Förbanna inte mörkret.tänd ljus!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbanna inte mörkret.tänd ljus!"

Transkript

1 Förbanna inte mörkret.tänd ljus! nov jan 2014 PROGRAM

2 Equmenia Lidingös JULBASAR Lördag den 7 december Lotterier och försäljning, sylt och saft, loppmarknad och böcker, hantverk, bröd, m.m. Lunch- och kaffeservering. Hela behållningen går till Ansgarskyrkans barn- och ungdomsarbete. Vill du skänka något, lämna det i Kafé Ansgar redan nu. Vill du baka något, lämna det kvällen innan. Behövs hjälp med transport, meddela det i kaféet. 2

3 ARNE - pastorspraktikant Under hösten har församlingen en praktikant från Teologiska Högskolan. Många av er har redan träffat Arne som under den här praktikperioden skall studera och samtala om förrättningar, pastorssyn, församlingens självbild, m.m. Arne Josefsson har sin egen bakgrund i Härnösands baptistförsamling och Kyrkan vid Brommaplan. I den sistnämnda har han funnits med i över tjugo år och prövat på det mesta allt från söndagsskollärare till att vara ordförande i Styrelsen och en del av församlingens ledarskap genom äldstegruppen. Från början kommer alltså Arne från Härnösand, där han utbildade sig till gymnasieingenjör. Sedan han kom till Stockholm har han arbetat som tekniker, med försäljning och marknadsföring, samt som chef i olika IT-företag. Sedan 2010 har han börjat sadla om och läser till pastor i Equmeniakyrkan. Under 2014 avslutar han studierna och hoppas då på en församlingspastorstjänst i en lagom stor stad. Arne tillhör den första gruppen pastorsstudenter (ett femtontal) som går in i en nyordning, den att inte ordineras förrän året efter de slutat utbildningen. De kan ändå börja arbeta som pastorer och första året blir ett vägledningsår där de får stöd och support genom en särskild tjänst tillsatt av Equmeniakyrkan. Några gånger under året får hela gruppen mötas igen för att stämma av. Vid kyrkokonferensen 2015 blir de så ordinerade. Fram till dess får de klara sig utan vigselrätt och den absoluta tystnadsplikten. Men tanken bakom är god. Det handlar om omsorg och stöd till de nyutexaminerade och även en hjälp för dem att få avsluta sina studier. Studieresa till Thailand Dagen innan de här raderna skrevs kom Arne hem från en studieresa till norra Thailand där han tillsammans med 20 andra har studerat Equmeniakyrkans arbete bland Pwo-karenerna som Baptistsamfundet arbetat bland sedan Gruppen bestod av representanter från 3

4 4 olika församlingar i Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. En av deltagarna var Sven Ohm, som 1973 var ansvarig för Baptistsamfundets yttre mission och en av dem som var med och etablerade arbetet. Svens kunskap och kontakter under resan var värdefulla för gruppen. Pwo-karenerna är ett minoritetsfolk som härstammar från Burma. Efter mångårig förföljelse och utsatthet i Burma har de flytt i omgångar och bor numer utspridda i sydostasien. Varje år flyr allt fler över gränsen och hamnar ofta i hopplösa situationer. Studiegruppen kom till ett flyktingläger där över karener bor. Lägret har funnit i 20 år och många har bott där hela tiden. Folk får dock lämna lägret för att besöka den bibelskola och pastorsutbildning som kyrkan på plats har precis utanför lägret. Där bedrivs utbildning ända till kandidatexamen. Kyrkan arbetar också för att hjälpa karener att bli fullvärdiga Thailändska medborgare. Man bedriver ett projekt med mikrolån för företagsetablering, eller till kooperativa byalag. Kyrkan driver även ett elevhem så att karenska barn från bergsbyar får möjlighet till utbildning. Den lokala kyrkan driver projekten, men flera svenska organisationer är med och stöder. Organisationen Kristen och kvinna stöder till exempel elevhemmen så att 300 barn får möjlighet att studera. Equmeniakyrkan bidrar med rådgivning och ekonomi. I några av projekten är också SIDA med som en ekonomisk aktör. De som blivit kristna får på många sätt ett nytt liv. Församlingarna lever och växer. Pwo-karenerna har egentligen en animistisk religion de tror på andar i naturen. Att bli kristen innebär ofta att man måste lämna gemenskapen. I några fall har en kristen by etablerats utanför den ursprungliga byn. Så man kan fråga sig om den kristna tron verkar splittrande på gemenskapen? Så kan det kanske verka, men som en av männen som kommit till tro uttryckt det: Att vara animist är att ständigt vara rädd för olika andar skogsanden, trädanden, och så vidare. Man går inte gärna in i skogen, för man är rädd. Hela tiden rädd. Att bli kristen var en befrielse. Detta fick studiegruppen flera vittnesbörd om. De som blivit kristna får på många sätt ett nytt liv. Församlingarna lever och växer. Hur skall då Arne ta med sig de här erfarenheterna in i en församlingstjänst som pastor? Han kommer att lyfta fram vad arbetet verkligen betyder och han kommer att arbeta för att Equmeniakyrkan skall fortsätta att stötta det här arbetet. Framtiden i sydostasien är spännande men oviss. Just nu pågår ett arbete med att öppna gränser (ungefär som Schengenavtalet) mellan flera länder i området. Tanken är att det skall genomföras fullt ut Vad det kommer att innebära för pwo-karenerna vet man ännu inte. Arne kommer under resten av hösten att finnas med i tre av våra gudstjänster. Den 17 november predikar han vid förmiddagsgudstjänsten. /Leif Romell

5 9 nov - 3 dec Söndag 10 november Gospelmässa, nattvardsguds- tjänst, Leif Romell, Arne Josefsson. Gospelkören 1st Garden Gospel, dir. Anna Birgersson. Inger Wallin Rund- qvist, organist. Kyrkkaffe. Tisdag 12 november Läsning av kommande söndags bi- beltexter. Kaffe och samtal. Onsdag 13 november Aposteln Paulus Bibelstudium med pastor Rune Fors- beck Kulturkväll Tyskland och omvärlden efter höstens förbundsdagsval. Journalisten och stats- vetaren Anders Mellbourn. Söndag 17 november Gudstjänst i kyrkornas globala vecka. Arne Josefsson, Leif Romell. Margareta Eriksson, orgel. Kyrkkaffe Aftonsång Musikgudstjänst i kyrkornas globala vecka. Josephine Cummings, präst och strateg på diakonicenrtum i Örebro. Sång av Akva Vera, dir: Inger Wallin Rundqvist. Tisdag 19 november Läsning av kommande söndags bi- beltexter. Kaffe och samtal. Onsdag 20 november Onsdagsträff Tro t om ni vill! F d folkhögskollärare Lars-Göran Reijner berättar Samtalskväll. Kunden har alltid rätt. Samtal i kyrkornas globala vecka med pastor Leif Romell. Söndag 24 november Gudstjänst i kyrkornas globala vecka Sven Erik Wånell. Fanny Heller- stedt, orgel. Kyrkkaffe. Tisdag 26 november Läsning av kommande söndags bibeltexter. Kaffe och samtal. Onsdag 27 november Aposteln Paulus Bibelstudium med pastor Rune Forsbeck. Söndag 1 dec 1 advent Gudstjänst, offerdag till försam- lingen Leif Romell. Sång av Adventskör, dir: Inger Wallin Rundqvist. Lena Sköld, organist. Adventskaffe. Tisdag den 3 december Läsning av kommande söndags bi- beltexter. Kaffe och samtal Lunchkonsert Björn Gäfvert, nytillträdd organist i Immanuelskyrkan. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, ser- veras sopplunch i Kafé Ansgar (80 kr) för den som önskar. Lunchen bokas på plats. 5

6 4 dec- 5 jan 6 Onsdag 4 december Onsdagsträff Vår systerkyrka i Indien firar 50 år. Margareta Höök Wennfors, missionärs- barn och uppvuxen i Indien, berättar om starten. Lena Åkerlund, ordförande för Lek- mannakåren på Lidingö och nyss hemkommen från Indien, berättar om kyrkan idag. Lördag 7 december Equmenias Julbasar till förmån för församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer på sid 2. Söndag 8 december 2 advent Nattvardsgudstjänst Leif Romell. Kyrkkaffe. Efter kaffet församlingsmöte enligt utsänd kallelse. Tisdag 10 december Läsning av kommande söndags bibeltex- ter. Kaffe och samtal. Onsdag 11 december Aposteln Paulus Bibelstudium med pastor Rune Fors- beck. Söndag 15 december 3 advent Gudstjänst, Ansgarskyrkan 17 år, offerdag till kyrkofonden Leif Romell, Arne Josefsson. Sång av Lidingö Vox, dir. och organist: Dorotheta Knust. Kyrkkaffe. Söndag 15 dec forts Julkonsert. Kören Akva Vera, solister och en sjungande församling, dir: Inger Wallin Rund- qvist. Tisdag 17 december Läsning av kommande söndags bibeltex- ter. Kaffe och samtal. Söndag 22 december 4 advent Gudstjänst Torbjörn Bådagård. Sång av Några Da- mer, dir: Maria Feldt. Kyrkkaffe Tisdag 24 december Julafton Levande julkrubba Traditionellt julspel för hela familjen. Julevangeliet, julens psalmer, Maria och Josef, herdar, får åsnor, en kamel och - som alltid - ett levande Jesusbarn. Margareta Eriksson, orgel. Onsdag 25 december Juldagen Julotta Torbjörn Bådagård. Solist: Ingemar S Johansson. Organist: Inger Wallin Rund- qvist. Julottekaffe. Söndag 29 december Gudstjänst Sven Erik Wånell. Margareta Eriksson, orgel. Kyrkkaffe. Söndag 5 januari Nattvardsgudstjänst Leif Romell. Birgitta Wiberg, orgel. Kyrkkaffe.

7 12-19 jan Söndag12 januari Internationell fest Offerdag till Equmeniakyrkans internatio- nella arbete Gudstjänst. I hoppets tid. Medverkan av Ulrika Morazan, sam- ordnare för Latinamerika, samt bi- trädande internationell koordinator i Equmeniakyrkan. Ansgarskyrkans internationella kommitté, Leif Romell. Körgrupp. Inger Wallin, orgel. efter kyrkkaffet knytkalas Ta med dig något och bjud på - gärna med internationell karaktär. Vi delar festen och gemenskapen. De pengar du lägger som tack för god mat m.m. går också till Equmeniakyr- kans insamling. Tisdag 14 januari Läsning av kommande söndags bibel texter. Kaffe och samtal. Söndag den 19 januari Gudstjänst Leif Romell. Fanny Hellerstedt, orgel.kyrkkaffe. INTERNATIONELL FEST sön 12 januari kl 11 Offerdag till Equmeniakyrkans internationella arbete. Gudstjänst. I hoppets tid. Medverkan Ulrika Morazan, samordnare Latinamerika, samt biträdande internationell koordinator i Equmeniakyrkan. Ansgarskyrkans internationella kommit- té, Leif Romell. Körgrupp. Inger Wallin, orgel. MED KNYTKALAS Ta med dig något och bjud på - gärna med internationell karaktär. Vi delar festen och gemenskapen. De pengar du lägger som tack för god mat m.m. går också till Equmeniakyrkans insamling. De flesta av samlingarna i Ansgarskyrkan sker i samarbete med studieförbundet Bilda 7

8 Vinterpsalm Nu stryker isen sin blånande spelgel ut över fjärdarnas vatten. Himlen tar ner sina frostiga segel och dagsljuset jagas av natten. Låt snön lysa frid över sovande frö, och ge vintertid åt sommarens ö. Bygg bro över fjärdarnas vatten. Mot horisonten syns skeppens lanternor under en gnistrande himmel. En lyser starkast bland tusende stjärnor en väg genom världarnas vimmel. Låt den lysa frid över barnet i stall och ge juletid åt jorden så kall. Ge natten en gnistrande himmel Tre vise män på sin väg över fjärden tyder profeternas stjärna. Blinkande fyrar i otrygga världen är ljus som vi följer så gärna. Låt Gud lysa frid över kyrkan på ön och ge vilotid åt sommarens frön. Sov lugnt under Betlehems stjärna. Göran Andersson Psalmer i 2000-talet nr 862 8

9 Musik och slikt AFTONSÅNG söndag 17 nov kl 18 Inom den anglikanska kyrkan har Evensong, eller Evening Prayer en stark tradition, där carols, alltså körsånger och psalmer har en central plats i gudstjänsten. Den här söndagen tänder vi ljusen och gör en svensk version, Aftonsång. För körsången står Akva Vera, predikar gör Josephine Cummings, präst och strateg vid Diakonicentrum i Uppsala. ADVENTSKÖR söndag 1 dec kl 11 Kom, var med och sjung in advent i årets stora adventskör! Övning blir torsdag 28 november kl i kyrksalen. Meddela undertecknad att du vill vara med, gärna på mail: /IWR LUNCHKONSERT eller EN FUGA I SOPPAN! tisdagar Josephine Cummings JULKONSERT söndag 15 december kl 16 Församlingens traditionella julkonsert med Akva Vera, solister, instrumentalister och en sjungande församling. 3 december Björn Gäfvert nytillträdd organist i Immanuelskyrkan, Stockholm Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras sopplunch i festsalen à 80 kr. Lunchen bokas på plats. 9

10 TACK! Varmt tack till alla er som sänt gåvor till Lidingö Missionsförsamling eller på annat sätt uppvaktat mig på min högtidsdag. / Rakel Rasch Stort och varmt tack för all uppvaktning i samband med min 50-årsdag! / Lillemor Carlsson Tack till alla som kom och gjorde min 70-årsdag till en så härlig fest! Den började med en nobelfanfar fortsatte sedan i samma högtidliga anda. Tack för blommor, presenter och gåvor till församling och olika organisationer. Sist men inte minst en specialskriven visa. Alltför stora ord men den värmde! /Birgitta Wiberg Stort tack för all uppvaktning och goda ord i samband med min 50-årsdag! / Inger Ågren Noomi Tönnängs predikan på hemsidan Många blev starkt berörda av Noomi Tönnängs predikan med tema Guds försprång som hölls i gudstjänsten 17 oktober. Hennes predikan finns nu att läsa på församlingens hemsida, under fliken Gudstjänst. /IWR LEVANDE JULKRUBBA Julafton kl 11 Traditionellt julspel för hela familjen. Julevangeliet, julens psalmer, Maria och Josef, herdar, får, åsnor, en kamel och som alltid ett levande Jesusbarn. 10

11 Snöröjare sökes Även i år lär det bli snö (kanske har den kommit när församlingstidningen nått dig?), och därmed behovet av att hålla det snö- och halkfritt runt kyrkan. Är vi många som hjälps åt så blir det inte så betungande. I Ansgarskyrkans kök hänger en lista, där du kan anteckna dig för en helg, eller måndag-fredag. Vill du bli instruerad hur man gör, prata med våra veteraner Bertil Ljungemyr eller Gunnar Wernolf. Lägsta anställningstid är två dagar Har du frågor, prata gärna med Sven-Erik Wånell tel Hjärtstarter Sen en tid tillbaka finns en s k hjärtstarter på plats i kyrkan. Den är tänkt att använda i krissituation när någon drabbats av hjärtstillestånd. Ju fler som vet hur man använder hjälpmedlet, desto bättre. Lördagen den 16 nov ordnas i kyrkan en kurs i handhavandet av hjärtstartern. I köket finns en lista att skriva på om du vill delta. / IW Änglar och får sökes Till församlingens julspel på Julafton söker vi barn som vill medverka. För att få vara med behöver man uppfylla tre saker: 1. Kunna delta vid genrepet 22 december 16-18, 2. Kunna delta vid julspelet julafton 24 december kl Anmäla sig till Mattias Reinholdson snarast på , eller Fråga gärna dina barn, barnbarn, grannar och vänner! / MR Kallelse till församlingsmöte söndag 8 dec Ärenden: Stadgeändring, ljud och ljus i kyrksalen m fl inkomna ärenden. 11

12 B föreningsbrev Lidingö 1 Porto betalt ANSGARSKYRKAN Kafé Ansgar Adress Odenvägen 3, LIDINGÖ Busshållplats: Lidingö Centrum hemsida: e-post: Telefon fr o m 18 september har kyrkan ny växel. Samma nummer går nu alla; till pastor, musiker, kaféet, uthyrningen m.m. Pastor, församlingsföreståndare Leif Romell Församlingsmusiker, informatör Inger Wallin Rundqvist Lokalbokningar Jacqueline Lacotte Plus- och bankgiro Församlingen pg bg equmenia (SMU) pg Våra öppettider Mån-tor Fre , Lör Stängt helgdagar och skollov. Kafé Ansgar drivs helt och hållet ideellt. Vi behöver många krafter. Vill du vara med och arbeta, kontakta Michael Ringvall, tel Hyr lokaler Ansgarskyrkans Kafé & Konferens AB hyr ut lokalerna i Ansgarskyrkan. Här finns allt från samtalsrum för två personer till samlingssal för upp till 400. Vill du veta mer, kontakta Jacqueline Lacotte,

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010 illsammans Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar Julen i Irak sid 5 Ett barn av tillfälligheter?! sid 10 En resa för livet sid 14 Det händer i Jul sid 16 Alla läsare

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012

RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012 RONNEBY FÖRSAMLINGSTIDNING NR 4 VINTERN 2011-2012 LEDAREN NR 4 VINTERN 2011-2012 ANSVARIG UTGIVARE Peter Barvestedt 0457-45 52 60 peter.barvestedt@svkyrkanronneby.com GRAFISK FORM Helena Johnsson MEDVERKANDE

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer