Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten"

Transkript

1 Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan

2 Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november Andra upplagan, mars Redaktion: Maryanne Rönnersten och Stefan Tengman, HSO. Grafisk form: Ann-Christine Berg, HSO. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB. ISBN X.

3 Innehållsförteckning Inledning Före en konferens eller ett möte Tänk på utomhusmiljön En foajé för alla Garderob med möjligheter Ytor med bredd och markering Det ska vara lätt att förflytta sig inomhus Alla ska kunna använda toaletten Konferenssalen Om det blir grupparbete Mer att tänka på Om lokalen måste utrymmas Tillgänglig information Under en konferens eller ett möte Inte för långa pass Alla ska kunna äta och dricka Deltagarnas placering Medverkandes placering Fungerande kommunikation Efter en konferens eller ett möte Utvärdering Handikappföreningarnas samarbetsorgan i länen Andra viktiga adresser Beställ den här broschyren

4 TILLGÄNGLIGHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA Det finns fortfarande många exempel på att möten och konferenser arrangeras utan att vara fullt tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Fastigheter kan vara omöjliga att komma in i för rörelsehindrade. Skrivet material som delas ut före och under en konferens kan vara helt oläsligt för synskadade om det inte finns på punktskrift och kassett. Dekorativa blomsterarrangemang kan göra att astmatiker måste vända i dörren. Hörselskadade kan aldrig vara säkra på att teleslingan fungerar och de som har behov av speciell kost får kanske avstå från lunchen i brist på alternativa maträtter. Alla dessa brister i tillgängligheten kan försvåra eller till och med förhindra funktionshindrade från att delta eller medverka vid möten och konferenser. Detta vill vi inom Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, ändra på. Broschyren ökar kunskaperna Den här lathunden har tagits fram för att öka kunskaperna om vad tillgänglighet är, om vikten av tillgänglighet och om vad en arrangör bör tänka på när konferenser eller möten planeras och genomförs. Tillgängligheten måste planeras 4

5 i god tid och gälla hela arrangemanget, från inbjudan till utskick av slutrapport eller protokoll. Därför tar lathunden upp vad som behöver ses över före, under och efter ett möte samt beskriver vilka insatser som kan behövas. Vi samarbetar gärna Vi inom handikapprörelsen vill gärna samarbeta med arrangörer för att göra möten och konferenser tillgängliga. Det finns ett samarbetsorgan för handikappföreningar i varje län, se adressförteckning längre bak i broschyren. Ta kontakt för att få råd och stöd kring tillgänglighetsfrågor. Beställ också gärna fler exemplar av denna broschyr och sprid den bland andra mötes- och konferensarrangörer. Tillsammans kan vi öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att delta och medverka på möten och konferenser. 5

6 FÖRE EN KONFERENS ELLER ETT MÖTE För att en konferens eller ett möte ska bli tillgängligt för alla måste funktionshindrades behov vägas in redan från början då konferensen planeras.det är viktigt att komma ihåg att det finns både synliga och osynliga funktionshinder så att inga behov glöms bort bara för att de inte syns. En bra konferens är så tillgänglig att funktionshindrade kan både delta och medverka på samma villkor som andra. Till en början handlar det om att hitta en konferensanläggning som är tillgänglig såväl utom- som inomhus. Sedan måste konferensinformation, inbjudan och allt material som ska skickas ut eller delas ut under konferensen utformas så att det är tillgängligt för alla. Kommunikationen under konferensen ska fungera och var och en måste kunna få den mat man behöver. Tänk på utomhusmiljön Handikapparkering måste finnas i närheten av konferenslokalens entré. Det ska inte vara för långt att förflytta sig för dem som har rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar. Gångavståndet till hållplatser får inte heller vara för långt. 6

7 Trottoarkanterna ska vara avfasade så att människor som har rörelsehinder kan ta sig fram med rullstol och rullator i utomhusmiljön kring konferenslokalen. Övergångsställen på vägen till och från konferensanläggningen måste vara anpassade med både ljud- och ljussignaler för dem som har syn- och hörselnedsättningar. Hissar eller ramper måste finnas vid trappor eller trappsteg i utomhusmiljön så att till exempel de som har rörelsehinder, hjärt- och lungsjukdomar eller astma kan ta sig fram. Huvudentrén ska vara tydligt skyltad så att de som har synskador och intellektuella funktionsnedsättningar själva kan hitta fram till konferensen. Alla dörrar måste vara så breda att personer som har elrullstolar lätt kan komma igenom. Dörrarna ska öppnas automatiskt eller ha dörröppnare. 7

8 Rökning får inte vara tillåten alls inomhus med tanke på de som har astma och allergier. Det är också viktigt att rökning inte tillåts i närheten av entréer och andra in- och utgångar så att inte cigarettrök kan leta sig in i konferenslokalerna. Rökare kan hänvisas till andra lämpliga platser genom skyltning och information. En foajé för alla Tydliga skyltar som anger var olika rum och utrymmen ligger måste finnas i entrén, så att människor som har synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning själva kan hitta rätt. Telefoner ska placeras i sådan höjd att rullstolsburna lätt kan nå dem. Telefonerna ska ha förstärkning så att hörapparatbärare kan använda dem. Texttelefon ska finnas så att också döva och hörselskadade kan ringa. 8

9 Garderob med möjligheter Tydliga skyltar som visar var kapprummet ligger underlättar för dem som har synnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Tillräckligt golvutrymme måste finnas för att kunna svänga runt med en eldriven rullstol. Det ska finnas möjlighet att sitta ner när man klär av och på sig. Klädhängarna ska placeras i en sådan höjd att både gående och rullstolsburna kan komma åt dem. Speglarna ska också sitta i en höjd som är bra för alla. Ytor med bredd och markeringar Alla dörröppningar måste vara så breda så att personer som har eldrivna rullstolar lätt kan komma igenom. Det måste också finnas utrymme vid sidan om dörrarna så att det är möjligt att stå där och öppna. Trösklar får inte finnas i några av de dörröppningar som ska användas under konferensen. 9

10 Golvet i dörrarnas svängutrymme ska vara tydligt markerat. Annars kan man få dörren på sig när den går upp. Detta är extra viktigt när dörröppningen sker automatiskt. Automatiskt öppnande dörrar som öppnas utåt måste ha en spärr som gör att de inte öppnas när någon står innanför svängradien. Dörrar och fönster ska vara tydligt markerade för att de som har synnedsättningar ska kunna urskilja dem från väggen. Markeringen kan ske genom att dörr- och fönsterkarmar är målade i en färg som kontrasterar mot väggens. Stora glasytor måste ha tydlig markering mitt på glasytan så att ingen kan gå rakt in i dem. Det ska vara lätt att förflytta sig inomhus Trapporna får inte vara för långa, då kan inte människor som har svårt att gå och de som har hjärtbesvär ta sig upp eller ner. Vilplan måste finnas i längre trappor liksom ledstänger på båda sidor om trappan. Ramper får inte vara för branta, då blir de svåra att använda för människor som använder rullstol eller rullator. Om ramperna är långa måste det finnas vilplan med möjlighet att stanna upp och hämta kraft. Alla ramper måste 10

11 ha ledstänger på båda sidor. Hissarna ska vara så stora att de rymmer en person som använder eldriven rullstol. Både synlig och ljudande information måste finnas i hissar. Till exempel genom talsyntes som gör att det hörs vilket våningsplan hissen befinner sig på. Hissknapparna ska ha relieftryck så att det går att känna vilken våning respektive knapp gäller. Hissknapparna måste stå ut från väggen och inte vara så kallade touchknappar. De ska också vara placerade så att alla kan nå dem. Hissdörrarna bör helst öppnas automatiskt. I annat fall måste de vara mycket lätta att öppna för hand. Hissdörrarna ska också gå att ställa upp. Alla ska kunna använda toaletten Golvytan på toaletten ska vara så stor att det går att vända med en rullstol. Det måste finnas tillräckligt med utrymme vid sidan om toalettstolen så att det går att placera sin elrullstol där när man skall förflytta sig till toaletten. 11

12 Armstöd ska finnas på båda sidor om toalettstolen så att det går lätt att förflytta sig åt olika håll. Det ska vara lätt att fälla upp och ner armstöden, alternativt få i rätt läge. Tvättställ med engreppsblandare är en nödvändighet för att personer med svaga muskler och rörelsehinder ska kunna öppna och stänga kranen. En torr hylla ska finnas i anslutning till toalettstolen där de som har mag- och tarmsjukdomar eller stomi kan lägga ifrån sig sina hjälpmedel. Dörren ska vara lätt att låsa på egen hand. Ett vanligt låsvred fungerar oftast inte för dem som har begränsad rörelseförmåga i fingrarna. Konferenssalen Konferenslokalen måste gå att möblera flexibelt. Lokaler med fast biografsittning är därför inte lämpliga för arrangemang som ska vara tillgängliga för alla. Golvet ska vara plant och utan trappsteg vilket underlättar för människor som har begränsad 12

13 rörelseförmåga. Med tanke på allergiker får det inte finnas någon heltäckningsmatta. Akustiken måste vara god och det behövs ett fungerande högtalarsystem. Detta ökar möjligheten för människor som har hörselnedsättning att ta del av föreläsningar och åhörarinlägg. Fast teleslinga ska finnas och fungera. Det måste också finnas flera bärbara mikrofoner så att människor som har hörselnedsättningar kan ta del av åhörarinlägg. Teleslingan ska också omfatta podiet och bör kontrolleras regelbundet under konferensen så att den fungerar. Om teleslingor används i flera lokaler samtidigt så måste avståndet mellan rummen vara så stort, eller utrustningen så bra, att det inte blir överhörning mellan slingorna. Belysningen i konferenslokalen måste vara bra. Det underlättar för människor som har synnedsättningar, för döva som använder tolk samt för dem som har hörselnedsättningar och avläser läppar. Punktbelysning till exempel av en talare och en tolk ska finnas så att det går att se bägge även om resten av belysningen släcks ner. God ventilation utan drag är viktigt för alla. 13

14 Podiet måste också planeras så att det är tillgängligt för medverkande med funktionshinder. Om det blir grupparbete Samma förutsättningar som i konferenssalen måste gälla även i de grupprum som används under konferensen - se ovan. Det måste vara möjligt för personer som har funktionshinder att delta och medverka under hela konferensen, även vid grupparbeten och workshops. Mer att tänka på Alla gemensamma utrymmen som används i samband med konferensen måste vara tillgängliga för både medverkande och deltagare. Konferensarrangören måste se till att matsalar, pausrum och andra utrymmen är tillgängliga för människor som har funktionshinder. Städning av alla utrymmen i konferenslokalen ska genomföras så att damm inte virvlar upp, till exempel genom torr- eller fuktmoppning med mikrofibermopp. Om rengöringsmedel används får de inte vara parfymerade eller innehålla allergiframkallande ämnen. Doftande blommor eller krukväxter får inte finnas någonstans i lokalerna. Undvik också att 14

15 ge blommor till föreläsare och andra, välj istället en annan gåva som inte kan framkalla allergiska reaktioner. Pälsdjur ska inte tillåtas i lokalerna. Undantag är ledarhundar som placeras så att inte pälsallergiker får besvär. Om lokalen måste utrymmas Nödutgångar och larm måste vara tydligt markerade och försedda med ljud- och ljussignaler. Det måste både synas och höras om larmet går och hur man tar sig ut ur lokalen, så att människor som har syn- och hörselnedsättningar märker att lokalerna ska utrymmas. Detta gäller alla utrymmen; möteslokaler, pausrum, korridorer, toaletter, övernattningsrum och matsalar. Bärstolar eller trapprullstolar måste finnas om en konferenslokal ligger någon trappa upp eller ner, eftersom hissar inte kan användas i en nödsituation. Annars kan inte de som har rörelsehinder ta sig ut. All personal måste ha gedigen kunskap om 15

16 vad som krävs för att eventuell utrymning ska fungera för människor med funktionshinder. Tillgänglig information Allt material som används före, under och efter konferensen måste vara tillgängligt för alla. Det inbegriper även overheadbilder, skisser och diagram. Texter ska vara formulerade så att de är lätta att läsa och får inte innehålla svåra ord eller långa meningar. Layouten ska vara enkel och tydlig. Tryckt material ska ha god kontrast mellan text och bakgrund, helst svart på vitt. Papperet ska vara matt. Tydliga typsnitt måste användas och helst vara minst 13 punkters storlek. Det ska gå att få allt tryckt material också på punktskrift, kassett och diskett. Möjlighet att förhandsbeställa material är viktigt för människor som behöver längre inläsningstid. Det måste därför finnas möjlighet att i förväg beställa det material som kommer att användas under konferensen. 16

17 Påminn om att doftande parfym, rakvatten, deodorant och liknande kan framkalla allergiska reaktioner och måste undvikas. Alla som ska medverka, delta och arbeta på konferensen behöver information om detta redan i material som skickas ut i förväg. Den här informationen behöver också upprepas under konferensen. Inbjudan behöver innehålla viss basinformation som är viktig för personer med funktionsnedsättning. Till exempel kan följande framgå: Att konferensmaterialet går att få i anpassad form. Att det går att förhandsbeställa konferensmaterialet. Att särskild kost kan beställas i förväg. Att människor som har hörselnedsättningar eller el- och bildskärmsskador erbjuds en placering i konferenslokal och grupprum utifrån sina behov. Att deltagare och medverkande ska undvika doftande hygienartiklar och liknande. 17

18 UNDER EN KONFERENS ELLER ETT MÖTE Under konferensen gäller det att följa upp att allt som fungerar som planerat. Har alla fått platser så att de får bästa möjliga utbyte av konferensen? Fungerar kommunikationen? Fungerar podiet så att funktionshindrade kan medverka utan bekymmer? Får alla den mat de beställt? Och så vidare. Inte för långa pass Konferenspassen får inte vara för långa. Lagom proportion kan vara 15 minuters paus per timme. Det samma ska naturligtvis gälla även vid grupparbeten. Några orsaker till att passen inte får vara för långa: Tolkanvändarna behöver kunna ta igen sig. En del behöver få möjlighet att sätta sig in i utdelat material. Människor som har mag- och tarmsjukdomar måste få regelbundna möjligheter att gå på toaletten. De som har rörelsehinder måste ha tillräckligt med tid för toalettbesök. Alla ska kunna äta och dricka Särskild mat, dryck och kaffebröd måste finnas för dem som har allergier, överkänslighet 18

19 eller mag- och tarmbesvär. Det ska vara möjligt att få alternativ kost som är likvärdig den som övriga konferensdeltagare får, även om man har särskilda behov. Alternativ förtäring bör förses med information om vad som är vad, så att ingen tar fel. Deltagarnas placering Tolkanvändare behöver sitta så att de kan se både tolk, talare och overheadbilder eller whiteboard samtidigt. Detta gäller både i konferenslokaler och grupprum. Tolkarna måste vara belysta hela tiden, även när belysningen i salen dämpas vid till exempel visning av overheadbilder. Det finns idag projektorer som är så starka att belysningen inte behöver dämpas. Att kunna läppavläsa är viktigt för dem som har hörselnedsättningar. De måste därför erbjudas en placering som gör det möjligt att se talaren så bra att det går att avläsa under konferensen. 19

20 Möjlighet att själv välja sittplats måste gälla även för personer som använder rullstol. Undantag kan vara om det finns risk för att en eldriven rullstol kan störa teleslingan eller eloch bildskärmsskadade. Plats nära utgången kan behövas för dem som har mag- och tarmsjukdomar, så att de lätt kan komma till en toalett. Människor med el- och bildskärmsskador måste erbjudas särskilda platser. Vid dessa platser får det inte finnas lysrör eller starka magnetiska fält från till exempel datorer eller transformatorer. Sittplatserna får inte heller vara belägna inom teleslingans område eller i närheten av en eldriven rullstol. Mobiltelefoner och bärbara datorer får inte vara påslagna i närheten av dem som har el- och bildskärmsskador. Medverkandes placering Vanliga bord, om möjligt med justerbar höjd, i stället för talarstol ska finnas på podiet. Då får rullstolsburna talare samma förutsättningar som andra. Belysning av talaren måste vara konstant. Då kan tolkar och människor som är i behov av läppavläsning se ordentligt. 20

21 Talaren får inte vända ryggen mot auditoriet, då kan inte tolkar och de som använder läppavläsning se vad han/hon säger. Talare, tolk, overheadbilder och/eller whiteboard måste kunna ses samtidigt Annars får inte döva och hörselskadade samma information som andra. Fungerande kommunikation Mikrofoner måste alltid användas under konferenseller grupparbetspass. Allt som sägs ska sägas i mikrofon så att de som använder teleslinga får samma information som andra. Därför måste det finnas flera bärbara mikrofoner till teleslingan och högtalarutrustningen. Talaren ska ha en egen mikrofon och övriga mikrofoner skickas runt till de deltagare som vill yttra sig. Overhead och whiteboard måste vara placerade så att särskilt tolkanvändarna kan se dem samtidigt som de ser talare och tolk. 21

22 Det material som talarna använder ska gå att få i tryck, på punktskrift, på kassett eller på diskett. Det gäller till exempel overheadbilder, skisser och texter som skrivs på whiteboard. Text som visas på overhead eller skrivs på whiteboard måste alltid läsas upp och förklaras så att även människor som har synnedsättningar blir delaktiga. Bilder, diagram, skisser och liknande ska också beskrivas muntligt. EFTER EN KONFERENS ELLER ETT MÖTE Precis som allt annat material måste protokoll och rapporter från mötet eller konferensen vara tillgängligt för alla. De här materialen måste erbjudas deltagarna i den form som var och en behöver - på punktskrift, kassett eller diskett. Utvärdering Det är viktigt att dra slutsatser av den genomförda konferensen eller mötet. Hur tyckte deltagarna att tillgängligheten fungerade? Vad tyckte ni själva som arrangörer? Vad behöver ni förbättra till nästa gång? Vilken information behöver ni föra vidare till de som äger konferenslokalerna? Hur samarbetar ni vidare med handikapprörelsen i de här frågorna? 22

23 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I LÄNEN Blekinge Handikappföreningarna Rådhusgatan Karlshamn Tel: Fax: e-post: Dalarna Klöverstigen 10 C Borlänge Tel: Texttel: Fax: Gotland Tjelvarvägen Visby Tel/fax :

24 Gävleborg Fack FH Gävle Tel/fax: e-post: Göteborgs stad Box Göteborg Tel: Fax: e-post: Halland Länssjukhuset Norrebo Halmstad Tel: Fax: Jämtland Handikappsamverkan Box 377 Folkets Hus Krondikesvägen Östersund Tel:

25 Fax: e-post: Hemsida: Jönköping Barnarpsgatan Jönköping Tel: Fax: Kalmar Fabriksgatan Kalmar Tel: Fax: e-post: hemsida: Kronoberg Idé- & Kunskapscentrum Västergatan Växjö Tel: Fax:

26 Norrbotten Kungsgatan Luleå Tel: (vx+text) Fax: e-post: Skåne HSO Skåne Magistergatan Helsingborg Tel: Fax: e-post: Stockholms län S:t Göransgatan Stockholm Tel: Fax : e-post: Stockholms stad Box Hägersten 26

27 Tel: Fax: e-post: Södermanland Östergatan 8A 2tr Eskilstuna Tel: Texttel: Fax : Uppsala Sankt Johannesgatan Uppsala Tel: vx Fax: Texttel: Värmland Handikappförbunden Värmland Box Karlstad Tel: Fax:

28 Västerbotten Box Umeå Tel Fax: Västernorrland Box Härnösand Tel/fax: e-post: Västmanland Allmogeplatsen Västerås Tel: Fax: e-post: Västra Götaland Jarlsgatan 3, Uddevalla Tel: Texttel: Fax:

29 e-post: Örebro Drottninggatan Örebro Tel: Fax: e-post: Östergötland Västra vägen Linköping Tel: Text.tel: Fax: e-post: 29

30 ANDRA VIKTIGA ADRESSER Miljödepartementet Tegelbacken Stockholm Tfn Fax Hjälpmedelsinstitutet Sorterargatan 23 Box Vällingby Tfn: , Fax: Texttfn: Byggdok Sankt Eriksgatan Stockholm Tfn: Fax: Boverket Drottninggatan 18 Box 534, Karlskrona Tfn: Fax Handikappombudsmannen Box Stockholm Tfn: Texttfn: Fax

31 Beställ den här broschyren från HSO Skriv, ring, faxa eller maila till: Handikappförbundens samarbetsorgan Box Sundbyberg Telefon: Text tel: Fax: E-post: 31

32 Den här broschyren har tagits fram som en hjälp till dig som är konferens- eller mötesarrangör. Fortfarande är det svårt för många människor med funktionsnedsättning att delta och medverka vid möten och konferenser. Broschyren ger information om viktiga saker att tänka på före, under och efter ett arrangemang för att det ska vara tillgängligt för funktionshindrade. Handikappförbundens samarbetsorgan 36 handikappförbund i samverkan Box 1386 Sturegatan 4, 2 tr Sundbyberg Tel: T exttel: Fax: E-post: Internet:

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström Företagsnamn Adress Postadress Telefon Telefax E-post Företagsform Organisationsnummer Avtalstecknare / Firmatecknare Ombud för avtalet Kontaktperson för avtalet Anläggningens namn Anläggningens adress

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7

Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 DESIGN FOR ALL 2 Förord 3 Vad är Design for all? 4 Föreningen 6 FIKA 7 Inledning 8 Fysisk tillgänglighet 10 Informativ tillgänglighet 11 Kommunikativ tillgänglighet 12 Attitydmässig tillgänglighet 13 Det

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Tillgängliga bostadsområden

Tillgängliga bostadsområden Tillgängliga bostadsområden Projekt Tillgängliga bostadsområden, 2007 Text: Zdenka Sramkova, Anders Nordholm, Handikappförbunden Illustrationer: Nuno Ventura Bento, KCT Stockholm 2 Tillgängligt samhälle

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Jämlika möten i ett samhälle för alla!

Jämlika möten i ett samhälle för alla! Bemötandeguide! Jämlika möten i ett samhälle för alla! Denna folder om bemötande har tagits fram som stöd för att utveckla goda möten. I Sverige pågår arbetet med att genomföra handlingsplanen för handikappolitiken,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med människor med funktionshinder

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med människor med funktionshinder Bemötandeguide En vägledning i mötet med människor med funktionshinder ETT GOTT BEMÖTANDE Att ge ett gott bemötande handlar om att visa respekt för människor i olika situationer. I idrottens verksamhetsidé,

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Inventering av tillgängligheten inom Viadidakt samt förslag till åtgärder

Inventering av tillgängligheten inom Viadidakt samt förslag till åtgärder Vår handläggare RAPPORT Datum Vår beteckning Robert Davidsson 20-07-22 VIAN/20:2-269 Kommunikationsstrateg 20:5 Inventering av tillgängligheten inom Viadidakt samt förslag till åtgärder Förslag till beslut

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015. Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten

Läs mer

Lathund för tillgänglig vuxenutbildning

Lathund för tillgänglig vuxenutbildning Lathund för tillgänglig vuxenutbildning Projekt Vuxenutbildning för alla www.hso.se/vuxenutbildning Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan 2003 Form: KMK Grafisk Form Upplaga: 7000

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionsnedsättningar Foto: Elisabeth Nilsson Tryck 2012 Innehåll Ett gott bemötande 4 10 goda råd 5 Afasi 6 Allergi 6 Autism/Aspergers

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder

Bemötandeguide. - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder Bemötandeguide - en vägledning i mötet med människor som har olika funktionshinder INNEHÅLL 1. Ett gott bemötande 2. 10 goda råd 3. Afasi Allergi 4. Autism/Aspergers syndrom 5. Demenssjukdom 6 Diabetes

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län

Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län Av Miralema Klokic och Christian Elmebratt Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum Kronoberg Finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Servicediskar, inredning

Servicediskar, inredning Servicediskar, inredning Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om inredning: De utrymmen som tjänar byggnadens huvudsakliga ändamål samt därtill hörande fast inredning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer