S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014"

Transkript

1 S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö Församlingsblad nr 2. Påsk 2014

2 Kära församling: Kära Bröder och Systrar i Kristus! Ytterligare en gång har Guds försyn givit oss nåden av att få lämna, naturligtvis inte på egen hand, våra sarkofager med våra mänskliga svagheter och brister. Kära Pilgrimer på vägen ut ur graven med dina förvirringar, flyttar Gud stenen med dina förgiftade livsplaner. För att göra om allt på nytt, här har du Honom: Den uppståndne Herren befaller dig och mig att ge upp den trassliga livsstil som hindrar oss från att se mer, känna mer och leva ett fullständigt liv. Här är din och min Gud, vår bäste Fader som gräver fram oss från våra gravar av rädsla, kränkta, brist på förlåtelse, dömande... Han säger: Se! Var inte rädda, det är Jag! Jag har övervunnit världen. Se, jag gör allting nytt! För dig, mitt älskade barn! För att du skall vara glad och lära känna din värdighet som Guds barn! Jag har återlöst dig, Jag har ristat in dig på mina händer (jfr Jes 49:16) Du är min för evigt. Är det möjligt att den uppgiften skall kunna förbigås. Tyvärr finns det sådana som föraktar Guds Ord, som förkastar dem på eget ansvar. Det är dags att vakna upp från sömnen, eftersom Gud själv närmade sig oss, för att vi skulle vakna upp för att Han lyser på oss här, Han som blev upphöjd på Korset, för när Han blir upphöjd från jorden, kommer Han att dra alla till Sig (J12, 32). Den som tror på Mig, tror inte på Mig utan på Honom som har sänt Mig, och den som ser Mig, ser Honom som har sänt Mig. Jag kom till världen som ljuset, så att alla som tror på Mig inte blev kvar i mörkret, och om någon hör Mina ord men inte bevarar dem, så dömer Jag inte honom. Jag kom inte hit för att döma världen, utan för att rädda världen. Den som förkastar Mig och inte accepterar Mina ord har sin egen domare: orden som Jag har sagt skall döma honom på den yttersta dagen. Det Jag sa kom ju inte från mig själv, utan från Honom som har sänt Mig, Fadern, Han befallde Mig vad Jag skall säga och förklara, och jag vet, att Hans bud är det eviga livet. Det som Jag säger, säger Jag såsom Fadern befallt Mig (J12, 45-50). Således är det tid att svara på denna kallelse, denna appell... För att vi skall hinna, eftersom tiden fortfarande jagar oss... och allt mindre har vi kvar, mer och mer avtar den tid vi har... därför önskar jag av hela mitt prästerliga hjärta Er alla (och mig själv) en Glädjefull Uppståndelse, med en övergång (PASCHA) från döden till Livet. Var är ack Din död, Din seger? Se, Gud segrar. Det är segern över döden, helvetet och satan, Du kom ut ur graven på den Tredje Dagens morgon. Guds glädje! JESUS LEVER! Er kyrkoherde, Sebastian OMI 2 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

3 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

4 Gäster i församlingen Mellan den januari var herr Tomasz Bilicki från Łódź vår gäst, han ledde terapeutiska psykologiska samtal med personer som har/hade missbruksproblem. Dessutom återkom Tomasz Bilicki under tiden den 9 15 mars för prata om gender. Över dessa saker var det mycket intressanta diskussioner, kanske då speciellt angående gender. Låt oss verkligen tänka över vad det är som dessa genderpropagandister vill säga. Biologiskt sett finns det bara två kön tyvärr finns det ett fåtal individer som har någon form av dubbla kön, detta måste vi acceptera, men enligt genderförespråkare finns det minst femtiofem olika kön! Det är inte hur du biologiskt är beskaffad utan mera hur du känner dig idag kvinna eller man, nästa dag vet jag inte, utan är flytande. Under dagarna 4 6 februari gästades församlingen av p. Jan Paweł Bagdziński, OFM från Szczecin. Temat för de dagarna var: EUCHARYSTIN KÄRLEKENS VÄG. P. Robert Jaśpiński, även han från Łódź, tillsammans med det äkta paret Jolanta och Adam Krześlak höll Fastereträtt för polsktalande på temat Kärlek/ Äktenskap/Familj. Där det äkta paret gav exempel på familjesituationer med olika former av komplikationer. Det var en mycket lärorik reträtt, även för dem som hade lång erfarenhet av ett långt äktenskap, kanske lyckligt äktenskap, men även rosor har taggar. Detta äkta par har stor erfarenhet av äktenskapligt liv, inte bara deras eget utan även som ledare för grupper med äkta par lyckliga par och par med problem, verkliga problem. Det enda tråkiga är att denna reträtt vände sig till polsktalande, det skulle säkert ha varit nyttigt för alla, oberoende av språk. Under någon vecka hade vi turen att kunna gästas av p. Mariusz Bosek OMI, inte bara angående olika former av reträtt, utan mera som en studiekamrat och hjälp till våran kyrkoherde de blev prästvigda samtidigt och han talade om sin erfarenhet av att vara missionär i ett annat land - Uruguay. Vi har även haft besök av en nunna, syster Józefa Sikora från Missionärerna av Kristi Konungen, som jobbar för Caritas i Szczecin. Var här för att tacka vår 4 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

5 församling för den hjälp av olika slag som vi ger. Det har gått och går fortfarande transporter ner till Szczecin. Vi i redaktionen vill också tacka alla er som har varit så givmilda och alla dem som hjälpt till med allt från sortering av gåvorna till packning och lastning. Tack! Nu senast besökes vår församling av p. Wiesław Chojnowski OMI. Han är en relativt ung präst med lång erfarenhet, som bland annat missionär på Madagaskar där han drabbades av malaria. Det tråkiga är bara att det mesta i vår församling är för de polsktalande. När kommer de andra språkgrupperna med sina bidrag? De aktiviteter som vi i redaktionen får reda på är oftast förknippade med den polsktalande gruppen. Var finns alla ni andra? Alla är välkomna att bidra till, hjälpa till, att aktiviteterna är för alla och gäller alla. I augusti kommer vår församling att gästas av Johannes Döparen Bashobora, en karismatisk präst från Uganda. Han har mycket att berätta och predika om, om olika erfarenheter som han har upplevt. Vi kommer säkert att kunna tala mycket mer om detta antingen före hans besök eller när han redan gästat vår församling, ja inte bara församling utan hela södra Sverige, Malmö dekanat. Han har upplevt väldigt mycket under sitt knappt sjuttioåriga liv. Den 17 maj kl , femtiotal ungdommar kommer att Konfirmeras av Apostoliske Nuntien i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, Hans excellens Abp. Henryk Józef Nowacki. Här på bilden bp Anders Arborelius OCD. Den 18 maj under Mässan kl. 9.30, trettiotvå polsktalande barn kommer att ta emot sin Första Kommunion. Här på bilden p. Sebastian Stasiak OMI. S:ta Maria i Rosengård, Påsk

6 Vad sker i vår församling? Många har säkert sett att olika saker förändras i vår församlings lokaler. De är ju så att vår kyrka närmar sig en ålder av 25 år. Det betyder att all den verksamhet som har varit i lokalerna har slitit på dem. De behöver renoveras och fräschas upp. Golven byts ut, heltäckningsmattor som samlat smuts och damm byts ut mot någon form av parkett eller parkettliknande golv. Dessa golv är mycket lättare att sköta vid städning. De är varmare än sten/klinkergolv om de används där det kan tänkas att barn kommer att sitta på golvet. Detta gäller också utrymmen som man inte tänker på så mycket, trappuppgångar, orgelläktare etc., även där har tidens tand satt sina spår och det måste ske en uppfräschning. Så även kyrkans kapell och bibliotek. Även i utrymmen som är avsedda endast för våra präster och bröder har det skett behövlig planerad/budgeterad uppfräschning. Även där har åren satt sina spår. På marken runt kyrkan sker också smärre förändringar. Allt är av nöd tvunget, och beslutat av bland annat kyrkans råd. Nu under våren kommer församlingen lämna in ett önskemål till Malmö kommun om en ansökan att få en bit mark söder om kyrkan en bit av den mark som idag är ett koloniområde för att få utökat vår parkering med ett femtiotal platser. Det är av allra största behov! Det har under någon månad funnits listor, där ni kära församlingsmedlemmar har skrivit på en hemställan till Malmö kommun att få köpa en bit mark. Tack alla ni som skrev på! I samband med detta vill jag be alla att respektera det parkeringsförbud som gäller på brandvägen, från infarten fram till garagen vid sakristian (södra sidan av kyrkan). Det finns flera orsaker till detta. Denna utfart/infart måste lämnas fri dels för att eventuella utryckningsfordon ambulans, brandkår, polis skall kunna ta sig fram om något händer, men också om någon av våra präster snabbt måste åka iväg. Det är skyltat med Räddningsväg (på svenska och polska, skulle kunna vara på flera språk). Det innebär att om något händer så är det, det parkerade fordonets ägare som helt och fullt är ansvarig för sitt fordon. I klartext han/hon får ingen ersättning, varken från sitt försäkringsbolag om det sker någon skada på fordonet eller till exempel Räddningstjänsten. 6 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

7 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

8 Församlingens historia Oblatmissionärerna Oblati Mariae Immaculatae (OMI), är en romersk-katolsk missionsorder bestående av präster och bröder. Dess officiella namn kan översättas med Jungfru Marie Obefläckade Avlelses Oblater (av senlatinets oblatio frambärande ). Orden grundades i södra Frankrike i Aix-en-Provence i början av år Grundaren Eugène de Mazenod, var präst i ärkestiftet Marseille och blev ordens förste generalsuperior. Orden blev stadfäst av påve Leo XII i februari Dess ursprungliga syfte var att bidra till en religiös renässans i Aix-området efter den franska revolutionens religionsförföljelser och Napoleonkrigens oro. De närmsta 200 åren växte Oblatmissionärerna och kom att utvecklas till en missionsorder med åtskilliga ordenshus. Ungefär 5000 Oblamissionärer förkunnar Evangeliet över hela världen. OMI:s grundare Eugène de Mazenod blev biskop i Marseille 1837, han dog Påve Johannes Paulus II helgonförklarade honom den 3 december Oblatmissionärerna kom till Malmö För närvarande finns Oblatmissionärerna i 4 församlingar: Malmö, Landskrona, Ystad och Kristanstad/Hässleholm. Maria i Rosengård Katolska Församling 1975 köpte Oblatmissionärerna en mindre villa på Ekgatan 35, där man inrättade ett kapell samt prästbostad. Detta hus blev centrum för OMI:s verksamhet i södra Sverige köptes en ny större villa, Ekgatan 40, biskop Hubertus Brandenburg välsignade detta hus den 18 oktober 1978 det nya Mariakapellet. Den 6 januari 1986 var det en stor högtids- och glädjedag då biskop Hubertus Brandenburg firade mässa i Rosengårds Centrum stora kongressal, samtidigt blev denna sydöstra stadsdel i Malmö en egen församling med namnet Maria i Rosengårds katolska församling och den förste kyrkoherden blev pater Rudolf Basista, OMI började projekteringen av en kyrka för katolikerna i området kring Rosengård. Den 6 januari 1990 invigde biskop Hubertus Brandenburg Maria i Rosengård kyrka. Denna kyrkobyggnad byggd i rött tegel, innehåller en kyrksal och ett kapell. Det stora kyrkorummet har avgränsats i sin bakre del med en glasvägg för att få ett speciellt utrymme där föräldrar med små barn kan delta i mässan. Denna byggnad är inte bara en kyrka, utan även ett kloster och är centrum för Oblatmissionärernas verksamhet. Här finns också församlingslokaler där man undervisar barn och ungdomar för 8 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

9 att de skall kunna gå till sin Första Kommunion och bli konfirmerade, men även en stor församlingssal som används vid olika former av högtider och framträdande. Man firar församlingens minnesdag den 8 december på Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhets dag. Den småländska konstnärinnan Eva Spångberg hade till att börja med utsmyckat kyrksalen med i det av trä snidade korset med Kristus förhärligande och Jungfru Maria med Jesusbarnet bland rosorna. Några år senare smyckades kyrksalen med femton korsvägsbilder utförda av samma konstnärinna. Från allra första början hade kyrkan inga kyrkklockor lät man gjuta två klockor hos en klockgjutare strax utanför Ystad. Dessa klockor invigdes den 28 september och döptes av församlingens dåvarande kyrkoherde, Johannes Jörgensen OMI till: Johannes Paulus II och Ingrid av Skänninge. I oktober 2002 sattes det upp nya färgade kyrkfönster projekterade av en polsk konstnärinna, A. Małolepsza från Katowice. Utförandet gjordes av ett företag i Poznań, Polen. Ovanför altaret syns en bild av den Helige Anden i form av en duva som kommer nedflygande. Östra gaveln pryds av en glasmålning som föreställer en vattenvåg och fiskar - vattnet symbolen för livet och fiskarna tecknet för kristna. Fisk grek. ICHTIS uttryck för kristenhetens väg Jesus Kristus Guds Son Frälsare. Mellan dessa båda stora glasmålningar finns det sammanlagt 32 mindre fönster på båda sidor av kyrkorummet med glasmålningar. I Mariakapellet finns ytterligare en glasmålning, som är mer än 200 år gammal. Den är inte monterat i själva fönstret utan i en speciell ram. Denna glasmålning utfördes i Tyskland, och har en ganska så lång och brokig historia, men slutligen skänktes den till vår kyrka av familjen Wrangel. I november 2002 byggde man ny förenklad ambon, ny dopfunt och ny påskljusstake. Man byggde om altaret och satte in nytt tabernakel, omgivet av Jesu törnekrona med droppar av blod, som kröns av den röda evighetslampan vilken är tecken på att det Allra Heligaste Sakrament levande Jesus finns i Sitt hus. I början av 2004 drabbades kyrkan av S:ta Maria i Rosengård, Påsk

10 grundvatteninträngning som förstörde bland annat Församlingssalen, så att en större ombyggnad var nödvändig. Vid renoveringen fick församlingen en förträfflig kafeteria under ett glastak, på så sätt fick vi en ljus och luftig lokal för cirka tvåhundrafemtio personer. Biskop Anders Arborelius invigde denna lokal den 28 november :a Advent och kafeterian blev kallad för Luciasalen, då detta rum är en ljusets sal. I koret finns två gobelänger som är handbroderade som föreställer: närmst sakristian den Saliga Jungfru Guds Moder Maria med den helige Josef, den andra till höger om dopfunten den heliga Agnes och den helige Aloysius Gonzaga. Gobelänger kom från Köln i Tyskland. Deras historia är inte känd. Varför måste det spridas så många falska rykten? Varför så mycket skvaller? Det är djupt beklagligt att det förekommer så mycket rykten, helt ogrundade rykten angående personer inom församlingen gäller både våra präster och vanliga församlingsmedlemmar. Helt ogrundade rykten om prästers arbetsförhållande och tjänstgöringar. Präster har lydnadsplikt mot överordnad och det är de överordnade biskop eller ordensgeneral o. dyl. som bestämmer om personalförändringar. Inte de enskilda prästerna eller ordensbröderna. Varje anställd eller en person med någon funktion i vår församling har skrivit på en tystnads och lojalitetsförklaring. Det betyder att man inte FÅR/SKALL prata om vad som finns och sker inom Kyrkan. Naturligtvis betyder det inte att, om jag mår dåligt, att jag inte får prata med min allra närmsta familj, make/maka och barn, om varför jag mår dåligt, så jag kan få råd och söka hjälp. Det betyder att jag inte kan prata om bland annat mina arbetskollegor för mina vänner. För det betyder oftast att det blir rykten och skvaller på sta n. Så har redan skett vid några tillfällen. Det finns alltid två sidor på medaljen det finns alltid två uppfattningar om vad som är riktigt och sant. Oftast är det den gyllene medelvägen som är den riktiga. Är det något, gå till källan och ta reda på sanningen. De flesta rykten är oftast kraftigt överdrivna. Det svenska ordspråket (kanske inte bara det svenska) säger: Göra en höna av en fjäder, beskriver alldeles utmärkt vad skvaller ställer till med. Har du språkliga problem, prata med någon som kan språket bättre än du själv. Du/vi är aldrig ensamma. Ibland kan det se ut som jag har blivit ensam. De människor som var mina vänner har blivit mina fiender. Oftast är så inte fallet, utan kanske bara helt enkelt ett hederligt svenskt - missförstånd. Prata med varandra ni som saken gäller! Det löser det mesta! Då kanske vi slipper alla dessa former att struntprat och fientligheter. 10 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

11 Ett annat skvaller gör gällande, att präster stryker medlemmar i kyrkan. Det är helt omöjligt! För att lämna Kyrkans gemenskap måste personen i fråga själv skriva under en speciell blankett, eller skicka ett personligt brev till biskopsämbetet, där denna blankett eller brev arkiveras. Någon annan möjlighet finns inte att lämna Kyrkan det är BARA den person som vill lämna Kyrkans gemenskap som kan skriva ut sig /avregistrera sig på Biskopsämbetet i Stockholm! Alla frågor som gäller medlemskapet i vår Kyrka stadsfästs vid Biskopsämbetet i Stockholm. Registrering sker lokalt i församlingen, men slutligen godkänns av Biskopsämbetets centralregister. Det finns många fler liknande skvaller och illvilliga rykten kring/om vår kyrka, vår församling och präster dessa sprids inte bara i vår församling, utan även i andra församlingar, inte bara i grannskapet utan även långt upp i landet. En uppmaning till alla er, om ni hör ett rykte, tänk efter! Är det sant? Denna lilla fråga måste alltid ställas - FÖRE före det att man säger något, så man inte sprider det osanna/falska ryktet vidare. Om du tvivlar på om det är sant eller falskt, fråga någon som kan ge dig ett riktigt och sant svar. Får du inget svar och du inte vet säkert att ryktet talar sanning, var då hellre tyst och sprid inte ryktet vidare. Följ gärna ordspråket: Tala är silver, tiga är guld! Det är faktiskt straffbart att sprida osanna rykten och elakt förtal enligt svensk lagstiftning. Alla som på ett eller annat sätt arbetar eller är engagerade inom/för Kyrkan har TYSTNADS- och LOJALITETSPLIKT om allt som sker i Kyrkan! Vår påve Franciskus uttalade denna sanning i sin Katekes av den 25 sept. 2013, och den gäller fortfarande, fritt översatt: Bit dig i tungan istället för att sladdra. Det rådet gäller oss ALLA! Låt sanningen segra och bli den enda i Kyrkan. Ibland uppkommer missförstånd, konflikter, spänningar, delningar som skadar kyrkan. Det finns också krafter som för egen vinnings skull vill utnyttja Kyrkan. Låt dem inte vinna Kyrkan är till för alla som tror på Vår Herre och Frälsare. Låt oss få ett lugnt församlingsliv till gagn för oss alla! Låt oss be till vår Herre att trots att vi är en så internationell kanske en av de mest språkligt uppdelade församlingar att vi kan och vill leva i en gemenskap, i en församling, trots att vi sällan möts i en gemensam mässa. Till att börja med kommer vi att fira en gemensam mässa på vår Kyrkas egen högtidsdag i december. Mer om detta senare. Redaktionen genom v. ordf. Robert Talik, Kyrkorådet S:ta Maria i Rosengård, Påsk

12 Val till Kyrkans Lekmannaråd Vår församling har av praktiska skäl ett gemensamt Lekmannaråd (sammanslaget Ekonomiråd och Pastoralråd) då vår församling består av flera olika stora språkliga grupper. Till detta Råd skall det ske val till hösten sista halvan av oktober månad. För att få rådsmedlemmar från så många språkliga grupper som möjligt, ber vi er församlingsmedlemmar nominera/föreslå kandidater till rådsmedlemmar. För att vara kandidat/medlem i Rådet måste följande kriterier uppfyllas (enligt gällande Församlingsordning): 5. Förslag på kandidater 5.1 Valnämnden ska uppmana församlingsmedlemmarna att lämna förslag på kandidater till församlingens Pastoralråd och Ekonomiråd. Ett förslag ska vara skriftligt och innehålla den föreslagne kandidatens tilltalsnamn, efternamn, adress och telefonnummer. Förslaget ska vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar. 5.2 Föreslagen kandidat ska skriftligen meddela sin inställning till kandidaturen samt lämna en bekräftelse om att information har erhållits om innebörden av uppdraget. 5.3 Valnämnden bör eftersträva att det finns fler kandidater än vad som erfordras för att fylla vakanta platser med ersättare i respektive råd. Blanketter för att föreslå kandidater kommer också att finnas i Sakristian eller Pastorsexpeditionen. Kandidater kan föreslås från nu fram över hela sommaren, till den sista september. Årsstämma Ordinarie årsstämma i församlingen skall hållas före aprilmånads utgång. I år var den planerad till söndagen den 27 april, men har blivit framflyttad till söndagen den 4 maj. Anledningen är mycket enkel. Det är ju vår påve Johannes Paulus II blir ju helgonförklarad den 27 april. De som inte har rest till Rom, kommer förmodligen att sitta hemma framför TV:n och följa ceremonin. Troligtvis ser och hör man bättre där hemma än att vara tillsammans med gissningsvis man gissar i de initierade kretsarna på upp mot 7 8 miljoner personer kommer att översvämma Rom och Petersplatsen den dagen. Det man missar där hemma är känslan att vara med där på plats. 12 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

13 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

14 Kyrkan och dess olika lokaler Tyvärr har det förekommit utnyttjande av Kyrkorummet för medaljutdelning av ICKE kyrklig utmärkelse. Kyrkorummet skall bara användas i kyrkorelaterade ärende; mässfirande och dylikt, men givetvis också vid utdelning av förtjänsttecken från Vatikanen, Stiftet etc., av den typ som biskop Anders Arborelius OCD förärade p. Rudolf Basista OMI för hans långa arbete inom Kyrkan, bland annat med att bygga upp församlingen Maria i Rosengård. Önskar man göra något annat, t. ex. dela ut någon form av annat förtjänsttecken, firande av nationaldag, kabaré t. ex. Polonicas, uppträdande av dansgrupp t. ex. Kwiaty Polskie etc., kan man hyra eller låna annan lokal, t. ex. Församlingssalen/Aulan. Det hördes röster om att det inte längre finns ett polskt konsulat i Malmö, var skall vi då vara för att t. ex. dela ut förtjänsttecken? Mycket enkelt! INTE i kyrkorummet, då detta INTE ersätter konsulatet. Kyrkan har inte förordnats till att vara någon nations nationella representant. En verklig ärlig utdelning av icke kyrkliga förtjänsttecken kan mycket väl ske i Församlingssalen/Aulan eller i kafeterian. Då efter att man har tillfrågat kyrkoherden i god tid före händelsen minst två veckor. Övriga lokaler och utrymmen kan hyras enligt beslut i Kyrkans råd mot en mindre avgift för att täcka kostnaderna för el, vatten, städning etc. Detta beslut baseras på ett beslut av Kyrkorådet redan på 1990-talet, då de upprättade in prislista för varje form av lån/hyra av Församlingens lokaler. Denna prislista gäller fortfarande. Kyrkans Lekmannaråd v. ordf. Robert Talik, Kyrkorådet Församlingsbladet i Sankta Maria i Rosengårds församling är en informationsskrift som utkommer med ett antal nummer per år. Församlingsbladet utkommer än så länge endast på svenska. Redaktionen för Församlingsbladet: kyrkoherden p. Sebastian Stasiak OMI, Martin Jan Ogrodnik och Robert Talik. Församlingsmedlemmar från de nationella grupperna är välkomna att lämna material, som är av allmänt intresse för hela församlingen. Uppgifts-, materiallämnaren ansvarar för materialets innehåll. Redaktionen har ansvaret att redigera materialet. Foto: Martin Jan Ogrodnik där det inte angivits annat. 14 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

15 Regelbundna Gudstjänster SÖNDAG Mässa (på svenska) ej juli augusti Mässa (på polska) Högmässa (på svenska) Mässa (på kroatiska) 1-a, 2-a, 4-e söndagen i månaden, ej juli augusti Mässa (på ukrainska) 4-e söndagen i månaden Mässa (på polska) MÅNDAG Mässa (på svenska) TISDAG Mässa (på svenska) ONSDAG Mässa (på svenska) TORSDAG Mässa (på kroatiska) ej juli augusti Rosenkransbön (på polska) Mässa (på polska) FREDAG EUKARISTISK TILLBEDJAN I TYSTNAD Rosenkrans till Guds barmhärtighet (på polska) Mässa (på polska) Mässa (på kroatiska) ej juli augusti Mässa (på svenska) Mässa (på teckenspråk) fredagen före 1-a söndagen i månaden, ej juli augusti LÖRDAG Familjemässa (på polska) ej juni augusti Mässa (på svenska) Församlingens adress: Ramels väg 149, Malmö e-post: Expeditionens öppettider: Måndag fredag (helgfria dagar) tel.: S:ta Maria i Rosengård, Påsk

16 Påskfirande i S:ta Maria i Rosengård 2014 Palmsöndag Mässa på svenska Mässa på polska med palmvälsignelse och palmprocession Högmässa på svenska med palmvälsignelse Mässa på kroatiska Mässa på polska Skärtorsdag Skärtorsdagens liturgi för alla språkgrupper Långfredag 18 april Långfredagens liturgi på arabiska Långfredagens liturgi på svenska Långfredagens liturgi på kroatiska Långfredagens liturgi på polska Påskafton Välsignelse av påskmaten på polska Välsignelse av påskmaten i Lund på polska Välsignelse av påskmaten på kroatiska Välsignelse av påskmaten på polska Extra tillfälle till bikt Välsignelse av påskmaten på polska Påskaftons liturgi på polska, efter liturgin välsignelse av påskmaten Påskaftons liturgi på svenska, efter liturgin välsignelse av påskmaten Påskaftons liturgi på kroatiska Påskdagen Kristi Uppståndelse Mässa på polska Högmässa på svenska Mässa på kroatiska Mässa på polska Annandag Påsk Mässa på polska Högmässa på svenska Mässa på kroatiska Mässa på polska En Glad och Fridfull Påskhögtid önskar prästerna i församlingen

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Påsken 2013 Amor mei Crucifixus est Min kärlek är korsfäst - men min kärlek har också förnyats i Jesus Kristi uppståndelse från de döda.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Nr 01 [ 05] /2014 2 PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Lovad vare Kristus! Kära församlingsmedlemmar, Helige Johannes Bosco, uppfostrarnas förebild och patron för barn och ungdomar, grundaren

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2010 OSS ÄR EN FRÄLSARE FÖDD

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2010 OSS ÄR EN FRÄLSARE FÖDD FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2010 OSS ÄR EN FRÄLSARE FÖDD Kyrkoherdens julhälsning:.. "Hvad våldet må skapa..." Så har då även Sverige drabbats av terrorn, då en självmordsbombare slog till mitt i julhandeln

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

St. Andreas Katolska Församling

St. Andreas Katolska Församling St. Andreas Katolska Församling Kristianstad Hässleholm - Bromölla Gudstjänster Under året har gudstjänster hållits enligt följande: Söndagsmässor: Kristianstad kl. 09.30 Hässleholm kl. 12.00 Bromölla

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År S:t Mikaels Katolska Kyrka Jul 2006 Det viktigaste som Johannes Döparen förkunnade, och som är också hela Advents budskap är Jesajas ord: "Bered väg för herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Nr 02 [04] /2013 2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Kära församlingsmedlemmar i S:t Botvids! Snart närmar sig slutet på ännu ett år i vår församlings

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Guds återkomst - så lyder rubriken på en artikelserie i tidningen Svenska Dagbladet.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

MÅNADSBREV April 2015

MÅNADSBREV April 2015 QuickTime och en BMP-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Sankt Franciskus Katolska Församling MÅNADSBREV April 2015 Det Gudsvigda Livets År 30 december 2014 2 februari 2016 Församlingens informationshäften

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

MÅNADSBREV Februari 2015

MÅNADSBREV Februari 2015 QuickTime och en BMP-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Sankt Franciskus Katolska Församling MÅNADSBREV Februari 2015 Det Gudsvigda Livets År 30 december 2014 2 februari 2016 Församlingens informationshäften

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv 6 Jesus, Diana och äggen (assyrisk/syriansk ortodox påsk) Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015

Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015 Domkyrkans Vänner Medlemsbrev 1 Februari 2015 Vi har nu lämnat de fina och stämningsfyllda helgerna under första delen av kyrkoåret och går nu vidare mot ljusare och längre dagar. Framför oss har vi en

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

MÅNADSBREV Januari 2015

MÅNADSBREV Januari 2015 QuickTime och en BMP-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Sankt Franciskus Katolska Församling MÅNADSBREV Januari 2015 Det Gudsvigda Livets År 30 december 2014 2 februari 2016 Församlingens informationshäften

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

LOGOS Årskrönika 2013

LOGOS Årskrönika 2013 Säsongsavslut i Proklama Söndag den 8 december - andra i advent - avslutades höstterminens mässor i Gudsföderskans Beskydds församling i Proklamakapellet. Biskop Anders celeberade mässan och predikade

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

VÅREN 2003. Man kan ställa sig frågan när har Guds uppenbarelse egentligen ställts ut till privat tolkning?

VÅREN 2003. Man kan ställa sig frågan när har Guds uppenbarelse egentligen ställts ut till privat tolkning? KRISTI LEKAMENS FÖRSAMLINGS KYRKOBLAD Katolska Församlingen på Gotland Fastan och påsken. VÅREN 2003 Det här är årets första kyrkoblad 2003. Året har redan hunnit bli några månader gammalt och mycket har

Läs mer

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel Vi ska gifta oss Frågor och svar om katolsk vigsel och din blivande make/maka vill gifta er i Katolska kyrkan skall ni kontakta den katolska församling där kvinnan är bosatt och be att få komma på äktenskapsförberedelse.

Läs mer

Dopet frågor och svar

Dopet frågor och svar Dopet Frågor och svar Dopet frågor och svar Är du vuxen och önskar bli döpt eller vill du låta ditt barn döpas? Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta häfte ger enkla svar på några

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer