50 år. Sollentuna Rotaryklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "50 år. Sollentuna Rotaryklubb 1959-2009"

Transkript

1 Sollentuna Rotaryklubb 50 år Turebergs Torg igår och idag. Mycket har förändrats i Sollentuna på 50 år, men vissa spår finns kvar. Där Östrings ekiperingsbutik låg 1959, huserar SEB idag. Taxibilarnas uppställningsplats är idag torgytan framför Kommunalhuset. Den svartvita bilden är fotograferad av Gösta Ask 1964 (Sollentuna Kommuns bildarkiv), färgbilden togs i april 2009 av Leif Hurtig. 1

2 ROTARY UTVECKLAR MÄNNISKOR Rotary är en politiskt- och religiöst obunden internationell sammanslutning av mer än lokala klubbar i 160 länder runt om i världen. Tillsammans är det över en miljon medlemmar, som träffas en gång i veckan för att utbyta erfarenheter. Och ta del av intressanta föredrag kring intressanta och aktuella frågor. Rotaryrörelsen har funnits i över 100 år. Den bildades i Chicago i USA redan Namnet kan härledas till att den grundande klubben införde en rutin med träffar som roterade mellan medlemmarna som värdar. Fortfarande gäller att Rotary är en organisation som för samman ledande representanter för näringsliv och samhälle och uppmuntrar till handling i fred och samverkan, inte minst etiskt. VI LEVER I SAMMA VÄRLD Rotary har en viktig roll i den internationella utvecklingen. Rotary medverkar och driver många humanitära, medicinska och fredsbevarande projekt runt om i världen. Ett av de viktigare har varit den världsomfattande kampanjen mot polio Polio Plus. Målet, som sattes för ett par decennier sedan, var att alla barn i världen skulle vaccineras mot polio före år Rotary har anslagit mer än 2 miljarder kronor till anskaffning av poliovaccin. Det har räckt för att vaccinera miljoner barn i 120 länder. LÄKARBANKEN ETT INITIATIV I ROTARYREGI Stark koppling till Rotarys satsning kring utrotning av polio har den läkarbank som Rotary i Sverige har initierat. Varje år sänds c:a 150 läkare ut för att arbeta i utvecklingsländer. Resa och uppehälle bekostas av Rotarys Läkarbank i samverkan Rotary Foundation. Sollentuna Rotaryklubb har delfinansierat uppbyggnaden av barnhem i Thailand, där vi under flera år bidrog med kronor per år. En ansenlig summa både för oss och framförallt för de många föräldralösa barn i Thailand, som på detta sätt fick hjälp till ett bättre liv. SOLLENTUNA ÄR EN VIKTIG DEL I ROTARYARBETET Sollentuna Rotaryklubb har verkat i 50 år och består idag av ett 60-tal medlemmar, som träffas till en enkel gemensam måltid varje onsdag på Star Hotel i Sollentuna Centrum. Rotary är till för att utveckla människor och medverka till att möjligheter skapas inom sakområden som yrkestjänst, samhällstjänst, internationell tjänst och ungdomstjänst. Vi känner därutöver starkt engagemang för Sollentuna, vår hembygd och verksamhetsområde, vilket naturligt innebär att många av våra projekt centreras till livet i Sollentuna. ETT PROJEKT: MER ÄN DROGSNURROR TILL SOLLENTUNAFÖRÄLDRAR Drogsnurran är ett viktigt projekt som Rotaryklubbar i stockholmsregionen satsat stor energi och mycket arbete på under de senaste åren. Drogsnurran är ett enkelt redskap med vilket föräldrar kan öka sina kunskaper om vilka droger som finns i barnens närhet. Med drogsnurran erbjuds överskådlig information, som hjälper till att identifiera om en person nyttjat alkohol eller andra droger. Över drogsnurror har under de senaste åren delats ut till föräldrar med ungdomar i nedre tonåren. Rotarys mål är att informera om, och identifiera möjliga problem innan ungdomarna hunnit bli nyttjare. Därför informeras föräldrar med ungdomar i årskurs 6 i samråd med kommunens skolor. Som bas för antidrogarbetet används den undersökning om ungdomars drogvanor i Sollentuna, som kommunen genomför varje år. Rotarys initiativ har rönt stor uppskattning bland Sollentunas föräldrar och skolpersonal, och klubben upplever att man bidragit till att missbruksproblemen, sett över de senaste tio åren, har minskat. KUNSKAPER SKA MAN DELA MED SIG AV Rotary består av människor med olika kompetenser och erfarenheter, åldrar och kön. Ansvars- kännande personer som vill dela med sig. Där- för är ett av våra projekt att, genom mentorskap, medverka till att människor från andra länder och kulturer kan få arbete och fotfäste här. Tillsammans har vi stött många medmänniskor som, trots god yrkesutbildning från sitt hemland, ändå haft svårigheter att hitta en passande anställning här. Det kan vara svårt för den som kommer ny till vårt land att komma in på arbetsmarknaden på grund av begränsade kontakter. Därför vill klubben utnyttja de möjligheter, som vi faktiskt har, för att finna nya meningsfulla jobb. UNGDOMSUTBYTE ÖKAR INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE Ett av Rotarys initiativ är att hjälpa ungdomar att möta andra människor och kulturer. Sollentuna Rotaryklubb har informerat i gymnasieskolor om möjligheten att bli utbytesstudent och få resa ut för utbildning och nya intryck i andra länder. Under de senaste åren har ungdom från Sollentuna studerat i USA, samtidigt som vi tagit emot besök bl.a från Mexico. Klubben har också medverkat till att Group Study Exchange -programmet med unga yrkesaktiva deltagare blivit meningsfulla program för deltagarna. Utöver den internationellt profilerade programmen delar klubben ut stipendier ur särskilda medlemsdonationer till elever inom Sollentuna skolor. VI ENGAGERAR OSS Sollentuna Rotaryklubb och dess engagemang inom Sollentuna kommun handlar både om att utveckla och stödja. Drogsnurran och deltagande vid skolornas föräldramöten är ett exempel. Mentorsverksamheten för att försöka få invandrare att snabbare komman in och få både arbete och fotfäste i det svenska samhället är ett annat av våra stora projekt. Vi är också engagerade i mentorsverksamhet för dem som önskar starta eget företagande och är aktiva när det gäller ungdomsutbyte med andra länder. Medlemmarna i Sollentuna Rotaryklubb engagerar sig för att människor ska möta en bättre tillvaro i både närsamhället och internationellt. 2 3

3 Omtanke utan baktanke Sollentuna Rotaryklubb entreprenörer med samhällsengagemang sedan 50 år! Rotary International (RI) är en mångkulturell organisation med drygt 1,2 miljoner medlemmar män och kvinnor i rotaryklubbar i 166 länder. I Sverige finns över rotarianer, som är medlemmar i närmare 600 klubbar indelade i tio distrikt. Rotary är politiskt och religiöst oberoende med starkt global förankring. Förståelse, em pati och fred mellan människor och länder prioriteras. Likaså främjas höga etiska ideal inom alla yrkes områden. Klubbens medlemmar förutsätts vara ledande representanter inom sitt upptagnings område för olika yrken. Rotarys övergripande valspråk är: Service Above Self. En fri översättning till svenska skulle kunna vara: Omtanke utan baktanke. Nedan följer en historik över Sollentuna Rotaryklubbs tillblivelse. Den bygger i huvudsak på den text som Per Naess skrev till 45-årsjubileet Den 23 f e b r u a r i 1905 bildade advokaten Paul Harris och några kamrater från skilda branscher och med olika yrkesbakgrunder det som skulle kunna kallas en första Rotaryklubb i Chicago, Illinois. Att namnet kom att bli Rotary, beror på att värdskapet för sammankomsterna roterar mellan olika medlemmar. Rotaryrörelsen spreds först inom USA, men efter några år började den spridas internationellt. Den första klubben i Sverige, Stockholms Rotaryklubb, bildades 1926 och följdes av klubbar i Göteborg och Helsingborg Fram till 1939 bildades sedan klubbar i flertalet svenska medelstora och större städer. Andra världskriget dämpade utvecklingen, men med krigsslutet kom nya impulser och ambitioner. Det internationella samarbetet och Rotaryrörelsen tilltalade den unga efterkrigsgenerationen och under 1950-talet bildades flera Rotaryklubbar i Stockholmsregionen. Det började redan 1958 Olof Cardell, direktör för ett, vid den tiden välkänt sollentunaföretag, AB Stålsvets, tog initiativet till att bilda Sollentuna Rotaryklubb tillsammans med Olof Vidaeus, skoldirektör i Sollentuna kommun. Olof Cardell Solnaklubben åtog sig att bli fadderklubb för en Rotaryklubb i Sollentuna. Den 6 mars 1958 samlades Reinhold Rudbeck, Olof Vidaeus, Sven Olof Rosenqvist, Sven Lutteman och Karl-Erik Hallberg hemma hos Olof Cardell, där man diskuterade förutsättningarna för att bilda Sollentuna Rotaryklubb. Den 18 april 1958 fick fadderklubben i Solna en Extension Survey för anmälan av den blivande Sollentuna Rotaryklubb. Ansökan från den nya klubben fick utomordentligt stöd av Solnaklubbens president och sekreterare, herrarna K. E.Fylking och K. V. Gorton båda hängivna rotarianer och väl kunniga i Rotarys formaliteter. Även dåvarande distriktsguvernören, Nils Sundbäck, Stockholm Norra Rotaryklubb, lämnade sitt stöd. Den 22 oktober 1958 meddelade fadderklubben i Solna, att det av de sex stiftarna översända materialet hade granskats och att goda förutsättningar fanns för att Sollentuna Rotaryklubb skulle godkännas. Därmed tog stiftarna kontakt med ett antal föreslagna medlemmar och kallade till ett konstituerande sammanträde den 4 november Detta möte besöktes av 23 blivande medlemmar samt distriktsguvernören och presidenten i fadderklubben. Vid mötet fastställdes stadgar och övriga frågor enligt Rotary Internationals statuter. Det första veckosammanträdet i Sollentuna Provisional Rotaryklubb hölls den 24 november Godkänd som medlem i Rotary International 4/ Den 4 februari 1959 meddelade Rotary International, i ett brev från Europasekreteraren W. Pantzar, att man godkänt Sollentuna Rotaryklubb som medlem. Därefter anlände brev både från Generalsekreteraren för Rotary International och Rotarys världspresident där man hälsade den nya medlemmen Sollentuna Rotaryklubb välkommen i Rotarys världsomspännande verksamhet. Charterfest på Ulriksdal Den högtidliga charterfesten tillsammans med medlemmarnas damer hölls på Ulriksdals värdshus den 4 maj. Tidigare under dagen hade distriktsguvernören, Nils Sundbäck, under högtidliga former överlämnat charterbrevet vid en ceremoni i Sollentuna kyrka. Program vid Sollentuna Rotaryklubbs Charterhögtidlighet i Sollentuna kyrka Måndagen den 4 maj 1959 kl. 18.oo 1. Orgelpreludium 2. Sv. Psalm 139: Altartjänst 4. Sv. Psalm 502: Hälsningsanförande av Presidenten Friherre Reinhold Rudbeck 6. Musik 7. Högtidstal av Distriktsguvenören Rektor Nils Sundbäck, som överlämnar charterbrevet. 8. Musik 9. Hälsning från fadderklubben i Solna 10. Hälsningar från främmande klubbar 11. Sv. Psalm 13: 4 Vid orgeln: Musikdirektör O. Eksell. De kontaktade K.E. Fylking, rektor vid Solna Charterbrevet som överlämnades i läroverk och president i Solna Rotaryklubb. Sollentuna Kyrka den 4 maj 1959 samt högtidsprogrammet. 4 5

4 Sollentuna Rotaryklubb en förening som sjuder av aktivitet Som alla andra sammanslutningar har Sollentuna Rotaryklubb säkerligen haft sina upp- och nedgångar, men torde idag vara en av regionens mest aktiva rotaryklubbar. Klubben har välbesökta lunchmöten med stimulerande föredragshållare, många aktiviteter inom ramen för mentorsverksamhet för invandrare, förebyggande aktiviteter mot droger inom Sollentuna skolor, besök på kommunens arbetsplatser, medverkan i Rotarys ungdomsutbyte och stipendieutveckling. Låt oss se hur klubben utvecklats under de gångna fem dekaderna. So l l e n t u n a Ro ta ry k l u b b b e s t o d v i d starten av 25 medlemmar en skara som under perioden fram till 1969 växte till 43 medlemmar. Charterpresident och president under det första verksamhetsåret var kammarherren och ryttmästaren Reinhold Rudbeck ( ), som senare deltog i klubbens sammanträden långt upp i hög ålder. Reinhold Rudbeck Klubbens sammankomster hölls fram till början av 1970-talet på Ulriksdals värdshus, utom en kort period när värdshuset reparerades och klubbens möten istället hölls på Stallmästargården. Sammanträdesdag var från början måndagar och senare under flera år fredagar. Sedan blev det under en lång period åter måndagar kl , som var tiden för den regelbundna veckosammankomsten. Vanligen höll en inbjuden föreläsare ett anförande efter måltiden. Man provade även under den här tiden också att ha träffar på kvällar och morgnar dock utan större framgång. Föredrag och festligheter Reinhold Rudbeck gjorde under de första tio åren en systematisk översikt över programpunkter vid klubbens lunchföredrag. Av 25 angivna ämnesområden toppar rotary följd av samhälle, Industri och teknik, industri och handel. Av bevarade noteringar framgår att lunchprogrammen var både av hög standard och mycket lyckade. Vid sidan av lunchmötena roade sig klubbmedlemmarna både med varandra och sina Ulriksdals värdshus historisk mark för Sollentuna Rotaryklubb... fruar. I charterhögtiden i Sollentuna kyrka och i den efterföljande festen på Ulriksdal deltog 61 personer. Det framgår också att man festade med gåsmiddag den 16 november 1959 och hade vårfest 2 maj, båda på Ulriksdals värdshus. Den här typen av festligheter blev sedan en tradition under det första årtiondet. Därutöver hade man ungdomsutbyte med andra länder under aktuella år. Lokalt gjordes dessutom stora insatser för bl.a synskadade och klubben medverkade i aktiviteter för de äldre inom kommunen : Ett årtionde då sociala samvaron dominerar Under dessa tio år ökade antalet medlemmar ytterligare, och bestod 1979 av 57 medlemmar. Flera av dagens medlemmar anslöt sig till klubben under den här perioden: Stig Söderström (1972), Lars Löwing (1974), Per Naess (1974), Thorgny Ström (1975), Ingwar Svensson (1978). I början av 1973 flyttades lunchmötena till nya Sollentuna Golfklubb, där golfhuset blivit klart och en restaurang öppnats. Klubben fick disponera klubbhusets övervåning, som erbjöd en lugn och ostörd miljö. Lunchmötena kom nu att flyttas till onsdagar. Ett problem var att restaurangen saknade motivation att hålla öppet vintertid och att snöröjningen inte fungerade särskilt väl. Men lunchföredragen höll även under den här tiden en mycket hög nivå. Sollentuna Golfklubbs restaurang idag. Välkänd för golfspelande medlemmar... Ett antal regelbundet återkommande fester arrangerades och genom klubbens egen kapellmästare Thorgny Ströms medverkan gästades klubben av ett stort antal sångartister. Klubben tog initiativ för att årligen bjuda in studenter och unga yrkesarbetande från andra länder och detta fortsatte aktivt under hela 70-talet. Sollentuna Rotaryklubb var tidigt igång med internationellt ungdomsutbyte. Här överlämnar Joheit Shimorama standar från Sapporo RK

5 Vid 15-årsjubileet på Edsbergs Slott 21/ överlämnades Rotarynålar till John Örtengren, Rolf Johansson, Lennart Fogel och Claes Melander : De många aktiviteternas årtionde Under 80-talet hade klubben i genomsnitt 60 medlemmar. I upptagningsområdet fanns ett aktivt näringsliv och när Kista nu utvecklades, kom många av dem som jobbade där, men som bodde i Sollentuna, att söka sig till Sollentuna Rotaryklubb. När Star Hotel etablerades i Sollentuna Centrum blev det i mitten av åttiotalet aktuellt att byta mötesplats. Ägaren till Star Hotel, Ejnar Söder, blev medlem i klubben, vilket kanske bidrog till att klubben redan från början fick ett gott mottagande på hotellet. Programkommittéerna under de här åren erbjöd klubben utomordentliga lunchprogram med stundom lysande talare. Det är i hög grad relevant att beskriva klubbens föredragsutbud vid luncherna som koncentrerad allmänbildning. Stor aktivitet även i övrigt, både när det gällde information i form av veckobrev och ett ambitiöst socialt engagemang. Klubben engagerade sig hårt i distriktet och även internationellt för att kvinnor skulle kunna bli medlemmar i rotaryrörelsen : Kvinnornas inträde i Rotary Klubbens intensiva engagemang angående möjligheten för kvinnliga medlemmar bar frukt och kvinnor välkomnades som medlemmar i Rotary från Det breddade rekryteringsbasen för Sollentuna Rotaryklubb och klubben började arbeta aktivt för att få in kvinnor som medlemmar. I slutet av perioden initierades ett projekt för delfinansiering av ett barnhem i Thailand, där klubbens bidrag var kronor per år. Birgitta Schwinn blev klubbens första kvinn liga medlem Det internationella ungdomsutbytet fortsatte. Vi tog emot studenter/stipendiater från andra länder och gav även möjlighet för unga från Sollentuna att få studera i ett annat land. Tidig Rotaryfest där vi bl.a känner igen Stig Söderström med fru Dorotea. Scandic Star Hotel är fortfarande klubbens fasta punkt varje onsdag lunch. 8 9

6 : En aktiv klubb värd att besöka ofta! År 2000 fick klubben sin första kvinnliga president, Cristina Callmer. Sollentuna Rotaryklubb har varit en mycket aktiv klubbmed hög närvaro på veckomötena. Skälet till detta torde främst Christina Callmer ha varit de utomordentliga lunchföredrag som presenterats. Goda föredragshållare har varit en tradition, som under många år utmärkt klubben. Framgångsrika projekt Inom ramen för klubbens yrkestjänst medverkade klubbens medlemmar tidigare vid Rudbecksgymnasiets yrkesinformation. På grund av sviktande intresse från skolans yrkesvägledare har denna aktivitet tyvärr upphört. Mentorskap för vuxna invandrare har istället blivit ett framgångsrikt projekt inom yrkestjänsten. Syftet med projektet har varit att finna meningsfulla arbetsuppgifter i riktiga jobb i det svenska samhället, till våra nya medborgare. Antidroginformation har varit en annan viktig samhällsverksamhet, där vår rotaryklubb främst medverkat i skolornas föräldramöten. De senaste åren har vi delat ut c:a 500 drogsnurror per år till föräldrar med barn i klass 6. Även direktinformation till elever och skolpersonal i Rudbecksgymnasiet har genomförts av klubben. Det internationella arbetet har också bedömts som mycket angeläget, inte minst på ungdomssidan. Klubben har deltagit i Rotarys ungdomsutbyte med sollentunaungdomar utomlands och utländska ungdomar boende i sollentunafamiljer. Klubben har även medverkat till att utbytet på distriktsnivå, Group Study Exchange (DSE) med unga yrkesaktiva, har blivit meningsfulla program för deltagarna. Som ett led i det internationella arbetet har också Sollentuna Rotaryklubb medverkat i rotaryarbetet i Ryssland och har sedan februari 2005 en rysk vänklubb, rotaryklubben i Dimitrov, 60 km norr om Moskva. MÖTEN, KONFERENSER, KICK-OFF, FESTER, BRÖLLOP, MINGEL Bergendal vid Edsviken i Sollentuna - 20 minuter från Stockholm City - 20 minuter från Arlanda Presidenterna i Dimitrov Rotaryklubb Galina Zhikhariova (till höger) och Christina Naess i Sollentuna RK utväxlade standar och intentioner om framtida samarbete vid ett möte i Dimitrov Foto: An d e r s Ah l b e r g Landsnoravägen Sollentuna

7 Klubbpresidenter och RI-representanter, Sollentuna Rotary klubb År Namn Yrkesverksamhet År Namn Yrkesverksamhet Klubbpresidenter Reinhold Rudbeck Kammarherre, ryttmästare (PHF=Paul Harris Fellow, charterpresident) Olof Cardell Direktör för AB Stålsvets Sven-Olof Rosenqvist Civilingenjör, Jästbolaget Olof Vidaeus Skoldirektör i Sollentuna kommun Lage Knape Stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun Nils Göransson Rektor i Sollentuna kommun (PHF) Johan Curman Agronom, lantbrukare Edsby o Antuna gårdar Gösta Elghufvud Fastighetschef i Kungl. Byggnadsstyrelsen Georg Menzinsky Fil.dr. Forskningschef i Jästbolaget Sven-Olov Fredriksson Civilingenjör, Jästbolaget (PHF) Carl Holmberg Rektor i Sollentuna kommun Evert Hoffstedt Disponent, AB Skrivrit Mats Bergman Brandchef i Sollentuna kommun Olov Kihlström Boktryckare, Kihlström & Söner AB Arne Segerros Landskapsarkitekt, egen konsultverksamhet Gunnar Deleborn Ingenjör och fabrikschef vid 3M Stig Högberg Direktör i OK (PHF) Paul Jarbeck Disponent i Svenska Esso AB Rolf Axelsson Direktör för eget fastighetsbolag Gunnar Strömlinde Fögderichef vid Skattemyndigheten Sture Prebert VD för AB Sollentunahem Hugo Norgren Platschef, OBS stormarknad i Rotebro Per Naess Jurist, Informationschef i IBM Svenska AB (PHF) Thorgny Ström Kapellmästare (PHF) Bengt Frid VD för Solna Offset AB Stig Lönnberg VD för Nordprint Lennart Fogel Jurist, VD för NTF Bengt Åke Lindhe Leg. läkare, privatpraktiserande Alfred Berglund Ekonomichef inom försäkringsbranschen Lars Zetterstedt Arkitekt SAR, Norr Arkitekter AB Åke Ahlander Marknadsdirektör, Metro Ljusreklam Åke von Schéele Överste vid infanteriet Carl Borgenstierna Jurist, informationschef i Skandia Bengt Jutvik Direktör i OK Ingvar Alba Tandläkare, klinikchef i Folktandvården Hans Lienzén Utbildningschef, WASA Försäkring Johan Hermelin Teknisk direktör i Sollentuna kommun Stig Söderström Egen företagare, Nord Heat AB (PHF) Bo Creutzer Direktör, Erco läkemedel Charles Puskaric Bankdirektör i Föreningsbanken Ted Hagelberg Pilot i SAS Christina Callmer Marknadschef, LM Ericsson Sune Nilsson Administrativ direktör, KG Knutsson AB Anders Ahlberg Flygkapten i SAS Bo Palmgren Direktör för PEKÅ Tandtekniska AB Christina Naess Fil kand. Kommunalråd i Sollentuna kommun Marianne Sagelius VD för Sollentunahälsan AB Maj Christiansson Civilekonom i Sollentuna kommun Bo Renborg Civilingenjör, egen företagare Rolf Hjelte Egen företagare Distriktsguvernör Rotary International, Distrikt Per Naess Jur kand, Marknadschef i IBM Svenska AB (PHF) Distriktssekreterare Rotary International, Distrikt Birgitta Schwinn Dietist (PHF) 12 13

8 Medlemmar i Sollentuna Rotaryklubb namn, yrke, födelseår, inträdesår i Sollentuna RK (resp. tidigare inträdesår i annan rotaryklubb) och rotarytillhörighet ( Nedanstående lista är troligen ej komplett) Totala antalet medlemmar under perioden (april) = 211 st Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Ahlander Åke Direktör (74) Sollentuna RK Ahlberg Anders Pilot Sollentuna RK Alba Ingvar Cheftandläkare Sollentuna RK Arnesson Lars Förbundskapten Anderssson Fredrik Bankdirektör Sollentuna RK Andersson Ronnie Direktör (92) Norrtälje Roden RK Andersson Valborg Direktör Sollentuna RK Anderzon Valborg Försäkringsdirektör Andréasson Rolf Bankdirektör (84) - Ankarcrona Ted Ryttmästare Arwidsson Dag Projektledare Axelsson Rolf Direktör Sollentuna RK Banfors Berndt Projektledare Sollentuna RK Bergholtz Ragnar Stadsingenjör Berglund Alfred Ekonomichef Berglund Dag Bankdirektör Berglund Lars Aukt. revisor Nacka RK Bergman Anders Direktör Sollentuna RK Bergman Mats Brandchef Beronius Björn Tandläkare Sollentuna RK Bille Rustan Direktör (66) - Billengren Leif Psykiater Billing Christer Bolagsjurist Billtoft Lars-Erik Distriktschef Björkman Allan Doktor Björkman Bo Civilingenjör (82) Sollentuna RK Boivie Gustav Rektor Borgen Ole Biskop Borgenstierna Carl Informationschef Boström Göran Bankdirektör Sollentuna RK Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Boström Mats Direktör Sollentuna RK Boström Ulf Bankdirektör Järfälla RK Brolinsson Carina Försäljningschef Börjeson Bengt Ingenjör / VD Callemo Lars VD Sollentuna RK Callmer Christina Marknadschef Sollentuna RK Cardell Olof Direktör Carminger Lars Civilingenjör Casserdahl Erik Disponent Conradsson Sven Apotekare Christiansson Maj Civilekonom Sollentuna RK Clarkson Dag Finanskonsult Sollentuna RK Creutzer Bo Direktör Curman Johan Agronom Upplands Väsby RK Davén Hugo Direktör (77) - Deleborn Gunnar Fabrikschef Dyberg Urban Civilingenjör Ekholm Stig Direktör Eklund Lars-Olof Bitr. skoldirektör Ekman Björn Tandtekniker Upplands Väsby RK Ekstrand Peder VD Sollentuna RK Eliassen Gro Skolchef 2008 Sollentuna RK Elghufvud Gösta Fastighetschef (50) - Emtell Harald Disponent Englund Carl-Gösta Chefsbibliotekarie (65) - Enström Emil Bankkamrer Envall Stig Marknadsdirektör (84) - Eriksson Roland Bankdirektör Erixon Anders Stadsarkitekt Norrtälje Roden RK von Essen Wilhelm Överingenjör Finell Kent Redaktör Flodberg Peter Marknadschef Flygt Bengt Byggnadschef Fogel Lennart Advokat / VD Fredriksson Lars Överingenjör Fredriksson Sven-Olov Civilingenjör (54) - Frid Bengt Direktör Gibson Lena Direktör Sollentuna RK Gibson Urban Kommunalråd Sollentuna Tureberg RK Grunander Erik Direktör Gullstedt Lars Direktör (76) - Gustavsson Erik Direktör

9 Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Göransson Nils Rektor Hagelborg Ted Pilot Hagman Gunno Målarmästare Hallberg Karl-Erik Direktör Hellberg Ulf Vd Sollentuna RK Henningsson Thom Ingenjör Hermelin Johan Teknisk direktör Sollentuna RK Hernell Lars Platschef Sollentuna RK Hildebrand Leif Gymnasiechef Sollentuna RK Hjelte Lis-Marie Civilekonom Sollentuna RK Hjelte Rolf Marknadschef Sollentuna RK Hoffstedt Evert Försäljningsdir Holmberg Carl Rektor Hultkvist Anders 2008 Sollentuna RK Högberg Stig Direktör (62) Sollentuna RK Iversen Torbjörn Boktryckare Jacobsson Bo Leg. läkare, docent Jarbeck Paul Disponent (52) Höganäs RK Jensen Eva Platschef Sollentuna RK Johannesson Gustaf Direktör Johansson Björn Direktör (78) Sollentuna RK Johansson Eric Disponent Johansson Karl-Eine Fabrikör Johansson Rolf Skoldirektör Uppsala RK Johansson Söderström Catharina Aukt. revisor Sollentuna RK Jones Arne Skulptör (67) - Joste Sten Civilingenjör Jutvik Bengt Direktör Jävervall Gunnar Försäljare Jönsson Knut Civilingenjör Sigtuna RK Karlsson Björn Direktör (91) Sollentuna RK Karlsson Sten Köpman Karmitsa Seppo Konsult Kihlström Olov Boktryckare Klaasen Arno Företagsläkare Knape Lage Stadsbyggn.chef (44) - Kullgard Benkt Överstelöjtnant (92) Sollentuna RK Kylberg Lars Direktör LaFolie Pierre Med. dr Lagergren Curt Överläkare Lagerlöf Bengt Professor Lagerstam Kurt Direktör Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Leden Max Rektor Lienzén Hans Utbildningschef Sollentuna RK Lignell Peter Polismästare Lindahl Sture Överste Lindbom Bengt Bankdirektör Lindgren Bertil Distributionschef Lindquist Anders Affärsstrateg Sollentuna RK Lindhe Bengt-Åke Leg. läkare Sollentuna RK Lizell Bengt Civilingenjör / VD (67) - Lundstedt Sven Försäljningschef Lutteman Sven Landsfiskal Lönnberg Stig Civilekonom / VD Sollentuna RK Löwing Lars Distriktschef Sollentuna RK Magnusson Orvar Överingenjör Magnusson Åke Reklamdirektör Melander Klas Civilingenjör / Dir Melin Arvid Adm. direktör Sollentuna RK Menzinsky Georg Fil. dr Müller Thomas Polismästare Naess Christina Kommunalråd Sollentuna RK Naess Per Jur. kand Sollentuna RK Nilsson Sune Adm. direktör Sollentuna RK Norgren Hugo Disponent Järfälla Kvarnen RK Norrbom Björn Försäljningschef Nygren Sune Direktör Sollentuna RK Ogrins Emil Med. dr Ohlsson PG Konsult Olsson Knut Direktör Palmgren Bo Tandtekniker Sollentuna RK Palmgren Marie Utvecklingsledare Persson Lennart Bokhandlare Persson Nils Konditormästare Persson Rune Direktör Pharmansson Sten Bankdirektör Solna RK Pihl Jan Ove Civilingenjör Prebert Sture Direktör (55) Sollentuna RK Puskaric Charles Bankdirektör Sthlm Essinge RK Qundos Atef Civilingenjör Sollentuna RK Renborg Bo Civilingenjör (81) Sollentuna RK Redebring Göran Bankkamrer Rinman Kurt Civilingenjör Rittsél Ingvar Överste Huskvarna RK 16 17

10 Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Rodestam Rune Stadsarkitekt Romson Björn Civilingenjör (59) Sollentuna RK Roos Anders Kontraktsprost Sollentuna RK Rosendahl Ola Bankdirektör Rosenqvist Sven-Olof Civilingenjör Rudbeck Reinhold Kammarherre Rudhe Stig Stadsingenjör Sagelius Marianne Direktör Sollentuna RK Samelius Sven Disponent Samuelsson Arne Direktör Sandberg Göran Bankdirektör Sthlm Gamla Stan RK Sandell Rune Direktör von Schéele Åke Överste (75) - Schwinn Birgitta Dietist Sollentuna RK Segerros Arne Landskapsarkitekt Simons Kjelsnes Ulrika Marknadschef Sjödin Staffan Marknadschef Sthlm-Bromma RK Skog Gunnar Civilingenjör Skoglund Uggelberg Carin Direktör Sollentuna RK Sköld Gunnar Direktör Sollentuna RK Steneskog Gösta Civilingenjör Sollentuna RK Stjernberg Peder Rektor Strid Olle Överstelöjtnant Ström Thorgny Kapellmästare Sollentuna RK Strömlinde Gunnar Fögderidirektör (61) - Stödberg Nils Tecknare Sundberg Erik Ingenjör Svendsen Svend Byggmästare Svensson Ingvar Direktör Sollentuna RK Säfström Curt Tandläkare Söder Ejnar Hotelldirektör Söderberg Carl-Åke Kyrkoherde (70) Danderyds RK Söderkvist, Gösta VD 2006 Sollentuna RK Söderström Sten Ingenjör Söderström Stig Ingenjör Sollentuna RK Thilén Esse Överläkare (61) - Tyrefors Lars Ingenjör Upplands Väsby RK Uddling Axel Kyrkoherde Wahlgren Marie-Louise Adm. Chef 2008 Sollentuna RK Wallin Stig Direktör Wedefelt Rolf Bankkamrer Weiner Ole Finansdirektör Sollentuna RK Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Wenklo Hilding Direktör Wennerlund Per Överingenjör Westblad-Dolk Tina VD 2008 Sollentuna RK Westerlind Holger Civilingenjör Westermark Björn Köpman Westling Lennart Försäljningschef Vidaeus Olov Skoldirektör Zetterstedt Lars Arkitekt SAR Sollentuna RK Ågren Sture Laboratoriechef Sollentuna RK Örtengren John Fil. dr Sollentuna Tureberg RK Östensson Magnus Apotekare Österman Elisabeth Vice Förbundsdir Sollentuna RK, Östring Åke Direktör Sollentuna Rotaryklubb Service Above Self 18 19

11 Tårtor Kaffebröd Matbröd Catering Sollentuna Centrum, Solna Centrum Grattis! Sollentuna Rotaryklubb Vi har vår i luften och går mot ljusare tider. Tack vare ett starkt stöd från sollentunaborna som uppskattar sitt eget energibolag. Vi tackar för förtroendet och fortsätter skapa förutsättningar för ett gott liv i Sollentuna. 20

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb Sollentuna-Tureberg rotaryklubb 35-års jubileum den 4 juni 2013 Av PDG John Örtengren Klubbens familjeträd Stockholms rk chartrad 1926-02-20 Nr 1 Stockholms norra rk 1954-06-24 Nr 8 Solna rk 1956-02-15

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Rotary Sollentuna Tureberg Klubben och Sollentuna 2010.1

Rotary Sollentuna Tureberg Klubben och Sollentuna 2010.1 Rotary Sollentuna Tureberg Klubben och Sollentuna 2010.1 3.000 fkr, kyrkan från 1100-talet, Edsbergs slott från 1600-talet 70.000 invånare störst andel 1-5-åringar av alla kommuner i Sverige Ungdomens

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Nils Ericsonskolan någon gång i slutet av 1970-talet.

Nils Ericsonskolan någon gång i slutet av 1970-talet. Nils Ericsonskolan någon gång i slutet av 1970-talet. Tekniska läroverket startade i en barack i kvarteret Malgön 1959. Kvarteret Malgön år 1957. Trollhättans tekniska läroverk höststartar i år med 90

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009-2010

Verksamhetsberättelse 2009-2010 Verksamhetsberättelse 2009-2010 Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb Inför årsmötet 14 dec 2010 Styrelsen Helena, Bengt, Marie Valberedning Marie Hillström Tillträdande President + PR/kommunikation Claes-Göran

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

Margarethakedjan 2008

Margarethakedjan 2008 Margarethakedjan 2008 Ronny Nilsson, segrare 2007 Foto: Lennart Broman Lördag 19 juli Söndag 20 juli Fagersberget, Piteå http://www.kedjan2008.pskf.se Inbjudan Piteå skytteförening inbjuder härmed alla

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

DANDERYDS FOTOKLUBB. Nummer 5. maj 2011 Årgång 61

DANDERYDS FOTOKLUBB. Nummer 5. maj 2011 Årgång 61 F OKUS Nummer 5. maj 2011 Årgång 61 DANDERYDS FOTOKLUBB KALLELSE Till månadsmöte i Danderyds församlingsgård Klockargårdsvägen 2 Danderyd måndagen den 9 maj 2011 kl.19:00 Fastställande av klubbens nya

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM)

SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM) SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM) Poängsystemet är baserat på resultat från aktuell OM-tävling. I varje deltävling räknas snittet på de 5 bästa resultaten ut. Snittresultatet (S) jämnas till närmsta

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation:

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation: Senaste uppdatering av aktivitetsplanen: 2016-12-21 1 Strategi för Mariefred Rotaryklubbs WCP, World s Children Prize projekt Vision: Att inleda ett samarbete mellan WCP, World s Children s Prize Foundation

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM)

SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM) SSG:s poängsystem för Order of Merit (OM) Poängsystemet är baserat på resultat från aktuell OM-tävling. I varje deltävling räknas snittet på de 5 bästa resultaten ut. Snittresultatet (S) jämnas till närmsta

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

OM5 15 maj. Resultatlista H55+ Brutto. SSG:s uttagningstävling OM5, Isaberg GK, 15 maj 2017

OM5 15 maj. Resultatlista H55+ Brutto. SSG:s uttagningstävling OM5, Isaberg GK, 15 maj 2017 OM5 15 maj SSG:s uttagningstävling OM5, Isaberg GK, 15 maj 2017 Resultatlista H55+ Brutto 1 Lars Ohlsson Wittsjö Golfklubb 74 2 Ernie Åhsberg Isaberg Golfklubb 76 3 Peter Schroeder Forsgårdens Golfklubb

Läs mer