S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014"

Transkript

1 S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö Församlingsblad nr 2. Påsk 2014

2 Kära församling: Kära Bröder och Systrar i Kristus! Ytterligare en gång har Guds försyn givit oss nåden av att få lämna, naturligtvis inte på egen hand, våra sarkofager med våra mänskliga svagheter och brister. Kära Pilgrimer på vägen ut ur graven med dina förvirringar, flyttar Gud stenen med dina förgiftade livsplaner. För att göra om allt på nytt, här har du Honom: Den uppståndne Herren befaller dig och mig att ge upp den trassliga livsstil som hindrar oss från att se mer, känna mer och leva ett fullständigt liv. Här är din och min Gud, vår bäste Fader som gräver fram oss från våra gravar av rädsla, kränkta, brist på förlåtelse, dömande... Han säger: Se! Var inte rädda, det är Jag! Jag har övervunnit världen. Se, jag gör allting nytt! För dig, mitt älskade barn! För att du skall vara glad och lära känna din värdighet som Guds barn! Jag har återlöst dig, Jag har ristat in dig på mina händer (jfr Jes 49:16) Du är min för evigt. Är det möjligt att den uppgiften skall kunna förbigås. Tyvärr finns det sådana som föraktar Guds Ord, som förkastar dem på eget ansvar. Det är dags att vakna upp från sömnen, eftersom Gud själv närmade sig oss, för att vi skulle vakna upp för att Han lyser på oss här, Han som blev upphöjd på Korset, för när Han blir upphöjd från jorden, kommer Han att dra alla till Sig (J12, 32). Den som tror på Mig, tror inte på Mig utan på Honom som har sänt Mig, och den som ser Mig, ser Honom som har sänt Mig. Jag kom till världen som ljuset, så att alla som tror på Mig inte blev kvar i mörkret, och om någon hör Mina ord men inte bevarar dem, så dömer Jag inte honom. Jag kom inte hit för att döma världen, utan för att rädda världen. Den som förkastar Mig och inte accepterar Mina ord har sin egen domare: orden som Jag har sagt skall döma honom på den yttersta dagen. Det Jag sa kom ju inte från mig själv, utan från Honom som har sänt Mig, Fadern, Han befallde Mig vad Jag skall säga och förklara, och jag vet, att Hans bud är det eviga livet. Det som Jag säger, säger Jag såsom Fadern befallt Mig (J12, 45-50). Således är det tid att svara på denna kallelse, denna appell... För att vi skall hinna, eftersom tiden fortfarande jagar oss... och allt mindre har vi kvar, mer och mer avtar den tid vi har... därför önskar jag av hela mitt prästerliga hjärta Er alla (och mig själv) en Glädjefull Uppståndelse, med en övergång (PASCHA) från döden till Livet. Var är ack Din död, Din seger? Se, Gud segrar. Det är segern över döden, helvetet och satan, Du kom ut ur graven på den Tredje Dagens morgon. Guds glädje! JESUS LEVER! Er kyrkoherde, Sebastian OMI 2 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

3 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

4 Gäster i församlingen Mellan den januari var herr Tomasz Bilicki från Łódź vår gäst, han ledde terapeutiska psykologiska samtal med personer som har/hade missbruksproblem. Dessutom återkom Tomasz Bilicki under tiden den 9 15 mars för prata om gender. Över dessa saker var det mycket intressanta diskussioner, kanske då speciellt angående gender. Låt oss verkligen tänka över vad det är som dessa genderpropagandister vill säga. Biologiskt sett finns det bara två kön tyvärr finns det ett fåtal individer som har någon form av dubbla kön, detta måste vi acceptera, men enligt genderförespråkare finns det minst femtiofem olika kön! Det är inte hur du biologiskt är beskaffad utan mera hur du känner dig idag kvinna eller man, nästa dag vet jag inte, utan är flytande. Under dagarna 4 6 februari gästades församlingen av p. Jan Paweł Bagdziński, OFM från Szczecin. Temat för de dagarna var: EUCHARYSTIN KÄRLEKENS VÄG. P. Robert Jaśpiński, även han från Łódź, tillsammans med det äkta paret Jolanta och Adam Krześlak höll Fastereträtt för polsktalande på temat Kärlek/ Äktenskap/Familj. Där det äkta paret gav exempel på familjesituationer med olika former av komplikationer. Det var en mycket lärorik reträtt, även för dem som hade lång erfarenhet av ett långt äktenskap, kanske lyckligt äktenskap, men även rosor har taggar. Detta äkta par har stor erfarenhet av äktenskapligt liv, inte bara deras eget utan även som ledare för grupper med äkta par lyckliga par och par med problem, verkliga problem. Det enda tråkiga är att denna reträtt vände sig till polsktalande, det skulle säkert ha varit nyttigt för alla, oberoende av språk. Under någon vecka hade vi turen att kunna gästas av p. Mariusz Bosek OMI, inte bara angående olika former av reträtt, utan mera som en studiekamrat och hjälp till våran kyrkoherde de blev prästvigda samtidigt och han talade om sin erfarenhet av att vara missionär i ett annat land - Uruguay. Vi har även haft besök av en nunna, syster Józefa Sikora från Missionärerna av Kristi Konungen, som jobbar för Caritas i Szczecin. Var här för att tacka vår 4 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

5 församling för den hjälp av olika slag som vi ger. Det har gått och går fortfarande transporter ner till Szczecin. Vi i redaktionen vill också tacka alla er som har varit så givmilda och alla dem som hjälpt till med allt från sortering av gåvorna till packning och lastning. Tack! Nu senast besökes vår församling av p. Wiesław Chojnowski OMI. Han är en relativt ung präst med lång erfarenhet, som bland annat missionär på Madagaskar där han drabbades av malaria. Det tråkiga är bara att det mesta i vår församling är för de polsktalande. När kommer de andra språkgrupperna med sina bidrag? De aktiviteter som vi i redaktionen får reda på är oftast förknippade med den polsktalande gruppen. Var finns alla ni andra? Alla är välkomna att bidra till, hjälpa till, att aktiviteterna är för alla och gäller alla. I augusti kommer vår församling att gästas av Johannes Döparen Bashobora, en karismatisk präst från Uganda. Han har mycket att berätta och predika om, om olika erfarenheter som han har upplevt. Vi kommer säkert att kunna tala mycket mer om detta antingen före hans besök eller när han redan gästat vår församling, ja inte bara församling utan hela södra Sverige, Malmö dekanat. Han har upplevt väldigt mycket under sitt knappt sjuttioåriga liv. Den 17 maj kl , femtiotal ungdommar kommer att Konfirmeras av Apostoliske Nuntien i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, Hans excellens Abp. Henryk Józef Nowacki. Här på bilden bp Anders Arborelius OCD. Den 18 maj under Mässan kl. 9.30, trettiotvå polsktalande barn kommer att ta emot sin Första Kommunion. Här på bilden p. Sebastian Stasiak OMI. S:ta Maria i Rosengård, Påsk

6 Vad sker i vår församling? Många har säkert sett att olika saker förändras i vår församlings lokaler. De är ju så att vår kyrka närmar sig en ålder av 25 år. Det betyder att all den verksamhet som har varit i lokalerna har slitit på dem. De behöver renoveras och fräschas upp. Golven byts ut, heltäckningsmattor som samlat smuts och damm byts ut mot någon form av parkett eller parkettliknande golv. Dessa golv är mycket lättare att sköta vid städning. De är varmare än sten/klinkergolv om de används där det kan tänkas att barn kommer att sitta på golvet. Detta gäller också utrymmen som man inte tänker på så mycket, trappuppgångar, orgelläktare etc., även där har tidens tand satt sina spår och det måste ske en uppfräschning. Så även kyrkans kapell och bibliotek. Även i utrymmen som är avsedda endast för våra präster och bröder har det skett behövlig planerad/budgeterad uppfräschning. Även där har åren satt sina spår. På marken runt kyrkan sker också smärre förändringar. Allt är av nöd tvunget, och beslutat av bland annat kyrkans råd. Nu under våren kommer församlingen lämna in ett önskemål till Malmö kommun om en ansökan att få en bit mark söder om kyrkan en bit av den mark som idag är ett koloniområde för att få utökat vår parkering med ett femtiotal platser. Det är av allra största behov! Det har under någon månad funnits listor, där ni kära församlingsmedlemmar har skrivit på en hemställan till Malmö kommun att få köpa en bit mark. Tack alla ni som skrev på! I samband med detta vill jag be alla att respektera det parkeringsförbud som gäller på brandvägen, från infarten fram till garagen vid sakristian (södra sidan av kyrkan). Det finns flera orsaker till detta. Denna utfart/infart måste lämnas fri dels för att eventuella utryckningsfordon ambulans, brandkår, polis skall kunna ta sig fram om något händer, men också om någon av våra präster snabbt måste åka iväg. Det är skyltat med Räddningsväg (på svenska och polska, skulle kunna vara på flera språk). Det innebär att om något händer så är det, det parkerade fordonets ägare som helt och fullt är ansvarig för sitt fordon. I klartext han/hon får ingen ersättning, varken från sitt försäkringsbolag om det sker någon skada på fordonet eller till exempel Räddningstjänsten. 6 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

7 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

8 Församlingens historia Oblatmissionärerna Oblati Mariae Immaculatae (OMI), är en romersk-katolsk missionsorder bestående av präster och bröder. Dess officiella namn kan översättas med Jungfru Marie Obefläckade Avlelses Oblater (av senlatinets oblatio frambärande ). Orden grundades i södra Frankrike i Aix-en-Provence i början av år Grundaren Eugène de Mazenod, var präst i ärkestiftet Marseille och blev ordens förste generalsuperior. Orden blev stadfäst av påve Leo XII i februari Dess ursprungliga syfte var att bidra till en religiös renässans i Aix-området efter den franska revolutionens religionsförföljelser och Napoleonkrigens oro. De närmsta 200 åren växte Oblatmissionärerna och kom att utvecklas till en missionsorder med åtskilliga ordenshus. Ungefär 5000 Oblamissionärer förkunnar Evangeliet över hela världen. OMI:s grundare Eugène de Mazenod blev biskop i Marseille 1837, han dog Påve Johannes Paulus II helgonförklarade honom den 3 december Oblatmissionärerna kom till Malmö För närvarande finns Oblatmissionärerna i 4 församlingar: Malmö, Landskrona, Ystad och Kristanstad/Hässleholm. Maria i Rosengård Katolska Församling 1975 köpte Oblatmissionärerna en mindre villa på Ekgatan 35, där man inrättade ett kapell samt prästbostad. Detta hus blev centrum för OMI:s verksamhet i södra Sverige köptes en ny större villa, Ekgatan 40, biskop Hubertus Brandenburg välsignade detta hus den 18 oktober 1978 det nya Mariakapellet. Den 6 januari 1986 var det en stor högtids- och glädjedag då biskop Hubertus Brandenburg firade mässa i Rosengårds Centrum stora kongressal, samtidigt blev denna sydöstra stadsdel i Malmö en egen församling med namnet Maria i Rosengårds katolska församling och den förste kyrkoherden blev pater Rudolf Basista, OMI började projekteringen av en kyrka för katolikerna i området kring Rosengård. Den 6 januari 1990 invigde biskop Hubertus Brandenburg Maria i Rosengård kyrka. Denna kyrkobyggnad byggd i rött tegel, innehåller en kyrksal och ett kapell. Det stora kyrkorummet har avgränsats i sin bakre del med en glasvägg för att få ett speciellt utrymme där föräldrar med små barn kan delta i mässan. Denna byggnad är inte bara en kyrka, utan även ett kloster och är centrum för Oblatmissionärernas verksamhet. Här finns också församlingslokaler där man undervisar barn och ungdomar för 8 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

9 att de skall kunna gå till sin Första Kommunion och bli konfirmerade, men även en stor församlingssal som används vid olika former av högtider och framträdande. Man firar församlingens minnesdag den 8 december på Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhets dag. Den småländska konstnärinnan Eva Spångberg hade till att börja med utsmyckat kyrksalen med i det av trä snidade korset med Kristus förhärligande och Jungfru Maria med Jesusbarnet bland rosorna. Några år senare smyckades kyrksalen med femton korsvägsbilder utförda av samma konstnärinna. Från allra första början hade kyrkan inga kyrkklockor lät man gjuta två klockor hos en klockgjutare strax utanför Ystad. Dessa klockor invigdes den 28 september och döptes av församlingens dåvarande kyrkoherde, Johannes Jörgensen OMI till: Johannes Paulus II och Ingrid av Skänninge. I oktober 2002 sattes det upp nya färgade kyrkfönster projekterade av en polsk konstnärinna, A. Małolepsza från Katowice. Utförandet gjordes av ett företag i Poznań, Polen. Ovanför altaret syns en bild av den Helige Anden i form av en duva som kommer nedflygande. Östra gaveln pryds av en glasmålning som föreställer en vattenvåg och fiskar - vattnet symbolen för livet och fiskarna tecknet för kristna. Fisk grek. ICHTIS uttryck för kristenhetens väg Jesus Kristus Guds Son Frälsare. Mellan dessa båda stora glasmålningar finns det sammanlagt 32 mindre fönster på båda sidor av kyrkorummet med glasmålningar. I Mariakapellet finns ytterligare en glasmålning, som är mer än 200 år gammal. Den är inte monterat i själva fönstret utan i en speciell ram. Denna glasmålning utfördes i Tyskland, och har en ganska så lång och brokig historia, men slutligen skänktes den till vår kyrka av familjen Wrangel. I november 2002 byggde man ny förenklad ambon, ny dopfunt och ny påskljusstake. Man byggde om altaret och satte in nytt tabernakel, omgivet av Jesu törnekrona med droppar av blod, som kröns av den röda evighetslampan vilken är tecken på att det Allra Heligaste Sakrament levande Jesus finns i Sitt hus. I början av 2004 drabbades kyrkan av S:ta Maria i Rosengård, Påsk

10 grundvatteninträngning som förstörde bland annat Församlingssalen, så att en större ombyggnad var nödvändig. Vid renoveringen fick församlingen en förträfflig kafeteria under ett glastak, på så sätt fick vi en ljus och luftig lokal för cirka tvåhundrafemtio personer. Biskop Anders Arborelius invigde denna lokal den 28 november :a Advent och kafeterian blev kallad för Luciasalen, då detta rum är en ljusets sal. I koret finns två gobelänger som är handbroderade som föreställer: närmst sakristian den Saliga Jungfru Guds Moder Maria med den helige Josef, den andra till höger om dopfunten den heliga Agnes och den helige Aloysius Gonzaga. Gobelänger kom från Köln i Tyskland. Deras historia är inte känd. Varför måste det spridas så många falska rykten? Varför så mycket skvaller? Det är djupt beklagligt att det förekommer så mycket rykten, helt ogrundade rykten angående personer inom församlingen gäller både våra präster och vanliga församlingsmedlemmar. Helt ogrundade rykten om prästers arbetsförhållande och tjänstgöringar. Präster har lydnadsplikt mot överordnad och det är de överordnade biskop eller ordensgeneral o. dyl. som bestämmer om personalförändringar. Inte de enskilda prästerna eller ordensbröderna. Varje anställd eller en person med någon funktion i vår församling har skrivit på en tystnads och lojalitetsförklaring. Det betyder att man inte FÅR/SKALL prata om vad som finns och sker inom Kyrkan. Naturligtvis betyder det inte att, om jag mår dåligt, att jag inte får prata med min allra närmsta familj, make/maka och barn, om varför jag mår dåligt, så jag kan få råd och söka hjälp. Det betyder att jag inte kan prata om bland annat mina arbetskollegor för mina vänner. För det betyder oftast att det blir rykten och skvaller på sta n. Så har redan skett vid några tillfällen. Det finns alltid två sidor på medaljen det finns alltid två uppfattningar om vad som är riktigt och sant. Oftast är det den gyllene medelvägen som är den riktiga. Är det något, gå till källan och ta reda på sanningen. De flesta rykten är oftast kraftigt överdrivna. Det svenska ordspråket (kanske inte bara det svenska) säger: Göra en höna av en fjäder, beskriver alldeles utmärkt vad skvaller ställer till med. Har du språkliga problem, prata med någon som kan språket bättre än du själv. Du/vi är aldrig ensamma. Ibland kan det se ut som jag har blivit ensam. De människor som var mina vänner har blivit mina fiender. Oftast är så inte fallet, utan kanske bara helt enkelt ett hederligt svenskt - missförstånd. Prata med varandra ni som saken gäller! Det löser det mesta! Då kanske vi slipper alla dessa former att struntprat och fientligheter. 10 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

11 Ett annat skvaller gör gällande, att präster stryker medlemmar i kyrkan. Det är helt omöjligt! För att lämna Kyrkans gemenskap måste personen i fråga själv skriva under en speciell blankett, eller skicka ett personligt brev till biskopsämbetet, där denna blankett eller brev arkiveras. Någon annan möjlighet finns inte att lämna Kyrkan det är BARA den person som vill lämna Kyrkans gemenskap som kan skriva ut sig /avregistrera sig på Biskopsämbetet i Stockholm! Alla frågor som gäller medlemskapet i vår Kyrka stadsfästs vid Biskopsämbetet i Stockholm. Registrering sker lokalt i församlingen, men slutligen godkänns av Biskopsämbetets centralregister. Det finns många fler liknande skvaller och illvilliga rykten kring/om vår kyrka, vår församling och präster dessa sprids inte bara i vår församling, utan även i andra församlingar, inte bara i grannskapet utan även långt upp i landet. En uppmaning till alla er, om ni hör ett rykte, tänk efter! Är det sant? Denna lilla fråga måste alltid ställas - FÖRE före det att man säger något, så man inte sprider det osanna/falska ryktet vidare. Om du tvivlar på om det är sant eller falskt, fråga någon som kan ge dig ett riktigt och sant svar. Får du inget svar och du inte vet säkert att ryktet talar sanning, var då hellre tyst och sprid inte ryktet vidare. Följ gärna ordspråket: Tala är silver, tiga är guld! Det är faktiskt straffbart att sprida osanna rykten och elakt förtal enligt svensk lagstiftning. Alla som på ett eller annat sätt arbetar eller är engagerade inom/för Kyrkan har TYSTNADS- och LOJALITETSPLIKT om allt som sker i Kyrkan! Vår påve Franciskus uttalade denna sanning i sin Katekes av den 25 sept. 2013, och den gäller fortfarande, fritt översatt: Bit dig i tungan istället för att sladdra. Det rådet gäller oss ALLA! Låt sanningen segra och bli den enda i Kyrkan. Ibland uppkommer missförstånd, konflikter, spänningar, delningar som skadar kyrkan. Det finns också krafter som för egen vinnings skull vill utnyttja Kyrkan. Låt dem inte vinna Kyrkan är till för alla som tror på Vår Herre och Frälsare. Låt oss få ett lugnt församlingsliv till gagn för oss alla! Låt oss be till vår Herre att trots att vi är en så internationell kanske en av de mest språkligt uppdelade församlingar att vi kan och vill leva i en gemenskap, i en församling, trots att vi sällan möts i en gemensam mässa. Till att börja med kommer vi att fira en gemensam mässa på vår Kyrkas egen högtidsdag i december. Mer om detta senare. Redaktionen genom v. ordf. Robert Talik, Kyrkorådet S:ta Maria i Rosengård, Påsk

12 Val till Kyrkans Lekmannaråd Vår församling har av praktiska skäl ett gemensamt Lekmannaråd (sammanslaget Ekonomiråd och Pastoralråd) då vår församling består av flera olika stora språkliga grupper. Till detta Råd skall det ske val till hösten sista halvan av oktober månad. För att få rådsmedlemmar från så många språkliga grupper som möjligt, ber vi er församlingsmedlemmar nominera/föreslå kandidater till rådsmedlemmar. För att vara kandidat/medlem i Rådet måste följande kriterier uppfyllas (enligt gällande Församlingsordning): 5. Förslag på kandidater 5.1 Valnämnden ska uppmana församlingsmedlemmarna att lämna förslag på kandidater till församlingens Pastoralråd och Ekonomiråd. Ett förslag ska vara skriftligt och innehålla den föreslagne kandidatens tilltalsnamn, efternamn, adress och telefonnummer. Förslaget ska vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar. 5.2 Föreslagen kandidat ska skriftligen meddela sin inställning till kandidaturen samt lämna en bekräftelse om att information har erhållits om innebörden av uppdraget. 5.3 Valnämnden bör eftersträva att det finns fler kandidater än vad som erfordras för att fylla vakanta platser med ersättare i respektive råd. Blanketter för att föreslå kandidater kommer också att finnas i Sakristian eller Pastorsexpeditionen. Kandidater kan föreslås från nu fram över hela sommaren, till den sista september. Årsstämma Ordinarie årsstämma i församlingen skall hållas före aprilmånads utgång. I år var den planerad till söndagen den 27 april, men har blivit framflyttad till söndagen den 4 maj. Anledningen är mycket enkel. Det är ju vår påve Johannes Paulus II blir ju helgonförklarad den 27 april. De som inte har rest till Rom, kommer förmodligen att sitta hemma framför TV:n och följa ceremonin. Troligtvis ser och hör man bättre där hemma än att vara tillsammans med gissningsvis man gissar i de initierade kretsarna på upp mot 7 8 miljoner personer kommer att översvämma Rom och Petersplatsen den dagen. Det man missar där hemma är känslan att vara med där på plats. 12 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

13 S:ta Maria i Rosengård, Påsk

14 Kyrkan och dess olika lokaler Tyvärr har det förekommit utnyttjande av Kyrkorummet för medaljutdelning av ICKE kyrklig utmärkelse. Kyrkorummet skall bara användas i kyrkorelaterade ärende; mässfirande och dylikt, men givetvis också vid utdelning av förtjänsttecken från Vatikanen, Stiftet etc., av den typ som biskop Anders Arborelius OCD förärade p. Rudolf Basista OMI för hans långa arbete inom Kyrkan, bland annat med att bygga upp församlingen Maria i Rosengård. Önskar man göra något annat, t. ex. dela ut någon form av annat förtjänsttecken, firande av nationaldag, kabaré t. ex. Polonicas, uppträdande av dansgrupp t. ex. Kwiaty Polskie etc., kan man hyra eller låna annan lokal, t. ex. Församlingssalen/Aulan. Det hördes röster om att det inte längre finns ett polskt konsulat i Malmö, var skall vi då vara för att t. ex. dela ut förtjänsttecken? Mycket enkelt! INTE i kyrkorummet, då detta INTE ersätter konsulatet. Kyrkan har inte förordnats till att vara någon nations nationella representant. En verklig ärlig utdelning av icke kyrkliga förtjänsttecken kan mycket väl ske i Församlingssalen/Aulan eller i kafeterian. Då efter att man har tillfrågat kyrkoherden i god tid före händelsen minst två veckor. Övriga lokaler och utrymmen kan hyras enligt beslut i Kyrkans råd mot en mindre avgift för att täcka kostnaderna för el, vatten, städning etc. Detta beslut baseras på ett beslut av Kyrkorådet redan på 1990-talet, då de upprättade in prislista för varje form av lån/hyra av Församlingens lokaler. Denna prislista gäller fortfarande. Kyrkans Lekmannaråd v. ordf. Robert Talik, Kyrkorådet Församlingsbladet i Sankta Maria i Rosengårds församling är en informationsskrift som utkommer med ett antal nummer per år. Församlingsbladet utkommer än så länge endast på svenska. Redaktionen för Församlingsbladet: kyrkoherden p. Sebastian Stasiak OMI, Martin Jan Ogrodnik och Robert Talik. Församlingsmedlemmar från de nationella grupperna är välkomna att lämna material, som är av allmänt intresse för hela församlingen. Uppgifts-, materiallämnaren ansvarar för materialets innehåll. Redaktionen har ansvaret att redigera materialet. Foto: Martin Jan Ogrodnik där det inte angivits annat. 14 S:ta Maria i Rosengård, Påsk 2014

15 Regelbundna Gudstjänster SÖNDAG Mässa (på svenska) ej juli augusti Mässa (på polska) Högmässa (på svenska) Mässa (på kroatiska) 1-a, 2-a, 4-e söndagen i månaden, ej juli augusti Mässa (på ukrainska) 4-e söndagen i månaden Mässa (på polska) MÅNDAG Mässa (på svenska) TISDAG Mässa (på svenska) ONSDAG Mässa (på svenska) TORSDAG Mässa (på kroatiska) ej juli augusti Rosenkransbön (på polska) Mässa (på polska) FREDAG EUKARISTISK TILLBEDJAN I TYSTNAD Rosenkrans till Guds barmhärtighet (på polska) Mässa (på polska) Mässa (på kroatiska) ej juli augusti Mässa (på svenska) Mässa (på teckenspråk) fredagen före 1-a söndagen i månaden, ej juli augusti LÖRDAG Familjemässa (på polska) ej juni augusti Mässa (på svenska) Församlingens adress: Ramels väg 149, Malmö e-post: Expeditionens öppettider: Måndag fredag (helgfria dagar) tel.: S:ta Maria i Rosengård, Påsk

16 Påskfirande i S:ta Maria i Rosengård 2014 Palmsöndag Mässa på svenska Mässa på polska med palmvälsignelse och palmprocession Högmässa på svenska med palmvälsignelse Mässa på kroatiska Mässa på polska Skärtorsdag Skärtorsdagens liturgi för alla språkgrupper Långfredag 18 april Långfredagens liturgi på arabiska Långfredagens liturgi på svenska Långfredagens liturgi på kroatiska Långfredagens liturgi på polska Påskafton Välsignelse av påskmaten på polska Välsignelse av påskmaten i Lund på polska Välsignelse av påskmaten på kroatiska Välsignelse av påskmaten på polska Extra tillfälle till bikt Välsignelse av påskmaten på polska Påskaftons liturgi på polska, efter liturgin välsignelse av påskmaten Påskaftons liturgi på svenska, efter liturgin välsignelse av påskmaten Påskaftons liturgi på kroatiska Påskdagen Kristi Uppståndelse Mässa på polska Högmässa på svenska Mässa på kroatiska Mässa på polska Annandag Påsk Mässa på polska Högmässa på svenska Mässa på kroatiska Mässa på polska En Glad och Fridfull Påskhögtid önskar prästerna i församlingen

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016 Församlingsblad S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016 Kyrkoherdens Inledningsord Kära församlingsmedlemmar! År 2012, enligt biskop Anders Arborelius beslut, bildades vår församling

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Amor mei Crucifixus est Församlingsbladet Fastan & Påsken 2015 Kära församling! Nu kommer Påskhögtiden

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 6 mars 30 april 2017 Bromölla Söndagar Torsdagar S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön (under fastetiden ersätts

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

KYRKOHERDEN HAR ORDET

KYRKOHERDEN HAR ORDET KYRKOHERDEN HAR ORDET När jag tittar ut genom fönstret är det grått och regnigt. Regnigt, ruskigt och mörkt. Denna tid kan vara lite jobbig. Men när ni läser detta står vi på tröskeln till ett nytt år.

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD (JOHANNES EVANGELIET 10:10) Kyrkoherdens påskhälsning: Via dolorosa Oftast kallar vi den för "korsvägen" (via crucis) eller

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga.

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. S:t Görans Katolska församling Karlskoga Hösten 2009 Församlingsbladet S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. Välkomna tillbaka! Alla har vi säkert lagt märke till hur dagarna börjar

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 SANKT MIKAELS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄXJÖ FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 Kyrkoherdens julhälsning Levande tro Julen närmar sig, och vår förväntan stiger. Alla ljus, granar och glitter, so m lyser upp den mörka

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 28 november 2016 15 januari 2017 Söndagar Torsdagar S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 3 oktober 6 november 2016 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING November 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS

JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS JOHANNES KÄNNER IGEN JESUS ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (19 JANUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 1:29-34 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Påsken 2013 Amor mei Crucifixus est Min kärlek är korsfäst - men min kärlek har också förnyats i Jesus Kristi uppståndelse från de döda.

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

TOMAS TVIVEL OCH TRO ANDRA PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG (7 APRIL 2013) Tidsram: minuter.

TOMAS TVIVEL OCH TRO ANDRA PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG (7 APRIL 2013) Tidsram: minuter. ANDRA PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG (7 APRIL 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 20:19-31 TOMAS TVIVEL OCH TRO Den uppståndne visar sig och Tomas tvivlaren På kvällen samma dag,

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kyrkogångsbok för konfirmander

Kyrkogångsbok för konfirmander Kyrkogångsbok för konfirmander 2008-2009 Datum: Det är vi kyrkobesökare som är kyrkan, byggnaden. Det är vi som är Guds familj. Hälsa på någon kyrkobesökare som du inte känner! Låt gudstjänstens präst

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Hösten 2012 Ni är mina vänner En spännande och intressant höst väntar oss. Nu när semestrarna är slut och jobb och skola börjat igen. Höga

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Amor meus crucifixus est

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Amor meus crucifixus est Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Amor meus crucifixus est Församlingsbladet Hösten 2010 Amor meus crucifixus est - Min kärlek är korsfäst Min kärlek är korsfäst de orden genomsyrar Birgittasystrarnas

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Nr 01 [ 05] /2014 2 PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Lovad vare Kristus! Kära församlingsmedlemmar, Helige Johannes Bosco, uppfostrarnas förebild och patron för barn och ungdomar, grundaren

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

TOMAS TVIVEL OCH TRO ANDRA PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) Tidsram: minuter. Joh 20:19-31

TOMAS TVIVEL OCH TRO ANDRA PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) Tidsram: minuter. Joh 20:19-31 TOMAS TVIVEL OCH TRO ANDRA PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 20:19-31 Den uppståndne visar sig och Tomas tvivlaren På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Kyrkomötet Mot 2012:33 Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Ett enklare och mer logiskt kyrkoår Förslag till kyrkomötesbeslut Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa evangeliebok

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 16 januari 2017 5 mars 2017 Bromölla Söndagar Torsdagar S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön (under fastetiden

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 5 nr 3 Oktober 2013 STIFTSVALLFÄRD VADSTENA 7 SEPTEMBER 2013 2 Kära församlingsmedlemmar Oktober månad, alltså rosenkransmånaden snart tar slut. Jag håller rosenkransen

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Katolska Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Katolska Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Katolska Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2012 Det är advent Det är advent. Vad är Advent? Ordet advent kommer från det latinska ordet adventus som betyder

Läs mer

Men sorg följer ofrånkomligen efter glädje; döden är också en del av livet.

Men sorg följer ofrånkomligen efter glädje; döden är också en del av livet. Kyrkoherdens hälsning: Natten kommer Förutom de vanliga kristna högtiderna som jul och påsk, har vi också glada familjefester, som markerar huvudhändelser i familjens liv: dop, första kommunion, bröllop

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

April Månadsbrev Barmhärtighetens Jubelår Telefon expedition: e-post adress:

April Månadsbrev Barmhärtighetens Jubelår Telefon expedition: e-post adress: April Månadsbrev Barmhärtighetens Jubelår 2016 Telefon expedition: 036 12 06 57 e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se Välkommen att besöka våra hemsidor: http://franciskus-jonkoping.net/ http://www.grabroderna.net/

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID (ÅR A) (22 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 6:51-58 Livets bröd Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

HELIGA TREFALDIGHETS DAG

HELIGA TREFALDIGHETS DAG HELGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR C) (26 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 16:12-15 HELIGA TREFALDIGHETS DAG Sanningens ande Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

JESUS BLIR DÖPT I JORDAN

JESUS BLIR DÖPT I JORDAN JESUS BLIR DÖPT I JORDAN HERRENS DOP (ÅR A) (12 JANUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 3:13-17 Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

DEN UPPSTÅNDNE VID TIBERIASSJÖN

DEN UPPSTÅNDNE VID TIBERIASSJÖN TREDJE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (14 APRIL 2013) DEN UPPSTÅNDNE VID TIBERIASSJÖN Tidsram: 20-25 minuter. Joh 21:1-14 Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

KRISTI HIMMELSFÄRD SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 10 MAJ 2015. Tidsram: 20-25 minuter.

KRISTI HIMMELSFÄRD SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 10 MAJ 2015. Tidsram: 20-25 minuter. KRISTI HIMMELSFÄRD SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅRGÅNG B) 10 MAJ 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Eftersom Kristi himmelsfärd firas på torsdag och är en stor fest i kyrkan, föregriper vi här denna berättelse. För

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 2 [ 08 ] 2015

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 2 [ 08 ] 2015 Församlingsblad S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 2 [ 08 ] 2015 GUDS BARMHÄRTIGHET EN RÄDDNING FÖR VÄRLDEN OCH FÖR KYRKAN Kära församlingsmedlemmar! Under sitt andra jubileum av valet till den

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer