geriatrik: Peter Nordström Handkirurgi: Mikael Wiberg Idrottsmedicin: Eva Zeisig Infektionssjukdomar: Anders Johansson Internmedicin: Leif Lapidus Klinisk fysiologi: Maria Eriksson Klinisk immunologi: Jan Holgersson Klinisk neurofysiologi: Thomas Andersson Klinisk nutrition: Lasse Ellegård Lungmedicin: Eva Lindberg Läkemedelslära: Eva Vikström-Jonsson Medicinens historia: Lars Sjöstrand Medicinsk genetik: Kristina Karrman Medicinsk informatik: Gunnar Klein Medicinsk mikrobiologi: Andreas Matussek ANSVARIGA FÖR FÖRENINGARNAS PROGRAM Flyg- och marinmedicin: Richard Söderberg Läkare för miljön: Ingrid Eckerman Svensk förening för obesitasforskning: Carl-Erik Flodmark Svensk förening för palliativ medicin: Peter Strang Svenska Skolläkarföreningen: Christina Lindgren, Josef Milerad Svensk sjuksköterskeförening: Karin Josefsson ADMINISTRATION Mats Bauer, verkställande direktör Eva Kenne, riksstämmesekreterare KOMMUNIKATION & INFORMATION Agneta Davidsson Ohlson Annie Melin Eva Kenne Eva Nordin Jaana Logren KANSLI Svenska Läkaresällskapet Box 738, Stockholm tfn e-post 6 medicinska riksstämman 2011

9 medicinska riksstämman

10 ÅRETS TEMA Säkrare vård Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott ÅRETS TEMA Årets tema är Säkrare vård. Att vården är säker borde vara en självklarhet. Människor vänder sig till vården med olika typer av behov. Och då måste det naturligtvis vara så att vi inte skapar nya behov på grund av att våra utredningar och behandlingar inte sker på ett Lärande förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. kontrollerat och förutsägbart sätt. Att undvika vårdskador kräver ett ihärdigt och systematiskt lärande: identifiera riskerna, förbättra rutinerna, följa upp resultaten och rapportera avvikelserna är några av de viktigaste momenten. Vi har mycket av lära från andra branscher som hanterar stora risker, det är så vi måste uppfatta den nya patientsäkerhetslagen. Lärande förutsätter ett ständigt pågående samtal mellan olika aktörer, inte minst mellan vårdens olika professioner och linjeorganisationen. Lärande förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. Lärande förutsätter en öppenhet för nya erfarenheter och en vilja att omvandla dessa till nya standardiserade arbetssätt. Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott. VÄLKOMMEN TILL ÅRETS ÖPPNINGSMÖTE ONSDAGEN DEN 30 NOVEMBER SAL K1/K2 Kom och lyssna på Peter Pronovost, en av pionjärerna inom vårdens säkerhetstänkande. Peter är anestesiolog och forskare vid Johns Hopkins University School of Medicine och utsedd av Times magazine till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Vi är glada och stolta över att han tackat ja till att presentera sitt arbete på Medicinska riksstämmans öppningsmöte! NILS CONRADI 8 medicinska riksstämman 2011

11 Öppningsmöte Onsdagen den 30/11 Sal K1/K2 kl Hälsningsanförande Margareta Troein Töllborn, ordförande Svenska Läkaresällskapet. 2Stipendier & forskningsanslag Ulf Gunnarsson, ordförande SLS Forskningsdelegation. AFA Försäkring Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse 3Årets yngre pristagare Tomas Gustafsson Pristagaren sammanfattar sin forskning:»dysfunctional skeletal muscle in chronic heart failure«. 4Translationella priset Maria Gustafsson Liljefors Pristagaren sammanfattar sin forskning:»utveckling av DNA vaccin mot kolorektal cancer«. 5Föreläsning Professor Peter Pronovost Moderator Peter Friberg, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet. 6Avslutning En musikalisk överraskning STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR medicinska riksstämman

12 Mässkarta Riksstämman 2011 Stockholmsmässan 10 medicinska riksstämman 2011

13 Allmänna upplysningar VAR & NÄR? Stockholmsmässan, Älvsjö, den 30 november 2 december. UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl och fredag kl Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn MEDVERKANDE I MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Enligt beslut i Sällskapets nämnd ska även deltagare som anmält föredrag eller poster till Riksstämman och som inte är medlem i Sällskapet, betala kongressavgift. Medverkande i symposier/sektionssymposier får ett tillfälligt entrékort som kan hämtas i Sällskapets reception. De behöver inte betala någon kongressavgift. KONGRESSKORT TILL DET VETENSKAPLIGA PROGRAMMET Samtliga deltagare i Riksstämman måste uppvisa kongresskort för att få tillträde till det vetenskapliga programmet. Sällskapets medlemmar har fått sin personliga 12-siffrigakod och programbok i förväg. Även de som har betalt in kongressavgiften innan har fått kongresskort samt programbok. I entrén på Stockholmsmässan läses kortet med hjälp av streckkodsläsare. Bär kongresskortet väl synligt. Kortet ska dels läsas av i entrén dels uppvisas för entrévärdarna på Stockholmsmässan. Observera att värdar och värdinnor är instruerad att endast låta personer, som kan uppvisa kongresskort, inpassera till det vetenskapliga programmet. VILL DU TESTA DIN BILDPRESENTATION? Bildtestrummet finns i rum K 6, där alla föredragshållare kan testa sina PowerPoint-presentationer. Det finns dataprojektor och en PC med PowerPoint samt möjlighet att koppla in egen dator i varje sal. Är PowerPoint-presentationen gjord i Mac ska den vara sparad i PC-format för att fungera i salarnas PC. Egna Mac-datorer som önskas användas i salarna ska ha VGA-utgång (m a o glöm ej adaptern). VETENSKAPLIG UTSTÄLLNING/ POSTERS Posterutställningen finns i A-hallen. Posterutställarna listas under respektive sektion. ABSTRAKT Alla abstrakt finns på SJUKDOMSOMRÅDEN I utställningen finns sjukdomsområdena: Barns hälsa och vård, Endokrina och metabola sjukdomar, Hjärta-, kärl- och lungsjukdomar, Hud- och könssjukdomar, Infektionssjukdomar, Inflammatoriska sjukdomar, Nervsystemets sjukdomar, Psykisk ohälsa, Reproduktiv hälsa, Rörelse och reparativ hälsa, Tumörsjukdomar samt Åldrande. De allmänna områdena är; Etik och bemötande, Individ och samhälle, Medicinska procedurer och tekniker samt Profession, organisation och lärande. PRESS Pressen har tillträde till hela det vetenskapliga programmet. Ackreditering sker i förväg eller på plats i pressrummet. BANKOMAT Bankomat finns på entrétorget. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2012 Nästa års Riksstämma äger rum den 28 november 30 november i Stockholm. Temat är "Framtidens hälsa". AKUTA SJUKDOMSFALL Vid sjukdom på mässområdet kontakta Svenska Läkaresällskapets reception. KONGRESSAVGIFTER Medlemmar i Läkaresällskapet ingen avgift Ej medlemmar ons/tor kr/dag fre kr 3 dgr kr Medicinstuderande ingen avgift Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening ons/tor kr/dag fre kr 3 dgr kr Medverkan i Riksstämman Enligt beslut i Sällskapets nämnd ska även deltagare som anmält föredrag eller poster till Medicinska riksstämman och som ej är medlem i Sällskapet, betala kongressavgift. Medverkande i symposier/sektionssymposier behöver inte betala någon kongressavgift. De får ett tillfälligt entrékort, som kan hämtas i Sällskapets reception. VIKTIGA TELEFONNUMMER Kongressekretariatet Stockholmsmässan Svenska Läkaresällskapet Taxi Stockholm Taxi Taxi Kurir RESTAURANGINFORMATION Stockholmsmässans restauranger The Garden The Parkside Restaurang Meet-Rica Hotel GILLA OSS PÅ FACEBOOK Gilla Svenska Läkaresällskapet på Face book f ör at t t a del av ny he te r, få inbjudningar till evenemang och mycket mer. medicinska riksstämman

14 Välkommen till Riksstämmefest 1/12 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS FEST Restaurang THE PARKSIDE Torsdagen den 1 dec kl STOCKHOLMSMÄSSAN ÄLVSJÖ På torsdagskvällen bjuder vi in till fest med god mat, dans och underhållning. Ett rutinerat band med fyra musiker samt två fantastiska sångerskor utlovar musik som passar alla. Kvällen bjuder på storslagen soul, jazz och en funky ABBA show. Festen är subventionerad och du betalar 600 kr/deltagare och 250 kr som läkarstudent. Boka din biljett genom att sätta in pengar på Sällskapets plusgiro senast den 14/11. Begränsat antal platser, först till kvarn... Vänligen uppge namn/-en, adress samt att det gäller festen på Restaurang The Parkside den 1 december. Biljetterna kan hämtas i Svenska Läkaresällskapets monter A03:10 senast före klockan torsdagen den 1 december. För mer information gå in på eller kontakta Eva Kenne, tfn medicinska riksstämman 2011

15 Onsdag DEN 30 NOVEMBER SAL K 1 Robert Schumann - ett komplicerat konstnärsöde och en medicinsk gåta Robert Schumann hör till de fåtal stora tonsättare som föddes i ett hem helt utan musikaliska traditioner. Hans musikaliska skolning blev därför kraftigt fördröjd. Detta till trots blev Schumann en av 1800-talets mest innovativa och inflytelserika tonsättare. Hans kreativitet var periodvis ofattbart intensiv och på högsta nivå, men under de senare årens perioder av svår psykisk ohälsa sviktade kraften i det konstnärliga skapandet. Slutligen slocknade skaparkraften helt. Detta program skildrar Schumanns liv och hans lysande och innovativa konstnärskap, men också hur den psykiska och fysiska ohälsan påverkade hans musikskapande och sociala liv. Programmet illustreras rikligt med musikaliska inslag. Medverkande: Lars Sjöstrand, Bertil Wikman, Hans Persson och sångsolist. Torsdag DEN 1 DECEMBER SAL K 1 Sjukhus från forntid till nutid Fredrik von Feilitzen är läkare, arkitekturskribent och mångårig ledamot av Stockholms skönhetsråd. Han berättar om sjukhusens historia genom alla tider och i alla former, i Sverige och i världen. Kända och okända arkitekter och läkare kommer att passera revy. Föredraget illustreras med ett rikt bildmaterial. Musik med relation till några av byggnaderna framförs av Hans Persson på flygel samt operasångaren John Sax. BILD Sjukhuskyrkan vid det psykiatriska sjukhuset am Steinhof i Wien, från Konst & Läkekonst Fredag DEN 2 DECEMBER SAL K 1 Gioacchino Rossini - ett överdåd i toner och kalorier Gioacchino Rossini - den store italienske kompositören från början av 1800-talet - var sin tids mest populära person. Det är lätt att förstå denna dyrkan då man lyssnar på Rossinis musik, som karaktäriseras av en konstfärdig musikantglädje - uttrycket i hans operor, vars ouvertyrer tillhör standardrepertoaren. Rossinis musik sprider glädje och feststämning och innehåller ett överflöd av spirituellt melodiskt material och rytmiskt pikanteri, rikt utsmyckat med virtuosa detaljer. Lika sprudlande produktiv var Rossini i köket. Denna beskrivning låter som en framgångssaga om en verklig levnadskonstnär. I själva verket fördystrades Rossinis liv av en omfattande rad sjukdomar. Det som har fascinerat eftervärlden är den frenesi med vilken Rossini komponerade sina 39 operor fram till Wilhelm Tell år 1829, då han abrupt avslutade denna del av sitt liv. En okänd läkare i Bologna rapporterade om Rossinis hälsa i en remiss: Ett känsligt nervsystem, i sin ungdom har han missbrukat Venus och ådragit sig gonorroiska infektioner. Vid 44 års ålder försvann hans intresse för kvinnor och han tappade då även tillfälligt (?) lusten för mat och dryck. Rossini säger 1854 till en vän att han utöver alla sina neuroser, svagheter, krämpor också har en hydrofobi och att han lider av alla kända kvinnosjukdomar, det enda som jag nu saknar är en livmoder... Ätbeteendet tycks ha varit en starkt bidragande orsak till Rossinis hälsoproblem. Hustrun skriver att vi mår dåligt eftersom vi äter för mycket och maestro och jag lever för att äta jag är varken stolt eller elegant, jag är en fet kvinna som sysselsätter mig från morgon till kväll med matsmältning. Ingen vet säkert varför Rossini plötsligt slutade komponera. Var han som Wagner skrev Fylld, ej längre av musik utan av mortadella Själv skrev han att han blev välbärgad och lat. Vi får aldrig veta, bara njuta av den sprudlande livsglada musiken. Stephan Rössner berättar om livsödet, Bertil Wikman om musiken och ackompanjerar sånginslagen. Medverkande: Stephan Rössner, Bertil Wikman, Solveig Wikman, sångsolist samt pianist. medicinska riksstämman

16 SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING ONSDAGEN DEN 30 NOVEMBER SYMPOSIER SAL B 2/3 Multisjuklighet hos äldre. Betydelsen av ett personcentrerat och teamorienterat arbetssätt för äldre. MODERATOR Monica Berglund. Se SY SAL A 5 Bättre metabol kontroll vid typ 1 och typ 2-diabetes. MODERATORER Stig Attervall/Janeth Leksell. Se SY SAL K 21 Sociala medier i hälso- och sjukvården - en utmaning för professionernas etiska förhållningssätt. MODERATOR Ingemar Engtsröm. Se SY 19 TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER POSTER- UTSTÄLLNING HALL A Post transplant energy deficit in patients undergoing liver transplantation. Peter Nordstedt, Katarina Holmberg, Jenny Sköld, Martin Annborn, Minna Backlund, Mette Holst, Oivind Irtun, Ann Ödlund Olin. Nutrition recording audit how well espen guidelines for energy intake are. Peter Nordstedt, Katarina Holmberg, Jenny Sköld, Martin Annborn, Minna Backlund, Ann Ödlund Olin, Oivind Irtun, Mette Holst. Nutritional care in Swedish stroke units from nurse managers perspective a national survey. Eva Carlsson, Mona Wentzel Persenius. Effekten av uppfödningsmönster 0-4 mån på kroppsmått vid sex och tolv månaders ålder. Gerd Almquist-Tangen, Josefine Roswall, Jovanna Dahlgren, Stefan Bergman, Bernt Alm. Implementering av FaR i rutinverksamhet i Landstinget Kronoberg. Gunilla Eriksson, Lena Lendahls. Higher prehospital priority of stroke improves thrombolysis frequency and time to stroke unit. The Hyper Acute STroke Alarm (HASTA) study. Annika Berglund, Leif Svensson, Lars Engerström, Tor-Björn Käll, Bo Höjeberg, Magnus von Arbin, Christina Sjöstrand, Anne Engqvist, Susanna Mjörnheim, Anita Hansson Tyrén, Mia von Euler, Nils Wahlgren. 14 medicinska riksstämman 2011

17 TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER FRIA FÖREDRAG En säkrare vård FREDAGEN DEN 2 DECEMBER SYMPOSIER SAL K 22 MODERATOR Karin Josefsson, Leg sjuksköterska, Med Dr, Vetenskaplig sekr Svensk sjuksköterskeförening. Low research use among newly graduated nurses - a threat to patient safety? Henrietta Forsman, Ann Rudman, Petter Gustavsson, Anna Ehrenberg, Lars Wallin SAL A 12 Specialiserad palliativ vård i hemmet. MODERATOR Britt-Marie Ternstedt. Se SY SAL A 11 Hemmet som vårdplats - en självklar rättighet eller exklusivt erbjudande några få utvalda? MODERATOR Inger Fridegren. Se SY 96. Stöd för användning av forskningsresultat under utbildning och självskattad förmåga att arbeta evidensbaserat: nationell kartläggning av sjuksköterskestudenter. Jan Florin, Anna Ehrenberg, Lars Wallin, Petter Gustavsson. Compliance/adherence efter njurtransplantation hos recipient, med eller utan Lääkekello (elektronisk läkemedelsdoserare). Jarmo Henriksson, Gunnar Tydén, Ingemo Sundberg Petersson, Bianca Billing Werner, Christina Bäckmark. Äldre kvinnor och mäns prehospitala upplevelser vid sin första hjärtinfarkt. Rose-Marie Isaksson, Christine Brulin, Mats Eliasson, Ulf Näslund, Karin Zingmark. Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och födoämnesbesvär. Britta Berglund. Facial expressions in paintings: A teaching learning program in student nurse education about the non-verbal language. Britt-Maj Wikström. Developing a toolkit for written information materials for patients with colorectal cancer undergoing elective surgery, a part of the PINCORE-project person-centred information and communication in colorectal cancer. Frida Smith, Eva Carlsson, Febe Friberg, Dimitrios Kokkinakis, Markus Forsberg, Matilda Öhrn, Joakim Öhlén. Students' learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: A didactic model for postgraduate degree projects. Helle Wijk, Linda Berg, Elisabeth Björk Brämberg, Åsa Engström, Lena German Millberg, Ingela Höglund, Catrine Jacobsson, Margret Lepp, Eva Lidén, Irma Lindström, Kerstin Petzäll, Siv Söderberg, Joakim Öhlén. Säker vård - att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Lena Sahlqvist, Marion Lindh. SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET "Det finns behov av konferenser där forskande sjuksköterskor kan synliggöra sig. Därför samverkar Svensk sjuksköterskeförening med Svenska Läkaresällskapet vid Medicinska riksstämman. Vi ser stämman som ett fantastisk forum för att synliggöra och diskutera forskningsresultat för en säkrare vård". Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi arbetar för att stärka professionen genom bland annat etik, kvalitet, forskning/utveckling, utbildning och hälsofrämjande arbete. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. För mer information medicinska riksstämman

18 10 skäl (av 700) att besöka Medicinska riksstämman Peter Pronovost. Årets 1 öppningstalare är forskaren och narkosläkaren vars metoder har minskat dödligheten på flera intensivvårdsavdelningar i USA med 30 procent. Time Magazine listade honom som en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Edward Kelley. Chefen för 2 WHO:s patientsäkerhetsprogram talar om patientsäkerhet ur ett globalt perspektiv. 3Kvinnohandel verklighet och myt är årets Karolina Widerström-föreläsning med Kajsa Ekis Ekman, författare och journalist. Mindfulness i vård, utbildning och 4 forskning. Seminarie om mindfulness med Marie Åsberg, Nils Joneborg, Johanna Hök och Ola Schenström. 5Hög tid att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Ett symposium med bland andra Barn- och äldreminister Maria Larsson, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och Laura Fratiglioni från Aging Research Center vid Karolinska Institutet. Moderator är Eva Nilsson Bågenholm från Socialdepartementet. Kaj Blennow är en av världens mest framgångsrika 6 alzheimersforskare och håller även årets Ingvar-föreläsning Alzheimer finns det hopp om att dimmorna lättar? 7Filmvisning: Creation. Han älskade allt i denna värld, men vad skulle han välja passionen för vetenskapen, eller kärleken till sin familj? 8Nya mötesformer. Ostämman: Ta plats och för fram ditt budskap! Boka en tid i Riksstämmans Speakers Corner. Kontaktytan: bjud in en person du gärna vill träffa eller efterlys ett samtal du vill diskutera. 9Erik Hollnagel. Hör professorn i industriell säkerhet vid École des Mines de Paris i Frankrike prata om Suicidprevention som patientsäkerhets problem. ST-kurs. Svenska Läkaresällskapets 10 delegation för medicinsk etik arrangerar Autonomins gränser och respekt för autonomin med Anders Ågård. Runt 700 programpunkter att välja bland! Fler symposier, föredrag, kurser, gästföreläsare med mera finns på riksstamman.se. ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR Medicinska Riksstämman är IPULS-certifierad! Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans. ÅRETS TEMA: SÄKRARE VÅRD STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC Arrangör Samarbetspartners Mediapartner IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (IPULS-nr ). 16 medicinska riksstämman 2011

19 . Sverige ställs inför allt viktigare och svårare avvägningar kring hälso- och sjukvårdens framtida utformning. Frågeställningar behöver belysas från olika utgångspunkter och alternativa handlingsvägar undersökas. Kanske är det dags att börja tala om ett kunskapsbaserat beslutsfattande inom politik och administration, där vägval och alternativ är underbyggda av kunskap från forskningen. medicinska riksstämman

20 18 medicinska riksstämman 2011

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

poliovaccinet en framgångssaga

poliovaccinet en framgångssaga Vanligaste diagnoserna i Stockholm nya rön DSM-5 fokuserar på kultur och kontext kommentar Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom originalstudie Läkartidningen.se nr 43 44/2013 organ

Läs mer

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid 10-11 introduktion

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern?

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern? Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2010 TEMA: Vad gör psykiatrin

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011 bkn_111_1_cover.qxd:bkn 12/27/10 7:25 AM Page 1 nr.1/2011 Tema Neuropsykiatri Barnläkaren fyller 30 år Christopher Gillberg: Tidiga insatser ger bättre prognos Ökar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar?

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

De tackades för 25 år på UMAS

De tackades för 25 år på UMAS N R 7 D E C E M B E R 2005 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS De tackades för 25 år på UMAS 205 medarbetare och fick ta emot minnesgåva för sina 25 yrkesverksamma år på UMAS i slutet

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

19 20 november, City Conference Centre, Stockholm

19 20 november, City Conference Centre, Stockholm 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Posterutställning inspireras av forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård och omsorg.

Läs mer

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 95 1/2014 Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna Innehåll 1/2014 ReumaBulletinen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar # 22014 Utges av Sveriges Psykologförbund Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar få erbjuds psykologisk behandling MEN det finns undantag Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal: Vi ser att psykoterapeutisk

Läs mer

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast

Pulsen HOPP FÖR HÄLSAN PÅ JOBBET CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Många ringer 1177 för råd. Hyrläkaren som blev fast Pulsen Munnen är kroppens spegel som visar hur man mår SID 10 11 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2013 CANCER: ÄRFTLIGHET UTREDS SID 4 5 HOPP FÖR HÄLSAN Många ringer 1177 för råd

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak 2 RTP-S Aktuellt Nr 3 2014 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Ett bra liv

Läs mer

Lukas. psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige Vår 2012

Lukas. psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige Vår 2012 Solskenet fastnade på alla pälsmössor som Lukas psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige Vår 2012 Sankt frömjöl på humlorna Solskenet fastnade på alla pälsmössor som frömjöl på

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015 Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI tidningen Volym 21 nr 1 Januari 2015 Innehåll i nr 1-2015 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Läs mer

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout 1 2011-11-17 09.58 Sida 1 Föräldrakraft NR 3, 2013 10 nya appar tema kärlek & relationer Tema föräldrastöd Ingela gardner sundström cissi wallin Olga rönnbäck

Läs mer

Nutrition & Munhälsa

Nutrition & Munhälsa En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten. Nr 2 MAJ 2012 Professor Albert Westergren Datoriserat

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer