S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014"

Transkript

1 S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö Församlingsblad nr 2. Påsk 2014

2 Kära församling: Kära Bröder och Systrar i Kristus! Ytterligare en gång har Guds försyn givit oss nåden av att få lämna, naturligtvis inte på egen hand, våra sarkofager med våra mänskliga svagheter och brister. Kära Pilgrimer på vägen ut ur graven med dina förvirringar, flyttar Gud stenen med dina förgiftade livsplaner. För att göra om allt på nytt, här har du Honom: Den uppståndne Herren befaller dig och mig att ge upp den trassliga livsstil som hindrar oss från att se mer, känna mer och leva ett fullständigt liv. Här är din och min Gud, vår bäste Fader som gräver fram oss från våra gravar av rädsla, kränkta, brist på förlåtelse, dömande... Han säger: Se! Var inte rädda, det är Jag! Jag har övervunnit världen. Se, jag gör allting nytt! För dig, mitt älskade barn! För att du skall vara glad och lära känna din värdighet som Guds barn! Jag har återlöst dig, Jag har ristat in dig på mina händer (jfr Jes 49:16) Du är min för evigt. Är det möjligt att den uppgiften skall kunna förbigås. Tyvärr finns det sådana som föraktar Guds Ord, som förkastar dem på eget ansvar. Det är dags att vakna upp från sömnen, eftersom Gud själv närmade sig oss, för att vi skulle vakna upp för att Han lyser på oss här, Han som blev upphöjd på Korset, för när Han blir upphöjd från jorden, kommer Han att dra alla till Sig (J12, 32). Den som tror på Mig, tror inte på Mig utan på Honom som har sänt Mig, och den som ser Mig, ser Honom som har sänt Mig. Jag kom till världen som ljuset, så att alla som tror på Mig inte blev kvar i mörkret, och om någon hör Mina ord men inte bevarar dem, så dömer Jag inte honom. Jag kom inte hit för att döma världen, utan för att rädda världen. Den som förkastar Mig och inte accepterar Mina ord har sin egen domare: orden som Jag har sagt skall döma honom på den yttersta dagen. Det Jag sa kom ju inte från mig själv, utan från Honom som har sänt Mig, Fadern, Han befallde Mig vad Jag skall säga och förklara, och jag vet, att Hans bud är det eviga livet. Det som Jag säger, säger Jag såsom Fadern befallt Mig (J12, 45-50). Således är det tid att svara på denna kallelse, denna appell... För att vi skall hinna, eftersom tiden fortfarande jagar oss... och allt mindre har vi kvar, mer och mer avtar den tid vi har... därför önskar jag av hela mitt prästerliga hjärta Er alla (och mig själv) en Glädjefull Uppståndelse, med en övergång (PASCHA) från döden till Livet. Var är ack Din död, Din seger? Se, Gud segrar. Det är segern över döden, helvetet och satan, Du kom ut ur graven på den Tredje Dagens morgon. Guds glädje! JESUS LEVER! Er kyrkoherde, Sebastian OMI 2 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

3 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

4 Gäster i församlingen Mellan den januari var herr Tomasz Bilicki från Łódź vår gäst, han ledde terapeutiska psykologiska samtal med personer som har/hade missbruksproblem. Dessutom återkom Tomasz Bilicki under tiden den 9 15 mars för prata om gender. Över dessa saker var det mycket intressanta diskussioner, kanske då speciellt angående gender. Låt oss verkligen tänka över vad det är som dessa genderpropagandister vill säga. Biologiskt sett finns det bara två kön tyvärr finns det ett fåtal individer som har någon form av dubbla kön, detta måste vi acceptera, men enligt genderförespråkare finns det minst femtiofem olika kön! Det är inte hur du biologiskt är beskaffad utan mera hur du känner dig idag kvinna eller man, nästa dag vet jag inte, utan är flytande. Under dagarna 4 6 februari gästades församlingen av p. Jan Paweł Bagdziński, OFM från Szczecin. Temat för de dagarna var: EUCHARYSTIN KÄRLEKENS VÄG. P. Robert Jaśpiński, även han från Łódź, tillsammans med det äkta paret Jolanta och Adam Krześlak höll Fastereträtt för polsktalande på temat Kärlek/ Äktenskap/Familj. Där det äkta paret gav exempel på familjesituationer med olika former av komplikationer. Det var en mycket lärorik reträtt, även för dem som hade lång erfarenhet av ett långt äktenskap, kanske lyckligt äktenskap, men även rosor har taggar. Detta äkta par har stor erfarenhet av äktenskapligt liv, inte bara deras eget utan även som ledare för grupper med äkta par lyckliga par och par med problem, verkliga problem. Det enda tråkiga är att denna reträtt vände sig till polsktalande, det skulle säkert ha varit nyttigt för alla, oberoende av språk. Under någon vecka hade vi turen att kunna gästas av p. Mariusz Bosek OMI, inte bara angående olika former av reträtt, utan mera som en studiekamrat och hjälp till våran kyrkoherde de blev prästvigda samtidigt och han talade om sin erfarenhet av att vara missionär i ett annat land - Uruguay. Vi har även haft besök av en nunna, syster Józefa Sikora från Missionärerna av Kristi Konungen, som jobbar för Caritas i Szczecin. Var här för att tacka vår 4 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

5 församling för den hjälp av olika slag som vi ger. Det har gått och går fortfarande transporter ner till Szczecin. Vi i redaktionen vill också tacka alla er som har varit så givmilda och alla dem som hjälpt till med allt från sortering av gåvorna till packning och lastning. Tack! Nu senast besökes vår församling av p. Wiesław Chojnowski OMI. Han är en relativt ung präst med lång erfarenhet, som bland annat missionär på Madagaskar där han drabbades av malaria. Det tråkiga är bara att det mesta i vår församling är för de polsktalande. När kommer de andra språkgrupperna med sina bidrag? De aktiviteter som vi i redaktionen får reda på är oftast förknippade med den polsktalande gruppen. Var finns alla ni andra? Alla är välkomna att bidra till, hjälpa till, att aktiviteterna är för alla och gäller alla. I augusti kommer vår församling att gästas av Johannes Döparen Bashobora, en karismatisk präst från Uganda. Han har mycket att berätta och predika om, om olika erfarenheter som han har upplevt. Vi kommer säkert att kunna tala mycket mer om detta antingen före hans besök eller när han redan gästat vår församling, ja inte bara församling utan hela södra Sverige, Malmö dekanat. Han har upplevt väldigt mycket under sitt knappt sjuttioåriga liv. Den 17 maj kl , femtiotal ungdommar kommer att Konfirmeras av Apostoliske Nuntien i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, Hans excellens Abp. Henryk Józef Nowacki. Här på bilden bp Anders Arborelius OCD. Den 18 maj under Mässan kl. 9.30, trettiotvå polsktalande barn kommer att ta emot sin Första Kommunion. Här på bilden p. Sebastian Stasiak OMI. S:ta Maria i Rosengård, Påsk

6 Vad sker i vår församling? Många har säkert sett att olika saker förändras i vår församlings lokaler. De är ju så att vår kyrka närmar sig en ålder av 25 år. Det betyder att all den verksamhet som har varit i lokalerna har slitit på dem. De behöver renoveras och fräschas upp. Golven byts ut, heltäckningsmattor som samlat smuts och damm byts ut mot någon form av parkett eller parkettliknande golv. Dessa golv är mycket lättare att sköta vid städning. De är varmare än sten/klinkergolv om de används där det kan tänkas att barn kommer att sitta på golvet. Detta gäller också utrymmen som man inte tänker på så mycket, trappuppgångar, orgelläktare etc., även där har tidens tand satt sina spår och det måste ske en uppfräschning. Så även kyrkans kapell och bibliotek. Även i utrymmen som är avsedda endast för våra präster och bröder har det skett behövlig planerad/budgeterad uppfräschning. Även där har åren satt sina spår. På marken runt kyrkan sker också smärre förändringar. Allt är av nöd tvunget, och beslutat av bland annat kyrkans råd. Nu under våren kommer församlingen lämna in ett önskemål till Malmö kommun om en ansökan att få en bit mark söder om kyrkan en bit av den mark som idag är ett koloniområde för att få utökat vår parkering med ett femtiotal platser. Det är av allra största behov! Det har under någon månad funnits listor, där ni kära församlingsmedlemmar har skrivit på en hemställan till Malmö kommun att få köpa en bit mark. Tack alla ni som skrev på! I samband med detta vill jag be alla att respektera det parkeringsförbud som gäller på brandvägen, från infarten fram till garagen vid sakristian (södra sidan av kyrkan). Det finns flera orsaker till detta. Denna utfart/infart måste lämnas fri dels för att eventuella utryckningsfordon ambulans, brandkår, polis skall kunna ta sig fram om något händer, men också om någon av våra präster snabbt måste åka iväg. Det är skyltat med Räddningsväg (på svenska och polska, skulle kunna vara på flera språk). Det innebär att om något händer så är det, det parkerade fordonets ägare som helt och fullt är ansvarig för sitt fordon. I klartext han/hon får ingen ersättning, varken från sitt försäkringsbolag om det sker någon skada på fordonet eller till exempel Räddningstjänsten. 6 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

7 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

8 Församlingens historia Oblatmissionärerna Oblati Mariae Immaculatae (OMI), är en romersk-katolsk missionsorder bestående av präster och bröder. Dess officiella namn kan översättas med Jungfru Marie Obefläckade Avlelses Oblater (av senlatinets oblatio frambärande ). Orden grundades i södra Frankrike i Aix-en-Provence i början av år Grundaren Eugène de Mazenod, var präst i ärkestiftet Marseille och blev ordens förste generalsuperior. Orden blev stadfäst av påve Leo XII i februari Dess ursprungliga syfte var att bidra till en religiös renässans i Aix-området efter den franska revolutionens religionsförföljelser och Napoleonkrigens oro. De närmsta 200 åren växte Oblatmissionärerna och kom att utvecklas till en missionsorder med åtskilliga ordenshus. Ungefär 5000 Oblamissionärer förkunnar Evangeliet över hela världen. OMI:s grundare Eugène de Mazenod blev biskop i Marseille 1837, han dog Påve Johannes Paulus II helgonförklarade honom den 3 december Oblatmissionärerna kom till Malmö För närvarande finns Oblatmissionärerna i 4 församlingar: Malmö, Landskrona, Ystad och Kristanstad/Hässleholm. Maria i Rosengård Katolska Församling 1975 köpte Oblatmissionärerna en mindre villa på Ekgatan 35, där man inrättade ett kapell samt prästbostad. Detta hus blev centrum för OMI:s verksamhet i södra Sverige köptes en ny större villa, Ekgatan 40, biskop Hubertus Brandenburg välsignade detta hus den 18 oktober 1978 det nya Mariakapellet. Den 6 januari 1986 var det en stor högtids- och glädjedag då biskop Hubertus Brandenburg firade mässa i Rosengårds Centrum stora kongressal, samtidigt blev denna sydöstra stadsdel i Malmö en egen församling med namnet Maria i Rosengårds katolska församling och den förste kyrkoherden blev pater Rudolf Basista, OMI började projekteringen av en kyrka för katolikerna i området kring Rosengård. Den 6 januari 1990 invigde biskop Hubertus Brandenburg Maria i Rosengård kyrka. Denna kyrkobyggnad byggd i rött tegel, innehåller en kyrksal och ett kapell. Det stora kyrkorummet har avgränsats i sin bakre del med en glasvägg för att få ett speciellt utrymme där föräldrar med små barn kan delta i mässan. Denna byggnad är inte bara en kyrka, utan även ett kloster och är centrum för Oblatmissionärernas verksamhet. Här finns också församlingslokaler där man undervisar barn och ungdomar för 8 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

9 att de skall kunna gå till sin Första Kommunion och bli konfirmerade, men även en stor församlingssal som används vid olika former av högtider och framträdande. Man firar församlingens minnesdag den 8 december på Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhets dag. Den småländska konstnärinnan Eva Spångberg hade till att börja med utsmyckat kyrksalen med i det av trä snidade korset med Kristus förhärligande och Jungfru Maria med Jesusbarnet bland rosorna. Några år senare smyckades kyrksalen med femton korsvägsbilder utförda av samma konstnärinna. Från allra första början hade kyrkan inga kyrkklockor lät man gjuta två klockor hos en klockgjutare strax utanför Ystad. Dessa klockor invigdes den 28 september och döptes av församlingens dåvarande kyrkoherde, Johannes Jörgensen OMI till: Johannes Paulus II och Ingrid av Skänninge. I oktober 2002 sattes det upp nya färgade kyrkfönster projekterade av en polsk konstnärinna, A. Małolepsza från Katowice. Utförandet gjordes av ett företag i Poznań, Polen. Ovanför altaret syns en bild av den Helige Anden i form av en duva som kommer nedflygande. Östra gaveln pryds av en glasmålning som föreställer en vattenvåg och fiskar - vattnet symbolen för livet och fiskarna tecknet för kristna. Fisk grek. ICHTIS uttryck för kristenhetens väg Jesus Kristus Guds Son Frälsare. Mellan dessa båda stora glasmålningar finns det sammanlagt 32 mindre fönster på båda sidor av kyrkorummet med glasmålningar. I Mariakapellet finns ytterligare en glasmålning, som är mer än 200 år gammal. Den är inte monterat i själva fönstret utan i en speciell ram. Denna glasmålning utfördes i Tyskland, och har en ganska så lång och brokig historia, men slutligen skänktes den till vår kyrka av familjen Wrangel. I november 2002 byggde man ny förenklad ambon, ny dopfunt och ny påskljusstake. Man byggde om altaret och satte in nytt tabernakel, omgivet av Jesu törnekrona med droppar av blod, som kröns av den röda evighetslampan vilken är tecken på att det Allra Heligaste Sakrament levande Jesus finns i Sitt hus. I början av 2004 drabbades kyrkan av S:ta Maria i Rosengård, Påsk

10 grundvatteninträngning som förstörde bland annat Församlingssalen, så att en större ombyggnad var nödvändig. Vid renoveringen fick församlingen en förträfflig kafeteria under ett glastak, på så sätt fick vi en ljus och luftig lokal för cirka tvåhundrafemtio personer. Biskop Anders Arborelius invigde denna lokal den 28 november :a Advent och kafeterian blev kallad för Luciasalen, då detta rum är en ljusets sal. I koret finns två gobelänger som är handbroderade som föreställer: närmst sakristian den Saliga Jungfru Guds Moder Maria med den helige Josef, den andra till höger om dopfunten den heliga Agnes och den helige Aloysius Gonzaga. Gobelänger kom från Köln i Tyskland. Deras historia är inte känd. Varför måste det spridas så många falska rykten? Varför så mycket skvaller? Det är djupt beklagligt att det förekommer så mycket rykten, helt ogrundade rykten angående personer inom församlingen gäller både våra präster och vanliga församlingsmedlemmar. Helt ogrundade rykten om prästers arbetsförhållande och tjänstgöringar. Präster har lydnadsplikt mot överordnad och det är de överordnade biskop eller ordensgeneral o. dyl. som bestämmer om personalförändringar. Inte de enskilda prästerna eller ordensbröderna. Varje anställd eller en person med någon funktion i vår församling har skrivit på en tystnads och lojalitetsförklaring. Det betyder att man inte FÅR/SKALL prata om vad som finns och sker inom Kyrkan. Naturligtvis betyder det inte att, om jag mår dåligt, att jag inte får prata med min allra närmsta familj, make/maka och barn, om varför jag mår dåligt, så jag kan få råd och söka hjälp. Det betyder att jag inte kan prata om bland annat mina arbetskollegor för mina vänner. För det betyder oftast att det blir rykten och skvaller på sta n. Så har redan skett vid några tillfällen. Det finns alltid två sidor på medaljen det finns alltid två uppfattningar om vad som är riktigt och sant. Oftast är det den gyllene medelvägen som är den riktiga. Är det något, gå till källan och ta reda på sanningen. De flesta rykten är oftast kraftigt överdrivna. Det svenska ordspråket (kanske inte bara det svenska) säger: Göra en höna av en fjäder, beskriver alldeles utmärkt vad skvaller ställer till med. Har du språkliga problem, prata med någon som kan språket bättre än du själv. Du/vi är aldrig ensamma. Ibland kan det se ut som jag har blivit ensam. De människor som var mina vänner har blivit mina fiender. Oftast är så inte fallet, utan kanske bara helt enkelt ett hederligt svenskt - missförstånd. Prata med varandra ni som saken gäller! Det löser det mesta! Då kanske vi slipper alla dessa former att struntprat och fientligheter. 10 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

11 Ett annat skvaller gör gällande, att präster stryker medlemmar i kyrkan. Det är helt omöjligt! För att lämna Kyrkans gemenskap måste personen i fråga själv skriva under en speciell blankett, eller skicka ett personligt brev till biskopsämbetet, där denna blankett eller brev arkiveras. Någon annan möjlighet finns inte att lämna Kyrkan det är BARA den person som vill lämna Kyrkans gemenskap som kan skriva ut sig /avregistrera sig på Biskopsämbetet i Stockholm! Alla frågor som gäller medlemskapet i vår Kyrka stadsfästs vid Biskopsämbetet i Stockholm. Registrering sker lokalt i församlingen, men slutligen godkänns av Biskopsämbetets centralregister. Det finns många fler liknande skvaller och illvilliga rykten kring/om vår kyrka, vår församling och präster dessa sprids inte bara i vår församling, utan även i andra församlingar, inte bara i grannskapet utan även långt upp i landet. En uppmaning till alla er, om ni hör ett rykte, tänk efter! Är det sant? Denna lilla fråga måste alltid ställas - FÖRE före det att man säger något, så man inte sprider det osanna/falska ryktet vidare. Om du tvivlar på om det är sant eller falskt, fråga någon som kan ge dig ett riktigt och sant svar. Får du inget svar och du inte vet säkert att ryktet talar sanning, var då hellre tyst och sprid inte ryktet vidare. Följ gärna ordspråket: Tala är silver, tiga är guld! Det är faktiskt straffbart att sprida osanna rykten och elakt förtal enligt svensk lagstiftning. Alla som på ett eller annat sätt arbetar eller är engagerade inom/för Kyrkan har TYSTNADS- och LOJALITETSPLIKT om allt som sker i Kyrkan! Vår påve Franciskus uttalade denna sanning i sin Katekes av den 25 sept. 2013, och den gäller fortfarande, fritt översatt: Bit dig i tungan istället för att sladdra. Det rådet gäller oss ALLA! Låt sanningen segra och bli den enda i Kyrkan. Ibland uppkommer missförstånd, konflikter, spänningar, delningar som skadar kyrkan. Det finns också krafter som för egen vinnings skull vill utnyttja Kyrkan. Låt dem inte vinna Kyrkan är till för alla som tror på Vår Herre och Frälsare. Låt oss få ett lugnt församlingsliv till gagn för oss alla! Låt oss be till vår Herre att trots att vi är en så internationell kanske en av de mest språkligt uppdelade församlingar att vi kan och vill leva i en gemenskap, i en församling, trots att vi sällan möts i en gemensam mässa. Till att börja med kommer vi att fira en gemensam mässa på vår Kyrkas egen högtidsdag i december. Mer om detta senare. Redaktionen genom v. ordf. Robert Talik, Kyrkorådet S:ta Maria i Rosengård, Påsk

12 Val till Kyrkans Lekmannaråd Vår församling har av praktiska skäl ett gemensamt Lekmannaråd (sammanslaget Ekonomiråd och Pastoralråd) då vår församling består av flera olika stora språkliga grupper. Till detta Råd skall det ske val till hösten sista halvan av oktober månad. För att få rådsmedlemmar från så många språkliga grupper som möjligt, ber vi er församlingsmedlemmar nominera/föreslå kandidater till rådsmedlemmar. För att vara kandidat/medlem i Rådet måste följande kriterier uppfyllas (enligt gällande Församlingsordning): 5. Förslag på kandidater 5.1 Valnämnden ska uppmana församlingsmedlemmarna att lämna förslag på kandidater till församlingens Pastoralråd och Ekonomiråd. Ett förslag ska vara skriftligt och innehålla den föreslagne kandidatens tilltalsnamn, efternamn, adress och telefonnummer. Förslaget ska vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar. 5.2 Föreslagen kandidat ska skriftligen meddela sin inställning till kandidaturen samt lämna en bekräftelse om att information har erhållits om innebörden av uppdraget. 5.3 Valnämnden bör eftersträva att det finns fler kandidater än vad som erfordras för att fylla vakanta platser med ersättare i respektive råd. Blanketter för att föreslå kandidater kommer också att finnas i Sakristian eller Pastorsexpeditionen. Kandidater kan föreslås från nu fram över hela sommaren, till den sista september. Årsstämma Ordinarie årsstämma i församlingen skall hållas före aprilmånads utgång. I år var den planerad till söndagen den 27 april, men har blivit framflyttad till söndagen den 4 maj. Anledningen är mycket enkel. Det är ju vår påve Johannes Paulus II blir ju helgonförklarad den 27 april. De som inte har rest till Rom, kommer förmodligen att sitta hemma framför TV:n och följa ceremonin. Troligtvis ser och hör man bättre där hemma än att vara tillsammans med gissningsvis man gissar i de initierade kretsarna på upp mot 7 8 miljoner personer kommer att översvämma Rom och Petersplatsen den dagen. Det man missar där hemma är känslan att vara med där på plats. 12 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

13 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

14 Kyrkan och dess olika lokaler Tyvärr har det förekommit utnyttjande av Kyrkorummet för medaljutdelning av ICKE kyrklig utmärkelse. Kyrkorummet skall bara användas i kyrkorelaterade ärende; mässfirande och dylikt, men givetvis också vid utdelning av förtjänsttecken från Vatikanen, Stiftet etc., av den typ som biskop Anders Arborelius OCD förärade p. Rudolf Basista OMI för hans långa arbete inom Kyrkan, bland annat med att bygga upp församlingen Maria i Rosengård. Önskar man göra något annat, t. ex. dela ut någon form av annat förtjänsttecken, firande av nationaldag, kabaré t. ex. Polonicas, uppträdande av dansgrupp t. ex. Kwiaty Polskie etc., kan man hyra eller låna annan lokal, t. ex. Församlingssalen/Aulan. Det hördes röster om att det inte längre finns ett polskt konsulat i Malmö, var skall vi då vara för att t. ex. dela ut förtjänsttecken? Mycket enkelt! INTE i kyrkorummet, då detta INTE ersätter konsulatet. Kyrkan har inte förordnats till att vara någon nations nationella representant. En verklig ärlig utdelning av icke kyrkliga förtjänsttecken kan mycket väl ske i Församlingssalen/Aulan eller i kafeterian. Då efter att man har tillfrågat kyrkoherden i god tid före händelsen minst två veckor. Övriga lokaler och utrymmen kan hyras enligt beslut i Kyrkans råd mot en mindre avgift för att täcka kostnaderna för el, vatten, städning etc. Detta beslut baseras på ett beslut av Kyrkorådet redan på 1990-talet, då de upprättade in prislista för varje form av lån/hyra av Församlingens lokaler. Denna prislista gäller fortfarande. Kyrkans Lekmannaråd v. ordf. Robert Talik, Kyrkorådet Församlingsbladet i Sankta Maria i Rosengårds församling är en informationsskrift som utkommer med ett antal nummer per år. Församlingsbladet utkommer än så länge endast på svenska. Redaktionen för Församlingsbladet: kyrkoherden p. Sebastian Stasiak OMI, Martin Jan Ogrodnik och Robert Talik. Församlingsmedlemmar från de nationella grupperna är välkomna att lämna material, som är av allmänt intresse för hela församlingen. Uppgifts-, materiallämnaren ansvarar för materialets innehåll. Redaktionen har ansvaret att redigera materialet. Foto: Martin Jan Ogrodnik där det inte angivits annat. 14 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

15 Regelbundna Gudstjänster SÖNDAG Mässa (på svenska) ej juli augusti Mässa (på polska) Högmässa (på svenska) Mässa (på kroatiska) 1-a, 2-a, 4-e söndagen i månaden, ej juli augusti Mässa (på ukrainska) 4-e söndagen i månaden Mässa (på polska) MÅNDAG Mässa (på svenska) TISDAG Mässa (på svenska) ONSDAG Mässa (på svenska) TORSDAG Mässa (på kroatiska) ej juli augusti Rosenkransbön (på polska) Mässa (på polska) FREDAG EUKARISTISK TILLBEDJAN I TYSTNAD Rosenkrans till Guds barmhärtighet (på polska) Mässa (på polska) Mässa (på kroatiska) ej juli augusti Mässa (på svenska) Mässa (på teckenspråk) fredagen före 1-a söndagen i månaden, ej juli augusti LÖRDAG Familjemässa (på polska) ej juni augusti Mässa (på svenska) Församlingens adress: Ramels väg 149, Malmö e-post: Expeditionens öppettider: Måndag fredag (helgfria dagar) tel.: S:ta Maria i Rosengård, Påsk

16 Påskfirande i S:ta Maria i Rosengård 2014 Palmsöndag Mässa på svenska Mässa på polska med palmvälsignelse och palmprocession Högmässa på svenska med palmvälsignelse Mässa på kroatiska Mässa på polska Skärtorsdag Skärtorsdagens liturgi för alla språkgrupper Långfredag 18 april Långfredagens liturgi på arabiska Långfredagens liturgi på svenska Långfredagens liturgi på kroatiska Långfredagens liturgi på polska Påskafton Välsignelse av påskmaten på polska Välsignelse av påskmaten i Lund på polska Välsignelse av påskmaten på kroatiska Välsignelse av påskmaten på polska Extra tillfälle till bikt Välsignelse av påskmaten på polska Påskaftons liturgi på polska, efter liturgin välsignelse av påskmaten Påskaftons liturgi på svenska, efter liturgin välsignelse av påskmaten Påskaftons liturgi på kroatiska Påskdagen Kristi Uppståndelse Mässa på polska Högmässa på svenska Mässa på kroatiska Mässa på polska Annandag Påsk Mässa på polska Högmässa på svenska Mässa på kroatiska Mässa på polska En Glad och Fridfull Påskhögtid önskar prästerna i församlingen

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel Vi ska gifta oss Frågor och svar om katolsk vigsel och din blivande make/maka vill gifta er i Katolska kyrkan skall ni kontakta den katolska församling där kvinnan är bosatt och be att få komma på äktenskapsförberedelse.

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer