Föredragningslista Sektionsmöte , 17:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Sektionsmöte 2010-05-04, 17:15"

Transkript

1 Föredragningslista Sektionsmöte , 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Muffin Thorsén väljs som mötesordförande av sektionsmötet Val av mötessekreterare Lina Höglund väljs som mötessekreterare av sektionsmötet Val av två justerare tillika rösträknare Sandra Hindskog och Petter Eek väljs som justerare tillika rösträknare av sektionsmötet Fråga om mötets behöriga utlysande Enligt reglementet ska handlingarna anslås på hemsidan senast 4 dagar innan mötet. Detta gjordes samma dag som mötet och styrelsen ber om ursäkt för denna miss. Enligt stadgarna är dock mötet lyst i tid då detta gjordes via mail 6 dagar innan mötet. Även handlingarna kom ut i tid via mail. Ordförande frågar om mötet kan anses som behörigt utlyst ändå och sektionsmötet godkänner detta Fastställande av föredragningslista Yrkande om att flytta fram punkt 5.5 till efter rapporterna. Sektionsmötet godkänner yrkandet. Öppnas upp efter punkt 4.19 då Marcus Linder yrkar på att flytta fram punkt Sektionsmötet godkänner yrkandet Adjungeringar Sektionsmötet godkänner att representant från THS, Jana Emmerick, ordförande Egil Antonsen samt vice ordförande Malin Eriksson för Konglig Datasektionen får närvaro- och yttranderätt under sektionsmötet Entlediganden Markus Målsäter har entledigat sig från posten styrelsesuppleant Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1. Sektionsstyrelsen* Se bifogad rapport på sida Näringslivsgruppen Ordförande för NLG berättar att Branschdagen genomförts och att det var lyckat. De har även genomfört sin första alumnikväll och detta gick bra. Under jubelveckan tog NLG hand om jubileumsbanketten. Ordförande berättar att NLG är nöjda med året och håller på att planera två nya events för våren Studienämnden Ordförande berättar att studienämnden har jobbat med att få mer struktur inom nämnden. De vill öka engagemanget, gå på fler länkmöten och samarbeta med komunikationsnämnden, som ska hjälpa dem att lägga in mer info om studienämnden på hemsidan. Detta för att studienämnden är en mycket viktig nämnd för studenterna att känna till. PAS håller även på och jobbar med CDIO- projektet (CDIO är en modell för hur en bra ingenjörsutbildning ska vara uppbyggd) Klubbmästeriet Klubbmästaren berättar att de har fortsatt att anordna pubar. De hade även hand om fulsittningen som avslutade jubelveckan och att detta var en lyckad tillställning trots att baren tog slut. MKM ska ha ett möte till denna termin och de har även två pubar kvar att anordna innan året är slut. Nästa pub är på torsdag 6/5. Sektionsmöte Sida 1 av 16

2 2.5. Sektionslokalsansvarig Det senaste har det varit mycket prat om flytt och byte av sektionslokal. Det har tillsatts en städgrupp och två nya barstolar har köpts in till sektionslokalen Övriga nämnder och grupper inom sektionen Idrottsnämnden: Har deltagit i ett THS mästerskap i fotboll. Halltiden kl 17 på tisdagar fortgår. De har även ordnat med 50 % rabatt på nästa termins halltid genom att jobba ideellt på Studentiaden i Täby under helgen. Totalt 6 studenter jobbar för medietekniksektionen och idrottsnämnden behöver en person till som kan vara med några timmar på fredagen och lördagen. Dessa kommer att sitta i sekretariatet och hålla koll på tid och poängställningen i innebandyn. De som jobbar får mat under dagen. Fahad ställer upp. Idrottsnämnden tycker att det är kul att så många kom på jubelbrännbollen under jubelveckan och uppmanar alla att fortsätta komma på innebandy, volleyboll och basket. Till hösten ändras halltiden till klocka 16 för att inte krocka med våra sektionsmöten. Fotoklubben: Har haft det lugnt på senare tid. De har varit med och tagit fram bilder till Branschdagen och till den nya broschyren. De uppmanar fler att engagera sig och vill ha upp fler bilder i bildbanken. Mediespexet: Har återupplivats och går nu att engagera sig i. Mycket har gjorts i år jämförelsevis med tidigare år. De har en kanal på youtube som heter öl och bulle, där det finns videor som spexgruppen gjort. QN: Berättar att det inte hänt så mycket på senaste utan att de sparar planerna till framtiden. Sånglederiet: Har varit på studiebesök i Uppsala. De jobbar vidare och ska genomföra fler Kalmarresor där de ska hitta på roliga saker. De hade även hand om Gyckelcontest of Doom under jubelveckan och de ska snart ha ett nytt möte. Komunikationsnämnden: Har gjort mycket, trots att de är en ny nämnd. En ny hemsida har lanserats och arbetet med den fortskrider för att hela tiden förbättra eventuella problem. Affischer och broschyrer har tagits fram, vilka användes under Branschdagen, där de även hade hand om en lounge för besökarna. Totalt delades 120 broschyrer ut under dagen. De har även fotat alla sektionsaktiva och bilderna finns nu på hemsidan. De har tagit fram sektionströjor och inlett ett samarbete med THS, vilka är positiva till kommunikationsnämndens tänk inför hösten och kårobligatoriets avskaffande. De har även inlett ett samarbete med datasektionen. På torsdag 6/5 Klockan 17 är det möte i ljusgården. JÄMO: Det har tidigare varit väldigt dålig kommunikation på CSC mellan studenter och lärare, men JÄMO och datas motsvarande har jobbat tillsammans med CSC och kommunikationen har kommit igång. Lärarna är nöjda och CSC har fått pris för att vi är så engagerade. De har även jobbat för att försöka få fler kvinnliga sökande till data Övriga rapporter THS: Uppmanar studenterna att komma på KF på torsdag klockan 18 i L1. Anmälan görs till om man vill ha mat. Fortsätter med arbetet att försöka klara avskaffandet av kårobligatoriet till hösten. Data: Har beslutat att de vill flytta ihop med vår sektion. De har även påbörjat arbetet med bättre information mot sektionsmedlemmarna. Folk vill ha saker som sektionen erbjuder, men de är inte medvetna om att sektionen erbjuder dessa saker och detta ska de jobba på för att förbättra. 3. Bordlagda ärenden 4. Valärenden Val av 3 kamratstipendiater KTH delar ut 3 kamratstipendier per år. Max 3 personer kan få stipendiet och dessa väljs under ett SM. Följande personer nominerades: Muffin, Fahad, Jarle, Sara Cecilia och Hanna. Varje medlem fick en röst var och röstningen är sluten. Rösterna räknades av justerare och tillika rösträknare Sandra och Petter. Punkten vilar för rösträkning. Återupptogs efter punkt 4.3. Totalt 51 röster av 54 närvarande. Resultat från röstningen: Muffin 16, Sara Cecilia 16, Jarle 11, Fahad 3, Hanna 3, blankt 1, felaktig röst 1. Muffin, Sara Cecilia och Jarle väljs av sektionsmötet som stipendiater Redovisning av ordförandevalet. Punkten vilar p.g.a. rösträkning. Återupptas efter punkt Sara Cecilia valdes till ordförande med 81 av 81 röster. Sektionsmöte Sida 2 av 16

3 4.2. Redovisning av kårfullmäktigevalet Punkten vilar p.g.a. rösträkning. Återupptas efter punkt 4.1. Eva Olsson valdes till KF- ledamot med 48/81 röster. Marco Sätherblom och Joannis Fotinos valdes till suppleanter Val av kassör Inga nominerade till kassör. Lars Åkesson, nuvarande kassör redogör kort för vad kassören förväntas göra. Simon Kalicinski, årskurs 1, kandiderar. Han tycker att det vore kul att lära sig och har mycket fritid. Han har tidigare varit med i en förening och varit vice kassör. Jobbar bra tillsammans med andra människor och är noggrann. Sektionsmötet beslutar att Simon Kalicinski kan väljas till kassör Val av studienämndens ordförande Inga nominerade. Sittande ordförande Maximilian Nahlén berättar kort vad SNO ansvarar för. Ludvig Bowallius och Anna Sandberg kandiderar. Ludvig kommer ifrån Open och har sett ett annat utbildningssätt och tror att detta kan vara användbart i rollen som SNO. Anna sitter idag som suppleant och i CSC:s styrelse. Har engagerat sig i studiefrågor under året och har för avsikt att fortsätta jobba med det. Vill engagera sig mer och kandiderar därför till denna post. Röstning gav majoritet till Ludvig Bowallius och sektionsmötet beslutade att Ludvig Bowallius väljs till SNO Val av näringslivsgruppens ordförande Kandidater: Fabian Wahlgren och Lina Höglund. Fabian var med i år i NLG och var ordförandes högra hand. Vill expandera, rekrytera och engagera. Genomföra fler lunchföreläsningar och alumnikvällar, även under mottagningen. Mycket framåt som person som inte tvekar att ta tag i uppgifter. Lina sitter som styrelsens nuvarande sekreterare. Vill utvidga NLG och få kontakt med näringslivet. Tidigare varit med i NLG och vill ha med sig Sandra som vise och genomföra fler evenemang och mer samarbete med klubbmästeriet. Vill försöka få in dagspraktik för studenterna och därigenom ge liten inblick i företagslivet. Vill ordna inspirationskvällar med alumni och talare inom branschen. Röstning gav majoritet åt Fabian Wahlgren och sektionsmötet beslutade att välja Fabian till NLG- ordförande med några som satte sig emot Val av klubbmästare Kandidat Kajsa Hedqvist. Sektionsmötet beslutade att Kajsa väljs till klubbmästare Val av 2 styrelseledamöter Kandidater: Johan Lund Heinstedt, Joannis- Magnus Fotinos, Lars Åkesson, Johanna Jarl. Johan har suttit i styrelsen och vill engagera sig mer. Bra kontakter i THS ledning och styrelse och inom andra sektioner. Joannis vill engagera sig mer nu när han har mer kunskap. Har tidigare suttit som suppleant i KF och varit med i Branschdagen. Lars har suttit som kassör och har bra inblick i styrelsearbetet. Jarle har suttit som suppleant i styrelsen och är ÖPH för andra året i rad. Brinner för sektionsarbetet och vill engagera sig mer och ha mer ansvar. Röstning gav att Jarle och Lars ställs mot varandra. Röstning gav majoritet till Lars. Röstning gav därefter att Jarle och Johan ställdes mot varandra. Röstningen blev lika och lotten fick avgöra. Lotten föll på Johan. Sektionsmötet beslutar att Johan och Lars väljs till styrelseledarmöter. Sektionsmötet tog därefter rast Val av 4 suppleanter till styrelsen Kandidater: Adam Rosén, Anna Sandberg, Astrid Taberman, Joannis Fotinos, Johan Olsson, Victor Olsson, Johanna Jarl Röstning gav att Jarle och Astrid ställs mot varandra. Röstning gav majoritet till Johanna Jarl. Röstning gav att Anna och Astrid ställs mot varandra. Röstning gav lika antal röster och lotten fick avgöra. Lotten föll på Anna. Röstning gav majoritet till Astrid, med lika antal röster på Joannis och Johan. Johan och Joannis ställs mot varandra för att välja vem som ska ställas mot Astrid. Röstning gav majoritet till Johan. Johan och Astrid ställdes mot varandra. Röstning gav majoritet till Astrid. Röstning gav att Joannis och Johan ställs mot varandra till den sista platsen. Röstning gav majoritet till Johan. Sektionsmötet beslutade att Johanna, Anna, Astrid och Johan väljs till styrelsesuppleanter, i den ordning de står skrivna. Sektionsmöte Sida 3 av 16

4 4.9. Val av studerandeskyddsombud Anna Sandberg nomineras av Robin Merken. Sektionsmötet beslutade att Anna Sandberg väljs till studerandeskyddsombud Val av jämställdhets- och mångfaldsombud Kandidater: Ebba Tornérhielm och Robin Merken. Röstning gav majoritet till Ebba. Sektionsmötet beslutade att Ebba väljs till JÄMO, med några däremot Val av fotoklubbsansvarig Mötesordförande meddelar att alla flaskor som finns i lokalen måste stanna i lokalen och att mat fortfarande finns att köpa i sektionslokalen. Kandidat Alexandra Blomqvist, ej närvarande. Nuvarande ordförande Daniel Andersson talar för Alexandra som ny ordförande. Sektionsmötet beslutade att Alexandra väljs till Fotoklubbsansvarig Val av idrottsnämndens ordförande Kandidater: Simon Kalicinski och Matts Höglund, som vill ställa upp tillsammans. Matts kommer att stå som ordförande och Simon som vice. Sektionsmötet beslutade att ett klumpval av Matts Höglund och Simon kunde göras och de väljs till idrottsnämndens ordförande Val av medielabbets ordförande Kandidater David Ringkvist och Anna Sandberg. Röstning gav majoritet för David och sektionsmötet beslutade att David väljs till medielabbets ordförande Val av sektionswaldner Kandidater Johan Olsson och Sepehr Amoor Pour. Lars Åkesson lämnar in följande skriftliga yrkande: Jag, Lars Åkesson yrkar i samråd med sektionen för medietekniks sektionsmöte och Fast Isak att ärendet avgörs med en rafflande pingismatch vid första tillfälle! Föreslaget tillfälle är Medieklassikern. Förslag till beslut: Att valet av sektionswaldner avgörs på väl valt tillfälle med en pingismatch mellan Johan Olsson och Sepehr Amoor Pour. Sektionsmötet beslutar att yrkandet godkänns Val av spexmästare Sittande ordförande Max Magnisson nominerar Alexandros Sombo. Sombo, som ej är närvarande, presenterar sig själv i en presentationsvideo. Sektionsmötet beslutar att Sombo väljs till spexmästare. Sombo hade även spelat in ett tacktal vilket visas upp. Tacktalet uppskattades av sektionsmötet Val av 1 studerandeledamot till CSC:s styrelse Kandidater Anna Sandberg och Fahad Waliullah. Röstning gav majoritet till Anna Sandberg och sektionsmötet beslutade att Anna Sandberg väljs till studerandeledamot till CSC:s styrelse Val av 1 studerandesuppleant till CSC:s styrelse Max Magnusson nominerar Fahad Waliullah. Sektionsmötet beslutade att Fahad väljs till studerandesuppleant till CSC:s styrelse Val av 1 studerandesuppleant till CSC:s grundutbildningsgrupp Inga kandidater. Anna Sandberg uppmanade ettan att engagera sig på denna post. Posten vakantsätts Val av 2 revisorer Kandidater Victor Olsson, sittande, och Alexandros Sombo ställer upp i klump, Per Pettersson och Joannis Fotinos. Sektionsmötet beslutar att kandidaterna kan ställas som två grupper mot varandra Efter debatt och röstning gavs majoritet till Sombo och Viktor. Sektionsmötet beslutade att Victor och Sombo väljs som revisorer. Sektionsmöte Sida 4 av 16

5 Öppnar upp punkt 1.7 igen för att flytta fram punkt 4.22 hit Val av valberedning Kandidater Moa Bergsmark, John Dester, David Rinkvist och Adam Rosén. Sektionsmötet beslutade att samtliga kandidater väljs till valberedningen Val av sektionslokalansvarig Kandidat John Dester. Sektionsmötet beslutade att Dester väljs till sektionslokalansvarig Val av studeranderepresentant i Lärarsystemgruppteknologsamverkansgruppen Kandidat Jakob Florell. Sektionsmötet beslutade att Jakob väljs till studeranderepresentant i LST- gruppen. 5. Beslutsärenden 5.1. Beslut om verksamhetsplan * Se verksamhetsplan på sidan 8. Kommande ordförande ser fram emot att förverkliga alla punkter under nästa verksamhetsår. Sektionsmötet beslutade att verksamhetsplanen fastställs inför nästa verksamhetsår Beslut om budget * Kassör redogjorde för budgeten. Det är den första budgeten på länge som kommer att gå att följa under verksamhetsåret. Om ändringar görs i budgeten är det viktigt att det skrivs ner och det är även lättare att lägga budget inför nästkommande år om budgeten uppdateras regelbundet. Lars uppmanar sektionsmötet att inte ändra i budgetmallen, då han har en färdig mall för detta. Se bilaga över budget för Sektionsmötet beslutade att budgeten fastställs i sin nuvarande form Beslut om sektionsavgift I reglementet står det att detta måste beslutas, men vi har som sektion ingenting att säga till om när THS beslutar i hur hög sektionsavgiften kommer att vara för alla sektioner på KTH. Mötesordförande klargör för sektionsmötet att detta beslut endast är ett luftbeslut. Sektionsmötet beslutar att styrelsens förslag på en sektionsavgift på 70 kr godkänns Beslut om att godkänna fyllnadsval av styrelsesuppleant* Se beslut om att godkänna fyllnadsval av styrelsesuppleant på sida 11. Sektionsmötet beslutade att godkänna fyllnadsvalet av Johan Lundh Heinstedt till styrelsesuppleant för perioden 23/3-30/ Beslut om ihopflyttning med Konglig Datasektionen i kårbokhandeln* Flyttades fram mellan punkt 2 och 3. Sektionslokalsutredningsgruppen presenterar tillsammans med en från datas respektive grupp samt ordförande från data. SLUR- gruppen har tittat på hur ihopflytten skulle kunna gå till och ett beslut om detta ska tas på sektionsmötet. Se bilaga med beslut om ihopflyttning med Konglig Datasektionen i kårbokhandeln på sidan 11. Kårbokhandeln är större än sloken, men studenttätheten blir ungefär samma som vi har i vår nuvarande lokal. Beslutet att ihopflytten ska ske togs av THS igår. Hur många som kommer att få vistas i lokalen är än så länge oklart. Det vet vi först när renovering och brandklassning utförts. Så snart som möjligt kommer SLUR- gruppen börja titta på renovering och inredning tillsammans med datas motsvarande grupp. Eventuellt blir inflytt efter mottagningen. Tänkt att en gemensam sektionslokalgrupp kommer att tillsättas med representanter från båda sektioner. THS står för vissa renoveringskostnader (toaletter, avlopp till kök). Vi kan påverka hur vi vill att ombyggnaden ska ske och SLUR kommer att titta på detta. Sektionen äger inte många inventarier idag, så mycket kommer att behöva köpas. Data tar med inventarier från deras sektionslokal. Möblerna kommer att delas i lokalen. Så mycket som möjligt kommer att göras gemensamt då ingen sektion ska äga mer än den andra. Tydliga regler om vad som får göras i sektionslokalen kommer att skrivas. Förråd finns i kårbokhandeln, ett förslag är att ta var sitt rum och göra till allmänt förråd och ha ett av rummen som gemensamt spritförråd. Alla i sektionerna ska kunna göra sin röst hörd och tycka till om planer för sektionslokalen och en blogg kommer att skapas för detta. Idag finns en facebookgrupp angående bytet av sektionslokal. Stor majoritet av datas medlemmar ville dela lokal med media. Öppnas upp för debatt: Tillstånd för alkoholservering utomhus kan vara svårt att få, SLUR- gruppen ska prata mer med Lena om detta. Sektionsmötet beslutar att Mediesektionen vill flytta ihop med Datasektionen. Sektionsmöte Sida 5 av 16

6 6. Motioner och propositioner 6.1. Proposition om införande av val av revisorer i reglementet* Se proposition på sida 12. Sektionsmötet beslutade att propositionen godtas, men gav avslag för direktjustering av sektionsmötesprotokollet Proposition om val av internationell sekreterare* Se proposition på sida 13. Posten kommer inte att ingå i medias styrelse. Ändringsyrkande av Anna Sandberg: Att andra attsatsen ändras till: Att denna punkt på protokollet direktjusteras. Ändringsyrkandet godtogs av sektionsmötet och punkten direktjusterades. Sektionsmötet beslutade att propositionen godtas Proposition om borttagning av Skuggmästeriet* Se proposition på sida 14. John Dester i egenskap av Öfversångledare yrkar på att: Sånglederiet tar över Skuggmästeriets uppgift att ha hand om sektionens studentikosa traditioner. Förslag till beslut: Att på nästa sektionsmöte lämna in en motion om reglementesändring rörande tidigare förslag. Sektionsmötet beslutade att yrkandet och propositionen med alla ändringar godkänns Proposition om ändring i reglemente punkt 11.1* Se proposition på sida 13. Sektionsmötet beslutade att propositionen godkänns i dess helhet Motion om Qulturnämndens inträde i Sverok* Se motion på sida 16. Spekulationer kring att bidraget från Sverok ligger på 50 kr/medlem. Sektionsmötet beslutade att motionen godtas i dess helhet. 7. Diskussionsärenden 8. Övriga ärenden 8.1. Övriga frågor Val av internationell sekreterare (se proposition på sid 9) Kandidater Hernan Martinez och Julia Shchenina. Hernan drog tillbaka sin kandidatur. Sektionsmötet beslutade att Julia väljs till internationell sekreterare. 9. Mötets högtidliga avslutande Mötet avslutades klockan Sektionsmöte Sida 6 av 16

7 Styrelserapport februari till maj 2010 Styrelsen har sedan förra sektionsmötet den 16 februari 2010 arbetat vidare med sitt påbörjade arbete. Arbetet har bland annat bestått av följande aktiviteter: Den 3 mars hade styrelsen ett lunchmöte med THS ordförande, vice ordförande samt en styrelseledamot. Lunchen föreslogs av THS, då de vill träffa alla sektionsstyrelser och se vad de ägnar sig åt samt deras tankar inför avskaffandet av kårobligatoriet. Styrelsen kan meddela att THS var extremt imponerade av hur långt vår sektion har kommit i arbetet vad gäller förberedelser inför kårobligatoriets avskaffande. Sektionen för Medieteknik har kommit klart längst av alla sektionerna i detta avseende. THS ser gärna att vi föregår med gott exempel för de andra sektionerna på campus. De vill även ta del av den handlingsplan som presenterades på sektionsmötet den 16 februari 2010 för att dels själva lära av oss samt för att kunna dela med sig av kunskaperna till de andra sektionerna. Styrelsen har även fortsatt med sina morgonmöten med CSC- skolan, som är till för att gynna kommunikationen mellan sektionen och CSC- skolan. Det har hunnits med 3 sådana möten. På dessa möten har bland annat områden som den nya hemsidan, mottagningen och KTH:s Öppna Hus diskuterats. Även styrelseluncherna har fortsatt i vanlig ordning för styrelsen. Sedan förra sektionsmötet har styrelsen haft 5 styrelseluncher. Luncherna har i första hand använts som ett tillfälle att diskutera olika ärenden som kommit upp i styrelsen arbete. Ytterligare ett möte som styrelsen deltagit i är Konglig Datasektionens senaste extrainsatta sektionsmöte den 22 april På detta sektionsmöte beslutade Data att de ställer sig positiva till att dela en sektionslokal med Media, efter att den tillsatta utredningsgruppen (består av 3 medianer och 3 dataloger) och mediastyrelsen svarat på datalogernas frågor. Kan tillägga här att styrelsen tillsatte de 3 medianerna i utredningsgruppen lagom till informationsmötet om sektionslokalsfrågan den 30 mars Den 13 april 2010 genomfördes ett budgetmöte där alla nämnder i sektionen gavs tillfälle att lägga fram sin budget till sektionens kassör. Anledningen till mötet är att underlätta för kassören samt styrelsens överblick över ekonomin genom att få alla ekonomiska förfrågningar vid samma tidpunkt. Förutom att ha suttit på en hel del möten denna period, har styrelsen även hjälpt till med jubileumsveckan där det har behövts. Under branschdagen anordnades en myshörna där styrelsemedlemmar var närvarande för att informera och svara på frågor som studenter har om sektionen och dess arbete. Ett viktigt arbete som styrelsen arbetar kontinuerligt med just nu är att uppdatera reglementet dels inför avskaffandet av kårobligatoriet men även för att göra det komplett. Av den anledningen arbetar styrelsemedlemmar hårt med att skriva välformulerade propositioner. Styrelsen genom Tora Jansson, vice ordförande Sektionsmöte Sida 7 av 16

8 Verksamhetsplan för verksamhetsår 2010/2011 Inledning Mycket har hänt på sektionen det senaste året då nya poster har införts och flera organisatoriska förändringar gjorts. Dessa förändringar har gjorts i förebyggande syfte inför kårobligatoriets avskaffande till hösten, då det kommer att vara av ännu större vikt för sektionen att synas utåt gentemot studenterna på Medieteknikprogrammet. För första gången någonsin kommer vi att till hösten behöva skilja mellan student och sektionsmedlem, även om ambitionen så klart är att behålla så många som möjligt som sektionsmedlemmar. För att lyckas med detta har styrelsen under året tagit fram en handlingsplan innehållandes fyra nya slagord, som ska fungera som ledstjärnor för sektionens arbete. Dessa slagord är: Öppenhet Samhörighet Utveckling Erkännande Sektionen kommer att under nästa verksamhetsår att fortsätta att arbeta för att leva upp till dessa ledord genom att jobba med att fullfölja den nuvarande handlingsplanen. Denna handlingsplan kommer även att uppdateras och förnyas med nya projekt och idéer för att förbättra och förnya sektionsarbetet. Även sektionslokalfrågan är mer aktuell än någonsin tidigare då vi just nu väntar på ett beslut från THS om huruvida vi kommer att flytta in i kårbokhandeln tillsammans med Konglig Datasektionen. Den tillsatta utredningsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete med att kartlägga hur den eventuella ihopflytten skulle kunna genomföras och vilka förutsättningar som krävs för att tillgodose båda sektioners behov och önskemål. Kommunikation och PR Sektionen skall: Lägga större satsningar på att samla in sponsorer Bli bättre på att marknadsföra sektionen utåt Utveckla logotyper till samtliga sektionsnämnder Skapa nya projekt för att engagera fler sektionsmedlemmar Öka mängden aktiviteter inom Kommunikationsnämnden Bli bättre på att annonsera om kommande sektionsaktiviteter Ekonomi och näringsliv Sektionen skall: Öka antalet aktiva deltagare i Näringslivsgruppen Utveckling av Näringslivsgruppens organisation Utveckla ett närmare samarbete med alumninätverket Sektionsmöte Sida 8 av 16

9 Utveckla ett nära samarbete med Kommunikationsnämnden Utveckla samarbete med andra sektioner Skapa och genomföra fler events med representanter från styrelsen för att engagera fler studenter i sektionsarbetet. Genomföra minst en alumnikväll per termin Utveckla genomförandet av den årliga Branschdagen Hitta nya sätt och fler sätt att få in mer pengar till sektionen Genomföra kontinuerlig uppdatering av sektionens budget Genomföra kontinuerlig bokföring Klubbmästeriet och kulturverksamheten Sektionen skall: Utveckla verksamheten till att anordna pubar kontinuerligt varje vecka Samarbeta med andra nämnder i sektionen Samarbete med andra klubbmästerier Ge tydligare information och marknadsföring om klubbmästeriets evenemang, både till studenter vid Medieteknik och vid andra sektioner Skapa en lägre tröskel för engagemang i Medias Klubbmästeri Studienämndens verksamhet Sektionen skall: Arbeta för att öka medlemsnyttan och öka studiebevakningen Bli bättre på att kommunicera med studenterna Planera fler skolråd tillsammans med Kongliga Datasektionen Övrigt Sektionen skall: Skapa bättre samarbete mellan samtliga nämnder Bli bättre på att ge kontinuerlig information om sektionens arbete Aktivt verka för att öka antalet sektionsmedlemmar Aktivt verka för att bli en bättre sektion Styrelsen genom Lina Höglund, sekreterare Sektionsmöte Sida 9 av 16

10 Budgetberättelse för verksamhetsår 2010/2011 Verksamhetsåret 2009/2010 har varit ett mycket intressant år för Sektionen för Medieteknik. Sektionen har fyllt 10 år, sektionen har fått en ny hemsida och Styrelsen har fått ett rejält uppsving och vi har arbetat fram en handlingsplan, det och mycket mer. För att detta arbete ska kunna fortgå behöver det satsas pengar. Sektionen har pengar och har haft ungefär samma summa under flertal år. För att kunna tjäna pengar gäller det att satsa. Anledningen till minusbudgeteringen under nästkommande verksamhetsår beror på följande punkter: Sektionslokalen Som de flesta vet kommer vi med största sannolikhet byta sektionslokal, därmed har en stor budgetpost blivit ett kapital för inköp av nya inventarier, t ex ny spis eller kyl. Marknadsföring Då sektionens nya slagord bland annat är öppenhet behövs sektionen marknadsföras, detta i samband med att vi vill öka medlemsantalet. Detta är även en satsning som vi tror kommer löna sig då man kommer kunna få tillbaka pengar i ökat antal medlemsavgifter. Idrottsnämnden Medieteknik tycker om sin halltid. Förra året, som var det första året för Medieteknik att ha en stående halltid var lyckat. Vi vill att detta ska fortgå och att studenter inom sektionen ska kunna svettas och träna tillsammans, detta för att öka gemenskapen och samtidigt få göra något med sina sektionskamrater annat än att plugga Tanken med minusbudgeteringen är att göra studenterna nöjdare, nöjdare studenter leder till fler medlemmar och ökad medlemsnytta. Detta kommer öka intresset generellt för Medieteknik vilket i samband med vår nya sektionslokal kommer leda till mer välbesökta pubbar och en Näringslivsgrupp som ger resultat! I och med allt detta tror vi att minusbudgeteringen kommer resultera i att vi kommer kunna gå mer plus till nästa år. Styrelsen genom Lars Åkesson, kassör Sektionsmöte Sida 10 av 16

11 Beslutsunderlag Beslut om ihopflyttning med Konglig Datasektionen i kårbokhandeln Styrelsen genom Johan Olsson, styrelsesuppleant Bakgrund Det finns planer från THS på att flera sektioner på KTH Campus ska byta sektionslokal och eventuellt dela sina sektionslokaler med andra sektioner. Det förslag som nu är aktuellt och som berör Sektionen för Medieteknik är att Sektionen för Medieteknik ska dela sektionslokal med Konglig Datasektionen i Kårbokhandelns nuvarande lokal. Det har tillsatts en gemensam utredningsgrupp med 3 studenter vardera från Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen. Utredningsgruppen har kommit fram till att detta förslag har flera fördelar. Bland annat ligger den föreslagna lokalen mer centralt på campus med närmare till det mesta. Lokalen kommer att renoveras så den kommer att vara nyrenoverad vid en eventuell inflytt. Förslag till beslut: Att Sektionen för Medieteknik vill dela sektionslokal med Konglig Datasektionen i Kårbokhandelns nuvarande lokal. Beslut om att godkänna fyllnadsval av styrelsesuppleant Styrelsen genom Cecilia Thorsén, ordförande Bakgrund Då Markus Målsäter entledigade sig från sin post som styrelsesuppleant den 20 februari hade vi redan haft första SM för våren, 16 februari. Styrelsen stod då inför att vara en styrelsesuppleant kort under slutspurten i verksamheten, eller att fyllnadsvälja. Styrelsen består av en sammansättning mycket engagerade och drivna studenter som många har andra engagemang inom sektionen. Styrelsen är därför väldigt beroende av att ha engagerade ledamöter och suppleanter som vill jobba enkom för styrelsen. Detta blev relevant särskilt med de många jubileumsaktiviteterna under våren och de stora förändringarna som styrelsen genomgår. Styrelsen valde därför att fyllnadsvälja Johan Lundh Heinstedt som visade intresse för att söka till styrelsen för nästa verksamhetsår. Johan valdes på perioden 23/3 30/6-10. Perioden inbegrep två styrelsemöten, ett antal lunchmöten samt något frukostmöte hos CSC. Den nuvarande styrelsens aktiviteter förväntas vara avslutade kring slutet av maj. Johan är en toppenkille som har tillfört mycket till styrelsearbetet; han har bidragit med kontakter, goda förslag och mycket hjälp inför jubileet. Han verkar också sugen att medverka i nästa års styrelses arbete. Styrelsen föreslår därför att SM bör godkänna fyllnadsvalet. Förslag till beslut: Att SM godkänner fyllnadsvalet av Johan Lundh Heinstedt till styrelsesuppleant för perioden 23/3-30/ Sektionsmöte Sida 11 av 16

12 Proposition om införande av val av revisorer i reglementet Styrelsen genom Lina Höglund, sekreterare Bakgrund I stadgarna under punkt 4 Revision och ansvarsfrihet och 4.1 Allmänt framgår det att: Revision av sektionens verksamhet och räkenskaper göres av THS revisorer samt två av sektionsmötet valda sektionsrevisorer. [kursivering tillagd] Trots att stadgarna framlägger att valet av sektionsrevisorer ska göras på ett sektionsmöte finns det ingenting i reglementet som klargör när detta val ska göras. Tidigare har revisorer valts på vårmötet trots att reglementet inte innehåller några instruktioner för att detta val ska göras på något specifikt möte. Det är viktigt att det i reglementet framgår när detta val ska göras, då det är en viktig post som behöver fyllas inför varje nytt verksamhetsår. Därför föreslås det att det i reglementet införs att val av sektionsrevisorer görs under sektionens vårmöte varje år. Förslag till beslut: Att under punkt Vårmöte i reglementet införa val av 2 sektionsrevisorer. Att sektionmötesprotokollet direktjusteras. Sektionsmöte Sida 12 av 16

13 Proposition om val av internationell sekreterare Styrelsen genom Lina Höglund, sekreterare Bakgrund ISS (International Student Service) är ett internationellt råd vid THS studentkår som ansvarar för alla internationella studenter på KTH. Representanter från varje sektion vid KTH sitter i detta råd som internationella sekreterare och deltar i rådets beslutsfattande, samt ansvarar för de internationella studenterna vid respektive sektion. På Sektionen för Medieteknik saknas denna post och därmed har vi ingen som ansvarar för de internationella studenterna vid Medieteknikprogrammet. Det föreslås därför att denna post införs och att den tillsätts under sektionens årliga vårmöte. Den internationella sekreteraren kommer att sitta i det internationella rådet vid kåren samt ansvara för alla internationella studenter som läser Medieteknik. Förslag till beslut: Att införa val av internationell sekreterare under valärenden på sektionsmötet den 4/ Att under punkt Vårmöte i reglementet införa val av internationell sekreterare Att i reglementet under punkt 4 Medias Studienämnd (MSN) införa en punkt 4.8 Internationell sekreterare med följade text: Internationell sekreterare sitter i det internationella rådet ISS (International Student Service) vid kåren och deltar i beslutsfattandet under detta råd. Rådet ansvarar för alla internationella studenter på KTH och den internationella sekreteraren vid Sektionen för Medieteknik ansvarar för samtliga internationella studenter vid Medieteknikprogrammet. Internationell sekreterare väljs av sektionsmötet och mandatperiod följer sektionens verksamhetsår. Att sektionmötesprotokollet direktjusteras. Sektionsmöte Sida 13 av 16

14 Proposition om borttagande av Skuggmästeriet Styrelsen genom Lina Höglund, sekreterare Bakgrund Skuggmästeriet beskrivs i reglementet under punkt som en hemlig urvalsförening som ska befrämja studentikosa traditioner på sektionen däribland framtagning och försäljning av märken. Skuggmästeriet är från sektionen en fristående organisation med interna styrdokument och val av skuggmästare görs internt i organisationen. I samband med att kårobligatoriet kommer att avskaffas till hösten sammanställde Medietekniks sektionsstyrelse en handlingsplan, vilken behandlar sektionens fyra nya slagord: Öppenhet: Vara öppen och kommunicera med sina medlemmar Samhörighet: Erbjuda en låg tröskel för en känsla av samhörighet och därigenom medlemskap Utveckling: Ha en attityd där nya idéer och utvecklingsförslag uppskattas och behandlas Erkännande: Att visa uppskattning och belöna de som förtjänar det I detta sammanhang är punkterna öppenhet och samhörighet relevanta att betrakta, då de talar om hur sektionsmedlemmarna ska kunna känna att sektionen är tillgänglig för samtliga medlemmar och är en plats för gemenskap och samhörighet. Då Skuggmästeriet är en hemlig urvalsförening, som handlar enligt interna styrdokument och har urvalsbaserad intagning, strider denna nämnd mot sektionens nya image och omintetgör därmed handlingsplanen som framtagits av sektionsstyrelsen. Det föreslås därför att Skuggmästeriet helt tas ut ur reglementet och att ansvaret för framtagning av märken flyttas över till kommunikationsnämnden, vilka är ansvariga för sektionens grafiska profil. Klubbmästeriet övertar ansvaret för att försäljning av dessa märken sker vid sektionspubbar och andra lämpliga evenemang. Förslag till beslut: Att ur reglementet ta bort punkt Skuggmästeriet och den text som där hör till. Att ansvar för framtagning av nya märken ges till Kommunikationsnämnden Att i reglementet under punkt 7 Kommunikationsnämnden och 7.1 Allmänt lägga till följande mening till den övriga texten: Kommunikationsnämnden ansvarar även för design och framtagning av märken till sektionen. Att ansvar för försäljning av märken läggs på Klubbmästeriet Att i reglementet under punkt 8 Klubbmästeriet och 8.1 Allmänt lägga till följande mening till den övriga texten: Klubbmästeriet ansvarar även för att försäljning av märken sker vid pubar och övriga lämpliga evenemang. Sektionsmöte Sida 14 av 16

15 Proposition om ändring i reglemente punkt 11.1 Styrelsen genom Lars Åkesson, kassör, och Lina Höglund, sekreterare Bakgrund Stadgarna framlägger att: Sektionens ändamål är att främja sektionsmedlemmarnas studier, studiemiljö, sociala liv och sådant som hör därtill. Investeringar och ekonomiska satsningar som görs till sektionen är till för sektionsmedlemmarna och bör kunna göras vid behov, samtidigt som det är viktigt att friheten att göra av med sektionens pengar begränsas. Det framgår i reglementet under punkt 11 Ekonomi och 11.1 Allmänt att: Stora satsningar som inte ryms i ordinarie budget ska godkännas av sektionsmötet, likaså större budgetrevisioner. Mindre utgifter utöver budget samt mindre budgetrevisioner kan beslutas om av sektionsstyrelsen. Detta effektiviserar processen att göra investeringar till sektionen, då styrelsen kan besluta om inköp utan att behöva vänta på att ett beslut om detta ska tas på nästa sektionsmöte. Den nuvarande formuleringen är dock oklar med vad som egentligen menas med stora satsningar och en konkretisering av stycket ovan behövs för att undvika missförstånd vid planering av nya investeringar till sektionen. Därför föreslås det härmed att inköp till sektionen som ligger under kr ska få beslutas av styrelsen, medan alla belopp över kr måste godkännas genom beslut på nästföljande sektionsmöte. Detta göra det enklare att köpa saker till sektionen för att främja sektionsmedlemmarnas studier, studiemiljö och sociala liv, samtidigt som det begränsar styrelsens frihet att använda sektionens pengar. Förslag till beslut: Att i reglementet under punkt 11.1 Allmänt ändra sista stycket till följande: Ekonomiska satsningar på kr eller mer, som inte ryms i ordinarie budget ska godkännas av sektionsmötet, likaså större budgetrevisioner. Utgifter utöver budget på mindre än kr samt mindre budgetrevisioner kan beslutas om av sektionsstyrelsen. Kostnader under 1000 kr utanför budget kan godkännas av firmatecknare var för sig och kostnader från 1000 kr upp till och med 5000 kr kan godkännas av sektionspresidiet. Sektionsmöte Sida 15 av 16

16 Motion om Qulturnämndens inträde i Sverok Qulturnämnden genom Ludvig Bowallius, ordförande Bakgrund I och med kårobligatoriets avskaffande kommer flera av medietekniks nämnder att få mindre ekonomiskt underlag. QN skulle vilja utföra mer gränsöverskridande aktiviteter i framtiden men inser att det blir svårt att få underlag för det med hänsyn till hur den ekonomiska verkligheten ser ut i dagsläget. Därför anser QN att en lämplig åtgärd vore att anmäla sig till SVEROK som en spelförening erkänd av staten och via den vägen få sponsring. SVEROK (Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund) är en ungdomsförening som samlar flera små spelföreningar från hela Sverige. Ansöker man om medlemskap får man bidrag för varje medlem i föreningen och kravet är att man är minst fem medlemmar mellan 7-25 år för att få bidrag, men vem som helst kan bli medlem utan att man får bidrag för det. Går QN med i Sverok får det rättighet till statligt bidrag under förutsättning att nämnden anordnar spelorienterade aktiviteter. Det betyder visserligen att QN tekniskt sett slutar vara en studentförening underställd det medietekniska programmet och istället blir en ungdomsförening underställd SVEROK som i sin tur är underställd staten. Rent praktiskt kommer det innebära att det blir en förening som vänder sig direkt till studenterna på Medieteknik och som hädanefter kommer få statligt bidrag, med visst krav om att anordna spelaktiviteter men i övrigt vara fria att anordna vilka aktiviteter som helst. Förslag till beslut: Att QN får tillstånd att ansöka om medlemskap i SVEROK som en spelförening där och därmed få rätt till statligt bidrag. Sektionsmöte Sida 16 av 16

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Föredragningslista 2010-11-30

Föredragningslista 2010-11-30 SEKTIONSMÖTE Föredragningslista 2010-11-30 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17.21 1.2. Val av mötesordförande Sektionsmötet väljer Sara Cecilia Lempiäinen till mötesordförande. 1.3. Val

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Föredragningslista

Föredragningslista SEKTIONSMÖTE Föredragningslista 2010-11-30 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15

Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15 Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat kl 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötes anses behörigt utlyst 1.3 Val av sekreterare Marco

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Protokoll 2011-04-27

Protokoll 2011-04-27 Sida 1 av 23 Protokoll 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Sara C förklarar mötet öppnet kl 17.28 och drar lite allmän info angående kvällens möte. 1.2 Val av mötesordförande Sara C väljs till mötesordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:15. 1.2. Val av mötesordförande Terece Skoog väljs till mötesordförande. 1.3. Val av mötessekreterare Niclas Ericsson väljs

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm Extrainsatt styrelsemöte 31 JANUARI 2018 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm Klockan förklarade Jesper Lundqvist styrelsemötet öppnat.

Sektionen för Medieteknik Stockholm Klockan förklarade Jesper Lundqvist styrelsemötet öppnat. Styrelsemöte 19 september 2018 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Klockan 17.32 förklarade Jesper Lundqvist styrelsemötet öppnat. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelsen skickades

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte , 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Terese Skoog öppnar mötet kl. 17.17 1.2. Val av mötesordförande Terese Skoog valdes till mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Proposition om reform av styrelsen

Proposition om reform av styrelsen Sida 1 av 8 Proposition om reform av styrelsen Styrelsen genom Fabian Wahlgren, Styrelseledamot Bakgrund Nuvarande situation För närvarande har vi på sektionen något som kallas för funktionärsstyrelse.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 MARS 2018 (* betyder att bilaga finns, ** betyder att bilaga finns i protokollet) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Disa Gillner förklarar mötet öppnat kl. 12:16 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 13 oktober 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Postbeskrivningar. Förtroendevalda inom sektionen för energi och miljö

Postbeskrivningar. Förtroendevalda inom sektionen för energi och miljö Postbeskrivningar Förtroendevalda inom sektionen för energi och miljö Innehåll Styrelsen 2 Ordförande 2 Vice ordförande tillika sekreterare 2 Kassör 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster 3 Ledamot

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 3 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:23. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Terese Skoog, Niclas Ericsson, Carolina

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadgar för KogVet. Sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet. 15 maj januari 2019

Stadgar för KogVet. Sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet. 15 maj januari 2019 Stadgar för KogVet Sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet 15 maj 2018 31 januari 2019 INNEHÅLL Innehåll...1 DEFINITIONER...3 1 FIRMA...3 2 SÄTE...3 3 SYFTE...3 4 VERKSAMHET...3 4.1 Verksamhetsår...3

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer