Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015"

Transkript

1 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till årets konferens. De presentationer som gjordes bifogas dessa anteckningar. Filmen om BPH kommer att finnas tillgänglig på SKKs websida när den är klippt till slutlig version. Liksom vid den förra konferensen var programmet upplagt med en allmän del och en del som var lite mer riktad till specialklubbarna. SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade välkommen till helgens specialklubbskonferens och Ulf Uddman gjorde ett upprop av de närvarande. Nils Erik Åhmansson fortsatte sedan med information om vad som har hänt sedan Kennelfullmäktige 2014: SKKs verksamhet: 2014 blev ett brytningsår när verksamhetssiffrorna i stort sett ökade utom på medlemssidan dvs. lite färre medlemmar men de gör desto mer med sin hund. Nya verksamheter som rallylydnad har på 3 år nästan starter vilket är organisationens tredje största aktivitet! Agilityn är inte ny men har fått en ny klubbform tog förnyad fart efter några års diskuterande hur verksamheten skulle drivas, passerade starter Det är glädjande att se att bruksprov, jaktprov och utställningsverksamheten har positiva siffror. Nils Erik Åhmansson önskade lyfta fram den energi och engagemang som alla tusentals funktionärer, förtroendevalda ger organisationen vid de tusentals olika arrangemang som organiseras för att utöva någon form av hundsport. Ordförande reflekterade över den glidning som finns mellan den ideella verksamheten och småföretagsamheten där ord som entreprenörskap, egna initiativ, småskalighet är ord som ofta lyfts fram i positiva ordalag. Det är något som SKK som organisation måste bejaka och ta till sig när det i allt större omfattning växer fram sådana företag inom verksamheten t.ex. privata träningshallar för agility och andra sporter. SKK/FK har fått i uppdrag att titta på dessa frågor mer i detalj och hur det går att hitta en bra plats inom SKK för denna verksamhet. Svenska Kennelklubben fyllde 125 år förra året och SKK passade på att fira själva födelsedagen på ett mäktigt sätt i samband med Stockholm Hundmässa. I mitten av

2 2 juni ordnades det ett Öppet Hus då många passade på att besöka kansliet, museet och biblioteket. Renée Willes har skrivit en förträfflig bok om en del av de föremål som finns i museet, som varmt rekommenderas att ge bort som gåva. Hjärtligt välkomna att besöka museet och biblioteket. Centralstyrelsen har haft en diskussion kring SKKs mycket omfattande regelverk som tenderar att sakta men säkert bli mer omfattande och invecklat. Under dagen kommer ni få en redovisning av det arbetet som pågår. Valpförmedlingssajten köpahund.se har mer än besök om dagen, BPH vinner allt större gehör inom flera raser och etableringen av nya beskrivarplatser går enligt plan. Webbsidan har anpassats till att bli läsvänlig på mobil och läsplatta. Samtidigt är önskelistan lång på nya tekniska lösningar. SKK i Sverige Dagsaktuellt är den pågående rovdjursjakten där riksdagen efter mycket debatterande och utredande tog ett beslut kring förvaltning i december När förvaltningen som beslutats i demokratisk ordning i vår riksdag skulle genomföras så började den juridiska cirkusen. SKK fann därför det angeläget att åter igen tydligt deklarera organisationens ståndpunkt i denna fråga även om det kostar att ett antal medlemmar väljer att sluta som medlemmar. Nu tog dock kammarrätten och stängde den juridiska cirkusen och förhoppningsvis får vi se en mer nyanserad rovdjursdebatt och förvaltning. Det är mycket glädjande att kansliet under 2014 kunnat anställa Björn Eek som kan koncentrera sig på att arbeta med jakthundsfrågor med myndigheter, Viltolycksrådet, Jakthundskommittén och vara sakkunnig i mer jaktpolitiska frågor. Jordbruksverket är en myndighet som SKK ständigt måste ha sitt fokus på oavsett deras beslut. Efter kritik framförd av ordförande i en ledare på vårkanten om varför Sverige behöver två hundregister så finns nu sedan en tid ett begynnande samarbete där SKK förhoppningsvis inom en inte alltför lång framtid har ett bra fungerande samarbete med Jordbruksverket kring hundägarregistret. Början på samarbetet blev bra med ett gemensamt pressmeddelande som togs in i svensk media i både tryck och radio och tv. I slutet av 2014 så ställdes Sverige i likhet med övriga EU-länder inför hur vi ville ha det med införsel av valpar inom unionen. SKK ställde sig bakom det förslag som SJV la fram som innebär att Sverige inte ska ha helt fri införsel av valpar från t.ex. Rumänien, Bulgarien etc. utan de ska vara vaccinerade och kontrollerade dvs. 15 veckor eller äldre. Det innebär en del nackdelar menfördelarna överväger, vi kommer inte att ha en helt oreglerad import av valpar. Det vi sett tidigare ute i Europa förskräcker! Om samarbetet med SJV är bra så är det tyvärr fortfarande ganska nedkylt vad gäller en länsstyrelse och det är Skåne. Tyvärr driver de en väldigt aktiv linje som inte i alla delar främjar SKKs verksamhet samtidigt som samma myndighet gladeligen beviljar tillstånd för hundratals valpar från oklara uppfödningsförhållanden. Samma djupfrysta

3 3 kontakter har SKK med försvarsmaktens uppfödning av schäfer. De vill inte låta SKK MH-beskriva deras avelshundar med innebörden att de inte får registrera sina valpkullar i SKK. Effekten av detta börjar nu synas då ett inte oväsentligt antal schäfrar som inte behövs inom försvarsmakten är sålda till privatpersoner som inte kan delta i vår verksamhet. Det är bara att beklaga att vi inte hittat en lösning i denna fråga. En intressant reflektion gjordes i början av 2015 gällande utvecklingen av SKKs valpregistrering och SJV hundägarregister. För några år sedan registrerade SKK valpar då nyregistrerade SJV ca hundägare dvs. ca mer än SKKs registrering. För 2014 hade denna skillnad minskat till SKKs registreringar och SJV dvs. drygt fler. Om detta beror på att färre väljer att följa lagstiftningen i det statliga registret eller om andelen rashundar i förhållande till födda hundar har ökat är intressant att fortsätta att följa. Internationella frågor: Arbetet med SRD som startades 2007 kunde under 2014 utökas till att nu gälla i Norden under begreppet Breed Specific Instructions (BSI). Projektet följs med stort intresse från ett flertal håll i världen. FCI SKK är nog idag hos styrelsen i FCI betraktad som besvärlig. Bl.a. föranledde det FCIs ordförande att sätta sig på ett plan från Puerto Rico för ett besök på SKK för att förvissa sig om att SKK inte planerar för ett utträde ur FCI. SKK har höjt rösten och på olika sätt markerat vad vi tycker om hur utställningsverksamheten i Bulgarien bedrivs med 20 utställningar under 10 dagar och där man sammanfatta evenemanget med mycket vänskapskorruption och långt ifrån det vi betraktar som en seriös hundbedömning. Korrupta länder som ändå verkar i en organisation där ett land har en röst. International Partnership for Dogs Dog Health Workshop En ovilja finns från FCI att medverka ekonomiskt i arbetet för friskare hundraser.men efter mycket om och men valde FCI att ansluta sig till International Partnership for Dogs (IPFD) där flera av de ledande kennelklubbarna i Europa inklusive The Kennel Club (KC), och OFA, en organisation som i USA jobbar med hundars hälsa är medlemmar. Nästa vecka kommer en ny informationsplattform att lanseras, DogWellNet.com, på en internationell konferens i Dortmund. Behovet av en sådan plattform tydliggjordes vid den första workshopen som hölls i Sverige Nils Erik önskade lyfta fram alla de fantastiska framgångar som svenska ekipage har visat under SBK genomförde ett mycket välarrangerat IPO-VM i Malmö där Sverige återigen visade på duktigt arrangörskap. Men även Finska Kennelklubben som arrangerade världsutställningen 2014 visade en oerhörd kunnighet att arrangera ett mästerligt evenemang av detta megaformat som en världsutställning är. Där samlades t.ex. mer än 500 finska lapphundar för att visa rasens kvaliteter för en internationell värld.

4 4 Frågor som SKK fortsätter att jobba är t.ex. Smällare och fyrverkerier. Veterinärbranschen genomgår just nu en kraftig strukturomvandling med nya ägaraktörer och stigande priser. Det finns ett tydligt behov av att SKK måste hitta en bättre roll att vara hundägarnas röst. Utvecklingen får inte skena iväg så att gemene man inte har råd med en bra veterinärvård. Efter ordförandes inledning så fortsatte programmet med de olika informationspunkterna. Allmän information från SKKs VD Siffror rörande medlemsutveckling och valpregistreringar visade ett medlemstapp men en liten ökning på valpregistreringar. Ett antal lagstiftningsfrågor i olika skeden som alla berör SKK på olika sätt, djurskyddslagen moms, sociala avgifter, konsumentköplagen, jaktlagstiftningen, rovdjursförvaltningen och ID-märkning hund. SKK har ett antal centrala utbildning för klubbfunktionärer. Det är varierande teman som leder till att vi får duktiga och kunniga personer inom olika områden. Den 21 november kommer ett forskningsseminarium (Forskning till nytta för hund och katt) att äga rum på Scandic Infra City, Upplands Väsby. Ett antal forskare som fått forskningsmedel från Agrias och SKKs forskningsfond ska presentera sina forskningsresultat. Ämnena berör både hund och katt. Dagen delas upp i mindre seminarier. Hoppas ni tar tillfället i akt och delar. Mer information kommer att finnas på SKKs webbplats under våren. I jakten på kunskap har SKK tre böcker som man särskilt vill framhålla; Föreningsboken, Avelsboken och Hunduppfödning (som kommer ut inom kort). Böckerna kan användas i studiecirklar och digitala kurser. Till hösten kommer det att finnas nya kennelnamn att ansöka om då protesttiden går ut för de namn som varit inaktiva under de senaste 25 åren. HD/ED-index förbereds för att kunna utvidgas att omfatta fler raser senast i januari Eventuellt fortsatt uppdrag när det gäller kvalitetssäkring av assistanshundar, svar vänta under våren. Uppmaning till klubbar som inte har en klubbförsäkring att skaffa det. Billig kostnad, 600 kr/år.

5 5 Kennelfullmäktige 2015 Datum är 2-4 oktober. Länsklubbars fullmäktige hålls den 2 oktober och KF den 3-4 oktober. Platsen är Clarion Hotell Sign i Stockholm. Fredag kväll den 2 oktober kommer även ett antal workshops att hållas. Datum att hålla i minnet: 31 mars sista dag att lämna in motioner 31 mars sista dag att anmäla delegater. Klubbar kan utnyttja möjligheten att representeras via fullmakt. En person kan maximalt ha två röster. Man kan bara representera sin egen klubb. Avtalsklubbar är välkomna som åhörare men har ingen rösträtt Onlinebokning för delegater att anmäla boende, måltider öppnar under våren Utmärkelser delas ut under banketten på lördag kväll enligt särskild ordning Pärm med handlingar skickas till delegaterna senast fyra veckor innan KF. Regelöversyn av SKKs regelverk Pekka Olson presenterade gruppen som arbetar med översynen: Åke Hedhammar, Mats Stenmark, Annica Uppström, Ulf Uddman och Pekka själv. Dessutom har personer från SKKs avdelning för Avel och hälsa och registreringsavdelningen deltagit. Ett mål med arbetet är att det ska vara lätt att hitta rätt bland alla de regler som finns för våra medlemmar. Det behövs digitalt stöd som underlättar att hitta rätt information, klicka på din ras och reda på allt du behöver! Dagens förtalsparagraf har två olika funktioner en för medlem och funktionär. Registreringsbestämmelsernas alla särbestämmelser har gåtts igenom och det finns hälsoprogram som aldrig utvärderats sedan de fastställdes, vilket inte är optimalt. Beslut om hälsoprogram tas på förslag av klubbarna. Idag har t.ex. ca 100 raser hälsoprogram för HD. Tillsammans med en rad andra diagnoser blir det en hel del regelverk. AK vill delta i arbetet med att få till dessa förändringar/uppdateringar. Det finns t.ex. redaktionella ändringar som går snabbt att ordna och sådant som gör en stor förändring men med enkla medel. Rolf Weiffert, SBK, var angelägen om att arbetsgruppen tittar extra noga på Grundregel 1:3. Ulf Uddman redovisade om varför och hur processen med översynen av regelverken kommit upp. Vilka konsekvenser har de ökade antalet regler fått? Målsättningen är att det ska vara lätt att vara medlem, med tydliga och enkla regler. Översynen innefattar

6 6 både utställningsregler, championat- och provregler liksom grundregler och registreringsregler. En remiss kommer att skickas ut i mitten av februari med svarstid till i maj. Förslag till beslut tas i CS i juni eller augusti. Reglerna fastställs i oktober på Kennelfullmäktige. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari International Partnership for Dogs (IPFD) Då det inte blev någon diskussion eller några särskilda frågor kring regelöversynen så tog Pekka Olson tillfället i akt att informera om IPFD. En första information om organisationen gjordes vid KF Idén utvecklades sedan under den första Dog Health Workshop som anordnades i Stockholm i juni Syftet är att dela information och kunskap om hundars hälsa. En av initiativtagarna är Dr. Brenda Bonnett, som kanske de flesta känner till genom Agria Breed Profiles. Vid KF 2013 gjorde Brenda Bonnett ytterligare en presentation av tanken bakom projektet. Utvecklingen har nu gått så långt att organisationen är bildad och de medlemmar som finns med i dag är förutom Sverige genom Agria/SKKs forskningsfond, Norge, Finland, England, Tyskland, Frankrike och OFA (organisation för djurhälsa i USA). Även FCI har beslutat att delta efter mycket diskussioner! Fler länder har visat intresse så medlemsantalet kommer nog att öka. Idag finns det säkerställt att organisationen kommer att fortsätta åtminstone sex år framåt i tiden. Den andra Dog Health Workshop kommer att hållas nästa helg i Dortmund, då kommer en ny webbplattform att lanseras, DogWellNet.com. Sidan kommer att innehålla information om hundars hälsa, chatforum etc. etc. Information från Sveriges Hundungdom Malin Broman, ordförande i SHU, presenterade ungdomsförbundet och dess organisation. Hon uppmanade klubbarna att använda ungdomarna som kommer från SHU. De har deltagit i kursverksamhet och olika utbildningar vilket gör att de är väl insatta i organisationen. Ett bra sätt att hitta ungdomar som är intresserade av föreningsverksamhet är att anordna junior handling på t.ex. länsklubbsutställningar. Här uppmanades också SHU att lokalklubbarna tar kontakt med länsklubben och visar sitt intresse av att delta i länsklubbens arbete. Ungdomsmedlemskapet ger en möjlighet för ungdomar att vara medlem i SHU, SKK och en specialklubb. SHU önskar att fler klubbar tecknar avtal med SHU och att avtalet ska gälla upp till ungdomarna fyller 25 år. Malin avslutade sin framställning med att visa ett antal person som fått en bra start inom SHU för sitt vidare engagemang inom SKK-organisationen.

7 7 Information om digitala utbildningar Eva Lejdbrandt gjorde en kort presentation av Utbildningskommittén, som har till uppgift att skapa utbildningar för funktionärer inom SKK-organisationen. Arbetet koncentreras på att skapa distansutbildningar, olika grupputbildningar som beteende hund, uppfödarutbildningen och föreningsutbildningar.handledare utbildas efter behov för att leda kurserna. Samarbete finns också med Studiefrämjandet. UK arbetar tillsammans med kommittéerna som är beställare av olika utbildningar. Beteende Hund är igång och har fulltecknade kurser fram till hösten Distansutbildningar för ordförande, sekreterare och kassör pågåroch kommer att färdigställas under året. Webbinarier(live streaming) med föreläsningar är något som kommer att provas. Verktyget som används vid utbildningarna finns hos företaget Ping Pong, som är väl beprövat bl.a. av universitet runt om i landet. Deltagarna fick en demonstration av hur verktyget fungerar. UK fick i uppdrag att diskutera hur man kan hjälpa dyslektiker att kunna delta på distansutbildningar. Ett förslag var att kunna använda sig av talsyntes. UK återkommer i frågan. Kostnader för deltagande och handledare diskuterades kort. Ulf Uddman informerade om att en diskussion förs med PingPong om det finns ett sätt att på ett bättre sätt än idag använda de licenser som behövs för att kunna använda verktyget. SKK och IT Ulf Uddman redovisade kort hur SKKs IT-avdelning ser och de olika system och molntjänster som används för att den dagliga driften ska kunna fungera. SKKs IT-kostnader uppgår till ca 10 miljoner kronor per år. Det finns inte resurser till att utföra allt det som finns önskelistan utan prioriteringar och avvägningar måste hela tiden göras. Projekt som väntar på att genomföras är bl.a. Avelsdata med ytterligare IT-stöd, anpassa SKKs e-tjänster till mobila enheter, administration av jaktprov etc. etc. Det som ska utföras under kvartal 1 och 2 är t.ex. lansera IT-stödet arrangera utställning, en ny medlemsmodul och avsluta förstudien för onlineregistrering av valpkull. Större projekt fram till 2017 är färdigställa onlineregistrering av valpkull, anpassa IT-stödet till regelförändringar under 2016, SKK Infobank som ska ersätta avelsdata, hunddata och rasdata. Det finns med andra ord mycket spännande att se fram emot de närmaste åren.

8 8 Kontaktpersoner för RAS Pekka Olson gjorde här ett snabbt inhopp och uppmanade alla klubbar att utse en kontaktperson som är ansvarig för RAS. Personen ifråga kan anmäla sig till Karin Drotz på SKKs kansli. Karin har e-postadress: Framtidsgruppens utredning om framtidens utställningsverksamhet Thomas Uneholt, sammankallande, hade det avslutande passet på lördagseftermiddagen. Materialet som redovisades var omfattande Arbetsgruppen består av åtta personer från olika delar av organisationen som kan bidra med viktiga erfarenheter och synpunkter. Uppdraget består i att göra en översyn om SKKs framtida utställningsverksamhet ur flera synvinklar. Faktainsamling har gjorts genom enkäter till alla klubbar inom organisationen samt till medlemmar. Studiebesök i våra grannländer har gjorts för att samla jämförelsematerial. Med hjälp av tabeller och diagram redovisades svar på vissa av frågorna i de olika enkäterna. En detalj som upptäckts i arbetet är att det är svårt att hitta var det står vad som är syftet och målet med utställningsverksamheten?! Många skulle nog direkt säga att det är en avelsutvärdering men det finns inte att hitta i våra stadgar, som exempel! En sammanfattning av det material som hittills gåtts igenom är enligt nedan: Hundutställningens betydelse för hundaveln Definiera och dokumentera syftet med hundutställning Hitta en bra balans mellan tävlingsmomentet och avelsvärdet Domarens betydelse utifrån aspekterna; kunnighet, etik/moral och ekonomi Den skriftliga kritiken bör få en viktigare betydelse för aveln Hundutställningarnas kostnader (inkomst) Bättre förståelse för utställarnas behov och arrangörernas behov. Satsa på rätt saker? Använd moderna metoder för att tillhandahålla kataloger, kritiker etc. (Internet) Minska antalet utställningar och/eller större samarrangemang med rasklubbar Stamboksavgifter, FCI-avgifter

9 9 Arbetsgruppen har sitt nästa möte den 17 februari och ytterligare ett möte i maj månad. Avrapportering till CS möte i juni och slutredovisning till Kennelfullmäktige i oktober. Söndag 8 februari Söndagens program inleddes med att valberedningen presenterade sig för deltagarna. Fem ledamöter som leds av Lars O Törnkvist, sammankallande, Monica Moberg-Falk, Gertrud Hagström, Barbro Olsson och Jonas Öhrn. Lars redogjorde för valberedningens uppdrag som är att förbereda val enigt SKKs stadgar till Kennelfullmäktige. Valberedningen föreslår val av ordförande och vice ordförande till KF. Man föreslår Dessutom fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. De väljs på fyra respektive två år. Även revisorer och ledamöter i DN föreslås av valberedningen. Valberedningen har aktivt arbetet och deltagit olika möten sedan hösten 2014, bl.a. vid länsklubbskonferensen i september En rekryteringsannons har distribuerats till alla klubbar. Den finns även på skk.se och i Hundsport. Ett preliminärt förslag kommer att lämnas till CS i juni och ett slutligt förslag kommer att finnas till i början av augusti. Förslaget kommer även att finnas i KF-handlingarna som skickas ut senast fyra veckor före Kennelfullmäktige. Information om SKKs möjlighet till medlemshantering Helena Nyberg, chef för medlemsavdelningen, presenterade medlemsavdelningen som består totalt av nio personer. Avdelningen ansvarar för och hanterar personregister, medlemsregister, ägarregister och klubbregister. Helena Nyberg ansvarar för uttag från medlemsregistret och personregistret. Den som aktivt tackat nej till att ta emot reklam är markerad i SKKs databas och ska då inte få något sådant material. Varje register har sin speciella funktion: Personregistret hanterar ett stort antal personposter och där är personnumret viktigt för uppdatering av adresser. Medlemsregistret hanterar ansökningar, registreringar och aviseringar av medlemskap till utskick av Hundsport och Hundsport Special. Ägarregistret (DjurID.se) registrerar ägare av hund och katt, utfärdar tävlingslicenser och ägarintyg. De bistår även klubbar med diverse uppgifter. Europetnet är en europeisk gemensam databas för att spåra bortsprungna katter och hundar. DjurID.se finns nu även på Facebook.

10 10 Klubbregistret uppdaterar styrelse och funktionärsposter, viktigt att klubbarna uppdaterar adresslistor till SKK. Här administreras även medlemskap för länsklubbar (25 st.)och specialklubbar (drygt 40 st.). Medlemsadministration innefattar bl.a. att ta fram statistik, medlemslistor, redovisning av nya och U-märkta medlemmar. U-märkt betyder att en medlem avslutat sitt medlemskap. Det projekt som ligger närmast i tiden att arbeta med är att skapa en medlemsmodul för att bl.a. kunna underlätta för nya medlemmar att välja den/de klubbar de önskar var medlem i. Avdelningen har också som önskemål att skapa mina sidor för både person och klubb. Föreningsteknik Per-Inge Johansson, ordförande i SKKs föreningskommitté (FK), inledde med att säga att det är årsmötestider och kommitténs telefoner går varma. Ledamöterna deltar varje år på ett stort antal årsmöten, mest kanske i sådana klubbar där det råder stor oro. I år verkar oron vara större än någonsin och det avspeglar sig i att t.ex. funktionärer hoppar av strax innan årsmötet, det finns ingen valberedning kvar, det finns inga funktionärer att besätta posterna i styrelsen etc. Det är den verklighet vi lever i idag. Varje år ska minst funktionärer hittas för att driva våra klubbar! För att hjälpa klubbarna finns en uppdaterad upplaga av boken Föreningsteknik. Priset är mycket överkomligt, 125 kr. Rekommenderas till alla att köpa. Mycket information finns även att hämta ur föreningspaketet och frågebanken, finns på Utbildningar finns också för ordförande, sekreterare och kassör. Ett pilotprojekt ska göras med en distansutbildning för ordförande. Nya former för nya klubbar Freestyleklubben och agilityklubben är relativt nya verksamhetsklubbar med specialklubbsstatus inom vår organisation. Närmast på tur är en klubb för vallning för övriga raser än border collie. FK har från CS fått ett uppdrag att göra en förstudie om hur det ska vara möjligt att knyta även andra fristående intresseföreningar och privata företagare med intresse för hund till organisationen. Diskussioner har även förts om att införa en ny kategori av klubb avtalsansluten verksamhetsklubb. Denna klubbform skulle ligga under FK precis som befintliga avtalsklubbar gör idag. Specialklubbsfrågor

11 11 Per-Inge Johansson påminde om att frågor och problem i rasklubb som tillhör specialklubb ska hanteras av specialklubben. När det gäller att kunna hålla årsmöten på olika sätt har utvecklingen gått till att göra försök med att båda använda mobiltelefon och Internet. Med tanke på att det blir svårare och svårare att hitta villiga funktionärer till våra klubbar tog Per-Inge Johansson upp tanken på att det kanske inte går att behålla det antal klubbar vi har idag. Det kan kanske bli så att klubbar slås ihop till större enheter med mindre antal personer som ska sköta verksamheten. Idag upplever FK att personer på årsmöten hittar på nya sätt för att underkänna en styrelses arbete genom att t.ex. ifrågasätta ansvarsfrihet. Det krävs väldigt mycket för att en styrelse inte ska få ansvarsfrihet, t.ex. ekonomiska oegentligheter. Hur motverka detta? Utbildning i föreningsteknik och gruppdynamik är viktigt, man måste ha en professionell inställning till arbetet i klubben. Diskutera igenom hur man ska hitta lösningar på de problem som uppstår. Vad händer med en rasklubb inom specialklubb som faller ihop? Då är det specialklubbens ansvar att försöka lösa situationen. En specialklubb med problem kan t.ex. hamna under förvaltning hos SKK under t.ex. ett år för att försöka få klubben på banan igen. En avslutande fråga ställdes om en vilande klubb kan förlora sitt klubbnamn? Svaret är nej, det klubbnamnet ägs av specialklubben. Diskussion kring tillämpning av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) hos specialklubbarna Göran Bodegård ställde frågan om hundutställningar leder till osund hundavel? Han beskrev fem viktiga faktorer som påverkar den kynologiska kvaliteten i hundaveln; rasstandard, domarens kompetens och förhållningssätt till hundars hälsa och att bevara rastyp, val av domare(klubbar) och att bevara rastypiska kynologiska mål (klubbar och uppfödare). SRD är rekommendationer och inte regler, domare är kontrakterade att följa SRDs rutiner och ska lämna en rapport om sina observationer. Revidering av materialet görs vartannat år. SRD-programmet är beroende av att länsklubbarna har fungerande rutiner och att det finns ett mycket bra samarbete med berörda rasklubbar. SRD-kommittén har ett fortlöpande samarbete med rasklubbarna för att på bäst sätt ta tillvara den information som kommer via den ifyllda SRD-blanketten och den skrivna kritiken.

12 12 Meningen med SRD att komma bort från överdrifter i aveln. Det kräver samsyn mellan domare och uppfödare och välskrivna kritiker som går att använda i avelsarbetet. För att SRD ska vara meningsfullt krävs det att valet av riskraser är rätt och att de riskområden som nämns är relevanta. Domare måste förstå att gå igenom hundarna efter kriterierna. Uppfödare måste också ta tillvara det som står i rapporterna och de skrivna kritikerna. SRD fungerar idag på ett mycket bra sätt. Mycket tack vara samarbetet med rasklubbar och domare som gjorts medvetna om riskerna med överdrifter i aveln. Rasklubbarnas ansvar och inflytande har ökats. Ett flertal klubbar har också internationella samarbeten. Effekterna av SRD är att utställda hundar av SRD-ras har blivit sundare. Det finns en ökad gemensam syn av problematiken. Frågan om övertypning diskuterades. Hur hantera/definiera övertypning. Behövs det striktare regler för detta? Göran Bodegård påpekade att hur det ska hanteras ska diskuteras med respektive specialklubb. Klubbarna är välkomna att ta egna initiativ i frågan och kontakta SRD-kommittén. När det gäller att domaren ska fylla i SRD-blanketten kan det vara ringsekreterarens uppgift att uppmana/påminna domaren att inte glömma bort det och att dessutom inte vara alltför fåordig i sin utvärdering En domare som inte följer SRD-rutinerna får ett brev från SRD-kommittén med synpunkter på dennes handlande. SRD eller på engelska Breed Specific Instructions (BSI) har fått gensvar över en stor del av hundvärlden vilket är glädjande. De nordiska länderna har numera ett gemensamt SRD-program. Medlemshantering genom SKK Ulf Uddman önskade lägga till information till Helena Nybergs föredragning. De klubbar som har medlemshantering genom SKK får i de flesta fall en mycket positiv medlemsutveckling. Det får i sin tur också en positiv effekt på klubbens ekonomi. Det planerade on-linesystemet för valpregistrering kommer att kräva medlemskap. Onlinesystemet kommer bara att fungera för de som är medlem i någon av de klubbar där SKK sköter medlemsanteringen. Vid en undersökning har SKK funnit att ca 80 % av uppfödarna är medlem i någon av våra länsklubbar. Kommittén för hundars mentalitet (KHM) informerar om Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund BPH) nu oh i framtiden

13 13 Helena Frögéli började med att visa en ny film om BPH. Filmen kommer att finnas tillgänglig på om någon vecka. Hundars mentalitet beslutades bli ett prioriterat område vid KF 2009 vilket ledde till att kommittén bildades. Ett test skulle tas fram som skulle kunna appliceras på alla raser. Idag finns det 24 arrangörer och 26 banor över hela landet, dock är Norrland fortfarande underrepresenterat. Mellan 2012 och 2014 har drygt 4500 hundar beskrivits. I topp av raser ligger labrador, rhodesian ridgeback och nova scotia duck tolling retriever. Syftet med BPH är att bidra till kunskap om hundars mentalitet som är viktigt både för uppfödare och enskilda hundägare. BPH ger ras- och specialklubbar viktiga verktyg i sitt arbete ur olika synpunkter, t.ex. populationsöversikt, som ett verktyg i samhällsdebatten och djurskydd. Varför ska vi då ha en mentalbeskrivning? Det ska fungera som hjälp till hundägare, uppfödare och klubbar ur olika aspekter. Att kunna välja rätt ras, förstå sin hund bättre och kunna göra en avelsutvärdering på sitt hundmaterial. Kommittén arbetar med att få en ökad förståelse för och användbarheten av BPH. BPH har en utökad redovisning i avelsdata fr.o.m. hösten Arbetet med att ta fram en mentalpool (sakkunniga om hundars beteenden) är igångsatt. Det finns föreläsande beskrivare att tillgå för intresserade klubbar. KHM medverkar gärna i diskussioner om hundars RAS, beteende etc. Helena Frögéli informerade om utvärderingar, marknadsföring och att klubbarna är välkomna att boka föreläsare till klubbarrangemang. Avslutning med att nya arrangörer behövs för 2016 särskilt i norra Sverige som idag är underrepresenterat. En redovisning av krav och förutsättningar för nya arrangörer presenterades. Mer information finns på Workshop: Hur hanterar vi lämpligen oacceptabelt beteende ute på prov och tävlingar Liz-Beth Carlsson Liljekvist presenterade kommitténs ledamöter. Länsklubbarna har framfört att de önskar en lathund för att underlätta hantering/beslut för bestyrelser och funktionärer i olika sammanhang. Liz-Beth Carlsson gick igenom de olika benämningar som finns till förfogande, oacceptabelt beteende, oönskat beteende, KEP och disqualified. En beskrivning av innebörden av dessa gjordes också tillsammans med en lite utförligare förklaring.

14 14 Ulf Uddman fortsatte med att ge en historisk beskrivning till uppkomsten till att använda begreppet oacceptabelt beteende. Regeln infördes för att möta allmänhetens och samhällets krav. SKK visar att organisationen ser allvarligt på hundar som skadar person eller andra djur. Mellan ärenden behandlas varje år. En dryg tredjedel av hundarna blir testade av en person som SKK utser. CS har utsett en tjänstemannagrupp som hanterar och beslutar i varje enskilt ärende. Processen fram till slutligt beslut om vad som ska hända med hunden går via yttrande, eventuella tester av hunden och andra adekvata underlag. När ett slutligt beslut tas om en hund får även berörd specialklubb information om resultatet. En spärr som satts på en hund för oacceptabelt beteende syns i SKKs avelsdata. Övrigt Fråga: Får en privat företagare som vill arrangera en utställning använda sig av SKKs funktionärer. Svar: Det finns inga regler för ringsekreterare men en auktoriserad exteriördomare få inte acceptera en sådan inbjudan. Fråga: Får en svensk domare gå elev för en utländsk domare? Enligt en obekräftad uppgift går inte det. Svar: DK/kansliet önskar återkomma i frågan. Måste kontrolleras. Studiefrämjandet önskar få fler e-postadresser till klubbar inom SKK-organisationen. Klubbar missar mycket nyttig information. Använd inte en personlig e-postadress utan använd gärna en klubbadress t.ex. Avslut Nils Erik Åhmansson avslutade konferensen och tackade de närvarande för en bra helg! På återseende Vid anteckningarna Annika Klang

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

För dig och din hund!

För dig och din hund! För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION 1 SVENSKA KENNELKLUBBEN är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med omkring

Läs mer

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION SVENSKA KENNELKLUBBENär hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. I organisationen finns

Läs mer

Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation

Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation Svenska Kennelklubbens mål Svenska Kennelklubbens och dess medlemsorganisationers gemensamma mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden,

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Välkommen till oss! BLI MEDLEM

Välkommen till oss! BLI MEDLEM Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Vi finns för dig som är hundägare Svenska Kennelklubben finns för dig som har hund eller drömmer om att köpa en hund. Du kan alltid vända dig till oss

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlings-kommitté /PtK, på SKKs kansli 2014-10-01.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlings-kommitté /PtK, på SKKs kansli 2014-10-01. SKK/PtK nr 2-2014 2014-10-01 30-53 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Prov och tävlings-kommitté /PtK, på SKKs kansli 2014-10-01. 39 Protokoll/Information från NKU NKU Mästerskap

Läs mer

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75 Sida 1/7 SKK/FK nr 4-2015 59-75 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Göran Hallberger,

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

SKK/UK nr 3-2014 2014-05-21--22 35-54

SKK/UK nr 3-2014 2014-05-21--22 35-54 Sida 1/10 SKK/UK nr 3-2014 35-54 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté (UK) onsdagen och torsdagen den 21 22 maj 2014 på Tammsvik Herrgård. Närvarande: Ordinarie

Läs mer

SKK/UK nr 2-2016 2016-04-28 22-41

SKK/UK nr 2-2016 2016-04-28 22-41 Sida 1/6 SKK/UK nr 2-2016 22-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 28 april 2016 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN

Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Vi finns för dig som är hundägare Svenska Kennelklubben finns för dig som har hund eller drömmer om att köpa en hund. Du kan alltid vända dig till oss

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Betr. Utmärkelse som delas ut i samband med Kennelfullmäktige

Betr. Utmärkelse som delas ut i samband med Kennelfullmäktige Betr. Utmärkelse som delas ut i samband med Kennelfullmäktige Välkomna att skicka in era förslag på mottagare av Hamiltonplaketten 2017! Hamiltonplaketten Enligt statuterna för Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett

Läs mer

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111 Sida 1/10 SKK/FK nr 6-2014 94-111 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på Barkaby Gård. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Göran Hallberger, Per-Inge Johansson,

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Internationell utblick Dog Health Workshop och nästa steg i en internationell samordning

Internationell utblick Dog Health Workshop och nästa steg i en internationell samordning Internationell utblick Dog Health Workshop och nästa steg i en internationell samordning Avelskonferensen 2013 Therese Ahlman Den första i sitt slag! The 1st International Workshop on Enhancement of Genetic

Läs mer

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58 Sida 1/8 SKK/UK nr 3-2015 39-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2014-05-14.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2014-05-14. UTDRAG UR; SKK/AK nr 3/2014 2014-05-14 51-74 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2014-05-14. 56 DNA-tester inom hundavel SKKs avelskommitté har sedan tidigare (AK

Läs mer

CS förslag till verksamhetsplan för 2016-2017

CS förslag till verksamhetsplan för 2016-2017 KF 2015 Bilaga 13 CS förslag till verksamhetsplan för 2016-2017 De mål för 2014-2015 som fanns angivna i verksamhetsplanen som fastställdes vid KF 2013 har till stora delar uppnåtts. Inom de flesta områden

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2014 1-16 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 23 januari 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

CS nr 5/2011 2011-09-23 137-159

CS nr 5/2011 2011-09-23 137-159 1 CS nr 5/2011 2011-09-23 137-159 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 23 september 2011, på Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm. Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Läs mer

HIC nr 1/

HIC nr 1/ 1 HIC nr 1/2012 2012-01-20 1-8 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum den 20 januari 2012, på SKKs kansli, Rinkeby Närvarande: Jahn Stääv, Anne-Chaterine Edoff,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 2-2017 22-43 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 4 maj 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf), Cilla

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat.

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2/2015 Sammanträdesdatum och plats, 2015-05-15, kl 12.00, Elmia, Jönköping Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Göran Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 29 maj 2009 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm.

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 29 maj 2009 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm. PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 29 maj 2009 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm. Sammanträdets öppnande SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

SKK/UK nr 1-2016 2016-01-28 1-21

SKK/UK nr 1-2016 2016-01-28 1-21 Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2016 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 28 januari 2016 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande

Läs mer

Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen

Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 4-2016 61-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 14 oktober 2016. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 27 september 2013 på Clarion Hotel Sign, Stockholm

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 27 september 2013 på Clarion Hotel Sign, Stockholm PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 27 september 2013 på Clarion Hotel Sign, Stockholm Sammanträdets öppnande Svenska Kennelklubbens (SKK:s) ordförande

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Program enligt Bilaga 1 Deltagare enligt Bilaga 2 Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna. Kjell Andersson pratar om Hundavel--en

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 SKK/KHM nr 7 2011 2011-12-01 184-200 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 10 november 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 10 november 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2015 2015-11-10 27 39 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 10 november 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande:

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser!

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser! Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser! Bakgrund Vid Kennelfullmäktige, KF, 2009 beslutades att öka insatserna för att förbättra kunskapen om hundars mentalitet oavsett ras. Hundars

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2013 2013-11-13 86-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2013 2013-11-13 86-106 Sida 1/9 SKK/Assistanshundsrådet 86-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 13 november 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Viveka

Läs mer

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby, Stockholm Närvarande: Rasklubbar:

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Kennelnamnsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2014-01-01. Kennelnamnsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2014-01-01 Kennelnamnsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Plats för eventuell annons Kennelnamnsregler...5 Kennelnamn...5 Ansökan...5 Ålder...6 Ansökt namn...6 Förändringar i

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉN Ansvarig avel Syfte Avelsansvariga har som syfte att hjälpa nya och redan etablerade uppfödare med frågor gällande avel på rottweiler. Till tikägare som efterfrågar ska minst tre

Läs mer

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner

Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner Nyhetsbrev till Golden retrieverklubbens sektioner Augusti 2016 Club Show 2019 Ingen sektion har visat intresse för att arrangera Club Show 2019. Vi efterlyser därför en arrangör. Det kan vara en sektion

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1.

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1. Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica

Läs mer

Mötesdatum 2012-12-20

Mötesdatum 2012-12-20 (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), Mats Graflund (ledamot) och (suppleant). 171. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 2 oktober 2015 på Clarion Hotel Sign, Stockholm

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 2 oktober 2015 på Clarion Hotel Sign, Stockholm 1 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 2 oktober 2015 på Clarion Hotel Sign, Stockholm Sammanträdets öppnande Svenska Kennelklubbens, SKKs, ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet

Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet Bilaga 23:2 Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet Motion från Sveriges Hundungdom om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år ska få ett kostnadsfritt medlemskap i länsklubb

Läs mer

SSUK-nytt 2012 2. Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb. Tre utställningar har avklarats:

SSUK-nytt 2012 2. Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb. Tre utställningar har avklarats: SSUK-nytt 2012 2 Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb. Tre utställningar har avklarats: Borås med 185 anmälda hundar. Domare var Eugenie Yerusalinsky, Ryssland och Diane

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, Sida 1/11 SKK/AK nr 2-2014 28-50 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, Närvarande: Ordinarie ledamöter: Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta,

Läs mer

SKK/FK nr 2-2015 2015-04-14 18-38

SKK/FK nr 2-2015 2015-04-14 18-38 Sida 1/9 SKK/FK nr 2-2015 18-38 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Göran Hallberger,

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7-2014 Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Freddy Kjellström, F K, ordförande, Owe Karlsson,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Protokoll 2-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 februari 2015, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 2-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 februari 2015, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 2-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 februari 2015, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 2013-10-20 1 (5) Svenska Norfolkterrierklubben Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer 1 Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer Kapitel 1 regler för medlemmar i SKK-organisationen Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen 1:1 Att behandla

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080925 Telefonkonferens

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080925 Telefonkonferens Protokoll fört vid styrelsemöte 20080925 Telefonkonferens Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman Karin Hellström Suppleanter:

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben PROTOKOLL NR 4/09 Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben Tid: Plats: lördag den 27 juni söndag den 28 juni Öster Malma Närvarande styrelseledamöter Jan-Anders Thorud Conny Jakobsson

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

SKK/SRD-K nr

SKK/SRD-K nr Sida 1/6 SKK/SRD-K nr 4-2014 58-77 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda domaranvisningar, SRD-K, tisdagen den 17 december 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben Mentalbeskrivning Svenska Brukshundklubben Idag ställs stora krav på alla hundägare och deras hundar. Därför har hundägarna ett ansvar för att hundarna fungerar på ett bra sätt i vardagen. För den vanliga

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet den 5 november 2009.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet den 5 november 2009. SKK/KHM nr 1/2009 2009-11-05 1-16 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet den 5 november 2009. Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf.), Cilla Hamfelt,

Läs mer

SKK/UK nr 2-2014 2014-03-24 17-34

SKK/UK nr 2-2014 2014-03-24 17-34 Sida 1/5 SKK/UK nr 2-2014 17-34 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) måndagen den 24 mars 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Avelsarbetet inom SKK

Avelsarbetet inom SKK I kväll ska vi prata om Avelsarbetet inom SKK SKK som organisation Avelsarbetet inom SKK Helena Rosenberg Avelskonsulent SKK Svenska Kennelklubben SKK hundägarnas riksorganisation Svenska Kennelklubben

Läs mer

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna.

Godkännande av föregående protokoll 2005 04 16-17 Beslutades att godkänna protokoll 2004 04 16-17, och lägga det till handlingarna. Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 07 02-03, Scandic hotell, Upplands Väsby Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Lena Flodfält Helena Hellström Lars Johnsson ( 114-132)

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Introduktion Juridikboken är en del i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben (SKK) erbjuder uppfödare och andra hundintresserade.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2014-10-02.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2014-10-02. UTDRAG UR; SKK/AK nr 5-2014 2014-10-02 76-109 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2014-10-02. 80 DNA-tester inom hundavel På föregående möte beslutade kommittén

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer