KAPITEL 81 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 81 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL"

Transkript

1 KAPITEL 81 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL Anmärkning till undernuer 1. Definitionerna av uttrycken stång, profiler, tråd, plåt, band och folier i anmärkning 1 till kapitel 74 gäller i tillämpliga delar även i detta kapitel Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och Pulver 5,0; Andra slag: Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som 5,0; erhållits enbart genom sintring Tråd: Tråd av volfram med ett innehåll av minst 99 % volfram och med: - med ett största tvärmått av högst 50 µm - resistans på minst 40 Ohm men högst 300 Ohm vid en längd på 1 meter av ett slag som används vid tillverkning av uppvärmda vindrutor 6,0; S:0 (TM861) Annat 6,0; Avfall och skrot Andra: Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring), profiler, plåt, band och folier: Stänger av volfram för svetselektroder, bestående av minst 94 viktprocent volfram, även tillskurna i längd 6,0; 1, 2, Andra 6,0; Andra 7,0; Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall Pulver: Molybdenpulver med - en renhetsgrad av minst 99 viktprocent och - en partikelstorlek på minst 1,0 µm men högst 5,0 µm 4,0; S:0 (TM861); Andra 4,0; Andra slag: Molybden i obearbetad form, inbegripet stång som 3,0; 1 erhållits enbart genom sintring Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom 5,0; 1 sintring), profiler, plåt, band och folier Tråd: molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 men högst 4,0 : Avsända från Malaysia 6,1; 1, Andra 6,1; 1, molybdentråd innehållande minst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 men högst 11, Molybdentråd som innehåller minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 men högst 4,0 6,1; 1, 2 6,1; 1, 2 Uppdaterad THB II:2 81-1

2 Molybdentråd som innehåller minst 97 viktprocent 6,1; 1, 2 men högst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 4,0 men högst 11, Andra 6,1; Avfall och skrot 0; Andra 7,0; Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som 0; 1 erhållits enbart genom sintring; pulver Avfall och skrot 0; Andra slag: Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom 3,0; 1 sintring), profiler, tråd, plåt, band och folier Andra: Sputtringsmål av tantal med - en stödplatta av kopparkromlegering, - en diameter på 312, och - med en tjocklek av 6,3 4,0; S:0 (TM861); p/st Andra 4,0; Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall Magnesium i obearbetad form: Innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium 5,3; ; K:0 (092722) (TM862) Annat 4,0; Avfall och skrot Jämnstora spån och korn, sorterade enligt storleksordning; pulver: Magnesiumpulver med en partikelstorlek på minst 0,2 men högst 0,8 : med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, men högst 99,5 viktprocent 4,0; ; K:0 (092840) (TM862) med en renhetsgrad av mer än 99,5 % 4,0; S:0 (TM861); Andra 4,0; Andra 4,0; Andra slag: Slipad och polerad magnesiumplåt, med högst dimensionerna 1500 x 2000, på ena sidan belagd med ett inte ljuskänsligt epoxiharts 4,0; S:0 (TM861); Andra 4,0; Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid 0; 1 framställning av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver Avfall och skrot 0; Andra slag: 81-2 Uppdaterad THB II:2

3 Stänger eller trådar av koboltlegering innehållande: 3,0; S:0 (TM861) - 35 viktprocent (± 2 %) kobolt, - 25 viktprocent (± 1 %) nickel, - 19 viktprocent (± 1 %) krom och - 7 viktprocent (± 2 %) järn överensstäande med materialspecifikationerna AMS 5842, av ett slag som används i flygindustrin och rymdfartsindustrin Andra 3,0; Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver 0; Andra 2,0; Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall Kadmium i obearbetad form; pulver 3,0; Avfall och skrot Andra slag 4,0; Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot (TN701) (TN702): Titan i obearbetad form; pulver: Titansvamp Titanpulver där en fraktion av minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 0, Göt av titanlegering, - med en höjd av minst 17,8 cm, en längd av minst 180 cm och en bredd av minst 48,3 cm, - en vikt av minst 680 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: - minst 3 viktprocent men högst 6 viktprocent aluminium - minst 2,5 viktprocent men högst 5 viktprocent tenn - minst 2,5 viktprocent men högst 4,5 viktprocent zirkonium - minst 0,2 viktprocent men högst 1 viktprocent niob - minst 0,1 viktprocent men högst 1 viktprocent molybden - minst 0,1 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kisel Göt av titanlegering, - med en höjd av minst 17,8 cm, en längd av minst 180 cm och en bredd av minst 48,3 cm, - en vikt av minst 680 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: - minst 3 viktprocent men högst 7 viktprocent aluminium - minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent tenn - minst 3 viktprocent men högst 5 viktprocent zink - minst 4 viktprocent men högst 8 viktprocent molybden Uppdaterad THB II:2 81-3

4 Göt av titanlegering, - med en diameter av minst 63,5 cm och en längd av minst 450 cm, - en vikt av minst kg, med följande innehåll av legeringsämnen: - minst 5,5 viktprocent men högst 6,7 viktprocent aluminium - minst 3,7 viktprocent men högst 4,9 viktprocent vanadin Andra 5,0; Avfall och skrot: Avfall och skrot av titan och titanlegeringar, utom sådant som innehåller 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium 5,0; S:0 (TM861) Andra 5, Andra slag: Stång, profiler och tråd: Stänger av titanlegering enligt standard EN , EN 4267 eller DIN Stång och tråd av titan- och aluminiumlegering, med en aluminiumhalt på minst 1 men inte mer än 2 viktprocent, för användning vid tillverkning av ljuddämpare och avgasrör enligt nr eller Smidda cylindriska stänger av titan med - en renhet av minst 99,995 viktprocent, - en diameter på minst 140 men högst 200, - en vikt på minst 5 kg men högst 300 kg Tråd av titanlegering innehållande - 22 % (± 1 %) vanadium och - 4 % (± 0,5 %) aluminium eller - 15 % (± 1 %) vanadium, - 3 % (± 0,5 %) krom, - 3 % (± 0,5 % tenn och - 3 % (± 0,5 %) aluminium Tråd av titan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4) som uppfyller AMS-standarderna 4928, 4965 eller ,0; S:0 (EU001) (TM861) 7,0; S:0 (TM861) 7,0; S:0 (TM861) 7,0; S:0 (TM861) Andra 7,0; Plåt, band och folier: Legeringar av titan och aluminium, innehållande 1 7,0; S:0 (EU001) (TM861) viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium, i form av plåt eller band, med en tjocklek om 0,49 eller mer men högst 3,1, en bredd om eller mer men högst 1 254, avsedda för tillverkning av varor enligt nr Legering av titan, koppar, tenn, kisel, och niob som innehåller - minst 0,8 men högst 1,2 viktprocent koppar, - minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent tenn, - minst 0,25 % men högst 0,45 viktprocent kisel och - minst 0,2 men högst 0,35 viktprocent niob, i plåt, band eller folier Band av titanlegering 7,0; S:0 (TM861) Legeringar av titan och kisel, innehållande minst 7,0; S:0 (EU001) (TM861) 0,15 och högst 0,60 viktprocent kisel, i form av plåt eller band, för tillverkning av - avgassystem för förbränningsmotorer, eller - rör enligt nr Uppdaterad THB II:2

5 Plåt, band och folier av en titan-, koppar- och nioblegering, med en kopparhalt på minst 0,8 men inte mer än 1,2 viktprocent, och en niobhalt på minst 0,4 men inte mer än 0,6 viktprocent Plåt, band och folier av en legering av titan, kisel och niob som innehåller: - minst 0,4 viktprocent men högst 0,6 viktprocent aluminium, - minst 0,35 viktprocent men högst 0,55 viktprocent kisel och - minst 0,1 viktprocent men högst 0,3 viktprocent niob Plåt, band och folier av titanlegering, innehållande - minst 0,3 men högst 0,7 viktprocent aluminium och - minst 0,25 men högst 0,6 viktprocent kisel Plåt, band och folier av olegerat titan - med en bredd av mer än med en tjocklek av mindre än Band eller folier av olegerat titan: - innehållande mer än 0,07 viktprocent syre (O 2), - med en tjocklek av minst 0,4 men högst 2,5 - med en vickershårdhet HV1 på högst 170 av sådana slag som används vid tillverkning av svetsade rör för kondensorer i kärnkraftverk 7,0; S:0 (TM861) Andra 7,0; Rör: Rör med röranslutningar och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor i civila luftfartyg 0 (EU001) Tunnväggiga rör, färdiga för användning i ventilations- och luftkonditioneringssystem, avsedda för användning i vissa flygplanstyper 7,0; S:0 (EU001) (EU002) Andra 7,0; Andra: Självlåsande bultar och muttrar (av typen 'Hi-Lok') 7,0; Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet - skalmar, - ämnen av ett slag som används för tillverkning av glasögondelar, - skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering Andra: Bultar, muttrar, skruvar, nitar och liknande artiklar i överensstäelse med USA-standard, avsedda för användning i vissa flygplanstyper 7,0; S:0 (TM861) 7,0; S:0 (EU001) (EU002) Andra 7,0; Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall Zirkonium i obearbetad form; pulver: Olegerat zirkonium, i form av svamp eller tackor, 5,0; S:0 (EU001) (TM861) innehållande mer än 0,01 viktprocent hafnium, avsett att användas för tillverkning av rör, stavar eller tackor förstorade genom omsmältning för den kemiska industrin Andra 5,0; Avfall och skrot Andra slag 9,0; Uppdaterad THB II:2 81-5

6 Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och Antimon i obearbetad form; pulver: Antimon i form av göt Andra 7,0; Avfall och skrot Andra slag 7,0; Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och Mangan i obearbetad form; avfall och skrot; pulver: Mangan i obearbetad form; pulver 0; Avfall och skrot Andra slag 5,0; Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, inbegripet avfall Beryllium: I obearbetad form; pulver 0; Avfall och skrot Annat 3,0; Krom: I obearbetad form; pulver: Legeringar innehållande mer än 10 viktprocent 0; 1 nickel Annat 3,0; Avfall och skrot Annat 5,0; Tallium: I obearbetad form; pulver 1,5; Avfall och skrot Annat 3,0; Andra slag: I obearbetad form; avfall och skrot; pulver: Hafnium (celtium) 3,0; Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; germanium: Avfall och skrot 0; Andra: Niob (columbium); rhenium 3,0; Indium 2,0; Gallium 1,5; Vanadin 0; Germanium 4,5; Andra: Hafnium (celtium); germanium: Hafnium (celtium) 7,0; Germanium 7,0; Niob (columbium); rhenium: Legeringar av niob (columbium) och titan, i form av stång 9,0; S:0 (TM861); S:0 (EU003) (TM510) Andra 9,0; Gallium; indium; vanadin 3,0; Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall I obearbetad form 4,0; Avfall och skrot Uppdaterad THB II:2

7 Andra slag: Bärarplatta av aluminium-kiselkarbid (AlSiC-9) för elektroniska kretsar Rätblocksformad distanshållare av aluminiumkiselkarbid-komposit (AlSiC) för användning i IGBT-moduler Andra 5,0; Uppdaterad THB II:2 81-7

TULLTAXA AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL

TULLTAXA AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL TULLTAXA Anmärkningar 1. Denna avdelning omfattar inte AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL a) beredda målningsfärger, tryckfärger och andra produkter på basis av metallfjäll eller metallpulver

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 16 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 24 Stål- och metallframställning I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas: S = såld produktion,

Läs mer

Skrivning i termodynamik, jämvikt och biokemi, KOO081, KOO041, 2006-12-18

Skrivning i termodynamik, jämvikt och biokemi, KOO081, KOO041, 2006-12-18 Skrivning i termodynamik, jämvikt och biokemi, KOO081, KOO041, 2006-12-18 Hjälpmedel: bifogade konstanter, formler och omräkningsfaktorer, atomvikter samt egen miniräknare. För godkänt krävs minst 15 poäng

Läs mer

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...

Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 273 Redovisade

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 244 Redovisade

Läs mer

1999R1420 SV 11.02.2005 007.001 21

1999R1420 SV 11.02.2005 007.001 21 1999R1420 SV 11.02.2005 007.001 21 BILAGA B Länder och territorier som inte har svarat på kommissionens meddelande om transporter av vissa typer av avfall för återvinning som förtecknas i bilaga II till

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2007R1418 SV 08.10.2010 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/2007 av den 29 november

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 2825 Redovisade

Läs mer

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL Anmärkningar 1. Denna avdelning omfattar inte a) beredda målningsfärger, tryckfärger och andra produkter på basis av metallfjäll eller metallpulver

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan Conseil UE EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 20 LIMITE PUBLIC COEST 47 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess

Läs mer

Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06

Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06 Bilaga 9:1 (9) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 3 Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06 Händelseförlopp Räddningstjänst 2003-11-06 kl.02:15 till kl.19:00. Kommun Härryda. Ort Rävlanda. Objekt

Läs mer

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare www.bergsstaten.se... Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare janolof.hedstrom@gmail.com REE = Rare Earth Elements Prospekteringskostnader i Sverige 1982-2011 (löpande priser) Malmtillgångarna i Skelleftefältet

Läs mer

1. Råvaror och förnödenheter 273

1. Råvaror och förnödenheter 273 1. Råvaror och förnödenheter 273 Specificera förbrukningen av råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror, förbrukningsmaterial, lego/underentreprenad, produktemballage m.m. på varunivå. Till Er hjälp har vi

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 243 Redovisade

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 284 Redovisade

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer

Föreläsning 1. Introduktion och repetition kapitel 1 och 2

Föreläsning 1. Introduktion och repetition kapitel 1 och 2 Föreläsning 1 Introduktion och repetition kapitel 1 och 2 1) Upprop 2) Introduktion till organisk kemi 3) Kursprogram 4) Kommentarer kring kursen 5) Atomer 6) Molekyler 7) Joner och radikaler Föreläsning

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL 71 NATURPÄRLOR

Läs mer

Industrifastighet, Sävenäs, Partille

Industrifastighet, Sävenäs, Partille Bilaga 6:1 (9) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 3 Industrifastighet, Sävenäs, Partille 2003-08-26 Händelseförlopp Räddningstjänst 2003-08-26 kl. 20:23 till 2003-08-29 kl. 14:45. Kommun Partille.

Läs mer

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 73 VAROR AV JÄRN ELLER STÅL

TULLTAXA KAPITEL 73 VAROR AV JÄRN ELLER STÅL TULLTAXA Kap 73 KAPITEL 73 VAROR AV JÄRN ELLER STÅL Anmärkningar 1. Med gjutjärn förstås i detta kapitel produkter som erhållits genom gjutning, i vilka järn dominerar viktmässigt över vart och ett av

Läs mer

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon:

Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: MELISA enkät för utredning av eventuell metallöverkänslighet Svaren behandlas konfidentiellt. Ort: Datum: Namn: Personnummer (alla siffror): Adress: Bostadstelefon: Arbetstelefon: 1. TANDSTATUS 1.1 Dina

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Förtullningsenheten Heidi Broms Cirkulär 2.12.2014 Nr 124/2014 Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S Extra mängdenhet Bilaga gäller

Läs mer

40 Icke-järnmetallurgi; Elektrometallurgi [-64] 40 (IPC: C22) Metallhyttkonst utom järn; Legeringar [64-]

40 Icke-järnmetallurgi; Elektrometallurgi [-64] 40 (IPC: C22) Metallhyttkonst utom järn; Legeringar [64-] Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 40 Icke-järnmetallurgi; Elektrometallurgi [-64] 40 (IPC: C22) Metallhyttkonst utom järn; Legeringar [64-] 40a Metallhyttkonst utom järnhyttkonst [-64] 40a (IPC: C22B)

Läs mer

Aluminium - den gröna metallen

Aluminium - den gröna metallen Aluminium - den gröna metallen Förekomst Aluminium är näst efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Ur mineralen bauxit framställs aluminiumoxid, utgångsmaterialet vid metalltillverkningen.

Läs mer

Kemi med biokemi KOO041, KOO042 och KOO081 1(6)

Kemi med biokemi KOO041, KOO042 och KOO081 1(6) Kemi med biokemi KOO041, KOO042 och KOO081 1(6) CALMERS TEKISKA ÖGSKOLA ISTITUTIOE FÖR KEMI- OC BIOTEKIK Skrivning i Termodynamik och Biokemi för Bt1 (KOO041), K1 (KOO042) och Kf1 (KOO081) Måndag 111212

Läs mer

med internationell närvaro

med internationell närvaro JACQUET med internationell närvaro världsledande användare av rostfri kvartoplåt 43 medarbetare 3 enheter i 20 länder / 21 produktionsenheter 7,500 kunder i 60 länder omsättning 23 M5 7 20 7500 60 23 3

Läs mer

Indium, serum S-In. Förvaring och sändning. Referensgräns för. Inte fastställt. Gränsvärde för åtgärder

Indium, serum S-In. Förvaring och sändning. Referensgräns för. Inte fastställt. Gränsvärde för åtgärder Indium, serum S-In tagningstid Förvaring och sändning Referensgräns för et sänds till: Indium och dess oorganiska föreningar. 3 ml serum. Vakuumrör för spårmetallanalys utan tillsats (t.ex. Vacuette trace

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Förtullningsenheten Päivi Mäkelä Cirkulär 23.6.2014 Nr 55/2014 Ändringar i Brukstariffen (THB II) Varukoder som upphör att gälla den 30 juni 2014: 6815 91 00 10, 6815 91 00 90 7105 10 00 10, 7105 10 00

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1 TULLTAXA Kap 71 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL

Läs mer

KAPITEL 40 GUMMI OCH GUMMIVAROR. c) huvudbonader och delar till huvudbonader (inbegripet badmössor), enligt kapitel 65,

KAPITEL 40 GUMMI OCH GUMMIVAROR. c) huvudbonader och delar till huvudbonader (inbegripet badmössor), enligt kapitel 65, KAPITEL 40 GUMMI OCH GUMMIVAROR Anmärkningar 1. Om inte annat är föreskrivet förstås i hela tulltaxan med gummi följande produkter, även vulkade (mjukgummi eller hårdgummi): naturgummi, balata, guttaperka,

Läs mer

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA

Läs mer

1999R1547 SV

1999R1547 SV 1999R1547 SV 01.01.2007 011.001 5 BILAGA A Nedan anges de länder, till vilka transporter av vissa avfallskategorier i bilaga II ( gröna listan) till förordning (EEG) nr 259/93 skall ske med tillämpning

Läs mer

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Till Från Exergiakademin registrator@environment.ministry.se Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Sammanfattning

Läs mer

HCR1325 Stickning i stål

HCR1325 Stickning i stål New Mars 2015 Nya produkter för skärteknikern Stickning i stål WNT Scandinavia AB Munkerödsvägen 27 444 32 Stenungsund Tel. +46 303 726 3-60 Fax +46 303 726 3-69 wnt-se@wnt.com www.wnt.com NEW Legendary

Läs mer

Evolution inom Dynamisk fräsning

Evolution inom Dynamisk fräsning New Juli 2016 Nya produkter för skärteknikern Evolution inom Dynamisk fräsning CircularLine Pinnfräsar kortar bearbetningstiden med ökad livslängd TOTAL TOOLING=KVALITET x SERVICE 2 WNT Scandinavia AB

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71

AVDELNING XIV KAPITEL 71 L 285/448 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.10.2015 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR

Läs mer

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING; FÄRGSPÅR FRÅN EN MEDELTIDA SMIDESDÖRR HÄRRÖRANDE FRÅN ÄLVESTAD KYRKA, LINKÖPINGS STIFT. S M I D E S D Ö R R 2

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING; FÄRGSPÅR FRÅN EN MEDELTIDA SMIDESDÖRR HÄRRÖRANDE FRÅN ÄLVESTAD KYRKA, LINKÖPINGS STIFT. S M I D E S D Ö R R 2 FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING; S M I D E S D Ö R R 2 FÄRGSPÅR FRÅN EN MEDELTIDA SMIDESDÖRR HÄRRÖRANDE FRÅN ÄLVESTAD KYRKA, LINKÖPINGS STIFT. KERSTIN KARLSDOTTER LYCKMAN FÄRGARKEOLOGEN DELRAPPORT 2011-01-30

Läs mer

1993R0259 SV 01.01.2002 007.001 27

1993R0259 SV 01.01.2002 007.001 27 1993R0259 SV 01.01.2002 007.001 27 B BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER DE INTERNATIONELLA TRANSPORTKON- VENTIONER SOM AVSES I ARTIKEL 32 ( 1 ) 1. ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av

Läs mer

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin.

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Välkommen till Invex Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Vi tillhandahåller metallhalvfabrikat i aluminium, rostfritt, stål, titan och koppar/ mässing. Invex AB

Läs mer

Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29

Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29 Bilaga 8:1 (8) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 3 Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29 Händelseförlopp Räddningstjänst 2003-10-29 kl.03:03 till 16:25. Kommun Östersund. Ort Östersund,

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 274 Redovisade

Läs mer

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial

Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial Critical raw materials for the EU Analys av tillgång och efterfrågan på 32 metaller/metallgrupper och 9 övriga råmaterial På listan Utanför listan Antimon (Sb) Litium (Li) Beryllium (Be) Nickel (Ni) Gallium

Läs mer

KAPITEL 87 FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON

KAPITEL 87 FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON KAPITEL 87 FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel avsedd

Läs mer

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186 Tillägg 2A TILLÄGG FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE- URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav: 1999R1420 SV 11.02.2005 007.001 5 BILAGA A Länder och territorier som har angivit för kommissionen att de inte önskar mottaga transporter av vissa typer av avfall för återvinning som förtecknas i bilaga

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut av den 2 september 2011 om partiellt tillfälligt upphävande av delar

Läs mer

1. Råvaror och förnödenheter 297

1. Råvaror och förnödenheter 297 1. Råvaror och förnödenheter 297 Specificera förbrukningen av råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror, förbrukningsmaterial, lego/underentreprenad, produktemballage på varunivå. Till Er hjälp har vi tagit

Läs mer

Provtagning mottagning organiskt material. Gryaab Rapport 2010:8 Charlotte Bourghardt

Provtagning mottagning organiskt material. Gryaab Rapport 2010:8 Charlotte Bourghardt Provtagning mottagning organiskt material Gryaab Rapport 2010:8 Charlotte Bourghardt Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 33 Redovisade uppgifter

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Corringendum: ce fichier annule et remplace l'annexe du COM(2014)693 transmis le 17/11/2014. Ne concerne que la version SV. BILAGA.

Corringendum: ce fichier annule et remplace l'annexe du COM(2014)693 transmis le 17/11/2014. Ne concerne que la version SV. BILAGA. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.12.2014 OM(2014) 693 final/2 ANNEX 1 orringendum: ce fichier annule et remplace l'annexe du OM(2014)693 transmis le 17/11/2014. Ne concerne que la version SV. BILAGA

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(8) Produktnummer EPS-10, EPS-40, EPS-120 Produkttyp Pressostat Leverantör Namn Sprinkler Nordic AB Adress Östra Bangatan 8 Postadress 195 60 Arlandastad Telefon/ e-post +46(0)8-59090560 / info@nordicsprinkler.se

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder gäller fr.o.m.1.1.2010: Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S Extra mängdenhet Bilaga Kapitel 20 2007 10 10 15 - - - Fikon-, pistasch-

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

BILAGA BILAGA. Löpnr KN-nummer Taric Beskrivning Kvotperiod Kvotmängd Kvottullsats

BILAGA BILAGA. Löpnr KN-nummer Taric Beskrivning Kvotperiod Kvotmängd Kvottullsats BILAGA BILAGA Löpnr KN-nummer Taric Beskrivning Kvotperiod Kvotmängd Kvottullsats * 09.2637 ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 10 20 Majskorn från majskolvar (Zea mays saccharata) med en diameter av 10 mm eller

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68

TULLTAXA AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 TULLTAXA Kap 68 AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 2651 Redovisade

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2009 KOM(2009) 496 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

Läs mer

BILAGA III FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA INFORMATIONSKRAVET ENLIGT ARTIKEL 18 (DEN GRÖNA AVFALLSFÖRTECKNINGEN) ( 1 )

BILAGA III FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA INFORMATIONSKRAVET ENLIGT ARTIKEL 18 (DEN GRÖNA AVFALLSFÖRTECKNINGEN) ( 1 ) BILAGA III FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA INFORMATIONSKRAVET ENLIGT ARTIKEL 18 (DEN GRÖNA AVFALLSFÖRTECKNINGEN) ( 1 ) Oberoende av huruvida avfallsslagen anges i denna förteckning

Läs mer

KAPITEL 37 VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK

KAPITEL 37 VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK KAPITEL 37 VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte avfall och skrot. 2. Med "fotografisk" avses i detta kapitel den process med vilken synliga bilder framställs direkt

Läs mer

KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR

KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj- och glasyrmassa, fritta samt annat glas i form av pulver, korn eller flingor),

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller

Läs mer

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning.

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning. Gäller för legeringar Sapa 6060 F22 och Sapa EN AW 6060, 6063, 6005, 6005A, 6082, gulkromaterad ytbehandling, med eller utan pulverlack. 1. Namnet på blandningen och företaget Produktnamn:, (legeringar

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

BILAGOR. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999R1420 SV 11.02.2005 007.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1420/1999 av den 29 april 1999

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR

TULLTAXA KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR TULLTAXA Kap 70 KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj- och glasyrmassa, fritta samt annat glas i form av pulver, korn

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; beslutade den 2 april

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT Anmärkningar 1. Om inte annat följer av HS-numrens lydelse eller av anmärkning 4 till detta kapitel omfattar

Läs mer

RAPPORT 10/15. Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial. kemikalieinspektionen.se. Rapport från ett regeringsuppdrag

RAPPORT 10/15. Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial. kemikalieinspektionen.se. Rapport från ett regeringsuppdrag Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 10/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige,

Läs mer

Europanorm Sverige ISO Danmark Finland Norge Tyskland Storbritannien

Europanorm Sverige ISO Danmark Finland Norge Tyskland Storbritannien Jämförelse mellan tidigare svensk och utländsk standard Europanorm Sverige ISO Danmark Finland Norge Tyskland Storbritannien SS DS SFS NS DIN BS Kemiska symboler CW502L CuZn15 5112 CuZn15 5112 2916 16108

Läs mer

Douglas Hellström AB T F E

Douglas Hellström AB T F E T 046-71 4 90 F 046-71 4 91 E info@sirdouglas.com www.sirdouglas.com Gängtappar 2012 Symboler Artikelmarkeringar = Utgående artikel = Begränsad lagerhållning = Ej lagerförd artikel Material C - Kol Cr

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(9) Produktnummer DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200 Produkttyp Torrörsventil Benämning Modell EX lågtryckstorrörsventil Tillverkare/Importör Reliable Fire Sprinkler Ltd, USA Leverantör Tillverkare/Importör

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL Typ Sid. Tillsatsmaterial MIG/MAG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2 Tillsatsmaterial TIG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2-3 E106. Höglegerad allroundelektrod

Läs mer

TEKNIK. Verktygsmaterial WEDEVÅG TOOLS

TEKNIK. Verktygsmaterial WEDEVÅG TOOLS TKNIK WDVÅG TOOL Verktygsmaterial nabbstål I materialgruppen snabbstål ingår ett stort antal stållegeringar främst avsedda för verktyg för bearbetning under förhållanden där värme utvecklas, t.ex vid höga

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

Analys av kemiska substanser

Analys av kemiska substanser Bilaga 015-09-14 015/57 Analys av kemiska substanser Alkalinitet som CAK:Alk:Titr.0 Ca(OH) (ASTM) Titrering CAK 0,01 0,1 % Fluorid (F) CAK:F:ISE.1 ISE CAK 10 10 000 mg/kg Kalciumklorid (CaC1 ) CAK:CaC1:Titr.1

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

KAPITEL 10 SPANNMÅL. h) Med brutet ris i nr förstås bitar av korn vars längd inte överstiger tre fjärdedelar av hela kornets genomsnittliga

KAPITEL 10 SPANNMÅL. h) Med brutet ris i nr förstås bitar av korn vars längd inte överstiger tre fjärdedelar av hela kornets genomsnittliga KAPITEL 0 SPANNMÅL Anmärkningar. A) De produkter som är omnämnda i HS-numren i detta kapitel ska klassificeras enligt dessa nummer endast då de föreligger som spannmålskärnor, även i ax eller på strå.

Läs mer

Yttrium volframelektroden Yttrium volframelektroden tillämpas huvudsakligen i militär-och flygindustrin med smal båge stråle, hög

Yttrium volframelektroden Yttrium volframelektroden tillämpas huvudsakligen i militär-och flygindustrin med smal båge stråle, hög Volframstav Tungsten unika egenskaper som en högpresterande material, inklusive en smältpunkt på 3410 C, låg ånga tryck vid förhöjda temperaturer och låga koefficienten för termisk expansion, gör volframstav

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Förtullningsenheten Heidi Broms Cirkulär 7.7.2016 Nr 058/2016 Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S Extra mängdenhet Bilaga gäller

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Flex Glassline Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-03-18 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning Varför ZERUST? Reducerad produktivitet och fel på elektronisk utrustning är två problem som orsakas av korrosion. Korrosion kan uppstå när

Läs mer