Kommunal Teknik Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till Kongressprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram"

Transkript

1 Kongressprogram Kommunal Teknik september, Linköping Konsert och Kongress Kommunaltekniska föreningens årskongress med utbildningsdagar och utställning Tema Samhällsbyggnad i världsklass Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till

2 Välkommen till Kommunal Teknik 2011 i Linköping! Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen håller i år sin 109:e årskongress i Linköping den 7-8 september. Linköping har uppmärksammats och prisats som bl a årets stadskärna 2009 och är en värdig representant för Årets kongresstema, Samhällsbyggnad i världsklass: I Sverige har vi unika möjligheter att vara i världsklass inom samhällsbyggnadsområdet. Vi har spetsforskning, hög kompetensnivå, väl fungerande samhällsstrukturer och bra infrastrukturer. För att vara i världsklass måste vi ta in och nyttja alla innovationer som skapas lokalt, regionalt och globalt. Kongressen i Linköping kommer att bjuda på spetsföredrag inom samhällsbyggnadsområdet från Sverige och världen. Förutom en rad fantastiska föredrag och specialistinriktade blockprogram får vi rika möjligheter till kollegial, social samvaro. Det ger mycket att fara iväg ett par dagar från den egna vardagen, få nya kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet och i år även med europeiska utblickar. KT, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, har med stolthet över sin historia årligen samlat kommunaltekniker till nätverksutbyte i över hundra år. Vår förening har en viktig uppgift att sprida kunskap och förståelse för de kommunaltekniska verksamheterna. KT står stark med sikte mot framtiden. Föreningens tidskrift Stadsbyggnad utvecklas ständigt och har också en egen hemsida www. stadsbyggnad.org. Jag vill tacka alla kamrater i Linköping som har förberett detta fantastiska arrangemang för oss! Välkomna till KT:s kongress 2011 i Linköping! Inger Sundström Ordförande Programöversikt Onsdag 7 september Registrering och kaffe Presentation av utställare Kongressen öppnas Välkommen till Linköping! Föredrag Lunch Föredrag Fika Föredrag Dagen avslutas Middag Torsdag 8 september Kommittéernas blockprogram Fika Linköpings blockprogram Årskongress Lunch Inspirationsföredrag Kongressen avslutas Studiebesök Dagen avslutas

3 Onsdag 7 september Moderator: Mikael Andersson Registrering och kaffe Utställningen öppnar - presentation av utställare Kongressen öppnas Inger Sundström, Ordförande Svenska Kommunaltekniska föreningen Välkommen till Linköping Muharrem Demirok, Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun Vad betyder det att vara i världsklass? Så ska Sverige bli bäst i världen Sverige måste ta täten i forskningsligan, det krävs för att klara den globala konkurrensen. Det handlar inte om att vara bäst i Sverige längre, vi måste vara bäst i världen! Charlotte Brogren, Generaldirektör, Vinnova Berlin The virtual city The city of Berlin is one of the leading 3D-cities in the world, and was one of the first city published in 3D in Google Earth. The presentation will describe how Berlin works with 3D, based on the digital cataster and how it helps to develope the future of Berlin. The city model is used as a business tool for investors too. Takis Sgouros, City of Berlin Föredraget hålls på engelska Mingellunch i utställningen Kommunal-Teknikens roll i de svenska kommunerna De kommunala verksamheterna utvecklas ständigt med omprövningar och prioriteringar. Kommunal-Tekniken och infrastrukturen var tidigt angelägna uppgifter för kommunerna. Uppdagade brister i samhällets infrastruktur har idag satt nytt fokus på vikten av nödvändig långsiktighet vid beslut om investeringar och drift & underhåll i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Reflexioner och visioner inför framtiden har därför idag fått ny aktualitet. Anders Knape, Ordförande, Sveriges kommuner och landsting Stadens gröna identitet Utvecklingsplanen, ett verktyg för att stärka stadens varumärke, med exempel från norr till söder. Förutsättningar, skillnader och möjligheter avslutas med Trädgård på export: The Daily Telegraph Garden, Chelsea Flower Show London Ulf Nordfjell, Landskapsarkitekt, Ramböll Fika i utställningen Linköpings kommun Årets stadskärna 2009 Utveckling av stadens attraktivitet genom samverkan. Lars Hågbrandt, Samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun En världsutställning i rosor Rosenträdgårdar i Lyon är ett kulturarv. Över varianter av rosor kommer härifrån. Mer än 100 sorter bär Lyon i sitt namn. Med en sådan bakgrund vill Lyon självklart bevara sitt arv samtidigt som man vill förmedla möjligheterna med att kombinera vegetation med stad. År 2015 kommer Lyon att stå värd för världsutställningen i rosor. Daniel Boulens, Stadsträdgårdsmästare, City of Lyon Föredraget hålls på engelska Känslor från ljusfestivalen i Lyon! Ljusfestivalen i Lyon, Frankrike har gamla anor, redan på 1850-talet började man till Jungfru Marias ära tända levande ljus. Detta då staden hade klarat sig från en pestepidemi som härjade. Numera pågår ljusfestivalen fyra dagar varje år. År 2010 fanns det hela 80 olika installationer runt om i hela Lyon. Välkomna på ett smakprov! Daniel Boulens, Stadsträdgårdsmästare, City of Lyon Föredraget hålls på engelska Kongressmiddag Radisson Blu Hotel, Stora Torget, Linköping

4 Torsdag 8 september Kommittéernas blockprogram, A-D Fika och mingel i utställning Linköpings blockprogram, E-H Årskongress Lunch och mingel i utställning Inspirationsföredrag med Claes Hellgren Jag har själv stått där. På toppen. Först som handbollsmålvakt. Sedan som tränare och ledare. I allt från nationella mästerskap, VM till OS. Jag har gått hela vägen, vet vikten av att sätta mål och det dagliga arbetet för att komma högst upp. Och bli kvar på toppen. Kunskap och erfarenhet som jag gärna delar med mig. För det går att nå toppen, om du är beredd att jobba för det. Vill du? Kongressen avslutas Studieturer, fyra alternativ Nya grepp när det gäller datainsamling och visualisering Kom och träffa fyra företag som sysslar med datainsamling och visualisering på sätt vi kanske inte är vana vid. Det man samlar in data för är 3D-modellering samt träd i städer och kartläggning av fjärrvärme- och vattenläckage. Den visualisering vi får se är bland annat en form av mixed reality där skapade föremål speglas in i verkligheten i en form av kikare. Cleantech Östergötland Intresset för biogas ökar i hela Sverige. Östergötlands unika kompetens inom biogasområdet har inte bara fört fram regionen som ledande inom riket utan har på kort tid även blivit en internationell exportframgång. Cleantech Östergötland guidar oss under detta studiebesök. Stadshistorisk promenad i Linköpings innerstad Stadsantikvarie Gunnar Elfström tar oss med på en spännande vandring som visar hur olika trender och ideal har format Linköping. Det blir en berättelse om arkitekter, byggmästare och entreprenörer. Linköpings Flygvapenmuseum Guidad tur på Flygvapenmuseum, nyligen utsedd till Sveriges bästa museum Dagen avslutas KOMMITTÉERNAS BLOCKPROGRAM A D Block A Gator och trafik Fysisk planering för ökad kollektivtrafik Hur bebyggelsestruktur påverkar resandet och speciellt kollektivtrafiken. Hur bör bebyggelseplaneringen utformas för att gynna kollektivtrafik på olika planeringsnivåer, så att kollektivtrafiken blir både attraktiv och fungerar effektivt ur ett driftperspektiv. Bengt Holmberg, Professor i kollektivtrafik, Lunds tekniska högskola Erfarenheter efter sex år med Den Goda Staden Projektet Den Goda staden är nu avslutat. När blev svårigheten att skapa god stadsutveckling tydligast och vilka tips kom fram? Mathias Wärnhjelm, Projektledare, Trafikverket Mötet mellan design och funktion Med underrubriken Kampen om kantstenen beskrivs hur förväntningar och krav på väghållaren förändras när gatan förvandlas till stadens vardagsrum. Det gäller allt från trafiksäkerhet till gatuunderhåll och snöröjning. Tom Karlsson, Gatudirektör, Uppsala kommun Block B Hållbar Bygg och förvaltning Statens Energimyndighet - tankar om energieffektivisering 2014 och 2020 Energimyndigheten har givit ekonomiska bidrag till många kommuner för framtagning av energieffektiviserings-strategier för byggnader och transporter med sikte på 2014 och Här presenteras resultatet med Energimyndighetens kommentarer. Olov Åslund och Tobias Malmgren, Energimyndigheten Skåneinitiativet - energieffektivisering av allmännyttan Skåneinitiativet är ett energieffektiviseringsprogram - 20 % effektivisering till Så här genomförs detta tillsammans med våra samarbetspartner och hyresgäster. Terese Rydstedt, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) Ett klimatsmart Örebro och vägen dit Örebro kommun har upprättat en klimatplan 2020, såväl för kommunala organisationen som för det geografiska området Örebro kommun. Planen innefattar energieffektivisering, oljekonvertering, ny förnybar energi, tjänsteresor, kollektivtrafik, övriga transporter och konsumtion av livsmedel. Per Elvingsson, Klimatstrateg, Örebro kommun

5 Block C Geodata, 3D och Karta Geodata i samverkan I år inleddes en ny och spännande utveckling inom geodataområdet. Den bygger på ökad samverkan mellan intressenterna, gemensamma tekniska krav på tjänster och enhetliga villkor för nyttjande. I geodataportalen går det också lätt att söka, hitta, titta på och hämta hem data och tjänster, vilka ligger distribuerade hos producenterna. Ulf Sandgren, Projektledare, Lantmäteriet Kommunicera via kartan Umeå kommun visar några sätt som de använder sig av för att kommunicera via kartan. För att få in medborgarsynpunkter men även för intern samverkan mellan olika verksamheter har kartan blivit ett viktigt verktyg. Ett lyckat exempel är Belysningskartan där medborgare kommenterar via kartan, vilket ger en smidig digital hantering. Marie Häggström, GIS-samordnare, Umeå kommun Hur Trollhättans Stad använder 3D i sin stadsplanering Stadsbyggnadsförvaltningen har under en tid framställt en 3D modell över centrala Trollhättan. Modellen består av en terrängmodell med flygfoton, samt byggnader i de centrala delarna och längs med kanalen. Sedan en tid tillbaka använder Byggnads- och trafiknämnden i Trollhättan 3D modellen till underlag för visualiseringar till beslutsunderlag i plan- och byggfrågor. Susanne Larsson, 3D-grafiker, Trollhättans Stad Block D Mark, exploatering och stadsbyggnad Planering med tidig medborgardialog ett praktiskt exempel Detaljplanesamråd är i många fall medborgarnas första möte med ett byggprojekt. Då är ofta projekten långt gångna, vilket gör att möjligheterna att påverka är begränsade. Samråden blir därför ofta inte de kreativa arenor som avsetts, utan snarare polariserade tillställningar där endast negativa synpunkter kommer till ytan. I ett förtätningsprojekt på Södermalm har Stockholms stad tillämpat en metod Community Planning där detaljplanearbetet inleds med en workshop där de närboendes synpunkter läggs till grund för det förslag som förs vidare i processen. Martin Bucht, projektledare, Exploateringskontoret, Stockholms stad och Göran Cars, professor, Samhällsplanering och miljö, KTH Medfinansiering på gott och ont Medfinansiering kan inte enbart betraktas som en kommunal pålaga. Rätt hanterat kan medfinansiering bidra till en effektivare planeringsprocess och till värdeskapande genom ökade mark- och fastighetsvärden. Göran Cars, professor, Samhällsplanering och miljö, KTH Stockholm Waterfront Congress Centre - en anläggning i världsklass Stockholm Waterfront Congress Centre med sin spektakulära fasad av vertikala stålprofiler har nyligen invigts. Byggnaden och anläggningen är unik på så många sätt - läget, arkitekturen, flexibiliteten i lokallösningar och inte minst i miljöaspekten. Martin Skillbäck, bitr. avdelningschef, Exploateringskontoret, Stockholms stad

6 LINKÖPINGS BLOCKPROGRAM E H Block E Gator, trafik, infrastruktur Parkeringspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Parkeringsmarknaden fungerar ofta mindre bra i de flesta städer. I föredraget visas hur kommuner kan arbeta för bättre fungerande parkering och hur parkeringsåtgärder kan användas som verktyg för att utveckla attraktivare, ekonomiskt starkare och mer hållbara städer. Parkeringspolitiken bör läggas upp som en tvåstegsraket där det första steget handlar om att förbättra marknadseffektiviteten och det andra om att använda parkering som styrmedel för att medverka till att målsättningar i trafikstrategier och översiktsplaner kan uppnås. Tomas Svensson, Forskningschef, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Trafiksäkerhetsplan Linköpings kommun presenterar sitt trafiksäkerhetsarbete med utgångspunkt från trafiksäkerhetsprogrammet. Hur GIS har använts i framtagandet av programmet och de möjligheter som finns för analys av olyckor. Programmet tilldelades EU s utmärkelse Exellence in Road Safety Awards år Jonas Nygren, Trafikingenjör, Linköpings kommun Block F Hållbar planering och exploatering Vad betyder stadens form för ekonomi och affärer Hur vi bygger staden ger olika förutsättningar för livet i den. Olika trafikstruktur, skala och storlek på enheter ger helt olika villkor för företagande och därmed stadens ekonomiska liv. En jämförelse mellan olika platser både i Sverige och med internationellt belyser vilka förutsättningar som behövs för att ett företagande skall uppstå. Peter Elmlund, Projektledare Urban City Research/ Ax:son Johnsonstiftelsen Linköping och Norrköping planerar tillsammans Linköping och Norrköping är först i landet med att göra en gemensam översiktsplan som omfattar två hela kommuner. Genom att planera tillsammans lägger man grunden för utveckling av den gemensamma storstadsregionen. Planen syftar till att öka samspelet mellan kommunerna, stimulera befolkningstillväxten och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling. Karin Elfström, Översiktsplanechef, Linköpings kommun Block G Geografisk IT Visa världen i 3D C3 är ett bolag från Linköping som levererar 3Dbilder, gatubilder och utsiktsbilder till Eniro.se samt Hitta.se och likande internationella aktörer. Företaget har specialiserat sig på att med hjälp av avancerad 3D-teknik försöka återskapa världen på ett så realistiskt sätt som möjligt oavsett om man flyger över staden eller står på gatan. C3 berättar om hur vi använder militär teknik som härstammar från SAAB till att förse världen med nästa generations kartor över webben, i din telefon eller tablet. Ludwig Elmgård, Produktchef, C3 Technologies Visuella Linköping Linköping presenterar hur man arbetat tillsammans med medborgare, företagare och Linköpings studenter för att skapa kreativa och innovativa geografiska tjänster. Jonas Sjölin, Lantmäterichef, Linköpings kommun Block H Bygg och förvaltning Energi i byggande Sveriges energisparmål är tuffa! Hur mycket är det möjligt att spara i miljonprogrammet och hur får man råd med det. Vilken strategi ska man välja när åtgärder väljs för att det inte ska bli fel? Nu kommer också miljöklassningssystemen med stormsteg. Är det någon nytta med att både energieffektivisera och miljöklassa? Catarina Warfvinge, Energi- och Miljöchef Bengt Dahlgren AB Effektivare energianvändning i AB Stångåstaden Stångåstaden befinner sig i ett spännande skede, där långsiktiga energimål håller på att formuleras och organisation och arbetssätt kring energiarbetet utvecklas i snabb takt. Teodor berättar om den pågående processen och hur Stångåstaden resonerar kring energifrågorna. Dessutom ges exempel på aktuella projekt, viktiga verktyg i arbetet och hur energieffektiviserande åtgärder prioriteras och utvecklas. Teodor Hovenberg, Energistrateg, Stångåstaden

7 Allmän information Tid och plats Den 7 september 8 september 2011 på Linköping Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, telefon Avgift Medlemmar kr exkl. moms Icke medlemmar kr exkl. moms 1 dag kr exkl. moms I konferensavgiften ingår luncher och kongressmiddag. Medlemmar under 30 år och seniorer som fyllt 65 år och som är medlem betalar halva avgiften. Anmälan Anmälan görs online senast den 25 augusti För att komma till anmälningslänken klicka här! eller anmäl er på vår hemsida Saknar ni e-postadress eller har frågor, kontakta Kurs och konferens. Se kontaktuppgifter nedan. Hotell Vi har reserverat ett antal rum på Radisson Blu Hotell pris från kr, Scandic Frimurarehotellet pris från kr, Scandic Linköping City pris från kr. Ni bokar, ser priser samt finner information om dessa i anmälningslänken. Först till kvarnprincipen gäller. Alla priser ovan är inkl. moms och frukost. Betalning Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som administreras av SKL Fastigheter och Service AB. Avanmälan Anmälan är bindande från och med den 25 augusti men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Information Vid frågor kontakta: Kurs och konferens, tfn , Håkan Bergeå, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen tfn Välkommen med Din anmälan! Svenska Kommunal Tekniska Föreningen och Linköpings Kommun

8 Banérgatan ± ristinagatan Östgötagatan Hunnebergsgatan röngatan torgatan Gustav Adolfs rondellen Kettilsgatan Vasavägen Gråbrödragatan Berzeliigatan Konsert & Kongress Bor ggårdsg 1 Konsistoriegatan Barfotegatan Barnhem sgatan S:t Persgatan Storgatan Gustav Adolfsgatan Gråbrödragatan Pilens backe S:t Kors- Drottninggatan Elsa Brändströms gata gatan gatan Platensgatan Stureplan Artistgatan Läroverksgatan Djurgårdsgatan Engelbrektsgatan Isidor Kjellbergs gränd Birgitta- Engelbrektsplan Teatergatan S:t Korsgatan Platensgatan Domkyrkogatan Alvgatan Apotekaregatan Trädgårdsgatan Torggatan Bielkegatan Klostergatan 6 Nygatan Sturegatan Kungsgatan Ågatan Bokhållaregatan Klostergatan S:t Larsgatan Vasavägen Hantvg Stora torget Trädgårds- Hospitalstorget 4 Storgatan Hospitalsgränd Stora Bastu plan Järnvägsgatan Järnvägsavenyn S:t Larsgatan Borg-mästaregatan 3 Storgatan Guldsmedsgr gatan Ú Gasverksgränd Järntorget torget Badstugatan Klostergatan Resecentrum Repslagaregatan Badhusgatan 2 Göran Dyks gata Järnvägsgatan Kungsgatan "¹ Repslagaregatan Lilla torget Drottninggatan Ågatan Tullgränd Snickaregatan Storgatan Linnégatan Nygatan Grände n D uvan 8 Repslagaregatan LINKÖPING 7 gatan Maga- sinstorget Snickaregatan Hamngatan Södra Stånggatan Magasinsgränd Kullagatan Stångån Stångebro Vattengatan Brandmannagatan Ådalagatan 5 Tullrondelle Tannefors- Strand- Klövergata Drottningbron Snickaregatan m 1. Konsert & Kongress 1. Konsert & Kongress 2. Resecentrum Hotell Hotell 3. Scandic Frimurarehotellet 4. Radisson Blu Hotel 3. Scandic Frimurarehotellet 5. Scandic Linköping City 4. Radisson hotel P-hus 6. Baggen 7. Druvan 5. Scandic Linköping City 8. Dukaten 2. Resecentrum P-hus 6. Baggen 7. Druvan 8. Dukaten "rg

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Urban livsstil som lockar

Urban livsstil som lockar nr 1 2008 en tidning från regionplane- och trafikkontoret TEMA: Consumer City Urban livsstil som lockar SAMSPEL Konsument, producent och plats ger näring till varandra och stimulerar framväxten av nya

Läs mer

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8

DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009 Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15 BERGA Enklare kontakt med kommunen 10-12 The Majority Says tar nya steg 6-8 LEDARE NYHETER Friare,

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Skapa bättre rutiner och effektivisera ditt resande

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Skapa bättre rutiner och effektivisera ditt resande ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 35 AFFÄRSRESOR Reseadministration Identifi era onödiga moment och tidstjuvar Välj rätt hotell Affärsresenärens andra

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer