Välkommen till Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn 1 3 april 2009!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn 1 3 april 2009!"

Transkript

1 Nordisk Museikonferens i Malmö och 1 3 april

2 Välkommen till Nordisk Museikonferens i Malmö och 1 3 april 2009! För första gången någonsin arrangeras en gemensam nordisk museikonferens. Riksförbundet Sveriges Museer är huvudarrangör och samarbetar med Norges Museumsforbund och Organisationen Danske Museer. Även Finlands Museiförbund har deltagit i arbetet. Deltagare från dessa organisationer samt från Island, Åland, Färöarna och Grönland hälsas välkomna till konferensen! Temat för Nordisk Museikonferens 2009 är klimatförändring. Programmet har fokus på det gemensamma ansvaret för vår miljö men också på nödvändigheten av en mental klimatförändring för att kunna möta de förändringar som pågår i samhället. Lars Amréus Målfrid Snörteland Jens Henrik Sandberg Riksförbundet Sveriges Museer Norges Museumsforbund Organisationen Danske Museer Varmt tack till våra bidragsgivare Region Skåne, Malmö stad, Nordiska Kulturfonden, Riksutställningar, Malmö Museer 2 3

3 Välkommen till Slagthuset i Malmö och den första nordiska museikonferensen! Program för seminarier torsdag DEN 2 APRIL Museerna i ett nytt klimat program onsdag DEN 1 APRIL Museerna, marknaden och nya konstarenor 2. Nationalismen, nordismen och museernas samlingar 3. Att mäta kvalitet 4. Rundabordssamtal om ledarskap kl kl kl Årsmöte Norges Museumsforbund Årsmöte Länsmuseernas Samarbetsråd Årsmöte Riksförbundet Sveriges museer Kaffepaus Ny pedagogik i en ny konstvärld kl Moderator: Katarina Hultling Välkomstord Lars Amréus, Riksförbundet Sveriges Museer, Jens Henrik Sandberg, Organisationen Danske Museer och Målfrid Snörteland, Norges Museumsforbund samt kulturkommunalrådet Carina Nilsson, Malmö. 6. Utställning eller föreställning 7. Konsten att förvandla besökare till användare 8. Museerna som tillväxtpotential 9. Kommunala museers samarbetsråd Hur kan museerna spela en roll i en global värld med stora problem att lösa? Hans Blix, jurist och politiker och känd för sin ledande position inom FN:s kärnenergiprogram IAEA, reflekterar över globaliseringens konsekvenser. Lunch Kaffepaus kl ca Klimatförändring i natur och kultur. En naturvetares bekännelse. Vad händer om alla museer i de nordiska länderna börjar arbeta med seriös upplysning om miljö och klimatfrågor. Professor Urban Emanuelsson, Centrum för Biologisk Mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Kultur och miljö som utvecklingsfaktorer i Öresundsregionen. Kulturkommunalrådet Carina Nilsson, Malmö, och Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev,. Förändringsarbete genom en långsiktig satsning på kultur och miljö i dialog med medborgarna. (på engelska) Direktör Mark O Neill, Arts and Museums, Glasgow Hur kan politikerna främja museernas möjligheter att ta aktiv del i samhällsdebatten och agera i miljö- och klimatfrågor? Danmarks kulturminister Carina Christensen och Sveriges kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Representant från Norges Kulturdepartement. Samtal mellan kulturministrarna och huvudtalarna Klockan Klockan Klockan Att skapa ett konstvetenskapligt kulturarv 11. Synen på människan och naturen 12. Museerna som infrastruktur för kunskapsförmedling 13. Nationell museipolitik i Norden 14. Att miljöanpassa museet. Avfärd till. Deltagarna hämtas med buss vid seminarielokalerna. Idétorg på Arkitektskolen i Särskilt program för presentationer på idétorget publiceras på den 26 januari Mottagning på Nationalmuseet i. Hemfärd från på egen hand. kl Festmiddag på Slagthuset samt utdelning av priser 4 5

4 seminarier torsdag DEN 2 APRIL Klockan Museerna, marknaden och nya konstarenor Är privata samlingar på väg att bli bättre än offentliga? Finns det beredskap och möjligheter för museerna att samspela med den samtida konsten och införliva den i samlingarna? Ett konstverk idag kan vara en ren upplevelse. Hur bevarar man en upplevelse i en museisamling och hur exponeras den. Vad behöver museerna förändra i sitt sätt att arbeta för att spela roll i konstlivet idag? Moderator: Museichef Lars Nittve, Moderna museet, Stockholm Direktör Anniken Thue, Kunstmuseene i Bergen Konsthallschef Sara Arrhenius, Bonniers konsthall, Stockholm Museichef, affilierad professor David Neuman, Magasin3 Stockholm konsthall 2. Nationalismen, nordismen och museernas samlingar Det finns ett nationalistiskt drag i framväxten av museer i Norden under senare hälften av 1800-talet. Hur förhåller sig museerna till sin historia och hur förvaltas arvet. Hur ser de framtida vägvalen ut, när nationalstaternas betydelse minskar och globaliseringen är ett faktum. Moderator: Direktör Erik Rudeng, Institusjonen Fritt Ord, Oslo Chefskonservator Inger Jensen, Norsk folkemuseum, Oslo Museichef Mette Skougaard, Frederiksborgmuseet, Frederiksborg Museichef Stefan Bohman, Strindbergsmuseet, Stockholm Intendent Helena Edgren, Finlands Nationalmuseum, Helsingfors 3. Att mäta kvalitet En diskussion om hur uppdrag till statliga, regionala och lokala museer formuleras, genomförs och utvärderas. Hur definieras kvalitet och vilka mätinstrument finns det? Hur gör man för att utvärdera begreppet hög kvalitet? Hur ser politiker på värdet av museer och kulturarv för samhällets utveckling?. Moderator: Mats Persson, vice ordförande i Riksförbundet Sveriges museer Professor Lars Strannegård, Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala universitet Kontorchef Ole Winther, Kulturarvsstyrelsen, Universitetskansler Anders Flodström, Stockholm 4. Rundabordssamtal om ledarskap Avsett endast för museichefer och deras ersättare. Hvilke utfordringer stilles museumsledelsen overfor i en verden i forandring? Inledare och samtalsledare: Museichef Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum, Oslo Kring bordet: Styresman Christina Mattsson, Nordiska museet, Stockholm Museumsdirektör Axel Christophersen, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim Bevaringschef Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, Överdirektör Risto Ruohonen, Statens Konstmuseum, Helsingfors Klockan Kaffepaus 6 7

5 Klockan Ny pedagogik i en ny konstvärld Traditionellt har konstpedagogiken ofta bestått av visning av konstnärliga objekt med tolkning av konstnärens budskap, alternativt ett samtal om vad konstverket föreställer med en ikonografisk bakgrund. Hur förberedda är museerna på sin förmedlingsroll i den digitala världen? Moderator och inledare: Professor Peter Gärdenfors, Avd. för kognitionsvetenskap, Filosofiska Institutionen, Lunds universitet Kulturskribent Dan Jönsson, Eslöv Direktör Erlend Höyersten, Sörlandets kunstmuseum, Kristiansand Konstpedagog Nana Bernhardt, Statens Museum for Kunst, 6. Utställning eller föreställning? Den snabba teknikutvecklingen erbjuder nya möjligheter för miljömässigt hållbar kommunikation. Är den traditionella utställningen, med säkerhetsmontrar, klimatisering och exklusiv ljussättning det optimala sättet för museet att arbeta utifrån utmaningen att verka klimatsmart och hållbart. Hur ser alternativen ut? På vilket sätt kan ny teknik erbjuda alternativ eller komplement till den traditionella utställningen? Moderator: Överintendent Lars Amréus, Statens historiska museer, Stockholm Professor Steven Bachelder, Avd. för spelutveckling och gestaltning, Högskolan Gotland, Visby Konstnärlig ledare Ingvar Sjöberg, Art & Technology, The Interactive Institute, Stockholm Redaktör Mårten Jansson, Riksutställningar, Visby Medarrangör: Riksutställningar 7. Konsten att förvandla besökare till användare. Hur kan nya medier användas för att göra museernas kunskap tillgänglig. Vad behöver förändras i museernas attityd till besökarna för att man på rätt sätt skall kunna besvara nya frågor och nå människor som inte kommer till våra hus. Moderator: Museikoordinator Christina von Arbin, Stockholm Enhetschef Ingrid Nilsson, Malmö Museer, Malmö Projektdirektör Arvid Esperö, Rockheim Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Trondheim Projektforskare Merete Sanderhoff, Statens Museum for Kunst, 8. Museerna som tillväxtpotential (PÅ ENGELSKA) I Sverige, Norge och Danmark har museerna sammanlagt mer än 35 miljoner besökare. Majoriteten av besökarna kommer från den egna regionen. I England är museer de mest attraktiva besöksmålen för turister, vilket gör museerna till en viktig tillväxtfaktor. Detta gäller även för de nordiska länderna. Men hur tar man vara på museernas potential i de nordiska länderna? Moderator: Museichef Robert Sjöö, Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle Landshövding Göran Tunhammar, Skåne län Marknadschef Trude Arnesen, Maihaugen, Lillehammer Professor Tony Travers, London School of Economics Museichef, adjungerad professor Christian Gether, Arken, VD Thomas Brühl, Visit Sweden, Stockholm 9. Medlemsmöte för Kommunala Museers Samarbetsråd Klockan Lunch 8 9

6 Klockan Att skapa ett konstvetenskapligt kulturarv Malmö Konstmuseum har byggt upp en mycket kvalificerad samling av nordisk samtidskonst under de senaste två decennierna. Konstmuseichefen är den som konsekvent genomfört detta. Det är således han som skapat detta kulturarv och som också gjort Malmö Konstmuseum till en viktig aktör och maktfaktor på konstmarknaden. Sessionen tar upp frågan om vilket kulturarv man skapar och för vem. Moderator: Överintendent Solfrid Söderlind, Nationalmuseum, Stockholm Museichef Göran Christenson, Malmö Konstmuseum Direktör Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst, ; Direktör Åsmund Thorkildsen, Drammens museum Konstmuseichef Janne Gallen-Kallela Sirén, Helsingfors stads konstmuseum 11. Synen på människan och naturen Malmö Museer projekterar en temautställning med ovanstående arbetsnamn. Målet med utställningen är att besökarna skall engageras att agera i fråga om ansvaret för vår framtida miljö. Kan museisamlingarna användas på ett sätt som har relevans idag? Kan detta bidra till att samarbete sker i nya konstellationer? Moderator: Museichef Göran Larsson, Malmö Museer Inredningsarkitekt Mattias Lindh, White Arkitekter, Göteborg Kommunalråd Carina Nilsson, Malmö Direktör Marit Anne Hauan, Tromsö museum Universitetsmuseet. 12. Museerna som infrastruktur för kunskapsförmedling? (PÅ ENGELSKA) Stora och små museer finns på många håll. Museer har stor trovärdighet. Hur kan museerna användas för att på ett klokt och ansvarsfullt sätt påverka samhället i riktning mot ett starkare ansvarstagande för våra gemensamma naturresurser? Vilka krav kan medborgarna ställa på museerna? Moderator: Överintendent Jan-Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm Professor Erland Källén, Avd. för meteorologi, Stockholms universitet Riksdagsledamot Marie Granlund, Malmö, ordförande i Riksdagens utbildningsutskott Vice direktör Sharon Ament, Natural History Museum, London 13. Nationell museipolitik i de nordiska länderna Företrädare för nationella myndigheter eller motsvarande redovisar nationell museipolitik och organisation i fyra nordiska länder. Myndighetsstruktur och beslutsvägar ser väldigt olika ut och man har gjort olika vägval. Vad kan man lära av varandra? Skulle ett bredare samarbete mellan våra länder kunna skapa nya möjligheter till utveckling? Moderator och inledare: Kulturråd Anna-Maija Marttinen, Helsingfors Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO, en introduktion om offentlig förvaltning i ett historiskt perspektiv med tonvikt på kultur och museer Förlagsdirektör Eva Swartz-Grimaldi, ordförande i Kulturutredningen, Stockholm Stortingsledamot Olemic Thommessen, Oslo Direktör Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, Utfrågare: ordförandena i de tre museiförbunden, Solfrid Snörteland, Norge, Jens Henrik Sandberg, Danmark och Lars Amréus, Sverige. 14. Att miljöanpassa museet Hur kan man förändra museet som arbetsplats för att möta kraven på långsiktigt hållbar utveckling? Vad innebär det att ta konsekvenserna av ett genomgående miljötänkande för all typ av verksamhet? Var behöver museerna tänka nytt? Moderator: VD Lena Embertsén, Toms Tits Experiment, Södertälje Konstnärlig ledare Måns Lagerlöf, Ung scen i öst, Linköping Direktör Gerd Johanne Valen, Verdenssenter for bergkunst - Alta museum IKS Bevaringschef Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, Museidirektör Ann Follin, Tekniska museet, Stockholm 10 11

7 torsdag DEN 2 APRIL fredag DEN 3 APRIL Arkitektskolan Idètorg på det nordiska vårmötet berätta för kollegor om idéer på gång! Representanter för museer, som är medlemmar i något av de nordiska museiförbunden, inbjuds att presentera någon idé som knyter an till temat för den nordiska museikonferensen. Programgruppen utgör jury och väljer ut vilka som får presentera sitt projekt. Det ryms 36 presentationer i tre parallella sessioner. Följande kriterier gäller för deltagande: 1 Representant för ett medlemsmuseum. 2 Tydligt samband med temat för konferensen: Museerna i ett nytt klimat. 3 Alla aspekter av museiarbetet kan representeras. 4 Idén kan vara nyligen genomförd, på gång eller avsedd att genomföras senast före 1 september 2009, d.v.s. under tidsspannet 1 januari september Presentationen skall vara högst 10 minuter lång. 6 Presentationen skall vara digital, högst 2 MB och levereras på dvd eller cd. 7 Skicka in en kort beskrivning av ditt projekt, högst 2000 nedslag i word-format, till projektledaren före 15 januari 2009, som underlag för juryns urval. 8 Urvalet skall vara klart 20 januari Information om vilka förslag som går vidare publiceras på webbplatsen. Meddelande sänds till de utvalda förslagsställarna. 9 Material om de 36 utvalda idéerna skall sändas in till projektledaren på dvd- eller cd-skiva senast 29 februari Tre vinnare kommer att utses av juryn/programgruppen. Prisutdelning sker på mottagningen i. Bidragen och vinnarna publiceras på förbundens webbplatser. Välkommen att sända in en kort presentation för juryn till projektledaren Anne Louise Kemdal, senast den 15 januari Presentationen skall vara i word-format och omfatta högst 2000 nedslag. M ö t e n o c h e x k u r s i o n e r Begränsat deltagarantal tilll exkursionerna kl Malmö Museer 1. MEDLEMSMÖTE SVENSKA ICOM 2. BRÖD Norsam nätverket för samtidsdokumentation och forskning vid museer i Norden, inbjuder till diskussion om ett nytt, nordiskt samarbetsprojekt. Många viktiga samhällsfrågor är kopplade till våra konsumtionsvanor och villkoren för produktion och distribution av mat. Bröd är ett centralt livsmedel som erbjuder ett otal infallsvinklar för museerna. Norsam vill med det här seminariet presentera och inbjuda till deltagande i ett projekt med fokus på bröd. kl Malmö Museer kl MEDLEMSMÖTE NORSK ICOM 4. KULTURARVSFÖRVALTNING I KLIMATFÖRÄNDRINGENS SKUGGA Nordiska Konservatorsförbundet, svenska sektionen (NKF-S) inbjuder till diskussion kring innebörden av klimatförändringen och dess följder för vårt kulturarv, speciellt för den del av detta som förvaras på museer och i andra samlingar. Försurningar, skyfall, höga vattenstånd, storm, ökad luftfuktighet vilken beredskap har museerna för att möta framtidens klimatförändringar och hur kommer konservatorns roll att förändras? 5. STADSVANDRING I MALMÖ FRÅN KOCKUMS VARV TILL TURNING TORSO Gentrifieringen i Malmö hamn har nått långt. På tio år har Kockums gamla varvsområde förvandlats helt. Temavandring i området och besök i olika byggnader och miljöer. 6. STORSKALIG INDUSTRI SOM KULTURARV Besök på Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Guidad tur i kärnkraftverket, därefter en diskussion om hur avvecklingen av verket skall genomföras. Målet är att landskapet skall återskapas med den miljö som fanns innan kärnkraftverket kom till. Kostnad 250 sek 12 13

8 kl kl kl kl fredag DEN 3 APRIL 7. KOLDIOXIDNEUTRALA MAGASIN Med udgangspunkt i et besøg i Nationalmuseet i Danmarks omfattende museumsmagasiner i Brede-området, nord for København, fremlægges de nyeste perspektiver for miljømæssigt bæredygtige museumsmagasiner med udgangspunkt i helt ny forskning i opbevaring og klimastyring. Kostnad 275 sek 8. KONSTPEDAGOGIK FÖR UNGA Studiebesök på Statens Museum for Kunst i. Kostnad 250 SEK Heldagsexkursioner 9. TYCHO BRAHE-MINNENA PÅ VEN Under 1500-talet fanns Europas främsta forskningscenter inom astronomi, meteorologi och kartografi på Ven. Besök på Tycho Brahe-museet i f.d. Allhelgonakyrkan, den rekonstruerade renässansträdgården och vandring längs Tycho Brahes planetstig. Kostnad 375 sek 10. KRISTIANSTAD BIOSFÄROMRÅDE Delar av Kristianstad ligger under havsytans nivå. Vattendrag, hav och våtmarker har stor betydelse för stadens framtid. Besök på Regionmuseet, visning av borgen Lillöhus och landskapet mellan Lillö och Kristianstad, besök i Tivoliparken i centrala staden med Naturrum samt resa med tåg på museijärnvägen till Åhus, där frågor om klimat och erosion som hot mot landskapet diskuteras. Kostnad 500 sek 11. FREDRIKSDALS MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR Markerna på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg brukas enligt 1800-talets kretsloppsanpassade sätt. Naturliga inslag är ekologisk odling, slåtter, lantrashusdjur, äldre sorter av köksväxter och fruktträd. Med avstamp i det gamla kulturlandskapet ges exempel på hur museet kan inspirera till ett medvetet förhållningssätt kring den betydelse vårt val av mat har för klimatet. Kostnad 350 sek 12. klosterhistoria OCH KLOSTER I NUTID Besök på Gråbrödraklostret i Ystad, som nu är stadsmuseum, samt på Benediktinerklostret Mariavall utanför Brösarp på Österlen. Diskussion om det andliga kulturarvet, klostrens engagemang för miljöarbetet i regionen och hur klosterarvet lever kvar i museiverksamheten idag. Visning och gudstjänst på Mariavall. Kostnad 400 SEK PRAKTISK INFORMATION Tid och plats Onsdagen den 1 april 2009 på Slagthuset i Malmö Torsdagen den 2 april 2009 i Malmö och Fredagen den 3 april i Malmö, Skåne och sregionen Anmälan Sista anmälningsdag 10 mars 2009 Låg deltagaravgift vid anmälan senast den 15 januari Begränsat deltagarantal. Vårmöte 2009 Kostnad Låg avgift medlemmar SEK % moms SEK 550, totalt inkl moms SEK Avgift för icke medlemmar SEK % moms SEK 675, totalt inkl moms SEK För anmälningar som kommer in efter den 15 januari 2009 betalas ett tillägg om SEK 400 plus moms. Hotell Destination Öresund har preliminärbokat hotell för konferensdeltagarna för bokning senast 1 mars 2009, Vårmöte 2009 Reseinformation Malmö Airport/Sturups flygplats ligger ca 30 km från Malmö. Det finns regelbundna avgångar med Flygbussarna från Sturup. Enkel resa kostar 99 kr (2008) och tar ca 35 min. Flygbussarna från Sturup stannar bland annat vid Malmö Helsingborg Centralstation. Helsingör Taxipriset till/från Malmö centrum/ Malmö Airport bör Elsinore ligga mellan 340 kr och 415 kr (Taxi 97, Taxi Skåne, Taxi Kurir). Obs! Fråga efter priset E47 innan ni stiger in i taxin. Du kan också flyga till Copenhagen E55 E6 Airport/Kastrup. Tåget från Kastrup till Malmö Centralstation avgår tre gånger per timme och Lund Denmark Sweden tar ca 20 minuter via Öresundsbron. Copenhagen Malmö E22 Enkel resa kostar 95 SEK (2008). Malmö Biljett köpes på Kastrup vid nedgången Central Station till Öresundstågen. Station Tänk på att tågresa är det mest Copenhagen airport Malmö Syd Kastrup E6 miljövänliga alternativet! Information Trelleborg Frågor om anmälan, betalning och hotell m m Destination Öresund, Lars Rudbert, tel Frågor om programmet Projektledare Anne Louise Kemdal, Programgruppens ordförande Mats Persson, Generalsekreterare Tron Wigeland Nilsen, Direktör Nils Jensen, Enhetschef Ingrid Nilsson, Malmö Museer, Malmö airport E65 Ystad 14 15

9 S. Förstadsg N Dockan Östra Varvsg Turning Torso 500 m VÄSTRA HAMNEN Lilla Varvsg MalmöMässan Stora Varvsg Malmö Högskola Lärarhögskolan Skeppsbron Jörgen Kocksg 2 Carlsg 1 Slagthuset Malmö Central Station Västra Varvsg Malmöhus slott Malmöhus Castle Kungsparken Slottsparken Slottsg N. Vallg 3 Lilla torg Stortorget 4 Gustav Adolfs torg 7 8 Rådhuset/Town Hall 5 6 Baltzarsg Stora Nyg Österg Gågata Pedestrian street 1 Comfort Hotel 2 First Hotel Jörgen Kock 3 Hotel Royal 4 Rica Hotel 5 Hotell Baltzar 6 First Hotel Garden 7 Hotel Noble House 8 Scandic S:t Jörgen 9 Ibis Hotel Malmö Stadion 10 Vandrarhem Stadsbiblioteket City Library Regementsg Malmö Opera Fersens v. 10 Triangeln Konsthallen Drottningg P Föreningsg Bergsg Amiralsg Amiralsg S. Förstadsg F Flygbussar Airport Coaches Malmö airport Pildammsparken Rådmansg Destination Öresund Sista anmälningsdag 15 mars Carl Gustafsv 16 Anmäl dig och boka hotell på Vårmöte 2009! m

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

THE EUROPEAN FORUM FOR HISTORIC SITES. 22-24 October 2014. Kalmar Castle, Kalmar. Sweden 2.0 140908 CB

THE EUROPEAN FORUM FOR HISTORIC SITES. 22-24 October 2014. Kalmar Castle, Kalmar. Sweden 2.0 140908 CB THE EUROPEAN FORUM FOR HISTORIC SITES 22-24 October 2014. Kalmar Castle, Kalmar. Sweden THE EUROPEAN FORUM FOR HISTORIC SITES 22-24 October 2014. Kalmar Castle, Kalmar. Sweden. Välkommen till The European

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum

Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum Rapport Linné2007 Carl von Linnés 300-årsjubileum 1 Innehållsförteckning 3 Förord 5 Inledning 6 Bakgrund 7 Rapportens förutsättningar 8 Mål och målgrupper 10 Organisation 12 Kommunikation 16 Nationella

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

5-6 mars 2009 Elite Stadshotellet, Västerås

5-6 mars 2009 Elite Stadshotellet, Västerås seminarium om offentlig konst i ett regionalt och internationellt perspektiv Vem bestämmer över den offentliga konsten? Hur kan den förmedlas? Hur kan organisationer och enskilda medborgare påverka den

Läs mer

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin Kaxig, ung och nytänkande Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Kollektiv för kreativa tankar Malmö har gjort en resa från framgångsrik industristad till I pampiga Suellska villan i Malmö har

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2010. www.icomos.se

NYHETSBREV DECEMBER 2010. www.icomos.se NYHETSBREV DECEMBER 2010 www.icomos.se INNEHÅLL Ordföranden har ordet 2 Aktuellt 4 Sverige ratificerar den europeiska landskapskonventionen 5 Nordisk världsarvskonferens i Visby 6 Storstäder med egen karaktär

Läs mer

Kraftsamling! museisamverkan ger resultat. Betänkande från Museikoordinatorn. Stockholm 2009 SOU 2009:15

Kraftsamling! museisamverkan ger resultat. Betänkande från Museikoordinatorn. Stockholm 2009 SOU 2009:15 Kraftsamling! museisamverkan ger resultat Betänkande från Museikoordinatorn Stockholm 2009 SOU 2009:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck

BUSINESS. miljövinster. Elbilar ger stora. Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag. Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck BUSINESS NR 1 APRIL 2014 ihyllie w w w.ihy llie.s e Skånetrafiken satsar på Jojokort till företag Holmbergs ledande på miljövänligt boktryck Konfererapå och spela bowling på O Learys Företagsträff O Learys

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

NORDIC HANDSCAPE. KULTURARV I NYA FORMER

NORDIC HANDSCAPE. KULTURARV I NYA FORMER FÖRKORTNINGAR... 3 FÖRORD... 4 1 SAMMANFATTNING... 6 2 PROJEKTET... 7 2.1 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING... 7 2.2 BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER... 8 2.2.1 Uppdraget... 8 2.2.2 Utgångspunkter... 8 2.3 EKONOMI... 9

Läs mer

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Text: Tobias Harding Foto: Maria Höglund Konferensen Kultursverige 2040 hölls måndagen 31 januari 2011, kl 9.30-18.30 i Aulan, Konradsbergsgatan 7, Campus

Läs mer