Det här är populärversionen av Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är populärversionen av Svenska"

Transkript

1 1 Det här är populärversionen av Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok , vilket innebär att den innehåller ishockeyns viktigaste regler sammanställda på ett lättillgängligt sätt. Regelkunskap och förståelse för spelets regler är viktiga delar för utövandet och förståelsen för ishockeyn. Många gånger uppstår fel och diskussioner helt i onödan beroende på just bristande regelkunskap. Efter bara en dags utbildning dömer de nya domarna sina första matcher. Den svåraste delen som ny domare är reglerna och då inte minst de krav på regelkunskap som ledare och föräldrar ovetande ställer. Syftet med populärversionen av regelboken är att på ett förenklat sätt möjliggöra att flera inom ishockeyfamiljen ökar sin regelkunskap. Boken är alltså inte framtagen enbart till nya domare, utan vänder sig även till spelare, ledare, föräldrar och andra ishockeyintresserade. Den officiella regelboken samt en Case book med tolkningar och situationer finns att tillgå på förbundets officiella hemsida Boken författades sommaren 2003 av Anders Larsson, regelansvarig Svenska Ishockeyförbundet. Uppdaterad 2006 av Sören Persson, Utvecklings- och Landslagsavdelningen Svenska Ishockeyförbundet. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avdelning 1 Banan 3 Avdelning 2 Lag, spelare och utrustning 4 Avdelning 3 Funktionärer 8 Avdelning 4 Spelets regler 9 Avdelning 5 Straff 17 Avdelning 6 Ungdomsregler 30 Utvisningsexempel 31 Domartecken 33 Tabell med de olika straffen 39 w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2

3 3 AVDELNING 1 BANAN Regel 100 BANAN Spelet ishockey skall spelas på en vit yta av is som kallas BANAN. Regel 110 BANANS INDELNING En MITTLINJE skall dela in banan i två lika stora delar och 4 m från respektive kortsarg skall en MÅLLINJE finnas. Isytan mellan de två mållinjerna delas in i tre lika stora delar av två BLÅLINJER. De två blålinjerna skapar de tre zonerna enligt följande för ett lag: zonen där det egna målet är beläget: FÖRSVARSZON den mellersta zonen: NEUTRAL ZON den bortersta zonen: ANFALLSZON Anfallszon Neutral zon Försvarszon w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3

4 4 Regel 119 MÅLOMRÅDE Vid tolkningen av reglerna skall målområdet betraktas som en volym som begränsas av målområdets markeringar på isen och existerar till och med överkanten på målribban. AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING Regel 200 SPELARNA Före matchen skall lagledaren eller tränaren för varje lag fylla i laguppställningen i matchprotokollet. Laguppställningen ska innehålla namn, nummer och födelseår på spelarna och målvakterna samt vem som är lagkapten. Inga byten eller tillägg i laguppställningen är tillåtna när matchen startat. Varje lag tillåts använda högst: - 20 spelare, och - 2 målvakter, - totalt 22. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 4

5 5 Regel 201 LAGKAPTEN Varje lag skall utse en lagkapten (och högst två assisterande lagkaptener). Lagkaptenen skall bära ett väl synligt K eller C på dräktens framsida. I ungdomsmatcher kan lagkaptenen bära en tejp runt armen som tecken på att han är lagkapten. På isen är det bara dessa angivna spelare, om de inte är utvisade, som har rätt att fråga domaren om tolkningen av regler. Viktigt: Att klaga över eller ifrågasätta en utvisning är INTE att fråga om tolkning av reglerna och skall bestraffas. Regel 210 UTRUSTNING Spelares och målvakters utrustning skall bestå av godkända klubbor, skridskor, skydd och dräkter. Alla skydd, utom handskar, hjälmar och målvaktens benskydd, måste bäras helt under dräkten. Regel 222 och 232 KLUBBOR Klubborna skall vara gjorda av trä eller annat godkänt material såsom aluminium eller plastmaterial. Klubbladets böjning (hook) får inte vara större än 1.5 cm. Skaftet på klubban måste vara rakt. Målvakters klubba Spelares klubba w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 5

6 6 Regel 223 SPELARES HJÄLM Under uppvärmning och pågående spel är samtliga spelare skyldiga att bära ishockeyhjälm som håller godkänd svensk standard och med hakremmen väl fäst. Regel 224 SPELARES VISIR Alla spelare födda år 1966 eller senare skall, som ett minimum, bära godkänt visir. J18-spelare, ungdomsspelare och damspelare måste bära heltäckande ansiktsskydd. Regel 226 HALSSKYDD Alla spelare skall på ett riktigt sätt bära godkänt halsskydd. Regel 227 TANDSKYDD Alla spelare födda 1984 eller senare, som inte bär heltäckande ansiktsskydd, måste bära godkänt tandskydd (utprovat hos tandläkare). Regel 233- MÅLVAKTERS HANDSKAR Klubbhandske Plockhandske 38,1 cm 46 cm 20,32 21 cm cm 20,32 cm 23 cm w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 6

7 7 Regel 234 MÅLVAKTERS HJÄLM OCH HELTÄCKANDE ANSIKTSSKYDD Alla målvakter måste bära heltäckande mask med en hjälm eller en heltäckande målvaktsmask som är godkänd. Regel 235 MÅLVAKTENS BENSKYDD Målvaktens benskydd får inte vara bredare än 28 cm i förbundsserier. I distriktsserier får benskydden inte vara bredare än 30.5 cm. Regel 240 DRÄKTER Alla spelare i samma lag skall vara klädda lika och ha samma färg på hjälmar, tröjor, byxor och damasker (förutom målvakten som får ha annan hjälmfärg än övriga i laget). I ungdomsmatcher kan spelarna tillåtas ha olika hjälmfärg. Om, enligt domarens uppfattning, färgen på de deltagande lagens dräkter är så lika, att det finns risk för misstag av domaren eller linjemännen, är det bortalagets skyldighet att byta tröjor. Regel 260 MÄTNING AV UTRUSTNING Se regel 555. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 7

8 8 AVDELNING 3 FUNKTIONÄRER Regel 300 TILLSÄTTANDE AV FUNKTIONÄRER Vid alla matcher skall följande funktionärer tillsättas: FUNKTIONÄRER PÅ ISEN: FUNKTIONÄRER UTANFÖR ISEN: - En Domare - Två Linjemän - En Protokollförare - En Tidtagare - En Speaker - Två Strafftidtagare Administrerande förbund kan besluta om att tillämpa tvådomarsystem. Regel 312 DOMARENS UPPGIFTER Domaren skall ha allmän uppsikt över matchen och i fall där diskussion kan uppstå har han det slutliga avgörandet. Regel 313 LINJEMÄNNENS UPPGIFTER Linjemännen skall huvudsakligen ansvara för förseelserna beträffande linjerna (offside och icing). De skall i de flesta fallen utföra nedsläppen och skall assistera domaren i ledandet av matchen. Regel 340 ADMINISTRERANDE FÖRBUND Med administrerande förbund nämnda i reglerna menas det förbund som administrerar serien/tävlingen i vilken matchen spelas. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 8

9 9 AVDELNING 4 SPELETS REGLER Regel 400 SPELARE PÅ ISEN Ett lag får inte ha mer än sex spelare på isen när spelet pågår. Dessa ska vara: Vänsterforward Centerforward Högerforward Vänsterback Målvakt Högerback Regel 411 BYTE AV SPELARE UNDER PÅGÅENDE SPEL Byte av spelare och målvakt får ske när som helst under spelets gång från spelarbänken och 3 m ut från sargen. Dock får inte inkommande spelare delta i spelet förrän medspelaren har lämnat isen (se regel 573). Regel 412 BYTE AV SPELARE I SPELSTOPP Förloppet skall gå till på följande sätt: 1. Domaren intar sin position. 2. Domaren ger det gästande laget fem sekunder för spelarbyten. 3. Domaren sträcker upp sin arm. 4. Med armen uppsträckt ger domaren hemmalaget fem sekunder för spelarbyten. 5. Domaren tar ned sin arm. 6. Linjemannen som ska utföra nedsläppet blåser i sin visselpipa, vilket är ett tecken för båda lagen att de inte har mer än fem sekunder på sig att ställa upp för nedsläpp. 7. Vid slutet av de fem sekunderna, eller tidigare om de tekande spelarna är redo, skall linjemannen släppa pucken. 8. Spelarbyten är inte tillåtna efter ett felaktigt nedsläpp. Endast om numerären på banan förändras för något lag, efter att ett straff utdömts för någon förseelse får spelarbyten göras. Varje distriktsförbund kan besluta om egna regler för spelarbyten i ungdomsishockeyn, t.ex. alla spelar lika. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 9

10 10 Regel 416 SKADAD SPELARE Om det är uppenbart att en spelare skadats allvarligt, skall domaren och/eller linjemännen stoppa spelet omedelbart. Om spelet stoppats för skadad spelare, utom målvakten, måste denne lämna isen och får inte återvända till isen förrän spelet återupptagits. Regel 420 MATCHTID Speltiden ska räknas från ögonblicket då pucken släpps och ska stoppas när en funktionär blåser i visselpipan. Regel 422 TIME-OUT Båda lagen skall tillåtas en time-out på 30 sekunder. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 0

11 11 Regel 440 NEDSLÄPP Ett nedsläpp skall utföras vid varje periods början och efter varje stopp i spelet. Regel 441 PLACERING AV NEDSLÄPP Alla nedsläpp skall enbart utföras på någon av de nio teknings-punkterna eller någonstans på de två tänkta linjerna. Se figuren nedan. Generella regler för placering av nedsläpp: Periodstart, efter mål och vid felaktig icingavblåsning: - Nedsläpp på mittpunkten Anfallande lag orsakar spelstopp eller efter åkoffside: - Nedsläpp på närmaste tekningspunkt i neutral zon Försvarande lag orsakar spelstopp eller efter icing: - Nedsläpp i försvarszonen på tekningspunkten Passningsoffside och de flesta övriga situationer: - Nedsläpp på de tänkta linjerna närmast där pucken senast spelades eller på tekningspunkten i ytterzon. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 1

12 12 Regel 442 UTFÖRANDE AV NEDSLÄPP Domaren eller linjemannen skall vid alla nedsläpp släppa pucken mellan två spelares klubbor. Spelaren i det anfallande laget skall på sin anfallsplanhalva först placera sin klubba på isen tätt följd av spelaren i det försvarande laget. Alla spelare skall stå inom markerat område och alla spelare som inte tekar måste befinna sig på rätt sida om tekningspunkten (onside). Om en spelare inte ställer upp rätt eller om en tekande spelare felar skall byte av tekare ske. Regel 450 OFFSIDE Spelare i det anfallande laget får inte komma före pucken in i sin anfallszon. Spelaren är offside när båda skridskorna är helt över blålinjen i hans anfallszon innan pucken helt passerat blålinjen. Vid offside skall spelet stoppas och nedsläppet utföras: - på närmaste tekningspunkten i den neutrala zonen om pucken förts över blålinjen av en anfallande spelare, - på den plats därifrån pucken sköts eller passades över blålinjen av en anfallande spelare, och - på tekningspunkten i det anfallande lagets försvarszon om, enligt linjemannens eller domarens mening, en spelare avsiktligt orsakat en offside (t.ex. skott mot mål). w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 2

13 13 En spelare, som för pucken under full kontroll över blålinjen och därmed kommer före pucken in i zonen, skall inte betraktas som offside. Om en försvarande spelare åker med eller passar pucken in i sin försvarszon, medan en anfallande spelare befinner sig i offsideposition, skall ingen offside dömas. Offside Avvaktande offside Regel 451 AVVAKTANDE OFFSIDE Om en anfallande spelare kommer före pucken in i anfallszonen, men en försvarsspelare kan spela pucken, skall linjemannen sträcka upp sin arm för att indikera avvaktande offside, utom om pucken skjutits på mål och orsakat målvakten att spela pucken. Linjemannen skall ta ned sin arm för att visa att offsiden upphört och låta spelet gå vidare om: - det försvarande laget antingen passar eller för pucken in i den neutrala zonen, eller - alla anfallande spelare omedelbart rensar anfallszonen genom att med skridskorna ta kontakt med blålinjen. Anfallszonen måste vara helt rensad från anfallande spelare innan den avvaktande offsiden kan upphöra om pucken fortfarande är i anfallszonen. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 3

14 14 Regel 460 ICING Om en spelare i ett lag spelar pucken från egen planhalva och över motståndarnas mållinje skall icing dömas. Nedsläppet skall ske på den tekningspunkt, i det felande lagets försvarszon, som är närmast där de senast berörde pucken. Icing Avvaktande icing Ingen icing skall dömas: - om pucken går i mål MÅLET är godkänt, - om målvakten lämnar målområdet och åker mot pucken i en icingsituation - om det felande laget är underlägset i spelarantal när pucken skjuts, - om pucken nuddar en motståndare, inklusive målvakten, innan den passerar mållinjen, - om pucken går till icing direkt från en spelare som deltar i ett nedsläpp, eller - om, enligt linjemannens bedömning, någon spelare i det andra laget, utom målvakten, kan spela pucken innan den passerar mållinjen. Icing skall dömas: - om pucken passerar genom målområdet och/eller touchar stolpen, w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 4

15 15 Regel 470 och 471 MÅL Ett mål skall dömas när pucken spelats i mål med klubban av en anfallande spelare eller om pucken spelats i mål på vilket sätt som helst av en försvarande spelare. Inget mål kan göras genom spark (sparkrörelse). Däremot får en anfallande spelare dirigera pucken in i mål med sin skridsko. Sparkar en anfallande spelare pucken och den studsar på en anfallande spelares klubba och går in i mål skall dock målet godkännas. Om pucken reflekteras (dirigerar ej pucken) i mål från någon del av en anfallande spelare efter ett skott från en annan anfallande spelare skall målet godkännas. Inget mål skall godkännas om en anfallande spelare spelar pucken i mål med hög klubba eller med sin hand eller annan del av kroppen (utom dirigering med skridskon). Inget mål kan göras om en anfallande spelare befinner sig i målområdet innan pucken kommer dit. Är spelaren fysiskt hindrad av en försvarare, och därför befinner sig i målområdet, skall målet godkännas. Studsar pucken på en funktionär och in i mål skall målet inte godkännas. Inget mål kan underkännas om nedsläpp har skett efter målet. Om målskyttens eller en passningsläggares namn inte finns med på laguppställningen: - Målet underkänns, - spelaren tas bort från matchen, och - händelsen rapporteras till administrerande förbund. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 5

16 16 Regel 472 MÅL- OCH PASSNINGSPOÄNG Mål skall krediteras den spelare som spelat pucken in i motståndarnas mål. När ett mål gjorts skall passning (assist) krediteras den eller de spelare som sist spelade pucken före målgöraren. Högst två passnings-poäng kan utdelas vid ett mål. Vid mål på målvaktsretur kan högst två passningspoäng utdelas. Regel 484 PUCKEN TRÄFFAR FUNKTIONÄR Spelet skall inte stoppas därför att pucken träffar en funktionär. Regel 490 STOPPA/PASSA PUCKEN MED HÄNDERNA Det är inte tillåtet att avsiktligt slå eller spela pucken med sin hand till en lagkamrat om lagkamraten eller spelaren själv befinner sig utanför sin försvarszon. Placering av nedsläpp efter spelstopp för handpassning eller hög klubba: 1. Förseelsen sker i anfallszonen: - Nedsläpp på närmaste tekningspunkt i neutral zon 2. Pucken spelas framåt i banan: - Nedsläpp därifrån pucken spelades (minst fördel) 3. Pucken spelas bakåt i banan: - Nedsläpp där pucken mottogs (minst fördel) Handpassning Regel 492 SPEL MED HÖG KLUBBA Det är inte tillåtet att stoppa eller slå pucken med klubban över axelhöjd. Spelet skall stoppas, utom om pucken slås till en motståndare eller om pucken slås in i det egna målet. För placering av nedsläpp se regel 490 ovan. Inget mål kan göras när en anfallande spelare träffar pucken med sin klubba över målribbans höjd. Hög klubba w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 6

17 17 AVDELNING 5 STRAFF Regel 500 STRAFF Straffen är indelade i följande kategorier och alla straff skall utmätas i effektiv speltid: - MINDRE STRAFF - LAGSTRAFF - STÖRRE STRAFF - MISCONDUCT PENALTY - GAME MISCONDUCT PENALTY - MATCH PENALTY - STRAFFSLAG (Penalty shot) (2 min) (2 min) (5 min) (10 min) (GM) (MP) (PS) Regel 501 MINDRE STRAFF och Regel 502 LAGSTRAFF Vid MINDRE straffet skall spelare, förutom målvakten, utvisas från isen i två minuter. Vid LAGSTRAFF skall någon spelare, förutom målvakten, i det straffade laget avtjäna två minuters utvisning. Om ett lag är underlägset i spelarantal på banan, beroende på ett eller flera Mindre straff eller Lagstraff, och det andra laget gör mål, skall det först påbörjade av dessa straff automatiskt upphöra. Den här regeln kallas Först UT Först IN och exempel finns på sidan 31. Ett undantag är om flera spelare sitter utvisade samtidigt, då är det den spelare som orsakade det numerära underläget som får komma in först (se exempel på undantaget på sid 31) Regel 503 STÖRRE STRAFF Vid utdömandet av STÖRRE straffet skall spelare, inklusive målvakter, automatiskt utvisas för resten av matchen (Game Misconduct penalty). En lagkamrat ska avtjäna fem minuters utvisning (undantag vid kvittning). w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 7

18 18 Regel 504 MISCONDUCT PENALTY För sitt första MISCONDUCT penalty skall spelare, förutom målvakten, utvisas i tio minuter. Straffet är personligt och en annan spelare får omedelbart ersätta den utvisade spelaren på isen. Den spelare vars Misconduct penalty utgått skall stanna kvar på utvisningsbänken till nästa stopp i spelet. För sitt andra MISCONDUCT penalty skall spelare, inklusive målvakten, automatiskt utvisas för resten av matchen (Game Misconduct penalty). När en spelare ådömts ett Mindre straff och Misconduct penalty samtidigt, skall laget placera en ersättare på utvisningsbänken för att avtjäna det Mindre straffet. Regel 505 GAME MISCONDUCT PENALTY Vid GAME MISCONDUCT penalty skall spelare, inklusive målvakt och ledare, utvisas från banan och beordras till omklädningsrummet för resten av matchen. Straffet är personligt och en annan spelare får omedelbart ersätta den utvisade spelaren på isen. Regel 507 MATCH PENALTY Vid MATCH penalty skall spelare, inklusive målvakt och ledare, utvisas från banan och beordras till omklädningsrummet för resten av matchen. En lagkamrat ska avtjäna fem minuters utvisning (Undantag: Ingen ersättare sitter av straffet vid kvittning). Den spelare, målvakt eller ledare som ådömts Match penalty är automatiskt avstängd i nästkommande match i samma serie (gäller även omspels- och kvalmatch). Domaren har skyldighet att omedelbart anmäla Match Penalty till administrerande förbund. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 8

19 19 Regel 508 och 509 STRAFFSLAG När ett STRAFFSLAG utdöms och om förseelsen innehåller något annat straff skall både straffslaget och det straffet utdömas, oavsett om straffslaget resulterar i ett mål eller ej. Utförande av straffslag: - Spelarna i båda lagen måste befinna sig i spelarbåsen. - En linjeman placerar pucken på mittpunkten. - Enbart en målvakt får vara försvarare vid ett straffslag och spelaren som lägger straffen får inte vara utvisad. - Målvakten måste stanna i sitt målområde tills spelaren rört pucken. - Spelaren skall, efter signal från domaren, spela pucken, åka mot motståndarnas mållinje och försöka göra mål på målvakten. - Så snart pucken skjutits skall straffslaget anses avslutat, och inget mål kan göras på ett andra skott av något slag. Den tid som åtgår för utförandet av straffslag skall inte inräknas i ordinarie speltid i någon period. Straffslag skall utdömas i följande situationer: 1) Vid en frilägessituation, när en spelare som har pucken under kontroll är utanför sin försvarszon, inte har någon motståndare annan än målvakten att passera, och han otillåtet hindras bakifrån, något kastas mot honom från spelarbänken eller utvisningsbänken eller målburen avsiktligt flyttas, och spelaren därmed går miste om en klar målchans. 2) När en försvarande spelare blockerar pucken i målområdet. Sker något av ovanstående (1 och 2) när målvakten är tagen av banan skall MÅL tilldömas. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 1 9

20 20 3) En spelare kastar sin klubba mot pucken i den egna försvarszonen. 4) Om under matchens två sista minuter eller under overtime ett lag avsiktligt flyttar sin målbur. Regel 511 MÅLVAKTSUTVISNING En målvakt åker aldrig till utvisningsbänken. En spelare som var på isen avtjänar straffet på utvisningsbänken. För Mindre straffet eller för ett första Misconduct penalty utdömt på målvakten fortsätter målvakten att spela. Regel 512 KVITTNING Grundregler: 1. Kvitta så många straff som möjligt. 2. Kvitta straff så att ersättare på utvisningsbänken undviks. 3. Kvitta straff så att så många spelare som möjligt finns på isen. Undantag: När båda lagen spelar med fullt manskap och ett Mindre straff/ Lagstraff ådöms vardera laget skall ingen kvittning ske och lagen spela 4 mot 4. Exempel med kvittning finns på sidan 33. Regel 513 UPPSKJUTNA STRAFF Ett lag kan aldrig ha färre än fyra spelare, målvakten medräknad, på banan. Tiden kan alltså endast räknas på två utvisningar i varje lag samtidigt (undantag är kvittade utvisningar och Misconductutvisningar). Skulle ett lag få en tredje spelare utvisad kan det tredje straffet inte börja räknas förrän något av de andra två straffen tagit slut. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 0

21 21 Regel 514 AVVAKTANDE STRAFF Om, vid en förseelse som skall rendera i utvisning; - den felande spelarens lag är i besittning av pucken, skall domaren omedelbart blåsa i pipan och utdöma straffet. - den felade spelarens lag INTE är i besittning av pucken, skall domaren markera utvisningen genom att sträcka upp sin arm, men ej blåsa av spelet förrän en spelare i det felande laget fått kontroll på pucken. Självmål kan göras under avvaktande utvisning och avvaktande offside. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 1

22 22 FÖRSEELSER MOT SPELARE Regel BOARDING Våldsam tackling mot sargen Regel CHARGING Otillåten tackling Regel CLIPPING Tackling mot knä eller lägre Regel CROSS-CHECKING Tackling med klubban Regel ELBOWING Armbågstackling Regel HIGH STICKING Hög klubba Regel 531 HOLDING Fasthållning Regel HOOKING Hakning Regel KNEEING Knätackling Regel SLASHING Slag med klubban Regel TRIPPING Slag på skridskon En spelare som gör sig skyldig till någon av ovanstående förseelser skall, efter domarens omdöme, ådömas något av följande straff: - Mindre straffet (2) - Större straffet + Game Misconduct penalty (5+GM) - Match penalty (MP) En spelare som skadar sin motståndare genom någon av förseelserna skall, efter domarens omdöme, ådömas något av följande straff: - Större straffet + Game Misconduct penalty (5+GM) - Match penalty (MP) Om spel med hög klubba orsakar skada och förseelsen bedöms som en olyckshändelse skall Dubbla Mindre straffet utdömas. Match penalty för hooking (hakning) kan endast utdömas vid skada. Regel 532 HOLDING THE STICK Fasthållning av klubban Regel 534 INTERFERENCE Hindra icke puckförande spelare En spelare som gör sig skyldig till någon av förseelserna skall ådömas: - Mindre straffet (2) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 2

23 23 Regel 523 CHECKING FROM BEHIND - Tackling bakifrån Regel 540 CHECKING TO THE HEAD Tackling mot huvudet En spelare som gör sig skyldig till någon av förseelserna skall, efter domarens omdöme, ådömas något av följande straff: - Mindre straffet + Misconduct Penalty (2+10) - Större straffet + Game Misconduct penalty (5+GM) - Match penalty (MP) En spelare som skadar sin motståndare genom någon av förseelserna skall ådömas: - Match penalty (MP) Regel 521 BUTT-ENDING Stöta med klubbskaftets knopp Regel 538 SPEARING Stöta med klubbladet En spelare som försöker (träffar inte) göra någon av förseelserna skall ådömas: - Dubbla Mindre straffet + Misconduct penalty (2+2+10) En spelare som gör sig skyldig till (träffar) någon av förseelserna skall ådömas: - Större straffet + Game Misconduct penalty (5+GM) - Match penalty (MP) En spelare som skadar sin motståndare genom någon av förseelserna skall ådömas: - Match penalty (MP) Regel 527 EXCESSIVE ROUGHNESS Överdrivet hårt spel Regel 529 HEAD-BUTTING - Skallning Regel 535 KICKING - Spark Varje spelare eller ledare som begår någon av ovanstående förseelser, som kan orsaka eller orsakar en motståndare, ledare eller funktionär skada, skall ådömas: - Match penalty (MP) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 3

24 24 Regel 528 FISTICUFFS / ROUGHING - Slagsmål / Onödigt hårt spel En spelare gör sig skyldig till onödigt hårt spel (Roughing) eller deltagande i slagsmål (Fisticuffs) skall, efter domarens omdöme, ådömas något av följande straff: - Mindre straffet (2) - Dubbla Mindre straffet (2+2) - Större straffet + Game Misconduct penalty (5+GM) - Match penalty (MP) Utdöms Match penalty skall förseelsen benämnas Fisticuffs och för övriga straff Roughing. En spelare som avsiktligt tar av sig en eller båda handskarna i samband med ett slagsmål eller bråk skall ådömas: - Misconduct penalty (10) En spelare som startar ett slagsmål skall ådömas: - Match penalty (MP) Den spelare eller målvakt som först ingriper i ett pågående bråk skall ådömas: - Game Misconduct penalty (GM) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 4

25 25 ANDRA STRAFF 550 OLÄMPLIGT/OSPORTSLIGT UPPFÖRANDE AV SPELARE Om en spelare - inte respekterar eller ifrågasätter domarens eller linjemännens tolkning av reglerna, - använder kränkande eller oanständigt språk till någon person på isen eller på något annat ställe på banan, före, under eller efter matchen, utom i omedelbar närhet av spelarbänken, - skjuter pucken utom räckhåll för en funktionär som ska ta upp den, - åker in i eller stannar kvar i domarområdet medan domaren rapporterar till någon funktionär, eller - fortsätter att uppföra sig så att motståndaren retas att förgå sig och ådra sig utvisning, skall han ådömas: - Misconduct penalty (10) Misconduct Om en spelare, - fortsätter att uppträda på det sätt för vilket han redan blivit ådömd Misconduct penalty för, eller skall han ådömas - Game Misconduct penalty (GM) - använder något rasistiskt eller etiskt kränkande uttryck skall han ådömas - Match penalty (MP) En spelare som dyker i ett försök att få sin motståndare utvisad skall ådömas: - Mindre straffet (2) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 5

26 26 Om en spelare - avsiktligt vidrör en funktionär med händerna eller klubban eller, håller eller knuffar med händerna, klubban eller kroppen, trippar, slashar, på något sätt slår en funktionär, - genom sitt uppträdande förlöjligar, hindrar eller är skadlig för ledandet av matchen, eller - spottar mot någon person på isen eller någonstans i rinken skall han ådömas: - Match penalty (MP) 550 OLÄMPLIGT/OSPORTSLIGT UPPFÖRANDE AV LEDARE Om en ledare - använder kränkande eller oanständigt språk eller gör oanständiga gester till någon funktionär eller någon person, - på något sätt hindrar eller stör en matchfunktionär, eller - slår i sargen med en klubba eller något annat föremål, skall hans lag ådömas ett: - Lagstraff (2) Om en ledare - fortsätter att uppträda på det sätt för vilket han redan ådömts Lagstraff, - gör sig skyldig till något slag av olämpligt uppförande, eller - Game Misconduct penalty (GM) Om en ledare - håller fast eller slår en funktionär, - förlöjligar eller hindrar ledandet av matchen, eller - spottar mot någon person - använder något rasistiskt eller etiskt kränkande uttryck skall han ådömas: - Match penalty (MP) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 6

27 AVSIKTLIGT FÖRDRÖJANDE AV SPELET Spelar en målvakt eller utespelare pucken direkt över sargen från egen försvarszonen skall han ådömas (ingen utvisning om pucken går in i spelarbås): - Mindre straffet 2) Om ett lag inte är startklart på isen efter periodpausens slut skall laget ådömas ett: - Lagstraff (2) 555 FELAKTIG ELLER FARLIG UTRUSTNING Kontroll av utrustning (t.ex. halsskydd eller visir): En spelare, som bär sin utrustning eller sitt visir så att det kan orsaka en motståndare skada eller bär någon icke godkänd utrustning, skall lämna isen och hans lag tilldelas en VARNING. För en andra förseelse av något slag av någon spelare i samma lag, skall domaren ådöma den felande spelaren: - Misconduct penalty (10) Mätning av utrustning (t.ex. spelares klubba): Endast en mätning kan ske i varje spelstopp. Inget mål kan underkännas som resultat av en mätning. Vid mätning gäller följande: Utrustningen riktig = Laget som begärde mätningen ådöms ett: - Lagstraff (2) Utrustningen felaktig = Felande spelaren ådöms: - Mindre straffet (2) Mätning av målvaktens utrustning, utom klubban, kan enbart begäras vid periodslut. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 7

28 28 Om en spelare tappar sin hjälm under pågående spel får spelaren inte delta i spelet, utom om han återplacerar hjälmen på huvudet med hakremmen väl fastsatt. Om en spelare fortsätter spela utan sin hjälm skall han ådömas: - Mindre straffet (2) SPELARE LÄGGER SIG ÖVER PUCKEN Om en spelare, annan än målvakten, avsiktligt faller på, håller eller drar pucken in till sin kropp, skall han ådömas: - Mindre straffet (2) 558 MÅLVAKT LÄGGER SIG ÖVER PUCKEN Om en målvakt blockerat pucken utanför det tillåtna området (se figuren nedan) skall han ådömas: - Mindre straffet (2) 1 - Målvakten får blockera pucken endast om någon del av målvaktens kropp är i målområdet. 2 - Målvakten får blockera pucken om han är pressad eller störd av motståndare. 3 - Målvakten får inte blockera pucken. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 8

29 29 568/569 KASTA EN KLUBBA ELLER NÅGOT FÖREMÅL Varje spelare eller målvakt, som befinner sig på isen, som kastar sin klubba, någon del av klubban eller något annat föremål i riktning mot pucken i sin anfallszon eller i den neutrala zonen skall ådömas: - Mindre straffet (2) För kastad klubba i försvarszonen och vid en frilägessituation -Straffslag (se sidan 20). 573 FÖR MÅNGA SPELARE PÅ ISEN Om, vid något tillfälle under pågående spel, ett lag har flera spelare på isen än vad det är berättigat till, skall laget ådömas ett: - Lagstraff (2) Too many players on the ice Om en bytande spelaren oavsiktligt träffas av pucken skall spelet inte stoppas och ingen utvisning utdömas. 575 FÖRSEELSE MOT PROCEDUREN VID SPELARBYTEN Ett lag som fördröjer spelarbytena skall, efter varning från domaren, ådömas ett: 576 DYKNING - Lagstraff (2) En spelare som uppenbart överdriver att falla, eller överdriver en situation i syfte att få en motståndare utvisad, eller fejkar en skada, skall ådömas: - Mindre straffet (2) 595 SKYDD AV MÅLVAKTER En målvakt är aldrig tacklingsbar. Straff skall utdömas vid alla tillfällen när anfallande spelare tar onödig kontakt med målvakten även utanför målgården. - Straff för Otillåten tackling (Charging)eller Interference. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 2 9

30 30 AVDELNING 6 UNGDOMSREGLER 541/660 BODY-CHECKING - Kroppstackling I U11 och yngre samt i damishockey är kroppstackling inte tillåtet. Varje distriktsförbund kan besluta om eventuell högre åldersgräns. En spelare som kroppstacklar skall, efter domarens omdöme, ådömas något av följande straff: - Mindre straffet (2) - Större straffet + Game Misconduct penalty (5+GM) Bedömning av kroppstackling Bedömningen görs när en spelare inte spelar på pucken utan är ute efter att tackla sin motståndare. Omedvetna kollisioner skall inte bestraffas. Knuffar med handskar eller klubba bestraffas eventuellt, men då som Roughing, Cross-checking eller Highsticking. Det är förbjudet - att tackla en motståndare mot sargen. - att ta kroppskontakt med en motståndare från en klart annan vinkel jämfört med den riktning som han rör sig i. Det är tillåtet - att trycka motståndaren mot sargen när båda har samma åkriktning. - att ta kroppskontakt när både försvarare och anfallare rör sig i samma riktning och är vända Body-checking mot varandra, t.ex. en mot en. - att ta kroppskontakt om det är som resultat av den anfallande spelarens rörelse. Försvararen får dock inte knuffa, tackla eller stöta den anfallande spelaren in i sargen. - att stänga puckföraren i avsikt att tvinga honom att minska på farten eller att ändra åkriktning. w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 0

31 31 UTVISNINGSEXEMPEL FÖRST UT FÖRST IN se Regel 501 och 502 Om ett lag är underlägset i spelarantal på banan, beroende på ett eller flera Mindre straff eller Lagstraff, och det andra laget gör mål, skall det först påbörjade av dessa straff automatiskt upphöra. UNDANTAG Lag A Nr 5 2 min 7.00 Nr 6 2 min 7.30 Lag B Nr 4 2 min 7.00 Mål 8.00 Svar: A6 återvänder eftersom han orsakade det numerära underläget. Exempel 1 Lag A Nr 5 5 min + GM 3.00 Nr 6 2 min 3.30 Mål 4.00 Lag B Svar: A6 återvänder (Bara mindre straff och lagstraff kan upphöra) Exempel 2 Lag A Nr 16 2 min Mål Lag B Nr 18 2 min Svar: Ingen återvänder (Lagen spelar 4 mot 4 när målet görs) Exempel 3 Lag A Nr min Mål Lag B Svar: Ingen återvänder. (Det påbörjade mindre straffet stryks. För A8 återstår 2 min att avtjäna) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 1

32 32 KVITTNING se Regel 512 Exempel 1 Lag A Nr 7 2 min 8.30 Nr 4 2 min 9.00 Lag B Nr 5 2 min 9.00 Svar: Spel 4 mot 5 tiden 9.00 (A4 och B5 kvittas) Exempel 2 Lag A Nr 3 2 min Nr 4 2 min Lag B Nr 5 2 min Nr 6 2 min Svar: Spel 4 mot 4 tiden (Undantaget gäller) Spel 4 mot 4 tiden (A4 och B6 kvittas) Exempel 3 Lag A Lag B Nr min Nr 15 2 min Svar: Spel 4 mot 5 tiden (Ett av straffen för B18 kvittas mot B15. En ersättare ska avtjäna 2 min i Lag A. Exempel 4 Lag A Lag B Nr 26 5 min + GM Nr 17 5 min + GM Svar: Spel 5 mot (Utvisningarna kvittas. Spelarna har fått GM och beger sig till omklädningsrummet. Inga ersättare på utvisningsbänkarna) Exempel 5 Lag A Nr 13 2 min 4.00 Nr 14 2 min 4.00 Lag B Nr 15 2 min 4.00 Svar: Spel 4 mot 5 tiden 4.00 (B15 kvittas mot A13 eller A14. Lag A väljer vem som kvittas) w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 2

33 33 D O M A R T E C K E N Boarding Våldsam tackling mot sarg Regel 520 Body-checking Kroppstackling Regel 601, 660 Butt-ending Stöt med klubbknoppen Regel 521 Player change Spelarbyte Regel 412 Charging Otillåten tackling Regel 522 Checking from behind Tackling bakifrån Regel 523 w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 3

34 34 Checking to the head Tackling mot huvudet Regel 540 Clipping Låg tackling Regel 524 Cross-checking Tackling med klubban Regel 525 Delayed calling of penalty Avvaktande utvisning Regel 514 Elbowing Armbågstackling Regel 526 Goal scored Mål Regel 470 w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 4

35 35 Hand pass Handpassning Regel 490 High sticking Hög klubba Regel 530 Holding Fasthållning Regel 531 Holding the stick Avvaktande utvisning Regel 514 Regel 526 Hooking Hakning Regel 533 w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 5

36 36 Interference Hindra spelare Regel 534 Kneeing Knätackling Regel 536 Match penalty Match penalty Regel 507 Misconduct penalty Misconduct penalty Regel 504, Penalty shot Straffslag Regel 508 Roughing Onödigt hårt spel Regel 528 w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 6

37 37 Slashing Slag med klubban Regel 537 Spearing Stöt med klubbladet Regel 538 Time-out Time-out Regel 422 Too many players on the ice För många spelare på banan Regel 573 Tripping Slag på skridskon Regel 539 w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 7

38 38 Icing Icing Regel 460 Offside Offside Regel 450 Delayed icing/offside Avvaktande icing/offside Regel 451, 460 Too many players on the ice För många spelare på banan Regel 573 Wash-out Ingen åtgärd w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 8

39 39 TABELL - DE OLIKA STRAFFEN S T R A F F S P E L A R E M Å L V A K T E R A N M Ä R K N I N G A R Spelare utvisad i Avtjänas på utvisningsbänken av Målvakt utvisad i Avtjänas på utvisningsbänken av Bokförs i protokollet Observationer Kvittning Mindre straffet 2 min Felande spelare Lagstraff 2 min Valfri spelare Större straffet Misconduct Penalty Resten av matchen Valfri spelare, utom den felande, avtjänar 5 min 10 min Felande spelare Spelare på isen Inte möjligt Resten av matchen 2 min Kan upphöra vid mål min Kan upphöra vid mål Spelare på isen avtjänar 5 min Spelare på isen 5 min (+20 min GM) Innebär automatiskt Game Misconduct 10 min Kan förekomma Kan förekomma Kan förekomma Game Misconduct Penalty Match Penalty Resten av matchen Resten av matchen Ingen Valfri spelare, utom den felande, avtjänar 5 min Resten av matchen Resten av matchen Ingen 20 min Spelare på isen avtjänar 5 min 25 min Rapport Kan förekomma Straffslag P-shot w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 3 9

40 40 Noteringar w w w. c o a c h e s c o r n e r. n u D O M A R U T V E C K L I N G s i d a 4 0

14c. Regelfrågor med svar. REGELTEST - Föreningsdomare. 1 Från vilken ålder är tacklingar tillåtna?...

14c. Regelfrågor med svar. REGELTEST - Föreningsdomare. 1 Från vilken ålder är tacklingar tillåtna?... REGELTEST - Föreningsdomare 1 Namn:... Poäng Betyg 1 Från vilken ålder är tacklingar tillåtna?... 2 Vilken gräns gäller för hög klubba (träffar pucken)?... 3 4 5 En spelare/ledare använder något etniskt

Läs mer

Matchfunktionärs utbildning. Regelgenomgång Säsong

Matchfunktionärs utbildning. Regelgenomgång Säsong Matchfunktionärs utbildning Regelgenomgång Säsong 2015-2016 REGLER FÖR MATCHFUNKTIONÄRER Spelarna Ett lag ska ha högst 6 spelare på isen när spelet pågår, och de skall benämnas enligt följande: Vänsterforward

Läs mer

CASE BOOK 2008/2009 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DOMARE OCH LINJEMÄN TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED ÅTGÄRDER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

CASE BOOK 2008/2009 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DOMARE OCH LINJEMÄN TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED ÅTGÄRDER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET CASE BOOK 2008/2009 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DOMARE OCH LINJEMÄN TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED ÅTGÄRDER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET INLEDNING Case Book är ett tillägg till Svenska Ishockeyförbundets

Läs mer

KOD OFFENCE ORSAK STRAFF

KOD OFFENCE ORSAK STRAFF Utvisningskoder KOD OFFENCE ORSAK STRAFF ABUSE Abuse of Officials Olämpligt uppförande MS, LS, MC, GM, MP ADJ-E Adjustment of equipment Otillåten justering av utrustning MS ATT-K Attempt to kick Försök

Läs mer

Utdrag ur regelboken. Bilaga 1 - Statistik Bilaga 2 - Funktionärer Bilaga 3 - Domartecken

Utdrag ur regelboken. Bilaga 1 - Statistik Bilaga 2 - Funktionärer Bilaga 3 - Domartecken Utdrag ur regelboken Bilaga 1 - Statistik Bilaga 2 - Funktionärer Bilaga 3 - Domartecken Svenska Ishockeyförbundets Officiella Regelbok Se även case book. BILAGA 1 STATISTIK MÅL OCH ASSIST I. Ett mål ska

Läs mer

Sommarfrågor 2010/2011

Sommarfrågor 2010/2011 Sommarfrågor 2010/2011 Namn: poäng: /140 betyg: 1. En lagkapten ifrågasätter/klagar på en utvisning. Har det någon betydelse om han är på banan eller kommer från spelarbåset för att misconduct skall kunna

Läs mer

SOMMARFRÅGOR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation

SOMMARFRÅGOR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation SOMMARFRÅGOR 2013 Förord Sommarfrågorna med tillhörande facit syftar till att stimulera studier

Läs mer

SVENSKA ISHOCKEY FÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation

SVENSKA ISHOCKEY FÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation SVENSKA ISHOCKEY FÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation Dessa föreskrifter syftar till att främja teknisk ishockey där de spelskickligaste lagen

Läs mer

Avsnitt i Spelregler 2010-2014 som berör målvakter

Avsnitt i Spelregler 2010-2014 som berör målvakter Avsnitt i Spelregler 2010-2014 som berör målvakter AVDELNING 1 BANAN 119 MÅLOMRÅDE Goal crease a) Framför varje mål ska ett MÅLOMRÅDE markeras med en röd och 5 cm bred linje enligt figuren på nästa sida.

Läs mer

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association BEDÖMNINGSDIREKTIV SÄSONGEN 2010/2011 Årets direktiv innehåller inga förändringar från föregående säsong. Anledningen är att samtliga parter såsom spelare, ledare, funktionärer med flera har varit positiva

Läs mer

Regler 14b 1 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Populärversion av regelboken The Swedish Ice Hockey Association

Regler 14b 1 SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Populärversion av regelboken The Swedish Ice Hockey Association Regler 14b 1 D et här är populärversionen av Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok 2010-2014, vilket innebär att den innehåller ishockeyns viktigaste regler sammanställda på ett lä ttillgängligt

Läs mer

SOMMARFRÅGOR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation

SOMMARFRÅGOR SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation SOMMARFRÅGOR 2015 Förord Sommarfrågorna med tillhörande facit syftar till att stimulera studier

Läs mer

CASE BOOK TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Översatt och reviderad

CASE BOOK TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Översatt och reviderad CASE BOOK 2015 2016 TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Översatt och reviderad 2015-09-21 INLEDNING Det här är Svenska Ishockeyförbundets case book. Case

Läs mer

CASE BOOK TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Översatt och reviderad

CASE BOOK TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Översatt och reviderad CASE BOOK 2016 2017 TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Översatt och reviderad 2016-08-10 INLEDNING Det här är Svenska Ishockeyförbundets case book. Case

Läs mer

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Översatt och reviderad 2014-12-03 Det här är Svenska Ishockeyförbundets case book. Case book innehåller riktlinjer och instruktioner för domare och linjemän. Förklaringarna är

Läs mer

CASE BOOK TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Översatt och reviderad

CASE BOOK TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET. Översatt och reviderad CASE BOOK 2016 2017 TOLKNINGAR AV DE OFFICIELLA REGLERNA SITUATIONER MED DOMSLUT SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Översatt och reviderad 2016-09-16 INLEDNING Det här är Svenska Ishockeyförbundets case book. Case

Läs mer

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regeländringar Aktuella tolkningar Regelförtydliganden Regeländring 2014 302.1 Spelarbyten En spelare som blöder får inte delta i spelet förrän blödningen

Läs mer

Båsfunktionärsutbildning

Båsfunktionärsutbildning Nynäshamns IF Hockey Club Nynäshamns IF HC Båsfunktionärsutbildning Jenny Voss 1 Program Olika befattningar Domare, tillsättning De olika straffen Utvisningsorsaker och koder Regler Först ut först in Kvittning

Läs mer

SPELREGLER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

SPELREGLER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET SPELREGLER SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Tävlingsavdelningen 1999 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sida Nr AVDELNING 1 ISHOCKEYBANAN 5 AVDELNING 2 LAGEN 11 AVDELNING 3 UTRUSTNING 17 AVDELNING 4 STRAFF

Läs mer

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING 200 SPELARNA Players in uniform Före matchen skall lagledaren eller tränaren för varje lag överlämna en lista med spelarna och målvakterna han önskar använda till

Läs mer

Spelregler för veteranishockey

Spelregler för veteranishockey Spelregler för veteranishockey I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för veteran ishockey. Dessa supplement är tillägg till Svenska Ishockeyförbundets fastställda spelregler. Regelnumreringen

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas klädsel

Läs mer

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation Stockholm den 7 augusti 2014 SAMMANFATTNING AV REGELNYHETER 2014/2018 Svenska Ishockeyförbundet har beslutat om en rad förändringar i spelreglerna för ishockey till säsongen 2014. Förändringarna införs

Läs mer

Matchfunktionärer. Ingen match kan genomföras utan matchfunktionärer! Inledning

Matchfunktionärer. Ingen match kan genomföras utan matchfunktionärer! Inledning 1 Inledning I ngen match kan genomföras utan matchfunktionärer. Att vara matchfunktionär är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Som matchfunktionär fungerar man som domarens förlängda arm både till lagen

Läs mer

Matchfunktionär 2011/2012

Matchfunktionär 2011/2012 Funktionärskommittén Södermanlands Ishockeyförbund Utgåva 1 Inledning Ingen match kan genomföras utan matchfunktionärer. Att vara matchfunktionär är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Som matchfunktionär

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas

Läs mer

OFFICIELL REGELBOK

OFFICIELL REGELBOK OFFICIELL REGELBOK 2006-2010 - 1 - - 2 - SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation OFFICIELL REGELBOK Det här är Svenska Ishockeyförbundets

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundets Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 19 september 2017 Nya tolkningar

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet 1 Svenska Ishockeyförbundet 2 Innehåll... 4 BEMANNING I MATCHFUNKTIONÄRSBÅSET... 4 PROTOKOLLFÖRARE... 5 Protokollförarens arbetsuppgifter:... 5 SPEAKER... 10 Speakerns arbetsuppgifter:... 10 MATCHTIDTAGARE...

Läs mer

Matchfunktionärs utbildning Bemanning i matchfunktionärsbåset

Matchfunktionärs utbildning Bemanning i matchfunktionärsbåset Matchfunktionärs utbildning Bemanning i matchfunktionärsbåset Säsong 2015-2016 Matchfunktionärer BEMANNING I MATCHFUNKTIONÄRSBÅSET Enligt regelboken skall ett matchfunktionärsbås ha följande bemanning:

Läs mer

REGLER Mjukhockey Korpen Nyköping och Oxelösund 20090605.

REGLER Mjukhockey Korpen Nyköping och Oxelösund 20090605. REGLER Mjukhockey Korpen Nyköping och Oxelösund 20090605. 1. SPELPLANEN Mjukhockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål. 2. UTRUSTNING. 1. Laget - Lagen skall ha en från varandra skiljaktig

Läs mer

Det här är Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok för ishockey.

Det här är Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok för ishockey. OFFICIELL REGELBOK 2010-2014 - 2 - SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation OFFICIELL REGELBOK Det här är Svenska Ishockeyförbundets

Läs mer

Boarding Body-checking Butt-ending Våldsam tackling mot sargen Kroppstackling Stöt med klubbknoppen Regel 520 Regel 541, 660 Regel 521

Boarding Body-checking Butt-ending Våldsam tackling mot sargen Kroppstackling Stöt med klubbknoppen Regel 520 Regel 541, 660 Regel 521 DOMARTECKEN Boarding Body-checking Butt-ending Våldsam tackling mot sargen Kroppstackling Stöt med klubbknoppen Regel 520 Regel 541, 660 Regel 521 Player change Charging Checking from behind Spelarbyte

Läs mer

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Rinkbandy Regler Inledning För att minska risken för skador inom RINKBANDYN vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning och stretchövningar etc. före match. Ordentligt

Läs mer

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Regler för Rinkbandy Inledning För att minska risken för skador inom Rinkbandyn vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning,

Läs mer

MATCHFUNKTIONÄRER I FÖRBUND-, REGIONS- DISTRIKTSSERIER

MATCHFUNKTIONÄRER I FÖRBUND-, REGIONS- DISTRIKTSSERIER KOMPENDUM FÖR MATCHFUNKTONÄRER FÖRBUND-, REGONS- DSTRKTSSERER ~~ OCH ~!! SSU~~ drottsutblldarna UPPLANDS SHOCKEYFÖRBUND NLEDNNG ngen match kan genomföras utan matchfunktionärer. Att vara matchfunktionär

Läs mer

NYA TOLKNINGAR/REGLER I REGELBOKEN 2014.

NYA TOLKNINGAR/REGLER I REGELBOKEN 2014. NYA TOLKNINGAR/REGLER I REGELBOKEN 2014. Regel 2 Kön Herrspelare förbjuds formellt att delta i damishockey, Damspelare tillåts däremot att delta i herrishockey. Tidigare har detta inte varit reglerat i

Läs mer

Författare: Ulf Engman och Anders Larsson

Författare: Ulf Engman och Anders Larsson - för ungdomsspelare, ledare och föräldrar Författare: Ulf Engman och Anders Larsson Ladda ner hela materialet till ATTITYD-DOMARE från www.coachescorner.nu Studiematerialet är framtaget av Ulf Engman

Läs mer

SEKRETARIATS- KOMPENDIUM

SEKRETARIATS- KOMPENDIUM SEKRETARIATS- KOMPENDIUM SEKRETARIATETS FUNKTION FUNKTIONÄRER De som sitter i sekretariatet ska vara insatta i arbetet så pass att det fungerar utan större hjälp från domarna och att arbetet utförs på

Läs mer

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Spelarbyte ska ske vid mittlinjen

Läs mer

REGLER FÖR KORPHOCKEY PÅ GRÖNDAL SCANIA SÖDERTÄLJE

REGLER FÖR KORPHOCKEY PÅ GRÖNDAL SCANIA SÖDERTÄLJE REGELBOKEN Henrik Lundbäck 81657 2006-11-20 2 2 (12) REGLER FÖR KORPHOCKEY PÅ GRÖNDAL SCANIA SÖDERTÄLJE Innehållsförteckning 1 Spelplanen... 3 2 Utrustning... 4 3 Speltid och avslag... 4 4 Spelare... 5

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 1 juli 2014 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. Tolkningar gjorda säsongen

Läs mer

Spelregler inom Hockeyn

Spelregler inom Hockeyn Spelregler inom Hockeyn Regelboken beskriver vilka spelregler l som gäller i och omkring banan under själva matchens genomförande. Exempel ur innehållet är regler för offside, icing, i mål och utvisningar.

Läs mer

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Det här är ett urval av de viktigaste reglerna som ni bör känna till när ni kommer till er första match i Innebandy RM 2013. Därför är det viktigt

Läs mer

Lilla regelhandboken för Innebandy

Lilla regelhandboken för Innebandy Lilla regelhandboken för Innebandy Våra rekommendationer: Vi vill att Du som matchledare dömer dina matcher med sunt förnuft. Det är lätt att stirra sig blind på korrekta regeltolkningar. Din viktigaste

Läs mer

Regelnyheter Byteszoner

Regelnyheter Byteszoner 104.1 Byteszoner Byteszonerna kan också, med avvikande färg, märkas ut på toppen av sargen. 105.1 Sekretariat och utvisningsbänkar I de fall där utvisningsbänkar och byteszoner är placerade på samma sida

Läs mer

Pixbo P07s. enkla regelbok

Pixbo P07s. enkla regelbok Pixbo P07s enkla regelbok Innebandy En innebandymatch spelas mellan två lag med vardera fem utespelare och en målvakt på plan. Spelplanen är 40x20 meter stor och målburarna för barn upp till 10 år är 120x90

Läs mer

Matchfunktionärs utbildning. Protokollförare Säsong

Matchfunktionärs utbildning. Protokollförare Säsong Matchfunktionärs utbildning Protokollförare Säsong 2012-2013 PROTOKOLLFÖRARE OFFICIAL SCORER Protokollförarens uppgift är att protokollföra matchens händelser samt ansvara för att matchfunktionärsbåsets

Läs mer

Domartecken. Tekning. Inslag/Frislag

Domartecken. Tekning. Inslag/Frislag Domartecken Inslag/Frislag Domaren pekar åt vilket håll inslaget/ frislaget är åt. (Pekar mot det håll som det icke felande laget ska göra mål på.) Domaren ställer sig oftast där inslaget/frislaget ska

Läs mer

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler!

Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! FUTSAL - Spelregler Undantag i LB07 FUTSAL CUP se sista sidan I övrigt gäller Skånes FFs tävlingsregler! REGEL 1 - SPELPLANEN Tejpa spelplanen vid behov! REGEL 1 - SPELPLANEN Handbollsmål (2x3m) REGEL

Läs mer

Hemfrågor FACIT

Hemfrågor FACIT ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Domarkommittén Hemfrågor 2012 - FACIT KOLUMN 1 - Ange om du eventuellt tycker att det ska vara varning eller utvisning KOLUMN 2 - Om du tycker att domaren ska stoppa spelet,

Läs mer

Regler KORPHOCKEY. 1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken ).

Regler KORPHOCKEY. 1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken ). Regler Inledning KORPHOCKEY För att minska risken för skador inom korphockeyn vill vi uppmana alla ledare och spelare - att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning, gymnastik,

Läs mer

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m.

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. REGEL 2 BOLLEN 17 1 Filtboll är inte tillåten i internationella matcher. 2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. I tävlingsmatcher

Läs mer

Regler rinkbandy Korpen Huddinge-Botkyrka säsong 2015/2016

Regler rinkbandy Korpen Huddinge-Botkyrka säsong 2015/2016 Regler rinkbandy Korpen Huddinge-Botkyrka säsong 2015/2016 Inledning För att minska risken för skador inom rinkbandy vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 9, reviderad av RDK och tryckt aug 2015 Sv. Bandyförbundet, Idrottens hus, 114 73 Stockholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Den engelska texten har översatts och bearbetats av Björn Wettergren under juli-september 2014.

Den engelska texten har översatts och bearbetats av Björn Wettergren under juli-september 2014. 1 FÖRORD Det här är Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok för säsongerna 2014-2018. Som ett komplement till regelboken finns casebook som innehåller tolkningar till specifika situationer. Internationella

Läs mer

Grundregler för handboll

Grundregler för handboll Nu på svenska! Grundregler för handboll Handboll är en lagsport baserad på "fair play". På plan finns två kvinnliga eller manliga lag som spelar mot varandra genom att försöka göra mål på varandra. Det

Läs mer

Spelpregler 7-manna Fotboll

Spelpregler 7-manna Fotboll Spelpregler 7-manna Fotboll Gäller från och med 2017 04 27 Korpen Nyköping och Oxelösund Välkommen till Korpen! Korpen är en del av idrottsrörelsen och vänder sig till alla människor som vill aktivera

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Sekretariatets uppgifter på våra matcher!

Sekretariatets uppgifter på våra matcher! Sekretariatets uppgifter på våra matcher! Sekretariatet har en nyckelroll för att en innebandymatch ska kunna spelas och för att andra ska kunna ta del av händelserna i matchen, antingen direkt eller för

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO

MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO MANUAL FÖR SEKRETARIAT I VATTENPOLO Manual för sekretariat i vattenpolo Sida 2 av 14 Innehåll 1. Om Manual för sekretariat i vattenpolo... 3 2. Matchsekretariatets uppgifter... 3 2.1 Arrangerande förenings

Läs mer

Version

Version Version 4 2009-10-23 Regel 1: Spelare Regel 2: Elhockeystolens uppbyggnad Regel 3: Klubban Regel 4: Bollen Regel 5: Banan Regel 6: Domaren Regel 7: Tidtagarna Regel 8: Speltid/timeout Regel 9: Spelstart

Läs mer

Liten lathund för SEKRETARIATET

Liten lathund för SEKRETARIATET Liten lathund för SEKRETARIATET SEKRETARIATETS FUNKTION Har man inte tidigare suttit i sekretariat under en innebandymatch så är det inte så lätt att få allt rätt. Det kan vara en hel del stress och det

Läs mer

Vad är en butt-ending?

Vad är en butt-ending? 2 David Rundblad Vad är en butt-ending? Man fäller en spelare. Man stöter till en annan spelare med klubbladet. Man stöter till en annan spelare med klubbknoppen. 2 2 Max Friberg En av dina medspelare

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 5, reviderad av RDK och tryckt sept 2009 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK

Handboll i korthet. Ver Staffanstorps HK Handboll i korthet Detta informationsblad har tagits fram för att öka förståelsen för domarnas arbete, samt förbättra den allmänna kunskapsnivån när det gäller de grundläggande reglerna hos föräldrar och

Läs mer

Spelregler för fotboll

Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2010 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.svenskfotboll.se/forlaget E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress till förlaget: Svenska

Läs mer

Speltiden, slutsignalen och timeout

Speltiden, slutsignalen och timeout Regel 2 Speltiden, slutsignalen och timeout 2:1 Speltiden Den normala speltiden för alla lag med spelare som är 16 år och äldre är två halvlekar på 30 minuter. Halvtidspausen är normalt 10 minuter. Den

Läs mer

Medelpads Fotbollförbund

Medelpads Fotbollförbund 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Spelplanen 5 - manna 2 Spelplan 7-manna och regler 3 Spelplan 11-manna och regler, 9-manna 4 Bollen / Speltiden 5 Spelaren antal - utrustning 6 Domaren 7 Otillåtet spel / olämpligt

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 2001-02 eller senare A2 födda 2001-02 eller senare B1 födda 2003-04 eller senare B2 födda 2003-04 eller senare C1 födda 2005-06 eller

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser DamTvåan Södra 2016/2017 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté DamTvåan Södra 2016/2017, Region Syd (83201) Deltagande lag skall bestå av spelare födda 2002 eller

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

Huvudsaken. Gallrets hakkopp ska ha kontakt med hakan och omsluta den. Ett slarvigt inställt ansiktsskydd kan komma ur position och skada dina tänder.

Huvudsaken. Gallrets hakkopp ska ha kontakt med hakan och omsluta den. Ett slarvigt inställt ansiktsskydd kan komma ur position och skada dina tänder. Huvudsaken Hjälm och galler måste vara CE-märkta för att garantera skydd mot allvarliga skador. Vid inställning av hjälm och ansiktsskydd ska hjälmkanten vara ca en centimeter ovan ögonbrynen och hjälmhalvorna

Läs mer

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL

SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL SPELREGLER FÖR 5- OCH 7-MANNAFOTBOLL inom Stockholms fotbollsdistrikt 2014 1 Förord Hej! Detta är en förenklad version av de officiella reglerna, som vi har bearbetat speciellt för dig som nybörjardomare.

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

EASY BASKETBOLL REGLER

EASY BASKETBOLL REGLER EASY BASKETBOLL REGLER Version 2010-06-19 REGEL 1 - MATCHEN 1. Easy Basketboll Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U12. 2. Spelets syfte Syftet för

Läs mer

Båsfunktionärsutbildning för halvplansspel

Båsfunktionärsutbildning för halvplansspel Nynäshamns IF Hockey Club Nynäshamns IF HC Båsfunktionärsutbildning för halvplansspel Jenny Voss 1 Program Närvaro - SISU Matchtid, ungdomshockey Olika befattningar Domare, tillsättning Sekretariatgrupper

Läs mer

Regler för Korpen Nyköping/Oxelösunds INOMHUSFOTBOLL 5-Manna

Regler för Korpen Nyköping/Oxelösunds INOMHUSFOTBOLL 5-Manna Regler för Korpen Nyköping/Oxelösunds INOMHUSFOTBOLL 5-Manna Gällande från och med 20091001 INLEDNING För att minska risken för skador vill vi uppmana spelare och domare: Att Att Avsätta tid för uppvärmning

Läs mer

Futsalkurs Cupspel Välkommen till årets kurs!!!

Futsalkurs Cupspel Välkommen till årets kurs!!! Futsalkurs Cupspel 2016 Välkommen till årets kurs!!! VM-kval, Uddevalla 2016 Agenda Olka Sportresorcup 18.30 Samling, kursstart, genomgång agenda 18.45 Tävlingsföreskrifter Cupspel 19:15 Fika/bensträckare

Läs mer

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. MINIBASKETREGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Minibasketboll Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. Vid tävlingsdeltagande avses ålder då tävlingen påbörjas

Läs mer

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping Futsal 2015-2016 Tävlingsbestämmelser Regler Tävlingsbestämmelser Speltid 2x16 minuter, med paus på 3 minuter. Skulle ett lag vara försenat ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren

Läs mer

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND FUTSAL FRÅGOR OCH SVAR 2008/2009 1. Får målvakten kasta bollen över halva planen? Målvakten får alltid kasta bollen över halva planen. 2. Om målvakten byts ut, mot en utespelare får den inbytte spelaren

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup

Tävlingsföreskrifter för Per i Viken Cup Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF s tävlingsbestämmelser (TB), Skånes FF s tävlingsbestämmelser (TB) samt Futsal. Som ett komplement till hänvisning av regelverk försöker vi i detta dokument

Läs mer

Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll.

Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll. FOTBOLL 2016 Fotbollsektionen hälsar alla lag välkomna till årets Korpfotboll. Seriefotbollen består av en herrserie med sju deltagande lag. Serien spelas enkelrondig med slutspel. Startavgiften är 3400:-/lag,

Läs mer

Utbildningsmaterial. Föreningsdomare

Utbildningsmaterial. Föreningsdomare Utbildningsmaterial Föreningsdomare Välkommen Glädjande att du valt att delta på föreningsdomarutbildningen. Du har kanske aldrig blåst i en visselpipa, kanske aldrig varit ledare för andra eller så har

Läs mer

Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008

Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008 2007-10-17 Till Distriktsförbundens domarinstruktörer för Futsal. SVENSKA FOTBOLL FÖRBUNDET BOX 1216 SE-171 23 SOLNA SWEDEN Instruktioner för Futsaldomare säsongen 2007/2008 RÅSUNDA STADION INGÅNG 104

Läs mer

Tekningars betydelse

Tekningars betydelse Svenska ishockeyförbundet Elittränarutbildning 2007-01-13 Tekningars betydelse är en matchavgörande faktor Magnus Blårand Handledare: Tommy Boustedt, Jim Brithén Sammanfattning En stor skillnad mellan

Läs mer

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen.

Antal spelare Ett pololag består av målvakt och sex utespelare samt sex avbytare. Byte får ske när som helst under matchen. 2 Ungdom C Vattenpolo för tjejer och killar av vilka merparten är födda 2003-2004. Matcher Tjejer och killar spelar i mixade lag på en plan med minimimåtten 12x20 meter, i djup bassäng. Målen är 2,5x0,8

Läs mer

Distriktsmästerskap 2014/2015 U13, U14, U15, U16, J18. Blekinge Ishockeyförbund

Distriktsmästerskap 2014/2015 U13, U14, U15, U16, J18. Blekinge Ishockeyförbund U13, U14, U15, U16, J18 Blekinge Ishockeyförbund Blekinge Ishockeyförbund 2014-09-13 U13 Deltagande lag Kallinge/Ronneby IF, Karlskrona HK, Mörrums GoIS IK och Olofströms IK Datum Senast februari 2015

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELHANDBOK. Regler och tolkningar Giltiga från och med 1 juli 2006

Svenska Innebandyförbundets REGELHANDBOK. Regler och tolkningar Giltiga från och med 1 juli 2006 Svenska Innebandyförbundets REGELHANDBOK Regler och tolkningar Giltiga från och med 1 juli 2006 Svenska Innebandyförbundet, Tävlingskommittén, Regelgruppen. Svenska Innebandyförbundet Mångfaldigande av

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Klubbdomarutbildning 5- och 7-mannadomare. Erik Johansson

Klubbdomarutbildning 5- och 7-mannadomare. Erik Johansson Klubbdomarutbildning 5- och 7-mannadomare Erik Johansson Ordforande@luleadk.se 070-657 37 00 Förberedelser innan match - hemma: Planera om/när du kan ta matcher undvik att lova något du inte kan hålla

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Spelplanen 5 - manna 2 Spelplan 7-manna och regler 3 Spelplan 11-manna och regler 4 Bollen / Speltiden 5 Spelaren antal - utrustning 6 Domaren 7 Otillåtet spel / olämpligt uppträdande

Läs mer

SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER

SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER Beach SOCCER SPELREGLER SPELREGLER FÖR BEACH SOCCER FÖRKLARINGAR TILL SPELREGLERNA FÖR BEACH SOCCER Undantag från Spelreglerna för Beach Soccer Om det nationella förbundet godkänner det och Spelreglerna

Läs mer

Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12.

Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12. EASY BASKETBOLL REGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Easy Basketboll Easy Basketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är U 11 och U 12. 2. Spelets syfte Syftet för varje lag är att göra

Läs mer