Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015"

Transkript

1 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till årets konferens. De presentationer som gjordes bifogas dessa anteckningar. Filmen om BPH kommer att finnas tillgänglig på SKKs websida när den är klippt till slutlig version. Liksom vid den förra konferensen var programmet upplagt med en allmän del och en del som var lite mer riktad till specialklubbarna. SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade välkommen till helgens specialklubbskonferens och Ulf Uddman gjorde ett upprop av de närvarande. Nils Erik Åhmansson fortsatte sedan med information om vad som har hänt sedan Kennelfullmäktige 2014: SKKs verksamhet: 2014 blev ett brytningsår när verksamhetssiffrorna i stort sett ökade utom på medlemssidan dvs. lite färre medlemmar men de gör desto mer med sin hund. Nya verksamheter som rallylydnad har på 3 år nästan starter vilket är organisationens tredje största aktivitet! Agilityn är inte ny men har fått en ny klubbform tog förnyad fart efter några års diskuterande hur verksamheten skulle drivas, passerade starter Det är glädjande att se att bruksprov, jaktprov och utställningsverksamheten har positiva siffror. Nils Erik Åhmansson önskade lyfta fram den energi och engagemang som alla tusentals funktionärer, förtroendevalda ger organisationen vid de tusentals olika arrangemang som organiseras för att utöva någon form av hundsport. Ordförande reflekterade över den glidning som finns mellan den ideella verksamheten och småföretagsamheten där ord som entreprenörskap, egna initiativ, småskalighet är ord som ofta lyfts fram i positiva ordalag. Det är något som SKK som organisation måste bejaka och ta till sig när det i allt större omfattning växer fram sådana företag inom verksamheten t.ex. privata träningshallar för agility och andra sporter. SKK/FK har fått i uppdrag att titta på dessa frågor mer i detalj och hur det går att hitta en bra plats inom SKK för denna verksamhet. Svenska Kennelklubben fyllde 125 år förra året och SKK passade på att fira själva födelsedagen på ett mäktigt sätt i samband med Stockholm Hundmässa. I mitten av

2 2 juni ordnades det ett Öppet Hus då många passade på att besöka kansliet, museet och biblioteket. Renée Willes har skrivit en förträfflig bok om en del av de föremål som finns i museet, som varmt rekommenderas att ge bort som gåva. Hjärtligt välkomna att besöka museet och biblioteket. Centralstyrelsen har haft en diskussion kring SKKs mycket omfattande regelverk som tenderar att sakta men säkert bli mer omfattande och invecklat. Under dagen kommer ni få en redovisning av det arbetet som pågår. Valpförmedlingssajten köpahund.se har mer än besök om dagen, BPH vinner allt större gehör inom flera raser och etableringen av nya beskrivarplatser går enligt plan. Webbsidan har anpassats till att bli läsvänlig på mobil och läsplatta. Samtidigt är önskelistan lång på nya tekniska lösningar. SKK i Sverige Dagsaktuellt är den pågående rovdjursjakten där riksdagen efter mycket debatterande och utredande tog ett beslut kring förvaltning i december När förvaltningen som beslutats i demokratisk ordning i vår riksdag skulle genomföras så började den juridiska cirkusen. SKK fann därför det angeläget att åter igen tydligt deklarera organisationens ståndpunkt i denna fråga även om det kostar att ett antal medlemmar väljer att sluta som medlemmar. Nu tog dock kammarrätten och stängde den juridiska cirkusen och förhoppningsvis får vi se en mer nyanserad rovdjursdebatt och förvaltning. Det är mycket glädjande att kansliet under 2014 kunnat anställa Björn Eek som kan koncentrera sig på att arbeta med jakthundsfrågor med myndigheter, Viltolycksrådet, Jakthundskommittén och vara sakkunnig i mer jaktpolitiska frågor. Jordbruksverket är en myndighet som SKK ständigt måste ha sitt fokus på oavsett deras beslut. Efter kritik framförd av ordförande i en ledare på vårkanten om varför Sverige behöver två hundregister så finns nu sedan en tid ett begynnande samarbete där SKK förhoppningsvis inom en inte alltför lång framtid har ett bra fungerande samarbete med Jordbruksverket kring hundägarregistret. Början på samarbetet blev bra med ett gemensamt pressmeddelande som togs in i svensk media i både tryck och radio och tv. I slutet av 2014 så ställdes Sverige i likhet med övriga EU-länder inför hur vi ville ha det med införsel av valpar inom unionen. SKK ställde sig bakom det förslag som SJV la fram som innebär att Sverige inte ska ha helt fri införsel av valpar från t.ex. Rumänien, Bulgarien etc. utan de ska vara vaccinerade och kontrollerade dvs. 15 veckor eller äldre. Det innebär en del nackdelar menfördelarna överväger, vi kommer inte att ha en helt oreglerad import av valpar. Det vi sett tidigare ute i Europa förskräcker! Om samarbetet med SJV är bra så är det tyvärr fortfarande ganska nedkylt vad gäller en länsstyrelse och det är Skåne. Tyvärr driver de en väldigt aktiv linje som inte i alla delar främjar SKKs verksamhet samtidigt som samma myndighet gladeligen beviljar tillstånd för hundratals valpar från oklara uppfödningsförhållanden. Samma djupfrysta

3 3 kontakter har SKK med försvarsmaktens uppfödning av schäfer. De vill inte låta SKK MH-beskriva deras avelshundar med innebörden att de inte får registrera sina valpkullar i SKK. Effekten av detta börjar nu synas då ett inte oväsentligt antal schäfrar som inte behövs inom försvarsmakten är sålda till privatpersoner som inte kan delta i vår verksamhet. Det är bara att beklaga att vi inte hittat en lösning i denna fråga. En intressant reflektion gjordes i början av 2015 gällande utvecklingen av SKKs valpregistrering och SJV hundägarregister. För några år sedan registrerade SKK valpar då nyregistrerade SJV ca hundägare dvs. ca mer än SKKs registrering. För 2014 hade denna skillnad minskat till SKKs registreringar och SJV dvs. drygt fler. Om detta beror på att färre väljer att följa lagstiftningen i det statliga registret eller om andelen rashundar i förhållande till födda hundar har ökat är intressant att fortsätta att följa. Internationella frågor: Arbetet med SRD som startades 2007 kunde under 2014 utökas till att nu gälla i Norden under begreppet Breed Specific Instructions (BSI). Projektet följs med stort intresse från ett flertal håll i världen. FCI SKK är nog idag hos styrelsen i FCI betraktad som besvärlig. Bl.a. föranledde det FCIs ordförande att sätta sig på ett plan från Puerto Rico för ett besök på SKK för att förvissa sig om att SKK inte planerar för ett utträde ur FCI. SKK har höjt rösten och på olika sätt markerat vad vi tycker om hur utställningsverksamheten i Bulgarien bedrivs med 20 utställningar under 10 dagar och där man sammanfatta evenemanget med mycket vänskapskorruption och långt ifrån det vi betraktar som en seriös hundbedömning. Korrupta länder som ändå verkar i en organisation där ett land har en röst. International Partnership for Dogs Dog Health Workshop En ovilja finns från FCI att medverka ekonomiskt i arbetet för friskare hundraser.men efter mycket om och men valde FCI att ansluta sig till International Partnership for Dogs (IPFD) där flera av de ledande kennelklubbarna i Europa inklusive The Kennel Club (KC), och OFA, en organisation som i USA jobbar med hundars hälsa är medlemmar. Nästa vecka kommer en ny informationsplattform att lanseras, DogWellNet.com, på en internationell konferens i Dortmund. Behovet av en sådan plattform tydliggjordes vid den första workshopen som hölls i Sverige Nils Erik önskade lyfta fram alla de fantastiska framgångar som svenska ekipage har visat under SBK genomförde ett mycket välarrangerat IPO-VM i Malmö där Sverige återigen visade på duktigt arrangörskap. Men även Finska Kennelklubben som arrangerade världsutställningen 2014 visade en oerhörd kunnighet att arrangera ett mästerligt evenemang av detta megaformat som en världsutställning är. Där samlades t.ex. mer än 500 finska lapphundar för att visa rasens kvaliteter för en internationell värld.

4 4 Frågor som SKK fortsätter att jobba är t.ex. Smällare och fyrverkerier. Veterinärbranschen genomgår just nu en kraftig strukturomvandling med nya ägaraktörer och stigande priser. Det finns ett tydligt behov av att SKK måste hitta en bättre roll att vara hundägarnas röst. Utvecklingen får inte skena iväg så att gemene man inte har råd med en bra veterinärvård. Efter ordförandes inledning så fortsatte programmet med de olika informationspunkterna. Allmän information från SKKs VD Siffror rörande medlemsutveckling och valpregistreringar visade ett medlemstapp men en liten ökning på valpregistreringar. Ett antal lagstiftningsfrågor i olika skeden som alla berör SKK på olika sätt, djurskyddslagen moms, sociala avgifter, konsumentköplagen, jaktlagstiftningen, rovdjursförvaltningen och ID-märkning hund. SKK har ett antal centrala utbildning för klubbfunktionärer. Det är varierande teman som leder till att vi får duktiga och kunniga personer inom olika områden. Den 21 november kommer ett forskningsseminarium (Forskning till nytta för hund och katt) att äga rum på Scandic Infra City, Upplands Väsby. Ett antal forskare som fått forskningsmedel från Agrias och SKKs forskningsfond ska presentera sina forskningsresultat. Ämnena berör både hund och katt. Dagen delas upp i mindre seminarier. Hoppas ni tar tillfället i akt och delar. Mer information kommer att finnas på SKKs webbplats under våren. I jakten på kunskap har SKK tre böcker som man särskilt vill framhålla; Föreningsboken, Avelsboken och Hunduppfödning (som kommer ut inom kort). Böckerna kan användas i studiecirklar och digitala kurser. Till hösten kommer det att finnas nya kennelnamn att ansöka om då protesttiden går ut för de namn som varit inaktiva under de senaste 25 åren. HD/ED-index förbereds för att kunna utvidgas att omfatta fler raser senast i januari Eventuellt fortsatt uppdrag när det gäller kvalitetssäkring av assistanshundar, svar vänta under våren. Uppmaning till klubbar som inte har en klubbförsäkring att skaffa det. Billig kostnad, 600 kr/år.

5 5 Kennelfullmäktige 2015 Datum är 2-4 oktober. Länsklubbars fullmäktige hålls den 2 oktober och KF den 3-4 oktober. Platsen är Clarion Hotell Sign i Stockholm. Fredag kväll den 2 oktober kommer även ett antal workshops att hållas. Datum att hålla i minnet: 31 mars sista dag att lämna in motioner 31 mars sista dag att anmäla delegater. Klubbar kan utnyttja möjligheten att representeras via fullmakt. En person kan maximalt ha två röster. Man kan bara representera sin egen klubb. Avtalsklubbar är välkomna som åhörare men har ingen rösträtt Onlinebokning för delegater att anmäla boende, måltider öppnar under våren Utmärkelser delas ut under banketten på lördag kväll enligt särskild ordning Pärm med handlingar skickas till delegaterna senast fyra veckor innan KF. Regelöversyn av SKKs regelverk Pekka Olson presenterade gruppen som arbetar med översynen: Åke Hedhammar, Mats Stenmark, Annica Uppström, Ulf Uddman och Pekka själv. Dessutom har personer från SKKs avdelning för Avel och hälsa och registreringsavdelningen deltagit. Ett mål med arbetet är att det ska vara lätt att hitta rätt bland alla de regler som finns för våra medlemmar. Det behövs digitalt stöd som underlättar att hitta rätt information, klicka på din ras och reda på allt du behöver! Dagens förtalsparagraf har två olika funktioner en för medlem och funktionär. Registreringsbestämmelsernas alla särbestämmelser har gåtts igenom och det finns hälsoprogram som aldrig utvärderats sedan de fastställdes, vilket inte är optimalt. Beslut om hälsoprogram tas på förslag av klubbarna. Idag har t.ex. ca 100 raser hälsoprogram för HD. Tillsammans med en rad andra diagnoser blir det en hel del regelverk. AK vill delta i arbetet med att få till dessa förändringar/uppdateringar. Det finns t.ex. redaktionella ändringar som går snabbt att ordna och sådant som gör en stor förändring men med enkla medel. Rolf Weiffert, SBK, var angelägen om att arbetsgruppen tittar extra noga på Grundregel 1:3. Ulf Uddman redovisade om varför och hur processen med översynen av regelverken kommit upp. Vilka konsekvenser har de ökade antalet regler fått? Målsättningen är att det ska vara lätt att vara medlem, med tydliga och enkla regler. Översynen innefattar

6 6 både utställningsregler, championat- och provregler liksom grundregler och registreringsregler. En remiss kommer att skickas ut i mitten av februari med svarstid till i maj. Förslag till beslut tas i CS i juni eller augusti. Reglerna fastställs i oktober på Kennelfullmäktige. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari International Partnership for Dogs (IPFD) Då det inte blev någon diskussion eller några särskilda frågor kring regelöversynen så tog Pekka Olson tillfället i akt att informera om IPFD. En första information om organisationen gjordes vid KF Idén utvecklades sedan under den första Dog Health Workshop som anordnades i Stockholm i juni Syftet är att dela information och kunskap om hundars hälsa. En av initiativtagarna är Dr. Brenda Bonnett, som kanske de flesta känner till genom Agria Breed Profiles. Vid KF 2013 gjorde Brenda Bonnett ytterligare en presentation av tanken bakom projektet. Utvecklingen har nu gått så långt att organisationen är bildad och de medlemmar som finns med i dag är förutom Sverige genom Agria/SKKs forskningsfond, Norge, Finland, England, Tyskland, Frankrike och OFA (organisation för djurhälsa i USA). Även FCI har beslutat att delta efter mycket diskussioner! Fler länder har visat intresse så medlemsantalet kommer nog att öka. Idag finns det säkerställt att organisationen kommer att fortsätta åtminstone sex år framåt i tiden. Den andra Dog Health Workshop kommer att hållas nästa helg i Dortmund, då kommer en ny webbplattform att lanseras, DogWellNet.com. Sidan kommer att innehålla information om hundars hälsa, chatforum etc. etc. Information från Sveriges Hundungdom Malin Broman, ordförande i SHU, presenterade ungdomsförbundet och dess organisation. Hon uppmanade klubbarna att använda ungdomarna som kommer från SHU. De har deltagit i kursverksamhet och olika utbildningar vilket gör att de är väl insatta i organisationen. Ett bra sätt att hitta ungdomar som är intresserade av föreningsverksamhet är att anordna junior handling på t.ex. länsklubbsutställningar. Här uppmanades också SHU att lokalklubbarna tar kontakt med länsklubben och visar sitt intresse av att delta i länsklubbens arbete. Ungdomsmedlemskapet ger en möjlighet för ungdomar att vara medlem i SHU, SKK och en specialklubb. SHU önskar att fler klubbar tecknar avtal med SHU och att avtalet ska gälla upp till ungdomarna fyller 25 år. Malin avslutade sin framställning med att visa ett antal person som fått en bra start inom SHU för sitt vidare engagemang inom SKK-organisationen.

7 7 Information om digitala utbildningar Eva Lejdbrandt gjorde en kort presentation av Utbildningskommittén, som har till uppgift att skapa utbildningar för funktionärer inom SKK-organisationen. Arbetet koncentreras på att skapa distansutbildningar, olika grupputbildningar som beteende hund, uppfödarutbildningen och föreningsutbildningar.handledare utbildas efter behov för att leda kurserna. Samarbete finns också med Studiefrämjandet. UK arbetar tillsammans med kommittéerna som är beställare av olika utbildningar. Beteende Hund är igång och har fulltecknade kurser fram till hösten Distansutbildningar för ordförande, sekreterare och kassör pågåroch kommer att färdigställas under året. Webbinarier(live streaming) med föreläsningar är något som kommer att provas. Verktyget som används vid utbildningarna finns hos företaget Ping Pong, som är väl beprövat bl.a. av universitet runt om i landet. Deltagarna fick en demonstration av hur verktyget fungerar. UK fick i uppdrag att diskutera hur man kan hjälpa dyslektiker att kunna delta på distansutbildningar. Ett förslag var att kunna använda sig av talsyntes. UK återkommer i frågan. Kostnader för deltagande och handledare diskuterades kort. Ulf Uddman informerade om att en diskussion förs med PingPong om det finns ett sätt att på ett bättre sätt än idag använda de licenser som behövs för att kunna använda verktyget. SKK och IT Ulf Uddman redovisade kort hur SKKs IT-avdelning ser och de olika system och molntjänster som används för att den dagliga driften ska kunna fungera. SKKs IT-kostnader uppgår till ca 10 miljoner kronor per år. Det finns inte resurser till att utföra allt det som finns önskelistan utan prioriteringar och avvägningar måste hela tiden göras. Projekt som väntar på att genomföras är bl.a. Avelsdata med ytterligare IT-stöd, anpassa SKKs e-tjänster till mobila enheter, administration av jaktprov etc. etc. Det som ska utföras under kvartal 1 och 2 är t.ex. lansera IT-stödet arrangera utställning, en ny medlemsmodul och avsluta förstudien för onlineregistrering av valpkull. Större projekt fram till 2017 är färdigställa onlineregistrering av valpkull, anpassa IT-stödet till regelförändringar under 2016, SKK Infobank som ska ersätta avelsdata, hunddata och rasdata. Det finns med andra ord mycket spännande att se fram emot de närmaste åren.

8 8 Kontaktpersoner för RAS Pekka Olson gjorde här ett snabbt inhopp och uppmanade alla klubbar att utse en kontaktperson som är ansvarig för RAS. Personen ifråga kan anmäla sig till Karin Drotz på SKKs kansli. Karin har e-postadress: Framtidsgruppens utredning om framtidens utställningsverksamhet Thomas Uneholt, sammankallande, hade det avslutande passet på lördagseftermiddagen. Materialet som redovisades var omfattande Arbetsgruppen består av åtta personer från olika delar av organisationen som kan bidra med viktiga erfarenheter och synpunkter. Uppdraget består i att göra en översyn om SKKs framtida utställningsverksamhet ur flera synvinklar. Faktainsamling har gjorts genom enkäter till alla klubbar inom organisationen samt till medlemmar. Studiebesök i våra grannländer har gjorts för att samla jämförelsematerial. Med hjälp av tabeller och diagram redovisades svar på vissa av frågorna i de olika enkäterna. En detalj som upptäckts i arbetet är att det är svårt att hitta var det står vad som är syftet och målet med utställningsverksamheten?! Många skulle nog direkt säga att det är en avelsutvärdering men det finns inte att hitta i våra stadgar, som exempel! En sammanfattning av det material som hittills gåtts igenom är enligt nedan: Hundutställningens betydelse för hundaveln Definiera och dokumentera syftet med hundutställning Hitta en bra balans mellan tävlingsmomentet och avelsvärdet Domarens betydelse utifrån aspekterna; kunnighet, etik/moral och ekonomi Den skriftliga kritiken bör få en viktigare betydelse för aveln Hundutställningarnas kostnader (inkomst) Bättre förståelse för utställarnas behov och arrangörernas behov. Satsa på rätt saker? Använd moderna metoder för att tillhandahålla kataloger, kritiker etc. (Internet) Minska antalet utställningar och/eller större samarrangemang med rasklubbar Stamboksavgifter, FCI-avgifter

9 9 Arbetsgruppen har sitt nästa möte den 17 februari och ytterligare ett möte i maj månad. Avrapportering till CS möte i juni och slutredovisning till Kennelfullmäktige i oktober. Söndag 8 februari Söndagens program inleddes med att valberedningen presenterade sig för deltagarna. Fem ledamöter som leds av Lars O Törnkvist, sammankallande, Monica Moberg-Falk, Gertrud Hagström, Barbro Olsson och Jonas Öhrn. Lars redogjorde för valberedningens uppdrag som är att förbereda val enigt SKKs stadgar till Kennelfullmäktige. Valberedningen föreslår val av ordförande och vice ordförande till KF. Man föreslår Dessutom fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. De väljs på fyra respektive två år. Även revisorer och ledamöter i DN föreslås av valberedningen. Valberedningen har aktivt arbetet och deltagit olika möten sedan hösten 2014, bl.a. vid länsklubbskonferensen i september En rekryteringsannons har distribuerats till alla klubbar. Den finns även på skk.se och i Hundsport. Ett preliminärt förslag kommer att lämnas till CS i juni och ett slutligt förslag kommer att finnas till i början av augusti. Förslaget kommer även att finnas i KF-handlingarna som skickas ut senast fyra veckor före Kennelfullmäktige. Information om SKKs möjlighet till medlemshantering Helena Nyberg, chef för medlemsavdelningen, presenterade medlemsavdelningen som består totalt av nio personer. Avdelningen ansvarar för och hanterar personregister, medlemsregister, ägarregister och klubbregister. Helena Nyberg ansvarar för uttag från medlemsregistret och personregistret. Den som aktivt tackat nej till att ta emot reklam är markerad i SKKs databas och ska då inte få något sådant material. Varje register har sin speciella funktion: Personregistret hanterar ett stort antal personposter och där är personnumret viktigt för uppdatering av adresser. Medlemsregistret hanterar ansökningar, registreringar och aviseringar av medlemskap till utskick av Hundsport och Hundsport Special. Ägarregistret (DjurID.se) registrerar ägare av hund och katt, utfärdar tävlingslicenser och ägarintyg. De bistår även klubbar med diverse uppgifter. Europetnet är en europeisk gemensam databas för att spåra bortsprungna katter och hundar. DjurID.se finns nu även på Facebook.

10 10 Klubbregistret uppdaterar styrelse och funktionärsposter, viktigt att klubbarna uppdaterar adresslistor till SKK. Här administreras även medlemskap för länsklubbar (25 st.)och specialklubbar (drygt 40 st.). Medlemsadministration innefattar bl.a. att ta fram statistik, medlemslistor, redovisning av nya och U-märkta medlemmar. U-märkt betyder att en medlem avslutat sitt medlemskap. Det projekt som ligger närmast i tiden att arbeta med är att skapa en medlemsmodul för att bl.a. kunna underlätta för nya medlemmar att välja den/de klubbar de önskar var medlem i. Avdelningen har också som önskemål att skapa mina sidor för både person och klubb. Föreningsteknik Per-Inge Johansson, ordförande i SKKs föreningskommitté (FK), inledde med att säga att det är årsmötestider och kommitténs telefoner går varma. Ledamöterna deltar varje år på ett stort antal årsmöten, mest kanske i sådana klubbar där det råder stor oro. I år verkar oron vara större än någonsin och det avspeglar sig i att t.ex. funktionärer hoppar av strax innan årsmötet, det finns ingen valberedning kvar, det finns inga funktionärer att besätta posterna i styrelsen etc. Det är den verklighet vi lever i idag. Varje år ska minst funktionärer hittas för att driva våra klubbar! För att hjälpa klubbarna finns en uppdaterad upplaga av boken Föreningsteknik. Priset är mycket överkomligt, 125 kr. Rekommenderas till alla att köpa. Mycket information finns även att hämta ur föreningspaketet och frågebanken, finns på Utbildningar finns också för ordförande, sekreterare och kassör. Ett pilotprojekt ska göras med en distansutbildning för ordförande. Nya former för nya klubbar Freestyleklubben och agilityklubben är relativt nya verksamhetsklubbar med specialklubbsstatus inom vår organisation. Närmast på tur är en klubb för vallning för övriga raser än border collie. FK har från CS fått ett uppdrag att göra en förstudie om hur det ska vara möjligt att knyta även andra fristående intresseföreningar och privata företagare med intresse för hund till organisationen. Diskussioner har även förts om att införa en ny kategori av klubb avtalsansluten verksamhetsklubb. Denna klubbform skulle ligga under FK precis som befintliga avtalsklubbar gör idag. Specialklubbsfrågor

11 11 Per-Inge Johansson påminde om att frågor och problem i rasklubb som tillhör specialklubb ska hanteras av specialklubben. När det gäller att kunna hålla årsmöten på olika sätt har utvecklingen gått till att göra försök med att båda använda mobiltelefon och Internet. Med tanke på att det blir svårare och svårare att hitta villiga funktionärer till våra klubbar tog Per-Inge Johansson upp tanken på att det kanske inte går att behålla det antal klubbar vi har idag. Det kan kanske bli så att klubbar slås ihop till större enheter med mindre antal personer som ska sköta verksamheten. Idag upplever FK att personer på årsmöten hittar på nya sätt för att underkänna en styrelses arbete genom att t.ex. ifrågasätta ansvarsfrihet. Det krävs väldigt mycket för att en styrelse inte ska få ansvarsfrihet, t.ex. ekonomiska oegentligheter. Hur motverka detta? Utbildning i föreningsteknik och gruppdynamik är viktigt, man måste ha en professionell inställning till arbetet i klubben. Diskutera igenom hur man ska hitta lösningar på de problem som uppstår. Vad händer med en rasklubb inom specialklubb som faller ihop? Då är det specialklubbens ansvar att försöka lösa situationen. En specialklubb med problem kan t.ex. hamna under förvaltning hos SKK under t.ex. ett år för att försöka få klubben på banan igen. En avslutande fråga ställdes om en vilande klubb kan förlora sitt klubbnamn? Svaret är nej, det klubbnamnet ägs av specialklubben. Diskussion kring tillämpning av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) hos specialklubbarna Göran Bodegård ställde frågan om hundutställningar leder till osund hundavel? Han beskrev fem viktiga faktorer som påverkar den kynologiska kvaliteten i hundaveln; rasstandard, domarens kompetens och förhållningssätt till hundars hälsa och att bevara rastyp, val av domare(klubbar) och att bevara rastypiska kynologiska mål (klubbar och uppfödare). SRD är rekommendationer och inte regler, domare är kontrakterade att följa SRDs rutiner och ska lämna en rapport om sina observationer. Revidering av materialet görs vartannat år. SRD-programmet är beroende av att länsklubbarna har fungerande rutiner och att det finns ett mycket bra samarbete med berörda rasklubbar. SRD-kommittén har ett fortlöpande samarbete med rasklubbarna för att på bäst sätt ta tillvara den information som kommer via den ifyllda SRD-blanketten och den skrivna kritiken.

12 12 Meningen med SRD att komma bort från överdrifter i aveln. Det kräver samsyn mellan domare och uppfödare och välskrivna kritiker som går att använda i avelsarbetet. För att SRD ska vara meningsfullt krävs det att valet av riskraser är rätt och att de riskområden som nämns är relevanta. Domare måste förstå att gå igenom hundarna efter kriterierna. Uppfödare måste också ta tillvara det som står i rapporterna och de skrivna kritikerna. SRD fungerar idag på ett mycket bra sätt. Mycket tack vara samarbetet med rasklubbar och domare som gjorts medvetna om riskerna med överdrifter i aveln. Rasklubbarnas ansvar och inflytande har ökats. Ett flertal klubbar har också internationella samarbeten. Effekterna av SRD är att utställda hundar av SRD-ras har blivit sundare. Det finns en ökad gemensam syn av problematiken. Frågan om övertypning diskuterades. Hur hantera/definiera övertypning. Behövs det striktare regler för detta? Göran Bodegård påpekade att hur det ska hanteras ska diskuteras med respektive specialklubb. Klubbarna är välkomna att ta egna initiativ i frågan och kontakta SRD-kommittén. När det gäller att domaren ska fylla i SRD-blanketten kan det vara ringsekreterarens uppgift att uppmana/påminna domaren att inte glömma bort det och att dessutom inte vara alltför fåordig i sin utvärdering En domare som inte följer SRD-rutinerna får ett brev från SRD-kommittén med synpunkter på dennes handlande. SRD eller på engelska Breed Specific Instructions (BSI) har fått gensvar över en stor del av hundvärlden vilket är glädjande. De nordiska länderna har numera ett gemensamt SRD-program. Medlemshantering genom SKK Ulf Uddman önskade lägga till information till Helena Nybergs föredragning. De klubbar som har medlemshantering genom SKK får i de flesta fall en mycket positiv medlemsutveckling. Det får i sin tur också en positiv effekt på klubbens ekonomi. Det planerade on-linesystemet för valpregistrering kommer att kräva medlemskap. Onlinesystemet kommer bara att fungera för de som är medlem i någon av de klubbar där SKK sköter medlemsanteringen. Vid en undersökning har SKK funnit att ca 80 % av uppfödarna är medlem i någon av våra länsklubbar. Kommittén för hundars mentalitet (KHM) informerar om Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund BPH) nu oh i framtiden

13 13 Helena Frögéli började med att visa en ny film om BPH. Filmen kommer att finnas tillgänglig på om någon vecka. Hundars mentalitet beslutades bli ett prioriterat område vid KF 2009 vilket ledde till att kommittén bildades. Ett test skulle tas fram som skulle kunna appliceras på alla raser. Idag finns det 24 arrangörer och 26 banor över hela landet, dock är Norrland fortfarande underrepresenterat. Mellan 2012 och 2014 har drygt 4500 hundar beskrivits. I topp av raser ligger labrador, rhodesian ridgeback och nova scotia duck tolling retriever. Syftet med BPH är att bidra till kunskap om hundars mentalitet som är viktigt både för uppfödare och enskilda hundägare. BPH ger ras- och specialklubbar viktiga verktyg i sitt arbete ur olika synpunkter, t.ex. populationsöversikt, som ett verktyg i samhällsdebatten och djurskydd. Varför ska vi då ha en mentalbeskrivning? Det ska fungera som hjälp till hundägare, uppfödare och klubbar ur olika aspekter. Att kunna välja rätt ras, förstå sin hund bättre och kunna göra en avelsutvärdering på sitt hundmaterial. Kommittén arbetar med att få en ökad förståelse för och användbarheten av BPH. BPH har en utökad redovisning i avelsdata fr.o.m. hösten Arbetet med att ta fram en mentalpool (sakkunniga om hundars beteenden) är igångsatt. Det finns föreläsande beskrivare att tillgå för intresserade klubbar. KHM medverkar gärna i diskussioner om hundars RAS, beteende etc. Helena Frögéli informerade om utvärderingar, marknadsföring och att klubbarna är välkomna att boka föreläsare till klubbarrangemang. Avslutning med att nya arrangörer behövs för 2016 särskilt i norra Sverige som idag är underrepresenterat. En redovisning av krav och förutsättningar för nya arrangörer presenterades. Mer information finns på Workshop: Hur hanterar vi lämpligen oacceptabelt beteende ute på prov och tävlingar Liz-Beth Carlsson Liljekvist presenterade kommitténs ledamöter. Länsklubbarna har framfört att de önskar en lathund för att underlätta hantering/beslut för bestyrelser och funktionärer i olika sammanhang. Liz-Beth Carlsson gick igenom de olika benämningar som finns till förfogande, oacceptabelt beteende, oönskat beteende, KEP och disqualified. En beskrivning av innebörden av dessa gjordes också tillsammans med en lite utförligare förklaring.

14 14 Ulf Uddman fortsatte med att ge en historisk beskrivning till uppkomsten till att använda begreppet oacceptabelt beteende. Regeln infördes för att möta allmänhetens och samhällets krav. SKK visar att organisationen ser allvarligt på hundar som skadar person eller andra djur. Mellan ärenden behandlas varje år. En dryg tredjedel av hundarna blir testade av en person som SKK utser. CS har utsett en tjänstemannagrupp som hanterar och beslutar i varje enskilt ärende. Processen fram till slutligt beslut om vad som ska hända med hunden går via yttrande, eventuella tester av hunden och andra adekvata underlag. När ett slutligt beslut tas om en hund får även berörd specialklubb information om resultatet. En spärr som satts på en hund för oacceptabelt beteende syns i SKKs avelsdata. Övrigt Fråga: Får en privat företagare som vill arrangera en utställning använda sig av SKKs funktionärer. Svar: Det finns inga regler för ringsekreterare men en auktoriserad exteriördomare få inte acceptera en sådan inbjudan. Fråga: Får en svensk domare gå elev för en utländsk domare? Enligt en obekräftad uppgift går inte det. Svar: DK/kansliet önskar återkomma i frågan. Måste kontrolleras. Studiefrämjandet önskar få fler e-postadresser till klubbar inom SKK-organisationen. Klubbar missar mycket nyttig information. Använd inte en personlig e-postadress utan använd gärna en klubbadress t.ex. Avslut Nils Erik Åhmansson avslutade konferensen och tackade de närvarande för en bra helg! På återseende Vid anteckningarna Annika Klang

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

SKK/UK nr 3-2014 2014-05-21--22 35-54

SKK/UK nr 3-2014 2014-05-21--22 35-54 Sida 1/10 SKK/UK nr 3-2014 35-54 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté (UK) onsdagen och torsdagen den 21 22 maj 2014 på Tammsvik Herrgård. Närvarande: Ordinarie

Läs mer

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111 Sida 1/10 SKK/FK nr 6-2014 94-111 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på Barkaby Gård. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Göran Hallberger, Per-Inge Johansson,

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

CS förslag till verksamhetsplan för 2016-2017

CS förslag till verksamhetsplan för 2016-2017 KF 2015 Bilaga 13 CS förslag till verksamhetsplan för 2016-2017 De mål för 2014-2015 som fanns angivna i verksamhetsplanen som fastställdes vid KF 2013 har till stora delar uppnåtts. Inom de flesta områden

Läs mer

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58 Sida 1/8 SKK/UK nr 3-2015 39-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby, Stockholm Närvarande: Rasklubbar:

Läs mer

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser!

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser! Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser! Bakgrund Vid Kennelfullmäktige, KF, 2009 beslutades att öka insatserna för att förbättra kunskapen om hundars mentalitet oavsett ras. Hundars

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet

Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet Bilaga 23:2 Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet Motion från Sveriges Hundungdom om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år ska få ett kostnadsfritt medlemskap i länsklubb

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Program enligt Bilaga 1 Deltagare enligt Bilaga 2 Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna. Kjell Andersson pratar om Hundavel--en

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89 Sida 1/9 SKK/KHM nr 5-2013 71-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM,. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist ( 75-79,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

SSUK-nytt 2012 2. Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb. Tre utställningar har avklarats:

SSUK-nytt 2012 2. Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb. Tre utställningar har avklarats: SSUK-nytt 2012 2 Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb. Tre utställningar har avklarats: Borås med 185 anmälda hundar. Domare var Eugenie Yerusalinsky, Ryssland och Diane

Läs mer

SKK/FK 3-2013 2013-05-27 41-58

SKK/FK 3-2013 2013-05-27 41-58 Sida 1/9 SKK/FK 3-2013 41-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK) måndagen den 27 maj 2013 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson,

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

SKK/FK nr 2-2014 2014-04-15 21 40

SKK/FK nr 2-2014 2014-04-15 21 40 Sida 1/10 SKK/FK nr 2-2014 21 40 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Alf Andersson, Göran

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

SKK/FK 1-2013 2013-02-05 1-20

SKK/FK 1-2013 2013-02-05 1-20 Sida 1/10 SKK/FK 1-2013 1-20 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) tisdagen den 5 februari 2013 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK Fullmäktige lördag 29 mars på Scandic hotell i Norrköping Som fullmäktige ordförande valdes Ann-Katrin Edof (Ankan) och protkollförare Eva Ohlsson Det blev inga förändringar i styrelsen denna gången och

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

HIC nr 3/2012 2012-05-31 18-27

HIC nr 3/2012 2012-05-31 18-27 1 HIC nr 3/2012 2012-05-31 18-27 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum den 31 maj 2012, på SKKs kansli, Rinkeby Närvarande: Jahn Stääv, Sture Engström, Ann

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 2014 Verksamhetsberättelse Centralstyrelsen (vald vid KF 2013) Nils Erik Åhmansson Ordförande Ulf Uddman Verkställande direktör Mats Stenmark 1:e vice ordförande Pekka Olson 2:e vice ordförande Göran

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Stadgar för Svenska Kennelklubben

Stadgar för Svenska Kennelklubben Gäller från 2012-01-01 Stadgar för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Stadgar för Svenska Kennelklubben...5 Inledning...5 1 Mål...5 2

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte 2012-05-13 och fastställda av Svenska Kennelklubben 2012-10-23. Inledning Svenska

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Att köpa HUND Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Funderar du på att köpa valp? En hund är en ny vän och familjemedlem som kommer att finnas vid din sida i många år. Tänk på att det är stor

Läs mer

Avel 2012. Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet. Juli 2012

Avel 2012. Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet. Juli 2012 www.skk.se/uppfödning/funktionarsinfo/avelsfunktionar Juli 2012 Avel 2012 Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet 1 Innehåll DEL I 5 AVELSPOLICY FÖR SVENSKA

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 15-16 augusti 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 15-16 augusti 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 15-16 augusti 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Maria Sjöberg Kristina Nieminen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Stadgar för Labrador Retrieverklubben

Stadgar för Labrador Retrieverklubben Stadgar för Labrador Retrieverklubben Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01.

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

AVEL. Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet SVENSKA KENNELKLUBBEN

AVEL. Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet SVENSKA KENNELKLUBBEN AVEL 2014 Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet SVENSKA KENNELKLUBBEN AVEL 2014 Hundens betydelse kan knappast överskattas och avel och hunduppfödning

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser

Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser Fastställda av SKK/DK 2012-02-07, att gälla från 2012-07-01 Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning 1. Bakgrund...5 2. Förutsättningar...5 3. Målsättning...5

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Upprättande av raskompendium för exteriördomare

Upprättande av raskompendium för exteriördomare SKKs exteriördomarutbildning Upprättande av raskompendium 1 (3) Upprättande av raskompendium för exteriördomare Raskompendier framställs relativt sällan man kan räkna med att ett kompendium är aktuellt

Läs mer

SKK/CS nr 1-2014 2014-02-13 1-27

SKK/CS nr 1-2014 2014-02-13 1-27 Sida 1/22 SKK/CS nr 1-2014 1-27 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-02- 13. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats, Stenmark, Pekka

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 8/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-07-22 Plats: SKK:s lokaler, Spånga 138-175

Labrador Retrieverklubben 8/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-07-22 Plats: SKK:s lokaler, Spånga 138-175 Labrador Retrieverklubben 8/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-07-22 Plats: SKK:s lokaler, Spånga 138-175 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg 148-175, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 16 februari 2011, på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 16 februari 2011, på SKKs kansli, Rinkeby. CS nr 1/2011 2011-02-16 1-38 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 16 februari 2011, på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 0 Rasspecifika Avelsstrategier för PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 1 1. Allmänt Allmänt om rasen Namn: Perro dogo Mallorquin/Ca de Bou Grupp:

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Motioner till SSRK:s fullmäktige Protokoll styrelsemöte 16-17 augusti 2014, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Cathrine Möller Lena Ohlsson Anmält förhinder:

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson

Läs mer