Nya möjligheter med stålfiberarmering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter med stålfiberarmering"

Transkript

1 STÅLFIBERARMERING Nya möjligheter med stålfiberarmering Bekaert är global marknadsledare inom området dragna ståltrådprodukter och ståltrådsapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad ståltråddragning, avancerade material samt ytbeläggning. Nyligen föreställde företaget ett utvidgat utbud av Dramix Stålfiberarmering. Presentationen ägde rum i Bekaerts belgiska produktionsanläggning i Zwevegem, som ligger drygt tio mil väster om Bryssel. AV MARKKU BJÖRKMAN

2 Enligt företaget Bekaert bidrar deras galvaniserade stålfibrer i betongen till ett ännu robustare byggfundament. (Foto: Markku Björkman)

3 STÅLFIBERARMERING Bekaert introducerade stålfibrer redan 1970 för armering av betong. Avsikten var att erbjuda ett användarvänligt alternativ till traditionell armering. Stålfibrerna används främst för armering av betong, betonggolv, sprutbetong och andra betongvaror. Företaget, som har cirka anställda världen över, tillverkar ett stort antal produkter för byggindustrin. Produkten Dramix har under de senaste åren gett Bekaert en ledande position inom marknaden för stålfiberarmerad betong. De flesta byggföretag armerar idag traditionellt med armeringsjärn, men i takt med ny forskning och erfarenhet, ökar marknaden för stålfibrer. Dramix stålfiber har sedan mycket lång tid tillbaka använts i betongkonstruktioner av olika slag. Historiskt sett har konstruktioner av typen platta på mark dominerat men idag används Dramix fibrer i de flesta olika typer av konstruktioner. Ibland som huvudarmering, sekundärarmering, sprickarmering men även ofta som kombinationsarmering då detta är mest optimalt. Enligt produktutvecklare n, Ann Lambrecht, kan betongförstärkning med hjälp av stålfibrer i många fall ersätta konventionell armering. Ifjol prisbelönades hon med en utmärkelse för Dramix - fiberns vidareutveckling. (Foto: Markku Björkman) Dramix 4D och 5D levereras i påsar med varierande storlek. (Foto: Bekaert)

4 Det är viktigt att fibrerna fördelas jämt i betongen. Här visas en optimal fördelning på en röntgenbild. (Foto: Bekaert) Ny form, högre draghållfasthet Fibrerna är formade och klippta i längder för armering av betong och annat så kallat kompositmaterial. Bekaerts stålfiberprodukt Dramix 3D med sina typiska ändkrokar har nu fått uppföljare i Dramix 4D och Dramix 5D med ytterligare kroksteg i stålfiberns båda ändar kombinerat med högre draghållfasthet i stålet. Dramix 5D stålfibers många fördelar för betongarmering underströks i Zwevegem av Bekaerts marknadschef, Hendrik Thooft. Det handlar om en utvidgning, närmast en revolution. På grund av sin unika form och kapacitet, ger Dramix 5D stålfibrer en optimal prestanda, förklarade Thooft. 5D:s fördelar består enligt honom bland annat av att den klarar av tyngre påfrestningar, längre spännvidder och kan användas i de mest krävande miljöerna. 5D stålfibrer är en unik kombination av perfekt formade ändkrokar och ultrahög hållfasthet på ståltråden. 5D stålfibrerna är utformade för att fungera med perfekt förankring, som håller fibern stadigt på plats inne i betongen. Under spänning fungerar tråden på längden enligt samma princip som traditionell armering, sade Hendrik Thooft. Han hänvisade till att den nya stålfiberns prestanda inne i betongen gör Dramix 5D till en perfekt lösning när det gäller att förstärka strukturella applikationer, inklusive fundament, golvplattor och fribärande konstruktioner såsom pålade golv. Stålfiber 5D fungerar utmärkt även i de mest krävande applikatio-

5 STÅLFIBERARMERING ner och under de allra svåraste förhållanden. Dramix 5D stålfibrer klarar av flytta fram gränserna för vad som förr ansågs vara möjligt att uppnå med stålfiberförstärkning. 5D öppnar därmed helt nya möjligheter när det gäller att bygga i betong, förklarade Hendrik Thooft. Även Dramix 4D har bättre förankring och högre draghållfasthet på ståltråden än den traditionella stålfibern. 4D är speciellt framtagen för att användas där det finns sprickviddskrav på betongkonstruktionen. Med 4D går det beräkna den karakteristiska maximala sprickvidden på olika konstruktioner som till exempel betonggolv och grundläggning av flervåningsbyggnader. Krav på sprickviddskrav ställs bland annat på vattentäta konstruktioner som grundläggs under grundvattennivån men även av industrier som ställer höga sprickviddskrav på sina golv som till exempel livsmedelsindustrin, petroleumindustrin och tillverkningsindustrin. Prisbelönad Enligt hans kollega, produktutvecklare, Ann Lambrecht, kan betongförstärkning med hjälp av stålfibrer i många fall ersätta konventionell armering. Ifjol prisbelönades Ann Lambrecht med en utmärkelse för Dramix - fiberns vidareutveckling. Stålfiberarmerad betong används till många ändamål men främst till bergförstärkning och golvgjutning där effektivitetsvinsten är störst, betonade Lambrecht. Tillsättningen av stålfibrer bör genomföras redan vid betongfabriken. Samtidigt bör man aldrig tillsätta fibrer som första komponent i Liten men effektiv. Fibrerna består av ståltråd som är formade och klippta i längder, för armering av betong och annat så kallat kompositmaterial. (Foto: Bekaert) I början av september 2012 introducerades Dramix stålfibern 4D och 5D för armering av betong, avsedda att erbjuda ett användarvänligt alternativ till traditionell armering. (Foto: Bekaert)

6 Bekaert tillverkar förutom fjäder- och galvaniserad tråd även mässings- och plastbelagd tråd. Här presenteras några av användningsområden för grövre rostfri ståltråd av informationsansvarige Katelijn Bohez. (Foto: Markku Björkman)

7 STÅLFIBERARMERING Bekaerts stålfiber Dramix 3D med sina typiska ändkrokar har nu fått uppföljare i form av Dramix 4D och Dramix 5D med ytterligare ett kroksteg i stålfiberns båda ändar. Tabellen visar den nya produktens hållbarhets och tänjbarhetshöjning. (Foto: Bekaert) betongblandaren. Maximal roteringshastighet bör ligga mellan rpm. Det är viktigt att fibrerna fördelas jämt i betongen. Andra användningsområden är olika markbeläggningar och prefabricerade element. En platta på marken som armerats med stålfiber innehåller, till skillnad mot en platta med konventionell armering, en jämnt fördelad armering i alla riktningar. Andra fördelar med en stålfiberarmerad betongplatta är ökad seghet, böjspänning, dragspänning, slagseghet och utmattningsmotstånd. Flera undersökningar under årens lopp har visat att gjutning med stålfiberarmerad betong är det mest lönsamma förfaringssättet att förstärka betongen. En ytterligare studie, som nyligen gjordes av Chalmers visar också att stålfiberarmerad betong är ekonomiskt fördelaktigare än traditionellt armerad betong i form av nät och stänger. Första stålfiberprodukten med CE - märkning sedan 1997 Dramix stålfibrer är tillverkade i fabriker som arbetar enligt kvalitetssystemet EN ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO Vidare uppfyller Dramix produkten även krav i Reach som är en europeisk kemikalielagstiftning som till stora delar ersatt de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska heter denna; Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. CE-märkning är en produktmärkning som fastslagits inom den europeiska gemenskapen. En produkt med CE-märkning får säljas inom EES-området utan ytterligare krav. Bekaert hade möjlighet att som första tillverkare uppvisa CE- märkta stålfibrer år Dramix blev då den första stålfiberprodukten med CE - märkning. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Dessutom är det viktigt att föreskriven kontrollprocedur har följts. Minimikraven beskrivs i den europeiska gemenskapens normer och produktkrav EN Omättad marknad För stålfibrer finns det två olika klasser för CE - godkännande klass 1: Där fibrer används för strukturellt bruk och klass 3: för övrigt användande. Dramix uppfyller kriterierna i den strängare klassen 1 för strukturell användning. För övrigt används internationellt endast 1,4 procent av stålfiber som förstärkning i betongen. Bekaerts representanter betonade att marknaden därmed är allt annat än mättad. Bekaert Svenska AB är företagets helägda svenska dotterbolag som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter.

8 Bekaert har utvecklat en speciell doseringsutrustning, i form av denna maskin, som kan hantera mindre säckar för löpande tillsättning av stålfibrer. (Foto: Markku Björkman)

9 STÅLFIBERARMERING Stegvis förbättring och förstärkning. Bekaerts fiberprodukt Dramix 3D med sina typiska ändkrokar har nu fått vidareutveckling i Dramix 4D och Dramix 5D med ytterligare ett kroksteg i stålfiberns båda ändar. (Foto: Markku Björkman) En lönsam metod En studie, som nyligen gjordes av Chalmers visar att stålfiberarmerad betong är ekonomiskt fördelaktigare än traditionellt armerad betong i form av nät och stänger. Att använda stålfiberarmerad betong på den ickepålade småhusplatta, som forskarna studerade, gav en ekonomisk fördel jämfört med den traditionellt armerade plattan sett till både den verkliga och den kalkylerade tiden. Den tidsbesparing som görs vid användning av stålfiberarmerad betong innebär enligt Chalmersforskarna att fler plattor på mark kan gjutas på samma tid som det gjuts en platta på mark armerad med traditionell armering. Detta ger enligt forskarna Bengtsson och Sigström ytterligare en ekonomisk fördel då arbetet med att resa husen kan starta tidigare och kostnader för betongarbetare kan flyttas till ett nytt projekt. Forskarna påpekade också att ökat utnyttjande av stålfiberarmerad betong skulle minska antalet skadliga lyft och arbetsmoment betongarbetarna utsätter sig för vid armeringsarbetet. Armeringsnäten tar dessutom upp plats på byggarbetsplatsen, en faktor som försvinner vid användning av stålfiberbetong. Resultatet av våra studier var ekonomiskt sett en överraskning. Vi trodde att gränsen för den stålfiberarmerade betongens ekonomiska fördelar låg vid större gjutningsareor. Att tidsbesparing blev så markant mellan de två gjutningsalternativen var för oss förvånande, skrev forskarparet i slutet av studien. Källor: Chalmersstudie om stålfiberarmerad betong (Bengtsson/ Sigström) och Bekaert AB

10

11 Byggtorget Stambyte i skyddsrum?! Dyrt, svårt, regler? Kontakta oss så får du råd! Bronsyxegatan 8, MALMÖ PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER FÖR HELA BYGGPROCESSEN ons 75x35.indd :21 Ett bredd produktsortiment av fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, luftridåer och värmeprodukter. Från och med början av 2012 har vi även kyla i vårt produktutbud. Proffs på transformatorer Behöver du transformatorer som är anpassade efter dina behov. Vi tar fram kundanpassade för 1-Fas och 3-Fas transformatorer samt strömtransformatorer. Strinne BJÄRTRÅ Telefon: Fax: Järven Plast & Smide AB Bromsvägen 3, Örnsköldsvik Tel: Fax: Järven Akustiks kunskap och tradition sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Täckskiktsmätare Micro Covermeter 8020 Mätare för bestämning av armeringsjärnets djup och riktning. Nu kan du växla mellan mätdjup mm och mm med samma mätsond BETONG - BALLAST - CEMENT - GEOTEKNIK S. Långebergsgatan V. Frölunda Tel Fax NÄR LOKALER SKALL UTNYTTJAS RATIONELLT! Läs allt om ljud- och brandklassade vik- och blockväggar på Där får du inspiration och information om material och utföranden. Tel Även i glasutförande! Läs mer på winab.se Vi bygger allt i stål! Industribyggnader, idrottshallar och avancerade stålkonstruktioner är vår specialitet. Fackverksbalkar och stålstommar likaså. Går ni i byggtankar? kontakta Ranaverken! Sunda system för hållbart byggande. - Golvbeläggningar - Brett utbud av epoxibaserade produkter för golvbeläggning. Hem för alla, hela livet Bostaden ska kännas som din bas, en trygg plats för dig att samla kraft, lust och energi. Livets många kursändringar gör att bostaden i många stycken speglar ditt liv. Lindesbergsbostäder AB Banvägen 28, Box 2, Lindesberg Tfn: Fax: specialisten på spiskåpor för bostäder och storkök. Vi har spiskåpor för varje smakriktning och miljö till det gammaldags eller moderna köket. Tovenco AB, Box 39, Hedesunda Tel

12 Byggtorget Världens största stålkoncern våra produkter säljs under varumärkena Arval och Armat ArcelorMittal Construction är världsledande leverantör Dörrkatalog av tunnplåtskonstruktioner för fasader, tak, golv och stommar och våra kunder finns främst inom industrisektorn, på webben logistiksektorn, tjänstesektorn och bostadssektorn Annonsdelen74x35.indd samt på jordbruksmarknaden. Tel Fax daloc.se Säkra dörrar Ett komplett sortiment av arbetsplattformar Skräddarsydda lösningar ALUFIX Det moderna och flexibla skyddsräcket för plana tak Telefon: GEOPOSITION I SVERIGE AB Konsultverksamhet inom geodesiområdet med inriktning på byggnadsmätning, primärnät, kontrollmätningar. Utbildningar Box 22089, ÖREBRO Tel , Forssellstrappans breda sortiment omfattar raka, runda och svängda trappor, vil- och trapplaner, räcken samt golvplattor. Terrazzoytor i en mängd olika kulörer öppnar stora möjligheter vid den estetiska utformningen av trapphuset. Tel: Fax:

13 Byggtorget Tfn: Fax: Hotell på Hotell hjul. på hjul. Hyr Hotell en KABE. Hyr på en hjul. KABE. Arbetsplatsboende. Arbetsplatsboende. Rikstäckande Hyr distribution. en Rikstäckande KABE. distribution. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. HISSAR SKAPAR TILLGÄNGLIGHET! I samarbete med Besök vår hemsida för mer information o Telefon Telefon Internet Internet Telefon Internet Mekaniska Prövningsanstalten har arbetat med brandskyddsfrågor och besiktning 1924 och har idag 15 st certifierade ingenjörer inom brandlarm, sprinkler, inbrott o Företagets ingenjörer verkar som rådgivare, besiktningsmän och kontrollanter inom Nils Malmgren AB startades 1967 och är en av landets äldsta producenter av epoxiprodukter. AV SBCS CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN FÖR BRANDSKYDDSANLÄGGNINGAR BRANDLARM SPRINKLER INERTGAS KOLSYRA Månskärsvägen 9, 4 tr KUNGENS KURVA Tel: Fax: Produkter för rörelsefogar Vattentäta fogar för bl.a. P-hus Totalleverantör av byggnadsstommar

14 Byggtorget Din expert på fukt i byggnader Fukt- och vattenskador Temporär klimatkontroll Konsulttjänster fukt i inomhusmiljö Journummer RÅDMANSÖ EL & SERVICE Utför el-installationer, service och underhåll. Här är några exempel på arbeten jag jobbar med: Villainstallationer, Värmeanläggningar, Styrsystem, Små industrier, Maskinarbeten, Special ljus som LED-Ljus DITT BÄSTA VAL FÖR BOENDE I ÄNGELHOLM Tierps Kommun J.Thörnqvist Bygg i Filipstad AB Byggmästare i Filipstad med omnejd. Arbetar med ombyggnad, takarbeten och fönsterbyten mm. Bergskalhyttan 20, Filipstad , , SBG Byggen AB Sedan SBG grundades 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bl a fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av klassiska landmärken som Stockholms Centralstation och Grand Hôtel. Helob Bygg AB Helob Bygg AB arbetar med byggentreprenader, försäljning och renovering, ombyggnad, specialbyggnation av villor i lösvirke samt försäkringsarbeten i Gagnef, Borlänge, Falun, Leksand, Vansbro, Ludvika med omnejd. Telefon: , Montage Consult Produktion AB Ett av sveriges ledande företag inom montage av industrihallar. Vi är rikstäckande med stor kunskap av montage av hallar i olika storlekar och utföranden. Välkommen till Kustbostäder i Oxelösund Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna. Närheten till havet och naturen. Närheten till E4:an och flygplatsen Skavsta. Närheten till Stockholm och Mälardalen gör Oxelösund till en boendeort som kan attrahera de flesta. Och allt fler börjar upptäcka Oxelösund. Lyckeby Construction Lyckeby Construction utvecklar och tillverkar kundspecifika byggprodukter som private brands åt byggindustrin. Samtliga produkter uppfyller högt ställda krav på kvalitet, miljö och dokumentation enligt gällande nordiska regler. Våra nyckelord är att leverera enligt kundens förväntningar på pre- Vi utför kompletta standa, kvalitet, miljö och logistik. bullerskärmswww.lyckebyconstruction.com entreprenader Vi utför kompletta bullerskärms- entreprenader Försäljning av Planta Bullerskärmar Tel: +46(0) Fax: +46(0) Mobil: +46(0) Försäljning av Planta Bullerskärmar Tel: +46(0) Fax: +46(0) Mobil: +46(0) Hellströms Måleri en målerifirma att lita på Exakt håltagning Peter Johansson AB Håltagning i betong, Vajersågning & Rivningsarbete med bilningsrobot och kompaktlastare. Nyläggning av platsgjuten terrazzo Reparation/omslipning av befintliga stengolv/trappor LINDS TERRAZZO FÖR GÅNGBAR KVALITET

15 Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB Vi bygger på förtroende sedan GALLERDURK o. SPIRALTRAPPOR Verkstad RAKA & TRAPPOR Ytbehandlingsteknik LEGOARBETEN i Vingåker AB inom svetsning VARMFÖRZINKNING Fax: Brene, Vingåker GALLERDURK o. SPIRALTRAPPO RAKA TRAPPOR LEGOARBETEN inom svetsning VARMFÖRZINKNING Fax: Brene, Vingåk Totalleverantör av anläggningsprodukter Totalleverantör av anläggningsprodukter Lidköping Lycksele Gävle Göteborg Stockholm Malmö Lidköping Lycksele Gävle Göteborg Stockholm Malmö

16 Branschregistret FÖRETAG I FOKUS Fler företag hittar du på Danfoss AB Linköping Tel: Fax: Danfoss VVS skall sälja och marknadsföra produkter för att styra, mäta och reglera temperatur, tryck och flöde för energibesparing och komfort samt tillföra applikationskunnande genom att erbjuda utbildning i systemteknik. Danfoss AB marknadsför och säljer Danfoss produkter i Sverige för kyla, värme, VA och industri. Industri & Byggmetall AB Kvalitetsvägen 5, Arlöv Tel: Fax: IB-Metall, är marknadsledande då det gäller aluminium för tak (band o skivtäckning) FINSPONG FP12, fasadplåt för såväl kassetter som balkongbeklädnader. Skanska Maskin AB Råsundavägen 2, Solna Tel: Maskinuthyrning Du har säkert annat att göra än att fixa fram Effektiva, Säkra och Gröna maskiner och utrustning i tid. Det har inte vi! Järven Plast & Smide AB Bromsvägen 3, Örnsköldsvik Tel: Fax: Järven Akustiks kunskap och tradition sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Har ni problem med icke önskvärda ljud, finner ni hos Järven Akustik ett komplett sortiment av bullerdämpande produkter. Karlstad Plåtmontage AB Box 2179, KARLSTAD Tel0: , Fax: Ventilations- och byggnadsplåtslageri. LiBo AB Box 2, LINDESBERG Tel: Fax: Innehav och förvaltning av bostäder och lokaler. Ollas Timmerstugor AB Industrivägen 8, Rättvik Tel: , Fax: En levande hantverkstradition! Knuttimrade hus har har byggts i många hundra år och sättet att bygga med handbilat timmer är i stort sett detsamma idag. DuPont Powder Coatings Scandinavia AB Box 520, VÄSTERVIK Tel: Fax: Vi tillverkar exakt den färg du behöver. Naturlig färgåtervinning är vår affärsidé. Våra färger används bl a till vitvaror och möbler m.m. DuPont, Pulverfärg. Besök gärna vår hemsida för mer info. Nils Malmgren AB Box 2039, Ytterby Tel: Fax: Nils Malmgren AB startades 1967 och är en av landets äldsta producenter av epoxiprodukter. Vi har ett brett utbud av epoxiprodukter. För byggsidan har vi system för golv, väggar, tankar, silos, väg och bro, limning och spackling. För industrisidan erbjuder vi produkter för limning, laminering, Filament Winding, olika gelcoats och gjuthartser. Vi har även epoxi för den marina sektorn. Detta har vi samlat under en egen hemsida, och den hittar du påwww. batepoxi.se. Proflex Trading AB Girovägen 9, Järfälla Tel: Fax: Byggvaror, Byggmaterial Hydroware Elevation Technology AB Box 66, Alvesta Tel: Fax: Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. EL-Info i Växjö AB Lineborgsplan 3, Växjö Tel: Fax: Dataprogram för elproffs! Casamja AB Götlundagatan 34, Bandhagen Tel Fax Casamja utvecklar och säljer produkter för att förbättra klimatet inomhus. Vi har bland annat stor erfarenhet av att lösa ljudkrav i samband med ventilation. Vår försäljning riktar sig till företag. I vårt sortiment finns bland annat spiskåpor och uteluftsventiler. Mekaniska Prövningsanstalten M P A AB Månskärsvägen 9, KUNGENS KURVA Tel: Fax: Av SBSC certifierade besiktningsmän för brandskyddsanläggningar. Brandlarm, Sprinkler, Inertgas & Kolsyra Rydgruppen Sverige AB Box 22019, Helsingborg Tel: , Fax: Glasmästeri, Bilglas Systemair AB Industrivägen 3, SKINNSKATTEBERG Tel Fax Tillverkning och försäljning av fläktar, ventilationstillbehör, ventilationsaggregat, luftdon samt värmeväxlare och värmeprodukter. Akustikverkstan i Skaraborg AB Fabriksgatan 4, Lidköping Tel: , Vi åtar oss olika uppdrag inom området akustik som mätningar, beräkningar och utredningar. Akustikverkstan är en erfaren och tillförlitlig partner för dig som behöver hjälp med bullermätning och bullerdämpning. Företagets ledord är att kunden ska få personlig och skräddarsydd hjälp av högsta kvalitet. Dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Akustikverkstan har hög utbildningsnivå och ett brett kunnande inom de flesta discipliner av akustikområdet. Inom våra specialområden har företaget kunnande i paritet med forskningsfronten i världen. Fogfria Ytor Industri och Försäljning AB Kvarnparksvägen 12, Danderyd Tel: , Fax: Betongreparationer och injektering - hållfast snabb lagning av håligheter, bom och sprickor. Betongrenovering och ytbehandling med deckshield för vattentät beläggning för bl.a P-garage/deck. SBG Byggen AB Sandsborgsvägen 55, Enskede Tel: Sedan SBG grundades 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bl a fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av klassiska landmärken som Stockholms Centralstation och Grand Hôtel. I takt med företagets utveckling har även våra beställningar ändrat karaktär från att omfatta byggentreprenader i mindre skala till att idag omfatta allt från mindre servicearbeten till ett totalåtagande i projekten gentemot våra beställare. En sak har dock inte förändrats. Vi är fortfarande delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad. -Stefan och Tomas Segerberg (Grundare av SBG Byggen AB)

17 Branschregistret FÖRETAG I FOKUS Fler företag hittar du på Exakt håltagning Peter Johansson AB Pl 1242 A Stensjö Slöinge Tel: , Fax: Håltagning i betong, Vajersågning & Rivningsarbete med bilningsrobot och kompaktlastare. GreeNest Form AB Box 36, Ödeshög Tel: , , Fax: GreeNest Form AB är ett företag specialiserat på infrastrukturbuller. Vi är ett litet företag men en stor resurs för de stora aktörerna inom infrastrukturområdet. Vi vill vara det alternativ som ni med förtroende kan vända er till både när det rör nyproduktion som reparationsarbeten. NLL Fastigheter Källgatan 14, Gällivare Tel: , , sven. Landstingsfastigheter förvaltar landstingets fastigheter i länet. Det innebär ansvar för fastighetsplanering, uthyrning av lokaler, byggnation och lokalanpassningar samt drift och underhåll. Vi sköter även om inhyrning av lokaler och bostäder. Total bruttoarea uppgår till kvadratmeter vilket gör oss till en av länets största fastighetsägare. I fastighetsbeståndet ingår fem sjukhus, drygt 20 vårdcentraler och lokaler för tandvård, skolor, administration, museum med flera. Vi hyr ut cirka kvadratmeter till externa hyresgäster och hyr in cirka kvm. Vi har en omsättning på cirka 420 miljoner kronor och bygger för mellan 100 och150 miljoner kronor per år. I uppdraget ingår även att förvalta gamla sjukhusområdet i Boden, Garnis, med en bruttoarea på cirka kvadratmeter. Garnisområdet ägs av landstingsägda Garnisfastigheter AB och har en omsättning på 21 miljoner kronor och uthyrd yta på cirka kvadratmeter. John Ekströms Bygg AB Ormestagatan 1 B, ÖREBRO Tel : , Fax: När du hyr av John Ekströms Bygg AB är du i gott sällskap. Företaget har funnits sedan 40-talet. I vårt bestånd har vi cirka lägenheter i Örebro, Nora, Kumla och Fellingsbro Verkstad och YtbehandlingsTeknik i Vingåker AB Brene, Österåkersvägen, Vingåker Tel Fax Kundspecifika objektanpassade trappor VYTAB:s huvudprodukter är kommunikationsvägar i stål där ståltrappor i olika utföranden är basprodukten. Trappor levereras som raka trappor, spiraltrappor, kombitrappor samt specialtrappor. Trappor tillverkas kundanpassade och till stor del arkitektritade. Övriga produkter är ramper, räcken, gallerdurk, profildurk, steg, plattformar, plåtfasader samt legoarbeten inom svetsning och plåtbearbetning. Installationspartner Datacord AB Box 1174, Huddinge Tel: , Vi är specialister på nätverksinstallationer för data/tele samt el Polygon Sverige AB Stenyxegatan 21 H, Malmö Tel: , Fax: Polygon erbjuder tjänster för skadebegränsning inom fuktoch vattenskador, konsulttjänster för inomhusmiljö samt temporär klimatkontroll och är den marknadsledande aktören i Europa. I över 40 år, först som Munters Torkteknik och nu som Polygon Sverige, har vi hjälpt tusentals människor genom att leverera i enlighet med vårt löfte; Response, Reliability and Results. Linds Terrazzo AB Stamgatan 41NB, ÄLVSJÖ Tel: , Välkommen till Linds Terrazzo AB. Vi utför platsgjutna och prefabricerade terrazzoarbeten samt underhåll och reparation av terrazzo, marmor och annan sten. På vår hemsida berättar vi mer om materialet terrazzo (cementmosaik) och de tjänster vi utför. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om våra slitstarka, lättskötta och vackra golv, trappor mm. Byggnadsfirma Otto Magnusson AB Borrgatan MALMÖ Tel: , Fax: t Vi är ett framgångsrikt, expanderande byggföretag med Malmö/Lund och omnejd som det huvudsakliga verksamhetsområdet. Otto Magnusson har byggentreprenader och byggservice som hörnpelare i sin verksamhet; dessutom ingår ett specialsnickeri (Giggen) och ett eget glasmästeri (Teriör) i företagsgruppen. Helob Bygg AB Stora vägen 47, DALA-FLODA Tel: , Fax: Byggentreprenader. Försäljning och renovering. Specialbyggnation av villor i lösvirke. Kakel- och murningsarbeten. Hellströms Måleritjänst AB Konditorsvägen 40, Sköndal Tel: , Fax: I mer än 30 år har privatpersoner och företag anlitat oss för sina renoveringsjobb och sina nya måleriuppdrag. Vi är stolta över att vi får de flesta jobben på rekommendationer från nöjda kunder. Rådmansö El & Service Ålandsg Norrtälje Tel: radmansoel.se Utför el-installationer, service och underhåll. Här är några exempel på arbeten jag jobbar med: Villainstallationer Värmeanläggningar Styrsystem Små industrier Maskinarbeten Special ljus som LED-Ljus BC Håltagning AB Hörntorpsvägen 1 B, Bålsta Tel: , Borrning, Sågning, Betonghåltagning, Betongsågning, Betongslipning Lyckeby Construction AB Box 129, SIMRISHAMN Tel: , Fax: For optimum solutions in manufacturing of fillers, adhesives and sealants Tierps Kommun Centralgatan 7, Tierp Tel: Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö och att barn och ungdom är prioriterade. Närheten till kusten och Gävle, Uppsala, Arlanda, Stockholm gör Tierp till en idealisk plats att leva och bo i. I Tierps kommun råder ett företagarvänligt klimat och ett omväxlande näringsliv med både stora och små företag. Vi kan skryta med att ha en positiv inflyttning. Meltolit AB Södra Långebergsgatan 18, Västra Frölunda Tel: , Fax: Tillhandahåller samtliga typer av lod och svetselektroder för gas- och Tig/Mig/MMA-svetsning av stål, rostfritt, aluminium och andra metallegeringar. Centro Kakel & Klinker AB Girovägen 3, JÄRFÄLLA Tel: , Kakel & Klinker Möbler & Inredning Montage Consult Produktion AB Strömfallsvägen 34, Tyresö Tel: , Fax: Ett av sveriges ledande företag inom montage av industrihallar. Företaget är rikstäckande och har svetskompetens och kvalitetssystem. Våra kunder är allt ifrån halleverantörer, tillbyggare och byggentrepenörer, i stort sett alla verksamma företag i branschen.

18 Branschregistret FÖRETAG I FOKUS Fler företag hittar du på KA VVS Service AB Mekanikervägen 1, TULLINGE Tel: , VVS-installationer. Alla slags VVS-arbeten samt golvvärme och bergsvärme. Helhetslösningar för badrum. Kustbostäder AB Oxelösund Tel: Välkommen till Kustbostäder i Oxelösund Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna. Närheten till havet och naturen. Närheten till E4:an och flygplatsen Skavsta. Närheten till Stockholm och Mälardalen gör Oxelösund till en boendeort som kan attrahera de flesta. Och allt fler börjar upptäcka Oxelösund. Kustbostäder är Oxelösunds största fastighetsföretag CASAB Fasad & Bygg AB Box 699, Nacka Tel: , Fax: Fasadputs, fasadrenovering, fuktskadade fasader, tilläggsisolering, murning och ställningar. CASAB utför alla arbeten med högsta kvalitet och med teknik anpassad för just er fasad. SELGA Box 103, Älvsjö Tel: , Fax: Elgrossist - en av landets ledande inom branschen Storel AB LILLA EDET Tel: , Fax: Elgrossist som säljer och distribuerar produkter inom el, elektronik och IT-utrustning. Storel ingår i den internationella elkoncernen Sonepar. Storel har sitt huvudkontor i Lilla Edet AB Ängelholmshem Box 1111, Ängelholm Tel: Fax: AB Ängelholmshem- ditt bästa val för boende i attraktiva Ängelholm. AB Ängelholmshem erbjuder boende till rimlig hyresnivå. Som hyresgäst hos oss får du alltid hög kvalitet i ditt boende. Vi gör vårt bästa för att du ska känna trygghet och trivsel i ditt boende och självfallet erbjuder vi dig en god service. Om du söker lägenhet i Ängelholm är Ängelholmshem ditt bästa val. Lindab Ventilation AB Järnvägsgatan 41, Grevie Båstad Tel: Fax: E-post: www: Ventilation Kanalsystem med tillbehör, både lösningar för ventilation, värme och kyla för ett hållbart inomhusklimat. Skyddsprodukter i Sverige AB Bronsyxegatan 8, MALMÖ Tel: Fax: Skyddsrum, -material Skebobruks Bygg AB Storängsvägen 16, Skebobruk Tel: , E-post: Skyddsrumsrenoveringar, Sten - & Bergsspräckning. Fler företag hittar du på

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet. Etabl 1964. Fokuserar på kulturbyggnader. & äldre hus

Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet. Etabl 1964. Fokuserar på kulturbyggnader. & äldre hus Etabl 1964 & Fokuserar på kulturbyggnader & äldre hus Unikt klinkertegel tuff utmaning för murarna Tomas Lööw erhöll historiskt mästarbrev Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010

Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010 Magasinet NR 4 2010 Pilotprojekt inom ICA total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline Frostskyddskabel Frostskyddskabel - Undvik frostskador - Självbegränsande

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt

News. Försvarets stora etablering i Arboga. Centrallagrets placering pekar på Arbogas fördelar. Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt News en tidning utgiven av sturestadens fastighets ab 20 09 Utvecklingen av näringsliv och turism går framåt Samverkan mellan kommunen och privat aktör bär frukt Försvarets stora etablering i Arboga Centrallagrets

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Magazine. Utvecklar. nya och resurssnåla arbetsplagg. AuraLight uppskattar problemfria leveranser. stannar man länge

Magazine. Utvecklar. nya och resurssnåla arbetsplagg. AuraLight uppskattar problemfria leveranser. stannar man länge Magazine en tidning utgiven av textilia tvätt & textilservice ab Utvecklar nya och resurssnåla arbetsplagg AuraLight uppskattar problemfria leveranser i karlskrona stannar man länge Innovativ textilforskning

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

SMARTair på BRF Solhaga. Mitthögskolan har full koll med CLIQ BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET. Nr 1 2015

SMARTair på BRF Solhaga. Mitthögskolan har full koll med CLIQ BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET. Nr 1 2015 BRF SOLHAGA / MITTHÖGSKOLAN / FOLKSAMHUSET Nr 1 2015 SMARTair på BRF Solhaga Mitthögskolan har full koll med CLIQ ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 När nyckelkontroll är avgörande

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer