Välkommen till Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn 1 3 april 2009!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn 1 3 april 2009!"

Transkript

1 Nordisk Museikonferens i Malmö och 1 3 april

2 Välkommen till Nordisk Museikonferens i Malmö och 1 3 april 2009! För första gången någonsin arrangeras en gemensam nordisk museikonferens. Riksförbundet Sveriges Museer är huvudarrangör och samarbetar med Norges Museumsforbund och Organisationen Danske Museer. Även Finlands Museiförbund har deltagit i arbetet. Deltagare från dessa organisationer samt från Island, Åland, Färöarna och Grönland hälsas välkomna till konferensen! Temat för Nordisk Museikonferens 2009 är klimatförändring. Programmet har fokus på det gemensamma ansvaret för vår miljö men också på nödvändigheten av en mental klimatförändring för att kunna möta de förändringar som pågår i samhället. Lars Amréus Målfrid Snörteland Jens Henrik Sandberg Riksförbundet Sveriges Museer Norges Museumsforbund Organisationen Danske Museer Varmt tack till våra bidragsgivare Region Skåne, Malmö stad, Nordiska Kulturfonden, Riksutställningar, Malmö Museer 2 3

3 Välkommen till Slagthuset i Malmö och den första nordiska museikonferensen! Program för seminarier torsdag DEN 2 APRIL Museerna i ett nytt klimat program onsdag DEN 1 APRIL Museerna, marknaden och nya konstarenor 2. Nationalismen, nordismen och museernas samlingar 3. Att mäta kvalitet 4. Rundabordssamtal om ledarskap kl kl kl Årsmöte Norges Museumsforbund Årsmöte Länsmuseernas Samarbetsråd Årsmöte Riksförbundet Sveriges museer Kaffepaus Ny pedagogik i en ny konstvärld kl Moderator: Katarina Hultling Välkomstord Lars Amréus, Riksförbundet Sveriges Museer, Jens Henrik Sandberg, Organisationen Danske Museer och Målfrid Snörteland, Norges Museumsforbund samt kulturkommunalrådet Carina Nilsson, Malmö. 6. Utställning eller föreställning 7. Konsten att förvandla besökare till användare 8. Museerna som tillväxtpotential 9. Kommunala museers samarbetsråd Hur kan museerna spela en roll i en global värld med stora problem att lösa? Hans Blix, jurist och politiker och känd för sin ledande position inom FN:s kärnenergiprogram IAEA, reflekterar över globaliseringens konsekvenser. Lunch Kaffepaus kl ca Klimatförändring i natur och kultur. En naturvetares bekännelse. Vad händer om alla museer i de nordiska länderna börjar arbeta med seriös upplysning om miljö och klimatfrågor. Professor Urban Emanuelsson, Centrum för Biologisk Mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Kultur och miljö som utvecklingsfaktorer i Öresundsregionen. Kulturkommunalrådet Carina Nilsson, Malmö, och Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev,. Förändringsarbete genom en långsiktig satsning på kultur och miljö i dialog med medborgarna. (på engelska) Direktör Mark O Neill, Arts and Museums, Glasgow Hur kan politikerna främja museernas möjligheter att ta aktiv del i samhällsdebatten och agera i miljö- och klimatfrågor? Danmarks kulturminister Carina Christensen och Sveriges kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Representant från Norges Kulturdepartement. Samtal mellan kulturministrarna och huvudtalarna Klockan Klockan Klockan Att skapa ett konstvetenskapligt kulturarv 11. Synen på människan och naturen 12. Museerna som infrastruktur för kunskapsförmedling 13. Nationell museipolitik i Norden 14. Att miljöanpassa museet. Avfärd till. Deltagarna hämtas med buss vid seminarielokalerna. Idétorg på Arkitektskolen i Särskilt program för presentationer på idétorget publiceras på den 26 januari Mottagning på Nationalmuseet i. Hemfärd från på egen hand. kl Festmiddag på Slagthuset samt utdelning av priser 4 5

4 seminarier torsdag DEN 2 APRIL Klockan Museerna, marknaden och nya konstarenor Är privata samlingar på väg att bli bättre än offentliga? Finns det beredskap och möjligheter för museerna att samspela med den samtida konsten och införliva den i samlingarna? Ett konstverk idag kan vara en ren upplevelse. Hur bevarar man en upplevelse i en museisamling och hur exponeras den. Vad behöver museerna förändra i sitt sätt att arbeta för att spela roll i konstlivet idag? Moderator: Museichef Lars Nittve, Moderna museet, Stockholm Direktör Anniken Thue, Kunstmuseene i Bergen Konsthallschef Sara Arrhenius, Bonniers konsthall, Stockholm Museichef, affilierad professor David Neuman, Magasin3 Stockholm konsthall 2. Nationalismen, nordismen och museernas samlingar Det finns ett nationalistiskt drag i framväxten av museer i Norden under senare hälften av 1800-talet. Hur förhåller sig museerna till sin historia och hur förvaltas arvet. Hur ser de framtida vägvalen ut, när nationalstaternas betydelse minskar och globaliseringen är ett faktum. Moderator: Direktör Erik Rudeng, Institusjonen Fritt Ord, Oslo Chefskonservator Inger Jensen, Norsk folkemuseum, Oslo Museichef Mette Skougaard, Frederiksborgmuseet, Frederiksborg Museichef Stefan Bohman, Strindbergsmuseet, Stockholm Intendent Helena Edgren, Finlands Nationalmuseum, Helsingfors 3. Att mäta kvalitet En diskussion om hur uppdrag till statliga, regionala och lokala museer formuleras, genomförs och utvärderas. Hur definieras kvalitet och vilka mätinstrument finns det? Hur gör man för att utvärdera begreppet hög kvalitet? Hur ser politiker på värdet av museer och kulturarv för samhällets utveckling?. Moderator: Mats Persson, vice ordförande i Riksförbundet Sveriges museer Professor Lars Strannegård, Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala universitet Kontorchef Ole Winther, Kulturarvsstyrelsen, Universitetskansler Anders Flodström, Stockholm 4. Rundabordssamtal om ledarskap Avsett endast för museichefer och deras ersättare. Hvilke utfordringer stilles museumsledelsen overfor i en verden i forandring? Inledare och samtalsledare: Museichef Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum, Oslo Kring bordet: Styresman Christina Mattsson, Nordiska museet, Stockholm Museumsdirektör Axel Christophersen, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim Bevaringschef Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, Överdirektör Risto Ruohonen, Statens Konstmuseum, Helsingfors Klockan Kaffepaus 6 7

5 Klockan Ny pedagogik i en ny konstvärld Traditionellt har konstpedagogiken ofta bestått av visning av konstnärliga objekt med tolkning av konstnärens budskap, alternativt ett samtal om vad konstverket föreställer med en ikonografisk bakgrund. Hur förberedda är museerna på sin förmedlingsroll i den digitala världen? Moderator och inledare: Professor Peter Gärdenfors, Avd. för kognitionsvetenskap, Filosofiska Institutionen, Lunds universitet Kulturskribent Dan Jönsson, Eslöv Direktör Erlend Höyersten, Sörlandets kunstmuseum, Kristiansand Konstpedagog Nana Bernhardt, Statens Museum for Kunst, 6. Utställning eller föreställning? Den snabba teknikutvecklingen erbjuder nya möjligheter för miljömässigt hållbar kommunikation. Är den traditionella utställningen, med säkerhetsmontrar, klimatisering och exklusiv ljussättning det optimala sättet för museet att arbeta utifrån utmaningen att verka klimatsmart och hållbart. Hur ser alternativen ut? På vilket sätt kan ny teknik erbjuda alternativ eller komplement till den traditionella utställningen? Moderator: Överintendent Lars Amréus, Statens historiska museer, Stockholm Professor Steven Bachelder, Avd. för spelutveckling och gestaltning, Högskolan Gotland, Visby Konstnärlig ledare Ingvar Sjöberg, Art & Technology, The Interactive Institute, Stockholm Redaktör Mårten Jansson, Riksutställningar, Visby Medarrangör: Riksutställningar 7. Konsten att förvandla besökare till användare. Hur kan nya medier användas för att göra museernas kunskap tillgänglig. Vad behöver förändras i museernas attityd till besökarna för att man på rätt sätt skall kunna besvara nya frågor och nå människor som inte kommer till våra hus. Moderator: Museikoordinator Christina von Arbin, Stockholm Enhetschef Ingrid Nilsson, Malmö Museer, Malmö Projektdirektör Arvid Esperö, Rockheim Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Trondheim Projektforskare Merete Sanderhoff, Statens Museum for Kunst, 8. Museerna som tillväxtpotential (PÅ ENGELSKA) I Sverige, Norge och Danmark har museerna sammanlagt mer än 35 miljoner besökare. Majoriteten av besökarna kommer från den egna regionen. I England är museer de mest attraktiva besöksmålen för turister, vilket gör museerna till en viktig tillväxtfaktor. Detta gäller även för de nordiska länderna. Men hur tar man vara på museernas potential i de nordiska länderna? Moderator: Museichef Robert Sjöö, Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle Landshövding Göran Tunhammar, Skåne län Marknadschef Trude Arnesen, Maihaugen, Lillehammer Professor Tony Travers, London School of Economics Museichef, adjungerad professor Christian Gether, Arken, VD Thomas Brühl, Visit Sweden, Stockholm 9. Medlemsmöte för Kommunala Museers Samarbetsråd Klockan Lunch 8 9

6 Klockan Att skapa ett konstvetenskapligt kulturarv Malmö Konstmuseum har byggt upp en mycket kvalificerad samling av nordisk samtidskonst under de senaste två decennierna. Konstmuseichefen är den som konsekvent genomfört detta. Det är således han som skapat detta kulturarv och som också gjort Malmö Konstmuseum till en viktig aktör och maktfaktor på konstmarknaden. Sessionen tar upp frågan om vilket kulturarv man skapar och för vem. Moderator: Överintendent Solfrid Söderlind, Nationalmuseum, Stockholm Museichef Göran Christenson, Malmö Konstmuseum Direktör Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst, ; Direktör Åsmund Thorkildsen, Drammens museum Konstmuseichef Janne Gallen-Kallela Sirén, Helsingfors stads konstmuseum 11. Synen på människan och naturen Malmö Museer projekterar en temautställning med ovanstående arbetsnamn. Målet med utställningen är att besökarna skall engageras att agera i fråga om ansvaret för vår framtida miljö. Kan museisamlingarna användas på ett sätt som har relevans idag? Kan detta bidra till att samarbete sker i nya konstellationer? Moderator: Museichef Göran Larsson, Malmö Museer Inredningsarkitekt Mattias Lindh, White Arkitekter, Göteborg Kommunalråd Carina Nilsson, Malmö Direktör Marit Anne Hauan, Tromsö museum Universitetsmuseet. 12. Museerna som infrastruktur för kunskapsförmedling? (PÅ ENGELSKA) Stora och små museer finns på många håll. Museer har stor trovärdighet. Hur kan museerna användas för att på ett klokt och ansvarsfullt sätt påverka samhället i riktning mot ett starkare ansvarstagande för våra gemensamma naturresurser? Vilka krav kan medborgarna ställa på museerna? Moderator: Överintendent Jan-Olov Westerberg, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm Professor Erland Källén, Avd. för meteorologi, Stockholms universitet Riksdagsledamot Marie Granlund, Malmö, ordförande i Riksdagens utbildningsutskott Vice direktör Sharon Ament, Natural History Museum, London 13. Nationell museipolitik i de nordiska länderna Företrädare för nationella myndigheter eller motsvarande redovisar nationell museipolitik och organisation i fyra nordiska länder. Myndighetsstruktur och beslutsvägar ser väldigt olika ut och man har gjort olika vägval. Vad kan man lära av varandra? Skulle ett bredare samarbete mellan våra länder kunna skapa nya möjligheter till utveckling? Moderator och inledare: Kulturråd Anna-Maija Marttinen, Helsingfors Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO, en introduktion om offentlig förvaltning i ett historiskt perspektiv med tonvikt på kultur och museer Förlagsdirektör Eva Swartz-Grimaldi, ordförande i Kulturutredningen, Stockholm Stortingsledamot Olemic Thommessen, Oslo Direktör Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, Utfrågare: ordförandena i de tre museiförbunden, Solfrid Snörteland, Norge, Jens Henrik Sandberg, Danmark och Lars Amréus, Sverige. 14. Att miljöanpassa museet Hur kan man förändra museet som arbetsplats för att möta kraven på långsiktigt hållbar utveckling? Vad innebär det att ta konsekvenserna av ett genomgående miljötänkande för all typ av verksamhet? Var behöver museerna tänka nytt? Moderator: VD Lena Embertsén, Toms Tits Experiment, Södertälje Konstnärlig ledare Måns Lagerlöf, Ung scen i öst, Linköping Direktör Gerd Johanne Valen, Verdenssenter for bergkunst - Alta museum IKS Bevaringschef Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, Museidirektör Ann Follin, Tekniska museet, Stockholm 10 11

7 torsdag DEN 2 APRIL fredag DEN 3 APRIL Arkitektskolan Idètorg på det nordiska vårmötet berätta för kollegor om idéer på gång! Representanter för museer, som är medlemmar i något av de nordiska museiförbunden, inbjuds att presentera någon idé som knyter an till temat för den nordiska museikonferensen. Programgruppen utgör jury och väljer ut vilka som får presentera sitt projekt. Det ryms 36 presentationer i tre parallella sessioner. Följande kriterier gäller för deltagande: 1 Representant för ett medlemsmuseum. 2 Tydligt samband med temat för konferensen: Museerna i ett nytt klimat. 3 Alla aspekter av museiarbetet kan representeras. 4 Idén kan vara nyligen genomförd, på gång eller avsedd att genomföras senast före 1 september 2009, d.v.s. under tidsspannet 1 januari september Presentationen skall vara högst 10 minuter lång. 6 Presentationen skall vara digital, högst 2 MB och levereras på dvd eller cd. 7 Skicka in en kort beskrivning av ditt projekt, högst 2000 nedslag i word-format, till projektledaren före 15 januari 2009, som underlag för juryns urval. 8 Urvalet skall vara klart 20 januari Information om vilka förslag som går vidare publiceras på webbplatsen. Meddelande sänds till de utvalda förslagsställarna. 9 Material om de 36 utvalda idéerna skall sändas in till projektledaren på dvd- eller cd-skiva senast 29 februari Tre vinnare kommer att utses av juryn/programgruppen. Prisutdelning sker på mottagningen i. Bidragen och vinnarna publiceras på förbundens webbplatser. Välkommen att sända in en kort presentation för juryn till projektledaren Anne Louise Kemdal, senast den 15 januari Presentationen skall vara i word-format och omfatta högst 2000 nedslag. M ö t e n o c h e x k u r s i o n e r Begränsat deltagarantal tilll exkursionerna kl Malmö Museer 1. MEDLEMSMÖTE SVENSKA ICOM 2. BRÖD Norsam nätverket för samtidsdokumentation och forskning vid museer i Norden, inbjuder till diskussion om ett nytt, nordiskt samarbetsprojekt. Många viktiga samhällsfrågor är kopplade till våra konsumtionsvanor och villkoren för produktion och distribution av mat. Bröd är ett centralt livsmedel som erbjuder ett otal infallsvinklar för museerna. Norsam vill med det här seminariet presentera och inbjuda till deltagande i ett projekt med fokus på bröd. kl Malmö Museer kl MEDLEMSMÖTE NORSK ICOM 4. KULTURARVSFÖRVALTNING I KLIMATFÖRÄNDRINGENS SKUGGA Nordiska Konservatorsförbundet, svenska sektionen (NKF-S) inbjuder till diskussion kring innebörden av klimatförändringen och dess följder för vårt kulturarv, speciellt för den del av detta som förvaras på museer och i andra samlingar. Försurningar, skyfall, höga vattenstånd, storm, ökad luftfuktighet vilken beredskap har museerna för att möta framtidens klimatförändringar och hur kommer konservatorns roll att förändras? 5. STADSVANDRING I MALMÖ FRÅN KOCKUMS VARV TILL TURNING TORSO Gentrifieringen i Malmö hamn har nått långt. På tio år har Kockums gamla varvsområde förvandlats helt. Temavandring i området och besök i olika byggnader och miljöer. 6. STORSKALIG INDUSTRI SOM KULTURARV Besök på Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Guidad tur i kärnkraftverket, därefter en diskussion om hur avvecklingen av verket skall genomföras. Målet är att landskapet skall återskapas med den miljö som fanns innan kärnkraftverket kom till. Kostnad 250 sek 12 13

8 kl kl kl kl fredag DEN 3 APRIL 7. KOLDIOXIDNEUTRALA MAGASIN Med udgangspunkt i et besøg i Nationalmuseet i Danmarks omfattende museumsmagasiner i Brede-området, nord for København, fremlægges de nyeste perspektiver for miljømæssigt bæredygtige museumsmagasiner med udgangspunkt i helt ny forskning i opbevaring og klimastyring. Kostnad 275 sek 8. KONSTPEDAGOGIK FÖR UNGA Studiebesök på Statens Museum for Kunst i. Kostnad 250 SEK Heldagsexkursioner 9. TYCHO BRAHE-MINNENA PÅ VEN Under 1500-talet fanns Europas främsta forskningscenter inom astronomi, meteorologi och kartografi på Ven. Besök på Tycho Brahe-museet i f.d. Allhelgonakyrkan, den rekonstruerade renässansträdgården och vandring längs Tycho Brahes planetstig. Kostnad 375 sek 10. KRISTIANSTAD BIOSFÄROMRÅDE Delar av Kristianstad ligger under havsytans nivå. Vattendrag, hav och våtmarker har stor betydelse för stadens framtid. Besök på Regionmuseet, visning av borgen Lillöhus och landskapet mellan Lillö och Kristianstad, besök i Tivoliparken i centrala staden med Naturrum samt resa med tåg på museijärnvägen till Åhus, där frågor om klimat och erosion som hot mot landskapet diskuteras. Kostnad 500 sek 11. FREDRIKSDALS MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR Markerna på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg brukas enligt 1800-talets kretsloppsanpassade sätt. Naturliga inslag är ekologisk odling, slåtter, lantrashusdjur, äldre sorter av köksväxter och fruktträd. Med avstamp i det gamla kulturlandskapet ges exempel på hur museet kan inspirera till ett medvetet förhållningssätt kring den betydelse vårt val av mat har för klimatet. Kostnad 350 sek 12. klosterhistoria OCH KLOSTER I NUTID Besök på Gråbrödraklostret i Ystad, som nu är stadsmuseum, samt på Benediktinerklostret Mariavall utanför Brösarp på Österlen. Diskussion om det andliga kulturarvet, klostrens engagemang för miljöarbetet i regionen och hur klosterarvet lever kvar i museiverksamheten idag. Visning och gudstjänst på Mariavall. Kostnad 400 SEK PRAKTISK INFORMATION Tid och plats Onsdagen den 1 april 2009 på Slagthuset i Malmö Torsdagen den 2 april 2009 i Malmö och Fredagen den 3 april i Malmö, Skåne och sregionen Anmälan Sista anmälningsdag 10 mars 2009 Låg deltagaravgift vid anmälan senast den 15 januari Begränsat deltagarantal. Vårmöte 2009 Kostnad Låg avgift medlemmar SEK % moms SEK 550, totalt inkl moms SEK Avgift för icke medlemmar SEK % moms SEK 675, totalt inkl moms SEK För anmälningar som kommer in efter den 15 januari 2009 betalas ett tillägg om SEK 400 plus moms. Hotell Destination Öresund har preliminärbokat hotell för konferensdeltagarna för bokning senast 1 mars 2009, Vårmöte 2009 Reseinformation Malmö Airport/Sturups flygplats ligger ca 30 km från Malmö. Det finns regelbundna avgångar med Flygbussarna från Sturup. Enkel resa kostar 99 kr (2008) och tar ca 35 min. Flygbussarna från Sturup stannar bland annat vid Malmö Helsingborg Centralstation. Helsingör Taxipriset till/från Malmö centrum/ Malmö Airport bör Elsinore ligga mellan 340 kr och 415 kr (Taxi 97, Taxi Skåne, Taxi Kurir). Obs! Fråga efter priset E47 innan ni stiger in i taxin. Du kan också flyga till Copenhagen E55 E6 Airport/Kastrup. Tåget från Kastrup till Malmö Centralstation avgår tre gånger per timme och Lund Denmark Sweden tar ca 20 minuter via Öresundsbron. Copenhagen Malmö E22 Enkel resa kostar 95 SEK (2008). Malmö Biljett köpes på Kastrup vid nedgången Central Station till Öresundstågen. Station Tänk på att tågresa är det mest Copenhagen airport Malmö Syd Kastrup E6 miljövänliga alternativet! Information Trelleborg Frågor om anmälan, betalning och hotell m m Destination Öresund, Lars Rudbert, tel Frågor om programmet Projektledare Anne Louise Kemdal, Programgruppens ordförande Mats Persson, Generalsekreterare Tron Wigeland Nilsen, Direktör Nils Jensen, Enhetschef Ingrid Nilsson, Malmö Museer, Malmö airport E65 Ystad 14 15

9 S. Förstadsg N Dockan Östra Varvsg Turning Torso 500 m VÄSTRA HAMNEN Lilla Varvsg MalmöMässan Stora Varvsg Malmö Högskola Lärarhögskolan Skeppsbron Jörgen Kocksg 2 Carlsg 1 Slagthuset Malmö Central Station Västra Varvsg Malmöhus slott Malmöhus Castle Kungsparken Slottsparken Slottsg N. Vallg 3 Lilla torg Stortorget 4 Gustav Adolfs torg 7 8 Rådhuset/Town Hall 5 6 Baltzarsg Stora Nyg Österg Gågata Pedestrian street 1 Comfort Hotel 2 First Hotel Jörgen Kock 3 Hotel Royal 4 Rica Hotel 5 Hotell Baltzar 6 First Hotel Garden 7 Hotel Noble House 8 Scandic S:t Jörgen 9 Ibis Hotel Malmö Stadion 10 Vandrarhem Stadsbiblioteket City Library Regementsg Malmö Opera Fersens v. 10 Triangeln Konsthallen Drottningg P Föreningsg Bergsg Amiralsg Amiralsg S. Förstadsg F Flygbussar Airport Coaches Malmö airport Pildammsparken Rådmansg Destination Öresund Sista anmälningsdag 15 mars Carl Gustafsv 16 Anmäl dig och boka hotell på Vårmöte 2009! m

Moderator: Mats Persson, vice ordförande i Riksförbundet Sveriges museer

Moderator: Mats Persson, vice ordförande i Riksförbundet Sveriges museer PROGRAM TORSDAG DEN 2 APRIL 2009 Klockan 9.00 10.30 Seminarier 1. Museerna, marknaden och nya konstarenor. Är privata samlingar på väg att bli bättre än offentliga? Finns det beredskap och möjligheter

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum

industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum industrihistoriskt forum 2009 22 23 oktober dalarnas museum Varmt välkommen till Industrihistoriskt forum 2009. För andra året i rad har vi nöjet att inbjuda till denna nationella konferens som vänder

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Landets museer lockar fler besökare

Landets museer lockar fler besökare Pressmeddelande 2015-01-13 Landets museer lockar fler besökare Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att museerna

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 - VABR2012 Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari 2012 Plats: Uppsala

Läs mer

Kyrkogårdens kulturmiljö

Kyrkogårdens kulturmiljö Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och i samarbete med Riksantikvarieämbetet inbjuder till Kyrkogårdens kulturmiljö Kyrkogårdskongress den 3 5 september 2012 i Visby VÄLKOMMEN TILL VISBY I takt med samhälleliga

Läs mer

UTFLYKTER FREDAGEN DEN 3 APRIL 2009

UTFLYKTER FREDAGEN DEN 3 APRIL 2009 UTFLYKTER FREDAGEN DEN 3 APRIL 2009 Halvdagsexkursioner 12.00 16.00 Observera att det hålls organisations-möten på förmiddagen. De är numrerade 1-4 i registreringen, därför är nedanstående exkursioner

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Malmö. Rangordning 1 Comfort Hotel Malmö. Telefonnummer: 040-33 04 40 Telefax: 040-33 04 50 E-post: co.malmo@choice.se Webbsida: www.choicehotels.

Malmö. Rangordning 1 Comfort Hotel Malmö. Telefonnummer: 040-33 04 40 Telefax: 040-33 04 50 E-post: co.malmo@choice.se Webbsida: www.choicehotels. Malmö Rangordning 1 Comfort Hotel Malmö Carlsgatan 10 C, 211 20 Malmö Telefonnummer: 040-33 04 40 Telefax: 040-33 04 50 E-post: co.malmo@choice.se Webbsida: www.choicehotels.no Pris ER exkl moms: 794/883*

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Varvsforum Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet

Varvsforum Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet Varvsforum 2016 Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet 2016-03-09 / Dnr: 3.2.3-2016-238 Välkommen till Göteborg den 23 24 april.

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Besöksnäringsdag 14/10 2015!

Besöksnäringsdag 14/10 2015! Besöksnäringsdag 14/10 2015! Gotlands Förenade Besöksnäring bjuder in till Besöksnäringsdag tillsammans med Inspiration Gotland. Tema: Uppföljning av sommaren och hur utvecklar vi Gotland som besöksmål?

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm

Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm Ta dig inte vatten över huvudet samverka! Risken för översvämningar kommer att öka på vissa håll i Sverige. Klimatförändringarna

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Program Höstmöte 2012

Program Höstmöte 2012 PROGRAM Datum: 6-7-8 november Plats: Malmö Kontakter: hostmote@raa.se Version: 2012-10-26 Program Höstmöte 2012 Välkomna till årets Höstmöte som handlar om kulturarvet och det civila samhället! Vi har

Läs mer

Ädellövskog för framtiden: Skötsel och naturvård i praktiken

Ädellövskog för framtiden: Skötsel och naturvård i praktiken Inbjudan Hur ser ett ekonomiskt bärkraftigt ädellövskogsbruk ut? Vilka förutsättningar finns för att utöka arealen ädellövskog på nedlagd jordbruksmark och efter nedblåst gran? Ädellövskogen är en omistlig

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för HOTELLKATALOGEN 2013 Weekendpriser för Foto: Bildbyrån skånska förbund och föreningar SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. QUALITY HOTEL

Läs mer

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK Inbjudan att lämna förslag på föredrag till konferens om skogens kulturarv. Den 3 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala. Syfte och

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

Program och utställningar januari juli 2016

Program och utställningar januari juli 2016 Program och utställningar januari juli 2016 Ystads Fornminnesförening med trädgårdsgruppen Sub Rosa och Klostret i Ystad samt Charlotte Berlins museum Programverksamhet samt utflykter Torsdagen den 14

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017

Projekt. Aktivitetsprogram september - november 2017 Projekt Delaktig Kultur Aktivitetsprogram september - november 2017 Aktivitet Nu är det dags för kultur! I projektet Delaktig Kultur arrangerar vi kulturaktiviteter som ökar förutsättningarna för delaktighet

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

KAUPUNKIEN LIIKENNE TRANSPORT I STÄDER

KAUPUNKIEN LIIKENNE TRANSPORT I STÄDER Referat 3/2015 MS/30.08.2015 Möte 3/2015 Torsdag 27.8.2015 klo 14.00 WSP, Helsingfors Deltagare Björn Silfverberg, ordf Marek Salermo, sekr Tapani Särkkä Pentti Murole Anna Pätynen Elina Rundell Ilona

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Kulturarv & hantverk i massmedia

Kulturarv & hantverk i massmedia Kulturarv & hantverk i massmedia TRÄAKADEMIENS VÅRMÖTE 2010 14 15 april 2010 i Härnösand med RAÄ, National Trust, SFV, Kulturdepartementet SVT och SR Hantverkslaboratoriet, Malmstens, Träakademien Forskare

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

SVENSKT-DANSKT NÄTVERKSFORUM MED FOKUS PÅ SJUKHUSINKÖP

SVENSKT-DANSKT NÄTVERKSFORUM MED FOKUS PÅ SJUKHUSINKÖP INBJUDAN 21 SEPTEMBER 2016, SVERIGES AMBASSAD, KÖPENHAMN, DANMARK Välkommen till ett nätverksforum om affärsmöjligheter i den danska sjukhussektorn! Business Sweden och Sveriges ambassad bjuder in till

Läs mer

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013 INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS Jönköping den 27-28 november 2013 Sveriges Fiskevattenägareförbund, Havs- och vattenmyndigheten, SLU-Aqua och Länsstyrelsen i Jönköping bjuder in till en kräftkonferens.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun

Konferensen. Välkomna till Visby! i Gotlands kommun Inbjudan & anmälan till Revisionskonferens i Visby 27-28 augusti 2009 Konferensen Revisionen i Gotlands kommun inbjuder, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, till konferens för revisorer i

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2014-01-24 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2014-01-24 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2014-01-24 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Monica Gustafsson Fredrik Svanberg Magnus Olofsson Elina Hansson Nygård Louise Andersson Frånvarande: Lotta Jönsson 1 Protokoll Louise

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

HOTELLGUIDEN 2010. Weekendpriser för skånska förbund och föreningar

HOTELLGUIDEN 2010. Weekendpriser för skånska förbund och föreningar HOTELLGUIDEN 2010 Weekendpriser för skånska förbund och föreningar Foto: Bildbyrån SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. Swedbank Stadion

Läs mer

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden UTSKICK 1 Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24-27 maj 2011 Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi och Språkrådet i Norge har nöjet att inbjuda

Läs mer

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen

KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen Program KONSTVETENSKAPEN och de historiska husen KONSTVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET KUNGLIGA PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UU INNOVATION 13 14 november 2014 WWW.KONSTVET.UU.SE Vi vill ta

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Mångbruk, sambruk och nybruk

Mångbruk, sambruk och nybruk Mångbruk, sambruk och nybruk s:t johannes kyrka foto: göteborgs stadsmuseum Konferens om det kyrkliga kulturarvet Göteborg 10-11 maj 2010 Program måndag 10 maj 10.30 Kaffe och registrering i Gustavi domkyrka

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Höstmöte Nordiska museet och Tekniska museet 18 19 november 2015

Höstmöte Nordiska museet och Tekniska museet 18 19 november 2015 Höstmöte Nordiska museet och Tekniska museet 18 19 november 2015 Välkommen! Program dag 1 Nordiska museet 12.30 12.40 Nordiska museets styresman hälsar välkommen. Sanne Hoby Nielsen, Nordiska museet. 12.40-12.55

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

7. Boende För närmare information om hotell se Bilaga 2 - Boende i tjänsten Coor

7. Boende För närmare information om hotell se Bilaga 2 - Boende i tjänsten Coor Dokumentsnamn Resepolicy Sverige Ersätter Riktlinjer_vid_resor Utgåva 1.0 Ägare Ann Hellman Sida 1 (3) Giltig fr.o.m: 2012-09-01 1. Omfattning och information Denna resepolicy gäller för tjänsteresor i

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-01-25

Utbildningsnämnden 2012-01-25 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-14 Vår referens Kristina Ekelund Direkttelefon 040-34 30 15 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2013-023 Godkännande av yrkeshögskolans ledningsgrupper

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Välkommen! Linda Ternström

Välkommen! Linda Ternström Inbjudan till nätverksmöte för Hållbar utveckling Västs kommunnätverk för hållbar utveckling 17-18 april på Öckerö 17-18 april 2012, Hönö, Öckerö kommun Välkomna till vårens kommunnätverksträff på Öckerö!

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 arrangeras av Hexanova Events AB i samverkan med Västerås Stad. Representanter från förvaltning, organisationer och företag erbjuds att som partners

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Styrelsemöte svenska ICOM 2015-10-20/21

Styrelsemöte svenska ICOM 2015-10-20/21 Styrelsemöte svenska ICOM 2015-10-20/21 Plats: Vasamuseet, Stockholm Deltagare: Stefan Bohman (SB), Elina Nygård (EN), Monica Gustafsson(MG), Susanne Beckman (SBE), Magnus Olofsson (MO), Lina Ahtola (LA)

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

nationell mötesplats för regionfrågan

nationell mötesplats för regionfrågan PÅ VÄG MOT Regioner 2015 nationell mötesplats för regionfrågan Regionfrågan lever. Från årsskiftet finns fyra folkvalda regioner med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I slutet av

Läs mer