MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013"

Transkript

1 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandboken Handicapregler PROTESTER Eventuella protester med anledning av händelser/beslut i Svenska Mini-Touren ska snarast framföras till den lokala tävlingsledningen för behandling. Ska SGF:s Tävlingskansli och/eller Regelkommitté avge yttrande/beslut ska skriftlig protest med kort redogörelse samt uppgifter om kontaktpersoner snarast sändas till SGF:s Tävlingskansli. Därefter behandlar Tävlingskansliet och/eller Regelkommittén ärendet och avger ett svar. ALLMÄN INFORMATION Svenska Mini-Touren är en sammanhållen serie av elittävlingar och är ett betydelsefullt steg i tävlingstrappan där syftet är att tävlingarna ska vara utformade så att de gynnar elitspelarnas utveckling. Genom spel på Svenska Mini-Touren kan spelare kvalificera sig till Nordea Tour. Svenska Mini-Touren 2013 består av tre typer av tävlingar med prispengar: Svenska Mini-Touren för herrar Svenska Mini-Touren för damer Svenska Mini-Touren både för herrar och damer parallellt För att en tävling ska få ingå i Svenska Mini-Touren ska prissumman vara enligt följande: Damer: kr kr (exkl moms). Herrar: kr kr (exkl moms) Samtliga spelarkategorier äger rätt att delta (AM, NA, NA-Olic, PGA, REAM). Spelformen är singel slagtävling scratch och samtliga tävlingar spelas över minst 36 hål. Anmälan till tävlingarna görs via Min Golf. Arrangerande klubb bestämmer också anmälningsavgiftens storlek. Anmälningsavgiften är dock maximerad till 500 kr för damer och 600 kr för herrar. Den arrangerande klubben svarar för genomförandet av tävlingen, ger tävlingen dess namn och garanterar den utlovade prissumman. På samma sätt som Svenska Mini-Touren är en rekrytering för spelare att gå vidare uppåt i spelarkarriären är en klubbs arrangerande av en deltävling i Svenska Mini-Touren en erfarenhetsgrund för att, som arrangör, kanske i framtiden ta steget och ingå i Nordea Tours tävlingsprogram. Genom att kontakta Svenska Golftourerna AB kan intresserade klubbar få information, KONTAKTINFORMATION Hemsida Svenska Golfförbundet Marika Pellijeff Göran Hermes, Regler

2 Svenska Mini-Touren 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 1 Kontaktinformation... 1 Svenska Golfförbundet... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION... 4 Tävlingsbestämmelser... 4 Cut... 4 Tee... 4 Alkohol, Dopning och Tobak... 4 Anmälan... 4 Avanmälan... 4 Överanmälan... 4 Anmälningsavgift... 4 Efteranmälan... 4 Återbud... 4 Uteblivande från tävling... 5 Dubbelanmälan... 5 För klubbar... 5 Avgörande vid lika resultat... 5 Avståndsmätare... 5 Banförberedelser... 5 Caddie... 6 Deltagare... 6 Hemmaklubb och representation i tävling... 6 Handicap... 6 Handicapgräns... 6 Startfält... 6 Domare... 6 Ekonomi... 6 Fakturering/ Utbetalning... 6 Arrangerande klubb som själv betalar ut prispengar... 7 Rapport... 7 Ekonomiblankett... 7 Flaggplaceringar... 7 GIT och resultatredovisning... 7 Inspelsrond... 7 Klubbor (drivers)... 7 Logi... 8 Lokala regler/tävlingsregler... 8 Lottning... 8 Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning... 8 Nordea Tour regler... 8 Oklarheter... 8 Olämpligt uppträdande... 8 Order of Merit... 8 Persontransporthjälpmedel (Golfbil, Golfscooter, etc)... 9 Platser på Nordea Tour... 9 Herrar... 9 Damer... 9 Press och media... 9 Priser och Prisbord... 9 Amatörprisbord... 9

3 Svenska Mini-Touren 3 (13) Prissumma... 9 Prisfördelning Pro-Am Reklam på tävlingsdräkt Scorekortsmottagning (scoring area) Sjukvård Speltempo Pace of Play Starter Tävlingen avkortad Tävlingen avslutad Vatten Wild cards Öppettider SÖKREGISTER... 13

4 Svenska Mini-Touren 4 (13) TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION TÄVLINGSBESTÄMMELSER Spelformen är singel slagtävling scratch över minst 36 hål över minst en dag. Arrangerande klubb bestämmer om tävlingen ska genomföras över 18 hål eller 36 hål per dag eller en kombination. Cut Arrangerande klubb bestämmer om det ska finnas en cut, men denna får göras tidigast efter 36 hål. SGF rekommenderar att ca 40 av spelarna (och delningar) går vidare till den avslutande ronden. Vid parallell herr- och damtävling avgör arrangerande klubb var gränsen för cut ska sättas. Tee Om vit respektive blå tee eller motsvarande finns, bör herrar respektive damer spela från dessa. Annars spelas från gul respektive röd tee eller motsvarande. ALKOHOL, DOPNING OCH TOBAK Föreskrifter och bestämmelser om alkohol, dopning och tobak finns beskrivna i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel ANMÄLAN Anmälan till tävlingarna görs via Min Golf. Arrangerande klubb bestämmer själv när anmälningstiden ska gå ut. Spelaren ansvarar för att hans exakta handicap är korrekt registrerad i GIT vid anmälningstidens utgång. Försummar spelare att göra detta och därigenom tar annan spelares plats i tävlingen ska han ej tillåtas starta. Avanmälan Avanmälningar görs i Min Golf innan anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas. Överanmälan Vid överanmälan tillämpas urvalsprincipen lägsta exakt handicap. Reservlista ska upprättas. Anmälningsavgift Klubben avgör själv anmälningsavgiftens storlek. Det ska vara samma anmälningsavgift för alla spelarkategorier. SGF tillåter ej att den sätts högre än 600 kr för herrar och 500 kr för damer. Vid parallell herr- och damtävling gäller samma belopp. Observera att det är en anmälningsavgift; anmäld spelare som blir uttagen till tävling på Svenska Mini-Touren är skyldig att betala anmälningsavgiften såvida inte godtagbara skäl föreligger. Återbud till tävling kan vara nödvändigt, men fritar inte spelaren från att betala anmälningsavgiften. Efteranmälan Efteranmälan kan tillåtas om startfältet inte är fullt. Återbud Återbud ska lämnas till arrangörsklubben. Spelare som, efter anmälningstidens utgång, lämnar återbud är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl finns såsom skada eller sjukdom. Återbetalning av anmälningsavgift för spelare som lämnat återbud görs endast mot uppvisande av läkarintyg. Se även dubbelanmälan.

5 Svenska Mini-Touren 5 (13) Uteblivande från tävling Om spelare uteblir från tävling gäller de bestämmelser som anges i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 5.8 och 2.9. Dubbelanmälan Spelare har rätt att även anmäla sig till tävling på Nordea Tour, Nordic League, LET-tävling och/eller ytterligare en tävling på Svenska Mini-Touren som spelas samtidigt. Så fort spelare accepterat deltagande i annan tävling som, helt eller delvis, spelas samtidigt måste denne avanmäla sig/lämna återbud från den tävling denne inte ska spela. Sådan avanmälan/återbud ska accepteras utan krav på anmälningsavgift. Endast genom wild card kan sedan spelaren, efter t ex missad cut eller efter det att spelaren blivit utslagen i matchtävling, komma med i den bortvalda tävlingen igen. För klubbar Se även GIT och resultatredovisning. Senaste anmälningsdatum för att tävling ska komma med på 2013 års program är den 5 mars.. Tävlingen läggs in i GIT och klassificeras som Scratchtävling - Svenska Mini-Touren. Efter det att Tävlingskommittéordförande (TKO) i distriktet godkänt tävlingen syns den i tävlingskalendern på golf.se. Därefter ska arrangerande klubb, via formulär utskickat av SGF, bekräfta att tävlingen kommer att genomföras enligt bestämmelser i denna manual. AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT Segrare ska alltid utses. Avgörande vid lika resultat för seger sker genom särspel play off hål för hål. För övriga placeringar gäller delad placering Vid delat resultat i övrigt delas prispengarna i enlighet med vedertagen princip för fördelning av prispengar. Särspelshål ska vara angivna senast före start i sista rond. Se även Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 8.4 och AVSTÅNDSMÄTARE (Anmärkningen till Regel 14-3) I tävlingar på Svenska Mini-Touren får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner om strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade). Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att (i) (ii) applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. BANFÖRBEREDELSER Se rekommendationerna i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel

6 Svenska Mini-Touren 6 (13) CADDIE Caddie är tillåtet i Svenska Mini-Touren. Regel 6-4 är då tillämplig. Det finns ingen begränsning avseende vem en spelare får använda som caddie. DELTAGARE Spelare som är aktiva medlemmar i svenska golfklubbar, eller i associationer, anslutna till SGF, äger rätt att delta på Svenska Mini-touren. Spelare som inte är aktiva medlemmar i svenska golfklubbar (utländska spelare) enligt ovan kan delta. Samtliga tävlingar är öppna för såväl amatörer (AM) som icke-amatörer (PGA, NA, NA-Olic, REAM). Amatörer, REAM och NA-Olic måste följa amatörreglerna och får inte ta emot penningpriser. Hemmaklubb och representation i tävling Se Spel- och Tävlingshandboken , Definitioner (Hemmaklubb). Handicap EGA Exakt Tävlingshandicap krävs inte för att få delta i Svenska Mini-Touren. Varje enskild slagsspelsrond kommer automatiskt att registreras i GIT. Handicapgräns Handicapgränsen bestämmer arrangerande klubb, dock aldrig högre än -8,4 för herrar och -12,4 för damer. Startfält Begränsning av startfältets storlek bestäms av arrangerande klubb, dock till lägst 72 spelare vid enbart herrtävling och 24 spelare vid enbart damtävling. Om en klubb arrangerar en parallell dam- och herrtävling ska startfältet uppgå till minst 54 herrar och minst 18 damer. Med startfältets storlek menas det antal spelare tävlingen är öppen för, ej det slutliga deltagarantalet. DOMARE Arrangörsklubb tillsätter och ersätter minst en domare, helst två, i samråd med respektive distrikt. Domare bör ha lägst distriktsdomarkompetens. EKONOMI Fakturering/ Utbetalning SGF rekommenderar att den arrangerande klubben tar hjälp av Svenska Golftourerna AB (SGT) för utbetalning av prispengar samt lämnande av inkomstuppgift till spelare och skattemyndighet vid årets slut. Kostnaden för detta och fakturering av tävlingens sponsor/er är kronor plus moms. Arrangerande klubb ansvarar för att SGT erhåller korrekt faktureringsunderlag för prispengarna. SGT fakturerar sedan sponsorn i god tid så att prispengarna är inbetalda till SGT innan tävlingen spelas. Observera! Inga prispengar utbetalas förrän de kommit SGT tillhanda. Vill arrangerande klubb utnyttja denna service ska kontakt tas senast den 1 maj med Anders Gunnarsson, SGT, , Om arrangerande klubb väljer att SGT ska betala ut prispengar ska noteras att SGT behåller 2,5% när utbetalning görs till spelarna. Detta förfarande är godkänt av proffsens intresseorganisation, PGA, som därmed vill stärka SGT som är den organisation som tar fram och ordnar tävlingar för proffsen. Denna bestämmelse har gällt sedan mitten av 1980-talet.

7 Svenska Mini-Touren 7 (13) Arrangerande klubb som själv betalar ut prispengar Klubb som väljer att inte begära hjälp från SGT har att beakta följande: För spelare som är företagare/näringsidkare: Ta in kopia på F-skattsedel för dem som har företag Utbetala prispengar + moms om momsregistrering föreligger Utred för utländska spelare om eventuell ombudsman och eventuell artistskatt ska innehållas För spelare som ej är företagare/näringsidkare: Innehåll sociala avgifter och källskatt Utbetala prispengar Lämna kontrolluppgift vid årets slut till spelare och skattemyndighet Not 1 Not 2 Endast PGA- och NA-spelare äger rätt att ta emot prispengar. Reservation för att ovan redovisade punkter ej täcker alla ekonomiska och skattemässiga spörsmål. Rapport För de klubbar som avtalat med SGT AB om utbetalning av prispengar gäller att fullständig resultatlista med namn, klubb och status (AM, REAM, NA, NA O-lic, PGA, SGT-spelare) omgående ska sändas dels till SGT AB, och dels till Anders Gunnarsson Ekonomiblankett Om arrangerande klubb valt att fakturering/utbetalning ska ske genom SGT måste pristagarna skicka in ifylld blankett till SGT innan utbetalning av prispengar kan ske. Denna blankett gäller årsvis och måste fyllas i varje år för att prispengarna ska betalas ut. Blanketten hämtas från Nordea Tours hemsida, FLAGGPLACERINGAR Skriftlig uppgift om flaggplaceringar ska delas ut till de tävlande i samband med start i aktuell rond. GIT OCH RESULTATREDOVISNING Se även anmälan för klubbar. Tävlingen läggs in i GIT och klassificeras som Scratchtävling - Svenska Mini-Touren. Efter det att Tävlingskommittéordförande (TKO) i distriktet godkänt tävlingen syns den i tävlingskalendern på golf.se. Tävlingen ska avslutas i GIT så snart som möjligt efter det att tävlingen är avgjord. INSPELSROND SGF rekommenderar att spelarna bjuds på en inspelsrond före tävlingen utan att behöva erlägga greenfee. KLUBBOR (DRIVERS) För tävlingar på Svenska Mini-Touren gäller det som regleras i Regler för Golfspel under Regel 4 samt i bilaga II. Anmärkningen till Regel 4-1a är inte tillämplig. Se även Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel

8 Svenska Mini-Touren 8 (13) LOGI Arrangörsklubben bör lämna förslag på lämplig logi för deltagarna på klubbens hemsida. LOKALA REGLER/TÄVLINGSREGLER De Lokala Regler och Tävlingsregler som ska gälla för tävlingen ska delas ut till de tävlande senast vid start. De ska dessutom anslås på tävlingens officiella anslagstavla. Eventuella kompletteringar av dessa, eller om tillfälliga tävlingsregler eller tillfälliga lokala regler måste skrivas, utdelas dessa senast i samband med start av aktuell rond. Information om Lokala Regler och Tävlingsregler finns i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 7 respektive 6. LOTTNING Information finns i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 8. MOBILTELEFONER OCH ANNAN ELEKTRONISK UTRUSTNING Decision 14-3/16 och 14-3/17 reglerar vad som är tillåtet eller inte tillåtet beträffande användandet av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning på banan under fastställd rond. Spelaren ska därför försäkra sig om att sådan utrustning som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användandet av sådan utrustning inte sker i strid med Spelets regler. Mobiltelefon som medförs på banan bör vara avstängd eller i tyst läge. Mobiltelefon får användas i nödsituationer eller för att tillkalla domare/tävlingsledning. Decision 14-3/17 handlar bland annat om en spelares användande av MP3-spelare eller motsvarande och beskriver hur Spelets regler bedömer lyssnandet på information eller musik under en fastställd rond. Bedöms spelarens förseelse som ett allvarligt brott mot Etiketten kan spelaren diskvalificeras enligt Regel Se Regler för Golfspel och Decision 33-7/8. NORDEA TOUR REGLER Nordea Tours kort med tourregler (Hard Card) gäller inte på Svenska Mini-Touren. OKLARHETER Det är viktigt att en tävlingsledning klarar ut eventuella regelrelaterade oklarheter innan tävlingen avslutas och resultatlista fastställs. OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE Vid fall av ett allvarligt brott mot etiketten har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel Se Avsnitt I Etikett, Uppträdande på Banan i Regler för Golfspel samt Decision 33-7/8. ORDER OF MERIT Samtliga tävlingar i Svenska Mini-Touren ingår i SGF Golf Ranking. Alla resultat en spelare får genom deltagande i Svenska Mini-Touren adderas på Order of Merit. Se även Svenska Mini-Tourens platser på Nordea Tour.

9 Svenska Mini-Touren 9 (13) PERSONTRANSPORTHJÄLPMEDEL (GOLFBIL, GOLFSCOOTER, ETC) För bestämmelser och information se Spel- och Tävlingshandboken PLATSER PÅ NORDEA TOUR Se även Order of Merit. Spel på Svenska Mini-Touren 2013 kan kvalificera till deltagande på Nordea Tour. Som grund ligger Svenska Mini-Tourens Order of Merit. Denna bygger på de poäng spelare fått på SGF Golf Ranking på tävlingarna på Svenska Mini-Touren. Herrar Information kommer senare. Damer Information kommer senare. PRESS OCH MEDIA Arrangörsklubb uppmanas att informera lokalpress om tävlingen och om Svenska Mini-Touren. Skicka gärna bilder och text som kan läggas in på hemsidan SGF:s kontaktperson för Svenska Mini-Touren. PRISER OCH PRISBORD Eftersom amatörer tillåts att delta svarar arrangerande klubb för att två separata prisbord finns; nyttopriser/presentkort till spelare med Amatör-, REAM-status och NA-Olic kategori och penningpriser till spelare med PGA- eller NA-status. Amatörprisbord Amatörer och REAM-spelare tävlar om ett separat amatörprisbord med nyttopriser alternativt presentcheckar i butik/butikskedja. Maximalt marknadsvärde för ett nyttopris till en amatör, REAM eller NA-Olic är kr. Antal priser baseras på antal deltagande amatörer, REAM eller NA Olic och SGF rekommenderar minst tre priser. Prissumma Den officiella prissumman, vilken är den summa som fördelas till de professionella spelarna, ska alltid anges exklusive 25% moms och får för enbart herrtävling vara lägst kronor (exkl moms) och högst kronor (exkl moms). För enbart damtävling är gränserna kronor (exkl moms) respektive kr (exkl moms). Samma belopp gäller vid parallell herr- och damtävling. Prissummorna bör, med tanke på prisfördelningstabellen, sättas i jämna tal. En prissumma på kr exkl moms innebär att klubbens kostnad blir kr om klubben hanterar prispengarna själv.

10 Svenska Mini-Touren 10 (13) Prisfördelning De professionella spelarna får prispengar enligt nedanstående tabeller. Observera att arrangören inte får göra avsteg från denna. Vid delat resultat delas pengarna i enlighet med vedertagen princip för fördelning av prispengar. Placerad amatör, REAM eller NA O-lic räknas inte med i tabellerna nedan. Plac HERRAR Prissummor i SEK

11 Svenska Mini-Touren 11 (13) Plac DAMER Prissummor i SEK PRO-AM Arrangerande klubb har rätt att inbjuda spelare till Pro-Am. Inbjuden spelare bör ställa upp men kan inte tvingas att delta. SGF rekommenderar att eventuell Pro-Am spelas dagen före tävlingens första rond. Kanonstart bör undvikas då detta begränsar möjligheten till inspel för övriga spelare. Arrangeras Pro-Am ska samtliga spelare i god tid informeras om detta. REKLAM PÅ TÄVLINGSDRÄKT För spelare med kategori PGA eller NA finns inga restriktioner beträffande reklam på tävlingsdräkten. För spelare med kategori Amatör eller REAM (spelare som är under REAMatörisering) se information i Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel 11. SCOREKORTSMOTTAGNING (SCORING AREA) Se även Spel- och Tävlingshandboken, Kapitel och Tävlingsledningen ska organisera och definiera ett område (Scoring Area) där mottagning av scorekort ska ske. I detta definierade område ska spelarna kunna sätta sig ned, kontrollera sina scorer, reda ut eventuella regelproblem, alternativa bollar eller annat som kan påverka scoren, göra nödvändiga ändringar, samt därefter lämna ifrån sig påskrivet scorekort. Scorekortet anses inlämnat först då spelaren har lämnat detta definierade område. Se vidare i Decision 6-6c/1. Tävlingsledningen har även möjligheten att fastställa senaste tidpunkt för inlämnandet av scorekortet efter avslutat spel. SJUKVÅRD Omtanken om spelarna är A och O under en tävling. Tävlingsarrangören ska därför se till att grundläggande sjukvårdsutrustning finns tillgänglig under Svenska Mini-Touren. Domarbil kan lämpligen utrustas med sådan. Finns möjligheten för arrangören att ordna back-up av sjukvårdskunnig personal eller motsvarande under seriespelet är detta mycket uppskattat.

12 Svenska Mini-Touren 12 (13) SPELTEMPO PACE OF PLAY SGF:s Generella Tävlingsregel för Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel är tillämplig se Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel ( och ). Tävlingsledningen kan, inför tävlingen, förbereda genom att kopiera aktuell text samt anslå och/ eller dela ut detta särtryck till de spelare som önskar ett eget exemplar. STARTER Se Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel 4.6. Arrangörsklubben ansvarar för att det finns en starter på första tee. TÄVLINGEN AVKORTAD Om tävlingen måste avkortas regleras i Spel- och Tävlingshandboken , Kapitel hur avkortning av rond eller tävling kan ske. TÄVLINGEN AVSLUTAD Tävlingen anses avslutad när det sammanlagda resultatet officiellt tillkännagivits. VATTEN Genomförs tävlingen i väldigt varmt väder är det extra viktigt att tävlingsorganisationen ser till att det finns tillräckligt med vatten för spelarna under spelet på banan. WILD CARDS Arrangerande klubb har rätt att fördela ett wild card per 15 startande, dock max tio spelare. Dessutom ska arrangerande klubb acceptera sex wild cards för spelare ur ordinarie landslagstrupper, dock först efter förfrågan från landslagsledningen innan anmälningstidens utgång. Samma princip gäller vid parallell herr- och damtävling. ÖPPETTIDER Klubbhus, tävlingssekretariat, shop, drivingrange och restaurang bör öppna senast en timme före första start.

13 Svenska Mini-Touren 13 (13) SÖKREGISTER A Alkohol 4 Anmälan 4 Anmälan för klubbar 5 Avgörande vid lika resultat 5 Avståndsmätare 5 B Banförberedelser 5 C Caddie 6 Cut 4 D Deltagare 6 Domare 6 Dopning 4 Dubbelanmälan 5 E Ekonomi 6 Elektronisk utrustning 8 F Flaggplaceringar 7 G GIT 7 Golfbil 9 H Handicap 6 Hemmaklubb 6 I Inspelsrond 7 K Klubbor (drivers) 7 L Logi 8 Lokala regler 8 Lottning 8 M Media 9 Mobiltelefoner 8 N Nordea Tour regler 8 O Oklarheter 8 Olämpligt uppträdande 8 Order of Merit 9 P Pace of Play 12 Persontransporthjälpmedel 9 Platser på Nordea Tour 9 Press 9 Priser och Prisbord 9 Prisfördelning 10 Prissumma 9 Pro-Am 11 R Reklam på tävlingsdräkt 11 Resultatredovisning 7 S Scorekortsmottagning 11 Scoring area 11 Sjukvård 11 Speltempo 12 Starter 12 Startfält 6 T Tee 4 Tobak 4 Tävlingen avkortad 12 Tävlingen avslutad 12 Tävlingsbestämmelser 4 Tävlingsregler 8 U Uppträdande, olämpligt 8 V,W Vatten 12 Wild cards 12 Ö Öppettider 12

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad 1 1/2014 PROTOKOLL från möte med SGF:s Regelkommitté Tid Lördagen den 8 mars 2014 kl. 08.00-11.15 Plats Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G.

Läs mer

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) 1 Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012 2016 Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012-2016 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska Kennelklubben. Klubbens ändamål är att vidareutveckla

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet 2014 11-m Version 2 2014-02-19 FOGIS Många domare har under säsongen 2013 slarvat med fullständig matchrapportering

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

SERVICE GOLF OCH SKATTER

SERVICE GOLF OCH SKATTER SERVICE GOLF OCH SKATTER Förord Denna faktaskrift är en omarbetad och utökad version av skriften som Svenska Golfförbundet (SGF) publicerade 1997. Vissa revideringar har gjorts de senaste tio åren av skatteexperter

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Apollos resevillkor 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer