50 år. Sollentuna Rotaryklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "50 år. Sollentuna Rotaryklubb 1959-2009"

Transkript

1 Sollentuna Rotaryklubb 50 år Turebergs Torg igår och idag. Mycket har förändrats i Sollentuna på 50 år, men vissa spår finns kvar. Där Östrings ekiperingsbutik låg 1959, huserar SEB idag. Taxibilarnas uppställningsplats är idag torgytan framför Kommunalhuset. Den svartvita bilden är fotograferad av Gösta Ask 1964 (Sollentuna Kommuns bildarkiv), färgbilden togs i april 2009 av Leif Hurtig. 1

2 ROTARY UTVECKLAR MÄNNISKOR Rotary är en politiskt- och religiöst obunden internationell sammanslutning av mer än lokala klubbar i 160 länder runt om i världen. Tillsammans är det över en miljon medlemmar, som träffas en gång i veckan för att utbyta erfarenheter. Och ta del av intressanta föredrag kring intressanta och aktuella frågor. Rotaryrörelsen har funnits i över 100 år. Den bildades i Chicago i USA redan Namnet kan härledas till att den grundande klubben införde en rutin med träffar som roterade mellan medlemmarna som värdar. Fortfarande gäller att Rotary är en organisation som för samman ledande representanter för näringsliv och samhälle och uppmuntrar till handling i fred och samverkan, inte minst etiskt. VI LEVER I SAMMA VÄRLD Rotary har en viktig roll i den internationella utvecklingen. Rotary medverkar och driver många humanitära, medicinska och fredsbevarande projekt runt om i världen. Ett av de viktigare har varit den världsomfattande kampanjen mot polio Polio Plus. Målet, som sattes för ett par decennier sedan, var att alla barn i världen skulle vaccineras mot polio före år Rotary har anslagit mer än 2 miljarder kronor till anskaffning av poliovaccin. Det har räckt för att vaccinera miljoner barn i 120 länder. LÄKARBANKEN ETT INITIATIV I ROTARYREGI Stark koppling till Rotarys satsning kring utrotning av polio har den läkarbank som Rotary i Sverige har initierat. Varje år sänds c:a 150 läkare ut för att arbeta i utvecklingsländer. Resa och uppehälle bekostas av Rotarys Läkarbank i samverkan Rotary Foundation. Sollentuna Rotaryklubb har delfinansierat uppbyggnaden av barnhem i Thailand, där vi under flera år bidrog med kronor per år. En ansenlig summa både för oss och framförallt för de många föräldralösa barn i Thailand, som på detta sätt fick hjälp till ett bättre liv. SOLLENTUNA ÄR EN VIKTIG DEL I ROTARYARBETET Sollentuna Rotaryklubb har verkat i 50 år och består idag av ett 60-tal medlemmar, som träffas till en enkel gemensam måltid varje onsdag på Star Hotel i Sollentuna Centrum. Rotary är till för att utveckla människor och medverka till att möjligheter skapas inom sakområden som yrkestjänst, samhällstjänst, internationell tjänst och ungdomstjänst. Vi känner därutöver starkt engagemang för Sollentuna, vår hembygd och verksamhetsområde, vilket naturligt innebär att många av våra projekt centreras till livet i Sollentuna. ETT PROJEKT: MER ÄN DROGSNURROR TILL SOLLENTUNAFÖRÄLDRAR Drogsnurran är ett viktigt projekt som Rotaryklubbar i stockholmsregionen satsat stor energi och mycket arbete på under de senaste åren. Drogsnurran är ett enkelt redskap med vilket föräldrar kan öka sina kunskaper om vilka droger som finns i barnens närhet. Med drogsnurran erbjuds överskådlig information, som hjälper till att identifiera om en person nyttjat alkohol eller andra droger. Över drogsnurror har under de senaste åren delats ut till föräldrar med ungdomar i nedre tonåren. Rotarys mål är att informera om, och identifiera möjliga problem innan ungdomarna hunnit bli nyttjare. Därför informeras föräldrar med ungdomar i årskurs 6 i samråd med kommunens skolor. Som bas för antidrogarbetet används den undersökning om ungdomars drogvanor i Sollentuna, som kommunen genomför varje år. Rotarys initiativ har rönt stor uppskattning bland Sollentunas föräldrar och skolpersonal, och klubben upplever att man bidragit till att missbruksproblemen, sett över de senaste tio åren, har minskat. KUNSKAPER SKA MAN DELA MED SIG AV Rotary består av människor med olika kompetenser och erfarenheter, åldrar och kön. Ansvars- kännande personer som vill dela med sig. Där- för är ett av våra projekt att, genom mentorskap, medverka till att människor från andra länder och kulturer kan få arbete och fotfäste här. Tillsammans har vi stött många medmänniskor som, trots god yrkesutbildning från sitt hemland, ändå haft svårigheter att hitta en passande anställning här. Det kan vara svårt för den som kommer ny till vårt land att komma in på arbetsmarknaden på grund av begränsade kontakter. Därför vill klubben utnyttja de möjligheter, som vi faktiskt har, för att finna nya meningsfulla jobb. UNGDOMSUTBYTE ÖKAR INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE Ett av Rotarys initiativ är att hjälpa ungdomar att möta andra människor och kulturer. Sollentuna Rotaryklubb har informerat i gymnasieskolor om möjligheten att bli utbytesstudent och få resa ut för utbildning och nya intryck i andra länder. Under de senaste åren har ungdom från Sollentuna studerat i USA, samtidigt som vi tagit emot besök bl.a från Mexico. Klubben har också medverkat till att Group Study Exchange -programmet med unga yrkesaktiva deltagare blivit meningsfulla program för deltagarna. Utöver den internationellt profilerade programmen delar klubben ut stipendier ur särskilda medlemsdonationer till elever inom Sollentuna skolor. VI ENGAGERAR OSS Sollentuna Rotaryklubb och dess engagemang inom Sollentuna kommun handlar både om att utveckla och stödja. Drogsnurran och deltagande vid skolornas föräldramöten är ett exempel. Mentorsverksamheten för att försöka få invandrare att snabbare komman in och få både arbete och fotfäste i det svenska samhället är ett annat av våra stora projekt. Vi är också engagerade i mentorsverksamhet för dem som önskar starta eget företagande och är aktiva när det gäller ungdomsutbyte med andra länder. Medlemmarna i Sollentuna Rotaryklubb engagerar sig för att människor ska möta en bättre tillvaro i både närsamhället och internationellt. 2 3

3 Omtanke utan baktanke Sollentuna Rotaryklubb entreprenörer med samhällsengagemang sedan 50 år! Rotary International (RI) är en mångkulturell organisation med drygt 1,2 miljoner medlemmar män och kvinnor i rotaryklubbar i 166 länder. I Sverige finns över rotarianer, som är medlemmar i närmare 600 klubbar indelade i tio distrikt. Rotary är politiskt och religiöst oberoende med starkt global förankring. Förståelse, em pati och fred mellan människor och länder prioriteras. Likaså främjas höga etiska ideal inom alla yrkes områden. Klubbens medlemmar förutsätts vara ledande representanter inom sitt upptagnings område för olika yrken. Rotarys övergripande valspråk är: Service Above Self. En fri översättning till svenska skulle kunna vara: Omtanke utan baktanke. Nedan följer en historik över Sollentuna Rotaryklubbs tillblivelse. Den bygger i huvudsak på den text som Per Naess skrev till 45-årsjubileet Den 23 f e b r u a r i 1905 bildade advokaten Paul Harris och några kamrater från skilda branscher och med olika yrkesbakgrunder det som skulle kunna kallas en första Rotaryklubb i Chicago, Illinois. Att namnet kom att bli Rotary, beror på att värdskapet för sammankomsterna roterar mellan olika medlemmar. Rotaryrörelsen spreds först inom USA, men efter några år började den spridas internationellt. Den första klubben i Sverige, Stockholms Rotaryklubb, bildades 1926 och följdes av klubbar i Göteborg och Helsingborg Fram till 1939 bildades sedan klubbar i flertalet svenska medelstora och större städer. Andra världskriget dämpade utvecklingen, men med krigsslutet kom nya impulser och ambitioner. Det internationella samarbetet och Rotaryrörelsen tilltalade den unga efterkrigsgenerationen och under 1950-talet bildades flera Rotaryklubbar i Stockholmsregionen. Det började redan 1958 Olof Cardell, direktör för ett, vid den tiden välkänt sollentunaföretag, AB Stålsvets, tog initiativet till att bilda Sollentuna Rotaryklubb tillsammans med Olof Vidaeus, skoldirektör i Sollentuna kommun. Olof Cardell Solnaklubben åtog sig att bli fadderklubb för en Rotaryklubb i Sollentuna. Den 6 mars 1958 samlades Reinhold Rudbeck, Olof Vidaeus, Sven Olof Rosenqvist, Sven Lutteman och Karl-Erik Hallberg hemma hos Olof Cardell, där man diskuterade förutsättningarna för att bilda Sollentuna Rotaryklubb. Den 18 april 1958 fick fadderklubben i Solna en Extension Survey för anmälan av den blivande Sollentuna Rotaryklubb. Ansökan från den nya klubben fick utomordentligt stöd av Solnaklubbens president och sekreterare, herrarna K. E.Fylking och K. V. Gorton båda hängivna rotarianer och väl kunniga i Rotarys formaliteter. Även dåvarande distriktsguvernören, Nils Sundbäck, Stockholm Norra Rotaryklubb, lämnade sitt stöd. Den 22 oktober 1958 meddelade fadderklubben i Solna, att det av de sex stiftarna översända materialet hade granskats och att goda förutsättningar fanns för att Sollentuna Rotaryklubb skulle godkännas. Därmed tog stiftarna kontakt med ett antal föreslagna medlemmar och kallade till ett konstituerande sammanträde den 4 november Detta möte besöktes av 23 blivande medlemmar samt distriktsguvernören och presidenten i fadderklubben. Vid mötet fastställdes stadgar och övriga frågor enligt Rotary Internationals statuter. Det första veckosammanträdet i Sollentuna Provisional Rotaryklubb hölls den 24 november Godkänd som medlem i Rotary International 4/ Den 4 februari 1959 meddelade Rotary International, i ett brev från Europasekreteraren W. Pantzar, att man godkänt Sollentuna Rotaryklubb som medlem. Därefter anlände brev både från Generalsekreteraren för Rotary International och Rotarys världspresident där man hälsade den nya medlemmen Sollentuna Rotaryklubb välkommen i Rotarys världsomspännande verksamhet. Charterfest på Ulriksdal Den högtidliga charterfesten tillsammans med medlemmarnas damer hölls på Ulriksdals värdshus den 4 maj. Tidigare under dagen hade distriktsguvernören, Nils Sundbäck, under högtidliga former överlämnat charterbrevet vid en ceremoni i Sollentuna kyrka. Program vid Sollentuna Rotaryklubbs Charterhögtidlighet i Sollentuna kyrka Måndagen den 4 maj 1959 kl. 18.oo 1. Orgelpreludium 2. Sv. Psalm 139: Altartjänst 4. Sv. Psalm 502: Hälsningsanförande av Presidenten Friherre Reinhold Rudbeck 6. Musik 7. Högtidstal av Distriktsguvenören Rektor Nils Sundbäck, som överlämnar charterbrevet. 8. Musik 9. Hälsning från fadderklubben i Solna 10. Hälsningar från främmande klubbar 11. Sv. Psalm 13: 4 Vid orgeln: Musikdirektör O. Eksell. De kontaktade K.E. Fylking, rektor vid Solna Charterbrevet som överlämnades i läroverk och president i Solna Rotaryklubb. Sollentuna Kyrka den 4 maj 1959 samt högtidsprogrammet. 4 5

4 Sollentuna Rotaryklubb en förening som sjuder av aktivitet Som alla andra sammanslutningar har Sollentuna Rotaryklubb säkerligen haft sina upp- och nedgångar, men torde idag vara en av regionens mest aktiva rotaryklubbar. Klubben har välbesökta lunchmöten med stimulerande föredragshållare, många aktiviteter inom ramen för mentorsverksamhet för invandrare, förebyggande aktiviteter mot droger inom Sollentuna skolor, besök på kommunens arbetsplatser, medverkan i Rotarys ungdomsutbyte och stipendieutveckling. Låt oss se hur klubben utvecklats under de gångna fem dekaderna. So l l e n t u n a Ro ta ry k l u b b b e s t o d v i d starten av 25 medlemmar en skara som under perioden fram till 1969 växte till 43 medlemmar. Charterpresident och president under det första verksamhetsåret var kammarherren och ryttmästaren Reinhold Rudbeck ( ), som senare deltog i klubbens sammanträden långt upp i hög ålder. Reinhold Rudbeck Klubbens sammankomster hölls fram till början av 1970-talet på Ulriksdals värdshus, utom en kort period när värdshuset reparerades och klubbens möten istället hölls på Stallmästargården. Sammanträdesdag var från början måndagar och senare under flera år fredagar. Sedan blev det under en lång period åter måndagar kl , som var tiden för den regelbundna veckosammankomsten. Vanligen höll en inbjuden föreläsare ett anförande efter måltiden. Man provade även under den här tiden också att ha träffar på kvällar och morgnar dock utan större framgång. Föredrag och festligheter Reinhold Rudbeck gjorde under de första tio åren en systematisk översikt över programpunkter vid klubbens lunchföredrag. Av 25 angivna ämnesområden toppar rotary följd av samhälle, Industri och teknik, industri och handel. Av bevarade noteringar framgår att lunchprogrammen var både av hög standard och mycket lyckade. Vid sidan av lunchmötena roade sig klubbmedlemmarna både med varandra och sina Ulriksdals värdshus historisk mark för Sollentuna Rotaryklubb... fruar. I charterhögtiden i Sollentuna kyrka och i den efterföljande festen på Ulriksdal deltog 61 personer. Det framgår också att man festade med gåsmiddag den 16 november 1959 och hade vårfest 2 maj, båda på Ulriksdals värdshus. Den här typen av festligheter blev sedan en tradition under det första årtiondet. Därutöver hade man ungdomsutbyte med andra länder under aktuella år. Lokalt gjordes dessutom stora insatser för bl.a synskadade och klubben medverkade i aktiviteter för de äldre inom kommunen : Ett årtionde då sociala samvaron dominerar Under dessa tio år ökade antalet medlemmar ytterligare, och bestod 1979 av 57 medlemmar. Flera av dagens medlemmar anslöt sig till klubben under den här perioden: Stig Söderström (1972), Lars Löwing (1974), Per Naess (1974), Thorgny Ström (1975), Ingwar Svensson (1978). I början av 1973 flyttades lunchmötena till nya Sollentuna Golfklubb, där golfhuset blivit klart och en restaurang öppnats. Klubben fick disponera klubbhusets övervåning, som erbjöd en lugn och ostörd miljö. Lunchmötena kom nu att flyttas till onsdagar. Ett problem var att restaurangen saknade motivation att hålla öppet vintertid och att snöröjningen inte fungerade särskilt väl. Men lunchföredragen höll även under den här tiden en mycket hög nivå. Sollentuna Golfklubbs restaurang idag. Välkänd för golfspelande medlemmar... Ett antal regelbundet återkommande fester arrangerades och genom klubbens egen kapellmästare Thorgny Ströms medverkan gästades klubben av ett stort antal sångartister. Klubben tog initiativ för att årligen bjuda in studenter och unga yrkesarbetande från andra länder och detta fortsatte aktivt under hela 70-talet. Sollentuna Rotaryklubb var tidigt igång med internationellt ungdomsutbyte. Här överlämnar Joheit Shimorama standar från Sapporo RK

5 Vid 15-årsjubileet på Edsbergs Slott 21/ överlämnades Rotarynålar till John Örtengren, Rolf Johansson, Lennart Fogel och Claes Melander : De många aktiviteternas årtionde Under 80-talet hade klubben i genomsnitt 60 medlemmar. I upptagningsområdet fanns ett aktivt näringsliv och när Kista nu utvecklades, kom många av dem som jobbade där, men som bodde i Sollentuna, att söka sig till Sollentuna Rotaryklubb. När Star Hotel etablerades i Sollentuna Centrum blev det i mitten av åttiotalet aktuellt att byta mötesplats. Ägaren till Star Hotel, Ejnar Söder, blev medlem i klubben, vilket kanske bidrog till att klubben redan från början fick ett gott mottagande på hotellet. Programkommittéerna under de här åren erbjöd klubben utomordentliga lunchprogram med stundom lysande talare. Det är i hög grad relevant att beskriva klubbens föredragsutbud vid luncherna som koncentrerad allmänbildning. Stor aktivitet även i övrigt, både när det gällde information i form av veckobrev och ett ambitiöst socialt engagemang. Klubben engagerade sig hårt i distriktet och även internationellt för att kvinnor skulle kunna bli medlemmar i rotaryrörelsen : Kvinnornas inträde i Rotary Klubbens intensiva engagemang angående möjligheten för kvinnliga medlemmar bar frukt och kvinnor välkomnades som medlemmar i Rotary från Det breddade rekryteringsbasen för Sollentuna Rotaryklubb och klubben började arbeta aktivt för att få in kvinnor som medlemmar. I slutet av perioden initierades ett projekt för delfinansiering av ett barnhem i Thailand, där klubbens bidrag var kronor per år. Birgitta Schwinn blev klubbens första kvinn liga medlem Det internationella ungdomsutbytet fortsatte. Vi tog emot studenter/stipendiater från andra länder och gav även möjlighet för unga från Sollentuna att få studera i ett annat land. Tidig Rotaryfest där vi bl.a känner igen Stig Söderström med fru Dorotea. Scandic Star Hotel är fortfarande klubbens fasta punkt varje onsdag lunch. 8 9

6 : En aktiv klubb värd att besöka ofta! År 2000 fick klubben sin första kvinnliga president, Cristina Callmer. Sollentuna Rotaryklubb har varit en mycket aktiv klubbmed hög närvaro på veckomötena. Skälet till detta torde främst Christina Callmer ha varit de utomordentliga lunchföredrag som presenterats. Goda föredragshållare har varit en tradition, som under många år utmärkt klubben. Framgångsrika projekt Inom ramen för klubbens yrkestjänst medverkade klubbens medlemmar tidigare vid Rudbecksgymnasiets yrkesinformation. På grund av sviktande intresse från skolans yrkesvägledare har denna aktivitet tyvärr upphört. Mentorskap för vuxna invandrare har istället blivit ett framgångsrikt projekt inom yrkestjänsten. Syftet med projektet har varit att finna meningsfulla arbetsuppgifter i riktiga jobb i det svenska samhället, till våra nya medborgare. Antidroginformation har varit en annan viktig samhällsverksamhet, där vår rotaryklubb främst medverkat i skolornas föräldramöten. De senaste åren har vi delat ut c:a 500 drogsnurror per år till föräldrar med barn i klass 6. Även direktinformation till elever och skolpersonal i Rudbecksgymnasiet har genomförts av klubben. Det internationella arbetet har också bedömts som mycket angeläget, inte minst på ungdomssidan. Klubben har deltagit i Rotarys ungdomsutbyte med sollentunaungdomar utomlands och utländska ungdomar boende i sollentunafamiljer. Klubben har även medverkat till att utbytet på distriktsnivå, Group Study Exchange (DSE) med unga yrkesaktiva, har blivit meningsfulla program för deltagarna. Som ett led i det internationella arbetet har också Sollentuna Rotaryklubb medverkat i rotaryarbetet i Ryssland och har sedan februari 2005 en rysk vänklubb, rotaryklubben i Dimitrov, 60 km norr om Moskva. MÖTEN, KONFERENSER, KICK-OFF, FESTER, BRÖLLOP, MINGEL Bergendal vid Edsviken i Sollentuna - 20 minuter från Stockholm City - 20 minuter från Arlanda Presidenterna i Dimitrov Rotaryklubb Galina Zhikhariova (till höger) och Christina Naess i Sollentuna RK utväxlade standar och intentioner om framtida samarbete vid ett möte i Dimitrov Foto: An d e r s Ah l b e r g Landsnoravägen Sollentuna

7 Klubbpresidenter och RI-representanter, Sollentuna Rotary klubb År Namn Yrkesverksamhet År Namn Yrkesverksamhet Klubbpresidenter Reinhold Rudbeck Kammarherre, ryttmästare (PHF=Paul Harris Fellow, charterpresident) Olof Cardell Direktör för AB Stålsvets Sven-Olof Rosenqvist Civilingenjör, Jästbolaget Olof Vidaeus Skoldirektör i Sollentuna kommun Lage Knape Stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun Nils Göransson Rektor i Sollentuna kommun (PHF) Johan Curman Agronom, lantbrukare Edsby o Antuna gårdar Gösta Elghufvud Fastighetschef i Kungl. Byggnadsstyrelsen Georg Menzinsky Fil.dr. Forskningschef i Jästbolaget Sven-Olov Fredriksson Civilingenjör, Jästbolaget (PHF) Carl Holmberg Rektor i Sollentuna kommun Evert Hoffstedt Disponent, AB Skrivrit Mats Bergman Brandchef i Sollentuna kommun Olov Kihlström Boktryckare, Kihlström & Söner AB Arne Segerros Landskapsarkitekt, egen konsultverksamhet Gunnar Deleborn Ingenjör och fabrikschef vid 3M Stig Högberg Direktör i OK (PHF) Paul Jarbeck Disponent i Svenska Esso AB Rolf Axelsson Direktör för eget fastighetsbolag Gunnar Strömlinde Fögderichef vid Skattemyndigheten Sture Prebert VD för AB Sollentunahem Hugo Norgren Platschef, OBS stormarknad i Rotebro Per Naess Jurist, Informationschef i IBM Svenska AB (PHF) Thorgny Ström Kapellmästare (PHF) Bengt Frid VD för Solna Offset AB Stig Lönnberg VD för Nordprint Lennart Fogel Jurist, VD för NTF Bengt Åke Lindhe Leg. läkare, privatpraktiserande Alfred Berglund Ekonomichef inom försäkringsbranschen Lars Zetterstedt Arkitekt SAR, Norr Arkitekter AB Åke Ahlander Marknadsdirektör, Metro Ljusreklam Åke von Schéele Överste vid infanteriet Carl Borgenstierna Jurist, informationschef i Skandia Bengt Jutvik Direktör i OK Ingvar Alba Tandläkare, klinikchef i Folktandvården Hans Lienzén Utbildningschef, WASA Försäkring Johan Hermelin Teknisk direktör i Sollentuna kommun Stig Söderström Egen företagare, Nord Heat AB (PHF) Bo Creutzer Direktör, Erco läkemedel Charles Puskaric Bankdirektör i Föreningsbanken Ted Hagelberg Pilot i SAS Christina Callmer Marknadschef, LM Ericsson Sune Nilsson Administrativ direktör, KG Knutsson AB Anders Ahlberg Flygkapten i SAS Bo Palmgren Direktör för PEKÅ Tandtekniska AB Christina Naess Fil kand. Kommunalråd i Sollentuna kommun Marianne Sagelius VD för Sollentunahälsan AB Maj Christiansson Civilekonom i Sollentuna kommun Bo Renborg Civilingenjör, egen företagare Rolf Hjelte Egen företagare Distriktsguvernör Rotary International, Distrikt Per Naess Jur kand, Marknadschef i IBM Svenska AB (PHF) Distriktssekreterare Rotary International, Distrikt Birgitta Schwinn Dietist (PHF) 12 13

8 Medlemmar i Sollentuna Rotaryklubb namn, yrke, födelseår, inträdesår i Sollentuna RK (resp. tidigare inträdesår i annan rotaryklubb) och rotarytillhörighet ( Nedanstående lista är troligen ej komplett) Totala antalet medlemmar under perioden (april) = 211 st Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Ahlander Åke Direktör (74) Sollentuna RK Ahlberg Anders Pilot Sollentuna RK Alba Ingvar Cheftandläkare Sollentuna RK Arnesson Lars Förbundskapten Anderssson Fredrik Bankdirektör Sollentuna RK Andersson Ronnie Direktör (92) Norrtälje Roden RK Andersson Valborg Direktör Sollentuna RK Anderzon Valborg Försäkringsdirektör Andréasson Rolf Bankdirektör (84) - Ankarcrona Ted Ryttmästare Arwidsson Dag Projektledare Axelsson Rolf Direktör Sollentuna RK Banfors Berndt Projektledare Sollentuna RK Bergholtz Ragnar Stadsingenjör Berglund Alfred Ekonomichef Berglund Dag Bankdirektör Berglund Lars Aukt. revisor Nacka RK Bergman Anders Direktör Sollentuna RK Bergman Mats Brandchef Beronius Björn Tandläkare Sollentuna RK Bille Rustan Direktör (66) - Billengren Leif Psykiater Billing Christer Bolagsjurist Billtoft Lars-Erik Distriktschef Björkman Allan Doktor Björkman Bo Civilingenjör (82) Sollentuna RK Boivie Gustav Rektor Borgen Ole Biskop Borgenstierna Carl Informationschef Boström Göran Bankdirektör Sollentuna RK Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Boström Mats Direktör Sollentuna RK Boström Ulf Bankdirektör Järfälla RK Brolinsson Carina Försäljningschef Börjeson Bengt Ingenjör / VD Callemo Lars VD Sollentuna RK Callmer Christina Marknadschef Sollentuna RK Cardell Olof Direktör Carminger Lars Civilingenjör Casserdahl Erik Disponent Conradsson Sven Apotekare Christiansson Maj Civilekonom Sollentuna RK Clarkson Dag Finanskonsult Sollentuna RK Creutzer Bo Direktör Curman Johan Agronom Upplands Väsby RK Davén Hugo Direktör (77) - Deleborn Gunnar Fabrikschef Dyberg Urban Civilingenjör Ekholm Stig Direktör Eklund Lars-Olof Bitr. skoldirektör Ekman Björn Tandtekniker Upplands Väsby RK Ekstrand Peder VD Sollentuna RK Eliassen Gro Skolchef 2008 Sollentuna RK Elghufvud Gösta Fastighetschef (50) - Emtell Harald Disponent Englund Carl-Gösta Chefsbibliotekarie (65) - Enström Emil Bankkamrer Envall Stig Marknadsdirektör (84) - Eriksson Roland Bankdirektör Erixon Anders Stadsarkitekt Norrtälje Roden RK von Essen Wilhelm Överingenjör Finell Kent Redaktör Flodberg Peter Marknadschef Flygt Bengt Byggnadschef Fogel Lennart Advokat / VD Fredriksson Lars Överingenjör Fredriksson Sven-Olov Civilingenjör (54) - Frid Bengt Direktör Gibson Lena Direktör Sollentuna RK Gibson Urban Kommunalråd Sollentuna Tureberg RK Grunander Erik Direktör Gullstedt Lars Direktör (76) - Gustavsson Erik Direktör

9 Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Göransson Nils Rektor Hagelborg Ted Pilot Hagman Gunno Målarmästare Hallberg Karl-Erik Direktör Hellberg Ulf Vd Sollentuna RK Henningsson Thom Ingenjör Hermelin Johan Teknisk direktör Sollentuna RK Hernell Lars Platschef Sollentuna RK Hildebrand Leif Gymnasiechef Sollentuna RK Hjelte Lis-Marie Civilekonom Sollentuna RK Hjelte Rolf Marknadschef Sollentuna RK Hoffstedt Evert Försäljningsdir Holmberg Carl Rektor Hultkvist Anders 2008 Sollentuna RK Högberg Stig Direktör (62) Sollentuna RK Iversen Torbjörn Boktryckare Jacobsson Bo Leg. läkare, docent Jarbeck Paul Disponent (52) Höganäs RK Jensen Eva Platschef Sollentuna RK Johannesson Gustaf Direktör Johansson Björn Direktör (78) Sollentuna RK Johansson Eric Disponent Johansson Karl-Eine Fabrikör Johansson Rolf Skoldirektör Uppsala RK Johansson Söderström Catharina Aukt. revisor Sollentuna RK Jones Arne Skulptör (67) - Joste Sten Civilingenjör Jutvik Bengt Direktör Jävervall Gunnar Försäljare Jönsson Knut Civilingenjör Sigtuna RK Karlsson Björn Direktör (91) Sollentuna RK Karlsson Sten Köpman Karmitsa Seppo Konsult Kihlström Olov Boktryckare Klaasen Arno Företagsläkare Knape Lage Stadsbyggn.chef (44) - Kullgard Benkt Överstelöjtnant (92) Sollentuna RK Kylberg Lars Direktör LaFolie Pierre Med. dr Lagergren Curt Överläkare Lagerlöf Bengt Professor Lagerstam Kurt Direktör Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Leden Max Rektor Lienzén Hans Utbildningschef Sollentuna RK Lignell Peter Polismästare Lindahl Sture Överste Lindbom Bengt Bankdirektör Lindgren Bertil Distributionschef Lindquist Anders Affärsstrateg Sollentuna RK Lindhe Bengt-Åke Leg. läkare Sollentuna RK Lizell Bengt Civilingenjör / VD (67) - Lundstedt Sven Försäljningschef Lutteman Sven Landsfiskal Lönnberg Stig Civilekonom / VD Sollentuna RK Löwing Lars Distriktschef Sollentuna RK Magnusson Orvar Överingenjör Magnusson Åke Reklamdirektör Melander Klas Civilingenjör / Dir Melin Arvid Adm. direktör Sollentuna RK Menzinsky Georg Fil. dr Müller Thomas Polismästare Naess Christina Kommunalråd Sollentuna RK Naess Per Jur. kand Sollentuna RK Nilsson Sune Adm. direktör Sollentuna RK Norgren Hugo Disponent Järfälla Kvarnen RK Norrbom Björn Försäljningschef Nygren Sune Direktör Sollentuna RK Ogrins Emil Med. dr Ohlsson PG Konsult Olsson Knut Direktör Palmgren Bo Tandtekniker Sollentuna RK Palmgren Marie Utvecklingsledare Persson Lennart Bokhandlare Persson Nils Konditormästare Persson Rune Direktör Pharmansson Sten Bankdirektör Solna RK Pihl Jan Ove Civilingenjör Prebert Sture Direktör (55) Sollentuna RK Puskaric Charles Bankdirektör Sthlm Essinge RK Qundos Atef Civilingenjör Sollentuna RK Renborg Bo Civilingenjör (81) Sollentuna RK Redebring Göran Bankkamrer Rinman Kurt Civilingenjör Rittsél Ingvar Överste Huskvarna RK 16 17

10 Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Rodestam Rune Stadsarkitekt Romson Björn Civilingenjör (59) Sollentuna RK Roos Anders Kontraktsprost Sollentuna RK Rosendahl Ola Bankdirektör Rosenqvist Sven-Olof Civilingenjör Rudbeck Reinhold Kammarherre Rudhe Stig Stadsingenjör Sagelius Marianne Direktör Sollentuna RK Samelius Sven Disponent Samuelsson Arne Direktör Sandberg Göran Bankdirektör Sthlm Gamla Stan RK Sandell Rune Direktör von Schéele Åke Överste (75) - Schwinn Birgitta Dietist Sollentuna RK Segerros Arne Landskapsarkitekt Simons Kjelsnes Ulrika Marknadschef Sjödin Staffan Marknadschef Sthlm-Bromma RK Skog Gunnar Civilingenjör Skoglund Uggelberg Carin Direktör Sollentuna RK Sköld Gunnar Direktör Sollentuna RK Steneskog Gösta Civilingenjör Sollentuna RK Stjernberg Peder Rektor Strid Olle Överstelöjtnant Ström Thorgny Kapellmästare Sollentuna RK Strömlinde Gunnar Fögderidirektör (61) - Stödberg Nils Tecknare Sundberg Erik Ingenjör Svendsen Svend Byggmästare Svensson Ingvar Direktör Sollentuna RK Säfström Curt Tandläkare Söder Ejnar Hotelldirektör Söderberg Carl-Åke Kyrkoherde (70) Danderyds RK Söderkvist, Gösta VD 2006 Sollentuna RK Söderström Sten Ingenjör Söderström Stig Ingenjör Sollentuna RK Thilén Esse Överläkare (61) - Tyrefors Lars Ingenjör Upplands Väsby RK Uddling Axel Kyrkoherde Wahlgren Marie-Louise Adm. Chef 2008 Sollentuna RK Wallin Stig Direktör Wedefelt Rolf Bankkamrer Weiner Ole Finansdirektör Sollentuna RK Namn Yrke Född Inträde Rotarytillhörighet Wenklo Hilding Direktör Wennerlund Per Överingenjör Westblad-Dolk Tina VD 2008 Sollentuna RK Westerlind Holger Civilingenjör Westermark Björn Köpman Westling Lennart Försäljningschef Vidaeus Olov Skoldirektör Zetterstedt Lars Arkitekt SAR Sollentuna RK Ågren Sture Laboratoriechef Sollentuna RK Örtengren John Fil. dr Sollentuna Tureberg RK Östensson Magnus Apotekare Österman Elisabeth Vice Förbundsdir Sollentuna RK, Östring Åke Direktör Sollentuna Rotaryklubb Service Above Self 18 19

11 Tårtor Kaffebröd Matbröd Catering Sollentuna Centrum, Solna Centrum Grattis! Sollentuna Rotaryklubb Vi har vår i luften och går mot ljusare tider. Tack vare ett starkt stöd från sollentunaborna som uppskattar sitt eget energibolag. Vi tackar för förtroendet och fortsätter skapa förutsättningar för ett gott liv i Sollentuna. 20

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk I Skåne är vi 5.000 Rotary är världens i är 1,2 miljoner PR-MATERIAL ROT DA I Skåne är vi 5.000 Rotary ett engagemang som gör skillnad Inför satsningen på Rotary day och Rotary fun day så har vi tagit

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer