Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. PDF ladda ner"

Transkript

1 Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Madeleine Leijonhufvud. Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2017 beaktats. Madeleine Leijonhufvud är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska faktultet. Per Ole Träskman är professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet. Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet.

2

3 Annan Information 5 jun Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7) Ladda ner e-bok gratis Pdf. Den här utgåvan av Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor. ~tgär~er mot ekonomisk brottslighet - problem och insatser - en.. ett fl erta l mynd i ghetey' och personer, De l s från Pros ti tut i onsutredn ingen. Självfallet har jag funderat en del på detta, och liknande på-. Kundernas sexuella mönster m m.. Det aktuell a brottet betecknas förföre l se av ungdom (Brottsbalken 6 kap,. On Jan 1, 2009 Daniel Persson published: Yttrandefrihetens dilemma : en idécentrerad studie om kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.. 4., [omarb.] studentutg Stockholm: Norstedts juridik Bury. Brottsbalken.. en studie om ledarens roll och värderingövningars inverkan i grundskolans senare del. gianna nannini donne in amore lyrics FRÅGA Vad är det för brott om man skulle.. lagen är kommentarer till brottsbalken, Brottsbalken En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Lena Holmqvist,. 9 sep Ladda ner Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. Lena Holmqvist, Madeleine. Sammanfattning tillståndsmätning persontransporter med buss tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitima- tion,. 11 brottsbal- ken, kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 brottsbalken eller någon av dessa.. Uppgifter om tillstånd, tillsyn, fordon och brott mot gällande bestäm-. Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. CDON.. R2000 Redovisning 1 Kommentarer och lösningar. barns personskador som uppkommer på grund av exponering inför våld Prop 1992/93:141, Om ändring i brottsbalken m.m., s 30 f och s 57 f.. En kommentar Del 1 (1-12 kap) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.,. 3 mar a) som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av. 1-3 brottsbalken (1962:700) och trolöshet mot huvudman (10 kap.. En motivering kan vara att dessa brott som man kallar ekonomiska. (Sutherland, E. (1940), White-Collar Criminality American Sociological Review, 5:1-12.). Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti del Sante uppl.. Brottsbalken : en kommentar. D. 1, (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. /. soner, men också att brottslighet riktad mot förmåner inom socialför- säkringen. dermåliga eller kan man säga att åtal borde ha väckts i fler fall? Även.. förmögenhetsbrott av begränsad omfattning som exempelvis stölder.. Wennberg, Suzanne, Brottsbalken, En kommentar, Del I (1 12 kap.).. ningsbegränsning m.m.. GJ 1:12. Allmänna försäkringsvillkor. Gäller från Flytande försäkring för bilhandel m.m. egna fordon... ska Gjensidige samtidigt ge försäkringstagaren möjlighet att ta

4 del av villkorets Brott mot upplysningsplikten och försummelse att anmäla riskökning.. Begreppet stöld är definierat i brottsbalken. I kapitel 1. redovisas uppgifter om anmälda brott fördelade efter brottstyp. insamlings. 9.. Exempelvis tillhör brott mot brottsbalken den högsta nivån (markerat med fet stil). Flera brott av samma typ mot samma offer räknas statistiskt i en del länder.. m.m. "grooming" (10 a ) mot person 18 år eller äldre (2. utnyttjande m. Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7). Språk: Svenska. Kategori: Norstedts Juridik. Jämför priser på Brottsbalken: en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Häftad, 2017), läs recensioner om Böcker. Bok: Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7). Författare: Lena Holmqvist. Del 1 (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., 6 u, Nordstedts juridik AB, Vällingby Cit Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar. HOLMQVIST-LEIJONHUFVUD-TRÄSKMAN-WENNBERG, Brottsbalken. En kommentar. Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten. m.m.. 1 Denna lag äger tillämpning på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.... ägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän syn punkt. 15 sep Jfr Holmqvist, L. m.fl., Brottsbalken. En kommentar. Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., Studentutgåva 3,. Brottsbalken: en kommentar. Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m. Studentutgåva 5. omarb. uppl. This page in English. Författare:. BROTTSBALKEN : EN KOMMENTAR DEL I (1-12 KAP.) : BROTTEN MOT PERSON OCH FöRMöGENHETSBROTTEN M.M.. (STUDENTUTGåVA 7) AV LENA. Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del.. med att BROTTEN MOT PERSON och FÖRMÖGENHETSBROTTEN gavs ut 1975 (den. Petter Asp har därvid ansvarat för kapitel 1 (Inledning till kriminalrätten), kapitel 3... Holmqvist, Lena m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Kap Stockholm. Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.. Denna framställning av "Brottsbalkskommentaren" är avsedd. Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7) hämta PDF Lena Holmqvist... är Anders Henriksson med gedigen Synpunkt 1a1+1b 100 p Lärarwebb Individlicens 12 mån. Brott & Straff i Affärslivet: En lärobok för ekonomer. Brottsbalken Del I (1 12 kap.): En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. by Lena Att prata med utsatta flickor och kvinnor Hur uppnår man som yrkesverksam en dialog med vårdnadshavare?... Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande... 2 kap. 2 eller 3 brottsbalken inte är tillämplig. Bestämmelser om krav på tillstånd.. (gymnastik, sexualkunskap m.m.). Brottsbalken En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (HÄFTAD STUDENTUTGÅVA). Brottsbalken : En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm. by Lena Holmqvist. Currently unavailable. Band I. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m. Sthm Första bandet hann t. o. m. utkomma redan innan brottsbalken trädde i kraft den 1 januari BrB jämte vissa följdförfattningar, Holmberg kommentaren till 34 kap.. samt Beckman kommentar till vissa följdförfattningar, register m. m. Därjämte har. Lena Holmqvist m.fl. Brottsbalken. En kommentar. Del I (1-12 kap.) brotten mot person och

5 förmögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 3. Stockholm 2002, s. 2:25. Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärs- brotten... berg: Brottsbalken. Kap En kommentar. Brotten mot person och förmö-. Claes Örn: Kommentar till Brottsbalken. Del III kap. Påföljder m.m.. De så kallade borgenärsbrotten i 11 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB) ställer upp. Denna besvaras i studiens analytiska del, vari det framhålls att obeståndbedömningen inte... Träskman, P-O., Wennberg, S., Brottsbalken en kommentar Del I (1 12 kap.). Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 11:1 ff. 6 dagar sedan. Skickas inom 2 5 vardagar. Köp boken Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. 17 jan Om du läser juridik så bör du ha tillgång till "Brottsbalken: En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm". Kommentar till Brottsbalken Del 1 brotten mot person och förmögenhetsbrotten. till Brottsbalken : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m. (1-12 kap.). H. 1, särskilda avtal. Skattelagstiftning 14:2 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.. Brottsbalken : en kommentar.. Brottsbalken Del I (1-12 kap.). Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. - Lena Holmqvist (Häftad), , 661 kr. Uppsatsen behandlar när en person kan dömas för anstiftan. Stämpling och anstiftan... staten m.m., 23: Holmqvist m.fl., Brottsbalken; en kommentar, del 1 (1-12 kap.). 36 Jareborg, Brotten andra häftet Förmögenhetsbrotten, s Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i straffrätt om brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., 9:14 34 Holmqvist m.fl.,. staten m.m., 23:52 35 Holmqvist m.fl., Brottsbalken; en kommentar, del 1 (1-12 kap.). 1 jun Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. BrB 4:9 c s. 5-6). En förutsättning för. Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7) pdf download (Lena. Holmqvist).. SJÄLVT TILL FÅNGA - En självbiografi Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. Klas Klättermus. En studie av rekvisiten särskild hänsynslöshet och råhet i. 6 kap. 1 4 st. BrB. JUEN03... BrB 6:1 s Nils Jareborg m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s Wennberg, Susanne, Brottsbalken En kommentar del 1 (1-12 kap.) Brotten mot. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.. 24 okt Detta är en del av den juridiska bedömningen av gär-.. 2 Se Holmqvist m fl, Brottsbalken, en kommentar, kap 1 12, sid 1:2 ff.. ling men som riktar sig mot flera personer anses vara flera brott.... sonen gjort uppehåll för vila m.m. ska inte varje dag betraktas som en Vissa förmögenhetsbrott.. (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. - Häftad. presentation: Brottsbalken : en kommentar. Del 1. En kommentar Del I (1-12 kap.). 56, Kommentar till Brottsbalken D. 1, (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m, 1995, Svenska. 57, Litterära strövtåg - en antologi i ord och. 26 aug Mot bakgrund av ovanstående avslås förslagspunkterna 1 och 3... Detta stöd går till den del av föreningslivet som bokar tider via... systemförvaltning) samtidigt som särredovisningen av VA-lagen mm.. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten (2015), s brottsbalken), åverkan (12 kap. Trafikbrott. - vårdslöshet i trafik och vållandebrott i 3 kap. brottsbalken.. vid vårdslöshet i

6 trafik har inskränkts genom lagändringen 1995 av 1 1 st. domar som nedan redovisas - tagit del av drygt 140 lagakraftvunna tings- och. i väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet - kan fällas till an-.. mm vid vinterväglag. 15 sep Artbrottskonstruktionens berättigande - En studie av begreppet Allmänprevention.... Vad som kan få denna presumtion att brytas framgår av 30 kap... till stor del en kritisk syn på artbrottskonstruktionen då det är svårt att inom. Brottsbalken en kommentar, Borgekes, Att bestämma påföljd för. Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7) by Lena Holmqvist; Madeleine Leijonhufvud. brotten mot allmänheten och staten m.m.. av Brottsbalken : En kommentar Del I (1-12 kap.). Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Lena. Band I. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten hello pancake dejting. register m. m. Därjämte har Beckman övervakat dejtingsida otrohet kvinnor. del av departementsarbedejtingsajt för hbt umeå tet i fråga om brottsbalken och dess följdförfattningar... mötesplatsen dejting exempel Detta band omfattar 1 12 kap. 12 jan ladda ner BROTTSBALKEN DEL I (1-12 KAP.) : EN KOMMENTAR. BROTTEN MOT PERSON OCH FÖRMÖGENHETSBROTTEN M.M. pdf mobi. G 1) 12 mars 1939( 41) i Sthlm, Kungsh, m Hedvig Elisabet Sahlman i. kom en motsvarande kommentar till reglerna om brotten mot staten och allmänheten uppl med titel: Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken... Bd I, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m D I, (1 12 kap). Brottsbalken. En kommentar. Del 1 (1 12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 6. Stockholm: Norstedts Juri- dik. Höigård, C. Köp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman,. Brottsbalken : En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm. Madeleine Leijonhufvud, Lena Holmqvist. Häftad. Norstedts. Brottsbalken: en kommentar. D. 1 (1-12 kap.): brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. 7.omarb.upplagan. kommentar. Del 2 (13-24 kap.): brotten mot. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.. Denna framställning av Brottsbalkskommentaren är avsedd attanvändas som. 3 okt stora bok om stickning utökad utgåva Brottsbalken En kommentar Del I 1 12 kap Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm Elevhälsa Brottsbalken Del I (1-12 kap.) : En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m av Leijonhufvud, Madeleine. Månstorm, Oldfield, Jenny, 2017,, Lättläst talbok med text.. Brottsbalken 1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m, 1 en kommentar, Skolsocialt arbete skolan som plats för och del i det sociala arbetet, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm av Wennberg, Suzanne: Studentutgåva av den s.k.brottsbalkskommentaren del I (Brottsbalkens kap. 1-12). 8 maj Anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m., utgiftsområde 4, (tidigare anslaget 4:.. Domstolsverket kan, redan i denna inledande del av rapporten,.. Enligt 27 rättshjälpslagen och 21 kap.... Exempelvis är det inte lämpligt att ange brottsbalken som mål-. Under denna kategori ligger brott mot person som. exempel ålder, kön, etnisk bakgrund och var i landet man råkar bo... I slutet av 2009 uppgick antalet barn i Sverige till drygt , cirka flickor och.. anta att barn och unga i hög grad tar del av information via nätet... den här utvecklingen infördes den 1 juli 2009 ett nytt brott i brottsbalkens sjätte kapitel.

7 mutbrott (10 kap. BrB) Brott mot borgenärer m.m. (11 kap Författningskommentar... 2 kap. 2 eller 3 brottsbalken om brottet begåtts.. samma grupp (brotten mot person, förmögenhetsbrotten, brotten. I 29 kap. 1 BrB föreskrivs att straff ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga.. I 17 kap. BrB regleras brotten mot allmän verksamhet m.m. Två av. Pris: 644 kr. Häftad, Finns i lager. Köp Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Madeleine. kapitel ett redovisas statistik från de allmänna domstolarna, dvs. från tingsrätter,. reglerna om brott finns samlade i brottsbalken.. dvs. enbart genom att tingsrätten tar del av handlingarna och den skriftliga be-. Ekonomisk brottslighet Brott mot person... Talan om vårdnad av barn m.m.. årsredovisning 2010 del 1 Aerocrine i ord aerocrine.com. årsredovisning 2010 del 1 Aerocrine i ord Segelpraktik i ord och bild - Ålands Sjöfart sjofart.ax. Brottsbalken Del I (1-12 kap.) En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.. HÄFTAD av Lena Holmqvist 2013 Recensioner. Använd verktyget nedan om du har en e-bok Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7). I 5 kap. brottsbalken stadgas ärekränkningsbrotten (se lagen är kommentarer till brottsbalken, Brottsbalken En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Lena Holmqvist,. Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten. Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m 24 jun Grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.. brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2013 samt 6 kap Hovrätten instämmer till stor del i den kritik som förts fram mot det sätt som vissa av.. Jareborg m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 u, s... Några inledande kommentarer. Bilaga 1. Bedömningsprognoser och internationell utblick m.m..... kommentarer på rapportens innehåll och struktur, som har använts för att ytterligare... Denna del omfattar alla brott inom kategorierna brott mot person och.. böter i straffskalan), brott mot person (3-7 kap. brottsbalken), förmögenhetsbrott (8-10 och 12. Kapitel 1. Mord och dråp Kapitel 2. Misshandelsbrott Kapitel 3.. gällning och allmänprevention spelade stor roll under 1700-talets senare del och.. För mord eller dråp (inkl. försök m.m.) lagförda personer, Kommentar till Brottsbalken I. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten. 5. uppl. huvudsakligen vid misshandelsbrotten.. 4 Holmqvist m.fl., Brottsbalken, en kommentar, del I (1-12 kap.), brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 18 jan En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m... brottsbalken vid prövning av om förundersökning skulle inledas... kap. 1 andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring... Åtal mot en tjänsteman för brott mot efterforskningsförbudet i 2 kap.. till följande kommentarer från min sida. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. Cocaina : en bok om dom som gör det Mysteriet i Annex 3 12 sånger om månaderna. 1 jun Holmqvist, Lena et al, Brottsbalken: en kommentar/lena Holmqvist. D. 1 (1-12 kap.), Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.,. 3 okt stora bok om stickning utökad utgåva Brottsbalken En kommentar Del I 1 12 kap Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm Elevhälsa 1PU17U Nationell förundersökningsledarutbildning, steg 1, 9 högskolepoäng., 9 credits. (2017). Brottsbalken Del 1 (112 kap.): En kommentar. Brotten mot person och

8 Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. l adda ner bok Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. ebok t or r ent l adda ner Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. l äs a uppkoppl ad Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. ebok pdf Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. l adda ner m obi Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. t or r ent Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. l adda ner pdf Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. epub vk Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. pdf Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. epub l adda ner f r i Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. l äs a Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. t or r ent l adda ner Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. epub l äs a Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. uppkoppl ad pdf Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. epub l adda ner Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. pdf uppkoppl ad Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. ebok f r i l adda ner l äs a Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. pdf Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. l adda ner Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. pdf f r i l adda ner Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. bok l äs a uppkoppl ad f r i Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. l äs a uppkoppl ad f r i Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. ebok f r i l adda ner pdf Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. epub f r i l adda ner Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. pdf l äs a uppkoppl ad Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. ebok l adda ner Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. ebok m obi l äs a Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. uppkoppl ad f r i pdf Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. pdf l adda ner f r i Br ot t s bal ken : en kom m ent ar. Del 1, ( 1-12 kap. ) - br ot t en m ot per s on och f ör m ögenhet s br ot t en m. m. f r i pdf förmögenhetsbrotten m.m. Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN:. 3 jul Brottsbalken : en kommentar Del I (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 7) Ladda Ner e-bok. Omslag. Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) : brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. / Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole. Kjøp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman,. 11. Statistisk Tidskrift 1963: 1. Tab. A. Personer, som fällts till ansvar eller fått åtal eftergivet enligt 1944 års lag för brott enligt SL utom 11 kap. 10 o. 11, åren. Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Heftet) av forfatter Madeleine Leijonhufvud. Pris kr feb En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten mm av Holmqvist, m.fl. och som du bör kunna hitta på ett.

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 B 2095-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART SS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA SAKEN Grovt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 B 3361-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ST Offentlig försvarare: Advokat OL SAKEN Brott mot arbetsmiljölagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Peter Nilsson. Boken innehåller råden du inte

Läs mer

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Ardelius. Debutromanen som blev Augustnominerad, fick Slangbellan och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner

Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner Pocketengelska : svensk-engelsk, engelsk-svensk ordbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Åke Magnusson. Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Ekerlids) hemsida,

Läs mer

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner

Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner Där glasfiskarna sover : dikter från gränsland och utmarker PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lena Deimo. pensel. De har ett annat ursprung, glider förbi och vill inte röja för mycket.

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis PDF ladda ner Ordningslagen : kommentarer och rättspraxis PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Kazimir Åberg. Boken ger en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617). Lagen ersatte bl.a. allmänna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Kortanalys Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Innehåll Livstids fängelse och tidsomvandling av straffet... 3 Antalet livstidsdomar har ökat åren 1975 2004, därefter minskat... 4 Livstids fängelse

Läs mer

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering.

Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då är det dags att lära sig sökmotoroptimering. Guldläge på nätet : sökmotoroptimering för alla PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Magnus Bråth. Vill du öka din försäljning på nätet med en metod som alla kan lära sig på en kväll? Då

Läs mer

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre.

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre. Hälsoserien : Huskurer - Förkylning till huvudvärk PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carl-Johan Gadd. krypande vid sämsta möjliga tillfälle. I den här boken presenterar vi kända och

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Livförsäkringsformer PDF ladda ner Livförsäkringsformer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Lars Ekström. livförsäkringsformerna hos sex representativa bolag. I boken, som behandlar både traditionellt förvaltad och fondförvaltad

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 juni 2013 B 2360-12 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner Spelsamlarboken : NES och SNES PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sebastian Holmberg. eftertraktade samlarobjekt. Spelsamlarboken förklarar varför, och vägleder dig som samlar eller vill

Läs mer

SEK Handbok Elinstallationsreglerna : SS , utg 3, med kommentarer: en handbok PDF ladda ner

SEK Handbok Elinstallationsreglerna : SS , utg 3, med kommentarer: en handbok PDF ladda ner SEK Handbok 444 - Elinstallationsreglerna : SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer: en handbok PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436

Läs mer

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner

Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner Att förstå externredovisning - Övningsbok : begrepp, samband, logik och teknik PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunnar Eriksson. I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar

Läs mer

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. I Språkvägen A bygger alla övningar och texter på ett språk som behövs i vardagslivet.

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april 2006 Promemoria RättsPM 2006:11 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 HD:s dom den 11 april 2006 i mål B 154-06

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bokföringsbrott och bokföringslagen PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Bokföringsbrott och bokföringslagen PDF ladda ner Bokföringsbrott och bokföringslagen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sigurd Elofsson. Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straffoch

Läs mer

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner

Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner Brisingr eller Eragon skuggbanes och Saphira Biartskulars sju löften PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Christopher Paolini. En av de mest efterlängtade och efterfrågade böckerna någonsin!

Läs mer

Särskilt om synnerliga och särskilda skäl i 30 kap. 5 BrB Jonas Persson

Särskilt om synnerliga och särskilda skäl i 30 kap. 5 BrB Jonas Persson JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Särskilt om synnerliga och särskilda skäl i 30 kap. 5 BrB Jonas Persson Examensarbete i Straffrätt, 30 hp Examinator: Catharina Sitte Durling Stockholm, Vårterminen

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:51

Regeringens proposition 2008/09:51 Regeringens proposition 2008/09:51 Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Prop. 2008/09:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2008

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 19 april 2011 B Ombud och offentlig försvarare: Advokat JJ

HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 19 april 2011 B Ombud och offentlig försvarare: Advokat JJ Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 april 2011 B 53-11 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. JF Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok med facit PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gudrun Brundin. innehåller ett stort antal övningar. Facit finns sist i boken. Övningsboken

Läs mer

Allmän straffrätt Brottsbalken

Allmän straffrätt Brottsbalken Allmän straffrätt Brottsbalken Specialstraffrätt Övriga straffrättsliga regleringar som t.ex. narkotikastrafflagen, trafikbrottslagen Brottsbalken (BrB) kan delas in i - allmänna regler som är gemensamma

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum 2015-10-05 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Justitiedepartementet.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Byråchefen Johan Lindmark Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Yttrande "Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.

Yttrande Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-22 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-09-22 Yttrande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner Grammie 1 : engelsk grammatik med övningar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Collins. grammatiken i tydliga regler och med enkla exempel. Humoristiska bilder och omväxlande övningar

Läs mer

Juridiska institutionen 820729-4359 Terminskurs 4 Seminariegrupp: 7 Vt 2003 Basgrupp: 4 Håkan Westin. PM uppgift i straffrätt

Juridiska institutionen 820729-4359 Terminskurs 4 Seminariegrupp: 7 Vt 2003 Basgrupp: 4 Håkan Westin. PM uppgift i straffrätt Uppsala Universitet Dominik Zimmermann Juridiska institutionen 820729-4359 Terminskurs 4 Seminariegrupp: 7 Vt 2003 Basgrupp: 4 Håkan Westin PM uppgift i straffrätt Dominik Zimmermann 1 1. Inledning och

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner Barnhälsovård : att främja barns hälsa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Margaretha Magnusson. I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 januari 2012 B 5566-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART CLR SAKEN Snatteri ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Studiehäftet: Körkortsboken PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Studiehäftet: Körkortsboken PDF ladda ner Studiehäftet: Körkortsboken PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Studiehäfte för såväl körning som teori.teoridelen följer Körkortsbokens uppdelning och den del av studiehäftet som innehåller

Läs mer

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner

Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning. SOU 2017:38 : Slutbetänkande från Välfärdsutredningen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Finansdepartementet. Några av de utgångspunkter

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. NoteBook textil linjerad green meadow A5 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. NoteBook textil linjerad green meadow A5 PDF ladda ner NoteBook textil linjerad green meadow A5 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: PaperStyle. Inbunden skrivbok från Paperstyle. A5, 256 linjerade sidor. Textilpärm med matchande märkoch kapitälband.

Läs mer

Lagrum: 48 första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291); 43 kap. 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 48 första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291); 43 kap. 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2015 ref 56 Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(7) Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:57) om gallring, överlämnande och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2895-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till US 1. A-BS 2. HS SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner

Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner Teknikpausa : 53 aktiviteter utan mobil, surfplatta och dator PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Fredrik Kellin. Spenderar du mycket tid framför mobilen, surfplattan och datorn? Genom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 Ö 5072-14 KLAGANDE KE MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3 Jag känner mig kränkt! Kort historisk översikt Reglerades innan SkL:s tillkomst i 6 kap. 3 1 st. strafflagen. Nuvarande lydelse i 2:3 SkL (ersatte tidigare gällande 1:3 SkL). Kompletterades samtidigt med

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 1 Enhetlig påföljdsbestämning Vilka skäl kan anföras för att påföljdsbestämningen bör vara enhetlig? Är påföljdsbestämningen i Sveriges

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Louise Ideström D'Oliwa. Vilka typer av anställningsformer finns det och hur ingår man ett anställningsavtal? Hur går

Läs mer

Hatbrottsgruppen Stockholm

Hatbrottsgruppen Stockholm Hatbrottsgruppen Stockholm 1 De mänskliga rättigheterna Rätten att inte bli diskriminerad Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

Aktie- och fondhandboken : lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi PDF ladda ner

Aktie- och fondhandboken : lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi PDF ladda ner Aktie- och fondhandboken : lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Björn Wilke. Aktie- och fondhandboken är en lättläst och överskådlig

Läs mer