Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga"

Transkript

1 Använd snabbkommandot [ctrl]+f för att visa sökrutan Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga Version Läsanvisningar Detta dokument ska betraktas som ett uppslagsverk för Artikelinformation. Sök efter information med hjälp av: Sökrutan Använd snabbkommandot [ctrl]+f för att visa sökrutan. Bokmärkesfältet i navigeringsrutan. Dokumentet rekommenderas att läsas på en dator som är uppkopplad mot internet eftersom dokumentet innehåller länkar till mer information. Avsnitten Inledning och Grundläggande begrepp rekommenderas särskilt för användare som är nybörjare på Artikelinformation. GS1 Sweden AB Box 1178, Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T

2 Innehåll Läsanvisningar... 1 Inledning Nyttan med Artikelinformation för butiken Nyttan med Artikelinformation för konsumenten Nyttan med Artikelinformation vid beställning, transport och förvaring Grundläggande begrepp GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number) GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade item Number) GTIN-regler Ändring av varumärke Ändring av förpackningens mått Ändring av innehållets volym eller vikt Ändring av antalet inneliggande artiklar Ändring av artikelns sammansättning Artikelnivå Basnivå Mellannivå Toppnivå Sammanfattning Exempel 1. Artikelhierarki Exempel 2. Artikelhierarki Artikelstatus Konsumentartikel Beställningsbar artikel Logistisk enhet Sammanfattning Exempel 1. Artikelstatus Exempel 2. Artikelstatus Exempel 3. Artikelstatus en expopall med kattmat Exempel 4. Artikelstatus en pall med hinkar med tzatziki Artikelhierarki Artikelhierarki, exempel (91)

3 Artikelhierarki, exempel Mätregler Mätregler för konsumentartiklar Bestäm artikelns framsida Orientera artikeln för att bestämma höjd, bredd och djup Mät artikelns höjd, bredd och djup Mätregler för icke-konsumentartiklar Alternativ 1 - Bestäm artikelns naturliga bas Alternativ 2 - Det är inte uppenbart vilken sida som är artikelns naturliga bas Mät höjd, bredd och djup Exponeringsenheter, krympfilmade artiklar och brickor Mer information Artikelinformation termer Artikelinformation, dokument T0153 Dokumentstatus, kod Artikelinformation Artikelinformationshuvud T0151 Utfärdandetidpunkt T1124 Informationslämnarens identitet, GLN T0008 Köparens identitet, GLN T1115 Tillverkarens identitet, GLN T4122 Produktionsanläggningens identitet, GLN T4087 Konsumentkontaktens identitet, GLN T5046 Livsmedelsföretagets kontaktnamn T5045 Livsmedelsföretagets kontaktadress T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN T3752 Varumärkesägarens namn T0004 Första giltighetsdatum T4008 Senaste ändringstidpunkt T4009 Publiceringsdatum Villkor/regler för försäljning T4131 Villkor för försäljning till konsument, kod T4132 Rabatt olaglig, indikator T2229 Garantilöptid (91)

4 Artikelidentitet T0154 Artikelns identitet, GTIN T0172 Leverantörens artikelnummer T4039 Nordiskt varunummer T0018 Artikelbenämning T0143 Varumärke T2230 Undervarumärke T3337 Hyllkants/kvittotext T3338 Förpackningsstorlek, text T3302 Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod T0057 Ersatta artikelns identitet, GTIN T4011 Målmarknadsområde, kod T4013 Variantgrundande artikel, GTIN T4127 Ombudets namn T4128 Ombudets identitet, GLN Artikelnivå T4010 Artikelnivå, kod T4012 Basnivå, indikator Produktklass T0280 Produktklass, kod Produktklassegenskaper T0281 Produktegenskapstyp, kod T0282 Produktegenskap, kod Artikelstatus T3495 Artikelavisering, kod T4037 Konsumentartikel, indikator T0017 Beställningsbar artikel, indikator T4038 Logistisk enhet, indikator T4014 Fakturerbar enhet, indikator T2227 Artikel tillgänglig för slutkund, tidpunkt T3742 Första leveransdatum T4119 Tjänst, indikator T4120 Säsongsvara, indikator T4121 Säsong, kod (91)

5 T4150 Engångsköp, indikator T4727 Tillgänglighetstidpunkt Livscykelslut T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt T4015 Slutdatum för utgående artikel Artikelegenskaper T2208 Alkoholhalt, volymprocent T4144 Farliga delar löstagbara, indikator T2522 Uppfyller RoHS, indikator T2248 Innehåller polyvinylkorid (PVC), indikator T3746 Produktbeskrivning T2235 Användningsinstruktioner T5036 Ingrediensförteckning för icke livsmedel Batteriinformation T4145 Batterityp, kod T4147 Batterivikt T4750 Antal inbyggda batterier Länk till extern information T2231 Informationstyp, kod T2232 Innehållsbeskrivning T2238 Filformat T2233 Filnamn T3405 Länk Färg T2241 Färgsystem, kod T2242 Färg, kod T2243 Färg, text Kravspecifikation T5039 Referens till kravspecifikation, text T5040 Ansvarig för kravspecifikation, text T5041 Typ av licens eller tillstånd, text T5042 Startdatum för licens eller tillstånd Förpackning T0189 Förpackningsavgift betald, indikator (91)

6 T0137 Förpacknings-/kollityp, kod T4124 Förpackningsfunktion, kod T2244 Palltyp, kod T2207 Exponeringsenhet, indikator T0277 Returemballage, indikator Pant T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod T4149 Pantsystemets region, kod T4125 Antal ingående returnerbara enheter Förpackningsmaterial T1188 Förpackningsmaterial, kod T1189 Förpackningsmaterialets vikt T4016 Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial, kod Mått T0186 Variabelmåttvara, indikator T4017 Artikelns bredd T4019 Artikelns höjd T4018 Artikelns djup T4042 Artikelns hyllbredd T4020 Artikelns bruttovikt T0190 Artikelns emballagevikt T3379 Artikelns lavhöjd T0147 Jämförmängd färdigvara, värde T0312 Måttenhet för jämförmängd T0145 Typ av jämförelse, kod Nettoinnehåll T0082 Förpackningens innehåll, värde T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll Staplingsegenskaper T3378 Staplingshöjd T2236 Staplingsriktning, kod T2237 Staplingstyp, kod Förvaring och hantering T0167 Total hållbarhet (91)

7 T0185 Minimum hållbarhet T3362 Format för datummärkning, kod T0162 Maximum förvaringstemperatur T0164 Minimum förvaringstemperatur T4129 Maximum transporttemperatur T4130 Minimum transporttemperatur T4040 Obruten kylkedja, indikator T0166 Maximum förvaringsfuktighet T0165 Minimum förvaringsfuktighet T2521 Hållbarhet efter öppning T0191 Antal i bredd T4021 Antal ingående lav T0160 Antal per lav T2239 Oregelbundet packmönster, indikator T0157 Tryckkänslighet T4139 Riskfras, kod T4155 Kodlisteutgivare för riskfras T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS, kod T5044 Signalord enligt GHS, kod Faroangivelse T5047 Faroangivelse, kod T5048 Faroangivelse, text Skyddsangivelse T5049 Skyddsangivelse, kod T5050 Skyddsangivelse, text Farligt gods T0263 Klass för farligt gods, kod T3743 Klassificering av farligt gods, kod T0264 Förpackningsgrupp för farligt gods, kod T4023 Flampunkt T0169 UN-nummer T4022 Klassificeringssystem, kod T4026 Officiell transportbenämning T4027 Ospecificerad transportbenämning T4140 Farligt gods begränsad mängd, kod (91)

8 T4141 Farligt gods, övrig information T4142 Farligt gods särbestämmelser, kod T3741 Tunnelrestriktion ADR, kod T3744 Transportkategori, kod Varningsetiketter T4143 Varningsetikett för farligt gods T4751 Sekvensnummer för varningsetikett Ursprung T0168 Tillverkningsland T5038 Ursprungsdeklaration Märkning T0187 Streckkodstyp, kod T4028 Allergi/dietmärkning, kod T4029 Miljömärkning, kod T4030 Etisk handelsmärkning, kod T4031 Fritt från-märkning, kod T2520 Hygienmärkning, kod T1190 Prismärkning på förpackning, indikator T4154 Pris på artikel T3751 Valuta för pris på artikel T4032 Typ av utgångsdatum, kod T5037 Övrig märkning, kod Maskinellt läsbar märkning T3747 Maskinellt läsbar märkning, kod T3748 Typ av maskinellt läsbar information, kod T3749 Databärartyp, kod Skatt och bidrag T0194 Skattetyp, kod T0195 Skattesats T4033 Skattemyndighet, kod T2211 EU-subvention, kategori Förpackningshierarki T4034 Antal olika ingående artikelnummer T4035 Totalt antal inneliggande artiklar (91)

9 Artikelhierarki T2045 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN T3361 Antalet inneliggande artiklar Livsmedelsbilaga Marknadsföringsinformation T4193 Näringspåstående, text T4090 Hälsopåstående, text T4091 Serveringsförslag, text Innehåll/mått T4092 Antal portioner T4036 Antal minsta enheter i förpackningen T4093 Maximala antalet minsta enheter i förpackningen Ingrediensinformation T4088 Ingrediensförteckning Näringsinformation T4069 Tillagningsstatus, kod T4070 Typ av intagsrekommendation T4071 Portionsstorlek T4072 Basmängd för näringsdeklaration T5100 Måttenhet för basmängd Näringsdeklaration T4073 Näringsämne, kod T4074 Näringsämnesmängd, värde T5101 Måttenhet för näringsämnesmängd T4075 Måttprecision T4076 Andel av dagsintag Allergeninformation T4077 Allergenpåstående Allergenspecifikation T4078 Allergentyp, kod T4079 Innehållsnivå, kod T4080 Allergenmyndighet T4081 Allergenregelverk Diettyp (91)

10 T4066 Diettyp, kod Tillagningsinformation T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod Tillagningsinformation för användaren T4082 Tillagningssätt, kod T4083 Tillagningsanvisning T4136 Övre optimal förtäringstemperatur T4137 Nedre optimal förtäringstemperatur Utbytesinformation T4084 Typ av utbyte, kod T4085 Utbytesvariation T4086 Utbyte, värde T5102 Måttenhet för utbyte Variantinformation T5043 Slutdatum för variant Särskilda tillämpningar för Artikelinformation Hyllkantsetiketter Hyllkants/kvittotext Jämförpris Exempel jämförpris Artikelbenämning och hyllkants/kvittotext för fisk Artikelinformation för bake-off bröd som ska gräddas i butik Artikelinformation för artiklar med varierande vikt Artikelinformation för böcker eller ljudböcker Artikelhierarkier Exempel på artikelhierarkier för lösviktsvaror Exempel på artikelhierarki för expopall Exempel på artikelhierarki för bryggeripall Säsongsvaror Förpackning och pant för Svenska retursystems pallar Förpackningsmaterial Varför förpackningsmaterial behöver anges Så anges förpackningsmaterial i Artikelinformationen (91)

11 Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen (91)

12 Inledning För att handelsflödet ska fungera effektivt är det viktigt att säljare och köpare har samma och korrekt information om artiklarnas egenskaper, till exempel mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet. Informationen sänds elektroniskt vilket gör informationsflödet effektivare. Genom att ta emot Artikelinformation i förväg kan köparen förbereda plats i lager, hyllplats och system. Då kan logistiken optimeras och hanteringen av den fysiska artikeln går snabbare och enklare. Det är viktigt att informationen som sänds är korrekt och stämmer överens med den verkliga artikeln. Eftersom köparen i förväg ställer in sina system och logistikrutiner, kan kostnaden vara stor om artikeln inte stämmer överens med tidigare insänd information. Tänk på att det är leverantörens ansvar att Artikelinformationen är rätt. Denna handledning är en beskrivning av den svenska tillämpningen av GS1s Artikelinformation och Livsmedelsbilaga. Handledningen är framför allt avsedd för leverantörer som ska sända Artikelinformation till sina mottagare. Innehållet ger rätt kunskap och tillräcklig förståelse för att kunna fylla i Artikelinformation på rätt sätt. Delar av innehållet i dokumentet är även avsedd för systemutvecklare och mottagare av Artikelinformation. Systemutvecklare och mottagare behöver även läsa affärsdokumentspecifikationen för Artikelinformation för att få fullständig information. Figur 1 Bilden visar en översikt över innehållet i Artikelinformationen. Figur 2 Bilden visar en översikt över innehållet i Livsmedelsbilagan. 12(91)

13 Nyttan med Artikelinformation för butiken För att butikerna ska kunna göra en hyllplanering måste de i förväg få veta konsumentartiklarnas mått. Det är viktigt att leverantören sänder rätt mått, annars finns det risk att artiklarna inte får plats på hyllan. Butiken behöver även veta hur artiklarna ska förvaras och hanteras. En artikel som ska förvaras i frys får till exempel inte bli stående i rumstemperatur. Nyttan med Artikelinformation för konsumenten Det blir allt vanligare att konsumenter söker information om artiklar via sin dator, smartphone eller surfplatta. Det ställer högre krav på att det finns korrekt Artikelinformation och Livsmedelsinformation. Enligt livsmedelslagstiftningen måste dessutom konsumenten ha tillgång till samma information om ett livsmedel i samband med köp, oavsett om det sker i en fysisk butik eller i en online-butik. Text till både hyllkantsetiketter och kvitton hämtas från Artikelinformationen. Med hjälp av hyllkantsetiketten kan konsumenten jämföra priser mellan olika varumärken och förpackningsstorlekar. Om informationen, till exempel jämförpriset, är fel kan det leda till att konsumenten väljer en annan artikel. Nyttan med Artikelinformation vid beställning, transport och förvaring Vid beställning, transport och förvaring är det viktigt att Artikelinformationen stämmer överens med den verkliga artikeln. För beställningsbara artiklar används Artikelinformation bland annat: För att beställa - När en artikel ska beställas behöver köparen veta hur många konsumentartiklar som ingår i den beställningsbara artikeln. Om leverantören har skrivit in fel antal i Artikelinformationen leder det till att fel antal beställs. Det kan ge tomma hyllor eller att för mycket beställs. För att optimera packning i rullburar - Artikelns mått används bland annat för att planera hur artiklarna ska packas i rullburar. Om fel mått är angivet kan det leda till att artikeln inte får plats i rullburen. För att planera transportkapacitet - Planering av transporter sköts ofta automatiskt av ett system där det finns begränsningar på hur mycket lasten får väga. Om fel vikt på en beställningsbar artikel har fyllts i så kan det leda till att transportbilarna blir halvtomma eller lastas för tungt. För logistiska enheter används Artikelinformation bland annat: För att hitta rätt förvaringsplats - Den logistiska enhetens mått används för att planera var godset ska placeras i lagret. Om den logistiska enheten, till exempel pallen, är högre än hyllplatsen går den inte in och stoppar flödet in i lagret. Godset näst på tur kan behöva förvaras i frys, men förstörs på grund av att det inte kommer in i lagret. I Artikelinformationen beskrivs även vilken temperaturzon artikeln är hållbar i, så att köparen vet om godset ska förvaras i frys eller rumstemperatur. För att optimera beställningskvantiteter - Köparen behöver veta hur många artiklar som ryms på den logistiska enheten för att kunna optimera beställningen och till exempel beställa en hel pall. 13(91)

14 Grundläggande begrepp I detta avsnitt definieras de grundläggande begreppen för Artikelinformationen n. De grundläggande begreppen är mycket viktiga för förståelsen av resten av innehållet i detta dokument. GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number) De företag som sänder eller tar emot Artikelinformation behöver identifiera sig på ett entydigt sätt. Det gör att informationen alltid sänds till rätt mottagare och mottagaren vet säkert vem informationen kommer ifrån. GS1-lokaliseringsnummer, eller GLN, används över hela världen för att unikt identifiera företag. GLN fungerar som en länk till företagsinformation som företagsnamn, adress och telefonnummer. Läs mer om GLN på GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade item Number) GS1-artikelnummer, eller GTIN, används för att ge varje artikel ett unikt nummer. Det gör att två artiklar inte kan förväxlas med varandra. GTIN fungerar även som en länk till rätt Artikelinformation. Det är mycket viktigt att rätt GTIN anges. Tänk på att en enda felskriven siffra kan leda till att Artikelinformationen kopplas ihop med fel artikel. GTIN ska alltid ha 14 siffror i Artikelinformationen. Om ett GTIN har färre siffror än 14 ska artikelnumret fyllas ut med nollor i början av numret. När leverantören numrerar sina artiklar med ett GTIN förenklar det vid beställning och för att ta fram till exempel försäljningsstatistik eftersom varje artikel har ett unikt artikelnummer. Läs mer om GTIN på GTIN-regler Det är viktigt att Artikelinformationen alltid är rätt och aktuell samt att leverantören och köparen har samma information. Om artikeln förändras ska därför även Artikelinformationen ändras. Vissa förändringar leder till att artikeln måste få ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer) medan andra ändringar är tillåtna utan att GTIN byts ut. GS1 har regler för vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Exempel på förändringar som leder till att artikeln måste få ett nytt GTIN: Ändring av varumärke. Ändring av förpackningens mått. Ändring av innehållets volym eller vikt. Ändring av artikelns sammansättning som kan ha betydelse för konsumenten. Observera att dessa exempel är minimikrav och att det i vissa sammanhang kan finnas striktare regler. Läs mer om GS1s GTIN-regler på 14(91)

15 Ändring av varumärke Om varumärket för en artikel ändras måste artikeln få ett nytt GTIN. Förändringen påverkar konsumenten eftersom varumärket skrivs ut på hyllkantsetiketten. Om artikeln inte skulle få ett nytt GTIN är det inte säkert att hyllkantsetiketten skulle bytas ut till en etikett med det nya varumärket. Om varumärket är fel på etiketten kan det leda till konsumenten inte hittar rätt artikel i butikshyllan. Figur 3 Om varumärket för en artikel ändras måste artikeln få ett nytt GTIN. Ändring av förpackningens mått En artikels yttermått får ändras med högst 20 %, utan att artikeln behöver få ett nytt GTIN. Om artikelns yttermått skulle ändras med mer än 20 %, utan att GTIN ändras, kan det leda till att köparna inte har de rätta måtten i sina lager- och logistiksystem. Då finns det risk för att artikeln inte får plats under transporten, på hyllan i lagret eller i butiken. Ändring av innehållets volym eller vikt När innehållets volym eller vikt ändras måste artikeln få ett nytt GTIN. Om artikeln inte får ett nytt GTIN är det inte säkert att det går att skilja på den gamla och den nya artikeln. I butiken kan det leda till att fel jämförpris står på hyllkantsetiketten. Figur 4 När innehållets volym eller vikt ändras måste artikeln få ett nytt GTIN. 15(91)

16 Ändring av antalet inneliggande artiklar För att kunna skilja på artiklar med olika antal ingående artiklar krävs olika GTIN. Det innebär att om antalet inneliggande artiklar ändras måste artikeln få ett nytt GTIN. Exempel: En låda innehåller 6 schampoflaskor. Om antalet flaskor ändras till 8 stycken måste lådan få ett nytt GTIN för att kunna skilja de olika lådorna åt i lagret och vid beställning. Figur 5 Om antalet inneliggande artiklar ändras måste artikeln få ett nytt GTIN. Ändring av artikelns sammansättning Om en artikels sammansättning ändras från till exempel glutenfri till att innehålla gluten påverkar ändringen konsumenter som är glutenintoleranta. Det innebär att om en artikels sammansättning ändras, det vill säga om ingredienser läggs till eller tas bort, måste artikeln få ett nytt GTIN. Figur 6 Om en artikels sammansättning ändras, till exempel om ingredienser läggs till eller tas bort, måste artikeln få ett nytt GTIN. 16(91)

17 Artikelnivå De artiklar som köparen behöver få information om delas in i tre olika nivåer: basnivå mellannivå toppnivå. Varje artikel på de olika nivåerna får ett GTIN. Artikelinformation sänds för vart och ett av dessa GTIN, eftersom de har olika egenskaper, som till exempel olika mått. Med hjälp av artikelnivåerna blir det enkelt att beskriva en artikelhierarki, till exempel vilka konsumentartiklar som ingår i en ytterförpackning eller vilka ytterförpackningar som finns på en pall. Basnivå Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras med GTIN (barn). En artikel på basnivå ingår alltid i en annan artikel (förälder), som kan vara på mellannivå eller toppnivå. Exempel på en artikel på basnivå är en flaska mineralvatten eller shampoo eller en hink för storhushåll. Figur 7 Exempel på artiklar på basnivå. En artikelhierarki kan innehålla flera artiklar på basnivå, till exempel om det rör sig om en sampackad artikel som innehåller olika varor, eller om hierarkin beskriver en blandad expoenhet. Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder). En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå. Observera att det kan finnas flera mellannivåer i en artikelhierarki. Exempel på en artikel på mellannivå är en låda med 6 shampooflaskor, en 6-pack mineralvatten, eller en låda innehållande 4 stycken 6-pack mineralvatten. 17(91)

18 Figur 8 Exempel på artiklar på mellannivå. Mellannivån används inte alltid, till exempel när artikeln på basnivå är stor. Ett exempel är påsar med grillkol som ställs ut på pall direkt i butik. Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Exempel på en artikel på toppnivå är en pall med lådor med schampoflaskor eller mineralvatten. Figur 9 Exempel på artikel på toppnivå. Sammanfattning Om hierarkin endast innehåller en artikelnivå (till exempel en tvättmaskin) innehåller hierarkin endast en artikel på basnivå. Om hierarkin innehåller två nivåer innehåller den en artikel på basnivå och en artikel på toppnivå, även om den högsta nivån inte är en pall eller motsvarande. Om hierarkin innehåller tre eller fler nivåer innehåller den en artikel på basnivå, en artikel på toppnivå och en eller fler artiklar på mellannivå. 18(91)

19 Exempel 1. Artikelhierarki Figur 10 Exempel på artikelhierarki med en basnivå, en mellannivå och en toppnivå. Exempel 2. Artikelhierarki Figur 11 Exempel på artikelhierarki med en basnivå, två mellannivåer och en toppnivå. 19(91)

20 Artikelstatus En artikel kan ha ett antal egenskaper knutna till hur den är avsedd att säljas och distribueras mellan de olika leden i varuförsörjningskedjan. Varje artikel kan ha egenskapen att vara en konsumentartikel, en beställningsbar artikel, eller en logistisk enhet. Konsumentartikel En konsumentartikel är en artikel avsedd att säljas till en konsument via en utgångskassa i butik. Figur 12 Exempel på konsumentartiklar. Beställningsbar artikel En beställningsbar artikel är en artikel som beställs från leverantören av grossist, butik eller motsvarande. Varje artikelhierarki innehåller en beställningsbar artikel. I vissa undantagsfall kan det förekomma flera beställningsbara artiklar i samma artikelhierarki. Figur 13 Exempel på beställningsbara artiklar. Logistisk enhet En logistisk enhet är den artikel, vanligtvis en pall, som fysiskt levereras från leverantör till kund. Det finns alltid minst en artikel som är en logistisk enhet i en artikelhierarki. Vanligen är artikeln på toppnivå logistisk enhet, men om artikelhierarkin endast består av en basnivå är basnivån den logistiska enheten. 20(91)

21 Sammanfattning Observera att samma artikel kan ha flera av dessa egenskaper: En artikel som är en konsumentartikel kan även vara beställningsbar (för fysiskt stora konsumentartiklar saknas ibland artikel på mellannivå). En beställningsbar artikel kan även vara en logistisk enhet (till exempel en exponeringspall). Figur 14 Exempel på en logistisk enhet. Exempel 1. Artikelstatus Figur 15 Artikelstatus för en hierarki som består av en konsumentartikel, en beställningsbar artikel och en logistisk enhet. 21(91)

22 Exempel 2. Artikelstatus Figur 16 Artikelstatus för en hierarki som består av en konsumentartikel, en konsumentartikel som samtidigt är en beställningsbar artikel, en beställningsbar artikel och en logistisk enhet. Exempel 3. Artikelstatus en expopall med kattmat Figur 17 Artikelstatus för en hierarki som består av en konsumentartikel och en beställningsbar artikel som samtidigt är en logistisk enhet. 22(91)

23 Exempel 4. Artikelstatus en pall med hinkar med tzatziki Figur 18 Artikelstatus för en hierarki som består av en beställningsbar artikel och en logistisk enhet. 23(91)

24 Artikelhierarki I Artikelinformationen beskrivs en hel artikelhierarki. Det innebär att varje ingående artikel på bas-, mellan- och toppnivå, samt relationen mellan artiklarna, beskrivs. För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges. Artikelhierarki, exempel 1 En ytterförpackning består av 3 olika typer av korvar: Salami (GTIN 1), 2 st Bratwurst (GTIN 2), 4 st Grillare (GTIN 3), 3 st Figur 19 B För ytterförpackningen beskrivs artikelhierarkin på följande sätt i grupperna Förpackningshierarki och Artikelhierarki: Förpackningshierarki o T4034 Antal olika ingående artikelnummer = 3 (GTIN 1 + GTIN 2 + GTIN 3) o T4035 Totalt antal inneliggande förpackningar = 9 ( ) Artikelhierarki o T2045 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 1 T3361 Antalet inneliggande förpackningar = 2 o T2045 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 2 T3361 Antalet inneliggande förpackningar = 4 o T2045 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 3 T3361 Antalet inneliggande förpackningar = 3 24(91)

25 Artikelhierarki, exempel 2 En låda innehåller 6 st limflaskor (GTIN 1). För den sortrena lådan beskrivs artikelhierarkin på följande sätt: Förpackningshierarki o T4034 Antal olika ingående artikelnummer = 1 T4035 Totalt antal inneliggande förpackningar = 6 Artikelhierarki o T2045 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN = GTIN 1 T3361 Antalet inneliggande förpackningar = 6 Figur 20 En låda innehåller 6 st limflaskor. 25(91)

26 Mätregler När en artikels mått, som höjd, bredd eller djup, ska mätas är det viktigt att mätreglerna följs. Reglerna är till för att alla ska mäta på samma sätt så att det inte uppstår missförstånd. Om konsumentartikelns mått är fel kan det leda till att artikeln inte får plats på hyllan. Om den logistiska enhetens mått är fel kan det leda till att den inte får plats på lagerplatsen. När måtten i Artikelinformationen däremot stämmer överens med den verkliga artikelns mått, är det möjligt att göra en korrekt hyllplanering. Dessutom går det att planera en transport så att allt får plats och lastbilens kapacitet utnyttjas optimalt. Det är alltid artikelns yttermått som ska mätas eftersom det är yttermåtten som behövs för hyllplanering och vid transport. Om istället innermåtten används kan det leda till att mottagarens hyllplanering inte kommer att fungera eller att artikeln inte får plats på lagerplatsen. Nedan beskrivs generella mätregler för konsument- respektive icke-konsumentartiklar. Mätregler för konsumentartiklar I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för att mäta en konsumentartikel. 1. Bestäm artikelns framsida Artikelns framsida är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten, det vill säga den sida som är märkt med till exempel artikelbenämning och/eller varumärket. Figur 21 Framsidan är den sida med störst yta som också används för att sälja artikeln till konsumenten. Om en artikel har mer än en möjlig framsida är det den högsta sidan, som är artikelns framsida. Ett exempel på denna typ av förpackning är en artikel som kan stå både horisontellt och vertikalt på en hylla, och som har minst två sidor med lika stora ytor som används för att sälja artikeln. 26(91)

27 Figur 22 Om en artikel har mer än en möjlig framsida är det den högsta sidan, som är artikelns framsida. 2. Orientera artikeln för att bestämma höjd, bredd och djup Artikeln ska orienteras så att konsumentinformation, till exempel artikelns innehåll, kan läsas horisontellt. Observera att artikelbenämning, varumärken eller logotyper inte alltid trycks horisontellt eller vertikalt på förpackningen. När artikeln är orienterad kan höjd, bredd, och djup bestämmas. När artikelns framsida betraktas är: Höjd - från undersidan till översidan Bredd - från vänster till höger Djup - från framsidan till baksidan Figur 23 När artikeln är orienterad så att konsumentinformation kan läsas horisontellt kan artikelns höjd, bredd, och djup bestämmas. Eftersom höjd, bredd och djup för konsumentartiklar definieras utifrån den sida som ska visas mot konsumenten spelar det ingen roll om artikeln placeras på en hylla, i ett skåp eller i en box. 27(91)

28 Figur 24 Höjd, bredd och djup för konsumentartiklar definieras utifrån den sida som ska visas mot konsumenten, oavsett om artikeln placeras på en hylla, i ett skåp eller i en box Figur 25 Smörpaketets lock definieras som artikelns framsida eftersom varumärket är störst på denna sida. 28(91)

29 3. Mät artikelns höjd, bredd och djup När artikelns höjd, bredd och djup är definierade kan dimensionerna mätas. Det största måttet ska alltid mätas, det vill säga utstående delar, som till exempel kapsyler, lock och gratisprodukter, ska alltid inkluderas i mätningen. Figur 26 Mät alltid det största måttet. 29(91)

30 Mätregler för icke-konsumentartiklar Det finns två olika sätt att bestämma en icke-konsumentartikels höjd, bredd och djup: Alternativ 1 - Bestäm artikelns naturliga bas Om det finns tryckta texter, pilar eller liknande som visar vad som är artikelns naturliga bas och översida ska den naturliga basen användas för att bestämma artikelns höjd, bredd och djup: Höjd - från naturlig bas till översida Bredd - den naturliga basens kortaste sida Djup - den naturliga basens längsta sida Figur 27 Om det finns tryckta texter, pilar eller liknande som visar vad som är artikelns naturliga bas och översida ska den naturliga basen användas för att bestämma artikelns höjd, bredd och djup. 30(91)

31 Alternativ 2 - Det är inte uppenbart vilken sida som är artikelns naturliga bas Om förpackningen inte är märkt med tryckta texter, pilar eller liknande som visar vad som är artikelns naturliga bas eller översida, och det inte är uppenbart vilken sida som är artikelns naturliga bas, definieras den naturliga basen av förpackningens bredd och djup. Då gäller: Höjd det minsta måttet Bredd det näst största måttet Djup det största måttet Figur 28 Om det inte är uppenbart vilken sida som är artikelns naturliga bas, definieras den naturliga basen av förpackningens bredd och djup. Mät höjd, bredd och djup När artikelns höjd, bredd och djup är definierade kan dimensionerna mätas. Tänk på att det alltid är det största måttet för respektive dimension som ska mätas. Det är viktigt att mäta artikeln när den står fritt och inte är staplad. Den måste även vara i ett gott skick och oskadad, det vill säga inte fuktig eller trasig. Observera att artiklar som är både konsumentartikel och beställningsbar artikel mäts enligt reglerna för konsumentartiklar. 31(91)

32 Exponeringsenheter, krympfilmade artiklar och brickor Exponeringsenheter mäts på samma sätt som för andra icke-konsumentartiklar, oavsett om exponeringsenheten har en öppen eller avrivbar översida. Konsumentartiklar kan packas tillsammans med krympfilm eller tillsammans på en bricka för att kunna transporteras. Krympfilmade förpackningar och brickor mäts på samma sätt som andra ickekonsumentartiklar. Figur 29 Exponeringsenheter mäts på samma sätt som för andra icke-konsumentartiklar. Mer information Mätregler för samtliga förpackningstyper finns i den globala standarden GDSN Package Measurement Rules på De delar som beskriver mätregler för förpackade konsument- och icke-konsumentartiklar är översatta till svenska i GDSNs mätregler för förpackningar på 32(91)

33 Artikelinformation termer Här beskrivs samtliga termer i Artikelinformationen. Termerna är grupperade i klasser som i sin tur är ordnade i en hierarkisk struktur. Varje term beskrivs av ett termnummer, till exempel T0153, ett termnamn, till exempel Dokumentstatus, kod, en definition och i vissa fall ytterligare beskrivningar. För vissa termer finns ett exempelvärde angivet. Dessa exempel ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel. Figur 30 Artikelinformationen byggs upp av ett antal klasser i en hierarkisk struktur. Artikelinformation, dokument Klassen används för att ange Artikelinformation för en hel artikelhierarki. T0153 Dokumentstatus, kod Definition Kod som anger om informationen är ett tillägg, borttag eller en korrigering. Koden anger om Artikelinformationen gäller ny artikel, raderad artikel, ändrad artikel eller korrigering av Artikelinformation. Observera att dokumentstatusen gäller hela artikelhierarkin. Ny: Används när en eller flera artiklar i artikelhierarkin är nya och introduceras för första gången. Används även när artikeln på toppnivå är ny och artiklarna på mellan- och basnivå är oförändrade. Radering: Används när informationslämnaren raderar Artikelinformationen i sitt system, för att även köparen ska radera motsvarande information. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. Får endast användas om köparen i ett tidigare meddelande från leverantören fått information om att artikeln utgår (anges i T4015, Slutdatum för utgående artikel). 33(91)

34 Ändring: Används när en eller flera artiklar i hierarkin ändrats, men ingen artikel har korrigerats. Ändringen kräver inte att artikeln ges ett nytt GTIN, enligt GS1s GTIN-regler. Ett exempel på en sådan ändring är att artikelns förvaringstemperatur ändras. Korrigering: Används när en eller flera artiklars Artikelinformation har korrigerats. Korrigering innebär att tidigare insänd information är felaktig och korrigeras, utan att artikeln ändras, exempelvis korrigering av stavfel i artikelbenämning. Kodning ska alltid ske i förhållande till tidigare insänd information om artikeln som är godkänd av Validoo Item. Om exempelvis Artikelinformation med ny artikel avvisas i Validoo Item ska Artikelinformation korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande ny artikel. Artikelinformation Klassen upprepas för varje artikel som ingår i artikelhierarkin. Artikelinformationshuvud Klassen används för att ange övergripande information om artikeln. T0151 Utfärdandetidpunkt Definition Datum och tidpunkt när affärsdokumentet skapades. Exempel Datum och tidpunkt när informationslämnaren skapade Artikelinformationen T15:17:20 T1124 Informationslämnarens identitet, GLN Definition Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som har skapat affärsdokumentet. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Informationslämnaren är den part som skapar, ändrar, underhåller och ansvarar för Artikelinformationen. Artikelinformationen bör därför inte ändras av andra parter. T0008 Köparens identitet, GLN Definition Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Om en eller flera köpare anges, så sänds Artikelinformationen vidare till endast dessa köpare, under förutsättning att dessa köpare har begärt att få informationen. Om ingen köpare anges, så sänds Artikelinformationen vidare till alla anslutna köpare som har begärt att få informationen. 34(91)

35 T1115 Tillverkarens identitet, GLN Definition Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som tillverkar produkterna. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används främst för artiklar som tillhör köparens egna varumärken. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. T4122 Produktionsanläggningens identitet, GLN Definition Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den anläggning där artikeln har tillverkats. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen får endast anges om även "T1115 Tillverkarens identitet, GLN" anges. T4087 Konsumentkontaktens identitet, GLN Definition Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för kundcenter som konsumenten kan kontakta för denna produkt. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Med hjälp av GLN kan kontaktinformation slås upp via GS1s nummerupplysning. T5046 Livsmedelsföretagets kontaktnamn Definition Namnet på det företag som kan ge ytterligare information om artikeln. Termen används endast för livsmedel. Ange samma namn som är angivet på förpackningen. Livsmedelsföretagets kontaktnamn kan vara samma som varumärkesägaren och/eller tillverkaren, men det kan även vara namnet på den part som har rätt att distribuera eller importera artikeln T5045 Livsmedelsföretagets kontaktadress Definition Adressen till det livsmedelsföretag som kan ge ytterligare information om artikeln. Termen används endast för livsmedel. Kontaktadressen kan vara en fysisk adress eller annan kontaktuppgift. Ange samma adress som är angiven på förpackningen. Ange den adress som gäller för den svenska marknaden om förpackningen är märkt med flera adresser som är avsedda för olika målmarknader. T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN Definition Identitet för varumärkesägaren enligt GS1s identifieringssystem. GLN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varumärkesägaren kan, men behöver inte, vara samma part som informationslämnaren. Termen ska användas när det är köparen som äger varumärket. 35(91)

36 T3752 Varumärkesägarens namn Definition Namn för part som äger artikelns varumärke. Termen används endast om, och ska användas, om "T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN" används. T0004 Första giltighetsdatum Definition Datum från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla. Exempel Datum från vilket Artikelinformationen för denna artikel börjar gälla. Kan användas för ny artikel eller för att markera en ändring i informationen för en befintlig artikel. Datumet anger i det senare fallet tidpunkten för när ändringarna träder i kraft. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. T4008 Senaste ändringstidpunkt Definition Datum och tidpunkt när Artikelinformationen senast ändrades i informationslämnarens system. Exempel När termen används möjliggör det versionskontroll. Tidpunkten får inte vara en tidpunkt i framtiden. Observera att senaste ändringstidpunkt kan vara olika tidpunkter för olika artiklar i en artikelhierarki T09:10:15 T4009 Publiceringsdatum Definition Datum när Artikelinformationen sänds vidare till avsedd mottagare. Exempel Om publiceringsdatumet är dagens datum, eller är ett datum som har passerat, sänds informationen vidare till avsedd mottagare. Om publiceringsdatumet är ett datum i framtiden sänds inte informationen vidare till avsedd mottagare förrän detta datum nås. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. Villkor/regler för försäljning Klassen kan användas för att ange villkor som gäller vid försäljning av artikeln. T4131 Villkor för försäljning till konsument, kod Definition Kod som anger villkor för hur artikeln får säljas till konsument. Ett villkor kan till exempel vara att ett recept krävs. anges enligt kodlista T4131, se 36(91)

37 T4132 Rabatt olaglig, indikator Definition Kod som anger om det är olagligt att rabattera artikeln på aktuell målmarknad eller ej. true - artikeln är olaglig att rabattera på aktuell målmarknad false - artikeln får rabatteras T2229 Garantilöptid Definition Den tidsperiod som garantin är giltig. Exempel 48 Löptiden anges i antal månader. Artikelidentitet Klassen används för att ange information som identifierar artikeln, såsom artikelnummer, artikelbenämning, varumärke, hyllkants-/kvittotext samt artikelns hierarkiska nivå. T0154 Artikelns identitet, GTIN Definition Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem. GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för beställningar och statistik. GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på T0172 Leverantörens artikelnummer Definition Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringssystem. Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Termen får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör. Rekommenderad längd för leverantörens artikelnummer är max 10 tecken, men om leverantören har behov av att ange ett längre artikelnummer (upp till 14 tecken) ska leverantören kontrollera med köparen om den kan ta emot informationen. T4039 Nordiskt varunummer Definition Artikelns nummer enligt nordiskt numreringssystem för läkemedel. Termen används endast för läkemedel. Alla marknadsförda läkemedel i Sverige måste ha ett nordiskt varunummer på förpackningen. Det nordiska varunumret är en sexsiffrig kod som är unik för en viss förpackning. Syftet är att förpackningen ska kunna identifieras i alla led i distributionskedjan, från företagen till partidistributörer, apotek och myndigheter. På Läkemedelsindustriföreningens hemsida, finns mer information. 37(91)

38 T0018 Artikelbenämning Definition Benämningen för artikeln. Exempel Artikelbenämningen får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna användas som ett sökbegrepp och för att identifiera artikeln i en online-butik. Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor. Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g T0143 Varumärke Definition Artikelns varumärke. Varumärke används internt och på butikens hyllkantsetikett som information till kund. Om artikeln består av flera olika artiklar med olika varumärken, anges valfritt ingående varumärke. Varumärke får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1- artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på T2230 Undervarumärke Definition Varumärkets andra, lägre nivå. Termen används när varumärket har flera nivåer. T3337 Hyllkants/kvittotext Definition Text att skriva ut på hyllkantsetikett och kvitto-korttext som information till konsument. Beskrivnin g Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik. Hyllkants/kvittotexten ska i första hand vara exakt samma text som förpackningen är märkt med, men får inte innehålla varumärke eller storlek. Om det finns flera varianter som leverantören vill särskilja ska det som särskiljer varianterna åt placeras sist i texten. Ange informationen på svenska. Exempel: Chorizo grovkornig Termens innehåll ska motsvara "T0018 Artikelbenämning" men vara begränsat till 18 tecken. Om texten på förpackningen innehåller fler än 18 tecken måste texten förkortas. Orden ska förkortas så att texten fortfarande stämmer överens med texten på förpackningen och så att texten inte kan missförstås. Exempel: Yoghurt blåb/jordg. Texten på hyllkantsetiketten i butik sätts samman av: T0143 Varumärke T3337 Hyllkants/kvittotext T3338 Förpackningsstorlek, text 38(91)

39 Figur 31 Texten på hyllkantsetiketten i butik sätts samman av T0143 Varumärke, T3337 Hyllkants/kvittotext och T3338 Förpackningsstorlek, text. Följande skrivregler gäller för hyllkants/kvittotext och "T3338 Förpackningsstorlek, text": Nedanstående tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar: - Komma (,) - Punkt (.) - Semikolon (;) Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser. Ex: 2.8% Tecknet / anges som skiljetecken mellan liknande egenskaper, t.ex. färger och smaker. Ex: VIT/GRÖN, JORDGUBB/SMULTRON Vid multipack registreras antal följt av bokstaven p. Ex: 4P Vid angivelse av antal portioner produkten ger registreras antal portioner följt av PORT. Ex: 12 PORT * Tillbehör anges ej som en produktegenskap utan som en del av produkten. Ex: PLÄTTAR M SYLT, OLIV M ANSJOVIS T3338 Förpackningsstorlek, text Definition Text som anger förpackningens storlek. Termen används för att ange en storlek som ska användas för att identifiera artikeln, till exempel 500G, 1200W, 1.5L. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik. Undantag finns för vissa typer av artiklar, t ex mindre artiklar inom kosmetik. Ange informationen på svenska. Se skrivregler under T3337 Hyllkants/kvittotext. 39(91)

40 T3302 Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod Definition Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod. Termen används när köparen ska förtulla artiklar som importeras. Numret utfärdas av Tullverket. T0057 Ersatta artikelns identitet, GTIN Definition Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den artikel som ersätts av en ny artikel. Läs mer Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används när en ny artikel ersätter en utgående artikel. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. Läs mer om GTIN på T4011 Målmarknadsområde, kod Definition Kod som anger land eller annat geografiskt område där informationslämnaren har beslutat att göra artikeln tillgänglig för köpare. Målmarknadsområdet styr inte på något sätt var köparen kan återförsälja artikeln till konsumenter. Termen ska anges en gång per artikel. Om artikeln är avsedd för flera målmarknadsområden ska information om artikeln sändas en gång per målmarknadsområde. anges enligt kodlista T4011, se Koden anges numeriskt enligt ISO (teckenlängd 3). T4013 Variantgrundande artikel, GTIN Definition GTIN för den artikel som den aktuella artikeln är en variant av. Termen används när den aktuella artikeln är en variant av en tidigare specificerad artikel som finns i sortimentet hos köparen. Exempel: En ny smak av en befintlig läsksort. Termen kan användas om den aktuella artikeln har identisk förpackningstyp, mått och varumärke som den variantgrundande artikeln. Observera att termens funktion endast är att skapa en logisk koppling till en liknande artikel. All Artikelinformation för artikeln måste ändå sändas. Ett annat namn för den nya artikeln, som är en variant av den variantgrundande artikeln, är line extension. T4127 Ombudets namn Definition Namn på det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. För läkemedel anges det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. 40(91)

41 T4128 Ombudets identitet, GLN Definition Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. För läkemedel anges GLN för det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. Artikelnivå Klassen används för att ange vilken hierarkisk nivå som artikeln har. T4010 Artikelnivå, kod Definition Kod som anger artikelns nivå i en hierarki. Denna information är tänkt som övergripande information till mottagare. Det finns dock inga regler för andra termer som baseras på dessa kodvärden. BASE_UNIT_OR_EACH - basnivå CASE - mellannivå PALLET - toppnivå T4012 Basnivå, indikator Definition Kod som anger om artikeln är basnivån i artikelhierarkin eller ej. En artikel på basnivå innehåller inga andra artiklar som identifieras med GTIN (GS1-artikelnummer). true - basnivå false - ej basnivå Produktklass Klassen används för att ange artikelns produktklass och produktklassegenskaper enligt GPC (GS1 Global Product Classification). För mer information om GPC, se T0280 Produktklass, kod Definition Kod som anger artikelns produktklass ("brick"-kod) enligt GPC. Exempel Termen ska alltid anges en gång per artikel på samtliga artikelnivåer. För sammansatta artiklar där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen. '' ' (= Ättikor) 41(91)

42 Produktklassegenskaper Klassen kan användas för att ange upp till 25 produktklassegenskaper för en artikel. T0281 Produktegenskapstyp, kod Definition Kod som anger artikelns egenskapstyp enligt GPC för angiven produktklass. Exempel Artikelns egenskapstyp motsvarar artikelns attribute -kod enligt GPC. ' ' (= Type of Vinegar) T0282 Produktegenskap, kod Definition Kod som anger artikelns produktegenskap enligt GPC för angiven produktegenskapstyp. Exempel Artikelns produktegenskap motsvarar artikelns attribute value -kod enligt GPC. ' ' (= RICE VINEGAR) Artikelstatus Klassen används för att ange information om artikelns status, till exempel om artikeln är avsedd att säljas till konsument, om den är en logistisk enhet och om och när artikeln är tillgänglig för beställning. T3495 Artikelavisering, kod Definition Kod som anger om Artikelinformationen är en artikelavisering. n Mer information om artikelavisering finns i implementeringsguiden för artikelavisering. Dokumentet kan laddas ner från Om inget kodvärde anges är den insända informationen en ordinarie Artikelinformation. FINAL Informationen är ordinarie Artikelinformation PRELIMINARY Informationen är en artikelavisering T4037 Konsumentartikel, indikator Definition Kod som anger om artikeln är avsedd att säljas till konsument eller ej. true - konsumentartikel false - ej konsumentartikel T0017 Beställningsbar artikel, indikator Definition Kod som anger om artikeln är beställningsbar eller ej. Med beställningsbar menas att köparen kan beställa denna artikel av leverantören. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. true - beställningsbar false - icke-beställningsbar 42(91)

43 T4038 Logistisk enhet, indikator Definition Kod som anger om artikeln kan vara en logistisk enhet eller ej. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. true - logistisk enhet false - ej logistisk enhet T4014 Fakturerbar enhet, indikator Definition Kod som anger om artikeln kommer att anges på fakturan eller ej. Vanligen är den fakturerbara artikeln densamma som den beställningsbara artikeln. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. true - fakturerbar false - ej fakturerbar T2227 Artikel tillgänglig för slutkund, tidpunkt Definition Datum och tid från och med när en artikel är tillåten att säljas till slutkund. Exempel T10:46:13 T3742 Första leveransdatum Definition Första datum som artikeln kan levereras enligt gällande leveransvillkor, oberoende av leveransplats. Exempel T4119 Tjänst, indikator Definition Kod som anger om artikeln är eller inte är en tjänst, och inte en fysisk artikel. Termen behöver inte anges för fysiska artiklar. true - artikeln är en tjänst false - artikeln är inte en tjänst T4120 Säsongsvara, indikator Definition Kod som anger om artikeln är en säsongsvara eller ej, det vill säga om artikeln endast finns tillgänglig under särskilda delar av året eller är avsedd för en viss säsong. true - artikeln är en säsongsvara false - artikeln är inte en säsongsvara 43(91)

44 T4121 Säsong, kod Definition Kod som anger den säsong som artikeln är tillgänglig under eller är avsedd för. Termen kan användas om artikeln är en säsongsvara, det vill säga om kodvärdet för T4120 Säsongsvara, indikator är "true". anges enligt kodlista T4121, se T4150 Engångsköp, indikator Definition Kod som anger om artikeln är eller inte är tillgänglig för beställning endast en gång för att därefter utgå. true - artikeln är tillgänglig för beställning endast en gång false - artikeln är tillgänglig för beställning fler än en gång T4727 Tillgänglighetstidpunkt Definition Datum och tidpunkt från när artikeln är tillgänglig. Exempel För en beställningsbar artikel anger tillgänglighetstidpunkten från och med vilket datum och tidpunkt en artikel kan beställas. Termen ska inte förväxlas med lanseringsdatum vilket kan anges på annat sätt (T2227 Artikel tillgänglig för slutkund, tidpunkt). Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare T12:00:00 Livscykelslut Klassen kan användas för att ange sista datum och tidpunkt en kampanj- eller säsongsartikel är tillgänglig för beställning eller sista datum för när en utgående artikel är tillgänglig för köparen. T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt Definition Sista datum och tidpunkt en beställningsbar artikel kan beställas. Exempel Termen kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning. Termen används ej för utgående artiklar. För utgående artikel ska i stället "T4015 Slutdatum för utgående artikel" användas. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare T12:00:00 En artikelhierarki består av: Basnivå: Schampoflaska. Mellannivå: Låda med schampoflaskor (beställningsbar artikel). Toppnivå: Pall med lådor med schampoflaskor. Det sista datum som det går att beställa lådan med schampoflaskor är Följaktligen kommer även pallen på toppnivå att sluta levereras samma datum. Därför ska Sista tillgänglighetstidpunkt anges både för lådan och pallen. 44(91)

45 Artikeln på basnivå, schampoflaskan, ingår även i en annan artikelhierarki och kan därför fortfarande komma att levereras. Därför ska Sista tillgänglighetstidpunkt inte anges för schampoflaskan. T4015 Slutdatum för utgående artikel Definition Datum när en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för köparen. Exempel Termen är obligatorisk för utgående artiklar. Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter att detta datum passerats för alla köpare. Observera att GTIN för läkemedel och implantat inte får återanvändas. Artikelegenskaper Klassen kan användas för att ange information om diverse egenskaper hos artikeln. T2208 Alkoholhalt, volymprocent Definition Faktiska andelen alkohol i en produkt. Exempel 3.5 Termen ska användas för produkter där alkoholhalt behöver redovisas. Alkoholhalt anges enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Skattebelopp kan beräknas utifrån Skatteverkets regelverk baserat på alkoholhalt, volym (T0082 Förpackningens innehåll, värde) och produkttyp (T0280 Produktklass, kod). T4144 Farliga delar löstagbara, indikator Definition Kod som anger om farliga delar som ingår i artikeln lätt kan eller inte kan tas bort för att underlätta återvinning. true - farliga delar är löstagbara false - farliga delar är inte löstagbara T2522 Uppfyller RoHS, indikator Definition Kod som anger om artikeln uppfyller EUs RoHS-direktiv eller ej. RoHS begränsar användandet av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktivet förbjuder att nya elektriska och elektroniska produkter, som innehåller en högre halt av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom eller flamskyddsmedlen PBB och PBDE än gränsvärdena, släpps ut på marknaden i ett medlemsland i EU. true - artikeln uppfyller ROHS-direktivet false - artikeln uppfyller inte ROHS-direktivet T2248 Innehåller polyvinylkorid (PVC), indikator Definition Kod som anger om artikeln innehåller polyvinylklorid (PVC) eller ej. true - artikeln innehåller PVC false - artikeln innehåller inte PVC 45(91)

46 T3746 Produktbeskrivning Definition Text för att marknadsföra artikeln. Ange informationen på svenska. T2235 Användningsinstruktioner Definition Text för att beskriva för slutkund hur en artikel bör förvaras och användas. Exempel Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. Instruktionerna finns normalt på förpackningens etikett eller är på annat sätt bifogad artikeln. Instruktionerna kan beskriva en rekommenderad förvaringstemperatur, ett specifikt förvaringskrav, i vilken miljö och hur länge en artikel kan lagras eller hur den kan användas. Ange informationen på svenska. "Förvara i kylskåp efter öppning" "Konsumera inom 4 dagar" "Utsätt ej för direkt solljus" "Applicera först foundation längs ansiktets mitt. Använd bara en liten mängd foundation och massera in ordentligt i huden." T5036 Ingrediensförteckning för icke livsmedel Definition Lista med ingredienser i klartext för icke livsmedel. Termen används för att ange ingredienserna som står på förpackningen. Om ingredienserna avser icke livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa svensk lagstiftning och regler för märkning avseende ingredienser inom aktuellt produktområde. Ange informationen på svenska. Batteriinformation Klassen ska endast användas för att redovisa inbyggda batterier. T4145 Batterityp, kod Definition Kod som anger typ av batteri som används i produkten. T4147 Batterivikt Definition Exempel 11.5 anges enligt kodlista T4145, se Vikten för varje enskilt batteri som ingår eller som är inbyggt i artikeln. Vikten anges i gram. T4750 Antal inbyggda batterier Definition Antal batterier som har byggts in i artikeln under tillverkning. Exempel 3 I antalet ingår endast batterier som inte kan bytas ut eller tas bort. 46(91)

47 Länk till extern information Klassen kan användas för att ange länkar till ytterligare information om artikeln. Om det finns flera länkar till extern information upprepas hela klassen för varje länk. T2231 Informationstyp, kod Definition Kod som anger vilken typ av information länken leder till. OTHER_EXTERNAL_INFORMATION - Länk till information om artikeln. PRODUCT_IMAGE - Länk till en bild av artikeln. T2232 Innehållsbeskrivning Definition Fritextfält som beskriver innehållet i den externa länken. T2238 Filformat Definition Exempel T2233 Filnamn Definition T3405 Länk Definition Formatet på den fil som innehåller den externa informationen. Filformatet är obligatoriskt om filen är en bild och "T3405 Länk" är angiven. PDF JPEG BMP. Namnet på filen som innehåller den externa informationen. Filnamnet är obligatoriskt om filen är en bild och "T3405 Länk" är angiven. Länk till webbplats med information om denna artikel. Om det finns lagstiftning som reglerar produktinformation gäller dessa regler även informationen som länken leder till. Färg Klassen kan användas för att beskriva artikelns färg. Om artikeln har flera färger upprepas hela klassen för varje färg. T2241 Färgsystem, kod Definition Kod som anger det färgsystem som används för att beskriva artikelns färg. Färgssystemet beror av färgkodens värde. Termen är obligatorisk om "T2242 Färg, kod" används. anges enligt kodlista T2241, se T2242 Färg, kod Definition Kod som anger artikelns färg enligt aktuellt färgsystem. Aktuellt färgssystem anges i "T2241 Färgsystem, kod". n tillhandahålls av respektive kodlisteutgivare. 47(91)

48 T2243 Färg, text Definition Fritextfält som beskriver artikelns färg. För att kunna ange en färgbeskrivning utan att ange ett kodvärde för färg, rekommenderas följande lösning: T2241 Färgsystem, kod: 7 (Betyder "Tilldelas av säljaren") T2242 Färg, kod: NO_CODE Kravspecifikation Klassen används för att ange information om den kravspecifikation som gäller för artikeln. T5039 Referens till kravspecifikation, text Definition Fritextfält som anger vilken kravspecifikation, utgiven av myndighet eller annan organisation, som gäller för artikeln. Exempel När affärsdokumentet hänvisar till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kött (Information om ursprung) anges identiteten för kravspecifikationen. MSR T5040 Ansvarig för kravspecifikation, text Definition Den myndighet eller organisation som ansvarar för kravspecifikationen. Exempel När Miljöstyrningsrådet är ansvarig för kravspecifikationen anges en förkortning för myndigheten. MSR T5041 Typ av licens eller tillstånd, text Definition Typ av licens eller tillstånd som ges av myndighet eller annan organisation. Exempel För Miljöstyrningsrådets MSR-kriterier anges verifikattyp i klartext. Leverantörsförsäkran T5042 Startdatum för licens eller tillstånd Definition Startdatum från och med när en licens eller ett tillstånd börjar gälla. Exempel För MSR-kriterier anges datum från när angivet kriterium uppfylls. Förpackning Klassen används för att ange vilken typ av förpackning som avses, till exempel flaska eller låda, samt om förpackningen är returnerbar och eventuell pant som ingår för artikeln. T0189 Förpackningsavgift betald, indikator Definition Kod som anger om leverantören har eller inte har betalt avgift för återvinning av förpackningsmaterialet, till exempel REPA-avgift. Kod som anger om leverantören har eller inte har betalt avgift för återvinning av förpackningsmaterialet, till exempel REPA-avgift. 48(91)

49 Normalt har alla artiklar i en artikelhierarki samma status, det vill säga, avgiften är betald eller inte betald för alla artiklar i en hierarki. Undantag är artikelhierarkier där det ingår returförpackningar eller oförpackade artiklar återvinningsavgift betald T0137 Förpacknings-/kollityp, kod Definition Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad. Förpackningstypen är viktig information för att logistiken ska fungera. Flera köpare plockar artiklar automatiskt med en robot. Om en artikel inte kan plockas automatiskt, utan måste handplockas på grund av att förpackningstypen kräver det, behöver köparen få veta detta i förväg. Förpackningstypen används även vid hyllplanering. Vissa förpackningstyper, som till exempel takåsförpackningar, går inte att stapla på varandra. Andra förpackningstyper, som rullpack, behöver en kant på hyllan för att inte rulla av. Om artikeln har flera förpackningstyper, till exempel "krympfilm" och "bricka", så kan termen upprepas. anges enligt kodlista T0137, se T4124 Förpackningsfunktion, kod Definition Kod som anger särskilda förpackningsfunktioner. T2244 Palltyp, kod Definition anges enligt kodlista T4124, se Kod som anger vilken typ av lastbärare som används för artikeln. Termen används när kodvärdet för "T0137 Förpacknings-/kollityp, kod" är PX=Pall eller PB=Pallbox. anges enligt kodlista T2244, se T2207 Exponeringsenhet, indikator Definition Kod som anger om artikeln är en exponeringsenhet eller ej. Termen används endast när artikeln är en exponeringsenhet. Om termen inte används innebär det att artikeln inte är en exponeringsenhet. true - exponeringsenhet false - ej exponeringsenhet T0277 Returemballage, indikator Definition Kod som anger om emballaget eller returenheten är returnerbar eller ej, det vill säga, om förpackningen, pallen etc kan returneras för återanvändning eller ej. Vissa, men inte alla returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. true - returnerbart emballage false - ej returnerbart emballage 49(91)

50 Pant Klassen används endast om artikeln har pant och om kodvärdet för "T0277 Returemballage, indikator" är "true", det vill säga om förpackningen kan returneras för återanvändning. T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod Definition Kod som anger vilken pant som gäller för den returnerbara förpackningen. Pantkoden kan användas som artikelidentitet för lastbärare eller förpackningar vid leveransavisering och fakturering. Genom att ange en pantkod förvarnar säljaren om att pant kommer att finnas med på fakturan. Det underlättar vid till exempel matchning av fakturan mot beställningen eller om artikeln ska säljas vidare. anges enligt kodlista T0148, se T4149 Pantsystemets region, kod Definition Kod som anger enligt vilket lands pantsystem som pantkoden har angivits. anges enligt kodlista T4149, se Koden anges numeriskt enligt ISO (teckenlängd 3). T4125 Antal ingående returnerbara enheter Definition Antal ingående returnerbara enheter som ingår i en artikel. Exempel Termen kan användas när flera exemplar av ett pantbelagt returemballage ingår i en artikel. Termen behöver inte användas när endast ett pantbelagt returemballage ingår i en artikel. Om antal returnerbara enheter inte anges förutsätts antalet vara brätten på en bryggeripall. Antal ingående returnerbara enheter=10. Förpackningsmaterial Producenterna har ett ansvar för att förpackningar återvinns. Genom att betala en förpackningsavgift uppfyller producenten kraven. Avgiften finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning. Avgiften ska betalas för alla förpackningar som inte är returemballage. Det är företaget som säljer varor till konsumenten som ansvarar för att avgiften är betald. Handelsledet måste därför få veta om leverantören redan har betalat eller inte. Informationen om avgiften är betald eller inte fylls endast i för basartikeln (den lägsta nivån i en hierarki) men den gäller även materialet i ytterförpackning och lastbärare. Termerna som ingår i klassen Förpackningsmaterial är obligatoriska när avgift för förpackningsmaterial (till exempel REPA-avgift) inte har betalats och artikeln inte är ett returemballage. Klassen används inte om kodvärdet för "T0137 Förpacknings-/kollityp, kod" är "Oförpackad". Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. 50(91)

51 T1188 Förpackningsmaterial, kod Definition Kod som anger vilket förpackningsmaterial förpackningen består av. Om leverantören inte har betalat förpackningsavgiften måste handlaren få veta vilket förpackningsmaterial artiklarna har, för att kunna betala rätt avgift. Om en artikel består av olika förpackningsmaterial kan förpackningsmaterialet fyllas i flera gånger per artikel. Observera att förpackningsmaterial inte behöver fyllas i när: Leverantören har betalat förpackningsavgift för artikeln. Artikeln inte har något förpackningsmaterial, till exempel en bakpotatis. Artikeln har returemballage som därmed inte ska gå till återvinning. anges enligt kodlista T1188, se T1189 Förpackningsmaterialets vikt Definition Ingående förpackningsmaterials vikt per förpackning och förpackningsmaterial. Exempel 870 Vikten anges i gram. T4016 Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial, kod Definition Kod som anger organisation eller myndighet som hanterar kodlistan för aktuellt förpackningsmaterial. Kod: E = GS1 Mått Klassen används för att ange diverse mått och vikter för artikeln. T0186 Variabelmåttvara, indikator Definition Kod som anger att artikeln är eller inte är en variabelmåttvara, det vill säga, mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset för artikeln varierar med mängden. true - variabelmåttvara false - ej variabelmåttvara T4017 Artikelns bredd Definition Artikelns mått i horisontalled från artikelns ena sida till den andra sidan, inklusive emballage. Mått anges i millimeter (mm). För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik. För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan. Artikelns bredd får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk i avsnitt GTIN-regler samt på 51(91)

52 Läs mer Exempel 225 Se avsnitt Mätregler samt "GDSN Package Measurement Rules", för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått. T4019 Artikelns höjd Definition Artikelns mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Läs mer Exempel 150 Mått anges i millimeter (mm). Om förpackningstypen är en pall (hel- eller halvpall) ingår pallens höjd i måttet. Artikelns höjd får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk i avsnitt GTIN-regler samt på Se avsnitt Mätregler samt "GDSN Package Measurement Rules", för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått. T4018 Artikelns djup Definition Artikelns mått från framsida till baksida. Läs mer Exempel 330 Måttet anges i millimeter (mm). För konsumentartikel är mäts djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten. För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan. Artikelns djup får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk i avsnitt GTIN-regler samt på Se avsnitt Mätregler samt "GDSN Package Measurement Rules", för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått. T4042 Artikelns hyllbredd Definition Artikelns bredd från sida till sida vid exponering i butik. För exponeringsenheter eller displayförpackningar är inte alltid artikelns bredd samma som den bredd som artikeln får i hyllan. För att kunna planera artikelns placering på butikshyllan är därför hyllbredden viktig information. Termen används endast för butikspackning som är avsedd för exponering i butik och där avsedd orientering ger en annan bredd i hyllan än måttet i "4017 Artikelns bredd". Mått anges i millimeter (mm). 52(91)

53 Exempel 1200 Figur 32 Artikelns hyllbredd är artikelns bredd från sida till sida vid exponering i butik. T4020 Artikelns bruttovikt Definition Artikelns bruttovikt inklusive allt innehåll och förpackningsmaterial. Exempel För att kunna planera transporter är det mycket viktigt att veta hur mycket artiklarna väger eftersom lastbilar har en övre gräns för hur tungt gods de kan frakta. I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. På toppnivå ingår även lastbärarens, vanligtvis pallens, vikt i bruttovikten. På pallnivå ingår pallens vikt i bruttovikten. Bruttovikten anges i gram. Artikelns bruttovikt får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på Termen är inte obligatorisk om artikeln är en tjänst, det vill säga om kodvärdet är "true" för "T4119 Tjänst, indikator" T0190 Artikelns emballagevikt Definition Vikten av endast emballaget för artikeln. Exempel Emballagevikten anges i gram. Observera att ingående artiklars vikt eller emballagevikt inte ska räknas med i artikelns emballagevikt. För exponerings- och displayförpackningar ska den totala emballagevikten anges, det vill säga, inklusive eventuella pallar etc. Inneliggande förpackningars vikt och deras emballagevikt ska inte räknas med. Termen är obligatorisk för artiklar på mellannivå om kodvärdet för "T0137 Förpacknings-/kollityp, kod" inte är "oförpackad". 53(91)

54 T3379 Artikelns lavhöjd Definition Höjden för varje lav eller lager av ingående artiklar. Lavhöjden ska vara samma som något mått (bredd eller djup) på den ingående artikeln. Måttet anges i millimeter (mm) Termen används endast för artikel på toppnivå och om lavhöjden inte är densamma som höjden på den ingående artikeln. Den ingående artikelns höjd och lavhöjden kan till exempel bli olika om den ingående artikeln inte lastas stående. Om lavhöjden avviker från den ingående artikelns höjd på grund av att förpackningar går i varandra vid stapling ska detta mått inte anges här, utan som "T3378 Staplingshöjd" för den ingående artikeln. T0147 Jämförmängd färdigvara, värde Definition Mängden färdigvara i förpackningen vid användning eller, i förekommande fall, efter beredning. Exempel Termen används för att beräkna jämförmängd eller -pris. Vilken typ av jämförpris som kan beräknas anges i "T0145 Typ av jämförelse, kod". Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel för att undvika missförstånd, även om jämförmängd färdigvara och "T0082 Förpackningens innehåll" har samma kvantitet. Jämförmängd färdigvara får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1- artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk i avsnitt GTIN-regler samt på T0312 Måttenhet för jämförmängd Definition Enhet i vilken jämförmängd färdigvara är uttryckt. n Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel. GRM gram MLT - milliliter MMT - millimeter MTK - kvadratmeter MTQ - kubikmeter PCE - styck T0145 Typ av jämförelse, kod Definition Kod som anger vilken typ av jämförpris som kan beräknas, eller vilken typ av mängdjämförelse som kan göras, baserat på jämförmängd. Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel. De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara, värde", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Typ av jämförelse, kod" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på 54(91)

55 Exempel t baseras på uppgift i "T0147 Jämförmängd färdigvara, värde". anges enligt kodlista T0145, se Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som pris per tvätt: T0082 Förpackningens innehåll, värde: 800 T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara, värde: 21 T0312 Måttenhet för jämförmängd: PCE T0145 Jämförpristyp, kod: PER_LOAD Nettoinnehåll För storhushållsprodukter kan klassen användas för att ange antalet enheter som ingår i förpackningen, till exempel antal pannkakor. Informationen underlättar kostplanering. Nettoinnehållet kan anges flera gånger för en artikel om leverantören vill uppge innehållet på flera sätt, till exempel både 800 gram och 75 st för en förpackning med köttbullar. Klassen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel. T0082 Förpackningens innehåll, värde Definition Mängden av produkten i förpackningen. Exempel 10.5 Termen används för att ange nettoinnehållet i förpackningen. Måttenhet anges i "T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll". Förpackningens innehåll får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1- artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk i avsnitt GTIN-regler samt på T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll Definition Enhet i vilken förpackningens innehåll är uttryckt. n GRM gram MLT milliliter MMT millimeter MTK kvadratmeter MTQ kubikmeter PCE - styck 55(91)

56 Staplingsegenskaper Vissa artiklar, som till exempel margarinpaket, returlådor eller hinkar, kan staplas i varandra. Om staplingshöjden inte är densamma som artikelns höjd behöver köparen även veta staplingshöjden för att hyllplaneringen ska bli rätt. T3378 Staplingshöjd Definition Bygghöjd för förpackningar som går i varandra vid stapling (det vill säga den höjd en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln). Staplingshöjden är den höjd som en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln. Staplingshöjd anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempel: ask för bordsmargarin, returlådor, SRS-backar eller hinkar. Måttet anges i millimeter (mm). Figur 33 I bilden visas hur en artikels höjd och staplingshöjden räknas ihop till stapelns totala höjd. 56(91)

57 T2236 Staplingsriktning, kod Definition Kod som anger hur två artiklar är staplade tillsammans, det vill säga om de är staplade liggande intill eller stående ovanpå varandra. n HORIZONTAL Horisontell stapling. Artiklarna är staplade så att de hänger horisontellt mot varandra, på samma sätt som skedar som hänger på en pinne VERTICAL - Vertikal stapling Artiklarna är staplade så att de placeras ovanpå varandra, på samma sätt som skålar staplas ovanpå varandra. Figur 34 Horisontell staplingsriktning innebär att artiklarna är staplade så att de hänger horisontellt mot varandra. Negativ staplingsriktning innebär att artiklarna är staplade så att de placeras ovanpå varandra. T2237 Staplingstyp, kod Definition Kod som anger om en artikel är staplad så att den är placerad inuti eller över en annan artikel. n NEGATIVE - Negativ staplingstyp Artiklarna är staplade i varandra så att den övre artikeln delvis döljs av den undre artikeln, på samma sätt som skålar kan staplas i varandra. POSITIVE - Positiv staplingstyp Artiklarna är staplade ovanpå varandra så att den övre artikeln täcker den undre artikeln, på samma sätt som till exempel kepsar kan staplas ovanpå varandra. Figur 35 Negativ staplingstyp innebär att artiklarna är staplade i varandra. Positiv staplingstyp innebär att artiklarna är staplade ovanpå varandra. 57(91)

58 Förvaring och hantering Köparen behöver få information i förväg om hur en artikel ska förvaras och hanteras för att kunna planera transporter och lagerhållning. En artikel som ska förvaras i frys eller kyla, får inte bli stående i rumstemperatur. Samtidigt får en artikel som är känslig för tryck inte transporteras liggandes under något tungt som kan förstöra artikeln. Klassen kan användas för att ange information om hur artikeln ska förvaras och hanteras. T0167 Total hållbarhet Definition Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/packning till bäst-före-datum. Exempel 14 Hållbarheten anges i hela dagar. Termen används för produkter med begränsad hållbarhet. Termen är obligatorisk för konsumentartiklar som är livsmedel eller läkemedel, med vissa undantag. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. T0185 Minimum hållbarhet Definition Det minsta antal dagar som får återstå till bäst-före-datum när artikeln levereras till grossist. Exempel 30 Hållbarheten anges i hela dagar. Termen kan användas för produkter med begränsad hållbarhet. Termen är obligatorisk för konsumentartiklar som är livsmedel eller läkemedel, med vissa undantag. Observera att innehållet i termen kan variera beroende på mottagare. T3362 Format för datummärkning, kod Definition Kod som anger hur datum skrivs ut på förpackningen i klartext. Termen beskriver hur datum i klartext skrivs ut på förpackningen, och används exempelvis för bäst-före-datum. Termen används ej om produkten har obegränsad livslängd, det vill säga, saknar datummärkning. Termen är obligatorisk för konsumentartiklar som är livsmedel eller läkemedel, med vissa undantag. yyyy yy y mm mmm d år år utan sekel år under decenniet månads nummer månads namn 3 positioner dag i veckan 58(91)

59 Exempel dd ' ' - dag i månad Bindestreck, mellanslag och eventuella andra skiljetecken skrivs ut Följande datumangivelser är tillåtna för livsmedel: dag, månad, år dag, månad månad, år år Exempel på datumangivelser: Exempel 1: Förpackningen är märkt med " " (dag-mån-år). Ange "dd-mm-yy". Exempel 2: Förpackningen är märkt med "30 apr" ('dag i månad'). Ange "dd mmm". Om förpackningen är märkt med ett datum som inte ryms inom fältets 10 tecken måste formatet för datummärkningen förkortas. Rekommendation: Exempel 3: Förpackningen är märkt med januari Förkorta månadsnamnet till 3 tecken genom att ange mmm yyyy. Exempel 4: Förpackningen är märkt med 20-APR Ta bort skiljetecknen och ange ddmmmyyyy. T0162 Maximum förvaringstemperatur Definition Högsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras. Exempel 25 Termen används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Det är rekommenderat att temperaturen inte anges med större noggrannhet än hela grader. T0164 Minimum förvaringstemperatur Definition Lägsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras. Exempel 12 Termen används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Det är rekommenderat att temperaturen inte anges med större noggrannhet än hela grader. T4129 Maximum transporttemperatur Definition Den maximala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Exempel 27 Termen används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Det är rekommenderat att temperaturen inte anges med större noggrannhet än hela grader. 59(91)

60 T4130 Minimum transporttemperatur Definition Den minimala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Exempel 5 Termen används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Det är rekommenderat att temperaturen inte anges med större noggrannhet än hela grader. T4040 Obruten kylkedja, indikator Definition Kod som anger om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej. Termen används endast om artikeln kräver obruten kylkedja. Termen används endast för läkemedel. En obruten kylkedja innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. COLD - obruten kylkedja T0166 Maximum förvaringsfuktighet Definition Högsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras. Exempel 72 Termen används endast för fuktighetskänsliga produkter. T0165 Minimum förvaringsfuktighet Definition Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras. Exempel 68 Termen används endast för fuktighetskänsliga produkter. T2521 Hållbarhet efter öppning Definition Den tid som artikeln är hållbar efter att den har öppnats. Exempel 15 Termen används för artiklar som delas och paketeras. Informationen kan bland annat användas för att märka artiklar, som delas och paketeras i butik, med hållbarhetsdatum. Hållbarheten anges i antal dagar. Observera att information som är avsedd för konsument anges inte här utan i "T2235 Användningsinstruktioner". 60(91)

61 T0191 Antal i bredd Definition Antalet ingående artiklar i bredd i artikeln. Exempel 15 En del ytterförpackningar kan ställas upp i hyllan utan att konsumentförpackningarna packas upp. "Antal i bredd" är antalet ingående artiklar i bredd i ytterförpackningen. Informationen används vid hyllplanering. Antalet anges i styck. T4021 Antal ingående lav Definition Antal lager eller lav av inneliggande artikel. Exempel 6 Termen används endast när artikeln är en pall och används då för att ange antal lav per pall, dvs antalet lager av förpackningar på artikeln. Termen används ej för artiklar på bas- eller mellannivå. Antalet anges i styck. T0160 Antal per lav Definition Antal förpackningar per lav eller lager i artikeln. Exempel 24 Om antalet är olika för olika lav ska antalet i det understa lavet anges. T2239 Oregelbundet packmönster, indikator Definition Kod som anger om en artikel är packad oregelbundet eller ej. Ett oregelbundet packmönster innebär att "T0160 Antal per lav" multiplicerat med "T4021 Antal ingående lav" inte överensstämmer med antalet i "T4035 Totalt antal inneliggande artiklar". true - artikeln är packad oregelbundet false - artikeln är packad regelbundet Figur 36 Oregelbundet packmönster 61(91)

62 T0157 Tryckkänslighet Definition Maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Exempel Vissa artiklar kan skadas om de staplas med för tunga artiklar ovanpå. Det är därför viktigt att veta hur tryckkänslig artikeln är för att kunna planera hur förpackningen ska transporteras eller ställas upp i butikshyllan. Termen används för att ange maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Tryckkänsligheten ska anges för aktuell artikelnivå. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3. Om inga fler pallar får staplas på en pall är tryckkänsligheten för pallen 1. T4139 Riskfras, kod Definition Kod som anger speciella risker (hälsorisker för hud, andningsorgan, svalg, ögon och reproduktion) som är förenat med att hantera substansen. Läs mer Riskfraskod beskriver på vilket sätt substansen är farlig. Information om farosymbol och skyddsfras kan härledas från denna term. Mer information om riskfraser, inklusive kodvärden, hanteras av Kemikalieinspektionen, T4155 Kodlisteutgivare för riskfras Definition Kod som anger den organisation eller myndighet som hanterar kodlistan för angiven riskfras. Termen får endast anges om "T4139 Riskfras, kod" är angiven, och då är termen obligatorisk. Kodlisteutgivare: EHCA - Europeiska Kemikaliemyndigheten (för kodvärden enligt CLP) KEMI - Svenska Kemikalieinspektionen (för kodvärden enligt KIFS) T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS, kod Definition Kod som anger den symbol som illustrerar en artikels fysikaliska, hälso och miljöfarliga egenskaper enligt GHS. Faropiktogram anges enligt kodlista T3745, se Frätande Miljöfarligt 62(91)

63 Utropstecken Exploderande bomb Flamma Flamma över cirkel Gasbehållare Hälsofara Dödskalle med korsande benknotor Inget piktogram - 63(91)

64 T5044 Signalord enligt GHS, kod Definition Kod som anger artikelns signalord enligt GHS (Globalt Harmoniserat System) för klassificering och märkning av kemikalier. Exempel Signalord används för att betona att en artikel har farliga egenskaper samt för att ange artikelns relativa farlighet. anges enligt kodlista T5044, se Läs mer om hur termen används i kapitel Artikelinformation för att uppfylla CLPförordningen. Faroangivelse Klassen används för att ange på vilket sätt produkten är farlig. Om artikeln har flera faroangivelser upprepas hela klassen för varje faroangivelse. T5047 Faroangivelse, kod Definition Kod som anger på vilket sätt produkten är farlig. Exempel anges enligt CLP-förordningen som finns på Kemikalieinspektionens webbplats, se Läs mer om hur termen används i kapitel Artikelinformation för att uppfylla CLPförordningen. T5048 Faroangivelse, text Definition Text som anger på vilket sätt produkten är farlig. Exempel Läs mer om hur termen används i kapitel Artikelinformation för att uppfylla CLPförordningen. Skyddsangivelse Klassen används för att ange hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter. Om artikeln har flera skyddsangivelser upprepas hela klassen för varje skyddsangivelse. T5049 Skyddsangivelse, kod Definition Kod som anger hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter. Exempel anges enligt CLP-förordningen som finns på Kemikalieinspektionens webbplats, se Läs mer om hur termen används i kapitel Artikelinformation för att uppfylla CLPförordningen. T5050 Skyddsangivelse, text Definition Text som anger hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter. Exempel Efter angiven skyddsangivelse i text anges den blandning eller det ämne som skyddsangivelsen avser. Blandningen eller ämnet ska finnas märkt på förpackningen i anslutning till skyddsangivelsen. Läs mer om hur termen används i kapitel Artikelinformation för att uppfylla CLPförordningen. 64(91)

65 Farligt gods Klassen används för att ange egenskaper för artiklar som klassas som farligt gods. För mer information om farligt gods hänvisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats: T0263 Klass för farligt gods, kod Definition Kod som anger klass av farligt gods. Det finns nio klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den mest signifikanta risken anges. anges enligt kodlista T0263, se T3743 Klassificering av farligt gods, kod Definition Klassificeringskod för det farliga godset vid väg- och tågtransport enligt till exempel ADR/RID. T0264 Förpackningsgrupp för farligt gods, kod Definition Kod som anger farlighetsgrad, det vill säga, hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. T4023 Flampunkt Definition Exempel 12 I - Mycket farliga ämnen - grupp I II - Farliga ämnen - grupp II III - Mindre farliga ämnen - grupp III Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. T0169 UN-nummer Definition UN-nummer enligt kodlista ADR (Accord Europeen relatif au transport international des marchandises). Termen används när artikeln klassas som farligt gods. T4022 Klassificeringssystem, kod Definition Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation som ansvarar för systemet. Exempel ADR T4026 Officiell transportbenämning Definition Transportnamn för artikeln (farligt gods). Termen används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn. 65(91)

66 T4027 Ospecificerad transportbenämning Definition Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning. T4140 Farligt gods begränsad mängd, kod Definition Kod som anger om artikeln får transporteras enligt bestämmelserna för "begränsad mängd". T4141 Farligt gods, övrig information Definition Ytterligare information om artikeln i fri text som rör expediering eller transport av farligt gods. T4142 Farligt gods särbestämmelser, kod Definition Kod som anger vilka särbestämmelser enligt ADR som gäller för artikeln. n n anges enligt kodlista på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats: T3741 Tunnelrestriktion ADR, kod Definition Kod som anger artikelns restriktion för vägtunnlar enligt ADR. T3744 Transportkategori, kod Definition Kod som anger artikelns transportkategori enligt ADR. n Artikelns transportkategori används för att beräkna mängden farligt gods som är tillåtet att transporteras med en och samma transportenhet under särskilda förutsättningar. n anges enligt kodlista på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats: Varningsetiketter Klassen används för att ange information om eventuella varningsetiketter, det vill säga en synlig etikett på en förpackning som beskriver särskilda risker och nödvändiga försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset. T4143 Varningsetikett för farligt gods Definition Ett synligt nummer som anger en särskild risk och därmed de försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset. T4751 Sekvensnummer för varningsetikett Definition Ett sekvensnummer som anger varningsetikettens ordningsföljd i en prioritetsordning. Exempel Till exempel anger värdet 1 att denna varningsetikett är den första, värdet 2 den andra, osv. 66(91)

67 Ursprung Klassen kan användas för att ange information om artikelns ursprungsland. T0168 Tillverkningsland Definition Artikelns tillverkningsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Läs mer anges enligt kodlista T0168, se Koden anges numeriskt enligt ISO (teckenlängd 3). Komplett ISO 3166 kodlista finns på Termen är obligatorisk för alla livsmedel (Sverige=752). Regelverket för hur tillverkningsland ska anges finns hos Livsmedelsverket, T5038 Ursprungsdeklaration Definition Fritextfält som anger den fullständiga informationen om en produkts geografiska ursprung enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Exempel Ange informationen på svenska. Född i Sverige, uppfödd i Sverige, slaktad i Sverige, förädlad i Sverige Märkning Klassen används för att ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen, samt eventuella övriga märkningar, som till exempel miljömärkningar. T0187 Streckkodstyp, kod Definition Kod som anger vilken typ av GS1-streckkod innehållande GTIN (GS1- artikelnummer) som artikeln är märkt med. anges enligt kodlista T0187, se T4028 Allergi/dietmärkning, kod Definition Kod som anger vilken diet- eller allergimärkning som artikeln är märkt med. Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. anges enligt kodlista T4028, se T4029 Miljömärkning, kod Definition Kod som anger vilken miljömärkning som artikeln är märkt med. Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. anges enligt kodlista T4029, se T4030 Etisk handelsmärkning, kod Definition Kod som anger vilken märkning för etisk handel som artikeln är märkt med. Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. anges enligt kodlista T4030, se 67(91)

68 T4031 Fritt från-märkning, kod Definition Kod som anger vilken märkning för ämnen som produkten inte innehåller som artikeln är märkt med. Termen kan användas så många gånger som behövs för en artikel. anges enligt kodlista T4031, se T2520 Hygienmärkning, kod Definition Kod som anger vilken hygienmärkning som artikeln är märkt med. anges enligt kodlista T2520, se T1190 Prismärkning på förpackning, indikator Definition Kod som anger om förpackningen prismärks av leverantör eller ej. true - prismärkt false - ej prismärkt T4154 Pris på artikel Definition Priset som artikeln är märkt med. Termen kan användas om artikeln är prismärkt av leverantör, det vill säga om kodvärdet för "T1190 Prismärkning på förpackning, indikator" är "true". Termen används tillsammans med "T3751 Valuta för pris på artikel". Om artikeln är märkt med flera pris i olika valutor, ska priset som gäller för målmarknadsområdet anges. T3751 Valuta för pris på artikel Definition Valuta för det pris som artikeln är märkt med. Valutakod enligt ISO Termen är obligatorisk om "T4154 Pris på artikel" används, det vill säga om artikeln är prismärkt av leverantör och kodvärdet för "T1190 Prismärkning på förpackning, indikator" är "true". Om artikeln är märkt med flera pris i olika valutor, ska valutan som gäller för målmarknadsområdet anges, t.ex SEK för Sverige. T4032 Typ av utgångsdatum, kod Definition Kod som anger vilken typ av utgångsdatum som förpackningen är märkt med. anges enligt kodlista T4032, se T5037 Övrig märkning, kod Definition Kod som anger vilken övrig märkning som artikeln är märkt med efter relevant erkännande, godkännande eller certifiering. Termen kan repeteras så många gånger som behövs för en artikel. anges enligt kodlista T5037, se 68(91)

69 Maskinellt läsbar märkning Klassen kan användas för att beskriva vilken typ av maskinellt läsbar information som artikeln är märkt med. Klassen används endast om artikeln är eller skulle kunna vara märkt med maskinellt läsbar information. T3747 Maskinellt läsbar märkning, kod Definition Kod som anger att artikeln är eller skulle kunna vara märkt med maskinellt läsbar information. ALWAYS - Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information. SOMETIMES - Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information. T3748 Typ av maskinellt läsbar information, kod Definition Kod som anger vilken typ av information (applikationsidentifierare) som finns i den maskinellt läsbara märkningen. Exempel anges enligt kodlista T3748, se 10=batchnummer 15=bäst-före-datum T3749 Databärartyp, kod Definition Kod som anger vilken typ av databärare som innehåller artikelns maskinellt läsbara information. Exempel anges enligt kodlista T3749, se GS1_128=GS1-128 Skatt och bidrag Klassen kan användas för att ange vilken skatt och skattesats som gäller för artikeln, samt övriga avgifter och bidrag knutna till artikeln. Klassen är obligatorisk för artikel på basnivå. T0194 Skattetyp, kod Definition Kod som anger skattetyp. T0195 Skattesats Definition VAT - mervärdesskatt I Artikelinformation används endast kodvärdet VAT, och därför finns det ingen kodlista för denna term. Den skattesats som används för att beräkna skatten. Skattesatsen anges i procent och får inte ha utfyllnadsnollor eller nollutfyllas efter decimaltecken. Exempel 25% anges som 25 17,5% anges som % anges som 0 69(91)

70 T4033 Skattemyndighet, kod Definition Skattemyndighet, kod Kod som anger vilken organisation/myndighet som ansvarar för skattekodlistan. 9SE - GS1 Sweden I Artikelinformation används endast kodvärdet 9SE, och därför finns det ingen kodlista för denna term. T2211 EU-subvention, kategori Definition Kategorisering av produkter som är berättigade till EU-stöd (omfattar mejeriprodukter med viss fetthalt). Läs mer 1 Kategori I - helmjölk 2 Kategori II - standardmjölk 5 Kategori V - mellanmjölk 7 Kategori VII - lättmjölk/minimjölk 9 Kategori IX - annan ost (hårdost) Mer information om EU-stöd finns på Förpackningshierarki Klassen användas för att ange vilka och hur många artiklar som ingår i artikeln. Klassen används för alla artiklar som inte är på basnivå. T4034 Antal olika ingående artikelnummer Definition Antalet olika GTIN på nästa lägre nivå som ingår i en artikel på mellan- eller toppnivå. Exempel 2 En sortren artikel innehåller 1 GTIN på nästa lägre nivå. En sammansatt artikel innehåller 2 eller flera olika GTIN på nästa lägre nivå. T4035 Totalt antal inneliggande artiklar Definition Det totala antalet artiklar på nästa lägre nivå som denna artikel innehåller. Totalt antal inneliggande förpackningar får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på 70(91)

71 Artikelhierarki Klassen upprepas för varje artikel som ingår i artikeln. T2045 Ingående förpackning eller tjänst, GTIN Definition Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. GTIN för den artikel som ingår i den flerpack eller blandad förpackning vars artikelhierarki ska specificeras. Den ingående artikeln ska ingå i samma meddelande. Ingående artikel/tjänst får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1- artikelnummer). Läs mer om GTIN och GS1s GTIN-regelverk i avsnitt GTINregler samt på T3361 Antalet inneliggande artiklar Definition Antalet ingående artiklar i denna artikel. Antalet ingående förpackningar i den flerpack eller blandad förpackning som specificeras. 71(91)

72 Livsmedelsbilaga Livsmedelsbilagan är en bilaga till Artikelinformation. Den används för att ange livsmedelsinformation för artiklar som har en ingrediensförteckning. Termerna är grupperade i klasser som i sin tur är ordnade i en hierarkisk struktur. Varje term beskrivs av ett termnummer, till exempel T4193, ett termnamn, till exempel Näringspåstående, text, en definition och i vissa fall ytterligare beskrivningar. För vissa termer finns ett exempelvärde angivet. Dessa exempel ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel. Figur 37 Livsmedelsbilagan byggs upp ett antal klasser i en hierarkisk struktur. Marknadsföringsinformation Klassen kan användas för att beskriva egenskaper som kan användas för att marknadsföra produkten. T4193 Näringspåstående, text Definition Näringspåstående i fri text. Exempel Svenska Livsmedelsverket har regler och rekommendationer om näringspåståenden. Läs mer på Näringspåståenden bör anges med samma text som på förpackningen. Ange informationen på svenska. "Sockerfri" "Utan tillsatt socker" "Proteinreducerad" T4090 Hälsopåstående, text Definition Hälsopåstående i fri text. Svenska Livsmedelsverket och Swedish Nutrition Foundation har regler och rekommendationer om hälsopåståenden. Läs mer på respektive Hälsopåståenden bör anges med samma text som på förpackningen. Ange informationen på svenska. 72(91)

73 T4091 Serveringsförslag, text Definition Serveringsförslag i fri text. Serveringsförslaget beskriver till exempel hur produkten kan serveras och vilka tillbehör som passar. Ange informationen på svenska. Innehåll/mått Klassen kan användas för att ange hur många portioner och minsta enheter som förpackningen innehåller. T4092 Antal portioner Definition Antalet portioner per förpackning. Exempel 15 Antalet portioner som anges på förpackningen. Antal portioner är obligatoriskt att ange om näringsdeklarationen anges per portion. T4036 Antal minsta enheter i förpackningen Definition Antalet minsta enheter som ingår i förpackningen. Exempel En minsta enhet går inte att dela upp ytterligare utan att bryta eller skära sönder produkten. Termen används för att ange antal kycklingdelar, pannkakor, pannbiffar etc. Informationen kan användas för planering av inköp till storkök. Termen kan användas tillsammans med "T4093 Maximala antalet minsta enheter" i förpackningen, för att beskriva ett intervall för antalet minsta enheter i förpackningen. Denna term anger då det minimala antalet minsta enheter som ingår i förpackningen. En förpackning innehåller kycklingklubbor. -T4036 Antal minsta enheter i förpackningen: 12 -T4093 Maximala antalet minsta enheter i förpackningen: 14 T4093 Maximala antalet minsta enheter i förpackningen Definition Maximala antalet minsta enheter som ingår i förpackningen. Termen kan användas tillsammans med "T4036 Antal minsta enheter i förpackningen" för att beskriva ett intervall för antalet minsta enheter i förpackningen, se mer information i kommentaren för "T4036 Antal minsta enheter i förpackningen" 73(91)

74 Ingrediensinformation Klassen kan användas för att ange ingrediensinformation motsvarande den som lämnas till konsument. T4088 Ingrediensförteckning Definition Lista med ingredienser i klartext. Särskilda tillämpningar Termen används för att ange ingredienserna som de står på förpackningen. Om informationen avser livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa Livsmedelsverkets regler för märkning avseende ingredienser. Allergener ska ingå i ingrediensförteckningen och ska markeras med versaler. Exempel: MJÖLK. Ange informationen på svenska. Följande regler gäller för varor som senare packas och märks för försäljning till konsument (exempelvis viktvaror som packas och märks i butik): Termen har en teknisk maxlängd om 5000 tecken, men en rekommendation är att använda maximalt 548 tecken, som är den kapacitet flertalet livsmedelsbutiker kan hantera. Rekommendation för ingredienstext: 548 tecken inkluderar det inledande ordet "INGREDIENSER:" Ingredienserna ska stå i fallande storleksordning efter den vikt de hade vid tillverkningstillfället. Även sammansatta ingredienser ska specificeras utskrivet som förekommande kryddblandningar, majonnäs etc. E- nummer skrivs ex. vis som "konserveringsmedel (E250, E252)". För artikel med köttinnehåll avslutas ingrediensförteckningen med köttoch fetthalt och skrivs som: "Kötthalt XX%. Fetthalt XX%". Eventuellt ursprungsland anges i T5038 Ursprungsdeklaration i Artikelinformationen. För ost, ange om osten är pastöriserad eller opastöriserad. För kött och fågel, ange information om tillagningssätt samt information om gram/portion. För sammansatta artiklar som består av komponenter som inte har egna GTIN ska ingrediensförteckningarna för de olika komponenterna redovisas efter varandra. Exempel: En förpackning består av både serranoskinka och chorizo. Ingredienser redovisas som "INGREDIENSER: Serranoskinka: Skinka, salt, konserveringsmedel (E252) Chorizo: Griskött, salt, kryddor, färgämne (E120)." Om en sammansatt artikel består av komponenter som har egna GTIN redovisas informationen separat för de olika artiklarna. Halt av tillsatt koffein ska redovisas i ingrediensförteckningen, som till exempel koffein (0,15 %). Observera att koffein som finns naturligt, som i till exempel kaffe och te, inte behöver redovisas i ingrediensförteckningen. 74(91)

75 Näringsinformation Klassen kan användas för att beskriva om näringsvärden gäller tillagad produkt eller ej samt vilket mått som angivna näringsvärden baseras på. T4069 Tillagningsstatus, kod Definition Kod som anger om näringsvärdena gäller tillagad produkt eller ej. Exempel anges enligt kodlista T4069, se t för tillagningsstatus styr vilken näringsdeklaration som ska avses. Näringsdeklaration krävs för livsmedlet vid försäljning men kan i stället, om det är lämpligt, avse livsmedlet efter tillagning, under förutsättning att tillräckligt detaljerade tillagningsanvisningar lämnas. Det är därför möjligt att endast ta med näringsinformationen för livsmedlet när det är färdigt att konsumeras. Exempel 1: En förpackning innehåller potatismospulver. Potatismoset tillagas genom att tillsätta pulvret till kokande vatten. Ange Ej tillagad när näringsvärdena avser potatismospulvret. Ange Tillagad när näringsvärdena avser potatismoset. Exempel 2: En påse innehåller färdiggräddat bröd. Ange Ej tillagad eftersom näringsvärdena avser det färdiggräddade brödet. Exempel 3: En flaska innehåller outspädd saft. Saften blandas genom att tillsätta vatten. Ange Ej tillagad om näringsvärdena gäller för outspädd saft. Ange Tillagad om näringsvärdena gäller efter att saften har blandats med vatten. T4070 Typ av intagsrekommendation Definition Typ av intagsrekommendation som intagsandel per komponent baseras på. Exempel Ange informationen på svenska. RDI enligt här angiven rekommentationstyp anges per näringsämne i "T4076 Andel av dagsintag". "För en 2000 kcal diet" "RDI" T4071 Portionsstorlek Definition Tillverkarens rekommendation för portionsstorlek. Fri text för att ange portionsstorlek. T4072 Basmängd för näringsdeklaration Definition Mått som anger vilken mängd som angivna näringsvärden baseras på. Exempel Exempel: Per 100 gram T4072 Basmängd för näringsdeklaration: 100 T5100 Måttenhet för basmängd: GRM 75(91)

76 T5100 Måttenhet för basmängd Definition Enhet i vilken basmängd för näringdeklaration är uttryckt. anges enligt kodlista T5100, se Näringsdeklaration Klassen används för att ange näringsvärdesinformation. Termerna i klassen repeteras för varje näringsämne. För sammansatta artiklar som består av komponenter som inte har egna GTIN ska näringsdeklarationen redovisas gemensamt för komponenterna. Om en sammansatt artikel består av komponenter som har egna GTIN redovisas informationen separat för de olika artiklarna. Klassen används endast om klassen "Näringsinformation" används. T4073 Näringsämne, kod Definition Kod som anger ett näringsämne som ingår i produkten. Varje näringsämne som specificeras ska anges med en kod. Kodlistan är ett urval av koder från INFOODS kodlista. Urvalet av koder rekommenderas för den svenska marknaden. Se även Livsmedelsverket föreskrift för hur näringsämnen ska deklareras i SLVFS1993:21. anges enligt kodlista T4073, se T4074 Näringsämnesmängd, värde Definition Mätvärde som anger mängden av angivet näringsämne i produkten. Exempel Exempel 1: 42 gram T4074 Näringsämnesmängd: 42 T5101 Måttenhet för näringsämnesmängd: GRM Exempel 2: 430 kj T4074 Näringsämnesmängd: 430 T5101 Måttenhet för näringsämnesmängd: KJO T5101 Måttenhet för näringsämnesmängd Definition Enhet i vilken näringsämnesmängden är uttryckt. anges enligt kodlista T5101, se T4075 Måttprecision Definition Kod som anger noggrannhet i angiven näringsämnesmängd. anges enligt kodlista T4075, se 76(91)

77 T4076 Andel av dagsintag Definition Andel av dagsintag. Exempel 8% anges som 8 Andel av dagsintag anges relaterat till mått angivet som "T4072 Basmängd för näringsdeklaration" och "T4070 Typ av intagsrekommendation". Andel av dagsintag ska anges i procent. Det är rekommenderat att andel av dagsintag inte anges med större noggrannhet än hela procent. Allergeninformation Klassen kan användas för att ange information om eventuella allergener i produkten. Allergener ska anges med hjälp av termerna T4078 Allergentyp, kod och T4079 Innehållsnivå, kod samt i T4088 Ingrediensförteckning. "Fri från"-information anges endast som märkning i Artikelinformationen i termen "T4031 "Fritt från"-märkning T4077 Allergenpåstående Definition Fri text med information om allergen. Termen får endast användas för att i fri text ange allergener som saknas i kodlistan för allergentyp. Om produkten innehåller flera allergener som saknas i kodlistan för allergentyp anges alla allergener som en sträng i denna term. Livsmedelsverket har direktiv för allergenpåståenden, se Ange informationen på svenska. Allergenspecifikation Termerna i klassen anges en gång per allergen. T4078 Allergentyp, kod Definition Allergentyp, kod anges enligt kodlista T4078, se T4079 Innehållsnivå, kod Definition Kod som anger nivån för innehåll av angiven allergen. anges enligt kodlista T4079, se T4080 Allergenmyndighet Definition Den myndighet som reglerar vilken allergeninformation som ska redovisas. Exempel Livsmedelsverket. T4081 Allergenregelverk Definition Benämning på det regelverk som anger hur allergener ska specificeras. Exempel LIVSFS 2004:27 77(91)

78 Diettyp Klassen kan användas för att ange om produkten passar för en viss typ/vissa typer av dieter eller målgrupper. T4066 Diettyp, kod Definition Kod som anger vilken typ av diet/målgrupp produkten passar för. anges enligt kodlista T4066, se Tillagningsinformation Klassen kan användas för att beskiva hur produkten har tillagats av tillverkaren och hur den kan tillagas av användaren. Vid behov kan tillverkarens tillagningsmetod och/eller tillagningsinformation för användaren anges flera gånger (en gång per tillagningssätt). T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod Definition Kod som anger den tillagningsmetod som tillverkaren har använt. anges enligt kodlista T4082, det vill säga, samma kodlista som för T4082 Tillagningssätt, kod. Se Tillagningsinformation för användaren Klassen kan användas för att beskriva hur produkten ska tillagas. T4082 Tillagningssätt, kod Definition Kod som anger hur produkten kan tillagas. Det tillagningssätt som anges här är det som gäller för T4083 Tillagningsanvisning och termerna i klassen Avkastningsinformation. anges enligt kodlista T4082, se T4083 Tillagningsanvisning Definition av hur produkten ska tillagas. Fri text som beskriver hur produkten ska tillagas enligt metod som anges i "T4082 Tillagningssätt, kod". Ange informationen på svenska. T4136 Övre optimal förtäringstemperatur Definition Den övre gränsen i ett temperaturintervall för optimal förtäringstemperatur. Det optimala temperaturintervallet är en rekommendation och baseras på den enskilda tillverkarens erfarenhet. Exempel 79 Temperaturen anges i grader Celsius. 78(91)

79 T4137 Nedre optimal förtäringstemperatur Definition Den nedre gränsen i ett temperaturintervall för optimal förtäringstemperatur. Det optimala temperaturintervallet är en rekommendation och baseras på den enskilda tillverkarens erfarenhet. Exempel 72 Temperaturen anges i grader Celsius. Utbytesinformation Klassen kan användas för att ange utbytesinformationen för det tillagningssätt som anges i "T4082 Tillagningssätt, kod T4084 Typ av utbyte, kod Definition Kod som anger vilken typ av avkastning eller utbyte som anges. anges enligt kodlista T4084, se T4085 Utbytesvariation Definition Intervall inom vilket avkastningen eller utbytet varierar uppåt eller nedåt jämfört med en genomsnittlig avkastning Avkastningsvariationen anges i procent. Det är rekommenderat att utbytesvariationen inte anges med större noggrannhet än hela procent. Exempel 10% anges som 10 T4086 Utbyte, värde Definition Kvantitet efter tillagning. Exempel 700 gram T4086 Avkastning, värde: 700 T5102 Måttenhet för avkastning: GRM T5102 Måttenhet för utbyte Definition Enhet i vilken utbytet är uttryckt. anges enligt kodlista T5102, se Variantinformation Klassen kan användas för att ange information om varianter. T5043 Slutdatum för variant Definition Sista bäst-före-datumet för utgående artikelvariant. Exempel Termen används för att ange när en ny variant av en artikel ersätter en utgående variant. Termen används endast vid artikeländringar där artikeln kan behålla sitt GTIN. Ange det sista bäst-före-datumet för den utgående varianten. Observera att de varianter av artiklar som hänvisas till i denna term inte ska förväxlas med term T4013 Variantgrundande artikel, GTIN. 79(91)

80 Särskilda tillämpningar för Artikelinformation I detta avsnitt beskrivs hur Artikelinformationen används i särskilda tillämpningar. Hyllkantsetiketter Hyllkantsetiketter hjälper konsumenten att jämföra olika förpackningsstorlekar och varumärken. Informationen kommer direkt från Artikelinformationen, och det är därför viktigt att den är rätt. Om till exempel artikelbenämningen är fel på hyllkantsetiketten, kan det vara svårt att hitta rätt artikel i hyllan. Det kan det leda till att konsumenten väljer en annan artikel. Från Artikelinformationen hämtas: T3337 Hyllkants/kvittotext Beskriver artikelns funktion och hur den används. Hyllkants/kvittotext får inte innehålla varumärke eller storlek. Exempel: Frukostflingor eller Tvättmedel. T0143 Varumärke - Är ett kännetecken som särskiljer artiklar. T3338 Förpackningsstorlek - Är den förpackningsstorlek som är tryckt på förpackningen. Exempel: 750 g eller 1.5 l. T0147 Jämförmängd. Används för att beräkna jämförpriset. Det är butiken som anger priset vilket gör att priset inte hämtas från Artikelinformationen. Figur 38 Bilden visar ett exempel på hur informationen till en hyllkantsetikett hämtas från Artikelinformationen. 80(91)

81 Figur 39 Hyllkants/kvittotext är "Tvättm Sensitive", varumärket är "Superwash" och förpackningsstorleken är 750 g för tvättmedelsförpackningen. Hyllkants/kvittotext T3337 Hyllkants/kvittotext får inte innehålla varumärke eller förpackningsstorlek. Om varumärke och/eller förpackningsstorlek är angiven i hyllkants/kvittotext kommer dessa benämningar att upprepas på hyllkantsetiketten. Figur 40 Bilden visar en hyllkantsetikett där hyllkants/kvittotext innehåller varumärke och förpackningsstorlek. Det leder till att benämningarna upprepas på etiketten. Jämförpris Jämförpris beräknas med hjälp av pris och T0147 Jämförmängd färdigvara enligt: Jämförpris = Pris Jämförmängd färdigvara Observera att priset för artikeln inte anges i Artikelinformationen utan av butiken. 81(91)

82 Exempel jämförpris Leverantören har angett i Artikelinformationen att en förpackning tvättmedel räcker till 20 st tvättar: T0147 Jämförmängd färdigvara, värde = 20 T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll = PCE (styck) T0145 Typ av jämförelse, kod = PER_WASH (per tvätt) Butikens pris = Kr/Förp Jämförpris = = 1.50 Kr/tvätt Artikelbenämning och hyllkants/kvittotext för fisk För fisk anges svensk och latinsk benämning i termerna artikelbenämning respektive hyllkants/kvittotext i Artikelinformationen. T0018 Artikelbenämning Latinskt namn, ex: Salmo salar T3337 Hyllkants/kvittotext Svenskt namn, ex: Lax Artikelinformation för bake-off bröd som ska gräddas i butik Alla artiklar som ska säljas per styck ska ha ett GTIN, även om de är oförpackade och saknar streckkod. För degämnen som gräddas i butik och sedan säljs till konsument gäller följande rekommendation: T4037 Konsumentartikel, indikator = true (konsumentartikel) T0137 Förpacknings- /kollityp = 9J (oförpackad) Leverantören avgör om det är det ogräddade degämnet eller förpackningen som degämnena ligger i som är den beställningsbara artikeln. Höjd, bredd och djup för degämnet mäts enligt mätreglerna för konsumentartiklar. Artikelinformation för artiklar med varierande vikt Så här anges Artikelinformationen för artiklar med varierande mått, till exempel kött, fisk, ost, frukt och grönsaker, där mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset varierar med mängden. T0186 Variabelmåttvara, indikator: I Artikelinformationen anges ja/true för termen Variabelmåttvara, indikator för att ange att artikeln har varierande mått. Indikatorn är en ja/nejindikator som är obligatorisk på alla artikelnivåer eftersom vissa artiklar, till exempel ost, kan ha en variabel vikt på basnivå, men på mellannivå ha en fast vikt. T0154 Artikelns identitet, GTIN: En konsumentförpackning som har varierande vikt numreras med ett viktvarunummer. Eftersom GTIN alltid ska bestå av 14 siffror i Artikelinformationen, så ska det 13-siffriga viktvarunumret fyllas ut med en inledande nolla. När viktvarunumret ska anges i Artikelinformationen ersätts de fyra siffrorna som anger priset i kronor eller vikten i kilogram med fyra nollor. Kontrollsiffran räknas därefter ut på nytt. Observera att det endast är konsumentförpackningen, som befinner sig på basnivån i artikelhierarkin, som numreras med ett viktvarunummer. Artiklarna på mellannivå och toppnivå ska inte numreras med ett viktvarunummer utan med GTIN (GS1-artikelnummer). T4017 Artikelns bredd, T4019 Artikelns höjd, T4018 Artikelns djup, T4020 Artikelns bruttovikt samt T0082 Förpackningens innehåll, värde: Mät och väg flera enheter för att 82(91)

83 räkna ut genomsnittsvärden för artikelns mått, och ange genomsnittsvärdena i Artikelinformationen. Artikelinformation för böcker eller ljudböcker Artikelinformation för böcker anges enligt nedan: T1124 Informationslämnaren identitet, GLN - GLN (GS1-lokaliseringsnummer) för beställningsmottagare, det vill säga den part som artiklarna beställs från. Kan vara avtalspart eller distribunal. T0143 Varumärke - Namn på författaren (Efternamn, Förnamn) T0018 Artikelbenämning - Bokens titel och förlag/imprint. Avskiljt med /. T3337 Hyllkants-/kvittotext - Bokens titel. Titeln kan behöva förkortas för att få plats. T3338 Förpackningsstorlek, text - Bandtyp (inbunden/pocket/karton/ljudbok) T4017 Artikelns bredd, T4019 Artikelns höjd, T4018 Artikelns djup Bokens mått definieras utifrån bokens framsida. Figur 41 Bokens mått definieras utifrån bokens framsida. 83(91)

84 Artikelhierarkier Här ges exempel på hur artikelhierarkier specifikt byggs upp för lösviktsvaror, expopallar och bryggeripallar. En generell beskrivning av artikelhierarkier finns i avsnitt Artikelnivå. Exempel på artikelhierarkier för lösviktsvaror Äpplen som säljs per vikt paketerade i en låda: Basnivå: Låda med äpplen Mellannivå: Ingen mellannivå om lådorna är ställda på en pall. Toppnivå: Pall med ett antal lådor Figur 42 Lådan med äpplen befinner sig på basnivå och pallen befinner sig på toppnivå. Bakpotatis som säljs per styck paketerade i en låda Basnivå: 1 st oförpackad bakpotatis Mellannivå: Låda med bakpotatis Toppnivå: Pall med ett antal lådor Figur 43 Den oförpackade bakpotatisen befinner sig på basnivå, lådan befinner sig på mellannivå och pallen befinner sig på toppnivå. 84(91)

85 Exempel på artikelhierarki för expopall På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar. I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska enheten på toppnivån. Figur 44 I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska enheten på toppnivån. Exempel: På en expopall står 36 st förpackningar som innehåller konsumentförpackningar med kattmat. Varje förpackning innehåller 9 st konsumentförpackningar. Artikelnivå Artikel Ingående artikel Antal inneliggande artiklar (st) Toppnivå Expopall Konsumentförpackning med kattmat Basnivå Konsumentförpackning med kattmat Observera att de öppnade ytterförpackningarna inte ska anges som artikel på mellannivå eftersom att de inte har samma logistiska egenskaper som oöppnade ytterförpackningar. Om öppnade ytterpackningar anges som om de vore oöppnade kan det leda till problem i handelns varuförsörjning till butik. Exempel på artikelhierarki för bryggeripall En bryggeripall består av en helpall med två halvpallar på. På varje halvpall står två brätten med 24 flaskor i varje. 4 lager brätten och flaskor är staplade på varandra. Längst upp på varje stapel finns ett 85(91)

86 tomt brätte som låser den översta laven flaskor. Flaskorna, brättena och pallarna har pant vilket ska anges i Artikelinformationen. Varje artikel i Artikelinformation kan ha information om en eller flera panter. Till varje pant kan knytas ett visst antal. Artikelhierarkin består av tre nivåer: Toppnivå Figur 45 En bryggeripall består av en helpall med två halvpallar på. Toppnivån är helpallen. Mått och vikt inkluderar helpallens höjd och vikt. Förpackningstyp: pall. Mellannivå Om returhelpall med pant används anges pantkod för returhelpall. Mellannivån är halvpallen med de två staplarna på. För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på mellannivå. Mått och vikt inkluderar halvpallens höjd och vikt. Förpackningstyp: pall. Om returhalvpall med pant används anges pantkod för returhalvpall. Mellanartikeln innehåller även panten för de 10 brätten som finns på varje halvpall. 86(91)

87 Basnivå Den lägsta nivån i artikelhierarkin är basnivån, som i detta fall är en 1½-liters PET-flaska med dricka. För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på basnivå. Pantkod för 1½-liter PET anges. Så här anges artikelhierarkin och panterna för en sortren respektive mixad pall: Exempel 1. Artikelhierarki för sortren pall Artikelnivå Artikel Ingående artikel Antal innel. artiklar (st) Pant/antal Toppnivå Helpall Halvpall 2 Pantkod för returhelpall / 1 st Mellannivå Halvpall Flaska 192 Pantkod för returhalvpall /1 st Basnivå Flaska - - Pant för PET 1½ l /1st Exempel 2. Artikelhierarki för mixad pall Artikelnivå Artikel Ingående artikel Toppnivå Helpall Halvpall A Halvpall B Mellannivå Mellannivå Halvpall A Halvpall B Antal innel. artiklar (st) 1 st Halvpall A 1 st Halvpall B Pant/antal Pantkod för returhelpall / 1 st Flaska A 192 Pantkod för returhalvpall /1 st Pantkod för brätte/ 10 st Flaska B 192 Pantkod för returhalvpall /1 st Pantkod för brätte/ 10 st Basnivå Flaska A - - Pant för PET 1½ l /1st Basnivå Flaska B - - Pant för PET 1½ l /1st Säsongsvaror För säsongsvaror anges den period som en artikel är beställningsbar med Tillgänglighetstidpunkt och Sista tillgänglighetstidpunkt. Om ny säsong ska anges sänds en korrigering av Artikelinformationen med nya datum. Nedan visas ett exempel för en säsongsartikel som introduceras, därefter finns tillgänglig under två säsonger och sedan utgår ur sortimentet. Säsong 1: T0153 Dokumentstatus, kod: Ny artikel T4727 Tillgänglighetstidpunkt : T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt: (91)

88 Säsong 2: T0153 Dokumentstatus, kod: Ändring T4727 Tillgänglighetstidpunkt : T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt: Artikeln utgår: T0153 Dokumentstatus, kod: Ändring T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt: Förpackning och pant för Svenska retursystems pallar För artiklar som har lastbärare i form av en av Svenska Retursystems pallar ska Förpackningstyp, Palltyp och Pant för returnerbar förpackning fyllas i. Vid validering i Validoo Item räknas den i kodlistan angivna lastbärarvikten in i totalvikten. I de fall olika standardvikter är angivna i kodlistorna för Palltyp och Pant för returnerbar förpackning, så används vikten som hör till pantkoden. T0137 Förpacknings- /kollityp, kod T2244 Palltyp, kod T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod SRS returhalvpall PX-pall 10 - ISO 0-pall SRS returhalvpall (bryggeri) SRS/Paletten Svart Returhelpall SRS/Paletten Grå Returhelpall PX-pall 10 - ISO 0-pall PX-pall 11 - ISO 1-pall PX-pall 11 - ISO 1-pall För artiklar som har någon av Svenska Retursystems lådor som förpackningstyp anges "T0137 Förpacknings-/kollityp, kod" till CR Back och "T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod" för respektive modell av lådan. För pallar som inte har pant ska Förpackningstyp och Pant för returnerbar förpackning anges. För till exempel en engångshalvpall, anges "T0137 Förpacknings-/kollityp, kod" till PX pall och "T2244 Palltyp, kod" till 10 - ISO 0-pall. Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial ska anges när: Artikelns förpackningsmaterial ska återvinnas och leverantören inte har betalat förpackningsavgift för återvinning för artikeln. Förpackningsmaterial behöver inte anges när: Leverantören har betalat förpackningsavgift för återvinning för artikeln, eller Artikeln inte har något förpackningsmaterial (t.ex. en bakpotatis), eller Artikeln har returemballage (som därmed inte ska gå till återvinning). 88(91)

89 Varför förpackningsmaterial behöver anges I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för återvinning av förpackningsmaterial. Eftersom återvinningen inte bär sina egna kostnader finansieras verksamheten med avgifter. Det är företaget som säljer varor till konsumenten som ansvarar för att avgiften är betald. Handelsledet måste därför få veta om leverantören redan har betalat eller inte. Om leverantören inte har betalat avgiften måste handlaren dessutom få veta vilket förpackningsmaterial det är, för att kunna betala rätt avgift. Så anges förpackningsmaterial i Artikelinformationen Exemplen visar hur Artikelinformationen ska fyllas i för några olika fall. Exempel 1: Förpackningsavgiften är betald. Förpackningsmaterial behöver därför inte anges. T0189 Förpackningsavgift betald, indikator Basnivå Mellannivå Toppnivå Chokladkaka 200g Ja Ja Nej T0277 Returemballage, indikator Nej Nej Nej T0137 Förpacknings-/kollityp, kod Omslag Låda Pall T1188 Förpackningsmaterial, kod T1189 Förpackningsmaterialets vikt T4016 Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial, kod Exempel 2: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på toppnivå eftersom den är returemballage. T0189 Förpackningsavgift betald, indikator Basnivå Mellannivå Toppnivå Tomater 400g Låda, 16 burkar Helpall, 36 lådor Nej Nej Nej T0277 Returemballage, indikator Nej Nej Ja T0137 Förpacknings-/kollityp, kod Burk-metall (med etikett av papper) Låda T1188 Förpackningsmaterial, kod Metall Wellpapp - T1189 Förpackningsmaterialets vikt 38 gram 263 gram - T4016 Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial, kod GS1 Sweden GS1 Sweden - T1188 Förpackningsmaterial, kod Papper/kartong - T1189 Förpackningsmaterialets vikt 8 gram - T4016 Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial, kod GS1 Sweden - Pall 89(91)

90 Exempel 3: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på basnivå eftersom den är oförpackad. T0189 Förpackningsavgift betald, indikator Basnivå Mellannivå Toppnivå Tomater 400g Låda, 16 burkar Helpall, 36 lådor Nej Nej Nej T0277 Returemballage, indikator Nej Nej Nej T0137 Förpacknings-/kollityp, kod Burk-metall (med etikett av papper) Låda T1188 Förpackningsmaterial, kod - Wellpapp Trä T1189 Förpackningsmaterialets vikt gram gram T4016 Kodlisteutgivare för förpackningsmaterial, kod Pall - GS1 Sweden GS1 Sweden Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen CLP-förordningen styr över hur farliga kemiska produkter ska klassificeras och märkas. Följande termer används i Artikelinformationen för att uppfylla förordningens krav på information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön: T5044 Signalord enligt GHS, kod T5047 Faroangivelse, kod T5048 Faroangivelse, text T5049 Skyddsangivelse, kod T5050 Skyddsangivelse, text Exempel En farlig kemisk produkt är märkt enligt Figur 46 nedan. Följande information anges i Artikelinformationen: Term T5044 Signalord enligt GHS, kod T5047 Faroangivelse, kod T5048 Faroangivelse, text T5049 Skyddsangivelse, kod T5050 Skyddsangivelse, text T5049 Skyddsangivelse, kod T5050 Skyddsangivelse, text T5049 Skyddsangivelse, kod T5050 Skyddsangivelse, text Information Fara H412 Skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN P310 kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehåller: Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), alpha-tridecylomega-hydroxy-, branched. 90(91)

91 Figur 46 Bilden visar ett exempel på märkning av en farlig kemisk produkt. 91(91)

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 9 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-08-06 Artikelinformation 20.2.1 Version: 3.1.0 Beta 5

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-08-06 Artikelinformation 20.2.1 Version: 3.1.0 Beta 5 Artikelinformation 1.. 1 Artikelinformationshuvud 1.. 1 Utfärdandetidpunkt T0151 0.. 1 Dokumentstatus, kod T0153 0.. 1 Informationsmottagare, GLN T0008 0.. 1 INFORMATIONSLÄMNARE 1.. 1 Informationslämnare,

Läs mer

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 7 ) Köpare Säljare Unilever AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 73115711 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556669946 Allmänt snummer Identitet Artikelns identitet,

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 7 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 8 ) Köpare Säljare Coca-Cola Enterprises AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7331040000006 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 5564718301 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Artikelinformation Version: 3.1.0

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Artikelinformation Version: 3.1.0 Artikelinformation 1.. 1 Artikelinformationshuvud 1.. 1 Utfärdandetidpunkt T0151 0.. 1 Dokumentfunktion, kod T0153 0.. 1 Informationsmottagarens identitet, GLN T3809 1.. 1 INFORMATIONSLÄMNARE 1.. 1 Informationslämnarens

Läs mer

GDSN Trade Item Major Release 3.1

GDSN Trade Item Major Release 3.1 GDSN Trade Item Major Release 3.1 Förändringar kodlistor Version A 2014-11-18 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se 1/6 GDSN Trade Item

Läs mer

Följande termer har lagts till eller ändrats:

Följande termer har lagts till eller ändrats: Uppdatering för version 2.8.5 Eftersom den svenska tillämpningen har ändrats när version 2.8.5 infördes har de svenska analysdokumenten för Major Release uppdaterats. Nya termer har lagts till och befintliga

Läs mer

Handledning Artikelinformation 3.1

Handledning Artikelinformation 3.1 GS1 Sweden Version 2.1, Beta, 2016-02-17 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation 3.1 Datum 2016-02-17 Version 2.1 Status Beta Ändringshistorik Version

Läs mer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1(10) 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning. För kompletta specifikationer hänvisar vi till

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Artikelinformation Version: 3.1.5

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Artikelinformation Version: 3.1.5 Artikelinformation 1.. 1 Artikelinformationshuvud 1.. 1 Utfärdandetidpunkt T0151 0.. 1 Dokumentfunktion kod T0153 0.. 1 Informationsmottagarens identitet GLN T3809 1.. 1 Informationslämnare 1.. 1 Informationslämnarens

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Artikelinformation Version: 3.1.8

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Artikelinformation Version: 3.1.8 Artikelinformation 1.. 1 Artikelinformationshuvud 1.. 1 Utfärdandetidpunkt T0151 0.. 1 Dokumentfunktion kod T0153 0.. 1 Informationsmottagarens identitet GLN T3809 1.. 1 Informationslämnare 1.. 1 Informationslämnarens

Läs mer

Rådanäs Bryggeri AB ( )

Rådanäs Bryggeri AB ( ) Copyright - Validoo Utskriftsdatum:2017-09-05 Version 3.1 1/6 Konsumentartikel - 07350075270024 - Rådanäs Amerikansk Bitter Artikelinformationshuvud Informationslämnarens identitet, GLN, T1124 * Informationsmottagarens

Läs mer

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Rubezahl. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Påskmix påse

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Rubezahl. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Påskmix påse Företagsnamn ns identitet, GLN Org. nummer Artikel: Påskmix påse - 14008601466907 Nivå: Toppnivå 2016-12-06 08:55:22 Sida: 1 Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Rubezahl Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning

Läs mer

Artikelinformation ADS version 3.1

Artikelinformation ADS version 3.1 Artikelinformation ADS version 3.1 Detta dokument beskriver ändringar införda i Affärsdokumentspecifikation (ADS) för artikelinformation version 3.1 när dokumentet uppdaterades från Beta 6 till slutgiltig

Läs mer

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker GS1 Sweden Version 1.2 Beta, 2018-08-31 Dokumentinformation Typ av information Namn Aktuellt värde Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga

Läs mer

Handledning Artikelinformation 3.1.2

Handledning Artikelinformation 3.1.2 .2 GS1 Sweden Version 1.0, 2016-11-07 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation 3.1.2 Datum 2016-11-07 Version 1.00 Status Ändringshistorik Version Ändringsdatum

Läs mer

Uppgiftslämnare: Kiviks Musteri AB. Varumärke: Kiviks Musteri. Artikelbenämning: ÅS Svensk Äppelmust. Leverantörens artikelnummer: 62976

Uppgiftslämnare: Kiviks Musteri AB. Varumärke: Kiviks Musteri. Artikelbenämning: ÅS Svensk Äppelmust. Leverantörens artikelnummer: 62976 Uppgiftslämnare: Varumärke: Kiviks Musteri Leverantörens artikelnummer: 62976 Förpackningsstorlek: 27,5 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: Äppelmust med fruktkött. DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Droste. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Tulip selection

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Droste. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Tulip selection Företagsnamn ns identitet, GLN Org. nummer Artikel: Tulip selection - 7350025826387 Nivå: Toppnivå Sida: 1 Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Droste Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Tulip selection

Läs mer

Artikel: Kolsyrad läskedryck

Artikel: Kolsyrad läskedryck Nivå: Toppnivå 2018-12-11 08:33:16 Sida: 1 Företagsnamn ns identitet, GLN Organisationsnummer Artikel: Kolsyrad läskedryck - 5449000680747 Beskrivning Coca-Cola Kolsyrad läskedryck Grundinformation Artikelidentitet

Läs mer

Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB. Varumärke: Björklunds Kafferosteri. Artikelbenämning: Espresso Blend Hammarby. Storlek: 1000G.

Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB. Varumärke: Björklunds Kafferosteri. Artikelbenämning: Espresso Blend Hammarby. Storlek: 1000G. Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB Varumärke: Björklunds Kafferosteri Artikelbenämning: Storlek: 1000G Produktinformation Ingrediensförteckning: Kaffe Arabica 100% Produktgruppsindelning: 103411704437

Läs mer

Artikelinformation. Staffan Olsson GS1 Sweden 2013-11-06

Artikelinformation. Staffan Olsson GS1 Sweden 2013-11-06 Artikelinformation Staffan Olsson GS1 Sweden 2013-11-06 Vi brinner för en gemensam standard Europa Storlek 37.5 Kina Storlek 38 UK Storlek 4.5 Japan Storlek 23 USA Storlek 7 Australien 5.5 Dagordning GS1

Läs mer

Laktosfri potatisgratäng

Laktosfri potatisgratäng Uppgiftslämnare: Outinens Potatis Varumärke: Outinens Potatis AB Artikelbenämning: Storlek: 800G Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis (77,4 %), laktosfri grädde (22%), koksalt (0,6%) Produktgruppsindelning:

Läs mer

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker.

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker. Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker. GS1 Sweden Version 1.1 Beta, 2016-11-11 Dokumentinformation Typ av information Namn Aktuellt värde Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga

Läs mer

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker GDSN Release 3.1.7

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker GDSN Release 3.1.7 Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker GDSN Release 3.1.7 GS1 Sweden Version 1.3, 2018-11-15 Dokumentinformation Typ av information Namn Aktuellt värde Handledning Artikelinformation

Läs mer

Paprika röd 10x10mm KRAV 2x2,5kg

Paprika röd 10x10mm KRAV 2x2,5kg Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Paprika röd ekologisk Produktgruppsindelning: 206012814933 / Djupfryst Grönsaker Grönsaker

Läs mer

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation Version G 2015-06-15 Validoo AB Box 622, 101 32 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.validoo.se Innehåll 1 Introduktion... 4 2 Syfte med dokumentet... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Mandelpotatischips Frost Salt

Mandelpotatischips Frost Salt Mandelpotatischips Frost Salt Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Mandelpotatischips Frost Salt Storlek: 100 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Mandelpotatis (71,8%), solrosolja,

Läs mer

Ingefära Honung svart te

Ingefära Honung svart te Uppgiftslämnare: Tekompaniet Swedetraders AB Varumärke: DILMAH Artikelbenämning: Storlek: 100st Produktinformation Ingrediensförteckning: Svart Ceylonte med honung och ingefärasmak Produktgruppsindelning:

Läs mer

Ekologiska Lingon KRAV

Ekologiska Lingon KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Artikelbenämning: Storlek: 250g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Ekologiska svenska Lingon Produktgruppsindelning: 206112875075 / Djupfryst Frukt/Bär

Läs mer

Rotfruktchips EKO/KRAV

Rotfruktchips EKO/KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 75 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: solrosolja*, rödbeta*, morot*, palsternacka*, potatis*, havssalt. *: ekologisk ingrediens

Läs mer

Potatisklyftor FF m skal KRAV

Potatisklyftor FF m skal KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% svensk ekologisk klyftpotatis m skal förfriterad Produktgruppsindelning: 205712664977

Läs mer

ICA Pizzabotten EKO, i butik

ICA Pizzabotten EKO, i butik Uppgiftslämnare: Foodster AB Varumärke: ICA Artikelbenämning: Storlek: 250g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: VETEMJÖL*, vatten, kallpressad rapsolja*, jäst*, rörsocker*,salt. *Ekologisk

Läs mer

Argus Artikel Information

Argus Artikel Information LEVERANTÖR Argus Artikel Information HAB Organisations nr 556007-7868 E-Mail Post giro Bankgiro info@arvidnordquist.se 991-6263 s-/kollityp kod Pall Produktklasskategori kod 1190 800 1200 returnerbart

Läs mer

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: Au Naturel. Artikelbenämning: Juice eko Orange. Storlek: 750ml

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: Au Naturel. Artikelbenämning: Juice eko Orange. Storlek: 750ml Uppgiftslämnare: Everfresh AB Varumärke: Au Naturel Artikelbenämning: Storlek: 750ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: ekologisk apelsin/økologisk appelsin 100% Produktgruppsindelning:

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release

Handledning Artikelinformation GDSN Release Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.10 GS1 Sweden Version 1.0, 2019-09-05 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.10 Datum

Läs mer

Uppgiftslämnare: Conaxess Trade Sweden AB. Varumärke: UNCLE BEN S RIS. Artikelbenämning: Långkorningt ris. Storlek: 5 kg

Uppgiftslämnare: Conaxess Trade Sweden AB. Varumärke: UNCLE BEN S RIS. Artikelbenämning: Långkorningt ris. Storlek: 5 kg Uppgiftslämnare: Conaxess Trade Sweden AB Varumärke: UNCLE BEN S RIS Artikelbenämning: Storlek: 5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Långkornig paraboiled ris. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Kiviks Musteri AB. Varumärke: Kiviks Musteri. Artikelbenämning: ÅS Svensk Äppelmust. Leverantörens artikelnummer: 62976

Uppgiftslämnare: Kiviks Musteri AB. Varumärke: Kiviks Musteri. Artikelbenämning: ÅS Svensk Äppelmust. Leverantörens artikelnummer: 62976 Uppgiftslämnare: Varumärke: Kiviks Musteri Leverantörens artikelnummer: 62976 Förpackningsstorlek: 27,5 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: Äppelmust med fruktkött. DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker GDSN Release 3.1.8

Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker GDSN Release 3.1.8 Handledning Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker GDSN Release 3.1.8 GS1 Sweden Version 1.1, 2019-04-10 Dokumentinformation Typ av information Namn Aktuellt värde Handledning Artikelinformation

Läs mer

Leverpastej bakad Deli

Leverpastej bakad Deli Uppgiftslämnare: Chark-Produkter AB Varumärke: Chark-Produkter Artikelbenämning: Leverantörens artikelnummer: 29070000 Förpackningsstorlek: 1200g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER:

Läs mer

Vattenmelon Frukt & Bärdryck Konc

Vattenmelon Frukt & Bärdryck Konc Uppgiftslämnare: Varumärke: Kiviks Musteri Leverantörens artikelnummer: 72121 Förpackningsstorlek: 2 dl Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser i drickfärdig dryck: Vatten, socker, päronjuice

Läs mer

Svart Vinbär/Citronmeliss Lemonad

Svart Vinbär/Citronmeliss Lemonad Uppgiftslämnare: Varumärke: Kiviks Musteri Leverantörens artikelnummer: 63927 Förpackningsstorlek: 27.5 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: Kolsyrat vatten, svartvinbärsjuice* 10%, socker*, citronjuice*,

Läs mer

Spenat hackad KRAV 2x2,5kg

Spenat hackad KRAV 2x2,5kg Spenat hackad KRAV 2x2,5kg Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Artikelbenämning: Spenat hackad KRAV 2x2,5kg Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Spenat hackad portion Produktgruppsindelning:

Läs mer

Balsamvinäger från Modena

Balsamvinäger från Modena Uppgiftslämnare: Gunnarshögs Jordbruks AB Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 250ML Produktinformation Ingrediensförteckning: Vinäger av lagrat årgångsvin och druvmust Produktgruppsindelning: 104212064538

Läs mer

ICA Pizzabotten, i butik

ICA Pizzabotten, i butik Uppgiftslämnare: Foodster AB Varumärke: ICA Leverantörens artikelnummer: 011 Förpackningsstorlek: 300g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: VETEMJÖL, vatten, surdeg av DURUMVETE, rapsolja,

Läs mer

Ekologiska Granatäpplekärnor KRAV

Ekologiska Granatäpplekärnor KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Leverantörens artikelnummer: 790425 Förpackningsstorlek: 250g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Ekologiska Granatäppelkärnor KRAV DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.3

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.3 GDSN Release 3.1.3 GS1 Sweden Version 1.2, 2017-11-08 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.3 Datum 2017-11-08 Version 1.2 Status Ändringshistorik

Läs mer

Uppgiftslämnare: HKScan Sweden AB. Varumärke: Annerstedt. Artikelbenämning: Bacon skivat EU. Leverantörens artikelnummer:

Uppgiftslämnare: HKScan Sweden AB. Varumärke: Annerstedt. Artikelbenämning: Bacon skivat EU. Leverantörens artikelnummer: Uppgiftslämnare: HKScan Sweden AB Varumärke: Annerstedt Leverantörens artikelnummer: 982893 Förpackningsstorlek: 1500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Sidfläsk från gris (88%),

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.7

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.7 GDSN Release 3.1.7 GS1 Sweden Version 1.1, 2018-11-05 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.7 Datum 2018-11-05 Version 1.1 Ändringshistorik

Läs mer

Premium Kräftmarinerad Sill MSC

Premium Kräftmarinerad Sill MSC Uppgiftslämnare: Klädesholmen Seafood AB Varumärke: Klädesholmen Artikelbenämning: Storlek: 420g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Marinerad SILL (Clupea Harengus), rapsolja, vatten,

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.7

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.7 GDSN Release 3.1.7 GS1 Sweden Version 1.0, 2018-08-31 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.7 Datum 2018-08-31 Version 1.0 Status Ändringshistorik

Läs mer

Laxfilé vaccad Norge 1,5+

Laxfilé vaccad Norge 1,5+ Laxfilé vaccad Norge 1,5+ Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Laxfilé vaccad Norge 1,5+ Storlek: 11 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Laxfilé Produktgruppsindelning: 206312995214

Läs mer

Artikel: Lyxburk Påsk

Artikel: Lyxburk Påsk Nivå: Toppnivå 2017-11-14 14:44:24 Sida: 1 Företagsnamn ns identitet, GLN Organisationsnummer Artikel: Lyxburk Påsk - 17350025826735 Beskrivning Hulten Lyxburk Påsk Grundinformation Artikelidentitet Artikelns

Läs mer

Kvarg Naturell 0,2% 500 g

Kvarg Naturell 0,2% 500 g Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: LINDAHLS Artikelbenämning: Storlek: 1x500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad mjölk, mjölksyrekultur, vegetabilisk löpe. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Alkoholfri öl. Produktinformation. Allergener. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel.

Alkoholfri öl. Produktinformation. Allergener. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB Varumärke: San Miguel Artikelbenämning: Storlek: 33 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: vatten, kornmalt, humle, aromer. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB. Varumärke: RAPSONA. Artikelbenämning: Sötstark senap. Storlek: 900 g

Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB. Varumärke: RAPSONA. Artikelbenämning: Sötstark senap. Storlek: 900 g Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB Varumärke: RAPSONA Artikelbenämning: Storlek: 900 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, socker, SENAPSMJÖL, ättiksprit, modifierad stärkelse (potatis), arom,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: No Brand. Artikelbenämning: Sallad Familjemix. Storlek: 500 g

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: No Brand. Artikelbenämning: Sallad Familjemix. Storlek: 500 g Uppgiftslämnare: Everfresh AB Varumärke: No Brand Artikelbenämning: Storlek: 500 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Isberg 80%, Frisé 10%, Rosé 10% Produktgruppsindelning: 308014334901 / Färskvaror/Kylvaror

Läs mer

Uppgiftslämnare: Fiskano B.V. Varumärke: Compass. Artikelbenämning: Sprödbakad lax. Storlek: 400 gr

Uppgiftslämnare: Fiskano B.V. Varumärke: Compass. Artikelbenämning: Sprödbakad lax. Storlek: 400 gr Uppgiftslämnare: Fiskano B.V Varumärke: Compass Artikelbenämning: Storlek: 400 gr Produktinformation Ingrediensförteckning: Benfri lax (66%), breadcrumb (vete), vetemjöl, palmolja, vatten, vetefibrer,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Andersson & Tillman AB. Varumärke: Andersson & Tillman. Artikelbenämning: Rökt sida hel. Storlek: 2500g

Uppgiftslämnare: Andersson & Tillman AB. Varumärke: Andersson & Tillman. Artikelbenämning: Rökt sida hel. Storlek: 2500g Uppgiftslämnare: AB Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Sida av gris, vatten, salt, druvsocker, konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E301, E331.

Läs mer

The Filet. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Marimat AB. Varumärke: Oumph! Artikelbenämning: The Filet. Storlek: 2kg

The Filet. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Marimat AB. Varumärke: Oumph! Artikelbenämning: The Filet. Storlek: 2kg Uppgiftslämnare: Marimat AB Varumärke: Oumph! Artikelbenämning: Storlek: 2kg Produktinformation Ingrediensförteckning: (SE) INGREDIENSER: Vatten/vand, 23 % SOJA/SOYAproteinkoncentrat (från/fra SOJABÖNOR/SOYABØNNER),

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.6

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.6 GDSN Release 3.1.6 GS1 Sweden Version 1.0, 2018-06-01 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn, GDSN Release 3.1.6 Datum 2018-06-01 Version 1.0 Status Ändringshistorik Version Ändringsdatum

Läs mer

Alkoholfri öl. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel. Artikelbenämning: Alkoholfri öl

Alkoholfri öl. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel. Artikelbenämning: Alkoholfri öl Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB Varumärke: San Miguel Artikelbenämning: Storlek: 25 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, kornmalt, humle, aromer. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Rapsolja kallpressad krav

Rapsolja kallpressad krav Uppgiftslämnare: Skeby Gårdar AB Varumärke: Skeby Guld Artikelbenämning: Storlek: 750 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: 100 % kallpressad rapsolja Produktgruppsindelning: 109413734646 / Kolonial/Speceri

Läs mer

Kvarg med yoghurt, hallon-vanilj

Kvarg med yoghurt, hallon-vanilj Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: SKÅNEMEJERIER Artikelbenämning: Storlek: 500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad MJÖLK, socker 6,5%, hallon 3%, vaniljextrakt,

Läs mer

Ingefära Honung svart te

Ingefära Honung svart te Uppgiftslämnare: Tekompaniet Swedetraders AB Varumärke: DILMAH Förpackningsstorlek: 100st Produktinformation Ingrediensförteckning: Svart Ceylonte med honung och ingefärasmak DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Spice Chai ekologiskt kuvert

Spice Chai ekologiskt kuvert Uppgiftslämnare: Tekompaniet Swedetraders AB Varumärke: DILMAH Artikelbenämning: Storlek: 20 st Produktinformation Ingrediensförteckning: Ekologiskt svart te med eko. kanelbark, eko. svartpeppar, eko.

Läs mer

Torkad Shiitake. Produktinformation. Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB. Varumärke: BjörnMat. Artikelbenämning: Torkad Shiitake.

Torkad Shiitake. Produktinformation. Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB. Varumärke: BjörnMat. Artikelbenämning: Torkad Shiitake. Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB Varumärke: BjörnMat Artikelbenämning: Storlek: 30g Produktinformation Ingrediensförteckning: Shiitake Produktgruppsindelning: 102911584852 / Kolonial/Speceri

Läs mer

Uppgiftslämnare: Aviko Norden. Varumärke: Skal-man. Artikelbenämning: Barskepotatis 7 kg. Leverantörens artikelnummer: 21015

Uppgiftslämnare: Aviko Norden. Varumärke: Skal-man. Artikelbenämning: Barskepotatis 7 kg. Leverantörens artikelnummer: 21015 Barskepotatis 7 kg Uppgiftslämnare: Aviko Norden Varumärke: Skal-man Barskepotatis 7 kg Leverantörens artikelnummer: 21015 Förpackningsstorlek: 7 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis, antioxidationsmedel

Läs mer

Ärter hushåll Svenska

Ärter hushåll Svenska Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Leverantörens artikelnummer: 31102 Förpackningsstorlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Ärter DABAS Produktklassificering: 206012814942 / Djupfryst

Läs mer

Färdigkryddad potatisgratäng

Färdigkryddad potatisgratäng Uppgiftslämnare: Outinens Potatis Varumärke: Outinens Potatis AB Artikelbenämning: Storlek: 2000G Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis 66 %, GRÄDDE, OST (PRÄST EKOLOGISK, pastöriserad MJÖLK*

Läs mer

Hamburger Brioche Bun

Hamburger Brioche Bun Uppgiftslämnare: Nybergs Bageri AB Varumärke: Panesco Leverantörens artikelnummer: 5001583 Förpackningsstorlek: 86g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: VETEMJÖL, vatten, socker, rapsolja,

Läs mer

Italiensk Bratwurst 120g

Italiensk Bratwurst 120g Italiensk Bratwurst 120g Uppgiftslämnare: Specialchark Stockholm AB Varumärke: Specialchark Artikelbenämning: Italiensk Bratwurst 120g Storlek: 840 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Griskött,

Läs mer

Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB. Varumärke: Korshags. Artikelbenämning: Halmstad senap. Storlek: 250 g

Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB. Varumärke: Korshags. Artikelbenämning: Halmstad senap. Storlek: 250 g Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB Varumärke: Korshags Artikelbenämning: Storlek: 250 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vatten, brunt och gult SENAPSFRÖ (24%), socker, ättikssprit,

Läs mer

Redentore Prosecco Gran Cuvee'

Redentore Prosecco Gran Cuvee' Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB Varumärke: De Stefani Artikelbenämning: Storlek: 750ml Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% druvor. Produktgruppsindelning: 409315006475 / Hittar ej. -- Hittar

Läs mer

Danbo Svart Guld 9 kg

Danbo Svart Guld 9 kg Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: SKÅNEMEJERIER Artikelbenämning: Storlek: 1x9kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Past. komjölk, salt, löpe, mjölksyrningskultur, konserveringsmedel:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB. Varumärke: LINDAHLS. Artikelbenämning: Kvarg Vanilj. Storlek: 1x150g

Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB. Varumärke: LINDAHLS. Artikelbenämning: Kvarg Vanilj. Storlek: 1x150g Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: LINDAHLS Artikelbenämning: Storlek: 1x150g Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad MJÖLK, mjölksyrakultur, ystenzym, vatten, naturliga

Läs mer

Gösfilé m skinn 120/170

Gösfilé m skinn 120/170 Gösfilé m skinn 120/170 Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Gösfilé m skinn 120/170 Storlek: 4,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Gösfilé med skinn och ben Produktgruppsindelning:

Läs mer

Färskost Original Laktosfri 27%

Färskost Original Laktosfri 27% Färskost Original Laktosfri 27% Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB Varumärke: PHILADELPHIA Artikelbenämning: Färskost Original Laktosfri 27% Storlek: 1500 G Produktinformation Ingrediensförteckning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB. Varumärke: RAPSONA. Artikelbenämning: SVENSK RAPSOLJA. Storlek: 1x2 L

Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB. Varumärke: RAPSONA. Artikelbenämning: SVENSK RAPSOLJA. Storlek: 1x2 L Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB Varumärke: RAPSONA Artikelbenämning: Storlek: 1x2 L Produktinformation Ingrediensförteckning: Svensk pressad rapsolja. Produktgruppsindelning: 109413734644 / Kolonial/Speceri

Läs mer

KOTLETT BENFRI RAPS SE

KOTLETT BENFRI RAPS SE Uppgiftslämnare: HKScan Sweden AB Varumärke: Scan Leverantörens artikelnummer: 407421 Förpackningsstorlek: 3310g Produktinformation Ingrediensförteckning: DABAS Produktklassificering: 308414565405 / Färskvaror/Kylvaror

Läs mer

Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad

Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad Uppgiftslämnare: Flevogold AB Varumärke: FlevoGold Artikelbenämning: Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad Storlek: 10 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Kycklingkött,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Caldic Food Service & Retail Sweden. Varumärke: ORKIDE. Artikelbenämning: Majskorn. Leverantörens artikelnummer:

Uppgiftslämnare: Caldic Food Service & Retail Sweden. Varumärke: ORKIDE. Artikelbenämning: Majskorn. Leverantörens artikelnummer: Uppgiftslämnare: Caldic Food Service & Retail Sweden Varumärke: ORKIDE Leverantörens artikelnummer: 101025 Förpackningsstorlek: 340 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Majs 83,82%, vatten 12,83%,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Snellman. Varumärke: Snellman. Artikelbenämning: Entrecote Dry Age. Storlek: 4 kg. Typ av märkning: ISO

Uppgiftslämnare: Snellman. Varumärke: Snellman. Artikelbenämning: Entrecote Dry Age. Storlek: 4 kg. Typ av märkning: ISO Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 4 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Produktgruppsindelning: 308414595429 / Färskvaror/Kylvaror Kött, oberett Nötkött Entrecôte Tillverkningsland:

Läs mer

Laxfilé 1,0 2,0 Norge

Laxfilé 1,0 2,0 Norge Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 11 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Laxfilé benfri Innehåller fisk Produktgruppsindelning: 206312995214 / Djupfryst Fisk, oberedd

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.9

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.9 Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.9 GS1 Sweden Version 1.0d, 2019-09-02 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.9 Datum

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.9

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.9 Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.9 GS1 Sweden Version 1.0e, 2019-09-12 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.9 Datum

Läs mer

Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB. Varumärke: BRAVO. Artikelbenämning: Juice Apelsin. Storlek: 1 liter

Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB. Varumärke: BRAVO. Artikelbenämning: Juice Apelsin. Storlek: 1 liter Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: BRAVO Artikelbenämning: Storlek: 1 liter Produktinformation Ingrediensförteckning: Apelsinjuice. Juice från koncentrat. 1 liter motsvarar juice

Läs mer

Färsk Ekologisk Kycklingbuljong

Färsk Ekologisk Kycklingbuljong Uppgiftslämnare: Fresh Direct Sweden AB Varumärke: Scandinavian Organics Artikelbenämning: Storlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, kyckling och hönsskrov*, morötter*, gul lök*,

Läs mer

Tomatgranulat, soltorkat

Tomatgranulat, soltorkat Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB Varumärke: Arte Bella Artikelbenämning: Storlek: 1kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Soltorkade tomater och salt Produktgruppsindelning: 308014304887

Läs mer

Aloe Vera Drycken Original

Aloe Vera Drycken Original Uppgiftslämnare: Njie Group AB Varumärke: NJIE Artikelbenämning: Storlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Aloe Vera 50% (Aloe barbadensis), vatten, fruktsocker, honung, naturlig vindruvsarom,

Läs mer

Rapsolja, Kallpressad

Rapsolja, Kallpressad Rapsolja, Kallpressad Uppgiftslämnare: Ektek Oil AB Varumärke: ICA Artikelbenämning: Rapsolja, Kallpressad Storlek: 500 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Produktgruppsindelning: 109413734646

Läs mer

Panerad flundrafilé g

Panerad flundrafilé g Panerad flundrafilé 100 130g Uppgiftslämnare: Royal Seafood AB Varumärke: Polar Seafood A/S Artikelbenämning: Panerad flundrafilé 100 130g Storlek: 5000g Produktinformation Ingrediensförteckning: Flundrafilé

Läs mer

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.8

Handledning Artikelinformation GDSN Release 3.1.8 GDSN Release 3.1.8 GS1 Sweden Version 1.1, 2019-04-10 Dokumentinformation Typ av information Aktuellt värde Namn, GDSN Release 3.1.8 Datum 2019-04-10 Version 1.1 Ändringshistorik Version Ändringsdatum

Läs mer

Fusilli Majs glutenfri

Fusilli Majs glutenfri Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB Varumärke: Pasta Dóro Artikelbenämning: Storlek: 5000g Produktinformation Ingrediensförteckning: Majs, vatten, salt. Allergiråd: inga kända råd vid tillfälle. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Gruyere Grottlagrad Hjul

Gruyere Grottlagrad Hjul Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: Emmi Artikelbenämning: Storlek: 40 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Opastöriserad komjölk, mjölksyrakultur,ostlöpe,salt Produktgruppsindelning:

Läs mer

Rollergrillkorv tsk 80gx18st Fr SE

Rollergrillkorv tsk 80gx18st Fr SE Uppgiftslämnare: HKScan Sweden AB Varumärke: Scan Artikelbenämning: Storlek: 1440g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Gris och nötkött (57%), vatten, potatismjöl, fett från gris, salt,

Läs mer

Laxportioner med skinn 120/160

Laxportioner med skinn 120/160 Laxportioner med skinn 120/160 Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Laxportioner med skinn 120/160 Storlek: 5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100 % laxportioner med skinn Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Delicious Food Sweden AB. Varumärke: Favorit. Artikelbenämning: Medwurst Plånbok. Storlek: 100g

Uppgiftslämnare: Delicious Food Sweden AB. Varumärke: Favorit. Artikelbenämning: Medwurst Plånbok. Storlek: 100g Uppgiftslämnare: Delicious Food Sweden AB Varumärke: Favorit Artikelbenämning: Storlek: 100g Produktinformation Ingrediensförteckning: Fläsk & Nötkött 67% Späck, Nöthjärta, Potatisflingor, Koksalt, Sirap,

Läs mer