1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc"

Transkript

1 UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla poster per post Fil_ hm.dbf. Extraherade från dbasefilen med programmem hmbokfor.prg/frg. Konverterade till WORD2003 med Bekräfta konvertering i Verktygsmenyns Alternativ, Kodad text: MS-DOS 4377 ABF Framtid i Bro; Titel: Framtid i Bro; År: 2004 Placering: a5:b; Typ: stenc 3200 ALU-projekt, Håbo; Titel: En resa genom Håbo; År: 1994 Placering: s3; Tema: ortsbeskrivning; Typ: småskr 1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc 2135 ATA; Titel: Anteckningar 1974,83; År: Placering: a3; Tema: anteckningar ATA; Typ: Anteckningar hos Löthman, Bro socken, Håtuna socken, Kungsängen, Låssa (Logsöö kyrka 1436). TVÅ stora ättehögar S Bro kyrka! Renskrivning av många anteckningar ATA-Stefan Östergren; Titel: ATA årsjubileum; År: 1980 Placering: KMV 80:6; Tema: ATA; Källa: arkiv; Typ: art Beskrivning av ATA, arkivbestånd, historik. Se även stenc från ATA, 1990 (1984) a ATA-dokument; Titel: Fornsigtuna/Signhildsberg; År: 1924 Placering: g9 Flik:10; Tema: Fornsigtuna; Källa: ATA-dokument; Typ: stenc Gunnar Ghils begäran om utgrävning. Otto Janse, Gustav Hellström, Avslag, Rune Alm, Erik Flodérus, 2624 ATA-ritningar; Titel: Förteckning över arkiverade ritningar; År: Placering: a10 Flik2:10; Tema: arkeologi; Källa: förteckning; Typ: stenc Förteckningarna inköpta i samband med UKF:s studiebesök på ATA 3561 ATA-socknar i Upplands-Bro; Titel: Alla 6 socknarna; År: Placering: g14,memo Flik:5; Tema: ATA; Typ: ant 2546 ATA-översikt; Titel: ATA; År: 1984 Placering: a9 Flik2:4; Tema: arkiv; Källa: sökmedel,arkivbestånd; Typ: stenc Stencil från UKF:s studiebesök Abukhanfusa, Kerstin; Titel: Stympade böcker, blad ur svensk historia; År: 2004 Placering: ; Tema: bokkonst; Typ: bok "Vad vi säkert vet är att människorna i norr, fram till kristnandet, aldrig tog till sig boken som idé" Vi lär aldrig få gräva upp en bok ur vikingatida kulturlager. Uppfinningen av alfabetet är jämförbar med dagens IT-revolution. Skånelagen har en gång skrivits helt med runskrift 1

2 Abukhanfusa, Kerstin; Titel: Rapporter från rikets prov; År: 1994 Placering: Pop.hist,94:6; Tema: provinsialläkare; Typ: art Kerstin Abukhanfusa är docent i historia, anställd vid RA, har hand om utställningar Acrelius, Israel/Loggert; Titel: Öster Åkers Minnesdöme; År: 1751 Placering: s3; Tema: Långhundraleden; Typ: småskr Utgiven och kommenterad av Henning Loggert. Ett ex tillhör UKF Adam av Bremen; Titel: Adam av Bremen; År: 1984 Placering: g10 Flik:9; Tema: nord.hedendom; Typ: bok Nyöversättning av Emanuel Svenberg. Kommentarer av Carl Fredrik Hallencreutz, Kurt Johannesson,Tore Nyberg, Anders Pilz. Hela boken för första gången på svenska. Tidigare endast fjärde delen i 1700-talsöversttning. Jmf Michaelisgillets utgåva Adam av Bremen; Titel: recention; År: 1000-tal Placering: Ledung.84-2; Tema: hist; Typ: rec av Kmö (?). "Adams uppgift om att göterna härskade i sveonernas land finns med utan att dribblas bort" 1156 Adam av Bremen; Titel: Beskr om Swerige...; År: 1978 Placering: g3 Flik:13; Tema: nord.geografi; Källa: texter; Typ: bok Inledning John Granlund. Peringskiölds 1700-tals översättning 4082 Adamsson,Rolf; Titel: Potatis,brännvin,spannm; År: Placering: a5; Tema: potatis; Typ: förelä 1235 Adelsköld; Titel: Järnvägar norr om Stockholm; År: Placering: p6 Flik2:4; Tema: järnvägar; Källa: samfärdsel; Typ: stenc Turebergsförslaget. Kortare än Spånga - Jakobsbergs alternativet Adlercreutz, Henrik Tomas; Titel: Anteckningar ; År: 1887 Placering: ; Tema: Frihetstiden; Källa: Dalupproret; Typ: bok Historiskt-politiska ANTECKNINGAR för åren af assessorn Henrik Tomas Adlercreutz, utgifna af Elis Lagerblad, Helsingfors Adlersparre, C.G.; Titel: 1809 års revolution och..; År: 1849 Placering: g13 Flik:6; Tema: 1809; Källa: Tibble; Typ: bok Inköpt via Pryltorget av Olof Rudholm, Sörensgatan 10, Göteborg. mars :- + porto 20: Adlersparre/ Toijer; Titel: Adlersparre-brev hustrun; År: 1960 Placering: ; Tema: Adlersparre; Källa: 1809; Typ: bok 3501 Adolfsson-Svensson; Titel: Hembygd är framtidsbygd; År: 1997 Placering: ; Tema: hembygdsrörelsen; Typ: bok Skriven på uppdrag av Sveriges hembygdsförbund. Studium av 12 hembygdsföreningar i landet. Frågan: om hembygdsrörelsen på ett aktivt sätt bidrar till en orts

3 3 positiva utveckling. Författarna är samhälls- och kulturvetare och har under många år arbetat med kulturens roll för utvecklingen av ett samhälle Adolfsson, Maria; Titel: Databas-ortbeskrivningar; År: 1995 Placering: låda; Tema: skogs/lantbruk; Typ: häfte 3432 Adolfsson, Maria; Titel: Att känna fäderneslandet; År: 1995 Placering: Bebyggelse 95:30; Tema: ortbeskrivning; Typ: art Berör Patriotiska Sällskapet, Hushållningssällskapen 3905 Adolphson/Jonsson; Titel: Tibblegårdsområdet Bevarande-förtätning; År: 1993 Placering: a8b; Tema: bebyggelse; Källa: inventering, utredning; Typ: häfte Värdefull beskrivning av alla byggnader med kartor. Särskilt: Gula villan för anställda, mjölkkällare, statarbyggnad, smedjan, sågen, Sandgrind, länsmansbostället flyttades hit från Sylta by omkr 1880 (??): östra flygeln, fungerade som länsmansbostad till 1920-talet; västra flygeln arrendatorsbostad. nya huset byggt på 1930-talet. Milstolpe finns i området Aftonbladet; Titel: Första numret 1830; År: 1830 Placering: a7 Flik2:6; Tema: tidning; Typ: doku 4292 Agrell,Wilhelm; Titel: Radiospionerna; År: 2003 Placering: 32:F Flik2:F; Tema: radiopejltorn; Typ: stenc Ur Verona - spåren från ett underrättelsekrig, Historiska Mediea, Ett förslag att lägga en större permanent pejlstation på Lovön avvisades sedan markundersökningar gett negativt resultat. Istället valdes Bro, nordväst om Stockholm, där ett radiopejltorn började uppföras i september 1941 på godset Brogårds ägor. Efter omfattande tekniska prov brann emellertid pejltornet ner i mars 1842 och verksamheten flyttades till en anläggning på Huvudsta slott ägor. Se vidare stenc i 32:F 1691 Ahlberg-Thorsell; Titel: Uppland i litteraturen; År: 1955 Placering: ; Tema: litterära skildri; Typ: bok Rimbert,Adam,Almquist:Målaren, 1460 Ahlbäck,Ragna; Titel: Bonden i svenska Finland; År: 1983 Placering: p18,g10 Flik:3; Tema: lantbruk; Källa: agrarhistoria; Typ: stenc I boken (sid 160)talas om Gripenstedts plog, rekommenderad för användning i Finland i Tengströms 'Försök till lärobok i landthushållningen för finske Bonden Boken har jag lånat av Kjell Nilsson ur Hembygdsförbundets bibliotek Ahlegren; Titel: Fornåker; År: 1996 Placering: s5; Tema: arkeologihistoria; Typ: boka Ahnlund,Nils; Titel: Kring Gustav Adolf; År: 1930 Placering: ; Tema: historia; Källa: ej hembygdshistora; Typ: bok

4 Ahnlund,Nils; Titel: Stockh. hist. före Gustav Vasa; År: 1953 Placering: g10 Flik:20; Tema: Stockholm; Typ: bok Tillhört Folke Lindberg, personlig professur Ahnlund, Nils; Titel: Birka; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Birka; Typ: kap 2090 Ahnlund, Nils; Titel: Sigtunas blomstringstid; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Fornsigtuna; Källa: Sigtuna; Typ: kap.. lydde denna mark under KUNGSGÅRDEN FORNSIGTUNA i Håtuna. Namnet FORNSIGTUNA känt från 1200-talets förra del. SILVERPORTAR! Nämner INGET om påven ALEXANDER. Saknas bärande skäl för att NOVGOROD stod bakom aktionen Ahnlund, Nils; Titel: Agnefit och Stocksund; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Stäket; Källa: Skarven,Agnefit; Typ: kap OBS. Ahnlund tycks i verkligheten stanna för Stäket/Ryssgraven: "ett av de mindre osannolika tar sikte på ett näs strax intill Skarvens trånga utlopp vid Stäket" ego: när han gör en jämförelse mellan Maren - Skarven - Lågen Ahnlund, Nils; Titel: Stockholm 700 år; År: 1953 Placering: SEÅ 1953; Tema: Stäket; Källa: Stockholm; Typ: kap Högtidstalet i stadshuset Ahnlund, Nils; Titel: Sammansvärjn Stockholm; År: 1951 Placering: SEÅ 1951; Tema: Vädersolstavlan; Källa: Olaus Petri; Typ: kap 4053 Ahnlund, Nils; Titel: Legendariska Olovssag; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Stäket; Källa: innehållet; Typ: Innehållet i Legendariska Olofssgan återges sid 65. Även Styrmes Olovssaga berörs. Instängd med 3 skepp, övervintrar, finner mynningen tillpålad 2391 Ahnlund, Nils; Titel: Spångas bebyggelsehistoria; År: 1966 Placering: bok; Tema: skatter; Källa: S:t Hollinger; Typ: kap Spånga sockens historia. Red. Nils Staf. Skesta sid 188 ff Ahnlund, Nils; Titel: Innehållsförteckning; År: Placering: r1 Flik2:5; Tema: innehållsfört; Typ: fört 3237 Ahnlund, Nils; Titel: De sista Vasarna; År: 1939 Placering: ; Tema: vasatiden; Typ: bok 3238 Ahnlund, Nils; Titel: Historiska studier tillägnan; År: 1949 Placering: ; Tema: historia; Typ: bok Sven Tunberg: Romare och germaner; Adolf Schück: Svithjod och folklanden; Gerhard Hafström: Socken indelningens ursprung; Kjell Kumlien;Birgit Ericsson; Olof Jägerskiöld; Bertil Broomé; Sven Grauers; Carl-Fredrik Corin; Åke Stille; Gustaf Petri; Gustav Utterström; Torvald T:son Höjer; Bengt Hildebrand; Folke Lindberg; Lennart Hirschfeldt; Wilhelm Odelberg.

5 Ahnlund, Nils; Titel: Svenskt och nordiskt från skilda tider; År: 1943 Placering: ; Tema: historia,diverse; Typ: bok 1352 Ahrenberg, Jac.; Titel: Sigtunaportarna i Novgorod; År: 1907 Placering: p13,fv07 Flik2:7; Tema: Sigtuna; Källa: Sigtunaporten; Typ: stenc 3788 Ahrland, Åsa-Magnusson,Ger; Titel: Forntiden i parker; År: 1999 Placering: Bebygg.hist,1999/37; Tema: parker,forntid; Typ: kap Åsa Ahrland-Gert Magnusson. Forntiden i parken Ur Bebyggelsehistorisk tidskrift Uppsatser och studier Aifur; Titel: Aifur-Vikingabåten; År: 1994 Placering: a13 Flik2:3; Tema: vikingatiden; Typ: info 3192 Akademins ordbok; Titel: sebastin /sprängämne för dynamiten); År: Placering: p18 Flik2:2; Typ: stenc 4404 Alexandersson, Henrik; Titel: Osebergsgravens hästar-vägvisare till dö; År: 2004 Placering: Pop.ark 2004:4; Tema: Rösaring, Oseberg; Typ: art Oseberg utgrävning 1904, mellan hästar slaktades. Gokstads skeppet hade 12 hästar nedgrävda. Bilden av den rekonstruerade bildväven. Enligt flera Isländska sagor skulle de döda leva kvar i högarna. Vid kristendomens inträde blev det förbjudet att uppta kontakten med sina förfäder vid gravhögar. De flesta skepp är orienterade i nord-sydlig riktning, med stäven mot söder. Förf leder ett forskningsprojekt om källorna till fornskandinavisk religion Allan Petterson/Johansson; Titel: Om Allan Pettersson; År: Placering: p14 Flik2:4; Tema: biografi; Typ: handskr Levnadsdata om Allan Pettersson, född i smedjan på Granhammar Alldahl, Erik; Titel: Minnen från Bro; År: Placering: k45,i1,i3 Flik2:12; Tema: prästjobbet 30-ta; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj 1097 Allehanda; Titel: Potatis; År: 1767 Placering: g2 Flik:13; Tema: potatis; Källa: lantbruk; Typ: avskrift 4351 Allerstav-Stenström; Titel: Amatörarkeolog-Fritidsarkeolog; År: 198? Placering: g9:2; Tema: Fornsigtuna; Typ: art 4348 Allerstav, Agneta; Titel: Ådö-Brogård-Ämbetsberättelser,kvarn; År: Placering: g21,(a18?),mapp Flik:21; Tema: hist.handl.; Typ: doku Troligen är det samma handlingar i olika utskrifter. Finns också en del i Brogårdspärmen P Allmogens besvär; Titel: Allmogens besvär; År: 1500-tal Placering: g01 Flik:26; Tema: Allmogens besvär; Källa: lagar,protokoll; Typ: stenc Sammanfattning av Gudrun Sandén Ligger på samma ställe.

6 Almanack 1910; Titel: Äldre mynt; År: 1910 Placering: p18; Tema: mynt; Typ: avskrift 3592 Almanack minnesdagar; Titel: Svenska Minnesdagar; År: 1910 Placering: g18 Flik:3; Tema: årtal; Typ: stenc Se fler sparade fakta ur almanacka Världshistoriska minnesdagar Guld och silverstämplar Skrot och korn Alfabet och siffror: hebreiska, grekiska germanska runraden nordiska runraden ryska alfabetet tyska skrivalfabetet Folkmängden i vissa europeiska städer sedan år Folkmängden i märkligare utom europeiska städer 3826 Almanacka år 1800; Titel: Folkmängd i europeiska städer; År: 1800 Placering: g18 Flik:4; Tema: statistik; Typ: stenc 2385 Almgren, Bertil; Titel: Vikingatåg-skepp; År: 1062 Placering: Tor 62 Flik2:15; Tema: vikingatiden; Källa: skepp; Typ: stenc Vikingatåg och vikingaskepp 2386 Almgren, Bertil; Titel: Vikingatåg-höjdpunkt; År: 1962 Placering: Tor 62 Flik2:15; Tema: vikingatiden; Källa: vikingatåg; Typ: stenc Vikingatågens höjdpunkt och slut 2685 Almgren, Bertil; Titel: Den osynliga gudomen; År: 1962 Placering: g15,g20:5 Flik:5; Tema: fruktbarhetsdyrka; Källa: Rösaring,Nerthus; Typ: kap Verket inköpt Uppmärksammade Tacitus 1981 vid utgrävningarna av processionsvägen. Se nya anteckningar Den osynliga gudomen doc 4238 Almgren, Bertil; Titel: Den osynliga gudomen 1981; År: Placering: g20 Flik:5; Tema: fruktbarhetsdyrka; Typ: kap Se även nyare studier 1351 Almgren, Oscar; Titel: Sägnen om Sigtunaporten; År: Placering: p13,g9,uft22-24 Flik:6 Flik2:6; Tema: Sigtuna; Källa: Sigtunaporten; Typ: stenc 1761 Almgren, Oscar; Titel: Svearikets uppkomst; År: Placering: p22 Flik2:1; Tema: forntiden; Källa: Svearikets uppkom; Typ: stenc Vendel,Valsgärde 2327 Almgren, Oscar; Titel: Sigtunaporten-tillägg; År: 192? Placering: p13 Flik2:6; Tema: Sigtunaporten; Typ: sten

7 Almgren, Oscar; Titel: Hällristningar och kultbruk; År: 1927 Placering: ; Tema: hällristningar; Typ: bok 4159 Almgren, Oscar; Titel: Om tillkomsten av 1630 års antikvarie-in; År: 1930 Placering: Minnesskirft 6 nov 1930; Tema: Riksantikvarie; Typ: kap Mycket innehållsrik. Aschaneus' stora roll framhålls 1442 Almgren, Oskar; Titel: Sv folkets äldsta öden; År: 1920 Placering: ; Typ: bok 1267 Almquist, Jan Eric; Titel: Herrgårdar i Sverige; År: 1960 Placering: p7 Flik2:19; Tema: herrgårdar/reform; Källa: övergrip.ortbeskr; Typ: stenc Nyborg,Ådö,Granhammar,Säbyholm,Brogård,Aspvik 1345 Almquist, Jan Eric; Titel: Lagsagor,domsagor i Sv; År: 1954 Placering: p12 Flik2:15; Tema: lagar; Källa: Arent Persson; Typ: stenc 1268 Almquist, Joh.Ax.; Titel: Frälsegodsen...; År: 1931 Placering: p7 Flik2:20; Tema: ortbeskr/storhets; Källa: övergrip.ortbeskr; Typ: stenc 2843 Almquist, Joh.Ax.; Titel: Civil lokalförvaltning, Stäks län; År: 1917 Placering: p28 Flik2:2; Tema: Stäket,Stäks län; Källa: administrativ indelning; Typ: stenc Utredning av Stäks län på talen. Anders Rålamb var fogde på Stockholms slott, Almqvist & Wiksell-Faksimi; Titel: Universallärobok; År: Placering: ; Tema: skolan; Källa: undervisning; Typ: småskr 3611 Almqvist, C.L.J.; Titel: Herrarne på Ekolsund 1-3; År: 1847/97 Placering: ; Tema: roman; Källa: Upplands-Bro; Typ: bok Almqvists sista roman från Innehåller topografiska skildringar från Upplands-Bro: Stäket, Dalkarlsbacken, Ryssgraven, Tibble gästgivargård, Märkliga grinden i Bro, Ulleviskog 1233 Almqvist, Jonas Love; Titel: Herrarne på Ekolsund; År: 1847 Placering: p5,g01 Flik:11 Flik2:23; Tema: vägar; Källa: text,samfärdsel; Typ: stenc Ur tredje delen där ett femtiotal sidor tilldrar sig i Upplands-Bro. utdrag: Ryssgraven, Aspviks kvarn, märkvärdiga grinden i Bro, Dalkarlsbacken, Tibble, Ekhammar, Syltan, Warpsundet Nyutgåvan inköpt Alnander, Johan; Titel: Boktryckerikonstens upp; År: 1722 Placering: ; Tema: boktryckarkonsten; Typ: bok Boktryckarkonstens uppkomst och fortgång uti Sverige. Inledning av Åke Davidsson Alrenius, Carl-Axel; Titel: Stäkets järnvägsstation; År: 1978 Placering: p6 Flik2:1; Tema: järnvägar; Källa: samfärdsel; Typ: brev Stäkets hållplats öppnades - för trafik Fram till 1907 fanns endast brovakt. Arvodesstaten för 1908 upptar: stationsförman och

8 8 brovakt. Lundberg,brovakt K Emil Johansson (gift med Sven Anderssons farmors syster) och pumpare K F Andersson Alving, Hjalmar; Titel: Isländska sagor; År: 1936 Placering: ; Tema: isländska sagor; Typ: bok,flera Realiserades. Anskaffades inför Islandsresan Amalrik, Andrej; Titel: Ofrivillig resa till Sibirien; År: 1970 Placering: ; Tema: Rurik,Nestor; Källa: vikingatid,ryssland; Typ: bok Boken inköpt och läst Med anledning av Amalriks historiska arbete "Normannerna och Kiev-Ryssland" sid 71. Dels om hur hans manuskript till danska professorn Stender-Petersen, som inlämnats på danska amabassaden i Moskva, inte sänds till professorn, som lovats utan i stället skickas till ryska utrikesdepartementet, som naturligtvis skickar det till KGB. Han återfår det senare med rekommendationen att inte försöka få iväg det utomlands. Man får också veta att det var för detta arbete, som han blivit avstängd från universitetet. NE skriver att han levde , dog under mystiska omständigheter i Spanien sedan han tvingats i excil hade skrivit essän "Kommer Sovjetunionen att bestå till 1984?" där han förutspådde Sovjetunionens nära sammanbrott på grund av konflikt med Kina och inre splittring. Boken Ofrivillig resat till Sibirien Aktiv i oppositionsgrupp som krävde att Helsingforsavtalet skulle efterlvas. Dömdes upprepade gånger till fängelse och arbetsläger Aman, Viktor; Titel: Lång kamp för frihet; År: 1991 Placering: Folk.hist 91:; Tema: livegenskap; Källa: friheten; Typ: art 1995 Ambjörnson/ Gaunt; Titel: Den dolda historien; År: 1984 Placering: p23 Flik2:8; Tema: allmänna uppsatser; Källa: landslagar,viking; Typ: stenc Se artiklar Per Nyström: Herraväldet, Peter Sawyer: Vikingar i öst och väst 1731 Ambrosiani-Mannerstråle; Titel: Kungsängenfältets kultu; År: 1970 Placering: g01 Flik:17; Källa: kulturhistoria; Typ: småskr ur Svea Livgardes häfte vid invigningen Ambrosiani, Björn; Titel: Fornlämningar & bebyggelse; År: 1964 Placering: p11,g12 Flik2:1; Tema: bebyggelsehistoria; Källa: gård-by; Typ: stenc 1871 Ambrosiani, Björn; Titel: Hålvägarna,fornborgen; År: 1958 Placering: a01 Flik2:3; Tema: hålvägar; Typ: rapp Föreslår att hålvägarna läggs in på ekonomiska kartan Ambrosiani, Björn; Titel: Hundare,skeppslag...; År: 1982 Placering: Bebygg 4; Tema: hundare,härad; Typ: art 9085 Ambrosiani, Björn; Titel: Kungsgårdar m.m.; År: Placering: A:09; Tema: Fornsigtuna; Typ: inspe

9 Ambrosiani, Björn; Titel: Vattendelar-Attundaland; År: 1985 Placering: s1; Tema: hålvägar; Typ: häfte Fått av Björn Ambrosiani i samband med att han ville ha bilden av Dragrännan (för publicering i Danmark i samband med symposium om hålvägar) Fick även hans Adams Nordenbild. (Björn fick min art om nya hålvägarna, som han besett:"fantastiska" 2344 Ambrosiani, Björn; Titel: Adams Nordenbild; År: 1985 Placering: s1; Tema: Adam; Källa: Fornsigtuna,Birka; Typ: småskr Se Vattendelar- eller Attundalandsvägen 2395 Ambrosiani, Björn; Titel: Birka-utgrävningen 90-94; År: 1889 Placering: KMV 89:5; Tema: Birka; Källa: arkeologi; Typ: art Tetra Pak, Gad Rausing, har sponsrat med stort belopp, 15 milj, för 5 års undersökningar 3129 Ambrosiani, Björn; Titel: MacKey-västgötaskolan; År: 1982 Placering: Folk.hist 82:1; Tema: Västgötaskolan; Typ: art 3159 Ambrosiani, Björn; Titel: Långsamt formades svearnas; År: 1992 Placering: Pop.hist 92:1; Tema: sjövägar,karta; Källa: Draget,; Typ: art Intressant karta över sjövägarna, särskilt uppmärksammas Draget. Vid föredrag i Kungsängen 1995 framhöll Ambrosiani i detta sammanhang den uppmärksamhet Draget fått i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro. (Börje Sandén) 2287 Anderbjörk, Jan Erik; Titel: Sigtunagrävningar 1935; År: 1937 Placering: UFT XLV:3; Tema: arkeologi; Källa: Sigtuna stad; Typ: kap Skickat till Damell 3189 Anderhag, Per; Titel: Draget; År: 1995 Placering: p11 Flik2:13; Tema: Draget,hålvägar; Typ: uppsats 3384 Andersson-Ambrosiani, Phy; Titel: Skärvsten-mångtusenårigt f; År: 1995 Placering: Pop.ark.95:4; Tema: skärvsten; Typ: art 3572 Andersson- Zander; Titel: In med historien; År: 1997 Placering: ; Tema: samtidshistorien; Typ: bok Första böckerna i prenumerationen på Lagerbringbiblioteket Andersson, Björn; Titel: Väghållningsstenar,"brostyckemärken"; År: 1999 Placering: g14,memo Flik2:3; Tema: väghållningssten; Källa: brostenar; Typ: art Aktuellt sträcka 267 m års väglag medförde ny indelning av vägarna i Sollentuna härad, (Bromma, Ed, Järfälla, Sollentuna, Spånga). Arbete genomfördes åren Tillägg På Kyrkhults hembygdsföreninges hemsida (www.kyrkhult.nu) finns bilder av brostyckemärken (och stenvägvisare, milstenar). Lägg märke till att "bro" används för "väg". Tidigare har jag hör beteckningen "brostenar". Sifferuppgifter: En gård kan ha ett nummer. Hallandsboda 76

10 10 Årtal 1870 vägsträckor 41,10 m (? BS). 612 m, 190 fot 3798 Andersson, Gunnar; Titel: Dävensö Defuinsöö; År: 2000 Placering: a10 Flik2:5; Tema: arkeologi; Typ: rapport Arkeologisk förundersökning Defuinsöö rapport 2000:34 Gunnar Andersson Andersson, Göran; Titel: När konsumbilen kom; År: 199? Placering: p29 Flik2:6; Tema: affärer; Typ: uppsats Se sammanfattning (konsum.doc) ur Helge Norbergs historik och boken Konsum Norrort Andersson, Göran; Titel: Konsum,Tranbygge; År: Placering: k107,i3 Flik:B; Tema: Gammeldans; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 4036 Andersson, Hans,Raä; Titel: Enköping, Medeltidsstaden 12; År: 1979 Placering: ; Typ: häfte A Andersson, Helene; Titel: Dalupproret-Lantingshausen; År: 1994 Placering: p28 Flik2:5; Tema: dalupproret; Källa: Lantingshausen; Typ: uppsats B-uppsats i historia, Helene Andersson Se pärm med Lantingshausen-Fersen. Kompletterad med Jägerskiölds litteratur förteckning 3517 Andersson, Helene; Titel: Kristendomens genombrott; År: 1995 Placering: a14; Tema: runor,runstenar; Källa: kristendom; Typ: uppsats 1520 Andersson, Ingvar; Titel: Sveriges historia; År: 1952 Placering: ; Tema: historia; Källa: allmänt; Typ: bok 2279 Andersson, Ingvar; Titel: Introduction to Sweden; År: 1950 Placering: ; Tema: historia; Källa: allmänt,svensk; Typ: bok 4079 Andersson, Ingvar; Titel: Svensk historia i rysk version; År: före -51 Placering: ; Tema: Sverige-Ryssland; Typ: bok Boken översattes till ryska Andersson, Kjell; Titel: Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka; År: 2000 Placering: a10 Flik2:6; Tema: arkeologi; Typ: rapport Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b 2000:16 i Kyrkbyn, Kungsängens socken 3503 Andersson, Kjell,; Titel: Sanda-kvinnograv; År: 1996 Placering: a10 Flik2:3; Tema: rapporter; Typ: rapp 9054 Andersson, Sigurd; Titel: Sundby; År: 1983-?? Placering: k52,k43,k60,i1,i3 Flik:B Flik2:24; Tema: Trefaldighetskäll; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj

11 Andersson, Sven H; Titel: Byggnation i Bro; År: Placering: k117,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,seniorkvarten,n; Typ: intvj 3713 Andersson, Sven H; Titel: Bro IK; År: 1992 Placering: k131,i3 Flik:B; Tema: Bro IK 80 år 1992; Källa: ortsbor,närradion,hans; Typ: intvj 9041 Andersson, Sven;Stålhandsk; Titel: Stäket,Stäketbron; År: Placering: k23,k24,i1,i3 Flik2:11; Tema: Dalkarlsbacken; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj Ståhlhandske 2258 Andersson, Thorsten; Titel: Svensk medeltid i fornsvenskt perspektiv; År: 1987 Placering: g10 Flik:31; Tema: språk-litteratur; Källa: forskningsläge; Typ: kap Forskningsläget Andersson, Turinna; Titel: Minnen från Negelstena; År: 1980 Placering: k102,i3 Flik:B; Tema: Täljeby; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 3645 Andersson, Turinna; Titel: Negelstena; År: 1980 Placering: k103,i3 Flik:B; Tema: Almstenen; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 1487 Andersson, A.G.; Titel: Fremmande ord (14500); År: 1857 Placering: ; Tema: språk; Källa: uppslagsbok; Typ: bok 2397 Andersson, Hans; Titel: Vad är en tidigmedeltida; År: 1989 Placering: KMV 89:5; Tema: medeltida städer; Typ: art Vad är en tidigmedeltida stad? Resultaten från Sigtuna, Trondheim, Lund blir intressanta 1032 Andersson, Hans; Titel: En viktig översättning; År: Placering: Pop.ark.84:2; Tema: Adam; Källa: hist; Typ: art Weibull framhöll Adam som viktig källa."det verkar som om Nyberg inte helt vill acceptera den traditionella tolkningen av Birkas belägenhet. Hans tolkning av Adams geografi: Åland eller Gotland. Skara har stor betydelse enl. Adam. Johannesson framhåller 9045 Andersson, Karl; Titel: Kusk på Brogård; År: Placering: k34,i3; Tema: grevinnan Rappe; Källa: ortsbor,gunnar Eriksson; Typ: intvj Kopierad efter Gunnar Eriksson. Ersatt med bättre kopia Andersson, Rut; Titel: Minnen från Håtuna; År: Placering: k102,k103,i3 Flik:B; Tema: Aske handel; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 3644 Andersson, Rut; Titel: Minnen fr Håtuna, Tunaborg; År: Placering: k103; Källa: Kommunens arkiv; Typ: intvj 9046 Andersson, Ruth; Titel: Minnen från Håtuna, Tjusta handel; År: Placering: k35,i2,i3 Flik:B Flik2:4; Tema: busstrafiken; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj

12 Andersson, Tage; Titel: Affärsbutiker,Bro IK; År: Placering: k118,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,seniorkvarten,n; Typ: intvj 4220 Andersson, Thorsten; Titel: Hund, hundare och härad från språklig sy; År: 1982 Placering: Bebygg-hist 4; Tema: hundare; Typ: art Hundare/härad -> tingsplats, vägar, broar, vattenleder, ledung. "klassisk problemställning". Anses numera inte entydigt som 100 man i försvaret, kan vara hundra gårdar / plogland. I Magnus Erikssons landslag, 1350-tal, blir härad den vanliga benämningen på hundare. Äldsta belägger på hundare: Jarlabankestenen vid Vallentuna kyrka Andersson/ Björck; Titel: Vad är idéhistoria; År: 1994 Placering: ; Tema: idéhistoria; Typ: bok 2263 Andersson/ Fredriksson; Titel: Skånela kyrkas kalkmåln; År: 1977 Placering: mapp vit; Tema: Skånela kyrka; Källa: kalkmålningar; Typ: uppsats Fått på Rotary Sigtuna Andersson/ Sahlin; Titel: Introduction to Sweden; År: 1950 Placering: ; Tema: Sverige; Källa: översättning; Typ: bok I samband med Vägverkets kurs på Tammsvik Anderö, Henrik; Titel: Ordbok för släktforskar; År: 1983 Placering: ; Tema: folklivsforskning; Källa: uppslagsbok; Typ: bok 1696 Anderö, Henrik; Titel: Läsebok släktforskare; År: 1979 Placering: ; Tema: hemb.forskning; Källa: handbok; Typ: bok 2897 Ander/Gahrn/ Lindblom; Titel: Sveriges födelse; År: 1984 Placering: ; Tema: Västgötaskolan; Typ: bok 2070 Andorf, Göran; Titel: Resandets revolutioner; År: 1978 Placering: Fatabur 78; Tema: gästgivargårdar; Källa: vägar; Typ: kap 2830 Andrae, Carl Göran; Titel: Om folkrörelserna; År: 1972 Placering: s2; Tema: folkrörelser; Typ: art 1049 Andrae, Göran; Titel: Kyrka och frälse; År: 1960 Placering: g01 Flik:15; Tema: adm.indelning; Källa: lagar; Typ: stenc i stencil under samma flik: innehållsförteckning. Litteraturförteckning Andrae, Tor; Titel: Nathan Söderblom; År: 1931 Placering: ; Tema: biografi; Typ: bok 2664 Andreasson, Malte; Titel: Tinget i Bro; År: 1991 Placering: h1 Flik2:5; Tema: tingsrätt, dombok; Typ: uppsats Tinget i Bro; C-uppsats. Forskning endast ca 20 år i Sverige och utomlands. Se äv. Anteckningar ur Bro härads domböcker Pärm h1.

13 Andreasson, Malte; Titel: ur Bro härads domböcker; År: 1991 Placering: h1 Flik2:5; Tema: dombok,tingsrätt; Typ: häfte Anteckningar ur Bro härads domböcker Se äv C-uppsats Tinget i Bro Andreasson, Malte; Titel: Tinget i Bro 1638(-)1646; År: 1981 Placering: h1 Flik2:6; Tema: Bro häradsting; Källa: rättsväsendet; Typ: uppsats Anteckningar ur Bro häradsrätt protokoll 1638, 1642, 1645, 1646, Arbetsmaterial till Malte Andreassons uppsats, Tinget i Bro Anjou, Sten; Titel: Fornborgar ur etnografisk synvinkel; År: 1935 Placering: p12 Flik2:2; Tema: fornborgar; Källa: fornminnen; Typ: stenc 2393 Ankarberg, Karin; Titel: Spångas kommunala historia; År: 1966 Placering: bok; Tema: sockenstämma; Källa: sexman; Typ: kap Sockensjälvstyrelse, kyrkvärd,sexmän, sockenstämma s 239 ff 3846 Ankarloo, Bengt; Titel: Rätten; År: 2000 Placering: ; Typ: bok Tabula gratulatoria: UKF Bl a Anna-Britta Lövgren: Rätten att färdas fritt 3936 Ankarås, Maj-Britt; Titel: Fiskaren Ander Borgström berättar...; År: 1997 Placering: h2 Flik2:5; Tema: biografi; Typ: uppsats Fiskaren Anders Gustaf Bergström berättar om sin barn- och ungdomstid. Intressant lång berättelse 14 A4-sidor 2033 Annell, Gunnar; Titel: Alsnö stadga (forts); År: 1944 Placering: HT 1944; Tema: Alsnö Stadga; Källa: rusttjänsten; Typ: art "Alsnö stadga. Ett förtydligande." Diskussion om årtalet Anropet; Titel: Soldatinventering i Uppland; År: 1989 Placering: a9 Flik2:1; Tema: soldater; Källa: inventering; Typ: stenc Fått av Jan_Christer Strahlert. Anropet 1989:3,4 Föreningen "Släktforskare i Uppland" har tillsammans med hembygdsföreningarna i Uppland startat projektet "Soldatinventering i Uppland", Ordf. Birger Granström. I första hand: Upplands regemente: soldater, ryttare, båtsmän. Yngre indelningsverket: Så småningom: alla soldater i Sverige i databas. Expert- och referensgrupp: Lars Otto Berg, landsantikvarie Lars Ericsson, krigsantikvarie Curt Helmfrid, överste Stig Rydh, landsantikvarie Erik Thorell, Sveriges släktforskarförbund 3434 Antonsson, Jansson; Titel: Svenska byar-odlingssystem; År: 1995 Placering: Bebyggelse 95-30; Tema: agrarhistoria; Typ: art 2615 Appelgren, Katarina; Titel: Skällsta,Bro; År: 1990 Placering: a10 Flik2:3; Tema: arkeologi; Källa: rapporter; Typ: rapp

14 Appelgren/ Carlsson; Titel: Stensträng och gravlägen i Vilunda; År: 2000 Placering: a10 Flik2:12; Tema: arkeologi; Typ: rapport Stensträng och gravlägen i Vilunda. Hammarby socken. OBS avser ej Upplands-Bro Appelquist, Jan; Titel: Vad hände egentligen?; År: 1990 Placering: bok1; Tema: bok1; Källa: rec; Typ: rec Jan Appelquist, Släkthistoriskt Forum 1990:4 "Imponerande om Upplands-Bro.... är ett imponerade resultat av institutets första knappa tre år.... Boken är ett mycket gott exempel på vad man kan åstadkomma med ganska små medel. Den är något för andra att ta efter. Det främsta berömmet bör huvudpersonen Börje (Björn!) Sandén ha" 3498 Arbetarkommunen Upplands-B; Titel: Historik ; År: 1984 Placering: s5; Tema: arbetarkommunen; Källa: socialdemokraterna; Typ: skrift Historik utan signatur, framställd till 70-årsminnet av första arbetarkommunen: Bro Låssa Arbetarkommuen. Innehåller protokoll och annan dokumentation. A4, rött omslag, plastringar i ryggen, förvaras i tidskriftssamlare s Arbman, Holger; Titel: Sigtunaforskningen; År: 1942 Placering: g9 Flik:9; Tema: Fornsigtuna; Typ: OBS: "En arkeologisk undersökning av Signhildsberg/Fornsigtuna står främst på programmet för Sigtuna Fornhem." 2793 Arbman, Holger; Titel: Svear i österviking; År: 1955 Placering: ; Tema: vikingatiden; Källa: Grobin,Baltikum; Typ: bok 2745 Arbman/Stenberger; Titel: Vikingar i västerled; År: 1935 Placering: ; Tema: vikingar; Typ: bok 2750 Arbman/Stenberger; Titel: Vikingahärar i Frankrike; År: 1935 Placering: bok; Tema: vikingatiden; Typ: kap Mycket bra beskrivning av vikingarna i Frankrike, även kulturella synpunkter ålagda Areskoug, Malte; Titel:..folknamn hos Jordanes; År: Placering: g01,fv72:1 Flik:9; Tema: Jordanes; Källa: hist; Typ: 1757 Arkeologi; Titel: Arkeologi; År: Placering: ; Tema: arkeologi; Källa: internationell ar; Typ: bok 4235 Arkeologikonsult; Titel: Kockbacka - 2 utredningar; År: 2002 Placering: s6; Tema: arkeologi; Typ: rapport Bostadsområde mellan Kockbacka och Sandhagen, delvis omfattande platsen för Berggrens Rosenodlingar, som läggs ner inom några år Arkeologikonsult; Titel: Kockbacka - 2 utredningar; År: 2002 Placering: s6; Tema: arkeologi; Typ: rapport

15 15 Bostadsområde mellan Kockbacka och Sandhagen, delvis omfattande platsen för Berggrens Rosenodlingar, som läggs ner inom några år Arkeologiska forskningar; Titel: Innehållsförteckning; År: Placering: r1 Flik2:17; Tema: innehållsfört; Typ: fört Gustaf VI Adolfs 70-års dag 3449 Arkeologiska forskningslab; Titel: Laborativ arkeologi 7; År: 1994 Placering: s5; Tema: arkeologi; Typ: boka Arkeologiska forskningslab; Titel: Laborativ arkeologi 8; År: 1995 Placering: s5; Tema: arkeologi; Typ: boka4 Artikel av Lena Holmquist om biskopsgraven i Sigtuna Arkeologi- konsult; Titel: Finnstaberg-Finnsta 1:2; År: 1999 Placering: a10 Flik2:7; Tema: arkeologi; Källa: rapport; Typ: rapp Undersökning av område för villabebyggelse NV om Finnstaberg. Ärendet har behandlats av RAÄ som delegerat beslutet till länsstyrelsen (Gösta Magnusson), som hänskjutit bedömningen till hembygdsfolket/ukf/börje Sandén. Vid min besiktning av området hittade jag ett märkligt spisröse, som ej påtalats/observerats av arkeologikonsult. Jag fotograferar, gör skiss, rapporterar 2759 Arkivförbund, Folkrörelser; Titel: Arkivhandbok; År: 1988 Placering: ; Tema: arkiv; Typ: bok 3012 Arkö, Jordi; Titel: Röde Orm - tapeten; År: 1993 Placering: p29 Flik2:2; Tema: vikingatid; Typ: stenc 4333 Armémusei vänner; Titel: Föreningsnytt-årsberättelse; År: 2004 Placering: t2; Tema: Håtunaleken; Typ: småskr 4088 Armémuseum; Titel: Meddelande XXX; År: 1969 Placering: ; Tema: Fuchs; Källa: Baggensstäket; Typ: bok Rutger Fuchs och sörmlänningarna 4438 Armémuseum; Titel: Innehållsförteckning årg /79; År: 1982 Placering: hylla m årsböckerna; Typ: småskr Fått av Resare Armémuseum; Titel: Meddelande ; År: 1993 Placering: ; Typ: bok 4089 Armémuseum - Cederlöf; Titel: Meddelande XXXVI; År: 1976 Placering: ; Tema: indelningsverket; Källa: soldattorp boställen; Typ: bok Olle Cederlöf Indelningsverket militära torp och boställen 2233 Arnborg m fl; Titel: Mulens marker; År: 1987 Placering: ; Tema: gärdsgårdar; Typ: bok Förklaring till Fredens skola. Lagstiftningen om gärdsgårdar. Fått av Miklos till 60-årsdagen.

16 Arnborg, Tore; Titel: Fiby urskog; År: 1948 Placering: p8 Flik2:28; Tema: urskogar; Typ: stenc Se inköpt häfte Arndt, Ernst Moritz; Titel: Skjutsväsendet i Sverige; År: 1806 Placering: g3 Flik:35; Tema: vägar; Källa: skjutsväsendet; Typ: häfte Arndt, från Rügen och av svensk härkomst, gjorde 1804 en resa genom Sverige. Bokgillet har internt utgivit kapitlet om skjutsväsendet. Arndt är mycket positiv till förhållandena i Sverige Arne,T.J. Ture; Titel: Det stora Svitjod; År: 1917 Placering: ; Tema: vikingatid; Källa: Ryssland; Typ: bok Många intressanta upplysningar, särskilt om forsarna vid Aifur sid 39, se anteckn under Edberg, Rune. Arne tror inte på historien med Sigtunaportarna i Novgorod. Däremot berättar han om kyrkklockan från Ryssland som en gång fanns i Mariakyrkan. Den hade svenskarna förvärvat efter Stolbovafreden då staden Ivangorod tillföll Sverige. han återger hela klockans inskription på sid 92. (kapitlet ryska klockor i Sverige) Redan på Arnes tid kände man till 3000 gravar Gnesdovo, en 9 m hög och 103 m i omkrets. "Vi se här en påfallande överenskommelse med gravskicket i många skandinaviska högar" med karta sid mellan s Arnstberg/Ehn; Titel: Etniska minoriteter...; År: 1976 Placering: g01 Flik:13; Tema: invandring; Källa: etnografi,finsk invandr; Typ: stenc stencilerat utdrag under samma flik 1202 Arnö, Ivar; Titel: Mälaren historia och historier; År: 1972 Placering: p4,g01 Flik:10 Flik2:6; Tema: hist,mälar-; Källa: hist; Typ: stenc Ingvar den vittfarne, Gripenhielms karta,olof von Dahlin,De vita Mälarbåtarna 1523 Arnö, Ivar; Titel: Tusen år vid Mälaren; År: 1979 Placering: g01 Flik:10; Tema: historia; Källa: Mälarens historia; Typ: bok 2976 Aronsson, Peter; Titel: Bönder gör politik; År: 1992 Placering: ; Tema: allmogen,politik; Källa: lokalt självstyre; Typ: bok Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknarna Fått genom Kaj Janzon. s.99 Sockenmagasin, 130 sexmän och kyrkvärdar, s. 10 lokalhistoria är perifer avslöjar mindre väsentliga sammanhang än rikshistoria, s 11 hembygdsforskning. svagt utvecklad källkritik (sic! jfr Tibbledokumentet) Se uppmaningen i HT 2001:2, Kommande Temanummer "Historiebruk", hur historia brukats för olika syften i förfluten tid och brukas i vår egen tid Aronsson, Peter; Titel: Historiebruk-temanummer HT; År: 2001 Placering: HT2001:2; Typ: kap Historisk tidskrift 2001:2 HT med inbjudan till temanummer 2002, manusstopp Forskare som studerar och reflekterar över hur historia brukats för olika syften u förfluten tid och brukas i vår egen samtid. Forskare från flera discipliner och hela Norden välkomnas.

17 17 Världskongress i historia 2005, Sydney. I svenska nationella kommittén ingår Rolf Torstendahl, Eva Österberg, Lars Larsson, Pär Frohnert, Peter Aronsson, Börje Bergfeldt Arrhenius, Birgit; Titel: Ansgars Birka; År: 1965 Placering: ; Typ: småskr 4017 Arrhenius/Örnhielm; Titel: svensk kyrkhistoria; År: 1689 Placering: här; Tema: hist,vaggan; Typ: Claudius Arrhenius tog avstånd från Rudbeckius. Visar hög uppskattning av Adam av Bremen. Efterföljare till Schefferus. Strid 1698 där bröderna Jakob är inblandad. Se vidare Jakob Arrhenius och Rudbeck.(Adam sid 399) 3326 Arvidsson, Håkan; Titel: Kritisk syn på frihetstid; År: 1995 Placering: Pop.hist.95-3; Tema: frihetstiden; Källa: Michael Roberts; Typ: rec Michael Roberts: Sverige under frihetstiden. Se personliga anteckningar 3344 Arvidsson, Håkan; Titel: Östersjöns historia; År: 1995 Placering: Pop.hist.95:1; Tema: Ryssland; Källa: Kirby,David; Typ: art 3357 Arvidsson, Håkan; Titel: Hermans historia-bonniers; År: 1995 Placering: Pop.hist.95:6; Tema: historiedebatten; Källa: Lindqvist,Herman; Typ: art 3366 Arvidsson, Håkan; Titel: Ikaros och svenska historien; År: 1993 Placering: Pop.hist.93:2; Källa: Lindqvist; Typ: art Positiv till Herman Lindqvist Aschaneus; Titel: Discursus; År: 1612 Placering: g9 Flik:7; Tema: Fornsigtuna; Källa: Sigtunabeskrivning; Typ: avskrift 1853 Aschaneus; Titel: Sigtuna Nyckel; År: 1925 Placering: g9 Flik:14; Tema: Nyckelstenen; Typ: 3033 Aschaneus, Martin; Titel: Investigata Antiquitates; År: 1600-tal Placering: grön mapp (Stäketmtrl); Tema: Stäket, Kalmar; Källa: Draget; Typ: stenc 1913 Aschaneus, Martin; Titel: Liten husregla; År: 1614? Placering: p02; Tema: Aschanéus; Typ: stenc Titelbladet saknas. Nathan Söderblom 2940 Aschaneus, Martinus; Titel: Husregla, En liten Husregla; År: 1926 Placering: g7 Flik:11; Tema: Aschaneus; Typ: stenc 4044 Aschaneus, Martinus; Titel: Beskrivning om Sigtuna; År: 1612 Placering: ; Typ: småskr Nyutgåva av Gunnar Gihls avhandling 3283 Aschaneus, Martinus; Titel: Beskrivning om Sigtuna; År: 1612 Placering: ; Tema: Sigtuna/Signhild; Typ: bok

18 Askeberg, Fritz; Titel: Norden och kontinenten i i gammal tid; År: 1944 Placering: ; Tema: vikingatiden; Typ: bok 2924 Askeroth, Sven; Titel: Ödmjukaste berättelse; År: 1743 Placering: dal Flik2:7; Tema: Dalupproret; Typ: stenc 3630 Asker, Björn; Titel: Matrikel över ledamöter av Patr.Sällskap; År: 1995 Placering: ; Tema: matrikel; Källa: Patriotiska Sällskapet; Typ: bok Matrikel över ledamöter av Kungl. Patriotiska Sällskapets Fått av Kerstin Sönnerlind, Patriotiska sällskapet, När UKF fick låna hem samtliga Hushållningsjournaler för korrekturläsning och scanning av ritningar och väderlekstabeller Aspelin, Gunnar; Titel: Historiens problem; År: 1926 Placering: ; Tema: historievetenskap; Typ: bok 1294 Atterbom, P.D.A.; Titel: Siare och skalder; År: Placering: ; Tema: Mörk; Källa: biografi; Typ: stenc 4381 Auktionsverket (Rålamb); Titel: Claes Rålamb; År: 1674 Placering: här; Tema: auktionsverk; Källa: Stockholms auktionsverk; Typ: fakta-urk "Den 27 februari 1674 tog överståthållaren friherre Claes Rålamb initiativ till att grunda Stockholms Auktionsverk - idag världens äldsta auktionshus. Det vill vi fira med en Jubileumsauktion i vår år" 2176 Aurelius, Thomas; Titel: Gårdens,hembygd.histori; År: 1987 Placering: ; Tema: arkiv; Källa: forskning; Typ: häfte 2 delar. Mycket bra material Aurelius, Thomas; Titel: Ortshistorisk litt.uppl; År: 1981(87? Placering: ; Tema: arkiv; Källa: forskning; Typ: häfte Litteratur från 1600-talet till Inget slag av indexering. Grovt kronologiskt ordnad Autio/ Hermodsson; Titel: Hembygd Håbo; År: 1987 Placering: ; Tema: Håbo kommun; Källa: kulturminnesvårdsprogr; Typ: bok-a4 Inköpt i samband med Musikalisk salong på Grans gård Litteraturförteckningen hänvisar till Sandén. Det hände i Upplands-Bro. Uppenbarligen är det avsnittet om hålvägarna och Draget som avses. (hänvisn. till Olaus Magnus Carta marina) Axelsson, Gustav; Titel: När järnvägen kom till Kungsängen; År: Placering: p6 Flik2:1; Tema: järnvägar; Källa: samfärdsel; Typ: stenc 3667 Axelsson, Gustav; Titel: Järnvägen,stins i Kungsängen; År: Placering: k116,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,seniorkvarten,n; Typ: intvj 3692 Axelsson, Gustav; Titel: Frimärksklubben i Kungsängen; År: 198? Placering: k127,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,närradion,hans; Typ: intvj

19 Axelsson, Gustav; Titel: Utställningsmtrl-Bro station 1999; År: 1999 Placering: p6 Flik2:1; Tema: järnväg; Typ: ant Förteckning över materialet och vissa fakta 3732 Axelsson, Gösta; Titel: Minnen från Lindormsnäs; År: Placering: k142,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,hans Brofalk; Typ: intvj Bandkassett 142: Axelsson/ Alrenius; Titel: Stäkets järnvägsstation; År: 197? Placering: g5; Tema: Stäkets järnvägss; Typ: Före 1908 finns i arvodesstaten enbart brovakt. Ej stationsförman 1279 A.G.L.; Titel: Sjölander och ULF; År: 1954 Placering: p9 Flik2:8; Tema: statarna; Källa: Sjölander; Typ: stenc Ur Jordfolket Backman,Jarl; Titel: Vetenskapliga rapporter; År: 1985 Placering: p26g13 Flik:4 Flik2:1; Tema: skriva rapporter; Källa: dokumentation; Typ: stenc Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. Fått av Urban Back,Pär-Erik; Titel: En klass i uppbrott; År: 1961 Placering: p20 Flik:3; Tema: lantarbetarna; Typ: bok Den fackliga lantarbetarrörelsens uppkomst och utveckling Bagrow,Leo; Titel: Äldre kartografiens his; År: 1947 Placering: lantmäterihyllan; Tema: kartor; Källa: europeiska kartor; Typ: häfte Äldsta kartan en lerplatta från Babylon. Mercator har själv myntat ordet Atlas. Carta Marina av Olaus Magnus Buréus "berömda karta över Norden." Vikingarna hade inget ord för karta Bahr, Johan Fredrik; Titel: Stockholm, handbok för res; År: 1841 Placering: ; Tema: resor; Typ: bok 3822 Balfors/ Beier/Mörtberg; Titel: Översiktlig naturinvent. i Upplands-Bro; År: Placering: s6; Tema: naturinventering; Typ: boka Bandaranayke, Senake; Titel: Arkeologi & imperialism; År: 1977 Placering: ; Tema: arkeologi; Typ: bok 3001 Banverket; Titel: Dubbelspår Kallhäll-Kungsängen; År: 1994 Placering: p28 Flik2:10; Tema: järnväg; Typ: stenc 3891 Banverket; Titel: Dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen; År: 1990-tal Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: broschyr 3888 Banverket 1990; Titel: Banutredning Kungsängen-Kallhäll-Rotebro; År: 1990 Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: häfte A3 De olika förslagen på bansträckning redovisas

20 Banverket 1990-talet; Titel: Estetiskt program Kallhäll-Kungsängen; År: 1990-tal Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: broschyr 3890 Banverket 1998; Titel: Järnvägen mellan Kallhäll och Kungsängen; År: 1998 Placering: A3 mapp; Källa: järnväg; Typ: broschyr 3892 Banverket ; Titel: Dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen; År: 2001 Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: nyhetsbrev 3435 Barber,Malcolm; Titel: Det nya ridderskapet; År: 1996 Placering: ; Tema: medeltid,; Källa: riddarväsendet; Typ: bok Tempelriddarordens historia 2080 Bardarson, Hjalmar; Titel: Iceland a portrait of; År: 1982 Placering: ; Tema: Island; Källa: torvhus m.m.; Typ: bok På rekommendation av Kladia Robertsdottir, som översatt den tyska versionen. Hon var guide på vår resa Barfod, Johan Christopher; Titel: Kommentar till upphöjelser; År: Placering: p15 Flik2:8; Tema: Samuel af Ugglas; Typ: stenc Kommentar till upphöjelser. Porträtt av Samuel af Ugglas och Johan Christopher Toll Bartholin, Thomas; Titel: Dendrokronligisk undersökning Stäket; År: 1994 Placering: UKF2:11 Flik2:1; Tema: dendrokronologi; Typ: brev 4 ark 1938 Bartholin, Thomas Seip; Titel: Dendrokonologisk datering; År: 1979 Placering: p22 Flik2:10; Tema: Handbok i ark.fäl; Källa: Dendrokronologi; Typ: stenc Häfte Bauer,J; Titel: Mineraler; År: 1976 Placering: ; Tema: geologi; Källa: handbok; Typ: bok 3984 Bebyggelsehistorisk tids; Titel: Bebyggelsehistorisk tidskrift 40 band; År: Placering: ; Tema: bebyggelse; Typ: bok,flera Samtliga nr av tidskriften, 40 nr år 2001, prenumeration fortsätter, 3257 Beccaria, Cesare; Titel: Om brott och straff; År: 1700-tal Placering: ; Tema: rättsväsende; Typ: bok 3683 Beckman-Ugglas -Svensson; Titel: Statarliv,kyrkan,Aspviks kvarn; År: Placering: k119,i3 Flik:Bw; Källa: ortsbor,stockholms-näs; Typ: intvj 3688 Beckman, Sven;Rolf; Titel: Sven Beckmans levnad; År: 199? Placering: k122,i3; Källa: ortsbor,stockholms-näs; Typ: intvj 1299 Beckman,Bjarne; Titel: Dalupproret 1743; År: 1930 Placering: p10,g01 Flik:22 Flik2:11; Tema: Mörk; Källa: Daldansen; Typ: stenc

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02

Läs mer

/ f:r#t//p#c?---~ Thore Isaksson Kultur 1743 /12~/ Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998. Carin Fischer Beate Sydhoff Mats Widbom

/ f:r#t//p#c?---~ Thore Isaksson Kultur 1743 /12~/ Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998. Carin Fischer Beate Sydhoff Mats Widbom Stockholm 95 1024 Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998 Carin Fischer Beate Sydhoff Mats Widbom Sedan vår presentation av Assurs By ute på Stäksön i augusti harföljande hänt. Vi har arbetat vidare på

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

Medlemsinformation 3 - nyhetsbrev nov 2003

Medlemsinformation 3 - nyhetsbrev nov 2003 Medlemsinformation 3 - nyhetsbrev nov 2003 Vi bekantar oss med stjärnhimlen Amatörastronomer och en professor utreder begreppen, 26 nov Fullbokat Vårens grand-tour till Fornsigtuna. sönd 16 maj En ny frågeställning

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Skriv din historia själv!

Skriv din historia själv! Skriv din historia själv! Till historielärarna I detta häfte presenterar Landsarkivet i Östersund ett antal forskningsuppgifter avsedda för studerande i årskurs 9 i grundskolan och på gymnasiet. erna varierar

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition.

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 65 2010 Smide, hantverk med tradition sidan 5 Forna ödemarken Hillet uppodlat och bebott

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28

Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL. Prolog: Järnåldern 2. En västerbottnisk guldålder 12. Medeltiden början till i dag 18. Bure kloster eller inte 28 4 14 Medeltid Västerbotten 4 2014 INNEHÅLL Prolog: Järnåldern 2 SUSANNE SUNDSTRÖM En västerbottnisk guldålder 12 ROLF GRANSTRAND Medeltiden början till i dag 18 ÅSA LUNDBERG Bure kloster eller inte 28

Läs mer

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:-

Pikétröja/golftröja: 350:- Solbackaslipsen: 500:- Medalj: 300:- Solbacka pins: 60:- Solbacka pins: 150:- Solbackanål: 150:- Manschettknappar: 300:- Solbacka Tidningen ges ut av Föreningen Solbackapojkarna. Årgång 2012 Solbackashopen Beställ direkt från Solbackashopen. Ring direkt till Ernst Nyberg tel. 0705-66 77 88 Eller direkt via nätet på www.solbackapojkarna.com

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

NUMMER 79 SEPTEMBER 2009

NUMMER 79 SEPTEMBER 2009 NUMMER 79 SEPTEMBER 2009 WWW.HERALDIK.SE VAPENBILDEN utkommer med fyra nummer per år: februari, maj, september och december. Utgivare är Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Heraldiska Samfundet.

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Medeltid i samtid Salvestaden en rekonstruktion i mellanlandet Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2004 Linköpings

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

Oe Folki. Oe Folki 1 NR 1 2012 MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING Oe Folki MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING NR 1 2012 Oe Folki 1 Aktuellt 2012 Vårt sommarmöte Vårt sommarmöte blir i år på norra delen av ön. Det blir lördagen den 21 juli. Samling vid

Läs mer

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:55 En mycket boksynt man Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Peter Aronsson 10 december 2002 Tryckt i Aronsson, Peter. "Svenska avhandlingar i historia 1997-2001." Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i

Läs mer