Kommunal Teknik Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till Kongressprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram"

Transkript

1 Kongressprogram Kommunal Teknik september, Linköping Konsert och Kongress Kommunaltekniska föreningens årskongress med utbildningsdagar och utställning Tema Samhällsbyggnad i världsklass Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till

2 Välkommen till Kommunal Teknik 2011 i Linköping! Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen håller i år sin 109:e årskongress i Linköping den 7-8 september. Linköping har uppmärksammats och prisats som bl a årets stadskärna 2009 och är en värdig representant för Årets kongresstema, Samhällsbyggnad i världsklass: I Sverige har vi unika möjligheter att vara i världsklass inom samhällsbyggnadsområdet. Vi har spetsforskning, hög kompetensnivå, väl fungerande samhällsstrukturer och bra infrastrukturer. För att vara i världsklass måste vi ta in och nyttja alla innovationer som skapas lokalt, regionalt och globalt. Kongressen i Linköping kommer att bjuda på spetsföredrag inom samhällsbyggnadsområdet från Sverige och världen. Förutom en rad fantastiska föredrag och specialistinriktade blockprogram får vi rika möjligheter till kollegial, social samvaro. Det ger mycket att fara iväg ett par dagar från den egna vardagen, få nya kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet och i år även med europeiska utblickar. KT, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, har med stolthet över sin historia årligen samlat kommunaltekniker till nätverksutbyte i över hundra år. Vår förening har en viktig uppgift att sprida kunskap och förståelse för de kommunaltekniska verksamheterna. KT står stark med sikte mot framtiden. Föreningens tidskrift Stadsbyggnad utvecklas ständigt och har också en egen hemsida www. stadsbyggnad.org. Jag vill tacka alla kamrater i Linköping som har förberett detta fantastiska arrangemang för oss! Välkomna till KT:s kongress 2011 i Linköping! Inger Sundström Ordförande Programöversikt Onsdag 7 september Registrering och kaffe Presentation av utställare Kongressen öppnas Välkommen till Linköping! Föredrag Lunch Föredrag Fika Föredrag Dagen avslutas Middag Torsdag 8 september Kommittéernas blockprogram Fika Linköpings blockprogram Årskongress Lunch Inspirationsföredrag Kongressen avslutas Studiebesök Dagen avslutas

3 Onsdag 7 september Moderator: Mikael Andersson Registrering och kaffe Utställningen öppnar - presentation av utställare Kongressen öppnas Inger Sundström, Ordförande Svenska Kommunaltekniska föreningen Välkommen till Linköping Muharrem Demirok, Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun Vad betyder det att vara i världsklass? Så ska Sverige bli bäst i världen Sverige måste ta täten i forskningsligan, det krävs för att klara den globala konkurrensen. Det handlar inte om att vara bäst i Sverige längre, vi måste vara bäst i världen! Charlotte Brogren, Generaldirektör, Vinnova Berlin The virtual city The city of Berlin is one of the leading 3D-cities in the world, and was one of the first city published in 3D in Google Earth. The presentation will describe how Berlin works with 3D, based on the digital cataster and how it helps to develope the future of Berlin. The city model is used as a business tool for investors too. Takis Sgouros, City of Berlin Föredraget hålls på engelska Mingellunch i utställningen Kommunal-Teknikens roll i de svenska kommunerna De kommunala verksamheterna utvecklas ständigt med omprövningar och prioriteringar. Kommunal-Tekniken och infrastrukturen var tidigt angelägna uppgifter för kommunerna. Uppdagade brister i samhällets infrastruktur har idag satt nytt fokus på vikten av nödvändig långsiktighet vid beslut om investeringar och drift & underhåll i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Reflexioner och visioner inför framtiden har därför idag fått ny aktualitet. Anders Knape, Ordförande, Sveriges kommuner och landsting Stadens gröna identitet Utvecklingsplanen, ett verktyg för att stärka stadens varumärke, med exempel från norr till söder. Förutsättningar, skillnader och möjligheter avslutas med Trädgård på export: The Daily Telegraph Garden, Chelsea Flower Show London Ulf Nordfjell, Landskapsarkitekt, Ramböll Fika i utställningen Linköpings kommun Årets stadskärna 2009 Utveckling av stadens attraktivitet genom samverkan. Lars Hågbrandt, Samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun En världsutställning i rosor Rosenträdgårdar i Lyon är ett kulturarv. Över varianter av rosor kommer härifrån. Mer än 100 sorter bär Lyon i sitt namn. Med en sådan bakgrund vill Lyon självklart bevara sitt arv samtidigt som man vill förmedla möjligheterna med att kombinera vegetation med stad. År 2015 kommer Lyon att stå värd för världsutställningen i rosor. Daniel Boulens, Stadsträdgårdsmästare, City of Lyon Föredraget hålls på engelska Känslor från ljusfestivalen i Lyon! Ljusfestivalen i Lyon, Frankrike har gamla anor, redan på 1850-talet började man till Jungfru Marias ära tända levande ljus. Detta då staden hade klarat sig från en pestepidemi som härjade. Numera pågår ljusfestivalen fyra dagar varje år. År 2010 fanns det hela 80 olika installationer runt om i hela Lyon. Välkomna på ett smakprov! Daniel Boulens, Stadsträdgårdsmästare, City of Lyon Föredraget hålls på engelska Kongressmiddag Radisson Blu Hotel, Stora Torget, Linköping

4 Torsdag 8 september Kommittéernas blockprogram, A-D Fika och mingel i utställning Linköpings blockprogram, E-H Årskongress Lunch och mingel i utställning Inspirationsföredrag med Claes Hellgren Jag har själv stått där. På toppen. Först som handbollsmålvakt. Sedan som tränare och ledare. I allt från nationella mästerskap, VM till OS. Jag har gått hela vägen, vet vikten av att sätta mål och det dagliga arbetet för att komma högst upp. Och bli kvar på toppen. Kunskap och erfarenhet som jag gärna delar med mig. För det går att nå toppen, om du är beredd att jobba för det. Vill du? Kongressen avslutas Studieturer, fyra alternativ Nya grepp när det gäller datainsamling och visualisering Kom och träffa fyra företag som sysslar med datainsamling och visualisering på sätt vi kanske inte är vana vid. Det man samlar in data för är 3D-modellering samt träd i städer och kartläggning av fjärrvärme- och vattenläckage. Den visualisering vi får se är bland annat en form av mixed reality där skapade föremål speglas in i verkligheten i en form av kikare. Cleantech Östergötland Intresset för biogas ökar i hela Sverige. Östergötlands unika kompetens inom biogasområdet har inte bara fört fram regionen som ledande inom riket utan har på kort tid även blivit en internationell exportframgång. Cleantech Östergötland guidar oss under detta studiebesök. Stadshistorisk promenad i Linköpings innerstad Stadsantikvarie Gunnar Elfström tar oss med på en spännande vandring som visar hur olika trender och ideal har format Linköping. Det blir en berättelse om arkitekter, byggmästare och entreprenörer. Linköpings Flygvapenmuseum Guidad tur på Flygvapenmuseum, nyligen utsedd till Sveriges bästa museum Dagen avslutas KOMMITTÉERNAS BLOCKPROGRAM A D Block A Gator och trafik Fysisk planering för ökad kollektivtrafik Hur bebyggelsestruktur påverkar resandet och speciellt kollektivtrafiken. Hur bör bebyggelseplaneringen utformas för att gynna kollektivtrafik på olika planeringsnivåer, så att kollektivtrafiken blir både attraktiv och fungerar effektivt ur ett driftperspektiv. Bengt Holmberg, Professor i kollektivtrafik, Lunds tekniska högskola Erfarenheter efter sex år med Den Goda Staden Projektet Den Goda staden är nu avslutat. När blev svårigheten att skapa god stadsutveckling tydligast och vilka tips kom fram? Mathias Wärnhjelm, Projektledare, Trafikverket Mötet mellan design och funktion Med underrubriken Kampen om kantstenen beskrivs hur förväntningar och krav på väghållaren förändras när gatan förvandlas till stadens vardagsrum. Det gäller allt från trafiksäkerhet till gatuunderhåll och snöröjning. Tom Karlsson, Gatudirektör, Uppsala kommun Block B Hållbar Bygg och förvaltning Statens Energimyndighet - tankar om energieffektivisering 2014 och 2020 Energimyndigheten har givit ekonomiska bidrag till många kommuner för framtagning av energieffektiviserings-strategier för byggnader och transporter med sikte på 2014 och Här presenteras resultatet med Energimyndighetens kommentarer. Olov Åslund och Tobias Malmgren, Energimyndigheten Skåneinitiativet - energieffektivisering av allmännyttan Skåneinitiativet är ett energieffektiviseringsprogram - 20 % effektivisering till Så här genomförs detta tillsammans med våra samarbetspartner och hyresgäster. Terese Rydstedt, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) Ett klimatsmart Örebro och vägen dit Örebro kommun har upprättat en klimatplan 2020, såväl för kommunala organisationen som för det geografiska området Örebro kommun. Planen innefattar energieffektivisering, oljekonvertering, ny förnybar energi, tjänsteresor, kollektivtrafik, övriga transporter och konsumtion av livsmedel. Per Elvingsson, Klimatstrateg, Örebro kommun

5 Block C Geodata, 3D och Karta Geodata i samverkan I år inleddes en ny och spännande utveckling inom geodataområdet. Den bygger på ökad samverkan mellan intressenterna, gemensamma tekniska krav på tjänster och enhetliga villkor för nyttjande. I geodataportalen går det också lätt att söka, hitta, titta på och hämta hem data och tjänster, vilka ligger distribuerade hos producenterna. Ulf Sandgren, Projektledare, Lantmäteriet Kommunicera via kartan Umeå kommun visar några sätt som de använder sig av för att kommunicera via kartan. För att få in medborgarsynpunkter men även för intern samverkan mellan olika verksamheter har kartan blivit ett viktigt verktyg. Ett lyckat exempel är Belysningskartan där medborgare kommenterar via kartan, vilket ger en smidig digital hantering. Marie Häggström, GIS-samordnare, Umeå kommun Hur Trollhättans Stad använder 3D i sin stadsplanering Stadsbyggnadsförvaltningen har under en tid framställt en 3D modell över centrala Trollhättan. Modellen består av en terrängmodell med flygfoton, samt byggnader i de centrala delarna och längs med kanalen. Sedan en tid tillbaka använder Byggnads- och trafiknämnden i Trollhättan 3D modellen till underlag för visualiseringar till beslutsunderlag i plan- och byggfrågor. Susanne Larsson, 3D-grafiker, Trollhättans Stad Block D Mark, exploatering och stadsbyggnad Planering med tidig medborgardialog ett praktiskt exempel Detaljplanesamråd är i många fall medborgarnas första möte med ett byggprojekt. Då är ofta projekten långt gångna, vilket gör att möjligheterna att påverka är begränsade. Samråden blir därför ofta inte de kreativa arenor som avsetts, utan snarare polariserade tillställningar där endast negativa synpunkter kommer till ytan. I ett förtätningsprojekt på Södermalm har Stockholms stad tillämpat en metod Community Planning där detaljplanearbetet inleds med en workshop där de närboendes synpunkter läggs till grund för det förslag som förs vidare i processen. Martin Bucht, projektledare, Exploateringskontoret, Stockholms stad och Göran Cars, professor, Samhällsplanering och miljö, KTH Medfinansiering på gott och ont Medfinansiering kan inte enbart betraktas som en kommunal pålaga. Rätt hanterat kan medfinansiering bidra till en effektivare planeringsprocess och till värdeskapande genom ökade mark- och fastighetsvärden. Göran Cars, professor, Samhällsplanering och miljö, KTH Stockholm Waterfront Congress Centre - en anläggning i världsklass Stockholm Waterfront Congress Centre med sin spektakulära fasad av vertikala stålprofiler har nyligen invigts. Byggnaden och anläggningen är unik på så många sätt - läget, arkitekturen, flexibiliteten i lokallösningar och inte minst i miljöaspekten. Martin Skillbäck, bitr. avdelningschef, Exploateringskontoret, Stockholms stad

6 LINKÖPINGS BLOCKPROGRAM E H Block E Gator, trafik, infrastruktur Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Parkeringsmarknaden fungerar ofta mindre bra i de flesta städer. I föredraget visas hur kommuner kan arbeta för bättre fungerande parkering och hur parkeringsåtgärder kan användas som verktyg för att utveckla attraktivare, ekonomiskt starkare och mer hållbara städer. Parkeringspolitiken bör läggas upp som en tvåstegsraket där det första steget handlar om att förbättra marknadseffektiviteten och det andra om att använda parkering som styrmedel för att medverka till att målsättningar i trafikstrategier och översiktsplaner kan uppnås. Tomas Svensson, Forskningschef, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Trafiksäkerhetsplan Linköpings kommun presenterar sitt trafiksäkerhetsarbete med utgångspunkt från trafiksäkerhetsprogrammet. Hur GIS har använts i framtagandet av programmet och de möjligheter som finns för analys av olyckor. Programmet tilldelades EU s utmärkelse Exellence in Road Safety Awards år Jonas Nygren, Trafikingenjör, Linköpings kommun Block F Hållbar planering och exploatering Vad betyder stadens form för ekonomi och affärer Hur vi bygger staden ger olika förutsättningar för livet i den. Olika trafikstruktur, skala och storlek på enheter ger helt olika villkor för företagande och därmed stadens ekonomiska liv. En jämförelse mellan olika platser både i Sverige och med internationellt belyser vilka förutsättningar som behövs för att ett företagande skall uppstå. Peter Elmlund, Projektledare Urban City Research/ Ax:son Johnsonstiftelsen Linköping och Norrköping planerar tillsammans Linköping och Norrköping är först i landet med att göra en gemensam översiktsplan som omfattar två hela kommuner. Genom att planera tillsammans lägger man grunden för utveckling av den gemensamma storstadsregionen. Planen syftar till att öka samspelet mellan kommunerna, stimulera befolkningstillväxten och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling. Karin Elfström, Översiktsplanechef, Linköpings kommun Block G Geografisk IT Visa världen i 3D C3 är ett bolag från Linköping som levererar 3Dbilder, gatubilder och utsiktsbilder till Eniro.se samt Hitta.se och likande internationella aktörer. Företaget har specialiserat sig på att med hjälp av avancerad 3D-teknik försöka återskapa världen på ett så realistiskt sätt som möjligt oavsett om man flyger över staden eller står på gatan. C3 berättar om hur vi använder militär teknik som härstammar från SAAB till att förse världen med nästa generations kartor över webben, i din telefon eller tablet. Ludwig Elmgård, Produktchef, C3 Technologies Visuella Linköping Linköping presenterar hur man arbetat tillsammans med medborgare, företagare och Linköpings studenter för att skapa kreativa och innovativa geografiska tjänster. Jonas Sjölin, Lantmäterichef, Linköpings kommun Block H Bygg och förvaltning Energi i byggande Sveriges energisparmål är tuffa! Hur mycket är det möjligt att spara i miljonprogrammet och hur får man råd med det. Vilken strategi ska man välja när åtgärder väljs för att det inte ska bli fel? Nu kommer också miljöklassningssystemen med stormsteg. Är det någon nytta med att både energieffektivisera och miljöklassa? Catarina Warfvinge, Energi- och Miljöchef Bengt Dahlgren AB Effektivare energianvändning i AB Stångåstaden Stångåstaden befinner sig i ett spännande skede, där långsiktiga energimål håller på att formuleras och organisation och arbetssätt kring energiarbetet utvecklas i snabb takt. Teodor berättar om den pågående processen och hur Stångåstaden resonerar kring energifrågorna. Dessutom ges exempel på aktuella projekt, viktiga verktyg i arbetet och hur energieffektiviserande åtgärder prioriteras och utvecklas. Teodor Hovenberg, Energistrateg, Stångåstaden

7 Allmän information Tid och plats Den 7 september 8 september 2011 på Linköping Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, telefon Avgift Medlemmar kr exkl. moms Icke medlemmar kr exkl. moms 1 dag kr exkl. moms I konferensavgiften ingår luncher och kongressmiddag. Medlemmar under 30 år och seniorer som fyllt 65 år och som är medlem betalar halva avgiften. Anmälan Anmälan görs online senast den 25 augusti För att komma till anmälningslänken klicka här! eller anmäl er på vår hemsida Saknar ni e-postadress eller har frågor, kontakta Kurs och konferens. Se kontaktuppgifter nedan. Hotell Vi har reserverat ett antal rum på Radisson Blu Hotell pris från kr, Scandic Frimurarehotellet pris från kr, Scandic Linköping City pris från kr. Ni bokar, ser priser samt finner information om dessa i anmälningslänken. Först till kvarnprincipen gäller. Alla priser ovan är inkl. moms och frukost. Betalning Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som administreras av SKL Fastigheter och Service AB. Avanmälan Anmälan är bindande från och med den 25 augusti men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Information Vid frågor kontakta: Kurs och konferens, tfn , Håkan Bergeå, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen tfn Välkommen med Din anmälan! Svenska Kommunal Tekniska Föreningen och Linköpings Kommun

8 Banérgatan ± ristinagatan Östgötagatan Hunnebergsgatan röngatan torgatan Gustav Adolfs rondellen Kettilsgatan Vasavägen Gråbrödragatan Berzeliigatan Konsert & Kongress Bor ggårdsg 1 Konsistoriegatan Barfotegatan Barnhem sgatan S:t Persgatan Storgatan Gustav Adolfsgatan Gråbrödragatan Pilens backe S:t Kors- Drottninggatan Elsa Brändströms gata gatan gatan Platensgatan Stureplan Artistgatan Läroverksgatan Djurgårdsgatan Engelbrektsgatan Isidor Kjellbergs gränd Birgitta- Engelbrektsplan Teatergatan S:t Korsgatan Platensgatan Domkyrkogatan Alvgatan Apotekaregatan Trädgårdsgatan Torggatan Bielkegatan Klostergatan 6 Nygatan Sturegatan Kungsgatan Ågatan Bokhållaregatan Klostergatan S:t Larsgatan Vasavägen Hantvg Stora torget Trädgårds- Hospitalstorget 4 Storgatan Hospitalsgränd Stora Bastu plan Järnvägsgatan Järnvägsavenyn S:t Larsgatan Borg-mästaregatan 3 Storgatan Guldsmedsgr gatan Ú Gasverksgränd Järntorget torget Badstugatan Klostergatan Resecentrum Repslagaregatan Badhusgatan 2 Göran Dyks gata Järnvägsgatan Kungsgatan "¹ Repslagaregatan Lilla torget Drottninggatan Ågatan Tullgränd Snickaregatan Storgatan Linnégatan Nygatan Grände n D uvan 8 Repslagaregatan LINKÖPING 7 gatan Maga- sinstorget Snickaregatan Hamngatan Södra Stånggatan Magasinsgränd Kullagatan Stångån Stångebro Vattengatan Brandmannagatan Ådalagatan 5 Tullrondelle Tannefors- Strand- Klövergata Drottningbron Snickaregatan m 1. Konsert & Kongress 1. Konsert & Kongress 2. Resecentrum Hotell Hotell 3. Scandic Frimurarehotellet 4. Radisson Blu Hotel 3. Scandic Frimurarehotellet 5. Scandic Linköping City 4. Radisson hotel P-hus 6. Baggen 7. Druvan 5. Scandic Linköping City 8. Dukaten 2. Resecentrum P-hus 6. Baggen 7. Druvan 8. Dukaten "rg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge Fjärrvärmedagarna 17-18 april 2013 Quality Hotel Galaxen, Borlänge PROGRAM Tisdagen den 16 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck PROGRAM Onsdagen den 17 april 08.00-09.00 Yoga Morgonaktivitet

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

KONGRESS Katrineholm augusti. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Katrineholms kommun bjuder in till: Foto: Hanna Maxstad

KONGRESS Katrineholm augusti. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Katrineholms kommun bjuder in till: Foto: Hanna Maxstad Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Katrineholms kommun bjuder in till: KONGRESS 2016 Foto: Hanna Maxstad Katrineholm 24-26 augusti Foto: Kjell Pettersson PROGRAM ONSDAG 24 AUGUSTI Plats: Ericsbergs

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 SPECIELLT INBJUDNA TALARE Greater London Authority Design for London Daniel Nordh PRAKTIKFALL FRÅN Kiruna kommun Anders Lundgren Uppsala kommun

Läs mer

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås Program Fjärrvärmedagarna 26-28 april, 2016 Elite Stadshotellet, Västerås PROGRAM Tisdag 26 april 18.30 20.30 "Uppvärmning" och mingel med branschkolleger: Bowling med hamburgare och dryck på Strike, Torggatan

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG VÄLKOM- MEN TILL ÅRETS TRÄFF I STOCK- HOLM! SABOS KOMMUNIKATIONSDAGAR Köksbordsmodellen

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

REVISIONSKONFERENSEN 2017

REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionskonferens för landsting och regioner i Karlstad den 29-30 augusti 2017 REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inbjuder

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Region Halland i samverkan med. HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening. Inbjuder till. Teknikerkonferens. Varberg

Region Halland i samverkan med. HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening. Inbjuder till. Teknikerkonferens. Varberg Region Halland i samverkan med HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening Inbjuder till Teknikerkonferens Varberg 4-5 oktober 2016 Det är nu åttonde gången som Nationella Teknikerkonferensen arrangeras. Efter Hjälpmedelsverksamheten

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PROGRAMÖVERSIKT

VÄLKOMMEN TILL PROGRAMÖVERSIKT VÄLKOMMEN TILL Stud BO17 4-5 OKTOBER 2017 AULA MEDICA, SOLNA PROGRAMÖVERSIKT OM STUDBO17 Vad har du för relation till studentbostäder? Kanske anställd på ett bostadsbolag, politiker, leverantör eller som

Läs mer

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun Inbjudan & anmälan till Revisionskonferens i Visby 27-28 augusti 2009 Konferensen Revisionen i Gotlands kommun inbjuder, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, till konferens för revisorer i

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Inbjudan till. Men Skövde är också en evenemangsstad och en partystad med ett krogliv som blomstrar som aldrig förr.

Inbjudan till. Men Skövde är också en evenemangsstad och en partystad med ett krogliv som blomstrar som aldrig förr. Inbjudan till Höstmöte & Utvecklingskonferens Skövde 20-21 oktober 2011 Shoppa i Skövde är devisen som fått handelsströmmarna att vända. Fler handelsområden och ett bredare utbud gör att en kvarts miljon

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen!

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen! Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014 Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna Välkommen! Information Anmälan senast den 11 april, anmälan är bindande. Anmäl dig

Läs mer

GYMNASIEKONFERENSER 2015

GYMNASIEKONFERENSER 2015 Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till GYMNASIE- KONFERENSER 2015 Konferensen som ger aktuell överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor. Inbjudan riktar sig till: - Heltids-

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Skolkuratorsdagarna Halmstad 2-3-4 oktober 2016

Skolkuratorsdagarna Halmstad 2-3-4 oktober 2016 Skolkuratorsdagarna Halmstad 2-3-4 oktober 2016 foto pamela.se Välkomna till Halmstad staden med tre hjärtan Kunskapsstaden Hemstaden Upplevelsestaden foto pamela.se Vi kommer i år få den stora äran att

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

senaste nytt After work hos Sweco 14 januari

senaste nytt After work hos Sweco 14 januari senaste nytt Vi växer stadigt på Facebook. Gilla GISS du också, så får du tillgång till allt som är på gång. Snart spränger vi 100-vallen! After work hos Sweco 14 januari Den 14 januari var det dags för

Läs mer

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK Inbjudan att lämna förslag på föredrag till konferens om skogens kulturarv. Den 3 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala. Syfte och

Läs mer

Årets. event! Viktigaste. Välkommen till. 7 februari 2014. Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör. Erik Haara VD, Glasbranschföreningen

Årets. event! Viktigaste. Välkommen till. 7 februari 2014. Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör. Erik Haara VD, Glasbranschföreningen Peter Löfgren Mikael Ludvigsson Glafo Välkommen till Maria Möller Sångerska, komiker och imitatör Årets Viktigaste event! Bo Dahlbom Professor i informatik Erik Haara VD, Glasbranschföreningen Fredrik

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket 1 Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting - SKL bjuder vi in till höstens möte med Nationella Healthy

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier,

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten 2009. 22 okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, studieresa till Spanien Välkommen! Välkommen till KTH Stadsbyggnadsakademin

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö Välkommen till Solenergi och energibranschen 6 oktober, Malmö Program 12:30 13:00 Lättare lunch och registrering 13:00 13:10 Välkommen Energikontoret Skåne och Solar Region Skåne 13:10 14:10 Solenergimarknaden

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Ett regionalt perspektiv och exempel från Norrköping och Linköping Johan Mases, Region Östergötland Julia Stenström, Norrköpings kommun Ninnie Hedström,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

GYMNASIE- KONFERENSER 2016

GYMNASIE- KONFERENSER 2016 Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till GYMNASIE- KONFERENSER 2016 Konferensen som ger överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor. Inbjudan riktar sig till: - Heltids- och

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

SKL Trafik- och gatudagar 13/10-14/10 2014. TRANA - samarbete kring trafikstrategier lokalt och regionalt

SKL Trafik- och gatudagar 13/10-14/10 2014. TRANA - samarbete kring trafikstrategier lokalt och regionalt SKL Trafik- och gatudagar 13/10-14/10 2014 TRANA - samarbete kring trafikstrategier lokalt och regionalt Syftet med denna presentation är att. berätta kortfattat om trafikstrategier enligt TRAST-guiden

Läs mer