Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT"

Transkript

1 Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

2 Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik ersättas med fiber. Därför expanderar nu Svenska Fibernät sitt fibernät med utbyggnad i kommunen. Fiberanslutning är en långsiktig kommunikationslösning och en mycket god investering. Fiberns kommersiella och tekniska livslängd beräknas till minst 40 år. Våran satsning är långsiktig! Varför är det så viktigt med fiber? Utvecklingen går mot att all form av kommunikation och information överförs digitalt. Samtidigt ökar utbudet, interaktiviteten och den tekniska kvaliteten så att behovet av bandbredd (mängden data som kan överföras varje sekund) till hemmen stiger i snabb takt. Det ställs också högre och högre krav på korta svarstider över Internet. Med fiber får du tillgång till den absolut bästa svarstiden jämfört med koppar och mobilt bredband. Ef tersom behovet av pålitliga och snabba kommunikationer ökar i takt med användning av tjänster på Internet och distansarbete har regeringen satt ett bredbandsmål med ambitionen att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll ha tillgång till datauppkoppling på minst 100 megabit per sekund. Digitala signaler kan överföras på flera olika sätt (radiosignaler och i olika typer av kablar) men den enda teknik som klarar behoven för ett modernt hushåll idag och inom överskådlig framtid är optisk fiber. En enda fiber klarar flera parallella strömmar/kanaler av högupplöst video, telefonsamtal, onlinespel och intensiv Internetanvändning samtidigt.

3 Nu fortsätter utbyggnaden till landsbygden Med start 2015 börjar vår storsatsning på att ansluta landsbygden. Vi vill att ni som bor på landet också ska ha tillgång till lika bra och moderna bredbandstjänster som boende i städer haft länge. Med en fiberanslutning till din gård eller villa får du snabbare Internet (upp till 1000 Mbit/s), billigare telefoni (IP-Telefoni från 0 kr per månad}, skarpare Digital-TV och On-Demand filmer samt möjlighet att använda alla de nya TV-tjänster som nu lanseras via Internet. Uppgraderingen till fiber sker nu snabbt över hela landet. Över en miljon hushåll har redan möjlighet till att få 100 Mbit/s och i områden där fiberutbyggnad pågår visar statistik att över 70 procent väljer att uppgradera sin fastighet. Vi tror på valfrihet och därför kommer alla som ansluts ingå i Svenska Fibernät öppna nät. Eftersom vi har ett öppet nät kan du som kund välja mellan ett flertal leverantörer utan långa bindningstider. Fördelar med öppet fibernät: Framtidssäkert - Med en fiberanslutning kommer du alltid ha tillräckligt med bandbredd för alla framtida tjänster. Höjer r:narknadsvärdet på din fastighet. Du spar pengar. Ett öppet fibernät borgar för konkurrens med sänkta månadskostnader för bredband och tpipfoni. Valfrihet bland tjänsteleverantörerna, inga långa bindningstider. Är du inte nöjd med en leverantör så byter du!

4 Öppet för valfrihet och kvalitet Varje hushåll som är anslutet till ett öppet stadsnät väljer helt fritt mellan olika leverantörer av nättjänster och eftersom Svenska Fibernät är både öppet och neutralt är alla leverantörer välkomna. Att separera det fysiska nätet från tjänsterna innebär konkurrens. Det ger konsumentmakt som driver leverantörerna att bli ännu bättre. Är du av någon anledning inte nöjd med din leverantör kan du snabbt och enkelt byta till en annan. Svenska Fibernät äger och ansvarar för den fysiska infrastrukturen i form av fiberoptiska kablar men också för den utrustning som behövs för att det ska gå att leverera högkvalitativa tjänster. Nätet fungerar som en marknadsplats där slutkunderna väljer fritt bland leverantörerna. Därför kommer vi själva inte att erbjuda egna tjänster till privat- och småföretagskunder. Så garanteras ett neutralt och oberoende öppet nät. Konceptet med öppna nät är etablerat sedan länge och har på senare år vuxit kraft igt till närmare en miljon hushåll anslutna till öppna nät runt om i Sverige. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) rekommenderar sina medlemmar att erbjuda öppna nät i sina fastigheter för att ge de boende valfrihet. Många styrelser i bostadsrättsföreningar och sa mfä lligheter vä ljer att etablera öppna nät i sina föreningar för att ge varje medlem möjlighet att välja den leverantör och typ av tjänst de själva vill och anser rimligt att betala för.

5 Mer ekonomiskt än ADSL och4g I Svenska Fibernät finns många konkurrerande leverant örer av främst bredband/internet, fast telefoni och digital-tv. Tack vare fiberteknikens höga kapacitet är lnternet anslutning på upp till 1000 Mbit/s möjlig. Det är fyrtio till hundra gånger snabbare än dagens vanligaste anslutning, A DSL över telejacket. Kopparbaserade tjänster som ADS L är också avståndsberoende. Bor du inte nära telestationen kan du inte få de utlovade hastigheterna. Det fiberoptiska nätet har inga avståndsbegränsningar. Det finns också pengar att spara. Fast telefoni över fiber fungerar precis som över det gamla kopparnätet men du kan ofta teckna abonnemang helt utan fast månadsavgift och spar därmed de 165 kronor per månad som Telia Bas kost ar. Även om du redan idag har IPt elefoni hemma men använder kopparnätet för ditt bredband så betalar du en extraavgift eft ersom Telia/ Skanova tar ut avgift för kopparledningen av din bredbandsleverantör. Ett typiskt pris för en 100 Mbit/s ln:ernettjänst +telefoni i ett öppet nät är mellan 197 kr och 290 kr per månad. Förutom att du får en mycket bättre tjänst på 100 Mbit/s jämfört med en vanlig 24 Mbit/s ADSL via kopparnät et som kostar ca 349 kr/mån så kan du också spara 165 kr per månad genom att gå över till Telefoni via fiber också (sk IP-Telefoni). Med detta räkneexempel (197 kr/mån 100 Mbit/s bredband + telefoni) sparar du totalt 317 kr per månad. Vad betalar du idag? Du hittar också det mest a i TV-väg hos leverantörerna i vårt nät. Många kanaler och olika paketeringar finns att välja på och mycket är i HO. Mycket av innehållet i de vanliga TV-kanalerna finns nu också tillgängliga direkt över Internet via playtjänster somt ex SVT Play, ViaPlay, TV4 Play och Net flix. För dagsaktuell information om utbud och leverantörer så hänvisar vi till vår webbplats Vi själva säljer inga sl utkundstjänster utan vi upplåter vår infrastruktur så att tjänsteföretagen kan leverera till slutkunderna på bra och rättvisa villkor.

6 Typiska abonnemang och prisexempel För att ge en uppfattning om tjänster och priser presenterar vi några exempel från våra innehållsleverantörer nedan. Ofta brukar dessutom leverantörerna paketera Internet, tv och telefoni som gör att priset blir än mer förmånligt. Paketen kallas ofta triple-play erbjudande. Internet (ingen bindningstid, endast 1-3 m ån uppsägningstid) Svenska Fibernät sätter inte slutkundpriserna utan det gör leverantörerna själva i konkurrensen på marknaden. I tabellen nedan presenteras några exempel på vanliga abonnemang med olika bandbredd och typiska månadsavgifter i öppna nät av samma typ som Svenska Fibernät. Tjänst Internet 10/10 Mbit/s Internet 100/10 Mbit/s Internet 100/100 Mbit/s Internet 1 000/100 Mbit/s Pris per månad kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån Telefoni Telefoni via bredband (även kallat IP-telefoni) är ett mer kostnadseffektivt sätt att ha fast telefon hemma. Du kan använda dina gamla telefoner precis som tidigare. Du kopplar telefonen till en adapter som sedan skickar signalerna via bredbandet. Telefoni kostar vanligtvis mellan 0 ulh 3 5 kr i fast avgift per månad och sedan betalar du bara för det du ringer för. TV (oftast en bindningstid p å m ånader då leverantör oftast bjuder på en digitalbox) TV via bredbandet (även kallat IP-TV) fungerar precis som digital-tv och har samma höga kvalitet. En fördel är att du dessutom enkelt kan hyra film via fjärrkontrollen. Filmerna laddas då ner via bredbandet till din TV-box och du ser filmen och kan pausa när du vill. Priserna på TV-paket är ungefär desamma som om du köper dessa via kabel-tv, satellit eller via det marksända nätet. Leverantörer Svenska Fibernät har avtal med de största leverantörerna inom öppna nät i Sverige. Alla företag är inte så välkända utanför öppna nät eftersom de i huvudsak marknadsför sig mot hushåll som har tillgång till öppna nät. Tillsammans har dessa leverantörer över nöjda kunder i öppna nät runt om i Sverige och deras kundtjänstavdelningar har lång erfarenhet av att hjälpa privatkunder. Läs gärna mer om leverantörerna på deras egna hemsidor. Se länkar nedan. De mer välkända varumärkena inom bredband, telefoni och TV utanför öppna nät har senaste året ökat sitt intresse för de öppna näten. Svenska Fibernät hoppas under året även fylla på med fler stora aktörer somt.ex. Bredbandsbolaget. De öppna näten i Sverige ansluter nu mer än en miljon hushåll och det är en växande marknad som ingen leverantör vill stå utanför. - 13AHtHtOr Bredband2 TYFDn BOXER ' VIASAT comhem 3 l NETatONCE ~bredbands " ~ bolaget

7 Frågor och svar Varför ska jag välja detta när jag är nöjd med hur allt fungerar idag? Utbudet på Internet ökar snabbt och därmed behovet av en snabb, framtidssäker fiberanslutning. Passar du på nu i samband utbyggnationen i ditt område är anslutningspriset betydligt lägre än om du väljer att vänta och ansluta senare. Vad är månadskostnaden till er om man är ansluten men inte utnyttjar några tjänster? Till Svenska Fibernät betalar man endast anslutningsavgiften, alltså ingen löpande avgift. Man betalar sedan endast för de tjänster man beställer till den tjänsteleverantör man valt. Det är alltså inte nödvändigt att beställa någon tjänst av våra tjänsteleverantörer, utan man ka n se anslutningen som en investering som höjer värdet på fastigheten och börja använda det när man så vill. Finns det möjlighet till avbetalning? Ja, du kan välja att antingen betala allt mot faktura efter installationen eller att då delbetala per månad. Du betalar dock ingenting förrän din fiber är installerad och kla r att användas. Kan ni installera fler uttag inomhus? Det ingår ingen dragning inomhus eftersom olika fastighetsägare vill ha det väldigt olika. Vi kan genom vår entreprenör erbj uda installation av önskat antal datauttag inom er fastighet, kostnad för detta tillkommer. Kan jag vänta med att ansluta mitt hus? Du kan vänta, men priset nu i samband med anslutningen av hela området är betydligt lägre. Kan jag påverka var på tomten det grävs? Ja, men vi rekommenderar den kortast möjliga vägen och att undvika "hårda" ytor såsom exempelvis asfalt. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan fiber och ADSL? ADSL: I dagsläget är de flesta hus anslutna till bredband via telefonjacket, så kallat ADSL. Hastigheten är oftast 24/1 Mbit/s, dvs. 24 Mbit/s i nedströmshastighet (när man t.ex. laddar ner en hemsida eller fil) och 1 Mbit/s i uppströmshastighet (när man t.ex. skickar iväg ett mail). Dock varierar hastigheten väldigt mycket beroende av avståndet mellan fastighetens första telefonjack och telefonstationen. Är avståndet t.ex. 2000m så kanske man endast får en hastighet om 12 Mbit/s i nedströmshastighet och 0, 7 Mbit/s i uppströmshastighet. Svarstiderna med ADSL är oftast väldigt höga eftersom det är många utrustningar på vägen och både kvaliten på kopparledningarna och avståndet spelar en väldigt stor roll. Att svarstiderna är höga med ADSL gör t.ex. att svtplay och andra streamingtjänster buffrar, det tar alltså lång tid att få hem materialet i realtid t ill sin dator i hemmet. FIB ER: Nuförtiden installerar man inte längre kopparnät (ADSL) i nybyggda fastigheter utan man installerar f iber eftersom det är framtidssäkert. Med fibertekniken är hastigheten obegränsad, Svenska Fibernät skulle i praktiken kunna leverera 1 O 000/ Mbit/s till en enstaka fastighet. Det enda som begränsar är utrustningen i fiberkabelns vardera ände, vilken är lätt att byta ut eftersom fiberkabeln redan är på plats. Svarstiderna med fiber är väldigt korta eftersom det är byggt på ett annat sätt än ADSL-tekniken, med fiber passerar man oftast färre utrustningar och hastigheterna är mycket högre än ADSL. Eftersom ADSL-tekniken har begränsningar och det blir mer och mer tjänster via Internet (t.ex. ViaPlay, Netflix, SVT sänder sina kanaler online på svtplay osv.) så kommer kopparledningarna på sikt att helt ersättas med fibertekniken. Hur ser tidplanen ut? Så snart vi fått in tillräckligt antal beställningar i ett område påbörjas fiberutbyggnaden. Dessutom krävs markavtal överallt där fibern ska förläggas. Vi ansluter JUSt de fastigheter som beställt inom det aktuella området. Om du läser denna broschyr utan att ha fått den hemskickad till din fastighet och önskar att vi bygger ut fibernätet i ditt område får du gärna göra en intresseanmälan på vår hemsida, Intresseanmälan är inte bindande, men kan skynda på byggnationen i ditt område och flytta upp området i prioritet; så prata gärna med grannar, och bekanta. Hur agerar ni mot markägare där ni ska gräva? All grävning förutsätter ett markavtal med ägaren, liksom att tillstånd ges att fibern får ligga i marken. Vi har möten och kontakt med markägarna i god tid innan grävning börjar. På landet vill vi dessutom jobba med en lokal projektgrupp för förankring o ch avstämning att det går att gräva där vi tänkt. Hur kan jag marknadsf öra avstyckade tomter med fiber? Om du vet att ni ska stycka av tomter och byg ga hus men vet att det inte kommer vara färdigbyggt då vi påbörjar anläggningen av fibernätet, så kan du informera vår projektör om hur många hus/ tomter som skal l byggas i sa mband med din tomtprojektering. Vi kommer då att förbereda med kanalisation/tom rör kostnadsfritt. Dock kommer det givetvis att kosta när ni sedan vill ansluta husen. Hur ska jag göra om jag planerar att bygga hus i området? Kommer huset att vara klart i samband med f iberanläggningen i området så är det bara att fylla i beställningsblanketten och skicka in med svarsposten, precis som vanligt. Är huset däremot inte färdigt innan fiberanläggningen påbörjas så kan du ta kontakt med projektledaren i området, alternativt med vår kundtjänst och informera att du planerar att bygga hus, vi kommer då förbereda med kanalisation/tom rör kostnadsfritt. Dock kommer det givetvis att kosta när ni sedan vill ansluta huset t ill fibernätet. Är beställningen bindande? Uag kommer nog att sälja mitt hus) Ja, beställningen är bindande 1 24 månader. Har du sålt ditt hus innan fibernätet är fä rdigbyggt så är beställningen fortfarande bindande. Oftast brukar köparen alltid vara intresserad av en fiberanslutning och vidare brukar säljaren och köparen komma överens om vem av parterna som ska ta kostnaden för fiberanslutningen. I det fa ll köparen ska stå för kostnaden måste en överlåtelse av beställningen göras som bägge parter undertecknar och skickar in till Svenska Fibernät. 7

8 Om Svenska Fibernät Svenska Fibernät ingår i IP-Onlygruppen och etablerades under Affä rsiden är att erbjuda framtidssäkra fiberanslutningar för snabb och prisvärd kommun ikation till alla hushåll och företag i områden där vi är aktiva. Idag ingår Svenska Fibernät i IP-Onlygruppen. IP-Only driver ett nordiskt fibernät och levererar kapacitet till några av världens största operatörer och företagskunder med extrema krav. SVENSKA FIBERNAT EN DEL A V IP ON LY Svenska Fibernät, S:t Persgatan 6, , Uppsala Tel:

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp.

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp. Bakgrund och syfte Många samfälligheter och bostadsrättsföreningar har koppar- eller koaxnät som börjar närma sig slutet av dess livslängd. Föreningarna står inför ett antal beslut där det gäller att identifiera

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Fiber for bredband TV a telefoni

Fiber for bredband TV a telefoni 4 Forshaga kommun Fiber for bredband TV a telefoni, ha nara till djur och natur, men anda ha samma forutsattningar till kommunikation som de som bor pa stqfre orter. Det amivskvalitet." 2 Fiberoptiskt

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter

FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter Bredband i samverkan i Kristinestad Ulf Grindgärds November 2006 1 2 Ett lokalt digitalt nätverk KrsNET blir ett kommunikationsnät

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen.

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur för TV, telefoni och bredband i Härjedalen. Ett öppet fibernät som ger dig full frihet. Välkommen till stadsnätet i fjällvärlden. Härjeåns Fibernät är

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer