Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Svenska Sportskytteförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Sportskytteförbundet 2007

2 2007 Verksamhetsberättelse Intensivt arbete för en ny skytteorganisation Under 2007 intensifierades arbetet mot ett nytt samlat skytteförbund och engagerade styrelse och kansli hårt. Mot slutet av året resulterade diskussioner och möten i propositioner till respektive årsmöten i Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation om att bilda ett nytt förbund. Turné Sverige runt Camilla Hagman, RFs utvecklingschef. Välbesökt informationsmöte i Kristianstad. Redan i januari samlades ombuden från våra distrikt till en konferens där en ny organisation var enda punkten på dagordningen. Under våren hölls sex olika informationsmöten från Kristianstad i söder till Boden i norr där Sveriges alla skyttar och ledare hade möjlighet att ställa frågor och diskutera den tänkta nya organisationen. Sammanlagt drygt 500 personer deltog vid träffarna där SISU Idrottsutbildarna var en viktig samarbetspartner som processledare. Vid Riksidrottsmötet i Örebro i maj passade vi på att berätta om planerna på ett nytt skytteförbund för den svenska idrottsrörelsen genom en utställning och informationsblad. På vårkanten öppnades också en egen hemsida för det nya förbundet; Styrelseordförandena i de fyra organisationerna träffades den 6 juni och efter en dags förhandlingar stod det klart att Svenska Pistolskytteförbundet inte längre skulle delta i sammanslagningsarbetet. Ett misslyckande i sig eftersom målet från början var ett nytt förbund för de fyra stora organisationerna i Sverige. En sista stor avstämning av inställningen till det nya tänkta förbundet skedde i november då SSF, FSR och Skytte UO genomförde en Höstkonferens tillsammans för styrelserna och distrikten. Konferensen gav ett klart JA till fortsatt arbete mot en ny organisation. Ytterligare en positiv signal på vägen var de enkätsvar som kom in från 952 klubbar efter höstens informationsutskick med frågan; Kommer din förening att gå med i det nya förbundet?. 885 klubbar, med totalt medlemmar, svarade ja på den frågan. Ny inspiration. Jonas Lindmark och Rolf LIndström Idrottslyft, Ny inspiration och SUK Den särskilda satsningen på idrotten i form av Handslaget avslutades sista juni och ersattes med den nya regeringens Idrottslyft. Sportskytteförbundet fortsatte att ge stöd till de klubbar som uppfyllde kraven för att bli Framtidscertifierade, en kvalitetssäkring av föreningsstödet som väckte Riksidrottsförbundets stora gillande. Bland annat fick framtidsföreningarna möjlighet att delta på en ungdomsledarträff på Bosön i februari. Inom ramen för Handslaget sökte vi bidrag för att göra en marknadsundersökning av föreningarnas behov för att ytterligare utveckla ungdomsskyttet. Projektet gick under namnet Ny inspiration och gav genom intervjuer av Handslagsföreningarna svar på vilken hjälp föreningarna behöver. 2

3 De aktiva ungdomarna i Sportskyttets Ungdomskommitté producerade under året en informations- och utbildnings-dvd för såväl lerduve- som running targetskytte och öppnade också en egen hemsida; för rekrytering av nya unga skyttar. Stadium Sports Camp i samarbete med Skytterörelsens Ungdomsorganisation var också en av de aktiviteter som gjorde att många ungdomar kom i kontakt med skyttesporten. Internationella mästerskap EM för 10-metersgrenarna avgjordes i Deauville i norra Frankrike och för ovanlighetens skull fick den svenska truppen inte med sig en enda medalj hem från tävlingarna. Håkan Hemäng. Bättre gick det då vid lerduveskyttarnas första världscuptävling, i Santo Domingo på Dominikanska Republiken. Håkan Dahlby vann dubbeltraptävlingen och därmed även en kvotplats till OS i Peking. Kvotplats blev det även för Nathalie Larsson i damernas skeet även om det här räckte med en femteplats för att knipa OS-biljetten. Mitt i heta juli avgjordes stora EM för samtliga utomhusgrenar i Granada, Spanien. Av de totalt sex medaljerna till Sverige tog skeetjuniorerna hälften; individuellt silver till Stefan Nilsson och brons till Marcus Svensson och därtill ett lagbrons. Emil Andersson tog också en individuell medalj, silver på 50 m regelbundna lopp. Resterande två medaljer gick till 300-meterslagen på 60 skott liggande både herrar (guld) och damer (brons). Skeetjuniorerna visade sedan sin storhet vid VM på Cypern då Marcus tog ett individuellt silver och laget brons. Elitverksamheten Håkan Dahlby. Vid säsongens slut kunde vi summera ihop två kvotplatser till OS All heder åt Nathalie och Håkan som lyckats med detta, men att vi inte kan ställa upp med fler än två skyttar på OS i Peking är ingenting annat än ett misslyckande och en stor besvikelse. Stödet från Sveriges Olympiska Kommitté uppgick till nära 3,5 miljoner kronor så varför resulterade inte satsningen i fler kvotplatser? Den frågan diskuterades givetvis intensivt under året och redan på vårkanten samlades ett antal av dagens och gårdagens elitskyttar till ett symposium i Eskilstuna för erfarenhetsutbyte. Uppdateringen av kravanalyser för de olika grenarna inleddes också under senhösten och planerna på en ny elitorganisation, inkluderande förbundskaptener för de olika grenarna, började ta form. Under året var sex skyttar inne i SOK s topp- och talangprogram tre från Lerduvesektionen, två från gevär och en från pistol, medan utmanarsatsningen, Team 12, bestod av tio skyttar sju från gevär och tre från lerduvor. Nathalie Larsson. Av de sju skyttar som fått stöd genom Sportskytteförbundets egen Toppgruppssatsning kom tre från gevär 300 m, två från viltmål, en från pistol och en från sporting. Skytteuniversitet i Östersund gick in i sitt sista projektår och när vi inte lyckades kontraktera nya finansiärer till 2008/2009 blev höstterminen 2007 tyvärr starten på det sista läsåret. Verksamheten vid Skyttegymnasiet i Strömsund fortsatte att utvecklas enligt plan. Från Riksidrottsförbundet utgick också ett visst elitstöd och då främst genom idrottspsykologisk utbildning och subventionerat boende på Bosön. Anders Dicksson, Håkan Dahlby, Linda Andersson och Nathalie Larsson. 3

4 Swedish Cup Gevärs- och Pistolsektionernas tävling i Sävsjö fortsatte att växa och samlade 131 pistoloch 288 gevärsskyttar som tillsammans gjorde starter. Fler än besök gjordes på tävlingens hemsida, mycket tack vare möjligheten att följa varje skytt skott för skott on-line. European Shooting Confederation Vid ESC s generalförsamling i samband med EM i Granada togs ett beslut att ta bort de olika grenkommittéerna och ersätta dem med en enda Teknisk kommitté där tre ledamöter från varje gren ingår. Från Sportskytteförbundet valdes Christina Åhlstedt in i kommittén som en av gevärsrepresentanterna. Elin Albrechtsson. International Shooting Sport Federation I juli firade ISSF sitt 100-årsjubileum med pompa och ståt i München. Ett tiotal skyttar hade valts att representera seklets alla skyttehjältar och bland de utvalda fanns pistolskytten Ragnar Skanåker från Sverige. Internationell domarkurs i Sverige ISSF Domarkommitté i München. Som presidieorganisation i Nordic Shooting Region, hade Sportskytteförbundet ansvar för att arrangera en internationell domarkurs. 27 elever från åtta olika länder deltog i tredagarskursen som var förlagd till Arlandastad. Kursen omfattade gevär, pistol och lerduvor, medan det tyvärr inte var några anmälda till viltmålsdelen. Miljö Regeringen skickade remiss på Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens förslag till ny förordningstext utifrån gjord konsekvensutredning. Under hösten började signaler komma att regeringen skulle öppna upp förordningen så att bly i kulammunition skulle kunna användas även i framtiden. Detta bekräftades då regeringen fastställde ny förordning. Processen för att nå detta mål har varit mycket lång och vi hoppas nu på lugn och ro inom detta område för en längre tid. Internationell Domarkurs i Stockholm. Under hösten uppvaktades Naturvårdsverket om att ta fram nya ekvivalentvärden för 24g hagelpatroner då gällande värden är beräknade på 32g patroner. Naturvårdsverket var positivt till detta och i slutet av året genomfördes undersökningen vars resultat skall presenteras Ekonomi Riksidrottsmötet. Förbundets ekonomi var fortsatt stabil och årets resultat uppgick till Förvaltningen av förbundets likvida medel redovisade fortsatt stabil avkastning. Förbundsutvecklingsstödet från Idrottslyftet kom väl till pass för att täcka en del av kostnaderna för sammanslagningsprocessen. Förbundsstyrelsen tackar varmt för det värdefulla sponsorsamarbetet med Gyttorp Cartridge Company, Norma, Erik Penser Fondkommission, Sharp Electronics AB och SalusAnsvar. En nyhet för året var att Förbundet deltog i Sveriges Olympiska Kommittés sponsoraktiviteter genom att arrangera en skyttedag för SOK s samarbetspartners. Tack Stora Grabbar - Lerduvor. Arbetsbelastningen under 2007 var större än vanligt i och med att den viktiga sammanslagningsprocessen accelererade under året. Styrelsen vill tacka alla skyttar och ledare runt om i landet som engagerat sig i frågan och vi tackar också särskilt vår kanslipersonal som haft en mycket pressad arbetssituation. 4

5 Beskyddare, hedersordförande och hedersledamot H M Konung Carl XVI Gustaf är förbundets beskyddare. Hedersordförande är Björn Schullström och hedersledamot Rune Kjellström. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under året varit; Hans Risberg, Förbundsordförande Kerstin Bodin Styrelseordförande Mikael Svensson Vice styrelseordförande Mikael Mortensen Kassaförvaltare Christina Åhlstedt Ungdom Per-Anders Lasson Data Ulf Pantzar Reglementen Staffan Schullström Miljö Leif Fasth Gevärssektionen Anders Dicksson Lerduvesektionen Christer Claesson Pistolsektionen Claes Johansson Viltmålsektionen Ivar Ahlberg FSR-representant Nils-Anders Ekberg SPSF-representant Dan Gillgren SkytteUO-representant Hans Risberg och Kerstin Bodin. EM-läger i Zagreb. Styrelsen har genomfört fyra sammanträden och arbetsutskottet fyra sammanträden. Bla Medlemmar Medlemsantalet var ( år 2006) varav (37 645) aktiva. Av de aktiva var (5 386) kvinnor. Av medlemmarna hade (5 408) tävlingslicens fördelade på gevär med (1 125), lerduvor (1 993), pistol (1 926) och viltmål 364 (364). Kerstin Bodin. Klubbar 734 klubbar (746) var anslutna till Förbundet genom våra 23 distriktsförbund. Tabell 1 Kategori Medlemmar Klubbar Licenser Omsättning SM tävlingar SM starter individuellt SM tävlingar lag SM starter lag Int. tävlingar Int. tävlingsdeltagare Anna Jarnald. EM Granada. Michael Larson, Stefan Ahlesved och Anders Brolund. 5

6 Kansli Förbundskansliet har bemannats av Göran Nygren generalsekreterare, Linda Andersson sportchef, Siv Eriksson kansliadministration t o m samt Åsa Hermanson fr o m , Inger Mortensen ekonomi, Håkan Hemäng, halvtid, utbildningsansvarig, Arne Forsberg resultatansvarig, hemsidan samt Rune Kjellström, statistik, korrektur mm. Tidningen Sportskytten har producerats av Karin Fredriksson, Löttorp, Öland. Personalbyte på kansliet. Siv Eriksson och Åsa Hermansson. Sportskytten Förbundstidningen har under året utkommit med sex nummer. Tidningsprenumeration är kopplad till tävlingslicensen samt föreningsregistret och Sportskytten utkom under året med exemplar per nummer. Stipendier Karl Arvid Norlins ungdomsstipendiater blev: Henrik Jansson. Robin Gustafsson (L), Åtvids JSK 1000 kr Stefan Nilsson (L), Trelleborgs JSK 1000 kr Marcus Svensson (L), Landskrona-Saxtorps JSK 1000 kr Emma Skenning (G), Rydaholms USKF 3000 kr Niklas Engström (P), Bollnäs SpSK 3000 kr Årets sportskytt Håkan Dahlby (L), Haninge JSK utsågs till årets skytt. Håkan Dahlby Årets Skytt Håkan Landebring, Patrik Eriksson och Mikael Andersson. Träningsläger för lerduveskyttar på Cypern. Mattias Friberg och Robert Larm. 6

7 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2007 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2007 Årets SM och RM har avhållits enligt nedan och med följande arrangörer, antal deltagare och mästare Luftgevär 10 m juniorer i Gimo, Gimo SF. 40 (+10) skott: 105 (8) damjuniorer, 14 lag 495,5-394 Emma Skenning SpSK Qulan 1169 SpSK Qulan (Emma Skenning 394, Marie Jannesson 390, Jessica Bergdahl 385) 60 (+) skott: 91 (8) herrjuniorer, 12 lag 683,6-584 Henrik Preiholt Eskilstuna SF 1705 Eskilstuna SF (Henrik Preiholt 584, Johan Soldin 563, Daniel Mårtensson 558) Skyttiadens riksfinal i luftgevär 10m 40 (+10)skott i Eskilstuna. SkytteUO-SSF-FSR 530,6-424,9 Erik Sundqvist Berga SF L11 25 (5) deltagare 532,7-427,0 Sarah Nilsson Ystads USG L13 25 (5) 524,8-420,9 Frida Folkesson Ramselefors SF L15R 15 (5) 485,9-384 Emma Arvidsson Alvesta SF L15S 15 (5) 495,4-395 Matilda Widell Västerås Friv Skarp SF L17 15 (5) 493,5-391 Helena Larsson Gullabo SF L20 15 (5) 497,3-392 Karl-Johan Jönsson Kvibergs SF L25 15 (5) Allans Minne Riksmästerskap luftpistol 10m skott, ungdomar i Avesta. Avesta SpSK 393 Anton Bengtsson Lönsboda PSK Lp11 43 deltagare 396 Patrik Åberg Vännäs PSK Lp Christina Rönngren A4 SF Lp15S Emma Nilsson Sjöormens PK Lp15F Viktor Hoving Unnaryds PSK Lp15P Johnny Elmqvist Sjuntorps PSK Lp17P Maritha Andersson Töreboda PSK Lp17F Marcus Tylebrink Hammars PK Lp 20P Ida Karlsson A4 SF Lp20F Alexander Pettersson Karlshamns UPSK Lp25P Lina Nykvist Älvdalens PK Lp25F Lönsboda PSK (Anton Bengtsson 393, Oskar Lag 11 9 Nilsson 392) 784 Lönsboda PSK (Freddy Windeborn 393, Johannes Lag Klinth 391) 728 Falköpings SpSK (Linus Ellström 368, John Lag 15S 3 Ellström 360) 712 Sjöormens PK (Emma Nilsson 363, Rebecka Lag 15FP 5 Kristensen 349) 690 Töreboda PSK (Maritha Andersson 358, Lag 40 3 Madeleine Cliffordsson 337) 1094 Karlshamns UPSK (Alexander Pettersson 572, Lag 60 5 Mattias Nilsson 522) iadens Riksfinal luftpistol 10m skott, ungdomar i Avesta, Avesta SpSK 393 Maria Ekerup Ronneby F17 PSK Lp11 23 deltagare 396 Sara Karlsson FOK Borås Lp Christina Rönngren A4 SF Lp15S Viktor Hoving Unnaryds PSK Lp15P Emma Nilsson Sjöormens PK Lp15F Jonas Nilsson Lönsboda PSK Lp17P Maritha Andersson Töreboda PSK Lp17F Niklas Engström Bollnäs SpSK Lp20P Stina Lawner N Venjans USF Lp20F Alexander Pettersson Karlshamns UPSK Lp25P Lina Nykvist Älvdalens PK Lp25F Falling target, snabbluftpistol och luftpistol 10 m i Njurunda, Njurunda SpSK Falling target 10 m: 25 herrar, 5 herrjuniorer, 5 damer, 5 damjuniorer Anders Hagberg Älvdalens PK Anton Önnemyr Sjöormens PK Kristina Nilsson Sjöormens PK Maritha Andersson Töreboda PSK Snabbluftpistol 60 (+10) skott: 6 skyttar 640,6-545 Johan Stenmark Upsala SpSK 7

8 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2007 Luftpistol 10m, 60 (+10)skott: 90 (8) herrar, 11 herrlag 679,1-578 Anders Bonander Göteborgs P-o SpSK 1708 Njurunda SpSK (Mattias Andersson 573, Jens Klaminder 573, Hans Larson 562) Luftpistol 10m, 40 (+10) skott: 12 (8) damjuniorer, 4 damjuniorlag 474,7-377 Stina Lawner N Venjans USF 713 Töreboda PSK (Maritha Andersson 366, Madeleine Cliffordsson 347) Luftpistol 10m, 60 (+10)skott: 18 (8) herrjuniorer, 4 herrjuniorlag 660,8-564 Niklas Engström Bollnäs SpSK 1094 Ronneby F17 PSK (Tobias Håkansson 553, Tony Nilsson 541) Luftpistol 10m, 40 (+10) skott: 30 (8) damer, 4 damlag 479,6-382 Elin Albrechtsson Östersunds PSK 1089 Älvdalens PK (Katarina Garbman 364, Lina Nykvist 363, Emma Horcic 362) Luftgevär 10 m herrar och damer i Karlskrona, Aspö SF 60 (+10) skott: 110 (8) herrar, 17 lag 694,3-592 Jonas Jacobsson Krokeks SF 1755 Södermalm-Liljeholmens SpSK (Robert Guttenkunst 587, Oskar Theorin 587, Arne Göranson 581) 40 (+10) skott: 76 (8) damer, 10 lag 500,1-398 Irene Helmerson Forsträskheds SF 1170 SpSK Qulan (Emma Skenning 393, Marie Jannesson 391, Jessica Bergdahl 386) Running target 10 m i Göteborg, Göteborgs P-o SpSK Blandade lopp 40 skott: 7 skyttar 387 Niklas Bergström Glaskogens JSK Regelbundna lopp 60 skott: 7 skyttar 577 Emil Andersson Osby JSK Trap i Skepplanda, F. Skepplanda SpS, 125 (+25) duvor: 4 juniorer, 3 damer, 7 oldboys 50+, 15 seniorer Marcus Dahlman Hässleholmsortens JSK Camilla Andersson F. Skepplanda SpS Göran Hermansson Sätuna JSK Ej officiellt SM 114 Erling Carlsson F. Skepptuna SpS Ej officiellt SM Trap, klubblag i Uppsala, Uppsala JSK. 3 x125 duvor: 12 lag 328 F. Skepplanda SpS (Erling Carlsson 113, Mikael Staaf 108, Per-Olof Pehrsson 107) RM DTL i Vetlanda. Vetlanda SpSK. 8 seniorer, 2 juniorer, 2 damer, 5 veteraner 570 Nicklas Nilsson Vetlanda SpSK Ej officiellt SM 575 Mattias Johansson Norra Frosta JSK Ej officiellt SM 541 Valentina Tellné Södertälje JSK Ej officiellt SM 541 Kennet Svensson Karlskrona JSK Ej officiellt SM Nordisk trap i Karlstad, Karlstads JSK. 150 (+25) duvor: 12 (5) juniorer, 10 (5) damer, 38 (5) 50+, 31 (5) 60+, 14 (5) Christopher Nilsson-Lindkvist JSK Falken Mia Gustafsson Tranås JVF Leif Ernstsson Gullspångs JSK Ej officiellt SM Kjell-Åke Nilsson Fridafors SF Ej officiellt SM Gunnar Mikkelsen Strövelstorps JSK Ej officiellt SM Skeet, juniorer, damer och oldboys i Uppsala. Uppsala JSK, 125 (+25) duvor: 9 (6) juniorer, 9 (6) damer, 25 (6) 50+, 10 (6) 60+, 4 (4) Marcus Svensson Landskrona-Saxtorps JSK Nathalie Larsson Lövsta Bruks JSK Per Swenson Kristianstads JSK Ej officiellt SM Arne Aldén Vetlanda SpSK Ej officiellt SM Leif Andersson Kolsva Sp- o JSK Ej officiellt SM Jaktkombination i Åmål, Åmålsortens JVF. Två omgångar: 36 seniorer, 6 juniorer, 2 oldboys 50+, 5 veteraner 60+, 3 äldre veteraner 70+, 6 lag 562 Bertil Kainulainen Glaskogens JSK 521 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM 507 Bertil Eriksson Eskilstunaortens JäK Ej officiellt SM 510 Cronje Lundqvist Grums JSK Ej officiellt SM 478 Bengt Andersson Romfartuna JSK Ej officiellt SM 1650 Glaskogens JSK (Bertil Kainulainen 562, Niklas Bergström 547, Kristoffer Persson 541) 8

9 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap Enkel jägarkombination i Fäviken, Fäviken, Åre kommun. 18 öppen klass, 1 junior, 2 oldboys 60+, 2 damer, 4 lag 187 Bertil Kainulainen Glaskogens JSK 107 Mattias Johansson Norra Frosta JSK Ej officiellt SM 163 Thore Carlsson Hylte SpS Ej officielt SM 96 Marie Franzon Östersunds JSK Ej officiellt SM 586 Glaskogens JSK (Bertil Kainulainen 187, Niklas Bergström 177, Kristoffer Persson 172) Sporting i Uddevalla, Nimrods J-o SpSF, 100 duvor: 16 juniorer, 10 damer, , , 8 70+, 29 lag 81 Jerry Stridh-Skogsberg F. JS Trollhättan 75 Anna Jarnald F. JS Trollhättan 88 Conny Petters Haninge JSK Ej officiellt SM 78 Hans Hellberg Hovås Sp-o JSK Ej officiellt SM 64 Rune Knutsson Bredareds SpSK Ej officiellt SM 235 F. JS Trollhättan (Anders Bore 81, Roger Jarnald 79, Anna Jarnald 75) Nordisk trap i Vetlanda, Vetlanda SpSK, 150 (+25) duvor: 82 (5) skyttar Leif Ernstsson Gullspångs JSK Gevär 50m på Ryttarnas Mosse i Jönköping, Jönköpings SG. Fritt gevär 3x40 skott(+10 stå): 56 (8) herrar, 9 lag, 22 (8) herrjuniorer 1259, Jonas Jacobsson Krokeks SF 3428 Krokeks SF (Jonas Jacobsson 1160, Björn Bergström 1142, Joacim Trybom 1126) 1246, Christofer Svensson Brönnestads SG Fritt gevär 60 (+10) ligg: 74 (8) herrar, 11 lag, 22 (8) herrjuniorer 694,7-592 Roger Hansson Mönsterås SF 1765 Kvibergs SF (Robin Magnusson 592, Dan Jonsson 589, Henrik Karlsson 584) 688,4-588 Christofer Svensson Brönnestads SG Sportgevär 3x20 skott(+10 stå): 29 (8) damer, 3 lag, 19 damjuniorer 678,1-582 Maria Persson Sjuhäradsbygdens SpSK 1694 Eskilstuna SF (Maria Gustafsson 573, Marie Enqvist 569, Sara Wallén 552) 573 Therese Hermansson Eringsboda SF Sportgevär 60 (+10) ligg: 34 (8) damer, 4 lag, 24 (8) damjuniorer, 2 lag 698,1-595 Malin Gustavsson Kvibergs SF 1752 Eskilstuna SF (Marie Enqvist 589, Maria Gustafsson 588, Sara Wallén 575) 687,1-585 Marie Jannesson Össjö SF 1753 Gullabo SF (Helena Larsson 586, Erika Bengtsson 585, Elin Karlsson 582) Viltmål 80m och 50m i Osby. Osby JSK. Viltmål 80m enkelskott: 7 seniorer, 1 junior 391 Niklas Bergström Glaskogens JSK 367 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Viltmål 80m dubbelskott: 7 seniorer, 1 junior 390 Emil Andersson Osby JSK 358 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Viltmål 50m regelbundna lopp, 60 skott: 8 seniorer, 1 junior 591 Niklas Bergström Glaskogens JSK 575 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Viltmål 50m blandade lopp, 40 skott: 8 seniorer, 1 junior 398 Emil Andersson Osby JSK 370 Marcus Ingelsbo Hylte SpS Ej officiellt SM Nationell skeet i Storfors, Storfors JSK. 200 duvor: 40 herrar, 7 juniorer, 4 damer, 21 oldboys 50+, 10 veteraner 60+, 8 äldre veteraner 70+, 14 lag 192 Per Fogelberg Fagersta JSK 191 Robin Gustafsson Åtvids JSK 172 Maria Olofsson Karlstads JSK 187 Conny Gustavsson Torsby JSK Ej officiellt SM 189 Bjarne Olsén Forshaga J- o SpSK Ej officiellt SM 178 Bengt Andersson Romfartuna JSK Ej officiellt SM 568 Vimmerbyortens JSK (Leif Zeilon 191, Richard Lagergren 191, Johan Birgersson 186) Dubbeltrap i Haninge, Haninge JSK. 150 (+50) duvor: 6 (6) skyttar Håkan Dahlby Haninge JSK 9

10 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap Sporting, individuellt öppen klass i Rosersberg, Rosersbergs SpSK. 200 (+25) duvor: 98 (7) skyttar Martin Andersson Nimrods J-o SpSF Skeet individuellt öppen klass i Uppsala, Uppsala JSK. 125 (+25) duvor: 77 (6) skyttar Urban Söderholm Kristianstads JSK Trap individuellt öppen klass i Hässleholm, Hässleholmsortens JSK. 125 (+25) duvor: 36 (6) skyttar Thomas Pantzare F. Skepplanda SpS Pistol 50 och 25m i Uppsala. Upsala SpSK och Uppsalapolisens PSK Fripistol 50m, 60 (+10) skott: 48 (8) herrar, 3 (3) juniorer, 7 lag 641,7-545 Hans Larsson Njurunda SpSK 567,0-493 Johnny Elmqvist Sjuntorps PSK 1617 Njurunda SpSK (Mattias Andersson 546, Hans Larson 545, Jan-Olov Danielsson 526) Snabbpistol 25m, 60 (+20) skott: 36 (8) herrar, 2 juniorer, 7 lag 759,7-571 Pär Hylander Laholms PSK 519 Patrik Ålander Atlas Copco SpSK 1635 Laholms PSK (Pär Hylander 571, Jonas Andersson 549, Fredrik Jonasson 515) Sportpistol 25m 60 skott: 61 herrar, 7 lag 586 Anders Bonander PSK Hjorten 1716 F. Frövi-Lindesbergs PS (Ulf Claesson 583, Mikael Andersson 571, Pasi Tyynelä 562) Extratävling duell, 10 snabbserier grovpistol: 30 herrar 487 Staffan Oscarsson F4 SF Extratävling duell, 10 snabbserier sportpistol: 15 damer, 3 herrjuniorer, 1 damjunior 478 Lisbeth Johansson Jönköpings PK 465 Niklas Engström Bollnäs SpSK 459 Johanna Carlsson Fryksdalens PSK Grovpistol 25m, 60 skott: 67skyttar, 11 lag 582 Mikael Andersson F. Frövi-Lindesbergs PS 1719 F. Frövi-Lindesbergs PS (Mikael Andersson 582, Pasi Tyynelä 569, Ulf Claesson 568) Sportpistol 25m, 60 (+20) skott: 22 (8) damer, 6 (6) damjuniorer, 7 herrjuniorer, 2 damlag, 2 damjuniorlag, 2 herrjuniorlag 782,5-583 Elin Albrechtsson Östersunds PSK 738,4-545 Johanna Carlsson Fryksdalens PSK 558 Niklas Engström Bollnäs SpSK 1641 Jönköpings PK (Lisbeth Johansson 579, Josefin Andersson 546, Daniella Celojevic 516) 1061 Töreboda PSK (Maritha Andersson 533, Madeleine Cliffordsson 528) 1047 Karlshamns UPSK (Andreas Engborg 524, Jens Andersson 523) Standardpistol 25m, 60 skott: 68 herrar, 22 damer, 7 juniorer, 12 herrlag, 3 damlag, 1 juniorlag 565 Kristian Sjöberg Torna-Hällestads PSK 560 Elin Albrechtsson Östersunds PSK 534 Patrik Ålander Atlas Copco SpSK 1656 F4 SF (Staffan Oscarsson 560, Samuel Blomqvist 556, Tommy Mellberg 540) 1483 Luleå PK (Veronika Ferdén 539, Ulla-Britt Fransson 501, Kristina Forsberg 443) 995 Fryksdalens PK (Johanna Carlsson 500, Katarina Carlsson 495) Ej officiellt SM Veteran M pistol i Uppsala, Upsala SpSK och Uppsalapolisens PSK Snabbpistol 25m 60 skott: 19 veteraner H50-80, 5 lag H Arnold Broberg Falu Sp-o PSK 1098 Falu Sp-o PSK (Arnold Broberg 564, Jan Strid 534) Fripistol 50m 60 skott: 32 veteraner H45-80, 7 lag H Ragnar Skanåker Växjö PK 1010 Skellefteå PSF (Måns Åberg 516, Per Sjöquist 494) Grovpistol 25m 60 skott: 38 veteraner H45-80, 9 lag H Peter Johansson Östersunds PSK 1115 Västerås PS (Björn Nyberg 559, Eero Nyysti 556) Sportpistol 25m 60 skott: 12 veteraner D Anne Mari Virtanen Katarina PSF 10

11 Svenska Mästerskap och Riksmästerskap Sportpistol 25m 60 skott: 48 veteraner H45-80, 10 lag H Staffan Oscarsson F4 SF 1136 Njurunda SpSK (Hans Larson 571, Stena Berlin 565) Standardpistol 25m 60 skott: 38 veteraner H45-80, 9 veteraner D45-65, 9 lag H Ragnar Skanåker Växjö PK 529 Paula Janver Katarina PSF 1077 Njurunda SpSK (Hans Larson 551, Stena Berlin 526) Luftpistol 10m 40 skott: 38 veteraner H45-80, 7 veteraner D45-65, 10 lag H Ragnar Skanåker Växjö PK 372 Kerstin Bodin Malmköpings PSK 734 Lövsta SF (Ingvar Elstig 367, Tommy Åström 367) Nordisk trap klubblag i Alvesta, Alvesta JSK. 3x100 duvor: 23 lag 270 Caprinus SC (Fredrik Andersson 93, Simon Bengtsson 92, Glenn Larsson 85) Kulkombination i Garpenberg, Garpenbergs JSK. Enkelskott: 10 skyttar 394 Niklas Bergström Glaskogens JSK Dubbelskott: 9 skyttar 388 Niklas Bergström Glaskogens JSK Fritt gevär, sportgevär och standardgevär 300m i Kungsängen, Solna SpSF ligg: 19 herrar, 4 damer, 5 juniorer, 3 herrlag, 1 juniorlag 596 Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby SF 593 Marie Enqvist Eskilstuna SF 589 Therese Danielsson Ununge SF 1771 Solna SpSF (Johan Gustafsson 594, Magnus Borg 589, Mats Eriksson 588) 1751 Ununge SF (Therese Danielsson589, Linda Bergman, Sandra Danielsson 574) x20 skott: 16 herrar, 5 damer, 1 herrlag 584 Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby SF 575 Marie Enqvist Eskilstuna SF 1702 Solna SpSF (Johan Gustafsson 579, Mats Eriksson 564, Magnus Borg 559) x40 skott: 14 herrar, 2 herrlag 1157 Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby SF 2271 Solna SpSF (Johan Gustafsson 1153, Magnus Borg 1118) Skeet klubblag i Trelleborg, Trelleborgs JSK. 4x100 duvor: 9 lag 335 Landskrona-Saxtorps JSK (Marcus Svensson 90, Henrik Roslund 88, Berne Olsson 82, Stefan Nilsson 75) Under året har arrangerats totalt 62 individuella officiella SM varav för herrjuniorer 13, för damer 13 och för damjuniorer sex samt 30 officiella lag-sm varav för herrjuniorer fyra, för damer fyra och för damjuniorer tre. Antalet individuella starter i mästerskapen har uppgått till varav 221 i JSM, 260 i Dam-SM och 171 i Dam-JSM. I lag-sm har deltagit 257 klubblag varav 19 herrjuniorlag, 19 damlag och 20 damjuniorlag. Gevärsskyttarna har vid 730 individuella SM-starter avgivit tävlingsskott, pistolskyttarna vid 505 individuella starter (falling target ej inräknat), tävlingsskott, lerduveskyttarna vid 693 individuella starter (de separata lagmästerskapen inräknade) skjutit mot duvor samt viltmålsskyttarna vid 142 starter tävlingsskott. Gevärsjuniorer SM. Therese Hermansson. 11

12 Internationella mästerskapstävlingar 2007 Internationella Mästerskap Datum Tävling Gren Ort Land Deltag, EM luftvapen, Deauville FRA EM alla grenar Granada ESP VM lerduvor Nicosia CYP 10 Övriga internationella tävlingar Datum Tävling Gren Ort Land Deltag, Swedish Cup gevär, pistol Sävsjö SWE GP of Plzen gevär, pistol, viltmål Plzen CZE Internationell tävling gevär, pistol München GER IInternationell tävling viltmål Suhl GER Intershoot den Haag gevär, pistol Haag NED U.A.E. Duabai lerduvor Dubai UAE Internationell tävling viltmål München GER Victory Cyprus GP lerduvor Limassol CYP ISAS gevär Dortmund GER ISCH gevär, pistol Hannover GER Internationell juniortävling gevär, pistol, lerduvor Suhl GER Int. Shotgun cup lerduvor Suhl GER GP of Liberation gevär, pistol, viltmål Plzen CZE Europa Cup gevär 300m Plzen CZE Europa Cup pistol Aarhus DEN Bisley GP lerduvor Bisley GBR Masters 2007 gevär Aarhus DEN Shooting Hopes gevär, pistol Plzen CZE VM FITASC sporting Prag CZE Europa Cup gevär 300m Aarhus DEN British Open sporting GBR Ladys GP lerduvor Berlin GER Europa Cup final gevär 300 m Winterthur SUI Internationell tävling pistol S.Sebastian ESP GP Kooperativa gevär, pistol Plzen CZE RIAC pistol Luxemburg LUX Internationell tävling lerduvor Belgrad SER 1 Pistoljuniorer i Plzen. 12

13 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 1 (4) RESULTATRÄKNING KKR VERKSAMHETENS INTÄKTER Versamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: Anslag Bidrag Avgifter Övriga intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETENS KOSTNADER Lämnade bidrag och anslag Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (not Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter (not 2) Finansiella kostnader (not 3) ÅRETS RESULTAT Juniorer på tävlingar i Oldenburg och Suhl. 13

14 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 2 (4) BALANSRÄKNING KKR TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier (not 4) Finansiella anl.tillgångar (not 5) Insats Sävsjö Skyttecenter Pool2Tusen Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager (not 6) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar (not 7) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Ingående behållning Prisfonder (not 8) Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARSFöRBINDELSER Inga Inga 14

15 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET Sid 3 (4) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (KR) Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagens (BFL) krav med hänvisning till årsredovisningslagens (ÅRL) i tillämpliga delar. Resultaträkningen är uppställd enligt de krav som BFL ställer på ett årsbokslut. I övrigt är principerna oförändrade jämfört med tidigare år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1 Avskrivningar Inventarier avskrives under två år. Not 2 Finansiella intäkter Realisationsvinst värdepapper (inkl värderegl.reserv) Utdelningar Ränteintäkter Värdeökning Pool2Tusen Not 3 Finansiella kostnader Valutakursförlust Nedskrivning andel Sävsjö Skyttecenter Övriga finansiella kostnader Räntekostnader Summa Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Ugående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

16 Sid 4 (5) Not 5 specifikation av finansiella anläggningstillgångar Kapitaland Antal andelar Bokfört värde Pool2Tusen Ek.för. 2.3% 1 av Sävsjö Skyttecenter Ek.för. 12% 12 av Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org.nr Säte Eget kapital Resultat ( ) ( ) Pool2Tusen Ek.för Stockholm Sävsjö Skyttecenter Ek.för Sävsjö Not 6 Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffnings- eller försäljningspriset med avdrag för inkurans Not 7 Specifikation av övriga kortfristiga placeringar Bokfört värde Svenska aktier Hedgefonder Riksgäldsspar I det bokförda värdet för svenska aktier och hedgefonder ingår orealiserade vinster uppgående till (f.å ) för svenska aktier respektive (f.å ) för hedgefonder. Not 8 Prisfonder K-A Norlins Ungdomsfond Ola Olssons Prisfond S:T Eriksfonden Kajsa & Henry Pantzars fond Sportskyttets vänner Summa fonder

17 17

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp Lördag 24/3 Tid Aktivitet Ansvarig 11.30 Lunch, för föranmälda 13.00 Välkommen Pontus Axelsson 13.15 Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen Pontus Axelsson 13.30 Hur jämställda är vi?

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsberättelse 2013

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsberättelse 2013 Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsberättelse 2013 Utgåva 2.0 2014-03-21 Innehåll Innehåll... 2 LASS uppgift, vision och värdegrund... 4 Vision enligt verksamhetsplanen 2013:... 4 Summering av

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

IDSPORTÅRET I SIFFROR

IDSPORTÅRET I SIFFROR 014 IDSPORTÅRET I SIFFROR 1 Verksamhetsberättelsen för 2014 består av två delar. Ridsporten i ord och bild samt Ridsporten i siffror som inkluderar årsredovisning och koncernredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Innehåll 3 Styrelsens berättelse 4 Ordföranden har ordet 5 Kansliet 6 Verksamhetsplan 7 Allsvenska

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr. 846001-6812, delger härmed följande

Läs mer

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoförsta säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Årsredovisning 2009 Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Freja Husdjur Box 154, 532 22 Skara Telefon växel: 0511-77 11 00 Telefax: 0511-77

Läs mer