MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013"

Transkript

1 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandboken Handicapregler PROTESTER Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i Svenska Mini-Touren ska snarast framföras till den lokala tävlingsledningen för behandling. Ska SGF:s Tävlingskansli och/eller Regelkommitté avge yttrande/beslut ska skriftlig protest med kort redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner snarast sändas till SGF:s Tävlingskansli. Därefter behandlar Tävlingskansliet och/eller Regelkommittén ärendet och avger ett svar. ALLMÄN INFORMATION Svenska Mini-Touren är en sammanhållen serie av elittävlingar och är ett betydelsefullt steg i tävlingstrappan där syftet är att tävlingarna ska vara utformade så att de gynnar elitspelarnas utveckling. Genom spel på Svenska Mini-Touren kan spelare kvalificera sig till Nordea Tour. Svenska Mini-Touren 2013 består av tre typer av tävlingar med prispengar: Svenska Mini-Touren för herrar Svenska Mini-Touren för damer Svenska Mini-Touren både för herrar och damer parallellt För att en tävling ska få ingå i Svenska Mini-Touren ska prissumman vara enligt följande: Damer: kr kr (exkl moms). Herrar: kr kr (exkl moms) Samtliga spelarkategorier äger rätt att delta (AM, NA, NA-Olic, PGA, REAM). Spelformen är singel slagtävling scratch och samtliga tävlingar spelas över minst 36 hål. Anmälan till tävlingarna görs via Min Golf. Arrangerande klubb bestämmer också anmälningsavgiftens storlek. Anmälningsavgiften är dock maximerad till 500 kr för damer och 600 kr för herrar. Den arrangerande klubben svarar för genomförandet av tävlingen, ger tävlingen dess namn och garanterar den utlovade prissumman. På samma sätt som Svenska Mini-Touren är en rekrytering för spelare att gå vidare uppåt i spelarkarriären är en klubbs arrangerande av en deltävling i Svenska Mini-Touren en erfarenhetsgrund för att, som arrangör, kanske i framtiden ta steget och ingå i Nordea Tours tävlingsprogram. Genom att kontakta Svenska Golftourerna AB kan intresserade klubbar få information, KONTAKTINFORMATION Hemsida Svenska Golfförbundet Marika Pellijeff Göran Hermes, Regler

2 Svenska Mini-Touren 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 1 Kontaktinformation... 1 Svenska Golfförbundet... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION... 4 Tävlingsbestämmelser... 4 Cut... 4 Tee... 4 Alkohol, Dopning och Tobak... 4 Anmälan... 4 Avanmälan... 4 Överanmälan... 4 Anmälningsavgift... 4 Efteranmälan... 4 Återbud... 4 Uteblivande från tävling... 5 Dubbelanmälan... 5 För klubbar... 5 Avgörande vid lika resultat... 5 Avståndsmätare... 5 Banförberedelser... 5 Caddie... 6 Deltagare... 6 Hemmaklubb och representation i tävling... 6 Handicap... 6 Handicapgräns... 6 Startfält... 6 Domare... 6 Ekonomi... 6 Fakturering/ Utbetalning... 6 Arrangerande klubb som själv betalar ut prispengar... 7 Rapport... 7 Ekonomiblankett... 7 Flaggplaceringar... 7 GIT och resultatredovisning... 7 Inspelsrond... 7 Klubbor (drivers)... 7 Logi... 8 Lokala regler/tävlingsregler... 8 Lottning... 8 Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning... 8 Nordea Tour regler... 8 Oklarheter... 8 Olämpligt uppträdande... 8 Order of Merit... 8 Persontransporthjälpmedel (Golfbil, Golfscooter, etc)... 9 Platser på Nordea Tour... 9 Herrar... 9 Damer... 9 Press och media... 9 Priser och Prisbord... 9 Amatörprisbord... 9

3 Svenska Mini-Touren 3 (13) Prissumma... 9 Prisfördelning Pro-Am Reklam på tävlingsdräkt Scorekortsmottagning (scoring area) Sjukvård Speltempo Pace of Play Starter Tävlingen avkortad Tävlingen avslutad Vatten Wild cards Öppettider SÖKREGISTER... 13

4 Svenska Mini-Touren 4 (13) TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION TÄVLINGSBESTÄMMELSER Spelformen är singel slagtävling scratch över minst 36 hål över minst en dag. Arrangerande klubb bestämmer om tävlingen ska genomföras över 18 hål eller 36 hål per dag eller en kombination. Cut Arrangerande klubb bestämmer om det ska finnas en cut, men denna får göras tidigast efter 36 hål. SGF rekommenderar att ca 40 av spelarna (och delningar) går vidare till den avslutande ronden. Vid parallell herr- och damtävling avgör arrangerande klubb var gränsen för cut ska sättas. Tee Om vit respektive blå tee eller motsvarande finns, bör herrar respektive damer spela från dessa. Annars spelas från gul respektive röd tee eller motsvarande. ALKOHOL, DOPNING OCH TOBAK Föreskrifter och bestämmelser om alkohol, dopning och tobak finns beskrivna i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel ANMÄLAN Anmälan till tävlingarna görs via Min Golf. Arrangerande klubb bestämmer själv när anmälningstiden ska gå ut. Spelaren ansvarar för att hans exakta handicap är korrekt registrerad i GIT vid anmälningstidens utgång. Försummar spelare att göra detta och därigenom tar annan spelares plats i tävlingen ska han ej tillåtas starta. Avanmälan Avanmälningar görs i Min Golf innan anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas. Överanmälan Vid överanmälan tillämpas urvalsprincipen lägsta exakt handicap. Reservlista ska upprättas. Anmälningsavgift Klubben avgör själv anmälningsavgiftens storlek. Det ska vara samma anmälningsavgift för alla spelarkategorier. SGF tillåter ej att den sätts högre än 600 kr för herrar och 500 kr för damer. Vid parallell herr- och damtävling gäller samma belopp. Observera att det är en anmälningsavgift; anmäld spelare som blir uttagen till tävling på Svenska Mini-Touren är skyldig att betala anmälningsavgiften såvida inte godtagbara skäl föreligger. Återbud till tävling kan vara nödvändigt, men fritar inte spelaren från att betala anmälningsavgiften. Efteranmälan Efteranmälan kan tillåtas om startfältet inte är fullt. Återbud Återbud ska lämnas till arrangörsklubben. Spelare som, efter anmälningstidens utgång, lämnar återbud är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl finns såsom skada eller sjukdom. Återbetalning av anmälningsavgift för spelare som lämnat återbud görs endast mot uppvisande av läkarintyg. Se även dubbelanmälan.

5 Svenska Mini-Touren 5 (13) Uteblivande från tävling Om spelare uteblir från tävling gäller de bestämmelser som anges i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 5.8 och 2.9. Dubbelanmälan Spelare har rätt att även anmäla sig till tävling på Nordea Tour, Nordic League, LET-tävling och/eller ytterligare en tävling på Svenska Mini-Touren som spelas samtidigt. Så fort spelare accepterat deltagande i annan tävling som, helt eller delvis, spelas samtidigt måste denne avanmäla sig/lämna återbud från den tävling denne inte ska spela. Sådan avanmälan/återbud ska accepteras utan krav på anmälningsavgift. Endast genom wild card kan sedan spelaren, efter t ex missad cut eller efter det att spelaren blivit utslagen i matchtävling, komma med i den bortvalda tävlingen igen. För klubbar Se även GIT och resultatredovisning. Senaste anmälningsdatum för att tävling ska komma med på 2013 års program är den 5 mars.. Tävlingen läggs in i GIT och klassificeras som Scratchtävling - Svenska Mini-Touren. Efter det att Tävlingskommittéordförande (TKO) i distriktet godkänt tävlingen syns den i tävlingskalendern på golf.se. Därefter ska arrangerande klubb, via formulär utskickat av SGF, bekräfta att tävlingen kommer att genomföras enligt bestämmelser i denna manual. AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT Segrare ska alltid utses. Avgörande vid lika resultat för seger sker genom särspel play off hål för hål. För övriga placeringar gäller delad placering Vid delat resultat i övrigt delas prispengarna i enlighet med vedertagen princip för fördelning av prispengar. Särspelshål ska vara angivna senast före start i sista rond. Se även Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 8.4 och AVSTÅNDSMÄTARE (Anmärkningen till Regel 14-3) I tävlingar på Svenska Mini-Touren får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner om strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade). Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att (i) (ii) applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. BANFÖRBEREDELSER Se rekommendationerna i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel

6 Svenska Mini-Touren 6 (13) CADDIE Caddie är tillåtet i Svenska Mini-Touren. Regel 6-4 är då tillämplig. Det finns ingen begränsning avseende vem en spelare får använda som caddie. DELTAGARE Spelare som är aktiva medlemmar i svenska golfklubbar, eller i associationer, anslutna till SGF, äger rätt att delta på Svenska Mini-touren. Spelare som inte är aktiva medlemmar i svenska golfklubbar (utländska spelare) enligt ovan kan delta. Samtliga tävlingar är öppna för såväl amatörer (AM) som icke-amatörer (PGA, NA, NA-Olic, REAM). Amatörer, REAM och NA-Olic måste följa amatörreglerna och får inte ta emot penningpriser. Hemmaklubb och representation i tävling Se Spel- och Tävlingshandboken , Definitioner (Hemmaklubb). Handicap EGA Exakt Tävlingshandicap krävs inte för att få delta i Svenska Mini-Touren. Varje enskild slagsspelsrond kommer automatiskt att registreras i GIT. Handicapgräns Handicapgränsen bestämmer arrangerande klubb, dock aldrig högre än -8,4 för herrar och -12,4 för damer. Startfält Begränsning av startfältets storlek bestäms av arrangerande klubb, dock till lägst 72 spelare vid enbart herrtävling och 24 spelare vid enbart damtävling. Om en klubb arrangerar en parallell dam- och herrtävling ska startfältet uppgå till minst 54 herrar och minst 18 damer. Med startfältets storlek menas det antal spelare tävlingen är öppen för, ej det slutliga deltagarantalet. DOMARE Arrangörsklubb tillsätter och ersätter minst en domare, helst två, i samråd med respektive distrikt. Domare bör ha lägst distriktsdomarkompetens. EKONOMI Fakturering/ Utbetalning SGF rekommenderar att den arrangerande klubben tar hjälp av Svenska Golftourerna AB (SGT) för utbetalning av prispengar samt lämnande av inkomstuppgift till spelare och skattemyndighet vid årets slut. Kostnaden för detta och fakturering av tävlingens sponsor/er är kronor plus moms. Arrangerande klubb ansvarar för att SGT erhåller korrekt faktureringsunderlag för prispengarna. SGT fakturerar sedan sponsorn i god tid så att prispengarna är inbetalda till SGT innan tävlingen spelas. Observera! Inga prispengar utbetalas förrän de kommit SGT tillhanda. Vill arrangerande klubb utnyttja denna service ska kontakt tas senast den 1 maj med Anders Gunnarsson, SGT, , Om arrangerande klubb väljer att SGT ska betala ut prispengar ska noteras att SGT behåller 2,5% när utbetalning görs till spelarna. Detta förfarande är godkänt av proffsens intresseorganisation, PGA, som därmed vill stärka SGT som är den organisation som tar fram och ordnar tävlingar för proffsen. Denna bestämmelse har gällt sedan mitten av 1980-talet.

7 Svenska Mini-Touren 7 (13) Arrangerande klubb som själv betalar ut prispengar Klubb som väljer att inte begära hjälp från SGT har att beakta följande: För spelare som är företagare/näringsidkare: Ta in kopia på F-skattsedel för dem som har företag Utbetala prispengar + moms om momsregistrering föreligger Utred för utländska spelare om eventuell ombudsman och eventuell artistskatt ska innehållas För spelare som ej är företagare/näringsidkare: Innehåll sociala avgifter och källskatt Utbetala prispengar Lämna kontrolluppgift vid årets slut till spelare och skattemyndighet Not 1 Not 2 Endast PGA- och NA-spelare äger rätt att ta emot prispengar. Reservation för att ovan redovisade punkter ej täcker alla ekonomiska och skattemässiga spörsmål. Rapport För de klubbar som avtalat med SGT AB om utbetalning av prispengar gäller att fullständig resultatlista med namn, klubb och status (AM, REAM, NA, NA O-lic, PGA, SGT-spelare) omgående ska sändas dels till SGT AB, och dels till Anders Gunnarsson Ekonomiblankett Om arrangerande klubb valt att fakturering/utbetalning ska ske genom SGT måste pristagarna skicka in ifylld blankett till SGT innan utbetalning av prispengar kan ske. Denna blankett gäller årsvis och måste fyllas i varje år för att prispengarna ska betalas ut. Blanketten hämtas från Nordea Tours hemsida, FLAGGPLACERINGAR Skriftlig uppgift om flaggplaceringar ska delas ut till de tävlande i samband med start i aktuell rond. GIT OCH RESULTATREDOVISNING Se även anmälan för klubbar. Tävlingen läggs in i GIT och klassificeras som Scratchtävling - Svenska Mini-Touren. Efter det att Tävlingskommittéordförande (TKO) i distriktet godkänt tävlingen syns den i tävlingskalendern på golf.se. Tävlingen ska avslutas i GIT så snart som möjligt efter det att tävlingen är avgjord. INSPELSROND SGF rekommenderar att spelarna bjuds på en inspelsrond före tävlingen utan att behöva erlägga greenfee. KLUBBOR (DRIVERS) För tävlingar på Svenska Mini-Touren gäller det som regleras i Regler för Golfspel under Regel 4 samt i bilaga II. Anmärkningen till Regel 4-1a är inte tillämplig. Se även Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel

8 Svenska Mini-Touren 8 (13) LOGI Arrangörsklubben bör lämna förslag på lämplig logi för deltagarna på klubbens hemsida. LOKALA REGLER/TÄVLINGSREGLER De Lokala Regler och Tävlingsregler som ska gälla för tävlingen ska delas ut till de tävlande senast vid start. De ska dessutom anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Eventuella kompletteringar av dessa, eller om tillfälliga tävlingsregler eller tillfälliga lokala regler måste skrivas, utdelas dessa senast i samband med start av aktuell rond. Information om Lokala Regler och Tävlingsregler finns i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 7 respektive 6. LOTTNING Information finns i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 8. MOBILTELEFONER OCH ANNAN ELEKTRONISK UTRUSTNING Decision 14-3/16 och 14-3/17 reglerar vad som är tillåtet eller inte tillåtet beträffande användandet av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning på banan under fastställd rond. Spelaren ska därför försäkra sig om att sådan utrustning som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användandet av sådan utrustning inte sker i strid med Spelets regler. Mobiltelefon som medförs på banan bör vara avstängd eller i tyst läge. Mobiltelefon får användas i nödsituationer eller för att tillkalla domare/tävlingsledning. Decision 14-3/17 handlar bland annat om en spelares användande av MP3-spelare eller motsvarande och beskriver hur Spelets regler bedömer lyssnandet på information eller musik under en fastställd rond. Bedöms spelarens förseelse som ett allvarligt brott mot Etiketten kan spelaren diskvalificeras enligt Regel Se Regler för Golfspel och Decision 33-7/8. NORDEA TOUR REGLER Nordea Tours kort med tourregler (Hard Card) gäller inte på Svenska Mini-Touren. OKLARHETER Det är viktigt att en tävlingsledning klarar ut eventuella regelrelaterade oklarheter innan tävlingen avslutas och resultatlista fastställs. OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE Vid fall av ett allvarligt brott mot etiketten har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel Se Avsnitt I Etikett, Uppträdande på Banan i Regler för Golfspel samt Decision 33-7/8. ORDER OF MERIT Samtliga tävlingar i Svenska Mini-Touren ingår i SGF Golf Ranking. Alla resultat en spelare får genom deltagande i Svenska Mini-Touren adderas på Order of Merit. Se även Svenska Mini-Tourens platser på Nordea Tour.

9 Svenska Mini-Touren 9 (13) PERSONTRANSPORTHJÄLPMEDEL (GOLFBIL, GOLFSCOOTER, ETC) För bestämmelser och information se Spel- och Tävlingshandboken PLATSER PÅ NORDEA TOUR Se även Order of Merit. Spel på Svenska Mini-Touren 2013 kan kvalificera till deltagande på Nordea Tour. Som grund ligger Svenska Mini-Tourens Order of Merit. Denna bygger på de poäng spelare fått på SGF Golf Ranking på tävlingarna på Svenska Mini-Touren. Herrar Information kommer senare. Damer Information kommer senare. PRESS OCH MEDIA Arrangörsklubb uppmanas att informera lokalpress om tävlingen och om Svenska Mini-Touren. Skicka gärna bilder och text som kan läggas in på hemsidan SGF:s kontaktperson för Svenska Mini-Touren. PRISER OCH PRISBORD Eftersom amatörer tillåts att delta svarar arrangerande klubb för att två separata prisbord finns; nyttopriser/presentkort till spelare med Amatör-, REAM-status och NA-Olic kategori och penningpriser till spelare med PGA- eller NA-status. Amatörprisbord Amatörer och REAM-spelare tävlar om ett separat amatörprisbord med nyttopriser alternativt presentcheckar i butik/butikskedja. Maximalt marknadsvärde för ett nyttopris till en amatör, REAM eller NA-Olic är kr. Antal priser baseras på antal deltagande amatörer, REAM eller NA Olic och SGF rekommenderar minst tre priser. Prissumma Den officiella prissumman, vilken är den summa som fördelas till de professionella spelarna, ska alltid anges exklusive 25% moms och får för enbart herrtävling vara lägst kronor (exkl moms) och högst kronor (exkl moms). För enbart damtävling är gränserna kronor (exkl moms) respektive kr (exkl moms). Samma belopp gäller vid parallell herr- och damtävling. Prissummorna bör, med tanke på prisfördelningstabellen, sättas i jämna tal. En prissumma på kr exkl moms innebär att klubbens kostnad blir kr om klubben hanterar prispengarna själv.

10 Svenska Mini-Touren 10 (13) Prisfördelning De professionella spelarna får prispengar enligt nedanstående tabeller. Observera att arrangören inte får göra avsteg från denna. Vid delat resultat delas pengarna i enlighet med vedertagen princip för fördelning av prispengar. Placerad amatör, REAM eller NA O-lic räknas inte med i tabellerna nedan. Plac HERRAR Prissummor i SEK

11 Svenska Mini-Touren 11 (13) Plac DAMER Prissummor i SEK PRO-AM Arrangerande klubb har rätt att inbjuda spelare till Pro-Am. Inbjuden spelare bör ställa upp men kan inte tvingas att delta. SGF rekommenderar att eventuell Pro-Am spelas dagen före tävlingens första rond. Kanonstart bör undvikas då detta begränsar möjligheten till inspel för övriga spelare. Arrangeras Pro-Am ska samtliga spelare i god tid informeras om detta. REKLAM PÅ TÄVLINGSDRÄKT För spelare med kategori PGA eller NA finns inga restriktioner beträffande reklam på tävlingsdräkten. För spelare med kategori Amatör eller REAM (spelare som är under REAMatörisering) se information i Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel 11. SCOREKORTSMOTTAGNING (SCORING AREA) Se även Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel och Tävlingsledningen ska organisera och definiera ett område (Scoring Area) där mottagning av scorekort ska ske. I detta definierade område ska spelarna kunna sätta sig ned, kontrollera sina scorer, reda ut eventuella regelproblem, alternativa bollar eller annat som kan påverka scoren, göra nödvändiga ändringar, samt därefter lämna ifrån sig påskrivet scorekort. Scorekortet anses inlämnat först då spelaren har lämnat detta definierade område. Se vidare i Decision 6-6c/1. Tävlingsledningen har även möjligheten att fastställa senaste tidpunkt för inlämnandet av scorekortet efter avslutat spel. SJUKVÅRD Omtanken om spelarna är A och O under en tävling. Tävlingsarrangören ska därför se till att grundläggande sjukvårdsutrustning finns tillgänglig under Svenska Mini-Touren. Domarbil kan lämpligen utrustas med sådan. Finns möjligheten för arrangören att ordna back-up av sjukvårdskunnig personal eller motsvarande under seriespelet är detta mycket uppskattat.

12 Svenska Mini-Touren 12 (13) SPELTEMPO PACE OF PLAY SGF:s Generella Tävlingsregel för Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel är tillämplig se Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel ( och ). Tävlingsledningen kan, inför tävlingen, förbereda genom att kopiera aktuell text samt anslå och/ eller dela ut detta särtryck till de spelare som önskar ett eget exemplar. STARTER Se Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 4.6. Arrangörsklubben ansvarar för att det finns en starter på första tee. TÄVLINGEN AVKORTAD Om tävlingen måste avkortas regleras i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel hur avkortning av rond eller tävling kan ske. TÄVLINGEN AVSLUTAD Tävlingen anses avslutad när det sammanlagda resultatet officiellt tillkännagivits. VATTEN Genomförs tävlingen i väldigt varmt väder är det extra viktigt att tävlingsorganisationen ser till att det finns tillräckligt med vatten för spelarna under spelet på banan. WILD CARDS Arrangerande klubb har rätt att fördela ett wild card per 15 startande, dock max tio spelare. Dessutom ska arrangerande klubb acceptera sex wild cards för spelare ur ordinarie landslagstrupper, dock först efter förfrågan från landslagsledningen innan anmälningstidens utgång. Samma princip gäller vid parallell herr- och damtävling. ÖPPETTIDER Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, drivingrange och restaurang bör öppna senast en timme före första start.

13 Svenska Mini-Touren 13 (13) SÖKREGISTER A Alkohol 4 Anmälan 4 Anmälan för klubbar 5 Avgörande vid lika resultat 5 Avståndsmätare 5 B Banförberedelser 5 C Caddie 6 Cut 4 D Deltagare 6 Domare 6 Dopning 4 Dubbelanmälan 5 E Ekonomi 6 Elektronisk utrustning 8 F Flaggplaceringar 7 G GIT 7 Golfbil 9 H Handicap 6 Hemmaklubb 6 I Inspelsrond 7 K Klubbor (drivers) 7 L Logi 8 Lokala regler 8 Lottning 8 M Media 9 Mobiltelefoner 8 N Nordea Tour regler 8 O Oklarheter 8 Olämpligt uppträdande 8 Order of Merit 9 P Pace of Play 12 Persontransporthjälpmedel 9 Platser på Nordea Tour 9 Press 9 Priser och Prisbord 9 Prisfördelning 10 Prissumma 9 Pro-Am 11 R Reklam på tävlingsdräkt 11 Resultatredovisning 7 S Scorekortsmottagning 11 Scoring area 11 Sjukvård 11 Speltempo 12 Starter 12 Startfält 6 T Tee 4 Tobak 4 Tävlingen avkortad 12 Tävlingen avslutad 12 Tävlingsbestämmelser 4 Tävlingsregler 8 U Uppträdande, olämpligt 8 V,W Vatten 12 Wild cards 12 Ö Öppettider 12

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13)

2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-07-06 Nordea Tour Future Series 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Touren bytte namn 2014... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

2015-02-09 SM-veckan 1 (10)

2015-02-09 SM-veckan 1 (10) TÄVLINGSMANUAL 2015 SM-VECKAN 2015-02-09 SM-veckan 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Bakgrund... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK 2011-02-24 HandiGolf F 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK Februari 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK 2010-02-24 HandiGolf Tour 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK Februari 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3. TÄVLINGSPROGRAM

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Ordningsregler SAS Masters Tour

Ordningsregler SAS Masters Tour Ordningsregler SAS Masters Tour SAS Masters Tour administreras av Svenska Golftourerna AB (SGT) och Scandinavian Masters AB (ScM). För att tävlingarna skall fungera tillfredställande för såväl klubbar,

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats?

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats? 2007-01-22 Frågor och svar Nedan besvaras ett stort antal vanliga frågor som spelare och även andra brukar ställa till SGTs kansli eller till Tournament Directors och Golfdata ute på tävlingarna. Frågor

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Materialet är bl a hämtat ur Manual för Telia Tour, SGFs Handicap bestämmelser, SGFs Speloch tävlingshandbok, R&A Regler för golfspel 2004-2007.

Materialet är bl a hämtat ur Manual för Telia Tour, SGFs Handicap bestämmelser, SGFs Speloch tävlingshandbok, R&A Regler för golfspel 2004-2007. Förord Välkommen till Telia Tour! Vi är glada att se dig som en av våra spelare och hoppas att du ska få en lyckosam resa genom proffsvärlden. Vi kan erbjuda dig en bra språngbräda och nyttiga utbildningsår

Läs mer

SGF GOLF RANKING 2015

SGF GOLF RANKING 2015 2015-02-04 SGF GOLF RANKING 2015 SGF GOLF RANKING, ETT VIKTIGT VERKTYG SGF Golf Ranking är ett viktigt verktyg i svensk elitgolf. Genom denna poängsätts alla svenska spelare i princip i alla elittävlingar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2011... 5 NYHETER SGF JUNIORTÄVLINGAR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2011... 5 NYHETER SGF JUNIORTÄVLINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2011... 5 NYHETER SGF JUNIORTÄVLINGAR 2011... 6 ANMÄLNINGSKONTOT TAS BORT, TOURAVGIFT

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET 67 Webbadress: http://anmalan.golfdata.se Kan även nås via Skandia Tours hemsida: http://skandiatour.golf.se Alla anmälningar till Skandia Tour Elit, Riks, Regional

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Innehåll Sid 1. RF:s och SGF:s policy 2 2. Generella lokala regler 3 3. Lokala regler och tillf. lokala regler 3-4 4. Generella tävlingsregler 5-6 5. Tävlingsregler

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

JTD- OCH ARRANGÖRSMANUAL 2009. Spelarmanual 2010

JTD- OCH ARRANGÖRSMANUAL 2009. Spelarmanual 2010 JTD- OCH ARRANGÖRSMANUAL 2009 R O I N U J F L O G Spelarmanual 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÄRLDENS STÖRSTA GOLFSATSNING FÖR JUNIORER... 4 PRESENTATION AV SKANDIA JUNIOR GOLF...

Läs mer

SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER 2008 2011

SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER 2008 2011 SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER 2008 2011 Svenska Golfförbundet, 2008 Idé: Bengt Lorichs Projektledning: Thorsten Hellmark, Göran Hermes Text: Thorsten Hellmark, Göran Hermes Grafisk form:

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2014. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2014 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2014 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.com IDROTTSKONSULENT

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

spel- och tävlingshandboken 2012 2015

spel- och tävlingshandboken 2012 2015 spel- och tävlingshandboken 2012 2015 S I S U I D R O T T S B Ö C K E R spel- och tävlingshandboken 2012 2015 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 5 förord SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan! Genom

Läs mer

spel- och tävlingshandboken 2012 2015

spel- och tävlingshandboken 2012 2015 spel- och tävlingshandboken 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se SISU IDROTTSBÖCKER spel- och tävlingshandboken 2012 2015 SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet i samverkan! Genom Svenska Golfförbundet

Läs mer

SGF Golf Ranking 2008

SGF Golf Ranking 2008 2008-03-12 SGF Golf Ranking 2008 SGF Golf Ranking, ett viktigt verktyg SGF Golf Ranking är ett viktigt verktyg i svensk elitgolf. Genom denna poängsätts automatiskt alla svenska spelare i princip i alla

Läs mer

Bohus Banken Junior Tour 2009

Bohus Banken Junior Tour 2009 GGF s JUNIORKOMMITTÉ 2009-05-20 Sida: 1 (21) TÄVLINGSPROGRAM 2 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 1 3 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 2 4 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 3 5 BOHUS BANKEN Master 6 JDM Individuellt 7 JDM Lag 7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Nya Git Tävling. Martin Gavelin m.gavelin@gmail.com 070-3090247

Nya Git Tävling. Martin Gavelin m.gavelin@gmail.com 070-3090247 Nya Git Tävling Martin Gavelin m.gavelin@gmail.com 070-3090247 Agenda Inloggning Inställningar i ngt (kategorier, klubbgrupper och avgiftregler) Skapa singeltävling Anmäla spelare, anmälningslistor och

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av SGF:s ungdomstävlingar 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS SÅ GÅR EN PROAM-DAG TILL: 12 UNIKA TIMMAR PÅ GOLF- BANAN 10:00 Ni hälsas välkomna till en vacker och välpreparerad golfarena där SGF Partner Group tar

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign 1. Före LOTTNINGSDAGEN Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore caddies

Läs mer

Lärarhandledning TLR Steg 1

Lärarhandledning TLR Steg 1 Februari 2012 Lärarhandledning TLR Steg 1 1(7) Lärarhandledning TLR Steg 1 Allmänt: Välkommen till Steg 1 i SGF:s nya utbildning i TLR (TävlingsLedning och Regler). Bakgrund och syfte med utbildningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2008. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2008. Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2008 Regler för tävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2008 Nils Billing, Öringelund 4, 312 91 Laholm Bostad 0430-126 95, Mobiltfn

Läs mer

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015.

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

Golfens Hus, Danderyd. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL)

Golfens Hus, Danderyd. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL) 1 1/2015 PROTOKOLL från möte med SGF:s regelkommitté Tid Fredagen den 6 februari 2015 kl 09.50 15.50 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

3/2002. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Tisdagen den 18 juni 2002. Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna

3/2002. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Tisdagen den 18 juni 2002. Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna 1 3/2002 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Tisdagen den 18 juni 2002 Plats Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna Närvarande Karl-Johan Köhler ordförande Jan Ohlin sekreterare Claes Grönberg

Läs mer

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad 1 1/2014 PROTOKOLL från möte med SGF:s Regelkommitté Tid Lördagen den 8 mars 2014 kl. 08.00-11.15 Plats Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G.

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Bohus Banken Junior Tour 2007

Bohus Banken Junior Tour 2007 GGF s JUNIORKOMMITTÉ 2007-04-01 Sida: 1 (21) TÄVLINGSPROGRAM ALLA KLASSER... 2 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 1... 3 BOHUS BANKEN Master... 6 JDM... 7 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 2... 4 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 3... 5 TÄVLINGSBESTÄMMELSER...

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP Gripsholms Golfklubb Arrangerar Riksfinalen i världens största golftävling SKANDIA CUP för ungdomar i åldern 13 16 år den 12 13 augusti 2008 1 Tävlingsledning Arrangör Gripsholms Golfklubb 08-653 53 50

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

En tävling på sällskapsnivå för alla!

En tävling på sällskapsnivå för alla! En tävling på sällskapsnivå för alla! MOTTO SPELA NÄR DU VILL, VAR DU VILL, MED VEM DU VILL OCH HUR OFTA DU VILL Vad är Olympiagolfen för tävling Ingen separat tävling utöver de som du normalt spelar Tävlingar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) 1 Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf Bilaga A och B Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf PROJEKTBESKRIVNING OCH KOSTNADSKALKYL Bakgrund Älvkarleby GK är en ideell förening som bildades

Läs mer

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH).

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH). 1/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Söndagen den 2 mars 2008 kl. 9.00 12.00 Plats Scores Hotel, St. Andrews, Scotland Närvarande Hans Malmström HM ordförande Marie-Louise Månsson MLM sekreterare

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2014 (2014-02-28) 1. Gemensamma tävlingsbestämmelser 2. Bestämmelser för seriespelet 3.

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2014 (2014-02-28) 1. Gemensamma tävlingsbestämmelser 2. Bestämmelser för seriespelet 3. Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2014 (2014-02-28) 1. Gemensamma tävlingsbestämmelser 2. Bestämmelser för seriespelet 3. Bestämmelser för Öppna Damdagar 4. Bestämmelser för Gotland

Läs mer

Forsgårdens GK. Tävlingsprogram

Forsgårdens GK. Tävlingsprogram Forsgårdens GK Tävlingsprogram 2014 2010 Allmänna tävlingsbestämmelser 2014 Samtliga tävlingar spelas enligt Regler för golfspel, tillämpliga delar av SGF s Spel och Tävlingshandbok 2012-2015 samt klubbens

Läs mer

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007.

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. SM I STOCKHOLM 2007 Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. Tävlingarna hålles i Eriksdalshallen på Södermalm mellan den 30 juni och

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2012 2012-03-22

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2012 2012-03-22 Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2012 2012-03-22 1. Gemensamma tävlingsbestämmelser 2. Bestämmelser för seriespelet 3. Bestämmelser för juniortouren och juniorligan 4. Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2011 2011-04-18

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2011 2011-04-18 Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2011 2011-04-18 1. Gemensamma tävlingsbestämmelser 2. Bestämmelser för seriespelet 3. Bestämmelser för juniorligan 4. Bestämmelser för Öppna Damdagar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2010 (Fastställd vid GGF styrelsemöte 2010-02-25)

Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2010 (Fastställd vid GGF styrelsemöte 2010-02-25) Bestämmelser för tävlingar inom Gotlands Golfförbund 2010 (Fastställd vid GGF styrelsemöte 2010-02-25) 1. Gemensamma tävlingsbestämmelser 2. Bestämmelser för seriespelet 3. Bestämmelser för juniortävlingar

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2014

Tilläggsregler för SKCC 2014 Tilläggsregler för SKCC 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION 2 1.4 KALENDER 3 2 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA!

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap inbjuder härmed till: Norrländska Mästerskapen

Läs mer