Årsredovisning Destination Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Destination Uppsala"

Transkript

1 2013 Årsredovisning Destination Uppsala

2

3 Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation Uppdrag sidan 14 Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun Visit Uppland sidan 19 Turistinformation sidan 22 Affärsstöd sidan 23 Övrigt sidan 24 Finansiell information 2013 sidan 27 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Niklas Lundengård Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig 3

4 Inledning Under 2000-talet har utvecklingen av den svenska besöksnäringen växt sig stark. Under 2012 omsatte den drygt 275 mdkr och hade årssysselsatta. Utvecklingen gäller inte minst den utländska turismen till Sverige. Under perioden ökade exportvärdet av den utländska turismen med över 160 % och motsvarade år 2012 totalt 106,5 mdkr. Det är 85 % mer än järn- och stålexporten och nästan tre gånger så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten. Besöksnäringen i Uppsala kommun omsatte under 2012 drygt 1,7 mdkr och hade årssysselsatta. Det motsvarar en ökning av omsättningen med 8 %. Besöksnäringen utgör idag en av Sveriges basnäringar och optimismen för en fortsatt stark tillväxt är stor var ett framgångsrikt år för Destination Uppsala (bolaget), vi vann priser som Årets turistsajt, Traveller s Choice och Most Sustainable Destination. Av alla insatser under 2013 kan några särskilt nämnas Med ambitionen att göra Sveriges bästa destinationswebb, lanserades en ny officiell destinationswebb för Uppsala den 13:e mars Sveriges största kulturnatt fyllde 25 år och satte rekord i antal programpunkter och besökare Convention Bureau hade sitt mest framgångrika år hittills, med fler bearbetade och värvade möten och med fler internationella och nationella organisations- och föreningsmöten än tidigare Efter två år lämnades projektet VisitUppland över till Regionförbundet som kommer att permanenta verksamheten i sin regi Bolaget fick flera nya prestigefyllda uppdrag, t.ex. att ta fram en ny destinationsstrategi och projektleda Fredsåret 2014 Ett varmt tack till alla medarbetare för gott samarbete under året. Tack alla kunder, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och framgångar. Uppsala, mars 2013 Tiina Mykkänen, VD 4

5 Ägande och styrning Bolagets styrelse 2013 Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Fredrik Ahlstedt, ordförande Pernilla Björk Göran Brocknäs (fr.o.m ) Marlene Burwick Johan Graffman (t.o.m ) Birgitta Holmlund (t.o.m ) Kenneth Holmstedt (t.o.m ) Ulf Jakobsson Matti von Magius Kjell-Arne Nilsson Christer Svensson Joachim Danielsson (fr.o.m ) Uppsala kommun Uppsala universitet Handelskammaren i Uppsala län Uppsala kommun Graffman AB Krusenbergs Herrgård Uppsala kommun Hotell Scandic Upsala Handelsförening Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Nordea Uppsala kommun Suppleanter Catharina Blom (t.o.m ) Ebba Busch Liisa Eriksson Hundertmark Cecilia Forss (fr.o.m ) Maria Gardfjell Staffan Littmarck Michael Prising Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Fyrishov AB Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Uppsala Arena Feskarn i Uppsala AB Adjungerad Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala Sekreterare Gunilla Kaplan (t.o.m ) Karin Modéen (fr.o.m ) Destination Uppsala Destination Uppsala 5

6 Destination Uppsala AB Bolaget har som huvuduppgift att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Det är en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Verksamheten i sin helhet är uppdelad under fem rubriker; Marknad & Försäljning, Möten & Evenemang, Uppdrag, Turistbyrå och Affärsstöd.

7

8 Möten & Evenemang Uppsala Convention Bureau Partnerskapet Uppsala Convention Bureau (UCB) drivs av bolaget tillsammans med den lokala näringen. Målet är att utveckla och öka kunskapen om Uppsala som mötes- och evenemangsstad samt att generera fler och större möten och idrottsarrangemang till Uppsala. En Convention Bureau är en icke vinstdrivande enhet som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet innebär att stötta personer i Uppsala som är verksamma inom organisationer, förbund, föreningar och företag för att få dem att vilja, våga, ansöka om och bjuda in till möten på den egna destinationen. UCB hjälper kostnadsfritt till med processen fram till det att beslutet om destination är taget. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Varje näringslivspartner i UCB betalar en årsavgift och bolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning. Most Sustainable Destination Uppsala fick under 2013 utmärkelsen Most Sustainable Destination. 20 destinationer från de fem nordiska länderna deltog i jämförelsestudien. Studien gjordes för första gången 2012, då hamnade Uppsala på en andra plats. Därefter har arbetet fortlöpt på hemmaplan. Under året har fokus legat på utökad kommunikation och stöd till kunder om vad de som mötesarrangörer kan göra för att arrangera ett så hållbart möte som möjligt. Dessa insatser samt engagemanget från aktörer inom den lokala mötesindustrin har återigen gett ett gott resultat klättrade Uppsala till en delad förstaplats, tillsammans med Göteborg. Utmärkelsen delades ut under ICCA Scandinavian Chapter Meeting i Aarhus i mars UCB värd för SNCVBs årsmöte 2013 Under två dagar träffades tjänstemän från Sveriges 22 Convention Bureauer för årsmöte i Uppsala. Dagarna bjöd på värdefullt kunskapsutbyte, externa föreläsare och workshops kring ekonomisk hållbarhet och långsiktiga strategier. I och med värdskapet för årsmötet så lämnade Anna Lindström, UCB över ordförandeskapet till Jönköping. SNCVB är ett starkt nationellt samarbete mellan landets Convention Bureauer. Nätverket verkar i två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Stort intresse för Riksidrottsförbundets workshop i Uppsala I början av 2013 utökades verksamhetens uppdrag från möten till att även gälla idrottsevenemang. I och med det så valde UCB att aktivt bjuda in till en nationell workshop om idrottsevenemang tillsammans med Riksidrottsförbundet, Centrum för idrottsevenemang och SISU Idrottsutbildarna. Ett trettiotal av Sveriges specialidrottsförbund samt lika många destinationer deltog för att utöka dialogen om fler och mer hållbara idrottsarrangemang i Sverige. Det blev två mycket lyckade dagar där Uppsala visades upp för förbundens framtida möten och evenemang, nationella såväl som internationella. Som ett direkt resultat av aktiviteten kunde Uppsala säkra hem tre år av Svenska Cupen i Triathlon. 8

9 Uppsala ordförande för ICCA Scandinavian Chapter Under hösten 2013 blev det klart att Anna Lindström, ansvarig för UCB, representerar Sverige inom den internationella branschorganisationen International Congress and Convention Association (ICCA). Ordförandeposten kommer att ge en bra insyn i den internationella organisationen och ger Uppsala bra synlighet på den internationella arenan. ICCA fungerar som en kvalitetssäkrare och kompetensutvecklare inom den internationella mötesindustrin. Organisationen har 900 medlemmar i 86 länder. I det regionala kapitlet Skandinavien/Norden finns ett rullande schema där varje land utser en ordförande vart femte år. Framgångsrik värvning under 2013 Den preliminära statistiken för 2013 visar att drygt 180 organisations- och föreningsmöten, med minst en natts övernattning, ägde rum i Uppsala under 2013 (150 möten, 2012). Därtill adderas företagskonferenser och events. Detta påvisar att Uppsala har haft ytterligare ett starkt år som mötesstad och innebär en fortsatt tredje plats i den nationella rankingen. Vidare visar statistiken en ökad andel internationella möten till Uppsala under av de internationella kongresserna har hittills klarat en granskning av ICCA och detta bör medföra att Uppsala tar ett rejält kliv upp i den internationella rankingrapporten. Under året har verksamheten arbetat aktivt för att få hem 417 potentiella möten för åren Införsäljning och värvning har genererat 16 positiva kongressbesked samt tre idrottsevenemang till staden. Arrangemangen beräknas generera drygt gästnätter, delegatdygn som beräknas generera närmare 27 miljoner kronor till Uppsala under de kommande åren. I verksamheten UCB ingår även att besvara inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten, under 2013 processades 89 sådana mötesförfrågningar. Ett urval av evenemang i Uppsala under 2013 De evenemang som har haft störst genomslag bland Uppsalabor, besökare och i media under året 2013 har varit följande: Rally SM, final Internationella Gitarrfestivalen, 10-årsjubileum Martin Söderström Invitational, ny cykeltävling Storvretacupen Def Lepard, konsert på Vaksala Torg Brian Ferry, Patti Smith och Ulf Lundell, konserter i Botaniska trädgården Valborgsfirandet Kulturnatten, 25-årsjubileum 9

10 10

11 Marknad & Försäljning Under hösten fick bolaget två viktiga uppdrag; att ta fram en ny destinationsstrategi med bred förankring i näringen och övriga intressenter samt att ta fram en ny evenemangs- och mötesstrategi. Arbetet med båda strategierna förväntas vara klart under Q Privatturism Arbetet under 2013 har bland annat fokuserat på att skapa nya idéer och samla olika aktörer med intresse av besöksnäringen kring gemensamma teman och erbjudanden. I samband med det arbetet lanserades en idébank där idéer genereras, förädlas och ges möjlighet att utvecklas till lönsamma samarbeten. Synlighet på utvalda marknader och till prioriterade målgrupper har främst skett genom digital och tryckt annonsering. Prioriterade målgrupper: WHOPs, DINKs, 2 med högre kulturintresse än genomsnittet Marknader: Sverige, två timmars resa till Uppsala Tyskland WHOPs USA WHOPs Storbritannien DINKs Ett urval av marknadsaktiviteter som genomförts under året: En tema-ö för Uppsala på Stockholms turistbyrå, Stockholm Tourist Center En digital turistguide, webbsida och applikation, på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com Annonsering i SJ:s magasin Kupé under sommaren Pressmeddelanden och artikelunderlag Journalistbesök Workshops med representanter från offentlig sektor, näringsliv och föreningar/organisationer har skapat god förankring för en ny destinationsstrategi 1 Wealthy healthy older people. För mer information besök visitsweden.se 2 Double income, no kids. För mer information besök visitsweden.se 11

12 Webb Webbplatsen destinationuppsala.se är en av bolagets viktigaste kommunikationskanaler. Den fungerar också som turistinformationens främsta arbetsredskap. På webbplatsen hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. Här finns också information om turiststatistik och pressmaterial samt en bildbank. Besökaren har möjlighet att genom webbplatsen boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What s on Uppsala, UppsalaTidningen samt evenemangsguiden 30 dagar. Under 2012 påbörjades arbetet med en ny webbplats, denna lanserades den 13 mars Den nya webbplatsen är responsiv, vilket innebär att innehållet anpassar sig efter den skärm som besökaren använder. Webbplatsen fungerar därför lika bra i desktop, surfplatta som mobiltelefon. Två användartester påbörjades under året, resultatet av den första levererades i november och resultatet av den andra levereras i januari Av den första undersökningen kunde det konstateras att det finns ett övergripande intryck att webbplatsen är lättnavigerad och funktionell. Det finns dock några möjliga flaskhalsar som bör åtgärdas för att användarvänligheten ska bli så bra som möjlig. Resultaten av de båda användartesterna ligger till grund för kommande utveckling av webbplatsen. Webbstatistik Följande statistik är baserad på siffor efter att den nya webben lanserades i mars 2013: Antalet unika besökare har ökat med 34 %. I snitt har webbplatsen unika besökare per månad Avvisningsfrekvensen har minskat från 44 % till 1 % 3 Mobilanvändarna har ökat med 59 %. De allra flesta surfar in på webbplatsen när de befinner sig i Uppsala 60 % av besökarna har hittat till webbplatsen via en sökmotor 23 % av besökarna har skrivit in webbadressen direkt i adressfältet eller har haft adressen sparad i webbläsarens favoriter Övriga större trafikkällor under året har varit bl.a. uppsala.se och facebook. com 87 % av besökarna på webbplatsen surfar in på webben från Sverige, närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet De största grupperna av utländska besökare kommer från USA, Storbritannien, Finland och Tyskland 3 Avvisningsfrekvens är antalet besökare som kommer in på en webbplats, tittar på en sida, för att sedan lämna 12

13 Booking.com Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2013 var totalt 27 anläggningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet, i stort sett samtliga hotell och vandrarhem i Uppsalaområdet. Under 2013 har 663 bokningar genomförts via Booking.com på destinationuppsala.se, en minskning med 25 % i jämförelse med Kommunikation Under 2013 utökade bolaget den kommunikatörstjänst som tillsattes under 2012 från halvtid till heltid. Sociala medier Av de olika sociala medierna arbetar bolaget främst med Facebook och har sex sidor som löpande uppdateras. Dessa är Destination Uppsala, Linnés Uppsala, Kulturstaden Uppsala, Student Uppsala, KulturNatten i Uppsala och Varaifred. Vid årsskiftet 2013/2014 hade bolagets Facebooksidor totalt följare, varav den officiella Facebooksidan Destination Uppsala hade följare. Nyhetsbrev Under våren 2013 gjordes layouten för bolagets nyhetsbrev om och har numera en modern och responsiv design i enlighet med bolagets nya webbplats. Under året har bolaget producerat fyra nyhetsbrev med aktuell information om både den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Samtliga nyhetsbrev skickades ut via e-post till omkring mottagare och publicerades även på webbplatsen. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Från de flesta nyhetsbrev har nyheter har spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen. 13

14 Uppdrag Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun År 2013 är det tredje året då Uppsala kommun på uppdrag överlämnat ansvaret till bolaget att sätta strategier, planera, genomföra och följa upp kommunens varumärkesarbete. Bolaget ansvarar för större samverkansprojekt, evenemang och avtal för besök, boende och företag. Marknadsundersökningen Uppsalaenkäten, som genomförs varje höst, visar att Uppsalaborna fortsätter att uppmärksamma och uppskatta det arbete som genomförs. Varumärke Uppsala på uppdrag från Uppsala kommun Uppdraget syftar till att skapa fler besökare, boenden och företag till Uppsala kommun. Även under 2013 har strategiska samverkansprojekt varit drivande under varumärkesarbetet. Projekten i varumärkesuppdraget arbetar i linje med varumärkesmålen. Tävlingsstaden Startades 2006 Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom idrott som genomförs i Uppsala under året. Tävlingarna håller SM, EM, VM eller internationell tävlingsstatus på senior nivå 15 tävlingar har ingått i projektet under 2013 Uppsala har genom Tävlingsstaden fått god uppmärksamhet, kännedom och klättrat i flera idrottsrelaterade rankingar Ett samverkansprojekt mellan bolaget och Fyrishov AB Samfinansiering mellan bolaget och Fyrishov AB Kulturstaden Startades 2009 Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom kultur som genomförs i Uppsala under året Projektet har bidragit till att driva fram nya evenemang och samtidigt förstärka befintliga Visar bredden av Uppsalas kulturutbud Ett samverkansprojekt mellan bolaget och de 15 arrangörerna av evenemangen Samfinansiering mellan bolaget och de 15 arrangörerna Näringsliv och företagande Samverkan och stöttning i mässor och seminarier kopplade till det lokala näringslivet Arbetet för att skapa hög kännedom inom näringsliv och företagande har genomsyrat årets arbete En lyckad digital marknadsföringskampanj genomfördes 14

15 15

16 Linnés Uppsala Startades 2007 i samband med Linnés 300-årsfirande Stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna Har stöttat vetenskapsfestivalen SciFest, arrangerat Linnés födelsedagsfirande/fotoutställning och Trädgårdsnatt Samverkansprojekt mellan bolaget, Uppsala universitet, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet Samfinansiering mellan bolaget, Uppsala universitet, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet Övriga uppdrag från Uppsala kommun Kulturnatten Initiera, koordinera, leda och marknadsföra Sveriges största kulturnatt Kulturnatten 2013 genomfördes andra lördagen i september Årets kulturnatt var den 25:e i ordningen. Det var drygt 720 programpunkter och sammanlagt 234 arrangörer bjöd upp till kulturnatt på 164 platser 25-årsjubileumet uppmärksammades bland annat genom en extra satsning på invigningen Evenemanget var framgångsrikt på flera plan, framförallt syntes resultatet av flera års arbete med att göra evenemanget tryggt och lugnt. Polisen rapporterade att det var lika lugnt som en vardagskväll Samfinansiering mellan Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv Uppsala Kulturklassiker Uppsala Kulturklassiker är inspirerad av En svensk klassiker, som innebär att genomföra fyra förutbestämda svenska långlopp under en period av 12 månader En genomförd Kulturklassiker innebär att deltagaren har besökt fyra av en rad förutbestämda kulturevenemang och samlat stämplar i ett speciellt stämpelkort, under tidsperioden Efter genomförandet tilldelas deltagaren ett diplom gjort av konstnären Stina Wollter, en specialdesignad Uppsala Kulturklassiker-pin samt chans att vinna priser Elitidrott Uppsala I juni 2013 togs beslut att projektet skulle fortleva under namnet Elitidrott Uppsala Målet är att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva elitidrott i samarbete mellan elitklubbar, näringsliv och Uppsala kommun Samarbetet innebär att skapa goda förutsättningar för elitidrotten inom Uppsala kommun genom att stödja, utveckla och utbilda i samverkan Ett samverkansprojekt mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Fyrishov AB, Uppsala Arena, Upplands Idrottsförbund och UNT Samfinansiering mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och UNT Under året har ett nytt bildmaterial för marknadsföring tagits fram 16

17 Världsklass Uppsala Ett nätverk för företag och organisationer som vill göra skillnad för Uppsala inom kultur, idrott och vetenskap Ökad kännedom och synlighet för Världsklass Uppsala har skett lokalt och nationellt Arbetat mot plattformen det som är bra för Uppsala är bra för Världsklass Arbetat med konferensen Uppsala Health Summit under året, genomförandet sker medlemsföretag ingick i Världsklass under 2013: Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Destination Uppsala, GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Q-Med, SH bygg, SLU, Temagruppen, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan, Vattenfall, Zellout och Fresenius Kabi Samfinansiering mellan ovanstående partners Har under 2013 stöttat 19 olika evenemang och konferenser till ett värde av kr Välkomstceremoni för nya svenska medborgare Den 6 juni 2013 hölls en välkomstceremoni för nya medborgare på Uppsala slott Inför firandet skickades 799 inbjudningar ut. Totalt 110 nya medborgare tackade ja till inbjudan och tillsammans med sina familjer utgjorde de 240 gäster Nationaldagsfirande Huvudakt under årets firande var Pobre Diablo I Parksnäckan deltog omkring personer Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster Kulturfrukost Under året arrangerades två kulturfrukostar På varje inbjudningslista fanns ca 280 personer som är engagerade i eller arbetar med kultur i kommunen. Totalt 77 personer deltog Frukostarna hölls på Gottsunda Dans & Teater och Fredens hus Fredsåret 2014 Från och med oktober 2013 projektleder bolaget arbetet med program och kommunikation för Fredsåret 2014, detta arbete fortsätter under hela 2014 VD sitter i styrgruppen Student Uppsala. Alltid Steget före Är ett initiativ av Uppsala kommun i samarbete med Uppsala universitet, SLU, näringslivet samt kultur- och idrottsföreningar i Uppsala Arrangerades i Svandammshallarna lördagen den 31 augusti med mässutställning, middag och konsert med Movits! Evenemanget besöktes av studenter 17

18 18

19 VisitUppland Bolaget har under 2013 fortsatt med uppdraget att utveckla och koordinera länsturismen under namnet VisitUppland. Uppdraget har upphandlats av Regionförbundet och det tvååriga avtalet gick under 2013 in på sitt andra och sista år. Verksamheten har bedrivits som en satellitavdelning i bolaget med egen identitet och grafisk profil. Inom uppdraget har finansiering av två heltidstjänster ingått. Den operativa verksamheten har projektifieras, vilket innebär att VisitUppland har ansökt om finansiering till vissa av sina projekt genom EU-program och offentlig medfinansiering. Andra projekt har finansierats genom länets kommuner, regionala organisationer eller privata aktörer. Styrgruppen för VisitUppland har bestått av Regionförbundet Uppsala län, länets åtta kommuner, Landstinget (Kultur i länet) och Turismakademin. Ny regional strategi för besöksnäringen VisitUppland har medverkat i framtagandet av en ny strategi för en hållbar besöksnäring, som ska bidra till att Uppsala blir en av Europas mest attraktiva kunskapsregioner. Målet är att få fler besökare som stannar längre i länet. Det ska fördubbla besöksnäringens omsättning på tio år och skapa nya arbetstillfällen. Arbetet med strategin har dels omfattat medverkan i framtagandet av innehållet och dels ett förankringsarbete i form av arbetsgrupper och arrangerandet av ett antal remisskonferenser. Avslutningsvis har remissvaren sammanställts. Projekt Under 2013 har VisitUppland slutfört två ansökningar till Jordbruksverket/ Landsbygdsprogrammet, för projekten Trädgårdar och parker i Uppland och Bo & Äta i Uppland. I övrigt har projektarbetet under året fokuserat på de två tidigare igångsatta projekten Konferens Uppland och Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema. Trädgårdar och parker i Uppland Ett antal aktiviteter inom trädgårdsprojektet har genomförts under 2013 En broschyr som presenterar de åtta medverkande trädgårdarna samt ett antal entreprenörer och handelsträdgårdar i länet har producerats Projektet medverkade bl.a. på Kistamässan Rum & Trädgård, Trädgårdsnatt i Stadsträdgården och Matfestivalen i Botaniska trädgården tillsammans med Konferens Uppland Konferens Uppland Projektet har tillkommit för att skapa affärs- och utvecklingsmöjligheter för medlemmar från anläggningar för konferenser, möten, mat och boende i hela Uppland. 19

20 Flera marknadsaktiviteter har genomförts under året Produktion av en konferenskarta där samtliga medlemsanläggningar presenterades samt publicering av samtliga på den nya webbplatsen (sv/en) Samarbete mellan Konferens Uppland och Bondens mat i Uppland, som bl.a. resulterade i ett initiativ till att arrangera matresor Den 10 juni genomfördes vårens kundaktivitet på Noors slott. Höstens aktivitet förlades till Wennergren Center Medverkan under Matfestivalen i Botaniska trädgården 31/8 1/9, med besökare Medverkan under endagsmässan Travel World på Stockholm Waterfront den 9 oktober Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema För att öka attraktionskraften och tillgängligheten till medverkande besöksmål har en mobilanpassad webbplats skapats, en digital reseguide med filmer som ger ett personligt möte med vikingar på platsen. 25 guider har genomgått en vikingaguideutbildning och det är fortfarande (2014) möjligt att boka en arkeolog-på-plats. Under 2013 har etablerandet av samverkan med kommuner i Stockholms län som har vikingarelaterade besöksmål, accentuerats och fortgår under namnet Home of Vikings. Samverkan är inriktad på erfarenhetsutbyte och gemensam marknadsföring och utbildning av entreprenörer. För att kompetensutveckla projektets 90 entreprenörer har sju seminarier och två studieresor arrangerats under året, med inriktning mot att ge kunskap om prioriterade marknader och det vikingatida Uppland. Idag finns 42 kvalitetssäkrade entreprenörsprodukter presenterade på projektets webbplats och fler är på väg in. Projektets upplevelser finns presenterade i en broschyr (sv/en), webbplats och länkar finns på samverkande parters hemsidor. Kontakter har knutits med incomingbyråer, researrangörer och transportörer. Nätverk och samverkansformer Under året uppdaterades kartläggningen av de nätverk och samverkansformer som finns mellan kommuner, destinationer och företag i länet. En bokningsoch tillgänglighetsinventering av bokningsbyråer, guideförmedlingar, incomingbyråer m.m. sammanställdes under hösten. VisitUppland har tillsammans med Turismakademin planerat och genomfört evenemanget Länsturismdagen med 100 deltagare. Dagen innehöll grupparbete kring en ny regional besöksnäringsstrategi, föredrag om människor och service samt utdelning av Turismapplåden. Under året togs beslutet om ett större nationellt besöksnäringsmöte i Uppland, i anslutning till Länsturismdagen i april Planeringen av arrangemanget har påbörjats. 20

21 Omvärldsbevakning och destinationsmarknadsföring VisitUppland har arbetat för att öka kunskapen kring turismutvecklingen i länet och dess förutsättningar. I verksamheten har det ingått att ge stöd till profilområden och kommuner inom affärs- och produktutvecklingsfrågor. VisitUppland har erbjudit kommuner och profilområden att medverka i gemensamma marknadsföringskanaler. Under våren 2013 slutfördes produktionen av en ny Upplandsbroschyr, Upplandskarta och en ny webbplats, Broschyren och kartan har distribuerats i länet och till turistbyråer i Sverige. 21

22 Turistinformation På Kungsgatan 59 ligger Uppsala Turistbyrå med turistinformation, försäljning av souvenirer och bokning av logi. Den besöks av såväl Uppsalabor som svenska och utländska turister, studenter, forskare och hemvändare, som efterfrågar information om Uppsala och länet, närliggande besöksmål i andra län och större städer i Sverige. Under 2013 hade turistbyrån besökare. Under 2013 genomförde turistbyrån en målgruppsundersökning för att definiera verksamhetens målgrupper året runt. Resultatet visade att de flesta besökarna bor i och runt Uppsala (21 %), i Sverige (17 %) och Tyskland (13 %). Resterande kommer från övriga Europa och världen. För att bibehålla en hög servicegrad mot de svenska besökarna har turistbyrån utökat souvenirsortimentet, något som under året har visat sig vara mycket uppskattat och har gett bättre försäljning per besökare. För att öka möjligheten att nå ut till de definierade målgrupperna för privatturism (s.11) har även digitala skärmar installerats i lokalerna under året. På dessa har lokala näringsidkare möjligheten att nå ut med sina budskap till turistbyråns målgrupper. Turistinformatörerna utgör en kompetent arbetsstyrka med bred erfarenhet och goda språkkunskaper. Utöver ordinarie verksamhet har de under 2013 deltagit och bemannat mässor och evenemang som Isfestivalen, Linnéfirandet, Kulturnatten, Medicinveckorna, Trädgårdsnatt och Student Uppsala. Det är ett roligt och omväxlande arbete som är uppskattat av både arrangörer och besökare. Under året har personalen även deltagit i olika utbildningar för att bevara och höja sin kompetens med nya kunskaper och färdigheter, bl.a. en säljutbildning genom Upsala Handelsförening. Personalen deltar regelbundet i utbildningar som sker via Turismakademin. En av kursdagarna 2013 syftade till att ge en ökad kunskap om Uppsala län och innehöll även en föreläsning i värdskap. Turistbyrån har i egen regi genomfört två träffar för frontpersonal från hotell och besöksmål i Uppsala för att visa på läge och utbud. 22

23 Affärsstöd Ekonomi Under året bytte bolaget ekonomiansvarig p.g.a. pensionsavgång. Detta har medfört en hel del effektiviseringar och förändringar. De externa konsultlösningar som tidigare användes avslutades under hösten och all ekonomihantering, med undantag från löner, sköter bolaget numera i egen regi. Detta har inneburit en mer övergripande ekonomifunktion med fokus på såväl förbättrad uppföljning som långsiktighet och mål. Nya processer har implementerats och ekonomin har fått större utrymme inom alla delar av verksamheten. Statistik och analys Bolaget sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik för kommersiella boendeanläggningar samt antalet besökare på enskilda anläggningar och evenemang. På webbplatsen publiceras aktuella rapporter och bolagets egna sammanställningar gällande utvecklingen av besök samt gästnätter i kommunen och länet. Under 2013 har bolaget månadsvis överlämnat rapporter på utvecklingen av hotellgästnätter i Uppsala kommun till kommunstyrelsen. Underlag och sammanställningar på den turistekonomiska utvecklingen lokalt och regionalt har även lämnats ut på förfrågan från näringslivet, Uppsala kommun och press. Bolaget har haft återkommande kontakt med Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), VisitSweden, European Cities Marketing (ECM) och andra turistorganisationer. Diskussioner kring den turistekonomiska utvecklingen och frågor om metodutveckling förs kontinuerligt med dessa parter. Under 2013 har bolaget drivit en process för att starta ett samarbete kring turismstatistik mellan länsturismorganisationerna i Mellansverige. Projektet startar 2014 och leds av bolaget. 23

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Med sina två universitet, sjukhus och Svenska kyrkan har Uppsala en lång tradition av värdskap för kongresser och konferenser. Värdskapet, stadens

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer