Årsredovisning Destination Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Destination Uppsala"

Transkript

1 2013 Årsredovisning Destination Uppsala

2

3 Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation Uppdrag sidan 14 Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun Visit Uppland sidan 19 Turistinformation sidan 22 Affärsstöd sidan 23 Övrigt sidan 24 Finansiell information 2013 sidan 27 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Niklas Lundengård Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig 3

4 Inledning Under 2000-talet har utvecklingen av den svenska besöksnäringen växt sig stark. Under 2012 omsatte den drygt 275 mdkr och hade årssysselsatta. Utvecklingen gäller inte minst den utländska turismen till Sverige. Under perioden ökade exportvärdet av den utländska turismen med över 160 % och motsvarade år 2012 totalt 106,5 mdkr. Det är 85 % mer än järn- och stålexporten och nästan tre gånger så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten. Besöksnäringen i Uppsala kommun omsatte under 2012 drygt 1,7 mdkr och hade årssysselsatta. Det motsvarar en ökning av omsättningen med 8 %. Besöksnäringen utgör idag en av Sveriges basnäringar och optimismen för en fortsatt stark tillväxt är stor var ett framgångsrikt år för Destination Uppsala (bolaget), vi vann priser som Årets turistsajt, Traveller s Choice och Most Sustainable Destination. Av alla insatser under 2013 kan några särskilt nämnas Med ambitionen att göra Sveriges bästa destinationswebb, lanserades en ny officiell destinationswebb för Uppsala den 13:e mars Sveriges största kulturnatt fyllde 25 år och satte rekord i antal programpunkter och besökare Convention Bureau hade sitt mest framgångrika år hittills, med fler bearbetade och värvade möten och med fler internationella och nationella organisations- och föreningsmöten än tidigare Efter två år lämnades projektet VisitUppland över till Regionförbundet som kommer att permanenta verksamheten i sin regi Bolaget fick flera nya prestigefyllda uppdrag, t.ex. att ta fram en ny destinationsstrategi och projektleda Fredsåret 2014 Ett varmt tack till alla medarbetare för gott samarbete under året. Tack alla kunder, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och framgångar. Uppsala, mars 2013 Tiina Mykkänen, VD 4

5 Ägande och styrning Bolagets styrelse 2013 Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Fredrik Ahlstedt, ordförande Pernilla Björk Göran Brocknäs (fr.o.m ) Marlene Burwick Johan Graffman (t.o.m ) Birgitta Holmlund (t.o.m ) Kenneth Holmstedt (t.o.m ) Ulf Jakobsson Matti von Magius Kjell-Arne Nilsson Christer Svensson Joachim Danielsson (fr.o.m ) Uppsala kommun Uppsala universitet Handelskammaren i Uppsala län Uppsala kommun Graffman AB Krusenbergs Herrgård Uppsala kommun Hotell Scandic Upsala Handelsförening Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Nordea Uppsala kommun Suppleanter Catharina Blom (t.o.m ) Ebba Busch Liisa Eriksson Hundertmark Cecilia Forss (fr.o.m ) Maria Gardfjell Staffan Littmarck Michael Prising Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Fyrishov AB Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Uppsala Arena Feskarn i Uppsala AB Adjungerad Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala Sekreterare Gunilla Kaplan (t.o.m ) Karin Modéen (fr.o.m ) Destination Uppsala Destination Uppsala 5

6 Destination Uppsala AB Bolaget har som huvuduppgift att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Det är en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Verksamheten i sin helhet är uppdelad under fem rubriker; Marknad & Försäljning, Möten & Evenemang, Uppdrag, Turistbyrå och Affärsstöd.

7

8 Möten & Evenemang Uppsala Convention Bureau Partnerskapet Uppsala Convention Bureau (UCB) drivs av bolaget tillsammans med den lokala näringen. Målet är att utveckla och öka kunskapen om Uppsala som mötes- och evenemangsstad samt att generera fler och större möten och idrottsarrangemang till Uppsala. En Convention Bureau är en icke vinstdrivande enhet som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet innebär att stötta personer i Uppsala som är verksamma inom organisationer, förbund, föreningar och företag för att få dem att vilja, våga, ansöka om och bjuda in till möten på den egna destinationen. UCB hjälper kostnadsfritt till med processen fram till det att beslutet om destination är taget. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Varje näringslivspartner i UCB betalar en årsavgift och bolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning. Most Sustainable Destination Uppsala fick under 2013 utmärkelsen Most Sustainable Destination. 20 destinationer från de fem nordiska länderna deltog i jämförelsestudien. Studien gjordes för första gången 2012, då hamnade Uppsala på en andra plats. Därefter har arbetet fortlöpt på hemmaplan. Under året har fokus legat på utökad kommunikation och stöd till kunder om vad de som mötesarrangörer kan göra för att arrangera ett så hållbart möte som möjligt. Dessa insatser samt engagemanget från aktörer inom den lokala mötesindustrin har återigen gett ett gott resultat klättrade Uppsala till en delad förstaplats, tillsammans med Göteborg. Utmärkelsen delades ut under ICCA Scandinavian Chapter Meeting i Aarhus i mars UCB värd för SNCVBs årsmöte 2013 Under två dagar träffades tjänstemän från Sveriges 22 Convention Bureauer för årsmöte i Uppsala. Dagarna bjöd på värdefullt kunskapsutbyte, externa föreläsare och workshops kring ekonomisk hållbarhet och långsiktiga strategier. I och med värdskapet för årsmötet så lämnade Anna Lindström, UCB över ordförandeskapet till Jönköping. SNCVB är ett starkt nationellt samarbete mellan landets Convention Bureauer. Nätverket verkar i två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Stort intresse för Riksidrottsförbundets workshop i Uppsala I början av 2013 utökades verksamhetens uppdrag från möten till att även gälla idrottsevenemang. I och med det så valde UCB att aktivt bjuda in till en nationell workshop om idrottsevenemang tillsammans med Riksidrottsförbundet, Centrum för idrottsevenemang och SISU Idrottsutbildarna. Ett trettiotal av Sveriges specialidrottsförbund samt lika många destinationer deltog för att utöka dialogen om fler och mer hållbara idrottsarrangemang i Sverige. Det blev två mycket lyckade dagar där Uppsala visades upp för förbundens framtida möten och evenemang, nationella såväl som internationella. Som ett direkt resultat av aktiviteten kunde Uppsala säkra hem tre år av Svenska Cupen i Triathlon. 8

9 Uppsala ordförande för ICCA Scandinavian Chapter Under hösten 2013 blev det klart att Anna Lindström, ansvarig för UCB, representerar Sverige inom den internationella branschorganisationen International Congress and Convention Association (ICCA). Ordförandeposten kommer att ge en bra insyn i den internationella organisationen och ger Uppsala bra synlighet på den internationella arenan. ICCA fungerar som en kvalitetssäkrare och kompetensutvecklare inom den internationella mötesindustrin. Organisationen har 900 medlemmar i 86 länder. I det regionala kapitlet Skandinavien/Norden finns ett rullande schema där varje land utser en ordförande vart femte år. Framgångsrik värvning under 2013 Den preliminära statistiken för 2013 visar att drygt 180 organisations- och föreningsmöten, med minst en natts övernattning, ägde rum i Uppsala under 2013 (150 möten, 2012). Därtill adderas företagskonferenser och events. Detta påvisar att Uppsala har haft ytterligare ett starkt år som mötesstad och innebär en fortsatt tredje plats i den nationella rankingen. Vidare visar statistiken en ökad andel internationella möten till Uppsala under av de internationella kongresserna har hittills klarat en granskning av ICCA och detta bör medföra att Uppsala tar ett rejält kliv upp i den internationella rankingrapporten. Under året har verksamheten arbetat aktivt för att få hem 417 potentiella möten för åren Införsäljning och värvning har genererat 16 positiva kongressbesked samt tre idrottsevenemang till staden. Arrangemangen beräknas generera drygt gästnätter, delegatdygn som beräknas generera närmare 27 miljoner kronor till Uppsala under de kommande åren. I verksamheten UCB ingår även att besvara inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten, under 2013 processades 89 sådana mötesförfrågningar. Ett urval av evenemang i Uppsala under 2013 De evenemang som har haft störst genomslag bland Uppsalabor, besökare och i media under året 2013 har varit följande: Rally SM, final Internationella Gitarrfestivalen, 10-årsjubileum Martin Söderström Invitational, ny cykeltävling Storvretacupen Def Lepard, konsert på Vaksala Torg Brian Ferry, Patti Smith och Ulf Lundell, konserter i Botaniska trädgården Valborgsfirandet Kulturnatten, 25-årsjubileum 9

10 10

11 Marknad & Försäljning Under hösten fick bolaget två viktiga uppdrag; att ta fram en ny destinationsstrategi med bred förankring i näringen och övriga intressenter samt att ta fram en ny evenemangs- och mötesstrategi. Arbetet med båda strategierna förväntas vara klart under Q Privatturism Arbetet under 2013 har bland annat fokuserat på att skapa nya idéer och samla olika aktörer med intresse av besöksnäringen kring gemensamma teman och erbjudanden. I samband med det arbetet lanserades en idébank där idéer genereras, förädlas och ges möjlighet att utvecklas till lönsamma samarbeten. Synlighet på utvalda marknader och till prioriterade målgrupper har främst skett genom digital och tryckt annonsering. Prioriterade målgrupper: WHOPs, DINKs, 2 med högre kulturintresse än genomsnittet Marknader: Sverige, två timmars resa till Uppsala Tyskland WHOPs USA WHOPs Storbritannien DINKs Ett urval av marknadsaktiviteter som genomförts under året: En tema-ö för Uppsala på Stockholms turistbyrå, Stockholm Tourist Center En digital turistguide, webbsida och applikation, på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com Annonsering i SJ:s magasin Kupé under sommaren Pressmeddelanden och artikelunderlag Journalistbesök Workshops med representanter från offentlig sektor, näringsliv och föreningar/organisationer har skapat god förankring för en ny destinationsstrategi 1 Wealthy healthy older people. För mer information besök visitsweden.se 2 Double income, no kids. För mer information besök visitsweden.se 11

12 Webb Webbplatsen destinationuppsala.se är en av bolagets viktigaste kommunikationskanaler. Den fungerar också som turistinformationens främsta arbetsredskap. På webbplatsen hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. Här finns också information om turiststatistik och pressmaterial samt en bildbank. Besökaren har möjlighet att genom webbplatsen boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What s on Uppsala, UppsalaTidningen samt evenemangsguiden 30 dagar. Under 2012 påbörjades arbetet med en ny webbplats, denna lanserades den 13 mars Den nya webbplatsen är responsiv, vilket innebär att innehållet anpassar sig efter den skärm som besökaren använder. Webbplatsen fungerar därför lika bra i desktop, surfplatta som mobiltelefon. Två användartester påbörjades under året, resultatet av den första levererades i november och resultatet av den andra levereras i januari Av den första undersökningen kunde det konstateras att det finns ett övergripande intryck att webbplatsen är lättnavigerad och funktionell. Det finns dock några möjliga flaskhalsar som bör åtgärdas för att användarvänligheten ska bli så bra som möjlig. Resultaten av de båda användartesterna ligger till grund för kommande utveckling av webbplatsen. Webbstatistik Följande statistik är baserad på siffor efter att den nya webben lanserades i mars 2013: Antalet unika besökare har ökat med 34 %. I snitt har webbplatsen unika besökare per månad Avvisningsfrekvensen har minskat från 44 % till 1 % 3 Mobilanvändarna har ökat med 59 %. De allra flesta surfar in på webbplatsen när de befinner sig i Uppsala 60 % av besökarna har hittat till webbplatsen via en sökmotor 23 % av besökarna har skrivit in webbadressen direkt i adressfältet eller har haft adressen sparad i webbläsarens favoriter Övriga större trafikkällor under året har varit bl.a. uppsala.se och facebook. com 87 % av besökarna på webbplatsen surfar in på webben från Sverige, närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet De största grupperna av utländska besökare kommer från USA, Storbritannien, Finland och Tyskland 3 Avvisningsfrekvens är antalet besökare som kommer in på en webbplats, tittar på en sida, för att sedan lämna 12

13 Booking.com Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2013 var totalt 27 anläggningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet, i stort sett samtliga hotell och vandrarhem i Uppsalaområdet. Under 2013 har 663 bokningar genomförts via Booking.com på destinationuppsala.se, en minskning med 25 % i jämförelse med Kommunikation Under 2013 utökade bolaget den kommunikatörstjänst som tillsattes under 2012 från halvtid till heltid. Sociala medier Av de olika sociala medierna arbetar bolaget främst med Facebook och har sex sidor som löpande uppdateras. Dessa är Destination Uppsala, Linnés Uppsala, Kulturstaden Uppsala, Student Uppsala, KulturNatten i Uppsala och Varaifred. Vid årsskiftet 2013/2014 hade bolagets Facebooksidor totalt följare, varav den officiella Facebooksidan Destination Uppsala hade följare. Nyhetsbrev Under våren 2013 gjordes layouten för bolagets nyhetsbrev om och har numera en modern och responsiv design i enlighet med bolagets nya webbplats. Under året har bolaget producerat fyra nyhetsbrev med aktuell information om både den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Samtliga nyhetsbrev skickades ut via e-post till omkring mottagare och publicerades även på webbplatsen. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Från de flesta nyhetsbrev har nyheter har spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen. 13

14 Uppdrag Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun År 2013 är det tredje året då Uppsala kommun på uppdrag överlämnat ansvaret till bolaget att sätta strategier, planera, genomföra och följa upp kommunens varumärkesarbete. Bolaget ansvarar för större samverkansprojekt, evenemang och avtal för besök, boende och företag. Marknadsundersökningen Uppsalaenkäten, som genomförs varje höst, visar att Uppsalaborna fortsätter att uppmärksamma och uppskatta det arbete som genomförs. Varumärke Uppsala på uppdrag från Uppsala kommun Uppdraget syftar till att skapa fler besökare, boenden och företag till Uppsala kommun. Även under 2013 har strategiska samverkansprojekt varit drivande under varumärkesarbetet. Projekten i varumärkesuppdraget arbetar i linje med varumärkesmålen. Tävlingsstaden Startades 2006 Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom idrott som genomförs i Uppsala under året. Tävlingarna håller SM, EM, VM eller internationell tävlingsstatus på senior nivå 15 tävlingar har ingått i projektet under 2013 Uppsala har genom Tävlingsstaden fått god uppmärksamhet, kännedom och klättrat i flera idrottsrelaterade rankingar Ett samverkansprojekt mellan bolaget och Fyrishov AB Samfinansiering mellan bolaget och Fyrishov AB Kulturstaden Startades 2009 Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom kultur som genomförs i Uppsala under året Projektet har bidragit till att driva fram nya evenemang och samtidigt förstärka befintliga Visar bredden av Uppsalas kulturutbud Ett samverkansprojekt mellan bolaget och de 15 arrangörerna av evenemangen Samfinansiering mellan bolaget och de 15 arrangörerna Näringsliv och företagande Samverkan och stöttning i mässor och seminarier kopplade till det lokala näringslivet Arbetet för att skapa hög kännedom inom näringsliv och företagande har genomsyrat årets arbete En lyckad digital marknadsföringskampanj genomfördes 14

15 15

16 Linnés Uppsala Startades 2007 i samband med Linnés 300-årsfirande Stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna Har stöttat vetenskapsfestivalen SciFest, arrangerat Linnés födelsedagsfirande/fotoutställning och Trädgårdsnatt Samverkansprojekt mellan bolaget, Uppsala universitet, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet Samfinansiering mellan bolaget, Uppsala universitet, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet Övriga uppdrag från Uppsala kommun Kulturnatten Initiera, koordinera, leda och marknadsföra Sveriges största kulturnatt Kulturnatten 2013 genomfördes andra lördagen i september Årets kulturnatt var den 25:e i ordningen. Det var drygt 720 programpunkter och sammanlagt 234 arrangörer bjöd upp till kulturnatt på 164 platser 25-årsjubileumet uppmärksammades bland annat genom en extra satsning på invigningen Evenemanget var framgångsrikt på flera plan, framförallt syntes resultatet av flera års arbete med att göra evenemanget tryggt och lugnt. Polisen rapporterade att det var lika lugnt som en vardagskväll Samfinansiering mellan Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv Uppsala Kulturklassiker Uppsala Kulturklassiker är inspirerad av En svensk klassiker, som innebär att genomföra fyra förutbestämda svenska långlopp under en period av 12 månader En genomförd Kulturklassiker innebär att deltagaren har besökt fyra av en rad förutbestämda kulturevenemang och samlat stämplar i ett speciellt stämpelkort, under tidsperioden Efter genomförandet tilldelas deltagaren ett diplom gjort av konstnären Stina Wollter, en specialdesignad Uppsala Kulturklassiker-pin samt chans att vinna priser Elitidrott Uppsala I juni 2013 togs beslut att projektet skulle fortleva under namnet Elitidrott Uppsala Målet är att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva elitidrott i samarbete mellan elitklubbar, näringsliv och Uppsala kommun Samarbetet innebär att skapa goda förutsättningar för elitidrotten inom Uppsala kommun genom att stödja, utveckla och utbilda i samverkan Ett samverkansprojekt mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Fyrishov AB, Uppsala Arena, Upplands Idrottsförbund och UNT Samfinansiering mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och UNT Under året har ett nytt bildmaterial för marknadsföring tagits fram 16

17 Världsklass Uppsala Ett nätverk för företag och organisationer som vill göra skillnad för Uppsala inom kultur, idrott och vetenskap Ökad kännedom och synlighet för Världsklass Uppsala har skett lokalt och nationellt Arbetat mot plattformen det som är bra för Uppsala är bra för Världsklass Arbetat med konferensen Uppsala Health Summit under året, genomförandet sker medlemsföretag ingick i Världsklass under 2013: Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Destination Uppsala, GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Q-Med, SH bygg, SLU, Temagruppen, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan, Vattenfall, Zellout och Fresenius Kabi Samfinansiering mellan ovanstående partners Har under 2013 stöttat 19 olika evenemang och konferenser till ett värde av kr Välkomstceremoni för nya svenska medborgare Den 6 juni 2013 hölls en välkomstceremoni för nya medborgare på Uppsala slott Inför firandet skickades 799 inbjudningar ut. Totalt 110 nya medborgare tackade ja till inbjudan och tillsammans med sina familjer utgjorde de 240 gäster Nationaldagsfirande Huvudakt under årets firande var Pobre Diablo I Parksnäckan deltog omkring personer Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster Kulturfrukost Under året arrangerades två kulturfrukostar På varje inbjudningslista fanns ca 280 personer som är engagerade i eller arbetar med kultur i kommunen. Totalt 77 personer deltog Frukostarna hölls på Gottsunda Dans & Teater och Fredens hus Fredsåret 2014 Från och med oktober 2013 projektleder bolaget arbetet med program och kommunikation för Fredsåret 2014, detta arbete fortsätter under hela 2014 VD sitter i styrgruppen Student Uppsala. Alltid Steget före Är ett initiativ av Uppsala kommun i samarbete med Uppsala universitet, SLU, näringslivet samt kultur- och idrottsföreningar i Uppsala Arrangerades i Svandammshallarna lördagen den 31 augusti med mässutställning, middag och konsert med Movits! Evenemanget besöktes av studenter 17

18 18

19 VisitUppland Bolaget har under 2013 fortsatt med uppdraget att utveckla och koordinera länsturismen under namnet VisitUppland. Uppdraget har upphandlats av Regionförbundet och det tvååriga avtalet gick under 2013 in på sitt andra och sista år. Verksamheten har bedrivits som en satellitavdelning i bolaget med egen identitet och grafisk profil. Inom uppdraget har finansiering av två heltidstjänster ingått. Den operativa verksamheten har projektifieras, vilket innebär att VisitUppland har ansökt om finansiering till vissa av sina projekt genom EU-program och offentlig medfinansiering. Andra projekt har finansierats genom länets kommuner, regionala organisationer eller privata aktörer. Styrgruppen för VisitUppland har bestått av Regionförbundet Uppsala län, länets åtta kommuner, Landstinget (Kultur i länet) och Turismakademin. Ny regional strategi för besöksnäringen VisitUppland har medverkat i framtagandet av en ny strategi för en hållbar besöksnäring, som ska bidra till att Uppsala blir en av Europas mest attraktiva kunskapsregioner. Målet är att få fler besökare som stannar längre i länet. Det ska fördubbla besöksnäringens omsättning på tio år och skapa nya arbetstillfällen. Arbetet med strategin har dels omfattat medverkan i framtagandet av innehållet och dels ett förankringsarbete i form av arbetsgrupper och arrangerandet av ett antal remisskonferenser. Avslutningsvis har remissvaren sammanställts. Projekt Under 2013 har VisitUppland slutfört två ansökningar till Jordbruksverket/ Landsbygdsprogrammet, för projekten Trädgårdar och parker i Uppland och Bo & Äta i Uppland. I övrigt har projektarbetet under året fokuserat på de två tidigare igångsatta projekten Konferens Uppland och Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema. Trädgårdar och parker i Uppland Ett antal aktiviteter inom trädgårdsprojektet har genomförts under 2013 En broschyr som presenterar de åtta medverkande trädgårdarna samt ett antal entreprenörer och handelsträdgårdar i länet har producerats Projektet medverkade bl.a. på Kistamässan Rum & Trädgård, Trädgårdsnatt i Stadsträdgården och Matfestivalen i Botaniska trädgården tillsammans med Konferens Uppland Konferens Uppland Projektet har tillkommit för att skapa affärs- och utvecklingsmöjligheter för medlemmar från anläggningar för konferenser, möten, mat och boende i hela Uppland. 19

20 Flera marknadsaktiviteter har genomförts under året Produktion av en konferenskarta där samtliga medlemsanläggningar presenterades samt publicering av samtliga på den nya webbplatsen (sv/en) Samarbete mellan Konferens Uppland och Bondens mat i Uppland, som bl.a. resulterade i ett initiativ till att arrangera matresor Den 10 juni genomfördes vårens kundaktivitet på Noors slott. Höstens aktivitet förlades till Wennergren Center Medverkan under Matfestivalen i Botaniska trädgården 31/8 1/9, med besökare Medverkan under endagsmässan Travel World på Stockholm Waterfront den 9 oktober Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema För att öka attraktionskraften och tillgängligheten till medverkande besöksmål har en mobilanpassad webbplats skapats, en digital reseguide med filmer som ger ett personligt möte med vikingar på platsen. 25 guider har genomgått en vikingaguideutbildning och det är fortfarande (2014) möjligt att boka en arkeolog-på-plats. Under 2013 har etablerandet av samverkan med kommuner i Stockholms län som har vikingarelaterade besöksmål, accentuerats och fortgår under namnet Home of Vikings. Samverkan är inriktad på erfarenhetsutbyte och gemensam marknadsföring och utbildning av entreprenörer. För att kompetensutveckla projektets 90 entreprenörer har sju seminarier och två studieresor arrangerats under året, med inriktning mot att ge kunskap om prioriterade marknader och det vikingatida Uppland. Idag finns 42 kvalitetssäkrade entreprenörsprodukter presenterade på projektets webbplats och fler är på väg in. Projektets upplevelser finns presenterade i en broschyr (sv/en), webbplats och länkar finns på samverkande parters hemsidor. Kontakter har knutits med incomingbyråer, researrangörer och transportörer. Nätverk och samverkansformer Under året uppdaterades kartläggningen av de nätverk och samverkansformer som finns mellan kommuner, destinationer och företag i länet. En bokningsoch tillgänglighetsinventering av bokningsbyråer, guideförmedlingar, incomingbyråer m.m. sammanställdes under hösten. VisitUppland har tillsammans med Turismakademin planerat och genomfört evenemanget Länsturismdagen med 100 deltagare. Dagen innehöll grupparbete kring en ny regional besöksnäringsstrategi, föredrag om människor och service samt utdelning av Turismapplåden. Under året togs beslutet om ett större nationellt besöksnäringsmöte i Uppland, i anslutning till Länsturismdagen i april Planeringen av arrangemanget har påbörjats. 20

21 Omvärldsbevakning och destinationsmarknadsföring VisitUppland har arbetat för att öka kunskapen kring turismutvecklingen i länet och dess förutsättningar. I verksamheten har det ingått att ge stöd till profilområden och kommuner inom affärs- och produktutvecklingsfrågor. VisitUppland har erbjudit kommuner och profilområden att medverka i gemensamma marknadsföringskanaler. Under våren 2013 slutfördes produktionen av en ny Upplandsbroschyr, Upplandskarta och en ny webbplats, Broschyren och kartan har distribuerats i länet och till turistbyråer i Sverige. 21

22 Turistinformation På Kungsgatan 59 ligger Uppsala Turistbyrå med turistinformation, försäljning av souvenirer och bokning av logi. Den besöks av såväl Uppsalabor som svenska och utländska turister, studenter, forskare och hemvändare, som efterfrågar information om Uppsala och länet, närliggande besöksmål i andra län och större städer i Sverige. Under 2013 hade turistbyrån besökare. Under 2013 genomförde turistbyrån en målgruppsundersökning för att definiera verksamhetens målgrupper året runt. Resultatet visade att de flesta besökarna bor i och runt Uppsala (21 %), i Sverige (17 %) och Tyskland (13 %). Resterande kommer från övriga Europa och världen. För att bibehålla en hög servicegrad mot de svenska besökarna har turistbyrån utökat souvenirsortimentet, något som under året har visat sig vara mycket uppskattat och har gett bättre försäljning per besökare. För att öka möjligheten att nå ut till de definierade målgrupperna för privatturism (s.11) har även digitala skärmar installerats i lokalerna under året. På dessa har lokala näringsidkare möjligheten att nå ut med sina budskap till turistbyråns målgrupper. Turistinformatörerna utgör en kompetent arbetsstyrka med bred erfarenhet och goda språkkunskaper. Utöver ordinarie verksamhet har de under 2013 deltagit och bemannat mässor och evenemang som Isfestivalen, Linnéfirandet, Kulturnatten, Medicinveckorna, Trädgårdsnatt och Student Uppsala. Det är ett roligt och omväxlande arbete som är uppskattat av både arrangörer och besökare. Under året har personalen även deltagit i olika utbildningar för att bevara och höja sin kompetens med nya kunskaper och färdigheter, bl.a. en säljutbildning genom Upsala Handelsförening. Personalen deltar regelbundet i utbildningar som sker via Turismakademin. En av kursdagarna 2013 syftade till att ge en ökad kunskap om Uppsala län och innehöll även en föreläsning i värdskap. Turistbyrån har i egen regi genomfört två träffar för frontpersonal från hotell och besöksmål i Uppsala för att visa på läge och utbud. 22

23 Affärsstöd Ekonomi Under året bytte bolaget ekonomiansvarig p.g.a. pensionsavgång. Detta har medfört en hel del effektiviseringar och förändringar. De externa konsultlösningar som tidigare användes avslutades under hösten och all ekonomihantering, med undantag från löner, sköter bolaget numera i egen regi. Detta har inneburit en mer övergripande ekonomifunktion med fokus på såväl förbättrad uppföljning som långsiktighet och mål. Nya processer har implementerats och ekonomin har fått större utrymme inom alla delar av verksamheten. Statistik och analys Bolaget sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik för kommersiella boendeanläggningar samt antalet besökare på enskilda anläggningar och evenemang. På webbplatsen publiceras aktuella rapporter och bolagets egna sammanställningar gällande utvecklingen av besök samt gästnätter i kommunen och länet. Under 2013 har bolaget månadsvis överlämnat rapporter på utvecklingen av hotellgästnätter i Uppsala kommun till kommunstyrelsen. Underlag och sammanställningar på den turistekonomiska utvecklingen lokalt och regionalt har även lämnats ut på förfrågan från näringslivet, Uppsala kommun och press. Bolaget har haft återkommande kontakt med Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), VisitSweden, European Cities Marketing (ECM) och andra turistorganisationer. Diskussioner kring den turistekonomiska utvecklingen och frågor om metodutveckling förs kontinuerligt med dessa parter. Under 2013 har bolaget drivit en process för att starta ett samarbete kring turismstatistik mellan länsturismorganisationerna i Mellansverige. Projektet startar 2014 och leds av bolaget. 23

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år.

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Årsberättelse 2011 YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Copyright och produktion Young Entrepreneurs

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 1 (25) ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 Ordföranden har ordet Ett händelserikt år 2013 har varit ett väldigt speciellt år där inledningen på säsongen

Läs mer