1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc"

Transkript

1 UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla poster per post Fil_ hm.dbf. Extraherade från dbasefilen med programmem hmbokfor.prg/frg. Konverterade till WORD2003 med Bekräfta konvertering i Verktygsmenyns Alternativ, Kodad text: MS-DOS 4377 ABF Framtid i Bro; Titel: Framtid i Bro; År: 2004 Placering: a5:b; Typ: stenc 3200 ALU-projekt, Håbo; Titel: En resa genom Håbo; År: 1994 Placering: s3; Tema: ortsbeskrivning; Typ: småskr 1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc 2135 ATA; Titel: Anteckningar 1974,83; År: Placering: a3; Tema: anteckningar ATA; Typ: Anteckningar hos Löthman, Bro socken, Håtuna socken, Kungsängen, Låssa (Logsöö kyrka 1436). TVÅ stora ättehögar S Bro kyrka! Renskrivning av många anteckningar ATA-Stefan Östergren; Titel: ATA årsjubileum; År: 1980 Placering: KMV 80:6; Tema: ATA; Källa: arkiv; Typ: art Beskrivning av ATA, arkivbestånd, historik. Se även stenc från ATA, 1990 (1984) a ATA-dokument; Titel: Fornsigtuna/Signhildsberg; År: 1924 Placering: g9 Flik:10; Tema: Fornsigtuna; Källa: ATA-dokument; Typ: stenc Gunnar Ghils begäran om utgrävning. Otto Janse, Gustav Hellström, Avslag, Rune Alm, Erik Flodérus, 2624 ATA-ritningar; Titel: Förteckning över arkiverade ritningar; År: Placering: a10 Flik2:10; Tema: arkeologi; Källa: förteckning; Typ: stenc Förteckningarna inköpta i samband med UKF:s studiebesök på ATA 3561 ATA-socknar i Upplands-Bro; Titel: Alla 6 socknarna; År: Placering: g14,memo Flik:5; Tema: ATA; Typ: ant 2546 ATA-översikt; Titel: ATA; År: 1984 Placering: a9 Flik2:4; Tema: arkiv; Källa: sökmedel,arkivbestånd; Typ: stenc Stencil från UKF:s studiebesök Abukhanfusa, Kerstin; Titel: Stympade böcker, blad ur svensk historia; År: 2004 Placering: ; Tema: bokkonst; Typ: bok "Vad vi säkert vet är att människorna i norr, fram till kristnandet, aldrig tog till sig boken som idé" Vi lär aldrig få gräva upp en bok ur vikingatida kulturlager. Uppfinningen av alfabetet är jämförbar med dagens IT-revolution. Skånelagen har en gång skrivits helt med runskrift 1

2 Abukhanfusa, Kerstin; Titel: Rapporter från rikets prov; År: 1994 Placering: Pop.hist,94:6; Tema: provinsialläkare; Typ: art Kerstin Abukhanfusa är docent i historia, anställd vid RA, har hand om utställningar Acrelius, Israel/Loggert; Titel: Öster Åkers Minnesdöme; År: 1751 Placering: s3; Tema: Långhundraleden; Typ: småskr Utgiven och kommenterad av Henning Loggert. Ett ex tillhör UKF Adam av Bremen; Titel: Adam av Bremen; År: 1984 Placering: g10 Flik:9; Tema: nord.hedendom; Typ: bok Nyöversättning av Emanuel Svenberg. Kommentarer av Carl Fredrik Hallencreutz, Kurt Johannesson,Tore Nyberg, Anders Pilz. Hela boken för första gången på svenska. Tidigare endast fjärde delen i 1700-talsöversttning. Jmf Michaelisgillets utgåva Adam av Bremen; Titel: recention; År: 1000-tal Placering: Ledung.84-2; Tema: hist; Typ: rec av Kmö (?). "Adams uppgift om att göterna härskade i sveonernas land finns med utan att dribblas bort" 1156 Adam av Bremen; Titel: Beskr om Swerige...; År: 1978 Placering: g3 Flik:13; Tema: nord.geografi; Källa: texter; Typ: bok Inledning John Granlund. Peringskiölds 1700-tals översättning 4082 Adamsson,Rolf; Titel: Potatis,brännvin,spannm; År: Placering: a5; Tema: potatis; Typ: förelä 1235 Adelsköld; Titel: Järnvägar norr om Stockholm; År: Placering: p6 Flik2:4; Tema: järnvägar; Källa: samfärdsel; Typ: stenc Turebergsförslaget. Kortare än Spånga - Jakobsbergs alternativet Adlercreutz, Henrik Tomas; Titel: Anteckningar ; År: 1887 Placering: ; Tema: Frihetstiden; Källa: Dalupproret; Typ: bok Historiskt-politiska ANTECKNINGAR för åren af assessorn Henrik Tomas Adlercreutz, utgifna af Elis Lagerblad, Helsingfors Adlersparre, C.G.; Titel: 1809 års revolution och..; År: 1849 Placering: g13 Flik:6; Tema: 1809; Källa: Tibble; Typ: bok Inköpt via Pryltorget av Olof Rudholm, Sörensgatan 10, Göteborg. mars :- + porto 20: Adlersparre/ Toijer; Titel: Adlersparre-brev hustrun; År: 1960 Placering: ; Tema: Adlersparre; Källa: 1809; Typ: bok 3501 Adolfsson-Svensson; Titel: Hembygd är framtidsbygd; År: 1997 Placering: ; Tema: hembygdsrörelsen; Typ: bok Skriven på uppdrag av Sveriges hembygdsförbund. Studium av 12 hembygdsföreningar i landet. Frågan: om hembygdsrörelsen på ett aktivt sätt bidrar till en orts

3 3 positiva utveckling. Författarna är samhälls- och kulturvetare och har under många år arbetat med kulturens roll för utvecklingen av ett samhälle Adolfsson, Maria; Titel: Databas-ortbeskrivningar; År: 1995 Placering: låda; Tema: skogs/lantbruk; Typ: häfte 3432 Adolfsson, Maria; Titel: Att känna fäderneslandet; År: 1995 Placering: Bebyggelse 95:30; Tema: ortbeskrivning; Typ: art Berör Patriotiska Sällskapet, Hushållningssällskapen 3905 Adolphson/Jonsson; Titel: Tibblegårdsområdet Bevarande-förtätning; År: 1993 Placering: a8b; Tema: bebyggelse; Källa: inventering, utredning; Typ: häfte Värdefull beskrivning av alla byggnader med kartor. Särskilt: Gula villan för anställda, mjölkkällare, statarbyggnad, smedjan, sågen, Sandgrind, länsmansbostället flyttades hit från Sylta by omkr 1880 (??): östra flygeln, fungerade som länsmansbostad till 1920-talet; västra flygeln arrendatorsbostad. nya huset byggt på 1930-talet. Milstolpe finns i området Aftonbladet; Titel: Första numret 1830; År: 1830 Placering: a7 Flik2:6; Tema: tidning; Typ: doku 4292 Agrell,Wilhelm; Titel: Radiospionerna; År: 2003 Placering: 32:F Flik2:F; Tema: radiopejltorn; Typ: stenc Ur Verona - spåren från ett underrättelsekrig, Historiska Mediea, Ett förslag att lägga en större permanent pejlstation på Lovön avvisades sedan markundersökningar gett negativt resultat. Istället valdes Bro, nordväst om Stockholm, där ett radiopejltorn började uppföras i september 1941 på godset Brogårds ägor. Efter omfattande tekniska prov brann emellertid pejltornet ner i mars 1842 och verksamheten flyttades till en anläggning på Huvudsta slott ägor. Se vidare stenc i 32:F 1691 Ahlberg-Thorsell; Titel: Uppland i litteraturen; År: 1955 Placering: ; Tema: litterära skildri; Typ: bok Rimbert,Adam,Almquist:Målaren, 1460 Ahlbäck,Ragna; Titel: Bonden i svenska Finland; År: 1983 Placering: p18,g10 Flik:3; Tema: lantbruk; Källa: agrarhistoria; Typ: stenc I boken (sid 160)talas om Gripenstedts plog, rekommenderad för användning i Finland i Tengströms 'Försök till lärobok i landthushållningen för finske Bonden Boken har jag lånat av Kjell Nilsson ur Hembygdsförbundets bibliotek Ahlegren; Titel: Fornåker; År: 1996 Placering: s5; Tema: arkeologihistoria; Typ: boka Ahnlund,Nils; Titel: Kring Gustav Adolf; År: 1930 Placering: ; Tema: historia; Källa: ej hembygdshistora; Typ: bok

4 Ahnlund,Nils; Titel: Stockh. hist. före Gustav Vasa; År: 1953 Placering: g10 Flik:20; Tema: Stockholm; Typ: bok Tillhört Folke Lindberg, personlig professur Ahnlund, Nils; Titel: Birka; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Birka; Typ: kap 2090 Ahnlund, Nils; Titel: Sigtunas blomstringstid; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Fornsigtuna; Källa: Sigtuna; Typ: kap.. lydde denna mark under KUNGSGÅRDEN FORNSIGTUNA i Håtuna. Namnet FORNSIGTUNA känt från 1200-talets förra del. SILVERPORTAR! Nämner INGET om påven ALEXANDER. Saknas bärande skäl för att NOVGOROD stod bakom aktionen Ahnlund, Nils; Titel: Agnefit och Stocksund; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Stäket; Källa: Skarven,Agnefit; Typ: kap OBS. Ahnlund tycks i verkligheten stanna för Stäket/Ryssgraven: "ett av de mindre osannolika tar sikte på ett näs strax intill Skarvens trånga utlopp vid Stäket" ego: när han gör en jämförelse mellan Maren - Skarven - Lågen Ahnlund, Nils; Titel: Stockholm 700 år; År: 1953 Placering: SEÅ 1953; Tema: Stäket; Källa: Stockholm; Typ: kap Högtidstalet i stadshuset Ahnlund, Nils; Titel: Sammansvärjn Stockholm; År: 1951 Placering: SEÅ 1951; Tema: Vädersolstavlan; Källa: Olaus Petri; Typ: kap 4053 Ahnlund, Nils; Titel: Legendariska Olovssag; År: 1953 Placering: Stockholms historia; Tema: Stäket; Källa: innehållet; Typ: Innehållet i Legendariska Olofssgan återges sid 65. Även Styrmes Olovssaga berörs. Instängd med 3 skepp, övervintrar, finner mynningen tillpålad 2391 Ahnlund, Nils; Titel: Spångas bebyggelsehistoria; År: 1966 Placering: bok; Tema: skatter; Källa: S:t Hollinger; Typ: kap Spånga sockens historia. Red. Nils Staf. Skesta sid 188 ff Ahnlund, Nils; Titel: Innehållsförteckning; År: Placering: r1 Flik2:5; Tema: innehållsfört; Typ: fört 3237 Ahnlund, Nils; Titel: De sista Vasarna; År: 1939 Placering: ; Tema: vasatiden; Typ: bok 3238 Ahnlund, Nils; Titel: Historiska studier tillägnan; År: 1949 Placering: ; Tema: historia; Typ: bok Sven Tunberg: Romare och germaner; Adolf Schück: Svithjod och folklanden; Gerhard Hafström: Socken indelningens ursprung; Kjell Kumlien;Birgit Ericsson; Olof Jägerskiöld; Bertil Broomé; Sven Grauers; Carl-Fredrik Corin; Åke Stille; Gustaf Petri; Gustav Utterström; Torvald T:son Höjer; Bengt Hildebrand; Folke Lindberg; Lennart Hirschfeldt; Wilhelm Odelberg.

5 Ahnlund, Nils; Titel: Svenskt och nordiskt från skilda tider; År: 1943 Placering: ; Tema: historia,diverse; Typ: bok 1352 Ahrenberg, Jac.; Titel: Sigtunaportarna i Novgorod; År: 1907 Placering: p13,fv07 Flik2:7; Tema: Sigtuna; Källa: Sigtunaporten; Typ: stenc 3788 Ahrland, Åsa-Magnusson,Ger; Titel: Forntiden i parker; År: 1999 Placering: Bebygg.hist,1999/37; Tema: parker,forntid; Typ: kap Åsa Ahrland-Gert Magnusson. Forntiden i parken Ur Bebyggelsehistorisk tidskrift Uppsatser och studier Aifur; Titel: Aifur-Vikingabåten; År: 1994 Placering: a13 Flik2:3; Tema: vikingatiden; Typ: info 3192 Akademins ordbok; Titel: sebastin /sprängämne för dynamiten); År: Placering: p18 Flik2:2; Typ: stenc 4404 Alexandersson, Henrik; Titel: Osebergsgravens hästar-vägvisare till dö; År: 2004 Placering: Pop.ark 2004:4; Tema: Rösaring, Oseberg; Typ: art Oseberg utgrävning 1904, mellan hästar slaktades. Gokstads skeppet hade 12 hästar nedgrävda. Bilden av den rekonstruerade bildväven. Enligt flera Isländska sagor skulle de döda leva kvar i högarna. Vid kristendomens inträde blev det förbjudet att uppta kontakten med sina förfäder vid gravhögar. De flesta skepp är orienterade i nord-sydlig riktning, med stäven mot söder. Förf leder ett forskningsprojekt om källorna till fornskandinavisk religion Allan Petterson/Johansson; Titel: Om Allan Pettersson; År: Placering: p14 Flik2:4; Tema: biografi; Typ: handskr Levnadsdata om Allan Pettersson, född i smedjan på Granhammar Alldahl, Erik; Titel: Minnen från Bro; År: Placering: k45,i1,i3 Flik2:12; Tema: prästjobbet 30-ta; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj 1097 Allehanda; Titel: Potatis; År: 1767 Placering: g2 Flik:13; Tema: potatis; Källa: lantbruk; Typ: avskrift 4351 Allerstav-Stenström; Titel: Amatörarkeolog-Fritidsarkeolog; År: 198? Placering: g9:2; Tema: Fornsigtuna; Typ: art 4348 Allerstav, Agneta; Titel: Ådö-Brogård-Ämbetsberättelser,kvarn; År: Placering: g21,(a18?),mapp Flik:21; Tema: hist.handl.; Typ: doku Troligen är det samma handlingar i olika utskrifter. Finns också en del i Brogårdspärmen P Allmogens besvär; Titel: Allmogens besvär; År: 1500-tal Placering: g01 Flik:26; Tema: Allmogens besvär; Källa: lagar,protokoll; Typ: stenc Sammanfattning av Gudrun Sandén Ligger på samma ställe.

6 Almanack 1910; Titel: Äldre mynt; År: 1910 Placering: p18; Tema: mynt; Typ: avskrift 3592 Almanack minnesdagar; Titel: Svenska Minnesdagar; År: 1910 Placering: g18 Flik:3; Tema: årtal; Typ: stenc Se fler sparade fakta ur almanacka Världshistoriska minnesdagar Guld och silverstämplar Skrot och korn Alfabet och siffror: hebreiska, grekiska germanska runraden nordiska runraden ryska alfabetet tyska skrivalfabetet Folkmängden i vissa europeiska städer sedan år Folkmängden i märkligare utom europeiska städer 3826 Almanacka år 1800; Titel: Folkmängd i europeiska städer; År: 1800 Placering: g18 Flik:4; Tema: statistik; Typ: stenc 2385 Almgren, Bertil; Titel: Vikingatåg-skepp; År: 1062 Placering: Tor 62 Flik2:15; Tema: vikingatiden; Källa: skepp; Typ: stenc Vikingatåg och vikingaskepp 2386 Almgren, Bertil; Titel: Vikingatåg-höjdpunkt; År: 1962 Placering: Tor 62 Flik2:15; Tema: vikingatiden; Källa: vikingatåg; Typ: stenc Vikingatågens höjdpunkt och slut 2685 Almgren, Bertil; Titel: Den osynliga gudomen; År: 1962 Placering: g15,g20:5 Flik:5; Tema: fruktbarhetsdyrka; Källa: Rösaring,Nerthus; Typ: kap Verket inköpt Uppmärksammade Tacitus 1981 vid utgrävningarna av processionsvägen. Se nya anteckningar Den osynliga gudomen doc 4238 Almgren, Bertil; Titel: Den osynliga gudomen 1981; År: Placering: g20 Flik:5; Tema: fruktbarhetsdyrka; Typ: kap Se även nyare studier 1351 Almgren, Oscar; Titel: Sägnen om Sigtunaporten; År: Placering: p13,g9,uft22-24 Flik:6 Flik2:6; Tema: Sigtuna; Källa: Sigtunaporten; Typ: stenc 1761 Almgren, Oscar; Titel: Svearikets uppkomst; År: Placering: p22 Flik2:1; Tema: forntiden; Källa: Svearikets uppkom; Typ: stenc Vendel,Valsgärde 2327 Almgren, Oscar; Titel: Sigtunaporten-tillägg; År: 192? Placering: p13 Flik2:6; Tema: Sigtunaporten; Typ: sten

7 Almgren, Oscar; Titel: Hällristningar och kultbruk; År: 1927 Placering: ; Tema: hällristningar; Typ: bok 4159 Almgren, Oscar; Titel: Om tillkomsten av 1630 års antikvarie-in; År: 1930 Placering: Minnesskirft 6 nov 1930; Tema: Riksantikvarie; Typ: kap Mycket innehållsrik. Aschaneus' stora roll framhålls 1442 Almgren, Oskar; Titel: Sv folkets äldsta öden; År: 1920 Placering: ; Typ: bok 1267 Almquist, Jan Eric; Titel: Herrgårdar i Sverige; År: 1960 Placering: p7 Flik2:19; Tema: herrgårdar/reform; Källa: övergrip.ortbeskr; Typ: stenc Nyborg,Ådö,Granhammar,Säbyholm,Brogård,Aspvik 1345 Almquist, Jan Eric; Titel: Lagsagor,domsagor i Sv; År: 1954 Placering: p12 Flik2:15; Tema: lagar; Källa: Arent Persson; Typ: stenc 1268 Almquist, Joh.Ax.; Titel: Frälsegodsen...; År: 1931 Placering: p7 Flik2:20; Tema: ortbeskr/storhets; Källa: övergrip.ortbeskr; Typ: stenc 2843 Almquist, Joh.Ax.; Titel: Civil lokalförvaltning, Stäks län; År: 1917 Placering: p28 Flik2:2; Tema: Stäket,Stäks län; Källa: administrativ indelning; Typ: stenc Utredning av Stäks län på talen. Anders Rålamb var fogde på Stockholms slott, Almqvist & Wiksell-Faksimi; Titel: Universallärobok; År: Placering: ; Tema: skolan; Källa: undervisning; Typ: småskr 3611 Almqvist, C.L.J.; Titel: Herrarne på Ekolsund 1-3; År: 1847/97 Placering: ; Tema: roman; Källa: Upplands-Bro; Typ: bok Almqvists sista roman från Innehåller topografiska skildringar från Upplands-Bro: Stäket, Dalkarlsbacken, Ryssgraven, Tibble gästgivargård, Märkliga grinden i Bro, Ulleviskog 1233 Almqvist, Jonas Love; Titel: Herrarne på Ekolsund; År: 1847 Placering: p5,g01 Flik:11 Flik2:23; Tema: vägar; Källa: text,samfärdsel; Typ: stenc Ur tredje delen där ett femtiotal sidor tilldrar sig i Upplands-Bro. utdrag: Ryssgraven, Aspviks kvarn, märkvärdiga grinden i Bro, Dalkarlsbacken, Tibble, Ekhammar, Syltan, Warpsundet Nyutgåvan inköpt Alnander, Johan; Titel: Boktryckerikonstens upp; År: 1722 Placering: ; Tema: boktryckarkonsten; Typ: bok Boktryckarkonstens uppkomst och fortgång uti Sverige. Inledning av Åke Davidsson Alrenius, Carl-Axel; Titel: Stäkets järnvägsstation; År: 1978 Placering: p6 Flik2:1; Tema: järnvägar; Källa: samfärdsel; Typ: brev Stäkets hållplats öppnades - för trafik Fram till 1907 fanns endast brovakt. Arvodesstaten för 1908 upptar: stationsförman och

8 8 brovakt. Lundberg,brovakt K Emil Johansson (gift med Sven Anderssons farmors syster) och pumpare K F Andersson Alving, Hjalmar; Titel: Isländska sagor; År: 1936 Placering: ; Tema: isländska sagor; Typ: bok,flera Realiserades. Anskaffades inför Islandsresan Amalrik, Andrej; Titel: Ofrivillig resa till Sibirien; År: 1970 Placering: ; Tema: Rurik,Nestor; Källa: vikingatid,ryssland; Typ: bok Boken inköpt och läst Med anledning av Amalriks historiska arbete "Normannerna och Kiev-Ryssland" sid 71. Dels om hur hans manuskript till danska professorn Stender-Petersen, som inlämnats på danska amabassaden i Moskva, inte sänds till professorn, som lovats utan i stället skickas till ryska utrikesdepartementet, som naturligtvis skickar det till KGB. Han återfår det senare med rekommendationen att inte försöka få iväg det utomlands. Man får också veta att det var för detta arbete, som han blivit avstängd från universitetet. NE skriver att han levde , dog under mystiska omständigheter i Spanien sedan han tvingats i excil hade skrivit essän "Kommer Sovjetunionen att bestå till 1984?" där han förutspådde Sovjetunionens nära sammanbrott på grund av konflikt med Kina och inre splittring. Boken Ofrivillig resat till Sibirien Aktiv i oppositionsgrupp som krävde att Helsingforsavtalet skulle efterlvas. Dömdes upprepade gånger till fängelse och arbetsläger Aman, Viktor; Titel: Lång kamp för frihet; År: 1991 Placering: Folk.hist 91:; Tema: livegenskap; Källa: friheten; Typ: art 1995 Ambjörnson/ Gaunt; Titel: Den dolda historien; År: 1984 Placering: p23 Flik2:8; Tema: allmänna uppsatser; Källa: landslagar,viking; Typ: stenc Se artiklar Per Nyström: Herraväldet, Peter Sawyer: Vikingar i öst och väst 1731 Ambrosiani-Mannerstråle; Titel: Kungsängenfältets kultu; År: 1970 Placering: g01 Flik:17; Källa: kulturhistoria; Typ: småskr ur Svea Livgardes häfte vid invigningen Ambrosiani, Björn; Titel: Fornlämningar & bebyggelse; År: 1964 Placering: p11,g12 Flik2:1; Tema: bebyggelsehistoria; Källa: gård-by; Typ: stenc 1871 Ambrosiani, Björn; Titel: Hålvägarna,fornborgen; År: 1958 Placering: a01 Flik2:3; Tema: hålvägar; Typ: rapp Föreslår att hålvägarna läggs in på ekonomiska kartan Ambrosiani, Björn; Titel: Hundare,skeppslag...; År: 1982 Placering: Bebygg 4; Tema: hundare,härad; Typ: art 9085 Ambrosiani, Björn; Titel: Kungsgårdar m.m.; År: Placering: A:09; Tema: Fornsigtuna; Typ: inspe

9 Ambrosiani, Björn; Titel: Vattendelar-Attundaland; År: 1985 Placering: s1; Tema: hålvägar; Typ: häfte Fått av Björn Ambrosiani i samband med att han ville ha bilden av Dragrännan (för publicering i Danmark i samband med symposium om hålvägar) Fick även hans Adams Nordenbild. (Björn fick min art om nya hålvägarna, som han besett:"fantastiska" 2344 Ambrosiani, Björn; Titel: Adams Nordenbild; År: 1985 Placering: s1; Tema: Adam; Källa: Fornsigtuna,Birka; Typ: småskr Se Vattendelar- eller Attundalandsvägen 2395 Ambrosiani, Björn; Titel: Birka-utgrävningen 90-94; År: 1889 Placering: KMV 89:5; Tema: Birka; Källa: arkeologi; Typ: art Tetra Pak, Gad Rausing, har sponsrat med stort belopp, 15 milj, för 5 års undersökningar 3129 Ambrosiani, Björn; Titel: MacKey-västgötaskolan; År: 1982 Placering: Folk.hist 82:1; Tema: Västgötaskolan; Typ: art 3159 Ambrosiani, Björn; Titel: Långsamt formades svearnas; År: 1992 Placering: Pop.hist 92:1; Tema: sjövägar,karta; Källa: Draget,; Typ: art Intressant karta över sjövägarna, särskilt uppmärksammas Draget. Vid föredrag i Kungsängen 1995 framhöll Ambrosiani i detta sammanhang den uppmärksamhet Draget fått i hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro. (Börje Sandén) 2287 Anderbjörk, Jan Erik; Titel: Sigtunagrävningar 1935; År: 1937 Placering: UFT XLV:3; Tema: arkeologi; Källa: Sigtuna stad; Typ: kap Skickat till Damell 3189 Anderhag, Per; Titel: Draget; År: 1995 Placering: p11 Flik2:13; Tema: Draget,hålvägar; Typ: uppsats 3384 Andersson-Ambrosiani, Phy; Titel: Skärvsten-mångtusenårigt f; År: 1995 Placering: Pop.ark.95:4; Tema: skärvsten; Typ: art 3572 Andersson- Zander; Titel: In med historien; År: 1997 Placering: ; Tema: samtidshistorien; Typ: bok Första böckerna i prenumerationen på Lagerbringbiblioteket Andersson, Björn; Titel: Väghållningsstenar,"brostyckemärken"; År: 1999 Placering: g14,memo Flik2:3; Tema: väghållningssten; Källa: brostenar; Typ: art Aktuellt sträcka 267 m års väglag medförde ny indelning av vägarna i Sollentuna härad, (Bromma, Ed, Järfälla, Sollentuna, Spånga). Arbete genomfördes åren Tillägg På Kyrkhults hembygdsföreninges hemsida (www.kyrkhult.nu) finns bilder av brostyckemärken (och stenvägvisare, milstenar). Lägg märke till att "bro" används för "väg". Tidigare har jag hör beteckningen "brostenar". Sifferuppgifter: En gård kan ha ett nummer. Hallandsboda 76

10 10 Årtal 1870 vägsträckor 41,10 m (? BS). 612 m, 190 fot 3798 Andersson, Gunnar; Titel: Dävensö Defuinsöö; År: 2000 Placering: a10 Flik2:5; Tema: arkeologi; Typ: rapport Arkeologisk förundersökning Defuinsöö rapport 2000:34 Gunnar Andersson Andersson, Göran; Titel: När konsumbilen kom; År: 199? Placering: p29 Flik2:6; Tema: affärer; Typ: uppsats Se sammanfattning (konsum.doc) ur Helge Norbergs historik och boken Konsum Norrort Andersson, Göran; Titel: Konsum,Tranbygge; År: Placering: k107,i3 Flik:B; Tema: Gammeldans; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 4036 Andersson, Hans,Raä; Titel: Enköping, Medeltidsstaden 12; År: 1979 Placering: ; Typ: häfte A Andersson, Helene; Titel: Dalupproret-Lantingshausen; År: 1994 Placering: p28 Flik2:5; Tema: dalupproret; Källa: Lantingshausen; Typ: uppsats B-uppsats i historia, Helene Andersson Se pärm med Lantingshausen-Fersen. Kompletterad med Jägerskiölds litteratur förteckning 3517 Andersson, Helene; Titel: Kristendomens genombrott; År: 1995 Placering: a14; Tema: runor,runstenar; Källa: kristendom; Typ: uppsats 1520 Andersson, Ingvar; Titel: Sveriges historia; År: 1952 Placering: ; Tema: historia; Källa: allmänt; Typ: bok 2279 Andersson, Ingvar; Titel: Introduction to Sweden; År: 1950 Placering: ; Tema: historia; Källa: allmänt,svensk; Typ: bok 4079 Andersson, Ingvar; Titel: Svensk historia i rysk version; År: före -51 Placering: ; Tema: Sverige-Ryssland; Typ: bok Boken översattes till ryska Andersson, Kjell; Titel: Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka; År: 2000 Placering: a10 Flik2:6; Tema: arkeologi; Typ: rapport Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b 2000:16 i Kyrkbyn, Kungsängens socken 3503 Andersson, Kjell,; Titel: Sanda-kvinnograv; År: 1996 Placering: a10 Flik2:3; Tema: rapporter; Typ: rapp 9054 Andersson, Sigurd; Titel: Sundby; År: 1983-?? Placering: k52,k43,k60,i1,i3 Flik:B Flik2:24; Tema: Trefaldighetskäll; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj

11 Andersson, Sven H; Titel: Byggnation i Bro; År: Placering: k117,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,seniorkvarten,n; Typ: intvj 3713 Andersson, Sven H; Titel: Bro IK; År: 1992 Placering: k131,i3 Flik:B; Tema: Bro IK 80 år 1992; Källa: ortsbor,närradion,hans; Typ: intvj 9041 Andersson, Sven;Stålhandsk; Titel: Stäket,Stäketbron; År: Placering: k23,k24,i1,i3 Flik2:11; Tema: Dalkarlsbacken; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj Ståhlhandske 2258 Andersson, Thorsten; Titel: Svensk medeltid i fornsvenskt perspektiv; År: 1987 Placering: g10 Flik:31; Tema: språk-litteratur; Källa: forskningsläge; Typ: kap Forskningsläget Andersson, Turinna; Titel: Minnen från Negelstena; År: 1980 Placering: k102,i3 Flik:B; Tema: Täljeby; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 3645 Andersson, Turinna; Titel: Negelstena; År: 1980 Placering: k103,i3 Flik:B; Tema: Almstenen; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 1487 Andersson, A.G.; Titel: Fremmande ord (14500); År: 1857 Placering: ; Tema: språk; Källa: uppslagsbok; Typ: bok 2397 Andersson, Hans; Titel: Vad är en tidigmedeltida; År: 1989 Placering: KMV 89:5; Tema: medeltida städer; Typ: art Vad är en tidigmedeltida stad? Resultaten från Sigtuna, Trondheim, Lund blir intressanta 1032 Andersson, Hans; Titel: En viktig översättning; År: Placering: Pop.ark.84:2; Tema: Adam; Källa: hist; Typ: art Weibull framhöll Adam som viktig källa."det verkar som om Nyberg inte helt vill acceptera den traditionella tolkningen av Birkas belägenhet. Hans tolkning av Adams geografi: Åland eller Gotland. Skara har stor betydelse enl. Adam. Johannesson framhåller 9045 Andersson, Karl; Titel: Kusk på Brogård; År: Placering: k34,i3; Tema: grevinnan Rappe; Källa: ortsbor,gunnar Eriksson; Typ: intvj Kopierad efter Gunnar Eriksson. Ersatt med bättre kopia Andersson, Rut; Titel: Minnen från Håtuna; År: Placering: k102,k103,i3 Flik:B; Tema: Aske handel; Källa: ortsbor,kommunens arkiv; Typ: intvj 3644 Andersson, Rut; Titel: Minnen fr Håtuna, Tunaborg; År: Placering: k103; Källa: Kommunens arkiv; Typ: intvj 9046 Andersson, Ruth; Titel: Minnen från Håtuna, Tjusta handel; År: Placering: k35,i2,i3 Flik:B Flik2:4; Tema: busstrafiken; Källa: ortsbor,börje Sandén; Typ: intvj

12 Andersson, Tage; Titel: Affärsbutiker,Bro IK; År: Placering: k118,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,seniorkvarten,n; Typ: intvj 4220 Andersson, Thorsten; Titel: Hund, hundare och härad från språklig sy; År: 1982 Placering: Bebygg-hist 4; Tema: hundare; Typ: art Hundare/härad -> tingsplats, vägar, broar, vattenleder, ledung. "klassisk problemställning". Anses numera inte entydigt som 100 man i försvaret, kan vara hundra gårdar / plogland. I Magnus Erikssons landslag, 1350-tal, blir härad den vanliga benämningen på hundare. Äldsta belägger på hundare: Jarlabankestenen vid Vallentuna kyrka Andersson/ Björck; Titel: Vad är idéhistoria; År: 1994 Placering: ; Tema: idéhistoria; Typ: bok 2263 Andersson/ Fredriksson; Titel: Skånela kyrkas kalkmåln; År: 1977 Placering: mapp vit; Tema: Skånela kyrka; Källa: kalkmålningar; Typ: uppsats Fått på Rotary Sigtuna Andersson/ Sahlin; Titel: Introduction to Sweden; År: 1950 Placering: ; Tema: Sverige; Källa: översättning; Typ: bok I samband med Vägverkets kurs på Tammsvik Anderö, Henrik; Titel: Ordbok för släktforskar; År: 1983 Placering: ; Tema: folklivsforskning; Källa: uppslagsbok; Typ: bok 1696 Anderö, Henrik; Titel: Läsebok släktforskare; År: 1979 Placering: ; Tema: hemb.forskning; Källa: handbok; Typ: bok 2897 Ander/Gahrn/ Lindblom; Titel: Sveriges födelse; År: 1984 Placering: ; Tema: Västgötaskolan; Typ: bok 2070 Andorf, Göran; Titel: Resandets revolutioner; År: 1978 Placering: Fatabur 78; Tema: gästgivargårdar; Källa: vägar; Typ: kap 2830 Andrae, Carl Göran; Titel: Om folkrörelserna; År: 1972 Placering: s2; Tema: folkrörelser; Typ: art 1049 Andrae, Göran; Titel: Kyrka och frälse; År: 1960 Placering: g01 Flik:15; Tema: adm.indelning; Källa: lagar; Typ: stenc i stencil under samma flik: innehållsförteckning. Litteraturförteckning Andrae, Tor; Titel: Nathan Söderblom; År: 1931 Placering: ; Tema: biografi; Typ: bok 2664 Andreasson, Malte; Titel: Tinget i Bro; År: 1991 Placering: h1 Flik2:5; Tema: tingsrätt, dombok; Typ: uppsats Tinget i Bro; C-uppsats. Forskning endast ca 20 år i Sverige och utomlands. Se äv. Anteckningar ur Bro härads domböcker Pärm h1.

13 Andreasson, Malte; Titel: ur Bro härads domböcker; År: 1991 Placering: h1 Flik2:5; Tema: dombok,tingsrätt; Typ: häfte Anteckningar ur Bro härads domböcker Se äv C-uppsats Tinget i Bro Andreasson, Malte; Titel: Tinget i Bro 1638(-)1646; År: 1981 Placering: h1 Flik2:6; Tema: Bro häradsting; Källa: rättsväsendet; Typ: uppsats Anteckningar ur Bro häradsrätt protokoll 1638, 1642, 1645, 1646, Arbetsmaterial till Malte Andreassons uppsats, Tinget i Bro Anjou, Sten; Titel: Fornborgar ur etnografisk synvinkel; År: 1935 Placering: p12 Flik2:2; Tema: fornborgar; Källa: fornminnen; Typ: stenc 2393 Ankarberg, Karin; Titel: Spångas kommunala historia; År: 1966 Placering: bok; Tema: sockenstämma; Källa: sexman; Typ: kap Sockensjälvstyrelse, kyrkvärd,sexmän, sockenstämma s 239 ff 3846 Ankarloo, Bengt; Titel: Rätten; År: 2000 Placering: ; Typ: bok Tabula gratulatoria: UKF Bl a Anna-Britta Lövgren: Rätten att färdas fritt 3936 Ankarås, Maj-Britt; Titel: Fiskaren Ander Borgström berättar...; År: 1997 Placering: h2 Flik2:5; Tema: biografi; Typ: uppsats Fiskaren Anders Gustaf Bergström berättar om sin barn- och ungdomstid. Intressant lång berättelse 14 A4-sidor 2033 Annell, Gunnar; Titel: Alsnö stadga (forts); År: 1944 Placering: HT 1944; Tema: Alsnö Stadga; Källa: rusttjänsten; Typ: art "Alsnö stadga. Ett förtydligande." Diskussion om årtalet Anropet; Titel: Soldatinventering i Uppland; År: 1989 Placering: a9 Flik2:1; Tema: soldater; Källa: inventering; Typ: stenc Fått av Jan_Christer Strahlert. Anropet 1989:3,4 Föreningen "Släktforskare i Uppland" har tillsammans med hembygdsföreningarna i Uppland startat projektet "Soldatinventering i Uppland", Ordf. Birger Granström. I första hand: Upplands regemente: soldater, ryttare, båtsmän. Yngre indelningsverket: Så småningom: alla soldater i Sverige i databas. Expert- och referensgrupp: Lars Otto Berg, landsantikvarie Lars Ericsson, krigsantikvarie Curt Helmfrid, överste Stig Rydh, landsantikvarie Erik Thorell, Sveriges släktforskarförbund 3434 Antonsson, Jansson; Titel: Svenska byar-odlingssystem; År: 1995 Placering: Bebyggelse 95-30; Tema: agrarhistoria; Typ: art 2615 Appelgren, Katarina; Titel: Skällsta,Bro; År: 1990 Placering: a10 Flik2:3; Tema: arkeologi; Källa: rapporter; Typ: rapp

14 Appelgren/ Carlsson; Titel: Stensträng och gravlägen i Vilunda; År: 2000 Placering: a10 Flik2:12; Tema: arkeologi; Typ: rapport Stensträng och gravlägen i Vilunda. Hammarby socken. OBS avser ej Upplands-Bro Appelquist, Jan; Titel: Vad hände egentligen?; År: 1990 Placering: bok1; Tema: bok1; Källa: rec; Typ: rec Jan Appelquist, Släkthistoriskt Forum 1990:4 "Imponerande om Upplands-Bro.... är ett imponerade resultat av institutets första knappa tre år.... Boken är ett mycket gott exempel på vad man kan åstadkomma med ganska små medel. Den är något för andra att ta efter. Det främsta berömmet bör huvudpersonen Börje (Björn!) Sandén ha" 3498 Arbetarkommunen Upplands-B; Titel: Historik ; År: 1984 Placering: s5; Tema: arbetarkommunen; Källa: socialdemokraterna; Typ: skrift Historik utan signatur, framställd till 70-årsminnet av första arbetarkommunen: Bro Låssa Arbetarkommuen. Innehåller protokoll och annan dokumentation. A4, rött omslag, plastringar i ryggen, förvaras i tidskriftssamlare s Arbman, Holger; Titel: Sigtunaforskningen; År: 1942 Placering: g9 Flik:9; Tema: Fornsigtuna; Typ: OBS: "En arkeologisk undersökning av Signhildsberg/Fornsigtuna står främst på programmet för Sigtuna Fornhem." 2793 Arbman, Holger; Titel: Svear i österviking; År: 1955 Placering: ; Tema: vikingatiden; Källa: Grobin,Baltikum; Typ: bok 2745 Arbman/Stenberger; Titel: Vikingar i västerled; År: 1935 Placering: ; Tema: vikingar; Typ: bok 2750 Arbman/Stenberger; Titel: Vikingahärar i Frankrike; År: 1935 Placering: bok; Tema: vikingatiden; Typ: kap Mycket bra beskrivning av vikingarna i Frankrike, även kulturella synpunkter ålagda Areskoug, Malte; Titel:..folknamn hos Jordanes; År: Placering: g01,fv72:1 Flik:9; Tema: Jordanes; Källa: hist; Typ: 1757 Arkeologi; Titel: Arkeologi; År: Placering: ; Tema: arkeologi; Källa: internationell ar; Typ: bok 4235 Arkeologikonsult; Titel: Kockbacka - 2 utredningar; År: 2002 Placering: s6; Tema: arkeologi; Typ: rapport Bostadsområde mellan Kockbacka och Sandhagen, delvis omfattande platsen för Berggrens Rosenodlingar, som läggs ner inom några år Arkeologikonsult; Titel: Kockbacka - 2 utredningar; År: 2002 Placering: s6; Tema: arkeologi; Typ: rapport

15 15 Bostadsområde mellan Kockbacka och Sandhagen, delvis omfattande platsen för Berggrens Rosenodlingar, som läggs ner inom några år Arkeologiska forskningar; Titel: Innehållsförteckning; År: Placering: r1 Flik2:17; Tema: innehållsfört; Typ: fört Gustaf VI Adolfs 70-års dag 3449 Arkeologiska forskningslab; Titel: Laborativ arkeologi 7; År: 1994 Placering: s5; Tema: arkeologi; Typ: boka Arkeologiska forskningslab; Titel: Laborativ arkeologi 8; År: 1995 Placering: s5; Tema: arkeologi; Typ: boka4 Artikel av Lena Holmquist om biskopsgraven i Sigtuna Arkeologi- konsult; Titel: Finnstaberg-Finnsta 1:2; År: 1999 Placering: a10 Flik2:7; Tema: arkeologi; Källa: rapport; Typ: rapp Undersökning av område för villabebyggelse NV om Finnstaberg. Ärendet har behandlats av RAÄ som delegerat beslutet till länsstyrelsen (Gösta Magnusson), som hänskjutit bedömningen till hembygdsfolket/ukf/börje Sandén. Vid min besiktning av området hittade jag ett märkligt spisröse, som ej påtalats/observerats av arkeologikonsult. Jag fotograferar, gör skiss, rapporterar 2759 Arkivförbund, Folkrörelser; Titel: Arkivhandbok; År: 1988 Placering: ; Tema: arkiv; Typ: bok 3012 Arkö, Jordi; Titel: Röde Orm - tapeten; År: 1993 Placering: p29 Flik2:2; Tema: vikingatid; Typ: stenc 4333 Armémusei vänner; Titel: Föreningsnytt-årsberättelse; År: 2004 Placering: t2; Tema: Håtunaleken; Typ: småskr 4088 Armémuseum; Titel: Meddelande XXX; År: 1969 Placering: ; Tema: Fuchs; Källa: Baggensstäket; Typ: bok Rutger Fuchs och sörmlänningarna 4438 Armémuseum; Titel: Innehållsförteckning årg /79; År: 1982 Placering: hylla m årsböckerna; Typ: småskr Fått av Resare Armémuseum; Titel: Meddelande ; År: 1993 Placering: ; Typ: bok 4089 Armémuseum - Cederlöf; Titel: Meddelande XXXVI; År: 1976 Placering: ; Tema: indelningsverket; Källa: soldattorp boställen; Typ: bok Olle Cederlöf Indelningsverket militära torp och boställen 2233 Arnborg m fl; Titel: Mulens marker; År: 1987 Placering: ; Tema: gärdsgårdar; Typ: bok Förklaring till Fredens skola. Lagstiftningen om gärdsgårdar. Fått av Miklos till 60-årsdagen.

16 Arnborg, Tore; Titel: Fiby urskog; År: 1948 Placering: p8 Flik2:28; Tema: urskogar; Typ: stenc Se inköpt häfte Arndt, Ernst Moritz; Titel: Skjutsväsendet i Sverige; År: 1806 Placering: g3 Flik:35; Tema: vägar; Källa: skjutsväsendet; Typ: häfte Arndt, från Rügen och av svensk härkomst, gjorde 1804 en resa genom Sverige. Bokgillet har internt utgivit kapitlet om skjutsväsendet. Arndt är mycket positiv till förhållandena i Sverige Arne,T.J. Ture; Titel: Det stora Svitjod; År: 1917 Placering: ; Tema: vikingatid; Källa: Ryssland; Typ: bok Många intressanta upplysningar, särskilt om forsarna vid Aifur sid 39, se anteckn under Edberg, Rune. Arne tror inte på historien med Sigtunaportarna i Novgorod. Däremot berättar han om kyrkklockan från Ryssland som en gång fanns i Mariakyrkan. Den hade svenskarna förvärvat efter Stolbovafreden då staden Ivangorod tillföll Sverige. han återger hela klockans inskription på sid 92. (kapitlet ryska klockor i Sverige) Redan på Arnes tid kände man till 3000 gravar Gnesdovo, en 9 m hög och 103 m i omkrets. "Vi se här en påfallande överenskommelse med gravskicket i många skandinaviska högar" med karta sid mellan s Arnstberg/Ehn; Titel: Etniska minoriteter...; År: 1976 Placering: g01 Flik:13; Tema: invandring; Källa: etnografi,finsk invandr; Typ: stenc stencilerat utdrag under samma flik 1202 Arnö, Ivar; Titel: Mälaren historia och historier; År: 1972 Placering: p4,g01 Flik:10 Flik2:6; Tema: hist,mälar-; Källa: hist; Typ: stenc Ingvar den vittfarne, Gripenhielms karta,olof von Dahlin,De vita Mälarbåtarna 1523 Arnö, Ivar; Titel: Tusen år vid Mälaren; År: 1979 Placering: g01 Flik:10; Tema: historia; Källa: Mälarens historia; Typ: bok 2976 Aronsson, Peter; Titel: Bönder gör politik; År: 1992 Placering: ; Tema: allmogen,politik; Källa: lokalt självstyre; Typ: bok Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknarna Fått genom Kaj Janzon. s.99 Sockenmagasin, 130 sexmän och kyrkvärdar, s. 10 lokalhistoria är perifer avslöjar mindre väsentliga sammanhang än rikshistoria, s 11 hembygdsforskning. svagt utvecklad källkritik (sic! jfr Tibbledokumentet) Se uppmaningen i HT 2001:2, Kommande Temanummer "Historiebruk", hur historia brukats för olika syften i förfluten tid och brukas i vår egen tid Aronsson, Peter; Titel: Historiebruk-temanummer HT; År: 2001 Placering: HT2001:2; Typ: kap Historisk tidskrift 2001:2 HT med inbjudan till temanummer 2002, manusstopp Forskare som studerar och reflekterar över hur historia brukats för olika syften u förfluten tid och brukas i vår egen samtid. Forskare från flera discipliner och hela Norden välkomnas.

17 17 Världskongress i historia 2005, Sydney. I svenska nationella kommittén ingår Rolf Torstendahl, Eva Österberg, Lars Larsson, Pär Frohnert, Peter Aronsson, Börje Bergfeldt Arrhenius, Birgit; Titel: Ansgars Birka; År: 1965 Placering: ; Typ: småskr 4017 Arrhenius/Örnhielm; Titel: svensk kyrkhistoria; År: 1689 Placering: här; Tema: hist,vaggan; Typ: Claudius Arrhenius tog avstånd från Rudbeckius. Visar hög uppskattning av Adam av Bremen. Efterföljare till Schefferus. Strid 1698 där bröderna Jakob är inblandad. Se vidare Jakob Arrhenius och Rudbeck.(Adam sid 399) 3326 Arvidsson, Håkan; Titel: Kritisk syn på frihetstid; År: 1995 Placering: Pop.hist.95-3; Tema: frihetstiden; Källa: Michael Roberts; Typ: rec Michael Roberts: Sverige under frihetstiden. Se personliga anteckningar 3344 Arvidsson, Håkan; Titel: Östersjöns historia; År: 1995 Placering: Pop.hist.95:1; Tema: Ryssland; Källa: Kirby,David; Typ: art 3357 Arvidsson, Håkan; Titel: Hermans historia-bonniers; År: 1995 Placering: Pop.hist.95:6; Tema: historiedebatten; Källa: Lindqvist,Herman; Typ: art 3366 Arvidsson, Håkan; Titel: Ikaros och svenska historien; År: 1993 Placering: Pop.hist.93:2; Källa: Lindqvist; Typ: art Positiv till Herman Lindqvist Aschaneus; Titel: Discursus; År: 1612 Placering: g9 Flik:7; Tema: Fornsigtuna; Källa: Sigtunabeskrivning; Typ: avskrift 1853 Aschaneus; Titel: Sigtuna Nyckel; År: 1925 Placering: g9 Flik:14; Tema: Nyckelstenen; Typ: 3033 Aschaneus, Martin; Titel: Investigata Antiquitates; År: 1600-tal Placering: grön mapp (Stäketmtrl); Tema: Stäket, Kalmar; Källa: Draget; Typ: stenc 1913 Aschaneus, Martin; Titel: Liten husregla; År: 1614? Placering: p02; Tema: Aschanéus; Typ: stenc Titelbladet saknas. Nathan Söderblom 2940 Aschaneus, Martinus; Titel: Husregla, En liten Husregla; År: 1926 Placering: g7 Flik:11; Tema: Aschaneus; Typ: stenc 4044 Aschaneus, Martinus; Titel: Beskrivning om Sigtuna; År: 1612 Placering: ; Typ: småskr Nyutgåva av Gunnar Gihls avhandling 3283 Aschaneus, Martinus; Titel: Beskrivning om Sigtuna; År: 1612 Placering: ; Tema: Sigtuna/Signhild; Typ: bok

18 Askeberg, Fritz; Titel: Norden och kontinenten i i gammal tid; År: 1944 Placering: ; Tema: vikingatiden; Typ: bok 2924 Askeroth, Sven; Titel: Ödmjukaste berättelse; År: 1743 Placering: dal Flik2:7; Tema: Dalupproret; Typ: stenc 3630 Asker, Björn; Titel: Matrikel över ledamöter av Patr.Sällskap; År: 1995 Placering: ; Tema: matrikel; Källa: Patriotiska Sällskapet; Typ: bok Matrikel över ledamöter av Kungl. Patriotiska Sällskapets Fått av Kerstin Sönnerlind, Patriotiska sällskapet, När UKF fick låna hem samtliga Hushållningsjournaler för korrekturläsning och scanning av ritningar och väderlekstabeller Aspelin, Gunnar; Titel: Historiens problem; År: 1926 Placering: ; Tema: historievetenskap; Typ: bok 1294 Atterbom, P.D.A.; Titel: Siare och skalder; År: Placering: ; Tema: Mörk; Källa: biografi; Typ: stenc 4381 Auktionsverket (Rålamb); Titel: Claes Rålamb; År: 1674 Placering: här; Tema: auktionsverk; Källa: Stockholms auktionsverk; Typ: fakta-urk "Den 27 februari 1674 tog överståthållaren friherre Claes Rålamb initiativ till att grunda Stockholms Auktionsverk - idag världens äldsta auktionshus. Det vill vi fira med en Jubileumsauktion i vår år" 2176 Aurelius, Thomas; Titel: Gårdens,hembygd.histori; År: 1987 Placering: ; Tema: arkiv; Källa: forskning; Typ: häfte 2 delar. Mycket bra material Aurelius, Thomas; Titel: Ortshistorisk litt.uppl; År: 1981(87? Placering: ; Tema: arkiv; Källa: forskning; Typ: häfte Litteratur från 1600-talet till Inget slag av indexering. Grovt kronologiskt ordnad Autio/ Hermodsson; Titel: Hembygd Håbo; År: 1987 Placering: ; Tema: Håbo kommun; Källa: kulturminnesvårdsprogr; Typ: bok-a4 Inköpt i samband med Musikalisk salong på Grans gård Litteraturförteckningen hänvisar till Sandén. Det hände i Upplands-Bro. Uppenbarligen är det avsnittet om hålvägarna och Draget som avses. (hänvisn. till Olaus Magnus Carta marina) Axelsson, Gustav; Titel: När järnvägen kom till Kungsängen; År: Placering: p6 Flik2:1; Tema: järnvägar; Källa: samfärdsel; Typ: stenc 3667 Axelsson, Gustav; Titel: Järnvägen,stins i Kungsängen; År: Placering: k116,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,seniorkvarten,n; Typ: intvj 3692 Axelsson, Gustav; Titel: Frimärksklubben i Kungsängen; År: 198? Placering: k127,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,närradion,hans; Typ: intvj

19 Axelsson, Gustav; Titel: Utställningsmtrl-Bro station 1999; År: 1999 Placering: p6 Flik2:1; Tema: järnväg; Typ: ant Förteckning över materialet och vissa fakta 3732 Axelsson, Gösta; Titel: Minnen från Lindormsnäs; År: Placering: k142,i3 Flik:B; Källa: ortsbor,hans Brofalk; Typ: intvj Bandkassett 142: Axelsson/ Alrenius; Titel: Stäkets järnvägsstation; År: 197? Placering: g5; Tema: Stäkets järnvägss; Typ: Före 1908 finns i arvodesstaten enbart brovakt. Ej stationsförman 1279 A.G.L.; Titel: Sjölander och ULF; År: 1954 Placering: p9 Flik2:8; Tema: statarna; Källa: Sjölander; Typ: stenc Ur Jordfolket Backman,Jarl; Titel: Vetenskapliga rapporter; År: 1985 Placering: p26g13 Flik:4 Flik2:1; Tema: skriva rapporter; Källa: dokumentation; Typ: stenc Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. Fått av Urban Back,Pär-Erik; Titel: En klass i uppbrott; År: 1961 Placering: p20 Flik:3; Tema: lantarbetarna; Typ: bok Den fackliga lantarbetarrörelsens uppkomst och utveckling Bagrow,Leo; Titel: Äldre kartografiens his; År: 1947 Placering: lantmäterihyllan; Tema: kartor; Källa: europeiska kartor; Typ: häfte Äldsta kartan en lerplatta från Babylon. Mercator har själv myntat ordet Atlas. Carta Marina av Olaus Magnus Buréus "berömda karta över Norden." Vikingarna hade inget ord för karta Bahr, Johan Fredrik; Titel: Stockholm, handbok för res; År: 1841 Placering: ; Tema: resor; Typ: bok 3822 Balfors/ Beier/Mörtberg; Titel: Översiktlig naturinvent. i Upplands-Bro; År: Placering: s6; Tema: naturinventering; Typ: boka Bandaranayke, Senake; Titel: Arkeologi & imperialism; År: 1977 Placering: ; Tema: arkeologi; Typ: bok 3001 Banverket; Titel: Dubbelspår Kallhäll-Kungsängen; År: 1994 Placering: p28 Flik2:10; Tema: järnväg; Typ: stenc 3891 Banverket; Titel: Dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen; År: 1990-tal Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: broschyr 3888 Banverket 1990; Titel: Banutredning Kungsängen-Kallhäll-Rotebro; År: 1990 Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: häfte A3 De olika förslagen på bansträckning redovisas

20 Banverket 1990-talet; Titel: Estetiskt program Kallhäll-Kungsängen; År: 1990-tal Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: broschyr 3890 Banverket 1998; Titel: Järnvägen mellan Kallhäll och Kungsängen; År: 1998 Placering: A3 mapp; Källa: järnväg; Typ: broschyr 3892 Banverket ; Titel: Dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen; År: 2001 Placering: A3 mapp; Tema: järnväg; Typ: nyhetsbrev 3435 Barber,Malcolm; Titel: Det nya ridderskapet; År: 1996 Placering: ; Tema: medeltid,; Källa: riddarväsendet; Typ: bok Tempelriddarordens historia 2080 Bardarson, Hjalmar; Titel: Iceland a portrait of; År: 1982 Placering: ; Tema: Island; Källa: torvhus m.m.; Typ: bok På rekommendation av Kladia Robertsdottir, som översatt den tyska versionen. Hon var guide på vår resa Barfod, Johan Christopher; Titel: Kommentar till upphöjelser; År: Placering: p15 Flik2:8; Tema: Samuel af Ugglas; Typ: stenc Kommentar till upphöjelser. Porträtt av Samuel af Ugglas och Johan Christopher Toll Bartholin, Thomas; Titel: Dendrokronligisk undersökning Stäket; År: 1994 Placering: UKF2:11 Flik2:1; Tema: dendrokronologi; Typ: brev 4 ark 1938 Bartholin, Thomas Seip; Titel: Dendrokonologisk datering; År: 1979 Placering: p22 Flik2:10; Tema: Handbok i ark.fäl; Källa: Dendrokronologi; Typ: stenc Häfte Bauer,J; Titel: Mineraler; År: 1976 Placering: ; Tema: geologi; Källa: handbok; Typ: bok 3984 Bebyggelsehistorisk tids; Titel: Bebyggelsehistorisk tidskrift 40 band; År: Placering: ; Tema: bebyggelse; Typ: bok,flera Samtliga nr av tidskriften, 40 nr år 2001, prenumeration fortsätter, 3257 Beccaria, Cesare; Titel: Om brott och straff; År: 1700-tal Placering: ; Tema: rättsväsende; Typ: bok 3683 Beckman-Ugglas -Svensson; Titel: Statarliv,kyrkan,Aspviks kvarn; År: Placering: k119,i3 Flik:Bw; Källa: ortsbor,stockholms-näs; Typ: intvj 3688 Beckman, Sven;Rolf; Titel: Sven Beckmans levnad; År: 199? Placering: k122,i3; Källa: ortsbor,stockholms-näs; Typ: intvj 1299 Beckman,Bjarne; Titel: Dalupproret 1743; År: 1930 Placering: p10,g01 Flik:22 Flik2:11; Tema: Mörk; Källa: Daldansen; Typ: stenc

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev jan. 2000

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev jan. 2000 Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev jan. 2000 UKF visar sin metod att trycka böcker på Sollentuna-mässan 9-11 februari Europas största evenemang för digital kommunikation och publicering Entrébiljet bifogas

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken I Sverige brukar vi prisa oss lyckliga för vår befolkningsstatistik, med dess möjligheter till detaljerade jämförelser i tid och rum. Förutsättningen är en

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Språkhistoria. Svenska språkets historia

Språkhistoria. Svenska språkets historia Språkhistoria Svenska språkets historia Indoeuropeiska språk http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Indoeuropeiskan är den språkgrupp som har stått som grund för nästan alla av de europeiska

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004

Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004 Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut Medlemsinformation 1 - nyhetsbrev febr 2004 Sista avrättningen i Bro. Nya forskningsreslutat Bro och Lossa hembygdsförening - Klint Besök

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Medlemsinformation 1 - februari 1995

Medlemsinformation 1 - februari 1995 Medlemsinformation 1 - februari 1995 Kultur & Historia. Strax efter presentationen av Kultur & Historia i förra numret hade vi den färdiga tidskriften i vår hand. Den blev klar från tryckeriet dagen innan

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation 1 Bebyggelseinventering och landsantikvarien i Stockholms läns indelning av byggnader eller miljöernas kulturhistoriska värde. Utdrag ur sammanställning av A. Bengtsson 1970 Avskrift: U 74/70 Landsantikvarien

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut Rev. 2010-10-18 Lokalhistorisk forskning Föreläser om resultat och nyheter Inbjuder till exkursioner och studiebesök Bygger upp databaser där praktiskt

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer