Miljökalender Gott nytt år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökalender 2014. Gott nytt år!"

Transkript

1

2 Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-, avlopps- och avfallsfrågorna är viktiga delar i kommunens miljöarbete. En ren miljö angår oss alla. För att få bukt med det som påverkar miljön negativt krävs att alla och envar gör vad man förmår. Det behöver inte vara stordåd. Det kan handla om att slänga glasspapperet i soptunnan i stället för ute i naturen, att lämna in kemikalier till en miljöstation eller att källsortera sitt hushållsavfall. En minskning av avfallsmängden genom kloka inköp är ett annat sätt att bidra till en bättre miljö. Den toppmoderna återvinningscentralen vid Brännbacken gör det smidigt att bli av med det grövre avfallet. Under det gångna året har allt fler börjat källsortera matavfall. Under 2014 fortsätter arbetet med att erbjuda matavfallsinsamling till flerbostadshus och samfälligheter. I de bruna kärlen samlas matrester in som rötas till biogas, som sedan bland annat bussar i regionens kollektivtrafik körs på. Vår verksamhet genomsyras av målet att minska inverkan på vårt klimat, att få bort gifter och övergödning. Vill du vara en del i det arbetet hittar du här värdefulla råd och tips! Omslagsbild: Ruggsättra. Foto: Agneta trandäng Michaela Fletcher jöman (m) Kommunstyrelsens ordförande Österåkers kommun Bror Jansson tyrelseordförande Österåkersvatten AB Roslagsvatten AB

3 Innehåll Hushållsavfall bra att veta 4 Tips och information om hanteringen av ditt hushållsavfall. Abonnemangsalternativ för dig som bor i skärgården. Eldning 4 Att tänka på innan du eldar! Vad händer med ditt sorterade avfall? 12 å här omvandlas avfallet till nya produkter. Återvinningsstationer 26 å här gör du med förpackningarna som ska lämnas på en återvinningsstation. rigt avfall 26 Några exempel på var du lämnar avfall som inte kan återvinnas. Materialsortering i Österåker 6 Det går att leva både gott och klimatsmart. lam 13 Har du ett enskilt avlopp som ska slamsugas? Då är det viktigt att veta hur ofta den ska tömmas och vad du måste tänka på. (Hämtningstider på sidan 14) Almanacka, april december 27 Avfallstaxa Matavfallsinsamling i Österåker 7 Näringsämnena i dina matrester återförs till det naturliga kretsloppet och energin tillvaratas. Vi fortsätter införandet av matavfallsinsamlingen i Österåker. rligt avfall och elavfall 8 å här lämnar du ditt farliga avfall och elavfall. Har du byggavfall som innehåller gifter? Latrin 14 Läs om vad du bör tänka på innan du lämnar latrinet och om tiderna för hämtning. Vill du istället kompostera ditt latrin här får du några tips. EU:s avfallstrappa 15 veriges miljömål när det gäller avfall utgår från EU:s avfallstrappa som är vägledande för hur allt avfall ska behandlas. Miljösmarta matval 45 Här kan du läsa om Livsmedelsverkets tips på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan. Har du bara tröttnat på dina saker fast de fortfarande fungerar? 46 Låt fungerande saker komma till nytta. Här tipsar vi om var du kan sälja eller skänka dem. Du som bor i villahushåll kan styra dina kostnader genom att själv påverka antalet hämtningar den som är bra på att sortera och på så vis lämnar mindre avfall till behandling betalar mindre, och tvärtom. Avfallstaxan och slamtaxan finns att ladda ner på ovavfall och trädgårdsavfall 9 å här lämnar du ditt grov- och trädgårdsavfall. å öarna hämtar vi grovavfall, farligt avfall och elavfall två gånger per år. Brännbackens återvinningscentral 10 å här sorterar du på Brännbackens avfallsanläggning. ka du göra dig av med saker som fortfarande fungerar kan du nu lämna dem till "Återbruket" på Brännbacken. Almanacka, januari april 16 orteringsguide Varsågod, här får du en sorteringsguide bra att ha till hands när du blir osäker på hur du ska sortera ditt avfall. å baksidan finns information om återvinningsstationerna och om hur du hanterar övrigt avfall. Här lämnar du dina lampor 46 Trasiga lampor kan lämnas till en amlare, miljöstation eller på Brännbacken. å här ska lamporna sorteras i amlaren. Hitta till återvinningsstationerna, miljöstationerna och samlarna 47 Här finns adresserna och en karta över kommunen som visar var de är placerade. Öppettider och telefonnummer 48 Du kan också beställa den av vår kundservice på telefon eller

4 4 Hushållsavfall bra att veta Eldning Tider för hämtning Hushållsavfall hämtas mån fre kl varannan vecka och varje vecka mellan vecka på fastlandet och i skärgården. För information om din hämtdag, kontakta Roslagsvattens kundservice. Om inte ditt kärl blivit tömt, låt det stå framme minst 24 timmar i avvaktan på tömning. Ditt abonnemangsval i skärgården (Gäller ej Ljusterö) Du som har en bostad i skärgården kan välja mellan abonnemangen nedan. Varje säck får av arbetsmiljöskäl väga max 15 kg. Har du mer sopor finns det olika alternativ: Extra säckar, s.k. betalsäckar, som du beställer av Roslagsvatten. äckarna kan du lämna vid ett ordinarie tömningstillfälle. Har du mycket sopor jämt så kan du skaffa dig ytterligare ett säckställ och betala för ytterligare ett abonnemang. Du betalar då ingen extra grundavgift för detta utan bara hämtningsavgiften. Abonnemang i skärgården Behovshämtning på fastland och Ljusterö å fastlandet och Ljusterö är det placeringen av ditt kärl som styr om du får det tömt eller inte. Vill du ha det tömt måste kärlet vara placerat med draghandtaget bort från vägen. tår kärlet på något annat sätt kommer kärlet inte att tömmas. Vi kör i ditt område varje vecka mellan v och varannan vecka resten av året, totalt 31 gånger per år, men du betalar bara för de gånger du väljer att ställa fram ditt kärl. Abonnemang Antal hämtningar Veckor Helår* 30 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, Helår kompost* , 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Helår kompost , 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 Fritid 16 Fritid kompost , 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 46 Fritid kompost , 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 46 Fritid sommar 9 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 *Vecka 1 15 samt sker tömning från container (med undantag på Ingmarsö som har kärlhämtning året runt). lacera ditt kärl på lämplig plats Tänk på att ditt kärl ska vara placerat max 1,5 m från vägen med 0,5 m fritt runtom kärlet. I kärgården ska kärlet stå max 5 m från angöringsplatsen för fordonet eller båten. Du kan få kärlet hämtat längre bort, dock max 50 m, mot en extra kostnad om behovet finns. Tänk på att det alltid ska vara lätt att ta sig fram till den plats du har valt. Klipp ner utstickande träd och buskar så att det blir minst 0,5 m fritt vid sidan av vägbanan och minst 4,5 meter högt (2 m i skärgården) och se till att marken under kärlen är plan. KOM IHÅG att ju mer du sorterar ditt avfall desto färre tömningar behöver du, men kärlet måste fortfarande tömmas så pass ofta att det inte uppstår någon olägenhet för människors hälsa, miljön eller för renhållningspersonalen. Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall så får du elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall på din tomt. Innan du börjar elda måste du vara säker på att det inte råder eldningsförbud och att eldningen inte sker i strid med gällande brandföreskrifter. 1 maj 30 september råder eldningsförbud inom detaljplanelagt område. Tänk på detta när du eldar: Du får bara elda torrt ris och torra grenar, inte löv, gräs eller annat avfall. Eldningen får inte orsaka olägenhet för någon i omgivningen. Röken innehåller en rad hälsofarliga ämnen och partiklar och det är särskilt olämpligt att elda fuktiga löv och gräs. För astmatiker är röken ett direkt hot mot hälsan. läckningsutrustning måste finnas till hands. Förbjudet att elda avfall Det är förbjudet att elda allt annat avfall än torrt trädavfall såsom kvistar och grenar. Tryckimpregnerat trä innehåller till exempel arsenik som frigörs vid förbränning och är mycket giftigt att inandas. Även askan från tryckimpregnerat virke är mycket giftig och kan vara dödlig redan i små mängder. Vill du få information om Brandförsvarets eldningsförbud, ring eller gå in på

5 Matavfallsinsamlingen Om du låter oss samla in ditt matavfall kan det återanvändas som fordonsgas och biogödsel. amtidigt får du en lägre kostnad för avfallshämtningen eftersom vi vill uppmuntra till en ökad återvinning. Tänk på att matavfallskärlet bör tömmas oftare på sommaren när det är varmt för att undvika problem med till exempel lukt och flugor. Du kan läsa mer om matavfallsinsamlingen på eller genom att kontakta Roslagsvattens kundservice på tel eller Tar papperspåsarna slut kan du hämta fler på COO, voriten, ICA Kvantum och på Willys samt hos Roslagsvatten på ågvägen 2 (plan 3) eller på Brännbackens återvinningscentral. Kompostering Om du komposterar ditt matavfall själv får du fin jord att använda i rabatten. Är du dessutom duktig på att källsortera ditt avfall behöver du troligtvis inte tömma ditt kärl så ofta. För att få lov att kompostera ditt matavfall behöver du först lämna in en anmälan om kompostering till miljöoch hälsoskyddsenheten. Blankett hittar du på eller beställ på tel Bäst ur miljösynpunkt och även billigast per tömning blir det däremot om du lämnar ditt matavfall till oss. Om du enbart ska kompostera vegetabiliskt avfall behöver du inte göra någon anmälan. Delning av kärl eller säck Två fastigheter kan dela på ett kärl eller en säck. å öarna måste dock båda hushållen kompostera sitt köksavfall. Avgiften ändras en månad efter att anmälan inlämnats och godkänts. Blankett hittar du på eller beställer på telefon eller Tillval till ditt abonnemang Du kan köpa till extra tjänster för att anpassa ditt abonnemang efter dina behov. Kontakta då vår kundservice på telefon eller roslagsvatten.se. riserna hittar du i avfallstaxan på törre kärl Har du regelbundet mycket sopor kan du byta till ett större kärl. Extra hämtning Vid behov har du möjlighet att beställa extra hämtning utöver de ordinarie hämtningarna. Betalsäck Om du emellanåt behöver kunna lämna större mängder brännbart avfall kan du köpa s.k. betalsäckar. Dessa säckar kan du lämna i samband med ordinarie hämtning bredvid ditt kärl eller säckställ. Viktig information till dig som är fritidsboende Är du fritidsboende på fastlandet eller på Ljusterö behöver du aktivt placera ditt kärl för att markera när det ska tömmas och inte. Det innebär att du behöver tänka på hur du placerar ditt kärl under den tid på säsongen då du inte är där, så att du inte drabbas av tömningar du inte behöver. Uppehåll i sophämtningen Om din fastighet kommer att stå obebodd under ett helt kalenderår, utan att övernattning sker eller att fastigheten används på annat sätt, kan du få uppehåll i sophämtningen. Vill du ha uppehåll för hela 2015 behöver vi få din ansökan senast den 31 december Inkommer din anmälan senare men avser hela året kan du bli avgiftsbefriad för den tid som återstår. Kommer fastigheten att stå obebodd under en längre tid måste du lämna in en ny ansökan för varje år. Blanketter hittar du på eller beställer på tel eller ophämtning vintertid Om du efter överenskommelse med Roslagsvatten flyttar ditt kärl till en annan plats vintertid ska det stå framme mellan första oktober och sista april. Om väglaget är dåligt kan det hända att sopbilen inte kan ta sig fram till din fastighet. Har du en väg- eller samfällighetsförening som ansvarar för väghållningen, informera oss om vem som är ordförande och/eller väghållare så löser vi snabbare eventuella problem med tömningen. Vid minusgrader är det extra viktigt att tänka på att inte pressa ner avfallet i kärlet, då det riskerar att frysa fast så att kärlet inte töms ordentligt. Tvättning av kärl Om du inte vill göra rent ditt kärl själv kan du be ställa rengöring av kärlet genom Roslagsvattens kundservice på tel eller Trädgårdsabonnemang Har du mycket trädgårdsavfall kan du slänga det i ett separat kärl som vi sedan hämtar 8 eller 17 gånger per år beroende på vilket abonnemang du väljer. 5

6 Materialsortering i Österåker Genom att välja hur du hanterar ditt avfall har du en stor möjlighet att reducera din miljöpåverkan. När du sorterar ditt avfall kan mycket gå till återvinning medan annat, som till exempel farligt avfall, kan hanteras på ett miljöriktigt sätt istället för att spridas i naturen. Genom att sortera ditt avfall gynnar du miljön, och är du villaägare kan du även minska dina kostnader då du behöver färre tömningar av ditt avfallskärl. Lev gott men ändå hållbart Ökad livskvalitet har fram till nu också inneburit ständigt ökade avfallsmängder. Ett av samhällets stora mål när det gäller avfall är därför att bryta trenden mellan tillväxt och avfallsmängder. Idag finns stora möjligheter att leva gott och ändå leva hållbart. Hushåll i Österåker är duktiga på att lämna in farligt avfall Hushållen i Österåker är duktiga på att lämna in sitt farliga avfall dit det ska. Genom att undvika att det hamnar i soppåsen eller i avloppet slipper vi farliga ämnen i vår närmiljö. Matavfallsinsamlingen i Österåker En plockanalys som gjordes under våren 2013 visade att matavfallet i Österåker höll en god kvalitet med en låg andel främmande material i avfallet. Matavfallet som samlas in i kommunen skickas för att bli biogas och biogödsel. Tillsammans har Österåkers hushåll under år 2013 samlat in runt 600 ton matavfall. Det blir biogas som kan ersätta liter bensin, vilket motsvarar mil med bil. Dessutom har kg biogödsel kunnat återföras till regionens jordbruk Insamlat avfall (kg/person) Hushållsavfall Kärl/säckavfall Kärl/säckavfall rligt avfall rligt avfall Visste du att 10 den vanligast förekommande förpackningen i 8 Österåkers soptunnor är mjukplasten? 6 Mjukplast tar upp ett stort utrymme i soptunnan, och 4 genom att sortera ut det kan du som bor i hus därför 2 spara på antalet tömningar av ditt brännbara avfall. 0 Mjukplast går att lämna på återvinningsstationerna 2008 i behållarna 2009 för 2010 plast Fortsatt ökad återvinning i Österåker Genom att sortera avfallet använder vi resurser som redan finns i samhällets materialflöde, och därmed begränsas utvinningen av jordens resurser. Materialåtervinningen i Österåker har ökat de senaste åren, men det finns fortfarande utrymme att sortera ännu mer. Framförallt förekommer det mjukplast i det brännbara avfallet, som istället skulle kunna sorteras på en återvinningsstation. Materialåtervinning av förpackningar (kg/fast boende) Glas apper last Metall 2012 Frågor om skötseln av återvinningsstationerna: Kundservice tel Tidningar 6

7 Matavfallsinsamling i Österåker Matavfall innehåller näring och energi. Genom att sortera ut det kan vi också återvinna det på ett klimatsmart sätt. Matavfallet från Österåker rötas och blir till biogödsel som ersätter konstgödsel samt biogas som ersätter bensin och diesel i regionen. I Österåker har cirka hushåll börjat sortera ut sitt matavfall. Möjligheten att sortera ut matavfallet har nu även getts till flerbostadshus och samfälligheter, varav några har börjat med insamlingen medan andra är i planeringsskedet. Även verksamheter kan kontakta oss om det finns ett intresse av att börja sortera ut matavfallet. önt kärl, brunt kärl eller kompostering? Den miljömässigt bästa behandlingsmetoden är att röta matavfallet eftersom både närings- och energi - innehållet då kan komma till nytta. Därför är sortering av matavfall i det bruna kärlet det billigaste abonnemanget. Hushåll som komposterar sitt matavfall och därmed tillvaratar näringen i maten har en taxa som är något dyrare än abonnemanget för matavfallsinsamling, medan det är dyrast att inte sortera avfallet alls eftersom de viktiga näringsämnena då går till spillo. Mer information om taxa och annat som rör matavfallsinsamlingen hittar du på Beställning av påsar Tar dina papperspåsar slut kan du hämta fler på COO, voriten, ICA Kvantum och Willys samt hos Roslagsvatten på ågvägen 2 (plan 3) och på Brännbackens återvinningscentral. Förutsättningar för matavfallsabonnemang Du som fastighetsägare är ansvarig för att hushållssoporna sorteras i två separata kärl: ett brunt för matavfallet och ett grönt för restavfallet. Allt matavfall ska sorteras enligt Roslagsvattens anvisningar. Matavfall får inte läggas i det gröna kärlet. Roslagsvatten har rätt att göra stickkontroller för att säkerställa kvaliteten och byta abonnemangsform om kraven inte efterlevs. Tips och råd Fuktfläckar på påsen visar att ventilering av fukt fungerar som det ska, men om påsen läcker vätska och går sönder har det troligtvis hamnat för blött avfall i påsen. Tänk på att låta matrester rinna av i vasken om det innehåller mycket vatten. När minusgraderna kommer riskerar påsarna att frysa fast i kärlet, lägg en tidning i botten och förslut påsarna ordentligt innan de läggs i kärlet. Lukt- och flugproblem kan periodvis uppstå, framför allt under rötmånader. Lite ättika som stryks på kanten av kärlet kan lösa problemet. raktiska tips för både sommar och vinter hittar du på å här hämtas matavfallet Matavfallet hämtas samtidigt som det brännbara avfallet. Flera av våra sopbilar har två lastutrymmen, ett för matavfall och ett för brännbara hushållssopor. amma bil tömmer alltså båda kärlen utan att avfallet blandas. Ljusterö Det finns vägar på Ljusterö som inte når upp till den standard som krävs för en god framkomlighet. Vi kommer efter hand tillsammans med vår entreprenör att kontakta berörda hushåll för att tillsammans hitta en lösning. För att undvika att insamling av hushållsavfall försvåras ytterligare kommer införandet av matavfallsinsamling att dröja på Ljusterö. orteringsanvisningar För att kunna röta matavfallet måste det hålla hög kvalitet. Det är därför viktigt att det bruna kärlet bara innehåller just matavfall. Med det menas matrester, hushållspapper, kasserade livsmedel utan förpackning och annat lättnedbrytbart organiskt avfall. Även om trädgårdsavfall är biologiskt avfall lämpar det sig inte för rötgasanläggningen. Exempel på vad som KA läggas i matavfallspåsen Alla slags matrester, både råa och tillagade Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur Frukt- och grönsaksrester, skal Kaffesump, kaffefilter, teblad, tepåsar asta, nudlar och ris Bröd: hårt, mjukt och kaffebröd Äggskal Hushållspapper nittblommor och mindre krukväxter utan jord Exempel på vad som INTE KA läggas i matavfallspåsen lastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie Cigarettfimpar, snus eller aska Blöjor, bindor eller våtservetter Damm, dammsugarpåsar Vinkorkar, kapsyler och matförpackningar/ omslag Glasspinnar, ätpinnar izzakartonger Kattsand eller spån från husdjur tearinljus Textilier eller liknande material 7

8 8 rligt avfall och elavfall rligt avfall Det är viktigt att allt farligt avfall sorteras ut och lämnas in på ett korrekt sätt så att inga gifter läcker ut i vår närmiljö. Inget farligt avfall får hällas ut i avloppet eftersom det hämmar den naturliga nedbrytningsprocessen och förs vidare ut i åar, sjöar eller ner till grundvattnet. Elavfall Det är viktigt att allt elavfall sorteras ut och lämnas in på ett korrekt sätt eftersom elavfall oftast är ett farligt avfall. å här lämnar du ditt farliga avfall: Brännbackens återvinningscentral Hushåll kan utan kostnad lämna farligt avfall på Brännbackens återvinningscentral. Företag kan lämna farligt avfall mot en avgift. Miljöstationer å Roslagsvattens fem miljöstationer kan du utan kostnad lämna farligt avfall. Karta över stationerna hittar du på s 47. COO, ICA Kvantum, voriten och Willys Batterier, glödlampor, lågenergilampor, kvick silvertermometrar, småkemikalier och smått elavfall kan du lämna till någon av våra fyra amlare som finns utplacerade vid returstationerna på COO, ICA Kvantum och Willys och i entrén till voriten. å COO går det även att lämna lysrör. Flytande återvinningscentral i skärgården * Du som bor på öarna kan kostnadsfritt lämna farligt avfall på vår flytande återvinningscentral. Tiderna för färjan hittar du på s 9. Hämtning av farligt avfall vid fastigheten Du som vill få farligt avfall hämtat vid din fastighet kan mot en avgift beställa hämtning. Kontakta då vår kundservice på tel eller roslagsvatten.se. Tips. Om du vet att du bara har små mängder kan du gå ihop med en eller flera grannar och dela på en hämtning. Men tänk på att bara en kan stå som faktura mottagare för beställningen och att avfallet bara hämtas på en plats. Har du byggavfall som är farligt avfall? Det finns en hel del byggavfall som klassas som farligt avfall. Tryckimpregnerat trä räknas till exempel som byggavfall och är mycket giftigt. Roslagsvatten ansvarar inte för insamling av byggavfall, utan du kan beställa hämtning av den entreprenör som du själv väljer. Vi på Roslagsvatten hjälper dig gärna om du behöver råd om hur du ska bli av med det. Du kan självklart också lämna det på Brännbackens återvinningscentral. å här lämnar du ditt elavfall: Brännbackens återvinningscentral Här kan hushåll kostnadsfritt lämna elavfall. Elavfall som samtidigt är byggavfall lämnas mot en avgift. Miljöstationer Här kan hushåll lämna smått elavfall, ljuskällor, bärbara batterier och bilbatterier. Karta över stationerna hittar du på s 47. amlare Batterier, glödlampor, lågenergilampor och kvicksilvertermometrar samt småkemikalier och smått elavfall kan du lämna till någon av våra fyra amlare som finns utplacerade vid returstationerna på COO, ICA Kvantum, Willys och i entrén till voriten. å COO går det även att lämna lysrör. Flytande återvinningscentral i skärgården * Du som bor på öarna kan kostnadsfritt lämna elavfall på vår flytande återvinningscentral. Tiderna för färjan hittar du på s 9. Du kan också få elavfallet hämtat vid fastigheten Mot en avgift kan du få elavfallet hämtat vid din fastighet. Mindre elavfall hämtas vid fastigheten förpackat som hanterbara kollin. Vitvaror och stora enheter lämnas direkt på marken. verige är bäst i världen på att samla in bärbara batterier! Enligt en undersökning på 2012 års insamling i Europa var veriges insamlade mängd batterier per invånare den högsta som någonsin registrerats. 53% av batterierna samlades in enligt undersökningen. Det är väldigt bra, men det finns fortfarande utrymme för förbättring! Undersökningen gjordes av den europeiska branschorganisationen för producenter av bärbara batterier (EBA). * Gäller ej Ljusterö

9 ovavfall och trädgårdsavfall Vad är grovavfall och inte? ovavfall är det avfall som uppstår normalt i ett hus håll men som är för tungt eller stort för att slängas i soppåsen. Till grovavfall räknas också hushållsavfall som inte är brännbart eller farligt avfall. Bygg- och renoverings avfall eller bil- och båtdelar räknas däremot inte som grovavfall. Läs mer i sorterings guiden på mittuppslaget, s 23. Låt fungerande saker komma till nytta törst miljönytta gör dina saker när de återanvänds istället för att bli till avfall. å s 46 har vi listat några ställen där du kan sälja och skänka funge rande saker. Brännbackens återvinningscentral Du kan utan kostnad lämna sorterat grovavfall på Brännbackens återvinningscentral. Läs mer om Brännbacken på nästa sida. Hämtning av grovavfall i storsäck, container o kollin Du kan mot avgift beställa hämtning av grovav fall i stortsäck, container eller mindre kollin. En storsäck beställer du av Roslagsvatten. Hämtning av grovavfall från flerbostadshus och verksamheter Bor du i flerbostadshus eller i en samfällighet med gemensam avfallshantering, kontakta din fastighetsägare eller förening om hur du kan lämna grovavfall. Hämtning beställs per tel eller epost: För priser och mer information se å här lämnar du ditt trädgårdsavfall Trädgårdsavfall är avfall som går att kompostera, som ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande. Observera att sådant som inte går att kompostera t.ex. jord, sand, grus m m endast kan lämnas till Brännbackens återvinningscentral. Trädgårdsavfall får inte slängas på allmän mark eller i naturen. Kompostera I första hand bör du kompostera ditt trädgårdsav fall. Ingen anmälan behövs till miljö- och hälsoskyddsenheten. Brännbackens återvinningscentral Du kan utan kostnad lämna ditt trädgårdsavfall på Brännbackens återvinningscentral. Här kan du också lämna jord, sand, grus, stubbar mm. Abonnemang för trädgårdsavfall Du kan abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall under perioden april till mitten av november. Tömning sker 8 eller 17 gånger per år. Under vintern ställer du undan kärlet. Container, storsäck, papperssäck mm Du kan mot en extra avgift beställa enstaka hämtning i storsäck, container, papperssäck, buntat eller en extra tömning av ditt trädgårdskärl. Hämtningsveckor för trädgårdsavfall Abonnemang: 8 tömningar Vecka 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 Abonnemang: 17 tömningar Vecka 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Flytande återvinningscentral i skärgården å öarna hämtar vi grovavfall, farligt avfall och elavfall vid samma tillfälle, två gånger per år. Tänk på att du inte kan lämna något avfall i förväg utan endast direkt på färjan på de tider som den ligger vid bryggan. Avfall får inte lämnas på bryggan. Det finns kunnig personal på plats som hjälper dig med sorteringen. Du kan inte lämna bygg- och rivningsavfall på färjan. Har du byggavfall? Roslagsvatten ansvarar för insamling av grov avfall men däremot inte för insamling av byggavfall. Tider för hämtning av grovavfall, farligt avfall och elavfall på öarna Hämtställe Kampanj 1 Kampanj 2 Tid Betsö Torsdag 10/7 öndag 24/ Brottö Lördag 12/7 öndag 31/ Edö Fredag 11/7 Lördag 30/ Ekholmen Torsdag 3/7 Lördag 23/ Fåglarö Torsdag 3/7 Lördag 23/ Husarö öndag 8/ Lördag 30/ Ingmarsö södra Lördag 7/6 öndag 28/ Mjölkö Fredag 18/7 Lördag 27/ eglarö Fredag 18/7 Lördag 27/ iarö ångbåtsbrygga* Torsdag 17/7 öndag 21/ tora Aspön Torsdag 17/7 öndag 21/ Timrarön Fredag 18/7 Lördag 27/ Vättersö Torsdag 17/7 öndag 21/ Ålön Torsdag 3/7 Lördag 23/ Älgö Torsdag 10/7 öndag 24/ Äpplarö Fredag 11/7 Lördag 30/ Örsö Lördag 12/7 öndag 31/ * Ej vid iaröfortet. Har du byggavfall kan du därför beställa hämtning av vilken entreprenör som helst. Däremot kan vi hjälpa dig om du behöver råd. Kontakta oss på tel eller eller läs mer på Nyhet! Nu kan du som har en fastighet i skärgården lämna papper och glas på vår flytande återvinningscentral. Tiderna för färjan hittar du här nedan. 9

10 10 Brännbackens återvinningscentral å Brännbackens återvinningscentral tar vi kostnadsfritt emot hushållens grovavfall. Avfall från verksamheter och övrigt avfall från hushåll, t.ex. bygg- och rivningsavfall tar vi emot mot en avgift. Tänk på att inte komma före öppningsdags det finns risk för köbildning på 276:an. orterar du avfallet hemma blir hantering både snabbare och enklare. Avgifter för privatpersoner om privatperson lämnar du ditt grovavfall kostnadsfritt på Brännbackens återvinningscentral. För övrigt avfall betalar du en avgift. Hit räknas bygg- och rivningsavfall, enstaka bil- och båtdelar, asbest, schaktmassor med mera. Däck på och utan fälg lämnas kostnadsfritt. Första kubikmetern bygg- och rivningsavfall lämnas kostnadsfritt. För mer information kan du vända dig till Roslagsvattens kundservice, telefon eller Du hittar taxan på Är du osäker på vad du får lämna kostnadsfritt, se sorteringsguiden i mitten av kalendern. Avgifter för verksamhetsutövare om verksamhetsutövare betalar du från första kubikmetern oavsett materialslag, även grovsopor. Däck på fälg lämnas mot avgift. Läs mer på: Taxan hittar du på Öppettider: Måndag stängt. Tisdag Fredag Onsdag Lördag Torsdag öndag tängt följande dagar: 1 jan, 6 juni, juni, dec och 31 dec. å här sorterar du avfallet på Brännbacken* ackningar och glas Vitvaror Kyl / Frys rligt avfall Återbruk Elektronik avfall arkering personal Infart Utfart Utfart arkering Utfart Kläder, hela ten / Betong Trä Wellpapp Brännbart Tryckimpregnerat trä Isolering / Glas orslin Brännbart Textilier toppade möbler Däck Trä Wellpapp Tidningar Metall Trä Jord / äs Gips Ris Ris Ris *Med reservation för eventuella förändringar

11 Innan du slänger ditt avfall Ditt avfall är en värdefull resurs som kan användas till nya produkter och bidra till att energi och naturresurser sparas. När du lämnar ditt avfall till oss ser vi till att det återvinns för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. törst miljönytta gör du om du inte slänger dina hela, fungerande saker utan ser till att de kan användas på nytt. Innan du slänger, finns det något som du kan lämna till vårt återbruk? Där kommer dina saker till användning igen, samtidigt som du skänker en slant till välgörande ändamål. T Innan du åker, har du: funderat på om något går att sälja eller skänka? demonterat möblerna i de olika avfallsslagen? packat bilen smart? å Brännbacken: Finns det något du kan lämna till återbruket? Osäker på var något ska slängas? Fråga personalen. Töm säckarna så att personalen kan kontrollera sorteringen. Tänk på säkerheten för dig och andra. Återbruket vad är det? Återbruket är vårt nya rum på Brännbacken där du kan skänka hela och fungerande saker. De tas emot av Berga econdhand som säljer sakerna vidare på medbyvägen 6. Vinsten går till lokala och internationella biståndsprojekt. Tips! Du kan också lämna dina saker direkt till Berga econdhand. Klockan varje dag och på måndagskvällar kan du lämna hela och rena saker till dem på medbyvägen 6. Har du stora saker som du inte kan transportera själv kan du ringa dem på telefonnummer , och få det hämtat gratis. akerna ska vara färdigpackade, rena och säljbara. Tipsa oss om vad du vill kunna återbruka Vi vill inte att något ska slängas i onödan. Hjälp oss att öka återanvändningen genom att tipsa oss vad du skulle vara intresserad av att använda begagnat och vilken plats/vilket forum som skulle passa dig för att göra detta. Fler tips älj på internetsajter, tidningars annonssidor, bakluckeloppisar mm. känk till vänner och bekanta eller välgörande verksamheter. Tänk nytt kan din möbel ha ett annat användningsområde? Ta fram målarpenseln eller symaskinen och förnya. 11

12 Vad händer med ditt sorterade avfall? 12 Om vi tittar på allt avfall som vi hushåll samlar in får vi många olika avfallsslag som alla har sina olika vägar tillbaka till samhället. Brännbart hushållsavfall Det som du slänger i det gröna kärlet förbränns i Fortums fjärrvärmeverk i Högdalen. Där omvandlas dina sopor till fjärrvärme och el. Matavfall transporteras till Hagby avfallsanläggning i Täby för förbehandling. Därefter körs det vidare till Uppsala Vatten och Avfalls biogasanläggning där det omvandlas till fordonsgas och biogödsel. Wellpapp går till ITAs avfallsanläggning i Högdalen för sortering och sedan vidare till något av pappersbruken. Däck transporteras till Gävle eller Norrköping där de samlas upp och omlastas. Därifrån går de vidare till något av många användningsområden bl.a. regummering, sprängmattor, materialåtervinning eller bränsle i cementindustrin eller värmeverk. lastförpackningar finsorteras på någon av sorteringsanläggningarna werec AB, Lanna/Bredaryd eller Vogt lastic, remnitz i Tyskland. Efter bearbetningen är materialet en ny råvara som säljs vidare. Metallförpackningar Aluminiumförpackningar återvinns till ny råvara av tena Aluminium i Älmhult. tålförpackningar återvinns till järnbalkar och armeringsjärn hos Fundia i medjebacken. appersförpackningar Alla pappersförpackningar återvinns till ny kartong hos Fiskeby Board i Norrköping och säljs sedan vidare till förpackningstillverkare. Glasförpackningar Allt glas som samlas in i verige hamnar hos vensk Glasåtervinning i Hammar, Närke. Där bearbetas materialet till ny råvara som säljs till olika glasbruk och till företaget Isover i Billesholm som tillverkar glasull. Tidningar och returpapper Tidningar transporteras till ett av de fem pappersbruk som tar emot svenskt tidningsreturpapper. Där blir returpappret till nytt papper som säljs vidare till tidningstryckerier och tillverkare av hushålls- och toalettpapper. Trädgårdsavfall i form av ris går till Hagby avfallsanläggning i Täby för flisning och sedan vidare till förbränning i Högdalenverket, tockholm eller Uppsala. Trädgårdsavfall som är komposterbart, så som gräs, löv och jord går till Hagby avfallsanläggning i Täby där det komposteras och säljs som jord till anläggningens kunder. Träspillvirke går till Hagby avfallsanläggning i Täby för flisning och sedan vidare till förbränning i Högdalenverket, tockholm eller Uppsala. Gips går till Gyproc där det krossas och blir till nytt gips. Brännbart grovavfall går till Hagby avfallsanläggning i Täby för att krossas och sedan vidare till förbränning i Högdalenverket, tockholm eller Uppsala. Metall som inte är förpackningar: fragmenteras vid anläggning i Kappetorp och går sedan vidare till något av smältverken för att bli ny metall. Fyllnadsmassor transporteras till Löt avfallsanläggning i Vallentuna där det krossas. edan används det som strukturmaterial, t.ex. för att bygga vägar. Deponiavfall, dvs. sådant avfall som inte kan återvinnas utan läggs på tipp, deponeras på Koviks avfallsanläggning i Värmdö. Asbest kan inte återvinnas utan deponeras på Kovik i en särskild asbestcell. Tryckimpregnerat trä går till Koviks avfallsanläggning i Värmdö där det flisas. edan går det vidare till förbränning i någon av AKABs anläggningar för farligt avfall. rligt avfall Färg, lim, sprayburkar, nagellack, lösningsmedel, olja etc. skickas till destruktion, huvudsakligen vid AKAB i Kumla. Elavfall De elprodukter som samlas in transporteras till en återvinningsanläggning för förbehandling. Förbehandling innebär att miljöfarliga ämnen tas bort och produkterna sorteras och demonteras för en optimal återvinning. Ljuskällor transporteras till weden Recycling i Hovmantorp, batterier till Akkuser OY (Iso Logistic) i Nivala (Fi), kylar och frysar transporteras till krotfrag i Järna, stora vitvaror till tena i Huddinge och diverse elektronik till ims Recycling olutions i Katrineholm. De olika ämnena återvinns på olika sätt. Ädelmetaller, glas och vissa plaster materialåtervinns medan andra plaster, tyg och trä energiåtervinns. Kablar Kabelskrot rensas och fragmenteras vid anläggning i Kappetorp och går sedan vidare till något av smältverken för att bli ny metall. lam och latrin lam från enskilda avlopp på fastlandet transporteras via ledningar till Käppalaverket, Lidingö, och från skärgården till Margretelunds reningsverk. Latrin från fastlandet transporteras till almunge i Norrtälje. Där separeras kärl från latrin genom sönderdelning av kärlen. Efter sönderdelningen transporteras latrinet på försök till Karby våtkompost. Den behandlade näringsrika produkten läggs därefter på åkermark.

13 lam Har du ett enskilt avlopp som ska slamsugas ska du se till att din anläggning är lättåtkomlig när det är dags för slamhämtning. Det är också viktigt att vägen fram till din fastighet är lätt att komma fram på för renhållningsfordonen. Glöm inte att anmäla ägarbyte till Roslagsvatten på telefon eller Att tänka på inför en slamhämtning Enligt föreskrifter om avfallshantering för Österåkers kommun har du som anläggningsägare ett ansvar att se till att det går att tömma din anläggning. Du behöver tänka på följande: Märk ut din avloppsanläggning så att den är lätt att hitta. Flytta på eventuella hinder från uppställningsplats såsom bilar och släpvagnar etc. som kan orsaka extra kostnad för slangdragning. Röj buskar runt avloppsanläggningen. e till att lock och manluckor inte är övertäckta. Ta bort krukor och prydnadsföremål från locket. Röj växtlighet längs vägen fram så att det fria utrymmet för slambilen blir 3,5 meter brett och 4 meter högt. Vintertid är det viktigt att det är skottat och halkbekämpat fram till brunnen och/eller tanken så att de är lättillgängliga. Vintertid är det också viktigt att snöröja och halkbekämpa vägen så att slambilen och personalen tar sig fram. Information om när vi hämtar slam från din fastighet hittar du i tabellerna nedan. Taxan hittar du på eller beställer via Roslagsvattens kundservice, telefon eller Att tänka på om du har nytt avlopp lamhämtning från ditt avlopp påbörjas ca ett år efter att du har fått ditt tillstånd. När ditt avlopp är anlagt och klart ska du fylla i ett Intyg om utförd avloppsanläggning och skicka in det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Har du ett minireningsverk är det viktigt att du på intyget anger när den första slamhämtningen ska göras och att du tydligt informerar om hur ofta slamhämtning ska ske. Du ansvarar också för att reningsverket fungerar som det ska. Hur ofta ska slamhämtning ske? Hur ofta slam ska hämtas styrs av Föreskrifter om avfallshantering för Österåkers kommun. I tabellen till vänster kan du se hur ofta din anläggning som minst ska tömmas. Extra beställning av slamhämtning Beställning av slamhämtning gör du hos Roslagsvatten. Det innebär att vi tömmer inom 7 dagar på fastlandet och inom 14 dagar i skärgården. Om du beställer en extra hämtning mellan de obligatoriska slamhämtningarna måste du själv komma ihåg att anmäla till Roslagsvatten om du inte vill ha nästa obligatoriska hämtning. Akut slamhämtning Om du behöver akut tömning av din anläggning kan du kontakta vår kundservice på Utanför kontorstid kan du ringa jourtelefonen Vi kommer och tömmer inom 24 timmar. Förhindrad tömning Om det inte är möjligt att slamsuga ditt avlopp på grund av att infarter eller vägar är blockerade, att lock till slamavskiljare är övertäckta, ledningar har frusit eller av annan orsak utgår en så kallad bomkörningsavgift. luttömning När en avloppsanordning tagits ur bruk ska innehållet sluttömmas inom ett år. Om du ska ansluta din fastighet till det kommunala avloppet är du skyldig att beställa en sluttömning. Glöm inte att anmäla ägarbyte till Roslagsvatten. Hämtningtider på nästa sida å här ofta behöver din anläggning tömmas Avloppsanordning ermanentbostäder Fritidsbostäder lamavskiljare för WC eller WC och BDT 1 gång / år 1 gång / år lamavskiljare för BDT 1 gång / år 1 gång vartannat år luten tank < 6 m 3 2 gång / år 1 gång / år luten tank > 6 m 3 1 gång / år 1 gång / år Kemiska minireningsverk minst 2 gånger / år minst 2 gånger / år Biologiska minireningsverk separat beslut separat beslut Avloppsanordning avsett för annat än enskilda hushåll separat beslut separat beslut 13

14 14 Hämtning av slam för permanent- och fritidsboende på öar förutom Ljusterö lamhämtning på öarna Alskär, Asken, Betsö, Ekholmen, Fermsholmen, Fåglarö, Kalvholmen, Koholmen, Lervik, Långholmen/eglarö, Mjölkön, Nyboda, Nykvarns holme, åsen, Revlingen, eglarö, iarö, tora Mossön, Timrarö, Vättersö, Älgön och Ålön. Brottö, Edö, Edö Ö, Hallonstenarna, Husarö, Ingmarsö, Lilla Rävsön, tora Rävsön, torström, ärsö, Västra Lagnö, Äpplarö, Örsö och Östra Lagnö. Hämtning av slam för permanent- och fritidsboende på fastlandet och Ljusterö Veckor stighet Vecka stighet Vecka stighet Vecka Annarby [46 47] Kungsbacken [44 47] keppsbol [46 48] Bammarboda [38 42] Kvisslingby [42 44] keppsdal [38 42] Berga [44 47] Lappdal [42 44] kogs Ytterby [38 42] Björnhuvud [38 42] Lervik [44 47] kirhult [46 48] Blekungen [42 44] Lillbacka [42 44] kånsta [42 44] Boda [38 42] Lillboda [38 42] medby [42 44] Brevik [44 47] Lillnäs [38 42] olberga [42 44] Brännbacken [42 44] Ljusterö ödra [15 21] tava [48 50] Dammbro [38 42] Ljusterö Norra [15 21] vartgarn [50 52] Dyvik [38 42] Långhagen [42 44] vavelsö [48 50] Flaxenvik [44 47] Lövhagen [42 44] vinninge [50 52] Gallboda [38 42] Margretelund [44 47] öra [42 44] Gillmyra [42 44] Marsättra [44 47] Tillemora [38 42] andalen [42 44] Norrö [48 50] Täljö [48 50] egersboda [38 42] Nyboda [38 42] Ubby [50 52] indmossen [42 44] Nydal, Nyhagen [42 44] Undal [38 42] indtorp [42 44) Nykvarn [38 42] Vallersvik [38 42] öndal [44 47] Oppsätra [38 42] Vira [38 42] Gumrarö [46 48] rästgården [42 44] Visätra [38 42] Gårdslöten [44 47] Roslagskulla [38 42] Västanberg [38 42] Hacksta [42 44] Ruggsätra [38 42] Åby [42 44] Hagby [48 50] Runö [48 50] Åkers-Åsätra [38 42] Hjälmsätra [38 42] Rydbo [48 50] Åkerstorp [42 44] Husby [48 50] Rydboholm [48 50] Ättarö [44 47] Härsbacka [44 47] ingö [42 44] Östanå [38 42] Isättravik [44 47] jökarby [42 44] ersättra [44 47] Veckor angivna inom parentes innebär tömningsperiod 2 för de fastigheter som måste tömma minst två gånger per år Latrin Latrinhämtning å fastlandet och Ljusterö kan du abonnera på latrinhämtning. å öarna finns det möjlighet att beställa hämtning av enstaka latrinkärl i samband med den övriga sophämtningen. Hämtningen beställer du hos Roslagsvatten. Har du som bor i skärgården gjort beställningen minst fjorton dagar före schemalagd sophämtningsvecka så får du ett nytt kärl levererat till dig i samband med hämtningen. Tänk på detta när du lämnar latrin: Varje kärl får väga max 15 kg. Du ansvarar för att kärlet är väl tillslutet. Kärlet placerar du intill behållaren för brännbart hushållsavfall, eller på stabil brygga om du normalt har hämtning vid bryggan. täll ut kärlet senast kl måndagen i hämtningsveckan. För frågor, kontakta Roslagsvattens kundservice på telefon eller Kompostera din latrin Om du har intresse och engagemang kan du välja att kompostera din latrin. Det tar lite tid att sköta komposten, men vinsten är en näringsrik kompostmull. Ingen övergödning prioriterat miljömål Österåkers kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av gödande ämnen till kustvatten. En källa till näringsämnen i havet är avlopp från enskilda eller gemensamma avlopp. edan 2004 har ca 2350 enskilda avlopp inventerats varav ca 200 under 2013 då särskilt fokus har varit på toalettavlopp och på avlopp från permanentbebodda fastigheter. Upptäcks brister ställs krav på åtgärder. Det blir lättare att kompostera om man kompletterar sin toalett med en urinavskiljare. Urinen kan sedan samlas i tank och spädas med vatten och användas som växtnäring. Innan du börjar kompostera ska en anmälan lämnas till miljö- och hälsoskydds enheten. Ändring av renhållningsabonnemanget sker vid fakturaperioden som infaller efter miljö- och hälsoskyddsenhetens godkännande. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten, telefon Hämtning av latrin för permanentoch fritidsboende på fastlandet och Ljusterö ermanentboende, 12 latrinkärl Vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 48 Fritidsboende, 6 latrinkärl Vecka: 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43

15 EU:s avfallstrappa veriges miljömål när det gäller avfall utgår från EU:s avfallstrappa som är vägledande för hur allt avfall ska behandlas. Minimera I första hand ska vi sträva efter att minska mängden avfall genom att tänka igenom vår konsumtion. Exempelvis ska vi inte köpa mer mat än vad vi hinner äta upp innan det blir dåligt. Istället för att köpa billiga slit-och-släng-produkter kan vi köpa produkter i god kvalitet som håller längre. Återanvända Av det avfall som ändå uppstår ska vi försöka återanvända det som går. Hela och rena saker kan skänkas bort eller säljas, möbler kan renoveras och gamla gardiner kan sys om till kuddar. Bara fantasin sätter gränser på hur gamla saker kan återanvändas. Återvinna Avfall som inte går att återanvända ska i så hög grad som möjligt materialåtervinnas. Genom att återvinna material minskar vi belastningen på jordens resurser samt vår klimat- och miljöpåverkan. Energiåtervinna Det som inte kan återanvändas eller återvinnas ska om möjligt energiåtervinnas genom förbränning. Deponera Det lilla avfallet som inte kan hanteras på något av ovanstående sätt hamnar på deponi. Tips: Hela och rena saker, som du inte längre vill ha, går att lämna till vårt Återbruk på Brännbacken. akerna hämtas av Berga econdhand som säljer dem vidare till förmån för sociala projekt i Åkersberga och internationellt bistånd. å s 46 nämner vi fler platser där du kan göra dig av med saker du tröttnat på. 15

16 Lerviksudde. Foto: Bosse Lind

17 Januari 2014 Veckans aktiviteter Med reservation för eventuella ändringar. 1 Brännbackens återvinningscentral stängd 1 januari. 30 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag öndag 31 Nyårs- vea Alfred Rut dagen Alfrida Trettondagsafton Hanna Hannele 2 Trett. d. jul August Erland Gunnar igurd Jan Kasper Augusta Gunder igbritt Jannike Melker Baltsar Frideborg Fridolf 3 Tjugonde- Felix Laura Hjalmar Anton Hilda dag jul Felicia Lorentz Helmer Tony Hildur Knut Henrik 4 bian Agnes Vincent Frej Erika aul ebastian Agneta Viktor Freja ål Bodil Boel 5 Göte Konungens Diana Göta namnsdag Karl Karla Gunilla Gunhild Ivar Joar Avfallstrappan visar vägen om en riktlinje i vår avfallshantering har EU tagit fram en avfallsguide som kallas för avfallstrappan. Den styr hur avfallet ska tas om hand i verige. En genomtänkt konsumtion för att minimera avfallet är det mest prioriterade, därefter bör vi återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Alla kan göra något i sin vardag, och följer vi avfallstrappan kan vi skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att minimera avfallet och minska utvinningen av jordens resurser. Läs mer om avfallstrappan på sid 15.

18 Ljusterö. Foto: Bosse Lind

19 Februari 2014 Veckans aktiviteter Med reservation för eventuella ändringar Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag öndag Max Maximilian 2 Kyndelsmässodagen 6 Disa Ansgar Agata Hjördis Anselm Agda Dorotea Doris Rikard Berta Dick Bert nny Franciska 7 Iris Yngve Evelina Agne Alla igfrid Inge Evy Ove hjärtans dag Valentin Julia Julius 8 Alexandra Frida Gabriella Vivianne Hilding ia andra Fritiof Ella Torsten Torun 9 Mattias igvard Torgny Mats ivert Torkel Lage 28 Maria 1 2 amlare för smått Vet du om att du kan lämna smått elavfall och farligt avfall samtidigt som du handlar mat? Kommunens fyra amlare tar emot elavfall och farligt avfall som exempelvis glödlampor, lågenergilampor, mindre kemikalier och kvicksilvertermometrar. Dessa amlare finns uppställda vid ICA Kvantum, Willys, voriten och Coop Extra. amlaren vid Coop Extra tar även emot lysrör. å sid 12 kan du se vad som händer med ditt avfall när du lämnat in det.

20 Brevik. Foto: Agneta trandäng

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård Nya entreprenörer Sedan 1 april 2016 sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär AB avfallshanteringen på öar utan väg- eller färjeförbindelse till fastlandet.

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård 2017 Sophämtning i skärgården Våren är här och vi vill informera dig om årets sophämtning i skärgården. Även i år sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället

D Dator elektronikavfall ÅVC Diesel farligt avfall ÅVC Däck (utan fälg) återvinningsbart Inköpsstället Sorteringsguide ÅVC = återvinningscentral, finns i Brånan, Side och Ljundalen Återvinningsstation = producenternas insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall kategori lämnas till A Aceton

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Miljökalender 2015. Miljökalender 2015. Gott nytt år!

Miljökalender 2015. Miljökalender 2015. Gott nytt år! Miljökalender 2015 Miljökalender 2015 Miljökalender 2015 Gott nytt år! En ren miljö angår oss alla. All utveckling måste utgå från långsiktig hållbarhet. Vårt mål är att minska inverkan på klimatet, att

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Miljökalender 2013. Välkommen till ett nytt år och till Österåkers miljökalender 2013!

Miljökalender 2013. Välkommen till ett nytt år och till Österåkers miljökalender 2013! Miljökalender 2013 Välkommen till ett nytt år och till Österåkers miljökalender 2013! Arbetet med visionen att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun fortsätter och ger resultat. Ledstjärnan är att

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Sorteringsguide Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Det gröna Poseidon Vår målsättning är att göra det så lätt som möjligt för våra hyresgäster att lämna sitt avfall på ett

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek Sorteringsguide A-Ö A B Avfall Sorteras som Lämnas till Aceton Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Adventsljusstake Elektronikavfall ÅVC Akrylfärg Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Allrengöringsmedel Farligt

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden TROLLHÄTTAN ENERGI Avfallsguiden Här kommer information om hur sopsorteringen fungerar i Trollhättan. Trollhätteborna är bäst i Sverige på att sortera sitt avfall, men vi kan fortfarande bli bättre. Ju

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Avfallsfolder Vaxholm 2014. Nyttig information för hushållet

Avfallsfolder Vaxholm 2014. Nyttig information för hushållet Avfallsfolder Vaxholm 2014 Nyttig information för hushållet Nu förnyar vi avfallsfoldern i Vaxholm! För en fungerande avfallshantering måste alla hjälpas åt. Här får du information som är bra att veta

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Avfallsfolder Vaxholm 2015 Med viktig information för hushållet

Avfallsfolder Vaxholm 2015 Med viktig information för hushållet Avfallsfolder Vaxholm 2015 Med viktig information för hushållet För en fungerande avfallshantering måste alla hjälpas åt. Här får du information som är bra att veta om kommunens avfallshantering och massor

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Ditt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP

Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP Tack för maten! GEMENSAMMA SOPRUM/-SKÅP Kan man köra bil på matrester? Ja! Det kan man. Därför gör det en stor skillnad för miljön när du väljer att sortera ut ditt matavfall. Slängd mat står för nästan

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Sorteringsguide Hitta rätt i avfallsdjungeln

Sorteringsguide Hitta rätt i avfallsdjungeln Sorteringsguide Hitta rätt i avfallsdjungeln VATTEN, AVFALL & GEODATA STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Vägvisare till källsortering Avfall är inte bara det som blir över avfall är också en värdefull

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HITTA RÄTT I HANDBOKEN INLEDNING SID 4 5 KOMPOSTERBART SID 6 BRÄNNBART SID 7 ELEKTRONIK SID 8 GROVAVFALL SID 8 FARLIGT AVFALL SID 9 BATTERIER SID 9 TIDNINGAR OCH RETURPAPPER

Läs mer

Returstation, tidningar. ÅVC: Avfall Deponi. ÅVC: Miljöcontainer ÅVC: Kyl och frys. Trägårdskompost Miljöcontainer. Varmkompost.

Returstation, tidningar. ÅVC: Avfall Deponi. ÅVC: Miljöcontainer ÅVC: Kyl och frys. Trägårdskompost Miljöcontainer. Varmkompost. Aceton Alkaliska kemikalier Aluminiumburk Aluminiumburk, pant Aluminiumfolie Aluminiumform/ förpack. Ammoniak Ammunition, vapen etc. Ring polisen! Aska från öppen spis Badkar Barnvagn Batterier, små Benrester

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Alla sopor är inte skräp

Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Returmaterial och restavfall Inom de flesta av LKFs bostadsområden finns källsorteringsutrymmen. Där kan du sortera returpapper, förpackningar av kartong,

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Så här ska de olika produkterna, materialen. när vi källsorterar.

Så här ska de olika produkterna, materialen. när vi källsorterar. Aceton Alkaliska kemikalier Allduk Aluminiumburk Aluminiumfolie Aluminiumform/förpackn Ammoniak Ammunition, vapen etc RING POLISEN Asbest Aska från öppen spis Assietter Badkar Barnvagnar Batterier, små

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning:

Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall. hämtning av hushållsavfall. Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: 1 Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall eller befrielse från hämtning av hushållsavfall Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: Antal månader per år som fastigheten nyttjas: Antal personer

Läs mer

Avfallsguide 2014. Foto: Annika Lundh. 1 Vellinge.se

Avfallsguide 2014. Foto: Annika Lundh. 1 Vellinge.se Avfallsguide 2014 Foto: Annika Lundh 1 Vellinge.se Foto: Bertil Andersson Vellinge kommun införde insamling av matavfall 2012 så som mer än hälften av Sveriges kommuner har gjort. Hos oss sorteras hushållsavfallet

Läs mer

BRF RIKSDALERN Fr om 2015 10 08 gäller nya regler för soprummen för

BRF RIKSDALERN Fr om 2015 10 08 gäller nya regler för soprummen för Sida 1 av 7 BRF RIKSDALERN Fr om 2015 10 08 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Bakgrund SRV återvinning AB har tillsammans med kommunen beslutat att avsluta insamlingen av icke

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer