ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA"

Transkript

1 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

2 INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation och marknadsaktiviteter Webb UPPDRAG sidan 14 Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun Övriga projekt UPPSALA TURISTBYRÅ sidan 22 AFFÄRSSTÖD sidan 23 ÖVRIGT sidan 24 FINANSIELL INFORMATION 2014 sidan 27 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Åtta45 Foto omslag: Niklas Lundengård Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive verksamhetsområde

3 3

4 INLEDNING 2014 var ett framgångsrikt år för besöksnäringen i Uppsala kommun. De kommersiella gästnätterna 1 ökade med 10 % enligt preliminära siffror och placerade Uppsala på en tredje plats bland städer i riket, efter Sigtuna och Umeå. Besöksnäringen utgör idag en av Sveriges basnäringar och optimismen för en fortsatt stark tillväxt är stor. I Uppsala kommun omsatte näringen 1,8 mdkr och hade årssysselsatta år Det motsvarar en ökning av omsättningen med 4 % jämfört Destination Uppsala (bolaget) levererade framgångsrikt två nya stora uppdrag under året; Strategi för Besöksnäringen och Fredsåret Av alla insatser under 2014 kan några särskilt nämnas: Uppdraget att ta fram en ny strategi för besöksnäringen i Uppsala kommun, som även inkluderar en evenemangsstrategi, levererades i maj Bolaget påbörjade uppdraget att revidera Varumärke Uppsala, för leverans i början av 2015 Ett statistiksamarbete med de regionala turismorganisationerna i Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala inleddes under 2014 och projektleds av bolaget Bolaget uppdrogs av Uppsala kommun att projektleda Fredsåret Under projektet arrangerades över 180 programpunkter, höjdpunkten var Uppsala Peace Party i Botaniska trädgården i augusti med över besökare Uppsala kommuns tjänst som evenemangslots övergick till bolaget i november 2014, enligt den nya evenemangsstrategin. I samband med övergången tog bolaget även över projektledningen av de insatser som syftar till att öka säkerheten och göra Valborg till ett tryggt och tillgängligt evenemang Bolaget miljömärkte evenemangen Kulturnatten, Uppsala Peace Party, Student Uppsala och Ambassadörsmiddagen enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event Bolagets prisbelönta och Uppsalas officiella destinationswebb ökade antalet unika besökare med 49 % Ett varmt tack till alla medarbetare för gott samarbete under året. Tack alla kunder, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och framgångar. Uppsala, mars 2014 Tiina Mykkänen, VD 1 Hotell, stugby, vandrarhem och camping 4

5 ÄGANDE OCH STYRNING Enligt ägardirektiven ska bolaget vara en samlande och drivande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ska bland annat ansvara för projektet Varumärke Uppsala, projektleda kommunens större evenemang samt ta emot uppdrag inom sitt verksamhetsområde från länets regionförbund och kommuner, universiteten och andra externa uppdragsgivare. Bolagets styrelse 2014 Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Fredrik Ahlstedt, ordförande Pernilla Björk Göran Brocknäs Marlene Burwick Joachim Danielsson Ulf Jakobsson (t.o.m ) Matti von Magius Ann-Sophie Myrefelt (fr.o.m ) Kjell-Arne Nilsson Arne Skoglund (fr.o.m ) Christer Svensson Uppsala kommun Uppsala universitet (UU) Handelskammaren i Uppsala län Uppsala kommun Uppsala kommun Scandic Hotels/Hotellgruppen Upsala Handelsförening Radisson Blu & Park Inn/Hotellgruppen Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Uppsala Citysamverkan Nordea Bank AB Suppleanter Ebba Busch Thor Liisa Eriksson Hundertmark Cecilia Forss Maria Gardfjell Staffan Littmarck Michael Prising Uppsala kommun Fyrishov AB Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Uppsala Arena AB Handel i Uppland Adjungerad Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala AB Sekreterare Karin Modéen Destination Uppsala AB 5

6 DESTINATION UPPSALA AB Bolaget har som huvuduppgift att positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Verksamheten i sin helhet är uppdelad under fem rubriker; Möten & Evenemang, Marknad & Försäljning, Uppdrag, Uppsala Turistbyrå och Affärsstöd.

7

8 MÖTEN & EVENEMANG UPPSALA CONVENTION BUREAU Partnerskapet Uppsala Convention Bureau (UCB) drivs av bolaget tillsammans med den lokala näringen. Målet är att utveckla och öka kunskapen om Uppsala som mötes- och evenemangsstad samt att generera fler och större möten och idrottsarrangemang till Uppsala. En Convention Bureau är en icke vinstdrivande enhet som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet innebär att stötta personer i Uppsala som är verksamma inom organisationer, förbund, föreningar och företag för att få dem att vilja, våga, ansöka om och bjuda in till möten på den egna destinationen. UCB hjälper kostnadsfritt till med processen fram till det att beslutet om destination är taget. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Varje näringslivspartner i UCB betalar en årsavgift och bolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning. Fördubbling av bearbetning 2014 Den första januari 2014 gick UCB från 2,5 till tre heltidsanställda, inklusive verksamhetsledning. Det har lett till att verksamheten ökat den aktiva bearbetningen med 50 % i jämförelse med 2013 (626 möten 2014 mot 417 möten 2013). Införsäljningen och den fortsatt aktiva värvningen har genererat fem positiva kongressbesked och ett idrottsevenemang till staden. Arrangemangen beräknas generera ca gästnätter och ge ca 14,6 miljoner till Uppsala under de kommande åren. I verksamheten UCB ingår även att besvara inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten, under 2014 processades 101 sådana mötesförfrågningar. Årsrapport för mötesindustrin Under hösten 2014 gjorde UCB en djupdykning i statisken för året 2013 och sammanställde en första samlad årsrapport för Uppsalas mötesindustri. Rapporten har tagits fram med konsekventa mätmetoder och nyckeltal för att kunna följa och påverka utvecklingen i mötesindustrin på lång sikt. Den har gett upphov till ett stort intresse bland andra Convention Bureauer i Sverige och Norden. Förhoppningen är att det ska leda till bättre möjligheter för Uppsala vad gäller kunskapsutbyte och affärsnytta. I rapporten för 2013 behandlades endast mötesindustrin, idrottsevenemang exkluderat. Statistiken för idrottsevenemang under 2014 är så pass ofullständig att tillförlitlig rapportering inte är möjlig. Ambitionen är att för kommande år även inkludera idrottsevenemang i rapporten. En rapport för 2014 beräknas vara klar i maj De preliminära siffrorna för 2014 visar att 157 organisations- och föreningsmöten, med minst en natts övernattning, ägde rum i Uppsala under Därtill ska företagskonferenser, events och idrottsevenemang adderas. 8

9 Rekordstort intresse för ambassadörsprogrammet 2014 UCB vill öka dialogen med mötes- och evenemangarrangörer genom ett utvecklat ambassadörsprogram. Programmet har under de senaste 10 åren enbart bestått av den årliga Ambassadörsmiddagen, där UCB med partners under en gemensam middag premierar personer som under det föregående året har arrangerat ett möte, en nationell/internationell kongress eller idrottstävling i Uppsala. Under hösten arrangerade verksamheten, inom ramen för ambassadörsprogrammet, också Uppsalas första mötesråd. Detta mötesråd är beslutat att genomföras vid två tillfällen varje år och ska verka som ett forum för att fånga upp de lokala värdarnas erfarenheter, tankar och idéer. Intresset för ambassadörsprogrammet, med Ambassadörsmiddag och Ambassadörsråd, var under 2014 rekordstort. Till middagen kom 136 gäster och det första Ambassadörsrådet samlade ett 40-tal mötes-och evenemangsarrangörer. Uppsala blev ICCA Researcher of the Year 2014 UCB har återigen tilldelats en internationell utmärkelse. Genom medarbetarnas researcharbete, har UCB lyfts av International Congress and Convention Association (ICCA), världens mest framstående nätverk inom mötesindustrin, som ett gott föredöme. Uppsala har som enda Convention Bureau i världen tilldelats priser vid mer än ett tillfälle. Sveriges första ICCA-aktivitet till Uppsala Under 2014 tog Uppsala hem 3rd ICCA Client Supplier workshop 2016, en i raden av internationella initiativ som UCB hoppas ska bidra till fortsatta positiva resultat för staden. ICCA Client Supplier workshop är en kundaktivitet där europeiska Convention Bureauer samlas tillsammans med internationella kongresskommittéer för att gemensamt se över förutsättningarna för framtida kongresser på de medverkande destinationerna. Genom så kallade client hearings får destinationerna möjlighet att bredda sin kunskap om organisationer, efterfrågan och framtida utmaningar. Workshopen arrangeras februari 2016 och blir Sveriges första ICCAaktivitet någonsin. Workshop genererar fler idrottsevenemang Efter Uppsalas initiativ till den första nationella workshopen Idrott och destination i Uppsala 2013 beslutade evenemangets arbetsgrupp att göra aktiviteten årligt återkommande. Under 2014 har verksamhetsområde Möten & Evenemang fortsatt suttit med i den nationella arbetsgruppen tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) och på så sätt vidareutvecklat samverkan mellan svensk idrott och landets destinationer. 9

10 Evenemangslots till Möten & Evenemang Den första november övergick Uppsala kommuns evenemangslotstjänst till bolaget och placerades inom verksamhetsområde Möten & Evenemang. Under årets sista månader skapades strukturen för lotsning, uppföljning, kvalitetssäkring, förankring och uppbyggnad av nya nätverk. Arbetet med att utveckla den digitala lotsningen påbörjades också och en portal för arrangörer producerades på adressen destinationuppsala.se/arrangor. Ett urval av evenemang i Uppsala under 2014 Några av de evenemang som har haft störst genomslag bland Uppsalabor, besökare och i media under 2014 har varit: Swedish Masters, badmintontävling på Fyrishov Gipsy Kings, konsert på Fyrishov Come Together, Sverigeunik teaterkonsertföreställning på Fyrishov Cabaret, musikal med Sarah Dawn Finer på Uppsala stadsteater Uppsala Magic & Comedy, magi- och humorfestival på Uppsala stadsteater VOLT, festival för elektronisk musik på Uppsala Konsert & Kongress Himlen är här, utställning i Uppsala domkyrka Valborgsfirandet Student-VM i amerikansk fotboll, på Österängen Ikebana, konstutställning i orangeriet Botaniska trädgården Uppsala Triathlon Veronica Maggio & Timbuktu, konsert i Botaniska trädgården Uppsala Peace Party, endagsfestival i Botaniska trädgården Kulturnatten Martin Söderström Invitational, freestyle mountainbike-tävling på borggården/botaniska trädgården Uppsala Internationella Gitarrfestival på Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella Kortfilmfestival SM-final i Rally Storvretacupen, världens största innebandycup 10

11 11

12 MARKNAD & FÖRSÄLJNING Under 2014 slutfördes uppdraget att ta fram en destinations- och mötes & evenemangsstrategi (Strategi för Besöksnäringen). Arbetet färdigställdes under våren och strategin beslutades i kommunfullmäktige i november. Den nya strategin ersatte därmed den tidigare Evenemangsstrategin och Tillsammans mot Elitserien. Arbetet att implementera strategin i de kommunala nämnderna, kontoren och bolagen blir ett nytt uppdrag under I november 2014 slogs verksamhetsområde Uppdrag ihop med Marknad & Försäljning. Verksamhetsområdet fick då benämningen Marknad. PRIVATTURISM Arbetet under första halvåret 2014 har främst fokuserat på Strategi för Besöksnäringen. I maj bjöd bolaget in besöksnäringen till en Destinationsdag för att tillsammans med delar av arbetsgruppen, bestående av representanter från universiteten, kommunen, närings- och föreningsliv, presentera strategin som det viktigaste verktyget i att stärka Uppsalas internationella och nationella attraktionskraft samt processen för hur vi driver arbetet framåt. Internationellt och nära. En plats där innovation och djärva möten överraskar. destinationen Uppsalas vision Synlighet på utvalda marknader och till prioriterade målgrupper har skett, främst genom digital och tryckt annonsering. Prioriterade målgrupper WHOPs, DINKs, 3 med högre kulturintresse än genomsnittet Marknader Sverige, två timmars resa till Uppsala Tyskland WHOPs USA WHOPs Storbritannien DINKs 2 Wealthy healthy older people. För mer information besök visitsweden.se 3 Double income, no kids. För mer information besök visitsweden.se 12

13 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSAKTIVITETER Bolagets marknadsavdelning har det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation och Varumärke Uppsala. Under 2014 har verksamheten arbetat med att ta fram övergripande marknadsstrategier för bolaget och destinationen samt den externa marknadsföringen av Varumärke Uppsala. Marknadsavdelningen har också haft det kommunikativa ansvaret för de olika externa uppdrag som projektletts av bolaget i syfte att säkerställa att rätt budskap kommuniceras till rätt målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Utöver det har marknadsavdelningen också arbetat med bolagets övergripande kommunikation i form av nyhetsbrev, sociala medier, webb och Destinationsdagen. Ett urval av marknadsaktiviteter som har genomförts under året En monter för Uppsala på Stockholm Visitor Center En digital turistguide, webbsida och applikation på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com Printannonsering i nationella magasin som bl. a. Kupé och Inrikes samt lokala tidningar som t.ex. UNT och Uppsalatidningen Radioreklam i Mix Megapol, Rix FM och Studentradion Gerillamarknadsföring Digital annonsering via banners, Googleannonsering och Facebookannonsering Utomhusreklam på stadsinformationstavlor och vepor Direktreklam via postala och digitala utskick Pressmeddelanden, debattrepliker och annat redaktionellt underlag Workshops med representanter från offentlig sektor, näringsliv och föreningar/organisationer har skapat god förankring för den nya Strategi för Besöksnäringen Nyhetsbrev Bolaget har under året producerat fem nyhetsbrev med aktuell information om den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Samtliga nyhetsbrev har skickats ut till omkring mottagare per gång genom ett digitalt verktyg för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring. De har även publicerats på webbplatsen. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Från ett flertal nyhetsbrev har nyheter spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen. WEBB & SOCIALA MEDIER Webbplatsen destinationuppsala.se är bolagets viktigaste kommunikationskanal. Den fungerar också som turistbyråns främsta arbetsredskap. På webbplatsen hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. Här finns också information om turiststatistik och pressmaterial samt en bildbank. Besökaren har även möjlighet att genom webb- 13

14 platsen boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What s on Uppsala, Uppsalatidningen samt evenemangsguiden 30 dagar. Under 2014 har arbetet med att utveckla och förbättra funktionalitet och innehåll på webbplatsen pågått kontinuerligt. Flera justeringar av designen har genomförts och nya texter, bakgrundskollage och bilder har tagits fram eller reviderats för att skapa en bättre helhetsupplevelse. I slutet av året togs även beslut om att erbjuda en talsättningstjänst på samtliga sidor för att göra sajten tillgänglig för fler besökare. Webbplatsen har under året nominerats till ett designpris. I november avgjordes EPiServer Awards 2014, där destinationuppsala.se röstades fram till final och placerade sig bland årets topp fem i kategorin Bästa webb B2C. Webbstatistik Under 2014 har antalet unika besökare på webbplatsen ökat med 49 % i jämförelse med I snitt har webbplatsen haft unika besökare per månad Avvisningsfrekvensen har fortsatt varit låg och legat under 1 % Större delen av besökarna har hittat till webbplatsen via Google (60 %). Strax över 15 % av besökarna har skrivit in webbadressen direkt i adressfältet eller haft adressen sparad i webbläsarens favoriter. Övriga stora trafikkällor har varit facebook.com och uppsala.se Andelen besökare som surfar via mobil eller surfplatta har ökat under året, hela 46 % av alla besök gjordes via mobil eller surfplatta Mobilanvändarna utgjorde på egen hand 33 % av alla besök, vilket är en ökning med 10 % i jämförelse med föregående år De flesta av webbplatsens besökare kommer från Sverige (87 %), närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet. De största grupperna av utländska besökare kommer från USA, Storbritannien, Tyskland och Finland Booking.com Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2014 var totalt 28 anläggningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet. Under året har 569 bokningar genomförts via Booking.com på destinationuppsala.se, vilket innebär en ökning med 14 % i jämförelse med Sociala medier Av de olika sociala medierna arbetar bolaget främst med Facebook och under 2014 har bolaget haft sju sidor som löpande har uppdaterats. Dessa är Destination Uppsala, Kulturstaden Uppsala, Student Uppsala, KulturNatten i Uppsala, Linnés Uppsala, Varaifred och Uppsala Peace Party. Vid årsskiftet 2014/2015 hade bolagets Facebooksidor totalt följare, varav den officiella Facebooksidan Destination Uppsala hade följare ( jämfört med 2013). 14

15 15

16 UPPDRAG VARUMÄRKE UPPSALA OCH UPPDRAG UPPSALA KOMMUN Bolaget har under 2014 fortsatt haft ansvaret att sätta strategier, planera, genomföra och följa upp kommunens varumärkesarbete. Bolaget ansvarar för större samverkansprojekt, evenemang och avtal för besök, boende och företag. Marknadsundersökningen Uppsalaenkäten, som genomförs varje höst, har utökats med frågor om varumärke. Detta för att kunna jämföra den med den nationella mätning som gjordes vid årsskiftet 2013/2014. Den blir en del av positionsmätningen av Varumärke Uppsala som helhet. I november 2014 slogs verksamhetsområde Uppdrag ihop med Marknad & Försäljning. Verksamhetsområdet fick då benämningen Marknad. Varumärke Uppsala på uppdrag från Uppsala kommun Uppdraget syftar till att locka fler besökare, boenden och företag till Uppsala kommun. Projekten i varumärkesuppdraget går i linje med varumärkesmålen. Tävlingsstaden Startades 2006 och avslutades 2014 Marknadsföring och paketering av de toppevenemang inom idrott som har genomförts i Uppsala under året har skett på ett strategiskt och samlat sätt Tävlingarna har hållit SM, EM, VM eller internationell tävlingsstatus på senior nivå 8 tävlingar ingick i projektet under 2014 Kulturstaden Startades 2009 och avslutades 2014 Marknadsföring och paketering av de toppevenemang inom kultur som har genomförts i Uppsala under året har skett på ett strategiskt och samlat sätt för att visa på bredden av Uppsalas kulturutbud Projektet har bidragit till att driva fram nya evenemang och samtidigt förstärka befintliga Ett samverkansprojekt mellan bolaget och 16 arrangörer av evenemang Samfinansiering mellan bolaget och de 16 arrangörerna Näringsliv och företagande Analys av tidigare digital annonsering och segmentering av inkomna leads 16

17 Linnés Uppsala Startades inför Linnés 300-årsfirande 2007 Stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna Har under 2014 stöttat vetenskapsfestivalen SciFest, arrangerat Trädgårdsnatten och Linnés födelsedagsfirande/blomsteröverraskningen Samverkansprojekt mellan bolaget, UU, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet Samfinansiering mellan ovanstående parter Övriga uppdrag från Uppsala kommun Valborg Sedan den första november projektleder bolaget de insatser som syftar till att öka säkerheten och göra Valborg till ett tryggt och tillgängligt evenemang Elitidrott Uppsala Nytt avtal skrevs under 2014 Målet för projektet är att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva elitidrott i Uppsala. Det långsiktiga målet är att skapa rätt förutsättningar att nå större sportsliga framgångar Ett samarbete mellan föreningar, arenaägare och Uppsala kommun Samverkan och samfinansiering mellan föreningarna, arenaägarna, Upplands idrottsförbund och Uppsala kommun KulturNatten i Uppsala Bolaget har haft ansvaret att initiera, koordinera, leda och marknadsföra Sveriges största kulturnatt Kulturnatten 2014 genomfördes andra lördagen i september och var den 26:e i ordningen Drygt 660 programpunkter och sammanlagt 247 arrangörer bjöd upp till kulturnatt på 155 platser Evenemanget var framgångsrikt på flera plan, framförallt syntes resultatet av flera års arbete med att göra evenemanget tryggt och lugnt Under invigningen talade tidigare teaterchef Stina Oscarson. Temat var Fred. Gruppen Trio X och Margareta Bengtson stod för musiken Miljömärktes enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event Samfinansiering mellan Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv Uppsala Kulturklassiker Uppsala Kulturklassiker är inspirerad av En svensk klassiker, som innebär att genomföra fyra förutbestämda svenska långlopp under en period av 12 månader En genomförd kulturklassiker betyder att deltagaren, under tidsperioden , har besökt fyra av en rad förutbestämda kulturevenemang och samlat stämplar i ett speciellt stämpelkort Efter genomförandet har deltagaren tilldelats ett diplom gjort av konstnären Stina Wollter, en specialdesignad Uppsala Kulturklassiker-pin samt haft chansen att vinna priser stämpelkort hämtades ut och ca 40 kort lämnades in En avslutning arrangerades för alla medverkande på Uppsala Stadsbibliotek den 31 januari

18 Fredsåret 2014 Bolaget har haft ansvaret att koordinera, leda och marknadsföra projektet Fredsåret 2014 Projektet syftade till att uppmärksamma att Sverige har haft fred i 200 år, påminna om att fred inte är självklart och bredda begreppet fred i Uppsala Fredsåret har visat på Uppsalas starka koppling till den svenska freden med stadens freds- och konfliktforskning, många fredsorganisationer, rollen som fristad för förföljda författare och Sveriges enda fredsmuseum VD satt i styrgruppen Över 180 programpunkter, med syfte att bredda fredsbegreppet, arrangerades under året Innehöll delprojekten: Vara i fred ett samtal om, en seminarieserie för varje månadstema Fem kulturpersoner bjöds in att tolka fred ur sitt eget perspektiv på olika platser i Uppsala Uppsala Peace Party, en fredsfestival på 200-årsdagen av fred i Sverige, lockade över besökare Samfinansiering mellan Uppsala kommun och näringslivet Yttrandefrihetskonferensen Bolaget har haft ansvaret för att skapa, projektleda, marknadsföra och genomföra en konferens med tema yttrandefrihet inom ramen för Fredsåret 2014 Gäster och föreläsare som bl.a. Martin Schibbye, Ola Larsmo, Sedigheh Vasmaghi, Cecilia Wikström m.fl. medverkade Ca 90 deltagare uppskattades Konferensen fick ett medialt genomslag enligt mål Stadsträdgården 150 år Bolaget har haft uppdraget att projektleda och marknadsföra firandet av Stadsträdgården 150 år Evenemanget arrangerades i hela Stadsträdgården den 23 augusti Ca besökare, vilket var mer än dubbelt så mycket som förväntat Världsklass Uppsala Ett unikt samarbete mellan företag, kommunen, landstinget och universiteten som i detta gemensamma nätverk stöttar arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt Ökad kännedom och synlighet för Världsklass Uppsala har skett lokalt och nationellt Arbetat med konferensen Uppsala Health Summit 18 medlemsföretag ingick i Världsklass under 2014: Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Destination Uppsala, Fresenius Kabi AB, Galderma (tidigare Q-med), GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, SLU, Svenssons krogar, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan, Vattenfall och Zellout Samfinansiering mellan ovanstående partners Under 2014 har nätverket stöttat 15 olika evenemang och konferenser till ett värde av kr 18

19 19

20 Nationaldagsfirande Nationaldagsfirandet 2014 hade tema stolthet, som var Fredsårets månadstema för juni Alexandra Pascalidou var huvudtalare Parksnäckan var fullsatt med ca besökare Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster Student Uppsala. Alltid steget före Ett initiativ av Uppsala kommun i samarbete med UU, SLU, näringslivet samt kultur- och idrottsföreningar i Uppsala för att välkomna och visa Uppsalas nya studenter vad Uppsala har att erbjuda utöver studentlivet Evenemanget, med mässutställning, middag och konsert, arrangerades i Svandammshallarna lördagen den 30 augusti Miljömärktes enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event Gruppen Den Svenska Björnstammen underhöll på scen Evenemanget besöktes av ca 800 studenter ÖVRIGA PROJEKT Miljömärkt event Bolaget har haft som mål att miljömärka fyra evenemang, enligt Håll Sverige rents märkning Miljömärkt Event Följande evenemang har miljömärkts under 2014: Uppsala Peace Party, KulturNatten i Uppsala, Student Uppsala och Ambassadörsmiddagen En källsorteringskampanj, Mata sopmonstret, togs fram speciellt för Uppsala Peace Party och KulturNatten i Uppsala i syfte att göra sopsortering roligt för besökarna och på så sätt minska nedskräpningen på evenemangsområdena Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering Under 2014 har två entreprenörsseminarier avslutats och en workshop arrangerats för att kompetensutveckla och skapa kontakter för projektets ca 90 entreprenörer Vikingaguideutbildningen har avslutats och nu finns 10 bokningsbara auktoriserade vikingaguider i tidsenlig klädsel Erfarenhetsutbytet med kommuner och besöksmål med vikingaanknytning i Sverige har fortlöpt Fokus att finna former för exponering i anslutning till Historiska museets vikingavandringsutställningar. Detta har resulterat i att vikingabesöksmålen kommer att visas digitalt i anslutning till en utställning i Tongren och Wien under 2015 Webbplatsen har vidareutvecklats. Vikingarelaterade upplevelser i Stockholmsområdet lades till, för att stärka regionens vikingaattraktionskraft. Idag finns ett 50-tal kvalitetssäkrade entreprenörsprodukter- och tjänster presenterade Projektets upplevelser finns presenterade i en broschyr (sv/eng) Kontakter har knutits med incomingbyråer, researrangörer och transportörer 20

21 Konferens Uppland och Bo och äta Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering Delen Konferens Uppland har avslutats och delen Bo och äta har startats Projektidén är att finna samarbete mellan projektets 16 st. boendeanläggningar och matproducenter i föreningen Bondens Mat i Uppland Syftet med projektet har varit att utveckla en bokningsbar produkt med inriktning Bo & Äta Smakliga sommar- och weekendpaket i Uppland Projektets anläggningar har under året erbjudits att delta i fyra seminarier för att öka kunskapen om lokalproducerade produkter, och inspirera till samverkan mellan matproducenter och anläggningar. Paketen har utvecklats, gjorts bokningsbara och skall marknadsföras på bl.a. på Visit Upplands webb under 2015 Målet är att generera ett ökat antal gästnätter på medverkande anläggningar och en ökad besöksomsättning i länet Trädgårdar och parker i Linnés Uppland Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering I projektet har åtta trädgårdar och parker i Uppland ingått. Dessa har fungerat som dragare, ett nav, i en affärsutvecklingsprocess Ett 40-tal entreprenörer har knutits till projektet och deltagit i en utvecklingsprocess, i syfte att utveckla upplevelser/tjänster/produkter med trädgårdar och parker som tema Ca 50 olika nya upplevelser/tjänster/produkter har tagits fram under projektperioden. Dessa har gjorts bokningsbara och säljbara samt marknadsförts Studentidrott i världsklass Ett samarbete mellan SAIF, UU, SLU, Fyrishov och bolaget Målet med samarbetet är att förverkliga olika mästerskap på EM- och VM-nivå Inom samarbetet har man under 2014 stöttat arrangören av Student-VM i amerikansk fotboll

22 UPPSALA TURISTBYRÅ På Kungsgatan 59 i centrala Uppsala ligger Uppsala Turistbyrå. Verksamheten erbjuder personlig service med turistinformation, försäljning av souvenirer och Uppsalakortet samt logibokning. Den besöks av såväl Uppsalabor som svenska och utländska turister, studenter, forskare och hemvändare, som efterfrågar information om Uppsala och länet, närliggande besöksmål i andra län och större städer i Sverige. Under 2014 hade turistbyrån en omsättning på kronor och besöksantalet uppgick till personer, en ökning med 5 % i jämförelse med För att konstatera hur nöjda kunderna är med turistbyråns tjänster valde turistbyrån att genomföra en undersökning av Nöjd-Kund-Index (NKI) under året. Resultatet gav ett NKI på 92, på en skala Det innebär att kunderna är väldigt nöjda med den information och service som verksamheten levererar. Turistbyrån erbjuder besökarna ett väl utvalt sortiment av souvenirer och presenter för olika ändamål, där pins med vänskapsflaggor, dalahästar, vykort och magneter har varit de mest efterfrågade. I turistbyrån finns också ett brett sortiment av broschyrer som besökarna själva kan plocka av kostnadsfritt. På de digitala skärmarna som installerades i lokalerna under föregående år har antalet medverkande företag ökat under Lokala näringsidkare har sett det som en bra möjlighet att nå ut med sina budskap till turistbyråns målgrupper. Uppsalas besökare har under året fått turistinformation på olika kontaktpunkter utanför turistbyrån. Turistinformatörerna har funnits på plats ute på stan i centrala Uppsala för att informera, svara på frågor och dela ut kartor. De har även medverkat som besöksservice vid kongresser och stora evenemang som t.ex. Nationaldagsfirandet i Parksnäckan och Student Uppsala, något som har varit mycket uppskattat av besökarna. Under året har turistbyråpersonalen deltagit i olika utbildningar för att öka sin kompetens med nya kunskaper och färdigheter. Under våren deltog de i Upplandsstiftelsens utbildningsresa om Upplandsleden och under hösten fick de praktisera på en närliggande turistbyrå under en dag. Båda tillfällen i syfte att aktualisera sina kunskaper och lära sig mer om Uppland. Studiebesök till samtliga muséer i Uppsala har också anordnats. Ett långvarigt praktikantsamarbete med Ekebyskolans turismutbildning, där eleverna får praktikdagar på turistbyrån, fortlöpte under hela

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer