Nya möjligheter med stålfiberarmering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter med stålfiberarmering"

Transkript

1 STÅLFIBERARMERING Nya möjligheter med stålfiberarmering Bekaert är global marknadsledare inom området dragna ståltrådprodukter och ståltrådsapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad ståltråddragning, avancerade material samt ytbeläggning. Nyligen föreställde företaget ett utvidgat utbud av Dramix Stålfiberarmering. Presentationen ägde rum i Bekaerts belgiska produktionsanläggning i Zwevegem, som ligger drygt tio mil väster om Bryssel. AV MARKKU BJÖRKMAN

2 Enligt företaget Bekaert bidrar deras galvaniserade stålfibrer i betongen till ett ännu robustare byggfundament. (Foto: Markku Björkman)

3 STÅLFIBERARMERING Bekaert introducerade stålfibrer redan 1970 för armering av betong. Avsikten var att erbjuda ett användarvänligt alternativ till traditionell armering. Stålfibrerna används främst för armering av betong, betonggolv, sprutbetong och andra betongvaror. Företaget, som har cirka anställda världen över, tillverkar ett stort antal produkter för byggindustrin. Produkten Dramix har under de senaste åren gett Bekaert en ledande position inom marknaden för stålfiberarmerad betong. De flesta byggföretag armerar idag traditionellt med armeringsjärn, men i takt med ny forskning och erfarenhet, ökar marknaden för stålfibrer. Dramix stålfiber har sedan mycket lång tid tillbaka använts i betongkonstruktioner av olika slag. Historiskt sett har konstruktioner av typen platta på mark dominerat men idag används Dramix fibrer i de flesta olika typer av konstruktioner. Ibland som huvudarmering, sekundärarmering, sprickarmering men även ofta som kombinationsarmering då detta är mest optimalt. Enligt produktutvecklare n, Ann Lambrecht, kan betongförstärkning med hjälp av stålfibrer i många fall ersätta konventionell armering. Ifjol prisbelönades hon med en utmärkelse för Dramix - fiberns vidareutveckling. (Foto: Markku Björkman) Dramix 4D och 5D levereras i påsar med varierande storlek. (Foto: Bekaert)

4 Det är viktigt att fibrerna fördelas jämt i betongen. Här visas en optimal fördelning på en röntgenbild. (Foto: Bekaert) Ny form, högre draghållfasthet Fibrerna är formade och klippta i längder för armering av betong och annat så kallat kompositmaterial. Bekaerts stålfiberprodukt Dramix 3D med sina typiska ändkrokar har nu fått uppföljare i Dramix 4D och Dramix 5D med ytterligare kroksteg i stålfiberns båda ändar kombinerat med högre draghållfasthet i stålet. Dramix 5D stålfibers många fördelar för betongarmering underströks i Zwevegem av Bekaerts marknadschef, Hendrik Thooft. Det handlar om en utvidgning, närmast en revolution. På grund av sin unika form och kapacitet, ger Dramix 5D stålfibrer en optimal prestanda, förklarade Thooft. 5D:s fördelar består enligt honom bland annat av att den klarar av tyngre påfrestningar, längre spännvidder och kan användas i de mest krävande miljöerna. 5D stålfibrer är en unik kombination av perfekt formade ändkrokar och ultrahög hållfasthet på ståltråden. 5D stålfibrerna är utformade för att fungera med perfekt förankring, som håller fibern stadigt på plats inne i betongen. Under spänning fungerar tråden på längden enligt samma princip som traditionell armering, sade Hendrik Thooft. Han hänvisade till att den nya stålfiberns prestanda inne i betongen gör Dramix 5D till en perfekt lösning när det gäller att förstärka strukturella applikationer, inklusive fundament, golvplattor och fribärande konstruktioner såsom pålade golv. Stålfiber 5D fungerar utmärkt även i de mest krävande applikatio-

5 STÅLFIBERARMERING ner och under de allra svåraste förhållanden. Dramix 5D stålfibrer klarar av flytta fram gränserna för vad som förr ansågs vara möjligt att uppnå med stålfiberförstärkning. 5D öppnar därmed helt nya möjligheter när det gäller att bygga i betong, förklarade Hendrik Thooft. Även Dramix 4D har bättre förankring och högre draghållfasthet på ståltråden än den traditionella stålfibern. 4D är speciellt framtagen för att användas där det finns sprickviddskrav på betongkonstruktionen. Med 4D går det beräkna den karakteristiska maximala sprickvidden på olika konstruktioner som till exempel betonggolv och grundläggning av flervåningsbyggnader. Krav på sprickviddskrav ställs bland annat på vattentäta konstruktioner som grundläggs under grundvattennivån men även av industrier som ställer höga sprickviddskrav på sina golv som till exempel livsmedelsindustrin, petroleumindustrin och tillverkningsindustrin. Prisbelönad Enligt hans kollega, produktutvecklare, Ann Lambrecht, kan betongförstärkning med hjälp av stålfibrer i många fall ersätta konventionell armering. Ifjol prisbelönades Ann Lambrecht med en utmärkelse för Dramix - fiberns vidareutveckling. Stålfiberarmerad betong används till många ändamål men främst till bergförstärkning och golvgjutning där effektivitetsvinsten är störst, betonade Lambrecht. Tillsättningen av stålfibrer bör genomföras redan vid betongfabriken. Samtidigt bör man aldrig tillsätta fibrer som första komponent i Liten men effektiv. Fibrerna består av ståltråd som är formade och klippta i längder, för armering av betong och annat så kallat kompositmaterial. (Foto: Bekaert) I början av september 2012 introducerades Dramix stålfibern 4D och 5D för armering av betong, avsedda att erbjuda ett användarvänligt alternativ till traditionell armering. (Foto: Bekaert)

6 Bekaert tillverkar förutom fjäder- och galvaniserad tråd även mässings- och plastbelagd tråd. Här presenteras några av användningsområden för grövre rostfri ståltråd av informationsansvarige Katelijn Bohez. (Foto: Markku Björkman)

7 STÅLFIBERARMERING Bekaerts stålfiber Dramix 3D med sina typiska ändkrokar har nu fått uppföljare i form av Dramix 4D och Dramix 5D med ytterligare ett kroksteg i stålfiberns båda ändar. Tabellen visar den nya produktens hållbarhets och tänjbarhetshöjning. (Foto: Bekaert) betongblandaren. Maximal roteringshastighet bör ligga mellan rpm. Det är viktigt att fibrerna fördelas jämt i betongen. Andra användningsområden är olika markbeläggningar och prefabricerade element. En platta på marken som armerats med stålfiber innehåller, till skillnad mot en platta med konventionell armering, en jämnt fördelad armering i alla riktningar. Andra fördelar med en stålfiberarmerad betongplatta är ökad seghet, böjspänning, dragspänning, slagseghet och utmattningsmotstånd. Flera undersökningar under årens lopp har visat att gjutning med stålfiberarmerad betong är det mest lönsamma förfaringssättet att förstärka betongen. En ytterligare studie, som nyligen gjordes av Chalmers visar också att stålfiberarmerad betong är ekonomiskt fördelaktigare än traditionellt armerad betong i form av nät och stänger. Första stålfiberprodukten med CE - märkning sedan 1997 Dramix stålfibrer är tillverkade i fabriker som arbetar enligt kvalitetssystemet EN ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO Vidare uppfyller Dramix produkten även krav i Reach som är en europeisk kemikalielagstiftning som till stora delar ersatt de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska heter denna; Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. CE-märkning är en produktmärkning som fastslagits inom den europeiska gemenskapen. En produkt med CE-märkning får säljas inom EES-området utan ytterligare krav. Bekaert hade möjlighet att som första tillverkare uppvisa CE- märkta stålfibrer år Dramix blev då den första stålfiberprodukten med CE - märkning. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Dessutom är det viktigt att föreskriven kontrollprocedur har följts. Minimikraven beskrivs i den europeiska gemenskapens normer och produktkrav EN Omättad marknad För stålfibrer finns det två olika klasser för CE - godkännande klass 1: Där fibrer används för strukturellt bruk och klass 3: för övrigt användande. Dramix uppfyller kriterierna i den strängare klassen 1 för strukturell användning. För övrigt används internationellt endast 1,4 procent av stålfiber som förstärkning i betongen. Bekaerts representanter betonade att marknaden därmed är allt annat än mättad. Bekaert Svenska AB är företagets helägda svenska dotterbolag som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter.

8 Bekaert har utvecklat en speciell doseringsutrustning, i form av denna maskin, som kan hantera mindre säckar för löpande tillsättning av stålfibrer. (Foto: Markku Björkman)

9 STÅLFIBERARMERING Stegvis förbättring och förstärkning. Bekaerts fiberprodukt Dramix 3D med sina typiska ändkrokar har nu fått vidareutveckling i Dramix 4D och Dramix 5D med ytterligare ett kroksteg i stålfiberns båda ändar. (Foto: Markku Björkman) En lönsam metod En studie, som nyligen gjordes av Chalmers visar att stålfiberarmerad betong är ekonomiskt fördelaktigare än traditionellt armerad betong i form av nät och stänger. Att använda stålfiberarmerad betong på den ickepålade småhusplatta, som forskarna studerade, gav en ekonomisk fördel jämfört med den traditionellt armerade plattan sett till både den verkliga och den kalkylerade tiden. Den tidsbesparing som görs vid användning av stålfiberarmerad betong innebär enligt Chalmersforskarna att fler plattor på mark kan gjutas på samma tid som det gjuts en platta på mark armerad med traditionell armering. Detta ger enligt forskarna Bengtsson och Sigström ytterligare en ekonomisk fördel då arbetet med att resa husen kan starta tidigare och kostnader för betongarbetare kan flyttas till ett nytt projekt. Forskarna påpekade också att ökat utnyttjande av stålfiberarmerad betong skulle minska antalet skadliga lyft och arbetsmoment betongarbetarna utsätter sig för vid armeringsarbetet. Armeringsnäten tar dessutom upp plats på byggarbetsplatsen, en faktor som försvinner vid användning av stålfiberbetong. Resultatet av våra studier var ekonomiskt sett en överraskning. Vi trodde att gränsen för den stålfiberarmerade betongens ekonomiska fördelar låg vid större gjutningsareor. Att tidsbesparing blev så markant mellan de två gjutningsalternativen var för oss förvånande, skrev forskarparet i slutet av studien. Källor: Chalmersstudie om stålfiberarmerad betong (Bengtsson/ Sigström) och Bekaert AB

10

11 Byggtorget Stambyte i skyddsrum?! Dyrt, svårt, regler? Kontakta oss så får du råd! Bronsyxegatan 8, MALMÖ PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER FÖR HELA BYGGPROCESSEN ons 75x35.indd :21 Ett bredd produktsortiment av fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, luftridåer och värmeprodukter. Från och med början av 2012 har vi även kyla i vårt produktutbud. Proffs på transformatorer Behöver du transformatorer som är anpassade efter dina behov. Vi tar fram kundanpassade för 1-Fas och 3-Fas transformatorer samt strömtransformatorer. Strinne BJÄRTRÅ Telefon: Fax: Järven Plast & Smide AB Bromsvägen 3, Örnsköldsvik Tel: Fax: Järven Akustiks kunskap och tradition sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Täckskiktsmätare Micro Covermeter 8020 Mätare för bestämning av armeringsjärnets djup och riktning. Nu kan du växla mellan mätdjup mm och mm med samma mätsond BETONG - BALLAST - CEMENT - GEOTEKNIK S. Långebergsgatan V. Frölunda Tel Fax NÄR LOKALER SKALL UTNYTTJAS RATIONELLT! Läs allt om ljud- och brandklassade vik- och blockväggar på Där får du inspiration och information om material och utföranden. Tel Även i glasutförande! Läs mer på winab.se Vi bygger allt i stål! Industribyggnader, idrottshallar och avancerade stålkonstruktioner är vår specialitet. Fackverksbalkar och stålstommar likaså. Går ni i byggtankar? kontakta Ranaverken! Sunda system för hållbart byggande. - Golvbeläggningar - Brett utbud av epoxibaserade produkter för golvbeläggning. Hem för alla, hela livet Bostaden ska kännas som din bas, en trygg plats för dig att samla kraft, lust och energi. Livets många kursändringar gör att bostaden i många stycken speglar ditt liv. Lindesbergsbostäder AB Banvägen 28, Box 2, Lindesberg Tfn: Fax: specialisten på spiskåpor för bostäder och storkök. Vi har spiskåpor för varje smakriktning och miljö till det gammaldags eller moderna köket. Tovenco AB, Box 39, Hedesunda Tel

12 Byggtorget Världens största stålkoncern våra produkter säljs under varumärkena Arval och Armat ArcelorMittal Construction är världsledande leverantör Dörrkatalog av tunnplåtskonstruktioner för fasader, tak, golv och stommar och våra kunder finns främst inom industrisektorn, på webben logistiksektorn, tjänstesektorn och bostadssektorn Annonsdelen74x35.indd samt på jordbruksmarknaden. Tel Fax daloc.se Säkra dörrar Ett komplett sortiment av arbetsplattformar Skräddarsydda lösningar ALUFIX Det moderna och flexibla skyddsräcket för plana tak Telefon: GEOPOSITION I SVERIGE AB Konsultverksamhet inom geodesiområdet med inriktning på byggnadsmätning, primärnät, kontrollmätningar. Utbildningar Box 22089, ÖREBRO Tel , Forssellstrappans breda sortiment omfattar raka, runda och svängda trappor, vil- och trapplaner, räcken samt golvplattor. Terrazzoytor i en mängd olika kulörer öppnar stora möjligheter vid den estetiska utformningen av trapphuset. Tel: Fax:

13 Byggtorget Tfn: Fax: Hotell på Hotell hjul. på hjul. Hyr Hotell en KABE. Hyr på en hjul. KABE. Arbetsplatsboende. Arbetsplatsboende. Rikstäckande Hyr distribution. en Rikstäckande KABE. distribution. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. HISSAR SKAPAR TILLGÄNGLIGHET! I samarbete med Besök vår hemsida för mer information o Telefon Telefon Internet Internet Telefon Internet Mekaniska Prövningsanstalten har arbetat med brandskyddsfrågor och besiktning 1924 och har idag 15 st certifierade ingenjörer inom brandlarm, sprinkler, inbrott o Företagets ingenjörer verkar som rådgivare, besiktningsmän och kontrollanter inom Nils Malmgren AB startades 1967 och är en av landets äldsta producenter av epoxiprodukter. AV SBCS CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN FÖR BRANDSKYDDSANLÄGGNINGAR BRANDLARM SPRINKLER INERTGAS KOLSYRA Månskärsvägen 9, 4 tr KUNGENS KURVA Tel: Fax: Produkter för rörelsefogar Vattentäta fogar för bl.a. P-hus Totalleverantör av byggnadsstommar

14 Byggtorget Din expert på fukt i byggnader Fukt- och vattenskador Temporär klimatkontroll Konsulttjänster fukt i inomhusmiljö Journummer RÅDMANSÖ EL & SERVICE Utför el-installationer, service och underhåll. Här är några exempel på arbeten jag jobbar med: Villainstallationer, Värmeanläggningar, Styrsystem, Små industrier, Maskinarbeten, Special ljus som LED-Ljus DITT BÄSTA VAL FÖR BOENDE I ÄNGELHOLM Tierps Kommun J.Thörnqvist Bygg i Filipstad AB Byggmästare i Filipstad med omnejd. Arbetar med ombyggnad, takarbeten och fönsterbyten mm. Bergskalhyttan 20, Filipstad , , SBG Byggen AB Sedan SBG grundades 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bl a fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av klassiska landmärken som Stockholms Centralstation och Grand Hôtel. Helob Bygg AB Helob Bygg AB arbetar med byggentreprenader, försäljning och renovering, ombyggnad, specialbyggnation av villor i lösvirke samt försäkringsarbeten i Gagnef, Borlänge, Falun, Leksand, Vansbro, Ludvika med omnejd. Telefon: , Montage Consult Produktion AB Ett av sveriges ledande företag inom montage av industrihallar. Vi är rikstäckande med stor kunskap av montage av hallar i olika storlekar och utföranden. Välkommen till Kustbostäder i Oxelösund Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna. Närheten till havet och naturen. Närheten till E4:an och flygplatsen Skavsta. Närheten till Stockholm och Mälardalen gör Oxelösund till en boendeort som kan attrahera de flesta. Och allt fler börjar upptäcka Oxelösund. Lyckeby Construction Lyckeby Construction utvecklar och tillverkar kundspecifika byggprodukter som private brands åt byggindustrin. Samtliga produkter uppfyller högt ställda krav på kvalitet, miljö och dokumentation enligt gällande nordiska regler. Våra nyckelord är att leverera enligt kundens förväntningar på pre- Vi utför kompletta standa, kvalitet, miljö och logistik. bullerskärmswww.lyckebyconstruction.com entreprenader Vi utför kompletta bullerskärms- entreprenader Försäljning av Planta Bullerskärmar Tel: +46(0) Fax: +46(0) Mobil: +46(0) Försäljning av Planta Bullerskärmar Tel: +46(0) Fax: +46(0) Mobil: +46(0) Hellströms Måleri en målerifirma att lita på Exakt håltagning Peter Johansson AB Håltagning i betong, Vajersågning & Rivningsarbete med bilningsrobot och kompaktlastare. Nyläggning av platsgjuten terrazzo Reparation/omslipning av befintliga stengolv/trappor LINDS TERRAZZO FÖR GÅNGBAR KVALITET

15 Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB Vi bygger på förtroende sedan GALLERDURK o. SPIRALTRAPPOR Verkstad RAKA & TRAPPOR Ytbehandlingsteknik LEGOARBETEN i Vingåker AB inom svetsning VARMFÖRZINKNING Fax: Brene, Vingåker GALLERDURK o. SPIRALTRAPPO RAKA TRAPPOR LEGOARBETEN inom svetsning VARMFÖRZINKNING Fax: Brene, Vingåk Totalleverantör av anläggningsprodukter Totalleverantör av anläggningsprodukter Lidköping Lycksele Gävle Göteborg Stockholm Malmö Lidköping Lycksele Gävle Göteborg Stockholm Malmö

16 Branschregistret FÖRETAG I FOKUS Fler företag hittar du på Danfoss AB Linköping Tel: Fax: Danfoss VVS skall sälja och marknadsföra produkter för att styra, mäta och reglera temperatur, tryck och flöde för energibesparing och komfort samt tillföra applikationskunnande genom att erbjuda utbildning i systemteknik. Danfoss AB marknadsför och säljer Danfoss produkter i Sverige för kyla, värme, VA och industri. Industri & Byggmetall AB Kvalitetsvägen 5, Arlöv Tel: Fax: IB-Metall, är marknadsledande då det gäller aluminium för tak (band o skivtäckning) FINSPONG FP12, fasadplåt för såväl kassetter som balkongbeklädnader. Skanska Maskin AB Råsundavägen 2, Solna Tel: Maskinuthyrning Du har säkert annat att göra än att fixa fram Effektiva, Säkra och Gröna maskiner och utrustning i tid. Det har inte vi! Järven Plast & Smide AB Bromsvägen 3, Örnsköldsvik Tel: Fax: Järven Akustiks kunskap och tradition sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Har ni problem med icke önskvärda ljud, finner ni hos Järven Akustik ett komplett sortiment av bullerdämpande produkter. Karlstad Plåtmontage AB Box 2179, KARLSTAD Tel0: , Fax: Ventilations- och byggnadsplåtslageri. LiBo AB Box 2, LINDESBERG Tel: Fax: Innehav och förvaltning av bostäder och lokaler. Ollas Timmerstugor AB Industrivägen 8, Rättvik Tel: , Fax: En levande hantverkstradition! Knuttimrade hus har har byggts i många hundra år och sättet att bygga med handbilat timmer är i stort sett detsamma idag. DuPont Powder Coatings Scandinavia AB Box 520, VÄSTERVIK Tel: Fax: Vi tillverkar exakt den färg du behöver. Naturlig färgåtervinning är vår affärsidé. Våra färger används bl a till vitvaror och möbler m.m. DuPont, Pulverfärg. Besök gärna vår hemsida för mer info. Nils Malmgren AB Box 2039, Ytterby Tel: Fax: Nils Malmgren AB startades 1967 och är en av landets äldsta producenter av epoxiprodukter. Vi har ett brett utbud av epoxiprodukter. För byggsidan har vi system för golv, väggar, tankar, silos, väg och bro, limning och spackling. För industrisidan erbjuder vi produkter för limning, laminering, Filament Winding, olika gelcoats och gjuthartser. Vi har även epoxi för den marina sektorn. Detta har vi samlat under en egen hemsida, och den hittar du påwww. batepoxi.se. Proflex Trading AB Girovägen 9, Järfälla Tel: Fax: Byggvaror, Byggmaterial Hydroware Elevation Technology AB Box 66, Alvesta Tel: Fax: Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. EL-Info i Växjö AB Lineborgsplan 3, Växjö Tel: Fax: Dataprogram för elproffs! Casamja AB Götlundagatan 34, Bandhagen Tel Fax Casamja utvecklar och säljer produkter för att förbättra klimatet inomhus. Vi har bland annat stor erfarenhet av att lösa ljudkrav i samband med ventilation. Vår försäljning riktar sig till företag. I vårt sortiment finns bland annat spiskåpor och uteluftsventiler. Mekaniska Prövningsanstalten M P A AB Månskärsvägen 9, KUNGENS KURVA Tel: Fax: Av SBSC certifierade besiktningsmän för brandskyddsanläggningar. Brandlarm, Sprinkler, Inertgas & Kolsyra Rydgruppen Sverige AB Box 22019, Helsingborg Tel: , Fax: Glasmästeri, Bilglas Systemair AB Industrivägen 3, SKINNSKATTEBERG Tel Fax Tillverkning och försäljning av fläktar, ventilationstillbehör, ventilationsaggregat, luftdon samt värmeväxlare och värmeprodukter. Akustikverkstan i Skaraborg AB Fabriksgatan 4, Lidköping Tel: , Vi åtar oss olika uppdrag inom området akustik som mätningar, beräkningar och utredningar. Akustikverkstan är en erfaren och tillförlitlig partner för dig som behöver hjälp med bullermätning och bullerdämpning. Företagets ledord är att kunden ska få personlig och skräddarsydd hjälp av högsta kvalitet. Dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Akustikverkstan har hög utbildningsnivå och ett brett kunnande inom de flesta discipliner av akustikområdet. Inom våra specialområden har företaget kunnande i paritet med forskningsfronten i världen. Fogfria Ytor Industri och Försäljning AB Kvarnparksvägen 12, Danderyd Tel: , Fax: Betongreparationer och injektering - hållfast snabb lagning av håligheter, bom och sprickor. Betongrenovering och ytbehandling med deckshield för vattentät beläggning för bl.a P-garage/deck. SBG Byggen AB Sandsborgsvägen 55, Enskede Tel: Sedan SBG grundades 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bl a fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av klassiska landmärken som Stockholms Centralstation och Grand Hôtel. I takt med företagets utveckling har även våra beställningar ändrat karaktär från att omfatta byggentreprenader i mindre skala till att idag omfatta allt från mindre servicearbeten till ett totalåtagande i projekten gentemot våra beställare. En sak har dock inte förändrats. Vi är fortfarande delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad. -Stefan och Tomas Segerberg (Grundare av SBG Byggen AB)

17 Branschregistret FÖRETAG I FOKUS Fler företag hittar du på Exakt håltagning Peter Johansson AB Pl 1242 A Stensjö Slöinge Tel: , Fax: Håltagning i betong, Vajersågning & Rivningsarbete med bilningsrobot och kompaktlastare. GreeNest Form AB Box 36, Ödeshög Tel: , , Fax: GreeNest Form AB är ett företag specialiserat på infrastrukturbuller. Vi är ett litet företag men en stor resurs för de stora aktörerna inom infrastrukturområdet. Vi vill vara det alternativ som ni med förtroende kan vända er till både när det rör nyproduktion som reparationsarbeten. NLL Fastigheter Källgatan 14, Gällivare Tel: , , sven. Landstingsfastigheter förvaltar landstingets fastigheter i länet. Det innebär ansvar för fastighetsplanering, uthyrning av lokaler, byggnation och lokalanpassningar samt drift och underhåll. Vi sköter även om inhyrning av lokaler och bostäder. Total bruttoarea uppgår till kvadratmeter vilket gör oss till en av länets största fastighetsägare. I fastighetsbeståndet ingår fem sjukhus, drygt 20 vårdcentraler och lokaler för tandvård, skolor, administration, museum med flera. Vi hyr ut cirka kvadratmeter till externa hyresgäster och hyr in cirka kvm. Vi har en omsättning på cirka 420 miljoner kronor och bygger för mellan 100 och150 miljoner kronor per år. I uppdraget ingår även att förvalta gamla sjukhusområdet i Boden, Garnis, med en bruttoarea på cirka kvadratmeter. Garnisområdet ägs av landstingsägda Garnisfastigheter AB och har en omsättning på 21 miljoner kronor och uthyrd yta på cirka kvadratmeter. John Ekströms Bygg AB Ormestagatan 1 B, ÖREBRO Tel : , Fax: När du hyr av John Ekströms Bygg AB är du i gott sällskap. Företaget har funnits sedan 40-talet. I vårt bestånd har vi cirka lägenheter i Örebro, Nora, Kumla och Fellingsbro Verkstad och YtbehandlingsTeknik i Vingåker AB Brene, Österåkersvägen, Vingåker Tel Fax Kundspecifika objektanpassade trappor VYTAB:s huvudprodukter är kommunikationsvägar i stål där ståltrappor i olika utföranden är basprodukten. Trappor levereras som raka trappor, spiraltrappor, kombitrappor samt specialtrappor. Trappor tillverkas kundanpassade och till stor del arkitektritade. Övriga produkter är ramper, räcken, gallerdurk, profildurk, steg, plattformar, plåtfasader samt legoarbeten inom svetsning och plåtbearbetning. Installationspartner Datacord AB Box 1174, Huddinge Tel: , Vi är specialister på nätverksinstallationer för data/tele samt el Polygon Sverige AB Stenyxegatan 21 H, Malmö Tel: , Fax: Polygon erbjuder tjänster för skadebegränsning inom fuktoch vattenskador, konsulttjänster för inomhusmiljö samt temporär klimatkontroll och är den marknadsledande aktören i Europa. I över 40 år, först som Munters Torkteknik och nu som Polygon Sverige, har vi hjälpt tusentals människor genom att leverera i enlighet med vårt löfte; Response, Reliability and Results. Linds Terrazzo AB Stamgatan 41NB, ÄLVSJÖ Tel: , Välkommen till Linds Terrazzo AB. Vi utför platsgjutna och prefabricerade terrazzoarbeten samt underhåll och reparation av terrazzo, marmor och annan sten. På vår hemsida berättar vi mer om materialet terrazzo (cementmosaik) och de tjänster vi utför. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om våra slitstarka, lättskötta och vackra golv, trappor mm. Byggnadsfirma Otto Magnusson AB Borrgatan MALMÖ Tel: , Fax: t Vi är ett framgångsrikt, expanderande byggföretag med Malmö/Lund och omnejd som det huvudsakliga verksamhetsområdet. Otto Magnusson har byggentreprenader och byggservice som hörnpelare i sin verksamhet; dessutom ingår ett specialsnickeri (Giggen) och ett eget glasmästeri (Teriör) i företagsgruppen. Helob Bygg AB Stora vägen 47, DALA-FLODA Tel: , Fax: Byggentreprenader. Försäljning och renovering. Specialbyggnation av villor i lösvirke. Kakel- och murningsarbeten. Hellströms Måleritjänst AB Konditorsvägen 40, Sköndal Tel: , Fax: I mer än 30 år har privatpersoner och företag anlitat oss för sina renoveringsjobb och sina nya måleriuppdrag. Vi är stolta över att vi får de flesta jobben på rekommendationer från nöjda kunder. Rådmansö El & Service Ålandsg Norrtälje Tel: radmansoel.se Utför el-installationer, service och underhåll. Här är några exempel på arbeten jag jobbar med: Villainstallationer Värmeanläggningar Styrsystem Små industrier Maskinarbeten Special ljus som LED-Ljus BC Håltagning AB Hörntorpsvägen 1 B, Bålsta Tel: , Borrning, Sågning, Betonghåltagning, Betongsågning, Betongslipning Lyckeby Construction AB Box 129, SIMRISHAMN Tel: , Fax: For optimum solutions in manufacturing of fillers, adhesives and sealants Tierps Kommun Centralgatan 7, Tierp Tel: Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö och att barn och ungdom är prioriterade. Närheten till kusten och Gävle, Uppsala, Arlanda, Stockholm gör Tierp till en idealisk plats att leva och bo i. I Tierps kommun råder ett företagarvänligt klimat och ett omväxlande näringsliv med både stora och små företag. Vi kan skryta med att ha en positiv inflyttning. Meltolit AB Södra Långebergsgatan 18, Västra Frölunda Tel: , Fax: Tillhandahåller samtliga typer av lod och svetselektroder för gas- och Tig/Mig/MMA-svetsning av stål, rostfritt, aluminium och andra metallegeringar. Centro Kakel & Klinker AB Girovägen 3, JÄRFÄLLA Tel: , Kakel & Klinker Möbler & Inredning Montage Consult Produktion AB Strömfallsvägen 34, Tyresö Tel: , Fax: Ett av sveriges ledande företag inom montage av industrihallar. Företaget är rikstäckande och har svetskompetens och kvalitetssystem. Våra kunder är allt ifrån halleverantörer, tillbyggare och byggentrepenörer, i stort sett alla verksamma företag i branschen.

18 Branschregistret FÖRETAG I FOKUS Fler företag hittar du på KA VVS Service AB Mekanikervägen 1, TULLINGE Tel: , VVS-installationer. Alla slags VVS-arbeten samt golvvärme och bergsvärme. Helhetslösningar för badrum. Kustbostäder AB Oxelösund Tel: Välkommen till Kustbostäder i Oxelösund Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna. Närheten till havet och naturen. Närheten till E4:an och flygplatsen Skavsta. Närheten till Stockholm och Mälardalen gör Oxelösund till en boendeort som kan attrahera de flesta. Och allt fler börjar upptäcka Oxelösund. Kustbostäder är Oxelösunds största fastighetsföretag CASAB Fasad & Bygg AB Box 699, Nacka Tel: , Fax: Fasadputs, fasadrenovering, fuktskadade fasader, tilläggsisolering, murning och ställningar. CASAB utför alla arbeten med högsta kvalitet och med teknik anpassad för just er fasad. SELGA Box 103, Älvsjö Tel: , Fax: Elgrossist - en av landets ledande inom branschen Storel AB LILLA EDET Tel: , Fax: Elgrossist som säljer och distribuerar produkter inom el, elektronik och IT-utrustning. Storel ingår i den internationella elkoncernen Sonepar. Storel har sitt huvudkontor i Lilla Edet AB Ängelholmshem Box 1111, Ängelholm Tel: Fax: AB Ängelholmshem- ditt bästa val för boende i attraktiva Ängelholm. AB Ängelholmshem erbjuder boende till rimlig hyresnivå. Som hyresgäst hos oss får du alltid hög kvalitet i ditt boende. Vi gör vårt bästa för att du ska känna trygghet och trivsel i ditt boende och självfallet erbjuder vi dig en god service. Om du söker lägenhet i Ängelholm är Ängelholmshem ditt bästa val. Lindab Ventilation AB Järnvägsgatan 41, Grevie Båstad Tel: Fax: E-post: www: Ventilation Kanalsystem med tillbehör, både lösningar för ventilation, värme och kyla för ett hållbart inomhusklimat. Skyddsprodukter i Sverige AB Bronsyxegatan 8, MALMÖ Tel: Fax: Skyddsrum, -material Skebobruks Bygg AB Storängsvägen 16, Skebobruk Tel: , E-post: Skyddsrumsrenoveringar, Sten - & Bergsspräckning. Fler företag hittar du på

Distribution Solutions WireSolutions. Stålfibrer. Golvtillämpningar

Distribution Solutions WireSolutions. Stålfibrer. Golvtillämpningar Distribution Solutions WireSolutions Stålfibrer Golvtillämpningar WireSolutions Stålfiberlösningar WireSolutions ingår i ArcelorMittal koncernen, världens främsta stålföretag. Enhetens viktigaste produkter

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG

SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG SPECIALIST PÅ ALLT INOM BETONG VÅRT NAMN ÄR SYNONYMT MED GRUNDLIGA BETONGARBETEN Contec startades 2007 av Patric Johansson och Johan Blomberg. Vi är specialister på allt som rör betong, men nischade på

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget Välkommen Så här läser du Byggkontakt Byggkontakt är väldigt enkel att läsa. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa PDFen. Senaste version hittar du här, www. adobe.se Du navigerar mellan sidorna

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Upplands Väsby,

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

Containrar för alla ändamål

Containrar för alla ändamål Containrar för alla ändamål miljö frakt förråd lastväxlare isolerade special kontor kyl www.containerpoolen.se Tel 020-245020 Hög service och stor kunskap Vårt affärsidé är att leverera en produkt med

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige.

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. Vi är kända under namnet Kanalfläkt. Vi omsätter i år 1 850 Mkr och har 35 dotterbolag i 21 länder med totalt 1200 anställda. Huvudkontor

Läs mer

Yrkesvux hos Hermods

Yrkesvux hos Hermods Yrkesvux hos Hermods Hej storstockholmare! I den här katalogen presenterar vi vårt utbud av Yrkeskurser för vuxna i Stockholmsområdet t ex för dig som bor i kommuner som Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka,

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Flowcrete Sweden Entreprenörer.

Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Swedens s flooring systems are installed by a highly trained, approved and licend contractor network, who offer an unrivalled rvice across Sweden. You can e a

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik!

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Ackumulatortankar och beredare för både enkla och avancerade energisystem,

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Stålfiberarmerad betong - En ekonomisk jämförelse JOHAN BENGTSSON DANIEL SIGSTRÖM. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Stålfiberarmerad betong - En ekonomisk jämförelse JOHAN BENGTSSON DANIEL SIGSTRÖM. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Stålfiberarmerad betong - En ekonomisk jämförelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JOHAN BENGTSSON DANIEL SIGSTRÖM Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Landstingsfastigheter 2012-01-17

Landstingsfastigheter 2012-01-17 Landstingsfastigheter 2012-01-17 Jönköpings län 336 000 invånare 13 kommuner Inom 35 mils radie bor 80 procent av Sveriges befolkning I länet finns Sveriges mest omfattande länsjärnvägsnät Landstingsfastigheter

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare 1 Vanliga fasadskador 2 Frostskador (bild 1) Fogskador (2) Kemisk nedbrytning Korrosionssprängning (3) Biologisk nedbrytning

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp

Nettoprislista. Anbudsområde H Värdeskåp Nettoprislista Anbudsområde H Värdeskåp Värdeskåp Välkommen till Informa Vårt sortiment I vårt värdeskåpssortimentet finns brand- och inbrottsklassade värdeskåp samt säkerhetsskåp tillverkade enligt högsta

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA FRISTÅENDE BYGG & FASTIGHETSTIDNING GRUNDAD 1972. Välkommen. Så här läser du Byggkontakt

SVERIGES STÖRSTA FRISTÅENDE BYGG & FASTIGHETSTIDNING GRUNDAD 1972. Välkommen. Så här läser du Byggkontakt Byggkontakt SVERIGES STÖRSTA FRISTÅENDE BYGG & FASTIGHETSTIDNING GRUNDAD 1972 #6 - Utskick 8 Välkommen Så här läser du Byggkontakt Byggkontakt är väldigt enkel att läsa. Du behöver Acrobat Reader för att

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Välkommen till Dematek

Välkommen till Dematek 2 Välkommen till Dematek Din samarbetspartner inom materialhantering Dematek grundades 1994. Vi är idag fler än 50 anställda. Vi utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta

Läs mer

Tradition och avancerad hantverksskicklighet

Tradition och avancerad hantverksskicklighet MÄSTARE PÅ GLAS Fastigheten Kungsgatan 1900-1958 Severin Ferm Carl-Wilhelm Persson Tradition och avancerad hantverksskicklighet 1894 startade bildhuggaren Severin Ferm tillsammans med förgyllaren och glasmästaren

Läs mer

2400mm. Vi kan golv i alla former!

2400mm. Vi kan golv i alla former! 2400mm Vi kan golv i alla former! Vi kan kalla oss proffs Att kalla sig proffs betyder inte bara att man är mycket skicklig på sitt jobb och lämnar ett högkvalitativt resultat efter sig, det innebär också

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Swerock Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till byggindustrin. Med ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet

Läs mer

Nettoprislista. Anbudsområde E Förvaring

Nettoprislista. Anbudsområde E Förvaring Nettoprislista Anbudsområde E Förvaring Förvaring Välkommen till funkab Vårt sortiment Förvaring skapar utrymme och möjlighet att skapa ordning och reda samtidigt som den inger ett lugnt och snyggt visuellt

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Underhållsfria fönster

Underhållsfria fönster Underhållsfria fönster Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris? UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER Vi menar det. När du ska investera i dörrar eller fönster, så är inköpspriset en viktig del. Vi har inte

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer