Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten"

Transkript

1 Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan

2 Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november Andra upplagan, mars Redaktion: Maryanne Rönnersten och Stefan Tengman, HSO. Grafisk form: Ann-Christine Berg, HSO. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB. ISBN X.

3 Innehållsförteckning Inledning Före en konferens eller ett möte Tänk på utomhusmiljön En foajé för alla Garderob med möjligheter Ytor med bredd och markering Det ska vara lätt att förflytta sig inomhus Alla ska kunna använda toaletten Konferenssalen Om det blir grupparbete Mer att tänka på Om lokalen måste utrymmas Tillgänglig information Under en konferens eller ett möte Inte för långa pass Alla ska kunna äta och dricka Deltagarnas placering Medverkandes placering Fungerande kommunikation Efter en konferens eller ett möte Utvärdering Handikappföreningarnas samarbetsorgan i länen Andra viktiga adresser Beställ den här broschyren

4 TILLGÄNGLIGHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA Det finns fortfarande många exempel på att möten och konferenser arrangeras utan att vara fullt tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Fastigheter kan vara omöjliga att komma in i för rörelsehindrade. Skrivet material som delas ut före och under en konferens kan vara helt oläsligt för synskadade om det inte finns på punktskrift och kassett. Dekorativa blomsterarrangemang kan göra att astmatiker måste vända i dörren. Hörselskadade kan aldrig vara säkra på att teleslingan fungerar och de som har behov av speciell kost får kanske avstå från lunchen i brist på alternativa maträtter. Alla dessa brister i tillgängligheten kan försvåra eller till och med förhindra funktionshindrade från att delta eller medverka vid möten och konferenser. Detta vill vi inom Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, ändra på. Broschyren ökar kunskaperna Den här lathunden har tagits fram för att öka kunskaperna om vad tillgänglighet är, om vikten av tillgänglighet och om vad en arrangör bör tänka på när konferenser eller möten planeras och genomförs. Tillgängligheten måste planeras 4

5 i god tid och gälla hela arrangemanget, från inbjudan till utskick av slutrapport eller protokoll. Därför tar lathunden upp vad som behöver ses över före, under och efter ett möte samt beskriver vilka insatser som kan behövas. Vi samarbetar gärna Vi inom handikapprörelsen vill gärna samarbeta med arrangörer för att göra möten och konferenser tillgängliga. Det finns ett samarbetsorgan för handikappföreningar i varje län, se adressförteckning längre bak i broschyren. Ta kontakt för att få råd och stöd kring tillgänglighetsfrågor. Beställ också gärna fler exemplar av denna broschyr och sprid den bland andra mötes- och konferensarrangörer. Tillsammans kan vi öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att delta och medverka på möten och konferenser. 5

6 FÖRE EN KONFERENS ELLER ETT MÖTE För att en konferens eller ett möte ska bli tillgängligt för alla måste funktionshindrades behov vägas in redan från början då konferensen planeras.det är viktigt att komma ihåg att det finns både synliga och osynliga funktionshinder så att inga behov glöms bort bara för att de inte syns. En bra konferens är så tillgänglig att funktionshindrade kan både delta och medverka på samma villkor som andra. Till en början handlar det om att hitta en konferensanläggning som är tillgänglig såväl utom- som inomhus. Sedan måste konferensinformation, inbjudan och allt material som ska skickas ut eller delas ut under konferensen utformas så att det är tillgängligt för alla. Kommunikationen under konferensen ska fungera och var och en måste kunna få den mat man behöver. Tänk på utomhusmiljön Handikapparkering måste finnas i närheten av konferenslokalens entré. Det ska inte vara för långt att förflytta sig för dem som har rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar. Gångavståndet till hållplatser får inte heller vara för långt. 6

7 Trottoarkanterna ska vara avfasade så att människor som har rörelsehinder kan ta sig fram med rullstol och rullator i utomhusmiljön kring konferenslokalen. Övergångsställen på vägen till och från konferensanläggningen måste vara anpassade med både ljud- och ljussignaler för dem som har syn- och hörselnedsättningar. Hissar eller ramper måste finnas vid trappor eller trappsteg i utomhusmiljön så att till exempel de som har rörelsehinder, hjärt- och lungsjukdomar eller astma kan ta sig fram. Huvudentrén ska vara tydligt skyltad så att de som har synskador och intellektuella funktionsnedsättningar själva kan hitta fram till konferensen. Alla dörrar måste vara så breda att personer som har elrullstolar lätt kan komma igenom. Dörrarna ska öppnas automatiskt eller ha dörröppnare. 7

8 Rökning får inte vara tillåten alls inomhus med tanke på de som har astma och allergier. Det är också viktigt att rökning inte tillåts i närheten av entréer och andra in- och utgångar så att inte cigarettrök kan leta sig in i konferenslokalerna. Rökare kan hänvisas till andra lämpliga platser genom skyltning och information. En foajé för alla Tydliga skyltar som anger var olika rum och utrymmen ligger måste finnas i entrén, så att människor som har synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning själva kan hitta rätt. Telefoner ska placeras i sådan höjd att rullstolsburna lätt kan nå dem. Telefonerna ska ha förstärkning så att hörapparatbärare kan använda dem. Texttelefon ska finnas så att också döva och hörselskadade kan ringa. 8

9 Garderob med möjligheter Tydliga skyltar som visar var kapprummet ligger underlättar för dem som har synnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Tillräckligt golvutrymme måste finnas för att kunna svänga runt med en eldriven rullstol. Det ska finnas möjlighet att sitta ner när man klär av och på sig. Klädhängarna ska placeras i en sådan höjd att både gående och rullstolsburna kan komma åt dem. Speglarna ska också sitta i en höjd som är bra för alla. Ytor med bredd och markeringar Alla dörröppningar måste vara så breda så att personer som har eldrivna rullstolar lätt kan komma igenom. Det måste också finnas utrymme vid sidan om dörrarna så att det är möjligt att stå där och öppna. Trösklar får inte finnas i några av de dörröppningar som ska användas under konferensen. 9

10 Golvet i dörrarnas svängutrymme ska vara tydligt markerat. Annars kan man få dörren på sig när den går upp. Detta är extra viktigt när dörröppningen sker automatiskt. Automatiskt öppnande dörrar som öppnas utåt måste ha en spärr som gör att de inte öppnas när någon står innanför svängradien. Dörrar och fönster ska vara tydligt markerade för att de som har synnedsättningar ska kunna urskilja dem från väggen. Markeringen kan ske genom att dörr- och fönsterkarmar är målade i en färg som kontrasterar mot väggens. Stora glasytor måste ha tydlig markering mitt på glasytan så att ingen kan gå rakt in i dem. Det ska vara lätt att förflytta sig inomhus Trapporna får inte vara för långa, då kan inte människor som har svårt att gå och de som har hjärtbesvär ta sig upp eller ner. Vilplan måste finnas i längre trappor liksom ledstänger på båda sidor om trappan. Ramper får inte vara för branta, då blir de svåra att använda för människor som använder rullstol eller rullator. Om ramperna är långa måste det finnas vilplan med möjlighet att stanna upp och hämta kraft. Alla ramper måste 10

11 ha ledstänger på båda sidor. Hissarna ska vara så stora att de rymmer en person som använder eldriven rullstol. Både synlig och ljudande information måste finnas i hissar. Till exempel genom talsyntes som gör att det hörs vilket våningsplan hissen befinner sig på. Hissknapparna ska ha relieftryck så att det går att känna vilken våning respektive knapp gäller. Hissknapparna måste stå ut från väggen och inte vara så kallade touchknappar. De ska också vara placerade så att alla kan nå dem. Hissdörrarna bör helst öppnas automatiskt. I annat fall måste de vara mycket lätta att öppna för hand. Hissdörrarna ska också gå att ställa upp. Alla ska kunna använda toaletten Golvytan på toaletten ska vara så stor att det går att vända med en rullstol. Det måste finnas tillräckligt med utrymme vid sidan om toalettstolen så att det går att placera sin elrullstol där när man skall förflytta sig till toaletten. 11

12 Armstöd ska finnas på båda sidor om toalettstolen så att det går lätt att förflytta sig åt olika håll. Det ska vara lätt att fälla upp och ner armstöden, alternativt få i rätt läge. Tvättställ med engreppsblandare är en nödvändighet för att personer med svaga muskler och rörelsehinder ska kunna öppna och stänga kranen. En torr hylla ska finnas i anslutning till toalettstolen där de som har mag- och tarmsjukdomar eller stomi kan lägga ifrån sig sina hjälpmedel. Dörren ska vara lätt att låsa på egen hand. Ett vanligt låsvred fungerar oftast inte för dem som har begränsad rörelseförmåga i fingrarna. Konferenssalen Konferenslokalen måste gå att möblera flexibelt. Lokaler med fast biografsittning är därför inte lämpliga för arrangemang som ska vara tillgängliga för alla. Golvet ska vara plant och utan trappsteg vilket underlättar för människor som har begränsad 12

13 rörelseförmåga. Med tanke på allergiker får det inte finnas någon heltäckningsmatta. Akustiken måste vara god och det behövs ett fungerande högtalarsystem. Detta ökar möjligheten för människor som har hörselnedsättning att ta del av föreläsningar och åhörarinlägg. Fast teleslinga ska finnas och fungera. Det måste också finnas flera bärbara mikrofoner så att människor som har hörselnedsättningar kan ta del av åhörarinlägg. Teleslingan ska också omfatta podiet och bör kontrolleras regelbundet under konferensen så att den fungerar. Om teleslingor används i flera lokaler samtidigt så måste avståndet mellan rummen vara så stort, eller utrustningen så bra, att det inte blir överhörning mellan slingorna. Belysningen i konferenslokalen måste vara bra. Det underlättar för människor som har synnedsättningar, för döva som använder tolk samt för dem som har hörselnedsättningar och avläser läppar. Punktbelysning till exempel av en talare och en tolk ska finnas så att det går att se bägge även om resten av belysningen släcks ner. God ventilation utan drag är viktigt för alla. 13

14 Podiet måste också planeras så att det är tillgängligt för medverkande med funktionshinder. Om det blir grupparbete Samma förutsättningar som i konferenssalen måste gälla även i de grupprum som används under konferensen - se ovan. Det måste vara möjligt för personer som har funktionshinder att delta och medverka under hela konferensen, även vid grupparbeten och workshops. Mer att tänka på Alla gemensamma utrymmen som används i samband med konferensen måste vara tillgängliga för både medverkande och deltagare. Konferensarrangören måste se till att matsalar, pausrum och andra utrymmen är tillgängliga för människor som har funktionshinder. Städning av alla utrymmen i konferenslokalen ska genomföras så att damm inte virvlar upp, till exempel genom torr- eller fuktmoppning med mikrofibermopp. Om rengöringsmedel används får de inte vara parfymerade eller innehålla allergiframkallande ämnen. Doftande blommor eller krukväxter får inte finnas någonstans i lokalerna. Undvik också att 14

15 ge blommor till föreläsare och andra, välj istället en annan gåva som inte kan framkalla allergiska reaktioner. Pälsdjur ska inte tillåtas i lokalerna. Undantag är ledarhundar som placeras så att inte pälsallergiker får besvär. Om lokalen måste utrymmas Nödutgångar och larm måste vara tydligt markerade och försedda med ljud- och ljussignaler. Det måste både synas och höras om larmet går och hur man tar sig ut ur lokalen, så att människor som har syn- och hörselnedsättningar märker att lokalerna ska utrymmas. Detta gäller alla utrymmen; möteslokaler, pausrum, korridorer, toaletter, övernattningsrum och matsalar. Bärstolar eller trapprullstolar måste finnas om en konferenslokal ligger någon trappa upp eller ner, eftersom hissar inte kan användas i en nödsituation. Annars kan inte de som har rörelsehinder ta sig ut. All personal måste ha gedigen kunskap om 15

16 vad som krävs för att eventuell utrymning ska fungera för människor med funktionshinder. Tillgänglig information Allt material som används före, under och efter konferensen måste vara tillgängligt för alla. Det inbegriper även overheadbilder, skisser och diagram. Texter ska vara formulerade så att de är lätta att läsa och får inte innehålla svåra ord eller långa meningar. Layouten ska vara enkel och tydlig. Tryckt material ska ha god kontrast mellan text och bakgrund, helst svart på vitt. Papperet ska vara matt. Tydliga typsnitt måste användas och helst vara minst 13 punkters storlek. Det ska gå att få allt tryckt material också på punktskrift, kassett och diskett. Möjlighet att förhandsbeställa material är viktigt för människor som behöver längre inläsningstid. Det måste därför finnas möjlighet att i förväg beställa det material som kommer att användas under konferensen. 16

17 Påminn om att doftande parfym, rakvatten, deodorant och liknande kan framkalla allergiska reaktioner och måste undvikas. Alla som ska medverka, delta och arbeta på konferensen behöver information om detta redan i material som skickas ut i förväg. Den här informationen behöver också upprepas under konferensen. Inbjudan behöver innehålla viss basinformation som är viktig för personer med funktionsnedsättning. Till exempel kan följande framgå: Att konferensmaterialet går att få i anpassad form. Att det går att förhandsbeställa konferensmaterialet. Att särskild kost kan beställas i förväg. Att människor som har hörselnedsättningar eller el- och bildskärmsskador erbjuds en placering i konferenslokal och grupprum utifrån sina behov. Att deltagare och medverkande ska undvika doftande hygienartiklar och liknande. 17

18 UNDER EN KONFERENS ELLER ETT MÖTE Under konferensen gäller det att följa upp att allt som fungerar som planerat. Har alla fått platser så att de får bästa möjliga utbyte av konferensen? Fungerar kommunikationen? Fungerar podiet så att funktionshindrade kan medverka utan bekymmer? Får alla den mat de beställt? Och så vidare. Inte för långa pass Konferenspassen får inte vara för långa. Lagom proportion kan vara 15 minuters paus per timme. Det samma ska naturligtvis gälla även vid grupparbeten. Några orsaker till att passen inte får vara för långa: Tolkanvändarna behöver kunna ta igen sig. En del behöver få möjlighet att sätta sig in i utdelat material. Människor som har mag- och tarmsjukdomar måste få regelbundna möjligheter att gå på toaletten. De som har rörelsehinder måste ha tillräckligt med tid för toalettbesök. Alla ska kunna äta och dricka Särskild mat, dryck och kaffebröd måste finnas för dem som har allergier, överkänslighet 18

19 eller mag- och tarmbesvär. Det ska vara möjligt att få alternativ kost som är likvärdig den som övriga konferensdeltagare får, även om man har särskilda behov. Alternativ förtäring bör förses med information om vad som är vad, så att ingen tar fel. Deltagarnas placering Tolkanvändare behöver sitta så att de kan se både tolk, talare och overheadbilder eller whiteboard samtidigt. Detta gäller både i konferenslokaler och grupprum. Tolkarna måste vara belysta hela tiden, även när belysningen i salen dämpas vid till exempel visning av overheadbilder. Det finns idag projektorer som är så starka att belysningen inte behöver dämpas. Att kunna läppavläsa är viktigt för dem som har hörselnedsättningar. De måste därför erbjudas en placering som gör det möjligt att se talaren så bra att det går att avläsa under konferensen. 19

20 Möjlighet att själv välja sittplats måste gälla även för personer som använder rullstol. Undantag kan vara om det finns risk för att en eldriven rullstol kan störa teleslingan eller eloch bildskärmsskadade. Plats nära utgången kan behövas för dem som har mag- och tarmsjukdomar, så att de lätt kan komma till en toalett. Människor med el- och bildskärmsskador måste erbjudas särskilda platser. Vid dessa platser får det inte finnas lysrör eller starka magnetiska fält från till exempel datorer eller transformatorer. Sittplatserna får inte heller vara belägna inom teleslingans område eller i närheten av en eldriven rullstol. Mobiltelefoner och bärbara datorer får inte vara påslagna i närheten av dem som har el- och bildskärmsskador. Medverkandes placering Vanliga bord, om möjligt med justerbar höjd, i stället för talarstol ska finnas på podiet. Då får rullstolsburna talare samma förutsättningar som andra. Belysning av talaren måste vara konstant. Då kan tolkar och människor som är i behov av läppavläsning se ordentligt. 20

21 Talaren får inte vända ryggen mot auditoriet, då kan inte tolkar och de som använder läppavläsning se vad han/hon säger. Talare, tolk, overheadbilder och/eller whiteboard måste kunna ses samtidigt Annars får inte döva och hörselskadade samma information som andra. Fungerande kommunikation Mikrofoner måste alltid användas under konferenseller grupparbetspass. Allt som sägs ska sägas i mikrofon så att de som använder teleslinga får samma information som andra. Därför måste det finnas flera bärbara mikrofoner till teleslingan och högtalarutrustningen. Talaren ska ha en egen mikrofon och övriga mikrofoner skickas runt till de deltagare som vill yttra sig. Overhead och whiteboard måste vara placerade så att särskilt tolkanvändarna kan se dem samtidigt som de ser talare och tolk. 21

22 Det material som talarna använder ska gå att få i tryck, på punktskrift, på kassett eller på diskett. Det gäller till exempel overheadbilder, skisser och texter som skrivs på whiteboard. Text som visas på overhead eller skrivs på whiteboard måste alltid läsas upp och förklaras så att även människor som har synnedsättningar blir delaktiga. Bilder, diagram, skisser och liknande ska också beskrivas muntligt. EFTER EN KONFERENS ELLER ETT MÖTE Precis som allt annat material måste protokoll och rapporter från mötet eller konferensen vara tillgängligt för alla. De här materialen måste erbjudas deltagarna i den form som var och en behöver - på punktskrift, kassett eller diskett. Utvärdering Det är viktigt att dra slutsatser av den genomförda konferensen eller mötet. Hur tyckte deltagarna att tillgängligheten fungerade? Vad tyckte ni själva som arrangörer? Vad behöver ni förbättra till nästa gång? Vilken information behöver ni föra vidare till de som äger konferenslokalerna? Hur samarbetar ni vidare med handikapprörelsen i de här frågorna? 22

23 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I LÄNEN Blekinge Handikappföreningarna Rådhusgatan Karlshamn Tel: Fax: e-post: Dalarna Klöverstigen 10 C Borlänge Tel: Texttel: Fax: Gotland Tjelvarvägen Visby Tel/fax :

24 Gävleborg Fack FH Gävle Tel/fax: e-post: Göteborgs stad Box Göteborg Tel: Fax: e-post: Halland Länssjukhuset Norrebo Halmstad Tel: Fax: Jämtland Handikappsamverkan Box 377 Folkets Hus Krondikesvägen Östersund Tel:

25 Fax: e-post: Hemsida: Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Tel: Fax: Kalmar Fabriksgatan Kalmar Tel: Fax: e-post: hemsida: Kronoberg Idé- & Kunskapscentrum Västergatan Växjö Tel: Fax:

26 Norrbotten Kungsgatan Luleå Tel: (vx+text) Fax: e-post: Skåne HSO Skåne Magistergatan Helsingborg Tel: Fax: e-post: Stockholms län S:t Göransgatan Stockholm Tel: Fax : e-post: Stockholms stad Box Hägersten 26

27 Tel: Fax: e-post: Södermanland Östergatan 8A 2tr Eskilstuna Tel: Texttel: Fax : Uppsala Sankt Johannesgatan Uppsala Tel: vx Fax: Texttel: Värmland Handikappförbunden Värmland Box Karlstad Tel: Fax:

28 Västerbotten Box Umeå Tel Fax: Västernorrland Box Härnösand Tel/fax: e-post: Västmanland Allmogeplatsen Västerås Tel: Fax: e-post: Västra Götaland Jarlsgatan 3, Uddevalla Tel: Texttel: Fax:

29 e-post: Örebro Drottninggatan Örebro Tel: Fax: e-post: Östergötland Västra vägen Linköping Tel: Text.tel: Fax: e-post: 29

30 ANDRA VIKTIGA ADRESSER Miljödepartementet Tegelbacken Stockholm Tfn Fax Hjälpmedelsinstitutet Sorterargatan 23 Box Vällingby Tfn: , Fax: Texttfn: Byggdok Sankt Eriksgatan Stockholm Tfn: Fax: Boverket Drottninggatan 18 Box 534, Karlskrona Tfn: Fax Handikappombudsmannen Box Stockholm Tfn: Texttfn: Fax

31 Beställ den här broschyren från HSO Skriv, ring, faxa eller maila till: Handikappförbundens samarbetsorgan Box Sundbyberg Telefon: Text tel: Fax: E-post: 31

32 Den här broschyren har tagits fram som en hjälp till dig som är konferens- eller mötesarrangör. Fortfarande är det svårt för många människor med funktionsnedsättning att delta och medverka vid möten och konferenser. Broschyren ger information om viktiga saker att tänka på före, under och efter ett arrangemang för att det ska vara tillgängligt för funktionshindrade. Handikappförbundens samarbetsorgan 36 handikappförbund i samverkan Box 1386 Sturegatan 4, 2 tr Sundbyberg Tel: T exttel: Fax: E-post: Internet:

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

CHECKLISTA. för ökad tillgänglighet

CHECKLISTA. för ökad tillgänglighet CHECKLISTA för ökad tillgänglighet Denna checklista är framtagen av projektet En stärkt röst med hjälp av projektets organisationer: Förbundet Unga Rörelsehindrade, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Svenska

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter

Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter 3 Antagen av kommunstyrelsen den 7 mars 2017, 36 Tillgänglighetsguide för s offentliga fastigheter Innehåll

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström Företagsnamn Adress Postadress Telefon Telefax E-post Företagsform Organisationsnummer Avtalstecknare / Firmatecknare Ombud för avtalet Kontaktperson för avtalet Anläggningens namn Anläggningens adress

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Möten för alla. Råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och andra arrangemang

Möten för alla. Råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och andra arrangemang Möten för alla Råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och andra arrangemang INNEHÅLL Principer för möte eller konferens för alla... 4 Tips och inspiration för möten och konferenser

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Möten för alla. Råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och arrangemang

Möten för alla. Råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och arrangemang Möten för alla Råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och arrangemang INNEHÅLL Möte för alla... 3 Principer för möte eller konferens för alla... 4 Tips och inspiration för möten och

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj).

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj). Influensarapport för 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget 18-19 (1 14 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning i mötet med personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2016-11-02 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer