50 år. Sollentuna Rotaryklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "50 år. Sollentuna Rotaryklubb 1959-2009"

Transkript

1 Sollentuna Rotaryklubb 50 år Turebergs Torg igår och idag. Mycket har förändrats i Sollentuna på 50 år, men vissa spår finns kvar. Där Östrings ekiperingsbutik låg 1959, huserar SEB idag. Taxibilarnas uppställningsplats är idag torgytan framför Kommunalhuset. Den svartvita bilden är fotograferad av Gösta Ask 1964 (Sollentuna Kommuns bildarkiv), färgbilden togs i april 2009 av Leif Hurtig. 1

2 ROTARY UTVECKLAR MÄNNISKOR Rotary är en politiskt- och religiöst obunden internationell sammanslutning av mer än lokala klubbar i 160 länder runt om i världen. Tillsammans är det över en miljon medlemmar, som träffas en gång i veckan för att utbyta erfarenheter. Och ta del av intressanta föredrag kring intressanta och aktuella frågor. Rotaryrörelsen har funnits i över 100 år. Den bildades i Chicago i USA redan Namnet kan härledas till att den grundande klubben införde en rutin med träffar som roterade mellan medlemmarna som värdar. Fortfarande gäller att Rotary är en organisation som för samman ledande representanter för näringsliv och samhälle och uppmuntrar till handling i fred och samverkan, inte minst etiskt. VI LEVER I SAMMA VÄRLD Rotary har en viktig roll i den internationella utvecklingen. Rotary medverkar och driver många humanitära, medicinska och fredsbevarande projekt runt om i världen. Ett av de viktigare har varit den världsomfattande kampanjen mot polio Polio Plus. Målet, som sattes för ett par decennier sedan, var att alla barn i världen skulle vaccineras mot polio före år Rotary har anslagit mer än 2 miljarder kronor till anskaffning av poliovaccin. Det har räckt för att vaccinera miljoner barn i 120 länder. LÄKARBANKEN ETT INITIATIV I ROTARYREGI Stark koppling till Rotarys satsning kring utrotning av polio har den läkarbank som Rotary i Sverige har initierat. Varje år sänds c:a 150 läkare ut för att arbeta i utvecklingsländer. Resa och uppehälle bekostas av Rotarys Läkarbank i samverkan Rotary Foundation. Sollentuna Rotaryklubb har delfinansierat uppbyggnaden av barnhem i Thailand, där vi under flera år bidrog med kronor per år. En ansenlig summa både för oss och framförallt för de många föräldralösa barn i Thailand, som på detta sätt fick hjälp till ett bättre liv. SOLLENTUNA ÄR EN VIKTIG DEL I ROTARYARBETET Sollentuna Rotaryklubb har verkat i 50 år och består idag av ett 60-tal medlemmar, som träffas till en enkel gemensam måltid varje onsdag på Star Hotel i Sollentuna Centrum. Rotary är till för att utveckla människor och medverka till att möjligheter skapas inom sakområden som yrkestjänst, samhällstjänst, internationell tjänst och ungdomstjänst. Vi känner därutöver starkt engagemang för Sollentuna, vår hembygd och verksamhetsområde, vilket naturligt innebär att många av våra projekt centreras till livet i Sollentuna. ETT PROJEKT: MER ÄN DROGSNURROR TILL SOLLENTUNAFÖRÄLDRAR Drogsnurran är ett viktigt projekt som Rotaryklubbar i stockholmsregionen satsat stor energi och mycket arbete på under de senaste åren. Drogsnurran är ett enkelt redskap med vilket föräldrar kan öka sina kunskaper om vilka droger som finns i barnens närhet. Med drogsnurran erbjuds överskådlig information, som hjälper till att identifiera om en person nyttjat alkohol eller andra droger. Över drogsnurror har under de senaste åren delats ut till föräldrar med ungdomar i nedre tonåren. Rotarys mål är att informera om, och identifiera möjliga problem innan ungdomarna hunnit bli nyttjare. Därför informeras föräldrar med ungdomar i årskurs 6 i samråd med kommunens skolor. Som bas för antidrogarbetet används den undersökning om ungdomars drogvanor i Sollentuna, som kommunen genomför varje år. Rotarys initiativ har rönt stor uppskattning bland Sollentunas föräldrar och skolpersonal, och klubben upplever att man bidragit till att missbruksproblemen, sett över de senaste tio åren, har minskat. KUNSKAPER SKA MAN DELA MED SIG AV Rotary består av människor med olika kompetenser och erfarenheter, åldrar och kön. Ansvars- kännande personer som vill dela med sig. Där- för är ett av våra projekt att, genom mentorskap, medverka till att människor från andra länder och kulturer kan få arbete och fotfäste här. Tillsammans har vi stött många medmänniskor som, trots god yrkesutbildning från sitt hemland, ändå haft svårigheter att hitta en passande anställning här. Det kan vara svårt för den som kommer ny till vårt land att komma in på arbetsmarknaden på grund av begränsade kontakter. Därför vill klubben utnyttja de möjligheter, som vi faktiskt har, för att finna nya meningsfulla jobb. UNGDOMSUTBYTE ÖKAR INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE Ett av Rotarys initiativ är att hjälpa ungdomar att möta andra människor och kulturer. Sollentuna Rotaryklubb har informerat i gymnasieskolor om möjligheten att bli utbytesstudent och få resa ut för utbildning och nya intryck i andra länder. Under de senaste åren har ungdom från Sollentuna studerat i USA, samtidigt som vi tagit emot besök bl.a från Mexico. Klubben har också medverkat till att Group Study Exchange -programmet med unga yrkesaktiva deltagare blivit meningsfulla program för deltagarna. Utöver den internationellt profilerade programmen delar klubben ut stipendier ur särskilda medlemsdonationer till elever inom Sollentuna skolor. VI ENGAGERAR OSS Sollentuna Rotaryklubb och dess engagemang inom Sollentuna kommun handlar både om att utveckla och stödja. Drogsnurran och deltagande vid skolornas föräldramöten är ett exempel. Mentorsverksamheten för att försöka få invandrare att snabbare komman in och få både arbete och fotfäste i det svenska samhället är ett annat av våra stora projekt. Vi är också engagerade i mentorsverksamhet för dem som önskar starta eget företagande och är aktiva när det gäller ungdomsutbyte med andra länder. Medlemmarna i Sollentuna Rotaryklubb engagerar sig för att människor ska möta en bättre tillvaro i både närsamhället och internationellt. 2 3

3 Omtanke utan baktanke Sollentuna Rotaryklubb entreprenörer med samhällsengagemang sedan 50 år! Rotary International (RI) är en mångkulturell organisation med drygt 1,2 miljoner medlemmar män och kvinnor i rotaryklubbar i 166 länder. I Sverige finns över rotarianer, som är medlemmar i närmare 600 klubbar indelade i tio distrikt. Rotary är politiskt och religiöst oberoende med starkt global förankring. Förståelse, em pati och fred mellan människor och länder prioriteras. Likaså främjas höga etiska ideal inom alla yrkes områden. Klubbens medlemmar förutsätts vara ledande representanter inom sitt upptagnings område för olika yrken. Rotarys övergripande valspråk är: Service Above Self. En fri översättning till svenska skulle kunna vara: Omtanke utan baktanke. Nedan följer en historik över Sollentuna Rotaryklubbs tillblivelse. Den bygger i huvudsak på den text som Per Naess skrev till 45-årsjubileet Den 23 f e b r u a r i 1905 bildade advokaten Paul Harris och några kamrater från skilda branscher och med olika yrkesbakgrunder det som skulle kunna kallas en första Rotaryklubb i Chicago, Illinois. Att namnet kom att bli Rotary, beror på att värdskapet för sammankomsterna roterar mellan olika medlemmar. Rotaryrörelsen spreds först inom USA, men efter några år började den spridas internationellt. Den första klubben i Sverige, Stockholms Rotaryklubb, bildades 1926 och följdes av klubbar i Göteborg och Helsingborg Fram till 1939 bildades sedan klubbar i flertalet svenska medelstora och större städer. Andra världskriget dämpade utvecklingen, men med krigsslutet kom nya impulser och ambitioner. Det internationella samarbetet och Rotaryrörelsen tilltalade den unga efterkrigsgenerationen och under 1950-talet bildades flera Rotaryklubbar i Stockholmsregionen. Det började redan 1958 Olof Cardell, direktör för ett, vid den tiden välkänt sollentunaföretag, AB Stålsvets, tog initiativet till att bilda Sollentuna Rotaryklubb tillsammans med Olof Vidaeus, skoldirektör i Sollentuna kommun. Olof Cardell Solnaklubben åtog sig att bli fadderklubb för en Rotaryklubb i Sollentuna. Den 6 mars 1958 samlades Reinhold Rudbeck, Olof Vidaeus, Sven Olof Rosenqvist, Sven Lutteman och Karl-Erik Hallberg hemma hos Olof Cardell, där man diskuterade förutsättningarna för att bilda Sollentuna Rotaryklubb. Den 18 april 1958 fick fadderklubben i Solna en Extension Survey för anmälan av den blivande Sollentuna Rotaryklubb. Ansökan från den nya klubben fick utomordentligt stöd av Solnaklubbens president och sekreterare, herrarna K. E.Fylking och K. V. Gorton båda hängivna rotarianer och väl kunniga i Rotarys formaliteter. Även dåvarande distriktsguvernören, Nils Sundbäck, Stockholm Norra Rotaryklubb, lämnade sitt stöd. Den 22 oktober 1958 meddelade fadderklubben i Solna, att det av de sex stiftarna översända materialet hade granskats och att goda förutsättningar fanns för att Sollentuna Rotaryklubb skulle godkännas. Därmed tog stiftarna kontakt med ett antal föreslagna medlemmar och kallade till ett konstituerande sammanträde den 4 november Detta möte besöktes av 23 blivande medlemmar samt distriktsguvernören och presidenten i fadderklubben. Vid mötet fastställdes stadgar och övriga frågor enligt Rotary Internationals statuter. Det första veckosammanträdet i Sollentuna Provisional Rotaryklubb hölls den 24 november Godkänd som medlem i Rotary International 4/ Den 4 februari 1959 meddelade Rotary International, i ett brev från Europasekreteraren W. Pantzar, att man godkänt Sollentuna Rotaryklubb som medlem. Därefter anlände brev både från Generalsekreteraren för Rotary International och Rotarys världspresident där man hälsade den nya medlemmen Sollentuna Rotaryklubb välkommen i Rotarys världsomspännande verksamhet. Charterfest på Ulriksdal Den högtidliga charterfesten tillsammans med medlemmarnas damer hölls på Ulriksdals värdshus den 4 maj. Tidigare under dagen hade distriktsguvernören, Nils Sundbäck, under högtidliga former överlämnat charterbrevet vid en ceremoni i Sollentuna kyrka. Program vid Sollentuna Rotaryklubbs Charterhögtidlighet i Sollentuna kyrka Måndagen den 4 maj 1959 kl. 18.oo 1. Orgelpreludium 2. Sv. Psalm 139: Altartjänst 4. Sv. Psalm 502: Hälsningsanförande av Presidenten Friherre Reinhold Rudbeck 6. Musik 7. Högtidstal av Distriktsguvenören Rektor Nils Sundbäck, som överlämnar charterbrevet. 8. Musik 9. Hälsning från fadderklubben i Solna 10. Hälsningar från främmande klubbar 11. Sv. Psalm 13: 4 Vid orgeln: Musikdirektör O. Eksell. De kontaktade K.E. Fylking, rektor vid Solna Charterbrevet som överlämnades i läroverk och president i Solna Rotaryklubb. Sollentuna Kyrka den 4 maj 1959 samt högtidsprogrammet. 4 5

4 Sollentuna Rotaryklubb en förening som sjuder av aktivitet Som alla andra sammanslutningar har Sollentuna Rotaryklubb säkerligen haft sina upp- och nedgångar, men torde idag vara en av regionens mest aktiva rotaryklubbar. Klubben har välbesökta lunchmöten med stimulerande föredragshållare, många aktiviteter inom ramen för mentorsverksamhet för invandrare, förebyggande aktiviteter mot droger inom Sollentuna skolor, besök på kommunens arbetsplatser, medverkan i Rotarys ungdomsutbyte och stipendieutveckling. Låt oss se hur klubben utvecklats under de gångna fem dekaderna. So l l e n t u n a Ro ta ry k l u b b b e s t o d v i d starten av 25 medlemmar en skara som under perioden fram till 1969 växte till 43 medlemmar. Charterpresident och president under det första verksamhetsåret var kammarherren och ryttmästaren Reinhold Rudbeck ( ), som senare deltog i klubbens sammanträden långt upp i hög ålder. Reinhold Rudbeck Klubbens sammankomster hölls fram till början av 1970-talet på Ulriksdals värdshus, utom en kort period när värdshuset reparerades och klubbens möten istället hölls på Stallmästargården. Sammanträdesdag var från början måndagar och senare under flera år fredagar. Sedan blev det under en lång period åter måndagar kl , som var tiden för den regelbundna veckosammankomsten. Vanligen höll en inbjuden föreläsare ett anförande efter måltiden. Man provade även under den här tiden också att ha träffar på kvällar och morgnar dock utan större framgång. Föredrag och festligheter Reinhold Rudbeck gjorde under de första tio åren en systematisk översikt över programpunkter vid klubbens lunchföredrag. Av 25 angivna ämnesområden toppar rotary följd av samhälle, Industri och teknik, industri och handel. Av bevarade noteringar framgår att lunchprogrammen var både av hög standard och mycket lyckade. Vid sidan av lunchmötena roade sig klubbmedlemmarna både med varandra och sina Ulriksdals värdshus historisk mark för Sollentuna Rotaryklubb... fruar. I charterhögtiden i Sollentuna kyrka och i den efterföljande festen på Ulriksdal deltog 61 personer. Det framgår också att man festade med gåsmiddag den 16 november 1959 och hade vårfest 2 maj, båda på Ulriksdals värdshus. Den här typen av festligheter blev sedan en tradition under det första årtiondet. Därutöver hade man ungdomsutbyte med andra länder under aktuella år. Lokalt gjordes dessutom stora insatser för bl.a synskadade och klubben medverkade i aktiviteter för de äldre inom kommunen : Ett årtionde då sociala samvaron dominerar Under dessa tio år ökade antalet medlemmar ytterligare, och bestod 1979 av 57 medlemmar. Flera av dagens medlemmar anslöt sig till klubben under den här perioden: Stig Söderström (1972), Lars Löwing (1974), Per Naess (1974), Thorgny Ström (1975), Ingwar Svensson (1978). I början av 1973 flyttades lunchmötena till nya Sollentuna Golfklubb, där golfhuset blivit klart och en restaurang öppnats. Klubben fick disponera klubbhusets övervåning, som erbjöd en lugn och ostörd miljö. Lunchmötena kom nu att flyttas till onsdagar. Ett problem var att restaurangen saknade motivation att hålla öppet vintertid och att snöröjningen inte fungerade särskilt väl. Men lunchföredragen höll även under den här tiden en mycket hög nivå. Sollentuna Golfklubbs restaurang idag. Välkänd för golfspelande medlemmar... Ett antal regelbundet återkommande fester arrangerades och genom klubbens egen kapellmästare Thorgny Ströms medverkan gästades klubben av ett stort antal sångartister. Klubben tog initiativ för att årligen bjuda in studenter och unga yrkesarbetande från andra länder och detta fortsatte aktivt under hela 70-talet. Sollentuna Rotaryklubb var tidigt igång med internationellt ungdomsutbyte. Här överlämnar Joheit Shimorama standar från Sapporo RK

5 Vid 15-årsjubileet på Edsbergs Slott 21/ överlämnades Rotarynålar till John Örtengren, Rolf Johansson, Lennart Fogel och Claes Melander : De många aktiviteternas årtionde Under 80-talet hade klubben i genomsnitt 60 medlemmar. I upptagningsområdet fanns ett aktivt näringsliv och när Kista nu utvecklades, kom många av dem som jobbade där, men som bodde i Sollentuna, att söka sig till Sollentuna Rotaryklubb. När Star Hotel etablerades i Sollentuna Centrum blev det i mitten av åttiotalet aktuellt att byta mötesplats. Ägaren till Star Hotel, Ejnar Söder, blev medlem i klubben, vilket kanske bidrog till att klubben redan från början fick ett gott mottagande på hotellet. Programkommittéerna under de här åren erbjöd klubben utomordentliga lunchprogram med stundom lysande talare. Det är i hög grad relevant att beskriva klubbens föredragsutbud vid luncherna som koncentrerad allmänbildning. Stor aktivitet även i övrigt, både när det gällde information i form av veckobrev och ett ambitiöst socialt engagemang. Klubben engagerade sig hårt i distriktet och även internationellt för att kvinnor skulle kunna bli medlemmar i rotaryrörelsen : Kvinnornas inträde i Rotary Klubbens intensiva engagemang angående möjligheten för kvinnliga medlemmar bar frukt och kvinnor välkomnades som medlemmar i Rotary från Det breddade rekryteringsbasen för Sollentuna Rotaryklubb och klubben började arbeta aktivt för att få in kvinnor som medlemmar. I slutet av perioden initierades ett projekt för delfinansiering av ett barnhem i Thailand, där klubbens bidrag var kronor per år. Birgitta Schwinn blev klubbens första kvinn liga medlem Det internationella ungdomsutbytet fortsatte. Vi tog emot studenter/stipendiater från andra länder och gav även möjlighet för unga från Sollentuna att få studera i ett annat land. Tidig Rotaryfest där vi bl.a känner igen Stig Söderström med fru Dorotea. Scandic Star Hotel är fortfarande klubbens fasta punkt varje onsdag lunch. 8 9

6 : En aktiv klubb värd att besöka ofta! År 2000 fick klubben sin första kvinnliga president, Cristina Callmer. Sollentuna Rotaryklubb har varit en mycket aktiv klubbmed hög närvaro på veckomötena. Skälet till detta torde främst Christina Callmer ha varit de utomordentliga lunchföredrag som presenterats. Goda föredragshållare har varit en tradition, som under många år utmärkt klubben. Framgångsrika projekt Inom ramen för klubbens yrkestjänst medverkade klubbens medlemmar tidigare vid Rudbecksgymnasiets yrkesinformation. På grund av sviktande intresse från skolans yrkesvägledare har denna aktivitet tyvärr upphört. Mentorskap för vuxna invandrare har istället blivit ett framgångsrikt projekt inom yrkestjänsten. Syftet med projektet har varit att finna meningsfulla arbetsuppgifter i riktiga jobb i det svenska samhället, till våra nya medborgare. Antidroginformation har varit en annan viktig samhällsverksamhet, där vår rotaryklubb främst medverkat i skolornas föräldramöten. De senaste åren har vi delat ut c:a 500 drogsnurror per år till föräldrar med barn i klass 6. Även direktinformation till elever och skolpersonal i Rudbecksgymnasiet har genomförts av klubben. Det internationella arbetet har också bedömts som mycket angeläget, inte minst på ungdomssidan. Klubben har deltagit i Rotarys ungdomsutbyte med sollentunaungdomar utomlands och utländska ungdomar boende i sollentunafamiljer. Klubben har även medverkat till att utbytet på distriktsnivå, Group Study Exchange (DSE) med unga yrkesaktiva, har blivit meningsfulla program för deltagarna. Som ett led i det internationella arbetet har också Sollentuna Rotaryklubb medverkat i rotaryarbetet i Ryssland och har sedan februari 2005 en rysk vänklubb, rotaryklubben i Dimitrov, 60 km norr om Moskva. MÖTEN, KONFERENSER, KICK-OFF, FESTER, BRÖLLOP, MINGEL Bergendal vid Edsviken i Sollentuna - 20 minuter från Stockholm City - 20 minuter från Arlanda Presidenterna i Dimitrov Rotaryklubb Galina Zhikhariova (till höger) och Christina Naess i Sollentuna RK utväxlade standar och intentioner om framtida samarbete vid ett möte i Dimitrov Foto: An d e r s Ah l b e r g Landsnoravägen Sollentuna

7 Klubbpresidenter och RI-representanter, Sollentuna Rotary klubb År Namn Yrkesverksamhet År Namn Yrkesverksamhet Klubbpresidenter Reinhold Rudbeck Kammarherre, ryttmästare (PHF=Paul Harris Fellow, charterpresident) Olof Cardell Direktör för AB Stålsvets Sven-Olof Rosenqvist Civilingenjör, Jästbolaget Olof Vidaeus Skoldirektör i Sollentuna kommun Lage Knape Stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun Nils Göransson Rektor i Sollentuna kommun (PHF) Johan Curman Agronom, lantbrukare Edsby o Antuna gårdar Gösta Elghufvud Fastighetschef i Kungl. Byggnadsstyrelsen Georg Menzinsky Fil.dr. Forskningschef i Jästbolaget Sven-Olov Fredriksson Civilingenjör, Jästbolaget (PHF) Carl Holmberg Rektor i Sollentuna kommun Evert Hoffstedt Disponent, AB Skrivrit Mats Bergman Brandchef i Sollentuna kommun Olov Kihlström Boktryckare, Kihlström & Söner AB Arne Segerros Landskapsarkitekt, egen konsultverksamhet Gunnar Deleborn Ingenjör och fabrikschef vid 3M Stig Högberg Direktör i OK (PHF) Paul Jarbeck Disponent i Svenska Esso AB Rolf Axelsson Direktör för eget fastighetsbolag Gunnar Strömlinde Fögderichef vid Skattemyndigheten Sture Prebert VD för AB Sollentunahem Hugo Norgren Platschef, OBS stormarknad i Rotebro Per Naess Jurist, Informationschef i IBM Svenska AB (PHF) Thorgny Ström Kapellmästare (PHF) Bengt Frid VD för Solna Offset AB Stig Lönnberg VD för Nordprint Lennart Fogel Jurist, VD för NTF Bengt Åke Lindhe Leg. läkare, privatpraktiserande Alfred Berglund Ekonomichef inom försäkringsbranschen Lars Zetterstedt Arkitekt SAR, Norr Arkitekter AB Åke Ahlander Marknadsdirektör, Metro Ljusreklam Åke von Schéele Överste vid infanteriet Carl Borgenstierna Jurist, informationschef i Skandia Bengt Jutvik Direktör i OK Ingvar Alba Tandläkare, klinikchef i Folktandvården Hans Lienzén Utbildningschef, WASA Försäkring Johan Hermelin Teknisk direktör i Sollentuna kommun Stig Söderström Egen företagare, Nord Heat AB (PHF) Bo Creutzer Direktör, Erco läkemedel Charles Puskaric Bankdirektör i Föreningsbanken Ted Hagelberg Pilot i SAS Christina Callmer Marknadschef, LM Ericsson Sune Nilsson Administrativ direktör, KG Knutsson AB Anders Ahlberg Flygkapten i SAS Bo Palmgren Direktör för PEKÅ Tandtekniska AB Christina Naess Fil kand. Kommunalråd i Sollentuna kommun Marianne Sagelius VD för Sollentunahälsan AB Maj Christiansson Civilekonom i Sollentuna kommun Bo Renborg Civilingenjör, egen företagare Rolf Hjelte Egen företagare Distriktsguvernör Rotary International, Distrikt Per Naess Jur kand, Marknadschef i IBM Svenska AB (PHF) Distriktssekreterare Rotary International, Distrikt Birgitta Schwinn Dietist (PHF) 12 13

8 Medlemmar i Sollentuna Rotaryklubb namn, yrke, födelseår, inträdesår i Sollentuna RK (resp. tidigare inträdesår i annan rotaryklubb) och rotarytillhörighet ( Nedanstående lista är troligen ej komplett) Totala antalet medlemmar under perioden (april) = 211 st Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Ahlander Åke Direktör (74) Sollentuna RK Ahlberg Anders Pilot Sollentuna RK Alba Ingvar Cheftandläkare Sollentuna RK Arnesson Lars Förbundskapten Anderssson Fredrik Bankdirektör Sollentuna RK Andersson Ronnie Direktör (92) Norrtälje Roden RK Andersson Valborg Direktör Sollentuna RK Anderzon Valborg Försäkringsdirektör Andréasson Rolf Bankdirektör (84) - Ankarcrona Ted Ryttmästare Arwidsson Dag Projektledare Axelsson Rolf Direktör Sollentuna RK Banfors Berndt Projektledare Sollentuna RK Bergholtz Ragnar Stadsingenjör Berglund Alfred Ekonomichef Berglund Dag Bankdirektör Berglund Lars Aukt. revisor Nacka RK Bergman Anders Direktör Sollentuna RK Bergman Mats Brandchef Beronius Björn Tandläkare Sollentuna RK Bille Rustan Direktör (66) - Billengren Leif Psykiater Billing Christer Bolagsjurist Billtoft Lars-Erik Distriktschef Björkman Allan Doktor Björkman Bo Civilingenjör (82) Sollentuna RK Boivie Gustav Rektor Borgen Ole Biskop Borgenstierna Carl Informationschef Boström Göran Bankdirektör Sollentuna RK Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Boström Mats Direktör Sollentuna RK Boström Ulf Bankdirektör Järfälla RK Brolinsson Carina Försäljningschef Börjeson Bengt Ingenjör / VD Callemo Lars VD Sollentuna RK Callmer Christina Marknadschef Sollentuna RK Cardell Olof Direktör Carminger Lars Civilingenjör Casserdahl Erik Disponent Conradsson Sven Apotekare Christiansson Maj Civilekonom Sollentuna RK Clarkson Dag Finanskonsult Sollentuna RK Creutzer Bo Direktör Curman Johan Agronom Upplands Väsby RK Davén Hugo Direktör (77) - Deleborn Gunnar Fabrikschef Dyberg Urban Civilingenjör Ekholm Stig Direktör Eklund Lars-Olof Bitr. skoldirektör Ekman Björn Tandtekniker Upplands Väsby RK Ekstrand Peder VD Sollentuna RK Eliassen Gro Skolchef 2008 Sollentuna RK Elghufvud Gösta Fastighetschef (50) - Emtell Harald Disponent Englund Carl-Gösta Chefsbibliotekarie (65) - Enström Emil Bankkamrer Envall Stig Marknadsdirektör (84) - Eriksson Roland Bankdirektör Erixon Anders Stadsarkitekt Norrtälje Roden RK von Essen Wilhelm Överingenjör Finell Kent Redaktör Flodberg Peter Marknadschef Flygt Bengt Byggnadschef Fogel Lennart Advokat / VD Fredriksson Lars Överingenjör Fredriksson Sven-Olov Civilingenjör (54) - Frid Bengt Direktör Gibson Lena Direktör Sollentuna RK Gibson Urban Kommunalråd Sollentuna Tureberg RK Grunander Erik Direktör Gullstedt Lars Direktör (76) - Gustavsson Erik Direktör

9 Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Göransson Nils Rektor Hagelborg Ted Pilot Hagman Gunno Målarmästare Hallberg Karl-Erik Direktör Hellberg Ulf Vd Sollentuna RK Henningsson Thom Ingenjör Hermelin Johan Teknisk direktör Sollentuna RK Hernell Lars Platschef Sollentuna RK Hildebrand Leif Gymnasiechef Sollentuna RK Hjelte Lis-Marie Civilekonom Sollentuna RK Hjelte Rolf Marknadschef Sollentuna RK Hoffstedt Evert Försäljningsdir Holmberg Carl Rektor Hultkvist Anders 2008 Sollentuna RK Högberg Stig Direktör (62) Sollentuna RK Iversen Torbjörn Boktryckare Jacobsson Bo Leg. läkare, docent Jarbeck Paul Disponent (52) Höganäs RK Jensen Eva Platschef Sollentuna RK Johannesson Gustaf Direktör Johansson Björn Direktör (78) Sollentuna RK Johansson Eric Disponent Johansson Karl-Eine Fabrikör Johansson Rolf Skoldirektör Uppsala RK Johansson Söderström Catharina Aukt. revisor Sollentuna RK Jones Arne Skulptör (67) - Joste Sten Civilingenjör Jutvik Bengt Direktör Jävervall Gunnar Försäljare Jönsson Knut Civilingenjör Sigtuna RK Karlsson Björn Direktör (91) Sollentuna RK Karlsson Sten Köpman Karmitsa Seppo Konsult Kihlström Olov Boktryckare Klaasen Arno Företagsläkare Knape Lage Stadsbyggn.chef (44) - Kullgard Benkt Överstelöjtnant (92) Sollentuna RK Kylberg Lars Direktör LaFolie Pierre Med. dr Lagergren Curt Överläkare Lagerlöf Bengt Professor Lagerstam Kurt Direktör Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Leden Max Rektor Lienzén Hans Utbildningschef Sollentuna RK Lignell Peter Polismästare Lindahl Sture Överste Lindbom Bengt Bankdirektör Lindgren Bertil Distributionschef Lindquist Anders Affärsstrateg Sollentuna RK Lindhe Bengt-Åke Leg. läkare Sollentuna RK Lizell Bengt Civilingenjör / VD (67) - Lundstedt Sven Försäljningschef Lutteman Sven Landsfiskal Lönnberg Stig Civilekonom / VD Sollentuna RK Löwing Lars Distriktschef Sollentuna RK Magnusson Orvar Överingenjör Magnusson Åke Reklamdirektör Melander Klas Civilingenjör / Dir Melin Arvid Adm. direktör Sollentuna RK Menzinsky Georg Fil. dr Müller Thomas Polismästare Naess Christina Kommunalråd Sollentuna RK Naess Per Jur. kand Sollentuna RK Nilsson Sune Adm. direktör Sollentuna RK Norgren Hugo Disponent Järfälla Kvarnen RK Norrbom Björn Försäljningschef Nygren Sune Direktör Sollentuna RK Ogrins Emil Med. dr Ohlsson PG Konsult Olsson Knut Direktör Palmgren Bo Tandtekniker Sollentuna RK Palmgren Marie Utvecklingsledare Persson Lennart Bokhandlare Persson Nils Konditormästare Persson Rune Direktör Pharmansson Sten Bankdirektör Solna RK Pihl Jan Ove Civilingenjör Prebert Sture Direktör (55) Sollentuna RK Puskaric Charles Bankdirektör Sthlm Essinge RK Qundos Atef Civilingenjör Sollentuna RK Renborg Bo Civilingenjör (81) Sollentuna RK Redebring Göran Bankkamrer Rinman Kurt Civilingenjör Rittsél Ingvar Överste Huskvarna RK 16 17

10 Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Rodestam Rune Stadsarkitekt Romson Björn Civilingenjör (59) Sollentuna RK Roos Anders Kontraktsprost Sollentuna RK Rosendahl Ola Bankdirektör Rosenqvist Sven-Olof Civilingenjör Rudbeck Reinhold Kammarherre Rudhe Stig Stadsingenjör Sagelius Marianne Direktör Sollentuna RK Samelius Sven Disponent Samuelsson Arne Direktör Sandberg Göran Bankdirektör Sthlm Gamla Stan RK Sandell Rune Direktör von Schéele Åke Överste (75) - Schwinn Birgitta Dietist Sollentuna RK Segerros Arne Landskapsarkitekt Simons Kjelsnes Ulrika Marknadschef Sjödin Staffan Marknadschef Sthlm-Bromma RK Skog Gunnar Civilingenjör Skoglund Uggelberg Carin Direktör Sollentuna RK Sköld Gunnar Direktör Sollentuna RK Steneskog Gösta Civilingenjör Sollentuna RK Stjernberg Peder Rektor Strid Olle Överstelöjtnant Ström Thorgny Kapellmästare Sollentuna RK Strömlinde Gunnar Fögderidirektör (61) - Stödberg Nils Tecknare Sundberg Erik Ingenjör Svendsen Svend Byggmästare Svensson Ingvar Direktör Sollentuna RK Säfström Curt Tandläkare Söder Ejnar Hotelldirektör Söderberg Carl-Åke Kyrkoherde (70) Danderyds RK Söderkvist, Gösta VD 2006 Sollentuna RK Söderström Sten Ingenjör Söderström Stig Ingenjör Sollentuna RK Thilén Esse Överläkare (61) - Tyrefors Lars Ingenjör Upplands Väsby RK Uddling Axel Kyrkoherde Wahlgren Marie-Louise Adm. Chef 2008 Sollentuna RK Wallin Stig Direktör Wedefelt Rolf Bankkamrer Weiner Ole Finansdirektör Sollentuna RK Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Wenklo Hilding Direktör Wennerlund Per Överingenjör Westblad-Dolk Tina VD 2008 Sollentuna RK Westerlind Holger Civilingenjör Westermark Björn Köpman Westling Lennart Försäljningschef Vidaeus Olov Skoldirektör Zetterstedt Lars Arkitekt SAR Sollentuna RK Ågren Sture Laboratoriechef Sollentuna RK Örtengren John Fil. dr Sollentuna Tureberg RK Östensson Magnus Apotekare Österman Elisabeth Vice Förbundsdir Sollentuna RK, Östring Åke Direktör Sollentuna Rotaryklubb Service Above Self 18 19

11 Tårtor Kaffebröd Matbröd Catering Sollentuna Centrum, Solna Centrum Grattis! Sollentuna Rotaryklubb Vi har vår i luften och går mot ljusare tider. Tack vare ett starkt stöd från sollentunaborna som uppskattar sitt eget energibolag. Vi tackar för förtroendet och fortsätter skapa förutsättningar för ett gott liv i Sollentuna. 20

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 1964-2004 INLEDNING Det är nu 40 år sedan Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades och med anledning av det har denna

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. sid 2 Nye SM blickar framåt. sid 4-9 Rapport från GK. sid 16 Tack från FSM ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 94 sid 2 Nye SM blickar framåt sid 4-9 Rapport från GK NR 3 2013 sid 16 Tack från FSM TACK FÖR FÖRTROENDET! När jag nu vill tacka

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är.

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är. 4 2008 Karl Wistrand, vd Coop Sverige KLF s ordförandekonferens 2008 Den 29 september var KLF inbjudna till Coop Sverige i Business Park i Solna. På dagordningen var ett möte med Coop Sveriges nya vd Karl

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

Prenumerera på. 8 nummer

Prenumerera på. 8 nummer Nr. 3. maj - juni - 2011 Prenumerera på 8 nummer för endast 318:- Prenumerera nu! Missa inte en spännande värld av mat och dryck direkt hem i din brevlåda. Till dig som vill läsa om nya dryckes- och matupplevelser,

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 nyhet! private banking Private Banking & James Bond En vinnande ramsa i maris värld entreprenörsakademin två familjer med fyra

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992

KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICAs personaltidning KONTAKTEN Nr 4 Torsdagen den 19 mars 1992 ICA står modell för freonavvecklingen? Användningen av freon berör ICA-organisationen i hög grad då varje DC, butik och de flesta ICA-bilar

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer