SM-veckan 1 (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-09 SM-veckan 1 (10)"

Transkript

1 TÄVLINGSMANUAL 2015 SM-VECKAN

2 SM-veckan 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Bakgrund... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION... 3 Alkohol, Dopning och Tobak... 3 Anmälan... 3 Avgörande vid lika resultat... 4 Avståndsmätare... 4 Banförberedelser... 4 Caddie... 4 Deltagare... 4 Domare... 4 Ekonomi... 5 Flagga... 5 GIT och resultatredovisning... 5 Godkända bollar... 5 Godtagbara skäl... 5 Hålplacering... 5 Inspelsrond... 5 Information om ev invigning/samkväm, starttider, tidsbokning, boende, etc... 5 Inställd tävling... 5 Klubbor (drivers)... 6 Lagtävling... 6 Lokala regler/tävlingsregler... 6 Lottning... 6 Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning... 7 Oklarheter... 7 Olämpligt uppträdande... 7 Persontransporthjälpmedel (Golfbil, Golfscooter, etc)... 7 Press och media... 7 Priser och Prisutdelning... 7 Reklam på tävlingsdräkt... 8 Scorekortsmottagning (Scoring area)... 8 Sjukvård... 8 Spelform... 9 Speltempo Pace of Play... 9 Starter... 9 Startlista... 9 Tävlingen avkortad... 9 Tävlingen avslutad... 9 Tävlingsbestämmelser per kategori... 9 Vatten... 9 Workshop... 9 Öppettider... 9 SÖKREGISTER... 10

3 SM-veckan 2 (10) ALLMÄN INFORMATION ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandboken Handicapregler SGF:s Regelkort 2015 Kompletterande lokala regler för aktuell tävling PROTESTER Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i SM-tävlingarna ska snarast framföras till den lokala Tävlingsledningen för behandling. Ska SGF:s Tävlingsenhet eller Regelkommitté avge yttrande/beslut ska skriftlig protest med kort redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner snarast sändas till SGF:s Tävlingsenhet. Därefter behandlar Tävlingsenheten och/eller Regelkommittén ärendet och avger svar. BAKGRUND SM-veckan gick tidigare under namnet RM (Riksmästerskapen). RM inleddes 1938 med Herrar 55 med syftet att tävla om att bli Sveriges bästa senior eller att vara Sveriges bästa Far & Son eller Mor & Dotter. På senare år har RM kompletterats med fler seniorklasser, Två Generationer Mixed samt Äkta Makar/Sambor både i en äldre och yngre klass. SM-veckan är en blandning av tävling och social samvaro, vilket gör att spelare gärna kommer tillbaka år från år och deltagande i par-klasserna är för många en viktig familjetradition. SM-veckan består av ett antal individuella tävlingar för olika ålderskategorier samt par-tävlingar för generationer och äkta makar. Arrangemanget sträcker sig över nio dagar och klasserna spelar i följande ordning: - Äkta Makar/Sambor Mixed och Äkta Makar/Sambor Mixed Mor & Dotter, Far & Son samt Två Generationer Mixed - D35, D50, D60, D70, H30, H45, H55, H65, H75 Nedan redovisas tävlingsbestämmelser för hela SM-veckan och i bilagor till denna manual även speciella tävlingsbestämmelser för de olika klasserna. KONTAKTINFORMATION Hemsida Svenska Golfförbundet Claes Grönberg Marika Pellijeff

4 SM-veckan 3 (10) TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION ALKOHOL, DOPNING OCH TOBAK Föreskrifter och bestämmelser om alkohol, dopning och tobak finns beskrivna i Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel ANMÄLAN Anmälan görs på och Min Golf. Sista anmälningsdag är den 18 juni. På arrangerande GDF:s hemsida finns fullständig information. Spelaren är ansvarig för att anmälan motsvarar villkoren i tävlingsbestämmelserna som gäller för respektive kategori. Utländska spelare kan anmäla sig till arrangörsklubben via e-post eller brev. Namn, födelseår, hemmaklubb och handicap ska då anges. Anmälningsavgift Anmälningsavgiften är fastställd av SGF. För 2015 är anmälningsavgiften 500 kr i individuella tävlingar över två dagar, 700 kr i individuella tävlingar över tre dagar och 700 kr i partävlingar. Avgiften betalas till arrangerande klubb i samband med anmälan. Spelare som betalar med MoreGolf-kortet erhåller 150 kr i rabatt på anmälningsavgiften. En bonuscheck erhålles som kan användas för betalning på samtliga klubbar i Sverige. Spelare som inte kommer med pga av överanmälan får tillbaka anmälningsavgiften, men först efter det att tävlingen spelats. Avanmälan Avanmälningar görs i Min Golf innan anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas. Överanmälan Vid överanmälan tillämpas urvalsprincipen lägsta exakta handicap. Reservlista upprättas och presenteras på respektive klubbs hemsida. Efteranmälan Efteranmälan godtas generellt inte. Om kategorin inte är fulltecknad vid anmälningstidens utgång äger dock arrangerande klubb, i samråd med SM-kommittén, rätt att godta efteranmälningar. Återbud Återbud (dvs efter anmälningstidens utgång) ska lämnas direkt till arrangörsklubben. Inbetald anmälningsavgift återbetalas endast med stöd av läkarintyg. Om återbud sker med läkarintyg ska anmälningsavgiften återbetalas med avdrag av 150 kr för administrativa kostnader. Deltagarlista Deltagarlista, och eventuell reservlista, ska tas fram snarast efter anmälningstidens utgång och läggas ut på respektive arrangörsklubbs hemsida. Uteblivande från tävling Om spelare uteblir från tävling gäller de bestämmelser som anges i Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel 5.8 och 2.9.

5 SM-veckan 4 (10) AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT Vid lika resultat koras segraren genom play-off, spel hål för hål tills segraren är korad. Särspelshål ska vara angivna senast före start av finalronden i respektive kategori. Övriga lika resultat ger delad placering. Turordning vid val av eventuella priser för lika placerade avgörs genom den matematiska metoden. Vid lika resultat i lagtävlingen särskiljs genom den matematiska metoden, baserat på lagmedlemmarnas sammanlagda resultat för sista 36, 18, 9, 6, 3 och 1 hål. Om därefter lika i lagtävlingen avgör lotten. Om banan är ospelbar och finalronden måste annulleras gäller i första hand att hitta ett spelbart hål där play-off kan genomföras. Om inte det finns gäller den matematiska metoden. AVSTÅNDSMÄTARE Se SGF:s Regelkort, länk BANFÖRBEREDELSER Se bilaga till denna manual. CADDIE Caddies är tillåtet i enlighet med Regel 6-4. DELTAGARE Rätt att delta har alla spelare AMatör eller icke amatörer såsom PGA, NA eller REAM tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund. Hemmaklubb och representation i tävling Se Spel- och Tävlingshandboken, Definitioner (Hemmaklubb). Handicap EGA Exakt Tävlingshandicap krävs inte för att delta i SM-veckan. Spelaren ansvarar för att hans exakta handicap i GIT vid anmälningstidens utgång är korrekt och dessutom inte är högre än handicapgränsen för anmäld kategori. Spelare som inte uppfyller dessa krav kan inte garanteras plats i aktuell kategori. Arrangörsklubben tar fram en aktuell deltagarlista efter anmälningstidens utgång för kontroll av anmälda spelares exakta handicap. Se också punkten Efteranmälningar. Handicapgräns Handicapgränsen är satt med hänsyn till förväntat deltagarintresse. Startfält Max antal startande per kategori är 156 spelare eller par om inget annat sägs. DOMARE Arrangörsdistriktet svarar för att domare med lägst Distriktsdomarkompetens dömer tävlingarna i SM-veckan. Förbundsdomare inom distriktet bör finnas disponibel som back-up. Kostnader för domare ska belasta arrangörsdistriktets SM-konto.

6 SM-veckan 5 (10) EKONOMI SM-veckan är ett projekt där arrangerande distrikt ansvarar för hela ekonomin. Den största intäkten är naturligtvis anmälningsavgifterna. FLAGGA SGF:s flagga bör hissas på tävlingsdagarna. Klubb som saknar flagga rekvirerar denna från SGF, Intern Service, GIT OCH RESULTATREDOVISNING Tävlingen läggs in i Nya GIT Tävling av distriktet och klassificeras som Scratchtävlingar SMveckan. Tävlingen ska avslutas i GIT så snart som möjligt efter det att den är avgjord. GODKÄNDA BOLLAR Se SGF:s Regelkort, länk GODTAGBARA SKÄL Till godtagbara skäl för återbud räknas skada, sjukdom eller olyckor. Tävlingsledningen bedömer och beslutar. HÅLPLACERING Banpersonal, eller annan funktionär som bestämmer hålplacering, ska känna till de riktlinjer för bra hålplaceringar som står i bilaga till denna manual. Skriftlig uppgift om hålplaceringar ska delas ut till de tävlande i samband med start i aktuell rond. INSPELSROND Fritt inspel sker dag före första tävlingsstart i respektive kategori. Önskar spelare spela in vid annat tillfälle sker det mot erläggande av greenfee. Det är naturligtvis upp till klubben om man vill vara flexiblare vad gäller inspel tidigare och kostnad. Spelare måste kunna boka sin inspelsrond. Bollränna bör undvikas. INFORMATION OM EV INVIGNING/SAMKVÄM, STARTTIDER, TIDSBOKNING, BOENDE, ETC Varje arrangörsklubb ansvarar för att ge spelare så fullständig information som möjligt. INSTÄLLD TÄVLING För alla kategorier i SM-veckan gäller att återbetalning av anmälningsavgifter endast sker om ingen fastställd rond kan genomföras i kategorin, dvs då mästerskapet för kategorin i sin helhet ställs in och ingen mästare koras. Då återbetalas anmälningsavgifter med avdrag av 150 kr för administrativa kostnader. Om kategori i SM-veckan av något skäl genomförs med färre antal ronder eller hål än det som framgår av bilaga för respektive kategori anses ändå tävlingen som fullgjord och prisutdelning sker enligt då giltigt slutresultat och ingen återbetalning sker.

7 SM-veckan 6 (10) KLUBBOR (DRIVERS) För SM-veckan gäller det som regleras i Regler för Golfspel under Regel 4 samt i bilaga II. Anmärkningen till Regel 4-1a är inte tillämplig. Se även Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel LAGTÄVLING Lagtävling spelas endast i de individuella kategorierna. Spelas lagtävling gäller denna två- eller tremannalag (inte föranmälda) från golfdistriktsförbunden inom Sverige se vidare i bilagan. Lagen består av respektive GDF:s två eller tre spelare med bästa resultat efter 36 hål (före cut). LOKALA REGLER/TÄVLINGSREGLER Först och främst gäller SGF:s Regelkort, länk SGF:s Regelkort, tävlingsreglerna samt kompletterande lokala regler bör delas ut vid deltagarnas incheckning. De ska dessutom anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Eventuella kompletteringar av dessa, eller om tillfälliga tävlingsregler eller tillfälliga lokala regler måste skrivas, utdelas senast i samband med start av aktuell rond. Information om Lokala Regler och Tävlingsregler finns i Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel 7 respektive 6. LOTTNING Start från en tee Lottning sker i trebollar med 10 minuters startmellanrum. Vid ojämnt antal spelare sker utjämning med tvåbollar i fältets början. Seedning Inför första ronden ska startfältet alltid seedas med avseende på handicap. Den seedade tredjedelen lottas till starttider mitt i fältet. Övriga två tredjedelar av startfältet lottas först och sist i startfältet (Se Spel- och Tävlingshandboken, kapitel 8). Inför andra ronden (finalrond) vid 36-hålstävlingar tillämpas start i omvänd resultatordning. Inför andra ronden vid 54-hålstävling tillämpas omvänd startordning för tredjedelarna i startfältet enligt följande: Alla spelare förblir dag två i samma bollar som under dag ett. Den tredjedel som dag ett startade sist startar dag två först och den tredjedel som dag ett startade först startar dag två sist. För den seedade tredjedelen rekommenderas att bollarnas inbördes startordning omvänds dag två man vänder på den tredjedelen. Det rekommenderas ett starters gap (tomboll) ungefär var tionde boll. Start från två tee Lottning sker i trebollar med 10 minuters startmellanrum. Vid ojämnt antal spelare sker utjämning med tvåbollar i fältens början. De som dag ett startat från tee 1 startar dag två från tee 10 och tvärtom, samt att de som startade på förmiddagen startar på eftermiddagen och vice versa. Seedning Inför första ronden ska startfältet alltid seedas med avseende på handicap. En fjärdedel seedas och hälften av dessa placeras på förmiddagen och hälften på eftermiddagen, rond ett mitt i fälten från hål 10 och rond två mitt i fälten från hål 1. Övriga tre fjärdedelar lottas ut. Inför tredje ronden (finalronden) vid 54-hålstävling tillämpas start i omvänd resultatordning efter cut. Se även Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel 8.

8 SM-veckan 7 (10) MOBILTELEFONER OCH ANNAN ELEKTRONISK UTRUSTNING Decision 14-3/16 och 14-3/17 reglerar vad som är tillåtet eller inte tillåtet beträffande användandet av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning på banan under fastställd rond. Spelaren ska därför försäkra sig om att sådan utrustning som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användandet av sådan utrustning inte sker i strid med spelets regler. Mobiltelefon som medförs på banan bör vara avstängd eller i tyst läge. Mobiltelefon får användas i nödsituationer eller för att tillkalla domare/tävlingsledning. Decision 14-3/17 handlar bland annat om en spelares användande av MP3-spelare eller motsvarande och beskriver hur spelets regler bedömer lyssnandet på information eller musik under en fastställd rond. Bedöms spelarens förseelse som ett allvarligt brott mot etiketten kan spelaren diskvalificeras enligt Regel Se Regler för Golfspel och Decision 33-7/8. OKLARHETER Det är viktigt att en tävlingsledning klarar ut eventuella regelrelaterade oklarheter innan tävlingen avslutas och resultatlista fastställs. OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE Vid fall av ett allvarligt brott mot etiketten har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel Se Avsnitt I Etikett, Uppträdande på Banan i Regler för Golfspel samt Decision 33-7/8. Om en deltagare vid SM-veckan uppträder på olämpligt sätt eller allvarligt bryter mot golfetiketten eller på annat sätt skadar golfsportens rykte har SGF rätt att vidta följande åtgärder: skriftlig varning anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd (i allvarligare fall) PERSONTRANSPORTHJÄLPMEDEL (GOLFBIL, GOLFSCOOTER, ETC) Se SGF:s Regelkort, länk Om golfbil önskas kontaktas arrangörsklubben innan tävling. PRESS OCH MEDIA SM-kommitténs pressansvarige sköter presskontakter såväl lokalt som med Svensk Golf / golf.se. Skicka gärna bilder och information om något speciellt har hänt utöver själva resultaten. Pressansvarig utses av arrangerande GDF. PRISER OCH PRISUTDELNING SGF anskaffar och svarar för gravyr av SGF-medaljer. SM-kommittén anskaffar pris till samtliga pristagare. Ytterligare priser - gärna av lokal/regional karaktär - kan anskaffas centralt eller lokalt, dock bör tävlan mellan arrangörsklubbarna om finaste prisbord undvikas. Var sjunde/tionde spelare/par enligt resultatlistan bör få pris. Priser för speciella prestationer (HIO/banrekord motsvarande) enligt arrangörsklubbens eget beslut. Pristagare ska närvara eller representeras av i förväg, till tävlingsledningen, anmält ombud. Prisutdelning sker med närvaro av förtroendevald eller annan representant från arrangörsklubb och distrikt eller SM-kommitté.

9 SM-veckan 8 (10) SGF-medaljer Medaljerna fördelas enligt följande exermpel: Normalt: 1:a Guld 2:a Silver 3:a Brons Delad andra plats: 1:a Guld 2:a Silver 2:a Silver inget brons delas ut Delad tredje plats: 1:a Guld 2:a Silver 3:a Brons 3:a Brons SGF skickar guld, silver och brons till varje klass. Arrangerande distrikt beställer i efterhand extra medaljer från SGF för delade placeringar. Prisutdelningsceremoni, förslag: 1. Klubbens representant tackar tävlingsledaren (TL) och alla funktionärer som står uppställda vid sidan om prisbordet samt banpersonal. 2. Ordet går sedan till SGF:s representant som tackar klubben och TL och överlämnar en minnesgåva. Om SGF inte är representerat så sker detta när GDF-representanten tackar klubben, se punkt 5 nedan. 3. TL läser upp resultaten med början bakifrån eftersom pristagarna inte får välja fritt. Klubbens representant överlämnar priserna och SGF:s eller GDF:s representant överlämnar SGFmedaljer och vandringspris. 4. Segraren/segrarna ges tillfälle till ett tacktal. 5. A. GDF-representanten tackar klubben. B. Vid prisutdelningen för H55-kategorin tackar SGF:s representant distriktets SMkommitté för deras insatser och överlämnar en minnesgåva till SM-kommittén. Därefter tackar GDF-representanten klubben och avslutar årets SM-vecka. 6. Om representant för nästa års tävling är närvarande så får vederbörande ordet och hälsar deltagarna välkomna till sin klubb och nästa års SM-vecka. Är vederbörande inte närvarande så gör GDF-representanten detta. Vandringspriser Vandringspris i SM-veckan får inte föras ut ur landet. Representant för SGF/GDF påminner vinnare att låta gravera och ta med sig eventuellt vandringspris till arrangerande klubb kommande år. SGF ersätter gravyrkostnad mot inlämnat kvitto. Befintliga vandringspriser framgår av bilaga. REKLAM PÅ TÄVLINGSDRÄKT För spelare med kategori PGA eller NA finns inga restriktioner beträffande reklam på tävlingsdräkten. För spelare med kategori AMatör eller REAM (spelare som är under REAMatörisering) se information i Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel 11. SCOREKORTSMOTTAGNING (SCORING AREA) Se även Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel och Tävlingsledningen ska organisera och definiera ett område (Scoring Area) där mottagning av scorekort ska ske. I detta definierade område ska spelarna kunna sätta sig ned, kontrollera sina scorer, reda ut eventuella regelproblem, alternativa bollar eller annat som kan påverka scoren, göra nödvändiga ändringar, samt därefter lämna ifrån sig påskrivet scorekort. Scorekortet anses inlämnat först då spelaren har lämnat detta definierade område. Se vidare i Decision 6-6c/1. Tävlingsledningen har även möjligheten att fastställa senaste tidpunkt för inlämnandet av scorekortet efter avslutat spel. SJUKVÅRD Omtanken om spelarna är A och O under en tävling. Tävlingsarrangören ska därför se till att grundläggande sjukvårdsutrustning finns tillgänglig under tävlingarna. Domarbil kan lämpligen utrustas med sådan. Finns möjligheten för arrangören att ordna back-up av sjukvårdskunnig personal eller motsvarande under SM-veckan är detta mycket uppskattat.

10 SM-veckan 9 (10) SPELFORM Tävlingarna spelas som slagtävling, scratch, över 18 hål per dag. Vid cut sker ingen särskiljning utan spelare med lika resultat går vidare. SPELTEMPO PACE OF PLAY Se SGF:s Regelkort, länk STARTER Se Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel 4.6. Arrangörsklubben ansvarar för att det finns starter. STARTLISTA Startlista upprättas senast tre dagar före första tävlingsdag i respektive kategori. TÄVLINGEN AVKORTAD Om tävlingen måste avkortas regleras detta i Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel TÄVLINGEN AVSLUTAD Tävlingen anses avslutad när det sammanlagda resultatet officiellt tillkännagivits. TÄVLINGSBESTÄMMELSER PER KATEGORI I bilagan finns en sammanställning över anvisningar och råd för respektive kategori. VATTEN Genomförs tävlingen i väldigt varmt väder är det extra viktigt att tävlingsorganisationen ser till att det finns tillräckligt med vatten för spelarna under spelet på banan. WORKSHOP SGF:s Regelkommitté och en av SGF:s bankonsulenter gästar tidigt på våren arrangerade GDF för att hålla en dags workshop runt tävlingsledning, avbrott i spel, course-set-up etc. SM-generalen samråder om tidpunkt med RK och bokar sedan bra utbildningslokal och kallar arrangörsklubbarnas tävlingsledare och greenkeeper. ÖPPETTIDER Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, drivingrange och restaurang bör öppna senast en timme före första start.

11 SM-veckan 10 (10) SÖKREGISTER A Alkohol,... 3 Anmälan... 3 Anmälningsavgift... 3 Avanmälan... 3 Avgörande vid lika resultat... 4 Avkortad tävling... 9 Avslutad tävling... 9 Avståndsmätare... 4 B bakgrund... 2 Banförberedelser... 4 Bollar, godkända... 5 C Caddie... 4 D Deltagare... 4 Domare... 4 Dopning... 3 E Efteranmälan... 3 Ekonomi... 5 Elektronisk utrustning... 7 F Flagga... 5 G git och resultatredovisning... 5 Godtagbara skäl... 5 Golfbil... 7 H Handicap... 4 Handicapgräns... 4 Hemmaklubb... 4 hålplacering... 5 I information om ev invigning mm... 5 Inspelsrond... 5 inställd tävling... 5 K klubbor (drivers)... 6 kontaktinformation... 2 L lagtävling... 6 Lokala regler... 6 Lottning... 6 M Media... 7 Mobiltelefoner... 7 O Oklarheter... 7 Olämpligt uppträdande... 7 P Pace of Play... 9 Persontransporthjälpmedel... 7 Press... 7 Priser... 7 Prisutdelningsceremoni... 8 protester... 2 R Reklam på tävlingsdräkt... 8 S Scorekortsmottagning... 8 Scoring area... 8 Sjukvård... 8 spelform... 9 Speltempo... 9 Starter... 9 Startfält... 4 startlista... 9 T Tobak... 3 Tävlingen avkortad... 9 Tävlingen avslutad... 9 tävlingsbestämmelser per kategori... 9 Tävlingsdräkt... 8 Tävlingsregler... 6 U Uppträdande, Olämpligt... 7 Uteblivande från tävling... 3 V,W Vandringspriser... 8 Vatten... 9 Workshop... 9 Å Återbud... 3 Ö Öppettider... 9 Överanmälan... 3 Övergripande... 2

12 SM-veckan Speciella Tävlingsbestämmelser Ålderskategori Bilaga 1 Klass Hcpgräns Antal hål Lagtävling (ej föranmäld) Cut Tee Hålplacering Vandringspris H30 15, mannalag från GDF 75 bästa och delningar vidare efter 36 hål Vit eller motsvarande, annars gul eller motsvarande Medelsvåra Viksbergs GK:s VPR H45 15, mannalag från GDF 75 bästa och delningar vidare efter 36 hål Gul eller motsvarande Medelsvåra Bosjöklosters GK:s VPR H55 15, mannalag från GDF 75 bästa och delningar vidare efter 36 hål Gul eller motsvarande Medelsvåra Falsterbos GK:s, Axel Adlers, Edward Billes VPR H65 20, mannalag från GDF 75 bästa och delningar vidare efter 36 hål Gul eller motsvarande Relativt lätta Linde GK:s VPR Bergsmannen H75 32, mannalag från GDF Ingen cut Röd eller motsvarande Relativt lätta Skånes GDF:s VPR D35 24, mannalag från GDF Ingen cut Blå eller motsvarande, annars röd eller motsvarande Relativt lätta Stora Lundby GK:s VPR D50 26, mannalag från GDF Ingen cut Röd eller motsvarande Relativt lätta SGF:s VPR D60 34, mannalag från GDF Ingen cut Röd eller motsvarande Relativt lätta Barbro Montgomerys vandringspris D70 34, Ingen lagtävling Ingen cut Röd eller motsvarande Relativt lätta Barbro Montgomerys vandringspris

13 SM-veckan Speciella Tävlingsbestämmelser Kategorier Bilaga 2 Klass Hcpgräns sammanlagt Antal hål Spelform Tee Hålplacering Vandringspris Övrigt Äkta Makar / Sambor 34, Mixed foursome En teemarkering per hål. Dag 1 vartannat hål samma tee (gul/röd eller motsvarande). Dag 2 tvärtom. Medelsvåra Hässleholms GK:s VPR Samma folkbokföringsadress Äkta Makar / Sambor , Mixed foursome En teemarkering per hål. Dag 1 vartannat hål samma tee (gul/röd eller motsvarande). Dag 2 tvärtom. Medelsvåra Gällivare-Malmbergets GK:s VPR Samma folkbokföringsadress. Båda spelarna minst 50 år Far & Son 22, Foursome Gul tee eller motsvarande Medelsvåra Sigfrid Stenbergs VPR Släktskapet biologiskt eller barnet adopterat Mor & Dotter 50, Foursome Röd tee eller motsvarande Relativt lätta Erik Runfelts VPR Släktskapet biologiskt eller barnet adopterat Två Generationer Mixed 50, Mixed foursome En teemarkering per hål. Dag 1 vartannat hål samma tee (gul/röd eller motsvarande). Dag 2 tvärtom. Relativt lätta Avesta GK:s VPR Släktskapet biologiskt eller barnet adopterat

14 ADRESS BOX 84, DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON FAX E-POST INTERNET GRAFISK FORM OCH ILLUSTRATION: BJÖRN ANDERSSON

Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011

Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011 2011-02-27 RM 1 (6) Gemensamma Tävlingsbestämmelser för Riksmästerskapen 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2 2. PROTESTER 2 3. INFORMATION 2 - Anmälan 2 - Anmälningsavgift

Läs mer

2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11)

2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11) TÄVLINGSMANUAL 2014 F G SSENIOR R U TO 2014-03-10 SGF Senior Tour 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016

Stockholms Golfförbunds Seriespel. Manual och tävlingsbestämmelser 2016 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Stockholms Golfförbunds Seriespel Manual och tävlingsbestämmelser 2016 NYHETER SÄSONGEN 2016 Från och med 2016 har vi anpassat ålderskategorierna till SGF som följer EGA (Européen

Läs mer

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13)

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Touren bytte namn 2014... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Speciella Tävlingsbestämmelser RM H35, 2011

Speciella Tävlingsbestämmelser RM H35, 2011 RM H35, 2011 Tävlingen är öppen för herrar som fyller 35 år eller mer under kalenderåret Högsta exakta handicap vid anmälningstidens utgång är 12,0 Ej föranmälda 3-mannalag från golfdistriktsförbunden

Läs mer

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2017

Tävlingsmanual. Västtouren 2017 Tävlingsmanual Västtouren 2017 Borås GK - 4 juni Dynekilens GK - 15 juli Gullbringa GCC - 20 augusti Tävlingsmanual Ver 1.2 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2017... 1 Borås GK - 4

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Tävlingsmanual Västtouren 2019 Gullbringa GCC - 25 maj Kinds GK - 20 juli Tjörns GK- 24 augusti

Tävlingsmanual Västtouren 2019 Gullbringa GCC - 25 maj Kinds GK - 20 juli Tjörns GK- 24 augusti Tävlingsmanual Västtouren 2019 Gullbringa GCC - 25 maj Kinds GK - 20 juli Tjörns GK- 24 augusti Tävlingsmanual Ver 3.0 - Feb 3 2019 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual Västtouren 2019... 1 Gullbringa

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013

MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013 SGF Senior Tour 2013-01-22 1 (7) MANUAL SGF SENIOR TOUR 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

Publicering Dessa bestämmelser finns publicerade under Organisation Tävlingskommittén på smalandsgolf.com

Publicering Dessa bestämmelser finns publicerade under Organisation Tävlingskommittén på smalandsgolf.com Bestämmelser Distriktsmästerskap 2019 Allmänt Klass, ålderskategori, spelform, avgift m.m. Klass Ålder Spelform Ant. hål Tee Not. Startavgift Äkta makar/sambor Slagtävling scratch foursome 36 hål Röd/gul

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2016

Manual SGDF:s Seriespel 2016 Manual SGDF:s Seriespel 2016 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

Tävlingsmanual Loke Cup 2016

Tävlingsmanual Loke Cup 2016 Tävlingsmanual Loke Cup 2016 INLEDNING Syftet med Loke Cup är att skapa ett bredare engagemang bland den vanlige golfaren utan elittänk. Därför har initiativet tagits till en cup med matchspel mellan Sörmlands

Läs mer

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5 Bestämmelser för Grannsämjan 2016 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2015 markerade i högermarginalen

Läs mer

Information om regler Dessa bestämmelser finns publicerade under Organisation Tävlingskommittén på smalandsgolf.com

Information om regler Dessa bestämmelser finns publicerade under Organisation Tävlingskommittén på smalandsgolf.com Bestämmelser Distriktsmästerskap 2018 Klass, ålderskategori, spelform, avgift m.m. Klass Ålder Spelform Antal hål Tee Not. Startavgift Äkta makar/sambor Slagtävling scratch foursome 36 hål Röd/gul 3 500

Läs mer

2015-07-02 Nationellt Seriespel 1 (20)

2015-07-02 Nationellt Seriespel 1 (20) TÄVLINGSMANUAL 2015 NATIONELLA SERIESPELET 2015-07-02 Nationellt Seriespel 1 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs Bestämmelser för Grannsämjan 2017 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2016 markerade i högermarginalen

Läs mer

Manual Övriga tävlingar med prispengar 2018

Manual Övriga tävlingar med prispengar 2018 Manual Övriga tävlingar med prispengar 2018 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

Manual SGDF Seriespel Herrar 2017

Manual SGDF Seriespel Herrar 2017 Manual SGDF Seriespel Herrar 2017 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2017

Manual för Oakley Tour 2017 Manual för Oakley Tour 2017 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2017. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för. Damer D22, D50, D60, D70 och Foursome open

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för. Damer D22, D50, D60, D70 och Foursome open Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer D22, D50, D60, D70 och Foursome open INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen

Läs mer

Manual SGDF Seriespel Damer 2017

Manual SGDF Seriespel Damer 2017 Manual SGDF Seriespel Damer 2017 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2016

Manual för Oakley Tour 2016 Manual för Oakley Tour 2016 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2016. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

Manual SM-veckan 2019

Manual SM-veckan 2019 Manual SM-veckan 2019 Övergripande Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken 1 3 SGF:s Regelkort

Läs mer

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge Tävlingsmanual 2019 16-19 juni 2019 Hotel & Lodge Juniorgolf @Båstad 2019 Juniorgolf @Båstad, arrangeras av Bjäre GK, Båstad GK, Torekovs GK och Åkagårdens GK. Juniorgolf @Båstad ska främja att juniorer

Läs mer

SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016.

SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016. SGF Juniortävlingar. TÄVLINGSMANUAL 2016. PRESENTATION... 8 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER... 9 TÄVLINGSPROGRAM 2016... 10 1. GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER... 11 1.2 Gemensamma villkor... 11 1.2.1 Care

Läs mer

PRESENTATION... 9 FÖR JUNIORERFÖR JUNIORER TÄVLINGSPROGRAM GEMENSAMMA VILLKOR... 12

PRESENTATION... 9 FÖR JUNIORERFÖR JUNIORER TÄVLINGSPROGRAM GEMENSAMMA VILLKOR... 12 PRESENTATION... 9 FÖR JUNIORERFÖR JUNIORER... 10 TÄVLINGSPROGRAM88... 11 1. GEMENSAMMA VILLKOR... 12 1.1 Care for the course... 12 1.2 Deltagare... 12 1.2.1 Medlemskap... 12 1.2.2 Spelarkategorier... 12

Läs mer

Tävlingsvillkor 2019 Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer D22, D50, D60, D70 och Foursome open

Tävlingsvillkor 2019 Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer D22, D50, D60, D70 och Foursome open Tävlingsvillkor 2019 Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer D22, D50, D60, D70 och Foursome open INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2018

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2018 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2018 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel, gäller från januari 2016 Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari

Läs mer

TÄVLINGSVILLKOR. Seriespel för klubblag match Gällande för år Tabell HERR H40 H50 H60 H70 DAM D60 Mixed Antal spelare / lag par

TÄVLINGSVILLKOR. Seriespel för klubblag match Gällande för år Tabell HERR H40 H50 H60 H70 DAM D60 Mixed Antal spelare / lag par 1(5) TÄVLINGSVILLKOR Seriespel för klubblag match Gällande för år 2019 Tabell HERR H40 H50 H60 H70 DAM D60 Mixed Antal spelare / lag 4 4 6 6 6 4 4 2 par Födelseår Rek. speldag: Rek. starttid Högsta Tävlingshandicap

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2018

Manual för Oakley Tour 2018 Manual för Oakley Tour 2018 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2018. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge

Tävlingsmanual juni Hotel & Lodge Tävlingsmanual 2017 18-21 juni 2017 Hotel & Lodge Juniorgolf @Båstad 2017 Juniorgolf @Båstad, arrangeras av Bjäre GK, Båstad GK, Torekovs GK och Åkagårdens GK. Juniorgolf @Båstad ska främja att juniorer

Läs mer

Tävlingsvillkor 2019 Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Tävlingsvillkor 2019 Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Tävlingsvillkor 2019 Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel, gäller från januari 2016 Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4 Skåneserien

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2017

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2017 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2017 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel, gäller från januari 2016 Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari

Läs mer

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Gruppspels- / serietabell Särspel i cupspelet Hjälpmedel Mobiltelefoner

Läs mer

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs Bestämmelser för Grannsämjan 2019 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2018 markerade i högermarginalen

Läs mer

Veterantouren - Tävlingsinformation

Veterantouren - Tävlingsinformation Veterantouren - Tävlingsinformation Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller 60 år under innevarande

Läs mer

4 GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

4 GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 1 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandboken SGFs regelkort Kompletterande lokala regler för aktuell tävling

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESPELET 2012

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESPELET 2012 2012-03-14 Seriespel 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESPELET 2012 Februari 2012 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Spel- och Tävlingsutveckling.

Läs mer

Innehållsförteckning Allmänt... 4 Förbehåll... 4 Information... 4 Administration... 4 Deltagande... 4 Arrangerande klubb...

Innehållsförteckning Allmänt... 4 Förbehåll... 4 Information... 4 Administration... 4 Deltagande... 4 Arrangerande klubb... Bestämmelser Smålandsserien 2018 1 Innehållsförteckning... 2-3 Allmänt... 4 Förbehåll... 4 Information... 4 Administration... 4 Deltagande... 4 Arrangerande klubb... 4 Serieindelning... 4 Åldersvillkor...

Läs mer

Bestämmelser för. Skånes Golfförbunds. Seriespel för. Herrseniorer

Bestämmelser för. Skånes Golfförbunds. Seriespel för. Herrseniorer Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Herrseniorer INNEHÅLL 1. Generellt 1.1 Bilagor 2. Representation 2.1 Ålderskategorier och ålder 2.2 Lagen 2.3 Deltagande i flera av klubbens lag 2.4 Deltagande

Läs mer

Innehållsförteckning Allmänt... 4 Förbehåll... 4 Information... 4 Administration... 4 Deltagande... 4 Arrangerande klubb... 4 Åldersvillkor...

Innehållsförteckning Allmänt... 4 Förbehåll... 4 Information... 4 Administration... 4 Deltagande... 4 Arrangerande klubb... 4 Åldersvillkor... Bestämmelser Smålandsserien 2019 1 Innehållsförteckning... 2-3 Allmänt... 4 Förbehåll... 4 Information... 4 Administration... 4 Deltagande... 4 Arrangerande klubb... 4 Åldersvillkor... 4 Ålderskategorier...

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Manual för Oakley Tour 2019

Manual för Oakley Tour 2019 Manual för Oakley Tour 2019 Tourledning Ligma Group AB (Ligma) och Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) utgör tourledning för Oakley Tour 2019. Allmän information Oakley Tour är en scratchtour med prispengar

Läs mer

Presentation... 6. Tävlingstrappa för juniorer... 7. Tävlingsprogram 2015... 8

Presentation... 6. Tävlingstrappa för juniorer... 7. Tävlingsprogram 2015... 8 Presentation... 6 Tävlingstrappa för juniorer... 7 Tävlingsprogram 2015... 8 Gemensamma bestämmelser och information för deltagare... 9 Alkohol och tobak... 9 Antidoping... 9 Avbrott i spelet... 9 Avståndsmätare...

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Seriesystemet 2008-05-19 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling & Evenemang

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Bosjökloster GK 2016 ( Se även SGFs Spel och Tävlingshandbok )

Tävlingsbestämmelser Bosjökloster GK 2016 ( Se även SGFs Spel och Tävlingshandbok ) Tävlingsbestämmelser Bosjökloster GK 2016 ( Se även SGFs Spel och Tävlingshandbok 2016 -) 1. Lokala regler och bestämmelser: Finns anslagna på anslagstavlan samt på vår hemsida 2. Avståndsmätare Regel

Läs mer

LOKALA REGLER och TÄVLINGSVILLKOR 2019

LOKALA REGLER och TÄVLINGSVILLKOR 2019 LOKALA REGLER och TÄVLINGSVILLKOR 2019 Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 3 samt följande Lokala regler. A Lokala regler och Tillfälliga lokala regler

Läs mer

Veterantouren - Tävlingsinformation 2018 v2.0

Veterantouren - Tävlingsinformation 2018 v2.0 Veterantouren - Tävlingsinformation 2018 v2.0 1(5) Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller 60 år

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK 2011-02-24 HandiGolf F 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK Februari 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Manual SGDF:s Seriespel 2019

Manual SGDF:s Seriespel 2019 Manual SGDF:s Seriespel 2019 Övergripande Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK 2010-02-24 HandiGolf Tour 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK Februari 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3. TÄVLINGSPROGRAM

Läs mer

Bestämmelser Östgötaserierna 2019

Bestämmelser Östgötaserierna 2019 Bestämmelser Östgötaserierna 2019 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet SYFTET MED TLR INTRO En utbildning för tävlingsledaren på golfklubben,

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB LOKALA REGLER Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande

Läs mer

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LULEÅ GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LULEÅ GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LULEÅ GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 3 samt Lokala regler, Tillfälliga Lokala regler och Lokala

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Lokala regler på Österlens GK 2019

Lokala regler på Österlens GK 2019 Lokala regler på Österlens GK 2019 LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR ÖSTERLENS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2006-03-30 1 (10) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2006 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE SGF GDF GK mars 2006 Denna manual finns att hämta på sgf.golf.se -- Idrott -- Tävling

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 SGF:s Regelkort 2015 Elva

Läs mer

Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012

Tävlingsbestämmelser JMI-finalen Junior Masters Invitational 2012 Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012 JMI-tävling är grunden för den årligen återkommande inbjudningstävlingen. JMI är beteckningen på den kommitté och arbetsgrupp, representantskap,

Läs mer

Bestämmelser Östgötaserierna 2019

Bestämmelser Östgötaserierna 2019 Bestämmelser Östgötaserierna 2019 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

MANUAL FÖR GHGDF:s SENIORTOUR 2019

MANUAL FÖR GHGDF:s SENIORTOUR 2019 MANUAL FÖR GHGDF:s SENIORTOUR 2019 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst 50 år och har EGA exakt tävlingshandicap. Spelare skall

Läs mer

TÄVLINGSLEDARINSTRUKTION

TÄVLINGSLEDARINSTRUKTION TÄVLINGSLEDARINSTRUKTION Tävlingsledare (Tl) har följande resurser och hjälpmedel till sitt förfogande: Kommittérummet Tävlingsprogrammet Allmänna tävlingsbestämmelser Checklista för tävlingsledare Tävlingsledarpärm

Läs mer

Övergripande Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av:

Övergripande Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Manual Teen Cup 2019 Övergripande Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna av: Regler för golfspel Spel- och tävlingshandboken 1 3 SGF:s Regelkort

Läs mer

Spel- och tävlingshandboken 2016

Spel- och tävlingshandboken 2016 Spel- och tävlingshandboken 2016 Här får man tag på boken I analog form: Att beställa från SISU Idrottsböcker; gå via golf.se och sök på golfbokhandeln I digital (bläddringsbar) form: På golf.se där man

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Måndag 4 aug fredag 8 aug 2014

Måndag 4 aug fredag 8 aug 2014 Måndag 4 aug fredag 8 aug 2014 Tävlingsmanual Inledning 2 Regler 2 Startfält / antal lag / fördelning 2 Gruppindelning och lottning 2 Spelschema 2 Tee 2 Spelform 2 Hcp 2 Resultat 3 Inlämning av matchspelsprotokoll

Läs mer

SKANDIA CUP TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION. Skandia Cup spelas i år för 40:e gången. Vi hoppas att ni vill vara med och fira 40-års jubileum!

SKANDIA CUP TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION. Skandia Cup spelas i år för 40:e gången. Vi hoppas att ni vill vara med och fira 40-års jubileum! SKANDIA CUP Skandia Cup spelas i år för 40:e gången. Vi hoppas att ni vill vara med och fira 40-års jubileum! ALLMÄN INFORMATION Skandia Cup, är en unik idrottstävling, inte bara till sin omfattning utan

Läs mer

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2013

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2013 MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 Handicapregler

Läs mer

Måndag 6 aug fredag 10 aug 2012

Måndag 6 aug fredag 10 aug 2012 Tävlingsmanual 2012 Måndag 6 aug fredag 10 aug 2012 Innehållsförteckning Inledning... 2 Regler... 2 Startfält/antal lag/fördelning... 2 Spelschema... 2 Tee... 2 Spelform... 2 Hcp... 2 Lottning... 2 Resultat...

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 2007-02-16 Svenska Mini-Touren, 1 (6) TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 SGF SGT GK Mars 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 3 2. Tävlingsfakta 3 3. Presentation i

Läs mer

Bestämmelser. Seriespel Herrseniorer

Bestämmelser. Seriespel Herrseniorer 2018-10-12 1 Bestämmelser Seriespel Herrseniorer 2018-10-12 2 INNEHÅLL 1. Generellt 1.1 Bilagor 2. Representation 2.1 Ålderskategorier, ålder 2.2 Lagen 2.3 Deltagande i flera av klubbens lag 2.4 Deltagande

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2014

MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2014 MANUAL SGF JUNIORTÄVLINGAR 2014 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 Handicapregler

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Reviderade 2015-04-16 INNEHÅLL 1. Generellt D22, D50, D60, D70 och Foursome open 2. Representation 2.1 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.2

Läs mer

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF Boken distribuerades i början av februari Den kan nu beställas på golfbokhandeln kostar 115:- Handicapregler finns inte i denna utgåva av SoT SoT kommer att finnas på nätet: www.golf.se/sot Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

Måndag 8 aug fredag 12 aug 2016

Måndag 8 aug fredag 12 aug 2016 Måndag 8 aug fredag 12 aug 2016 Tävlingsmanual Inledning 2 Regler 2 Startfält / antal lag / fördelning 2 Gruppindelning och lottning 2 Spelschema 2 Tee 2 Spelform 2 Hcp 3 Resultat 3 Inlämning av matchspelsprotokoll

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

- Göteborgs Golfförbund -

- Göteborgs Golfförbund - Skandia Tour Distrikt Göteborg Skandia Tour Distrikt Göteborg är första steget i Skandia Tour trappan för flickor och pojkar upp till 21 år som har tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart i Göteborgsdistriktet.

Läs mer

Manual Teen Tour 2019 presented by Golfstore

Manual Teen Tour 2019 presented by Golfstore Manual Teen Tour 2019 presented by Golfstore Inklusive Grand Opening och Teen Tour Final. Övergripande Förutom tävlingsvillkoren i denna manual genomförs tävlingarna enligt de gällande publikationerna

Läs mer

Att arrangera en golftävling 2013

Att arrangera en golftävling 2013 2012-11-30 Att arrangera en golftävling 2013 Alla golftävlingar i Sverige måste ha godkända tävlingsbestämmelser. Är det ett företag eller en organisation utanför golfen, ej ansluten till Svenska Golfförbundet

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF)

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign 1. Före LOTTNINGSDAGEN Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore caddies

Läs mer

Jarlabanke Golfklubb Inbjudan

Jarlabanke Golfklubb Inbjudan TÄVLINGSBESTÄMMELSER DETALJERADE PER TÄVLING 2018 2018-04-14 1 www.jarlabankegk.se Vårslaget Första starttid: Anmälningstid: Scramble 18 hål lagtävling (Kombislingan) 2018-05-01 tisdag 09:15, samling 09.00

Läs mer

- Göteborgs Golfförbund -

- Göteborgs Golfförbund - Göteborg Junior Tour Göteborg Junior Tour är vårt distrikts första tävlingssteg utanför klubben öppen för flickor och pojkar upp till 12 år som har liten tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer