Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Sportskytteförbundet 2007

2 2007 Verksamhetsberättelse Intensivt arbete för en ny skytteorganisation Under 2007 intensifierades arbetet mot ett nytt samlat skytteförbund och engagerade styrelse och kansli hårt. Mot slutet av året resulterade diskussioner och möten i propositioner till respektive årsmöten i Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation om att bilda ett nytt förbund. Turné Sverige runt Camilla Hagman, RFs utvecklingschef. Välbesökt informationsmöte i Kristianstad. Redan i januari samlades ombuden från våra distrikt till en konferens där en ny organisation var enda punkten på dagordningen. Under våren hölls sex olika informationsmöten från Kristianstad i söder till Boden i norr där Sveriges alla skyttar och ledare hade möjlighet att ställa frågor och diskutera den tänkta nya organisationen. Sammanlagt drygt 500 personer deltog vid träffarna där SISU Idrottsutbildarna var en viktig samarbetspartner som processledare. Vid Riksidrottsmötet i Örebro i maj passade vi på att berätta om planerna på ett nytt skytteförbund för den svenska idrottsrörelsen genom en utställning och informationsblad. På vårkanten öppnades också en egen hemsida för det nya förbundet; Styrelseordförandena i de fyra organisationerna träffades den 6 juni och efter en dags förhandlingar stod det klart att Svenska Pistolskytteförbundet inte längre skulle delta i sammanslagningsarbetet. Ett misslyckande i sig eftersom målet från början var ett nytt förbund för de fyra stora organisationerna i Sverige. En sista stor avstämning av inställningen till det nya tänkta förbundet skedde i november då SSF, FSR och Skytte UO genomförde en Höstkonferens tillsammans för styrelserna och distrikten. Konferensen gav ett klart JA till fortsatt arbete mot en ny organisation. Ytterligare en positiv signal på vägen var de enkätsvar som kom in från 952 klubbar efter höstens informationsutskick med frågan; Kommer din förening att gå med i det nya förbundet?. 885 klubbar, med totalt medlemmar, svarade ja på den frågan. Ny inspiration. Jonas Lindmark och Rolf LIndström Idrottslyft, Ny inspiration och SUK Den särskilda satsningen på idrotten i form av Handslaget avslutades sista juni och ersattes med den nya regeringens Idrottslyft. Sportskytteförbundet fortsatte att ge stöd till de klubbar som uppfyllde kraven för att bli Framtidscertifierade, en kvalitetssäkring av föreningsstödet som väckte Riksidrottsförbundets stora gillande. Bland annat fick framtidsföreningarna möjlighet att delta på en ungdomsledarträff på Bosön i februari. Inom ramen för Handslaget sökte vi bidrag för att göra en marknadsundersökning av föreningarnas behov för att ytterligare utveckla ungdomsskyttet. Projektet gick under namnet Ny inspiration och gav genom intervjuer av Handslagsföreningarna svar på vilken hjälp föreningarna behöver. 2

3 De aktiva ungdomarna i Sportskyttets Ungdomskommitté producerade under året en informations- och utbildnings-dvd för såväl lerduve- som running targetskytte och öppnade också en egen hemsida; för rekrytering av nya unga skyttar. Stadium Sports Camp i samarbete med Skytterörelsens Ungdomsorganisation var också en av de aktiviteter som gjorde att många ungdomar kom i kontakt med skyttesporten. Internationella mästerskap EM för 10-metersgrenarna avgjordes i Deauville i norra Frankrike och för ovanlighetens skull fick den svenska truppen inte med sig en enda medalj hem från tävlingarna. Håkan Hemäng. Bättre gick det då vid lerduveskyttarnas första världscuptävling, i Santo Domingo på Dominikanska Republiken. Håkan Dahlby vann dubbeltraptävlingen och därmed även en kvotplats till OS i Peking. Kvotplats blev det även för Nathalie Larsson i damernas skeet även om det här räckte med en femteplats för att knipa OS-biljetten. Mitt i heta juli avgjordes stora EM för samtliga utomhusgrenar i Granada, Spanien. Av de totalt sex medaljerna till Sverige tog skeetjuniorerna hälften; individuellt silver till Stefan Nilsson och brons till Marcus Svensson och därtill ett lagbrons. Emil Andersson tog också en individuell medalj, silver på 50 m regelbundna lopp. Resterande två medaljer gick till 300-meterslagen på 60 skott liggande både herrar (guld) och damer (brons). Skeetjuniorerna visade sedan sin storhet vid VM på Cypern då Marcus tog ett individuellt silver och laget brons. Elitverksamheten Håkan Dahlby. Vid säsongens slut kunde vi summera ihop två kvotplatser till OS All heder åt Nathalie och Håkan som lyckats med detta, men att vi inte kan ställa upp med fler än två skyttar på OS i Peking är ingenting annat än ett misslyckande och en stor besvikelse. Stödet från Sveriges Olympiska Kommitté uppgick till nära 3,5 miljoner kronor så varför resulterade inte satsningen i fler kvotplatser? Den frågan diskuterades givetvis intensivt under året och redan på vårkanten samlades ett antal av dagens och gårdagens elitskyttar till ett symposium i Eskilstuna för erfarenhetsutbyte. Uppdateringen av kravanalyser för de olika grenarna inleddes också under senhösten och planerna på en ny elitorganisation, inkluderande förbundskaptener för de olika grenarna, började ta form. Under året var sex skyttar inne i SOK s topp- och talangprogram tre från Lerduvesektionen, två från gevär och en från pistol, medan utmanarsatsningen, Team 12, bestod av tio skyttar sju från gevär och tre från lerduvor. Nathalie Larsson. Av de sju skyttar som fått stöd genom Sportskytteförbundets egen Toppgruppssatsning kom tre från gevär 300 m, två från viltmål, en från pistol och en från sporting. Skytteuniversitet i Östersund gick in i sitt sista projektår och när vi inte lyckades kontraktera nya finansiärer till 2008/2009 blev höstterminen 2007 tyvärr starten på det sista läsåret. Verksamheten vid Skyttegymnasiet i Strömsund fortsatte att utvecklas enligt plan. Från Riksidrottsförbundet utgick också ett visst elitstöd och då främst genom idrottspsykologisk utbildning och subventionerat boende på Bosön. Anders Dicksson, Håkan Dahlby, Linda Andersson och Nathalie Larsson. 3

4 Swedish Cup Gevärs- och Pistolsektionernas tävling i Sävsjö fortsatte att växa och samlade 131 pistoloch 288 gevärsskyttar som tillsammans gjorde starter. Fler än besök gjordes på tävlingens hemsida, mycket tack vare möjligheten att följa varje skytt skott för skott on-line. European Shooting Confederation Vid ESC s generalförsamling i samband med EM i Granada togs ett beslut att ta bort de olika grenkommittéerna och ersätta dem med en enda Teknisk kommitté där tre ledamöter från varje gren ingår. Från Sportskytteförbundet valdes Christina Åhlstedt in i kommittén som en av gevärsrepresentanterna. Elin Albrechtsson. International Shooting Sport Federation I juli firade ISSF sitt 100-årsjubileum med pompa och ståt i München. Ett tiotal skyttar hade valts att representera seklets alla skyttehjältar och bland de utvalda fanns pistolskytten Ragnar Skanåker från Sverige. Internationell domarkurs i Sverige ISSF Domarkommitté i München. Som presidieorganisation i Nordic Shooting Region, hade Sportskytteförbundet ansvar för att arrangera en internationell domarkurs. 27 elever från åtta olika länder deltog i tredagarskursen som var förlagd till Arlandastad. Kursen omfattade gevär, pistol och lerduvor, medan det tyvärr inte var några anmälda till viltmålsdelen. Miljö Regeringen skickade remiss på Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens förslag till ny förordningstext utifrån gjord konsekvensutredning. Under hösten började signaler komma att regeringen skulle öppna upp förordningen så att bly i kulammunition skulle kunna användas även i framtiden. Detta bekräftades då regeringen fastställde ny förordning. Processen för att nå detta mål har varit mycket lång och vi hoppas nu på lugn och ro inom detta område för en längre tid. Internationell Domarkurs i Stockholm. Under hösten uppvaktades Naturvårdsverket om att ta fram nya ekvivalentvärden för 24g hagelpatroner då gällande värden är beräknade på 32g patroner. Naturvårdsverket var positivt till detta och i slutet av året genomfördes undersökningen vars resultat skall presenteras Ekonomi Riksidrottsmötet. Förbundets ekonomi var fortsatt stabil och årets resultat uppgick till Förvaltningen av förbundets likvida medel redovisade fortsatt stabil avkastning. Förbundsutvecklingsstödet från Idrottslyftet kom väl till pass för att täcka en del av kostnaderna för sammanslagningsprocessen. Förbundsstyrelsen tackar varmt för det värdefulla sponsorsamarbetet med Gyttorp Cartridge Company, Norma, Erik Penser Fondkommission, Sharp Electronics AB och SalusAnsvar. En nyhet för året var att Förbundet deltog i Sveriges Olympiska Kommittés sponsoraktiviteter genom att arrangera en skyttedag för SOK s samarbetspartners. Tack Stora Grabbar - Lerduvor. Arbetsbelastningen under 2007 var större än vanligt i och med att den viktiga sammanslagningsprocessen accelererade under året. Styrelsen vill tacka alla skyttar och ledare runt om i landet som engagerat sig i frågan och vi tackar också särskilt vår kanslipersonal som haft en mycket pressad arbetssituation. 4

5 Beskyddare, hedersordförande och hedersledamot H M Konung Carl XVI Gustaf är förbundets beskyddare. Hedersordförande är Björn Schullström och hedersledamot Rune Kjellström. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under året varit; Hans Risberg, Förbundsordförande Kerstin Bodin Styrelseordförande Mikael Svensson Vice styrelseordförande Mikael Mortensen Kassaförvaltare Christina Åhlstedt Ungdom Per-Anders Lasson Data Ulf Pantzar Reglementen Staffan Schullström Miljö Leif Fasth Gevärssektionen Anders Dicksson Lerduvesektionen Christer Claesson Pistolsektionen Claes Johansson Viltmålsektionen Ivar Ahlberg FSR-representant Nils-Anders Ekberg SPSF-representant Dan Gillgren SkytteUO-representant Hans Risberg och Kerstin Bodin. EM-läger i Zagreb. Styrelsen har genomfört fyra sammanträden och arbetsutskottet fyra sammanträden. Bla Medlemmar Medlemsantalet var ( år 2006) varav (37 645) aktiva. Av de aktiva var (5 386) kvinnor. Av medlemmarna hade (5 408) tävlingslicens fördelade på gevär med (1 125), lerduvor (1 993), pistol (1 926) och viltmål 364 (364). Kerstin Bodin. Klubbar 734 klubbar (746) var anslutna till Förbundet genom våra 23 distriktsförbund. Tabell 1 Kategori Medlemmar Klubbar Licenser Omsättning SM tävlingar SM starter individuellt SM tävlingar lag SM starter lag Int. tävlingar Int. tävlingsdeltagare Anna Jarnald. EM Granada. Michael Larson, Stefan Ahlesved och Anders Brolund. 5

6 Kansli Förbundskansliet har bemannats av Göran Nygren generalsekreterare, Linda Andersson sportchef, Siv Eriksson kansliadministration t o m samt Åsa Hermanson fr o m , Inger Mortensen ekonomi, Håkan Hemäng, halvtid, utbildningsansvarig, Arne Forsberg resultatansvarig, hemsidan samt Rune Kjellström, statistik, korrektur mm. Tidningen Sportskytten har producerats av Karin Fredriksson, Löttorp, Öland. Personalbyte på kansliet. Siv Eriksson och Åsa Hermansson. Sportskytten Förbundstidningen har under året utkommit med sex nummer. Tidningsprenumeration är kopplad till tävlingslicensen samt föreningsregistret och Sportskytten utkom under året med exemplar per nummer. Stipendier Karl Arvid Norlins ungdomsstipendiater blev: Henrik Jansson. Robin Gustafsson (L), Åtvids JSK 1000 kr Stefan Nilsson (L), Trelleborgs JSK 1000 kr Marcus Svensson (L), Landskrona-Saxtorps JSK 1000 kr Emma Skenning (G), Rydaholms USKF 3000 kr Niklas Engström (P), Bollnäs SpSK 3000 kr Årets sportskytt Håkan Dahlby (L), Haninge JSK utsågs till årets skytt. Håkan Dahlby Årets Skytt Håkan Landebring, Patrik Eriksson och Mikael Andersson. Träningsläger för lerduveskyttar på Cypern. Mattias Friberg och Robert Larm. 6

7 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2007 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2007 Årets SM och RM har avhållits enligt nedan och med följande arrangörer, antal deltagare och mästare Luftgevär 10 m juniorer i Gimo, Gimo SF. 40 (+10) skott: 105 (8) damjuniorer, 14 lag 495,5-394 Emma Skenning SpSK Qulan 1169 SpSK Qulan (Emma Skenning 394, Marie Jannesson 390, Jessica Bergdahl 385) 60 (+) skott: 91 (8) herrjuniorer, 12 lag 683,6-584 Henrik Preiholt Eskilstuna SF 1705 Eskilstuna SF (Henrik Preiholt 584, Johan Soldin 563, Daniel Mårtensson 558) Skyttiadens riksfinal i luftgevär 10m 40 (+10)skott i Eskilstuna. SkytteUO-SSF-FSR 530,6-424,9 Erik Sundqvist Berga SF L11 25 (5) deltagare 532,7-427,0 Sarah Nilsson Ystads USG L13 25 (5) 524,8-420,9 Frida Folkesson Ramselefors SF L15R 15 (5) 485,9-384 Emma Arvidsson Alvesta SF L15S 15 (5) 495,4-395 Matilda Widell Västerås Friv Skarp SF L17 15 (5) 493,5-391 Helena Larsson Gullabo SF L20 15 (5) 497,3-392 Karl-Johan Jönsson Kvibergs SF L25 15 (5) Allans Minne Riksmästerskap luftpistol 10m skott, ungdomar i Avesta. Avesta SpSK 393 Anton Bengtsson Lönsboda PSK Lp11 43 deltagare 396 Patrik Åberg Vännäs PSK Lp Christina Rönngren A4 SF Lp15S Emma Nilsson Sjöormens PK Lp15F Viktor Hoving Unnaryds PSK Lp15P Johnny Elmqvist Sjuntorps PSK Lp17P Maritha Andersson Töreboda PSK Lp17F Marcus Tylebrink Hammars PK Lp 20P Ida Karlsson A4 SF Lp20F Alexander Pettersson Karlshamns UPSK Lp25P Lina Nykvist Älvdalens PK Lp25F Lönsboda PSK (Anton Bengtsson 393, Oskar Lag 11 9 Nilsson 392) 784 Lönsboda PSK (Freddy Windeborn 393, Johannes Lag Klinth 391) 728 Falköpings SpSK (Linus Ellström 368, John Lag 15S 3 Ellström 360) 712 Sjöormens PK (Emma Nilsson 363, Rebecka Lag 15FP 5 Kristensen 349) 690 Töreboda PSK (Maritha Andersson 358, Lag 40 3 Madeleine Cliffordsson 337) 1094 Karlshamns UPSK (Alexander Pettersson 572, Lag 60 5 Mattias Nilsson 522) iadens Riksfinal luftpistol 10m skott, ungdomar i Avesta, Avesta SpSK 393 Maria Ekerup Ronneby F17 PSK Lp11 23 deltagare 396 Sara Karlsson FOK Borås Lp Christina Rönngren A4 SF Lp15S Viktor Hoving Unnaryds PSK Lp15P Emma Nilsson Sjöormens PK Lp15F Jonas Nilsson Lönsboda PSK Lp17P Maritha Andersson Töreboda PSK Lp17F Niklas Engström Bollnäs SpSK Lp20P Stina Lawner N Venjans USF Lp20F Alexander Pettersson Karlshamns UPSK Lp25P Lina Nykvist Älvdalens PK Lp25F Falling target, snabbluftpistol och luftpistol 10 m i Njurunda, Njurunda SpSK Falling target 10 m: 25 herrar, 5 herrjuniorer, 5 damer, 5 damjuniorer Anders Hagberg Älvdalens PK Anton Önnemyr Sjöormens PK Kristina Nilsson Sjöormens PK Maritha Andersson Töreboda PSK Snabbluftpistol 60 (+10) skott: 6 skyttar 640,6-545 Johan Stenmark Upsala SpSK 7

8 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2007 Luftpistol 10m, 60 (+10)skott: 90 (8) herrar, 11 herrlag 679,1-578 Anders Bonander Göteborgs P-o SpSK 1708 Njurunda SpSK (Mattias Andersson 573, Jens Klaminder 573, Hans Larson 562) Luftpistol 10m, 40 (+10) skott: 12 (8) damjuniorer, 4 damjuniorlag 474,7-377 Stina Lawner N Venjans USF 713 Töreboda PSK (Maritha Andersson 366, Madeleine Cliffordsson 347) Luftpistol 10m, 60 (+10)skott: 18 (8) herrjuniorer, 4 herrjuniorlag 660,8-564 Niklas Engström Bollnäs SpSK 1094 Ronneby F17 PSK (Tobias Håkansson 553, Tony Nilsson 541) Luftpistol 10m, 40 (+10) skott: 30 (8) damer, 4 damlag 479,6-382 Elin Albrechtsson Östersunds PSK 1089 Älvdalens PK (Katarina Garbman 364, Lina Nykvist 363, Emma Horcic 362) Luftgevär 10 m herrar och damer i Karlskrona, Aspö SF 60 (+10) skott: 110 (8) herrar, 17 lag 694,3-592 Jonas Jacobsson Krokeks SF 1755 Södermalm-Liljeholmens SpSK (Robert Guttenkunst 587, Oskar Theorin 587, Arne Göranson 581) 40 (+10) skott: 76 (8) damer, 10 lag 500,1-398 Irene Helmerson Forsträskheds SF 1170 SpSK Qulan (Emma Skenning 393, Marie Jannesson 391, Jessica Bergdahl 386) Running target 10 m i Göteborg, Göteborgs P-o SpSK Blandade lopp 40 skott: 7 skyttar 387 Niklas Bergström Glaskogens JSK Regelbundna lopp 60 skott: 7 skyttar 577 Emil Andersson Osby JSK Trap i Skepplanda, F. Skepplanda SpS, 125 (+25) duvor: 4 juniorer, 3 damer, 7 oldboys 50+, 15 seniorer Marcus Dahlman Hässleholmsortens JSK Camilla Andersson F. Skepplanda SpS Göran Hermansson Sätuna JSK Ej officiellt SM 114 Erling Carlsson F. Skepptuna SpS Ej officiellt SM Trap, klubblag i Uppsala, Uppsala JSK. 3 x125 duvor: 12 lag 328 F. Skepplanda SpS (Erling Carlsson 113, Mikael Staaf 108, Per-Olof Pehrsson 107) RM DTL i Vetlanda. Vetlanda SpSK. 8 seniorer, 2 juniorer, 2 damer, 5 veteraner 570 Nicklas Nilsson Vetlanda SpSK Ej officiellt SM 575 Mattias Johansson Norra Frosta JSK Ej officiellt SM 541 Valentina Tellné Södertälje JSK Ej officiellt SM 541 Kennet Svensson Karlskrona JSK Ej officiellt SM Nordisk trap i Karlstad, Karlstads JSK. 150 (+25) duvor: 12 (5) juniorer, 10 (5) damer, 38 (5) 50+, 31 (5) 60+, 14 (5) Christopher Nilsson-Lindkvist JSK Falken Mia Gustafsson Tranås JVF Leif Ernstsson Gullspångs JSK Ej officiellt SM Kjell-Åke Nilsson Fridafors SF Ej officiellt SM Gunnar Mikkelsen Strövelstorps JSK Ej officiellt SM Skeet, juniorer, damer och oldboys i Uppsala. Uppsala JSK, 125 (+25) duvor: 9 (6) juniorer, 9 (6) damer, 25 (6) 50+, 10 (6) 60+, 4 (4) Marcus Svensson Landskrona-Saxtorps JSK Nathalie Larsson Lövsta Bruks JSK Per Swenson Kristianstads JSK Ej officiellt SM Arne Aldén Vetlanda SpSK Ej officiellt SM Leif Andersson Kolsva Sp- o JSK Ej officiellt SM Jaktkombination i Åmål, Åmålsortens JVF. Två omgångar: 36 seniorer, 6 juniorer, 2 oldboys 50+, 5 veteraner 60+, 3 äldre veteraner 70+, 6 lag 562 Bertil Kainulainen Glaskogens JSK 521 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM 507 Bertil Eriksson Eskilstunaortens JäK Ej officiellt SM 510 Cronje Lundqvist Grums JSK Ej officiellt SM 478 Bengt Andersson Romfartuna JSK Ej officiellt SM 1650 Glaskogens JSK (Bertil Kainulainen 562, Niklas Bergström 547, Kristoffer Persson 541) 8

9 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap Enkel jägarkombination i Fäviken, Fäviken, Åre kommun. 18 öppen klass, 1 junior, 2 oldboys 60+, 2 damer, 4 lag 187 Bertil Kainulainen Glaskogens JSK 107 Mattias Johansson Norra Frosta JSK Ej officiellt SM 163 Thore Carlsson Hylte SpS Ej officielt SM 96 Marie Franzon Östersunds JSK Ej officiellt SM 586 Glaskogens JSK (Bertil Kainulainen 187, Niklas Bergström 177, Kristoffer Persson 172) Sporting i Uddevalla, Nimrods J-o SpSF, 100 duvor: 16 juniorer, 10 damer, , , 8 70+, 29 lag 81 Jerry Stridh-Skogsberg F. JS Trollhättan 75 Anna Jarnald F. JS Trollhättan 88 Conny Petters Haninge JSK Ej officiellt SM 78 Hans Hellberg Hovås Sp-o JSK Ej officiellt SM 64 Rune Knutsson Bredareds SpSK Ej officiellt SM 235 F. JS Trollhättan (Anders Bore 81, Roger Jarnald 79, Anna Jarnald 75) Nordisk trap i Vetlanda, Vetlanda SpSK, 150 (+25) duvor: 82 (5) skyttar Leif Ernstsson Gullspångs JSK Gevär 50m på Ryttarnas Mosse i Jönköping, Jönköpings SG. Fritt gevär 3x40 skott(+10 stå): 56 (8) herrar, 9 lag, 22 (8) herrjuniorer 1259, Jonas Jacobsson Krokeks SF 3428 Krokeks SF (Jonas Jacobsson 1160, Björn Bergström 1142, Joacim Trybom 1126) 1246, Christofer Svensson Brönnestads SG Fritt gevär 60 (+10) ligg: 74 (8) herrar, 11 lag, 22 (8) herrjuniorer 694,7-592 Roger Hansson Mönsterås SF 1765 Kvibergs SF (Robin Magnusson 592, Dan Jonsson 589, Henrik Karlsson 584) 688,4-588 Christofer Svensson Brönnestads SG Sportgevär 3x20 skott(+10 stå): 29 (8) damer, 3 lag, 19 damjuniorer 678,1-582 Maria Persson Sjuhäradsbygdens SpSK 1694 Eskilstuna SF (Maria Gustafsson 573, Marie Enqvist 569, Sara Wallén 552) 573 Therese Hermansson Eringsboda SF Sportgevär 60 (+10) ligg: 34 (8) damer, 4 lag, 24 (8) damjuniorer, 2 lag 698,1-595 Malin Gustavsson Kvibergs SF 1752 Eskilstuna SF (Marie Enqvist 589, Maria Gustafsson 588, Sara Wallén 575) 687,1-585 Marie Jannesson Össjö SF 1753 Gullabo SF (Helena Larsson 586, Erika Bengtsson 585, Elin Karlsson 582) Viltmål 80m och 50m i Osby. Osby JSK. Viltmål 80m enkelskott: 7 seniorer, 1 junior 391 Niklas Bergström Glaskogens JSK 367 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Viltmål 80m dubbelskott: 7 seniorer, 1 junior 390 Emil Andersson Osby JSK 358 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Viltmål 50m regelbundna lopp, 60 skott: 8 seniorer, 1 junior 591 Niklas Bergström Glaskogens JSK 575 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Viltmål 50m blandade lopp, 40 skott: 8 seniorer, 1 junior 398 Emil Andersson Osby JSK 370 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Nationell skeet i Storfors, Storfors JSK. 200 duvor: 40 herrar, 7 juniorer, 4 damer, 21 oldboys 50+, 10 veteraner 60+, 8 äldre veteraner 70+, 14 lag 192 Per Fogelberg Fagersta JSK 191 Robin Gustafsson Åtvids JSK 172 Maria Olofsson Karlstads JSK 187 Conny Gustavsson Torsby JSK Ej officiellt SM 189 Bjarne Olsén Forshaga J- o SpSK Ej officiellt SM 178 Bengt Andersson Romfartuna JSK Ej officiellt SM 568 Vimmerbyortens JSK (Leif Zeilon 191, Richard Lagergren 191, Johan Birgersson 186) Dubbeltrap i Haninge, Haninge JSK. 150 (+50) duvor: 6 (6) skyttar Håkan Dahlby Haninge JSK 9

10 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap Sporting, individuellt öppen klass i Rosersberg, Rosersbergs SpSK. 200 (+25) duvor: 98 (7) skyttar Martin Andersson Nimrods J-o SpSF Skeet individuellt öppen klass i Uppsala, Uppsala JSK. 125 (+25) duvor: 77 (6) skyttar Urban Söderholm Kristianstads JSK Trap individuellt öppen klass i Hässleholm, Hässleholmsortens JSK. 125 (+25) duvor: 36 (6) skyttar Thomas Pantzare F. Skepplanda SpS Pistol 50 och 25m i Uppsala. Upsala SpSK och Uppsalapolisens PSK Fripistol 50m, 60 (+10) skott: 48 (8) herrar, 3 (3) juniorer, 7 lag 641,7-545 Hans Larsson Njurunda SpSK 567,0-493 Johnny Elmqvist Sjuntorps PSK 1617 Njurunda SpSK (Mattias Andersson 546, Hans Larson 545, Jan-Olov Danielsson 526) Snabbpistol 25m, 60 (+20) skott: 36 (8) herrar, 2 juniorer, 7 lag 759,7-571 Pär Hylander Laholms PSK 519 Patrik Ålander Atlas Copco SpSK 1635 Laholms PSK (Pär Hylander 571, Jonas Andersson 549, Fredrik Jonasson 515) Sportpistol 25m 60 skott: 61 herrar, 7 lag 586 Anders Bonander PSK Hjorten 1716 F. Frövi-Lindesbergs PS (Ulf Claesson 583, Mikael Andersson 571, Pasi Tyynelä 562) Extratävling duell, 10 snabbserier grovpistol: 30 herrar 487 Staffan Oscarsson F4 SF Extratävling duell, 10 snabbserier sportpistol: 15 damer, 3 herrjuniorer, 1 damjunior 478 Lisbeth Johansson Jönköpings PK 465 Niklas Engström Bollnäs SpSK 459 Johanna Carlsson Fryksdalens PSK Grovpistol 25m, 60 skott: 67skyttar, 11 lag 582 Mikael Andersson F. Frövi-Lindesbergs PS 1719 F. Frövi-Lindesbergs PS (Mikael Andersson 582, Pasi Tyynelä 569, Ulf Claesson 568) Sportpistol 25m, 60 (+20) skott: 22 (8) damer, 6 (6) damjuniorer, 7 herrjuniorer, 2 damlag, 2 damjuniorlag, 2 herrjuniorlag 782,5-583 Elin Albrechtsson Östersunds PSK 738,4-545 Johanna Carlsson Fryksdalens PSK 558 Niklas Engström Bollnäs SpSK 1641 Jönköpings PK (Lisbeth Johansson 579, Josefin Andersson 546, Daniella Celojevic 516) 1061 Töreboda PSK (Maritha Andersson 533, Madeleine Cliffordsson 528) 1047 Karlshamns UPSK (Andreas Engborg 524, Jens Andersson 523) Standardpistol 25m, 60 skott: 68 herrar, 22 damer, 7 juniorer, 12 herrlag, 3 damlag, 1 juniorlag 565 Kristian Sjöberg Torna-Hällestads PSK 560 Elin Albrechtsson Östersunds PSK 534 Patrik Ålander Atlas Copco SpSK 1656 F4 SF (Staffan Oscarsson 560, Samuel Blomqvist 556, Tommy Mellberg 540) 1483 Luleå PK (Veronika Ferdén 539, Ulla-Britt Fransson 501, Kristina Forsberg 443) 995 Fryksdalens PK (Johanna Carlsson 500, Katarina Carlsson 495) Ej officiellt SM Veteran M pistol i Uppsala, Upsala SpSK och Uppsalapolisens PSK Snabbpistol 25m 60 skott: 19 veteraner H50-80, 5 lag H Arnold Broberg Falu Sp-o PSK 1098 Falu Sp-o PSK (Arnold Broberg 564, Jan Strid 534) Fripistol 50m 60 skott: 32 veteraner H45-80, 7 lag H Ragnar Skanåker Växjö PK 1010 Skellefteå PSF (Måns Åberg 516, Per Sjöquist 494) Grovpistol 25m 60 skott: 38 veteraner H45-80, 9 lag H Peter Johansson Östersunds PSK 1115 Västerås PS (Björn Nyberg 559, Eero Nyysti 556) Sportpistol 25m 60 skott: 12 veteraner D Anne Mari Virtanen Katarina PSF 10

11 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap Sportpistol 25m 60 skott: 48 veteraner H45-80, 10 lag H Staffan Oscarsson F4 SF 1136 Njurunda SpSK (Hans Larson 571, Stena Berlin 565) Standardpistol 25m 60 skott: 38 veteraner H45-80, 9 veteraner D45-65, 9 lag H Ragnar Skanåker Växjö PK 529 Paula Janver Katarina PSF 1077 Njurunda SpSK (Hans Larson 551, Stena Berlin 526) Luftpistol 10m 40 skott: 38 veteraner H45-80, 7 veteraner D45-65, 10 lag H Ragnar Skanåker Växjö PK 372 Kerstin Bodin Malmköpings PSK 734 Lövsta SF (Ingvar Elstig 367, Tommy Åström 367) Nordisk trap klubblag i Alvesta, Alvesta JSK. 3x100 duvor: 23 lag 270 Caprinus SC (Fredrik Andersson 93, Simon Bengtsson 92, Glenn Larsson 85) Kulkombination i Garpenberg, Garpenbergs JSK. Enkelskott: 10 skyttar 394 Niklas Bergström Glaskogens JSK Dubbelskott: 9 skyttar 388 Niklas Bergström Glaskogens JSK Fritt gevär, sportgevär och standardgevär 300m i Kungsängen, Solna SpSF ligg: 19 herrar, 4 damer, 5 juniorer, 3 herrlag, 1 juniorlag 596 Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby SF 593 Marie Enqvist Eskilstuna SF 589 Therese Danielsson Ununge SF 1771 Solna SpSF (Johan Gustafsson 594, Magnus Borg 589, Mats Eriksson 588) 1751 Ununge SF (Therese Danielsson589, Linda Bergman, Sandra Danielsson 574) x20 skott: 16 herrar, 5 damer, 1 herrlag 584 Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby SF 575 Marie Enqvist Eskilstuna SF 1702 Solna SpSF (Johan Gustafsson 579, Mats Eriksson 564, Magnus Borg 559) x40 skott: 14 herrar, 2 herrlag 1157 Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby SF 2271 Solna SpSF (Johan Gustafsson 1153, Magnus Borg 1118) Skeet klubblag i Trelleborg, Trelleborgs JSK. 4x100 duvor: 9 lag 335 Landskrona-Saxtorps JSK (Marcus Svensson 90, Henrik Roslund 88, Berne Olsson 82, Stefan Nilsson 75) Under året har arrangerats totalt 62 individuella officiella SM varav för herrjuniorer 13, för damer 13 och för damjuniorer sex samt 30 officiella lag-sm varav för herrjuniorer fyra, för damer fyra och för damjuniorer tre. Antalet individuella starter i mästerskapen har uppgått till varav 221 i JSM, 260 i Dam-SM och 171 i Dam-JSM. I lag-sm har deltagit 257 klubblag varav 19 herrjuniorlag, 19 damlag och 20 damjuniorlag. Gevärsskyttarna har vid 730 individuella SM-starter avgivit tävlingsskott, pistolskyttarna vid 505 individuella starter (falling target ej inräknat), tävlingsskott, lerduveskyttarna vid 693 individuella starter (de separata lagmästerskapen inräknade) skjutit mot duvor samt viltmålsskyttarna vid 142 starter tävlingsskott. Gevärsjuniorer SM. Therese Hermansson. 11

12 Internationella mästerskapstävlingar 2007 Internationella Mästerskap Datum Tävling Gren Ort Land Deltag, EM luftvapen, Deauville FRA EM alla grenar Granada ESP VM lerduvor Nicosia CYP 10 Övriga internationella tävlingar Datum Tävling Gren Ort Land Deltag, Swedish Cup gevär, pistol Sävsjö SWE GP of Plzen gevär, pistol, viltmål Plzen CZE Internationell tävling gevär, pistol München GER IInternationell tävling viltmål Suhl GER Intershoot den Haag gevär, pistol Haag NED U.A.E. Duabai lerduvor Dubai UAE Internationell tävling viltmål München GER Victory Cyprus GP lerduvor Limassol CYP ISAS gevär Dortmund GER ISCH gevär, pistol Hannover GER Internationell juniortävling gevär, pistol, lerduvor Suhl GER Int. Shotgun cup lerduvor Suhl GER GP of Liberation gevär, pistol, viltmål Plzen CZE Europa Cup gevär 300m Plzen CZE Europa Cup pistol Aarhus DEN Bisley GP lerduvor Bisley GBR Masters 2007 gevär Aarhus DEN Shooting Hopes gevär, pistol Plzen CZE VM FITASC sporting Prag CZE Europa Cup gevär 300m Aarhus DEN British Open sporting GBR Ladys GP lerduvor Berlin GER Europa Cup final gevär 300 m Winterthur SUI Internationell tävling pistol S.Sebastian ESP GP Kooperativa gevär, pistol Plzen CZE RIAC pistol Luxemburg LUX Internationell tävling lerduvor Belgrad SER 1 Pistoljuniorer i Plzen. 12

13 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 1 (4) RESULTATRÄKNING KKR VERKSAMHETENS INTÄKTER Versamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: Anslag Bidrag Avgifter Övriga intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETENS KOSTNADER Lämnade bidrag och anslag Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (not Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter (not 2) Finansiella kostnader (not 3) ÅRETS RESULTAT Juniorer på tävlingar i Oldenburg och Suhl. 13

14 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 2 (4) BALANSRÄKNING KKR TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier (not 4) Finansiella anl.tillgångar (not 5) Insats Sävsjö Skyttecenter Pool2Tusen Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager (not 6) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar (not 7) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Ingående behållning Prisfonder (not 8) Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARSFöRBINDELSER Inga Inga 14

15 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 3 (4) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (KR) Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagens (BFL) krav med hänvisning till årsredovisningslagens (ÅRL) i tillämpliga delar. Resultaträkningen är uppställd enligt de krav som BFL ställer på ett årsbokslut. I övrigt är principerna oförändrade jämfört med tidigare år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1 Avskrivningar Inventarier avskrives under två år. Not 2 Finansiella intäkter Realisationsvinst värdepapper (inkl värderegl.reserv) Utdelningar Ränteintäkter Värdeökning Pool2Tusen Not 3 Finansiella kostnader Valutakursförlust Nedskrivning andel Sävsjö Skyttecenter Övriga finansiella kostnader Räntekostnader Summa Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Ugående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

16 Sid 4 (5) Not 5 specifikation av finansiella anläggningstillgångar Kapitaland Antal andelar Bokfört värde Pool2Tusen Ek.för. 2.3% 1 av Sävsjö Skyttecenter Ek.för. 12% 12 av Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Eget kapital Resultat ( ) ( ) Pool2Tusen Ek.för Stockholm Sävsjö Skyttecenter Ek.för Sävsjö Not 6 Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffnings- eller försäljningspriset med avdrag för inkurans Not 7 Specifikation av övriga kortfristiga placeringar Bokfört värde Svenska aktier Hedgefonder Riksgäldsspar I det bokförda värdet för svenska aktier och hedgefonder ingår orealiserade vinster uppgående till (f.å ) för svenska aktier respektive (f.å ) för hedgefonder. Not 8 Prisfonder K-A Norlins Ungdomsfond Ola Olssons Prisfond S:T Eriksfonden Kajsa & Henry Pantzars fond Sportskyttets vänner Summa fonder

17 17

Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Sportskytteförbundet 2006 1 2006 Verksamhetsberättelse Startskottet för en samlad skytterörelse Den 19 januari togs ett viktigt steg mot ett nytt skytteförbund då de fyra

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Januari 2011 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Januari 2011 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Januari 2011 Anteckningar: 1 2 Vinterläger LP-LG, Karlskrona 3 4 5 6 7 8 9 Vinterläger LP-LG, Vinterläger LP-LG, Vinterläger LP-LG, Karlskrona Karlskrona Swedish cup, Sävsjö Swedish cup, Sävsjö Swedish

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2012 SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 1 2 SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 var ett år då Skyttesportförbundet (SvSF)

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2)

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2) SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Prot 08:05 Förbundsstyrelsen Sid 1 (2) Protokoll 08:05 fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen lördagen den 31 maj 2008 i Skyttarnas Hus, Stockholm. Närvarande: Vid protokollet:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sammanträdet öppnas Mötet öppnades av Mikael Jansson 18:00

Sammanträdet öppnas Mötet öppnades av Mikael Jansson 18:00 Förbundsstyrelsemöte, Telefonmöte, 27 juni 2012, kl 18:00-21:00 PUBLIKT PROTOKOLL Närvarande: Jimmy Persson SvSF Förbundsordförande JP Mikael Jansson Generalsekreterare MJ Mikael Svensson Gevärsektionen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer