ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE POTATORE TELESCOPICO MODELLO PS250

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE POTATORE TELESCOPICO MODELLO PS250"

Transkript

1 ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL POLE SAW MODEL PS250 MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL ELAGUEUR SUR PERCHE PS250 ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG HOCHENTASTER MODELL PS250 ORIGINAL BRUKSANVISNING ОРИГИНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТАНГОВАЯ ПИЛА МОДЕЛЬ PS250 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ VYVĚTVOVACÍ PILA MODEL PS250 ORIGINAL BRUGSANVISNING STANGSAV MODEL PS250 ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΜΟΝΤΕΛΟ PS250 MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL PODADORA DE ALTURA MODELO PS250 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOPAS TANKOSAHA MALLI PS250 MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE POTATORE TELESCOPICO MODELLO PS250 ORIGINELE HANDLEIDING TELESCOPISCHE KETTINGZAAG MODEL PS250 OREGON INSTRUKSJONSBOK STAMMEKVISTER MODELL PS250 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILARKA Z WYSIĘGNIKIEM MODEL PS250 MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL MOTO-SERRA PODADORA MODELO PS250 MANUAL DE INSTRUCŢIUNI ORIGINAL MOTOFERĂSTRĂU CU TIJĂ MODEL PS250 PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE VYVETVOVACIA PÍLA MODEL PS250 ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ПОСІБНИК ШТАНГОВА ПИЛА, МОДЕЛЬ PS250

2 OREGON Cordless Tool System POLE SAW MODEL PS250 ENGLISH 6 WARNING: READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE AND/OR SERIOUS INJURY. SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. This instruction manual contains translations of a manual drafted in English and are provided to assist those who do not speak English as their first language. Being a technical writing, some terms may not have a like or equivalent meaning as translated. Therefore, you should not rely on this translation, and should cross-reference the English version, where relying on the translated instructions could result in harm to your person or property. FRANÇAIS 38 AVERTISSEMENT : PRENEZ CONNAISSANCE DE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ. L INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES COMPORTE DES RISQUES D ÉLECTROCUTION, D INCENDIE ET/OU DE LÉSIONS GRAVES. RANGEZ CES CONSIGNES ET AVERTISSEMENTS EN LIEU SÛR AFIN DE POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. Ce manuel d utilisation contient plusieurs traductions d un document rédigé en anglais. Ces traductions visent à aider les utilisateurs dont l anglais n est pas la langue maternelle. Comme il s agit d un document technique, certains termes sont susceptibles de prendre une signification différente après traduction. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier aveuglément à cette traduction. Reportez-vous à la version anglaise si vous percevez que le respect des consignes traduites pourrait occasionner des dommages matériels ou des lésions corporelles. DEUTSCH 70 WARNHINWEIS: SIE MÜSSEN DIE SICHERHEITSWARNUNGEN UND ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND VERSTEHEN. NICHTBEACHTUNG DER WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU STROMSCHLÄGEN, FEUER SOWIE SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. BEWAHREN SIE SÄMTLICHE WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN ZUM NACHLESEN ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT AUF. Diese Bedienungsanleitung wurde aus dem Englischen übersetzt und soll jenen als Hilfe dienen, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Da es sich um eine technische Beschreibung handelt, könnte es sein, dass für einige Begriffe keine genau entsprechende oder gleichwertige Übersetzung besteht. Daher sollten Sie sich nicht ausschließlich auf diese Übersetzung verlassen und auch die englische Version zu Rate ziehen, wenn Sie oder Ihr Eigentum aufgrund einer möglicherweise ungenauen Übersetzung Schaden nehmen könnten. SVENSKA 102 VARNING: LÄS OCH FÖRSTÅ ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH ALLA ANVISNINGAR. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA VARNINGARNA OCH ANVISNINGAR KAN LEDA TILL ELSTÖTAR, BRAND OCH/ELLER ALLVARLIGA PERSONSKADOR. SPARA ALLA VARNINGAR OCH ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK. Denna bruksanvisning innehåller översättningar av en manual som författats på engelska och tillhandahålls för att underlätta för dem som inte har engelska som deras första språk. Eftersom detta är ett tekniskt dokument kanske vissa begrepp inte har en likadan lydelse eller motsvarighet när de översätts. Du ska därför inte lita på denna översättning och ska göra korshänvisningar till den engelska versionen eftersom att förlita sig på de översatta anvisningarna skulle kunna leda till personskador eller sakskador. РУССКИЙ 134 ОСТОРОЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ И УЯСНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРУ И/ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ, ЧТОБЫ ОБРАЩАТЬСЯ К НИМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. ii

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OREGON Cordless Tool System INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER OCH DEKALER 103 NAMN OCH BEGREPP KRING STÅNGSÅGAR 104 PRODUKTIDENTIFIERING 105 SÄKERHETSREGLER 106 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELVERKTYG 106 SÄKERHETEN PÅ ARBETSPLATS 106 ELEKTRISK SÄKERHET 106 PERSONLIG SÄKERHET 107 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG 107 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA VERKTYG 108 SERVICE 108 SÄKERHETSVARNINGAR BETR STÅNGSÅGEN 108 FÖRVARING, TRANSPORT, OCH AVFALLSHANTERING 110 BATTERISÄKERHET 111 SÄKER LADDNING 112 UPPACKNING OCH MONTERING 113 MONTERING AV DET FÖRLÄNGNINGSBARA SKAFTET 113 PÅFYLLNING AV OLJEBEHÅLLARE FÖR SVÄRD OCH KEDJA 114 MONTERING AV SVÄRD OCH SÅGKEDJA 115 SPÄNNA SÅGKEDJA 116 ANVÄNDA STÅNGSÅGEN 117 BATTERIPACK OCH LADDARE 117 ALLMÄN ANVÄNDNING 119 SÅGNING 121 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 124 INSPEKTION 124 RENGÖRING 125 FILNING AV SÅGKEDJA 125 UNDERHÅLL AV SVÄRD 127 BYTE AV SLITEN SÅGKEDJA 127 HUR MAN BYTER ETT SLITET SVÄRD 127 BYTE AV DRIVHJULET 128 SPÄNNING 128 BATTERIPACK 128 LADDARE 128 FELSÖKNING 129 SPECIFIKATIONER OCH KOMPONENTER 131 GARANTI OCH SERVICE 132 EG - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 133 KUNDSERVICE PER LAND Blount, Inc. Priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. OREGON är ett registrerat varumärke som tillhör Blount, Inc. i USA och/eller i andra länder. 102

4 OREGON Cordless Tool System SYMBOLER OCH DEKALER SYMBOLER OCH DEKALER Dessa symboler och etiketter visas på stångsåg, batteri och laddare. SYMBOL NAMN FÖRKLARING KLASS II-KONSTRUKTION SÄKERHETSVARNINGSYMBOL LÄS INSTRUKTIONER ANVÄND ÖGONSKYDD SPECIELLT ANPASSADE DUBBELISOLERADE KONTRUKTIONSVERKTYG INNEBÄR ATT TEXTEN SOM FÖLJER NEDAN BESKRIVER EN FARA, VARNING ELLER FÖRSIKTIGHETSUPPMANING. ORIGINALBRUKSANVISNINGEN INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETS- OCH DRIFTINFORMATION. LÄS OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA NOGA. ANVÄND ÖGONSKYDD NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN. ANVÄND HÖRSELSKYDD ANVÄND HANDSKAR ANVÄND HJÄLM ANVÄND FOTSKYDD BULLERNIVÅ ANVÄND HÖRSELSKYDD NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN. ANVÄND HANDSKAR NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN OCH VID HANTERING AV SÅGKEDJAN. ANVÄND SKYDDSHJÄLM NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN. ANVÄND LÄMPLIGA STÄNGDA ARBETSSKOR NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN. LJUDEFFEKTNIVÅ ÄR 103 DB. TVÅHANDSFATTNING HÅLL STÅNGSÅGEN MED BÅDA HÄNDERNA. ENHANDSFATTNING HÅLL INTE STÅNGSÅGEN MED EN HAND. ANVÄND INGA STEGAR STÅ ALDRIG PÅ EN STEGE NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN. FÅR EJ ELDAS UPP KASTA INTE UTSÄTT INTE FÖR REGN KASTA INTE I ELDEN. KASTA INTE I HUSHÅLLSAVFALLET. TA TILL AUKTORISERAD ÅTERVINNINGSCENTRAL. ANVÄND INTE LADDAREN I VÅTA FÖRHÅLLANDEN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS INOMHUS DRIFTSTEMPERATUR SKÄRVERKTYG VAR FÖRSIKTIG I NÄRHET AV ELEKTRISKA LEDNINGAR AVLÄGSNA BATTERIET TA UR BATTERIET FÖRE TRANSPORT SÄKERHETSZON FÖR KRINGSTÅENDE ENDAST AVSEDD FÖR INOMHUSBRUK. ANVÄND BATTERIPACKET ENDAST VID TEMPERATURER MELLAN 0 C OCH 40 C (32 F TILL 104 F). SKÄRVERKTYG RÖR INTE KEDJAN UTAN ATT FÖRST HA FRÅNKOPPLAT STÅNGSÅGEN GENOM ATT AVLÄGSNA BATTERIET. ANVÄND ALDRIG STÅNGSÅGEN I NÄRHETEN AV LEDNINGAR SOM KAN VARA STRÖMFÖRANDE. AVLÄGSNA BATTERIET INNAN DU UTFÖR UNDERHÅLLSARBETEN. TA UR BATTERIPAKETET UR STÅNGSÅGEN INNAN DEN STÄLLS UNDAN, TRANSPORTERAS ELLER KASSERAS. EN 6 M (20 FOT) CIRKEL RUNT FÖRAREN SOM MÅSTE FÖRBLI FRI FRÅN FÖREMÅL SOM MAN KAN SNUBBLA ÖVER, ÅSKÅDARE, BARN OCH HUSDJUR. 103

5 NAMN OCH BEGREPP KRING STÅNGSÅGAR OREGON Cordless Tool System NAMN OCH BEGREPP KRING STÅNGSÅGAR Justeringsfläns: Utsprånget på svärdfästet som passar in i slitsen på svärdet. Automatisk smörjanordning: Systemet som automatiskt smörjer svärdet och sågkedjan. Stångfliken: Monteringsfliken på skärhuvudet som hjälper till att säkerställa korrekt inriktning av svärdet. Svärdslits: Det utskurna partiet på svärdet som passarpå flänsen och monteringsfliken. Svärdskydd: Plasthöljet som skyddar svärdet och sågkedjan när stångsågen inte används. Borttagningskrok för grenar: En böjd metalldel på änden av skärhuvudet som används för att dra loss grenar från träden. Säkerhetszon för kringstående: En 6 m (20 fot) cirkel runt föraren som måste förbli fri från föremål som man kan snubbla över, åskådare, barn och husdjur. Kedjans spårvidd: Tjockleken på sågkedjans drivlänk, som anges av komponentnumret som är stämplat på drivlänkarna. Kedjedelning: Avståndet mellan tre slumpmässigt valda nitar på sågkedjan, delat på två, som anges av komponentnumret som är stämplat på drivlänkarna. Skräp-deflektor: Ett plasttråg på skärhuvudet som leder bort damm och flis från operatören vid kapning. Underställningsmall: Ett verktyg som när det placeras på toppen av sågkedjan under slipningen, säkerställer att skärdjupet är korrekt inställt. Drivlänk: Det fenformade länken på sågkedjan som passar i spåret på svärdet. Drivhjul: Den tandade delen som driver sågkedjan. Utdragbar axel: Axeln mellan motorhuvudanordningen och skärhuvudet som kan förlängas för att nå grenar högre upp i träden. Förlängningskomponent: En roterande plastdel på den utdragbara axeln som lossas för att göra det möjligt att förlänga och dras åt för att hålla den förlängbara axeln på plats. Filmall: Ett verktyg som, när det kombineras med rätt sågkedjefil, ser till att sågkedjans skärytor vässas i den korrekta vinkeln. Svärd: En konstruktion med skenor som stödjer och vägleder sågkedjan. Sele: En säkerhetsanordning som bärs av operatören och är ansluten till stångsågen som hjälper till att fördela vikten på stångsågen. Motorhus: Plasthöljet i vilket det förlängningsbara skaftet monteras vid monteringen. Motorhuvud stångsåg: En stångsåg utan det utdragbara skaftet, sågkedja, eller svärd. Bakre handtag: Stödhandtag som finns vid eller mot baksidan av sågen. Sågkedja: En kedja med skärtänder som sågar igenom trä och drivs av motorhuvudet och stöds av svärdet. Ibland helt enkelt kallat för "kedjan". Sidoskydd: Plastskydd på skärhuvudet som täcker drivhjulet och spännskruven. Spännstift: Metalldelen som är monterad på spännskruven som passar genom hålet på svärdet. Spännskruv: Den gängade delen inuti skärhuvudet som justeras för att reglera spänningen på sågkedjan. Aktiveringslås: Ett rörligt stopp som förhindrar oavsiktlig hantering av avtryckaren tills den aktiveras manuellt. Aktiveringskontakten: En anordning som sätter på och stänger stångsågen. Slitdelar: Delar såsom sågkedja och svärd som slits under användning och kan bytas ut av användaren. 104

6 OREGON Cordless Tool System PRODUKTIDENTIFIERING PRODUKTIDENTIFIERING ATT FÖRSTÅ STÅNGSÅGEN SVÄRDSKYDD JUSTERINGSFLÄNS SVÄRDFÄSTE DRIVHJUL SVÄRDSLITS SVÄRD SÅGKEDJA SVÄRDSBULT SPÄNNSTIFT SPÄNNSKRUV SKRÄPDEFLEKTOR BORTTAGNINGSKROK FÖR GRENAR KEDJESKYDD SIDOSKYDD VRED PÅ SIDOSKYDD SKÄRHUVUD MOTORHUVUD OLJETANKSLOCK FÖRLÄNGINGSKRAGE FÖRLÄNGINGSBART SKAFT LÅSKNAPP TILL BAKRE HANDTAG AVTRYCKARE FÄSTRING TILL SELE BATTERIFACK BATTERIPACK MOTORHUS AVTRYCKARE PRODUKTENS TYPSKYLT BATTERISPAK OBS: Se "Uppackning och montering" för en lista över delar som ingår. 105

7 SÄKERHETSREGLER OREGON Cordless Tool System INTRODUKTION Stångsågen är konstruerad för regelbundet underhåll och kapning av grenar 20 cm (8 tum) eller mindre i diameter. Andra användningsområden kan orsaka skada och rekommenderas inte. Men även med denna teknik är det erkänt att kvarstående risker, som t.ex. fallande föremål fortfarande föreligger. Operatören uppmanas att noggrant läsa, förstå och följa alla säkerhetsföreskrifter för att minska potentiella skador på grund av dessa risker. SÄKERHETSREGLER ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ELVERKTYG VARNING: LÄS OCH FÖRSTÅ ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH ALLA ANVISNINGAR. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA VARNINGARNA OCH ANVISNINGAR KAN LEDA TILL ELSTÖTAR, BRAND OCH/ELLER ALLVARLIGA PERSONSKADOR. SPARA ALLA VARNINGAR OCH ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK. MED TERMEN "ELVERKTYG" I VARNINGARNA MENAS NÄTDRIVNA ELVERKTYG (MED NÄTSLADD) ELLER BATTERIDRIVNA (SLADDLÖSA) ELVERKTYG. SÄKERHETEN PÅ ARBETSPLATS Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Röriga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor. Använd inte elektriska verktyg i explosiva miljöer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända dammet eller ångorna. Håll barn och kringstående på avstånd när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen. VARNING: INFÖR EN SÄKERHETSZON FÖR ÅSKÅDARE PÅ 6 M (20 FOT) INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DENNA UTRUSTNING. Säkerhetszonen för åskådare är en 6 m (20 fot) cirkel runt föraren som måste förbli fri från åskådare, barn och husdjur. ELEKTRISK SÄKERHET Verktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Utför aldrig några ändringar på kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande vägguttag minskar risken för elstötar. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elstötar om din kropp är jordad. Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller fuktiga förhållanden. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elstötar. Utsätt inte sladden för våld. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller dra ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstötar. När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elstötar. 106

8 OREGON Cordless Tool System Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg i fuktig miljö ska du använda nätström som är skyddad av en jordfelsbrytare (RCD) eller portabel jordfelsbrytare (PRCD). Användning av en RCD (PRCD) minskar risken för elstötar. PERSONLIG SÄKERHET Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan resultera i allvarliga personskador. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd för tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i Av-läge innan du ansluter till nätström och/eller batteriet, eller om du plockar upp eller bär verktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller om du ansluter ett påkopplat elverktyg till nätströmmen löper du stor risk för olyckor. Ta bort eventuella inställningsverktyg eller skiftnyckel innan du sätter på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel som är fäst vid en roterande del av det elektriska verktyget kan resultera i personskador. Sträck dig inte för mycket. Stå stadigt och ha en bra balans hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. Klä dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Om tillbehör för anslutning av utsug och uppsamling tillhandahålls, se då till att dessa anordningar ansluts och används på rätt sätt. Användning av dammutsugning minskar dammrelaterade faror. SÄKERHETSREGLER ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd rätt verktyg för rätt tillämpning. Rätt verktyg gör att man arbeta bättre och säkrare med den hastighet som verktyget är avsett att användas med. Använd inte verktyget om det inte kan slås på och av. Ett elverktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytare är farligt och måste repareras. Koppla ur kontakten från nätströmmen och/eller batteriet ur elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att det elverktyget startar oavsiktligt. Förvara elverktygen oåtkomliga för barn och låt inte personer som är obekanta med verktyget eller dess instruktioner använda verktyget. Elverktyg är farliga i händerna på användare som inte fått utbildning. Underhåll elverktygen. Kontrollera om verktyget är feljusterat, eller om rörliga delar har fastnat, om det föreligger brott på delar och alla andra faktorer som kan påverka verktygets drift. Låt skadade delar repareras innan verktyget används. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. Håll skärverktyg vassa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa eggar är mindre benägna att fastna och är lättare att kontrollera. Använd elverktyget, tillbehör och verktygsbits o.s.v. i enlighet med dessa instruktioner, där man tar hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för annat än de avsedda ändamålen kan leda till farliga situationer. 107

9 SÄKERHETSREGLER ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA VERKTYG Ladda endast med laddare som angetts av tillverkaren. En laddare som är lämplig för en viss typ av batterier kan medföra risk för brand när den används med ett annat batteri. Använd verktyg endast med specifikt avsedda batteripack. Användning av andra batteripack kan medföra risk för skada eller brand. När batteriet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål, som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål, som kan kortsluta mellan batteriets poler. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand. Vid otillbörlig hantering kan vätska komma ut från batteriet, undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt ska du spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen ska du dessutom uppsöka läkare. Vätska som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador. SERVICE Låt elverktyget servas av en kvalificerad reparatör som endast använder identiska reservdelar. Detta kommer att se till att verktygets säkerhet bibehålls. OREGON Cordless Tool System SÄKERHETSVARNINGAR BETR STÅNGSÅGEN FARA: KONTAKT MED EN SÅGKEDJA I RÖRELSE KOMMER ATT LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR. HÅLL HÄNDER OCH KROPPEN BORTA FRÅN SÅGKEDJA I RÖRELSE. FARA: KONTAKT MED ELEKTRISKA LEDNINGAR UNDER ANVÄNDNING KAN ORSAKA OSKYDDADE METALLDELAR PÅ VERKTYGET BLIR STRÖMFÖRANDE, VILKET RESULTERAR I ALLVARLIGA PERSONSKADOR. HÅLL ALLTID I DE ISOLERANDE HANDTAGEN NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN. VARNING: ANVÄNDNING AV EN FELAKTIGT MONTERAD STÅNGSÅG KAN LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR. ANVÄND DETTA VERKTYG ENDAST NÄR DEN MONTERATS IHOP PÅ RÄTT SÄTT ENLIGT "UPPACKNING OCH MONTERING" I DENNA HANDBOK. VARNING: ÖGONBLICK AV OUPPMÄRKSAMHET VID ANVÄNDNING AV STÅNGSÅGEN KAN LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR. INNAN DU STARTAR STÅNGSÅG SKA DU MINIMERA ALLA DISTRAKTIONER, HÅLLA KROPPSDELAR BORTA FRÅN SÅGKEDJAN, OCH SE TILL ATT KEDJAN INTE ÄR I KONTAKT MED NÅGOT FÖREMÅL. 108

10 OREGON Cordless Tool System SÄKERHETSREGLER VARNING: OM MAN BARA ANVÄNDER EN HAND FÖR ATT HANTERA STÅNGSÅGEN KAN DETTA LEDA TILL PERSONSKADA. ANVÄND BÅDA HÄNDER NÄR DU ANVÄNDER STÅNGSÅGEN (SE BILD 1). BILD 1 OBS: OM GREPPYTOR ÄR VÅTA ELLER FLOTTIGA KAN DET LEDA TILL KONTROLLFÖRLUST AV VERKTYGET OCH KAN LEDA TILL PERSONSKADOR. HÅLL ALLTID HANDTAGEN TORRA, RENA OCH FRIA FRÅN OLJA OCH FETT. OBS: ATT ANVÄNDA STÅNGSÅGEN FÖR ANDRA TILLÄMPNINGAR ÄN DESS AVSEDDA ÄNDAMÅL KAN LEDA TILL FARA. STÅNGSÅGEN ÄR KONSTRUERAD ENDAST FÖR SÅGNING AV MINDRE TRÄDGRENAR. OBS: FÖR ATT FÖRHINDRA OAVSIKTLIG KONTAKT MED SÅGKEDJAN UNDER TRANSPORT, SKA DU ALLTID MONTERA SVÄRDSKYDDET OCH HÅLLA HÄNDER OCH FINGRARNA BORTA FRÅN OMRÅDET KRING STRÖMBRYTAREN (BILD 2). OBS: KONTAKT MED RUNDFLYGANDE SPÅN ELLER OAVSIKTLIG KONTAKT MED SÅGKEDJAN KAN LEDA TILL PERSONSKADA. ANVÄND ALLTID SKYDDSUTRUSTNING FÖR HUVUD, HÄNDER, BEN OCH FÖTTER. OBS: SPÄNDA GRENAR KAN "FJÄDRA TILLBAKA" OCH SLÅ MOT OPERATÖREN ELLER GÖRA SÅ ATT STÅNGSÅGEN FÅR ETT KAST, VILKET KAN ORSAKA PERSONSKADOR. VAR ALLTID UPPMÄRKSAM PÅ GRENAR SOM ÄR SPÄNDA OCH SOM KAN SLÅ MOT OPERATÖREN ELLER STÅNGSÅGEN NÄR MAN SÅGAR. OBS: FELAKTIG KEDJESPÄNNING ELLER OTILLRÄCKLIG SMÖRJNING KAN ÖKA RISKEN FÖR SKADOR PÅ GRUND AV KAST. FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA I "ATT SPÄNNA SÅGKEDJAN" I DENNA HANDBOK. BILD 2 OBS: LÅNGVARIG ANVÄNDNING AV ELVERKTYG HAR RAPPORTERATS ORSAKA VASKULÄRA, MUSKULÄRA ELLER NEUROLOGISKA STÖRNINGAR (T.EX. VITA FINGRAR ELLER RAYNAUDS SYNDROM). FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADOR SKA DU FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER: Använd handskar och hålla händerna och kroppen varm. Håll ett fast grepp om stångsågen, men använd inte onormalt mycket, långvarigt tryck. Ta regelbundna pauser. Vibrationen vid normal användning kan skilja sig från de angivna värdena beroende på materialet som sågas, underhåll av sågen, och andra faktorer. 109

11 SÄKERHETSREGLER Total handvibration har uppmätts i enlighet med den relativa standardtestmetoden och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Värden för total handvibration kan också användas för preliminär bedömning av exponering. OREGON Cordless Tool System För att förlänga batteriets livslängd ska man aldrig förvara batteriet i ett helt urladdat tillstånd (utan några indikatorlampor som lyser) (Bild 3). BILD 3 INDIKATORLAMPOR FÖRVARING, TRANSPORT, OCH AVFALLSHANTERING OBS: ETT BATTERIDRIVET VERKTYG MED BATTERIPAKETET INSATT ÄR ALLTID PÅSLAGET OCH KAN STARTA AV MISSTAG. TA UR BATTERIPAKETET UR STÅNGSÅGEN INNAN DEN STÄLLS UNDAN, TRANSPORTERAS ELLER KASSERAS. ATT FÖRVARA STÅNGSÅGEN Ta bort batteriet från stångsågen. Rengör stångsågen grundligt. Sätt på svärdskyddet. Förvaras på en torr plats. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Det är normalt att en liten mängd olja sipprar från svärdet när stångsågen inte används. För att skydda mot läckage ska du sätta på svärdskyddet och placera en absorberande dyna under stången. För maximal batterilivslängd, se till att batteriet laddas en gång om året eller när LED-indikatorn bara visar ett ljus. Förvara vid en temperatur mellan -20 C och 30 C (-4 F till 86 F). FÖRVARING AV LADDAREN Ta bort batteripacket från laddaren. Frånkoppla laddaren från nätströmmen. Förvaras på en torr plats. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Se "Underhåll och rengöring" för mer information. FÖRVARING AV BATTERIPACKET När du förvarar batteripack i längre än nio månader ska du följa dessa riktlinjer: Ta bort batteriet från stångsågen eller laddaren. Förvaras på en sval, torr plats. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. 110

12 OREGON Cordless Tool System ATT TRANSPORTERA STÅNGSÅGEN Ta bort batteripaketet från stångsågen. Installera bladskyddet. Töm vid behov ur såg- och kedjeolja för att minska läckage. Verktyg kan flytta sig under transport. Se till att verktyget är fastspänt och inte kan falla eller komma i kontakt med människor eller föremål. TRANSPORT AV BATTERIPACKET Beakta gällande nationella föreskrifter vid transport av litiumjonbatterier, det kan vara obligatoriskt med märkning. KASSERING AV STÅNGSÅG OCH LADDARE Denna produkt från OREGON är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Vid slutet av produktens livslängd, och enligt direktiv 2002/95/EG, ska den här elektriska apparaten kasseras separat från hushållsavfallet. I Europeiska unionen finns det separata insamlingssystem för begagnade elektriska och elektroniska produkter. Kassera denna utrustning på ett miljömässigt korrekt sätt på en återvinningscentral i din kommun. KASSERING AV BATTERIPACK Släng inte batteripacket bland hushållssoporna. Bränn inte upp batteripacket. Återvinningscentraler och återvinningsföretag har information om korrekt bortskaffande eller återvinning i enlighet med gällande miljöregler. BATTERISÄKERHET SÄKERHETSREGLER VARNING: FELAKTIG BATTERIVÅRD KAN LEDA TILL ATT BATTERIET LÄCKER FARLIGA KEMIKALIER, ÖVERHETTAS, BÖRJAR RYKA, SPRICKER, BÖRJAR BRINNA, EXPLODERAR, OCH/ ELLER ANTÄNDS. FÖLJ DESSA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. VARNING: SLÄNG INTE BATTERIPACKET BLAND HUSHÅLLSSOPORNA ELLER I ELDEN. LITIUMJON-BATTERIER SKA ÅTERVINNAS AV EN AUKTORISERAD ÅTERVINNINGSCENTRAL. VIKTIGT: EXPONERING FÖR STARK VÄRME KAN ORSAKA EN FÖRLUST I PRESTANDA OCH/ ELLER KORTARE LIVSLÄNGD. UTSÄTT INTE BATTERIPACKET FÖR EXTREM VÄRME SOM T.EX. INNE I ETT FORDON VID MYCKET VARMT VÄDER. Försök inte ladda upp ickeuppladdningsbara batterier. Plocka inte isär eller modifiera batteriet. Detta kan skada säkerhetsfunktioner. Anslut inte de positiva (+) och negativa (-) polerna med metallföremål, eller förvara batteriet tillsammans med metallföremål som mynt eller skruvar. Detta kan orsaka kortslutning och generera tillräckligt med värme för att orsaka brännskador. Bränn inte upp batteripacket eller utsätt det för hög värme. Detta kan leda till att isoleringen smälter eller kan skada säkerhetsfunktioner. Använd inte, ladda inte, eller förvara nära värmekälla som är varmare än 80 C (176 F). Detta kan orsaka överhettning och intern kortslutning. Utsätt inte för extremt blöta förhållanden. Detta kan skada säkerhetsfunktioner, orsakar mycket hög ström- och spänningsladdning, och leda till onormala kemiska reaktioner. 111

13 SÄKERHETSREGLER Använd endast den laddare som utformats särskilt för batteripacket och följ de säkerhetsföreskrifter som beskrivs i "Säker laddning". Användning av en annan laddare kan skada säkerhetsfunktioner, orsakar mycket hög ström- och spänningsladdning, och leda till onormala kemiska reaktioner. Använd inte batteripack från OREGON i verktyg som inte tillverkats av OREGON. Slå inte på batteripacket eller punktera det, eller kasta det, och använd inte ett skadat eller deformerat batteripack. Om uppladdningen misslyckas, ska du inte försöka ladda upp igen. Om batteripacket avger en lukt, genererar värme eller är missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning, laddning eller förvaring ska du omedelbart ta ut det från stångsågen eller laddaren. All vätska som läcker från ett batteri är frätande, kan skada ögon och hud, och kan vara giftig vid förtäring. SÄKER LADDNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. NÄR VERKTYGET ANVÄNDS UTOMHUS SKA DU ENDAST ANSLUTA DET TILL ETT TÄCKT ELUTTAG AV "KLASS A" SKYDDAT AV JORDFELSBRYTARE SOM ÄR VATTENSKYDDAT MED MOTORENHETEN ANSLUTIT TILL UTTAGET. OM ETT SÅDANT ELUTTAG INTE ÄR TILLGÄNGLIGT, KONTAKTA EN BEHÖRIG ELEKTRIKER FÖR KORREKT INSTALLATION. SE TILL ATT MASKINEN OCH SLADDEN INTE STÖRS OM STÄNGER ELUTTAGETS SKYDD HELT. OREGON Cordless Tool System VIKTIGT: DENNA APPARAT ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA, ELLER BRIST PÅ KUNSKAP, SÅVIDA DE INTE HAR FÅTT HANDLEDNING ELLER INSTRUKTIONER AV EN PERSON SOM ANSVARAR FÖR DERAS SÄKERHET. BARN SKALL ÖVERVAKAS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DE INTE LEKER MED APPARATERNA. VIKTIGT: ANVÄND DENNA LADDARE ENDAST MED DEN MEDFÖLJANDE NÄTKABELN, OCH SE TILL ATT STICKKONTAKTEN PASSAR ORDENTLIGT TILL ELUTTAGET. Vid användning av elektriska produkter, bör man alltid använda sig av grundläggande försiktighetsåtgärder däribland följande: Läs och följ alla säkerhetsinstruktioner före användning. Läs och följ alla anvisningar som finns på produkten eller som medföljer produkten. Spara dessa instruktioner. Använd inte en förlängningssladd. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstötar. Utsätt inte sladden för våld. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller dra ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Utsätt inte laddaren för regn. Endast för inomhusbruk. Använd inte inom 3 m (10 fot) från en pool. Använd inte i ett badrum. 112

14 OREGON Cordless Tool System UPPACKNING OCH MONTERING UPPACKNING OCH MONTERING UPPACKNING VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN? Stångsågen kräver viss montering före användning. Dessa föremål följer med stångsågen: Motorhuvud Förlängningsbart skaft med tillhörande skärhuvud Svärd Sågkedja Svärdskydd Sele Skruvmejsel Insexnyckel Två (2) insexskruvar Svärd- och kedjeolja Laddare och nätkabel (om så utrustad) Batteri (om så utrustad) Efter avlägsnande av stångsågen från lådan, ska du inspektera den noga för att säkerställa att ingen skada har uppstått under transporten, och att inga delar saknas. Om några delar är skadade eller saknas, ska du inte använda stångsågen. Kontakta OREGON Cordless Tool System för att få tag i reservdelar. För landsspecifika telefonnummer, se "Kundtjänst per land." MONTERING FARA: FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR SKA DU INTE ANVÄNDA STÅNGSÅGEN UTAN ATT FÖRLÄNGNINGSSKAFT, SVÄRD, SÅGKEDJA, OCH SIDOSKYDD ÄR KORREKT MONTERADE. VARNING: ETT BATTERIDRIVET VERKTYG MED ISATT BATTERIPACK ÄR ALLTID PÅ OCH KAN STARTAS AV MISSTAG. TA BORT BATTERIPACKET FRÅN STÅNGSÅGEN INNAN DU MONTERAR FÖRLÄNGNINGSSKAFTET, SVÄRD OCH KEDJA. MONTERING AV DET FÖRLÄNGNINGSBARA SKAFTET Det förlängningsbara skaftet passar in i motorhuset och på motorhuvudet (Bild 4). BILD 4 Det är viktigt att säkerställa att den inre drivaxeln sitter korrekt. För att säkerställa korrekt läge, använd en ren trasa för att dra aluminiumaxeln ut ur glasfiberstaget - ca 25 cm (10 tum). Med hjälp av trasan, vrid aluminiumaxeln samtidigt som du trycker ned den något. Detta kommer att tillåta drivaxeln en korrekt positionering på axeln på motorhusets insida. När den cylindriska änden av drivaxeln nått korrekt läge kommer den att vara helt dold under kanten av motorhuset. 113

15 UPPACKNING OCH MONTERING Därefter, när aluminiumdrivaxeln är positionerad, tryck ner glasfiberstaget så att det glider in i öppningen av motorhuset. Placera de medföljande insexskruvarna i hålen på det röda locket. Det röda locket på motorhuset fungerar med kompression för att hålla staget på plats. Använd den medföljande 4 mm insexnyckeln för att delvis dra åt insexskruvarna. Fortsätt att dra åt skruvarna genom att växla dem emellan tills båda skruvarna är åtdragna. Obs: Du kan behöva trycka hårdare på det röda motorhuslocket för att skruvarna ska få kontakt med de inre gängorna. OREGON Cordless Tool System PÅFYLLNING AV OLJEBEHÅLLARE FÖR SVÄRD OCH KEDJA VIKTIGT: SVÄRD- OCH KEDJEOLJA FÖREBYGGER SLITAGE I FÖRTID. ANVÄND ALDRIG STÅNGSÅGEN OM OLJAN INTE SYNS. KONTROLLERA OLJENIVÅN OFTA OCH FYLL PÅ VID BEHOV. Svärd- och kedjeolja krävs för att smörja svärdet och sågkedjan på rätt sätt. Stångsågen är utrustad med en automatisk smörjanordning som applicerar olja på svärdet och kedjan när de är igång så att de hålls ordentligt smorda. Använd svärd-och kedjeolja från OREGON för bästa resultat. Den är speciellt utformad för att ge låg friktion och snabbare sågningar. Använd ALDRIG olja eller andra smörjmedel som inte uttryckligen är avsedda för användning på svärd och kedja. Detta kan leda till ett igensatt oljesystem, vilket kan orsaka för tidig förslitning av svärd och kedja. Placera stångsågen på sidan på ett fast, plant underlag, så att oljelocket är överst (bild 5). BILD 5 Rensa bort eventuellt skräp från området kring locket. Ta av locket. Häll försiktigt svärd- och kedjeoljan i behållaren. Sätt tillbaka locket och se till att oljan är synlig i behållaren. Om oljan inte syns i behållaren ska du hälla på mer svärd- och kedjeolja. 114

16 OREGON Cordless Tool System UPPACKNING OCH MONTERING MONTERING AV SVÄRD OCH SÅGKEDJA Dra sågkedjan runt drivhjulet, så att skärkanterna av tänderna som ligger utmed toppen på svärdet är bortvända från skärhuvudet (Bild 7). BILD 7 VARNING: ETT BATTERIDRIVET VERKTYG MED ISATT BATTERIPACK ÄR ALLTID PÅ OCH KAN STARTAS AV MISSTAG. TA BORT BATTERIPACKET FRÅN STÅNGSÅGEN INNAN DU MONTERAR FÖRLÄNGNINGSSKAFTET, SVÄRD OCH KEDJA. Använd handskar och ta bort batteriet. Se till att svärdfästet, drivhjul, och spännstiftet är fria från skräp. Justera spännskruven tillbaka mot den bakre delen av skärhuvudet så långt det går. Placera svärdet på svärdfästet genom att skjuta svärdöppningen över justeringsflänsen (Bild 6), och se till att spännstiftet hamnar i det nedre hålet på svärdets bakdel. Mata kedjan in i spåret på svärdet och skjut svärdet bort från motorn för att spänna kedjan (Bild 8). Justera positionen på spännstiftet tills den hakar i hålet på svärdet. BILD 8 BILD 6 SVÄRDFÄSTE JUSTERINGSFLÄNS SVÄRDSBULT SPÄNNSKRUV SPÄNNSTIFT Montera sidoskyddet och kontrollera att kedjespärren sitter ordentligt i sitt hål, och dra försiktigt åt vredet på sidoskyddet (Bild 9). BILD 9 VIKTIGT: SÅGKEDJAN MÅSTE VARA ORDENTLIGT SPÄND FÖRE ANVÄNDNING. SE "SPÄNNA SÅGKEDJA". 115

17 UPPACKNING OCH MONTERING SPÄNNA SÅGKEDJA VARNING: ETT BATTERIDRIVET VERKTYG MED ISATT BATTERIPACK ÄR ALLTID PÅ OCH KAN STARTAS AV MISSTAG. TA BORT BATTERIPACKET FRÅN STÅNGSÅGEN INNAN DU MONTERAR FÖRLÄNGNINGSSKAFTET, SVÄRD OCH KEDJA. Använd handskar. Ta bort batteriet innan du spänner kedjan. Lossa på vredet på sidoskyddet. Håll upp "nosen" på svärdet (Bild 10), och dra åt spännskruven. BILD 10 OREGON Cordless Tool System Dra åt vredet på sidoskyddet. Sågkedjans spänning är korrekt när man, med viss ansträngning, kan dra kedjan smidigt runt svärdet. Använd handskar! Kedjan ska röra undersidan av svärdskenan (Bild 12). BILD 12 Efter en kort tids användning ska kedjan få svalna och sedan ska man återigen kontrollera spänningen (ta ur batteriet först). Kontrollera spänningen noga under första halvtimmen av användning och regelbundet under hela kedjans livslängd, och justera efter behov när kedjan och svärdet har svalnat. Spänn aldrig åt kedjan när den är varm. Kedjan kommer att tänjas som ett resultat av normal användning, men för lite olja, aggressiv hantering eller underlåtenhet att utföra rekommenderat underhåll kan leda till uttänjning i förtid. Dra åt spännskruven tills de lägsta sågtänderna på svärdets undersida har bra kontakt med svärdet (Bild 11). BILD

18 OREGON Cordless Tool System ANVÄNDA STÅNGSÅGEN ANVÄNDA STÅNGSÅGEN BATTERIPACK OCH LADDARE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, SKA MAN INTE LADDA BATTERIET I REGNET. LEDNIVÅINDIKATOR PÅ BATTERIPACK Litiumjonbatteripacket är utrustat med en LED-nivåindikator. För att testa laddningsnivån av batteriet kan du trycka på indikatorknappen på batteripackets framsida (Bild 13). Inga lampor: måste laddas. En lampa med fast grönt sken: mindre än 25 % laddat. Ladda batteripack före användning. Två lampor med fast grönt sken: % laddat. Tre lampor med fast grönt sken: % laddat. Fyra lampor med fast grönt sken: % laddat. BILD 13 INDIKATORKNAPP INDIKATORLAMPOR Använd endast sladden som medföljer laddaren. Vid första användningen ska du kontrollera att kontakttypen matchar eluttaget. LED-LADDNINGSINDIKATOR TILL LADDAREN Batteriladdaren är utrustad med en LED-laddningsindikator som anger laddningsstatus samt om tillstånd som kan fördröja eller förhindra laddningen (Bild 15). Anmärkning: Tills ett batteripack sätts in kommer ingen lampa att lysa. Blinkande orange lampa: ett feltillstånd föreligger. Det finns flera tänkbara orsaker. Se "Felsökning" i den här handboken. Fast orange sken: batteripackets temperatur är utanför det tillåtna intervallet (0 C/32 F till 40 C/104 F). Låt batteripacket nå det tillåtna temperaturområdet före laddning. Batteripacket kan vara kvar på laddaren när temperaturen justeras. Laddningen börjar när rätt temperatur är uppnådd. BILD 15 ANSLUTA LADDAREN Om laddaren har en separat strömkabel ska du ansluta laddarsladden till laddaren och till rätt eluttag (Bild 14). BILD 14 Blinkande grönt ljus: Batteriet laddas. Fast grönt sken: batteriet är redo för användning. 117

19 ANVÄNDA STÅNGSÅGEN UPPLADDNING AV BATTERIPACKET VARNING: OM DU INTE FÖLJER RÄTT LADDNINGSPROCEDURER KAN DET LEDA TILL FÖR STOR SPÄNNING, HÖGT STRÖMFLÖDE, FÖRLUST AV KONTROLL UNDER LADDNING, LÄCKAGE AV FARLIGA KEMIKALIER, VÄRMEUTVECKLING, SPRICKOR ELLER BRAND. FÖLJ DESSA LADDNINGSINSTRUKTIONER. Med laddarsladden ansluten till laddaren och ansluten till ett eluttag, rikta in spåren i batteriet med skenorna på laddaren och skjuta batteriet på laddaren tills det sitter ordentligt (Bild 16). OREGON Cordless Tool System SÄTTA I OCH FRIGÖRA BATTERIPACKET Använd endast batteripack från varumärket OREGON enligt specifikation i denna bruksanvisning. Rikta in spåret på batteriet med skenorna inuti batterifacket. Sätt i batteripacket ordentligt i stångsågens batterifack, tryck framåt tills det klickar när det låses på plats (Bild 17). BILD 17 BILD 16 För att ta bort batteripacket ska du lyfta upp batterispaken, ta tag i sidorna av batteripacket och ta bort det (Bild 18). Kontrollera batteriets statusindikator för laddningsförhållanden. BILD

20 OREGON Cordless Tool System ANVÄNDA STÅNGSÅGEN ALLMÄN ANVÄNDNING För vänsterhänt användning tar du tag i förlängningsskaftet med höger hand och det bakre handtaget med vänster hand (Fig. 20). BILD 20 FARA: FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR SKA DU INTE STÅ PÅ EN STEGE, TRAPPA, ELLER PÅ ETT ANNAT UPPHÖJT LÄGE SOM INTE ÄR HELT SÄKERT. FARA: FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR SKA DU INTE STÅ DIREKT UNDER GRENEN SOM DU JOBBAR MED. HÅLL DIG BORTA SÅ ATT GRENEN KAN FALLA NER TILL MARKEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA, SKA DU ALLTID ANVÄNDA RIKTIGA KÄNGOR, HANDSKAR, HUVUD-, HÖRSEL- OCH ÖGONSKYDD. DRIFTSTEMPERATUR Denna stångsåg är konstruerad för att fungera inom ett temperaturintervall på 0 C till 40 C (32 F till 104 F). GREPP Greppa alltid verktyget med båda händerna. För högerhänt användning tar du tag i förlängningsskaftet med vänster hand och det bakre handtaget med höger hand. Lägg fingrarna ordentligt runt varje handtag (Bild 19). VÄNSTERHÄNT GREPP Håll stångsågen i vinkel om cirka 60 (Bild 21), vilket är den minst tröttsamma arbetsställningen och hjälper även till att säkerställa ett säkert avstånd från fallande grenar och skräp. BILD BILD 19 HÖGERHÄNT GREPP 119

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer