HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004"

Transkript

1 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter. Verksamheten sker i samarbete med markägare, myndigheter och organisationer.

2 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Redaktör och ansvarig utgivare Eva Friedmann Redaktion Yngve Appelgren, Eva Friedmann Maria Morris och Peter Swärd Layout Eva Friedmann Omslagsbild En -lig vinterhälsning Foto: Yngve Innehåll Ledare 2 Vilka tar täten på Sörmlandsleden? 3 Årsmöte, rapport från kansliet 3 Nya aktiva medlemmar 4 Våra övernattningsstugor 4 Ny vägskylt 5 Gunilla Bramme 6 Nöjda vandrargäster 7 Skolor på utflykt 8 Mera vandring 10 En värdefull sponsor 11 Svartjobb på leden 12 Från regionerna 13 Våra sponsorer 20 Korsordsvinnare 20 Föreningen Sörmlandsleden Box OXELÖSUND Tfn Tfn/fax E-post Hemsida Ledare Dags för avlösning Min familj förvärvade i september ett snickeriföretag. Det ligger i min hembygd i Västerbotten och har ett 80-tal anställda. Jag har gått in som VD i företaget. Det är trevligt men innebär en hel del resor och arbete. Jag har därför meddelat valberedningen att jag inte ställer upp för omval som ordförande i Föreningen Sörmlandsleden. Oberoende av min situation tror jag att fem år som ordförande är lagom och att föreningen kan må gott av ett byte. En ny ordförande tillför nya infallsvinklar och idéer, som för utvecklingen framåt. Jag vill redan nu säga att jag har haft mycken glädje och utbyte av min tid som ordförande. Föreningen Sörmlandsleden är en fantastisk organisation som kombinerar en stor samhällsinsats med stimulerande uppgifter och samvaro för oss ideellt arbetande medlemmar. I förra numret av Hänt på Leden konstaterade jag att styrelsen i stora drag är nöjd med tillståndet inom Föreningen Sörmlandsleden. En fråga som fortfarande oroade var våra stugor. Vår vice ordförande, Göran Libell, sliter med stugfrågan och av hans redovisning i denna tidning framgår att vi är på god väg att genomföra årsmötets beslut om en avveckling av stugorna. Det har varit en svår fråga med mycket känslor men jag är övertygad om att det är rätt och nödvändigt. Då jag blickar tillbaka på mina fem år i styrelsen ser jag att de första åren dominerades av frågor rörande ekonomi, personal och administration. Valet mellan en ny guidebok eller hemsidan var också viktigt. Successivt har marknadsföring, ledens utveckling med bl.a. rundslingor och en breddad finansiering fått större plats. Det känns bra och jag hoppas och tror att ledfrågorna och samarbetet med alla våra intressenter skall få ännu större uppmärksamhet framöver.

3 Vår kära förening är på väg att nå målet 1000 medlemmar och det är om något ett bevis för att verksamheten uppskattas. De många nya medlemmarna är också en god rekryteringsbas för aktiva medlemmar och det generationsskifte, som vi är inne i har gått bra. Jag hälsar alla nya medlemmar välkomna till en fin förening. Tack för Ert stöd och anmäl Er gärna för aktivt medlemskap. Det är givande! Till alla våra aktiva medlemmar och våra anställda vill jag på styrelsens vägnar tacka för ännu ett år med förnämliga insatser. Till alla läsare och intressenter önskar jag En God jul och Ett Gott Nytt År Dan Johansson Årsmöte Söndagen den 27 februari 2005 IBIS Hotel, Nyköping (Avfart Oxelösund) Samling o kaffe/the o smörgås Årsmöte, dagordning enligt stadgarna. Motioner ska var kansliet tillhanda senast Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet fr o m Obs! Anmäl deltagande till kansliet senast ! Välkomna! Vilka tar täten på Sörmlandsleden Vid kommande årsmöte sker stadgeenliga val i Sörmlandsleden. Ordföranden, två styrelseledamöter och en suppleant har avböjt kandidatur för nästa mandatperiod. Valberedningen önskar med denna notis, bredda underlaget för nomineringsprocessen. Vem vill Du se i ledningen för Sörmlandsleden? Skicka gärna Dina synpunkter till valberedningen som består av följande personer. Sven Wingren Oxelösund Gunilla Bramme Haninge Christer Lexell Gnesta Sten Helgesson Katrineholm Lars-Erik Schöldberg Uttran Rapport från kansliet Oktober-mars drar vi ner på personalen. Endast Göran Hildenborg arbetar heltid. Så här års kombinerar han underhållsarbetet med att vi bl a ser över och uppdaterar kartor och etappbeskrivningar. I övrigt färdigställs Hänt på leden och distribueras i ca 1100 ex. Årsmötet och dess handlingar förbereds. Den 1 10 januari är kansliet stängt. Medlemmar Vi närmar oss, som sagt, vår målsättning att bli 1000 medlemmar. Fortfarande är intresset störst ifrån Stockholm/Södertörn. Aktuella medlemsförteckningar kan beställas från kansliet. Medlemsavgift 2004 Obs! Med det här utskicket av Hänt på leden finns även inbetalningskortet på medlemsavgiften för När avgiften är betald, senast den 31 januari, skickar vi ut ny kod för åtkomst till medlemssidorna på hemsidan. Eva Friedmann 3

4 Nya aktiva medlemmar 2004 Region 2 Tommy Wedberg, etapp 5:3 Region 5 Cecilia Gustavsson, etapp 15:1 Björn Gruséus, etapp 18 Region 7 Åke Thunman, etapp 24:1 Region 9 Harry Nordkvist & Margareta Allvar Nordkvist, etapp 32 Region 10 Ebbe Fransson, etapp 34 Joche Engvall, etapp 36 Region 11 Ulrika Söderström, etapp 44 Sören Kleringer, etapp 44:1 Region 12 Erik Hellsten, etapp 38 Margit & Roland Hasselgren, etapp 39 Per Andersson, etapp 42 Region 16 Hans Nelsäter, etapp 59 Gästböckerna Här kommer en påminnelse till alla som ansvarar för någon gästbok. Dessa ska tömmas och fyllas på med nya blad omkring årsskiftet. Nya blad och ett adresserat och frankerat svarskuvert har skickats ut. Använd kuvertet för att skicka in gästboksbladen till Sivert. Notera tydligt varifrån bladen kommer. Har du frågor eller problem angående gästböckerna ring gärna Sivert Larsson Våra övernattningsstugor Från 80-talet och fram till 2000-talet gjorde ett antal entusiaster med vår käre Gunnar Löwgren i spetsen enorma insatser för att bygga upp ett pärlband av stugor för våra vandrare på dagsmarschers mellanrum. Det var ofta fråga om att ta vara på rivningshus, som vi fått till skänks, att flytta dem och att restaurera dem på ny plats. Men det var till stor del också en kulturhistorisk insats för att bevara vissa äldre byggnader och upplåta dem till vandrare. Så småningom kom man så långt att vi hade övernattningsstugor på åtta platser i den västra delen från Krokek till Hälleforsnäs och på tre platser i sydöst (Nynäs naturreservat och Sävö). Totalt hade vi 22 byggnader på dessa platser, varav 16 bostäder. Stugprojektet har alltid varit ifrågasatt av många i föreningen. En tid var oenigheten så stor att man såg sig föranlåten att bryta ut stugverksamheten till en särskild förening. I mitten på 90-talet återförenades dock Stugföreningen med moderföreningen. År 2001 började den då nya styrelsen att analysera vår stugverksamhet. Jag fick uppdraget att vara ansvarig i styrelsen. Vi konstaterade att uthyrningen under 1995 till 2000 hade gett ungefär kronor per år, medan bara materialkostnader och externa tjänster för underhåll och reparationer var c:a kronor per år. Var och en kan ju räkna ut den genomsnittliga årliga kostnaden för underhåll och reparationer av 22 byggnader. Vi ansåg att vi måste göra något åt detta. Vårt mål var att flerdubbla utnyttjandet. I samband med att vi fick en ny hemsida kunde vi exponera stugorna mycket bättre. Vi bytte också bokningssystem från överskickade nycklar, depositionsavgift m.m. till ett smidigt kodlås-system och möjligheter till bokning över Internet. Vi intensifierade dialogen med stugvärdarna och hade också särskilda träffar med

5 turistbyråerna m.fl. Vi gjorde en särskild 4- färgsbroschyr om stugorna, samtidigt som de fick ett särskilt avsnitt i vår allmänna folder. Resultatet av allt detta har blivit att inkomsterna stigit till nästan kronor. Vi har under de sista åren medvetet hållit nere underhållskostnaderna i avvaktan på utvecklingen av uthyrning, så inkomster och utgifter har under de sista par åren gått jämnt ut. Men det är en tillfällig situation, som vi inte kan leva med. Samtidigt har uthyrningen även med de förenklade rutinerna kostat många timmar på kansliet. Men även i stugfrågan har Eva gjort enorma insatser både på fritid och arbetstid, också ute i stugorna för städning m.m. Jag har varit besjälad av tanken att göra stugverksamheten bärkraftig och har arbetat hårt tillsammans med kansliet och andra för det. Jag anser att stugorna och det kulturhistoriska arvet har varit en viktig del av Sörmlandsledens själ, liksom många medlemmar menar. Men även jag har insett att vandrarnas preferenser har ändrats under senare år, och inte minst deras kompetens. Många kan inte elda i en kakelugn eller vedspis och många frågar efter mikrougn, dusch o.dyl. De verkliga entusiasterna är för fina för att ligga inne och har tält eller föredrar skärmskydden. Styrelsen beslöt därför redan i fjol att avveckla stugorna och årsmötet 2004 bekräftade det. Vi kommer därför fr.o.m inte att ha några stugor i egen regi. Vi försöker nu överlåta stugorna på sådant sätt att de nya entreprenörerna ska hålla stugorna tillgängliga även för våra vandrare. Det kommer inte att lyckas överallt, då vissa markägare hellre vill använda dem för andra ändamål, när de nu blivit kvitt Sörmlandsleden. Men jag hoppas att de flesta stugorna även i fortsättningen ska vara tillgängliga för oss. Det kommer att anges på hemsidan och på aktuella etappbeskrivningar. Göran Libell Ny vägskylt Från och med vandringssäsongen 2005 har vi tillgång till en ny vägskylt: Den ersätter den gamla blå skylten målad på 4 mm tjock aluminiumplåt. Den blir för dyr att tillverka i samma utförande. Den nya skylten i trä är i första hand avsedd att placeras där leden korsar allmän väg. Den kan även användas på andra platser där det finns skäl att informera om att här passerar Sörmlandsleden. Tanken är att skylten skall locka vägfarande och andra ut på äventyr i naturen. Skylten produceras i Ålberga till mycket låg kostnad och distribueras via kansliet. Den är målad med oljefärg, är svår att reparationsmåla och bör därför bytas cirka vart tredje år. Vi rekommenderar att man vid vårens regionmöten diskuterar var skyltar skall sättas upp och att man regionvis beställer skyltarna. Vi tillverkar i första omgången 50 skyltar och fyller sedan på i mån av behov. Göran, Yngve Så här kan det se ut med den nya skylten. Foto: Yngve 5

6 Gunilla Bramme I vår serie intervjuer med aktiva på Sörmlandsleden har vi denna gång valt Gunilla Bramme, regionsansvarig för region 1 som omfattar etapperna 1 5 dvs sträckan Björkhagen Tyresta Paradiset. Vi träffades en kall novemberdag. Vi åkte halva vägen var. Det blev Tom Tits P-plats i Södertälje dit vi bägge transporterat ett antal barnbarn. Vi satt i bilen och pratade en timme och åkte sedan ned till kanalen och tog några bilder. Trevligt och avspänt. Gunilla är pensionerad tandläkare och har bott i Haninge sedan Hon har fyra barn och tolv barnbarn. Hon har gjort otaliga vandringar både på Sörmlandsleden och i fjällen men har inte lyckats så bra med att fostra sina barn och barnbarn till hängivna friluftsmänniskor. Vi invecklar oss i en diskussion om vad vi kan göra för att få ut ungdomen i naturen. Skrota alla datorer, göm veckopengen under en stubbe i skogen, återinför skolplikt på lördagar som helt ägnas åt friluftsliv var idéer som for runt i bilen. Även ungdomsvåldet trodde vi oss kunna lösa genom datorskrotning och förbud mot våldsfilmer. Ett snällhetspiller utan biverkningar låg ju nära till hands att föreslå där vi satt alldeles intill Astras huvudkontor. Sedan 1995 är Gunilla etappledare på etapp 3 som passerar hennes hus vid Tyresta Nationalpark. Etappen är lättskött då huvuddelen av sträckan går i nationalparken där alla stigar och leder sköts av anställd personal. Etappen är mycket vacker och välbesökt med ett skärmskydd vid Årsjön. Skärmskyddet är unikt då det saknar golv. Man är rädd för långliggare. Sedan 1996 är Gunilla också regionansvarig för region 1 (etapperna 1 5) omfattande sträckan från Björkhagen till Paradiset. Det senare är ett idylliskt

7 gammalt torp som sköts av Paradiset Hanvedens Vänner. På gränsen mellan etapperna 3 och 4 ligger Nationalparkernas Hus och nära intill Tyresta By med anor från 1700-talet. Här finns flera rundslingor, restaurang och övernattningsmöjligheter. Ett besök rekommenderas varmt av Gunilla. Hon kan ev ställa upp som guide om vi kommer ett sällskap. Att hon är bra på att guida här vet dom som var med på Sörmlandsledens trivseldag i våras. Ja som synes har Gunilla en hel del att stå i. Dessutom har hon en stor tomt att sköta och så har hon höns som värper duktigt. Hon planerar att gå alla etapper på Södertörn och alltid i sällskap med minst ett barnbarn. Så skildes vi och åkte var och en hem till sitt. Jag diggar Gunilla! Hon är skön att ha som vän! Gör ett försök! Yngve Nöjda vandrargäster Nationalparkernas hus i Tyresta Kontakterna med etappledarna har Gunilla mycket glädje av även om det är en hel del problem med leden. Klotter vid Björkhagen, stolpar försvinner men i stort sett är det mindre sånt än man kan tro. Gunilla är också medlem i Föreningen Sörmlandsledens valberedning som i år har flera vakanser att fylla. Här kan det bli problem att finna bra lösningar. Gunillas andra stora intresse är Haninge Hembygdsgille där hon varit ordförande sedan Föreningen har ca 650 medlemmar. Haninge Kommun har invånare. Föreningen är mycket aktiv. Man har ett medlemsblad som utkommer med fyra nummer per år där aktiva medlemmar skriver om historia, sevärdheter och utflykter. Man har sina möten i Haninge gamla tingshus. Nu är det aktuellt med en julmarknad. I år har föreningen firat sitt 60-årsjubileum med en fin jubileumsskrift. Jubileumsfest har det också varit med utdelning av medaljer. Gunilla fick också medalj men hon är så blygsam att hon inte vill tala om vad det var hon fick. Det var nog en Vasatrissa. Påarp Hej, Tack för en härlig slinga på Sörmlandsleden! Vi är ett par från Helsingborg som till vardags går våra turer på Skåneleden. Vår son, som läser i Norrköping, tipsade oss om Sörmlandsleden och vi passade på att under semestern vandra några turer här. Vi upplevde Nävekvarnslingan som härligt varierande, väl markerad och mycket väl underhållen. Lagom lång för en eftermiddagstur. Vi plockade och åt mängder av blåbär och smultron och dessutom fick vi kantareller till kvällsmat. Sörmlandsleden skiljer sig mycket från Skåneleden, vilket gör det extra intressant för oss icke-sörmlänningar. Vi hittade Nävekvarnsslingan på Sörmlandsledens hemsida. Där såg vi också att varje etapp har en ansvarig ett intressant sätt att underhålla leden Vi vill gärna tipsa er om Skåneleden och då speciellt Kust till kustleden närmare bestämt sträckan Hovs Hallar och Vejbystrand som går utmed den skånska kusten mot Öresund. Gå gärna in på så hittar ni mer information. Med vänliga hälsningar Ann Persson o otydlig namnteckning Skolor på utflykt 7

8 Eleverna på skolan har förhållandevis liten sjukfrånvaro, de allra flesta tycker verkligen att det är skönt att vara ute och att röra sig, eleverna är alltid ute på rast oavsett väderlek. Frisk luft och mycket rörelse ger en god hälsa Det kommer ständigt larmrapporter om att allt för många barn och ungdomar idag äter onyttig mat och framför allt att de rör sig alldeles för lite. Det innebär i förlängningen att de orkar med skoljobbet allt sämre och värst av allt de får en allt sämre hälsa. På Stenkullaskolan i Nyköping är vårt mål att inspirera våra elever att vara ute och att röra sig mycket och på det sättet bidra till en bättre hälsa. Det i sin tur ger bättre förutsättningar för att lyckas i skolan och utvecklas till goda samhällsmedborgare. Vi är mycket noga med att barnen får vara ute mycket och att de också inspireras till rörelse inte minst i den fria leken. Vi har en stor skolgård med stora gräsytor, en ordentlig fotbollsplan och vi har till och med tillgång till Stenkullatorpet med underbar natur runt omkring. Det ger oss stora möjligheter och det inspirerar extra att vara ute mycket och ta tillvara möjligheterna vår natur bjuder. Förskoleklassen har en utedag i veckan, då de vandrar iväg till skogsområdena nära skolan för olika aktiviteter. Vi tycker det är viktigt att grundlägga de goda vanorna tidigt. Under vinterhalvåret promenerar eleverna i åk 4, 5 och 6 två gånger per vecka till och från Borgmästarhagsskolan för att ha inomhusgymnastik (vår gy-sal är alldeles för liten), under andra delen av året har de utomhusidrott på och i närheten av skolan. Vi saknar slöjdsalar, varför eleverna en gång per vecka promenerar till och från Rosenkällaskolan. Inför förra läsåret lade vi in nya pass, där hela skolan, barn och personal, går på gemensamma schemalagda promenader i skolans närhet varje vecka. Vandring på Sörmlandsleden och vistelse kring Nävsjön Vi fick förmånen (bl.a. genom bidrag från Sörmlands Sparbank till busskostnader) att kunna avsluta förra läsåret, som gick i friskvårdens tecken, med att alla tillsammans fick åka till Nävsjön. Där fick våra elever pröva på att gå en sträcka på Sörmlandsleden i en natur som skiljer sig en hel del från den runt Stenkullaskolan. Där gavs också möjlighet till bl.a.fiske, möjlighet att prova orientering i okänd natur, pinnbrödsbakning, experiment och akvarellmålning. Vi hade en fantastisk tur med vädret och dagen blev verkligen en fullträff. Barnen njöt och de talar än idag om vår dag på leden och vid Nävsjön. Vi vet att flera av dem fått upp ögonen för Sörmlandsleden och själva tagit initiativ till att locka ut sina familjer och kompisar på liknande friskvårdsäventyr. Några elever från Stenkullaskolan rastar vid populära Nävsjön Sandbäcksskolan, Katrineholm

9 I våras gjorde Pandans arbetslag bestående av förskoleklassen samt klasserna 1, 2 och 3 på Sandbäcksskolan i Katrineholm en utflykt på Sörmlandsleden. Under året hade hela skolan jobbat med tema Hälsa och vandringen var en del av temat. Vi ville slå två flugor i en smäll, dels vandra och träna motion och dels förbereda och äta nyttig mat. Därför valde vi att koka grönsakssoppa över öppen eld. Pannkakorna blev en överraskningsefterrätt. Vi avbeställde skolmaten och fick grönsaker i stället. Dagen innan vandringen förberedde eleverna matlagningen genom att skära alla grönsaker och göra pannkakssmet som sedan förvarades i petflaskor. Andraklassarna har tidigare lagat grönsakssoppa och pannkakor ute så om någon vill ha recept som barn kan följa och som blir bra kan vi maila det från skolan. Det är viktigt att förbereda eleverna på att dom skall gå långt och att de nog blir trötta (det är ju faktiskt meningen) då blir de glatt överraskade och stolta över vad de klarar. Beträffande utrustning så har varje elev med sej lätt matsäck och extra dryck och givetvis kläder efter väder. På utrustningslistan står också bestick och något att äta på. Eleverna har också egna kåsor i klassrummet som vi tar med. Några i personalen provgick sträckan helgen före vår utflykt. Trevligt och bra att ha rekognoserat var man kan ta fikapaus och känna på hur lång tid det hela kommer att ta. Vi ringde också och kollade om vi fick använda veden vid skärmskyddet och det fick vi. Vi hade tur med vädret. Utflyktsdagen var det strålande försommarväder. Vandringen gjordes på Sörmlandsledens etapp 25 med mål vid sjön Myrgryten där det finns skärmskydd för övernattning och murad eldstad. Hushållspyssel i det fria En i personalen åkte bil i förväg till Myrgryten. Vi hade ju mycket packning. Dessutom måste brasan vara i full gång och den första satsen soppa måste stå och puttra för att det inte skall bli för mycket väntan. När vi kom fram var ju alla hungriga och 83 personer skulle ha både soppa och pannkakor. Tvåorna som tränat tidigare kunde efter en stund hjälpa de andra eleverna att grädda pannkakor. och så lite vandring Dagen efter utflykten fick eleverna sammanfatta sina intryck i skrift. Här följer ett exempel: Vi fick hjälp av föräldrarna att bli utskjutsade till Malmen. Sen gick vi till Gölstugruvorna. Där pausade vi och fika. För år sen bodde det Gruv-folk där. 9

10 Sen gick vi till Myrgryten. Där laga vi soppa och det var gott. Sen överraskade vi hela Pandan med pannkaka. Från Malmen till Myrgryten är det 4 km. Vi var 83 med personalen. När vi åkte buss hem var vi trötta. Prova gärna på att gå Sörmlandsleden för det var roligt. Ida, Ebba W och Jacob i 2 Pa skrev Vill du veta mer om våra utflykter går det bra att ringa till Sandbäcksskolan i Katrineholm eller skicka e- post till Eva Appelgren Det där med pannkakor har blivit mycket populärt, inte bara vid skolutflykter. Även vuxna tycker det är kul med en pannkaka. För farfar och farmor är det ett säkert sätt att bli populära bland barnbarnen. I det här fallet hade lärarna med sej pannkakslaggar men på etapperna 30, 31, 32, 34 och 35 ingår pannkakslaggar i utrustningen vid skärmskydden. Vår och höst är det många skolklasser som gör utflykt på Sörmlandsleden. Ring gärna vårt kansli tel som ger goda råd eller förmedlar kontakt med någon som har god lokalkännedom inom aktuellt område. Yngve Mera vandring Friluftsfrämjandet i Nyköping är flitiga arrangörer av vandringar på Sörmlandsleden, med eller utan stavar. Här följer ett par rapporter. På och längs Näshultasjön En fin dag i början på juli möttes 22 glada friluftsfrämjare från Nyköping plus Karl 6 år för att gå på Sörmlandsleden. Vi åkte till Svalboviken vid Näshultasjön. Där steg vi ombord på s/s Gerda. Hon är Sveriges äldsta passagerarångslup, byggd på Lindholmens varv Efter att ha trafikerat Stockholms skärgård ett antal år hamnade hon på Näshultasjön. Det var intressant att åka med ett så gammalt fartyg. Inte gick det särskilt fort, man hann se vad som fanns längs stränderna. Hon drivs med ånga och eldas med björkved. Efter ca en timme steg vi iland vid Sandviks brygga. Nu hade vi hunnit bli ordentligt hungriga. Innan vi startade vår vandring blev det en matrast. Naturen längs Näshultasjön är väldigt vacker, blomsterprakten var enorm med bl a prästkragar, blåklockor och nattvioler. Snart var vi hungriga igen, konstigt att bland det bästa med vandringar är matpauserna. Vi hittade en vacker hage, som vi delade med ett antal kossor, där blev det paus. Nu var det inte så långt kvar, Karl gick för det mesta först och höll god fart. Sista biten fick han rida på pappas axlar, små sexårsben orkar inte riktigt 9 km. Tillbaka vid Svalboviken tackade vi vår ledare Sonia Karlsson för en fin dag. Etapp 24:3 mellan Sandviks brygga och Svalboviken är mycket välskött och relativt lättgången. På flera ställen har man fin utsikt över Näshultasjön. Aina Hansson

11 En värdefull sponsor Främjare rastar vid Näshultasjön Vandring Nävsjön runt 16 oktober 2004 Vi var åtta friluftsfrämjare som samlats vid Ekensberg i Nyköping en regnig oktoberlördag för vandring runt Nävsjön med Inga och Ove Johansson som färdledare. Vandringen gick i behaglig takt och en del plockade t o m svamp. Ute på Nävsjön syntes fiskare när vi nalkades rastplatsen. Trots regnet lyckades vi få fart på grillen och kunde njuta av vår matsäck. Grillad banan är inte det sämsta, den värmer frusna fingrar också. Vi enades om att det går att vara ute i alla väder, men visst var det skönt att sedan komma hem och in i värmen. Gun Karlström. Det här är Clas Åke Pettersson Ålberga. Till yrket rörmokare men på fritiden kör han ett litet fint sågverk på sin fädernegård Simonstorp. Vi har länge haft problem med virket till våra S-pilar som i handeln levereras som råplanat dvs hyvlat på en sida. Hyvlad yta är inte så bra att måla på. Färgen lossnar efter något år ute i naturen. Clas Åkes såg är en bandsåg och i den kan han såga vårt pilvirke till rätt dimension och med rå yta som ger gott fäste för färgen. Han är nu vår huvudleverantör inte bara för att han ger oss ett bra utgångsmaterial till pilar och skyltar utan också för att han sponsrar oss med virket. Clas Åke tycker att Sörmlandsleden är bra och vill gärna hjälpa till. Vi tackar för hans medverkan! Yngve Clas-Åke Pettersson vid sitt sågverk 11

12 Svartjobb på leden Vid inte mindre än 2 tillfällen har det under ca 4 veckor förekommit ordentliga svartjobb, som undertecknad känner till, i anslutning till leden i Skottvång. Östra Sörmlands Gruvförening har nämligen under sommaren och hösten rest in och kolat ut 2 milor med gott resultat. Kanske finns det flera svartjobb längs leden? ÖSG/undertecknad tar gärna emot information om ev kollegor i branschen, som kan ha observerats av vakna vandrare, för utbyte av erfarenheter. Men nu till det svartjobb på leden, som jag vill rekommendera för alla etappansvariga under den mörka årstiden då vi kanske inte har så mycket att göra. Det är nu vi har chansen att verkligen kontrollera om vi gjort ett bra arbete under säsongen genom att ta en tur på etappen kvällstid vid icke månsken men i övrigt gott och skönt väder. Utrustningen skall naturligtvis vara väl avpassad med gott fika i ryggsäcken o s v men därtill trevligt sällskap och varsina bra ficklampor! Det finns nämligen inget bättre sätt att upptäcka ev brister i röjning och kanske andra brister än att gå i mörker med ficklampa! Ut och kolla! Stanna så på lämplig plats och släck allt ljus och bara stå där och känn dofter, lyssna och förstå hur det är att inte ha alla sinnen tillgängliga för information. En ugglas läte, en skrämd råbock, kanske räven på avstånd eller plötsligt helt nära om man står tyst en stund. Eller kanske hörs Hemglassbilen på avstånd och burdust påminner om att civilisationen finns där bortom mörkret, som jag lovar, ger helt nya dimensioner åt Sörmlandsledens vindlingar genom landskapet. Våga prova mörkervandring! En liten skara, som går genom natten, med alla sinnen öppna för att uppleva något annorlunda tillsammans. Och som samlas runt en öppen eld (förbered gärna) för en fikastund, som man sedan kommer att berätta om för många och framför allt minnas länge! Vi kanske möts i mörkret. Lösenordet är i så fall tjänsteförrättning! Peter Swärd Grinden Nykvarn Ett av svartjobben - Peter klubbar milan Från gästboken vid Sandvik, etapp 24:3

13 Från regionerna Här följer regionernas rapporter om verksamheten under det nu avslutade vandringsåret Ett resultat av en rundringning. Region 1. Björkhagen Tyresta Paradiset Sedvanligt underhåll och några smärre ledomdragningar har ägt rum, t.ex. på etapp 2 där leden nu går runt en hästhage och inte igenom den. Nybebyggelse i form av en bäverhydda har ägt rum intill etapp 3 vid Albysjön och kan försiktigt betittas. Vid Skutans gård ungefär mitt på etapp 4 har Haninge kommun anlagt en rundslinga. Den är ett EU-projekt under mottot Skogen för människan. Slingan är 2,3 km och i dess början finns ett fågeltorn, handikapptillgängligt, med utförlig info om fågellivet i våtmarken. Utefter stigen finns flera mindre infoskyltar om företeelser i naturen. Slingan ansluter till Sörmlandsleden och kommer att markeras om av Haninge kommun i samråd med Sörmlandsleden. Etapp 5, som varit ett sorgebarn p.g.a. kalhyggen och spolierade spänger är nu åter gångbar tack vare stora insatser av etappledaren Krister Kollberg med bistånd från Oxelösund. Vi tackar för den hjälpen! Sörmlandsledens dag firades vid Paradiset tillsammans med nystartade föreningen Paradiset - Hanvedens vänner genom Tord Törnqvists försorg. Guidade vandringar, korvgrillning och våffelätning hörde till programmet. Många vandrare hade mött upp till en trevlig dag. Gunilla Bramme Region 2. Nynäshamn Paradiset En tidigare aviserad ledflyttning på etapp 5:1 mellan Björsta och Älby togs i bruk måndagen efter midsommardagen. Sträckan mäter ca 2100 meter. Tre dikesspänger har anlagts för att underlätta framkomligheten, även för vandrare med tyngre utrustningar. I anslutning till detta har ytterligare en ledkarta satts upp alldeles väster om järnvägbron vid Älby. Motivet har varit bl.a. att förekomma ev. upplöjning av en längre sträcka åkermark i träda, vilket skulle tvinga ut leden på pendeltågets banvall, vilket inte hade varit godtagbart. Trevägsledpilen vid södra ändan av sjön Muskan en frostig vintermorgon. Foto: Leif Strand. Uppröjning av etapp 5:2 på åsen mellan Muskans norra ände och Segersängsområdet, efter en större skogsmaskin som avverkat i området, har måst vidtagas. Vid sjön Tärnan han en omdragning av leden utförts för att så långt som möjligt, komma fri från det vattensjuka kärr/sankmarksområdet i anslutning till den norra ändan av sjön. Stigningen upp från/ned till kärrområdet mot den gamla sockengräns-rösningen på höjdsträckningen Tullberget har därigenom även planats ut. I anslutning till detta har två nya dikesspänger tagits i bruk. Trevägspilar med ledkartor har satts upp vid södra och nordöstra ändan av Muskan, där rundslingan Muskan Runt viker av från etapp 5:2. De av hästar nedtrampade spillrorna av träbron över det höga diket vid Väländan på etapp 5:3 har efter inkommen rapport/anmälan via kansliet avlägsnats. Leden går nu ytterligare ett trettiotal meter genom vägkurvan förbi diket, som där går under körvägen och viker sedan tvärt av västerut efter dikeskanten. Vindfällnings- busk- och grenröjning för förbättrad framkomlighet har utförts på hela sträckan mellan Hemfosavägen och Tungelstavägen (Väg 257), samt på leden upp mot Tornberget. Etappansvariga på

14 sträckan har utökats i och med att Tommy Wedberg har lovat att hjälpa Per Dahlström med det fortlöpande underhållet. Med benägen assistans från kansliet har under året ledkartor och beskrivningar vid alla tre etappernas anslutningsändar utbytts/förbättrats. Den ledinformation till etapperna som finns tillgänglig via Internet, har också setts över. Den bofasta befolkningen utefter leden önskar ofta information om vad som händer när vi passerar förbi och ställer sig också positiv till att kontakta etappansvariga eller kansliet med synpunkter och förslag, vilket vi kan "Rekommendera". Under våra förbättringsexpeditioner på leden har vi under året ofta träffat vandringsfolk, både med tyngre kampingutrustning för övernattning i vindskydd eller tält och de som är ute över dagen. Även mer frekventa vandrare har vi kontakter med. I Nynäshamn har PROgänget ofta använt delar av leden för sina "Korta- och Långa- Veckopromenaden". Man åker exempelvis med de allmänna kommunikationerna nära något ledanslutningsställe och går antingen mot hemmet, eller alternativt tar buss och pendeltåg tillbaka. Dick Lindgren. Region 3. Paradiset Lövstalund Förutom sedvanliga arbeten på etapperna har etapp 6:1 fått en genomgripande upprustning av Göran och Göran. (Göran Hildenborg och Göran Andersson våra numera ganska välkända anställda ledunderhållare. Sättarens anm). Vid skärmskyddet på etapp 6, Nynästorp, har en eldstad murats, också med hjälp av samma duktiga pojkar. Källan vid Svarvaretorp har rensats och dränerats. Två nya etappledare, Kristina och L-E Görander har introducerats och övertagit etapp 8. En liten omläggning av leden, vid Lövstalund, har genomförts. Lars-Erik Schöldberg Region 4. Lövstalund Södertälje Länsgränsen etapp 13. Skanssundet Tullgarn Etapp 10 har fått omdragning vid Skirsjön på grund av nytt villaområde och går nu nära vattnet i stället. Stort tillmötesgående av markägare och bra arbete av etappledare! Etapperna 11, 12 och 12:1 har fått stor hjälp av Sörmlandsledens anställda i sommar med markeringar, spänger o dyl. Det blev också väldigt bra och vi är glada över hjälpen. En del spänger har legat sedan starten och lappats och lagats flera gånger. Nu är det fint! Lars Palmér på etapp 12:1 önskar bli avbytt som etappledare. Vi uppskattar allt nedlagt arbete som Lars gjort sedan starten av denna etapp. En person har anmält sig villig att hjälpa till med Sörmlandsleden så vi hoppas det kan bli ny etappledare till våren. Ett klagomål har vi fått. Då vi kollade tyckte vi att framkomligheten på den del av etappen som hör till vår region inte var dålig. Men visst kan ormbunkar, hallon och sly ta fart en regnig sommar som denna. Som vandrare kanske man måste acceptera och ha förståelse för detta! Dessvärre finns några utsatta ställen i vår region där stolpar med pilar får ben och försvinner! Britta Nordin Region 5. Länsgränsen etapp 13/ Gnesta/Mariefred Henardalen Regionens höstmöte hölls i Gnesta den 24 november. Alla kunde inte närvara pga dåligt väder och andra förhinder. Göran Hildenborg hedrade oss med sin närvaro, berättade om vad som händer inom Föreningen Sörmlandsleden och bjöd på kaffe med tårta. Eftersom alla inte kom blev det lite jobbigt för de närvarande att äta upp även deras tårtbitar. Vi har fått några nya friska medarbetare till regionen. Kerstin Sixhöj började redan förra året på etapp 13 där hon hjälper Peter Swärd. Dom gör även insatser på

15 andra närliggande etapper. Cecilia Gustavsson har tagit hand om etapp 15:1. Björn Gruséus går in på etapp 18 tillsammans med Peter Ringborg. Trotjänaren Sivert Johansson måste tyvärr sluta då han har svårt att gå långa sträckor. Vi tackar Sivert för hans fina insatser under de gångna åren! Tyvärr saknar vi etappledare på etapperna 15 och 15:2. Dessa etapper är mycket populära och vi måste till våren hitta nya ideellt arbetande eldsjälar. Om någon som läser detta är intresserad går det bra att höra av sig. Ny toa på plats vid Mellan Marviken, den gamla var vandaliserad och omkullvält Förutom normalt underhåll har följande större arbeten utförts under året: - Skärmskyddstaken har renoverats vid Marviken, Bredsjön och Härbergssjön. - Eldstäderna har murats om vid Marviken, Bredsjön och Finnsjön. - Nya torrtoan har ställts upp vid Marviken och Härbergssjön. - Spänger har reparerats på etapperna 17 och 19. Trots tidvis dåligt sommarväder anser vi att det varit ett bra vandringsår med många vandrare på leden. Christer Lexell Region 6. Henardalen Hälleforsnäs Flen Vid Västersjön på etapp 20, ett par hundra meter öster om Henardalen, har Benny Hansson och jag byggt ett skärmskydd som blivit mycket populärt. Vi invigde själva genom tre övernattningar under bygget. På etapp 21 har det varit jobb med vindfällen och trasiga stättor men allt är nu OK. På etapp 22 har vi haft problem med diverse vandaliseringar på och runt skärmskyddet vid sjön Hällaren. På etapp 23:1 Flen Harpsundsvägen har det varit invigning av ett nytt naturreservat som heter Åtorpsskogen. Bo Karlsson från Skogsvårdsstyrelsen höll ett mycket intressant anförande om skogens olika arter och växter. Handikappslingan från Edströmsvallen till Västgötastugorna på etapp 22 har belagts med mycket grovt grus vilket gjort det omöjligt att ta sig fram med rullstol. Vi kommer att ta tag i detta till våren. I övrigt har det varit mycket jobb med gräs och sly och vindfällen över leden. Vi fortsätter att jobba på för att hålla en god standard på leden. Hälleforsnäs Olle Holmberg Region 7. Hälleforsnäs Eskilstuna Svalboviken Vid skärmskydden på etapp 23 vid Mögsjön och etapp 24:2 vid Kvarntorp har vi haft besök av vandaler och festare som lämnat en massa skräp efter sig. Vi har städat. Nya kalhyggen har också inneburit extrajobb. På etapp 24:3 som till stora delar följer den vackra Näshultasjön har ångbåten Gerda en av sina tilläggsplatser vid Sandviks Hage där Sörmlandsleden har ett skärmskydd. En kallkälla med fint vatten ca 300 m från skärmskyddet har iordningställts. 15

16 Ångbåten Gerda är en stor tillgång och under sommaren har ca 650 personer forslats till Sandviks Hage där det även ordnats med utspisning. Många kanotister samt ca 200 vandrare har också besökt platsen. Där har det för det mesta varit snyggt både i skärmskyddet och i omgivningen. Stig Andersson Region 8. Svalboviken Katrineholmsområdet Djupvik Till höstens regionmöte samlades 14 etappledare för att få och ge information om arbetet på leden. Trots uteblivet kommunalt bidrag till Sörmlandsleden arbetar etappledarna i Katrineholmsregionen oförtrutet vidare med att underhålla leden till gagn för vår i särklass billigaste friskvård vandring i skog och mark. I sommarens regn har gräs och sly trivts ypperligt, vilket förorsakat åtskilliga timmars arbete med lie, sax och röjsåg. Några axplock från de olika etapperna: På etapp 24 har vi haft problem med omkullvälta stolpar i enbacken vid Lundsjön. Här betar ungdjur, och när de kliar sig mot stolparna välts eller bryts dessa. Vi har satt upp korta stolpar genom hela enbacken och hoppas att vandrare lättare ska hitta vägen genom området om de törs. Kvigorna springer nog undan, men Ferdinand brukar inte ge sig i väg så lätt. (Om man flaxar med armarna och skriker BUUU brukar även Ferdinand flytta på sig. Sättarens anm). Strax söder om Lundsjön delar sig etapp 25 i två grenar. Delningspunkten har flyttats ca 50 m, vilket underlättar slyröjningen. Vandraren kommer inte att märka förändringen. Vid källan nära Herrbråten har lockets gångjärn brutits loss och ett grovt plaströr, ca 3 m långt, försvunnit! Vi lagar. Vid Häggsjön på etapp 26 kommer bryggan att förlängas om isförhållandena blir tjänliga i vinter. Slingan vid Ramsjöhult är populär. Glädjande. Förrådet vid Ramsjöhult får även fortsättningsvis användas av Sörmlandsleden även om övernattningsstugan tas över helt av Friluftsfrämjandet. På etapp 27 behöver spisinsatsen vid skärmskyddet Skogen bytas ut. Källan vid Skogen ses över och en spång i närheten förbättras. En bro över en bäck på etapp 28 förses med räcke. Rundslingorna med utgångspunkt Askersund har haft hundratals besökare. Besöksboken visar att såväl en statsminister som Systembolagets VD förärat oss besök! Etapp 29 går förbi 2 sjöar, Hålvetten och Näsnaren, som ingår i Natura Här har Agne Svenzén gjort en inventering av fågelarter och bl. a. sett häckande fiskgjuse, gråhäger, storlom och lärkfalk. Sopstället i närheten av skärmskyddet tas bort och hänvisningsskylt till soptunnor vid bron mellan Fagerön och fastlandet sätts upp. På några platser används vandringsleden som ridled. Hästägare vidtalas och skyltar Tack för att ni inte rider här sätts upp. Någon i gruppen hade vandrat på spänger i andra delar av Sverige där de ibland väldigt hala plankorna försetts med metallnät. Något för Sörmlandsleden för att minska halkrisken? Vi, ideellt arbetande inom region 8, önskar alla en God jul och ett Gott Nytt Vandringsår genom Bernt-Eric Halvarsson Region Djupvik Stavsjö Nävekvarn Regionens höstmöte hölls den 17 oktober i Nävekvarn. Hela 26 personer deltog. Lennart och Barbro Johansson som varit etappledare på etapp 32 i 15 år avtackades av Yngve med blommor och present, de närvarande med stormande applåder. Barbro och Lennart har alltid ställt upp när vi har haft något på gång. Barbro har exempelvis gräddat minst 1000 pannkakor på våra möten. Så var det dags för Yngve att tacka för sina 12 år som regionsansvarig som han

17 framhöll har gett honom massor av glädje, trevliga upplevelser och goda vänner. Även han avtackades med blommor och presenter. Till ny regionsansvarig valdes enhälligt Anders Eriksson Nävekvarn, sedan ett tiotal år etappledare på etapp 36. Anders Eriksson, region 9+10 På etapp 30 har nya stättor satts upp vid Djupvik. Utsiktstornet vid Skogsby har bestigits av 749 personer. (Förra året 835). Mjölkflaskan i tornet där vi sedan starten 2001 samlat in ca 4000 kr har nu tagits bort efter två inbrott. Rundslingan vid Skogsby med rastplats vid sjön Vikitteln är fortfarande mycket populär. Etapp 31 har fått en ny spång nära Åbo. Utsikten från Uvberget är numera begränsad pga växande skog. Ny blåmärkt avstickare till Ulvberget ger imponerande utsikt över Östergötland. På etapp 32 är Harry Nordkvist och Margareta Allvar nya etappledare. Tyvärr har någon eldat upp gästboken vid Lövsjön. Därmed bryts en tioårig serie av besöksnoteringar från detta skärmskydd. På etapp 33 har intensiva skogsavverkningar satt sina spår och krävt röjningsinsatser. Det finns fina lingonställen på den här etappen. Etapp 33:1 följer Bråviken med många fina utsiktsplatser, rövargrotta och jättegrytor. Några illegala eldningsplatser uppe på bergen har rensats bort pga eldfaran. Etapp 34 som är hela 15 km har delats upp på två delar. Den södra delen från Brytsebo vid Bråviken till Höga Gran mitt uppe i Kolmårdsskogen har tagits över av Ebbe Fransson som bor i Kvarsebo. Den andra delen behåller Olle Bönnemark. Skärmskyddet vid Lilla Göljen, ett av Sörmlandsledens mest besökta, har rustats upp. Etapp 35:1 Nävsjön runt håller sitt grepp om vandrarna. Den mycket vackra rundslingan lockar med sina 8 km både skolor och föreningar. Sämjan med sportfiskarna är god. Etapp 36 har delats upp så att vår nye regionschef Anders tar hand om rundslingan med start och mål vid Gula Kvarn i Nävekvarn och en ny medarbetare, Joche Engvall, sträckan upp till Nävsjön. Rastplatsen vid Vibberholmen med vacker utsikt över Bråviken har fått en ny grillplats. Är det något vi bör göra bättre på region 9+10 ring gärna Anders på tel Han frustar av iver att lösa alla tänkbara problem. Välkomna ut i skogen! Vi har Sörmlandsledens vackraste kalhyggen. Avgående Yngve Appelgren

18 Region 11. Nävsjön Bergshammar Oxelösund Lindbacke Efter hela 12 år som regionsansvarig har Ingemar Gustavsson nu avgått och lämnat över till Göran Andersson. Ingemar som även har varit styrelseledamot i 6 år på 90-talet tackar för alla trevliga år han haft med Sörmlandsleden och speciellt allt gott samarbete med etappledarna på region 11. Vi som är kvar tackar Ingemar för allt jobb han lagt ner och för ett mycket gott kamratskap! Ytterligare några trotjänare har lämnat sin tjänst efter många år. Det är Tore Andersson på etapp 44:1 som efterträds av Sören Kleringer. Sten Lagerkranz på etapp 44 som efterträds av Ulrika Söderström. Bengt Nyström på etapp 44:4 där regionansvarige Göran tar över. Även till dessa hedersmän framför vi vårt varmaste tack. Region 12. Nävekvarn Koppartorp Sandstugan Den 3 juli var det hamnfestival i Nävekvarn besökare kom för att se ankrace i Nävån, miniregatta, veteranfordon med loppis, minigokart, knallar, fiskstånd, metartävling, konstutställning, Räddningstjänsten och dans i Folkets Park. Sörmlandsleden var givetvis också på plats med sitt info-stånd. Hundratals besökare fick goda råd om vandringar. Den 27 maj guidade Morgan Andersson 24 deltagare vid Kärrgruvan på etapp 37:2. Fyra timmars vandring bland hundratals blommande syrener, gullvivor och dungar av körsbärsträd vid raden av gamla jordkällare. Den 6 juni var det vandring på gruvleden etapp 37:2 från Koppartorp med Bo Jonsson och Erik Ågren som guider. Vandrare rastar vid Gula Kvarn i Nävekvarn där ett 30-tal stenblock från marmorbrotten i Strömshult är placerade Den 2 augusti kom 18 vuxna och 7 barn samt en hund för att vandra den blåmärkta gruvslingan med Morgan. Matsäcken åts vid Kärrgruvans skärmskydd där det finns flera grillar. En ståtlig plats där Sörmlandsledens flagga vajar. På etapp 39 ligger Vigguddens skärmskydd. En populär plats med en strålande utsikt över havet. Här kan man sitta och meditera över tillvaron, eller vad man nu känner för. I maj 2005 kommer Uno Sand att ha en blomstervandring vid Bjurvik, Bråviken, etapp 37. Missa inte det! Den 4-6 juni 2005 är det invigning av gruvmuseet i Koppartorp i Tunaberg. Hembygdsföreningen, Bergshistoriska och Sörmlandsleden har samarbetat med det nya gruvmuseet. Den 12 juni är det öppet för guidad visning av museet och leden. Vi på leden väntar med spänning på att kaféet vid Gula Kvarn i Nävekvarn ska komma igång till sommaren. God jul och ett Gott Nytt År önskar Sylvia Skarin

19 Region 13. Nyköpingsområdet Den sedan våren planerade etappen 46:1 mellan Skavsta Flygplats och etapp 46 Nyköping Oppeby har nu färdigställts. Tyvärr blev det inte på de fina skogsstigar som Göran Hildenborg och jag hade snitslat. Marken där var planerad för parkeringsplatser m.m. Nästan halva etappen som totalt är 4 km går därför på asfaltväg men detta kompenseras när resterande sträcka följer Nyköpingsån med fågelliv på vattnet och i buskar och träd. Det finns också planer på att tillsammans med Nyköpings Kommun bygga en fiskeramp. I ett projekt Utveckling för Arnö planerar Nyköpings Kommun att anlägga bad för hästar samt ridstigar för Örstigs Ridskola. Ridskolan ligger inom området för rundslingan etapp 45:1. Björn Sundblad bidrar med den insats som behöver göras från Sörmlandsleden. Vid Strandstuviken på etapp 45:1 har kommunen förlängt en träbro så att rullstolsbundna kan ta sig fram till det fina fågelskyddsområdet. Den 5/11 var räcket trasigt på bägge sidorna. Det kan vara en älg som försökt hoppa över. Arne Dahlberg har avsagt sig fortsatt jobb med leden. Vi vill ge honom ett stort tack för flera år som medansvarig på etapperna 44:2 och 45. Harald Bengtsson Region 14. Holmsjön Nynäsområdet Gisekvarn Vi hade ett vårmöte i slutet av april och samlades vid Skottvångs gruva. Där fick vi en initierad och intressant guidning av gruvan och information om den kolmila som varje år reses och kolas där. Det var Peter Swärd som är inblandad i både gruvföreningen och Sörmlandsleden som guidade oss. Därefter gjorde vi en liten vandring på en slinga runt gruvan. Sedvanliga mötesförhandlingar höll vi i gruvföreningens stuga. En rejäl avverkning har gjorts på Nynäsområdet etapp 54 i närheten av Månbacken, vilket inneburit smärre omdragningar och ommärkning av leden. Nestorn bland etappledarna, Bertil Lundell (etapp 49) har pensionerat sig efter 33 år! i Sörmlandsledens tjänst. Etappen tas över av undertecknad S-O Jonsson som samtidigt avgår som regionansvarig. Den tjänsten är ledig och kan rekommenderas. Nynäsområdet är mycket intressant och etappledarna arbetsamma och trevliga. Jag har haft en väldigt fin tid som regionansvarig i 10 år. S O Jonsson Region 15. Gisekvarn Trosa Tullgarn Skanssundet Inget revolutionerande har hänt inom regionen utom det vanliga jobbet såsom uppröjning efter kalhyggen, slyröjning, målning och byte av pilar. Uppsättning av nya stolpar bl.a. efter ett sabotage på en lång sträcka. Allt detta arbete har jag utfört med en etappledare. Under året har två etappledare slutat som ännu inte är ersatta. Weine Johansson Region 16. Skanssundet Viad Lida Vi har fått en ny medarbetare Hans Nelsäter. Det är vi glada för. Han är etappledare på etapp 59 från Skanssundet till Björndammen. Vid sjön Stora Träsket på etapp 60 kommer vi i vinter att sjösätta en flytbrygga på isen utanför skärmskyddet. En bro med tillhörande spänger över ån från Stora Träsket har blivit utbytta mot nya och bättre. En ny blåmärkt avstickare på etapp 61 som leder till busshållplats vid Grödinge kyrka har tillkommit. Skogsgallring på Husbyhammaren etapp 62 sätter sina spår en sådan här blötsommar. M.V.H. Lasse Dahlman Slut på rapporterna från regionerna. 19

20 Våra sponsorer 2004 ABEKA Nyköping Arbetsförmedlingen Oxelösund Arkitektkopia Nyköping Berendsen Textil Service AB Nyköping Bilaffären i Oxelösund AB Bilcenter Augustsson & Anderzon AB Nyköping Blomster Design i Oxelösund Carlssons Glas AB Oxelösund Clas-Åke Pettersson Ålberga Comfort Hotel Kompaniet Nyköping Curt Faber AB DUKA i Katrineholm DÄCKCENTER Nyköping ELEKTROTJÄNST Katrineholm Eliassons Järn AB Oxelösund ERA Mäklarna Nyköping Ernst & Young Nyköping Folksam Ömsesidig sakförs Eskilstuna Folktandvården Sörmland GOTHEK GRÄV & SKOG Nyköping Göranssons Skogsentreprenad AB Hellmanska Gården Nyköping Holmgrens Färghus AB Nyköping Hotell Ankaret Oxelösund Hotell Blommenhof Nyköping Hotell Gillet Katrineholm Hotell Statt i Katrineholm AB Hotell Wiktoria Nyköping Hyrmaskiner Bo Zenk AB Nyköping Hälsoboden i Oxelösund IBIS Hotel Nyköping ICA Kronhallen Nyköping ICA Kvantum Oxelösund IVT Industrier AB Katrineholm J.F. Åkerberg & Son AB Jober Fritid AB/Intersport Nyköping Johnells Kastanjetten i Oxelösund AB KWD Group AB Nyköping Lamiflex Lindells Måleritjänst AB Oxelösund Länsförsäkringar i Södermanland AB MA Production AB Marsvikens kurs & konferensgård AB Mullhyttans Utvecklings AB Mäklarhuset Lundvalls Nyköping Nordea (Nyköping) Nyköpings Järnmontering AB Oxelösunds Hamn Oxelösunds Rör AB park inn Nyköping Petterssons Bokhandel i Katrineholm Previa Södermanlands län Rehns i Nyköping AB Rörmontage i Nyköping AB S Thunman Entreprenad o Lantbruk AB SEB Oxelösund Sjösa Trä AB Nyköping Skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund SKF Mekan AB Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen SSAB i Oxelösund AB Stafsjö Bruk AB StorKöksGruppen Öst Svenska AB Svensk Fastighetsförmedling Katrineholm Svensk Fastighetsförmedling Nyköping Svenska Lantmännen Maskin AB Nyköping Södermanlands Nyheter Sörmlandsbygden The Body Shop Svenska AB Thorsman & Co AB Tuna Motell & Värdshus Wettergrens Tak AB Nyköping Villaägarna i Nyköping Wreta Gestgifveri Värme & Vatten AB Nyköping Åsa Folkhögskola ÖSB AB Tack för ert stöd! Korsord nr Samtliga inlämnade lösningar var rätt. Vinnare av grillpinnar blev - Lena Cernerud-Jonson Södertälje, Siv Bengtsson Åkers Styckebruk och Margaret Allvar Nordkvist Stigtomta. Grattis! Redaktionen önskar alla läsare en God Jul och Ett Gott Nytt År

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Nummer 4 år 2014 1988 Nr 107 2014

Nummer 4 år 2014 1988 Nr 107 2014 Nummer 4 år 2014 1988 Nr 107 2014 Ordförandens ruta... 3 Gubben i Stormyren... 4 Svängrum i nygamla biblioteket i Fagerås... 5 Seniorgympa ny populär aktivitet hos PRO Frykerud... 6 Fageråsskolans femteklassare

Läs mer

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet.

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Nr 53-16 februari 2007 Foto: Bo Axhammar Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn fått igång byaföreningen, protokollet fanns med och en

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Stickning. Skrevan. Kvarseboklint. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Festlig skolinvigning!

KOLMÅRDSNYTT. Stickning. Skrevan. Kvarseboklint. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Festlig skolinvigning! KOLMÅRDSNYTT Nr 2, 2014 Årgång 5 Foto: Solveig Delhag Skrevan Kvarseboklint PROFILEN Festlig skolinvigning! Se sid 3 Se sid 5 Stickning Se sid 35 Margaretha Läs om Kolmårdens Naturreservat Se sid 10-11

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö Träskoposten Nr 4 2003 Träsko osten Nr 4 november 2003 Nyhetsblad förplångasjö socken En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu men tiden rinner fort iväg så

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer