SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4"

Transkript

1 SLS aktuellt. NUMMER NOVEMBER ISSN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (Ipuls-nr ). SÄKER VÅRD Lärandet förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott. Nils Conradi Sidan

2

3 2011 PROGRAM 30 nov 2 dec STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR

4 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET - för patientens bästa Svenska Läkaresällskapet initierar och driver viktiga frågor för att höja kvaliteten i vården. en förbättrad hälso- och sjukvård. VETENSKAPLIG ORGANISATION Svenska Läkaresällskapet är sedan grundandet 1808 läkarkårens vetenskapliga organisation, politiskt och fackligt obunden ideell förening. Vi erbjuder en stimulerande mötesplats med fokus på aktuell debatt inom medicinsk utbildning, forskning, etik, prioriteringar och kvalitet. Genom läkares yrkesutövning vill vi förbättra hälsan i samhället och ge patienter optimal vård. Arbetet drivs genom 67 vetenskapliga sektioner från akutsjukvård till urologi. INTEGRITET OCH OBEROENDE Integritet och oberoende är fundamentet för verksamheten och förutsättningar för Sällskapets viktiga samhällsroll. SLS vetenskapliga sektioner står för en stor del av utvecklingen i svensk sjukvård. SLS har ett brett förtroende i samhället och är en betydelsefull remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och vårdpolitiska frågor. MEDLEMSKAP Genom ditt medlemskap stödjer du utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Ditt medlemskap bidrar till att stärka SLS position i samhället. Medlemskapet ger dig möjlighet till professionell och personlig utveckling. Som medlem har du fritt inträde till Medicinska riksstämman samt deltagande reducerat pris. Du inbjuds också till SLS vetenskapliga program, seminarier och Tisdagssammankomster. Du kan söka bidrag ur SLS forskningsfonder och har tillgång till lokaler och läsrum i SLS vackra hus på gångavstånd från Centralstationen och Cityterminalen. Ordinarie medlem kan du bli om du har nordisk läkarexamen eller utomnordisk examen med svensk läkarlegitimation. Studerandemedlem kan du bli om du studerar till läkare vid en svensk medicinsk fakultet. FINANSIERAR FORSKNING Svenska Läkaresällskapet finansierar medicinsk forskning och delar årligen ut runt 30 miljoner kronor i forskningsanslag, stipendier och resebidrag. UTBILDNING OCH FORTBILDNING SLS spelar en central roll i utbildningen av läkare. Varje år arrangerar vi den Medicinska riksstämman, posier, Läkardagarna i Örebro och ett brett utbud av seminarier. Tisdagssammankomster möjliggör debatt i aktuella medicinska frågor. Genom IPULS bidrar SLS till en hög kvalitet i läkarnas fort- och vidareutbildning. BLI MEDLEM OCH STÖD VÅR VERKSAMHET För mer information och medlemsansökan se eller kontakta CHRISTIAN TRÄNK e-post tfn medicinska riksstämman 2011

5 INNEHÅLL Allmänna upplysningar 11 Berzeliussymposium Dialog och debatt Filmvisning 25 Fototävling 90 Gästföreläsare Hallskiss Hälsotorget 52 Kandidatföreningen AKS Akutsjukvård 85 AL Allergiforskning 85 AM Allmänmedicin 86 AN Anestesi- och intensivvård 87 AR Arbets- och miljömedicin 87 AU Audiologi 88 BU Barn- och ungdomspsykiatri 91 BM Beroendemedicin 91 BF Bild- och funktionsmedicin 92 CA Cardiologi 92 DE Dermatologi & venereologi 92 DI Diabetologi 92 EN Endokrinologi 94 FL Flyg- och marinmedicin 94 GG Geriatrik 94 HK Handkirurgi 96 IM Idrottsmedicin 96 INF Infektionssjukdomar 98 IN Internmedicin 100 KI Kirurgi 102 KF Klinisk fysiologi 102 KM Klinisk immunologi 104 Achima Care AB 87 AFA försäkring 33 Akademiska sjukhuset (NCK) 34 Andre Pharma AB 85 AstraZeneca Omslag 2 Bristol Myers Squibb 99,101, 115 Dagens Medicin 18 Framtidens specialistläkare 7 Försäkringskassan 43 Gilead Omslag 3 Konst & Läkekonst 13 Mässkarta 10 Organisationskommittén 6 Programöversikt Scenprogram Sektionssymposier Seminarier SLS Aktuellt 57 Svensk sjuksköterskeförening KNT Klinisk nutrition 104 LM Lungmedicin 106 LFM Läkare för miljön 107 LÄ Läkemedelslära 108 MH Medicinens historia 108 MG Medicinsk genetik 108 MI Medicinsk informatik 109 MM Medicinsk mikrobiologi 109 MP Medicinsk psykologi 110 MR Medicinsk radiofysik 112 MT Medicinsk teknik och fysik 112 MU Medicinsk undervisning 112 NE Neurospecialiteter 112 NM Njurmedicin 112 NU Nuklearmedicin 113 OBS Obesitasforskning 113 OB Obstetrik och gynekologi 113 OF Oftalmologi 114 ON Onkologi 114 OR Ortopedi 116 OT Oto-rhino-larynologi, huvud- 117 och halskirurgi Göteborgs universitet 123 Hotell Borgholm 97 IPULS 28, 67 Karolinska Institutet 117 Landstinget Gävleborg 121 LEO Pharma 93 LIF 89 Lunds Universitet 119 Medicinsk access Konsten i vården 30 MCI 111 Medicinsk Röntgen 95 Svenska Läkaresällskapet 2 Symposier Symposierna indelade i sjukdomsområden 29, 31, 33 Utställningen 46 Utställarförteckning 56 Varia 53 Välkomsthälsning 5 Årets fest 12 Årets tema 8 Öppningsmöte 9 Sektionernas och föreningarnas program Annonsörer PE Pediatrik 119 PS Psykiatri 120 RF Rehabiliteringsmedicin 123 RE Reumatologi 124 RÄ Rättsmedicin 129 RP Rättspsykiatri 129 SM Smärtlindring 129 SO Socialmedicin 129 SFPM Svensk förening för palliativ 118 medicin SSF Svensk sjuksköterskeförening 130 SLF Svenska Skolläkarföreningen 131 TF Trafikmedicin 132 TR Transfusionsmedicin 132 TM Tropikmedicin och 132 internationell hälsa UR Urologi 132 Register för medverkande 133 Merck Sharp & Dohme Omslag 4 Pfizer 105, 109, 125,129 SBU 25 Svensk sjuksköterskeförening 53 Socialstyrelsen 47 Sophiahemmet 131 Vinnvård 103, 107 Vårdalstiftelsen 17 Vårdhundsskolan 65 Xtra care 127 ARRANGÖR Svenska Läkaresällskapet PLATS Stockholmsmässan, Älvsjö ANSVARIG UTGIVARE Mats Bauer, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, Stockholm, tfn E-POST ANNONSER Tord Amré på , , TRYCK Sörmlands Grafiska, Katrineholm 2011 medicinska riksstämman

6 Genom kunskap och dialog utvecklar vi varden tillsammans. STORT TACK till Medicinska riksstämmans samarbetspartners och medarrangörer medicinska riksstämman 2011

7 Välkommen till den nya Medicinska riksstämman Svenska Läkarsällskapet tar från och med i år ett helhetsansvar för att kunna utveckla den nya Riksstämman. Vi har utökat vårt samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och etablerat ett samarbete med ett flertal organisationer såsom, Vinnvård, Vårdalstiftelsen, Läkemedelsindustriföreningen och Försäkringskassan förutom de traditionellt medverkande från sjukvårdens olika organ. På så sätt försöker vi bredda basen och öka engagemanget. Många personer i sektionerna och på SLS kansli har engagerat sig i arbetet med en Riksstämma bättre anpassad till våra behov av samtal, vårt behov av lärande. Vi har varit mer aktiva i vår kommunikation om allt vad Riksstämman kan erbjuda så att fler ska kunna och vilja delta i samtal och lärande. Medicinska riksstämman är Sveriges största medicinska möte, med runt 700 programpunkter att välja bland. Det allmänna programmet består av 100 symposier och mer än 30 gästföreläsningar. Symposieprogrammet 2011 är i sin helhet IPULS-granskat. Riksstämman presenterar avgränsade ST-kurser, i år inom psykiatri, om autonomins gränser, om hypertoni och om underläkartjänstgöring i u-land. Socialstyrelsen och andra myndigheter medverkar med flera symposier. Vi fortsätter vårt arbete med att skapa mer aktivitet i den öppna utställningen, en sådan aktivitet rör hälsa och förebyggande arbete. Vi fortsätter vår strävan att göra Medicinska riksstämman till ett möte inte bara för hela teamet utan för hela vård-sverige. Vi gläder oss över ett utvidgat deltagande från Svensk sjuksköterskeförening i det vetenskapliga programmet. Min välkomsthälsning gäller alla deltagare, alla de grupper och kompetenser som behövs för att vi ska få en ännu bättre och säkrare vård imorgon. Nils Conradi Generalsekreterare Medicinska riksstämman MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAM SNART I DIN MOBIL! Vi arbetar i skrivande stund med att ta fram en mobilanpassad webbsida för Riksstämmans program. Vilket innebär att du som användare lättare kommer att kunna hitta, söka och sortera i det vetenskapliga programmet direkt i din mobil. Sidan kommer att lanseras i mitten av november. Håll utkik! ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR medicinska riksstämman

8 Organisationskommittén RIKSSTÄMMEDELEGATIONEN 2011 NILS CONRADI Riksstämmans generalsekreterare MATS BAUER VD, Svenska Läkaresällskapet EVA KENNE Riksstämmesekreterare BOEL ANDERSSON GÄRE Pediatrik CARL-JOHAN SUNDBERG Idrottsmedicin OVE TÖRRING Endokrinologi GUNNAR WAGENIUS Onkologi SOLVEIG WÅLLBERG JONSSON Reumatologi Medicinsk psykologi: Henry Jablonski Medicinsk radiofysik: Stefan Johnsson Medicinsk teknik och fysik: Per Ask Medicinsk undervisning: Torbjörn Ledin Neurokirurgi: Niklas Marklund Neurologi: Jesper Petersson Njurmedicin: Ola Samuelsson Nuklearmedicin: Per Grybäck Obstetrik och gynekologi: Matts Olovsson Oftalmologi: Fatima Pedrosa-Domellöf Onkologi: Gunnar Wagenius Ortopedi: Magnus Karlsson Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi: Mikael Karlberg Pediatrik: Catarina Almqvist Malmros Psykiatri: Simon Kyaga Rehabiliteringsmedicin: Jan Lexell Reumatologi: Carl Turesson Rättsmedicin: Ingemar Thiblin Smärtlindring: Jan Persson Socialmedicin: Maria Rosvall Trafikmedicin: Jörgen Lundälv Transfusionsmedicin: Bengt Ekermo Tropikmedicin och internationell hälsa: Gabrielle Holmgren RUNE ANDERSSON Infektionssjukdomar EVA EDIN Beroendemedicin MARGARETA HEDSTRÖM Ortopedi LOTTI HELSTRÖM Obstetrik & gynekelogi SIMON KYAGA Psykiatri MIKAEL KARLBERG Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi KLAS SJÖBERG Internmedicin KARIN JOSEFSSON Adjungerad för Svensk sjuksköterskeförening LIS ABAZI Kandidatföreningen ANSVARIGA FÖR SEKTIONERNAS PROGRAM Akutsjukvård: Ulf Ekelund Allergiforskning: Alf Tunsäter Allmänmedicin: Sara Holmberg Arbets- och miljömedicin: Katja Hagström Audiologi: Christina Hederstierna Barn- och ungdomspsykiatri: Ulf Wallin Beroendemedicin: Anders Håkansson Bild- och funktionsmedicin: Per Liss Dermatologi & venereologi: Thor Bleeker Diabetologi: Michael Alvarsson Geriatrik: Peter Nordström Handkirurgi: Mikael Wiberg Idrottsmedicin: Eva Zeisig Infektionssjukdomar: Anders Johansson Internmedicin: Leif Lapidus Klinisk fysiologi: Maria Eriksson Klinisk immunologi: Jan Holgersson Klinisk neurofysiologi: Thomas Andersson Klinisk nutrition: Lasse Ellegård Lungmedicin: Eva Lindberg Läkemedelslära: Eva Vikström-Jonsson Medicinens historia: Lars Sjöstrand Medicinsk genetik: Kristina Karrman Medicinsk informatik: Gunnar Klein Medicinsk mikrobiologi: Andreas Matussek ANSVARIGA FÖR FÖRENINGARNAS PROGRAM Flyg- och marinmedicin: Richard Söderberg Läkare för miljön: Ingrid Eckerman Svensk förening för obesitasforskning: Carl-Erik Flodmark Svensk förening för palliativ medicin: Peter Strang Svenska Skolläkarföreningen: Christina Lindgren, Josef Milerad Svensk sjuksköterskeförening: Karin Josefsson ADMINISTRATION Mats Bauer, verkställande direktör Eva Kenne, riksstämmesekreterare KOMMUNIKATION & INFORMATION Agneta Davidsson Ohlson Annie Melin Eva Kenne Eva Nordin Jaana Logren KANSLI Svenska Läkaresällskapet Box 738, Stockholm tfn e-post 6 medicinska riksstämman 2011

9 medicinska riksstämman

10 ÅRETS TEMA Säkrare vård Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott ÅRETS TEMA Årets tema är Säkrare vård. Att vården är säker borde vara en självklarhet. Människor vänder sig till vården med olika typer av behov. Och då måste det naturligtvis vara så att vi inte skapar nya behov på grund av att våra utredningar och behandlingar inte sker på ett Lärande förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. kontrollerat och förutsägbart sätt. Att undvika vårdskador kräver ett ihärdigt och systematiskt lärande: identifiera riskerna, förbättra rutinerna, följa upp resultaten och rapportera avvikelserna är några av de viktigaste momenten. Vi har mycket av lära från andra branscher som hanterar stora risker, det är så vi måste uppfatta den nya patientsäkerhetslagen. Lärande förutsätter ett ständigt pågående samtal mellan olika aktörer, inte minst mellan vårdens olika professioner och linjeorganisationen. Lärande förutsätter att vi kan se delarna och helheten och att vi bejakar allas möjlighet att ta ansvar. Lärande förutsätter en öppenhet för nya erfarenheter och en vilja att omvandla dessa till nya standardiserade arbetssätt. Lärandet i vården bygger på vår vilja att göra gott. VÄLKOMMEN TILL ÅRETS ÖPPNINGSMÖTE ONSDAGEN DEN 30 NOVEMBER SAL K1/K2 Kom och lyssna på Peter Pronovost, en av pionjärerna inom vårdens säkerhetstänkande. Peter är anestesiolog och forskare vid Johns Hopkins University School of Medicine och utsedd av Times magazine till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Vi är glada och stolta över att han tackat ja till att presentera sitt arbete på Medicinska riksstämmans öppningsmöte! NILS CONRADI 8 medicinska riksstämman 2011

11 Öppningsmöte Onsdagen den 30/11 Sal K1/K2 kl Hälsningsanförande Margareta Troein Töllborn, ordförande Svenska Läkaresällskapet. 2Stipendier & forskningsanslag Ulf Gunnarsson, ordförande SLS Forskningsdelegation. AFA Försäkring Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse 3Årets yngre pristagare Tomas Gustafsson Pristagaren sammanfattar sin forskning:»dysfunctional skeletal muscle in chronic heart failure«. 4Translationella priset Maria Gustafsson Liljefors Pristagaren sammanfattar sin forskning:»utveckling av DNA vaccin mot kolorektal cancer«. 5Föreläsning Professor Peter Pronovost Moderator Peter Friberg, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet. 6Avslutning En musikalisk överraskning STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR medicinska riksstämman

12 Mässkarta Riksstämman 2011 Stockholmsmässan 10 medicinska riksstämman 2011

13 Allmänna upplysningar VAR & NÄR? Stockholmsmässan, Älvsjö, den 30 november 2 december. UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl och fredag kl Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn MEDVERKANDE I MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Enligt beslut i Sällskapets nämnd ska även deltagare som anmält föredrag eller poster till Riksstämman och som inte är medlem i Sällskapet, betala kongressavgift. Medverkande i symposier/sektionssymposier får ett tillfälligt entrékort som kan hämtas i Sällskapets reception. De behöver inte betala någon kongressavgift. KONGRESSKORT TILL DET VETENSKAPLIGA PROGRAMMET Samtliga deltagare i Riksstämman måste uppvisa kongresskort för att få tillträde till det vetenskapliga programmet. Sällskapets medlemmar har fått sin personliga 12-siffrigakod och programbok i förväg. Även de som har betalt in kongressavgiften innan har fått kongresskort samt programbok. I entrén på Stockholmsmässan läses kortet med hjälp av streckkodsläsare. Bär kongresskortet väl synligt. Kortet ska dels läsas av i entrén dels uppvisas för entrévärdarna på Stockholmsmässan. Observera att värdar och värdinnor är instruerad att endast låta personer, som kan uppvisa kongresskort, inpassera till det vetenskapliga programmet. VILL DU TESTA DIN BILDPRESENTATION? Bildtestrummet finns i rum K 6, där alla föredragshållare kan testa sina PowerPoint-presentationer. Det finns dataprojektor och en PC med PowerPoint samt möjlighet att koppla in egen dator i varje sal. Är PowerPoint-presentationen gjord i Mac ska den vara sparad i PC-format för att fungera i salarnas PC. Egna Mac-datorer som önskas användas i salarna ska ha VGA-utgång (m a o glöm ej adaptern). VETENSKAPLIG UTSTÄLLNING/ POSTERS Posterutställningen finns i A-hallen. Posterutställarna listas under respektive sektion. ABSTRAKT Alla abstrakt finns på SJUKDOMSOMRÅDEN I utställningen finns sjukdomsområdena: Barns hälsa och vård, Endokrina och metabola sjukdomar, Hjärta-, kärl- och lungsjukdomar, Hud- och könssjukdomar, Infektionssjukdomar, Inflammatoriska sjukdomar, Nervsystemets sjukdomar, Psykisk ohälsa, Reproduktiv hälsa, Rörelse och reparativ hälsa, Tumörsjukdomar samt Åldrande. De allmänna områdena är; Etik och bemötande, Individ och samhälle, Medicinska procedurer och tekniker samt Profession, organisation och lärande. PRESS Pressen har tillträde till hela det vetenskapliga programmet. Ackreditering sker i förväg eller på plats i pressrummet. BANKOMAT Bankomat finns på entrétorget. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2012 Nästa års Riksstämma äger rum den 28 november 30 november i Stockholm. Temat är "Framtidens hälsa". AKUTA SJUKDOMSFALL Vid sjukdom på mässområdet kontakta Svenska Läkaresällskapets reception. KONGRESSAVGIFTER Medlemmar i Läkaresällskapet ingen avgift Ej medlemmar ons/tor kr/dag fre kr 3 dgr kr Medicinstuderande ingen avgift Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening ons/tor kr/dag fre kr 3 dgr kr Medverkan i Riksstämman Enligt beslut i Sällskapets nämnd ska även deltagare som anmält föredrag eller poster till Medicinska riksstämman och som ej är medlem i Sällskapet, betala kongressavgift. Medverkande i symposier/sektionssymposier behöver inte betala någon kongressavgift. De får ett tillfälligt entrékort, som kan hämtas i Sällskapets reception. VIKTIGA TELEFONNUMMER Kongressekretariatet Stockholmsmässan Svenska Läkaresällskapet Taxi Stockholm Taxi Taxi Kurir RESTAURANGINFORMATION Stockholmsmässans restauranger The Garden The Parkside Restaurang Meet-Rica Hotel GILLA OSS PÅ FACEBOOK Gilla Svenska Läkaresällskapet på Face book f ör at t t a del av ny he te r, få inbjudningar till evenemang och mycket mer. medicinska riksstämman

14 Välkommen till Riksstämmefest 1/12 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS FEST Restaurang THE PARKSIDE Torsdagen den 1 dec kl STOCKHOLMSMÄSSAN ÄLVSJÖ På torsdagskvällen bjuder vi in till fest med god mat, dans och underhållning. Ett rutinerat band med fyra musiker samt två fantastiska sångerskor utlovar musik som passar alla. Kvällen bjuder på storslagen soul, jazz och en funky ABBA show. Festen är subventionerad och du betalar 600 kr/deltagare och 250 kr som läkarstudent. Boka din biljett genom att sätta in pengar på Sällskapets plusgiro senast den 14/11. Begränsat antal platser, först till kvarn... Vänligen uppge namn/-en, adress samt att det gäller festen på Restaurang The Parkside den 1 december. Biljetterna kan hämtas i Svenska Läkaresällskapets monter A03:10 senast före klockan torsdagen den 1 december. För mer information gå in på eller kontakta Eva Kenne, tfn medicinska riksstämman 2011

15 Onsdag DEN 30 NOVEMBER SAL K 1 Robert Schumann - ett komplicerat konstnärsöde och en medicinsk gåta Robert Schumann hör till de fåtal stora tonsättare som föddes i ett hem helt utan musikaliska traditioner. Hans musikaliska skolning blev därför kraftigt fördröjd. Detta till trots blev Schumann en av 1800-talets mest innovativa och inflytelserika tonsättare. Hans kreativitet var periodvis ofattbart intensiv och på högsta nivå, men under de senare årens perioder av svår psykisk ohälsa sviktade kraften i det konstnärliga skapandet. Slutligen slocknade skaparkraften helt. Detta program skildrar Schumanns liv och hans lysande och innovativa konstnärskap, men också hur den psykiska och fysiska ohälsan påverkade hans musikskapande och sociala liv. Programmet illustreras rikligt med musikaliska inslag. Medverkande: Lars Sjöstrand, Bertil Wikman, Hans Persson och sångsolist. Torsdag DEN 1 DECEMBER SAL K 1 Sjukhus från forntid till nutid Fredrik von Feilitzen är läkare, arkitekturskribent och mångårig ledamot av Stockholms skönhetsråd. Han berättar om sjukhusens historia genom alla tider och i alla former, i Sverige och i världen. Kända och okända arkitekter och läkare kommer att passera revy. Föredraget illustreras med ett rikt bildmaterial. Musik med relation till några av byggnaderna framförs av Hans Persson på flygel samt operasångaren John Sax. BILD Sjukhuskyrkan vid det psykiatriska sjukhuset am Steinhof i Wien, från Konst & Läkekonst Fredag DEN 2 DECEMBER SAL K 1 Gioacchino Rossini - ett överdåd i toner och kalorier Gioacchino Rossini - den store italienske kompositören från början av 1800-talet - var sin tids mest populära person. Det är lätt att förstå denna dyrkan då man lyssnar på Rossinis musik, som karaktäriseras av en konstfärdig musikantglädje - uttrycket i hans operor, vars ouvertyrer tillhör standardrepertoaren. Rossinis musik sprider glädje och feststämning och innehåller ett överflöd av spirituellt melodiskt material och rytmiskt pikanteri, rikt utsmyckat med virtuosa detaljer. Lika sprudlande produktiv var Rossini i köket. Denna beskrivning låter som en framgångssaga om en verklig levnadskonstnär. I själva verket fördystrades Rossinis liv av en omfattande rad sjukdomar. Det som har fascinerat eftervärlden är den frenesi med vilken Rossini komponerade sina 39 operor fram till Wilhelm Tell år 1829, då han abrupt avslutade denna del av sitt liv. En okänd läkare i Bologna rapporterade om Rossinis hälsa i en remiss: Ett känsligt nervsystem, i sin ungdom har han missbrukat Venus och ådragit sig gonorroiska infektioner. Vid 44 års ålder försvann hans intresse för kvinnor och han tappade då även tillfälligt (?) lusten för mat och dryck. Rossini säger 1854 till en vän att han utöver alla sina neuroser, svagheter, krämpor också har en hydrofobi och att han lider av alla kända kvinnosjukdomar, det enda som jag nu saknar är en livmoder... Ätbeteendet tycks ha varit en starkt bidragande orsak till Rossinis hälsoproblem. Hustrun skriver att vi mår dåligt eftersom vi äter för mycket och maestro och jag lever för att äta jag är varken stolt eller elegant, jag är en fet kvinna som sysselsätter mig från morgon till kväll med matsmältning. Ingen vet säkert varför Rossini plötsligt slutade komponera. Var han som Wagner skrev Fylld, ej längre av musik utan av mortadella Själv skrev han att han blev välbärgad och lat. Vi får aldrig veta, bara njuta av den sprudlande livsglada musiken. Stephan Rössner berättar om livsödet, Bertil Wikman om musiken och ackompanjerar sånginslagen. Medverkande: Stephan Rössner, Bertil Wikman, Solveig Wikman, sångsolist samt pianist. medicinska riksstämman

16 SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING ONSDAGEN DEN 30 NOVEMBER SYMPOSIER SAL B 2/3 Multisjuklighet hos äldre. Betydelsen av ett personcentrerat och teamorienterat arbetssätt för äldre. MODERATOR Monica Berglund. Se SY SAL A 5 Bättre metabol kontroll vid typ 1 och typ 2-diabetes. MODERATORER Stig Attervall/Janeth Leksell. Se SY SAL K 21 Sociala medier i hälso- och sjukvården - en utmaning för professionernas etiska förhållningssätt. MODERATOR Ingemar Engtsröm. Se SY 19 TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER POSTER- UTSTÄLLNING HALL A Post transplant energy deficit in patients undergoing liver transplantation. Peter Nordstedt, Katarina Holmberg, Jenny Sköld, Martin Annborn, Minna Backlund, Mette Holst, Oivind Irtun, Ann Ödlund Olin. Nutrition recording audit how well espen guidelines for energy intake are. Peter Nordstedt, Katarina Holmberg, Jenny Sköld, Martin Annborn, Minna Backlund, Ann Ödlund Olin, Oivind Irtun, Mette Holst. Nutritional care in Swedish stroke units from nurse managers perspective a national survey. Eva Carlsson, Mona Wentzel Persenius. Effekten av uppfödningsmönster 0-4 mån på kroppsmått vid sex och tolv månaders ålder. Gerd Almquist-Tangen, Josefine Roswall, Jovanna Dahlgren, Stefan Bergman, Bernt Alm. Implementering av FaR i rutinverksamhet i Landstinget Kronoberg. Gunilla Eriksson, Lena Lendahls. Higher prehospital priority of stroke improves thrombolysis frequency and time to stroke unit. The Hyper Acute STroke Alarm (HASTA) study. Annika Berglund, Leif Svensson, Lars Engerström, Tor-Björn Käll, Bo Höjeberg, Magnus von Arbin, Christina Sjöstrand, Anne Engqvist, Susanna Mjörnheim, Anita Hansson Tyrén, Mia von Euler, Nils Wahlgren. 14 medicinska riksstämman 2011

17 TORSDAGEN DEN 1 DECEMBER FRIA FÖREDRAG En säkrare vård FREDAGEN DEN 2 DECEMBER SYMPOSIER SAL K 22 MODERATOR Karin Josefsson, Leg sjuksköterska, Med Dr, Vetenskaplig sekr Svensk sjuksköterskeförening. Low research use among newly graduated nurses - a threat to patient safety? Henrietta Forsman, Ann Rudman, Petter Gustavsson, Anna Ehrenberg, Lars Wallin SAL A 12 Specialiserad palliativ vård i hemmet. MODERATOR Britt-Marie Ternstedt. Se SY SAL A 11 Hemmet som vårdplats - en självklar rättighet eller exklusivt erbjudande några få utvalda? MODERATOR Inger Fridegren. Se SY 96. Stöd för användning av forskningsresultat under utbildning och självskattad förmåga att arbeta evidensbaserat: nationell kartläggning av sjuksköterskestudenter. Jan Florin, Anna Ehrenberg, Lars Wallin, Petter Gustavsson. Compliance/adherence efter njurtransplantation hos recipient, med eller utan Lääkekello (elektronisk läkemedelsdoserare). Jarmo Henriksson, Gunnar Tydén, Ingemo Sundberg Petersson, Bianca Billing Werner, Christina Bäckmark. Äldre kvinnor och mäns prehospitala upplevelser vid sin första hjärtinfarkt. Rose-Marie Isaksson, Christine Brulin, Mats Eliasson, Ulf Näslund, Karin Zingmark. Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och födoämnesbesvär. Britta Berglund. Facial expressions in paintings: A teaching learning program in student nurse education about the non-verbal language. Britt-Maj Wikström. Developing a toolkit for written information materials for patients with colorectal cancer undergoing elective surgery, a part of the PINCORE-project person-centred information and communication in colorectal cancer. Frida Smith, Eva Carlsson, Febe Friberg, Dimitrios Kokkinakis, Markus Forsberg, Matilda Öhrn, Joakim Öhlén. Students' learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: A didactic model for postgraduate degree projects. Helle Wijk, Linda Berg, Elisabeth Björk Brämberg, Åsa Engström, Lena German Millberg, Ingela Höglund, Catrine Jacobsson, Margret Lepp, Eva Lidén, Irma Lindström, Kerstin Petzäll, Siv Söderberg, Joakim Öhlén. Säker vård - att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Lena Sahlqvist, Marion Lindh. SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET "Det finns behov av konferenser där forskande sjuksköterskor kan synliggöra sig. Därför samverkar Svensk sjuksköterskeförening med Svenska Läkaresällskapet vid Medicinska riksstämman. Vi ser stämman som ett fantastisk forum för att synliggöra och diskutera forskningsresultat för en säkrare vård". Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi arbetar för att stärka professionen genom bland annat etik, kvalitet, forskning/utveckling, utbildning och hälsofrämjande arbete. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. För mer information medicinska riksstämman

18 10 skäl (av 700) att besöka Medicinska riksstämman Peter Pronovost. Årets 1 öppningstalare är forskaren och narkosläkaren vars metoder har minskat dödligheten på flera intensivvårdsavdelningar i USA med 30 procent. Time Magazine listade honom som en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Edward Kelley. Chefen för 2 WHO:s patientsäkerhetsprogram talar om patientsäkerhet ur ett globalt perspektiv. 3Kvinnohandel verklighet och myt är årets Karolina Widerström-föreläsning med Kajsa Ekis Ekman, författare och journalist. Mindfulness i vård, utbildning och 4 forskning. Seminarie om mindfulness med Marie Åsberg, Nils Joneborg, Johanna Hök och Ola Schenström. 5Hög tid att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Ett symposium med bland andra Barn- och äldreminister Maria Larsson, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och Laura Fratiglioni från Aging Research Center vid Karolinska Institutet. Moderator är Eva Nilsson Bågenholm från Socialdepartementet. Kaj Blennow är en av världens mest framgångsrika 6 alzheimersforskare och håller även årets Ingvar-föreläsning Alzheimer finns det hopp om att dimmorna lättar? 7Filmvisning: Creation. Han älskade allt i denna värld, men vad skulle han välja passionen för vetenskapen, eller kärleken till sin familj? 8Nya mötesformer. Ostämman: Ta plats och för fram ditt budskap! Boka en tid i Riksstämmans Speakers Corner. Kontaktytan: bjud in en person du gärna vill träffa eller efterlys ett samtal du vill diskutera. 9Erik Hollnagel. Hör professorn i industriell säkerhet vid École des Mines de Paris i Frankrike prata om Suicidprevention som patientsäkerhets problem. ST-kurs. Svenska Läkaresällskapets 10 delegation för medicinsk etik arrangerar Autonomins gränser och respekt för autonomin med Anders Ågård. Runt 700 programpunkter att välja bland! Fler symposier, föredrag, kurser, gästföreläsare med mera finns på riksstamman.se. ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR Medicinska Riksstämman är IPULS-certifierad! Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans. ÅRETS TEMA: SÄKRARE VÅRD STOCKHOLMSMÄSSAN 30 NOV 2 DEC Arrangör Samarbetspartners Mediapartner IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (IPULS-nr ). 16 medicinska riksstämman 2011

19 . Sverige ställs inför allt viktigare och svårare avvägningar kring hälso- och sjukvårdens framtida utformning. Frågeställningar behöver belysas från olika utgångspunkter och alternativa handlingsvägar undersökas. Kanske är det dags att börja tala om ett kunskapsbaserat beslutsfattande inom politik och administration, där vägval och alternativ är underbyggda av kunskap från forskningen. medicinska riksstämman

20 18 medicinska riksstämman 2011

Många av Riksstämmans symposier kan ingå i utbildningen för ST-läkare. Respektive delmål står under varje symposium/gästföreläsare.

Många av Riksstämmans symposier kan ingå i utbildningen för ST-läkare. Respektive delmål står under varje symposium/gästföreläsare. Symposier och gästföreläsare per sjukdomsområde (preliminärt) Många av Riksstämmans symposier kan ingå i utbildningen för ST-läkare. Respektive delmål står under varje symposium/gästföreläsare. Barns hälsa

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

för sls aktuellt 2011

för sls aktuellt 2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2011 LäkekonSt XL - en flott pjäs om fett. Sid 17 global hälsa Varje år föds 400 000 barn i afrika med hi V. Sid 4 SLS aktuellt. årets tema Jämlik vård

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2014 2014-09-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2014 2014-09-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 september 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Simon Kyaga (SK) (sekreterare),

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren (kansliet) har uppdragit

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2008-01-08 09.15-16.15 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Åsa Hallgårde Torsten Holmdahl Anna Jerkeman Gunlög Rasmussen

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Bilaga till styrelseprotokoll genomgång av övriga sektioners stadgar

Bilaga till styrelseprotokoll genomgång av övriga sektioners stadgar Bilaga till styrelseprotokoll genomgång av övriga sektioners stadgar Systematisk genomgång av stadgar för sektioner inom Svenska Läkaresällskapet som också är specialitetsföreningar inom läkarförbundet.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets extra fullmäktigemöte tisdagen den 6 maj 2014 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets extra fullmäktigemöte tisdagen den 6 maj 2014 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets extra fullmäktigemöte tisdagen den 6 maj 2014 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Kerstin Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10. Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R)

Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10. Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R) Utbildningsdepartementet Stockholm 2010-09-28 Fredrique Lémery Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen? (Högskoleverkets rapport 2010:5 R) Remiss U2010/2149/UH Dnr 14/05/10 Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 18 december 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

måndag 25 april tisdag 26 april

måndag 25 april tisdag 26 april =föredrag/seminarier öppna för alla behöver ej föranmälas =föranmälan =föranmälan =föranmälan måndag 25 april 08.30 10.00 Registrering besök hos utställare Fika 10.00 12.00 Invigning av barnveckan Otto

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

John Ajvide Lindqvist

John Ajvide Lindqvist STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2008 TILLDELAS John Ajvide Lindqvist»För ett författarskap som rymmer ett mästerligt berättande och en känsla för skräckens och inbillningens djupa krafter« Foto:

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Dag 1 - Tisdag 6 oktober 09.00-10.00 Registrering och kaffe 10.00-12.00 Plenum I Inledning Socialstyrelsen Patientrapporterat utfall en självklarhet

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

11.1 Projektgrupp, adjungerade och sakkunniga bedömare av manuskriptet

11.1 Projektgrupp, adjungerade och sakkunniga bedömare av manuskriptet 11. Projektgruppen 11.1 Projektgrupp, adjungerade och sakkunniga bedömare av manuskriptet Projektgrupp Nils-Georg Asp Professor, Industriell näringslära och livsmedelskemi, Kemicentrum, Lunds universitet

Läs mer