HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004"

Transkript

1 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter. Verksamheten sker i samarbete med markägare, myndigheter och organisationer.

2 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2004 Redaktör och ansvarig utgivare Eva Friedmann Redaktion Yngve Appelgren, Eva Friedmann Maria Morris och Peter Swärd Layout Eva Friedmann Omslagsbild En -lig vinterhälsning Foto: Yngve Innehåll Ledare 2 Vilka tar täten på Sörmlandsleden? 3 Årsmöte, rapport från kansliet 3 Nya aktiva medlemmar 4 Våra övernattningsstugor 4 Ny vägskylt 5 Gunilla Bramme 6 Nöjda vandrargäster 7 Skolor på utflykt 8 Mera vandring 10 En värdefull sponsor 11 Svartjobb på leden 12 Från regionerna 13 Våra sponsorer 20 Korsordsvinnare 20 Föreningen Sörmlandsleden Box OXELÖSUND Tfn Tfn/fax E-post Hemsida Ledare Dags för avlösning Min familj förvärvade i september ett snickeriföretag. Det ligger i min hembygd i Västerbotten och har ett 80-tal anställda. Jag har gått in som VD i företaget. Det är trevligt men innebär en hel del resor och arbete. Jag har därför meddelat valberedningen att jag inte ställer upp för omval som ordförande i Föreningen Sörmlandsleden. Oberoende av min situation tror jag att fem år som ordförande är lagom och att föreningen kan må gott av ett byte. En ny ordförande tillför nya infallsvinklar och idéer, som för utvecklingen framåt. Jag vill redan nu säga att jag har haft mycken glädje och utbyte av min tid som ordförande. Föreningen Sörmlandsleden är en fantastisk organisation som kombinerar en stor samhällsinsats med stimulerande uppgifter och samvaro för oss ideellt arbetande medlemmar. I förra numret av Hänt på Leden konstaterade jag att styrelsen i stora drag är nöjd med tillståndet inom Föreningen Sörmlandsleden. En fråga som fortfarande oroade var våra stugor. Vår vice ordförande, Göran Libell, sliter med stugfrågan och av hans redovisning i denna tidning framgår att vi är på god väg att genomföra årsmötets beslut om en avveckling av stugorna. Det har varit en svår fråga med mycket känslor men jag är övertygad om att det är rätt och nödvändigt. Då jag blickar tillbaka på mina fem år i styrelsen ser jag att de första åren dominerades av frågor rörande ekonomi, personal och administration. Valet mellan en ny guidebok eller hemsidan var också viktigt. Successivt har marknadsföring, ledens utveckling med bl.a. rundslingor och en breddad finansiering fått större plats. Det känns bra och jag hoppas och tror att ledfrågorna och samarbetet med alla våra intressenter skall få ännu större uppmärksamhet framöver.

3 Vår kära förening är på väg att nå målet 1000 medlemmar och det är om något ett bevis för att verksamheten uppskattas. De många nya medlemmarna är också en god rekryteringsbas för aktiva medlemmar och det generationsskifte, som vi är inne i har gått bra. Jag hälsar alla nya medlemmar välkomna till en fin förening. Tack för Ert stöd och anmäl Er gärna för aktivt medlemskap. Det är givande! Till alla våra aktiva medlemmar och våra anställda vill jag på styrelsens vägnar tacka för ännu ett år med förnämliga insatser. Till alla läsare och intressenter önskar jag En God jul och Ett Gott Nytt År Dan Johansson Årsmöte Söndagen den 27 februari 2005 IBIS Hotel, Nyköping (Avfart Oxelösund) Samling o kaffe/the o smörgås Årsmöte, dagordning enligt stadgarna. Motioner ska var kansliet tillhanda senast Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet fr o m Obs! Anmäl deltagande till kansliet senast ! Välkomna! Vilka tar täten på Sörmlandsleden Vid kommande årsmöte sker stadgeenliga val i Sörmlandsleden. Ordföranden, två styrelseledamöter och en suppleant har avböjt kandidatur för nästa mandatperiod. Valberedningen önskar med denna notis, bredda underlaget för nomineringsprocessen. Vem vill Du se i ledningen för Sörmlandsleden? Skicka gärna Dina synpunkter till valberedningen som består av följande personer. Sven Wingren Oxelösund Gunilla Bramme Haninge Christer Lexell Gnesta Sten Helgesson Katrineholm Lars-Erik Schöldberg Uttran Rapport från kansliet Oktober-mars drar vi ner på personalen. Endast Göran Hildenborg arbetar heltid. Så här års kombinerar han underhållsarbetet med att vi bl a ser över och uppdaterar kartor och etappbeskrivningar. I övrigt färdigställs Hänt på leden och distribueras i ca 1100 ex. Årsmötet och dess handlingar förbereds. Den 1 10 januari är kansliet stängt. Medlemmar Vi närmar oss, som sagt, vår målsättning att bli 1000 medlemmar. Fortfarande är intresset störst ifrån Stockholm/Södertörn. Aktuella medlemsförteckningar kan beställas från kansliet. Medlemsavgift 2004 Obs! Med det här utskicket av Hänt på leden finns även inbetalningskortet på medlemsavgiften för När avgiften är betald, senast den 31 januari, skickar vi ut ny kod för åtkomst till medlemssidorna på hemsidan. Eva Friedmann 3

4 Nya aktiva medlemmar 2004 Region 2 Tommy Wedberg, etapp 5:3 Region 5 Cecilia Gustavsson, etapp 15:1 Björn Gruséus, etapp 18 Region 7 Åke Thunman, etapp 24:1 Region 9 Harry Nordkvist & Margareta Allvar Nordkvist, etapp 32 Region 10 Ebbe Fransson, etapp 34 Joche Engvall, etapp 36 Region 11 Ulrika Söderström, etapp 44 Sören Kleringer, etapp 44:1 Region 12 Erik Hellsten, etapp 38 Margit & Roland Hasselgren, etapp 39 Per Andersson, etapp 42 Region 16 Hans Nelsäter, etapp 59 Gästböckerna Här kommer en påminnelse till alla som ansvarar för någon gästbok. Dessa ska tömmas och fyllas på med nya blad omkring årsskiftet. Nya blad och ett adresserat och frankerat svarskuvert har skickats ut. Använd kuvertet för att skicka in gästboksbladen till Sivert. Notera tydligt varifrån bladen kommer. Har du frågor eller problem angående gästböckerna ring gärna Sivert Larsson Våra övernattningsstugor Från 80-talet och fram till 2000-talet gjorde ett antal entusiaster med vår käre Gunnar Löwgren i spetsen enorma insatser för att bygga upp ett pärlband av stugor för våra vandrare på dagsmarschers mellanrum. Det var ofta fråga om att ta vara på rivningshus, som vi fått till skänks, att flytta dem och att restaurera dem på ny plats. Men det var till stor del också en kulturhistorisk insats för att bevara vissa äldre byggnader och upplåta dem till vandrare. Så småningom kom man så långt att vi hade övernattningsstugor på åtta platser i den västra delen från Krokek till Hälleforsnäs och på tre platser i sydöst (Nynäs naturreservat och Sävö). Totalt hade vi 22 byggnader på dessa platser, varav 16 bostäder. Stugprojektet har alltid varit ifrågasatt av många i föreningen. En tid var oenigheten så stor att man såg sig föranlåten att bryta ut stugverksamheten till en särskild förening. I mitten på 90-talet återförenades dock Stugföreningen med moderföreningen. År 2001 började den då nya styrelsen att analysera vår stugverksamhet. Jag fick uppdraget att vara ansvarig i styrelsen. Vi konstaterade att uthyrningen under 1995 till 2000 hade gett ungefär kronor per år, medan bara materialkostnader och externa tjänster för underhåll och reparationer var c:a kronor per år. Var och en kan ju räkna ut den genomsnittliga årliga kostnaden för underhåll och reparationer av 22 byggnader. Vi ansåg att vi måste göra något åt detta. Vårt mål var att flerdubbla utnyttjandet. I samband med att vi fick en ny hemsida kunde vi exponera stugorna mycket bättre. Vi bytte också bokningssystem från överskickade nycklar, depositionsavgift m.m. till ett smidigt kodlås-system och möjligheter till bokning över Internet. Vi intensifierade dialogen med stugvärdarna och hade också särskilda träffar med

5 turistbyråerna m.fl. Vi gjorde en särskild 4- färgsbroschyr om stugorna, samtidigt som de fick ett särskilt avsnitt i vår allmänna folder. Resultatet av allt detta har blivit att inkomsterna stigit till nästan kronor. Vi har under de sista åren medvetet hållit nere underhållskostnaderna i avvaktan på utvecklingen av uthyrning, så inkomster och utgifter har under de sista par åren gått jämnt ut. Men det är en tillfällig situation, som vi inte kan leva med. Samtidigt har uthyrningen även med de förenklade rutinerna kostat många timmar på kansliet. Men även i stugfrågan har Eva gjort enorma insatser både på fritid och arbetstid, också ute i stugorna för städning m.m. Jag har varit besjälad av tanken att göra stugverksamheten bärkraftig och har arbetat hårt tillsammans med kansliet och andra för det. Jag anser att stugorna och det kulturhistoriska arvet har varit en viktig del av Sörmlandsledens själ, liksom många medlemmar menar. Men även jag har insett att vandrarnas preferenser har ändrats under senare år, och inte minst deras kompetens. Många kan inte elda i en kakelugn eller vedspis och många frågar efter mikrougn, dusch o.dyl. De verkliga entusiasterna är för fina för att ligga inne och har tält eller föredrar skärmskydden. Styrelsen beslöt därför redan i fjol att avveckla stugorna och årsmötet 2004 bekräftade det. Vi kommer därför fr.o.m inte att ha några stugor i egen regi. Vi försöker nu överlåta stugorna på sådant sätt att de nya entreprenörerna ska hålla stugorna tillgängliga även för våra vandrare. Det kommer inte att lyckas överallt, då vissa markägare hellre vill använda dem för andra ändamål, när de nu blivit kvitt Sörmlandsleden. Men jag hoppas att de flesta stugorna även i fortsättningen ska vara tillgängliga för oss. Det kommer att anges på hemsidan och på aktuella etappbeskrivningar. Göran Libell Ny vägskylt Från och med vandringssäsongen 2005 har vi tillgång till en ny vägskylt: Den ersätter den gamla blå skylten målad på 4 mm tjock aluminiumplåt. Den blir för dyr att tillverka i samma utförande. Den nya skylten i trä är i första hand avsedd att placeras där leden korsar allmän väg. Den kan även användas på andra platser där det finns skäl att informera om att här passerar Sörmlandsleden. Tanken är att skylten skall locka vägfarande och andra ut på äventyr i naturen. Skylten produceras i Ålberga till mycket låg kostnad och distribueras via kansliet. Den är målad med oljefärg, är svår att reparationsmåla och bör därför bytas cirka vart tredje år. Vi rekommenderar att man vid vårens regionmöten diskuterar var skyltar skall sättas upp och att man regionvis beställer skyltarna. Vi tillverkar i första omgången 50 skyltar och fyller sedan på i mån av behov. Göran, Yngve Så här kan det se ut med den nya skylten. Foto: Yngve 5

6 Gunilla Bramme I vår serie intervjuer med aktiva på Sörmlandsleden har vi denna gång valt Gunilla Bramme, regionsansvarig för region 1 som omfattar etapperna 1 5 dvs sträckan Björkhagen Tyresta Paradiset. Vi träffades en kall novemberdag. Vi åkte halva vägen var. Det blev Tom Tits P-plats i Södertälje dit vi bägge transporterat ett antal barnbarn. Vi satt i bilen och pratade en timme och åkte sedan ned till kanalen och tog några bilder. Trevligt och avspänt. Gunilla är pensionerad tandläkare och har bott i Haninge sedan Hon har fyra barn och tolv barnbarn. Hon har gjort otaliga vandringar både på Sörmlandsleden och i fjällen men har inte lyckats så bra med att fostra sina barn och barnbarn till hängivna friluftsmänniskor. Vi invecklar oss i en diskussion om vad vi kan göra för att få ut ungdomen i naturen. Skrota alla datorer, göm veckopengen under en stubbe i skogen, återinför skolplikt på lördagar som helt ägnas åt friluftsliv var idéer som for runt i bilen. Även ungdomsvåldet trodde vi oss kunna lösa genom datorskrotning och förbud mot våldsfilmer. Ett snällhetspiller utan biverkningar låg ju nära till hands att föreslå där vi satt alldeles intill Astras huvudkontor. Sedan 1995 är Gunilla etappledare på etapp 3 som passerar hennes hus vid Tyresta Nationalpark. Etappen är lättskött då huvuddelen av sträckan går i nationalparken där alla stigar och leder sköts av anställd personal. Etappen är mycket vacker och välbesökt med ett skärmskydd vid Årsjön. Skärmskyddet är unikt då det saknar golv. Man är rädd för långliggare. Sedan 1996 är Gunilla också regionansvarig för region 1 (etapperna 1 5) omfattande sträckan från Björkhagen till Paradiset. Det senare är ett idylliskt

7 gammalt torp som sköts av Paradiset Hanvedens Vänner. På gränsen mellan etapperna 3 och 4 ligger Nationalparkernas Hus och nära intill Tyresta By med anor från 1700-talet. Här finns flera rundslingor, restaurang och övernattningsmöjligheter. Ett besök rekommenderas varmt av Gunilla. Hon kan ev ställa upp som guide om vi kommer ett sällskap. Att hon är bra på att guida här vet dom som var med på Sörmlandsledens trivseldag i våras. Ja som synes har Gunilla en hel del att stå i. Dessutom har hon en stor tomt att sköta och så har hon höns som värper duktigt. Hon planerar att gå alla etapper på Södertörn och alltid i sällskap med minst ett barnbarn. Så skildes vi och åkte var och en hem till sitt. Jag diggar Gunilla! Hon är skön att ha som vän! Gör ett försök! Yngve Nöjda vandrargäster Nationalparkernas hus i Tyresta Kontakterna med etappledarna har Gunilla mycket glädje av även om det är en hel del problem med leden. Klotter vid Björkhagen, stolpar försvinner men i stort sett är det mindre sånt än man kan tro. Gunilla är också medlem i Föreningen Sörmlandsledens valberedning som i år har flera vakanser att fylla. Här kan det bli problem att finna bra lösningar. Gunillas andra stora intresse är Haninge Hembygdsgille där hon varit ordförande sedan Föreningen har ca 650 medlemmar. Haninge Kommun har invånare. Föreningen är mycket aktiv. Man har ett medlemsblad som utkommer med fyra nummer per år där aktiva medlemmar skriver om historia, sevärdheter och utflykter. Man har sina möten i Haninge gamla tingshus. Nu är det aktuellt med en julmarknad. I år har föreningen firat sitt 60-årsjubileum med en fin jubileumsskrift. Jubileumsfest har det också varit med utdelning av medaljer. Gunilla fick också medalj men hon är så blygsam att hon inte vill tala om vad det var hon fick. Det var nog en Vasatrissa. Påarp Hej, Tack för en härlig slinga på Sörmlandsleden! Vi är ett par från Helsingborg som till vardags går våra turer på Skåneleden. Vår son, som läser i Norrköping, tipsade oss om Sörmlandsleden och vi passade på att under semestern vandra några turer här. Vi upplevde Nävekvarnslingan som härligt varierande, väl markerad och mycket väl underhållen. Lagom lång för en eftermiddagstur. Vi plockade och åt mängder av blåbär och smultron och dessutom fick vi kantareller till kvällsmat. Sörmlandsleden skiljer sig mycket från Skåneleden, vilket gör det extra intressant för oss icke-sörmlänningar. Vi hittade Nävekvarnsslingan på Sörmlandsledens hemsida. Där såg vi också att varje etapp har en ansvarig ett intressant sätt att underhålla leden Vi vill gärna tipsa er om Skåneleden och då speciellt Kust till kustleden närmare bestämt sträckan Hovs Hallar och Vejbystrand som går utmed den skånska kusten mot Öresund. Gå gärna in på så hittar ni mer information. Med vänliga hälsningar Ann Persson o otydlig namnteckning Skolor på utflykt 7

8 Eleverna på skolan har förhållandevis liten sjukfrånvaro, de allra flesta tycker verkligen att det är skönt att vara ute och att röra sig, eleverna är alltid ute på rast oavsett väderlek. Frisk luft och mycket rörelse ger en god hälsa Det kommer ständigt larmrapporter om att allt för många barn och ungdomar idag äter onyttig mat och framför allt att de rör sig alldeles för lite. Det innebär i förlängningen att de orkar med skoljobbet allt sämre och värst av allt de får en allt sämre hälsa. På Stenkullaskolan i Nyköping är vårt mål att inspirera våra elever att vara ute och att röra sig mycket och på det sättet bidra till en bättre hälsa. Det i sin tur ger bättre förutsättningar för att lyckas i skolan och utvecklas till goda samhällsmedborgare. Vi är mycket noga med att barnen får vara ute mycket och att de också inspireras till rörelse inte minst i den fria leken. Vi har en stor skolgård med stora gräsytor, en ordentlig fotbollsplan och vi har till och med tillgång till Stenkullatorpet med underbar natur runt omkring. Det ger oss stora möjligheter och det inspirerar extra att vara ute mycket och ta tillvara möjligheterna vår natur bjuder. Förskoleklassen har en utedag i veckan, då de vandrar iväg till skogsområdena nära skolan för olika aktiviteter. Vi tycker det är viktigt att grundlägga de goda vanorna tidigt. Under vinterhalvåret promenerar eleverna i åk 4, 5 och 6 två gånger per vecka till och från Borgmästarhagsskolan för att ha inomhusgymnastik (vår gy-sal är alldeles för liten), under andra delen av året har de utomhusidrott på och i närheten av skolan. Vi saknar slöjdsalar, varför eleverna en gång per vecka promenerar till och från Rosenkällaskolan. Inför förra läsåret lade vi in nya pass, där hela skolan, barn och personal, går på gemensamma schemalagda promenader i skolans närhet varje vecka. Vandring på Sörmlandsleden och vistelse kring Nävsjön Vi fick förmånen (bl.a. genom bidrag från Sörmlands Sparbank till busskostnader) att kunna avsluta förra läsåret, som gick i friskvårdens tecken, med att alla tillsammans fick åka till Nävsjön. Där fick våra elever pröva på att gå en sträcka på Sörmlandsleden i en natur som skiljer sig en hel del från den runt Stenkullaskolan. Där gavs också möjlighet till bl.a.fiske, möjlighet att prova orientering i okänd natur, pinnbrödsbakning, experiment och akvarellmålning. Vi hade en fantastisk tur med vädret och dagen blev verkligen en fullträff. Barnen njöt och de talar än idag om vår dag på leden och vid Nävsjön. Vi vet att flera av dem fått upp ögonen för Sörmlandsleden och själva tagit initiativ till att locka ut sina familjer och kompisar på liknande friskvårdsäventyr. Några elever från Stenkullaskolan rastar vid populära Nävsjön Sandbäcksskolan, Katrineholm

9 I våras gjorde Pandans arbetslag bestående av förskoleklassen samt klasserna 1, 2 och 3 på Sandbäcksskolan i Katrineholm en utflykt på Sörmlandsleden. Under året hade hela skolan jobbat med tema Hälsa och vandringen var en del av temat. Vi ville slå två flugor i en smäll, dels vandra och träna motion och dels förbereda och äta nyttig mat. Därför valde vi att koka grönsakssoppa över öppen eld. Pannkakorna blev en överraskningsefterrätt. Vi avbeställde skolmaten och fick grönsaker i stället. Dagen innan vandringen förberedde eleverna matlagningen genom att skära alla grönsaker och göra pannkakssmet som sedan förvarades i petflaskor. Andraklassarna har tidigare lagat grönsakssoppa och pannkakor ute så om någon vill ha recept som barn kan följa och som blir bra kan vi maila det från skolan. Det är viktigt att förbereda eleverna på att dom skall gå långt och att de nog blir trötta (det är ju faktiskt meningen) då blir de glatt överraskade och stolta över vad de klarar. Beträffande utrustning så har varje elev med sej lätt matsäck och extra dryck och givetvis kläder efter väder. På utrustningslistan står också bestick och något att äta på. Eleverna har också egna kåsor i klassrummet som vi tar med. Några i personalen provgick sträckan helgen före vår utflykt. Trevligt och bra att ha rekognoserat var man kan ta fikapaus och känna på hur lång tid det hela kommer att ta. Vi ringde också och kollade om vi fick använda veden vid skärmskyddet och det fick vi. Vi hade tur med vädret. Utflyktsdagen var det strålande försommarväder. Vandringen gjordes på Sörmlandsledens etapp 25 med mål vid sjön Myrgryten där det finns skärmskydd för övernattning och murad eldstad. Hushållspyssel i det fria En i personalen åkte bil i förväg till Myrgryten. Vi hade ju mycket packning. Dessutom måste brasan vara i full gång och den första satsen soppa måste stå och puttra för att det inte skall bli för mycket väntan. När vi kom fram var ju alla hungriga och 83 personer skulle ha både soppa och pannkakor. Tvåorna som tränat tidigare kunde efter en stund hjälpa de andra eleverna att grädda pannkakor. och så lite vandring Dagen efter utflykten fick eleverna sammanfatta sina intryck i skrift. Här följer ett exempel: Vi fick hjälp av föräldrarna att bli utskjutsade till Malmen. Sen gick vi till Gölstugruvorna. Där pausade vi och fika. För år sen bodde det Gruv-folk där. 9

10 Sen gick vi till Myrgryten. Där laga vi soppa och det var gott. Sen överraskade vi hela Pandan med pannkaka. Från Malmen till Myrgryten är det 4 km. Vi var 83 med personalen. När vi åkte buss hem var vi trötta. Prova gärna på att gå Sörmlandsleden för det var roligt. Ida, Ebba W och Jacob i 2 Pa skrev Vill du veta mer om våra utflykter går det bra att ringa till Sandbäcksskolan i Katrineholm eller skicka e- post till Eva Appelgren Det där med pannkakor har blivit mycket populärt, inte bara vid skolutflykter. Även vuxna tycker det är kul med en pannkaka. För farfar och farmor är det ett säkert sätt att bli populära bland barnbarnen. I det här fallet hade lärarna med sej pannkakslaggar men på etapperna 30, 31, 32, 34 och 35 ingår pannkakslaggar i utrustningen vid skärmskydden. Vår och höst är det många skolklasser som gör utflykt på Sörmlandsleden. Ring gärna vårt kansli tel som ger goda råd eller förmedlar kontakt med någon som har god lokalkännedom inom aktuellt område. Yngve Mera vandring Friluftsfrämjandet i Nyköping är flitiga arrangörer av vandringar på Sörmlandsleden, med eller utan stavar. Här följer ett par rapporter. På och längs Näshultasjön En fin dag i början på juli möttes 22 glada friluftsfrämjare från Nyköping plus Karl 6 år för att gå på Sörmlandsleden. Vi åkte till Svalboviken vid Näshultasjön. Där steg vi ombord på s/s Gerda. Hon är Sveriges äldsta passagerarångslup, byggd på Lindholmens varv Efter att ha trafikerat Stockholms skärgård ett antal år hamnade hon på Näshultasjön. Det var intressant att åka med ett så gammalt fartyg. Inte gick det särskilt fort, man hann se vad som fanns längs stränderna. Hon drivs med ånga och eldas med björkved. Efter ca en timme steg vi iland vid Sandviks brygga. Nu hade vi hunnit bli ordentligt hungriga. Innan vi startade vår vandring blev det en matrast. Naturen längs Näshultasjön är väldigt vacker, blomsterprakten var enorm med bl a prästkragar, blåklockor och nattvioler. Snart var vi hungriga igen, konstigt att bland det bästa med vandringar är matpauserna. Vi hittade en vacker hage, som vi delade med ett antal kossor, där blev det paus. Nu var det inte så långt kvar, Karl gick för det mesta först och höll god fart. Sista biten fick han rida på pappas axlar, små sexårsben orkar inte riktigt 9 km. Tillbaka vid Svalboviken tackade vi vår ledare Sonia Karlsson för en fin dag. Etapp 24:3 mellan Sandviks brygga och Svalboviken är mycket välskött och relativt lättgången. På flera ställen har man fin utsikt över Näshultasjön. Aina Hansson

11 En värdefull sponsor Främjare rastar vid Näshultasjön Vandring Nävsjön runt 16 oktober 2004 Vi var åtta friluftsfrämjare som samlats vid Ekensberg i Nyköping en regnig oktoberlördag för vandring runt Nävsjön med Inga och Ove Johansson som färdledare. Vandringen gick i behaglig takt och en del plockade t o m svamp. Ute på Nävsjön syntes fiskare när vi nalkades rastplatsen. Trots regnet lyckades vi få fart på grillen och kunde njuta av vår matsäck. Grillad banan är inte det sämsta, den värmer frusna fingrar också. Vi enades om att det går att vara ute i alla väder, men visst var det skönt att sedan komma hem och in i värmen. Gun Karlström. Det här är Clas Åke Pettersson Ålberga. Till yrket rörmokare men på fritiden kör han ett litet fint sågverk på sin fädernegård Simonstorp. Vi har länge haft problem med virket till våra S-pilar som i handeln levereras som råplanat dvs hyvlat på en sida. Hyvlad yta är inte så bra att måla på. Färgen lossnar efter något år ute i naturen. Clas Åkes såg är en bandsåg och i den kan han såga vårt pilvirke till rätt dimension och med rå yta som ger gott fäste för färgen. Han är nu vår huvudleverantör inte bara för att han ger oss ett bra utgångsmaterial till pilar och skyltar utan också för att han sponsrar oss med virket. Clas Åke tycker att Sörmlandsleden är bra och vill gärna hjälpa till. Vi tackar för hans medverkan! Yngve Clas-Åke Pettersson vid sitt sågverk 11

12 Svartjobb på leden Vid inte mindre än 2 tillfällen har det under ca 4 veckor förekommit ordentliga svartjobb, som undertecknad känner till, i anslutning till leden i Skottvång. Östra Sörmlands Gruvförening har nämligen under sommaren och hösten rest in och kolat ut 2 milor med gott resultat. Kanske finns det flera svartjobb längs leden? ÖSG/undertecknad tar gärna emot information om ev kollegor i branschen, som kan ha observerats av vakna vandrare, för utbyte av erfarenheter. Men nu till det svartjobb på leden, som jag vill rekommendera för alla etappansvariga under den mörka årstiden då vi kanske inte har så mycket att göra. Det är nu vi har chansen att verkligen kontrollera om vi gjort ett bra arbete under säsongen genom att ta en tur på etappen kvällstid vid icke månsken men i övrigt gott och skönt väder. Utrustningen skall naturligtvis vara väl avpassad med gott fika i ryggsäcken o s v men därtill trevligt sällskap och varsina bra ficklampor! Det finns nämligen inget bättre sätt att upptäcka ev brister i röjning och kanske andra brister än att gå i mörker med ficklampa! Ut och kolla! Stanna så på lämplig plats och släck allt ljus och bara stå där och känn dofter, lyssna och förstå hur det är att inte ha alla sinnen tillgängliga för information. En ugglas läte, en skrämd råbock, kanske räven på avstånd eller plötsligt helt nära om man står tyst en stund. Eller kanske hörs Hemglassbilen på avstånd och burdust påminner om att civilisationen finns där bortom mörkret, som jag lovar, ger helt nya dimensioner åt Sörmlandsledens vindlingar genom landskapet. Våga prova mörkervandring! En liten skara, som går genom natten, med alla sinnen öppna för att uppleva något annorlunda tillsammans. Och som samlas runt en öppen eld (förbered gärna) för en fikastund, som man sedan kommer att berätta om för många och framför allt minnas länge! Vi kanske möts i mörkret. Lösenordet är i så fall tjänsteförrättning! Peter Swärd Grinden Nykvarn Ett av svartjobben - Peter klubbar milan Från gästboken vid Sandvik, etapp 24:3

13 Från regionerna Här följer regionernas rapporter om verksamheten under det nu avslutade vandringsåret Ett resultat av en rundringning. Region 1. Björkhagen Tyresta Paradiset Sedvanligt underhåll och några smärre ledomdragningar har ägt rum, t.ex. på etapp 2 där leden nu går runt en hästhage och inte igenom den. Nybebyggelse i form av en bäverhydda har ägt rum intill etapp 3 vid Albysjön och kan försiktigt betittas. Vid Skutans gård ungefär mitt på etapp 4 har Haninge kommun anlagt en rundslinga. Den är ett EU-projekt under mottot Skogen för människan. Slingan är 2,3 km och i dess början finns ett fågeltorn, handikapptillgängligt, med utförlig info om fågellivet i våtmarken. Utefter stigen finns flera mindre infoskyltar om företeelser i naturen. Slingan ansluter till Sörmlandsleden och kommer att markeras om av Haninge kommun i samråd med Sörmlandsleden. Etapp 5, som varit ett sorgebarn p.g.a. kalhyggen och spolierade spänger är nu åter gångbar tack vare stora insatser av etappledaren Krister Kollberg med bistånd från Oxelösund. Vi tackar för den hjälpen! Sörmlandsledens dag firades vid Paradiset tillsammans med nystartade föreningen Paradiset - Hanvedens vänner genom Tord Törnqvists försorg. Guidade vandringar, korvgrillning och våffelätning hörde till programmet. Många vandrare hade mött upp till en trevlig dag. Gunilla Bramme Region 2. Nynäshamn Paradiset En tidigare aviserad ledflyttning på etapp 5:1 mellan Björsta och Älby togs i bruk måndagen efter midsommardagen. Sträckan mäter ca 2100 meter. Tre dikesspänger har anlagts för att underlätta framkomligheten, även för vandrare med tyngre utrustningar. I anslutning till detta har ytterligare en ledkarta satts upp alldeles väster om järnvägbron vid Älby. Motivet har varit bl.a. att förekomma ev. upplöjning av en längre sträcka åkermark i träda, vilket skulle tvinga ut leden på pendeltågets banvall, vilket inte hade varit godtagbart. Trevägsledpilen vid södra ändan av sjön Muskan en frostig vintermorgon. Foto: Leif Strand. Uppröjning av etapp 5:2 på åsen mellan Muskans norra ände och Segersängsområdet, efter en större skogsmaskin som avverkat i området, har måst vidtagas. Vid sjön Tärnan han en omdragning av leden utförts för att så långt som möjligt, komma fri från det vattensjuka kärr/sankmarksområdet i anslutning till den norra ändan av sjön. Stigningen upp från/ned till kärrområdet mot den gamla sockengräns-rösningen på höjdsträckningen Tullberget har därigenom även planats ut. I anslutning till detta har två nya dikesspänger tagits i bruk. Trevägspilar med ledkartor har satts upp vid södra och nordöstra ändan av Muskan, där rundslingan Muskan Runt viker av från etapp 5:2. De av hästar nedtrampade spillrorna av träbron över det höga diket vid Väländan på etapp 5:3 har efter inkommen rapport/anmälan via kansliet avlägsnats. Leden går nu ytterligare ett trettiotal meter genom vägkurvan förbi diket, som där går under körvägen och viker sedan tvärt av västerut efter dikeskanten. Vindfällnings- busk- och grenröjning för förbättrad framkomlighet har utförts på hela sträckan mellan Hemfosavägen och Tungelstavägen (Väg 257), samt på leden upp mot Tornberget. Etappansvariga på

14 sträckan har utökats i och med att Tommy Wedberg har lovat att hjälpa Per Dahlström med det fortlöpande underhållet. Med benägen assistans från kansliet har under året ledkartor och beskrivningar vid alla tre etappernas anslutningsändar utbytts/förbättrats. Den ledinformation till etapperna som finns tillgänglig via Internet, har också setts över. Den bofasta befolkningen utefter leden önskar ofta information om vad som händer när vi passerar förbi och ställer sig också positiv till att kontakta etappansvariga eller kansliet med synpunkter och förslag, vilket vi kan "Rekommendera". Under våra förbättringsexpeditioner på leden har vi under året ofta träffat vandringsfolk, både med tyngre kampingutrustning för övernattning i vindskydd eller tält och de som är ute över dagen. Även mer frekventa vandrare har vi kontakter med. I Nynäshamn har PROgänget ofta använt delar av leden för sina "Korta- och Långa- Veckopromenaden". Man åker exempelvis med de allmänna kommunikationerna nära något ledanslutningsställe och går antingen mot hemmet, eller alternativt tar buss och pendeltåg tillbaka. Dick Lindgren. Region 3. Paradiset Lövstalund Förutom sedvanliga arbeten på etapperna har etapp 6:1 fått en genomgripande upprustning av Göran och Göran. (Göran Hildenborg och Göran Andersson våra numera ganska välkända anställda ledunderhållare. Sättarens anm). Vid skärmskyddet på etapp 6, Nynästorp, har en eldstad murats, också med hjälp av samma duktiga pojkar. Källan vid Svarvaretorp har rensats och dränerats. Två nya etappledare, Kristina och L-E Görander har introducerats och övertagit etapp 8. En liten omläggning av leden, vid Lövstalund, har genomförts. Lars-Erik Schöldberg Region 4. Lövstalund Södertälje Länsgränsen etapp 13. Skanssundet Tullgarn Etapp 10 har fått omdragning vid Skirsjön på grund av nytt villaområde och går nu nära vattnet i stället. Stort tillmötesgående av markägare och bra arbete av etappledare! Etapperna 11, 12 och 12:1 har fått stor hjälp av Sörmlandsledens anställda i sommar med markeringar, spänger o dyl. Det blev också väldigt bra och vi är glada över hjälpen. En del spänger har legat sedan starten och lappats och lagats flera gånger. Nu är det fint! Lars Palmér på etapp 12:1 önskar bli avbytt som etappledare. Vi uppskattar allt nedlagt arbete som Lars gjort sedan starten av denna etapp. En person har anmält sig villig att hjälpa till med Sörmlandsleden så vi hoppas det kan bli ny etappledare till våren. Ett klagomål har vi fått. Då vi kollade tyckte vi att framkomligheten på den del av etappen som hör till vår region inte var dålig. Men visst kan ormbunkar, hallon och sly ta fart en regnig sommar som denna. Som vandrare kanske man måste acceptera och ha förståelse för detta! Dessvärre finns några utsatta ställen i vår region där stolpar med pilar får ben och försvinner! Britta Nordin Region 5. Länsgränsen etapp 13/ Gnesta/Mariefred Henardalen Regionens höstmöte hölls i Gnesta den 24 november. Alla kunde inte närvara pga dåligt väder och andra förhinder. Göran Hildenborg hedrade oss med sin närvaro, berättade om vad som händer inom Föreningen Sörmlandsleden och bjöd på kaffe med tårta. Eftersom alla inte kom blev det lite jobbigt för de närvarande att äta upp även deras tårtbitar. Vi har fått några nya friska medarbetare till regionen. Kerstin Sixhöj började redan förra året på etapp 13 där hon hjälper Peter Swärd. Dom gör även insatser på

15 andra närliggande etapper. Cecilia Gustavsson har tagit hand om etapp 15:1. Björn Gruséus går in på etapp 18 tillsammans med Peter Ringborg. Trotjänaren Sivert Johansson måste tyvärr sluta då han har svårt att gå långa sträckor. Vi tackar Sivert för hans fina insatser under de gångna åren! Tyvärr saknar vi etappledare på etapperna 15 och 15:2. Dessa etapper är mycket populära och vi måste till våren hitta nya ideellt arbetande eldsjälar. Om någon som läser detta är intresserad går det bra att höra av sig. Ny toa på plats vid Mellan Marviken, den gamla var vandaliserad och omkullvält Förutom normalt underhåll har följande större arbeten utförts under året: - Skärmskyddstaken har renoverats vid Marviken, Bredsjön och Härbergssjön. - Eldstäderna har murats om vid Marviken, Bredsjön och Finnsjön. - Nya torrtoan har ställts upp vid Marviken och Härbergssjön. - Spänger har reparerats på etapperna 17 och 19. Trots tidvis dåligt sommarväder anser vi att det varit ett bra vandringsår med många vandrare på leden. Christer Lexell Region 6. Henardalen Hälleforsnäs Flen Vid Västersjön på etapp 20, ett par hundra meter öster om Henardalen, har Benny Hansson och jag byggt ett skärmskydd som blivit mycket populärt. Vi invigde själva genom tre övernattningar under bygget. På etapp 21 har det varit jobb med vindfällen och trasiga stättor men allt är nu OK. På etapp 22 har vi haft problem med diverse vandaliseringar på och runt skärmskyddet vid sjön Hällaren. På etapp 23:1 Flen Harpsundsvägen har det varit invigning av ett nytt naturreservat som heter Åtorpsskogen. Bo Karlsson från Skogsvårdsstyrelsen höll ett mycket intressant anförande om skogens olika arter och växter. Handikappslingan från Edströmsvallen till Västgötastugorna på etapp 22 har belagts med mycket grovt grus vilket gjort det omöjligt att ta sig fram med rullstol. Vi kommer att ta tag i detta till våren. I övrigt har det varit mycket jobb med gräs och sly och vindfällen över leden. Vi fortsätter att jobba på för att hålla en god standard på leden. Hälleforsnäs Olle Holmberg Region 7. Hälleforsnäs Eskilstuna Svalboviken Vid skärmskydden på etapp 23 vid Mögsjön och etapp 24:2 vid Kvarntorp har vi haft besök av vandaler och festare som lämnat en massa skräp efter sig. Vi har städat. Nya kalhyggen har också inneburit extrajobb. På etapp 24:3 som till stora delar följer den vackra Näshultasjön har ångbåten Gerda en av sina tilläggsplatser vid Sandviks Hage där Sörmlandsleden har ett skärmskydd. En kallkälla med fint vatten ca 300 m från skärmskyddet har iordningställts. 15

16 Ångbåten Gerda är en stor tillgång och under sommaren har ca 650 personer forslats till Sandviks Hage där det även ordnats med utspisning. Många kanotister samt ca 200 vandrare har också besökt platsen. Där har det för det mesta varit snyggt både i skärmskyddet och i omgivningen. Stig Andersson Region 8. Svalboviken Katrineholmsområdet Djupvik Till höstens regionmöte samlades 14 etappledare för att få och ge information om arbetet på leden. Trots uteblivet kommunalt bidrag till Sörmlandsleden arbetar etappledarna i Katrineholmsregionen oförtrutet vidare med att underhålla leden till gagn för vår i särklass billigaste friskvård vandring i skog och mark. I sommarens regn har gräs och sly trivts ypperligt, vilket förorsakat åtskilliga timmars arbete med lie, sax och röjsåg. Några axplock från de olika etapperna: På etapp 24 har vi haft problem med omkullvälta stolpar i enbacken vid Lundsjön. Här betar ungdjur, och när de kliar sig mot stolparna välts eller bryts dessa. Vi har satt upp korta stolpar genom hela enbacken och hoppas att vandrare lättare ska hitta vägen genom området om de törs. Kvigorna springer nog undan, men Ferdinand brukar inte ge sig i väg så lätt. (Om man flaxar med armarna och skriker BUUU brukar även Ferdinand flytta på sig. Sättarens anm). Strax söder om Lundsjön delar sig etapp 25 i två grenar. Delningspunkten har flyttats ca 50 m, vilket underlättar slyröjningen. Vandraren kommer inte att märka förändringen. Vid källan nära Herrbråten har lockets gångjärn brutits loss och ett grovt plaströr, ca 3 m långt, försvunnit! Vi lagar. Vid Häggsjön på etapp 26 kommer bryggan att förlängas om isförhållandena blir tjänliga i vinter. Slingan vid Ramsjöhult är populär. Glädjande. Förrådet vid Ramsjöhult får även fortsättningsvis användas av Sörmlandsleden även om övernattningsstugan tas över helt av Friluftsfrämjandet. På etapp 27 behöver spisinsatsen vid skärmskyddet Skogen bytas ut. Källan vid Skogen ses över och en spång i närheten förbättras. En bro över en bäck på etapp 28 förses med räcke. Rundslingorna med utgångspunkt Askersund har haft hundratals besökare. Besöksboken visar att såväl en statsminister som Systembolagets VD förärat oss besök! Etapp 29 går förbi 2 sjöar, Hålvetten och Näsnaren, som ingår i Natura Här har Agne Svenzén gjort en inventering av fågelarter och bl. a. sett häckande fiskgjuse, gråhäger, storlom och lärkfalk. Sopstället i närheten av skärmskyddet tas bort och hänvisningsskylt till soptunnor vid bron mellan Fagerön och fastlandet sätts upp. På några platser används vandringsleden som ridled. Hästägare vidtalas och skyltar Tack för att ni inte rider här sätts upp. Någon i gruppen hade vandrat på spänger i andra delar av Sverige där de ibland väldigt hala plankorna försetts med metallnät. Något för Sörmlandsleden för att minska halkrisken? Vi, ideellt arbetande inom region 8, önskar alla en God jul och ett Gott Nytt Vandringsår genom Bernt-Eric Halvarsson Region Djupvik Stavsjö Nävekvarn Regionens höstmöte hölls den 17 oktober i Nävekvarn. Hela 26 personer deltog. Lennart och Barbro Johansson som varit etappledare på etapp 32 i 15 år avtackades av Yngve med blommor och present, de närvarande med stormande applåder. Barbro och Lennart har alltid ställt upp när vi har haft något på gång. Barbro har exempelvis gräddat minst 1000 pannkakor på våra möten. Så var det dags för Yngve att tacka för sina 12 år som regionsansvarig som han

17 framhöll har gett honom massor av glädje, trevliga upplevelser och goda vänner. Även han avtackades med blommor och presenter. Till ny regionsansvarig valdes enhälligt Anders Eriksson Nävekvarn, sedan ett tiotal år etappledare på etapp 36. Anders Eriksson, region 9+10 På etapp 30 har nya stättor satts upp vid Djupvik. Utsiktstornet vid Skogsby har bestigits av 749 personer. (Förra året 835). Mjölkflaskan i tornet där vi sedan starten 2001 samlat in ca 4000 kr har nu tagits bort efter två inbrott. Rundslingan vid Skogsby med rastplats vid sjön Vikitteln är fortfarande mycket populär. Etapp 31 har fått en ny spång nära Åbo. Utsikten från Uvberget är numera begränsad pga växande skog. Ny blåmärkt avstickare till Ulvberget ger imponerande utsikt över Östergötland. På etapp 32 är Harry Nordkvist och Margareta Allvar nya etappledare. Tyvärr har någon eldat upp gästboken vid Lövsjön. Därmed bryts en tioårig serie av besöksnoteringar från detta skärmskydd. På etapp 33 har intensiva skogsavverkningar satt sina spår och krävt röjningsinsatser. Det finns fina lingonställen på den här etappen. Etapp 33:1 följer Bråviken med många fina utsiktsplatser, rövargrotta och jättegrytor. Några illegala eldningsplatser uppe på bergen har rensats bort pga eldfaran. Etapp 34 som är hela 15 km har delats upp på två delar. Den södra delen från Brytsebo vid Bråviken till Höga Gran mitt uppe i Kolmårdsskogen har tagits över av Ebbe Fransson som bor i Kvarsebo. Den andra delen behåller Olle Bönnemark. Skärmskyddet vid Lilla Göljen, ett av Sörmlandsledens mest besökta, har rustats upp. Etapp 35:1 Nävsjön runt håller sitt grepp om vandrarna. Den mycket vackra rundslingan lockar med sina 8 km både skolor och föreningar. Sämjan med sportfiskarna är god. Etapp 36 har delats upp så att vår nye regionschef Anders tar hand om rundslingan med start och mål vid Gula Kvarn i Nävekvarn och en ny medarbetare, Joche Engvall, sträckan upp till Nävsjön. Rastplatsen vid Vibberholmen med vacker utsikt över Bråviken har fått en ny grillplats. Är det något vi bör göra bättre på region 9+10 ring gärna Anders på tel Han frustar av iver att lösa alla tänkbara problem. Välkomna ut i skogen! Vi har Sörmlandsledens vackraste kalhyggen. Avgående Yngve Appelgren

18 Region 11. Nävsjön Bergshammar Oxelösund Lindbacke Efter hela 12 år som regionsansvarig har Ingemar Gustavsson nu avgått och lämnat över till Göran Andersson. Ingemar som även har varit styrelseledamot i 6 år på 90-talet tackar för alla trevliga år han haft med Sörmlandsleden och speciellt allt gott samarbete med etappledarna på region 11. Vi som är kvar tackar Ingemar för allt jobb han lagt ner och för ett mycket gott kamratskap! Ytterligare några trotjänare har lämnat sin tjänst efter många år. Det är Tore Andersson på etapp 44:1 som efterträds av Sören Kleringer. Sten Lagerkranz på etapp 44 som efterträds av Ulrika Söderström. Bengt Nyström på etapp 44:4 där regionansvarige Göran tar över. Även till dessa hedersmän framför vi vårt varmaste tack. Region 12. Nävekvarn Koppartorp Sandstugan Den 3 juli var det hamnfestival i Nävekvarn besökare kom för att se ankrace i Nävån, miniregatta, veteranfordon med loppis, minigokart, knallar, fiskstånd, metartävling, konstutställning, Räddningstjänsten och dans i Folkets Park. Sörmlandsleden var givetvis också på plats med sitt info-stånd. Hundratals besökare fick goda råd om vandringar. Den 27 maj guidade Morgan Andersson 24 deltagare vid Kärrgruvan på etapp 37:2. Fyra timmars vandring bland hundratals blommande syrener, gullvivor och dungar av körsbärsträd vid raden av gamla jordkällare. Den 6 juni var det vandring på gruvleden etapp 37:2 från Koppartorp med Bo Jonsson och Erik Ågren som guider. Vandrare rastar vid Gula Kvarn i Nävekvarn där ett 30-tal stenblock från marmorbrotten i Strömshult är placerade Den 2 augusti kom 18 vuxna och 7 barn samt en hund för att vandra den blåmärkta gruvslingan med Morgan. Matsäcken åts vid Kärrgruvans skärmskydd där det finns flera grillar. En ståtlig plats där Sörmlandsledens flagga vajar. På etapp 39 ligger Vigguddens skärmskydd. En populär plats med en strålande utsikt över havet. Här kan man sitta och meditera över tillvaron, eller vad man nu känner för. I maj 2005 kommer Uno Sand att ha en blomstervandring vid Bjurvik, Bråviken, etapp 37. Missa inte det! Den 4-6 juni 2005 är det invigning av gruvmuseet i Koppartorp i Tunaberg. Hembygdsföreningen, Bergshistoriska och Sörmlandsleden har samarbetat med det nya gruvmuseet. Den 12 juni är det öppet för guidad visning av museet och leden. Vi på leden väntar med spänning på att kaféet vid Gula Kvarn i Nävekvarn ska komma igång till sommaren. God jul och ett Gott Nytt År önskar Sylvia Skarin

19 Region 13. Nyköpingsområdet Den sedan våren planerade etappen 46:1 mellan Skavsta Flygplats och etapp 46 Nyköping Oppeby har nu färdigställts. Tyvärr blev det inte på de fina skogsstigar som Göran Hildenborg och jag hade snitslat. Marken där var planerad för parkeringsplatser m.m. Nästan halva etappen som totalt är 4 km går därför på asfaltväg men detta kompenseras när resterande sträcka följer Nyköpingsån med fågelliv på vattnet och i buskar och träd. Det finns också planer på att tillsammans med Nyköpings Kommun bygga en fiskeramp. I ett projekt Utveckling för Arnö planerar Nyköpings Kommun att anlägga bad för hästar samt ridstigar för Örstigs Ridskola. Ridskolan ligger inom området för rundslingan etapp 45:1. Björn Sundblad bidrar med den insats som behöver göras från Sörmlandsleden. Vid Strandstuviken på etapp 45:1 har kommunen förlängt en träbro så att rullstolsbundna kan ta sig fram till det fina fågelskyddsområdet. Den 5/11 var räcket trasigt på bägge sidorna. Det kan vara en älg som försökt hoppa över. Arne Dahlberg har avsagt sig fortsatt jobb med leden. Vi vill ge honom ett stort tack för flera år som medansvarig på etapperna 44:2 och 45. Harald Bengtsson Region 14. Holmsjön Nynäsområdet Gisekvarn Vi hade ett vårmöte i slutet av april och samlades vid Skottvångs gruva. Där fick vi en initierad och intressant guidning av gruvan och information om den kolmila som varje år reses och kolas där. Det var Peter Swärd som är inblandad i både gruvföreningen och Sörmlandsleden som guidade oss. Därefter gjorde vi en liten vandring på en slinga runt gruvan. Sedvanliga mötesförhandlingar höll vi i gruvföreningens stuga. En rejäl avverkning har gjorts på Nynäsområdet etapp 54 i närheten av Månbacken, vilket inneburit smärre omdragningar och ommärkning av leden. Nestorn bland etappledarna, Bertil Lundell (etapp 49) har pensionerat sig efter 33 år! i Sörmlandsledens tjänst. Etappen tas över av undertecknad S-O Jonsson som samtidigt avgår som regionansvarig. Den tjänsten är ledig och kan rekommenderas. Nynäsområdet är mycket intressant och etappledarna arbetsamma och trevliga. Jag har haft en väldigt fin tid som regionansvarig i 10 år. S O Jonsson Region 15. Gisekvarn Trosa Tullgarn Skanssundet Inget revolutionerande har hänt inom regionen utom det vanliga jobbet såsom uppröjning efter kalhyggen, slyröjning, målning och byte av pilar. Uppsättning av nya stolpar bl.a. efter ett sabotage på en lång sträcka. Allt detta arbete har jag utfört med en etappledare. Under året har två etappledare slutat som ännu inte är ersatta. Weine Johansson Region 16. Skanssundet Viad Lida Vi har fått en ny medarbetare Hans Nelsäter. Det är vi glada för. Han är etappledare på etapp 59 från Skanssundet till Björndammen. Vid sjön Stora Träsket på etapp 60 kommer vi i vinter att sjösätta en flytbrygga på isen utanför skärmskyddet. En bro med tillhörande spänger över ån från Stora Träsket har blivit utbytta mot nya och bättre. En ny blåmärkt avstickare på etapp 61 som leder till busshållplats vid Grödinge kyrka har tillkommit. Skogsgallring på Husbyhammaren etapp 62 sätter sina spår en sådan här blötsommar. M.V.H. Lasse Dahlman Slut på rapporterna från regionerna. 19

20 Våra sponsorer 2004 ABEKA Nyköping Arbetsförmedlingen Oxelösund Arkitektkopia Nyköping Berendsen Textil Service AB Nyköping Bilaffären i Oxelösund AB Bilcenter Augustsson & Anderzon AB Nyköping Blomster Design i Oxelösund Carlssons Glas AB Oxelösund Clas-Åke Pettersson Ålberga Comfort Hotel Kompaniet Nyköping Curt Faber AB DUKA i Katrineholm DÄCKCENTER Nyköping ELEKTROTJÄNST Katrineholm Eliassons Järn AB Oxelösund ERA Mäklarna Nyköping Ernst & Young Nyköping Folksam Ömsesidig sakförs Eskilstuna Folktandvården Sörmland GOTHEK GRÄV & SKOG Nyköping Göranssons Skogsentreprenad AB Hellmanska Gården Nyköping Holmgrens Färghus AB Nyköping Hotell Ankaret Oxelösund Hotell Blommenhof Nyköping Hotell Gillet Katrineholm Hotell Statt i Katrineholm AB Hotell Wiktoria Nyköping Hyrmaskiner Bo Zenk AB Nyköping Hälsoboden i Oxelösund IBIS Hotel Nyköping ICA Kronhallen Nyköping ICA Kvantum Oxelösund IVT Industrier AB Katrineholm J.F. Åkerberg & Son AB Jober Fritid AB/Intersport Nyköping Johnells Kastanjetten i Oxelösund AB KWD Group AB Nyköping Lamiflex Lindells Måleritjänst AB Oxelösund Länsförsäkringar i Södermanland AB MA Production AB Marsvikens kurs & konferensgård AB Mullhyttans Utvecklings AB Mäklarhuset Lundvalls Nyköping Nordea (Nyköping) Nyköpings Järnmontering AB Oxelösunds Hamn Oxelösunds Rör AB park inn Nyköping Petterssons Bokhandel i Katrineholm Previa Södermanlands län Rehns i Nyköping AB Rörmontage i Nyköping AB S Thunman Entreprenad o Lantbruk AB SEB Oxelösund Sjösa Trä AB Nyköping Skandiamäklarna Nyköping/Oxelösund SKF Mekan AB Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen SSAB i Oxelösund AB Stafsjö Bruk AB StorKöksGruppen Öst Svenska AB Svensk Fastighetsförmedling Katrineholm Svensk Fastighetsförmedling Nyköping Svenska Lantmännen Maskin AB Nyköping Södermanlands Nyheter Sörmlandsbygden The Body Shop Svenska AB Thorsman & Co AB Tuna Motell & Värdshus Wettergrens Tak AB Nyköping Villaägarna i Nyköping Wreta Gestgifveri Värme & Vatten AB Nyköping Åsa Folkhögskola ÖSB AB Tack för ert stöd! Korsord nr Samtliga inlämnade lösningar var rätt. Vinnare av grillpinnar blev - Lena Cernerud-Jonson Södertälje, Siv Bengtsson Åkers Styckebruk och Margaret Allvar Nordkvist Stigtomta. Grattis! Redaktionen önskar alla läsare en God Jul och Ett Gott Nytt År

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2005

HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2005 HÄNT PÅ LEDEN Informationsblad från Föreningen Sörmlandsleden, nr 2 vintern 2005 Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

HÄNT PÅ leden. Familjen Klingstens blogg Landstinget vandrar på leden Från city till storskogen med T-banan. Nr 2 2008

HÄNT PÅ leden. Familjen Klingstens blogg Landstinget vandrar på leden Från city till storskogen med T-banan. Nr 2 2008 HÄNT PÅ leden INFORMATIONSBLAD FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2008 Familjen Klingstens blogg Landstinget vandrar på leden Från city till storskogen med T-banan Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008

DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 AUGUSTI SEPTEMBER 2008 40-ÅRSFEST MED DUNDER & BRAK Nu har Östra Aros Motorcykelklubb inlett firandet av 40-årsjubiléet. Den fina festen vid kåken i mitten

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6 MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER Juni 2 0 0 6 Hej på Er kära medlemmar! Trots lite ostadig väder till att börja med så verkar det nu som att vi ska få en varm

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 1 HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Föreningens ledning har under året bestått av följande ledamöter och funktionärer: Styrelse: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 Tiden går fort, alldeles för fort! Vi tycker det var igår vi skickade vårt förra brev, men igår var det hela sex veckor sedan. Och visst har

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer