AVANCERAD BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVANCERAD BRUKSANVISNING"

Transkript

1 AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version B SWE

2 Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande bruksanvisning Avancerad bruksanvisning Bruksanvisning för programanvändare Nätverksordlista (För DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Bruksanvisning för nätverksanvändare (För DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Läs den här häftet först. Läs säkerhetsföreskrifterna innan du ställer in maskinen. I den här bruksanvisningen finns information om varumärken och juridiska begränsningar. Följ anvisningarna för inställning av maskinen och installation av drivrutiner och programvara för det operativsystem och den anslutningstyp du använder. Lär dig de grundläggande procedurerna för kopiering och skanning samt hur du byter förbrukningsartiklar. Läsa felsökningstips. Lär dig mer avancerade procedurer: kopiering, rapportutskrift och rutinmässigt underhåll. Följ dessa anvisningar för utskrift och skanning. Anvisningar för nätverksskanning (för DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) och för att använda verktyget Brother ControlCenter ingår. I den här ordlistan finns grundläggande information om avancerade nätverksfunktioner i Brothers maskiner samt allmän information om nätverk och nätverksterminologi. Den här bruksanvisningen innehåller praktisk information om inställningar för trådbundna och trådlösa nätverk samt säkerhetsinställningar vid användning av Brothers maskin. Du hittar också information om vilka protokoll maskinen stöder och ingående felsökningstips. Tryckt / I kartongen PDF-fil / Dokumentations-cd-skivan / I kartongen i

3 Innehållsförteckning 1 Grundinställningar 1 Minneslagring...1 Miljöfunktioner...1 Tonerbesparing...1 Viloläge...1 Djupt viloläge... Tonerinställningar... Tonerinställning (läget fortsatt utskrift)... LCD-kontrast...3 Rapport med användarinställningar...3 Nätverkskonfigurationsrapport (För DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)...4 WLAN-rapport (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)...4 Skanna med skannerdrivrutinen...5 Kopiering 6 Kopieringsinställningar...6 Avbryta kopieringen...6 Använda alternativknappen...7 Förbättrad kopieringskvalitet...9 Sortera kopior med dokumentmataren (för DCP-7065DN)...9 Förstora eller förminska bilden som kopieras...10 Justera kontrast och ljusstyrka...10 Kopiera med N på 1 (sidlayout)...11 ID-kopiering på Duplexkopiering (1-sidig till -sidig) (för DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)...13 Duplexkopiering (vänd längs långsidan)...13 Avancerad duplexkopiering (vänd längs kortsidan)...14 A Rutinunderhåll 15 Rengöring av maskinen...15 Kontrollera maskinen...15 Kontrollera sidräknarna...15 Kontrollera trummans återstående livslängd...16 Förpacka och transportera maskinen...16 B Ordlista 18 C Register 19 ii

4 iii

5 1 Grundinställningar 1 Minneslagring 1 Miljöfunktioner 1 1 Menyinställningarna lagras permanent och raderas inte vid ett strömavbrott. Tillfälliga inställningar (till exempel kontrast) sparas inte. Tonerbesparing 1 Du kan spara toner med den här funktionen. Om du ställer in tonerbesparing på På, blir utskrifterna ljusare. Grundinställningen är Av. a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b och välj 1.Allmän inställ. c Tryck på a eller b och välj.miljömeny. d Tryck på a eller b och välj 1.Tonerbesparing. e Tryck på a eller b och välj På eller Av. f Tryck på Stop/Exit. Obs Vi rekommenderar inte att tonerbesparing används för utskrift av foton eller gråskale bilder. Viloläge 1 Med inställningen för Viloläge kan elförbrukningen minskas. När maskinen är i viloläget (energisparläge) fungerar den som om den vore helt avstängd. Om data tas emot eller om du påbörjar ett arbetsmoment lämnar maskinen viloläget och går över till beredskapsläget. Du kan ställa in hur länge maskinen ska befinna sig i beredskapsläget innan den går in i viloläget. Timern återställs när maskinen tar emot PC-data eller kopierar. Grundinställningen är 3 minuter. Vilar visas på LCD-skärmen när maskinen är i viloläget. 1

6 Kapitel 1 a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b och välj 1.Allmän inställ. c Tryck på a eller b och välj.miljömeny. d Tryck på a eller b och välj.vilolägetid. e Tryck på a eller b för att välja hur länge maskinen ska befinna sig I beredskapsläget innan den intar viloläget. f Tryck på Stop/Exit. Djupt viloläge 1 Om maskinen befinner sig i viloläge och inte tar emot några jobb under en viss tid intar den automatiskt djupt viloläge och Djup vila visas på LCD-skärmen. Strömförbrukningen i djupt viloläge är lägre än i viloläget. Maskinen lämnar viloläget och börjar uppvärmningen när den mottar PC-data eller när du trycker på en knapp på kontrollpanelen. (För DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Om ett trådlöst nätverk är aktiverat intas inte djupt viloläge. Information om hur du inaktiverar det trådlösa nätverket finns i kapitel 3 i Bruksanvisning för nätverksanvändare. Tonerinställningar 1 Tonerinställning (läget fortsatt utskrift) 1 Du kan ange att maskinen ska fortsätta att skriva ut efter att Byt toner har visats på LCD-skärmen. Maskinen fortsätter att skriva ut tills Toner slut visas på LCD-skärmen. Grundinställningen är Stopp. a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b och välj 1.Allmän inställ. c Tryck på a eller b och välj 4.Byt toner. d Tryck på a eller b, välj Fortsätt eller Stopp och tryck sedan på OK. e Tryck på Stop/Exit. Obs Om du fortsätter att skriva ut i läget fortsatt utskrift kan utskriftskvaliteten inte garanteras. I läget fortsatt utskrift kan utskrifterna bli blekare.

7 Grundinställningar LCD-kontrast 1 Ändra kontrasten om du vill ha en ljusare eller mörkare skärm. a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b och välj 1.Allmän inställ. c Tryck på a eller b och välj 3.LCD kontrast. d Tryck på a om du vill göra LCD-skärmen mörkare. Eller tryck på b om du vill göra den ljusare. e Tryck på Stop/Exit. Rapport med användarinställningar 1 Du kan skriva ut en lista med inställningarna som du har programmerat. a Tryck på Menu. b (För DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) Tryck på a eller b och välj 3.Maskininform.. (För DCP-7055W/DCP-7057W/ DCP-7065DN) Tryck på a eller b och välj 4.Maskininform.. (För DCP-7070DW) Tryck på a eller b och välj 5.Maskininform.. c Tryck på a eller b och välj 3.Systeminställ.. d Tryck på Start. e Tryck på Stop/Exit. 1 3

8 Kapitel 1 Nätverkskonfigurationsrapport (För DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) 1 Du kan skriva ut en rapport som visar aktuell nätverkskonfiguration, inklusive interna inställningar i skrivarservern. Obs Nodnamn: Nodnamnet visas i nätverkskonfigurationslistan. Standardnamnet är BRNXXXXXXXXXXXX. a Tryck på Menu. b (För DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN) Tryck på a eller b och välj 4.Maskininform.. (För DCP-7070DW) Tryck på a eller b och välj 5.Maskininform.. WLAN-rapport (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) 1 Skriver ut diagnosresultatet för anslutningen till det trådlösa nätverket. a Tryck på Menu. b (För DCP-7055W / DCP-7057W) Tryck på a eller b och välj 4.Maskininform.. (För DCP-7070DW) Tryck på a eller b och välj 5.Maskininform.. c Tryck på a eller b och välj 5.WLAN-rapport. d Tryck på Start. e Tryck på Stop/Exit. c Tryck på a eller b och välj 4.Nätverksinst.. d Tryck på Start. 4

9 Grundinställningar Skanna med skannerdrivrutinen 1 1 Mer information om att använda skannerdrivrutinen finns i Skanna dokument med en TWAIN-drivrutin eller Skanna dokument med WIA-drivrutinen i Bruksanvisning för programanvändare. 5

10 Kopiering Kopieringsinställningar När du snabbt vill ändra kopieringsinställningarna temporärt för nästa kopia, använd de temporära COPYknapparna. Du kan använda olika kombinationer. DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW Maskinen återgår till standardinställningarna en minut efter kopieringen. Avbryta kopieringen För att avbryta kopieringen, tryck på Stop/Exit. 6

11 Kopiering Använda alternativknappen Kontrollera att du befinner dig i koperingsläget. Använd Options-knappen för att snabbt ställa in nedanstående kopieringsinställningar för nästa kopia. Tryck på Menyalternativ Alternativ Sida Tryck på a eller b, tryck sedan på OK Tryck på a eller b, tryck sedan på OK Kvalitet Stapla/Sortera (För DCP-7065DN: Visas när dokumentet är i dokumentmataren) Ljusstyrka Kontrast Auto* Text Foto Graf Stapla* Sortera -onnnn+ -nonnn+ -nnonn+* -nnnon+ -nnnno+ -onnnn+ -nonnn+ -nnonn+* -nnnon+ -nnnno

12 Kapitel Tryck på Menyalternativ Alternativ Sida Först./Förm. 100%* 10 97% LTRiA4 94% A4iLTR 91% Full sida 85% LTRiEXE 83% 78% 70% A4iA5 50% Eget (5-400%) Auto 1 00% 141% A5iA4 104% EXEiLTR Sidlayout Av(1 på 1)* 11 på 1 (S) på 1 (L) på 1 (ID) 4 på 1 (S) 4 på 1 (L) 1 När du använder dokumentmataren. (S) står för stående och (L) för liggande. Grundinställningen visas med fet stil och en asterisk. 8

13 Kopiering Förbättrad kopieringskvalitet Du kan välja bland olika kvalitetsinställningar. Grundinställningen är Auto. Auto Auto rekommenderas för vanliga utskrifter. Lämpligt för dokument som innehåller både text och fotografier. Text Lämpligt för dokument med i huvudsak text. Foto Bättre kopieringskvalitet för fotografier. Graf Lämpligt för att kopiera kvitton. Följ stegen nedan om du tillfälligt vill ändra kvalitetsinställningen: a Ladda dokumentet. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Options. Tryck på a eller b och välj Kvalitet. d Tryck på a eller b och välj Auto, Text, Foto eller Graf. e Tryck på Start. Följ stegen nedan om du vill ändra grundinställningen: a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b och välj.kopiering. c Tryck på a eller b och välj 1.Kvalitet. d Tryck på a eller b för att välja kopieringskvaliteten. e Tryck på Stop/Exit. Sortera kopior med dokumentmataren (för DCP-7065DN) Du kan sortera flera kopior. Sidorna staplas i ordning 1 3, 1 3, 1 3, och så vidare. a Placera dokumentet i dokumentmataren. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Options. Tryck på a eller b och välj Stapla/Sortera. d Tryck på a eller b och välj Sortera. e Tryck på Start. 9

14 Kapitel Förstora eller förminska bilden som kopieras Du kan välja förstorings- eller förminskningsförhållande. Gör så här för att förstora eller förminska nästa kopia: a Ladda dokumentet. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Options. d Tryck på a eller b och välj Först./Förm.. Tryck sedan på OK. e Gör något av följande: Tryck på a eller b och välj önskad förstorings- eller förminskningsgrad. Tryck på a eller b och välj Eget (5-400%). Tryck på a eller b för att ange förstorings- eller förminskningsförhållandet mellan 5% och 400%. (För DCP-7065DN) Auto anger att det förminskningsförhållande som bäst passar pappersformatet ska beräknas automatiskt. Auto är endast tillgängligt när du använder dokumentmatare. Eget (5-400%) ger dig möjlighet att ange ett värde mellan 5% och 400%. f Tryck på Start. Obs Sidlayoutsalternativen på 1 (S), på1(l), på1(id), 4på1(S) och 4på1(L) är inte tillgängliga med Först./Förm.. Justera kontrast och ljusstyrka Kontrast Ställ in kontrasten för att få en skarpare och mer livfull bild. Följ stegen nedan om du tillfälligt vill ändra inställningarna för kontrast: a Ladda dokumentet. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Options. Tryck på a eller b och välj Kontrast. d Tryck på a eller b för att öka eller minska kontrasten. e Tryck på Start. Följ stegen nedan om du vill ändra grundinställningen: a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b och välj.kopiering. c Tryck på a eller b och välj 3.Kontrast. d Tryck på a eller b för att öka eller minska kontrasten. e Tryck på Stop/Exit. 10

15 Kopiering Ljusstyrka Justera ljusstyrkan vid kopiering för att göra mörkare eller ljusare kopior. Följ stegen nedan om du tillfälligt vill ändra inställningarna för ljusstyrkan vid kopiering: a Ladda dokumentet. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Options. Tryck på a eller b och välj Ljusstyrka. d Tryck på a eller b för att göra en ljusare eller mörkare kopia. e Tryck på Start. Följ stegen nedan om du vill ändra grundinställningen: a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b och välj.kopiering. c Tryck på a eller b och välj.ljusstyrka. d Tryck på a eller b för att göra en ljusare eller mörkare kopia. e Tryck på Stop/Exit. Kopiera med N på 1 (sidlayout) Du kan minska antalet ark som används vid kopiering med funktionen N på 1. Med den kan du kopiera två eller fyra sidor på en sida. Om du vill kopiera båda sidorna på ett ID-kort på en sida, se ID-kopiering på 1 på sidan 1. VIKTIGT Kontrollera att pappersformatet är inställt på Letter eller A4. (S) står för stående och (L) för liggande. Du kan inte använda förstora/förminska med N på 1. a Ladda dokumentet. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Options. Tryck på a eller b och välj Sidlayout. d Tryck på a eller b så väljs på 1 (S), på 1 (L), på 1 (ID) 1, 4 på 1 (S), 4 på 1 (L) eller Av(1 på 1). 1 Mer information om på 1 (ID) finns i IDkopiering på 1 på sidan 1. e Tryck på Start för att skanna sidan. (För DCP-7065DN) Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumentet i dokumentmataren. Om du använder kopieringsglaset går du till steg f. f Efter att maskinen har skannat sidan trycker du på a för att skanna nästa sida. Nästa sida? a Ja b Nej 11

16 Kapitel g Placera nästa sida på kopieringsglaset. Upprepa stegen f och g för varje sida i layouten. h När alla sidor har skannats trycker du på b i steg f för att avsluta. Om du kopierar från dokumentmataren (för DCP-7065DN): Om du kopierar från kopieringsglaset: Placera dokumentet vänt nedåt som i bilden nedan: på1(s) på1(l) För in dokumentet vänt uppåt som i bilden nedan: på1(s) 4på1(S) på1(l) 4på1(L) 4på1(S) ID-kopiering på 1 4på1(L) Du kan kopiera båda sidorna av ditt ID-kort på en sida och behålla kortets ursprungliga storlek. Obs Du får kopiera ett ID-kort i den mån det tillåts i lag. Se Juridiska begränsningar för kopiering i Säkerhet och juridisk information-häftet. 1

17 Kopiering a Placera ID-kortet med texten nedåt till vänster på kopieringsglaset. Även om dokumentet är placerat i dokumentmataren skannar maskinen data från kopieringsglaset. Duplexkopiering (1- sidig till -sidig) (för DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Duplexkopiering (vänd längs långsidan) 1-sidig i -sidig L Stående b Tryck på Options. Tryck på a eller b och välj Sidlayout. c Tryck på a eller b och välj på 1 (ID). Liggande 1 1 d Tryck på Start. Efter att maskinen har skannat kortets ena sida visas följande instruktion på LCD-skärmen. Vänd på ID-kort Tryck på Start e Vänd på ID-kortet och placera det till vänster på kopieringsglaset. f Tryck på Start. Maskinen skannar kortets andra sida och skriver ut sidan. Obs När ID-kopiering på 1 är valt ställer maskinen in kvaliteten på Foto och kontrasten på + (-nnnno+). 1 a Ladda dokumentet. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Duplex och a eller b och välj 1sidigisidig L. d Tryck på Start för att kopiera sidan. (För DCP-7065DN) Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumentet i dokumentmataren. Om du använder kopieringsglaset ska du gå till steg e

18 Kapitel e Efter att maskinen har skannat sidan trycker du på a för att skanna nästa sida. Nästa sida? a Ja b Nej f Placera nästa sida på kopieringsglaset. Upprepa stegen e och f för de återstående sidorna. g När alla sidor har skannats trycker du på b i steg e för att avsluta. Avancerad duplexkopiering (vänd längs kortsidan) 1-sidig i -sidig K Stående 1 1 Liggande 1 11 a Ladda dokumentet. b Tryck på a eller b för att ange det antal kopior som du vill skriv ut. c Tryck på Duplex och a eller b och välj 1sidigisidig K. d Tryck på Start för att kopiera sidan. (För DCP-7065DN) Maskinen skannar sidorna och börjar skriva ut om du har placerat dokumentet i dokumentmataren. Om du använder kopieringsglaset ska du gå till steg e. e Efter att maskinen har skannat sidan trycker du på a för att skanna nästa sida. Nästa sida? a Ja b Nej f Placera nästa sida på kopieringsglaset. Upprepa stegen e och f för de återstående sidorna. g När alla sidor har skannats trycker du på b i steg e för att avsluta. 14

19 A Rutinunderhåll A Rengöring av maskinen Använd en torr, luddfri, mjuk trasa för att rengöra maskinens utsida och insida med jämna mellanrum. När du sätter tillbaka tonerkassetten eller trumman, se till att rengöra maskinens insida. Mer information om hur du rengör maskinen finns i Grundläggande bruksanvisning. VARNING Använd INTE rengöringsmedel som innehåller ammoniak, alkohol, någon typ av spray eller lättantändligt medel för att rengöra maskinens in- och utsida. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Mer information om hur du rengör maskinen finns i Säker användning av produkten i Säkerhet och juridisk information-häftet. Andas inte in toner. A Kontrollera maskinen A Kontrollera sidräknarna Du kan se maskinens sidräknare för kopior, utskrivna sidor, rapporter och listor eller en totalsummering. a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b för att välja något av följande: 3.Maskininform. (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) 4.Maskininform. (DCP-7055W/DCP-7057W/ DCP-7065DN) 5.Maskininform. (DCP-7070DW) c Tryck på a eller b och välj.sidräknare. d Tryck på a eller b för att se Totalt, Rapport, Kopiering eller Utskrift.. e Tryck på Stop/Exit. A A VIKTIGT Använd neutralt tvättmedel. Rengöring med flyktiga vätskor som thinner och bensin kommer att förstöra maskinens yta. 15

20 Kontrollera trummans återstående livslängd Du kan visa maskindelarnas livslängd på LCD-skärmen. a Tryck på Menu. b Tryck på a eller b för att välja något av följande: 3.Maskininform. (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) 4.Maskininform. (DCP-7055W/DCP-7057W/ DCP-7065DN) 5.Maskininform. (DCP-7070DW) c Tryck på a eller b för att välja något av följande: 4.Trumräknare (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) 5.Trumräknare (DCP-7065DN) 6.Trumräknare (DCP-7055W/DCP-7057W/ DCP-7070DW) A Förpacka och transportera maskinen A Obs Om du av någon anledning måste transportera maskinen ska den förpackas omsorgsfullt i dess originalförpackning så att inga skador uppstår under transporten. Maskinen bör också vara lämpligt försäkrad hos transportfirman. Om du återsänder maskinen till Brother enligt utbytesprogrammet ska du endast skicka själva maskinen. Behåll alla lösa delar, inklusive trumman, tonerkassetterna och trycksaker, och använd dem sedan till utbytesmaskinen. a Stäng av maskinens strömbrytare. Ta loss alla kablar och dra sedan ut nätkabeln ur eluttaget. Låt maskinen stå avstängd i minst 10 minuter för att svalna. b Öppna den främre luckan. c Ta bort trumman och tonerkassetten. Låt tonerkassetten sitta kvar i trumman. d Tryck på Stop/Exit. Obs Livslängden som visas är endast rätt om räknaren startades om när den nya delen installerades. Värdet är inte rätt om räknaren har startats om efter att den nya delen har börjat användas. 16

21 Rutinunderhåll d Sätt i skyddsmaterialet (1) i maskinen med texten REMOVE åt vänster som bilden visar. i Packa ned nätkabel och trycksaker i originalkartongen enligt nedan: A FRONT e Sätt tillbaka trumman och tonerkassetten i maskinen. f Sätt fast gummibandet runt handtaget på trumman som bilden visar. j Stäng förpackningen och tejpa fast locket. g Stäng den främre luckan. h Placera maskinen i den påse som den levererades i. 17

22 B Ordlista B Detta är en fullständig lista över de funktioner och begrepp som finns i Brotherbruksanvisningarna. Om funktionerna finns tillgängliga beror på vilken modell du köpt. ADF (automatisk dokumentmatare (för DCP-7065DN)) Dokument som placeras i dokumentmataren skannas automatiskt (en sida åt gången). Ångra jobb Avbryter ett programmerat utskriftsjobb och tömmer maskinens minne. Gråskala Nyanser av grått tillgängligt för kopiering av fotografier. Kontrast En inställning som kompenserar för mörka eller ljusa dokument genom att göra kopior av mörka dokument ljusare och ljusa dokument mörkare. LCD (liquid crystal display) Maskinens skärm som visar interaktiva meddelanden under skärmprogrammeringen och datum och tid när maskinen inte arbetar. Menyläge Programmeringsläge när du ändrar maskinens inställningar. OCR (optical character recognition) Programmet ScanSoft PaperPort 1SE med OCR eller programmet Presto! PageManager för optisk läsning omvandlar en avbildad text till text som du kan redigera. Rapport med användarinställningar En utskrift som visar maskinens aktuella inställningar. Skanna En process som sänder en elektronisk bild av pappersdokument till en dator. Tillfälliga inställningar Du kan välja olika alternativ för enstaka kopieringsjobb utan att behöva ändra standardinställningarna. Upplösning Antal horisontella och vertikala linjer per tum. 18

23 C Register D Djupt viloläge... Duplexkopiering...13 F Förminska kopior...10 Förpacka maskinen...16 Förstora/Förminska...10 K Kopiera Förstora/Förminska...10 N på 1 (sidlayout)...11 Kopiering Alternativknapp...7 ID-kopiering på1...1 knappar...6 kontrast...10 kvalitet...9 Ljusstyrka...11 med dokumentmataren...9 med kopieringsglaset...11 sortering (endast dokumentmatare)...9 tillfälliga inställningar...6 Kvalitet kopiering... 7, 9 L LCD-skärm (liquid crystal display) kontrast...3 M Maskininformation kontrollera delars livslängd...16 sidantal...15 Minne lagring...1 N N på 1 (sidlayout)...11 S Sidlayout (N på 1) Sortering... 9 Strömavbrott... 1 Säkerhetsföreskrifter...i T Tillfälliga kopieringsinställningar... 6 Tonerbesparing... 1 Tonerinställning (läget fortsatt utskrift)... Trumma kontrollera (återstående livslängd) U Underhåll, rutin kontrollera delars återstående livslängd V Viloläge... 1 C 19

24 En maskin är enbart godkänd för användning i landet där den är köpt. Lokala Brother-företag och deras återförsäljare lämnar endast service till maskiner som är inköpta i samma land som företaget är beläget.

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-9055CDN Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken handbok? Vad står det i den? Var finns den? Säkerhet

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning DCP-80DN Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-970CDN Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken handbok? Vad står det i den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Läs först denna handbok.

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J430W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version D SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning DCP-9020CDW Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J615W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8)

Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Använda webbtjänster för att skanna på nätverket (Windows Vista SP2 eller senare, Windows 7 och Windows 8) Med hjälp av webbtjänstprotokollet kan användare med Windows Vista (SP2 eller senare), Windows

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

SP 1200S Bruksanvisning

SP 1200S Bruksanvisning SP 1200S Bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet Viktig information i denna

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Bruksanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 SWE

Bruksanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 SWE Bruksanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 SWE Telefonnummer till Brother VIKTIGT För att få hjälp med tekniska frågor och användning måste du ringa till det land där du har köpt maskinen.

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-7010L DCP-7025

BRUKSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 BRUKSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-7010L och DCP-7025 (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Version A SWE Om du behöver kontakta kundservice Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-7030, DCP-7040 och DCP-7045N

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var hittar jag dem? Vilken

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J6910DW Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguide Grundläggande

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Ringa in ditt

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-9055CDN Version A SWE Om du måste ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-9055CDN Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

Snabbguide DCP-130C. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-130C. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-130C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt. Steg 1 Installera

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg

Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Brodyrmaskin Bruksanvisning Tillägg Product Code (Produktkod): 884-T07 0 Nya funktioner för PR650e Nedanstående funktioner har lagts till i version och. Innan du använder maskinen bör du läsa igenom både

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: DCP-385C, DCP-383C,

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D

BRUKSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D BRUKSANVISNING DCP-8020 DCP-8025D i Försäkran om överensstämmelse med EU:s direktiv R & TTE Tillverkare Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Anläggning Brother

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta Brother

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUKSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUKSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Om du behöver kontakta kundservice Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C och

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW BRUKSANVISNING MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-8460N, MFC-8860DN och MFC-8870DW (Ringa

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Produktsäkerhetsguide Snabbguide Grundläggande bruksanvisning

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Apple Enheter) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion...

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. DCP-7010 DCP-7025 Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online-bruksanvisning Den grundläggande bruksanvisningen innehåller inte all information om din maskin. För mer detaljerad information,

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-J25 DCP-J35W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J25 och DCP-J35W (Ringa in ditt

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-8070D. Version A SWE

BRUKSANVISNING DCP-8070D. Version A SWE BRUKSANVISNING DCP-8070D Version A SWE Om du behöver ringa kundservice Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-8070D Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsställe:

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Brother Image Viewerbruksanvisning

Brother Image Viewerbruksanvisning Brother Image Viewerbruksanvisning för Android Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: OBS Obs-anmärkningarna ger dig information om hur du bör

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-J140W Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING

GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING GRUNDLÄGGANDE BRUKSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 SWE Om du behöver ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida behov: Modellnummer: DCP-J525W och DCP-J725DW (ringa

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning DCP-8110DN Version 0 SWE Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-8110DN (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-8040 DCP-8045D. Version B

BRUKSANVISNING DCP-8040 DCP-8045D. Version B BRUKSANVISNING DCP-8040 DCP-8045D Version B i Försäkran om överensstämmelse med EU:s direktiv R & TTE Tillverkare Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Anläggning

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-330C DCP-540CN

BRUKSANVISNING DCP-330C DCP-540CN BRUKSANVISNING DCP-330C DCP-540CN Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i följande uppgifter för framtida referens: Modellnummer: DCP-330C och DCP-540CN (Ringa in ditt modellnummer) Serienummer: 1 Inköpsdatum:

Läs mer

Byta överföringsbälte

Byta överföringsbälte Skrivaren övervakar överföringsbältets livslängd. När överföringsbältets livslängd börjar nå sitt slut visar skrivaren meddelandet 80 Bältet slut. Då vet du att det är dags att byta ut överföringsbältet.

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C SWE Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Läs mer

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-9040CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010 DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N

PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010 DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N PROGRAMANVÄNDARENS GUIDE DCP-7010 DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N Innehållsförteckning 1 Använda maskinens skrivarfunktion Använda skrivardrivrutinen för Brother...1-1 Skriva ut dokument...1-1 Skriva

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Användarhandbok till "RICOH Printer"

Användarhandbok till RICOH Printer series Användarhandbok till "RICOH Printer" Översikt Windowsversion Mac-version Felsökning INNEHÅLL Hur handboken ska läsas... 2 1. Översikt Introduktion till RICOH Printer... 4 Driftmiljö... 4 2. Windowsversion

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information Snabbguiden Grundläggande

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Tomma sidor. Flersidig ordning. Sortering. Miniatyrer. N-upp-granskning. Kopior. Dubbelsidig.

Efterbehandlingsmeny. Tomma sidor. Flersidig ordning. Sortering. Miniatyrer. N-upp-granskning. Kopior. Dubbelsidig. I n anger du hur utskrifterna ska efterbehandlas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Flersidig ordning 1 Sortering Kopior Dubbelsidig Dubbelsidig bindning Flersidig kant Miniatyrer

Läs mer

Bruksanvisning för programanvändare

Bruksanvisning för programanvändare Bruksanvisning för programanvändare För DCP-användare: Den här dokumentationen är avsedd för både MFC- och DCP-modeller. När det står MFC i den här bruksanvisningen kan detta även tolkas som DCP. Alla

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-750CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer