Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015"

Transkript

1 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till årets konferens. De presentationer som gjordes bifogas dessa anteckningar. Filmen om BPH kommer att finnas tillgänglig på SKKs websida när den är klippt till slutlig version. Liksom vid den förra konferensen var programmet upplagt med en allmän del och en del som var lite mer riktad till specialklubbarna. SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade välkommen till helgens specialklubbskonferens och Ulf Uddman gjorde ett upprop av de närvarande. Nils Erik Åhmansson fortsatte sedan med information om vad som har hänt sedan Kennelfullmäktige 2014: SKKs verksamhet: 2014 blev ett brytningsår när verksamhetssiffrorna i stort sett ökade utom på medlemssidan dvs. lite färre medlemmar men de gör desto mer med sin hund. Nya verksamheter som rallylydnad har på 3 år nästan starter vilket är organisationens tredje största aktivitet! Agilityn är inte ny men har fått en ny klubbform tog förnyad fart efter några års diskuterande hur verksamheten skulle drivas, passerade starter Det är glädjande att se att bruksprov, jaktprov och utställningsverksamheten har positiva siffror. Nils Erik Åhmansson önskade lyfta fram den energi och engagemang som alla tusentals funktionärer, förtroendevalda ger organisationen vid de tusentals olika arrangemang som organiseras för att utöva någon form av hundsport. Ordförande reflekterade över den glidning som finns mellan den ideella verksamheten och småföretagsamheten där ord som entreprenörskap, egna initiativ, småskalighet är ord som ofta lyfts fram i positiva ordalag. Det är något som SKK som organisation måste bejaka och ta till sig när det i allt större omfattning växer fram sådana företag inom verksamheten t.ex. privata träningshallar för agility och andra sporter. SKK/FK har fått i uppdrag att titta på dessa frågor mer i detalj och hur det går att hitta en bra plats inom SKK för denna verksamhet. Svenska Kennelklubben fyllde 125 år förra året och SKK passade på att fira själva födelsedagen på ett mäktigt sätt i samband med Stockholm Hundmässa. I mitten av

2 2 juni ordnades det ett Öppet Hus då många passade på att besöka kansliet, museet och biblioteket. Renée Willes har skrivit en förträfflig bok om en del av de föremål som finns i museet, som varmt rekommenderas att ge bort som gåva. Hjärtligt välkomna att besöka museet och biblioteket. Centralstyrelsen har haft en diskussion kring SKKs mycket omfattande regelverk som tenderar att sakta men säkert bli mer omfattande och invecklat. Under dagen kommer ni få en redovisning av det arbetet som pågår. Valpförmedlingssajten köpahund.se har mer än besök om dagen, BPH vinner allt större gehör inom flera raser och etableringen av nya beskrivarplatser går enligt plan. Webbsidan har anpassats till att bli läsvänlig på mobil och läsplatta. Samtidigt är önskelistan lång på nya tekniska lösningar. SKK i Sverige Dagsaktuellt är den pågående rovdjursjakten där riksdagen efter mycket debatterande och utredande tog ett beslut kring förvaltning i december När förvaltningen som beslutats i demokratisk ordning i vår riksdag skulle genomföras så började den juridiska cirkusen. SKK fann därför det angeläget att åter igen tydligt deklarera organisationens ståndpunkt i denna fråga även om det kostar att ett antal medlemmar väljer att sluta som medlemmar. Nu tog dock kammarrätten och stängde den juridiska cirkusen och förhoppningsvis får vi se en mer nyanserad rovdjursdebatt och förvaltning. Det är mycket glädjande att kansliet under 2014 kunnat anställa Björn Eek som kan koncentrera sig på att arbeta med jakthundsfrågor med myndigheter, Viltolycksrådet, Jakthundskommittén och vara sakkunnig i mer jaktpolitiska frågor. Jordbruksverket är en myndighet som SKK ständigt måste ha sitt fokus på oavsett deras beslut. Efter kritik framförd av ordförande i en ledare på vårkanten om varför Sverige behöver två hundregister så finns nu sedan en tid ett begynnande samarbete där SKK förhoppningsvis inom en inte alltför lång framtid har ett bra fungerande samarbete med Jordbruksverket kring hundägarregistret. Början på samarbetet blev bra med ett gemensamt pressmeddelande som togs in i svensk media i både tryck och radio och tv. I slutet av 2014 så ställdes Sverige i likhet med övriga EU-länder inför hur vi ville ha det med införsel av valpar inom unionen. SKK ställde sig bakom det förslag som SJV la fram som innebär att Sverige inte ska ha helt fri införsel av valpar från t.ex. Rumänien, Bulgarien etc. utan de ska vara vaccinerade och kontrollerade dvs. 15 veckor eller äldre. Det innebär en del nackdelar menfördelarna överväger, vi kommer inte att ha en helt oreglerad import av valpar. Det vi sett tidigare ute i Europa förskräcker! Om samarbetet med SJV är bra så är det tyvärr fortfarande ganska nedkylt vad gäller en länsstyrelse och det är Skåne. Tyvärr driver de en väldigt aktiv linje som inte i alla delar främjar SKKs verksamhet samtidigt som samma myndighet gladeligen beviljar tillstånd för hundratals valpar från oklara uppfödningsförhållanden. Samma djupfrysta

3 3 kontakter har SKK med försvarsmaktens uppfödning av schäfer. De vill inte låta SKK MH-beskriva deras avelshundar med innebörden att de inte får registrera sina valpkullar i SKK. Effekten av detta börjar nu synas då ett inte oväsentligt antal schäfrar som inte behövs inom försvarsmakten är sålda till privatpersoner som inte kan delta i vår verksamhet. Det är bara att beklaga att vi inte hittat en lösning i denna fråga. En intressant reflektion gjordes i början av 2015 gällande utvecklingen av SKKs valpregistrering och SJV hundägarregister. För några år sedan registrerade SKK valpar då nyregistrerade SJV ca hundägare dvs. ca mer än SKKs registrering. För 2014 hade denna skillnad minskat till SKKs registreringar och SJV dvs. drygt fler. Om detta beror på att färre väljer att följa lagstiftningen i det statliga registret eller om andelen rashundar i förhållande till födda hundar har ökat är intressant att fortsätta att följa. Internationella frågor: Arbetet med SRD som startades 2007 kunde under 2014 utökas till att nu gälla i Norden under begreppet Breed Specific Instructions (BSI). Projektet följs med stort intresse från ett flertal håll i världen. FCI SKK är nog idag hos styrelsen i FCI betraktad som besvärlig. Bl.a. föranledde det FCIs ordförande att sätta sig på ett plan från Puerto Rico för ett besök på SKK för att förvissa sig om att SKK inte planerar för ett utträde ur FCI. SKK har höjt rösten och på olika sätt markerat vad vi tycker om hur utställningsverksamheten i Bulgarien bedrivs med 20 utställningar under 10 dagar och där man sammanfatta evenemanget med mycket vänskapskorruption och långt ifrån det vi betraktar som en seriös hundbedömning. Korrupta länder som ändå verkar i en organisation där ett land har en röst. International Partnership for Dogs Dog Health Workshop En ovilja finns från FCI att medverka ekonomiskt i arbetet för friskare hundraser.men efter mycket om och men valde FCI att ansluta sig till International Partnership for Dogs (IPFD) där flera av de ledande kennelklubbarna i Europa inklusive The Kennel Club (KC), och OFA, en organisation som i USA jobbar med hundars hälsa är medlemmar. Nästa vecka kommer en ny informationsplattform att lanseras, DogWellNet.com, på en internationell konferens i Dortmund. Behovet av en sådan plattform tydliggjordes vid den första workshopen som hölls i Sverige Nils Erik önskade lyfta fram alla de fantastiska framgångar som svenska ekipage har visat under SBK genomförde ett mycket välarrangerat IPO-VM i Malmö där Sverige återigen visade på duktigt arrangörskap. Men även Finska Kennelklubben som arrangerade världsutställningen 2014 visade en oerhörd kunnighet att arrangera ett mästerligt evenemang av detta megaformat som en världsutställning är. Där samlades t.ex. mer än 500 finska lapphundar för att visa rasens kvaliteter för en internationell värld.

4 4 Frågor som SKK fortsätter att jobba är t.ex. Smällare och fyrverkerier. Veterinärbranschen genomgår just nu en kraftig strukturomvandling med nya ägaraktörer och stigande priser. Det finns ett tydligt behov av att SKK måste hitta en bättre roll att vara hundägarnas röst. Utvecklingen får inte skena iväg så att gemene man inte har råd med en bra veterinärvård. Efter ordförandes inledning så fortsatte programmet med de olika informationspunkterna. Allmän information från SKKs VD Siffror rörande medlemsutveckling och valpregistreringar visade ett medlemstapp men en liten ökning på valpregistreringar. Ett antal lagstiftningsfrågor i olika skeden som alla berör SKK på olika sätt, djurskyddslagen moms, sociala avgifter, konsumentköplagen, jaktlagstiftningen, rovdjursförvaltningen och ID-märkning hund. SKK har ett antal centrala utbildning för klubbfunktionärer. Det är varierande teman som leder till att vi får duktiga och kunniga personer inom olika områden. Den 21 november kommer ett forskningsseminarium (Forskning till nytta för hund och katt) att äga rum på Scandic Infra City, Upplands Väsby. Ett antal forskare som fått forskningsmedel från Agrias och SKKs forskningsfond ska presentera sina forskningsresultat. Ämnena berör både hund och katt. Dagen delas upp i mindre seminarier. Hoppas ni tar tillfället i akt och delar. Mer information kommer att finnas på SKKs webbplats under våren. I jakten på kunskap har SKK tre böcker som man särskilt vill framhålla; Föreningsboken, Avelsboken och Hunduppfödning (som kommer ut inom kort). Böckerna kan användas i studiecirklar och digitala kurser. Till hösten kommer det att finnas nya kennelnamn att ansöka om då protesttiden går ut för de namn som varit inaktiva under de senaste 25 åren. HD/ED-index förbereds för att kunna utvidgas att omfatta fler raser senast i januari Eventuellt fortsatt uppdrag när det gäller kvalitetssäkring av assistanshundar, svar vänta under våren. Uppmaning till klubbar som inte har en klubbförsäkring att skaffa det. Billig kostnad, 600 kr/år.

5 5 Kennelfullmäktige 2015 Datum är 2-4 oktober. Länsklubbars fullmäktige hålls den 2 oktober och KF den 3-4 oktober. Platsen är Clarion Hotell Sign i Stockholm. Fredag kväll den 2 oktober kommer även ett antal workshops att hållas. Datum att hålla i minnet: 31 mars sista dag att lämna in motioner 31 mars sista dag att anmäla delegater. Klubbar kan utnyttja möjligheten att representeras via fullmakt. En person kan maximalt ha två röster. Man kan bara representera sin egen klubb. Avtalsklubbar är välkomna som åhörare men har ingen rösträtt Onlinebokning för delegater att anmäla boende, måltider öppnar under våren Utmärkelser delas ut under banketten på lördag kväll enligt särskild ordning Pärm med handlingar skickas till delegaterna senast fyra veckor innan KF. Regelöversyn av SKKs regelverk Pekka Olson presenterade gruppen som arbetar med översynen: Åke Hedhammar, Mats Stenmark, Annica Uppström, Ulf Uddman och Pekka själv. Dessutom har personer från SKKs avdelning för Avel och hälsa och registreringsavdelningen deltagit. Ett mål med arbetet är att det ska vara lätt att hitta rätt bland alla de regler som finns för våra medlemmar. Det behövs digitalt stöd som underlättar att hitta rätt information, klicka på din ras och reda på allt du behöver! Dagens förtalsparagraf har två olika funktioner en för medlem och funktionär. Registreringsbestämmelsernas alla särbestämmelser har gåtts igenom och det finns hälsoprogram som aldrig utvärderats sedan de fastställdes, vilket inte är optimalt. Beslut om hälsoprogram tas på förslag av klubbarna. Idag har t.ex. ca 100 raser hälsoprogram för HD. Tillsammans med en rad andra diagnoser blir det en hel del regelverk. AK vill delta i arbetet med att få till dessa förändringar/uppdateringar. Det finns t.ex. redaktionella ändringar som går snabbt att ordna och sådant som gör en stor förändring men med enkla medel. Rolf Weiffert, SBK, var angelägen om att arbetsgruppen tittar extra noga på Grundregel 1:3. Ulf Uddman redovisade om varför och hur processen med översynen av regelverken kommit upp. Vilka konsekvenser har de ökade antalet regler fått? Målsättningen är att det ska vara lätt att vara medlem, med tydliga och enkla regler. Översynen innefattar

6 6 både utställningsregler, championat- och provregler liksom grundregler och registreringsregler. En remiss kommer att skickas ut i mitten av februari med svarstid till i maj. Förslag till beslut tas i CS i juni eller augusti. Reglerna fastställs i oktober på Kennelfullmäktige. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari International Partnership for Dogs (IPFD) Då det inte blev någon diskussion eller några särskilda frågor kring regelöversynen så tog Pekka Olson tillfället i akt att informera om IPFD. En första information om organisationen gjordes vid KF Idén utvecklades sedan under den första Dog Health Workshop som anordnades i Stockholm i juni Syftet är att dela information och kunskap om hundars hälsa. En av initiativtagarna är Dr. Brenda Bonnett, som kanske de flesta känner till genom Agria Breed Profiles. Vid KF 2013 gjorde Brenda Bonnett ytterligare en presentation av tanken bakom projektet. Utvecklingen har nu gått så långt att organisationen är bildad och de medlemmar som finns med i dag är förutom Sverige genom Agria/SKKs forskningsfond, Norge, Finland, England, Tyskland, Frankrike och OFA (organisation för djurhälsa i USA). Även FCI har beslutat att delta efter mycket diskussioner! Fler länder har visat intresse så medlemsantalet kommer nog att öka. Idag finns det säkerställt att organisationen kommer att fortsätta åtminstone sex år framåt i tiden. Den andra Dog Health Workshop kommer att hållas nästa helg i Dortmund, då kommer en ny webbplattform att lanseras, DogWellNet.com. Sidan kommer att innehålla information om hundars hälsa, chatforum etc. etc. Information från Sveriges Hundungdom Malin Broman, ordförande i SHU, presenterade ungdomsförbundet och dess organisation. Hon uppmanade klubbarna att använda ungdomarna som kommer från SHU. De har deltagit i kursverksamhet och olika utbildningar vilket gör att de är väl insatta i organisationen. Ett bra sätt att hitta ungdomar som är intresserade av föreningsverksamhet är att anordna junior handling på t.ex. länsklubbsutställningar. Här uppmanades också SHU att lokalklubbarna tar kontakt med länsklubben och visar sitt intresse av att delta i länsklubbens arbete. Ungdomsmedlemskapet ger en möjlighet för ungdomar att vara medlem i SHU, SKK och en specialklubb. SHU önskar att fler klubbar tecknar avtal med SHU och att avtalet ska gälla upp till ungdomarna fyller 25 år. Malin avslutade sin framställning med att visa ett antal person som fått en bra start inom SHU för sitt vidare engagemang inom SKK-organisationen.

7 7 Information om digitala utbildningar Eva Lejdbrandt gjorde en kort presentation av Utbildningskommittén, som har till uppgift att skapa utbildningar för funktionärer inom SKK-organisationen. Arbetet koncentreras på att skapa distansutbildningar, olika grupputbildningar som beteende hund, uppfödarutbildningen och föreningsutbildningar.handledare utbildas efter behov för att leda kurserna. Samarbete finns också med Studiefrämjandet. UK arbetar tillsammans med kommittéerna som är beställare av olika utbildningar. Beteende Hund är igång och har fulltecknade kurser fram till hösten Distansutbildningar för ordförande, sekreterare och kassör pågåroch kommer att färdigställas under året. Webbinarier(live streaming) med föreläsningar är något som kommer att provas. Verktyget som används vid utbildningarna finns hos företaget Ping Pong, som är väl beprövat bl.a. av universitet runt om i landet. Deltagarna fick en demonstration av hur verktyget fungerar. UK fick i uppdrag att diskutera hur man kan hjälpa dyslektiker att kunna delta på distansutbildningar. Ett förslag var att kunna använda sig av talsyntes. UK återkommer i frågan. Kostnader för deltagande och handledare diskuterades kort. Ulf Uddman informerade om att en diskussion förs med PingPong om det finns ett sätt att på ett bättre sätt än idag använda de licenser som behövs för att kunna använda verktyget. SKK och IT Ulf Uddman redovisade kort hur SKKs IT-avdelning ser och de olika system och molntjänster som används för att den dagliga driften ska kunna fungera. SKKs IT-kostnader uppgår till ca 10 miljoner kronor per år. Det finns inte resurser till att utföra allt det som finns önskelistan utan prioriteringar och avvägningar måste hela tiden göras. Projekt som väntar på att genomföras är bl.a. Avelsdata med ytterligare IT-stöd, anpassa SKKs e-tjänster till mobila enheter, administration av jaktprov etc. etc. Det som ska utföras under kvartal 1 och 2 är t.ex. lansera IT-stödet arrangera utställning, en ny medlemsmodul och avsluta förstudien för onlineregistrering av valpkull. Större projekt fram till 2017 är färdigställa onlineregistrering av valpkull, anpassa IT-stödet till regelförändringar under 2016, SKK Infobank som ska ersätta avelsdata, hunddata och rasdata. Det finns med andra ord mycket spännande att se fram emot de närmaste åren.

8 8 Kontaktpersoner för RAS Pekka Olson gjorde här ett snabbt inhopp och uppmanade alla klubbar att utse en kontaktperson som är ansvarig för RAS. Personen ifråga kan anmäla sig till Karin Drotz på SKKs kansli. Karin har e-postadress: Framtidsgruppens utredning om framtidens utställningsverksamhet Thomas Uneholt, sammankallande, hade det avslutande passet på lördagseftermiddagen. Materialet som redovisades var omfattande Arbetsgruppen består av åtta personer från olika delar av organisationen som kan bidra med viktiga erfarenheter och synpunkter. Uppdraget består i att göra en översyn om SKKs framtida utställningsverksamhet ur flera synvinklar. Faktainsamling har gjorts genom enkäter till alla klubbar inom organisationen samt till medlemmar. Studiebesök i våra grannländer har gjorts för att samla jämförelsematerial. Med hjälp av tabeller och diagram redovisades svar på vissa av frågorna i de olika enkäterna. En detalj som upptäckts i arbetet är att det är svårt att hitta var det står vad som är syftet och målet med utställningsverksamheten?! Många skulle nog direkt säga att det är en avelsutvärdering men det finns inte att hitta i våra stadgar, som exempel! En sammanfattning av det material som hittills gåtts igenom är enligt nedan: Hundutställningens betydelse för hundaveln Definiera och dokumentera syftet med hundutställning Hitta en bra balans mellan tävlingsmomentet och avelsvärdet Domarens betydelse utifrån aspekterna; kunnighet, etik/moral och ekonomi Den skriftliga kritiken bör få en viktigare betydelse för aveln Hundutställningarnas kostnader (inkomst) Bättre förståelse för utställarnas behov och arrangörernas behov. Satsa på rätt saker? Använd moderna metoder för att tillhandahålla kataloger, kritiker etc. (Internet) Minska antalet utställningar och/eller större samarrangemang med rasklubbar Stamboksavgifter, FCI-avgifter

9 9 Arbetsgruppen har sitt nästa möte den 17 februari och ytterligare ett möte i maj månad. Avrapportering till CS möte i juni och slutredovisning till Kennelfullmäktige i oktober. Söndag 8 februari Söndagens program inleddes med att valberedningen presenterade sig för deltagarna. Fem ledamöter som leds av Lars O Törnkvist, sammankallande, Monica Moberg-Falk, Gertrud Hagström, Barbro Olsson och Jonas Öhrn. Lars redogjorde för valberedningens uppdrag som är att förbereda val enigt SKKs stadgar till Kennelfullmäktige. Valberedningen föreslår val av ordförande och vice ordförande till KF. Man föreslår Dessutom fyra ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. De väljs på fyra respektive två år. Även revisorer och ledamöter i DN föreslås av valberedningen. Valberedningen har aktivt arbetet och deltagit olika möten sedan hösten 2014, bl.a. vid länsklubbskonferensen i september En rekryteringsannons har distribuerats till alla klubbar. Den finns även på skk.se och i Hundsport. Ett preliminärt förslag kommer att lämnas till CS i juni och ett slutligt förslag kommer att finnas till i början av augusti. Förslaget kommer även att finnas i KF-handlingarna som skickas ut senast fyra veckor före Kennelfullmäktige. Information om SKKs möjlighet till medlemshantering Helena Nyberg, chef för medlemsavdelningen, presenterade medlemsavdelningen som består totalt av nio personer. Avdelningen ansvarar för och hanterar personregister, medlemsregister, ägarregister och klubbregister. Helena Nyberg ansvarar för uttag från medlemsregistret och personregistret. Den som aktivt tackat nej till att ta emot reklam är markerad i SKKs databas och ska då inte få något sådant material. Varje register har sin speciella funktion: Personregistret hanterar ett stort antal personposter och där är personnumret viktigt för uppdatering av adresser. Medlemsregistret hanterar ansökningar, registreringar och aviseringar av medlemskap till utskick av Hundsport och Hundsport Special. Ägarregistret (DjurID.se) registrerar ägare av hund och katt, utfärdar tävlingslicenser och ägarintyg. De bistår även klubbar med diverse uppgifter. Europetnet är en europeisk gemensam databas för att spåra bortsprungna katter och hundar. DjurID.se finns nu även på Facebook.

10 10 Klubbregistret uppdaterar styrelse och funktionärsposter, viktigt att klubbarna uppdaterar adresslistor till SKK. Här administreras även medlemskap för länsklubbar (25 st.)och specialklubbar (drygt 40 st.). Medlemsadministration innefattar bl.a. att ta fram statistik, medlemslistor, redovisning av nya och U-märkta medlemmar. U-märkt betyder att en medlem avslutat sitt medlemskap. Det projekt som ligger närmast i tiden att arbeta med är att skapa en medlemsmodul för att bl.a. kunna underlätta för nya medlemmar att välja den/de klubbar de önskar var medlem i. Avdelningen har också som önskemål att skapa mina sidor för både person och klubb. Föreningsteknik Per-Inge Johansson, ordförande i SKKs föreningskommitté (FK), inledde med att säga att det är årsmötestider och kommitténs telefoner går varma. Ledamöterna deltar varje år på ett stort antal årsmöten, mest kanske i sådana klubbar där det råder stor oro. I år verkar oron vara större än någonsin och det avspeglar sig i att t.ex. funktionärer hoppar av strax innan årsmötet, det finns ingen valberedning kvar, det finns inga funktionärer att besätta posterna i styrelsen etc. Det är den verklighet vi lever i idag. Varje år ska minst funktionärer hittas för att driva våra klubbar! För att hjälpa klubbarna finns en uppdaterad upplaga av boken Föreningsteknik. Priset är mycket överkomligt, 125 kr. Rekommenderas till alla att köpa. Mycket information finns även att hämta ur föreningspaketet och frågebanken, finns på Utbildningar finns också för ordförande, sekreterare och kassör. Ett pilotprojekt ska göras med en distansutbildning för ordförande. Nya former för nya klubbar Freestyleklubben och agilityklubben är relativt nya verksamhetsklubbar med specialklubbsstatus inom vår organisation. Närmast på tur är en klubb för vallning för övriga raser än border collie. FK har från CS fått ett uppdrag att göra en förstudie om hur det ska vara möjligt att knyta även andra fristående intresseföreningar och privata företagare med intresse för hund till organisationen. Diskussioner har även förts om att införa en ny kategori av klubb avtalsansluten verksamhetsklubb. Denna klubbform skulle ligga under FK precis som befintliga avtalsklubbar gör idag. Specialklubbsfrågor

11 11 Per-Inge Johansson påminde om att frågor och problem i rasklubb som tillhör specialklubb ska hanteras av specialklubben. När det gäller att kunna hålla årsmöten på olika sätt har utvecklingen gått till att göra försök med att båda använda mobiltelefon och Internet. Med tanke på att det blir svårare och svårare att hitta villiga funktionärer till våra klubbar tog Per-Inge Johansson upp tanken på att det kanske inte går att behålla det antal klubbar vi har idag. Det kan kanske bli så att klubbar slås ihop till större enheter med mindre antal personer som ska sköta verksamheten. Idag upplever FK att personer på årsmöten hittar på nya sätt för att underkänna en styrelses arbete genom att t.ex. ifrågasätta ansvarsfrihet. Det krävs väldigt mycket för att en styrelse inte ska få ansvarsfrihet, t.ex. ekonomiska oegentligheter. Hur motverka detta? Utbildning i föreningsteknik och gruppdynamik är viktigt, man måste ha en professionell inställning till arbetet i klubben. Diskutera igenom hur man ska hitta lösningar på de problem som uppstår. Vad händer med en rasklubb inom specialklubb som faller ihop? Då är det specialklubbens ansvar att försöka lösa situationen. En specialklubb med problem kan t.ex. hamna under förvaltning hos SKK under t.ex. ett år för att försöka få klubben på banan igen. En avslutande fråga ställdes om en vilande klubb kan förlora sitt klubbnamn? Svaret är nej, det klubbnamnet ägs av specialklubben. Diskussion kring tillämpning av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) hos specialklubbarna Göran Bodegård ställde frågan om hundutställningar leder till osund hundavel? Han beskrev fem viktiga faktorer som påverkar den kynologiska kvaliteten i hundaveln; rasstandard, domarens kompetens och förhållningssätt till hundars hälsa och att bevara rastyp, val av domare(klubbar) och att bevara rastypiska kynologiska mål (klubbar och uppfödare). SRD är rekommendationer och inte regler, domare är kontrakterade att följa SRDs rutiner och ska lämna en rapport om sina observationer. Revidering av materialet görs vartannat år. SRD-programmet är beroende av att länsklubbarna har fungerande rutiner och att det finns ett mycket bra samarbete med berörda rasklubbar. SRD-kommittén har ett fortlöpande samarbete med rasklubbarna för att på bäst sätt ta tillvara den information som kommer via den ifyllda SRD-blanketten och den skrivna kritiken.

12 12 Meningen med SRD att komma bort från överdrifter i aveln. Det kräver samsyn mellan domare och uppfödare och välskrivna kritiker som går att använda i avelsarbetet. För att SRD ska vara meningsfullt krävs det att valet av riskraser är rätt och att de riskområden som nämns är relevanta. Domare måste förstå att gå igenom hundarna efter kriterierna. Uppfödare måste också ta tillvara det som står i rapporterna och de skrivna kritikerna. SRD fungerar idag på ett mycket bra sätt. Mycket tack vara samarbetet med rasklubbar och domare som gjorts medvetna om riskerna med överdrifter i aveln. Rasklubbarnas ansvar och inflytande har ökats. Ett flertal klubbar har också internationella samarbeten. Effekterna av SRD är att utställda hundar av SRD-ras har blivit sundare. Det finns en ökad gemensam syn av problematiken. Frågan om övertypning diskuterades. Hur hantera/definiera övertypning. Behövs det striktare regler för detta? Göran Bodegård påpekade att hur det ska hanteras ska diskuteras med respektive specialklubb. Klubbarna är välkomna att ta egna initiativ i frågan och kontakta SRD-kommittén. När det gäller att domaren ska fylla i SRD-blanketten kan det vara ringsekreterarens uppgift att uppmana/påminna domaren att inte glömma bort det och att dessutom inte vara alltför fåordig i sin utvärdering En domare som inte följer SRD-rutinerna får ett brev från SRD-kommittén med synpunkter på dennes handlande. SRD eller på engelska Breed Specific Instructions (BSI) har fått gensvar över en stor del av hundvärlden vilket är glädjande. De nordiska länderna har numera ett gemensamt SRD-program. Medlemshantering genom SKK Ulf Uddman önskade lägga till information till Helena Nybergs föredragning. De klubbar som har medlemshantering genom SKK får i de flesta fall en mycket positiv medlemsutveckling. Det får i sin tur också en positiv effekt på klubbens ekonomi. Det planerade on-linesystemet för valpregistrering kommer att kräva medlemskap. Onlinesystemet kommer bara att fungera för de som är medlem i någon av de klubbar där SKK sköter medlemsanteringen. Vid en undersökning har SKK funnit att ca 80 % av uppfödarna är medlem i någon av våra länsklubbar. Kommittén för hundars mentalitet (KHM) informerar om Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund BPH) nu oh i framtiden

13 13 Helena Frögéli började med att visa en ny film om BPH. Filmen kommer att finnas tillgänglig på om någon vecka. Hundars mentalitet beslutades bli ett prioriterat område vid KF 2009 vilket ledde till att kommittén bildades. Ett test skulle tas fram som skulle kunna appliceras på alla raser. Idag finns det 24 arrangörer och 26 banor över hela landet, dock är Norrland fortfarande underrepresenterat. Mellan 2012 och 2014 har drygt 4500 hundar beskrivits. I topp av raser ligger labrador, rhodesian ridgeback och nova scotia duck tolling retriever. Syftet med BPH är att bidra till kunskap om hundars mentalitet som är viktigt både för uppfödare och enskilda hundägare. BPH ger ras- och specialklubbar viktiga verktyg i sitt arbete ur olika synpunkter, t.ex. populationsöversikt, som ett verktyg i samhällsdebatten och djurskydd. Varför ska vi då ha en mentalbeskrivning? Det ska fungera som hjälp till hundägare, uppfödare och klubbar ur olika aspekter. Att kunna välja rätt ras, förstå sin hund bättre och kunna göra en avelsutvärdering på sitt hundmaterial. Kommittén arbetar med att få en ökad förståelse för och användbarheten av BPH. BPH har en utökad redovisning i avelsdata fr.o.m. hösten Arbetet med att ta fram en mentalpool (sakkunniga om hundars beteenden) är igångsatt. Det finns föreläsande beskrivare att tillgå för intresserade klubbar. KHM medverkar gärna i diskussioner om hundars RAS, beteende etc. Helena Frögéli informerade om utvärderingar, marknadsföring och att klubbarna är välkomna att boka föreläsare till klubbarrangemang. Avslutning med att nya arrangörer behövs för 2016 särskilt i norra Sverige som idag är underrepresenterat. En redovisning av krav och förutsättningar för nya arrangörer presenterades. Mer information finns på Workshop: Hur hanterar vi lämpligen oacceptabelt beteende ute på prov och tävlingar Liz-Beth Carlsson Liljekvist presenterade kommitténs ledamöter. Länsklubbarna har framfört att de önskar en lathund för att underlätta hantering/beslut för bestyrelser och funktionärer i olika sammanhang. Liz-Beth Carlsson gick igenom de olika benämningar som finns till förfogande, oacceptabelt beteende, oönskat beteende, KEP och disqualified. En beskrivning av innebörden av dessa gjordes också tillsammans med en lite utförligare förklaring.

14 14 Ulf Uddman fortsatte med att ge en historisk beskrivning till uppkomsten till att använda begreppet oacceptabelt beteende. Regeln infördes för att möta allmänhetens och samhällets krav. SKK visar att organisationen ser allvarligt på hundar som skadar person eller andra djur. Mellan ärenden behandlas varje år. En dryg tredjedel av hundarna blir testade av en person som SKK utser. CS har utsett en tjänstemannagrupp som hanterar och beslutar i varje enskilt ärende. Processen fram till slutligt beslut om vad som ska hända med hunden går via yttrande, eventuella tester av hunden och andra adekvata underlag. När ett slutligt beslut tas om en hund får även berörd specialklubb information om resultatet. En spärr som satts på en hund för oacceptabelt beteende syns i SKKs avelsdata. Övrigt Fråga: Får en privat företagare som vill arrangera en utställning använda sig av SKKs funktionärer. Svar: Det finns inga regler för ringsekreterare men en auktoriserad exteriördomare få inte acceptera en sådan inbjudan. Fråga: Får en svensk domare gå elev för en utländsk domare? Enligt en obekräftad uppgift går inte det. Svar: DK/kansliet önskar återkomma i frågan. Måste kontrolleras. Studiefrämjandet önskar få fler e-postadresser till klubbar inom SKK-organisationen. Klubbar missar mycket nyttig information. Använd inte en personlig e-postadress utan använd gärna en klubbadress t.ex. Avslut Nils Erik Åhmansson avslutade konferensen och tackade de närvarande för en bra helg! På återseende Vid anteckningarna Annika Klang

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 2014 Verksamhetsberättelse Centralstyrelsen (vald vid KF 2013) Nils Erik Åhmansson Ordförande Ulf Uddman Verkställande direktör Mats Stenmark 1:e vice ordförande Pekka Olson 2:e vice ordförande Göran

Läs mer

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUPPFÖDARE Svenska Kennelklubben har drygt 14 000 aktiva uppfödare. Som en av dem ingår du

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler Gäller från 2014 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Allmänna regler och anvisningar...5 Anvisningar för bedömningen...9 Disqualified

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer